Video Konferans Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Video Konferans Sistemi"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Video Konferans Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL RVF (V2.2)

2 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri UYARI ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ AÇMAYIN UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞVURUN. Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır. Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır. FCC UYARISI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi kullanmakta veya üretmektedir. Bu cihaz üzerinde yapılacak değişiklik ve modifikasyonlar kullanım kılavuzunda açıkça onaylanan yöntemlere uygun olmadığı takdirde zararlı etkilere yol açabilir. Kullanıcı, cihaz üzerinde yetkisizce yapılan değişiklik veya modifikasyonlar nedeni ile bu ürünün kullanma hakkını kaybedebilir. MEVZUAT BİLGİSİ: FCC Bölüm 15 FCC Kuralları Bölüm 15 gereği, bu cihaz test edilerek Sınıf A tipi dijital aygıt limitleri içerisinde uygun bulunmuştur Söz konusu limitler, cihazın ticari amaçlarla kullanımında kabul edilebilir zararlı etkiler dâhilinde çalışması göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzunda açıklandığı üzere kurulumu yapılmadığı ve kullanmadığı durumlarda radyo iletişiminde zararlı etkilere neden olabilir. Cihazın yerleşim bölgesinde kullanılması durumunda zararlı etkilere neden olabilir ve böyle bir durumda kullanıcının bu etkileri masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi istenecektir. Uygun bağlantı girişleri, bağlantı kutu kapakları veya salmastralar kablo girişleri son kullanıcı tarafından sağlanmalıdır. Uyarı: Pillerin yanlış olarak yerleştirilmesi patlamaya neden olabilir. Pil değişiminde, sadece üretici tarafından önerilen ve aynı tipteki piller ile değiştirin. Kullanılmış pilleri üretici firmanın önerisi doğrultusunda attın. Metal üzerinde bulunan ve yalıtımlı kablonun geçtiği deliklerin kenarı düz, çapaksız olmalı veya kablo bir yüzük içerisinden geçirilmelidir. Uyarı: Bu cihazı bir kütüphane rafı gibi dar alanlar içerisine yerleştirmeyin. Uyarı: Kablolama Ulusal Elektrik Kodu ANSI/NFPA 70 e uygun olarak yapılmalıdır. Uyarı: Bu bir Sınıf A üründür. İç mekânlarda ürün radyo etkileşimine neden olacağından dolayı kullanıcının gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Uyarı: Yangın ve elektrik şoku riskini azaltmak amacı ile bu ürünü yağmura veya neme maruz bırakmayın. Uyarı: yetkin bir servis elemanı tarafında tüm yerel kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Uyarı: Elektrik şokuna maruz kalmamak için ürün kabinini açmayın. Servis işlemleri için sadece yetkin elemanlara başvurun. Uyarı: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun. LG Electronics, bu ürün(lerin) 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2009/125/EC yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir. European Standards Centre: Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands.

3 Güvenlik Bilgileri Eski cihazlarınızın atılması 1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün bir ürünün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2002/96/EC kapsamında olduğunu belirtir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, normal çöplerden ayrı olarak hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan yerlere atılmalıdır.. Bu tip eski eşyalarınızın doğru olarak atılması hem çevreye hem de insan sağlına verilebilecek zararları önleyecektir. 4. Bu tip eski eşyalarınızın atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. EEE Yönergesi ile Uyumluluk. Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır. Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması 1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir. 2. Bu sembol pillerin % oranında civa, %0,002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır. 4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir. 5. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 1. Bu yönergeleri okuyun. 2. Bu yönergeleri saklayın.. Tüm uyarıları göz önüne alın. 4. Tüm yönergelere uyun. 5. Bu cihazı suya yakın bir yerde kullanmayın. 6. Sadece kuru bir bez ile temizleyin. 7. Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. 8. u, radyatör, kalorifer ızgarası, fırın veya diğer ısı kaynakları aygıtlarının (yükselticilerde dahil olmak üzere) yakınında yapmayın. 9. Polarize veya topraklı fişleri emniyet nedeni ile etkisiz hale getirmeyin. Polarize fişlerde biri diğerinden kalın olmak üzere 2 kızak bulunmaktadır. Topraklama tipi prizlerde iki kızak ve bir topraklama ucu bulunmaktadır. İki geniş kızak veya topraklama ucu sizin güvenliğiniz içindir. Ürünle ile gelen fiş prizinize uygun değilse, bir elektrik teknisyeninin yardımı ile eski prizinizi yenileyin. 10. Güç kablosunu üzerinde yürümekten ve özellikle fiş tarafı ile kablonun cihazdan çıkış yerinde zarara uğraması için gerekli koruma önlemlerini alın. 11. Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuar ve ekleri kullanın. 12. Sadece üretici tarafından belirtilen veya ürün ile satılan taşıma arabası, ayak, üçlü ayak, braket veya masa kullanın. Taşıma arabası kullanıldığında taşıma arabası ve taşınan yükün devrilmemesi için gerekli dikkatin gösterilmesi gerekmektedir. 1. Uzun zaman kullanılmadığında veya yıldırım fırtınaları esnasında cihazınız fişten çekin. 14. Tüm servis hizmetlerini yetkin kişilere yaptırın. Servis hizmeti, cihazın herhangi bir şekilde zarar gördüğü durumlarda, örneğin, güç kablosunun veya fişinin zarar görmesi, sıvı dökülmesi, nesnelerin cihaz üzerine düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, düzgün çalışmadığı durumlar veya yere düşürüldüğü hallerde gereklidir. 1 Güvenlik Bilgileri

4 4 Güvenlik Bilgileri Güvenlik Uyarıları ve Dikkat edilecek Hususlar 1 Güvenlik Bilgileri Takip eden kısımda kullanıcının güvenliği ve mala gelebilecek zararların önlenebilmesi için uyarı ve dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Aşağıdaki hususları lütfen dikkatlice okuyun. UYARI esnasında sistemi kapalı konumda tutun. Birkaç elektrikli aygıtı aynı elektrik prizine takmayın. Bu fazla ısınmaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Sistem üzerine su, kahve veya başka bir içecek içeren herhangi bir sıvı kabı koymayın. Sıvının sistem içerisine dökülmesi durumunda, sistemde arıza oluşabilir veya yangın çıkabilir. Güç kablosunun sert şekilde kıvrılmasını veya üzerine ağır bir nesnenin konması ile baskı uygulamasından kaçının. Bu durum yangına neden olabilir. Sistemin etrafının tozunu düzenli olarak alın. Sistemi temizlerken her zaman kuru bir bez kullanın. Islak bez veya organik çözücüler kullanmayın. Bu sistemin yüzeyinin zarar görmesine, sistemin arızalanmasına ve yangın çıkmasına neden olabilir. Sistemi tozlu, isli veya nemli yerlere yakın yere yerleştirmeyin. Elektrik şokuna veya yangına yol açabilir. Elektrik fişini elektrik prizinden yavaşça çekin. Elektrik fişine ıslak elle dokunmayın ve elektrik prizinin delikleri gevşekse bu prizi kullanmaktan kaçının. Yangına ve elektrik çarpmasına yol açabilir. Sistemi tek başınıza sökmeye, tamir etmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya kalkmayın. Böyle bir işlem sistem içerisinde yüksek gerilim olması nedeni ile son derece tehlikelidir. Yangın çıkmasına, elektrik çarpmasına veya ağır yaralanmalara yol açabilir. Islak zemin, gevşek veya zarar görmüş kablolar veya dengesiz zemin gibi tehlike unsurlarını kontrol edin. Herhangi bir problemle karşılaştığınızda, satıcınızdan yardım isteyin. Yangına ve elektrik çarpmasına yol açabilir. Kablolar için, sistem ile duvar arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Aksi takdirde kablolar kıvrılabilir, zarar görebilir veya kesilebilir. Bu yangın çıkmasına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Sistemi serin, doğrudan güneş ışığı almayan ve her zaman oda sıcaklığının korunduğu bir ortamda kurun. Mum ışığı ve ısıtıcılar gibi ısı üreten aygıtların bulunduğu yerlerden kaçının. Sistemi pek çok kişinin önünden geçtiği yerlerden uzak bir noktaya yerleştirin. Bu durum yangına neden olabilir. Sistemi düz ve yeterli düzeyde hava akımının olduğu bir yere yerleştirin. Sistemi yükseltilmiş bir yüzey üzerine yerleştirmeyin. Bu sistemin arızalanmasına veya ağır yaralanmalara yol açabilir. Elektriğin alındığı fiş yerde olmalı ve gerilim aralığı cihaz için belirlenen gerilim değer limitlerinin % 10 toleransla içinde olmalıdır. Cihazınızı saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı veya ısıtma aygıtı ile aynı prizde kullanmayın. Bu fazla ısınmaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

5 Güvenlik Bilgileri 5 UYARI VCS nin kurulumundan önce aşağıda yer alan önlemler konusunda bilgi sahibi olun: Ürünü yerleştirirken, ünitenin nem, toz ve is ile temas edebileceği yerlerden kaçının. Üniteyi doğrudan güneş alan yerlere veya ısıtma aygıtlarının yakınına yerleştirmekten kaçının. Ürünü elektrik kıvılcımı veya manyetik cisimlerden uzakta tutun. Aşırı sıcaklıklardan kaçının (Önerilen işletme sıcaklığı 0 C ila 40 C arasındadır). Havalandırma açıklıklarından içeri iletken bir malzeme sokmayın. öncesinde sistemi kapalı konumda tutun. Kablo bağlantıları için yeterli alan bırakıldığından emin olun. Sistemi sağlam ve yeterli düzeyde hava akımının olduğu bir yere yerleştirin. Titreşime açık yüzeylerden kaçının. Sistemin radyo gibi elektronik aygıtların yakınına yerleştirilmesi ürünün arızalanmasına neden olabilir. Ürünü LG Elektronics den yardım almaksızın üniteyi sökmeyin. Sistem üzerine ağır bir nesne koymayın. Sisteme başka aygıtın takılmasını engelleyin. Bu sistem arızasına neden olabilir. Sistemi yeterli düzeyde hava akımının olduğu bir yere yerleştirin. Sistemin arka tarafı ve duvar arasında 15 cm mesafe bırakın. Sistemi radyo gibi yüksek manyetik, elektrik dalgası veya kablosuz cihazların olduğu yerlerde kurmayın. Sistemi manyetik nesnelerin, elektrik frekansı veya titreşim yaratan cihazların yanına yerleştirmeyin. Sistem üzerine ağır bir nesne koymayın. Bu sistem arızasına neden olabilir. Sistemi düz ve sağlam bir yerde kurun. Aksi takdirde ürün düzgün çalışmayabilir. Sistemi uygun sıcaklığa ve rutubet seviyesine sahip bir yere monte edin. Sistemi yüksek (40 C üzeri) veya düşük (0 C altında) sıcaklığpa sahip yerlerde monte etmeyin. Sistem kuvvetli darbe ve titreşimden zarar görebilir. Sistem yakınında objeleri havadan atmaktan kaçının. Siteme doğrudan güneş gelmesini ve ısı üreten aygıtların yakınında bulunmasını engelleyin. Önerilen işletme sıcaklığı 0 C üzerindedir. Sistem odasını havalandırın ve sistem kapağını sıkıca kapatın. Uygun olmayan ortam nedeni ile sistemde arızalar oluşabilir. Dengeli güç besleme için Otomatik Voltaj Regülatörü (AVR) kullanılması önerilir. Elektro manyetik etkileşimi engellemek için sistem konektörü etrafına ferrit çekirdek yerleştirmeniz önerilmektedir. Çıkış kısmı yerde tutulmalıdır. Garip bir ses veya koku duyulduğunda derhal elektrik fişini çekin ve yetkili servisi arayın. Yangına ve elektrik çarpmasına yol açabilir. Sistemden güvenilir performans alabilmek için, sisteminizin düzenli olarak bakım servisi tarafından kontrol edilmesini sağlayın. LG Electronics sistemin kullanıcı tarafından uygun şeklide kullanılmaması nedeni ile herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Pilin uygun olmayan bir tip pil ile değiştirilmesi durumunda patlama riski bulunmaktadır. Kullanılmış pilleri talimatlar doğrultusunda attın. Ürünü kullanım esnasında tersine çevirmeyin. 1 Güvenlik Bilgileri

6 6 İçindekiler İçindekiler 1 Güvenlik Bilgileri ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 4 Güvenlik Uyarıları ve Dikkat edilecek Hususlar 2 Hazırlık 8 Giriş 8 VCS Sistemi Nedir? 8 Özellikler 9 Ambalajdan çıkarma 10 Kodeks Ünitesine Genel Bakış 11 HD Kamera Genel Bakış 11 Uzaktan Kumanda 11 Pillerin Yerleştirilmesi 12 Uzaktan Kumanda Fonksiyonları 1 Bağlantılar 1 Önlemler 1 Bağlantı İşlemine Genel Bakış 14 HDMI Bağlantısı 15 HD Kamera Bağlantısı 16 PC Bağlantısı 17 Bir ağa bağlantı 18 Kulaklıkların Bağlanması 18 Mikrofonun Bağlanması 19 Güç Kaynağının Bağlanması 19 Sistem Bağlantı Kontrolü 20 Başlangıç Ayarları 2 Ana Ekrana Genel Bakış 24 Sistem Yapılandırma Menüsü 25 Kullanıcı Ayarları 25 General (Genel) 26 Audio (Ses) 27 Video 28 Date Time (Tarih ve Zaman) 29 Yönetici Ayarları 29 Arama Ayarları Ağ Ayarları

7 İçindekiler 7 7 Sistem Ayarları 8 Sistem Bilgileri 8 System Status (Sistem Konumu) 8 Audio/Video (Ses/Video) 9 Network Utility (Ağ Araçları) 9 Server Status (Sunucu Durumu) 4 İşlem 40 Sistemi Kullanmadan Önce 40 Bir Arama Yapılması 40 Manüel Arama Yapılması 41 Arama Geçmişini kullanarak arama yapmak 41 Dizin Üzerinden Arama Yapmak İçin 42 Speed Dial (Hızlı Çevirme) ile Arama Yapmak 42 Bir Çağrıya Cevap Verme veya Reddetme 42 Bir Çağrının Yönetilmesi 42 Aramanın Sonlanması 42 Kullanıcı Arayüz Elemanlarının Saklanması veya Gösterilmesi 42 Sesin Yönetilmesi 4 Video Düzenin Yönetilmesi 4 İçerik Paylaşımı 4 Arama Bilgilerinin Görüntülenmesi 44 Anlık Resim 44 Dizinin Yönetimi 44 Dizine Ekleme Yapılması 45 Dizin içerisinde bir girişin Düzenlenmesi veya Silinmesi 46 Arama Geçmişindeki Girişin Kopyalanması 46 Şirket Kişileri nden bir Girişin Kopyalanması 46 Arama Geçmişinden bir Girişin Silinmesi 47 Sıralama ve Arama 47 Aygıtın Ağ Denetleme Sunucusuna Kayıtlı Olması Durumunda Arama Yapılması 47 Aygıtın SIP Sunucusuna Kayıtlı Olması Durumunda Arama Yapılması 47 Uzak Uç Kamera Kontrolünün Kullanılması 48 Uzak Uç Kamera Ön Ayarının Kullanılması 48 Anlık Resmin Kullanımı 48 Ağ Hizmetinin Kullanılması 48 Web Hizmetinin Kullanılması 49 Sistem Yazılımın Güncellenmesi 49 Sertifikasyon Dosyasının Yüklenmesi 49 Adres Defterini Dışarı Aktarılması veya Dışarıdan Alınması 5 Ekler Sorun bulma 52 Açık Kaynak Yazılım Bildirimi 5 Özellikler

8 8 Hazırlık 2 Hazırlık 2 Hazırlık Giriş VCS Sistemi Nedir? LG video konferans sistemi, değişik mekânlarda bulunan kişilerin ekran üzerinden birbirlerini görerek, dinleyerek ve birbirleri ile konuşarak toplantı yapmalarına olanak sağlayan bir video konferans sistemdir. Bu cihaz sayesinde, sadece üst yöneticilerin ve müdürlerin değil, aynı zamanda müşterilerle, alt taşeronlarla ve diğer çalışanlarla gerçek zamanlı toplantılar yapılarak iletişim sağlanabilir ve aynı zamanda karar vererek bilgi alışverişinde bulunarak maliyet ve zamandan tasarruf sağlanır. Bu cihaz sayesinde, sadece üst yöneticilerin ve müdürlerin değil, aynı zamanda müşterilerle, alt taşeronlarla ve diğer çalışanlarla gerçek zamanlı toplantılar yapılarak iletişim sağlanabilir ve aynı zamanda karar vererek bilgi alışverişinde bulunarak maliyet ve zamandan tasarruf sağlanır. VCS Ağ VCS Özellikler Elverişli ve kolay grafik kullanıcı arayüzü H.2 / SIP ağ Uluslararası Standart Kodeksi HD video kalitesi 1280 X 720 (0 fps) Düzenlenebilir ekran düzeni İçerik Paylaşım Teknolojisi ile grafik sunumlar (Dokuman / Ses / Video Paylaşımı) Yönetici şifresi ve H.25 kodeks (İleri Düzey Şifreleme Standardı) Hızlı arama özelliği ile tek dokunuşta bağlantı Anlık görüntüyü kullanarak grafik dizin oluşturma ve grup belirleme Kolay telefon defteri arama fonksiyonu 720p yüksek çözünürlük kamera Tam dubleks konumda doğal konuşma sesleri Cihaz üzeri hoparlör Electret Kondenser Mikrofon

9 Hazırlık 9 Ambalajdan çıkarma Ürün kutusu içerisinde aşağıdaki malzemelerin olduğunu kontrol edin. Eğer eksik aksesuar varsa ürünü satın aldığınız yerel satış noktası ile temasa geçin. Bu kılavuz içerisinde yer alan resimler gerçek üründen farklı olabilir. 2 Hazırlık Kodeks Ünitesi HD Kamera Uzaktan Kumanda ve Piller Video Conference System V5500 Quick Setup Guide DC 12 V 6 1 CAMERA CABLE 2 HDMI CABLE Optional D-sub CABLE HDMI CABLE 4 LAN CABLE Optional TV Optional 5 Optional Güç Adaptörü HDMI Kablosu Kamera Bağlantı Kablosu Kullanıcı Kılavuzu CD Mikrofon Ayağı Taşıma Çantası

10 10 Hazırlık Kodeks Ünitesine Genel Bakış a b 2 Hazırlık HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER c d e f g h i j k a b c d e f g h i j k Güç göstergesi: Çalışmaya başladığında yanar. Cihaz üzeri hoparlör. HDMI bağlantı noktası: VCS ve görüntüleme aygıtını HDMI kablo ile bağlar. Soğutma fanı. Kamera bağlantı noktası: HD kamera bağlantısını yapar. RGB(PC) GİRİŞ bağlantı noktası: Bir PC nin sunum için D-sub kablo ile bağlantısını yapar. LAN Bağlantı Noktası: Bir ağa RJ-45 konektör ile hub üzerinden bağlar. Güç giriş soketi: Uygun kablo ile 12 V DC güç kaynağına bağlanır. Güç düğmesi: Üniteyi açar ve kapatır. Üniteyi çalıştırmak için güç kablosunu prize taktıktan sonra güç düğmesini açmanız gerekmektedir. Bu düğmeyi kullanarak sistemi sıfırlayabilirsiniz. MİKROFON soketi: Bir mikrofonu bağlar. SES soketi: Kulaklığın bağlanmasını sağlar.

11 Hazırlık 11 HD Kamera Genel Bakış a 2 Hazırlık b c d a b c d Dâhili mikrofon Uzaktan algılayıcı: Uzaktan kumandayı bu noktaya yöneltin. Kamera etkin göstergesi: Kamera kodeks ünitesine bağlandığında ve doğru olarak etkin konuma geçtiğinde yanar. KAMERA GİRİŞ bağlantı noktası: Kodeks ünitesini ve HD kamerayı temin edilen kamera bağlantı kablosu ile birbirine bağlar. Uzaktan Kumanda Bu uzaktan kumanda aygıtı video konferans sistem fonksiyonlarının kablosuz olarak kontrol edilmesini ve kullanıcı arayüzü üzerinde gezinmenizi sağlar, arama yapmak, gelen aramaları cevaplandırmak ve sisteme bağlı uç kameranın kontrol edilmesi için kullanılır. Uzak uç kamerayı istediğiniz yerde kontrol edin. Pillerin Yerleştirilmesi Pil bölümünün kapağını açın ve pilleri (1.5 V AAA) 2 ve kutupları doğru olacak şekilde yerleştirdikten sonra pil bölmesi kapağını kapatın. UYARI Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın, uzaktan kumandanın arızalanmasına neden olabilir.

12 12 Hazırlık Uzaktan Kumanda Fonksiyonları Düğme 2 Açıklama Düğme Tanım Hazırlık Kullanılmamaktadır. Sistem veya arama bilgilerini görüntüler. Bu tuşu yakın ve uzak kamerayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanın. Bu düğmeyi kullanarak arama yapıldığında ses düzeyini ayarlayın. Bu düğmeyi kullanarak yakın uçtaki mikrofonları sessiz konuma alın. Kullanılmamaktadır. Bu düğmeyi kullanarak yakın veya uzak kamera seçimini yapın. Aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz. Ön ayar PTZ kontrolü Video kaynağı seçer Kullanılmamaktadır. Sistem ayarlar menüsünü görüntüler. Bu düğmeyi, sunum fonksiyonunu değiştirmek için kullanın. Bu düğmeyi kullanarak bir önceki duruma geri dönün. Ok düğmeleri: Menü seçenekleri arasında gezinin. Bu düğmeyi kullanarak uzak uç kamera kaydırma ve eğim ayarlarını yapın. OK: Menü seçeneklerini doğrular. Bu düğmeyi kullanarak uzak uç kamera ön ayarlarını yapın. Bu düğmeyi, ekran düzenini değiştirmek için kullanın. Bir arama yapmak istediğinizde bu düğmeyi kullanın. Directory (Dizin) menüsünü gösterir. Aramayı sonlandırmak için bu düğmeyi kullanın. Fonksiyon düğmeleri. Her düğmenin fonksiyonu, menü ve sistem işlemleri değiştiğinde değişir ve değişiklikler ile ilgili detaylar ekran görüntüsü üzerinde verilir. Bu düğme ile metin veya rakam girişi yapabilirsiniz. DEL.: İmleçten önceki karakteri siler. SPACE: İmleç bulunduğu pozisyona bir boşluk ekleyin. 1/a/A: Giriş karakterlerini rakam, harf ve büyük harf, küçük harf olarak değiştirir. Bu düğmeleri, LG televizyonu kumanda etmek için kullanın. Bu fonksiyonu kullanmak isterseniz VCS, HDMI Output bağlantısı üzerinden HDMI televizyonuna bağlanır. : Televizyonu açar ve kapatır. CH. +/- : Bu düğmeyi, kanalı değiştirmek için kullanın. INPUT: Giriş kaynağını seçer. MUTE: Sesi kısmak için kullanılır. VOL +/-: Bu düğmeyi, televizyonun ses düzeyini ayarlamak için kullanın.

13 1 Bağlantılar Önlemler Sistemin ayarlarını yapmadan önce, monitör, bilgisayar sistemi ve diğer bağlı aygıtların güç düğmelerinin kapalı olduğundan emin olun. Bağlantı İşlemine Genel Bakış Aşağıdaki şekil sistem bağlantılarını göstermektedir. Her bağlantı ile ilgili detay bilgi için ilerideki sayfalara bakın. Bağlantı İşlemine Genel Bakış HDMI kablosu HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER Kamera kablosu Seçime bağlı Seçime bağlı LAN kablosu D-sub kablosu

14 14 HDMI Bağlantısı Sayısal video ve ses sinyallerini sistemden monitörünüze aşağıda gösterildiği gibi HDMI kablosu ile iletir. HDMI Kablo Bağlantısı HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER NOT En iyi görüntü kalitesi için monitörün 1280X720 konumunda kullanılması önerilmektedir. Kodeks ünitesini HDMI TV ye bağlayarak televizyonun hoparlörlerini kullanmak isterseniz, kamera ile televizyonun arasındaki mesafe 1 metreden daha fazla olmalıdır. Kamera ile kullanıcı arasındaki önerilen uzaklık 1 ila 2 metre arasındadır. Kodeks ünitesini monitörün DVI bağlantı noktasına (TV) HDMI DVI konvertör kullanarak bağlayacak olursanız, DVI ses arayüzünü desteklemediğinden dolayı sesi dâhili mikrofondan veya kulaklıktan duymanız gerekir. Lütfen Setup (Ayar) > User (Kullanıcı) > Audio (Ses) > Audio Out (Ses Çıkışı) sekmelerini takip ederek Ses Çıkışı Built-In Speaker (Dahili Hoparlör) veya Headset Out (Kulaklık Çıkışı) olarak ayarlayın. Bir HDMI TV veya monitörün ses çıkış aygıtı olarak kullanılması durumunda ve yüksek kalitede ses çıkışı istendiğinde HDMI için Ses Çıkış Testini [System Info (Sistem Bilgisi) > Audio/Video (Ses/Video) ] menüsü üzerinde gerçekleştirmeniz gerekir.

15 HDMI OUT RGB(PC) IN 15 HD Kamera Bağlantısı HD kamerayı kodeks ünitesinin kamera girişine temin edilen kamera bağlantı kablosunu kullanarak aşağıda gösterildiği gibi girin. HD Kamera Bağlantısı CAMERA LAN DC IN POWER NOT Bağlantı tamamlandıktan sonra, kameranın açısını uygun şekilde seyretmek için ayarlayın. Kodeks ünitesi dâhili hoparlörünü kullanmanız durumunda, kamera ve kodeks ünitesi arasındaki mesafe 1 metreden daha fazla olmalıdır. Kamera ile kullanıcı arasındaki önerilen uzaklık 1 ila 2 metre arasındadır.

16 16 PC Bağlantısı Analog video sinyalini bilgisayarınızdan kodeks ünitesine iletir. Bilgisayarınızı ve kodeks ünitesini, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi dışarıdan temin edeceğiniz bir D-sub 15 pim sinyal kablosu kullanarak bağlayın. Bu bağlantı ile uzak uç kullanıcıya sunum yapabilirsiniz. PC Bağlantısı HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER

17 17 Bir ağa bağlantı Kodeks ünitesinin LAN bağlantı noktasını yönlendiriciniz veya ağınız üzerindeki ilgili bağlantı noktasına dışarıdan temin edeceğiniz RJ-45 konektöre sahip bir LAN veya Ethernet kablosu kullanarak bağlayın. Ağ Bağlantısı HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER Genişbant Hizmet NOT LAN kablosunu takarken veya çıkarırken, kablonun fiş kısmından tutun. Fişi çekerken, fiş üzerindeki kilitleme noktasını tutarak çekin.

18 18 Kulaklıkların Bağlanması Kulaklık kablosunu, aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere kodeks ünitesinin kulaklık bağlantı noktasına takın. Kulaklık Bağlantısı HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER Mikrofonun Bağlanması Mikrofonu, aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere kodeks ünitesinin MIC bağlantı noktasına takın. Mikrofon Bağlantısı HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER NOT Mikrofon ile kullanıcı arasındaki önerilen uzaklık 1 ila 2 metre arasındadır.

19 19 Güç Kaynağının Bağlanması Güç kablosunu aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bağlayın. Güç Bağlantısı HDMI OUT CAMERA RGB(PC) IN LAN DC IN POWER UYARI Desteklenen bir adaptör kullanmanız gerekmektedir. Sistem ile beraber verilmeyen değişik bir adaptör kullanmanız durumunda, arızaya, ünitenin çalışmamasına ve yangın çıkmasına sebep olabilirsiniz. Sistem Bağlantı Kontrolü Tüm bağlantılar yapıldıktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek sistemin çalışmasını kontrol edin. 1. Monitörü açık konuma getirin. 2. Kodeks ünitesinin arkasında bulunan güç düğmesini açın. Sistem ön yükleme işlevini yerine getirecektir. Ön yükleme tamamlandığında, ilk yapılandırma menüsü görüntülenecektir. Bu menü görüntülenmezse aygıt bağlantılarını kontrol edin ve bağlantıların doğru olarak yapılandırıldığından emin olun. Artık sistemi kullanabilirsiniz. Bir sonraki yapılandırmaya geçin. NOT Sistem video çıkışı varsayılan değer olarak 720p ye atanmıştır. Monitörün (TV) 720p yi desteklememesi durumunda, mavi düğmeye 5 kez basın. Sistem açılıp kapandığında otomatik olarak 480p'ye geçerek çalışmaya başlayacaktır.

20 20 Başlangıç Ayarları VSC yi ilk kez açtığınızda ilk ayar ekranı görüntülenecektir. Bir dil seçin ve temel ayarlamaları yapın. 1. Uzaktan kumanda içerisine iki adet AAA tip pili 2 ve kutupları doğru olarak yerleştirin. 2. Üniteyi açın konuma getirin. Sistem ön yükleme işlevini yerine getirecektir. Ön yükleme esnasında logo ekranda belirecektir.. Ön yükleme tamamlandığında, ilk yapılandırma menüsü görüntülenecektir. 4. Ekran üzerinde görüntülenen metin için bir dil seçin OK veya [ ] düğmesine basın. Dil listesi görüntülenecektir Dili [ ] veya [ ] düğmelerini kullanarak seçin ve OK düğmesine basın. 4-. Seçmek Next(Sonraki) sonra ve OK düğmesine basarak bir sonraki adıma geçin veya düğmesine basın. 5. Sihirbaz seçeneğini seçin.

21 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin. Start Wizard (Sihirbazı Başlat): Bu seçeneği yapılandırmayı sihirbazın yardımı ile gerçekleştirmek istediğinizde seçin. Bu seçeneği seçmeniz durumunda bir sonraki adımı geçin. NOT Manüel ayarlama seçeneği yerine Başlangıç Sihirbazınızı kullanmanız önerilmektedir. Manual Setting (Manuel Ayar): Sihirbaz yardımı ile yapılandırmayı atladığınızda ana ayarlar penceresi görüntülenecektir. Sistem yapılandırmasını manüel olarak yapabilirsiniz. NOT Manüel Ayarlamada yanlış kurulum yapmanız durumunda, aramaların bağlanması mümkün olmayacaktır Seçmek Next(Sonraki) sonra ve OK düğmesine basarak bir sonraki adıma geçin veya düğmesine basın. 6. Zaman dilimini seçin Zaman dilimini seçmek için [ ] veya [ ] düğmesine bastıktan sonra OK düğmesine basın [ ] veya [ ] düğmelerine basarak aygıtın bulunduğu ülkeyi seçin ve OK düğmesine basın. 6-. Seçmek Next(Sonraki) sonra ve OK düğmesine basarak bir sonraki adıma geçin veya düğmesine basın. 7. Ağ ayar seçeneklerinden birisini seçin.

22 22 DHCP: Bu opsiyonu, bir DHCP sunucusu ağ üzerinde kurulduktan sonra IP adres atamasına izin vermek için seçin. Bu ayarlama ile IP adresi otomatik olarak atanmaktadır Bu seçeneğini seçin ve düğmesine basın. IP adres bilgisi ekranı görüntülenecektir Sonraki ni seçtikten sonra OK düğmesine basarak bir sonraki adıma geçin veya düğmesine basın. Static (Statik): Bu seçeneği ağ yapılandırmasını manüel olarak ayarladığınızda kullanın Bu seçeneğini seçin ve düğmesine basın Aşağıdaki seçeneklerini ayarlayın. IP Address (IP Adresi): Aygıta ait statik IP adresini girin. Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi): Bir alt ağ maskesi IP adresini girin. Gateway (Ağ geçidi): Çıkış noktası IP adresini girin. DNS Server (DNS Sunucu): DNS sunucuyu yapılandırmak için IP adresini girin. 7-. Seçmek Next(Sonraki) sonra ve OK düğmesine basarak bir sonraki adıma geçin veya düğmesine basın. 8. Sistem için tanımlayıcı bir isim girin. Uzaktan kumandayı kullanırken 8-1. Sistem adını düzenlemek için OK düğmesine basın Uzaktan kumanda tuşlarını kullanarak sistem adını girin ve OK düğmesine basarak onaylayın. DEL.: İmlecin bulunduğu noktanın öncesindeki karakteri siler. SPACE: İmlecin bulunduğu pozisyona bir boşluk ekler. 1/a/A: Girişi rakamsal değerlere, küçük harfleri büyük harflere değiştirir. Numaralar/:[.*#]: Seçili giriş tipi olarak rakamları, küçük veya büyük harfleri seçin. Düğmeye art arda basarak istediğiniz karakter veya sembolü seçin. 8-. Sonraki ni seçtikten sonra OK düğmesine basarak bir sonraki adıma geçin veya düğmesine basın. Sanal klavyeyi kullanırken 8-1. Sanal klavye simgesini seçin ve OK düğmesine basın. Sanal klavye giriş menüsü görüntülenecektir Ok tuşlarını kullanarak bir harf seçin ve OK düğmesine basarak seçiminizi onaylayın. a: İmleci sola taşır. d: İmleci sağa taşır. Clear (Temizle): İmlecin bulunduğu noktanın öncesindeki karakteri siler. Clear All (Tamamını Temizle): Girilen tüm karakter, numara ve simgeleri temizler. Space (Boşluk): İmlecin bulunduğu pozisyona bir boşluk ekler. a/a/?!: Sanal klavye menü ayarlarını büyük harfe, küçük harfe veya sembollere değiştirir. OK: Onaylayın ve menüden çıkın. Cancel (İptal): Önceki ekrana geri döner. 8-. Seçmek Next(Sonraki) sonra ve OK düğmesine basarak bir sonraki adıma geçin veya düğmesine basın. 9. Siharbaz tamamlandı mesajı görüntülenir, OK düğmesine basarak VCS yi başlatın. VCS ana ekranı görüntülenecektir.

23 2 NOT Ek olarak, her seçeneğin ayarı için ekran üzerinde bulunan talimatlara bakın. Daha önceki seçenek ayarlarına geri dönmek istiyorsanız, Önceki seçeneğini seçin ve OK veya düğmesine basın. Ana Ekrana Genel Bakış a b c d e f g h i j k l m n

24 24 a b c d e f Şu anki Zaman ve Tarih: Şu anki tarih ve zamanı görüntüler. Call History (Çağrı Geçmişi): Son çevrilen numaralar arasından birini seçerek arama yapabilirsiniz. Speed Dial (Hızlı Arama): Son olarak kaydedilen hızlı arama numaralarının listesini görebilirsiniz. Uzaktan kumandanın sayı tuşlarından birine 1 saniyeden fazla basarak ve listeden bir sayı seçerek görüşme yapabilirsiniz. Yerel Video Alanı: Yerel kameranın mevcut video girdisini görüntüler. Directory (Dizin): Dizin sekmesinden Kişilerim ve Arama geçmişi listelerini görebilirsiniz. Durum Simgesi Etkin Etkin değil Tanım Görüntülenmiyor Görüntülenmiyor Güvenlik durumunu gösterir. Bu simge bir görüşme yapılırken ekranda belirir. Sunucu durumunu görüntüler. Mikrofonun açık kapalı konumunu görüntüler. Kameranın durumunu görüntüler. Hoparlörün durumunu görüntüler. Ağ durumunu görüntüler. g h i j k l m n Sistem Adı: Mevcut sistemin adını görüntüler. IP Adresi: Ünitenin mevcut IP adresini görüntüler. Metin Giriş Alanı: Aranacak numarayı veya IP adresini manüel olarak girin. Arama Düğmesi: Bir arama yapmak istediğinizde bu düğmeyi kullanın. Menu Hide (Menüyü Sakla): Kullanıcı arayüz elemanlarını saklayabilir ve kullanıcı arayüzünü diğer bir düğme ile görüntüleyebilirsiniz. System Info (Sistem Bilgileri): Sistem durumunu, Ses/video, Ağ Araçları ve Sunucu Durumunu görüntüleyebilirsiniz. Setup (): Sistem durumunu değiştirmek için kurulum menüsüne girebilirsiniz. Call (Arama): Metin giriş alanı adresini kullanarak arama yapabilirsiniz. Sistem Yapılandırma Menüsü VCS sisteminin özellikleri ve seçenekleri ayarlar menüsü kullanılarak yapılandırılır. 1. Ana ekran üzerinde Setup seçeneği ile Menüsüne ulaşabilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerinde aşağıdaki tuşları kullanarak menü seçenekleri arasında gezinebilirsiniz. Ok düğmeleri: Bu tuşları kullanarak menü seçeneklerini seçebilir veya seçenekler değerini ayarlayabilirsiniz. OK: Seçeneği seçer veya ayarları teyit eder. GERİ: Bir öncekine menüye veya seviyeye geri döner. 2. Setup düğmesine basarak kurulum menüsünden çıkın.

25 25 Kullanıcı Ayarları General (Genel) System Name (Sistem Adı): En fazla 127 karakter kullanarak sistem adını girin. Girilen sistem adı ana ekran üzerinde görüntülenecektir. 1. OK düğmesine basın. 2. Sistem adını sanal klavye veya uzaktan kumandayı kullanarak düzenleyin.. OK düğmesine basarak ayarları onaylayın. Call Mode (Arama Konumu): Bir arama konumunu seçer. Audio+Video (Ses+Video): Sesli veya video arama yaptığınızda. Audio Only (Sadece Ses): Bu seçeneği sadece sesli arama yaptığınızda seçin. Answer Type (Cevap Verme Şekli): Gelen aramalar için cevap verme şeklini seçin. Auto Answer (Otomatik cevap): Gelen aramayı sistem otomatik olarak cevap verir. Manual (Manüel): Gelen aramalara manüel olarak cevap vermeniz gerekir. Do not disturb me (Rahatsız Etmeyin): Sistem Rahatsız Etmeyin özelliği etkinleştirildiğinde, sistem ana ekranı görüntüler. Arayanlar meşgul sesi duyar ve cevapsız aramalar Çağrı Geçmişinde görüntülenir. Bu özelliği, örneğin, toplantı odasını video konferansı haricinde bir amaç ile kullanıyorsanız ve dışarıdan gelen aramalar ile rahatsız edilmek istemiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Auto Answer & Mute: Sistem gelen aramayı otomatik olarak cevaplar ve etkin mikrofonun sesi görüşme sırasında otomatik olarak kesilir. Screen Saver (Ekran Koruyucu): Sistem boştayken belirlenmiş süre sonunda etkin konuma gelecek ve LG logosu monitör üzerinde görüntülenecektir. Gelen arama veya uzaktan kumanda üzerinde herhangi bir düğmeye basılması sistemi çalıştırmaya başlatacaktır. Language (Dil): Bilgi görüntülemesi ve kurulum menüsü için bir dil seçin.

26 26 Audio (Ses) Sisteme bağlı aygıtlarının giriş ve çıkış ayarlarını yapın. Microphone (Mikrofon): Etkin mikrofonla kullanmak üzere ses girişini seçin. Auto (Otomatik): Sistem ses girişini otomatik olarak belirler. Camera (Kamera): Ses girişi sadece HD kameranın dahili mikrofonu ile etkin konuma getirilebilir. Ext. Microphone (Harici Mikrofon): Ses girişi sadece harici mikrofon ile etkin konuma getirilir. Ext. Microphone Gain (Harici Mikrofon Kazancı): Harici mikrofonun ses düzeyini ayarlar. 1. OK düğmesine basın ve sağ veya sol ok tuşlarını kullanarak ses düzeyini ayarlayın. 2. Onaylamak için OK tuşuna basın. Echo Control (Eko Kontrol): Eko fonksiyonu AÇIK veya KAPALI olarak seçin. On (Açık): Eko iptalini açık konuma getirmek istediğinizde seçin. Off (Kapalı): Eko iptalini kapalı konuma getirmek istediğinizde seçin. Audio Out (Ses Çıkışı): Çağrı esnasında ses çıkışı için bir yer seçin. Auto (Otomatik): Sistem ses çıkışını otomatik olarak belirler. Bu seçenek tercih edildiğinde, ünite, kodeks aygıtının içinde bulunan hoparlörleri seçecektir. Kulaklık soketi ile bağlantı yapıldığında, ses, bağlantı yapılan kulaklık seti üzerinden verilir. HDMI üzerinden dinlemek isterseniz, HDMI girişi, ses çıkışa ayarlamanız gerekecektir. HDMI : Ses bağlı olan HDMI aygıtı üzerinden verilir. Built-In Speaker (Cihaz Dâhili Hoparlörü): Ses, kodeks ünitesinin dâhili hoparlörü ile dışarı verilir. Heaset Out (Kulaklık Çıkışı): Ses, bağlı olan kulaklık seti üzerinden dışarı verilir. RingTone (Zil Sesi): Zil sesinin, ses seviyesini seçin. Off (Kapalı): Zil sesi kapalı. Small (Küçük): Çalma zili sesi düşük seviyeye ayarlı. Middle (Orta): Çalma zili sesi orta seviyeye ayarlı. Loud (Yüksek): Çalma zili sesi yüksek seviyeye ayarlı.

27 27 Video Display Resolution (Görüntü Çözünürlüğü): Bağlı monitör için görüntü çözünürlüğünü seçin. Çözünürlüğü değiştirmeniz durumunda, teyit penceresi açılacak, OK düğmesine basmanız durumunda sistem kendini tekrardan başlatacaktır. Sistemi 720p veya 480p olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değer 720p dir. Camera Brightness (Kamera Parlaklığı): Kameranın parlaklık seviyesini seçin. Kamera parlaklığı kameranın lensi tarafından alınan ışık miktarını tanımlamaktadır. Karanlık ortamlarda kamera parlaklığını el ile ayarlayabilirsiniz. 1. OK düğmesine basın ve sağ veya sol ok tuşlarını kullanarak parlaklık düzeyini ayarlayın. 2. OK düğmesine basarak ayarları onaylayın. Camera White Blance (Kamera Beyaz dengesi): Beyaz denge etkinleştirme konumunu seçin. Beyaz denge ayarı video renklerinin dengesiz göründüklerinde ayarlanır. Beyaz denge ışık kaynağından etkilenmektedir. Auto (Otomatik): Beyaz denge fonksiyonu otomatik olarak etkinleştirilmektedir. Manual (Manüel): Beyaz denge seviyesini Beyaz denge evsiye menüsü üzerinden değiştirebilirsiniz. White Balance Level (Beyaz denge Seviyesi): Beyaz denge seviyesini ayarlayın. Bu seçenek [Camera White Blance (Kamera Beyaz denge)] ayarlar menüsünde manüel olarak yapılandırıldığında etkin konuma geçer. 1. OK düğmesine basın ve sağ veya sol ok tuşlarını kullanarak beyaz denge düzeyini ayarlayın. 2. OK düğmesine basarak ayarları onaylayın. Camera Exposure (Kamera Pozlandırma): Pozlandırma menüsünü kullanarak ışık durumunuzu ayarlayın. Auto (Otomatik): Sistem ışık durumuna göre Otomatik Pozlandırma Menüsünü seçerek ışık durumunu ayarlar. Titreşim olması durumunda diğer bir ayarı seçin. Camera WDR (Kamera WDR): WDR (Geniş Dinamik Aralık) zorlu ışıklandırma durumlarında görüntü almak amacı ile kullanımı kolaylaştıran bir özelliktir. Objenin gölgede kalan koyu tarafı ile açık tarafına ait ışık farkını birleştirerek orijinal görüntüye son derece yakın görüntünün alınmasını sağlamaktadır. On (Açık): WDR fonksiyonunu etkin konuma getirmek istediğinizde seçin. Off (Kapalı): Kullanılmamaktadır.

28 28 Date Time (Tarih ve Zaman) Time Server (Zaman Sunucusu): Saat ayar yöntemini seçin Auto (Otomatik): Zaman sunucusunu otomatik olarak ayarlar Manual (Manüel): Zaman sunucusunu otomatik olarak ayarlar Kullanılabilir NTP sunucuları şunlardır. NTP Sunucu time.nist.gov time-a.nist.gov time-b.nist.gov ntp.nasa.gov clock.isc.org time.bora.net IP adresi Time Server Address (Zaman Sunucusu Adresi): Zaman sunucusunun ana bilgisayar adını veya IP adresini girin. Bu seçenek [Time Server (Zaman Sunucusu)] ayarlar menüsünde manüel olarak yapılandırıldığında etkin konuma geçer. Date Format (Tarih Formatı): Tarih için görüntüleme formatını seçin. Daylight Saving (Yaz saati uygulaması): Yaz saati uygulaması ayarını yapın. 1. OK düğmesine bastığınızda yaz saati uygulama menüsü görüntülenecektir. 2. Yaz saati fonksiyonunu ayarlamak için işaretleyin.. Yaz saati uygulaması başlangıç zaman ayarını yapın. 4. Yaz saati uygulaması bitiş saati ayarını yapın. 5. OK düğmesine basarak ayarları onaylayın. Ayarlama yaptıktan sonra, yaz saati seçeneği Açık konuma gelecektir. Time Zone (Saat Dilimi): Sisteminiz için geçerli zaman dilimini seçin.

29 29 Yönetici Ayarları Bu seçeneği seçmeniz durumunda, şifre giriş penceresi görüntülenecektir. Yönetici ayarlarını değiştirmek için şifre girmeniz gerekmektedir. Varsayılan yönetici şifresi 124 dür. Yönetici alt menü seçeneklerini görmek için şifrenizi girin. Arama Ayarları General (Genel) Maximum Call Time (Maksimum Arama Süresi): Maksimum arama süresini 1 dakika ile dakika arasında seçin. Belirlenen sürenin dolmasından sonra arama sistemden otomatik olarak düşecektir. Maximum Bandwidth (Maksimum Bant Genişliği): Video aramalar için maksimum ağ genişliğini seçin. Outgoing Protocol (Dışarı Arama Protokolü): Dışarıya arama yapmak için kullanılacak olan protokolü seçin. H.2, SIP veya Otomatik'i seçebilirsiniz. H.2 veya SIP i seçmeniz durumunda, seçili yerlere arama yapabilirsiniz. Uzak uç kullanıcısının aynı protokolü etkinleştirmemesi durumunda uzak uca bağlanamazsınız. Otomatik'i seçmeniz durumunda uzak uçla bağlantı kurabilirsiniz. (H.2 SIP ten önce denenir. H.2 bağlantısı kurulamaz ise, otomatik olarak SIP bağlantısının kurulması denenir.) SIP Transport Protocol (SIP Ulaşım Protokolü): SIP dışarı aramada kullanılacak olan ulaşım protokolünü seçin. TCP, UDP veya Otomatik i seçebilirsiniz. TCP veya UDP yi seçmeniz durumunda, seçili yerlere SIP arama yapabilirsiniz. Uzak uç kullanıcısının aynı ulaşım protokolünü etkinleştirmemesi durumunda uzak uca bağlanamazsınız. Otomatik'i seçmeniz durumunda uzak uçla bağlantı kurabilirsiniz.

30 0 H.2 Bu sistem H.2 protokolünü video ve ses aramalarını yapmak ve almak için desteklemektedir. Bu bir ağ geçit denetleyici fonksiyonu denendiğinde kullanılır. H.2 Name (H.2 Adı): H.2 kullanılarak yapılacak aramalarda kullanılan aygıtın adını harf, numara ve özel karakterler olarak girin. E.164 Name (E.164 Adı): E.164 ile arama yapılırken kullanılan cihazın adını girin. Bu ad, kullanıcıların ağ geçidi denetleyici sunucusuna kayıt olduklarında kullanılmaktadır. Aygıtın ağ denetleyici sunucusuna kayıtlı olması durumunda uzak uç kullanıcısı ada arama yapabilir. Security (Güvenlik): H bit AES güvenlik, H2 aramalarında mevcuttur. Etkin konuma getirildiğinde, sistem otomatik olarak AES şifrelemesi etkin olan diğer sistem için aramaları şifrelemeye başlar. Bağlantısı yapılan aramalar, diğer uçun da AES şifrelemeyi desteklemesi durumunda şifreli hale getirilecektir. Uzak uç kullanıcının AES şifrelemeyi desteklemediği durumlarda, aramalar şifrelenmez. Use Gatekeeper (Ağ Denetleyicisinin Kullanımı): Ağ denetleyicisi fonksiyonunu kullanmak istediğinizde Açık konuma getirin. Bu sistem H.460 aramaların güvenlik duvarı ve NAT iç sıralı gezinme için H.2 protokolünü desteklemektedir. Bu fonksiyonun düzgün olarak çalışması için ortamınızda bir H.460 sunucunun yapılandırılmış olması gerekmektedir. Açık konuma getirildiğinde, H.460 NAT, Ağ Denetleyici Adresi ve Ağ Denetleyici Bağlantı Şifresi ayarlama için etkin konuma gelir. H.460 NAT: H.460 standardını NAT ve güvenlik duvarı iç sıralı gezinme için kullandığınızda Açık konuma getirin. Gatekeeper Address (Ağ Denetleyici Adresi): Birincil H.2 Ağ denetleyicisinin IP adresini girin. Gatekeeper Port (Ağ Denetleyici Bağlantı Noktası): Birincil H.2 Ağ denetleyicisinin bağlantı noktası numarasını girin. NOT Kayıtlı durumu kontrol etmek için sistem bilgi penceresinde Sunucu Durumu menüsüne bakabilirsiniz.

31 1 SIP Bu kısım kullanıcıların bir SIP sunucu kullanmayı denediklerinde kullanılacaktır. SIP Name (SIP Adı): SIP ile arama yapılırken kullanılan cihazın adını girin. SIP adı içerinde rakamlar ve harfler bulunabilir. Harf ve rakam ile., - ve _ dışımda başka herhangi bir karakter girerseniz SIP arama bağlanmayacaktır. Use SIP Server (SIP Sunucunun Kullanılması): SIP sunucuyu kullanmak istediğinizde Açık konuma getirin. Açık konuma getirdiğinizde, kullanıcı adı, şifre, TLS, sunucu adı, sunucu bağlantı noktası, proksi sunucu adresi ve proksi sunucu bağlantı noktası seçenekleri ayarlama yapılması için etkin konuma gelir. User Name (Kullanıcı Adı): SIP sunucu yetkilendirme kullanıcı adını girin. Password (Şifre): SIP sunucu yetkilendirme şifresini girin. TLS: Kullanıcılar aradığında, TLS herhangi bir mesaj için güvenli bilgi verir. Açık konumda olması durumunda, sunucu bağlantı noktası ve proksi sunucu bağlantı noktası seçeneği otomatik olarak 5061 olarak atanmıştır. Register Server Address (Sunucu Adresinin Kaydedilmesi): Ana bilgisayar adını veya SIP kayıt sunucu IP adresini girin. Register Server Port (Sunucu Bağlantı Noktasının Kaydedilmesi): SIP kayıt sunucusu IP bağlantı noktası numarasını girin. Proxy Server Address (Proksi Sunucu Adresi): Ana bilgisayar adını veya SIP proksi sunucu IP adresini girin. Proxy Server Port (Proksi sunucu Bağlantı Noktası): SIP Proxy sunucu IP bağlantı noktası numarasını girin.

32 2 Hizmet Kalitesi (QoS) Ağ Hizmet Kalitesi (QoS) ayarlarını belirleyebilirsiniz. Dynamic Bandwidth (Dinamik Bant Genişliği): En iyi mevcut videobant genişliğini bulmak için bant genişliğini otomatik olarak ayarlayın. On (Açık): Dinamik bant genişliği fonksiyonu kullanılır. Off (Kapalı): Kullanılmamaktadır. IP QoS Type (IP QoS Tipi): Ağınızın kullandığı TCP/IP Hizmet Kalite (QoS) tipini seçin. None (Hiçbiri): Kullanılmamaktadır. DiffServ: Ses, video ve veri paketleri için DiffServ (farklılaştırılmış hizmetler) Hizmet tipini (QoS) ayarlayın. IntServ: Hizmet (ToS) tercihleri ses, video ve veri paketleri için Hizmet (QoS) IntServ (birleşik hizmetler) seçeneğini ayarlayın. Bu seçeneğin belirlenmesi durumunda IntservToS seçeneği ayarlamak için etkin konuma gelir. IntServToS: Hizmetlerin IP Tipini seçin. Çoklu yolların olması durumunda bu yönlendiricinin bir yönlendirici yolu seçmesine yardımcı olur.

33 Ağ Ayarları IP Arama için IP adresini ayarlamanız gerekmektedir. Assignment (Görev): Ağ yapılandırılması için STATİK veya DHCP ayarını yapın. DHCP: Bu opsiyonu, bir DHCP sunucusu ağ üzerinde kurulduktan sonra IP adres atamasına izin vermek için seçin. Bu ayarlama ile IP adresi otomatik olarak atanmaktadır. Bu ayarlamayı yaptığınızda, IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi, ana DNS ve alt DNS seçenekleri kararacaktır. STATIC (STATİK): Bu seçeneği ağ yapılandırmasını manüel olarak ayarladığınızda kullanın. IP Address (IP Adresi): Aygıta ait statik IP adresini girin. Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi): Bir alt ağ maskesi IP adresini girin. Gateway (Ağ geçidi): Varsayılan ağ geçidi IP adresini girin. Main DNS (Ana DNS): Ana bilgisayar adlarını IP adresine çeviren birincil alan sunucu adlarını girin. Sub DNS (Alt DNS): Ana DNS sunucuyu yedekleyen ikincil DNS sunucu adresini girin. Firewall (Güvenlik duvarı) Bu fonksiyon kullanıcıların güvenlik duvarını aşmak istediklerinde kullanılmaktadır. NAT Configuration (NAT Yapılandırması): Disable (Etkin değil): Bu fonksiyon ile kullanılmamaktadır. Enable (Etkinleştirme): Statik NAT sunucunun güvenlik duvarında geçiş yapması için kullanıldığında seçin. Bu seçeneğin seçilmesi durumunda NAT Ortak Adres seçeneği etkin konuma gelir.

34 4 NAT Public Address (NAT Ortak Adresi): Sistem ana bilgisayar adını veya ortak IP adresini girin. Fixed Port (Sabit Bağlantı Noktası): TCP ve UDP bağlantı aralığını sabitleyebilirsiniz. Açık konuma getirildiğinde, TCP bağlantı noktası ve UDP bağlantı noktası seçenekleri etkin konuma gelir. TCP Port (TCP Bağlantı Noktası): Rezerv edilmiş TCP bağlantı noktası numaraları aralığı içinde en düşük/yüksek olanı seçin. UDP Port (UDP Bağlantı Noktası): Rezerv edilmiş UDP bağlantı noktası numaraları aralığı içinde en düşük/yüksek olanı seçin. Service (Hizmet) Web Server (Ağ Sunucusu): Açık konumda olduğunda, bu aygıta ağ tarayıcısı kullanarak bağlanabilirsiniz. Telnet: Açık konumda olduğunda, bu aygıta telnet ile bağlanabilirsiniz. SSH: Açık konumda olduğunda, bu aygıta SSH kullanarak bağlanabilirsiniz. SNMP SNMP: Yöneticilerin uzaktan SNMP kullanarak sistemi yönetmesine olanak sağlar. Disable (Etkin değil): Bu fonksiyon ile kullanılmamaktadır. Enable (Etkinleştirme): SNMP nin bu aygıta erişimine izin verildiğinde seçer. Bu seçeneği tercih ettiğinizde Trap Sunucu ve Topluluk seçenekleri etkin komuma gelir. Trap Host 1 to (Trap Sunucu 1 den e): SNMP tuzakların gönderileceği ve ağ yönetim istasyonu olarak kullanmak istediğiniz bilgisayarın IP adresini belirler. Community (Toplum): Bu sistemi etkin kılmak istediğiniz SNMP yönetici topluluğunu belirler (örneğin lgecommunity veya ortak).

35 5 LDAP LDAP, LDAP sunucu içinde kayıtlı adres kitaplarını okuma yeteneğidir. Bir LDAP sunucusuna bağlandığınız takdirde, dizin içinde şirket kişileri sekmesinde teyit edebilirsiniz. Dizinin Yönetimi LDAP: Disable (Etkin değil): Bu fonksiyon ile kullanılmamaktadır. Enable (Etkinleştirme): LDAP sunucunun bu aygıta erişimine izin verildiğinde seçer. Hostname (Ana bilgisayar adı): LDAP sunucunuzun ana bilgisayar adını veya IP adresini girin. User (Kullanıcı): LDAP sunucunun kullanıcı adını girin. Password (Şifre): LDAP sunucunuzun şifresini girin. Base (Taban): LDAP sunucunuzu sorgulamak için kullanılan Farklılaştırılmış Adı (DN) girin. Filter (Filtre): LDPA veri tipi içinde bulunan alt küme veri kalemleri için filtre dizilerini girin. IEEE802.1x 802.1X ağ erişiminin etkin olup olmadığını belli eder. Bu sistem aşağıdaki doğrulama protokollerini desteklemektedir: EAP-MD5 EAP-PEAP EAP-TTLS IEEE802.1x: Disable (Etkin değil): Bu fonksiyon ile kullanılmamaktadır.

36 6 Enable (Etkinleştirme): 802.1x kullanıcı doğrulaması için bu seçeneği seçin. Bu seçeneği seçerseniz kimlik, şifre ve EAP yöntem seçenekleri etkin konuma gelecektir. Identity (Kimlik): BT yöneticiniz tarafından size verilen kimlik bilgisini girin. Bu sistemin 802.1X doğrulama için kullandığı sistem kimliğini belirler. Password (Şifre): BT yöneticiniz tarafından size verilen şifreyi girin. Bu sistemin 802.1X doğrulama için kullandığı sistem şifresini belirler. EAP Method (EAP Yöntemi): EAO yöntemini seçin. NOT Kullanıcının EAP-MD5 kullanması durumunda EAP-MD% kullanıyorsanız, ağ hizmetlerinde herhangi bir dosya yüklemenize gerek yoktur. Kullanıcının EAP-TTLS kullanması durumunda 1. EAP-TTLS kullanıyorsanız, 802.1x ağ yöneticisinden ca.pem, client.pem, client.key bileşenlerini almanız gerekmektedir. 2. ca.pem, client.pem, client.key dosyalarını sisteminizin ağ hizmetlerine aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yükleyin. Kullanıcının EAP-PEAP kullanması durumunda 1. EAP-PEAP kullanıyorsanız, 802.1x ağ yöneticisinden ca.pem, bileşenini almanız gerekmektedir. 2. ca.pem, dosyasını sisteminizin ağ hizmetlerine aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yükleyin x in kurulumundan sonra 1. Bu kurulumları gerçekleştirdikten sonra ana ekranda IP nizi gördüğünüzü doğrulayın. 2. System Info (Sistem Bilgisi) > Network Utility (Ağ Yardımcı Prog.)> Command (Komut) üzerinden bir ping testi gerçekleştirin.. Artık başka VCS sistemlerini arayabilirsiniz.

37 7 Sistem Ayarları Management (Yönetim) Admin Password (Yönetici Şifresi): İsterseniz Yönetici Şifresini değiştirebilirsiniz. Şifre büyük küçük harf duyarlıdır. System Restart (Sistemin Yeniden Başlatılması): Sistemi yeniden başlatmak için aşağıdaki adımları takip edin. 1. Yeniden Başlat ı seçin ve OK düğmesine basın. Uyarı penceresi görüntülenecektir. 2. OK ı seçin ve OK düğmesine basın. Sistem yeniden başlayacaktır. Setup Initialization (un Başlatılması): menüsünün yapılandırılmasının başlatılabilirsiniz. 1. Sıfırla ve daha sonra OK düğmesine basın. Uyarı penceresi görüntülenecektir. 2. OK ı seçin ve OK düğmesine basın. Sistem sıfırlanacak ve yeniden başlatılacaktır. Factory Reset (Fabrika Ayarları): Sistemi fabrika ön ayarlarına ayarlayabilirsiniz. 1. Sıfırla ve daha sonra OK düğmesine basın. Uyarı penceresi görüntülenecektir. 2. OK ı seçin ve OK düğmesine basın. Sistem fabrika çıkış ayarlarına sıfırlanacak ve yeniden başlatılacaktır. NOT [Factory Reset (Fabrika Ayarları)]nı seçmeniz durumunda, dizin içine kaydedilen adres silinecektir.

38 8 Sistem Bilgileri Yapılandırma kurulumundan sonra sistemin durumunu inceleyebilirsiniz. (INFO) düğmesine basarak bilgi penceresini görüntüleyin. System Status (Sistem Konumu) Mevcut sistem durumunu ve yapılandırma bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Audio/Video (Ses/Video) Ses/video durumunu kontrol edebilirsiniz. Ses Çıkışının Test Edilmesi 1. Ok düğmesini kullanarak Ses Çıkış Test seçeneğini belirleyin. 2. OK tuşuna basın ses çıkış seçeneğini HDMI, Dâhili Hoparlör veya Kulaklık seçenekleri arasından belirleyin.. OK düğmesine basın ve [Start(Başlat)] ı seçin 4. OK düğmesine tekrar basarak ses çıkışını kontrol edin. Üç kez biip sesi duyacaksınız ve test sonlanacaktır. Biip sesini duymazsanız, sesin açık olduğundan emin olun ve bağlantıları kontrol edin.

39 9 NOT Bir HDMI TV veya monitörün ses çıkış aygıtı olarak kullanılması durumunda ve yüksek kalitede ses çıkışı istendiğinde HDMI için Ses Çıkış Testini [System Info (Sistem Bilgisi) > Audio/Video (Ses/Video) ] menüsü üzerinde gerçekleştirmeniz gerekir. Network Utility (Ağ Araçları) Sisteminizin ağ bağlantısı sorunlarını gidermek için Ağ Araçlarından ping ve iz yolunu kullanabilirsiniz. 1. IP Adres alanını seçin. 2. Bir değer girmek için OK düğmesine basın. Gerekli olması durumunda, 1/a/A kullanarak metin giriş yöntemini değiştirin veya klavye simgesini seçerek sanal klavyeyi görüntüleyin. Bir değer girdikten sonra, klavyeyi saklayın (değer girmek için kullandıysanız) ve OK düğmesine basarak alandan çıkın.. Kumanda menüsü seçeneğini seçin. Ping: Ping komutu iki aygıt arasındaki cevap verme yeteneğini test etmektedir. Traceroute (İz yolu): İz yolu komutu ise bir paketin bir aygıttan çıkıp diğerine gidişinde iki aygıt arasındaki cevap verme yeteneğini test etmekte ve paketin izlediği yolu takip etmektedir. 4. Başlat ve OK düğmelerine basarak test edin. Server Status (Sunucu Durumu) Sunucu durumunu görüntüleyebilirsiniz.

40 40 İşlem 4 İşlem Sistemi Kullanmadan Önce 4 İşlem LG VCS aygıtını kullanmadan önce, tüm bağlantıların doğru olduğundan emin olun ve uygun gücün kullanılacağını doğrulayın. LG VCS aygıtının bağlantılarının doğru yapıldığını kontrol edin. LG VCS aygıtının ağa bağlı olduğunu ve aygıta güç verildiğini kontrol edin. VCS i kullanmadan önce ağ ayarlarının doğru yapıldığından emin olun. Arama yapmadan önce, sisteminize bağlı kamera ile yakın uçtaki video görüntüsünü kontrol edin. Görüntünün titremesi, renklerin dengesiz görünmesi veya görüntünün çok karanlık olması durumunda oda ışığını, kamera parlaklık ve beyazlık değerini ayarlamanız ve Kamera Pozlandırma menüsünü kontrol etmeniz gerekmektedir. Bir Arama Yapılması Sisteminiz üzerinden diğer bir VCS sistemine arama yapabilirsiniz. Arama yapmak için aşağıdaki iki yoldan birini izleyin: Manüel Arama Yapılması IP adresini girerek manüel olarak arama yapabilirsiniz. 1. Metin giriş alanını seçtikten sonra OK tuşuna basın. 2. Bir IP adresi girin veya numarayı çevirin. kullanarak metin giriş alanına metin giriş yöntemini değiştirin.. Bir değer girdikten sonra, OK düğmesine basın. otomatik olarak seçilecektir. 4. OK düğmesini tekrar basarak aramayı yapın. Arama durum iletişim kutusu açılacaktır. Arama iletişim kutusu aranan numarayı veya IP adresini ve aramanın durumunu gösterir.

41 İşlem 41 NOT Aramayı iptal ederseniz, çevirme esnasında OK düğmesine basın. Sistem aramaya yaklaşık 120 saniye içerisinde cevap vermezse, sizin sisteminiz otomatik olarak bağlantıyı kesecektir. Arama yapmadan önce sistemin IP adresini kontrol edin. IP adresini doğru olarak ayarlamazsanız veya yanlış bir IP adresi girerseniz arama yapamazsınız. Arama Geçmişini kullanarak arama yapmak Arama geçmişi en son aranan 10 numarayı belleğinde saklar. Listede bulunan en eski numara, sisteme arama geldiğinde veya arama yapıldığında ve maksimum giriş sayısı sağlandıktan sonra otomatik olarak silinir. Yapılan son arama her zaman listede ilk sırada görüntülenir. 1. Ana ekran üzerinde yukarı ok tuşuna basın. Call history (Arama Geçmişi) sekmesi genişleyecektir. 4 İşlem 2. Sol [ ] veya sağ [ ] düğmeleri kullanarak bir giriş seçin.. OK, düğmesini tıklayarak aramayı yapın. Arama durum iletişim kutusu açılacaktır. NOT Aramayı iptal etmek için, çevirme esnasında OK düğmesine basın. Dizin Üzerinden Arama Yapmak İçin Dizin, arama yapabilmeniz için isim ve numaraları kaydetmektedir. Dizin üzerinden arama yapmak için, aşağıdaki adımları takip edin. 1. Ana ekran üzerindeyken, uzaktan kumanda üzerinde DIRECTORY i tuşlayın veya ana ekran üzerinde [Directory (Dizin)] i seçin ve dizine erişmek için OK düğmesine basın. 2. Aramak istediğiniz kaydı seçmek için ok tuşlarını kullanın.. OK düğmesini tıklayarak aramayı yapın. Arama durum iletişim kutusu açılacaktır. NOT Daha fazla detay için Directory (Dizin) ayarları bölümüne bakınız.

42 42 İşlem Speed Dial (Hızlı Çevirme) ile Arama Yapmak Hızlı çevirme numarası atamanız durumunda bir aramayı hızlı ve kolay olarak yapabilirsiniz. Kayıtlı numara tuşuna, arama durumu iletişim kutusu görüntüleninceye kadar basın ve bir süre basılı tutun. Bir Çağrıya Cevap Verme veya Reddetme 4 İşlem Sisteminizim, Kullanıcı Tercihleri kısmındaki seçenekler [User (Kullanıcı) > General (Genel) > Answer Type (Yanıt Türü)] yardımı ile yapılandırarak gelen aramalara otomatik olarak cevap vermesini sağlayabilirsiniz. Audo Answer (Otomatik Cevap): Bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda, sistem otomatik olarak ilk gelen aramaya cevap verir. Manual (Manüel): Bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda gelen aramalara manüel olarak cevap vermeniz gerekir. Sisteminizin gelen aramaları manüel olarak cevaplamak üzere yapılandırılmışsa, arama geldiğinde aşağıdaki seçeneklerden birisini seçebilirsiniz: [Pick up (Cevapla)] i seçin ve OK düğmesine basarak aramayı kabul edin. Gelen aramayı ret etmek için [Reject (Reddet)]i seçin ve OK düğmesine basarak aramayı ret edin. Do not disturb me (Beni rahatsız etme): Bu seçeneğin tercih edilmesi durumunda diğer sistemden gelen tüm aramaları bloke etmiş olursunuz. Ana ekranın üst orta bölümünde Do not disturb me mesajı görüntülenir. Cevapsız aramalar Arama Geçmişi Listesinde görünür. Bu özelliği, örneğin, toplantı odasını video konferansı haricinde bir amaç ile kullanıyorsanız ve dışarıdan gelen aramalar ile rahatsız edilmek istemiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Auto Answer & Mute: Bu seçeneği işaretlemeniz durumunda, sistem gelen aramayı otomatik olarak cevaplar ve etkin mikrofonun sesi görüşme sırasında otomatik olarak kesilir. NOT Bir başka sistemi aradığınızda, Do not disturb me fonksiyonu etkin ise uyarı penceresi açılır ve arama otomatik olarak kesilir. Bir Çağrının Yönetilmesi Bir arama esnasında, arama durumu hakkındaki bilgileri ve arayanın kimliğini görüntüleyebilirsiniz. Aramanın Sonlanması Bir aramayı uzaktan kumanda üzerinde yer alan düğmesi ile sonlandırabilirsiniz. Aramayı sonlandırmak istediğinizde tuşuna basın. Kullanıcı Arayüz Elemanlarının Saklanması veya Gösterilmesi Bir arama esnasında, kullanıcı arayüz elemanlarını saklamak veya göstermek için tuşuna basın. Sesin Yönetilmesi Etkin mikrofonun ses düzeyini ayarlayabilir veya sessiz konuma alabilirsiniz. Sesin Ayarlanması Bir arama esnasında sesin ayarlanması için, uzaktan kumanda üzerinde [VOL + / -] düğmesini kullanın. Eğer ses ayarı 0 olarak belirlenirse ses çıkışı olmayacak ve Sessiz simgesi ana ekran üzerinde görüntülenecektir. NOT Kameranın televizyona çok yakın olması durumunda Eko Performansı düşük olabilir. Dahili mikrofon ile kameranın kodeks kutusuna yakın olması durumunda Eko Performansı düşük olabilir.

43 İşlem 4 Etkin Mikrofonun Sesinin Kapatılması Uzaktan kumanda üzerindeki basın. Bir arama esnasında etkin mikrofonun sessiz konumda olması durumunda, mikrofon simgesi yerine sessiz mikrofon simgesi görüntülenecektir. Video Düzenin Yönetilmesi Bir arama esnasında, arayanın videosu bağlanıldığında ekranınızda görüntülenecektir Uzak ve yakın videonun ekran üzerindeki düzenini değiştirebilirsiniz. Ekran Düzenlenmesinin Anlaşılması Tipik olarak ekran düzenlemesi aşağıdaki şekilde görüntülenir: Uzak katılımcı veya sunun sol pencerede görünür. Sizin tarafınız (yakın katılımcı) sağ pencerede görüntülenir. Ekran Düzenlemesinin Değiştirilmesi 1. Arama esnasında, LAYOUT düğmesine basarak düzenleme tercih penceresini görüntüleyin. 4 İşlem 2. Ekran düzenlemesini sol [ ] veya sağ [ ] kullanarak seçin.. Onaylamak için OK düğmesine basın. İçerik Paylaşımı Bir arama esnasında, sayısal içerikleri paylaşabilirsiniz. 1. Bilgisayarı D-sub kablosu ile sisteme bağlayın (bakınız sayfa 16). 2. Bilgisayarınızdan video için doğru çıkışı kullandığınızdan emin olun (Fn + F7 veya çift monitör ayarı).. PRESENTATION düğmesine basın. Video source is changing... (Video kaynağı değişiyor ) mesajı ekran üzerinde görüntülenecektir. Bilgisayar ekran görüntüsü yakın uç video penceresinde görüntülenir. 4. PRESENTATION düğmesine tekrar basıldığında, kamera ekranına geri dönecektir. NOT Bu ünite 640x480, 800x600, 1024x768 ve 1280x768 çözünürlükleri bilgisayar çıkış çözünürlüğü olarak desteklemektedir. Arama Bilgilerinin Görüntülenmesi Arama bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. 1. Bir arama esnasında (INFO) düğmesine basın. Yapılan görüşme ile ilgili bilgi penceresi ekran üzerinde görüntülenecektir. Call Protocol (Arama Protokolü): Arama protokolünü gösterir. Resolution (Çözünürlük): Alınan veya gönderilen görüntünün çözünürlüğü piksel olarak gösterilir. Video Frame Rate (Video Çerçeve Hızı): Video çerçeve hızını çerçeve/saniye olarak gösterir. Video/Audio Codec (Video/Ses Kodeks): Video/Sesin sıkıştırılması ve sıkıştırmanın kaldırılması için kullanılan Video/Ses kodeksini gösterir. Video Pcket loss/audio Packet loss (Video Paket kaybı / Ses Paket kaybı): Gideceği yere ulaşamayan veri paketlerinin sayısını gösterir. Paket kaybı değişik nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir; ağ üzerinde sinyal bozulması, çok kalabalıklaşan ağ bağlantıları, bozuk paketlerin transit geçişe kabul edilmemeleri, hatalı ağ donanımı, uygun olmayan sistem sunucuları veya ağ uygulamaları veya normal rotalama rutinleri. Video/Audio jitter (ideo/ses titreşim): Paketlerin ağ yoğunluğu zaman kayması veya güzergah değişimi nedeni ile gelişi arasındaki milisaniyede oluşan değişimi gösterir Video/Audio BW (Video/Ses BW): Kilobit cinsinden transfer edilen Video/Ses veri miktarını gösterir. Cumulative (Kümülatif ): İçinde bulunulan tarihe kadar arama sırasında kaybolan paket sayısını gösterir.

44 44 İşlem Percentage (Yüzde): Kaybolan paketlerin, toplam gönderilen paketlere yüzdesel oranını gösterir. 2. Çıkmak için RETURN düğmesine basın. NOT Arama bilgileri otomatik olarak her 5 saniyede bir yenilenir. Anlık Resim Arama esnasında o anda ekran üzerindeki görüntünün resmini alabilirsiniz. Arama Geçmişi listesinde görüntülenecektir. basarak anlık resim alabilirsiniz. Dizinin Yönetimi 4 Yerel dizine erişiminiz varsa, girişleri düzenleyebilir yeni bir giriş ekleyebilir ve mevcut bir girişi silebilirsiniz. İşlem Dizine Ekleme Yapılması Yerel dizinde en fazla 1000 giriş yaratabilirsiniz. Dizine bir giriş eklemek için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Ana ekran üzerindeyken, uzaktan kumanda üzerinde DIRECTORY i düğmesine basın veya ana ekran üzerinde [Directory (Dizin)] seçin ve dizine erişmek için OK düğmesine basın. 2. Ok tuşunu kullanarak [My Contact (Benim Kişilerimi)] seçin.. Ok tuşlarını kullanarak [Add (Ekle)] seçin ve OK düğmesine veya basın. Add to Directory (Dizine Ekleme) penceresi görüntülenecektir.

45 İşlem Ok tuşlarını kullanarak isim alanını seçin. Bir değer girmek için OK düğmesine basın. Gerekli olması durumunda, 1/a/A kullanarak metin alanı için metin giriş yöntemini değiştirin veya klavye simgesini seçerek sanal klavyeyi görüntüleyin. Bir değer girdikten sonra, klavyeyi saklayın (değer girmek için kullandıysanız) ve OK düğmesine basarak alandan çıkın. 5. Ok tuşlarını kullanarak Adres alanını seçin. Bir değer girmek için OK düğmesine basın. Gerekli olması durumunda, 1/a/A kullanarak metin alanı için metin giriş yöntemini değiştirin veya klavye simgesini seçerek sanal klavyeyi görüntüleyin. Bir değer girdikten sonra, klavyeyi saklayın (değer girmek için kullandıysanız) ve OK düğmesine basarak alandan çıkın. 6. Ok tuşlarını kullanarak, Grup elemanını seçin ve OK düğmesine basın. Bir grup seçin ve OK düğmesine basın. 4 İşlem NOT Yeni bir grup oluşturduğunuzda, aşağıdaki işlemleri yerine getirin [+New (Yeni)] seçin ve OK düğmesine basın. Yeni Grup penceresi görüntülenecektir Yeni grup adını girin ve OK düğmesine basın. Pencere üzerindeki OK düğmesine basın ve daha sonra tekrar OK düğmesine basarak onaylayın. 7. Kaydedilmiş girişi Speed Dial (Hızlı Arama) içinde doğrulayabilirsiniz. Kaydedilmiş Speed Dial (Hızlı Arama) numarasını silmek için Düzenleme sekmesini seçerek silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz Ana ekran üzerindeyken, uzaktan kumanda üzerinde DIRECTORY'i tuşlayın veya ana ekran üzerinde [Directory (Dizin)] i seçin ve dizine erişmek için OK düğmesine basın Ok tuşunu kullanarak [My Contact (Benim Kişilerimi)] seçin. 7-. Ok tuşlarını kullanarak liste değişikliği kısmına gelin ve düğmesine basın Ok tuşlarını kullanarak, Hızlı Aramayı seçin ve OK düğmesine basın. Listeden silinecek numarayı seçin ve OK düğmesine basın Açılır bir pencere görüntülendiğinde OK düğmesine basın. 8. Ok tuşlarını kullanarak, Arama Tipini seçin ve OK düğmesine basın. Bir arama tipini seçin ve OK düğmesine basın. 9. Ayarlamayı tamamladıktan sonra, OK düğmesine basın seçin ve uzaktan kumanda üzerinde OK düğmesine basın. Dizin içerisinde bir girişin Düzenlenmesi veya Silinmesi 1. Ana ekran üzerindeyken, uzaktan kumanda üzerinde DIRECTORY'i tuşlayın veya ana ekran üzerinde [Directory (Dizin)] i seçin ve dizine erişmek için OK düğmesine basın. 2. Ok tuşunu kullanarak [My Contact (Benim Kişilerimi)] seçin.. Düzenlemek istediğiniz girişi seçin ve düğmesine basın. [Edit Directory (Dizin Düzenleme)] penceresi görüntülenecektir. Bir girişin silinmesi için girişi seçin ve veya [DEL.] düğmesine basın. Kişilerimi Sil penceresi görüntülendiğinde OK düğmesine seçin ve uzaktan kumanda üzerinde OK düğmesine basın.

46 46 İşlem 4. Düzenleme Menüsü Giriş İletişiminde Değerlerin Değiştirilmesi 4 İşlem Arama Geçmişindeki Girişin Kopyalanması Arama Geçmişi içinde bulunan bir girişi Kişilerim listesine kopyalayabilirsiniz. 1. Ana ekran üzerindeyken, uzaktan kumanda üzerinde DIRECTORY'i düğmesine basın veya ana ekran üzerinde [Directory (Dizin)] seçin ve dizine erişmek için OK tuşuna basın. 2. [Call History (Arama Geçmişi)] sekmesini seçin.. Kişilerim sekmesine kopyalamak istediğiniz girişi seçin. 4. düğmesine basın. [Add to Directory (Dizine Ekleme)] penceresi görüntülenecektir. 5. Dizine Ekle penceresinde OK ı seçin. Girişi düzenlemek isterseniz, değişikliği kaydetmeden önce yapın. 6. Uzaktan kumanda üzerindeki OK düğmesine basın. Şirket Kişileri nden bir Girişin Kopyalanması LDAP etkin konuma getirildiğinde, Şirket [Corporate Contact (Kişileri Dizin)] içinde görüntülenir. 1. Şirket Kişileri sekmesinden bir giriş seçin ve düğmesine basın. 2. Kişilerime Kopyala penceresi görüntülenecektir. OK ı seçin.. Uzaktan kumanda üzerindeki OK düğmesine basın. Arama Geçmişinden bir Girişin Silinmesi 1. Arama Geçmişine girin. 2. Silmek istediğiniz girişi seçin ve veya [DEL.] düğmesine basın.. [Delete History (Geçmişi Sil)] penceresi görüntülenecektir. 4. OK ı seçin veya uzaktan kumanda üzerinde bulunan OK düğmesin basın.

47 İşlem 47 Sıralama ve Arama Genel olarak dizinler şu sıra ile sıralanmaktadır: özel semboller, sayılar, harfler. All (Tümü): Tüm girişler görüntülenir. Alphabet (Alfabe): Girişlerin ilk harfi, seçili alfabe düğmesi içinde yer alıyorsa, girişler görüntülenir. Group (Grup): Giriler seçili grup düğmesi içinde yer alıyorlarsa bu girişler görüntülenir. Search (Ara): İsmin içinde bulunan harf veya özel sembolün arama alanına yazılan ismin içinde bulunması durumunda bu isim görüntülenecektir. Aygıtın Ağ Denetleme Sunucusuna Kayıtlı Olması Durumunda Arama Yapılması Kayıtlı uzak uç adını ağ denetleme sunucusuna girerek arama yapabilirsiniz. 1. Kayıtlı uzak üç adını ağ denetleme sunucusu ile doğrulamanız gerekir. 2. Metin giriş alanını seçtikten sonra OK düğmesine basın.. Kayıtlı bir uzak uç adı girin. 1/a/A kullanarak metin giriş alanına metin giriş yöntemini değiştirin. 4. Bir değer girdikten sonra, OK düğmesine basın. otomatik olarak seçilecektir. 5. OK düğmesini tekrar basarak aramayı yapın. Arama durum iletişim kutusu açılacaktır. NOT 4 İşlem Aramayı iptal etmek isterseniz, numarayı çevirirken OK düğmesine basın. Aramaya 2 dakika içinde yanıt vermezseniz sistem arama bağlantısını otomatik olarak kesecektir. Aygıtın SIP Sunucusuna Kayıtlı Olması Durumunda Arama Yapılması 1. Kayıtlı uzak üç adını SIP sunucusu ile doğrulamanız gerekir. 2. Metin giriş alanını seçtikten sonra OK tuşuna basın.. Kayıtlı bir uzak uç adı girin. 1/a/A kullanarak metin giriş alanına metin giriş yöntemini değiştirin. 4. Bir değer girdikten sonra, OK düğmesine basın. otomatik olarak seçilecektir. 5. OK düğmesini tekrar basarak aramayı yapın. Arama durum iletişim kutusu açılacaktır. NOT Aramayı iptal etmek isterseniz, numarayı çevirirken OK düğmesine basın. Aramaya 2 dakika içinde yanıt vermezseniz sistem arama bağlantısını otomatik olarak kesecektir. Uzak Uç Kamera Kontrolünün Kullanılması Uzak uç kameranın PTZ fonksiyonun olması durumunda, uzak uç kamerayı arama esnasında kontrol edebilirsiniz. 1. Uzak uca bağlanın. 2. Uzaktan kumanda üzerindeki FAR düğmesine basın.. Uzak uç kamerayı CAM ZOOM +, CAM ZOOM ve OK düğmelerini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

48 48 İşlem Uzak Uç Kamera Ön Ayarının Kullanılması Uzak uç kamerada PTS fonksiyonun veya başka bir video kaynağının olması durumunda ön ayar fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 1. Uzak uca bağlanın. 2. Uzaktan kumanda üzerindeki PRESET basın.. Uzaktan kumanda üzerinde basın ve bir video kaynağı seçin. 4. İmleci kaydetmek istediğiniz numaranın üzerine getirin. 5. Uzaktan kumanda üzerindeki basın. 6. Uzak uç kamerayı istediğiniz yerde kontrol edin. 7. basın. Böylelikle, yeri seçtiğiniz numara ile kaydetmiş olacaksınız. 8. Uzak uç kamerayı kaydedilmiş numara ile kaydedilmiş yere yönlendirebilirsiniz. 4 Anlık Resmin Kullanımı Dizin üzerinde uzak uç kullanıcı ekran resmini kaydedebilirsiniz. 1. Uzak uca bağlanın. 2. Uzaktan kumanda üzerindeki basın. Ekran üzerinde Snapshot of Far side is saved (Uzak Uç Anlık Resim Kaydedildi)" mesajı belirecektir. İşlem NOT Bu anlık resim bilgisini Arama Geçmişinde doğrulayabilirsiniz. Girişi bu anlık resim bilgileriyle birlikte Kişilerim listesinde kaydedebilirsiniz. Ağ Hizmetinin Kullanılması Kullanıcı ara yüzünden, ağ yönetimi ara yüzüne erişerek ünite üzerinden yapacağınız yönetimsel düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Ağ arayüzü ünite üzerinden yapılandırılamayacak ek özelliklere sahiptir. Ağ sisteminizi kullanarak sisteminizi güncelleştirebilir, sertifikasyon yükleyebilir, adres defterini dışarıdan kopyalayabilir veya dışarıya aktarabilirsiniz. Web Hizmetinin Kullanılması 1. Web tarayıcısını çalıştırın. Önerilen tarayıcı, Windows'ta Internet Explorer'dır. 2. Adres kutusuna ve VCS'nin IP adresini girin. VCS'nin DDNS kurulum menüsüne girdiğiniz ana bilgisayar adını (Host Name) kullanabilirsiniz.. Klavyede ENTER'a basın, LG VCS web hizmeti oturum açma sayfası görüntülenir. 4. Kimliğini seçin ve parolanızı girin. Şifre olarak yönetici şifresi kullanılır.

49 İşlem 49 Sistem Yazılımın Güncellenmesi 1. Web Hizmetinin Kullanılması bölümünde anlatılan 1 ile 4 arasındaki adımları uygulayın. 2. [Setup (Ayar)] sekmesini seçin ve Yönetici kurulum sayfasına girin.. [Management (Yönetim)] seçeneğini seçin. 4. [System Update (Sistem güncelleme)] seçeneğinde [Upgrade (terfiettirmek)] i tıklayın. 5. [Browse (yaprakyemek)] ı tıklayın. 6. Yazılım dosyasını bulun ve açın. 7. [OK] i tıklayın. Sürüm yükseltme tamamlandıktan sonra, sitem yeniden başlatılacaktır. Sertifikasyon Dosyasının Yüklenmesi 1. Sistem Yazılımınızın Yükseltilmesi kısmında tanımlanan 1 ile 2 arasındaki adımları uygulayın. 2. [Upload Certificate (sertifikanızı yükleyin)] seçeneğinde [Upload (yükleyin)] tıklayın.. [Browse (yaprakyemek)] ı tıklayın. 4. Sertifika dosyasını bulun ve açın. 5. [OK] i tıklayın. Adres Defterini Dışarı Aktarılması veya Dışarıdan Alınması 4 İşlem Adres Defterinin Dışarıya Aktarılması 1. Web Hizmetinin Kullanılması bölümünde anlatılan 1 ile 4 arasındaki adımları uygulayın. 2. [Directory (Dizin)] sekmesini seçin.. [Export File (Ihracat Dosyası)] menüsünü tıklayın. Dışarı aktarma penceresi açılacaktır. 4. [Save (Kaydet)] tıklayın. 5. Klasörü seçin ve aktarılacak dosya adını değiştirin. 6. [Save (Kaydet)] tıklayın. Adres Defterinin Dışarıdan Alınması 1. Web Hizmetinin Kullanılması bölümünde anlatılan 1 ile 4 arasındaki adımları uygulayın. 2. [Directory (Dizin)] sekmesini seçin.. [Import File (Ithalat Dosyası)] menüsünü tıklayın. Alıncak CSV Dosya penceresi görüntülenir. 4. Adres defteri dosyasını bulun, dosyayı açın ve [OK] tıklayın. Dışarıdan alınan adresler eklenecektir ve bu adresleri eklenen adres listesinde görebilirsiniz.

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODEL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A

KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A RENICA KAYIT CİHAZI KULLANMA KILAVUZU DVR-104A, DVR-108A Modelleri için geçerlidir. İÇİNDEKİLER Çok Önemli Notlar Bölüm 1 Genel açıklama 1.1 Tanıtım 1.2 Aksesuarlar 1.3 Ana özellikler 1.4 Teknik parametreler

Detaylı

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR Kullanım Kılavuzu GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR LNV7210RH Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ilerde başvurmak için saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 2

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

Türkçe. All-in-One PC. Kullanıcı Kılavuzu. P1801 Serisi

Türkçe. All-in-One PC. Kullanıcı Kılavuzu. P1801 Serisi All-in-One PC Kullanıcı Kılavuzu P1801 Serisi TR7705 Ocak 2013 P1801 PC İstasyonu, P1801 ASUS Tablet ile kullanılmalıdır Telif Hakkı Bilgileri İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU XP3300 FORCE. Türkçe

KULLANIM KILAVUZU XP3300 FORCE. Türkçe KULLANIM KILAVUZU 1 XP3300 FORCE Türkçe Telif hakkı 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM ve Sonim logosu, Sonim Technologies, Inc'in ticari markalarıdır. Diğer şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları

Detaylı

Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu

Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu Nokia C1-01/C1 02 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.2 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Destek 5 Başlarken 5 SIM kartı ve bataryayı takma 5 Tuşlar ve parçalar 6 Açma veya kapatma 6 Bataryayı şarj etme 6 Antenler

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı Merkezi : 444 77

Detaylı

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU NOT: Almış olduğunuz ürünün modeline bağlı olarak AKILLI TAHTA ürününüzün görüntüsü bu el kitabında görüntülenenlerle aynı olmayabilir. Sistem Özellikleri

Detaylı

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Öncelikle TRİDENT markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen talimatlara

Detaylı

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu GT-S5830 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzu kullanma Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

MINI HIFI SYSTEM M 2100

MINI HIFI SYSTEM M 2100 MINI HIFI SYSTEM M 2100 TR EN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kablosuz APP Kamera. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu C935IP. Sürüm 1.0

Kablosuz APP Kamera. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu C935IP. Sürüm 1.0 Kablosuz APP Kamera Kurulum ve Kullanım Kılavuzu C935IP Sürüm 1.0 BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KILAVUZU SAKLAYIN. Son teknoloji WAPP kamera

Detaylı

TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router

TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router TD-W8961ND Kablosuz N ADSL2+ Modem Router Rev: 1.0.0 1910010426 TELİF HAKKI ve MARKALAR Özellikler, herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. bir TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD tescilli markasıdır.

Detaylı

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar MS-A923 (V1.X) Sistemi Giriş İÇİNDEKİLER Telif Hakkı Uyarısı...iii Tescilli Markalar...iii A.B.D. Patent Numaraları...iii Revizyon Geçmişi...iii Yükseltme

Detaylı

SoundTouch 30/20. Wi-Fi müzik sistemleri. Kullanma Kılavuzu

SoundTouch 30/20. Wi-Fi müzik sistemleri. Kullanma Kılavuzu SoundTouch 30/20 Wi-Fi müzik sistemleri Kullanma Kılavuzu Güvenlik Lütfen bu Önemli Güvenlik Talimatlarını okumak için zaman ayırın ve hepsine uyun. Bu talimatlar sisteminizi doğru bir şekilde kurmanıza

Detaylı

HP Officejet 5600 All-in-One series

HP Officejet 5600 All-in-One series HP Officejet 5600 All-in-One series Kullanıcı Kılavuzu HP Officejet 5600 All-in-One series Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber

Detaylı

Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn

Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn Lexmark E460dn, E460dw ve E462dtn Kullanıcı Kılavuzu Ocak 2010 www.lexmark.com Makine türleri: 4513 Model(ler): 630, 63W, 6EW İçindekiler Güvenlik Bilgileri...9 Yazıcıyı tanıma...10 Bu yazıcıyı seçtiğiniz

Detaylı

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W Projektör L50W Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-L50W 2. baskı Kasım 2011 DLP ve BrillianColor, Texas Instruments in ticari markalarıdır. IBM, International Business Machines Corporation ın ticari markası

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

Kablosuz Dijital Video Kaydedici

Kablosuz Dijital Video Kaydedici Kablosuz Dijital Video Kaydedici Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Model: WDVR740S Sürüm 1.0 BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KILAVUZU SAKLAYIN.

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU

Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 5-6 Bölüm 1: Başlangıç Face ID Kullanma Kılavuzu nu İnternette Okuyun Face ID Aksesuarları Face ID Dokümanları Face ID nin Etkinleştirilmesi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

SM-E500F SM-E500HQ. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu. www.samsung.com. Turkish. 01/2015. Rev.1.0

SM-E500F SM-E500HQ. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu. www.samsung.com. Turkish. 01/2015. Rev.1.0 SM-E500F SM-E500HQ Kullanma Kılavuzu Cep Telefonu Turkish. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com İçerik İlk önce beni oku Başlarken 7 Paket içindekiler 8 Cihaz yerleşimi 10 SIM veya USIM kartını ve pili kullanma

Detaylı

WB850F/WB855F. Bir başlığı tıklatın. Sıkça Sorulan Sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler GPS.

WB850F/WB855F. Bir başlığı tıklatın. Sıkça Sorulan Sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler GPS. Bu kullanım kılavuzunda kameranızın kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun. Bir başlığı tıklatın Sıkça Sorulan Sorular Hızlı başvuru İçindekiler

Detaylı