ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-4 ENDÜSTRİYEL CAM İŞLEME ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-4 ENDÜSTRİYEL CAM İŞLEME ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00"

Transkript

1 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-4 ENDÜSTRİYEL CAM İŞLEME ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017

2 17UY00.-4 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Yayın Tarihi:/../20. Rev. No:.. ÖNSÖZ Endüstriyel Cam İşleme Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK nın görevlendirdiği Trakya Cam Sanayii A.Ş (Şişecam Düzcam) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 ULUSAL YETERLİLİK i

3 17UY00.-4 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Yayın Tarihi:/../20. Rev. No:.. GİRİŞ Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik te belirlenmiştir. Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: a) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur. b) Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır. c) Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar. d) Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır. e) Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder. f) Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez. g) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde ölçülmesini temin eden unsurları içerir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 ULUSAL YETERLİLİK ii

4 17UY Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) 17UY ENDÜSTRİYEL CAM İŞLEME ELEMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ 1 YETERLİLİĞİN ADI Endüstriyel Cam İşleme Elemanı 2 REFERANS KODU 17UY SEVİYE 4 4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ 5 TÜR - 6 KREDİ DEĞERİ - A)YAYIN TARİHİ - ISCO 08: 7315 (Cam eşya yapımcıları, kesicileri, taşlayıcıları ve cilalayıcıları) 7 B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - 8 AMAÇ Bu yeterlilik Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. 9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 17UM00-4 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı - 10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART (LAR)I 11 YETERLİLİĞİN YAPISI 11-a) Zorunlu Birimler 17UM00-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu 11-b) Seçmeli Birimler 17UM00-4/B1: Cam Kenar İşleme 17UM00-4/B2: CNC İle Cam İşleme 17UM00-4/B3: Asitle Cam İşleme 17UM00-4/B4: Kum İle Cam İşleme 17UM00-4/B5: Cam Baskı İşleme 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Gruplandırma Alternatifleri: Adayın seçmeli birimlerden en az birinde başarılı olması gerekmektedir. Herhangi bir alternatifte belge almış adaylar, başarılı oldukları birimlerin geçerlilik süresi içerisinde diğerine başvurdukları takdirde, ulusal yeterlilikte herhangi bir değişiklik yapılmamış ise belgelendikleri alternatif(ler) ile başvurdukları alternatif (ler)de ortak olan birim(ler)deki başarıları geçerli sayılarak, bu birim(ler)den muaf tutulurlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

5 17UY Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) 12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. 13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. 14 GÖZETİM SIKLIĞI BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. Trakya Cam Sanayii A.Ş (Şişecam Düzcam) MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

6 17UY00-4/ A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu 17UY00..-4/ A1: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu 2 REFERANS KODU 17UY00-4/A1 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - A)YAYIN TARİHİ - 5 B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI 17UM00-4 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 7 ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Çalışma ortamında İSG ve çevre koruma uygulamalarını 1.1: Üretim süreçlerinde İSG risklerini ve önlemlerini 1.2: İş süreçlerinde acil durumları ve kurallarını ayırt eder. 1.3: Üretim süreçlerinde olası riskler açısından çevre koruma önlemleri Öğrenme Çıktısı 2: Cam işleme ortamlarında iş süreçlerine uygun organizasyon uygulamalarını 2.1: Cam işleme süreçlerinde iş planlaması ve organizasyonuna dair uygulamaları 2.2: Cam işleme süreçlerinde kalite uygulamalarını 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) Çoktan Seçmeli Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en elli (50) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI Trakya Cam Sanayii A.Ş (Şişecam Düzcam) MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi Mesleki Yeterlilik Kurumu,

7 17UY00-4/ A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Endüstriyel cam işleme süreçlerinde İSG ve acil durum uygulamaları 2. Endüstriyel cam işleme süreçlerinde çevre güvenliği kuralları 3. Endüstriyel cam işleme süreçlerinin ve sahanın organizasyonu 4. Endüstriyel cam işleme süreçlerinde verimlilik ve kalite EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi a) BİLGİLER No BG.1 BG.2 BG.3 BG.4 BG.5 BG.6 BG.7 BG.8 Bilgi İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı Makinelerin güvenlik işaret ve uyarılarının anlamını A T1 Araç gereçlerin (cam taşıma vantuzları/kıskaçları, taş, keçe, matkap uçları. vb.) güvenli kullanım özelliklerini A T1 İşe uygun KKD leri (iş elbisesi kesilmez önlük dâhil-, baret, toz maskesi, koruyucu gözlük, kulaklık, bileklik, çelik burunlu ayakkabı, eldiven, cam tutma A T1 lastiği/eldiveni, vb.) ayırt eder. Cam işleme süreçlerinde tehlike durumlarını ve tehlikeli davranışları ayırt eder. A T1 Camların tür ve boyutlarına uygun güvenlik önlemlerini A T1 Cam işleme süreçlerinde kullanılan kimyasalların (seryum oksit, boya, çeşitli yağlar vb) malzeme güvenlik bilgi formundaki özellik ve kullanım koşullarını ayırt A T1 eder. Tehlike, risk ve ramak kala kavramlarının anlamlarını A T1 Cam işleme hattında elektrik ve hareket (pnömatik)enerjisinin kesilmesindeki doğru işlem sırasını A T1 ayırt eder. BG.9 Üretimdeki acil durumları ayırt eder. A T1 BG.10 Acil durumlarda, makine, araçlar ve tahliye ile ilgili önlemlerini A T1 İş süreçlerinde kullanılan malzemelerden ortaya çıkan BG.11 atıkları türlerine göre ayırt eder. A T1 Çalışma ortamının üretim koşullarına uygunluğunu ayırt BG.12 eder. A T1 BG.13 Kullandığı kimyasal maddelerin güvenlik önlemlerini A T1 BG.14 İş emrine göre yaptığı uygulamaların planlanan zamana göre yapılmasının önemini B T1 BG.15 Vardiya devrinde Üretim süreçlerine ilişkin bilgi aktarımını önemini B T1 BG.16 Üretim süreçlerindeki camların fire nedenlerini ile giderilme nedenlerini B T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

8 17UY00-4/ A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu BG.17 İşlem yapılacak camların üretime uygunluk kontrollerini (pul atığı, kulak, kırık, çatlak ve benzeri) B T1 BG.18 Cam işleme süreçlerinde ekipman ve malzeme kontrollerinin önemini B T1 BG.19 Uygun olmayan ve noksan ekipman ve malzemenin temin prosedürünü B T1 BG.19 Üretim süreçlerine ilişkin raporlamanın önemini B T1 Ekip arkadaşlarının üretim süreçlerindeki görev ve BG.20 performansını B T1 Cam işleme süreçlerinde ortaya çıkan hataları (Pul atığı, BG.21 çizik, kopma, sıyırma vb.) ve kök nedenlerini ayırt eder. B T1 BG.22 Cam işleme süreçlerinde kalite prosedürlerini B T1 b) BECERİ VE YETKİNLİKLER No - Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı Mesleki Yeterlilik Kurumu,

9 17UY00..-4/B1 Cam Kenar İşleme 17UY /B1: CAM KENAR İŞLEME YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Cam Kenar İşleme 2 REFERANS KODU 17UY00-4/B1 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - 5 A)YAYIN TARİHİ - B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI 17UM00-4 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 7 ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Öğrenme Çıktısı 1: Kenar işleme süreçlerinde makine ve ekipmanların hazırlık işlemlerini yapar. 1.1: Makineyi kenar işlemeye hazırlar. 1.2: Kenar işlemede kullanılan makine ve ekipmanlarının bakım ve arıza belirleme işlemlerini yapar. Öğrenme Çıktısı 2: Kenar işleme uygulamalarını yapar. 2.1: Kenar işlemesi yapar. 2.2: Kenar işlemesi yapılan camların kontrollerini yapar. Öğrenme Çıktısı 3: Kenar işleme ve makine bakımı uygulamalarında İSG ve çevre koruma önlemlerini uygular. 3.1: Kenar işleme ve makine bakımı uygulamalarında İSG önlemlerini uygular. 3.2: Kenar işleme ve makine bakımı uygulamalarında çevre koruma önlemlerini uygular. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) Çoktan Seçmeli Sınav: B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az otuz (30) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1): B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

10 17UY00..-4/B1 Cam Kenar İşleme 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 9 YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) Trakya Cam Sanayii A.Ş (Şişecam Düzcam) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK B1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Camın türleri, ebat ve fiziksel özellikleri 2. Camın taşıma ve istiflemesine ilişkin yöntem ve teknikler 3. Camın barkotlama ve etiketleme işlemleri 4. Cam işleme hattı temizlik ve kontrol uygulamaları 5. Cam işleme hattı makine alet, araç-gereç ve ekipmanlar ile bakım uygulamaları 6. Cam işleme uygulamalarında İSG ve çevre güvenliği EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi No a) BİLGİLER Bilgi İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı Kenar işlem uygulamalarında kullanılan makinelerin BG.1 çalışırlık özelliklerini ayırt eder. C T1 Kenar işleme türüne göre ilgili makinenin ayarlarını BG.2 C T1 Üretim süreçlerinde kullanılan makine ve ekipmanların BG.3 periyodik bakım (Pnömatik hava, su, yağ, motor, kayışlar, kızak, vb.) işlemlerini E T1 BG.4 Cam işleme makine ve ekipmanlarının arıza durumlarını ve kaynaklarını ayırt eder. E T1 Kenar işlemi uygulanacak camların ebat ve türlerini BG.5 C T1 Kenar işleme türüne göre makinelerin çalışırlığını BG.6 C T1 BG.7 Cam türlerine göre yıkama makinesinin özelliklerini C T1 Kenar işlemesine ilişkin siparişteki teknik taleplerin BG.8 özelliklerini C T1 Kenar işleme sürecinde kullandığı makinenin çalışma BG.9 durumlarını C T1 BG.10 Etiketleme süreçlerini C T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

11 17UY00..-4/B1 Cam Kenar İşleme BG.11 İstifleme süreçlerini C T1 b) BECERİ VE YETKİNLİKLER No BY.1 Beceri ve Yetkinlik İfadesi Kenar işleme uygulaması yapacağı makinenin (rodaj, zımpara, bizote, kanal açma, delik açma, yıkama makinesi vb.) çalışırlık durumlarını kontrol eder. UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı C P1 BY.2 Cam ebat ve türlerine göre makine ayarlarını yapar. C P1 BY.3 Cam işleme makinesinin periyodik bakım ve temizlik kontrolünü yapar. E P1 BY.4 Cam işleme makinesinin arıza durumlarını takip eder. E P1 BY.5 Cam işleme makinesinin kontrolünü yaparak yağ, su vb. eksiğini tamamlar. E P1 BY.6 Arıza giderilme süreçlerini takip eder. E P1 BY.7 Camları ebat, tür ve iş emrine göre sıralar. C P1 Cam kenarına rodaj işlemini (balık sırtı, düz, zımpara, *BY.8 formalı vb.) tekniğine göre yapar. C P1 *BY.9 Cam kenarının köşe kırma işlemini yapar. C P1 *BY.10 Cam kenarına bizote işlemini tekniğine göre yapar. C P1 Cama kanal açma işlemini tekniğine göre (kanal *BY.11 genişliği, derinliği şekli, parlaklığı vb.) yapar. C P1 Cama delik açma işlemini tekniğine göre (havşa, çap *BY.12 vb.) yapar. C P1 BY.13 Ürünü yıkama ve kurutma işleminden geçirir. C P1 Kenar işlemesi yapılan camların kontrollerini (pul atığı, kırık, çatlak çizik, leke, boncuklama, BY.14 şekerlenme, gönyesizlik, ölçü hatası vb) siparişteki C P1 teknik verilerine göre yapar. Kenar işleme sürecinde makinenin işlerliğini (keçe/ BY.15 transfer kayışı/taş/su/zımpara ve yağlama vb.) kontrol C P1 altında tutar Kenar işlemesi yapılan camlara ve veya ambalaj kabına BY.16 (sandık, sehpa, araba, palet vb.) etiketleme yapar. C P1 BY.17 Kenar işlemi yapılan camların istiflemesini tekniğine göre yapar. C P1 BY.18 İşe uygun KKD (iş kıyafeti, gözlük, baret, kulaklık, maske koruyucu ayakkabı, eldiven, bileklik-kolluk vb.) kullanır. A P1 BY.19 Cam işleme süreçlerinde uygun eldiven kullanır. A P1 BY.20 A.1.2-4, Hazırlık işlemleri öncesinde hattın iş güvenliği A.1.7, kontrollerini yapar. A P1 A.1.2-4, *BY.21 Üretim alanının güvenlik önlemlerini uygular. A.1.7, 3.1 P1 A.2.2 (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

12 17UY00..-4/B2 CNC ile Cam İşleme 17UY /B2: CNC İLE CAM İŞLEME YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI CNC ile Cam İşleme 2 REFERANS KODU 17UY00-4/B2 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - A)YAYIN TARİHİ - 5 B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI 17UM00-4 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 7 ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: CNC uygulamalarında makine ve ekipmanların hazırlık işlemlerini yapar. 1.1: CNC yi cam işlemeye hazırlar. 1.2: CNN nin bakım ve arıza belirleme işlemlerini yapar. Öğrenme Çıktısı 2: CNC ile cam işleme uygulamalarını gerçekleştirir. 2.1: CNC ile cam işleme uygulaması yapar. 2.2: CNC ile cam işlemesi yapılan camların kontrollerini yapar. Öğrenme Çıktısı 3: CNC ile cam işleme ve makine bakımı uygulamalarında İSG ve çevre koruma önlemlerini uygular. 3.1: CNC ile cam işleme ve makine bakımı uygulamalarında İSG önlemlerini uygular. 3.2: CNC ile cam işleme ve makine bakımı uygulamalarında çevre koruma önlemlerini uygular. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) Çoktan Seçmeli Sınav: B2 birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az otuz (30) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1): B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Mesleki Yeterlilik Kurumu,

13 17UY00..-4/B2 CNC ile Cam İşleme Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 9 YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) Trakya Cam Sanayii A.Ş (Şişecam Düzcam) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK B2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Camın ebat ve fiziksel özellikleri 2. Camın taşıma ve istiflemesine ilişkin yöntem ve teknikler 3. Camın barkotlama ve etiketleme işlemleri 4. Camın CNC ile işleme hattı temizlik ve kontrol uygulamaları 5. Camın CNC ile işleme hattı makine alet, araç-gereç ve ekipmanlar ile bakım uygulamaları 6. Camın CNC ile işleme uygulamalarında İSG ve çevre güvenliği EK B2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi No a) BİLGİLER Bilgi İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirm e Aracı BG.1 CNC Kontrol paneline veri girişi işlemlerini C T1 BG.2 İş emrine göre istenilen işlemleri bilgisayar ortamında uygulama programına aktarılmasın C T1 BG.3 CNC de uygulanan işlemlere ilişkin teknik çizim terimlerini (delik çapı, kenar işleme türü, detay açma, köşe C T1 kırma, bizote genişliği vb.) BG.4 CNC nin periyodik bakım (pnömatik hava, su, yağ, motor, kayışlar, kızak, vb.) işlemlerini E T1 BG.5 CNC nin arıza kodlarını E T1 BG.6 İşlem uygulanacak camların ebat ve türlerini C T1 BG.7 İşleme türüne göre CNC nin çalışırlığını C T1 BG.8 Cam türlerine göre yıkama makinesinin özelliklerini C T1 İşlem bitiminde ürünün teknik resime göre BG.9 uygunsuzluğunda alınacak önlemleri C T1 İşleme ilişkin sipariş taleplerinin teknik özelliklerini BG.10 C T1 BG.11 CNC nin çalışma durumlarını C T1 BG.12 Etiketleme süreçlerini C T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

14 17UY00..-4/B2 CNC ile Cam İşleme BG.13 İstifleme süreçlerini C T1 No *BY.1 b) BECERİ VE YETKİNLİKLER Beceri ve Yetkinlik İfadesi İş emrine göre hazırlanan verileri CNC kontrol paneline yükler. UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirm e Aracı C P1 *BY.2 Girişi yapılan verilere uygun ekipmanı (taş, keçe freze matkap, yazma ucu vb.) magazinde konumlandırır. C P1 BY.3 Dayama ve vantuz konumlandırmasını yapar. C P1 BY.4 CNC nin çalışırlık durumunu kontrol eder. C P1 BY.5 CNC yi çalıştırarak test üretimi yapar. C P1 BY.6 CNC nin periyodik bakım ve temizlik kontrolünü yapar. E P1 BY.7 İşlem sırasında CNC nin kontrol altında tutarak yağ, su vb. eksiğini tamamlar. E P1 BY.8 CNC nin arıza durumlarını takip eder. E P1 BY.9 Arıza giderilme süreçlerini takip eder. E P1 BY.10 Camları ebat, tür ve iş emrine göre sıralar. C P1 BY.11 İşlem yapılacak camın kalaylı tarafını ayırt ederek yatırır. C P1 BY.12 CNC yi çalıştırır. C P1 BY.13 Camın istenilen kenar ve yüzey işlemlerinin yapılmasını izler. C P1 İşlem bitiminde ürünün teknik resime göre uygunluk *BY.14 kontrolünü yapar. C P1 BY.15 Ürünü yıkama ve kurutma işleminden geçirir. C P1 İşlemesi yapılan camların kontrollerini (pul atığı, kırık, BY.16 çatlak çizik, leke, boncuklama, şekerlenme, gönyesizlik, ölçü hatası vb.) siparişteki teknik verilerine göre yapar. C P1 İşleme sürecinde CNC nin işlerliğini (keçe/ taş/su/ ve *BY.17 yağlama vb) kontrol altında tutar. C P1 BY.18 İşlemesi yapılan camlara ve veya ambalaj kabına (sandık, sehpa, araba, palet vb.) etiketleme yapar. C P1 İşlemesi yapılan camların istiflemesini tekniğine göre BY.19 yapar. C P1 BY.20 İşe uygun KKD (iş kıyafeti, gözlük, kulaklık, koruyucu ayakkabı, eldiven, bileklik-kolluk vb.) kullanır. A P1 BY.21 İşleme sürecinde uygun eldiven kullanır. A P1 BY.22 Hazırlık işlemleri öncesinde hattın iş güvenliği A.1.2-4, kontrollerini yapar. A.1.7, A P1 *BY.23 Üretim alanının güvenlik önlemlerini uygular. A.1.2-4, A.1.7, A P1 BY.24 Ortaya çıkan atıkları cinsine uygun şekilde tasnif eder. A P1 BY.25 Geri kazanılabilir camı ayırır. A P1 (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

15 17UY00..-4/B3 Asitle Cam İşleme 17UY /B3: ASİTLE CAM İŞLEME YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Asitle Cam İşleme 2 REFERANS KODU 17UY00-4/B3 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - A)YAYIN TARİHİ - 5 B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI 17UM00-4 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 7 ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Öğrenme Çıktısı 1: Asitle yüzey işleme süreçlerinde makine ve ekipmanların hazırlık işlemlerini yapar. 1.1: Makine ve ekipmanları asitle yüzey işlemeye hazırlar. 1.2: Asitle yüzey işlemede kullanılan makine ve ekipmanlarının bakım ve arıza belirleme işlemlerini yapar. Öğrenme Çıktısı 2: Asitle aşındırma uygulamalarını yapar. 2.1: İşlem öncesi hazırlık yapar. 2.2: Asitle aşındırma yapar. 2.3: Aşındırma yapılan camların yüzey kontrollerini yapar. Öğrenme Çıktısı 3: Asitle işleme ve makine bakımı uygulamalarında İSG ve çevre koruma önlemlerini uygular. 3.1: Asitle aşındırma ve makine bakımı uygulamalarında İSG önlemlerini uygular. 3.2: Asitle aşındırma ve makine bakımı uygulamalarında çevre koruma önlemlerini uygular. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) Çoktan Seçmeli Sınav: B3 birimine yönelik teorik sınav Ek B3-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmibeş (25) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B3-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1): B3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B3-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma

16 17UY00..-4/B3 Asitle Cam İşleme ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 9 YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) Trakya Cam Sanayii A.Ş (Şişecam Düzcam) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK B3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Camın ebat ve fiziksel özellikleri 2. Camın taşıma ve istiflemesine ilişkin yöntem ve teknikler 3. Camın barkotlama ve etiketleme işlemleri 4. Camın asitle işleme hattı temizlik ve kontrol uygulamaları 5. Camın asitle işleme hattı makine alet, araç-gereç ve ekipmanlar ile bakım uygulamaları 6. Camın asitle işleme uygulamalarında İSG ve çevre güvenliği EK B3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi No BG.1 BG.2 BG.3 a) BİLGİLER Bilgi İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı Asitle işleme uygulamalarında kullanılan makine ve ekipmanların çalışırlık özelliklerini ayırt eder. C.1.1, D T1 Asitle işleme türüne (folyo, şablon) göre ilgili makinenin C.1.2- ayarlarını D T1 Üretim süreçlerinde kullanılan makine ve ekipmanların periyodik bakım (Pnömatik hava, su, yağ, motor, E T1 kayışlar vb.) işlemlerini BG.4 Cam işleme makine ve ekipmanlarının arıza durumlarını ve kaynaklarını ayırt eder. E T1 BG.5 Folyo, boya ve şablon uygulamalarına ilişkin Teknik D.1.1- çizimi D.1.3-D T1 BG.6 Camların kalaylı-kalaysız yüzeyini ayırt eder. D T1 BG.7 Aşındırma yapılacak camın yüzey işlemlerini D.2.1 D.2.3- D T1 BG.8 Asitle işleme makinesinin çalışırlığını D T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

17 17UY00..-4/B3 Asitle Cam İşleme Aşındırma sürecinde kimyasal çözeltinin cam yüzeyine BG.9 homojen bir şekilde akışını ve yayılımını D T1 BG.10 Aşındırma işlemi yapılan camın kontrol işlemini D T1 BG.11 Etiketleme süreçlerini D T1 BG.12 İstifleme süreçlerini D T1 No b) BECERİ VE YETKİNLİKLER Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı BY.1 Asitle işleme uygulaması yapacağı makinenin/ekipmanların çalışırlık durumlarını kontrol eder. C.1.1-2, D P1 BY.2 Cam ebat ve türlerine göre makinenin işlem süresini ayarlar. C.1.2, D P1 BY.3 İşleme makine ve ekipmanlarının periyodik bakım ve temizlik kontrolünü yapar. E P1 BY.4 İşleme makinesi ve ekipmanlarının arıza durumlarını takip eder. E P1 BY.5 Arıza giderilme süreçlerini takip eder. E P1 BY.6 İşleme makinesi ve ekipmanların kontrolünü yaparak eksiğini tamamlar. E P1 BY.7 Cam üzerine istenilen çizime göre folyo, boya ve şablon D.1.1-D.1.3- uygulaması yapar. D P1 BY.8 İşleme sürecinde uygulanacak kimyasal çözeltiyi reçeteye göre hazırlar. D P1 BY.9 Cam yüzeylerini kalaylı-kalaysız olarak belirler. D P1 Camın kalaysız yüzeyi (asitle temas edecek) üstte kalacak D.2.1 D.2.3- *BY.10 şekilde hattı besler. D P1 BY.11 Camların asitle aşındırma uygulanacak yüzeyini (kalaysız yüzey) yıkar. D P1 Diğer yüzeyini (kalaylı yüzeyini) folyo vb. malzemelerle *BY.12 kaplar. D P1 Aşındırma sürecinde kimyasal çözeltinin cam yüzeyine *BY.13 homojen bir şekilde akışını ve yayılımını kontrol altında tutar. D P1 BY.14 Cam işleme sürecinde makinenin işlerliğini kontrol altında tutar. D.2.4- D P1 BY.15 Aşındırma işlemi yapılan camların siparişe uygunluğunu kontrol eder. D P1 BY.16 Aşındırma işlemi yapılan camın ışık altında gözle kontrol işlemini ışık geçirgenlik düzeyine göre yapar. D P1 BY.17 Aşındırma işlemi yapılan camlara ve veya ambalaj kabına (sandık, sehpa, araba, palet vb.) etiketleme yapar. D P1 BY.18 İşlemesi yapılan camların istiflemesini tekniğine göre yapar. D P1 İşe uygun kimyasal dayanıklı KKD (iş kıyafeti, koruyucu BY.19 ayakkabı, eldiven, bileklik-kolluk, tam yüz maskesi, gözlük) kullanır. A P1 Cam işleme süreçlerinde uygun (nitril eldiven vb) eldiven *BY.20 kullanır. A P1 BY.21 Hazırlık işlemleri öncesinde hattın iş güvenliği kontrollerini A.1.2-4, A.1.7, yapar. A P1 Üretim alanının güvenlik önlemlerini (şartlandırılmış oda) A.1.2-4, A.1.7, *BY.22 uygular. A P1 BY.23 Kullandığı kimyasal maddelerin güvenlik önlemlerini A.1.2-4, A.1.7, uygular. A P1 BY.24 Ortaya çıkan atıkları cinsine uygun şekilde tasnif eder. A P1 BY.25 Geri kazanılabilir camı ayırır. A P1 (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

18 17UY00..-4/B4 Kum ile Cam İşleme 17UY /B4: KUM İLE CAM İŞLEME YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Kum ile Cam İşleme 2 REFERANS KODU 17UY00-4/B4 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - 5 A)YAYIN TARİHİ - B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI 17UM00-4 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 7 ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Kum ile işleme süreçlerinde makine ve ekipmanların hazırlık işlemlerini yapar. 1.1: Makineyi kumla yüzey işlemeye hazırlar. 1.2: Kum ile yüzey işlemede kullanılan makine ve ekipmanlarının bakım ve arıza belirleme işlemlerini yapar. Öğrenme Çıktısı 2: Kum ile işleme uygulamalarını yapar. 2.1: Kum ile işleme öncesi hazırlık yapar. 2.2: Kum ile işleme yapar. 2.3: Kum ile işleme yapılan camların yüzey kontrollerini yapar. Öğrenme Çıktısı 3: Kum ile işleme ve makine bakımı uygulamalarında İSG ve çevre koruma önlemlerini uygular. 3.1: Asitle aşındırma ve makine bakımı uygulamalarında İSG önlemlerini uygular. 3.2: Asitle aşındırma ve makine bakımı uygulamalarında çevre koruma önlemlerini uygular. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) Çoktan Seçmeli Sınav: B4 birimine yönelik teorik sınav Ek B4-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi(20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B4-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1): B4 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B4-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B4-2) tamamı performansa dayalı sınav ile

19 17UY00..-4/B4 Kum ile Cam İşleme ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 9 YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) Trakya Cam Sanayii A.Ş (Şişecam Düzcam) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK B4-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Camın ebat ve fiziksel özellikleri 2. Camın taşıma ve istiflemesine ilişkin yöntem ve teknikler 3. Camın barkotlama ve etiketleme işlemleri 4. Camın kum ile işleme hattı temizlik ve kontrol uygulamaları 5. Camın kum ile işleme hattı makine alet, araç-gereç ve ekipmanlar ile bakım uygulamaları 6. Camın kum ile işleme uygulamalarında İSG ve çevre güvenliği EK B4-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi No a) BİLGİLER Bilgi İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı BG.1 Kum ile işleme uygulamalarında kullanılan makine ve ekipmanların çalışırlık özelliklerini ayırt eder. C.1.1 D T1 BG.2 Kum ile işleme türüne (folyo, şablon) göre ilgili D.2.2C.1.2- makinenin ayarlarını T1 Üretim süreçlerinde kullanılan makine ve ekipmanların BG.3 periyodik bakım (Pnömatik hava, su, yağ, motor, E T1 kayışlar, kızak, vb.) işlemlerini BG.4 Cam işleme makine ve ekipmanlarının arıza durumlarını ve kaynaklarını ayırt eder. E T1 BG.5 Folyo, boya ve şablon uygulamalarına ilişkin Teknik D.1.1- çizimi D.1.3-D T1 BG.6 Kum işleme uygulamalarında sipariş özelliklerini D T1 BG.7 Camın özelliklerine göre uygun basınç ve süre ayarlarını D T1 BG.8 Kum işleme sürecinde makinenin işlerliğini D T1 BG.9 Etiketleme süreçlerini D T1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

20 17UY00..-4/B4 Kum ile Cam İşleme BG.10 İstifleme süreçlerini D T1 No BY.1 BY.2 b) BECERİ VE YETKİNLİKLER Beceri ve Yetkinlik İfadesi Kum ile işleme uygulaması yapacağı makinenin/ekipmanların (hortum ve nozul, kompresör, kum vb.) çalışırlık durumlarını kontrol eder. Cam ebat ve türlerine göre makine ayarlarını yapar. UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı C P1 C D P1 BY.3 Kum ile işleme makinesinin ayarlarını camların ebat ve türlerine göre yapar. D P1 BY.4 İşleme makine ve ekipmanların periyodik bakım ve temizlik kontrolünü yapar. E P1 BY.5 İşleme makinesi ve ekipmanların arıza durumlarını takip eder. E P1 BY.6 Arıza giderilme süreçlerini takip eder. E P1 BY.7 İşleme makinesi ve ekipmanların kontrolünü yaparak (hava, kum vb.) eksiğini tamamlar. E P1 BY.8 Cam üzerine istenilen çizime göre folyo, boya ve D.1.1- şablon uygulaması yapar. D.1.3-D P1 BY.9 İşleme sürecinde uygulanacak kumu hazırlar. D P1 BY.10 Kum ile yüzey işlem uygulanacak camları siparişe sıralar. D P1 BY.11 İşlenecek camları, makineye işlem sırasına göre sürer. D P1 BY.12 Kumlama işlemini (basınçlı hava ile kum püskürtme) uygular. Kum ile işleme sürecinde makinenin işlerliğini kontrol *BY.13 altında tutar. BY.14 Cam üzerine kumlama öncesi uygulanmış şablon, folyo veya boya temizliğini yapar. BY.15 Kumlama işlemi yapılan camların siparişe uygunluğunu kontrol eder. BY.16 İşlemesi yapılan camlara ve veya ambalaj kabına (sandık, sehpa, araba, palet vb.) etiketleme yapar. BY.17 İşlemesi yapılan camların istiflemesini tekniğine göre yapar. İşe uygun KKD (iş kıyafeti, koruyucu ayakkabı, BY.18 eldiven, maske, gözlük, kuraklık, bileklik-kolluk vb.) kullanır. Hazırlık işlemleri öncesinde hattın iş güvenliği BY.19 kontrollerini yapar. *BY.20 Üretim alanının güvenlik önlemlerini uygular. D P1 D P1 D P1 D P1 D P1 D P1 A P1 A.1.2-4, A.1.7, A.2.2 A.1.2-4, A.1.7, 3.1 P1 3.1 P1 A.2.2 BY.21 Ortaya çıkan atıkları cinsine uygun şekilde tasnif eder. A P1 BY.22 Geri kazanılabilir camı ayırır. A P1 (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

21 17UY00..-4/B5 Cam Baskı İşleme 17UY /B5: CAM BASKI İŞLEME YETERLİLİK BİRİMİ 1 YETERLİLİK BİRİMİ ADI Cam Baskı İşleme 2 REFERANS KODU 17UY00-4/B5 3 SEVİYE 4 4 KREDİ DEĞERİ - A)YAYIN TARİHİ - 5 B)REVİZYON NO 00 C)REVİZYON TARİHİ - 6 YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI 17UM00-4 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 7 ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktısı 1: Öğrenme Çıktısı 1: Cam baskı işleme süreçlerinde makine ve ekipmanların hazırlık işlemlerini yapar. 1.1: Makine ve ekipmanları baskı işlemeye hazırlar. 1.2: Cam baskı işlemede kullanılan makine ve ekipmanlarının bakım ve arıza belirleme işlemlerini yapar. Öğrenme Çıktısı 2: Öğrenme Çıktısı 2: Baskı işleme uygulamalarını yapar. 2.1: Baskı işlem öncesi hazırlık yapar. 2.2: Baskı işlemesi yapar. 2.3: Baskı işlemesi yapılan camların yüzey kontrollerini yapar. Öğrenme Çıktısı 3: Baskı işleme ve makine bakımı uygulamalarında İSG ve çevre koruma önlemlerini uygular. 3.1: Baskı işleme ve makine bakımı uygulamalarında İSG önlemlerini uygular. 3.2: Baskı işleme ve makine bakımı uygulamalarında çevre koruma önlemlerini uygular. 8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 a) Teorik Sınav (T1) Çoktan Seçmeli Sınav: B5 birimine yönelik teorik sınav Ek B5-2 de yer alan Bilgiler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az otuzbeş (35) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70 ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B5-2) ölçmelidir. 8 b) Performansa Dayalı Sınav (P1): B5 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B5-2 de yer alan Beceriler ve Yetkinlikler kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma

22 17UY00..-4/B5 Cam Baskı İşleme ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B5-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 9 YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) Trakya Cam Sanayii A.Ş (Şişecam Düzcam) 10 YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ MYK Cam, Çimento ve Toprak Sektör Komitesi 11 MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ EK B5-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler 1. Camın ebat ve fiziksel özellikleri 2. Camın taşıma ve istiflemesine ilişkin yöntem ve teknikler 3. Camın barkotlama ve etiketleme işlemleri 4. Cam baskı işleme hattı temizlik ve kontrol uygulamaları 5. Cam baskı işleme hattı makine alet, araç-gereç ve ekipmanlar ile bakım uygulamaları 6. Cam baskı işleme uygulamalarında İSG ve çevre güvenliği EK B5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi No a) BİLGİLER Bilgi İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı BG.1 Baskı özelliklerine göre kurutma fırınının işleyişini (hız, sıcaklık vb.) C T1 BG.2 Cam baskı işlemede kullanılan makinaların çalışırlık durumlarını C.1.1- D T1 BG.3 Üretim süreçlerinde kullanılan makine ve ekipmanların periyodik bakım (Pnömatik hava, su, yağ, motor, E T1 kayışlar, kızak, piston vb.) işlemlerini BG.4 Baskı makine ve ekipmanlarının arıza durumlarını ve kaynaklarını ayırt eder. E T1 BG.5 İpek baskı kalıp çeşitlerini ayırt eder. D T1 BG.6 Cam baskıda kullanılan boya çeşitlerini ayırt eder. D T1 Baskı boyamada kullanılan boya hazırlama tekniklerini BG.7 D T1 ayırt eder. BG.8 Baskıya girecek camların yüzeysel hatalarını D T1 Düzgün baskı için kullanılan araçların (ragle ve BG.9 D T1 sıyırıcı) özelliklerini Mesleki Yeterlilik Kurumu,

23 17UY00..-4/B5 Cam Baskı İşleme İpek baskıda gönyeleme ve mesafe ayarlarının önemini BG.10 D T1 BG.11 Rulo baskı makinesi ayar ve test işlemlerini D T1 BG.12 Homojen baskı yapmanın önemini D T1 Baskı süreçlerinde makineye sürme işleminde camın, 2.2 T1 BG.13 D.2.3 yüzey, tür ve kenar işlemesinin önemini BG.14 Baskı makinesinin çalışırlığını D T1 Müşteri talebine göre istenilen baskı özelliklerini 2.3 T1 BG.15 D.3.1 BG.16 İstifleme süreçlerini D T1 BG.17 Etiketleme süreçlerini D T1 No b) BECERİ VE YETKİNLİKLER Beceri ve Yetkinlik İfadesi UMS İlgili Bölüm Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü Değerlendirme Aracı BY.1 İşleyeceği camın ebat türlerine göre makine ayarlarını yapar D P1 BY.2 Kurutma fırınının çalışırlık kontrolünü yapar. C.1.1, D P1 BY.3 Fırının hız ve sıcaklık ayarını baskı özelliklerine göre yapar. D P1 BY.4 Baskı makine ve ekipmanların periyodik bakım ve temizlik kontrolünü yapar. E P1 BY.5 Baskı makinesi ve ekipmanların arıza durumlarını takip eder. E P1 BY.6 Arıza giderilme süreçlerini takip eder. E P1 BY.7 Baskı makinesi ve ekipmanların kontrolünü yaparak (hava, yağ vb.) eksiğini tamamlar. E P1 BY.8 İş emrine göre önceden hazırlanmış ipek baskı kalıbını (serigrafi) seçer. D P1 BY.9 Hazırlanan ipek baskı kalıbını, ragle ve sıyırıcıyı tekniğine göre baskı makinesine yerleştirir. D P1 Baskı makinesinde ipek baskı kalıbına göre cam BY.10 gönyeleme ile kalıp-cam mesafe ayarını yapar. D P1 İş emrine göre istenilen renkte boyayı tekniğine göre *BY.11 hazırlar. D P1 BY.12 Cam ebadına göre uygun ragle ve sıyırıcıyı seçer. D P1 Rulo baskı makinesinde cam yüzeyine kaplanacak 2.1 BY.13 D.1.2 boya miktarına göre rulo ayarını yapar. P1 Rulo makinesinin homojen baskı yapma durumunu 2.1 BY.14 D.1.2 test etmek üzere deneme baskısı yapar. P1 BY.15 Deneme camındaki boya kalınlığını ölçer. D P1 BY.16 Boya kalınlığına göre hız ve rulo ayarını yapar. D P1 Baskıya girecek camların yüzey kontrollerini 2.1 BY.17 D.1.2 (temizlik, noktasal ve çizgisel hatalar vb) yapar. P1 Baskı ya girecek camların kalaysız yüzeylerini 2.1 *BY.18 D.1.2 belirleyerek konumlandırır. P1 BY.19 Baskıya girecek camları ölçü ve türüne göre sıralar. D P1 BY.20 Camlara sırasına göre baskı işleme uygular. D P1 Baskı makinesinin işlerliğini baskı sürecinde kontrol *BY.21 altında tutar. D P1 BY.22 Baskı işlemi yapılan camların siparişe uygunluğunu kontrol eder. D P1 Mesleki Yeterlilik Kurumu,

24 17UY00..-4/B5 Cam Baskı İşleme BY.23 Baskı yapılan camları tekniğine uygun şekilde ambalaj kabına (raflı araba, palet vb.) istifler. D P1 BY.24 İstiflenen camların etiketlenmesini siparişe göre yapar. D P1 BY.25 İşe uygun KKD (iş kıyafeti, koruyucu ayakkabı, eldiven, bileklik-kolluk, maske, gözlük vb) kullanır. A P1 BY.26 Hazırlık işlemleri öncesinde hattın iş güvenliği A.1.2-4, kontrollerini yapar. A.1.7, A Üretim alanının güvenlik önlemlerini (şartlandırılmış A.1.2-4, *BY.27 oda) uygular. A.1.7, A P1 Kullandığı kimyasal maddelerin güvenlik önlemlerini A.1.2-4, BY.28 uygular. A.1.7, A P1 BY.29 Ortaya çıkan atıkları cinsine uygun şekilde tasnif eder. A P1 BY.30 Geri kazanılabilir camı ayırır. A P1 (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu,

25 17UY00..-4/Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4) YETERLİLİK EKLERİ EK 1: Yeterlilik Birimleri Zorunlu Birim: 17UY00..-4/ A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu Seçmeli Birimler: 17UM00-4/B1: Cam Kenar İşleme 17UM00-4/B2: CNC İle Cam İşleme 17UM00-4/B3: Asitle Cam İşleme 17UM00-4/B4: Kum İle Cam İşleme 17UM00-4/B5: Cam Baskı İşleme EK 2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR ACİL DURUM: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, ATIK: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan herhangi bir maddeyi, ASİT AŞINDIRMA: Cam yüzeyini dekoratif olarak aşındırmak için uygun koşullarda aşındırıcı asit uygulama işlemini, BİZOTE: Cam kenarlarının rodaj işlemi sonrasında düz, şekilli ve açılı olarak elmas diskler ve uygun kimyasallar ile işleme tabi tutularak parlatılmasını, BONCUKLAMA: Camın üretim hatalarından kaynaklanan cam içerisindeki erimemiş hammadde kalıntısını, CNC: Programlanabilir (Bilgisayar destekli) otomatik olarak kenar ve yüzey işlemesi yapabilen makineyi, DAYAMA: CNC ve baskı hattında camın her defasında sabit konumlandırılması için kullanılan aparatı, DESEN AYRIŞTIRMA: Cam yüzey işlemede yüzeye yapıştırılan desen folyosunun işlem yapılacak kısımlarının ayıklanmasını, ENDÜSTRİYEL CAM: Düzcamın, inşaat, otomotiv, enerji, mobilya, beyaz eşya, tarım vb. gibi sektörlerde kullanılmak üzere, makina ve benzeri araçlar ile kesim, kenar işleme, yüzey işleme, ısıl işlem gibi ek işlemlere tabi tutularak üretilen işlenmiş camı, FORMA: Şekilli kesilmiş camın kenar işlemini, HAVŞA: Cam yüzeyinde açılan delik kenarlarındaki pah kırmayı, ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını, İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini, İSTİFLEME: Farklı ebatlarda ki camların, sehpa veya arabaya uygun ayraçlar konularak dizilmesini, KALAYLI YÜZ: Float camın üretim aşamasında kalay ile temas eden yüzeyi,

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0298-4 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM DANIŞMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY00..-3 Cam Kesim Elemanı (Seviye 3) ÖNSÖZ Cam Kesim Elemanı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0295-4 FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0295-4 Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Fermente Ürün Üretim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-4 ENDÜSTRİYEL CAM ISIL İŞLEM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-4 ENDÜSTRİYEL CAM ISIL İŞLEM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-4 ENDÜSTRİYEL CAM ISIL İŞLEM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY00..-4 Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı (Seviye 4) ÖNSÖZ Endüstriyel

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4

ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4 ULUSAL YETERLİLİK 16UY00..-4 FERMENTE ÜRÜN ÜRETİM OPARATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 [16UY00..-4] [Fermente Ürün Üretim Operatörü (Seviye 4) Yayın Tarihi:../../20..

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY TADIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY TADIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0293-4 TADIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0293-4 Tadımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Tadımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Yayın Tarihi:12.07..2011 Rev. :01 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0283-2 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) SEVİYE 2 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0283-2 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yerden) (Seviye 2) ÖNSÖZ Odun Dışı Ürün

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-4 ENDÜSTRİYEL CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-4 ENDÜSTRİYEL CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-4 ENDÜSTRİYEL CAM KESİM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY00..-4 Endüstriyel Cam Kesim Elemanı (Seviye 4) ÖNSÖZ Endüstriyel Cam Kesim

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Motorlu Araç Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) ÖNSÖZ Motorlu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0284-3 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0284-3 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten)(Seviye 3) ÖNSÖZ Odun

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 ENDÜSTRİYEL YALITIM CAMI ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 ENDÜSTRİYEL YALITIM CAMI ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY0..-3 ENDÜSTRİYEL YALITIM CAMI ÜRETİM ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY00..-3 Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı(Seviye 3) ÖNSÖZ Endüstriyel

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU MOTORLU ARAÇ ALIM SATIM PERSONELİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Motorlu Araç Alım Satım Personeli (Seviye 4) ÖNSÖZ Motorlu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:12.04.2011 Rev. :02 ÖNSÖZ Çelik Kaynakçısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi: 02/11/2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0257-3 EL NAKIŞÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0257-3 El Nakışçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:25/05/2016 Rev. No:00 ÖNSÖZ El Nakışçısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0199-3 METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0199-3 Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Metal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 17UY MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0299-5 MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ALAN KILAVUZU SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ALAN KILAVUZU SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0282-4 ALAN KILAVUZU SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0282-4 Alan Kılavuzu (Seviye 4) Yayın Tarihi: 18/01/2017 Rev. No:00 ÖNSÖZ Alan Kılavuzu (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:30.05.2012

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 17UY DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 17UY00..-3 DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY00..-3 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı ÖNSÖZ Doğal Gaz Sayaç Sökme

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ZEYTİNYAĞI ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ZEYTİNYAĞI ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0294-4 ZEYTİNYAĞI ÜRETİM OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0294-4 Zeytinyağı Üretim Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Zeytinyağı Üretim Operatörü

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY TAKI (PIERCING) UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 16UY TAKI (PIERCING) UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0249-3 TAKI (PIERCING) UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0249-3 Takı (Piercing) Uygulayıcısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Takı (Piercing) Uygulayıcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) Yayın Tarihi:30.05.2012

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 Referans Kodu Yeterlilik Adı (Seviye X) ÖNSÖZ İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye

Detaylı

14UY NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI. NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Belgelendirme Programı

14UY NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI. NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Belgelendirme Programı Programının Adı Programının Amacı Referans Standart Kapsamı NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Programı Bu belgelendirme programı ülkemiz talaşlı imalat sektöründe NC/CNC Tezgah İşçisinin niteliklerinin belirlenmesi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY MERMER-DOĞALTAŞ ÖZEL İMALAT ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 16UY MERMER-DOĞALTAŞ ÖZEL İMALAT ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0267-4 MERMER-DOĞALTAŞ ÖZEL İMALAT ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0267-4 Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı (Seviye 4) ÖNSÖZ Mermer-Doğaltaş

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TREN SÜRÜCÜSÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü (Seviye 4)]

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0232-3 RAY ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0232-3 Ray Ark Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi:30/09/2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Ray Ark

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-3 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-3Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (16UY0253-2) İnşaat İşçisi - Seviye 2 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 03 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Yayın Tarihi: 02/11/2011

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0212-3 ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0212-3 Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) ÖNSÖZ Endeks Okuma Görevlisi (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-3 PRESÇİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-3 Presçi (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0287-4 GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0287-4 Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı (Seviye 4) ÖNSÖZ Görüntü ve Ses

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 ÖNSÖZ Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0275-3 ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0275-3 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 12UY0076-4 Otomasyon Sistemleri Montajcısı ÖNSÖZ Otomasyon Sistemleri Montajcısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU PROJE YÖNETİCİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU PROJE YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU PROJE YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Referans Kodu Proje Yöneticisi (Seviye 5) ÖNSÖZ Proje Yöneticisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0088-3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0088-3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0088-3 LİMAN FORKLİFT OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO:03 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 12UY0088-3 Liman Forklift Operatörü (Seviye 3) ÖNSÖZ Liman Forklift Operatörü (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-3 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0017-6 İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 11UY0017-6 Iş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ÖNSÖZ İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0255-6 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UZMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0255-6 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UZMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0255-6 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UZMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0255-6 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı (Seviye 6) ÖNSÖZ Coğrafi Bilgi Sistemleri

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0206-3 Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Seviye 3 Yayın Tarihi: 25.03.2015 Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK REFERANS KODU İŞLETME ELEKTRİK BAKIMCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 Referans Kodu Yeterlilik Adı (Seviye X) ÖNSÖZ İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ SAHA KOORDİNATÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 17UY ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ SAHA KOORDİNATÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY0278-5 ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ SAHA KOORDİNATÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0278-5 Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü (Seviye 5)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 17UY00xx-3 KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK. 17UY00xx-3 KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 17UY00xx-3 KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 03 ÖNSÖZ Kalite Kontrolcü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [17UY00..-5] [MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (ÇİMENTO)] SEVİYE [5]

ULUSAL YETERLİLİK [17UY00..-5] [MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (ÇİMENTO)] SEVİYE [5] ULUSAL YETERLİLİK [17UY00..-5] [MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (ÇİMENTO)] SEVİYE [5] REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 ÖNSÖZ Merkezi Kumanda Operatörü (Çimento) (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0210-3 RÜZGÂR GÜÇ SİSTEMİ PERSONELİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0210-3 Rüzgâr Güç Sistemi Personeli (Seviye 3) Yayın Tarihi:../../20.. Rev.

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0224-4 PRESÇİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0224-4 Presçi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. :00 ÖNSÖZ Presçi (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Ön İplik Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0089-4 YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 12UY0089-4 Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı ÖNSÖZ Yüksek

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 16UY00xx-4 TEL ÇEKME ÖRME İŞÇİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 [16UY00XX-4] [Tel Çekme Örme İşçisi Seviye 4] Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 00 ÖNSÖZ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0-4 ÇİMENTO TEST ELEMANI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 17UY0-4 ÇİMENTO TEST ELEMANI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 17UY0-4 ÇİMENTO TEST ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 17UY0-4 Çimento Test Elemanı (Seviye 4) Yayın Tarihi:../ /2016 Rev. :00 ÖNSÖZ Çimento Test

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY MERMER-DOĞALTAŞ OCAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 16UY MERMER-DOĞALTAŞ OCAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0266-3 MERMER-DOĞALTAŞ OCAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0266-3 Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Mermer-Doğaltaş Ocakçısı (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0104-5 MAKİNE RESSAMI SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0104-5 Makine Ressamı ÖNSÖZ Makine Ressamı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (12UY0057-3) Isı Yalıtımcısı - Seviye 3 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 11UY İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2) Yayın Tarihi:14/12/2014 Rev.

Detaylı

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI SAYFA NO : 1/6 Belgelendirme Programının Adı Belgelendirme Programının Amacı Referans Dökümanlar Belgelendirme Kapsamı Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0090-5 YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI SEVİYE 5 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2017 12UY0090-5 Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı ÖNSÖZ Yüksek Gerilim Teçhizatı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0105-4 Makine Montajcısı ÖNSÖZ Makine Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-3 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-3 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-3 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0201-3 Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 3) Yayın Tarihi: 17/12/2014 Rev. No:00 ÖNSÖZ Matkap

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY PROJE YÖNETİCİSİ SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 16UY PROJE YÖNETİCİSİ SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0252-6 PROJE YÖNETİCİSİ SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0252-6 Proje Yöneticisi (Seviye 6) ÖNSÖZ Proje Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0227-3 TORNACI SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY00227-3 Tornacı (Seviye 3) ÖNSÖZ Tornacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY GENEL ALAN GÖREVLİSİ SEVİYE 2

ULUSAL YETERLİLİK 12UY GENEL ALAN GÖREVLİSİ SEVİYE 2 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0099-2 GENEL ALAN GÖREVLİSİ SEVİYE 2 REVİZYON NO:02 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 12UY0099-2 Genel Alan Görevlisi (Seviye 2) ÖNSÖZ Genel Alan Görevlisi (Seviye 2) Ulusal

Detaylı

A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3

A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 A: 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 12UY0097-3 Kat Sorumlusu Seviye-3 Ulusal Yeterlilik Birimleri nde tanımlanan bilgiler baz alınarak, Ölçme ve Değerlendirme - Teorik Sınav bölümüne göre teorik sınavın

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY DÖVME UYGULAYICISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 16UY DÖVME UYGULAYICISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0248-3 DÖVME UYGULAYICISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0248-3 Dövme Uygulayıcısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Dövme Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 12UY00..-3 Refrakterci Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0141-3 VARYANT/BASKI BOYA MUTFAĞI ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 ÖNSÖZ Varyant Baskı Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0241-3 ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0241-3 ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0241-3 ELEKTRİK TESİSATÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0241-3 Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) Ulusal

Detaylı

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Programının Adı Programının Amacı Elektrik Pano Montajcisi Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3-4-5) mesleğinde başarılı olmak için gereken

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0251-6 KOBİ DANIŞMANI SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 16UY0251-6 KOBİ DANIŞMANI SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0251-6 KOBİ DANIŞMANI SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0251-6 KOBİ Danışmanı (Seviye 6) ÖNSÖZ KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI. 10 UY0002 Makina Bakımcı Seviye Belgelendirme Programı

10UY MAKİNA BAKIMCI BELGELENDİRME PROGRAMI. 10 UY0002 Makina Bakımcı Seviye Belgelendirme Programı Programının Adı Programının Amacı 10 UY0002 Makina Bakımcı Seviye 3-4-5 Programı Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0070-3 REFRAKTERCİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY0070-3 Refrakterci Yayın Tarihi:18/07/2012 Rev. No:0 ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 ÖNSÖZ Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 13UY BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0136-4 BASKI OPERATÖRÜ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 13UY0136-4 Baskı Operatörü (Seviye 4) ÖNSÖZ Baskı Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER TRAFİK KONTROLÖRÜ SEVİYE 5 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0222-5 KALIP VE TAKIM-APARAT İŞÇİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0222-5 KALIP VE TAKIM-APARAT İŞÇİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0222-5 KALIP VE TAKIM-APARAT İŞÇİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0222-5 Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi Seviye 5 ÖNSÖZ Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK. 13UY00xx-5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY00xx5 KALİBRASYONCU SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 ÖNSÖZ Kalibrasyoncu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-4 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00..-3 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 Referans Kodu Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-3 Makine Bakımcı (Seviye 3) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00..-3 METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ANKARA, 2012 ÖNSÖZ Metal Sac İşlemeci Seviye 3 Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-4 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-4 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0201-4 MATKAP TEZGÂH İŞÇİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0201-4 Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 4) ÖNSÖZ Matkap Tezgâh İşçisi (Seviye 4) Ulusal

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2011 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı ÖNSÖZ Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0215-6 KOÇ SEVİYE 6

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0215-6 KOÇ SEVİYE 6 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0215-6 KOÇ SEVİYE 6 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 ÖNSÖZ Koç (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4 ANKETÖR SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2014 14UY0194-4 Anketör (Seviye 4) ÖNSÖZ Anketör (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK [REFERANS KODU] KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER KATANER BAKIM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO:.. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [Referans Kodu] [Kent İçi Raylı Sistemler Kataner Bakım Elemanı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY REFRAKTERCİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00704 REFRAKTERCİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 12UY00704 Refrakterci ÖNSÖZ Refrakterci (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 4 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 10UY0002-4 Makine Bakımcı (Seviye 4) ÖNSÖZ Makine Bakımcı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 16UY ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 16UY ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 16UY0264-4 ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER SERVİSÇİSİ SEVİYE 4 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 16UY0264-4 Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4)

Detaylı

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar.

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar. 1.AMAÇ Bu talimat, 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, ölçme ve değerlendirme koşullarını ve belgelendirme

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-3 AMBARCI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK. 16UY00xx-3 AMBARCI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 16UY00xx-3 AMBARCI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2016 Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No: 00 ÖNSÖZ Ambarcı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0067-3 BOYA DOLUM OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REVİZYON NO:01 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Boya Dolum Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3

ULUSAL YETERLİLİK 15UY ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI SEVİYE 3 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3) ÖNSÖZ Alüminotermit Ray Kaynakçısı

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0223-4 METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 15UY0223-4 METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 15UY0223-4 METAL DOĞRAMACI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2015 [15UY0223-4] [Metal Doğramacı Seviye 4] Yayın Tarihi:29.07.2015 Rev. No:00 ÖNSÖZ Metal Doğramacı

Detaylı