T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönerge üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm, Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin Avrupa Birliği (AB) Eğitim programlarından Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı çerçevesindeki anlaşmalı üniversitelerde eğitim görmeleri ve bu eğitimlerinin Turgut Özal Üniversitesinde denkliklerinin sağlanması konularını düzenlemektedir. İkinci bölüm, Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı çerçevesinde anlaşma yapılan üniversitelerden eğitim görmek için Turgut Özal Üniversitesine gelecek öğrencilerin eğitimleri ile ilgili konuları içermektedir. Üçüncü bölüm, Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus çerçevesinde Turgut Özal Üniversitesi nde yapılan Erasmus Programı Yoğun Dil Kursu ile ilgili konuları düzenlemektedir. Bu yönerge, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından ilgili akademik yıl için hazırlanan ve Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus internet sayfasında ilan edilen Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Uygulama El Kitabı ile beraber uygulanır. Dayanak Madde 2-(1) Bu Yönerge; a) 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan ve Türkiye nin AB programlarından yararlanmasını sağlayan Çerçeve Anlaşmayı içeren 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4763 sayılı kanun, b) 1 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Çerçeve Anlaşmanın içeriğinin dayandığı Bakanlar Kurulu kararı, c) 8 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete de sayı ile yayımlanan Mutabakat Zaptı dayanak alınarak hazırlanmıştır. Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Yetkilileri Madde 3-(1) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Kurum Koordinatörü: Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen ve Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı çerçevesinde Üniversiteyi temsil eden yetkiliyi, (2) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Fakülte Koordinatörü: Turgut Özal Üniversitesi Fakülte Dekanlıkları tarafından görevlendirilen ve Fakültedeki Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı çerçevesindeki lisans öğrencilerine yönelik faaliyetler ile ilgili işlemlerin organizasyonunu sağlayan yetkiliyi, (3) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Enstitü Koordinatörü: Turgut Özal Üniversitesi Enstitü Müdürlükleri tarafından görevlendirilen ve Enstitüdeki Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı çerçevesindeki lisansüstü öğrencilerine yönelik faaliyetler ile ilgili işlemlerin organizasyonunu sağlayan yetkiliyi, (4) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Yüksekokul Koordinatörü: Turgut Özal Üniversitesi Yüksekokul Müdürlükleri tarafından görevlendirilen ve Yüksekokuldaki Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı çerçevesindeki önlisans öğrencilerine yönelik faaliyetler ile ilgili işlemlerin organizasyonunu sağlayan yetkiliyi, (5) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Meslek Yüksekokulu Koordinatörü: Turgut Özal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri tarafından 1

2 görevlendirilen ve Meslek Yüksekokulundaki Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı çerçevesindeki önlisans öğrencilerine yönelik faaliyetler ile ilgili işlemlerin organizasyonunu sağlayan yetkiliyi, (6) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Bölüm/Program Koordinatörü: Bölüm/Program Başkanlıkları tarafından görevlendirilen ve Bölümden/Programdan gidecek ve Bölüme/Programa gelecek değişim öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili konuların koordinasyonunu sağlayan yetkiliyi, (7) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Yoğun Dil Kursu Koordinatörü: Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen ve Erasmus Yoğun Dil Kursu çerçevesinde Üniversiteyi temsil eden yetkiliyi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Çerçevesinde Yurt Dışında Eğitim Görecek Turgut Özal Üniversitesi Öğrencileri İle İlgili İşlemler Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Çerçevesinde Öğrenci Değişimi Yapılacak Üniversitelerin Tespiti Madde 4-(1) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı çerçevesinde Turgut Özal Üniversitesinin ilgili birimleri tarafından imzalanmış, yürürlükte olan anlaşmaların listesini ve Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Takvimini Fakültelere/Enstitülere/Yüksekokullara/Meslek Yüksekokullarına gönderir. (2) Fakülteler/Enstitüler/Yüksekokullar/Meslek Yüksekokulları öğrenci değişimi için uygun görülen üniversiteleri Ek:1 de belirtilen Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Çerçevesinde Öğrenci Gönderilecek Üniversiteler Formunu kullanarak, Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Takvimine uygun olarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne bildirir ve öğrencilerine duyurur. Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Çerçevesinde Yurtdışına Gidecek Değişim Öğrencilerinin Başvuruları, Seçimleri ve Yerleştirilmeleri Madde 5-(1) a) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı değişim öğrencisi olmak için başvurmak isteyen öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Uygulama El Kitabında belirtilen şartlara sahip olması gerekir. b) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı çerçevesinde değişim öğrencisi olarak yurtdışına gitmek isteyen öğrenciler, ilan edilen son başvuru tarihine kadar başvurularını Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne yaparak, transkriptlerini Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim ederler ve başvuru formlarını imzalarlar. c) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Uygulama El Kitabında belirtilen şartları sağlayan aday öğrenciler, yabancı dil sınavını yapacak birim tarafından duyurulan sınava girerler. Sınav sonuçları, sınavı yapan birim tarafından daha önce duyurulan takvime göre ilan edilir ve ilgili Fakültelere/Enstitülere/Yüksekokullara/Meslek Yüksekokullarına ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne bildirilir. ç) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Uygulama El Kitabı hükümlerine göre, öğrenci seçimi Rektörlükçe resmi görevlendirme ile görevlendirilmiş, bir komisyon veya Erasmus Programı Kurum Koordinatörünün koordinasyonluğundaki bir ekip tarafından yapılır. Bu Komisyon, Ek:2 de belirtilen Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Değerlendirme Sonuçları Formunu kullanarak dil sınavından 100 üzerinden en az 60 alıp başarılı olan öğrencilerin ağırlıklı not ortalamalarını hesaplar ve öğrencileri tercihleri ile ağırlıklı not ortalamalarını dikkate alarak Ek:2 de belirtilen Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Yerleştirme Sonuçları Formuna yerleştirir. Yerleştirme sonuçları, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, 2

3 Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Takviminde belirtilen tarihte bildirilir ve duyurulur. d) Asıl listede isimleri duyurulan öğrenciler, değişime gidecekleri üniversitenin başvuru formunu doldurup duyurulan tarihe kadar Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim ederler. Belgelerini zamanında teslim etmeyen ve/veya haklarından yazılı olarak feragat eden öğrencilerin yerine yedek listedeki öğrenciler duyurulan tarihe kadar başvuru hakkını kazanırlar. e) Değişim yapılacak üniversitede uygun derslerin bulunamamasından dolayı eğitimleri uzama ihtimaline rağmen Erasmus programına katılacak öğrencilerden eğitimlerinin uzayabileceğini bilerek Erasmus programına katıldıklarını beyan eden bir dilekçe alınır. Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Çerçevesinde Yurtdışına Gidecek Değişim Öğrencilerinin Derslerinin Belirlenmesi Madde 6-(1) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Değişimine katılacak olan öğrencilerin alacakları dersler, Turgut Özal Üniversitesi Önlisans/Lisans/Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri göz önünde bulundurularak Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Bölüm/Program Koordinatörü tarafından öğrenci ile mutabakat sağlanarak belirlenir. (2) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Değişimine katılacak her öğrenci için bu çerçevede yurt dışında alınacak derslerin eşdeğerlilikleri, Ek:2 de belirtilen Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Ders Eşdeğerlik Formu kullanılarak Bölüm/Program Kurulu ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Derslerin içerik ve kredileri dikkate alınarak gerekirse, Turgut Özal Üniversitesindeki bir ders, yurtdışında alınacak birden fazla derse veya yurtdışında alınacak bir ders Turgut Özal Üniversitesindeki birden fazla derse eşdeğer kabul edilebilir. (3)Aynı Fakültedeki/Enstitüdeki/Yüksekokuldaki/Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin yurt dışındaki anlaşmalı bir üniversiteden Erasmus Programı Değişimi çerçevesinde alacakları aynı kodlu/isimli dersler için farklı eşdeğerlilik kriterleri uygulanamaz. (4)Yurtdışında alınacak derslerin eşdeğerliliği ile ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne bildirilir. Kararın bir kopyası değişim öğrencisine imza karşılığında Erasmus Programı Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü tarafından teslim edilir. (5) Erasmus Programı Değişim Öğrencisi, yurtdışında alacağı dersleri gideceği üniversitenin Öğrenim Anlaşmasına (Learning Agreement) kaydeder. İki nüsha olarak hazırlanan Öğrenim Anlaşması öğrenci, Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Bölüm/Program Koordinatörü ve Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim edilir. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü bu belgeleri mühürletip anlaşmalı üniversiteye gönderir. Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Hibesi Madde 7-(1) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Programa katılacak öğrenciler ile Üniversite arasında Ek:3 de Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi yapıldıktan sonra, sözleşmelerdeki tarihleri ve Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Uygulama El Kitabında belirtilen ödeme koşullarını esas alarak, verilecek olan hibe miktarlarını ve ödeme tarihlerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, ödemeleri banka yoluyla yapar ve her öğrenciye yapılan ödemelere ait belgeleri Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim eder. Öğrenim Ücreti ve Burslar 3

4 Madde 8-(1) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Değişimine katılacak olan öğrenciler anlaşmalı üniversiteye öğrenim ücreti ödemezler. Bu öğrenciler değişim süresince öğrenim ücretlerini Turgut Özal Üniversitesine ödemeye devam ederler. (2) Burslu öğrenciler değişim süresince öğrenim ücreti ödemezler ve almakta oldukları diğer burslar devam eder. Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Çerçevesinde Yurtdışına Çıktıktan Sonra Değişim Öğrencileri Tarafından Yapılması Gereken İşlemler Madde 9-(1) Değişim programındaki öğrenciler aşağıdaki belgelerin hazırlatılmasından ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne ulaştırılmasından sorumludurlar. a) Öğrenim Anlaşması nın imzalı ve mühürlü bir nüshası, b) Değişim öğrencilerinin, öğrenim anlaşmasında belirtilen derslerde değişiklik yapılması gerektiği durumlarda, yurtdışında eğitime başladıktan sonra bir ay içerisinde gerekli imzaları alıp, Öğrenim Anlaşmasının Ders Ekleme/Çıkarma kısmını Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. c) Transkript (Transcript of Records), d) Öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü tarihleri belirten, anlaşmalı üniversiteye onaylatılacak imzalı, mühürlü Katılım Belgesi (Letter of Confirmation), e) Erasmus Programı Yoğun Dil Kursu (EYDK) na katılan öğrencilerin bu kursa katıldıklarına dair onaylı bir katılım belgesi ve transkript, f) Her yıl Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından hazırlanan Uygulama El Kitabında belirtilen diğer tüm belge ve formlar. Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Değişim Öğrencilerinin Derslerinin Transferi ve Notlarının Turgut Özal Üniversitesi Transkriptine Aktarılması Madde 10-(1) Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, Ek:4 de belirtilen Gelen/Giden Öğrenciler İçin AKTS Not Dönüşüm Tablosunu kullanarak alınan derslerin notlarının ve kredilerinin eşdeğerliliklerini Turgut Özal Üniversitesi not ve kredi sistemine göre Ek:2 de belirtilen Akademik Tanınma Formunda belirtir ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunda onaylar. Öğrenci transkripti, AKTS notlandırma sistemine göre hazırlanmamış ise; Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu anlaşmalı olan üniversitenin ve Turgut Özal Üniversitesinin notlandırma sistemlerini dikkate alarak derslere not tayin eder. (2) Öğrenci, Akademik Tanınma Formunda belirtilen derslerden başarılı olduğu takdirde ilgili derslerden muaf tutulur. (3) Öğrencinin Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Değişim Çerçevesinde aldığı birden fazla dersin Turgut Özal Üniversitesindeki bir derse eşdeğer kabul edilmesi durumunda, Turgut Özal Üniversitesindeki dersten muaf olabilmesi için, bu dersin eşdeğeri olan tüm derslerden başarılı olması gerekir. (4)Aynı Fakültedeki/Enstitüdeki/Yüksekokuldaki/Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin, Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Değişim Çerçevesindeki bir üniversiteden aldıkları aynı kodlu/isimli dersler için farklı eşdeğerlilik kriterleri uygulanamaz. (5) Öğrencinin, eğitim gördüğü anlaşmalı üniversitede aldığı derslerin ad, kod ve notları, Turgut Özal Üniversitesi transkriptinde Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından gösterilmiş eşdeğer dersler ve notlar olarak yer alır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çerçevesinde Turgut Özal Üniversitesi nde Eğitim Görecek Öğrenciler İle İlgili İşlemler Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Değişim Çerçevesinde Üniversitemize Gelecek Değişim Öğrencilerinin Başvuruları, Kabulü ve Yerleştirilmeleri 4

5 Madde 11-(1) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Değişim Öğrencisi olarak Turgut Özal Üniversitesine gelmek isteyen öğrenciler, ilan edilen son başvuru tarihine kadar başvurularını Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne yaparlar ve transkriptlerinin kendi üniversitelerindeki Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü aracılığıyla Turgut Özal Üniversitesine iletilmesini sağlarlar. (2) Başvuru yapan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmek üzere ilgili Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörüne gönderilir. (3) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü ilgili Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Bölüm/Program Koordinatörlerini yapılan başvurular konusunda bilgilendirir. (4) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü başkanlığında Bölüm/Program Koordinatörlerinin katılımıyla, yapılan başvurular değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde kabul edilen değişim öğrencilerinin hangi bölümde/programda eğitim görecekleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. (5) Gerekli görüldüğü takdirde, ilgili Bölüm/Program Koordinatörü değişim öğrencileri ile irtibata geçerek başvurularında belirttikleri derslerde değişiklik yaparak, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörünü bilgilendirir. (6) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, değişim öğrencilerinin başvurularının aslı veya örneği Turgut Özal Üniversitesine ulaştıktan sonra, kabul edilen her bir öğrenci için Ek:5 te belirtilen Kabul Belgesi hazırlayarak, Rektörlük onayından sonra öğrencilerin kendi üniversitelerindeki Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderir. (7) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, değişim öğrencilerinin Turgut Özal Üniversitesinde alacağı dersleri gösteren ve Ek:6 da belirtilen Öğrenim Anlaşmasının asıllarını Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Bölüm/Program Koordinatörü ve Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Kurum Koordinatörüne imzalatıp, mühürleterek bir nüshasını anlaşmalı üniversiteye gönderir. Çerçevesinde Üniversitemize Gelecek Öğrencilerinin Barınma İşlemleri Madde 12-(1)Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Turgut Özal Üniversitesine program çerçevesinde kabul edilen öğrencilerin barınmalarıyla ilgili başvurularını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderir. (2) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, başvurularla ilgili değerlendirme sonuçlarını Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne iletir. (3) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı barınma talepleri karşılanamayan öğrencilere uygun alternatifler sunar. (4) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, barınma ile ilgili başvuru sonuçlarını değişim öğrencilerine bildirir. Çerçevesinde Üniversitemize Gelen Öğrenciler ile İlgili Yapılacak İşlemler Madde 13-(1) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Değişim Çerçevesinde Turgut Özal Üniversitesine gelen öğrenciler için uyum programı düzenler. (2) Yurtlarda barınacak öğrencilerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında kayıtları yapıldıktan sonra, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında sözleşmeleri yapılır. Yurtta kalan öğrenciler barınma ücretlerini sözleşmede belirtilen şekilde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına öder. (3) Değişim öğrencileri kayıt yaptırmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Ofisine başvurur. 5

6 (4) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, kayıt yaptıran öğrencilerin değişim süresince ücretsiz eğitim alacağını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı öğrenci bilgi sisteminde gerekli düzenlemeleri yapar. (5) Kayıt Ofisinde işlemlerini tamamlayan değişim öğrencileri öğrenim anlaşmasında belirtilen derslerin kayıtlarını yaptırmak için ilgili Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Bölüm/Program Koordinatörüne gider. (6) Öğrenim anlaşmalarındaki derslerde değişiklik yapılması gerektiği durumlarda, değişim öğrencileri geldikleri üniversitelerden onay alarak değişiklikleri iki nüsha halinde Öğrenim Anlaşmasının Ders Ekleme/Çıkarma kısmına işler ve Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Bölüm/Program ve Kurum Koordinatörüne imzalatıp Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim eder. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, bu belgeleri mühürletip değişim öğrencisinin üniversitesine gönderir. (7) Öğrenim Anlaşmasının Ders Ekleme/Çıkarma kısmında yapılan değişiklikler, ilgili Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Bölüm/Program Koordinatörü tarafından Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Sistemine girilir. Çerçevesinde Üniversitemize Gelen Öğrencilerinin Turgut Özal Üniversitesindeki Eğitimleri Tamamlandıktan Sonra Yapılacak İşlemler Madde 14-(1) Turgut Özal Üniversitesindeki eğitimlerini tamamlayan değişim öğrencileri, Kayıt Ofisinden İlişik Kesme Formunu alıp ilgili birimlere onaylatırlar. (2) Değişim öğrencileri onaylanmış İlişik Kesme Formunu Kayıt Ofisine teslim ederek Ek:7 de belirtilen Katılım Belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından teslim alırlar. (3) Öğrenci İşleri Birimi, değişim öğrencilerinin AKTS not sistemine göre hazırlanan Transkriptlerini ve Katılım Belgelerini ikişer nüsha olacak şekilde, Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Takviminde belirtilen tarihte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne iletir. (4) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, değişim öğrencilerinin gelmiş oldukları üniversitelere Transkriptlerini ve Katılım Belgelerini gönderir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çerçevesinde Turgut Özal Üniversitesinde Yapılan Erasmus Programı Yoğun Dil Kursu İle İlgili İşlemler Erasmus Programı Yoğun Dil Kursu İçin Turgut Özal Üniversitesine Gelecek Öğrencilerin Başvuruları ve Yerleştirilmeleri Madde 15-(1) Turgut Özal Üniversitesi Erasmus Programı Yoğun Dil Kursu için başvurular Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne yapılır. (2) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus Programı Yoğun Dil Kursuna başvuran öğrencilerin listesini değerlendirilmek üzere Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Yoğun Dil Kursu Koordinatörlüğüne gönderir. (3) Yoğun Dil Kursu Koordinatörlüğü, Yoğun Dil Kursuna kabul edilen öğrencilerin listesini Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı gönderir. (4) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus Programı Yoğun Dil Kursuna kabul edilen öğrencilere, kabul belgelerini elektronik posta ile gönderir. Erasmus Programı Yoğun Dil Kursu İçin Turgut Özal Üniversitesine Gelecek Öğrencilerin Barınma İşlemleri Madde 16-(1) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Üniversite yurtlarında kalma talebinde bulunan öğrencilerin başvurularını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderir. (2) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Turgut Özal Üniversitesine kabul edilen ve barınma için başvuru yapan öğrencilere barınma ile ilgili alternatifler sunar. 6

7 (3) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, başvurularla ilgili değerlendirme sonuçlarını Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne iletir. (4) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, barınma ile ilgili başvuru sonuçlarını öğrencilere bildirir. Erasmus Programı Yoğun Dil Kursu İçin Turgut Özal Üniversitesine Gelen Öğrencilerle ile İlgili Yapılacak İşlemler Madde 17-(1) Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Yoğun Dil Kursu Koordinatörlüğü, Erasmus Yoğun Dil Kursu için Turgut Özal Üniversitesine gelen öğrencilere uyum programı düzenler. (2) Turgut Özal Üniversitesi yurtlarında barınacak öğrenciler, barınma ücretlerini Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne yatırır. (3) Yoğun Dil Kursu Koordinatörlüğü, kursun sonunda öğrencilere sınav yaparak, Turgut Özal Üniversitesi ve AKTS not sistemlerine göre hazırlanmış sonuçları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. Erasmus Programı Yoğun Dil Kursu İçin Turgut Özal Üniversitesine Gelen Öğrencilerin Üniversitedeki Kursları Tamamlandıktan Sonra Yapılacak İşlemler Madde 18-(1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı değişim öğrencilerinin AKTS not sistemine göre hazırlanan Transkriptlerini ve Katılım Belgelerini ikişer nüsha olacak şekilde, Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Programı Takviminde belirtilen tarihte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne iletir. (2) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, öğrencilerin gelmiş oldukları üniversitelere Transkriptlerini ve Katılım Belgelerini gönderir. BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 19- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütülür. EKLER Ek 1: FORM 17 Erasmus Programı Çerçevesinde Öğrenci Gönderilecek Üniversiteler Formu Ek 2: FORM 18 Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Değerlendirme Sonuçları Formu Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Yerleştirme Sonuçları Formu Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Ders Eşdeğerlik Formu Erasmus Programı Öğrenci Değişimi Akademik Tanınma Formu Ek 3: FORM 19 Erasmus Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi Ek 4: FORM 20 Erasmus Programı Gelen/Giden Öğrenciler İçin AKTS Not Dönüşüm Tablosu Ek 5: FORM 21 Kabul Belgesi Ek 6: FORM 22 Öğrenim Anlaşması Ek 7: FORM 23 Katılım Belgesi 7

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi ndeki Tıp Fakültesi hariç, bir fakülte, yüksekokul

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013

Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2012 Akademik Yıl 2012/2013 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

(RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer alan diploma

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde öğrenci kayıt kabulüne ilişkin

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ Senato tarihi:30/11/2011 Toplantı no:2011/21 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi nde yapılan muafiyet sınavlarına ilişkin

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı