ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI. www.omerzeydan.com"

Transkript

1 ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI

2 Tüccar, milletin emek ve üretimini kıymetlendirmek için, eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Mustafa Kemal Atatürk

3 Ticaretle uğraşın ve cesur olun, zira rızkın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir. Hadis-i Şerif

4 Ömer Zeydan 3 Mayıs 1959 yılında Eskişehir de doğdum. Her zaman her yerde minnet ve şükranla andığım rahmetli babam Celal Zeydan ı da okutan Adalet İlkokulu ndaki Ayşe Özegen Hoca dan mezun oldum. Orta Okulu Yeni Kolej de, liseyi Atatürk Lisesi nde bitirdikten sonra yüksek öğrenimime Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi nde başlayıp Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldum. Ailemizden gelen ticaret erbabı geleneğini dördüncü kuşak olarak Zeydanlar Toptan Gıda & İnşaat işletmesinde kardeşim Rıza Zeydan ile birlikte uzun yıllardır sürdürmekteyim. Aynı zamanda Espa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim yılından bugüne Eskişehir Ticaret Borsası üyesiyim yılında Eskişehir Ticaret Borsası meclisine ve yönetim kurulu üyeliği görevine seçildim yılından bugüne Ticaret Borsası meclis üyesi ve meclis başkan vekili olarak görevdeyim. Borsamızın iştiraki olan Esabigem (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) A.Ş. de yönetim kurulu üyesi olarak halen görevimi sürdürmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

5 Büyük Borsa için İlkeli hizmeti İlke edindik. Bu anlayıştan ödün vermeksizin borsamız üyelerine ve çiftçimize doğru zamanda doğru bilgi vermek, ticari fırsatlar sunmak, eşitlikçi, çağdaş, yenilikçi, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışımızla kaliteli kurumsal hizmet desteği vererek hem borsamız hem de üyelerimiz için sürdürülebilir sağlıklı büyüme sağlamak. Ömer ZEYDAN

6 Ticaret Borsası Nedir? TOBB bünyesinde olan Ticaret Borsaları, 5174 Sayılı Kanununda yazılı esaslar çerçevesinde Borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım - satımı ve Borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. Ticaret Borsaları, bulundukları yerlerde üretimi, tüketimi ve pazarlaması yeterli kapasitede olan, bu sebeple Borsaya kota edilmiş olan maddelerin alım - satımının, fiyatlarının serbest rekabet düzeni içinde tespit ve ilânı işleriyle meşgul olan organize pazarlar olduğundan, Ticaret Borsalarının varlığı bir anlamda maddeye bağlı olmaktadır. Bu özelliği ile Ticaret Borsaları serbest piyasa ekonomisi sisteminin çok önemli bir unsurudur. Tarihçemiz Ticaret Bakanlığı nın 31 Aralık 1925 tarihli müsaadesiyle faaliyete geçen Borsamızın o yıllardaki kurucuları; Mihalıçcıkzade İsmail, Çerkez Ahmet, Mehmet Ali Efendi, Hacı Muharrem, Hafız Hüseyinzade Mehmet, Şeker Hafızzade Hulusi, Gümülcineli Mehmet ve Hacı Halimzade Osman Beyler dir. Borsamızın ilk Başkanı Mehmet Ali Efendi dir. İlk Genel Sekreter Necip Bey, ilk Komiser Ali Ulvi Bey dir. Mevcut kapasite 1926 yılından beri faaliyet gösteren Borsamızın m² lik arazisi üzerindeki tesislerinde İdare Binası, Meclis Toplantı Salonu, Satış Salonu, 60 tonluk Kamyon Kantarı ile 80 tonluk Elektronik Tır Kantarı ve 132 adet küçük ve orta boy deposu bulunmaktadır. Borsamızın 4 İlçemizde İrtibat Bürosu bulunmaktadır. Açık arttırma ile satışlar Merkezde ve iki İrtibat Büromuzda (Çifteler, Sivrihisar) yapılabilmektedir.

7 Ticaret Borsasının Asli Görevleri Şunlardır: ŞEFFAF YÖNETİM. Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını düzenlemek ve tescil etmek. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan güncel fiyatlarını ilân etmek. Borsaya tabii ticari işlemlerle ilgili usuller gösteren ve birliğin onayıyla yürürlüğe giren genel düzenlemeler yapmak. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek; Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. Üyelerinin ihtiyacı olan kanunen gerekli belgeleri düzenlemek ve onaylamak. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. İlgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

8 Ben Değil, Biz Varız

9 ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI ÜYELERİMİZE VE ÇİFTÇİLERİMİZE SUNACAĞIMIZ HİZMETLER MALİ ve TİCARİ Danışmanlık Bürosu HUKUKİ Danışmanlık Bürosu Ticari PAZARLAMA BİLGİLENDİRME ve Danışma Birimi ZİRAİ Danışmanlık Bürosu TOPRAK analizleri Bilinçli İLAÇLAMA Bölgede sürdürülebilir TARIM ve HAYVANCILIK Politikası DÜNYA ve TÜRKİYE Fuarlarına erişim Sürdürülebilir yeni TİCARET kapıları açmak ÜNİVERSİTELERLE yakın işbirliği İlgili ODA ve BORSALARLA yogun ilişki ve bilgi akışı sağlamak KULLANICI DOSTU internet sitesi Mevcut çalışanı koruyarak yeni İSTİHDAM yaratmak GÜNCEL yayınlar ONLINE danışmanlık ve bilgilendirme Bütün danışmanlık hizmetlerimiz Eskişehir Ticaret Borsası üyelerimize ÜCRETSİZDİR. Danışmanlık hizmetlerimiz ayrıca internet kanalımızdan da verilecektir.

10 ESKİŞEHİR TİCARET BORSAMIZIN YENİ ARAZİSİ ÜZERİNE YAPILMASI PLANLANAN PROJEMİZ.

11 Borsayı genişletmek ve üyemize daha çok fayda sağlamak temel ilkemizdir.

12

13 ÜYE İHTİYAÇLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR. BORSA KOMPLEKSİ PROJEMİZ Donanımlı hizmet binası Elektronik satış salonu Yeterli sayıda tüccar bürosu Elektronik kantarlar Ürün sınıflandırmaya uygun, çeşitli büyüklükte ve çok sayıda zahire depoları Tahmil ve tahliyeyi kolaylaştıracak sistemler Soğuk hava depoları Çelik Silolar Modern Kesimhane Hizmet kalitesi yüksek sosyal tesisler

14 LİSANSLI DEPOCULUK Lisanslı depoculuk, tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak tanımlanmıştır.

15 LİSANSLI DEPOCULUĞUN FAYDALARI Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan depolama problemlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi, Özellikle finansman sıkıntısı çeken çiftçiler ile ürün sahiplerinin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlamaları, Tarım ürünleri ticaretinin herkes tarafından kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması, Üretimde ve fiyatlandırmada dışarıdan gelen çeşitli müdahalelerin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması, Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi, Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması, Tahıl ticareti ile iştigal eden tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini, Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması, Lisanslı depo sistemi ile standardı belirlenmiş tarım ürünlerinde, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi, Ülkemizin yakın bölgesindeki Orta Doğu, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması hedeflenmiştir.

16 TiCARET BORSALARI ÜYELERiNiNDiR. SOĞUK HAVA DEPOLARI VE ŞOKLAMA Bugün insanlığın yaklaşık üçte biri açlığa maruz olup, yeterli beslenememektedir. Ne yazıktır ki, insanlığın besin ihtiyacı için üretilen gıda maddelerinin en az üçte biri insanlara ulaşamadan bozulmakta, çürümekte ve israf edilmektedir. Günümüzde, insanların besin ihtiyacı için üretilen tüm gıda maddeleri bozulmadan ve çürümeden ulaştırılabilseydi dünya açlığa maruz kalmayacak ve yeteri kadar beslenebilecekti.

17 SOĞUTMA NEDEN GEREKLİDİR? Mevsiminde bol olarak yetişen sebze ve meyveler, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin bol oduğu hasat dönemlerinde, doğal nem ve sıcaklığını koruyacak soğuk hava depolarında saklanıp, ürün arzının yeterli olmadığı ay ve mevsimlerde pazara sunulduğunda çok iyi fiyatlardan satılabilmektedir. Bu da ancak soğuk hava depoları ile mümkündür. Bozulabilir nitelikteki gıda maddelerinin uygun koşullarda bozulmadan muhafazasını sağlayan depolar, mala zaman faydası yaratarak müşterilerin istedikleri zaman sağlıklı ürüne ulaşabilmelerini sağlar. Üretim ve taleplerdeki mevsimsel dalgalanmalardan ötürü, ürünü bol olduğu hasat zamanlarında depolayarak, üretim ve taleplerdeki mevsimsel dalgalanma nedeni ile oluşan fırsat kayıplarının yaşanmasına engel olur. Besin maddeleri ihtiyacının istendikleri zaman ve doğru miktarda karşılanamayışının başlıca nedenleri şunlardır: Soğuk hava depolama imkânlarının sınırlı olması Muhafaza tekniğinin bilinmemesi Bozulabilir ürünlerde tüketim öncesi kayıplar Bölgeler arasında üretim miktarındaki farklılıklar Ürünlerin üretilmediği bölgelere zamanında gönderilememesi Bunlardan da anlaşılacağı gibi soğutma ile tüketiciler ve üreticilerin karşılaştığı bu zararlar azaltılabilir. Çeşitli muhafaza metodları uygulanarak ürünlerin kalite ve kantitelerinin korunması, tüketiciye yılın her mevsiminde kaliteli gıda maddeleri sunmanın yanı sıra ürünlerin olumsuz fiyat dalgalanmasından etkilenmesini en aza indirerek kârlılığı arttırmayı sağlar. Ayrıca dış pazarlarda pazarlama imkânlarının arttırılması sağlanmış olur.

18 ELEKTRONİK SATIŞ SİSTEMİ VE OFİSİ Tarımsal olarak gelişmiş ülkelerde alım satım işlemleri elektronik ortamda olmaktadır. Böylece Borsaya getirilen ürünler daha hızlı, daha güvenilir, daha rekabetçi bir ortamda gerçek değerinde işlem görmektetir. Fiziksel ve kimyasal analizi yapılan numune, Elektronik Satış Salonu nda her alıcının önünden laboratuar sonuçlarıyla birlikte geçmekte; alıcı, almak istediği ürünü kendi ekranından takip edebilmektedir. Ürün ile ilgili verilen fiyat alıcıların ekranına anında yansımakta ve alıcı ekran üzerinden fiyat artırabilmektedir. Seans sonunda ise ürün, en fazla fiyatı veren alıcının olmaktadır. Elektronik Satış Sistemi satış işlemlerine güvenlik, hız ve standart getirerek, ürünlerin reel fiyattan alınıp satılmasını sağlamaktadır.

19 İNTERNETE ULAŞABİLECEĞİNİZ HER YERDEN BORSAMIZDAKİ ALIŞ-VERİŞE KATILIM İMKANI Sistem her üyenin aynı anda satışa dâhil olabileceği bir satış ortamı üzerine kurulmuştur. Sistemde tüm üyeler istedikleri ürüne seans sonuna kadar manuel fiyat artırımı, otomatik artış veya tek fiyat girişi şeklinde fiyat verebilmektedirler. Bu şekilde üye, ürüne daha rahat fiyat verebilmektedir. Satış işleminin ilk aşamasında RFID (band sistemi) destekli tabaklar üyelerin önlerinden geçmekte ve analiz değerleri yanıp sönen ekranlar şeklinde hangi ürün olduğunu göstermektedir. Bu esnada alıcı, ilgilendiği ürünleri takibe alabilmektedir. Satış Seansı başladığında sadece alıcının takibe aldığı ürünler ekranında görünmektedir. Üye, satıştaki ürünleri gruplarına ve analizlerine göre filtreleyebilmektedir. Sadece ilgilendiği ürünleri ekranında tutarak daha rahat takip imkanı bulmaktadır. Köylünün çalışmasının neticeleri ve verimleri kendi menfaati lehine son hadde çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur. Mustafa Kemal Atatürk

20 Köhne yönetim anlayışına son. ETB Beylikova İrtibat Bürosu ETB Alpu İrtibat Bürosu İLÇE ŞUBELERİNİ GELİŞTİRME İlçe irtibat bürolarımızın, üyelerimiz ihtiyaçlarına cevap veren tesisler haline getirilmesi acil ve zaruridir. Zira ilçelerimiz öz evlatlarımızdır. İlçelere maksimum faydayı ve büyümeyi sağlamak üzere bu tesisleri modern, bilimsel, yeterli araç gereç ve personele kavuşturacağız. Seyitgazi ilçemize irtibat bürosu kuracak; analiz makinası ve sabit personel ile destek vereceğiz. İhtiyaç görülen yerlerde donanımlı personel ile destekleyeceğiz ki ilçe üyelerimizin de yüzü gülsün, ticaret büyüsün, Eskişehir imiz büyüsün.

21 Önce üyemiz. ETB Sivrihisar İrtibat Bürosu ETB Sivrihisar İrtibat Bürosu BU GÖRÜNTÜLER BORSAMIZA YAKIŞMIYOR!

22 Mutlu çalışan Tüm Borsa Personelimize eşit sosyal haklar sağlanarak, işleyişe etkinlik kazandırmak ve hedeflerimize hep birlikte heyecanla koşmak.

23 Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çitçi olmasaydı, biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık. Mustafa Kemal Atatürk

24 MODERN BİR HAYVAN PAZARI VE KESİMHANE KURMAK Celep ve kasap üyelerimizin tüm ihtiyaçlarının bir arada giderilebileceği bir kompleks olacaktır. Hem canlı hayvan hem karkas et ve işlenmiş et hizmeti verilecektir. Amacımız; veteriner hekimlerimiz nezaretinde sağlıklı hayvanların pazara sunulması ve kesimlerinin doğru şekilde yapılıp teslim edilmesi veya istendiğinde soğuk hava depomuzda müşteri namına muhafaza edilmesidir. Pazara sunulan hayvanların konaklama, beslenme, veteriner hizmetleri, kesim ve kesim sonrası hizmetlerde dâhil tüm bu ihtiyaçları tek bir kompleks ile karşılayacağız.

25 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT ODALARI, ÜNİVERSİTELER VE ZİRAİ KURULUŞLARLA İLİŞKİLER Üniversitelerimizin tarımsal çalışmalarının halka ve ekonomiye hizmet olarak yansıtılmasında Eskişehir Ticaret Borsasının önemi büyüktür. Üniversiteler ile yapacağımız bilimsel iş birlikleri, proje danışmanlıkları hem tüccarımız hem de üreticimiz için yüksek fayda sağlayacaktır. TOBB, Ziraat Odaları, ortak paydaşlarımız olan diğer zirai kuruluşlarla ve ilgili bakanlıkların zirai birimleri ile TOBB çatısı altında çiftçi eğitimine ve ürün ıslahına yönelik ortak projeler yürütülecektir.

26 Dünya Oda ve Borsalarıyla İlişkiler Dünyanın çeşitli bölgelerinde kardeş borsalar oluşturmak Karşılıklı ziyaretlerde bulunmak Üyelerimize ilgili uluslararası fuarları tanıtmak ve katılım imkânı sağlamak Üyelerimizden oluşturulacak heyetlerle fuar ziyaretleri düzenlemek Elektronik Muhtasar Sorgulama Sistemi kurmak için talep ve katkıda bulunmak Türkiye Borsaları arasında, Online Tescil Takip Sistemi kurulmasını benimsemek ve katkıda bulunmak. Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi. Mustafa Kemal Atatürk

27 Kullanıcı Dostu İnternet Sitesi Elektronik satış sistemi Anlık ürün fiyat listeleri Anlık ürün miktar listeleri Bölgesel rekolte tahminleri Uluslararası rekolte tahminleri Güncel üye bilgileri Online danışmanlık hizmetleri Haber bülteni

28 ALTYAPI Teknolojik laboratuvar Sınıflandırmaya uygun çok sayıda tahıl depoları SÜREÇLER SONUÇLAR Yüksek Gelir Borsa üyelerinin korunması Güvenli piyasa KAZANAN ÜYELER!

29 Yeterli sayıda ve donanımda tüccar büroları Lisanslı depoculuk Modern Hayvan pazarı ve kesimhane Fuarlara katılım Fiyat istikrarı Bizim halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil, tam aksine varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine gerekli olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyicilerim çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır ve işçilerdir. Bunların hangisi diğerinin muarızı olabilir? Mustafa Kemal Atatürk

30

31

32

33

34

35 TÜRKİYE TİCARET BORSALARI İLETİŞİM BİLGİLERİ

36 ADANA TİCARET BORSASI Adresi: ATATÜRK CAD.BELEDİYE KARŞISI NO: SEYHAN Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : ADIYAMAN TİCARET BORSASI Adres : GÖLBAŞI KARAYOLU ÜZERİ 6.KM Telefon : Faks : AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI Adres : SELÇUKLU MAH. İZMİR KARAYOLU 8. KM NO: Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : AKHİSAR TİCARET BORSASI Adres : HÜRRİYET MAHALLESİ 450.SOK.NO.103 AKHİSAR-MANİSA PK Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : AKSARAY TİCARET BORSASI Adres : KARASU MEVKİ YENİ BUĞDAY PAZARI E-90 KARAYOLU ÜZERİ Telefon : Faks : AKŞEHİR TİCARET BORSASI Adres : TİPİ MAH.YENİ BUĞDAY PAZARI NO:54 PK Telefon : Faks: AKYAZI TİCARET BORSASI Adres : FATİH MAHALLESİ YAHYALI CADDESİ Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : ALACA TİCARET BORSASI Adres : ZİLE CAD.ZAHİRE PAZARI NO:17/A Telefon : Faks : ALAŞEHİR TİCARET BORSASI Adres : OSMAN AKÇA TÜCCARLAR SİTESİ NO: Telefon : Faks : ANKARA TİCARET BORSASI Adres : ANAFARTALAR CAD.ŞAN SOK.NO:9 ULUS Telefon : Faks : ANTAKYA TİCARET BORSASI Adres : SÜREYYA HALEFOĞLU CADDESİ BORSA İŞ HANI K:1 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : ANTALYA TİCARET BORSASI Adres : CUMHURİYET CAD.BORSA İŞHANI KAT: Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : AYDIN TİCARET BORSASI Adres : ATA MAHALLESİ DENİZLİ BULVARI NO: /AYDIN Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : BABAESKİ TİCARET BORSASI Adres : CUMHURİYET MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTI CADDESİ NO:24 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : BAFRA TİCARET BORSASI Adres : ALPARSLAN MAHALLESİ SİNOP/SAMSUN KARAYOLU ÜZERİ Telefon 1 : Telefon 2 : BŞK Faks : BALIKESİR TİCARET BORSASI Adres : TİCARET BORSASI SİTESİ ESKİ KEPSUT CAD. 3.KM 10040/BALIKESİR Telefon : (5 HAT) Faks :

37 BANDIRMA TİCARET BORSASI Adres : BALIKESİR ASFALTI 6.KM. PK.85 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : BATMAN TİCARET BORSASI Adres : HİLAL MAH. NERGİZ CAD. NO: 145 YENİ OTOGAR ARKASI Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : BİGA TİCARET BORSASI Adres: GÜMÜŞÇAY CAD.ZAHİRECİLER SİTESİ NO:23 Telefon : Faks : BOLVADİN TİCARET BORSASI Adres: LALASİNANPAŞA MAH. MODA SOKAK NO:5 Telefon : Faks : BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI Adres : CUMHURİYET MEYDANI ÖZDAL İŞHANI NO:2 K: Telefon : Faks : BURDUR TİCARET BORSASI Adres : ÖZGÜR MAH. OTOTAMİRCİLER 5.SOKAK NO:1-7 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : BURSA TİCARET BORSASI Adres : UZUNÇARŞI BORSA SOK.NO:3/ Telefon : Faks : ÇANAKKALE TİCARET BORSASI Adres : BURSA YOLU 2.KM. Telefon : Faks : ÇANKIRI TİCARET BORSASI Adres : KASTAMONU YOLU ÜZERİ SÜT FABRİKASI KARŞISI NO:1 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI Adres : ÇAY MAH.KÜÇÜK HAMAM SOK.NO:6 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : CEYHAN TİCARET BORSASI Adres : TÜRLÜBAŞ MAH.35.SOK.N0:6 Telefon : Faks : ÇORLU TİCARET BORSASI Adres: HIDIRAĞA MAH.ÇERKEZKÖY YOLU ÜZERİ KÜME EVLER MEVKİİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KARŞISI Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : ÇORUM TİCARET BORSASI Adres : AKKENT MAH.T.C ÇORUM TİCARET BORSASI KOMPLEKSİ Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : ÇUBUK TİCARET BORSASI Adres : CUMHURİYET MAH. SANAYİ CAD. NO: 8 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : CİHANBEYLİ TİCARET BORSASI Adres : ANKARA KONYA YOLU 5.KM. Telefon : Faks : DENİZLİ TİCARET BORSASI Adres : KAYALIK CAD.ULUÇARŞI İŞHANI KAT.5 Telefon : Faks :

38 DİYARBAKIR TİCARET BORSASI Adres : ŞANLIURFA YOLU 8.KM Telefon 1 : Telefon 2 : (5 HAT) Faks : DÜZCE TİCARET BORSASI Adres : D-100 KARAYOLU ÜZERİ İHSANİYE KÖYÜ Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : EDiRNE TİCARET BORSASI Adres : BÜYÜKDÖLLÜK KÖYÜ YOLU ÜZERİ,TARIM AÇIK CEZAEVİ BİTİŞİĞİ P.K.: Telefon: Faks : EDREMİT TİCARET BORSASI Adres : MENDERES BULVARI NO:83 Telefon : Faks : ELAZIĞ TİCARET BORSASI Adres : ÇARŞI MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:32/2 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : EREĞLİ/KONYA TİCARET BORSASI Adres: ZİYA GÖKALP MAH.REGÜLATÖR CAD. ER-SU MEYVE SUYU FAB.KARŞISI (YENİ BUĞDAY PAZARI) Telefon : Faks : ERZURUM TİCARET BORSASI Adres : ALİ PAŞA MAH.MUSALLA CAD.NO:19 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : ERZİNCAN TİCARET BORSASI Adres : FEVZİPAŞA CAD.NO:19 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI Adres : GUNDOĞDU MAH. BORSA CAD. NO:21 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : FATSA TİCARET BORSASI Adres : M.KEMAL PAŞA MAH.ATA CAD.NO:6 Telefon : Faks : GAZİANTEP TİCARET BORSASI Adres : GATEM BÖLGESİ BORSA SARAYI ŞEHİTKAMİL Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : GEMLİK TİCARET BORSASI Adres : DR.ZİYA KAYA MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:2 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : GİRESUN TİCARET BORSASI Adres : HACI MİKTAT MAH.İNCEDAYI SOK. NO:4/ Telefon : Faks : GÖNEN TİCARET BORSASI Adres : KURTULUŞ MAH.HÜSEYİN TÜMER CAD. NO:94 Telefon : Faks : HAYMANA TİCARET BORSASI Adres : SEYRAN MAH.YENİCE YOLU ÜZERİ 1.KM HAYMANA Telefon : Faks : HAYRABOLU TİCARET BORSASI Adres : KAHYA MAH.TEKİRDAĞ CADDESİ NO:56 Telefon : Faks :

39 IĞDIR TİCARET BORSASI Adres : TOPÇULAR MAH. İBRAHİM BOZYEL CAD. KAT:2 40/C Telefon : Faks : ILGIN TİCARET BORSASI Adres : UÇARI MAHALLESİ YENİ BUĞDAY PAZARI Telefon : Faks : İPSALA TİCARET BORSASI Adres : ENEZ CAD.KABRİSTAN SOK.NO:105 NO:60 Telefon: Faks : İSKENDERUN TİCARET BORSASI Adres : CUMHURİYET MEYDANI 40.SOK.NO:7 PK.130 Telefon : Faks : ISPARTA TİCARET BORSASI Adres : KUTLUBEY MAHALLESİ-ÇINAR SOKAK NO:13 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : İSTANBUL TİCARET BORSASI Adres : ZAHİRE BORSASI SOK.NO: BAHÇEKAPI Telefon : (10 HAT) Faks : İZMİR TİCARET BORSASI Adres : GAZİ BULVARI NO: Telefon : Faks : KADİRLİ TİCARET BORSASI Adres : K.KARA BULVARI KIZILAY İŞ HANI NO:14 K:2 Telefon : Faks : KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASI Adres : BORSA CADDESİ-TRABZON BULVARI NO:9 Telefon : HAT Faks : KARACABEY TİCARET BORSASI Adres : BANDIRMA YOLU ÜZERİ 1.KM KARACABEY Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : KARAMAN TİCARET BORSASI Adres : HASAN ÖZKAYMAK BUĞDAY PAZARI NO: Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : KARAPINAR TİCARET BORSASI Adres : BUĞDAY PAZARI NO:55 Telefon: Faks : KARS TİCARET BORSASI Adres : İSTASYON MAH.İSTASYON CAD. NO:240 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : KASTAMONU TİCARET BORSASI Adres : SİNANBEY SOKAK NO:1 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : KAYSERİ TİCARET BORSASI Adres : SANAYİ MAHALLESİ KOCASİNAN BULVARI NO:70 Telefon : Faks : KEŞAN TİCARET BORSASI Adres : ZAHİRECİLER SİTESİ SOSYAL TESİSLERİ P.K.13 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : KIRIKKALE TİCARET BORSASI Adres : YENİDOĞAN MAHALLESİ OSMAN TİRYAKİ CAD.NO:4/5 Telefon : Faks :

40 KIRŞEHİR TİCARET BORSASI Adres : CANLI HAYVAN PAZAR YERİ-TARIM TİCARET MERKEZİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOLU ÜZERİ Telefon: Faks : KIZILTEPE TİCARET BORSASI Adres : ATATÜRK BULVARI 529.SOK. DÜNDARLAR İŞ MERKEZİ TOPRAK BLOK KAT:4 Telefon : Faks : KONYA TİCARET BORSASI Adres : ADANA-ANKARA ÇEVRE YOLU Telefon 1 : Telefon 2 : (9HAT) Faks : KOZAN TİCARET BORSASI Adres : CUMHURİYET MAHALLESİ-YILDIZ SOKAK ÇANDIKLI İŞ HANI K:3 NO:2 KOZAN Telefon : Faks : KUMLUCA TİCARET BORSASI Adres : YENİ MAH.AHMET ALİ AĞA BULVARI NO:2 KAT:2 Telefon: Faks : KÜTAHYA TİCARET BORSASI Adres: CUMHURİYET CAD. POSTANE KARŞISI OYAKBANK ÜSTÜ KAT: 3 DAİRE: 6-7 Telefon: Faks : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI Adres: DURAK MAH.İNÖNÜ 1. CADDE NO:1 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : MALATYA TİCARET BORSASI Adres : YENI ŞİRE PAZARI KAT:2 Telefon : Faks : MALKARA TİCARET BORSASI Adres : GAZİBEY MAH.YENİ SANAYİ SİTESİ YANI Telefon 1 : / Telefon 2 : Faks : MANİSA TİCARET BORSASI Adres: EGE MAHALLESİ BORSA CADDESİ NO:20 Telefon : Faks : MERSİN TİCARET BORSASI Adres : ÜÇ OCAK MAH.İSMET İNÖNÜ BULVARI (MERSİN-ADANA KARAYOLU ÜZERİ) YENİ HAL KAVŞAĞI MEV.LİMAN D GİRİŞİ YANI Telefon: Faks : MUSTAFAKEMALPAŞA TİCARET BORSASI Adres : FEVZİDEDE MAHALLESİ MEZBAHA CADDESİ NO:18 Telefon : Faks : MUĞLA TİCARET BORSASI Adres : MUĞLA-AYDIN KARAYOLU 11.KM NO: 3 BAYIR Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : NAZİLLİ TİCARET BORSASI Adres : CUMHURİYET MAH.228.SOK.NO:33 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : NUSAYBİN TİCARET BORSASI Adres : YENİ TURAN MAHALLESİ FARABİ SOK. NO:2 KAT:1 DAİRE:2 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : NİZİP TİCARET BORSASI Adres : İSTASYON MAH. E-90 KARAYOLU ÜZERİ BORSA HİZMET BİNASI Telefon: Faks :

41 NİĞDE TİCARET BORSASI Adres : BANKALAR CADDESİ NO:17 KAT : Telefon: Faks : ÖDEMİŞ TİCARET BORSASI Adres : SARAÇOĞLU CAD.ATASOY İŞHANI NO:3/ Telefon: Faks : ORDU TİCARET BORSASI Adres : SÜLEYMAN FELEK CAD.NO:105 Telefon : Telefon : Faks : OSMANİYE TİCARET BORSASI Adres : İSTİKLAL MAH.M.ŞEHİT MEHMET EROĞLU CAD.NO:58 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : POLATLI TİCARET BORSASI Adres: TİCARET BORSASI SİTESİ Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : REYHANLI TİCARET BORSASI Adres: FEVZİ ÇAKMAK CAD. SÜLEYMAN ALTUNLU İŞHANI KAT-3 Telefon: Faks : RİZE TİCARET BORSASI Adres : İSLAMPAŞA MAH. MENDERES BULVARI NO: 522 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : SAKARYA TİCARET BORSASI Adres: TEKELER MAH.ÇEVRE YOLU ÜZERİ Telefon 1 : (5 HAT) Telefon 2 : Faks : SALİHLİ TİCARET BORSASI Adres: GAZİLER MAHALLESİ TÜCCARLAR SİTESİ Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : SAMSUN TİCARET BORSASI Adres: KIRAN MAHALLESİ GIDA BORSASI G BLOK NO:1 YEŞİLKENT Telefon: Faks : SANDIKLI TİCARET BORSASI Adres : YENİ ZAHİRE PAZARI NO:70 Telefon : Faks : ŞANLIURFA TİCARET BORSASI Adres: CUMHURİYET CAD.YENİHAL CİVARI BORSA BİNASI NO:38/3 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : SİVAS TİCARET BORSASI Adres : CELAL BAYAR CAD. DEMİRCİLERARDI MAH. NO:3 Telefon : Faks : SÖKE TİCARET BORSASI Adres : MİLAS ÇEVRE YOLU ÜZERİ D.S.İ YANI P.K Telefon : Faks : SUNGURLU TİCARET BORSASI Adres : YENİ BUĞDAY PAZARI Telefon : Faks : SUSURLUK TİCARET BORSASI Adres : HAN MAH.ŞEHİT FİKRET GÜNEY CAD. NO:6 Telefon : Faks :

42 TARSUS TİCARET BORSASI Adres : BORSA SARAYI 82 EVLER MAH SOK.NO:94 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI Adres : HAYRABOLU -MURATLI ÇEVRE YOLU ÜZERİ ZAHİRECİLER SİTESİ YANI P.K Telefon : Faks : TERME TİCARET BORSASI Adres : YENİMAHALLE IRMAK CAD.NO:1 K:2 Telefon : Faks : TOKAT TİCARET BORSASI Adres : SEMERKANT MAH.YAZICIK SOK NO:8 Telefon : Faks : TRABZON TİCARET BORSASI Adres : PAZARKAPI MAH.SAHİL CAD. MOLOZ MEVKİİ NO:103 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : TURGUTLU TİCARET BORSASI Adres : TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA ÇARŞISI Telefon : Faks : ÜNYE TİCARET BORSASI Adres : BELEDİYE CAD.NO: Telefon : Faks : UŞAK TİCARET BORSASI Adres : ATATÜRK MAH.1.YAPI SOKAK NO:2 DENİZLİ YOLU (TEDAŞ KARŞISI) Telefon : Faks : VAN TİCARET BORSASI Adres : VAN-ERCİŞ KARAYOLU ÜZERİ POLATOĞLU MAH. BEDİÜZZAMAN CAD. Telefon : Faks : YENİŞEHİR TİCARET BORSASI Adres : ÇAYIR MAH.SANAYİ CAD.TAHAL YANI NO: Telefon : Faks : YERKÖY TİCARET BORSASI Adres : MANAV SOK NO:9 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : YOZGAT TİCARET BORSASI Adres : SAKARYA CADDESİ ETİBANK YANI AÇIKGÖZ APT.NO:5 K:3-4-5 Telefon 1 : Telefon 2 : Faks : ZİLE TİCARET BORSASI Adres : ALİKADI MAH.HIZARCILAR CADDESİ ZAHİRE PAZARI NO:29/A-B Telefon: Faks : UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI Adres : ZAHİRECİLER SİTESİ Telefon 1 : Telefon 2 : Faks :

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

İzmir Ticaret Borsası

İzmir Ticaret Borsası İzmir Ticaret Borsası Gelenekten geleceğe Türkiye nin üçüncü büyük şehri olan İzmir; çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir. Batısında nefis denizi, plajları ve termal merkezleriyle

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2793 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1751 DIŞ TİCARETLE İLGİLİ KURUMLAR VE KURULUŞLAR Yazarlar Prof.Dr. Nüvit OKTAY (Ünite 1, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Hasan BAKIR (Ünite

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

kimya mühendisliği Sayı : 177

kimya mühendisliği Sayı : 177 kimya mühendisliği Sayı : 177 ISSN 1301-3068 tmmob kimya mühendisleri odası yayın organı Yıl : 2014 www.kmo.org.tr TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. ÇALIŞMA DÖNEMİ GENEL KURULU 44. Dönem Olağan Genel

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER HABERLER TEKNİK TZOB DİYOR Kİ! ODALARIMIZDAN AYIN KONUSU 6 BAYRAKTAR "DEVAM" DEDİ 40 MODERN SERACILIK

İÇİNDEKİLER HABERLER TEKNİK TZOB DİYOR Kİ! ODALARIMIZDAN AYIN KONUSU 6 BAYRAKTAR DEVAM DEDİ 40 MODERN SERACILIK Türkiye Ziraat Odaları Birliği, çiftçimizin ürettiği her dilim, her salkım ve her danenin geçtiğimiz yıllardan çok daha fazla önemli hale geldiğine dikkati çeken, bu nedenle her türlü israftan kaçınılması

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PLANI

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PLANI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PLANI 1 PROJE HAKKINDA BİLGİLER Çanakkale Tarım Sektörü Tanıtım Ve Pazarlama Stratejileri Planı projesi Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

MİGROS SİZE İYİ GELECEK...

MİGROS SİZE İYİ GELECEK... MİGROS SİZE İYİ GELECEK... İÇİNDEKİLER 2 FORMATLARIMIZ 4 KURUMSAL PROFİL 4 VİZYON-MİSYON-STRATEJİLER- İLKELER 5 BİR BAKIŞTA 2014 YILI 8 BAŞLICA GÖSTERGELER 10 TARİHÇE 12 BAŞKAN MESAJI 14 EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Detaylı

Verimli Kalkınma İçin. Finansal Perspektif

Verimli Kalkınma İçin. Finansal Perspektif Y l: 20 Say : 58 Nisan 2012 Verimli Kalkınma İçin Finansal Perspektif SÖYLEŞİ: İbrahim Turhan, Vedat Akgiray, Melikşah Utku, Osman Kaşıkçı, Hayrettin Karaman MAKALE: Özgür Pehlivan, Doç. Dr. Mustafa Kemal

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Dr. A. Ahmet YÜCER Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Ahmet ÇELİK Dr. Şevket KALANLAR Dr. Ayla ALTUN Dr. Mustafa

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda...

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda... 01.01.2014 / 31.12.2014 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4 Genel Müdür Mesajı... 5 Yönetim Kurulu... 6 Üst Yönetim... 9 Hakkımızda... 12 Üretim Tesisleri... 14 Şirketin Sermaye Yapısı ve

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı