OMC SĠTESĠ GÜVENLĠK YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMC SĠTESĠ GÜVENLĠK YÖNERGESĠ"

Transkript

1 OMC SĠTESĠ GÜVENLĠK YÖNERGESĠ A. ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ SAĞLANAN SĠTENĠN TANIMI: Mahiyeti : 4 Bloklu Toplu Konut Sitesi Kontrollü Geçiş Noktaları : 1 adet Araç Giriş Nizamiyesi ve Genel Giriş Nizamiyesi Ek Tesisler : Çocuk Oyun Alanı, Açık Otopark, Açık Havuz ve Kamelya, Spor Alanı Konut Sayısı : 4 Blok (A-B-C-D) 112 adet 3+1 Daire, 1 Adet 2+1 Site Hiz.Gör.Dairesi Diğer Tesis Sayısı : 1 adet Yönetim Kurulu Ofisi B. MEVCUT FĠZĠKĠ VE TEKNĠK GÜVENLĠK DURUMU: 1- DIġ GÜVENLĠK : OMC Sitesinin müştemilat çevresi korunaklı ferforje demir parmaklıklar ile çevrelenmiştir. Geceleri site içi ve dışının aydınlatmasında 56 noktada 64 adet lamba bulunmakta olup, giriş kontrol noktasında ek aydınlatma uygulanmaktadır. Otopark giriş nizamiye kapısı otomatik bariyer sistemi ile devamlı kapalı tutulmaktadır. Blok ana giriş kapıları kapı hidrolik yayları vasıtasıyla sürekli kapalı durumdadır. Blok ana girişlerinde sesli diafon sistemi bulunmaktadır. Blok ana giriş kapıları site yönetimi tarafından verilen anahtar/şifre ile açılabilmektedir. Otopark Giriş Nizamiyesinde bulunan dairelerle birebir iletişimi sağlayan dahili telefon sistemi ile dışarıdan gelen misafir ve diğer kişiler site sakinine bildirilmeden içeri alınmamaktadır. 2. ĠÇ GÜVENLĠK : Siteye ait 16 adet CCTV kamera ve Otopark Giriş Nizamiyesinde mevcut kamera kontrol ünitesi ile elektronik site güvenliği yapılmaktadır. Tüm kamera görüntülerinin kayıtları sistemde saklanmakta ve gerektiğinde kullanılmakta, site tamamı ve giriş kapıları 24 saat kontrol edilmektedir.

2 C. UYGULANACAK GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ: 1- AMAÇ : Bu yönergenin amacı, muhtemel tehlike ve tehditlere karşı site güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması için yerine getirilmesi gereken özel güvenlik önlemleri ve uygulama usullerini belirlemektir. 2- KAPSAM: OMC Sitesinin korunması ve site güvenliğinin sağlanması gereken yerlere yönelik olası tecavüzlere karşı caydırıcı, önleyici, durdurucu tedbirleri içermekte olup, OMC sitesi sakinlerinin tamamını kapsamaktadır. Site sakini olmayan ve sitede geçici olarak bulunan kişiler ve site hizmetlerinde, sosyal tesislerin işletiminde ve geçici görevle site içinde görevli bulunan üçüncü kişiler ile sitede görev yapan ESAS özel güvenlik şirketi görevlileri de işbu site güvenlik talimatı kapsamındadır. 3- DAYANAK : Bu yönerge, OMC Site Yönetim Planı ve Site Genel kurul kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır. 4- TANIMLAR : Bu yönergede adı geçen; a) Özel güvenlik sirketi: OMC Sitesi Yönetim Kurulu ile Özel Güvenlik Sözleşmesi yapan ESAS özel güvenlik hizmetleri şirketini, b) Güvenlik görevlisi: ESAS Özel güvenlik şirketi mensubu olan ve idari açıdan Site Yönetim Merkezi hizmetinde çalışan personeli, c) Güvenlik Birimi: Sitenin güvenlik hizmetlerinin yürütüldüğü birimi, d) Kolluk kuvvetleri: Polis ve Jandarma birimlerini ifade eder. 5- DÜZENLEME YETKĠSĠ : Bu yönergenin hazırlanmasından ve güncelleştirilmesinden OMC Sitesi Yönetim Kurulu sorumludur. D. GÜVENLĠK HEDEFLERĠ: Özel Güvenlik Hizmetleri genel içeriği: (a) Fiziki koruma önlemleri, (b) Personel güvenliği, (c) Elektronik koruma önlemleri. Olası sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma gibi olaylara karşı önleyici önlemlerin temin edilmesi ile bomba ve diğer tehditlere karşı gerekli tedbirlerin aldırılması. OMC Sitesi bünyesindeki önem ifade eden kritik bölge ve noktaların denetimi ve korunması. Özel Güvenlik Hizmetinin alınması, Güvenlik tedbirlerinin aldırılması ve denetimi. Site içinde, Site Yöneticileri ile iç iletişim ve istihbaratın gerekli düzeyde tutulması. Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma esaslarına uyulması. Yeterli düzeyde haberleşme, uyarı (ikaz) ve irtibat işbirliğinin sağlanması. Güvenlik elemanı görev alanları içinde işlenmiş ya da işlenmekte olan suçların şüphelilerinin derhal genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar yakalanması ve gözlem altına alınması.

3 Emniyet birimlerine yardımcı olacak kaybolması muhtemel ön delillerin toplanması ve muhafazası. Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymalarından sonra emirlerine girilerek emniyet birimlerine yardımcı olunması. Gerekli durumlarda Sivil Savunma görevlerinde bulunulması. E. Ġhtisas eğitimi ESAS Güvenlik Ģirketi tarafından verilen ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELLERĠNĠN GÖREVLERĠ : Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri kayıt altına almak, 5188 sayılı kanunun 7 inci maddesi ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama. Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve aramak. Yangın, deprem gibi doğal afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek. Siteye giriş yapmak isteyen tüm üçüncü şahıslara ait araçların fiziki güvenlik kontrollerini yapmak, kayıt altına almak, Şüphe duyulan kişi veya araçların site içerisine girmesini önlemek, Site çevresinde bulunan terk edilmiş araçları gözlemlemek, uzun süre aynı yerde kaldığı anlaşılan araçların çekilmesini temin etmek. Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek koşulu ile; Aramalar esnasında suç teşkil eden veya delil olabilecek veyahut suç teşkil etmemekle birlikte tehlike oluşturabilecek eşyayı emanete almak. Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamak. Olay yerini ve delilleri korumak, bu amaçla Ceza Muhakemesi yasası gereğince yakalamak. Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre gerektiğinde zor kullanmak. Siteye yeni taşınan ya da siteden ayrılan site sakinleri için siteye girmesine müsaade edilen büyük araçların, site sakinlerinin araçlarına zarar vermesini engellemek, siteden çıkana kadar araçlara refakat etmek ve siteden çıkış tutanağını düzenlemek. F- ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KILIK VE KIYAFET TALĠMATI : Özel Güvenlik personelleri görev sırasında ESAS Özel Güvenlik şirketi tarafından verilen özel kıyafetini (üniformasını) giymek ve görevi süresince güvenlik teçhizatını üzerinde taşımak zorundadır.

4 Görev süresi ve Görev alanları dışında güvenlik kıyafet ve teçhizatın giyilmesi ve taşınması yasaktır. Gömlek, Ceket, kaban (parka) ve yağmurluk düğmeleri ilikli olmalı, şapka kaşlara paralel olarak giyilmelidir. Saçlar şapkadan dışarı taşmamalı (Bayan güvenlik görevlileri saçlarını toplamak şartıyla bu uygulamadan muaftır), Elbise, gömlek ve kravat sürekli temiz ve ütülü olmalıdır. Sakal ve bıyık bırakılmamalı, favoriler kulak deliği hizasını geçmemelidir. Bayan güvenlik görevlileri hafif makyaj yapabilir. G. SĠTE GÜVENLĠK PERSONELĠNĠN YETKĠSĠ : Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri dahilinde; a) Zor Kullanma Yetkisi: Kendisine verilen görevi ya da görevleri yaparken vuku bulan cebir, şiddet, tehdit, taarruz ya da mukavemetin derece ve gereğine göre bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmak suretiyle kişi veya kişilerin etkisiz duruma getirilmesidir. b) Yakalanan kişilerin kaçması, saldırması veya intihar etme tehlikesinin bulunduğu durumlarda, gerektiğinde bu kişiler uygun araç ve gereçler ile bağa alınabilir, kelepçe takılabilir. H. ARAÇ TAKĠP SĠSTEMĠ : Site giriş kısmına, nizamiye önüne ve kapalı otoparka misafir araçları dahil hiçbir yabancı araç park ettirilmemelidir. Şüpheli durumlarda site etrafına yanaşan araçlar özel güvenlik elemanlarının gözetimi altında bulundurulmalıdır. I. ZĠYARETÇĠLER ile ĠLGĠLĠ TEDBĠRLER : OMC Sitesi ana giriş kapısından ziyaret, iş veya hizmet için girmek isteyen şahısların giriş sebebi öğrenildikten sonra kimlikleri veya kimlik bilgileri alınmalı ve ziyaretçiye Site içinde boynuna takabileceği bir ZİYARETÇİ / GÖREVLİ GİRİŞ KARTI verilmelidir. Misafirlerin, ziyaret nedeni ve kimlik bilgileri de ana girişte bulunan güvenlik görevlilerince ziyaretçi kayıt defterine işlenmelidir. Blok ana giriş kapıları site sakinleri tarafından binaya giriş yapmak isteyen kişilere diafon sistemi ile kimlik doğrulaması yapılmaksızın kesinlikle açılmamalıdır. Kişiden şüphe edildiği takdirde derhal ESAS özel güvenlik birimine bilgi verilmelidir. Şüpheli ziyaretçilere özel güvenlik görevlilerince geliş nedeni sorulmalı ve gerekirse kimlik kontrolü yapılmalıdır. J. SĠTE GĠRĠġ VE ÇIKIġLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR : Girişlerde siteye gelen görevli ve ziyaretçilere GÖREVLİ / ZİYARETÇİ GİRİŞ KARTI verilmektedir. Site içinde bulunulduğu sürece ziyaretçinin bu kartı görünecek bir şekilde taşıması mecburidir. Ziyaretçinin elinde bulunan çanta, çuval, paket ve benzeri şeyler şüphe uyandırıyorsa kontrol edilmelidir.

5 Otoparktan girecek ziyaretçi araçlarından, iş veya hizmet için siteye girecek araçlardan araç ruhsatı alınır ve ZİYARETÇİ KARTI verilir. Bu kart, siteye giriş yapan araca sitede kaldığı sürece ön paneline görünür şekilde konulmalıdır. K. SĠTE GÖREVLĠLERĠ DOSYASI : Tüm çalışanların fotoğraf ve resmi belgeleri (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, sabıka kaydı vs.) ESAS Özel Güvenlik AŞ. yönetim merkezinde PERSONEL klasöründe mevcuttur. Site Personelinin tüm bilgileri ve telefon numaraları site yönetiminde bulunmaktadır. L. ÇEġĠTLĠ ÖNLEMLER: ESAS Güvenlik Şirketi, Güvenlik Risk Analizi ve Güvenlik Fizibilite Çalışması gereğince BİNA KORUMA PLANI hazırlanmış olup; planda güvenlik departmanı, site yönetimi ve site görevlilerinden oluşan söndürme, kurtarma ve ilkyardım ekipleri oluşturularak görevleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ayrıca bu ekiplerin yapacakları işler ve alınması zorunlu tedbirleri içeren YANGIN TALİMATI her blok girişine SİTE YÖNETİMİ DUYURU PANOSU içerisinde asılı olmalıdır. Site WEB sayfasında bu konu ile ilgili detaylı bilgi yer almaktadır. Yangın Söndürme cihazları ve su hortumları her katta mevcut olup, her zaman kullanıma hazır durumda olmalıdır. Elektrik tesisatı resmi ehliyetli teknisyenlerce kontrol ettirilmelidir. Elektrik pano/tesisat odaları kilitli olmalı ve anahtarları güvenlik biriminde bulundurulmalıdır. Alınan önlemler sık sık kontrol edilmelidir. Soygun ve sabotaja karşı görevliler sürekli bilgili ve uyanık olmalıdır. M. YEREL EMNĠYET BĠRĠMLERĠ ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ: OMC Sitesinin fiziki güvenlik ve elektronik güvenlik önlemleri Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ile koordine içinde olacak biçimde yönlendirilecektir. Genel kolluk güçleri ve özel güvenlik şube müdürlüklerinin yaptığı kontrollerde güvenlik zafiyetleri tespit edilirse ESAS güvenlik tarafından acilen giderilecektir. OMC Sitesindeki site görevlilerinin güvenlik tahkikatları emniyet birimlerince yapılacaktır. Siteye yeni taşınan Site Sakinleri, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde adres ve kimlik bildirimlerini gerekli mercilere süresi içinde yapacaklardır. Kimlik ve Adres bildiriminde bulunmayanlar, Site Yönetimi tarafından gerekli yasalar çerçevesinde ve zamanında güvenlik kuvvetlerine bildirilecektir. N. KOORDĠNASYON: Özel Güvenlik hizmetlerinin en iyi bir biçimde yürütülmesi için; Olası tehdit, tecavüz ya da olay belirli kademelere zaman kaybedilmeksizin duyurulmalıdır.güvenlik ile ilgili birimler, bölümler ve telefon numaraları aşağıda gösterilmiş olup; ESAS Özel Güvenlik şirketinde, Site Yönetim Merkezinde ve Blok girişlerindeki Site Yönetim Duyuru Panolarında mevcuttur.

6 1. Ġç Birimler: Adı Soyadı Telefon Numarası Site Ynt. Krl. Bşk. : Çetin AYDIN Ynt.Krl.Bşk.Yrd. : Kemal DEMİREZEN Üye : Halil DEMİRCAN Site Hizm. Görevlisi : Ahmet BAYSAN Güvenlik : DıĢ Birimler : Emniyet Polis İmdat Tel : 155 Polis Karakolu Tel : İtfaiye Tel : 110 Acil Yardım Ambulans Tel : 112 Elektrik Arıza Tel : 186 Su Arıza Tel : 185 Doğalgaz Arıza Tel : 187 Trafik Tel : 154

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ( Genel Kurallar) Akdağmadeni MYO çalışanlarının; 1. Kılık kıyafet, kurum kültürü, iş

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN 8843 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete Tarih : 26/6/2004 Sayı:25504 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

GENERAL LAW ENFORCEMENT PRIVATE SECURITY ASSOCIATION

GENERAL LAW ENFORCEMENT PRIVATE SECURITY ASSOCIATION GENEL KOLLUK ÖZEL GÜVENLİK İLİŞKİSİ * Bayram Karakurt 1 Celal Bal 2 ÖZET 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu nun 1. maddesinde : Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR

ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU içindekiler POLiS VAZiFE VE SELAHiYET KANUNU 4 MADDE 1: 4 MADDE 2: 4 MADDE 3: 5 MADDE 4: 5 MADDE 5: 5 MADDE 6: 6 MADDE 7: 6

Detaylı

TUNA ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ

TUNA ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ Can ve mala yönelik terör ve şiddet olaylarında meydana gelen artış bireysel korunma ve güvenliğin önemini arttırmıştır. Bireysel koruma ve güvenliğin sağlanmasında, hedef kişinin yaşam ve çalışma ortamında

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

JANDARMA TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ

JANDARMA TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ 1813 JANDARMA TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.11.1983, No : 83/7362 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.3.1983, No : 2803 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 17.12.1983,

Detaylı

TUNA ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ Sayfa 1

TUNA ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ Sayfa 1 YOLCU VE BAGAJ KONTROLÜNÜN YASAL DAYANAĞI Ülkemizde Özel Güvenlik görevlilerine arama yetkisi veren Kanun ve Yönetmelikler şunlardır; 26.06.2004 Tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5188

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1997 No: 97/9707 Dayandığı Kanunun

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 684 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı