Sinop Faciası ve Sonuçları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sinop Faciası ve Sonuçları"

Transkript

1 Sinop Faciası ve Sonuçları XIX. Yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu, duraklama dönemini tamamlamış ve özellikle Fransız İhtilali nin de etkisiyle çıkan çeşitli isyanlar ile parçalanma dönemine gimişti, bu yıllar aynı zamanda İmparatorluğun idari, askeri, adli ve eğitim alanında yaptığı köklü ıslahatlarla Avrupalı bir devlet halini almaya başladığı yıllardı. Osmanlı İmparatorluğu nun kendisini toparlamak için yaptığı bu gayret kendisine Avrupalı büyük devletlerden İngiltere ve Fransa nın sempatisini kazandırdı, Osmanlı devlet adamları ise bundan faldalanmaya çalıştı ve Bab-ı Ali dış siyasetinde yüzyıllardır takip ettiği kendi kendine yeterlilik prensibi terk edilerek, Osmanlıya karşı tahrip edici siyasetleri olan İngiltere ve Fransa nın dostluğu ve yardımı sağlandı. Bu suretle uluslararası ilişkilerde pasif politika terk edilerek aktif bir politikaya geçildi. Üçlü İttifak, Askeri Müze Koleksiyonu Yakın dönemde Osmanlı İmparatorluğu nun ençok savaştığı devletlerin başında yer alan Rusya nın; Çar Büyük Petro nun Azak Denizi ni Rusya ya kazandırdığı günden beri politikasının başlıca hedefi, Karadeniz ı Rus gölü yapmak, İstanbul u ve Boğazları Rusya ya Kazandırmak, böylece Akdeniz e varmak ve sıcak denizlere inmek istemesinden dolayı devamlı Osmanlı-Rus ilişkileri gerilim halindeydi. Ruslar bunu gerçekleştirmek için üç yol takip ediyorlardı; - Savaş yaparak kendilerini İstanbul ve Akdeniz den ayıran engelleri ortadan kaldırmak, - Osmanlı İmparatorluğu ndan menfaatleri olan devletlerden Avusturya, İngiltere ve Fransa ile fırsat çıktıkça Osmanlının topraklarını paylaşmak, - Osmanlı İmparatorluğu nu himaye altına almaktı. Ruslar ilk olarak, Küçük Kaynarca Antlaşması na koydurdukları bir madde ile Ortodoksların himayesini sağlamak yolunda kendilerine bir hak tanıttırmışlardı. Daha sonra Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa nın isyanı ile ortaya çıkan Mısır Meselesi ni değerlendirmek isteyen Rusya desteğine karşılık Osmanlı İmparatorluğu ndan 8 Temmuz 1833 te imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması ile önemli imtiyazlar elde 1

2 ederek, Osmanlı İmparatorluğu nu uydulaştırarak tek başına hareket etmek istemişti. Fakat bu durum üzerine İngiltere ve Fransa nın Akdeniz deki filolarını arttırması, bir İngiliz filosunun İzmir önlerinde görülmesi, hatta bir aralık boğazları zorlaması ve Rus filosunun batırılması bile düşünülmüş olması ve Avusturya nın da, durumun Avrupa politikası için doğurabileceği mahzurlar üzerine uyarması sonucu tam anlamıyla yürürlüğe sokamamıştı. 19 ncu Yüzyıl Osmanlı Gemileri 1848 ihtilalinin sarsıntısıyla Prusya, Fransa, Avusturya nın zayıf düştüklerini düşünen Çar I.Nikola eğer İngilizlerle anlaştıkları takdirde amacına ulaşabileceğini sandı ve 1844 te yaptığı İngiltere ziyaretinden de güç bularak, 1853 te İngiliz elçisiyle yaptığı bir görüşmede sonradan ünlü olacak olan; Osmanlı İmparatorluğu için Hasta Adam deyimi ilk kez kullandı ve topraklarının sezsizce bölüşülmesini teklif etti. Ruslara gore, Memleketeyn (Eflak ve Boğdan), Sırbistan ve Bulgaristan Osmanlıdan kopartılarak himayeleri altına girmeliydi. Buna karşılık İngiltere ye Mısır ve Girit ikram ediliyordu. İngilizler Rusların bu düşüncelerini olumlu karşılamadılar ise de Rusya bu kararından vazgeçmedi. İstanbul a olağan üstü elçi olarak Türkleri sevmeyen Mençikov u gönderdi. Mençikov Şubatın son günlerinde Grovnik gemisinden gösterişli bir biçimde Galata ya çıktı. O sırada İngiliz elçisi Stratford ve Fransız elçisi Laveyette nin ülkelerinde bulunmalarını fırsat bilerek meydanı boş buldu. Osmanlı Hariciye Nazırı Fuat Paşa yı görevinden aldırdı, daha sonra Mençikov Fransız elçisi ile kutsal yerler konusunda uzlaşmakla birlikte Osmanlı Ortodoks uyruklarının Rus himayesine girmesi yolundaki Rus talebini devam ettirdi. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa bunu şiddetle red etmesi üzerine Mençikov İstanbul u terk etti. Rusya talebi kabul edilinceye kadar Memleketeyn topraklarını işgal edeceğini açıkladıktan sonra, İngiliz ve Fransiz donanmaları Çanakkale önlerinde Beşike Limanında demirlediler. Buna rağmen Ruslar Memleketeyn i işgal etti. Bu arada, barışı sağlamak amacıyla Rusya dışındaki dört büyük devlet (Avusturya, Prusya, İngiltere ve Fransa) Viyana da toplanarak Viyana notası denilen bir uzlaşma formülü buldular. Rusya bu notayı kabul ettiyse de Stradford un resmi görüşlerine taban tabana zıt kişisel telkinlerden cesaret alan Bab-ı Ali notada Osmanlı çıkarlarını gözeten değişiklikler istedi. Nikola bunları Kabul etmeyince savaş ortamı yeniden doğdu. 2

3 Hükümdarın topladığı olağanüstü meclis 26 Eylül 1853 günü Rusya ya karşı savaşın açılmasına karar verdi. Ferman da 29 Eylül de çıktı. Fakat bu karara rağmen politik şartlarından ötürü savaşın fiili olarak açılması biraz uzadı. Osmanlıların Tuna Cephesi komutanı Ömer Paşa Eflâk taki Rus karargâhına bir ulak göndererek komutanları Gorçakof a işgal edilen yerlerin derhal boşaltılması konusunda ültimaton verdi. Bu ültimaton Ruslar tarafından kabul edilmemesi üzerine Beşike Limanında bekleyen İngiliz ve Fransız donanmasına mensup gemiler İstanbul a geldi. Üç gün sonra da Türk ve Mısır askerleri sürpriz bir atakla Tuna yı aşıp Bükreş in 50 km. güneyindeki Rus mevzilerine saldırdılar, bu sırada hafif bir Osmanlı filosu Karadeniz e çıkmış ve bu filo savaşın açılmasından bir iki gün önce emir almaksızın geri dönmüştü. Bu dönemde Osmanlı donanmasının ıslah heyetinde görev alan Amiral Sir Adolfe Slade; Karadeniz e, hafif filoların değil, tekmil donanmanın çıkıp eğitim yapması gerektiği hususu Kaptan-ı Derya Mahmut Paşa ya sık sık tekrarlamış ve bu teklif Bütün donanmanın Karadeniz e çıkışı Rusları tahrik eder düşüncesiyle reddedilmişti. Hâlbuki deniz savaşlarında, hafif ve zayıf filoların denize çıkışı düşmanı daha iyi tahrik ederdi. Kaptan-ı Derya Karadeniz e hafif bir filonun çıkarılmasında ısrar etmişti. Karadeniz e çıkarılacak olan filoya da üs olarak coğrafi ve tabii yapısı nedeniyle, Sivastopol a yakın olmasına rağmen Sinop seçilmişti. Kaptanı Derya Mahmut Paşa donanmasını; 1- Bizzat kendisinin başında bulunduğu kalyon filosu, 2- Ahmet Paşa komutasındaki Boğaz ağzında görev yapacak olan hafif filo, 3- Mustafa Paşa komutasında olan ve Doğu Karadeniz limanlarına nakliyat yapacak olan hafif bir filo, 4- Osman Paşa komutasındaki ve Sinop ta üslenecek olan hafif bir filo. Şeklinde dört kola ayırdı. Ekim ayı sonlarında Karadeniz e açılan bir ticaret gemisinin Boğazın 120 mil açıklarında Rus donanmasına mensup üç gemi gördüğünü rapor etmesi üzerine Kaptan-ı Derya Mahmut Paşa, Osman Paşa komutasındaki Karadeniz filosunu bir fırkateyn ile takviye etmeğe ve sonra buna ek olarak Nusretiye ağır fırkateynini de vererek takviyeyi kuvvetlendirdi. Bu arada Kaptan-ı Derya Mahmut Paşa, Müşavir Paşa nın Karadeniz e kalyon filosunu çıkartmak konusundaki ısrarlarını da sürekli olarak; Bab-ı Ali nin Karadeniz e kalyon çıkarılmasına izin vermediğini ileri sürerek reddetti. Bab-ı Ali nin bu şekilde karar almasında, İngiltere nin Malta da bulunan Akdeniz filosu komutanı Amiral Dundas ın; esas olarak herhangi bir savaşı tahrik etmemek amacıyla, askerlikten fazla politikacı gibi düşünerek hareket ettiği için kalyonların Karadeniz e çıkmamalarını tavsiye etmesinin rolü de büyüktü. Nitekim İngilizlerin ve Fransızların donanmalarını getirip 2 Kasım 1853 günü Beykoz a demirletmeleri de, Ruslara bir gözdağı verip savaşı engellemek amacıyla yapılmıştı. İşte bu Osmanlı yöneticilerinde artık Rusların donanmalarını Karadeniz e çıkaramayacakları konusunda yanlış bir kanı uyandırmıştı. 3

4 Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa Feyhaman Duran, İstanbul Deniz Müzesi Koleksiyonu Savaş fiili olarak 4 Ekim 1853 günü başladı. O gün Kayserili Ahmet Paşa emrinde olarak on sekiz gemiden kurulu bir filo boğaz dışında görev almış olup, Nusretiye ağır fırkateyni de bu filoyu takviye amacıyla denize çıkmıştı. Bu gemi ile harekata Müşavir Paşa Amiral Adolphe Slade de katılmaktaydı. Nusretiye, ilk olarak, düşmanı aramak amacıyla denize çıkarılmış olan Pervazı Bahri gemisiyle karşılaştı. Pervazı Bahri herhangi bir düşman gemisi görmediğini, fakat İsakçı Mevkiinden kuvvetli top sesleri duyduğunu bildirdi. Gerçekte de bu mevkideki Osmanlı tahkimatı, Rusların denizden yaptıkları taarruzları defetmek için topçu ateşi açmıştı. Pervazı Bahri nin duyduğu sesler bunlardı. Pervazı Bahri bundan sonra gene düşman aramak amacıyla Karadeniz Ereğli si yönüne gönderildi, fakat burada düşman donanmasıyla karşılaşarak yaptığı muharebeler sonucunda mürettabatının çoğunu kaybederek Ruslara esir düştü. Bu sırada Kaptan-ı Derya, Patrona Mustafa Paşa komutasındaki dört fırkateyni cephane ve malzeme götürmek üzere Batum a hareket ettirmiş, bir süre sonra da Osman Paşa, komutasındaki on bir fırkateyn ve korveti de Sinop limanına hareket ettirmişti. Osman Paşa nın Avnillah, Nizamiye, Nesimi Zafer, Fazlullah, Dimyat, Navek Bahir, Kaadi Zafer, Necmi Efşan, Feyzi Mabut, Gülsefir ve Ereğli gemilerinden kurulu filosu uzun süren fırtınadan ötürü çok yorgun olarak hırpalanmış bir halde Sinop limanına gelmişti Avnillah Fırkateyni nde Patrona Osman Paşa, Nizamiye Fırkateyni nde ise Riyale Hüseyin Paşa yer alıyordu. Bu sırada Batum dan gelen Nil vapuru süvarisi Sinop ta yatan donanmaya Rus gemileri gördüğünü bildirmişti. Rusların Karadeniz donanması, Osmanlı tarafının deniz yoluyla kara cephelerini takviye etmesine mani olmak için, biri doğu, diğeri de Batı Karadeniz de harekat yapmak üzere iki ayrı filo halinde Sivastopol dan hareket etmişti. Amiral Nahimoff komutasındaki üç kalyon ve dört fırkateynden kurulu filo ilk önce Kafkasya kıyılarında Osmanlı nakliye gemilerini aramış, sonra da Doğu Anadolu nun kuzey kıyılarına gelmişti. Burada bir Osmanlı filosunun Sinop limanına girmiş olduğunu haber aldığı için buraya doğru süratli bir keşif gemisi göndermekten başka, kendisi de filosuyla bu tarafa doğru gelmeğe başlamıştı. 4

5 Nahimoff un filosu, Batum a cephane bıraktıktan sonra Sinop a uğrayan Amiral Mustafa nın filosu tarafından görülmüştü. Amiral Mustafa, Amiral Osman a keşif filosu diye anlattığı Rus filosunun Poyraz yönünde uzaklaştığını haber verdi. Sinop önünde Rus filosunun görülmesi Kaptan-ı Derya Mahmut Paşa yı da endişelendirmiş ve hemen Sinop taki filoya dön emrini vermişti. Sinop taki filo tek değildi, biri Osman Paşa nın emrindeki diğeride Mustafa Paşa nın emrindeki iki filo vardı. Bunlardan Mustafa Paşa nın kendi filosuna mensup gemilerden Taif gemisini Sinop ta bırakıp kalan üç gemisiyle İstanbul a dönmesi, Osman Paşa nın ise; hava sakin olursa Ruslar gelip Sinop limanını abluka ediyorlar, Rus filosu Sinop limanı önünden uzaklaştığı zaman ise fırtına çıkıyor, İstanbul a hareket etmemize mani oluyor şeklindeki cevaplar vererek geri dönüşü göze alamaması üzerine faciaya davetiye çıkarıyordu. Tabiki burada donanmaya mensup tüm gemileri Karadeniz de eğitim yapmak fırsatını vermemiş olan devlet adamlarının hatalı tutumları etkisini göstermiş ve bu hatalı kararlar donanmanın bir kısmının yok olmasına neden olacaktı. Sinop Baskını Krokisi Keşif için gönderilen Rus gemisinin Amiral Nahimoff a Sinop ta yatmakta olan Osmanlı filosunun olduğundan daha büyük olduğunu rapor etmesi üzerine Amiral Nahimoff Sivastopol dan takviye kuvvet istemesine neden oldu Osman Paşa nın ise, bu Rus filosunu keşfedip takviye gelmeden önce, ona taarruz etmemesi kadar Sinop limanının ağızında hiç bir güvenlik tedbiri aldırmamış olması da büyük bir ihmaldi. Böylelikle Amiral Nahimoff üç gün içinde filosunu takviye imkânı buldu. Sinop Baskını 5

6 30 Kasım sabahı gün doğarken Amiral Nahimoff filosu iki kolona halinde Sinop limanına girdi. Limanın sol yanı kara topçularımızın elinde bulunan beş toplu bir batarya ile korunmaktaydı, bunun haricinde şehirde üç batarya daha vardı ve filomuzun aldığı vaziyet nedeniyle yardımda bulunamamıştı, liman ağzındaki tahkimat Rus gemilerine ateş açtılarsa da hiç bir isabet temin edememiş ve Rusların limana girmelerine mani olamamıştı. Rus gemileri, kıyı boyuna tek sıra olarak demirlemiş olan Osmanlı gemilerine paralel olarak demirledi. Muharebe Osman Paşa nın emriyle Nizamiye Fırkateyni nin ateşiyle başladı, iki donanma arasındaki orantısızlık her bakımdan büyüktü. Ruslar bir kısım gemileriyle Osmanlı gemilerine, diğerleriyle de şehrin insan dolu bölgelerine ateş açtılar. Muharebe 2,5 saat sürdü. Başlangıçta toplarına çok irtifa veren düşman gemilerinin ateşi tesirli olmadı, fakat kalyonların gülleleri Osmanlı gemilerini zor duruma düşürdü. Türk gemileri üzerlerine yağan demir, ateş sağanağına karşı daha fazla dayanamadılar. Demir zincirleri düşman mermileri ile kesilen gemiler demirlerini bırakarak rüzgâr ve akıntının da etkisiyle kıyılara yasladılar. Altmış dört toplu Nizamiye Fırkateyni alevler içinde yanarak, yirmiiki toplu Kaidi Zafer Fırkateyni üzerine düştü, her ikisi birlikte yandı. Naveki Bahri Fırkateyni süvarisi Ali Bey gemisinin mukavemet gücü kalmadığını görünce teslim olmamak için kendisini bir meşale ile gemisinin cephaneliğine attı ve gemiyi havaya uçurdu. Rusların burada ilk kez humbara kullanmış olmaları Osmanlı tarafında çok ciddi bir teknik baskın yarattı. Bu surette, bir vapur dışında tüm Osmanlı filosu az zamanda yanıp gitti. Üstelik Ruslar denizde canlarını kurtarmağa çalışan denizcilere de yağlı paçavralar atmışlar ve insanlık dışı harekete onları da yakmışlardı. şehrin de yanmadık yeri kalmamıştı. Muharebe başlar başlamaz demirini keserek İstanbul a hareket eden Taif Vapuru faciayı haber verdi. Kaptanı Derya Mahmut Paşa azlolundu, yerine Damat Mehmet Ali Paşa Kaptan-ı Derya lığa getirildi. Sinop taki yaralılara yardım etmek üzere İstanbul dan Magador ve İngilizlerin Retribution vapurları yola çıkarıldı. Bu vapurlar Sinop a gelmeden önce Amiral Nakhimoff ta hasara uğramış gemilerini onartmış ve 2 Aralık günü limandan ayrılmıştı. Baskından sonra Sinop Limanı Sinop Faciası na karşılık Rumeli deki Ömer Paşa kuvvetleri Olteniza ya baskın yapmış ve başarıya da ulaşmıştı. Bu hal Osmanlı Devleti nin İngiltere ve Fransa nezdindeki prestijinin artmasına neden oldu. Rus gemilerinin Sinop un müslüman mahallelerini ihtar vermeden topa tutmaları, bu yüzden sivil halktan pek çoklarının ölüp yaralanması, diğer taraftan Rusların denizdeki Osmanlı denizcilerini öldürmeleri, dünya kamuoyunda kendilerine karşı nefret hisleri uyandırmıştı. 6

7 İngilizler Rusları, denizde çaresiz kalmış insanları toptan öldürmek ve bu suretle insanlık ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı hareket etmekle suçladı, bu olayın Avrupa ya Sinop Katliamı diye sunulmasına yol açtı. The Tımes gazetesinin bir başyazısı İngiliz halkı Rusya nın Avrupa ya koşullar empoze etmesine ya da kıyılarında çeşitli ülkelerin çıkarları bulunan Karadeniz bir Rus gölü haline getirmesine asla izin vermemekte kararlıdır diyordu, Morning Chronicle ise, saldırganı bir darbeyle durdurmak, Sinop a yardım göndermek kadar insanlık görevidir diye yazıyordu. Fransa ve İngiltere konvoyları özellikle donanmaları İstanbul dayken baskının yapılmasını kendilerine hakaret kabul ediyorlardı. Fakat asıl mesele şüphesiz emperyalistler arası rekabetti. Sinop Faciası nda 4200 mevcuttan 2700 şehit verdik, Ruslar filo komutanı Osman Paşa ile beraber iki fırkateyn komutanımızı ve 125 erimizi esir aldılar, şehit olanlar arasında Riyale Hüseyin Paşa da vardı. Sinop Faciası, İngiltere ve Fransa ya Rusya nın Karadeniz deki gücünü anlamalarına yol açtı ve bunun tehlikeli bir seviyeye ulaştığını göstermiş oldu. Rusya, Osmanlı donanmasına vurduğu bu darbeden sonra artık kolayca İstanbul ve Boğazları tehdit edebilirdi. Bu ise Osmanlı İmparatorluğu na olduğu kadar, İngiltere ve Fransa için de büyük tehlikenin doğması anlamına geliyordu. Durumun, bu kadar nazik olmasına rağmen İngiliz ve Fransızların Osmanlı-Rus savaşına derhal karışacak bir hazırlıkları yoktu. Sonuç olarak; önce İngiltere, Fransa ile Osmanlı Devleti 12 Mart ta bir ittifak antlaşması yaptılar ve Rusya ya savaş ilan edildi, böylece Osmanlı tarihinde ilk defa bir düşman karşısında müttefikleri ile yer alıyordu. Avusturya nın Osmanlı Devleti ile anlaşıp, savaş süresince Memleketeyn ı işgal altında bulundurma ve her türlü saldırıya karşı koruma hususunda güvence almasından sonra Ruslar da burayı boşaltınca müttefikler Kırım ı savaş alanı olarak seçtiler ve buraya çıkarma yaptılar. Bu arada Rusya ile birlikte hareket etmeye kalkışan Yunanlılar da müttefiklerce tedip edildi. Pire ve Atina birkaç yıl Fransız işgali altına alındı. Sinop Deniz Şehitleri Abidesi Kırım Harbi, Sivastopol kuşatmasında odaklaşan kanlı bir mücadele oldu. Müttefikler 11 ay kadar süren kuşatma sonucunda işgale başlayabildiler. 7

8 Avusturya nın ültimatomu Rusya yı barışa zorladı. Viyana da kabul edilen barış ön şartları çerçevesinde Paris Antlaşması imzalandı.(30 Mart 1856) 1 1 İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı Piri Reiş Araştırma Merkezinde Öğ.Kd.Bnb. Ersan BAŞ tarafından hazırlanan Türk Deniz Harp Tarihinde İz Bırakan Gemiler, Olaylar ve Şahıslar adlı serinin sekizinci kitabı olan Çeşme, Navarin, Sinop Baskınları ve Sonuçları adlı kitaptan özetlenerek hazırlanmıştır. 8

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

NAVARİN OLAYI 20 Ekim 1827

NAVARİN OLAYI 20 Ekim 1827 NAVARİN OLAYI 20 Ekim 1827 Navarin bugün Yunanistan topraklarında kalan bir liman şehridir. 1460 yılından itibaren Osmanlıların elinde bulunan şehrin tarihi önemi; İngiliz, Fransız ve Rus gemilerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı Osmanlı tarihinde çok dikkat çekmeyen konulardan biri de, 1807 yılında, İngiliz Donanmasının Çanakkale Boğazı

Detaylı

BALKAN AVASLARI. alkan Savaşları, I. Dünya. Harbinin ayak sesleri niteliğinde olan iki şiddetli silahlı çatışmadır. Birinci Balkan Savaşı nda

BALKAN AVASLARI. alkan Savaşları, I. Dünya. Harbinin ayak sesleri niteliğinde olan iki şiddetli silahlı çatışmadır. Birinci Balkan Savaşı nda BALKAN AVASLARI S. Yazan: ERHAN KANYILMAZ alkan Savaşları, I. Dünya B Harbinin ayak sesleri niteliğinde olan iki şiddetli silahlı çatışmadır. Birinci Balkan Savaşı nda Balkan Devletleri arasında oluşturulan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

Sarıkamış. Dersleri. Yılmadan Yorulmadan Dr. Cihangir Dumanlı

Sarıkamış. Dersleri. Yılmadan Yorulmadan Dr. Cihangir Dumanlı Yılmadan Yorulmadan Dr. Cihangir Dumanlı Sarıkamış Dersleri 103 yıl önce Birinci Dünya Savaşının başlangıcında Doğu (Kafkas) Cephesinde yaşanan olaylar her düzeyde alınacak çok acı derslerle doludur. Sarıkamış

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

Evrensel Bakış Açısı. 400 Yıllık Türk Egemenliğini. 4 Saatte Bitiren Savaş:

Evrensel Bakış Açısı. 400 Yıllık Türk Egemenliğini. 4 Saatte Bitiren Savaş: Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren 400 Yıllık Türk Egemenliğini Navarin 4 Saatte Bitiren Savaş: Paris te yaşadığım yıllarda, 9. Bölgede bulunan evimin telefonu için arıza ve fatura gibi sorunlar olduğunda,

Detaylı

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR İKİNCİ WİLHELM İN DEĞİŞEN RUSYA POLİTİKASI 1890 Bismarck ın görevden alınması Rusya nıngüvence Antlaşması nın yenilenmesi talebinin reddedilmesi 1892 Rusya nın Fransa ile gizli

Detaylı

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI

ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNİN DENİZDE DÖNEMİN ŞARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞ SAVAŞ GEMİSİNDE KRİTİK OLAYLARIN YAŞANDIĞI YER VE SIRAYA GÖRE TANITILMASI Barış BULUT 1 Bouvet Ocean Irresistible Bouvet gemisindeki

Detaylı

YİRMİ DENEMEDE; ON İKİ DENEME SARMAL, SEKİZ DENEME GENEL DENEMEDİR. I. Dönem Konu ve Kazanımlarını içeren sorular bulunmaktadır.

YİRMİ DENEMEDE; ON İKİ DENEME SARMAL, SEKİZ DENEME GENEL DENEMEDİR. I. Dönem Konu ve Kazanımlarını içeren sorular bulunmaktadır. 8. SINIF ÖRNEK DENEMELER - 1 YİRMİ DENEMEDE; ON İKİ DENEME SARMAL, SEKİZ DENEME GENEL DENEMEDİR. 1. DENEME 2. DENEME 3. DENEME 4. DENEME 5. DENEME 6. DENEME 7. DENEME 8. DENEME 9. DENEME 10. DENEME 11.

Detaylı

SİNOP BASKININ BİLİNMEYENLERİ0F

SİNOP BASKININ BİLİNMEYENLERİ0F 1 SİNOP BASKININ BİLİNMEYENLERİ0F Dr. Nejat Tarakçı Deniz Tarihçisi ntarakci@gmail.com Giriş Sinop a yolu düşenler merkezdeki itfaiye binasının karşısındaki yeşil alan içinde bir anıt görürler. Bu anıt

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI

I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI Birinci Dünya Savaşının ani sebebini 28 Haziran 1914 günü, Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük François Ferdinand'ın Saraybosna da bir Sırplı tarafından

Detaylı

Çanakkale Geçilmez! Şehitler Haykırdı:

Çanakkale Geçilmez! Şehitler Haykırdı: Şehitler Haykırdı: Çanakkale Geçilmez! Yazan: SAFA TEKELİ Ç anakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen zafer, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktasıdır. Kara, hava ve deniz güçlerinin; her türlü teknoloji

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya

Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya karşı ittifak oluşturdular. Osmanlı Devleti ise Napolyon

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR Yaralıların Cepheden Sevki Cephe Yuva Sargıyeri Araba Durakları Seyyar, Harp, Menzil Hastaneleri Memleket Hastaneleri AÇIKLAMA Bu kartlarda

Detaylı

Bütün Slav ırkına ve milliyetine mensup unsurlari bir yönetim altında birleştirme ideali. Ruslar bunu sicak denizlere ulasmak için düşündüler.

Bütün Slav ırkına ve milliyetine mensup unsurlari bir yönetim altında birleştirme ideali. Ruslar bunu sicak denizlere ulasmak için düşündüler. Türkiye nin, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus savaş uçağını düşürmesiyle başlayan diplomatik kriz zaman zaman yumuşasada halen devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Günü nedeniyle Putin

Detaylı

OSMANLI SİYASİ TARİH 100 Soru-Cevap

OSMANLI SİYASİ TARİH 100 Soru-Cevap - - OSMANLI SİYASİ TARİH 100 Soru-Cevap Osman Bey zamanında Bizans la yapılan ilk savaşın adı nedir? 1302 Koyunhisar (Bafeon) Osman Bey adına bağımsızlık alameti olarak ilk hutbeyi okuyan kimdir? Dursun

Detaylı

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ Yrd. Doç. Dr. A. Poyraz GÜRSON Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. A. Poyraz Gürson, İlk-ortaöğretim ve liseyi İzmir Karşıyaka'da tamamlamayı müteakip

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

ÇEŞME BASKINI VE SONUÇLARI

ÇEŞME BASKINI VE SONUÇLARI ÇEŞME BASKINI VE SONUÇLARI 18 nci yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu nun Dünya Devleti olma yolundaki genişleme siyasetinin Avrupalı rakiplerinin durumları ile ilgili olarak değişmeye

Detaylı

10. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 0. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞU (00-5). XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın

Detaylı

Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Cepheden Cepheye Koşan Komutan: Gazi Ahmet Muhtar Paşa O smanlı Devletinin son dönemlerinde, ordunun en önemli komutanlarından biri de, Gazi Ahmet Muhtar Paşa dır. Verilen

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm

İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm İçindekiler Konu: Sayfa No: 1. Konusu I 2. Önsöz II 3. Özet IV 4. İçindekiler V Birinci Bölüm Güç Kavramları Unsurları, Milli Güç Unsurları ve Vasıtaları 1. Milli Güce Giriş 1-1 2. Gücün Değerlendirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI

10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI 10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI ÖNERĐLEN OKUMALAR: - Ağacan, Đbrahim Ç., Paşanın Adamları ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır, Đstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları,

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı?

Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı? On5yirmi5.com Çanakkale Savaşı'nda Neler Yaşandı? Çanakkele Savaşı'nda neler yaşandı? Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi nedir? Bu ve bunun gibi soruların yanıtı haberimizde! Yayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu.

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Askeri alanda birçok yenilik yapıldı. Eğitim alanında bir çok yenilik yapıldı. İdari alanda yenilikler yapıldı. Milliyetçilik etkisi ile ayaklanmalar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER 1.

Detaylı

ÜÇLÜ İTTİFAK VE İTİLAF:

ÜÇLÜ İTTİFAK VE İTİLAF: Yazı İçerik Birinci Dünya Savaşının Sebepleri Üçlü İttifak ve İtilaf Savaşın Başlaması ve Gelişmesi Osmanlının I.Dünya Savaşına Girmesi Osmanlının Savaştığı Cepheler I.Dünya Savaşının Sonuçları I.Dünya

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

İnebolu' nun büyük tonajlı gemileri barındıracak büyük bir limanı yoku.

İnebolu' nun büyük tonajlı gemileri barındıracak büyük bir limanı yoku. (İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara-Dumlupınar) 1918 yılı sonlarında Anadolu hem karadan hem denizden işgal kuvvetlerinin kuşatması ve saldırmasıyla karşı karşıya idi. Anadoluda işgale uğramamış, tek bölge

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

SOUCHON UN OLDUBİTTİSİ

SOUCHON UN OLDUBİTTİSİ SOUCHON UN OLDUBİTTİSİ Eylül ortasında Yavuz Sultan Selim, Midilli ve Osmanlı donanmasının işe yarar gemileri savaşa hazır hale gelmiş ve Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı filosu Marmara denizinde tatbikatlara

Detaylı

Türkiye ile İngiltere savaşın eşiğinden dönmüş!

Türkiye ile İngiltere savaşın eşiğinden dönmüş! On5yirmi5.com Türkiye ile İngiltere savaşın eşiğinden dönmüş! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümünde operasyonda yer alan denizciler, İngilizlerle yaşanan gergin anları anlattı. Yayın Tarihi : 20

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça *

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2006, 1-15 ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ Bayram Akça * Özet Bu çalışmada, Osmanlı Devleti nin I.Dünya Savaşı na

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KIRIM SAVAŞI, ISLAHAT FERMANI VE PARİS BARIŞ ANTLAŞMASI. İçindekiler Tablosu. A. Kırım Savaşı Öncesinin Siyasi Olayları... 3

KIRIM SAVAŞI, ISLAHAT FERMANI VE PARİS BARIŞ ANTLAŞMASI. İçindekiler Tablosu. A. Kırım Savaşı Öncesinin Siyasi Olayları... 3 İçindekiler Tablosu A. Kırım Savaşı Öncesinin Siyasi Olayları... 3 1. Osmanlı Devleti Üzerindeki Emellerinin Çatışması... 3 2. Eflak ve Boğdan Olayları... 5 3. Sığınmacılar Sorunu... 6 4. Karadağ ile Savaş...

Detaylı

775QSU& b T Ü R K İY E C U M H U R İY E T İN İN H E D E F İ; BİR A Ç IK D E N İZ D E V L E T İ O LM AK TIR. Fahri S. K O R UTÜRK

775QSU& b T Ü R K İY E C U M H U R İY E T İN İN H E D E F İ; BİR A Ç IK D E N İZ D E V L E T İ O LM AK TIR. Fahri S. K O R UTÜRK 775QSU& b T Ü R K İY E C U M H U R İY E T İN İN H E D E F İ; BİR A Ç IK D E N İZ D E V L E T İ O LM AK TIR. Fahri S. K O R UTÜRK TÜRK DONANMA VAKFI İSTANBUL İL BŞK. LlGl Kuzey Deniz Saha Komutanlığı karsısında

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Sudan Basınında Çıkan Haberler

Sudan Basınında Çıkan Haberler Sudan Basınında Çıkan Haberler 1. Numaralı Haber: Port Sudan Deniz Üssü, Sudan Sahillerini Ziyaret Eden Türk Savaş Gemisini Ağırlıyor. b. Gazete İsmi/İnternet Adresi: Akhbarelyoum Port Sudan Deniz Üssü

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

K. Sarıöz Goeben den Yavuz a

K. Sarıöz Goeben den Yavuz a YAVUZ KARDENİZ DE Rus ordularının doğu cephesi üzerinden yaptıkları saldırılara karşı koyabilmek üzere tüm malzeme ve cephanenin gemilerle İstanbul dan Trabzon a taşınması gerekiyordu. 7 Kasım günü üç

Detaylı

1 AĞUSTOS 1914, CUMARTESİ

1 AĞUSTOS 1914, CUMARTESİ 1 AĞUSTOS 1914, CUMARTESİ Amiral Souchon 29 Temmuz günü henüz onarımları tamamlanmamış Goeben ile Pola dan Trieste ye geçmiş ve 30 Temmuz günü buradan güneye hareket etmişti. 1 Ağustos sabahı Adriyatik

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

EĞİRDİR İHTİYAT ZABİTLERİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ

EĞİRDİR İHTİYAT ZABİTLERİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ Eğirdir de Kurulan İlk Milli Şirket: EĞİRDİR İHTİYAT ZABİTLERİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ Eğitimci-Yazar : Recep Bozkurt Eğirdir in sosyoekonomik tarihindeki en önemli olay nedir diye sorulduğunda verilecek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Cenk ÖZGEN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa / 07.08.1979 Uyruğu: T.C. Medeni Hali: Evli Adres: Giresun Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis, 449. ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Atatürk Meydanı nda düzenlenen

Detaylı

KAYNARCA'DAN (1774) PARİS BARIŞI'NA (1856) KADAR ŞARK MESELESİ PERSPEKTİFİNDE OSMANLI-RUS MÜNASEBETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ. İçindekiler Tablosu

KAYNARCA'DAN (1774) PARİS BARIŞI'NA (1856) KADAR ŞARK MESELESİ PERSPEKTİFİNDE OSMANLI-RUS MÜNASEBETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ. İçindekiler Tablosu İçindekiler Tablosu A. Giriş... 2 B. Kaynarca Barışı ndan (21 Temmuz 1774) Edirne Barışına (14 Eylül 1829) Kadar Osmanlı-Rus Münasebetleri... 2 C. Edirne Barışı ndan (1829) Paris Barışı na (1856) Kadar

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TASNİF DIŞI A. DONANMA KOMUTANLIĞI S.NU.: FAALİYETİN ADI : TARİHİ/SAATİ : FAALİYETİN İCRA YERİ :

TASNİF DIŞI A. DONANMA KOMUTANLIĞI S.NU.: FAALİYETİN ADI : TARİHİ/SAATİ : FAALİYETİN İCRA YERİ : A. DONANMA KOMUTANLIĞI 10:00-12:30 2. DONANMA KUPASI YAT YARIŞLARI 27-3. BANDO KONSERİ 4. GEMİCİLİK YARIŞMALARI 5. RESİM VE OBJE SERGİSİ 11:00-11:20 11:30-12:30 GARNİZON SİNEMA SALONU 6. TCG SALİHREİS

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

2 AĞUSTOS 1914, PAZAR

2 AĞUSTOS 1914, PAZAR 2 AĞUSTOS 1914, PAZAR Almanya nın saldırgan tavrını sürdürmesi ve Rusya ya savaş ilan etmesi karşısında Cumartesi günü seferberlik kararı alan Fransız kabinesi Cumartesi gece yarısı başlayan toplantısını

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

Skyros adasında Robert Brooke nin mezar taşındaki yazı

Skyros adasında Robert Brooke nin mezar taşındaki yazı 1 2 Skyros adasında Robert Brooke nin mezar taşındaki yazı Tanrının hizmetkarı, İngiliz Başbakanının oğlu Teğmen Asquith nin dostu,ingiliz Donanması asteğmenlerinden İstanbul un kurtarılması için ölen

Detaylı

Ege Adaları Lozan da Değil Osmanlı Döneminde Verildi Mustafa Kemal Atatürk ve

Ege Adaları Lozan da Değil Osmanlı Döneminde Verildi Mustafa Kemal Atatürk ve Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren BD TEMMUZ 2017 Ege Adaları Lozan da Değil Osmanlı Döneminde Verildi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet in kurucularını karalamak isteyenlerin sömürdükleri konulardan

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

12. HAFTA OSMANLI DĐPLOMASĐSĐNDE PAŞALAR DÖNEMĐ

12. HAFTA OSMANLI DĐPLOMASĐSĐNDE PAŞALAR DÖNEMĐ 12. HAFTA OSMANLI DĐPLOMASĐSĐNDE PAŞALAR DÖNEMĐ ÖNERĐLEN OKUMALAR: -Sander Maliyenin Zorlamaları Kırım Savaşı ve Sonrası başlığından Beşinci Bölüm e kadar. -Ülman, Haluk, Doğu Sorunu, TCTA, C.1, s. 273-278.

Detaylı

TARİH ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLİKLER YURTDIŞI ŞEHİTLİKLER

TARİH ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLİKLER YURTDIŞI ŞEHİTLİKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH ŞEHİTLİK VE ŞEHİTLİKLER YURTDIŞI ŞEHİTLİKLER Prof. Dr. Abdulhaluk 2009 ANKARA 9. 2. Yurtdışı Şehitlikler 9. 2. 1. Pardubitce Şehitliği

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876)

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) I. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken Genç Osmanlıların faaliyetleri İstanbul (Tersane) Konferansı BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) Osmanlı

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK BĠR KAHRAMAN DOĞUYOR AÇIK UÇLU DEĞERLENDĠRME SINAVI sosyalciniz.wordpress.com 1. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

SULTAN ABDÜLMECİD VE SULTAN ABDÜLAZİZ. İçindekiler Tablosu. Abdülmecid Döneminin Siyasi Olayları... 2

SULTAN ABDÜLMECİD VE SULTAN ABDÜLAZİZ. İçindekiler Tablosu. Abdülmecid Döneminin Siyasi Olayları... 2 İçindekiler Tablosu Abdülmecid Döneminin Siyasi Olayları... 2 Mısır Meselesi... 2 Boğazlar Meselesi... 5 Lübnan Sorunu... 6 Memleketeyn (Eflak-Boğdan) Meselesi... 9 Macar Mültecileri Problemi... 12 Kırım

Detaylı

1

1 OSMANLI TARİHİ ÜNİTE 2 1. 1703 Edirne Vakası hangi padişah döneminde olmuştur? II. Mustafa 2. Osmanlı Devleti VIII. yy da aşağıdaki devletlerden hangisi ile savaşmamıştır? Venedik Rusya Avusturya İsveç

Detaylı

Ünite4:Avrupa ve Türkiye ( )

Ünite4:Avrupa ve Türkiye ( ) Ünite4:Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 1838-1914 Sömürgecilikten Dünya Savaşı na Avrupa Batılı devletlerde gerçekleşen Sanayi İnkılabı, sömürgeciliğe hız kazandırmış ve Osmanlı Devleti nin yıkılması yönündeki

Detaylı