2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 I

3 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Öğrenci Bilgileri Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 29 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 30 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 37 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 38 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar. 112 C- Değerlendirme. 112 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 113 1

4 I- GENEL BİLGİLER 1 Nisan 1975 tarihinde çıkartılan 1873 sayılı Yasa ile kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi başlangıçta; Tıp, Fen-Edebiyat ile Ziraat Fakültelerinden oluşmaktaydı. İlk Adım şehri Samsun umuzun taşıdığı Ondokuz Mayıs ismine yakışır süratte bir kuruluş ve gelişme süreci geçiren Üniversitemiz Eğitim-öğretim yılına 11 fakülte, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 4 enstitü ile 11 araştırma ve uygulama merkezinden oluşan toplam 41 yükseköğretim kurumu ile başlamıştır. Kuruluş yasaları çıkmış bulunan Samsun İktisadi ve İdari Bilimler, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarının kadro çalışmaları tamamlanarak öğrenci alınabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, Güzel Sanatlar, Mimarlık, İletişim, Bafra Mesleki Teknik Eğitim Fakülteleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Ladik ve Alaçam Meslek Yüksekokullarının açılması Yükseköğretim Kurulu'na teklif edilmiştir. Başlangıçta tamamı kiralık veya Kamu'ya ait binalarda hizmet veren yükseköğretim kurumlarımız bugün; Samsun, Sinop illerimiz ile Bafra, Havza, Kavak, Terme, Vezirköprü, Çarşamba, Boyabat, Gerze, Ayancık ilçelerinde hemen tamamı Üniversitemize ait binalarda hizmet vermektedir Eğitim, Öğretim Yılı'na yaklaşık öğrenci ile başlıyoruz. Bu öğrencilerimizin 1192 si yüksek lisans ve doktora öğrencisidir. Üniversitemizde yabancı dille eğitim yapılmamakta ancak, 230 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencimiz ise 447 dir. Öğretim üye ve elemanı sayımızda son yıllarda artışlar olmuş ancak yetersizdir. Halen 227 si profesör, 127 si doçent ve 396 sı yardımcı doçent, 176 sı öğretim görevlisi, 4 ü yabancı uyruklu öğretim görevlisi, 877 si araştırma görevlisi, 66 sı okutman, 40 ı uzman, 1 i eğitimöğretim planlamacısı olmak üzere toplam 1914 öğretim üyesi ve elemanı Üniversitemizde görev yapmaktadır. Üniversitemizce düzenlenen seminer, konferans, kongre, panel gibi bilimsel toplantıların yıllık toplam sayısı 1700 i geçmiştir. 3 yıl içerisinde sayıları 35 e ulaşan öğrenci kulüpleri ve 9 u bulan öğrenci toplulukları, Üniversitemize çok büyük bir dinamizm kazandırmıştır. Bu kulüp ve toplulukların sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerine Üniversitemizce her türlü katkı ve destek sağlanmaktadır yılında kurulan Öğrenci Konseyi nin temsilcileri düzenli olarak Üniversite Senatosu toplantılarına katılmakta ve öğrenciler adına istek ve önerilerde bulunmakta, öğrenciler adına alınan kararların iletilmesinde aracılık yapmaktadırlar. Bu uygulama sürdürülmektedir. Fakülte ve yüksekokullarımızda mevcut kütüphanelerin yanında in üzerinde kitap ve materyali ile çağdaş kütüphaneciliğin tüm olanaklarını sunan Merkez Kütüphanemiz; Avrupa Bilgisayar Ağı'na, Türk Üniversiteleri ve Araştırma Kurumları Bilgisayar Ağı'na ve İNTERNET'e bağlantıları ile öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve araştırmacıların kaynak bulmalarına büyük katkı sağlar düzeye erişmiştir. Eğitim-öğretim, bilim yapma ve yayma gibi faaliyetlerimizin yanında; Üniversite - Sanayi - Vatandaş işbirliği içerisinde, öncelikle bulunduğumuz Bölge olmak üzere Ülkemizin sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına ve tanınmasına yardımcı olmaya yönelik olarak 11 araştırma ve uygulama merkezimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğinde bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının üretim ve yatırım projelerine teknik bilgi aktarımı ve fizibilite raporları sunacak Teknoloji Merkezi (TEKMER) tüm alt yapısı ile hazırlanmış olup, faaliyetlerine başlamıştır. 2

5 Geleceğin öğretim üyelerini yetiştirmek üzere lisansüstü eğitim açısından; - Fen Bilimleri Enstitüsü, - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, - Sosyal Bilimler Enstitüsü ve - Güzel Sanatlar Enstitüsü eğitim ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm hizmetlerin otomasyon sistemi ile yürütüldüğü 900 yatak kapasiteli, modern tıbbın gerektirdiği her türlü tanı ve tedavi imkanlarına sahip Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanemizde çağdaş tıbbi eğitim yanında, tüm bölge halkına da etkin sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca, şehir merkezinde bir poliklinik ile Hemodiyaliz-Kemoterapi Merkezi hizmete alınmıştır. Yine merkez hastane kompleksine ek bir bina ile Çocuk Hastanesi projesi gerçekleştirilmiş olup buralarda da sağlık hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimizin Yerleşkelerimizdeki açık ve kapalı spor salonlarında 18 branşta spor yapma imkânları bulunmaktadır. Ferdi sporlarda Türkiye, Avrupa hatta Dünya şampiyonlukları kazanan öğrencilerimiz vardır. Olimpik Yüzme Havuzunda; yüzme sporu, fitnes salonu, sauna odaları ile Üniversitemiz öğrencilerine, bölge sporcularına ve vatandaşlara hizmet verilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Tesisleri ile 1500 seyirci kapasiteli açık spor ve kültürel etkinlikler sahasını da tesislerimiz arasına katılmış olması etkinliklerin artmasında bir başka neden olmuştur. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında; Bahar Şenlikleri, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, rock konserleri, halk oyunları, tiyatro oyunları, bilgi, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmekte, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen opera, şan konserleri ve bale gösterileri her yıl arttırılarak sürdürülmektedir. Öğrencilerimize (aileleri SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na tabi olanlar kurumlarından yaptıracakları sevkle, diğerleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi nden sevk alarak) mezun olacakları güne kadar her türlü sağlık hizmeti verilmektedir. Bulunduğumuz Bölgedeki resmi ve özel yurtların yatak kapasiteleri ve bugüne kadar huzur bozucu davranışları görülmeyen öğrencilerimize bölge halkının ev kiralamakta kolaylık göstermesi nedeniyle barınma sorunu olmayan ender Üniversitelerden biri olma özelliğimiz sürmektedir. 3

6 A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz: Adımızdan aldığımız sorumluluk ile; ülkemizin çağdaş dünyada öncü ve önder olması için, araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet eden; ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunan, aydın insanlar yetiştiren, örnek bir üniversite olmak. Vizyonumuz: Ondokuz Mayıs Üniversitesi; adından aldığı sorumluluğu yerine getirmenin gururu ile; akademik, teknolojik ve kültürel başarısını bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanda kanıtlamış, temel değerlerinden ödün vermeden; çağdaş sanat, bilim, yönetim, öğrenim ve eğitim anlayışı ile dünya üniversiteleri arasına girmiş, lider bir kurumdur. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasa mızın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c),(d) ve 12 nci maddesinde belirlenmiştir. Anayasa mızın 130 uncu maddesi; MADDE Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) fıkraları; MADDE 3. -c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Yükseköğretim kurumlarının görevleri başlıklı 12 nci maddesi; MADDE 12.-Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 4

7 b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı)yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Üniversitemiz, Anayasa mızla ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmektedir. Öğrencilerimize, ATATÜRK İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda ATATÜRK Milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanmaktadır. 5

8 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı FİZİKİ ALANLAR CETVELİ MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M2 S.NO ENSTİTÜ,FAKÜLTE,YO, MYO, SMYO VE TÜM BİRİMLER EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI İDARİ BİNALAR DERSLİK LABORA TUAR KANTİN/ KAFE VB LOJMAN Yurtlar Açık Spor Tesisler Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM 1 Diş Hekimliği Fakültesi Fen-Edebiyat Fak.Kompleksi İlahiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Samsun Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Kompleksi Kardiyoloji Merkezi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hast Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Kompleksi Samsun İktisadi ve İdari Bilimler Fak YÜKSEK OKULLAR 0 12 Samsun Mes.Yük.Okulu (Tıp Fakültesi Kompleksinde eğitim öğretime devam etmektedir.) Sağlık Hizmetleri Mes.Yük.Okl Yaşar Doğu Beden Eğt.ve Spor Yüksekokulu ENSTİTÜLER 0 15 Fen Bilimleri (Fen Edeb. Fakültesi binalarında eğitim öğretime devam etmektedir.) 0 16 Güzel Sanatlar (Eğitim Fakültesi Atakum Yerleşkesinde eğitim öğretime devam etmektedir.) 0 17 Sağlık Bilimleri (Tıp Fakültesi Kompleksinde eğitim öğretime devam etmektedir.) 0 18 Sosyal Bilimler (Eğitim Fakültesi Kurupelit Yerleşkesinde eğitim öğretime devam etmektedir.) 0 SOSYAL ALANLAR 0 19 Kurupelit Lojmanları Kapalı Yüzme Havuzu Üniv.Lojman+Misafirhane Üniv.Arş.Uyg.Hast.B.O.+Yatakhane (*) Yabancı Dil Hazırlık Okulu 23 (OYDEM) (Samsun İ.İ.B.F Binalarında eğitim öğretime devam etmektedir.) (Devam Eden) DİĞER Şehir Mer. 24 Samsun Sağlık Yük.Okl Atakum Yerleşkesi 26 Samsun Eğitim Fakültesi Sinop FAKÜLTELER 27 Sinop Eğitim Fakültesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi YÜKSEK OKULLAR 30 Sinop Sağlık Yük.Okulu Boyabat Meslek Yüksek Okulu DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR 32 Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu Bafra Meslek Yük.Okulu Havza Meslek Yük.Okulu Boyabat Meslek Yük.Okulu Kavak Meslek Yük.Okulu Terme Meslek Yük. Okulu Gerze Meslek Yüksek Okulu TOPLAM (*) Samsun M.Y.O Turizm ve Öğrencilik Bölümü Öğrencilerinin Uygulama Otelidir. 6

9 Ambar Alanları Ambar Sayısı: 11 Adet ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının, kuru gıda, yaş sebze, meyve, ve soğuk hava depoları dahil) Ambar Alanı: 1.220,10 m2 Atölyeler Atölye Sayısı: 2 Adet (Marangoz Atölyesi ve Araç Tamir Atölyesi) Atölye Alanı: 385 m2 2- Örgüt Yapısı Üniversitemiz Samsun ili ve ilçeleri ile Sinop ili ve ilçelerinde bulunan Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkezler ve Rektörlüğe bağlı idari teşkilatlardan oluşmaktadır. A- SAMSUN İLİNDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ a) Kurupelit Yerleşkesi: 1- Fen-Edebiyat Fakültesi, 2- Ziraat Fakültesi, 3- Tıp Fakültesi, 4- İlahiyat Fakültesi, 5- Samsun Eğitim Fakültesi (İkinci yerleşke), 6- Mühendislik Fakültesi, 7- Diş Hekimliği Fakültesi, 8- Veteriner Fakültesi, 9- Samsun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10- Samsun Meslek Yüksekokulu, 11- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 12- Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 13- Sosyal Bilimler Enstitüsü, 14- Fen Bilimleri Enstitüsü, 15- Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 16- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi), 17- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 18- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 19- Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 20- Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi, 21- Zihin Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, 22- Sürekli Eğitim Merkezi, 23- Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 24- Ornitoloji Araştırma Merkezi, 25- Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 26- Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 27- Enformatik Bölümü. b) Atakum Yerleşkesi: 1- Samsun Eğitim Fakültesi (Birinci yerleşke), 2- Güzel Sanatlar Enstitüsü, 3-19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, 4- Ortak Dersler Bölümü. 7

10 c) Samsun Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi: 1- Samsun Sağlık Yüksekokulu. d) Rektörlüğe Bağlı İdari Teşkilatlar. SAMSUN İLİNE BAĞLI İLÇELERDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ: 1- Bafra Meslek Yüksekokulu, 2- Havza Meslek Yüksekokulu, 3- Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, 4- Kavak Meslek Yüksekokulu, 5- Terme Meslek Yüksekokulu, 6- Çarşamba Meslek Yüksekokulu B- SİNOP İLİNDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ a) Su Ürünleri Yerleşkesi: 1- Su Ürünleri Fakültesi, b) Fen-Edebiyat Yerleşkesi: 1- Fen-Edebiyat Fakültesi c) Eğitim Fakültesi Yerleşkesi: 1- Eğitim Fakültesi d) Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi: 1- Meslek Yüksekokulu e) Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi: 1- Sağlık Yüksekokulu SİNOP İLİNE BAĞLI İLÇELERDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ: 1- Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2- Ayancık Meslek Yüksekokulu, 3- Gerze Meslek Yüksekokulu, Kurupelit Yerleşkesinde eğitim-öğretimlerine devam eden; 1- Diş Hekimliği Fakültesi, 2- Veteriner Fakültesi, 3- Samsun Meslek Yüksekokulu, 4- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 6- Zihin Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi. Tıp Fakültesi Kompleksi binalarında eğitim-öğretimlerini sürdürmektedirler. Bu yükseköğretim kurumlarımızın kendi binalarının yapımı için, yılları yatırım bütçe teklifleri ile yatırım projeleri teklif edilmekte, ancak projeler yatırım programına alınmamaktadır. (Üniversitemizin Teşkilat Şeması sayfa 9 da yer almaktadır.) 8

11 O N D O K U Z M A Y I S Ü N İ V E R S İ T E S İ T E Ş K İ L A T Ş E M A S I SENATO REKTÖR YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI GENEL SEKRETER REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR KONSERVATUVARLAR ENSTİTÜLER MERKEZLER BÖLÜMLER DAİRELER Fen-Edebiyat Fakültesi Samsun Meslek Yüksekokulu 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı * Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortak Dersler Bölümü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Ziraat Fakültesi Bafra Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Arş. ve Uyg. Merkezi Enformatik Bölümü Personel Daire Başkanlığı Tıp Fakültesi Havza Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İlahiyat Fakültesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Güzel Sanatlar Enstitüsü Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Samsun Eğitim Fakültesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Arş.ve Uyg. Merkezi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mühendislik Fakültesi Kavak Meslek Yüksekokulu Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Merkezi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sinop Su Ürünleri Fakültesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi * Veteriner Fakültesi Samsun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi * Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi Sinop Sağlık Yüksekokulu Samsun Sağlık Yüksekokulu Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Terme Meslek Yüksekokulu Çarşamba Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Ornitoloji Araştırma Merkezi Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Sinop Eğitim Fakültesi Sinop Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu * Eğitim-öğretime açılacak olanlar 9

12 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 3506 Taşınabilir Bilgisayar 76 Yazıcılar 912 Projeksiyon 125 Slayt makinesi 64 Tepegöz 163 Episkop 14 Barkot Okuyucu 41 Baskı makinesi 23 Fotokopi makinesi 92 Faks 62 Fotoğraf makinesi 66 Kameralar 43 Televizyonlar 419 Tarayıcılar 72 Müzik Setleri 19 Mikroskoplar 429 DVD ler 56 Bilgi ve Teknoloji kaynakları kapsamında sistem iletişim altyapısına ilişkin bilgiler. Adet Lokal Veri Tabanı sunucusu 5 E-posta Sunucusu 2 İnternet (WEB) sunucusu 2 Switch (anahtar) (x10) 15 Virus önleme sistemi 2 Veritabanı yedekleme sistemi 3 İnternet veritabanı sunucusu 3 Wriless (indoor,outdoor) 21 Modem 9 Router (Yönlendirici) 10 Firewall 2 TOPLAM 74 10

13 E-posta Sunucusu Lokal Veri Tabanı sunucusu İnternet (WEB) sunucusu Switch (anahtar) (x10) Virus önleme sistemi Veritabanı yedekleme sistemi Router (Yönlendirici) İnternet veritabanı sunucusu Wriless (indoor,outdoor) Modem Firewall Veri Tabanı sunucuları: HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) otomasyonunda kullanılan sunucu, tüm klinik poliklinik ve hasta ile ilgili tüm bilgilerin tutulduğu sunucudur, hastaların kendilerine ait bilgilerin internet teknolojileri ile dışardanda erişerek bilgi edindikleri sunucudur. ÖBYS (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi) tüm öğrencilerimizin ders kayıt sisteminden transkriptlerine kadar süreci kapsayan ve bilgilerini tutulduğu sunucudur. Personel sistemi, tüm personellerimizi özlük hakları ve tüm personel işlemlerin takip edildiği sunucudur. Yukarıda, bahsedilen sunuculardan sadece birkaç tanesi ele alınmıştır, buna benzer veri tabanı sunucularıyla teknoloji kaynaklarına erişim ve paylaşımda etkin rol oynamaktadır. E-Posta Sunucuları: Tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerimize e-posta hizmetleri sunularak, her başvuranımıza e-posta hesabı açarak internet ortamında e-posta iletişimi sağlanmaktadır. WEB Sunucusu: Üniversitemiz (tüm çevre birimler dahil) web sayfaları hazırlanarak web sunucu üzerinde sürekli bilgi edinme hizmeti ve destek hizmeti verilmektedir. Switch (anahtarlar): Üniversitemiz tüm birimleriyle GB Fast Ethernet teknolojisi kullanılarak LAN ve WAN ağlar oluşturulmuş, 4000 i aşan uç kullanıcımıza hizmet vermektedir, yönetilebilir anahtarlar kullanılmış, problemsiz ağ ortamı sağlanmıştır. Ayrıca Virüs önleme istemleri kurularak oluşacak virüs tehditlerine karşı en üst düzeyde önlemler alınmıştır, yönlendiricilerimizle yetkisiz kullanım engellenmiş, mevcut kaynaklar en doğru biçimde değerlendirilmesine özen gösterilmiştir. Birçok departmanlarımızda kablosuz erişim imkanı sağlanmıştır ve bu anlamda gelişen teknolojiler uygulamada daha etkin yer alması sağlanmaya devam edilecektir. Destek birimi olarak Bilgi İşlem Dairesi; merkezi özlük hakları tahakkuk birimi, network (ağ) destek birimi, web destek birimi, teknik servis destek birimi, otomasyonlar destek birimleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilgi İşlem Dairesine bağlı tesislerden Öğrenci İnternet Merkezi; 124 bilgisayarlı öğrencilere açık internet laboratuarı ile hizmet vermektedir. Teknik Servis Birimi; Akademik ve İdari birimlerimizde meydana gelen PC arızalarının giderilmesi için faaliyet göstermektedir. 11

14 4- İnsan Kaynakları AKADEMİK PERSONEL DURUMU Üniversitemizde 227 Profesör, 127 Doçent, 396 Yardımcı Doçent, 180 Öğretim Görevlisi (dört yabancı uyruklu), 877 Araştırma Görevlisi, 40 Uzman, 66 Okutman, 1 Eğitim-Öğretim Planlamacısı olmak üzere toplam 1914 öğretim elemanı görev yapmaktadır. AKADEMİK PERSONELİN ÜNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI FAKÜLTE - YÜKSEKOKUL - ENSTİTÜ Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı 1 1 Ayancık Meslek Y.O. 3 3 Bafra Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu 2 2 Çarşamba Meslek Y.O. 6 6 Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Gerze Meslek Yüksekokulu 5 5 Havza Meslek Yüksekokulu İlahiyat Fakültesi Kavak Meslek Yüksekokulu 7 7 Mühendislik Fakültesi Rektörlük Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hizmetleri Mes.Y.O Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak Samsun Meslek Y.O Samsun Sağlık Y.O Sinop Eğitim Fakültesi Sinop Fen-Edebiyat Fak Sinop Meslek Y.O Sinop Sağlık Y.O Sinop Su Ürünleri Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Terme Meslek Y.O Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Vezirköprü Meslek Y.O. 4 4 Yaşar Doğu BESYO Ziraat Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniv. (ÖYP) Yabancı Uyruklu 4 4 Genel Toplam

15 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 8,25 30,36 17,87 15,57 18,23 9,72 Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Eğitim Fakültesi Azerbaycan Devlet Üniversitesi Doç.Dr. Tıp Fakültesi ABD Yale Üniversitesi Doç.Dr. Tıp Fakültesi ABD Wayne State Üniversitesi Doç.Dr. Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Doç.Dr.(2) Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Doç.Dr. Ziraat Fakültesi Ordu Üniversitesi Doç.Dr. Eğitim Fakültesi Frankfurt J.W.Goethe Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi Belçika Lovvain Katolik Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi Kanada Sherbrooke Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.(2) Tıp Fakültesi Harward Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.(3) Tıp Fakültesi ABD Wayne State Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Tıp Fakültesi ABD Vanderbilt Üniversitesi Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Diş Hekimliği Fak. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fen Edebiyat Fak. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fen Edebiyat Fak. ODTÜ Araştırma Görevlisi(2) Fen Edebiyat Fak. Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi(5) Veteriner Fak. Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mühendislik Fak. Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sinop Fen Edebiyat Fak. Ege Üniversitesi Araştırma Görevlisi(3) Eğitim Fakültesi Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlisi(2) Eğitim Fakültesi ODTÜ Araştırma Görevlisi(2) Eğitim Fakültesi Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi(2) Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fen Bilimleri Ens. Ordu Üniversitesi Araştırma Görevlisi(2) Fen Bilimleri Ens. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma Görevlisi(2) Sosyal Bil.Ens. Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fen Bilimleri Ens. Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi İ.İ.B.F. Yunanistan Of Athens Üniversitesi Araştırma Görevlisi İ.İ.B.F. İngiltere Lancaster Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi Arnavutluk Tirana Üniversitesi 13

16 Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi Kudüs Al-Quds Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi Almanya Leibzig Üniversitesi Uzman Rektörlük Amasya Üniversitesi Uzman Rektörlük YÖK(2547 S.K.38.mad.) Okutman(2) Ortak Dersler Amasya Üniversitesi Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Diş Hekimliği Fak. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi(2) Eğitim Fakültesi Amasya Üniversitesi Yrd.Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Amasya Üniversitesi Yrd.Doçent Samsun Sağlık YO Amasya Üniversitesi Araştırma Görevlisi(2) Fen Edebiyat Fakültesi Amasya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Öğretim Görevlisi Azerbaycan Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Avustralya Yabancı Diller Öğretim Görevlisi Fransa Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gürcistan Yaşar Doğu BESYO 2547 Sayılı Kanunun 33/a Maddesi Uyarınca Yurtdışında Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Unvan İlgili Fakülte Gittiği Üniversite Araştırma Görevlisi Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak. Lancester Üniversitesi- İngiltere 14

17 YILLARA GÖRE AKADEMİK PERSONEL SAYI TABLOSU YILLAR Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Yabancı Uyruklu Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam

18 İDARİ PERSONEL DURUMU Üniversitemizin Rektörlük İdari Birimleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler ve Merkezlerinde 630'u GİH, 476'sı SHS, 146'sı THS, 370'i YHS, 4'ü AHS, 1'i DHS olmak üzere toplam 1627 idari personel görev yapmaktadır. BİRİMLER AHS DHS GİH SHS THS YHS Genel Toplam 19 Mayıs Sms.Dev.Kons Ayancık Meslek Yüksekokulu 1 1 Bafra Mes.Yük.Ok Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Boyabat İk.İd.Bil.Fak Çarşamba MeslekYüksekokulu 1 1 Çiftlik Müdürlüğü Diş Hekimliği Fak Fen Bilimler Enst. 2 2 Fen Edebiyat Fak Genel Sekreterlik Gerze Meslek Yüksekokulu 1 1 Güzel Sanatlar Enst. 8 8 Hastaneler Başmüdürlüğü Havza Meslek Yüksekokulu 2 2 Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşl.Da.Bşk İlahiyat Fakültesi Kavak Meslek Yüksekokulu 1 1 Kütüphane ve Dök.Da.Bşk Mühendislik Fak Öğrenci İşl.Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Döner Sermaye Sağlık Bilimler Enst Sağlık Hiz.Mes.Yük.Ok Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Samsun Eğitim Fak Samsun İk.İd.Bil Fak. 1 1 Samsun Mes.Yük.Ok Samsun Sağlık Yüksekokulu Sinop Eğitim Fakültesi Sinop Fen Edebiyat Fak Sinop Meslek Yüksekokulu 1 1 Sinop Sağlık Yüksekokulu 3 3 Sinop Su Ürn.Fak Sosyal Bilimler Enst. 1 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3 3 Terme Meslek Yük.Ok. 2 2 Tıp Fakültesi Veteriner Fak. 1 1 Vezirköprü Meslek Yük.Ok. 1 1 Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk Yaşar Doğu BESYO 1 1 Ziraat Fakültesi Genel Toplam

19 İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı 1-1 Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 17,39 31,04 32,33 18,44 0,80 İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 11,68 6,08 16,29 18,93 22,00 25,02 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 5,10 13,03 20,59 19,67 35,83 5,78 17

20 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YILLARA GÖRE İDARİ PERSONEL SAYILARI YILLAR AHS EÖH DHS GİH SHS THS YHS TOPLAM İşçiler: İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler - Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler (3 Aylık) Toplam

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Bilimin ve ürettiği bilginin en değerli güç olduğu günümüz dünyasında Ü niversitelerin önemi daha da artmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ : Rekabetin arttığı, ülkelerin birbirleriyle kıyasıya yarıştığı çağımızda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımı büyük

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Form: 3A 22-02-2011 09:13:16

Form: 3A 22-02-2011 09:13:16 Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN () 00 02 ÖZEL KALEM 8 9 00 05 CARI TRANSFERLER 6 YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 00

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 014015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans Üstü Eğitim

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize Bağlı Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Çeşitli Anabilim Dallarına 016017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim İçin Öğrenci alınacaktır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ 6B EK: KS-4 ÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ III ENSTİTÜLER IV 30 31 32 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sağlık Bilim. Halk Sağlığı Çocuk Sağlığı Onkoloji Kardiyoloji

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 96231259-700-1400262127 Konu : Deneme Veritabanları Duyurusu 09.12.2014 DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemizde deneme

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 4.08.203 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) Üniversitemize bağlı Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONTENJANI DOKTORA KONTENJANI YABANCI UYRUKLU

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon 2011 BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversite olan Karadeniz Teknik Üniversitesi nin

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti. BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER: - Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER 1.6.1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 18049533 (236) 2012705 (236) 241 2149 http://fbe.cbu.edu.tr 1.6.1.1 Genel Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi 57924221 1.6.1.2 Kurullar/Komisyonlar 89469829 1.6.1.2.1

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI*

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* 2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* Fakülte,YO,MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programları Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim dallarına 015016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim için öğrenci

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki...

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ ANABĐLĐM DALLARI T.C. Yabancı T.C. Yabancı Astronomi ve Uzay Bilimleri 16 1 10 1 Genel Astronomi 11 1 7 1 Astrofizik

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ : Kalkınmış, çağdaş uygarlık düzeyine erişmiş, güçlü ekonomiye sahip

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci İlanı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci İlanı Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci İlanı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PRG Öğr.Sayısı BAŞVURU

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES Yatay Geçiş Yatay Geçiş ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Tezs.Y.Lis ALES Puan Türü Tezli Yük.Lis. T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2013-2014 Eğitim-Öğretim I.(Güz)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci Kontenjan

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 VETERİNER ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TIP ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ECZACILIK ANABİLİM DALLARI

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM)

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) BİRİM ADI İdari Birim Kimlik Kodu İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 44353324 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 46924427 KURULLAR 45969059 ÜNİVERSİTE SENATOSU 67311005 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 82175892

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 108210011 Diş Hekimliği Fakültesi 5 2 108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 3 Eğitim Fakültesi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ : Kalkınmış, güçlü bir ülkede yaşamak hepimizin arzusudur. Bunun için topyekûn çalışmak ve üretmek zorundayız. İnsan kaynaklarımızı ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014 İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 VAN T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

3805 Gazi Üniversitesi

3805 Gazi Üniversitesi () () 00 02 ÖZEL KALEM 8 9 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri İle Yürütülec Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizm 00 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 Kalkınmış, güçlü bir ülkede yaşamak hepimizin arzusudur. Bunun için topyekün çalışmak ve üretmek zorundayız. İnsan kaynaklarımızı ve zamanı en verimli biçimde

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - -

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN BİLDİRİM FORMU KONTENJAN ÖNERİLEN. AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceği yazılacak) 3 - - ANABİLİM DALI Y.LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLDİRİM FORMU YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALAN İÇİ ALAN DIŞI ALAN İÇİ ALAN DIŞI Bilim Dalı AÇIKLAMA (Hangi Fakülte ve bölüm mezunlarının

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2016-2017 Eğitim Yılı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanun un ilgili maddeleri gereğince Profesör, Doçent (daimi statüde), Yardımcı Doçent, Okutman, Öğretim Görevlisi

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşlar kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı