2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 I

3 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Öğrenci Bilgileri Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 29 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 30 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 37 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 38 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar. 112 C- Değerlendirme. 112 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 113 1

4 I- GENEL BİLGİLER 1 Nisan 1975 tarihinde çıkartılan 1873 sayılı Yasa ile kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi başlangıçta; Tıp, Fen-Edebiyat ile Ziraat Fakültelerinden oluşmaktaydı. İlk Adım şehri Samsun umuzun taşıdığı Ondokuz Mayıs ismine yakışır süratte bir kuruluş ve gelişme süreci geçiren Üniversitemiz Eğitim-öğretim yılına 11 fakülte, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 4 enstitü ile 11 araştırma ve uygulama merkezinden oluşan toplam 41 yükseköğretim kurumu ile başlamıştır. Kuruluş yasaları çıkmış bulunan Samsun İktisadi ve İdari Bilimler, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarının kadro çalışmaları tamamlanarak öğrenci alınabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, Güzel Sanatlar, Mimarlık, İletişim, Bafra Mesleki Teknik Eğitim Fakülteleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Ladik ve Alaçam Meslek Yüksekokullarının açılması Yükseköğretim Kurulu'na teklif edilmiştir. Başlangıçta tamamı kiralık veya Kamu'ya ait binalarda hizmet veren yükseköğretim kurumlarımız bugün; Samsun, Sinop illerimiz ile Bafra, Havza, Kavak, Terme, Vezirköprü, Çarşamba, Boyabat, Gerze, Ayancık ilçelerinde hemen tamamı Üniversitemize ait binalarda hizmet vermektedir Eğitim, Öğretim Yılı'na yaklaşık öğrenci ile başlıyoruz. Bu öğrencilerimizin 1192 si yüksek lisans ve doktora öğrencisidir. Üniversitemizde yabancı dille eğitim yapılmamakta ancak, 230 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencimiz ise 447 dir. Öğretim üye ve elemanı sayımızda son yıllarda artışlar olmuş ancak yetersizdir. Halen 227 si profesör, 127 si doçent ve 396 sı yardımcı doçent, 176 sı öğretim görevlisi, 4 ü yabancı uyruklu öğretim görevlisi, 877 si araştırma görevlisi, 66 sı okutman, 40 ı uzman, 1 i eğitimöğretim planlamacısı olmak üzere toplam 1914 öğretim üyesi ve elemanı Üniversitemizde görev yapmaktadır. Üniversitemizce düzenlenen seminer, konferans, kongre, panel gibi bilimsel toplantıların yıllık toplam sayısı 1700 i geçmiştir. 3 yıl içerisinde sayıları 35 e ulaşan öğrenci kulüpleri ve 9 u bulan öğrenci toplulukları, Üniversitemize çok büyük bir dinamizm kazandırmıştır. Bu kulüp ve toplulukların sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerine Üniversitemizce her türlü katkı ve destek sağlanmaktadır yılında kurulan Öğrenci Konseyi nin temsilcileri düzenli olarak Üniversite Senatosu toplantılarına katılmakta ve öğrenciler adına istek ve önerilerde bulunmakta, öğrenciler adına alınan kararların iletilmesinde aracılık yapmaktadırlar. Bu uygulama sürdürülmektedir. Fakülte ve yüksekokullarımızda mevcut kütüphanelerin yanında in üzerinde kitap ve materyali ile çağdaş kütüphaneciliğin tüm olanaklarını sunan Merkez Kütüphanemiz; Avrupa Bilgisayar Ağı'na, Türk Üniversiteleri ve Araştırma Kurumları Bilgisayar Ağı'na ve İNTERNET'e bağlantıları ile öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve araştırmacıların kaynak bulmalarına büyük katkı sağlar düzeye erişmiştir. Eğitim-öğretim, bilim yapma ve yayma gibi faaliyetlerimizin yanında; Üniversite - Sanayi - Vatandaş işbirliği içerisinde, öncelikle bulunduğumuz Bölge olmak üzere Ülkemizin sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına ve tanınmasına yardımcı olmaya yönelik olarak 11 araştırma ve uygulama merkezimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğinde bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının üretim ve yatırım projelerine teknik bilgi aktarımı ve fizibilite raporları sunacak Teknoloji Merkezi (TEKMER) tüm alt yapısı ile hazırlanmış olup, faaliyetlerine başlamıştır. 2

5 Geleceğin öğretim üyelerini yetiştirmek üzere lisansüstü eğitim açısından; - Fen Bilimleri Enstitüsü, - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, - Sosyal Bilimler Enstitüsü ve - Güzel Sanatlar Enstitüsü eğitim ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm hizmetlerin otomasyon sistemi ile yürütüldüğü 900 yatak kapasiteli, modern tıbbın gerektirdiği her türlü tanı ve tedavi imkanlarına sahip Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanemizde çağdaş tıbbi eğitim yanında, tüm bölge halkına da etkin sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca, şehir merkezinde bir poliklinik ile Hemodiyaliz-Kemoterapi Merkezi hizmete alınmıştır. Yine merkez hastane kompleksine ek bir bina ile Çocuk Hastanesi projesi gerçekleştirilmiş olup buralarda da sağlık hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimizin Yerleşkelerimizdeki açık ve kapalı spor salonlarında 18 branşta spor yapma imkânları bulunmaktadır. Ferdi sporlarda Türkiye, Avrupa hatta Dünya şampiyonlukları kazanan öğrencilerimiz vardır. Olimpik Yüzme Havuzunda; yüzme sporu, fitnes salonu, sauna odaları ile Üniversitemiz öğrencilerine, bölge sporcularına ve vatandaşlara hizmet verilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Tesisleri ile 1500 seyirci kapasiteli açık spor ve kültürel etkinlikler sahasını da tesislerimiz arasına katılmış olması etkinliklerin artmasında bir başka neden olmuştur. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında; Bahar Şenlikleri, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, rock konserleri, halk oyunları, tiyatro oyunları, bilgi, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmekte, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen opera, şan konserleri ve bale gösterileri her yıl arttırılarak sürdürülmektedir. Öğrencilerimize (aileleri SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na tabi olanlar kurumlarından yaptıracakları sevkle, diğerleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi nden sevk alarak) mezun olacakları güne kadar her türlü sağlık hizmeti verilmektedir. Bulunduğumuz Bölgedeki resmi ve özel yurtların yatak kapasiteleri ve bugüne kadar huzur bozucu davranışları görülmeyen öğrencilerimize bölge halkının ev kiralamakta kolaylık göstermesi nedeniyle barınma sorunu olmayan ender Üniversitelerden biri olma özelliğimiz sürmektedir. 3

6 A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz: Adımızdan aldığımız sorumluluk ile; ülkemizin çağdaş dünyada öncü ve önder olması için, araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet eden; ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunan, aydın insanlar yetiştiren, örnek bir üniversite olmak. Vizyonumuz: Ondokuz Mayıs Üniversitesi; adından aldığı sorumluluğu yerine getirmenin gururu ile; akademik, teknolojik ve kültürel başarısını bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanda kanıtlamış, temel değerlerinden ödün vermeden; çağdaş sanat, bilim, yönetim, öğrenim ve eğitim anlayışı ile dünya üniversiteleri arasına girmiş, lider bir kurumdur. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasa mızın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c),(d) ve 12 nci maddesinde belirlenmiştir. Anayasa mızın 130 uncu maddesi; MADDE Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) fıkraları; MADDE 3. -c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Yükseköğretim kurumlarının görevleri başlıklı 12 nci maddesi; MADDE 12.-Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 4

7 b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı)yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Üniversitemiz, Anayasa mızla ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmektedir. Öğrencilerimize, ATATÜRK İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda ATATÜRK Milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanmaktadır. 5

8 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı FİZİKİ ALANLAR CETVELİ MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M2 S.NO ENSTİTÜ,FAKÜLTE,YO, MYO, SMYO VE TÜM BİRİMLER EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI İDARİ BİNALAR DERSLİK LABORA TUAR KANTİN/ KAFE VB LOJMAN Yurtlar Açık Spor Tesisler Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM 1 Diş Hekimliği Fakültesi Fen-Edebiyat Fak.Kompleksi İlahiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Samsun Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Kompleksi Kardiyoloji Merkezi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hast Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Kompleksi Samsun İktisadi ve İdari Bilimler Fak YÜKSEK OKULLAR 0 12 Samsun Mes.Yük.Okulu (Tıp Fakültesi Kompleksinde eğitim öğretime devam etmektedir.) Sağlık Hizmetleri Mes.Yük.Okl Yaşar Doğu Beden Eğt.ve Spor Yüksekokulu ENSTİTÜLER 0 15 Fen Bilimleri (Fen Edeb. Fakültesi binalarında eğitim öğretime devam etmektedir.) 0 16 Güzel Sanatlar (Eğitim Fakültesi Atakum Yerleşkesinde eğitim öğretime devam etmektedir.) 0 17 Sağlık Bilimleri (Tıp Fakültesi Kompleksinde eğitim öğretime devam etmektedir.) 0 18 Sosyal Bilimler (Eğitim Fakültesi Kurupelit Yerleşkesinde eğitim öğretime devam etmektedir.) 0 SOSYAL ALANLAR 0 19 Kurupelit Lojmanları Kapalı Yüzme Havuzu Üniv.Lojman+Misafirhane Üniv.Arş.Uyg.Hast.B.O.+Yatakhane (*) Yabancı Dil Hazırlık Okulu 23 (OYDEM) (Samsun İ.İ.B.F Binalarında eğitim öğretime devam etmektedir.) (Devam Eden) DİĞER Şehir Mer. 24 Samsun Sağlık Yük.Okl Atakum Yerleşkesi 26 Samsun Eğitim Fakültesi Sinop FAKÜLTELER 27 Sinop Eğitim Fakültesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi YÜKSEK OKULLAR 30 Sinop Sağlık Yük.Okulu Boyabat Meslek Yüksek Okulu DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR 32 Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu Bafra Meslek Yük.Okulu Havza Meslek Yük.Okulu Boyabat Meslek Yük.Okulu Kavak Meslek Yük.Okulu Terme Meslek Yük. Okulu Gerze Meslek Yüksek Okulu TOPLAM (*) Samsun M.Y.O Turizm ve Öğrencilik Bölümü Öğrencilerinin Uygulama Otelidir. 6

9 Ambar Alanları Ambar Sayısı: 11 Adet ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının, kuru gıda, yaş sebze, meyve, ve soğuk hava depoları dahil) Ambar Alanı: 1.220,10 m2 Atölyeler Atölye Sayısı: 2 Adet (Marangoz Atölyesi ve Araç Tamir Atölyesi) Atölye Alanı: 385 m2 2- Örgüt Yapısı Üniversitemiz Samsun ili ve ilçeleri ile Sinop ili ve ilçelerinde bulunan Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkezler ve Rektörlüğe bağlı idari teşkilatlardan oluşmaktadır. A- SAMSUN İLİNDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ a) Kurupelit Yerleşkesi: 1- Fen-Edebiyat Fakültesi, 2- Ziraat Fakültesi, 3- Tıp Fakültesi, 4- İlahiyat Fakültesi, 5- Samsun Eğitim Fakültesi (İkinci yerleşke), 6- Mühendislik Fakültesi, 7- Diş Hekimliği Fakültesi, 8- Veteriner Fakültesi, 9- Samsun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10- Samsun Meslek Yüksekokulu, 11- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 12- Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 13- Sosyal Bilimler Enstitüsü, 14- Fen Bilimleri Enstitüsü, 15- Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 16- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastanesi), 17- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 18- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 19- Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 20- Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi, 21- Zihin Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, 22- Sürekli Eğitim Merkezi, 23- Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 24- Ornitoloji Araştırma Merkezi, 25- Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 26- Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 27- Enformatik Bölümü. b) Atakum Yerleşkesi: 1- Samsun Eğitim Fakültesi (Birinci yerleşke), 2- Güzel Sanatlar Enstitüsü, 3-19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı, 4- Ortak Dersler Bölümü. 7

10 c) Samsun Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi: 1- Samsun Sağlık Yüksekokulu. d) Rektörlüğe Bağlı İdari Teşkilatlar. SAMSUN İLİNE BAĞLI İLÇELERDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ: 1- Bafra Meslek Yüksekokulu, 2- Havza Meslek Yüksekokulu, 3- Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, 4- Kavak Meslek Yüksekokulu, 5- Terme Meslek Yüksekokulu, 6- Çarşamba Meslek Yüksekokulu B- SİNOP İLİNDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ a) Su Ürünleri Yerleşkesi: 1- Su Ürünleri Fakültesi, b) Fen-Edebiyat Yerleşkesi: 1- Fen-Edebiyat Fakültesi c) Eğitim Fakültesi Yerleşkesi: 1- Eğitim Fakültesi d) Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi: 1- Meslek Yüksekokulu e) Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi: 1- Sağlık Yüksekokulu SİNOP İLİNE BAĞLI İLÇELERDE BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMIZ: 1- Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2- Ayancık Meslek Yüksekokulu, 3- Gerze Meslek Yüksekokulu, Kurupelit Yerleşkesinde eğitim-öğretimlerine devam eden; 1- Diş Hekimliği Fakültesi, 2- Veteriner Fakültesi, 3- Samsun Meslek Yüksekokulu, 4- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 5- Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 6- Zihin Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi. Tıp Fakültesi Kompleksi binalarında eğitim-öğretimlerini sürdürmektedirler. Bu yükseköğretim kurumlarımızın kendi binalarının yapımı için, yılları yatırım bütçe teklifleri ile yatırım projeleri teklif edilmekte, ancak projeler yatırım programına alınmamaktadır. (Üniversitemizin Teşkilat Şeması sayfa 9 da yer almaktadır.) 8

11 O N D O K U Z M A Y I S Ü N İ V E R S İ T E S İ T E Ş K İ L A T Ş E M A S I SENATO REKTÖR YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI GENEL SEKRETER REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR KONSERVATUVARLAR ENSTİTÜLER MERKEZLER BÖLÜMLER DAİRELER Fen-Edebiyat Fakültesi Samsun Meslek Yüksekokulu 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı * Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortak Dersler Bölümü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Ziraat Fakültesi Bafra Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Arş. ve Uyg. Merkezi Enformatik Bölümü Personel Daire Başkanlığı Tıp Fakültesi Havza Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İlahiyat Fakültesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Güzel Sanatlar Enstitüsü Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Samsun Eğitim Fakültesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Arş.ve Uyg. Merkezi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mühendislik Fakültesi Kavak Meslek Yüksekokulu Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Merkezi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sinop Su Ürünleri Fakültesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi * Veteriner Fakültesi Samsun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi * Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi Sinop Sağlık Yüksekokulu Samsun Sağlık Yüksekokulu Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Terme Meslek Yüksekokulu Çarşamba Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Ornitoloji Araştırma Merkezi Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Sinop Eğitim Fakültesi Sinop Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu * Eğitim-öğretime açılacak olanlar 9

12 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 3506 Taşınabilir Bilgisayar 76 Yazıcılar 912 Projeksiyon 125 Slayt makinesi 64 Tepegöz 163 Episkop 14 Barkot Okuyucu 41 Baskı makinesi 23 Fotokopi makinesi 92 Faks 62 Fotoğraf makinesi 66 Kameralar 43 Televizyonlar 419 Tarayıcılar 72 Müzik Setleri 19 Mikroskoplar 429 DVD ler 56 Bilgi ve Teknoloji kaynakları kapsamında sistem iletişim altyapısına ilişkin bilgiler. Adet Lokal Veri Tabanı sunucusu 5 E-posta Sunucusu 2 İnternet (WEB) sunucusu 2 Switch (anahtar) (x10) 15 Virus önleme sistemi 2 Veritabanı yedekleme sistemi 3 İnternet veritabanı sunucusu 3 Wriless (indoor,outdoor) 21 Modem 9 Router (Yönlendirici) 10 Firewall 2 TOPLAM 74 10

13 E-posta Sunucusu Lokal Veri Tabanı sunucusu İnternet (WEB) sunucusu Switch (anahtar) (x10) Virus önleme sistemi Veritabanı yedekleme sistemi Router (Yönlendirici) İnternet veritabanı sunucusu Wriless (indoor,outdoor) Modem Firewall Veri Tabanı sunucuları: HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) otomasyonunda kullanılan sunucu, tüm klinik poliklinik ve hasta ile ilgili tüm bilgilerin tutulduğu sunucudur, hastaların kendilerine ait bilgilerin internet teknolojileri ile dışardanda erişerek bilgi edindikleri sunucudur. ÖBYS (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi) tüm öğrencilerimizin ders kayıt sisteminden transkriptlerine kadar süreci kapsayan ve bilgilerini tutulduğu sunucudur. Personel sistemi, tüm personellerimizi özlük hakları ve tüm personel işlemlerin takip edildiği sunucudur. Yukarıda, bahsedilen sunuculardan sadece birkaç tanesi ele alınmıştır, buna benzer veri tabanı sunucularıyla teknoloji kaynaklarına erişim ve paylaşımda etkin rol oynamaktadır. E-Posta Sunucuları: Tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerimize e-posta hizmetleri sunularak, her başvuranımıza e-posta hesabı açarak internet ortamında e-posta iletişimi sağlanmaktadır. WEB Sunucusu: Üniversitemiz (tüm çevre birimler dahil) web sayfaları hazırlanarak web sunucu üzerinde sürekli bilgi edinme hizmeti ve destek hizmeti verilmektedir. Switch (anahtarlar): Üniversitemiz tüm birimleriyle GB Fast Ethernet teknolojisi kullanılarak LAN ve WAN ağlar oluşturulmuş, 4000 i aşan uç kullanıcımıza hizmet vermektedir, yönetilebilir anahtarlar kullanılmış, problemsiz ağ ortamı sağlanmıştır. Ayrıca Virüs önleme istemleri kurularak oluşacak virüs tehditlerine karşı en üst düzeyde önlemler alınmıştır, yönlendiricilerimizle yetkisiz kullanım engellenmiş, mevcut kaynaklar en doğru biçimde değerlendirilmesine özen gösterilmiştir. Birçok departmanlarımızda kablosuz erişim imkanı sağlanmıştır ve bu anlamda gelişen teknolojiler uygulamada daha etkin yer alması sağlanmaya devam edilecektir. Destek birimi olarak Bilgi İşlem Dairesi; merkezi özlük hakları tahakkuk birimi, network (ağ) destek birimi, web destek birimi, teknik servis destek birimi, otomasyonlar destek birimleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilgi İşlem Dairesine bağlı tesislerden Öğrenci İnternet Merkezi; 124 bilgisayarlı öğrencilere açık internet laboratuarı ile hizmet vermektedir. Teknik Servis Birimi; Akademik ve İdari birimlerimizde meydana gelen PC arızalarının giderilmesi için faaliyet göstermektedir. 11

14 4- İnsan Kaynakları AKADEMİK PERSONEL DURUMU Üniversitemizde 227 Profesör, 127 Doçent, 396 Yardımcı Doçent, 180 Öğretim Görevlisi (dört yabancı uyruklu), 877 Araştırma Görevlisi, 40 Uzman, 66 Okutman, 1 Eğitim-Öğretim Planlamacısı olmak üzere toplam 1914 öğretim elemanı görev yapmaktadır. AKADEMİK PERSONELİN ÜNVANLARINA GÖRE DAĞILIMI FAKÜLTE - YÜKSEKOKUL - ENSTİTÜ Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı 1 1 Ayancık Meslek Y.O. 3 3 Bafra Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu 2 2 Çarşamba Meslek Y.O. 6 6 Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Gerze Meslek Yüksekokulu 5 5 Havza Meslek Yüksekokulu İlahiyat Fakültesi Kavak Meslek Yüksekokulu 7 7 Mühendislik Fakültesi Rektörlük Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hizmetleri Mes.Y.O Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak Samsun Meslek Y.O Samsun Sağlık Y.O Sinop Eğitim Fakültesi Sinop Fen-Edebiyat Fak Sinop Meslek Y.O Sinop Sağlık Y.O Sinop Su Ürünleri Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Terme Meslek Y.O Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Vezirköprü Meslek Y.O. 4 4 Yaşar Doğu BESYO Ziraat Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniv. (ÖYP) Yabancı Uyruklu 4 4 Genel Toplam

15 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 8,25 30,36 17,87 15,57 18,23 9,72 Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Eğitim Fakültesi Azerbaycan Devlet Üniversitesi Doç.Dr. Tıp Fakültesi ABD Yale Üniversitesi Doç.Dr. Tıp Fakültesi ABD Wayne State Üniversitesi Doç.Dr. Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Doç.Dr.(2) Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Doç.Dr. Ziraat Fakültesi Ordu Üniversitesi Doç.Dr. Eğitim Fakültesi Frankfurt J.W.Goethe Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi Belçika Lovvain Katolik Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi Kanada Sherbrooke Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.(2) Tıp Fakültesi Harward Üniversitesi Yrd.Doç.Dr.(3) Tıp Fakültesi ABD Wayne State Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Tıp Fakültesi ABD Vanderbilt Üniversitesi Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Diş Hekimliği Fak. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fen Edebiyat Fak. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fen Edebiyat Fak. ODTÜ Araştırma Görevlisi(2) Fen Edebiyat Fak. Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi(5) Veteriner Fak. Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mühendislik Fak. Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sinop Fen Edebiyat Fak. Ege Üniversitesi Araştırma Görevlisi(3) Eğitim Fakültesi Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlisi(2) Eğitim Fakültesi ODTÜ Araştırma Görevlisi(2) Eğitim Fakültesi Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi(2) Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fen Bilimleri Ens. Ordu Üniversitesi Araştırma Görevlisi(2) Fen Bilimleri Ens. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma Görevlisi(2) Sosyal Bil.Ens. Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fen Bilimleri Ens. Harran Üniversitesi Araştırma Görevlisi İ.İ.B.F. Yunanistan Of Athens Üniversitesi Araştırma Görevlisi İ.İ.B.F. İngiltere Lancaster Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi Arnavutluk Tirana Üniversitesi 13

16 Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi Kudüs Al-Quds Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi Almanya Leibzig Üniversitesi Uzman Rektörlük Amasya Üniversitesi Uzman Rektörlük YÖK(2547 S.K.38.mad.) Okutman(2) Ortak Dersler Amasya Üniversitesi Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Diş Hekimliği Fak. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi(2) Eğitim Fakültesi Amasya Üniversitesi Yrd.Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Amasya Üniversitesi Yrd.Doçent Samsun Sağlık YO Amasya Üniversitesi Araştırma Görevlisi(2) Fen Edebiyat Fakültesi Amasya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Öğretim Görevlisi Azerbaycan Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Avustralya Yabancı Diller Öğretim Görevlisi Fransa Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gürcistan Yaşar Doğu BESYO 2547 Sayılı Kanunun 33/a Maddesi Uyarınca Yurtdışında Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Unvan İlgili Fakülte Gittiği Üniversite Araştırma Görevlisi Samsun İkt.ve İd.Bil.Fak. Lancester Üniversitesi- İngiltere 14

17 YILLARA GÖRE AKADEMİK PERSONEL SAYI TABLOSU YILLAR Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Yabancı Uyruklu Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam

18 İDARİ PERSONEL DURUMU Üniversitemizin Rektörlük İdari Birimleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler ve Merkezlerinde 630'u GİH, 476'sı SHS, 146'sı THS, 370'i YHS, 4'ü AHS, 1'i DHS olmak üzere toplam 1627 idari personel görev yapmaktadır. BİRİMLER AHS DHS GİH SHS THS YHS Genel Toplam 19 Mayıs Sms.Dev.Kons Ayancık Meslek Yüksekokulu 1 1 Bafra Mes.Yük.Ok Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Boyabat İk.İd.Bil.Fak Çarşamba MeslekYüksekokulu 1 1 Çiftlik Müdürlüğü Diş Hekimliği Fak Fen Bilimler Enst. 2 2 Fen Edebiyat Fak Genel Sekreterlik Gerze Meslek Yüksekokulu 1 1 Güzel Sanatlar Enst. 8 8 Hastaneler Başmüdürlüğü Havza Meslek Yüksekokulu 2 2 Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşl.Da.Bşk İlahiyat Fakültesi Kavak Meslek Yüksekokulu 1 1 Kütüphane ve Dök.Da.Bşk Mühendislik Fak Öğrenci İşl.Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Döner Sermaye Sağlık Bilimler Enst Sağlık Hiz.Mes.Yük.Ok Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Samsun Eğitim Fak Samsun İk.İd.Bil Fak. 1 1 Samsun Mes.Yük.Ok Samsun Sağlık Yüksekokulu Sinop Eğitim Fakültesi Sinop Fen Edebiyat Fak Sinop Meslek Yüksekokulu 1 1 Sinop Sağlık Yüksekokulu 3 3 Sinop Su Ürn.Fak Sosyal Bilimler Enst. 1 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3 3 Terme Meslek Yük.Ok. 2 2 Tıp Fakültesi Veteriner Fak. 1 1 Vezirköprü Meslek Yük.Ok. 1 1 Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk Yaşar Doğu BESYO 1 1 Ziraat Fakültesi Genel Toplam

19 İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı 1-1 Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 17,39 31,04 32,33 18,44 0,80 İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 11,68 6,08 16,29 18,93 22,00 25,02 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 5,10 13,03 20,59 19,67 35,83 5,78 17

20 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YILLARA GÖRE İDARİ PERSONEL SAYILARI YILLAR AHS EÖH DHS GİH SHS THS YHS TOPLAM İşçiler: İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler - Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler (3 Aylık) Toplam

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

009 Y YILI TEPE ET R RAPO

009 Y YILI TEPE ET R RAPO AFYON KO FAA 20 OCAT ALİY M 009 Y TEPE ET R May s 201 YILI ÜNİ RAPO 0 İVER ORU RSİTESİ A F Y O N K O C A T E P E Ü N İ V E R S İ T E S İ 1 9 9 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2009 Faaliyet Raporu,

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2013 1 İÇİNDEKİLER I.GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 1. MİSYON... 3 2. VİZYON B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2013 Tasarım Serkan YALÇIN Hazırlayanlar Kırıkkale Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Uzman Rengim SİNE Uzman Öznur ERMEZ Döndü Betül ÇETİN İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı...

Detaylı