BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07."

Transkript

1 2013 BİLGİ NOTU Devlet Yardımları Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü

2 BİLGİ NOTU Konu Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları Genel Bilgi Bakanlar Kurulu nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Müsteşarlığımızca AB ve GATT normlarına uygun olarak hazırlanan devlet yardımları enstrümanları aşağıda belirtilmektedir: TEBLİĞ ADI 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ TEBLİĞ NO 95/7 2. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 97/5 3. İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ 2000/1 4. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 5. Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 6. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2009/5 2010/6 2006/4 7. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 2011/1 8. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2010/8 9. Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ 2008/2 10. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ 2010/10 Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve bir faaliyetin yapılması şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

3 1. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ (95/7 sayılı Tebliğ) Konusu: Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması. İhracatçı Birlikleri Yerli Fuar Organizatörleri Destek Oranı % 50 Yurt dışı tanıtım faaliyetleri ABD Dolarına kadar %50 oranında Önemli alıcıların ulaşım giderleri ABD Dolarına kadar %50 oranında Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, ABD Dolarına kadar %50 oranında panel ve ödüllü yarışma giderleri 2. ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (97/5 sayılı Tebliğ) Konusu: Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar. İhracatçı Birlikleri Ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler Tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Destek Oranı % 50 * ISO 9000 Serisi ABD Dolarına kadar %50 oranında * ISO Serisi * CE İşareti * Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri * ISO Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri * Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme *** Harcamaların belgelendirilmiş olması ve işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla Türk Standartları Enstitüsü veya akredite laboratuvar analiz raporları edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir. 3. İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ (2000/1 sayılı Tebliğ) Konusu: Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamı. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Destek Oranı % 75 Desteklenecek Eleman Sayısı 1 Yönetici & 2 Eleman

4 Destek Süresi Yıllık destek miktarı - yönetici için Yıllık destek miktarı - her bir eleman için 1 yıl (azami) ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75'i Elemanların toplam azami ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75'i 4. YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5 sayılı Tebliğ) Konusu: Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması. İhracatçı Birlikleri * Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar * Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar Destek Oranı % Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların * Bakanlıkça görevlendirilen organizatöre Desteklenmesi ödenecek katılım bedelinin %50 si * Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75'i * Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Bireysel Katılımların Desteklenmesi *** Bakanlıkça ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel uluslararası fuarlar 75'i * Yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde % 75 i * Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, fuar konusu sektörün tanıtımı amaçlı gösteri/etkinlik/trend alanı harcamalarının % 75 i * Fuarın yetkili organizatörüne ödenecek boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50'si, * Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75'i, * Üretici/İmalatçı organizasyonların katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75'i, Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.

5 5. YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/6 sayılı Tebliğ) Konusu: Yurt dışında açılan mağaza, ofis, showroom, depo veya reyon gibi birimlerin kira maliyetleri; yurt içi marka tescil belgesine sahip olunan markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler; yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri. İhracatçı Birlikleri Yurt Dışı Onay Mercii Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları Destek Oranı % Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi Yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri Yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; Yurt dışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, * Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, * Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar. * Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar, * Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar. % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla ABD Dolarına kadar. % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar. % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar. Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar. Hedef Ülkeler ve BROP İller Faaliyetlerin Sektörel bazda Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır.

6 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) iller kapsamında merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 10 (on) baz puana kadar artırılabilir. 6. TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ) Konusu: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalar, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamalar. Yurt Dışı Onay Mercii Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Konsolosluklar * İhracatçı Birlikleri, * Üretici Dernek/Birlikleri, * Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler Destek Oranı * Şirketler % 50 * İhracatçı Birlikleri %80) Destek Süresi * 4 Yıl (Marka Destek Programı) * 5 Yıl (TURQUALITY Destek Programı) İhracatçı Birlikleri Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım En fazla ABD Dolarına kadar ve reklam harcamaları Üretici Dernekleri ve Birlikleri Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım En fazla ABD Dolarına kadar ve reklam harcamaları Şirketler, SDŞ ve DTSŞ Marka Destek Programı Kapsamındaki Farklı içerikteki konulara ilişkin ila Firmalar için ABD Dolarına kadar TURQUALITY Destek Programı Kapsamındaki Koşullar sağlandığı taktirde tutar limiti yoktur. Firmalar için 7. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2011/1 sayılı Tebliğ) Konusu: Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri Destek Oranı %70 oranında ve yurt dışı Pazar araştırması gezisi başına en fazla ABD Dolarına kadar

7 Destek Süresi * Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet * Aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar Araştırması * Coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir. *** Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının Ulaşım Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri Konaklama Konaklama Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri Şirketler, SDŞ ve DTSŞ Marka Destek Programı Kapsamındaki Farklı içerikteki konulara ilişkin ila Firmalar için TURQUALITY Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için ABD Dolarına kadar Koşullar sağlandığı taktirde tutar limiti yoktur. 8. ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/8 sayılı Tebliğ) A-Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları Konusu: Türkiye de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim giderleri. Destek Oranı Eğitim Konuları Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri yararlanabilir. Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 4 (dört) kişi katılabilir ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %70'i * Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı, * Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim, * Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi, * Dış Ticarette Fiyatlandırma, * Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, * Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri, * Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri, * Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,

8 * Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, * Yenilikçilik ve Kümelenme, * Bakanlıkça uygun görülen diğer konular B-Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi Konusu: İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderleri. * Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren * Türkiye İhracatçılar Meclisi, * Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, * Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, * İhracatçı Birlikleri, * İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, * Organize Sanayi Bölgeleri, * Endüstri Bölgeleri, * Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, * Sektörel Üretici Dernekleri, * Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), * İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler. İstihdam Desteği İşbirliği Kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75'i desteklenir. Destek Oranı Düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75'i ve ABD Dolarına kadar Proje Bazlı Eğitim ve Danışmanlık Konuları * Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi, * İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi, * İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi, * Süreç iyileştirme ve yönetimi, * Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı, * Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması, Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları * 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında ABD Dolarına kadar, * 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her

9 Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı bir program bazında ABD Dolarına kadar, giderlerinin en fazla %75'i Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/ programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/programlarına katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Şirketlerin yıllık ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır 9. TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2008/2 sayılı Tebliğ) Konusu: Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri. Destek Oranı Destek Süresi Yurtdışı reklam, birim kirası, yurtdışında tescil ve koruma giderleri, tasarımcıların maaşı, danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları Yurtdışı reklam, birim kirası, yurtdışında tescil ve koruma giderleri, tasarımcıların maaşı, danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri * Tasarımcı Şirketleri, * Tasarım Ofisleri, * Birlikler * Tasarım Dernekleri-Birlikleri Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri: Proje bazında % 50 Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: en fazla 4 yıl Tasarımcı Şirketleri Tasarım Ofisleri Konusuna göre ila ABD Doları arasında Konusuna göre ila ABD Doları arasında Birlikler, Tasarım Dernek-Birlikleri Yıllık en fazla ABD Doları 10. TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI (2010/10 sayılı Tebliğ) Konusu: Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesi. Kimler Yararlanabilir?: Tarım ürünleri ihracatçıları

10 Sağlanan Destek: İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SGK primi, haberleşme ve enerji giderlerinden mahsup edilmesidir. Desteklenen Tarım Ürünleri: Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı Tarih : 17/6/2013 Karar No: 2013/4 Resmî Gazete: 21 Haziran 2013 Sayı : Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları TANIMLAR: İhracat İade Miktarı: Fiziki birim başına yapılacak ödeme miktarıdır. Miktar Barajı: Ürün bazında ihracat iadesi yardımlarına esas olacak kısmı belirten orandır. Azami Ödeme Oranı: Mamulün ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen orandır. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak, ihracatçı ile üretici arasında, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili İhracatçı Birliğine teslim edilen sözleşmedir. Fiili İhracat: İhraç ürününün, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesi ni terk etmesidir (Serbest Bölgelere yapılan satışlarda ise ürünün buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsikidir.). SIRA NO 1 MADDE ADI Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç) ARMONİZE GTİP ( ,99; ,99; ,99; ,99; ; ,99; ,95,99; ; ,99; ,95,99; ,99 hariç) İHRACAT İADE MİKTARI MİKTAR BARAJI AZAMİ ÖDEME ORANI 350 TL/Ton % 41 % 15 2 Yumurta TL /1000 Adet % 65 % 10 3 Bal TL/Ton % 32 % 5 Buket yapmaya elverişli veya 4 süs amacına uygun cinsten ,12,13,14,15, TL/Ton % 40 % 10 çiçekler ve tomurcuklar Sebzeler (pişirilmemiş, 5 buharda veya suda ( hariç) kaynatılarak pişirilmiş) 145 TL/Ton % 45 % 12 (dondurulmuş) 6 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat 670 TL/Ton % 40 % 10 başka şekilde hazırlanmamış) Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, 7 buharda veya suda TL/Ton % 45 % 8 kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş ) 8 Zeytinyağı TL/Ton % 100 % 2 Kümes hayvanları etinden, 9 sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes ; , TL/Ton % 50 % 10 hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler 10 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar 450 TL/Ton % 100 % 5 11 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 215 TL/Ton % 48 % 6

11 12 Makarnalar TL/Ton % 32 % Bisküviler, gofretler, kekler ,32; ; TL/Ton % 18 % , 20.02, 20.03, 20.04, , 20.06, ( ; Dondurulmuş meyve ve sebze ; ; ile meyve ve sebze işleme ,39,49; sanayiine dayalı gıda ,99; maddeleri ; 135 TL/Ton % 100 % ,39,49 hariç) 15 Reçel, jöle, marmelat, meyve ( ; veya sert kabuklu meyve hariç) püreleri veya pastları 115 TL/Ton % 35 % 5 16 Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları 270 TL/Ton % 15 % 12

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İlk İhracatçı Birliği 1937 yılında kurulmuş olup, İhracatçı Birliklerinin kuruluş ve görevleri 3 Temmuz 2009 tarih 27338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500

Detaylı

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY Salim Çam (MBA, MSc) Kitabın Adı 30 Soruda Turquality Yazarı Salim Çam Yayın Editörü Erol Şahnacı 2012, Hayat Yayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd.

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/8

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu Ankara, 18 Şubat 2014 1 Ajanda 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizde Gelişmeler

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı