Web'deki Belediyelerimiz:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web'deki Belediyelerimiz:"

Transkript

1 Web'deki Belediyelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * e-türkiye ve e-devlet girişimlerinin Avrupa Birliğine uyum çalışmalarıyla birlikte ivme kazandığı ülkemizde web'e açılan belediyeler bu yeni oluşuma doğrudan katkı sağlamaktadır. Ancak, halkla ilişkiler yönetime katılma, sosyal sorumluluk, yönetimde saydamlık, hesap verilebilirlik, e-hizmet ve e-ticaret a racı olarak kullanım potansiyeli sunan web teknolojilerden, web'e taşınan ülkemiz belediyelerinin genelolarak bu potansiyeli yeterli düzeyde değerlendirebildiklerini söylemek güçtür. Makalede, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi incelenerek, belediyenin internet ve web teknolojilerini, halkla ilişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk, yönetirnde saydamlık, hesap verilebilirlik, e-hizmet ve e-ticaret aracı olarak kullanım düzeyi değerlendirilecektir. i Çalışmada, önce dünyada ve ülkemizde internet ve web teknolojilerinin kullanımı ve ülkemizde web'deki belediyelerin niceliksel gelişimi üzerinde durulacak ve ardından, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi tanıtılacak; belediyenin web teknolojilerinin sunduğu potansiyelden yararlanma düzeyi ve web hizmetleri üzerinde durularak, site içeriği değerlendirilecektir. Yöntem Çalışma, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesine, i O Şubat-2 Nisan 2002 tarihleri arasında farklı zamanlarda yapılan erişimlerde ulaşılan bilgiler ü zerinde yapılan içerik analizine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmede kullanılmak üzere, site ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek amacıyla site webmaster'ına gönderilen Anketı Formu'na yanıt alınamamıştır. Dünyada ve Ülkemizde İnternet ve Web Teknolojileri Dünyada internet kullananların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Nua'nın yaptığı araştırmalara göre Kasım 2000 itibarıyla dünya üzerinde İnternet kullanıcı Dr., TODAiE Asistanı. tkaya(g;todaie.gov.tr. i Diğer belediyelerin bu kapsamda incelenmesi başka makalelerin konusunu oluşturacaktır. ı Belediye Web Siteleri E-Soru Fonnu olarak yazar tarafından hazırlanan Anket Formu (web yönetim. tasarım ve içeriğe yönelik) 12 sorudan oluşmaktadır. E-posta yoluyla tarihinde gönderilen Formun, yine bu kanalla yanıtlanması istenmiştir. Çağdaş Yerel Yönetim/er, Cilt ii Sayı / O('ak 20fJ2,... /07-/24.

2 108 Çağdaş Yerel Yönetimler i i O) Ocak 2002 sayısı milyon olarak tahmin edilirken, bu sayının Ağustos 2001 'de yüzde 26 artışla 5 ı 3.4 i milyona ve Şubat 2002 itibarıyla da yüzde 34 artışla milyona ulaşacağı öngörüımektedir (Tablo I). Tablo 1: Dünyada İnternet KullaDlm Durumu (Milyon kişi) Kasım 2000* Ağustos 2001 ** Şubat 2002*** i Afrika 3.ll Asya/Pasifik Avrupa Orta Doğu Kanada/ABD Latin Amerika Dünya Toplamı I) ). u. ı ). Öte yandan, ülkemizde sayıları giderek artan internete açılan kamu kuruluşlarının sayısı Ekim 2000'de ; iken, i O Aralık 200 i 'de 858'e ulaşmış ve 2 Nisan 2002 itibarıyla da Ekim 2000'den bu yana yaklaşık olarak yüzde 78 artarak 990'a ulaşmıştır ( ). Taylor Nelson Sofres (TNS) Araştırma Şirketi tarafından Haziran-Eylül 200 i tarihleri arasında 27 ülkede 4 yapılan araştırma, Dünyada ve ülkemizde internet ve e-devlet kullanımına ilişkin önemli bulgular sunmaktadır. Bu araştırma sonuçlarından bazıları aşağıda özetlenerek dünyada ve ülkemizde e-devlet kullanım düzeyine yönelik görünüm resmedilmiştir. Dünyada internet ve e-devlet kullanımına yönelik ulaşılan bulgular ve yayinları TNS Turkiye.pdf: Araştırmada e-devlet kullanımının en yoğun olduğu ülkeler arasında, başta Norveç (e-devlet kullanım oranı yüzde 53 ve internet kullanım oranı %63) olmak üzere; Danimarka, Kanada, Finlandiya, ABD, Hong Kong, Avustralya ve Hollanda'nın bulunduğu görülmektedir. Öte yandan, e-devlet kullanımının en az olduğu ülkeler arasında Endonezya, Rusya Federasyonu, Polonya, Litvanya, Slovakya, Lotviya, Malezya ve Türkiye yer almaktadır..o Bensghir, 2000a: ıo8. 4 Kuzey Amerika-ABD, Kanada; Avrupa-Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Macaristan, Lotviya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Rus Federasyonu, Slovakya, ispanya ve Türkiye; A:'>yaIPasi/ik - Avustralya, Hong Kong, Hindistan. endonezya, Japonya, Malezya, Güney Kore ve Tayvan.

3 Weh 'deki Beledivelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Beled~vesi 109 Aynı araştırma, demografik özellikler açısından e-devlet kullanımının en yoğun olduğu yaş grubunun aralığında bulunduğunu ortaya koymuştur. Öte yandan, e-devlet ve internet kullanıcıların çoğunu erkekler oluşturmaktadır. Araştırma, e-devletin daha çok bilgi alma amacıyla kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Nitekim, araştırmanın yapıldığı dönemde Norveç'te son 12 ay içerisinde Norveç halkının yüzde 41 'inin devlet web sitelerinden bilgi almak üzere web'e girdiklerini belirtmişlerdir. Web sitelerinden devlet formlarına ulaşma ve devlet kurumlarına kişisel bilgiler vermek üzere başvuranların oranının düşük kaldığı gözlenmiştir. Araştırma, internet üzerinden kredi kart numarası, banka hesap numarası ve aylık gelir gibi kişisel bilgilerin verilmesinin güvenli olmadığını düşünenlerin o ranının (0/064) yüksek olduğunu göstermiştir. Nitekim, araştırma evreni içinde yer alan toplam yetişkin nüfusun yüzde ltsi kendilerini e-devlet sürecinde çok güvenli hissederken; ancak yüzde l'i kendilerini çok güvenli gördüklerini belirtmişlerdir. Güven duyma açısından başta gelen ülkeler arasında Finlandiya (%31), Kanada (%30) ve Estonya (%27) bulunmaktadır. İnternet ve e-devlet kullanımında güvenlik konusunda en hassas olan ülkeler ise Almanya (%85), Japonya (%84), Fransa (0/084), ABD (0/072) ve Çek Cumhuriyeti (%72) dir. Aynı araştırmada Türkiye'de internet ve e-devlet kullanımına ilişkin olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır ve yayinlar/ TNS Turkiye. pdf: Türkiye bu araştırmada diğer 27 ülke ile karşılaştırıldığında yüzde 3 oran ile e-devleti kullanan en düşük ülkeler arasında, sonuncu sırada yer almaktadır. Türkiye'de devlet kurumlarına online ulaşanların oranı araştırmanın yapıldığı son 12 ayda yüzde 3 olmuştur. Online erişimin yüzde l'i daha sonra postalanacak ve fakslanacak resmi formların yazdırılması amacıyla yapılırken; yüzde 2'si ise sitelerden bilgi alma amacıyla yapılmıştır. E-devlet kullanımının demografik özellikleri açısından dağılımına bakıldığında ise, erkek kullanıcıların (%82) ve orta ve üst düzey gelirli kişilerin (0/070) önde geldiği görülmektedir. Öte yandan, online bilgi aktaranların yüzde 66'sı İnterneti güvenli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Ülkemizde Web'deki Belediyeler Ülkemizde web'e açılan belediyelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan yaptırnız taramada tespit edilen belediye web adreslerinin sayısı 200'ü açmıştır (Tablo 2). Web'e açılan belediyelerin adresleri yerelnet portalında (http://www.yerelnet.org.tr) ve İçişleri Bakanlığı web sitesinde

4 ı io Çağdaş Yerel ['önetimla f f (i) Ocak ]()():! (http://www.mahalli-idareler.gov.tr) sunulmaktadır. Ancak. bu listelerincelendiğinde henüz internette yer alan tüm belediyeleri içermediği gözlenmektedir. Bu nedenle araştırmacılar ve erişimciler için yararlı olabileceği düşüncesiyle makalede diğer kaynaklardan tespit ettiklerimizde dahilolmak üzere web'dcki belediyelerin listesine yer venneyi uygun görmekteyiz. BELEDiYE ADI IAdana Belediyesi IAdaQazarı Adıyaman Belediyesi Afyon Belediyesi Aön Belediyesi 16hlat Belediyesi. Tablo 2: İnternet'te Web Sayfası Bulunan Belediyeler' ADRES futtp://www.adana.bld.gov.tr Büyük ~chir Belediyesi Ihttp://www.adaQazari.bld.gov.tr Akdeniz (ice!) Belediyesi IAkhisar (Manisa) Belediyesi LAksaray (Aksaray) Belediyesi IAk~ehir Belediyesi (Alanya Belediyesi Aliağa Belediyesi Altındag Belediyesi laltınoluk Belediyesi (Altınoya (Yalova) Belediyesi Amasra Belediyesİ Amasya Belediyesi lankara Büyük~ehir Belediyesi Antalya Büyükşehir Belediyesi (Arhavi Belediyesi~ Artvin IArmutalan Belediyesi IAyancık (SinoR) Belediyesi A yrancı (Karaman) Belediyesi Bademli Belediyesi Bağcılar Belediyesi Bahçelievler Beledivesi Bahçesehir Beledivesi htto://www.adiyaman-bld.aov.tr htto://www.afyon.bld.goy.tr htto://agri bld.sitemvnet.com Ihttp://www.ahlatbelediYesi.go.to b.tm://www.aksaray-bld.gov.tr IhttQ://www.nasreddinaksehiLnet htto://www.wec-net.com.tr/belediye/alanya Ihtto://www.altinovabelediye.freeservers.com htto://www.amasra.net ~w.amasya-bld.gov.tr Ihtto://www.ankara-bel.gov.tr IhttQ://www.arhavi-bld.gov.tr htto:/lwww.armutalan-bld.gov.tr com Ihttp://www.bahcesehir-bld.gov.tr s Belediye web site adresler www. bilkent. edu. tr: www. mahalli-idareler. gov. tr" diger! webdeki belediyeler. htm; www. turkish-media. cami tr! tr belediyeler. htm, tis. tr. net, net ve yerdnelorg.tr: belediyelerı lir1listc.php adreslerinden temin edilmiştir.

5 Web 'deki Beh'dil'elerimi::,' Eskişehir Biivfikşehir Beled~\'(!si i II BELEDİYE ADI ladres Bahsılı (Kırıkkale) Belediyesi lhttp://www.. bahsili-bld.gov.tr Bahsılı Beledıyesi Kırıkkale Ihttp://www.bahsilibelediyesi.com Bakirkoy Belediyesi Ihttp://www.bakırköy.bld.gov.tr Balıkesir (Balıkesir) Bekdiyesi ıtto://www. balikesir-bld.gov.tr Bandırma Beledi'Lesi htto://www.bandirma-bld.gov.tr Batman Belediyesi lhtt12://www.batman-bld.1!ov.tr Bayrampasa Beledivesi Ihttp://www.bayrampasa-bld.gov.tr Bekimasa (Kocaeli) Beledivesi Ihtto://www. bekimasa-bld. gov. tr. Beyazköy (Tekirdaa:) Beledivesİ net/members/beyazkoy Beykoz Belediyesi Ihttp://www.beykoz-bld.gov.tr Beyoğlu Belediyesi Beypazari Belediyesi Beysehir Belediyesi Konya htto://www.medyatext.com.tr/beysehirbelediye ~ Bitlis Belediyesi lhtto:/lwww.yerel.com.bitlis Bolu (Bolu) Belediyesi ihtto://www.bolu-bld.gov.tr Bozüyük (Bilecik) Belediyesi lhttp://www.bozoyuk-bld.gov.tr Burdur Belediyesi htto:l/www.burdur-bld.gov.tr Bursa Büyüksehir Belediyesi Ihttp://www.bursa-bld.gov.tr Büyükcekmece Belediyesi htto://www.bcekmece-bld.gov.tr Cankaya Belediyesi htto://www.cankaya-bld-gov.tr Ceyhan Belediyesi, Adana!htto:/lwww.ceyhan. net/ceyhan Cide Belediyesi Sanakkale Belediyesi IhttlL://www.canakkale-bld.gov.tr Sankırı Belediyesi Ihttp://www.yerel.comlcankiri Savuşbaşı Belediyesi (stanbul Ihttp://www.cavusbasi-bld.gov.tr Seşme Belediyesi Ihtto://www.cesme.gen.tr I"ınarcık (Yolaova) htt12://www.cinarcıkbld.com Siğli (Eskişehir) Belediyesi Ihttn://www.cigli-bld.gov.tr I"iğli Belediyesi Ihttp://www.eigli-bld.gov.tr {""orlu Belediyesi Ihttp://www.corlu-bld.gov.tr {""orum Belediyesi I"ubuk (Ankara) Belediyes Dalyan (Mu{rla) Ihtto://www.dalyan-bld.gov.tr Datca (Muğla) Değirmendere Belediyesi htto://www.değirmendere-bld.gov.tr Demirseyh (Corum) Belediyesi Ihtto://www.demirseyh.8k.com

6 ı ı 2 Çağdaş Yerel Yönetimler JJ (i) Ocak 2002 BELEDiYE ADI ADRES Denizciler (Hatay) Belediyesi htto:/ /www.denizciler-bld.gov.tr Dereköv (Samsun) Beledivesi htto://www.derekoy.com.tr Derince (Kocaeli)Beledivesi Derinkuvu Beledivesi Didim Beıediv~i Avdın Dilovası (Kocaeli) 1ttp://www.dilovası-bld.gov.tr Divarbakir Beledivesi Düzce (Düzce) Beledivesi duzce-bld.gov.tr Düzköv (Trabzon) Beledivesi htto://www.duzkov.net.tr.tc Edremit (Balıkesİr) Belediyesi htto://www.edremit-bld.gov.tr Eksili (Antalva) Beledivesi ntto://www.eksilibeledivesi. cib.net IEminönü (İstanbul) Beledixesi futtır//www.eminonu-bld.gov.tr Erbaa (Tokat) Beledivesi Ibtt~://www.erbaa-bld.gov.tr Erdek Beledivesi Ereğli Beledivesi nttp://www.bizimeregli.com Erzin (Hatav) lerzin (Hatax i Beledixesi Esenboğa (Ankara) Beledivesi Esenvurt Belediyesi Eskisehir Beledivesi Esoiye Belediyesi htto://www.belediveler.net/esoiye/esbelediye.ht Fatih Belediyesi Foca Belediyesi Gazi Belediyesi Samsun Gazianteo Belediyesi Gebze Belediyesi Giresun Gülvalı (Ordu) Belediyesi Gökçeada Beledivesi Göksıı(içe i) Gölbaşı Beledivesi Gölcük Belediyesi Görerne Beledivesi Gülsehir Belediyesi Gülüç (Zonguldak) Belediyesi ml htto:/ /www.fatih.oeg htto:/ /www. foca-bld. IWY. tr htto://www.gazibeledivesi.oib.net htto://www.gazianteo-bld.l.!ov.tr htto://www.giresunbelediyesi.net htto://www.gulyali-bld.gov.tr htto://www.gokceadamiz.com lhtto://www.l.!oksu belediyesi.triood.comlgoksu lbld.html lhttp://www.golbasi-bld.gov.tr htto://www.l.!olcuk-bld.gov.tr htto:/ /www. wec-net. com. tr/be ledive/goreme Ihtto://www.wec-net.com.tr/beledive/gulsehir Ihtto://www.l.!uluc-bld.goy.tr

7 Weh 'deki Belediı'elerinıiz: Eskişehir Bi~viikşehir Beledivesi 113 BELEDİYE ADI Gümüşhane Belediyesİ Gümüşlük Belediyesi Gündoğdu (Rize) Güzelyalı Belediyesi Hacıbektaş Belediyesİ IHacıhamza (Çorum) Halkapınar (Konya) Belediyesi Hasanlar (Kütahya)Belediyesi Hayrat (Trabzon) Belediyesi Hekimhan Belediyesi Hisarcık (Kütahva) Beledivesi İçeri Cumra Belediyesi İskele (Balıkesir) Belediyesİ İstanbul Gaziosmanpaşa Beledi ~ Eskisehİr Büvüksehir Belediyesİ İzmit Beledivesİ Kadıköv Beledivesi Kağıthane Belediyesİ KapadokyalCaopadocia Karaman Belediyesi Karapınar (Konya) Karatav (Konya) Karbasan CKütahyal Beledivesi Kartal Belediyesi Kaymaklı Belediyesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Keçiören Belediyesi Kepez Belediyesi Keskin (Kırıkkale) Kestel Belediyesi Kırıkkale Belediyesi Kızkalesi Kocasİnan Belediyesi Konak Belediyesi Konya Büyükşehir Belediyesi ADRES Ihtto://www.wec-net.com.tr/belediye/hacıbektas htto://www.hacihamza-bld.gov.tr htto://www.halkapinar.8k.com Ihttp://hasanlarbld(a)ttnet.tr Ihttp://www.fortunecity.com/business/filthyrich! ~27/index.html Ihttp://www.icericumra.cib.net Ihttp://www.iskele.beldesi.com Ihttp://www.istanbulgop-bld.~ov.tr ihttp://www.eskisehir-bld.gov.tr httn://www.izmit-bld.!wv.tr htto://www.dut.net.tr/kadikov htto://www.kagithane-bld.gov.tr Ihttp://www.capoadocia.gov.tr Ihttp://www.karapinar.bld.gov.tr httn://karbasanb ld(a)ttnet. net. tr htto://www.kartal-bld.gov.tr Ihtto://www.wec-net.com.trlbelediye/kaymakli ihttp://www.kecioren-bld.gov.tr Ihttp://www.konya-bld.gov.tr

8 114 Çağdaş Yerel Yönetimler ii (i) Ocak 2002 BELEDİYE ADI Kon-'yaaltı (Antalya) Belediyesi Körfez Belediyesİ Kurucaova (Konya) Belediyesİ Kusadası Belediyesİ Küre (Bilecek) Belediyesİ Kütahya Labsekİ Belediyesİ Lalapasa Belediyesi Malatya Belediyesi Medar (Manisa) Beledİyesi Melikgazi Belediyesİ Mentese Belediyesi Meram (Konya) Belediyesİ Mustafa Kemal Pasa Belediyesi Mustafaoasa Belediyesi Mut(İcel) Narııdere Belediyesi Nevşehir Belediyesi Nilüfer (Bursa) Odunpazarı (Eskisehir) Oltu Belediyesi Ortahisar Belediyesi Osmancık (Corum) Belediyesi Ovakışla (BiItlis) Belediyesİ Qyaca (Ankara) Belediyesi Ödemis (Eskişehir) Belediyesi Özdere (Eskişeh ir) Belediyesi Özkonak Belediyesi Pancar (Eskisehir) Belediyesi Pazar Belediyesi Pendik Belediyesi Pınarkent (Denizli) Beledivesi ADRES htto://www.konyaalti-bld.gov.tr htto:/ /www.korfez-bld.gov.tr htto://www.hos.akdeniz.edu.tr/kurcaova htto://www.kusadasi-bld.gov.tr htto:/ /www.kutahya.bld.gov.tr htto://www.laoseki.com htto://www.telerehber.comllalaoasa Ihtto://www.malatya-bel.goy.tr htto://www.meram-bld.gov.tr htto:/ /www.melikgazi-bld.gov.tr htto://www.mentesebl.cib.net Ihtto://www.meram-bld.gov.tr Ihtto:/ /www.mustafakemaloasa-bld.goy.tr Ihtto:/ /www. wectnet.com.trlbelediye/mustafaoasa nttp://www.mutbelediyesi.8.com.tr nttp://www.narlidere-bld.gov.tr nttp://www.cappadocia.gov.tr nttp://www.nilufer.bld.goy.tr htto://www.odunoazari.bld.gov.tr htto://www.oltulular.neti7htm htto://www.wec-net.com.tr/belediye/ortahisar htto://www.osmancik-bld.gov.tr htto://www.ahlatbelediyesi.com.tr.tc htto:/ /www.wec-net.com.trlbelediye/ozkonak nttp://www.members.xoom.com/oazar-rize nttp://www.pendik-bld.goy.tr Polatlı Belediyesİ nttp://www.polatliinternet.com.tr/belediyelintro.html Salihli Belediyesi Samandıra Belediyesi

9 Web 'deki Beledin!lerimiz: Eskişehir Bi~vükşehir Belediyesi 115 BELEDİYE ADI Samsun Büvükşehir Beledivesi Sanlıurfa Beledivesi Saravbahce Beledivesi Selçuklu Belediyesi Serdivan (Sakarya) Belediyesi Sırçalı (Yozgat) Belediyesi Sisli Belediyesi Soluova (Amasya)Belediyesi isahinbey (Gaziantep) Belediyesi ISeyhler (Kütahya) Belediyesi,Sile Belediyesi İstanbul [alas Belediyesi Taşucu (İçel) Belediyesi Tavşancıl Belediyesi Tekirdağ Beledivesi lrekirova Belediyesi Tire Belediyesi [okat Belediyesi Toroslar Belediyesi Tosya (Kastamonu) [rabzon Belediyesi Turhal Belediyesi Tuzla (İstanbul) Belediyesi Uçhisar (Nevşehir) Belediyesi Uçhisar Belediyesi Ulaş\ı (Kocaleli) Beledivesi Ulucak (Eskisehir) Beledivesi Urla (Eskişehir) Vskudar Beledivesi Uzumlu Beledivesi Ümranive Belediyesi Ünve Beledivesi Ürgüp Belediyesi Van Belediyesi Yaka (Afyon) Belediyesİ Yalova Yatağan Belediyesİ / Denizli ~DRES lhttp://www.sanliurfa-bld.gov.tr Ihttp://www.seIcuklu-bld.gov.tr Ihttp://www.serdivan.8m.com Ihttp://sircalibelediyesi(a),hotmail.com Ihttp://www.sisli-bld.gov,tr Ihttp://www.suluova-bld.gov.tr l.ı Ihttp://seyhlerbld{a;:ttnet.net.tr Ihttp://www.geocities.comlimlO3-sile Ihttp://www.talas-bld.gov.tr Ihttp://www tasucu-bld.gov.tr Ihttp://www.tavsancil-bld.gov.tr Ihttp://www.tekirdag-bld-gov.tr ttıuo://www.tekirova-bld.gov.tr thttp://www.tire-bld.gov.tr ihup://www.tokat-bld.gov.tr Ihtto://www.toroslar-bld.gov.tr lhttp://www.tosva.belediyesi.com Ihttp://www.trabzonbelediyesi.gov.tr Ihttp://www.turhal-bld.gov.tr Ilhttp://www.tuzla-bld.gov.tr Ihttp://www.wec-neLcom.tr lhttp://www.wec-net.com.trlbeledive/uchisar Ihttp://www.ulucak-bld.gov.tr thttil://www.uskudar-bld.gov.tr Ilhttp://www.uzumlu-bld.gov.tr Ihttp://www.umraniye-bld.gov.tr ttıttp://www.unve-bld.gov.tr. Ihttp://www.wec-net.com.trlbeledive/urgup Ihttp://yatagan-bld.gov.tr Ihttp://www.valova.bld.gov.tr lhttp://www.yatagan-bld.gov.tr

10 i 16 Çağdaş Yerel Yönetimler II (i) Ocak 2002 BELEDiYE ADI Yenimahalle Beledivesİ Yenisehir (ice!) Y ıldırım Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi ADRES htto://www.venimahalle.beledivesi.com.tr htto://www.venisehir.bld.gov.tr htto://www.yildirim bld.gov.tr htto://www.zeytinbumu-bld.gov.tr Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Tamtım Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi, Tablo 3'de özetlenen bölümlerin yer aldığı indeks sayfası ile açılmakta ve ana sayfada, belediyenin yürüttüğü işlevlere yönelik güncel haber niteliğinde bilgilerin özetlerine yer verilmektedir. Başkan Tablo 3: Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Web Sitesinde Yer Alan Bölümler ;~aşkal);;; Lınıel~t, Belediye 200 i Yılı Harcamaları Kent Rehberi Ana sayfa Site'Hantası E-posta Hava Durumu c fenrui1~l ~O~lfM<,f ~./ v: ~~~ ~'},ılıılljmenü Su Borcu Sorgulama Nöbetçi Eczaneler "IY'.)Qift"'"tf':1ıl~~tr;;::,',<>ne,mllTele(onJar. '.". "'. i'...""' '.'?Site;tçl.i~~l11a' Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanının özgeçmiş ve görevlerine yer verilen bu bölümde, erişimciler Başkan'a e-posta gönderebilecekleri bir platforma sahip olabilmektedirler. Öte yandan, Başkan, internet kullanıcılarına yönelik bu bölümde verdiği mesajında, interneti hizmet etkinliğini artırmada demokratik bir platfonn olarak gönnekte; interaktif belediyecilik anlayışı içinde sitede halkın her türlü bilgiyi belediyeye online ileterek siteden online izleyebileceklerini ifade etmektedir. Belediye Bu başlık altında belediyenin tarihçesi Belediye Meclisi Üyeleri, belediye teşkilat şeması, belediyenin açmış olduğu ihaleler ve belediyenin şirketleriyle ilgili bilgiler sunulmaktadır.

11 Weh 'deki Belediyelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Beled~vesi ı ı 7 E-hizmet Belediye web sitesi üzerinden sunmayı hedeflediği e-hizmetlere, bu bölümde yer vermektedir. Nitekim, Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar sorgu ekranına girmek suretiyle mevcut su borçlarını (online) öğrenebilmektedirler. Kent Rehberi Kent Rehberi ile erişimcilere, Eskişehir ilinde faaliyet gösteren nöbetçi eczaneler ve iletişim adresleri, önemli telefon numaraları ve hava durumuyla ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Linkler Bu bölümde arama motorları, üniversiteler, gazeteler/dergiler, para/borsa, kültür/sanat, sağlık/tıb, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları, televizyonlar ve kütüphane/bilgi merkezlerine erişim sağlanabilecek bağlantılara yer verilmektedir. Ana sayfa Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yurtiçi etkinliklerle ilgili güncel bilgi, haber ve duyurulara yer verilen bu bölümden erişimciler sitede yer alan diğer bilgilere kısa yoldan erişme olanağına sahip olabilmektedirler. Terminal Monitörü Eskişehir iline ya da Eskişehir'den başka illere seyahat etmek isteyen yolculara otobüs firmaları, kalkış ve varış saatleriyle ilgili sorgulama olanağı sunmaktadır. Böylece yolcular seçtikleri zaman, il ve firma bazında rezervasyon için bilgi sahibi olabilmektedir. Su Borcu Sorgulama Eskişehir halkı, adlarına tahakkuk eden su borçlarını, abone numaralarını ya da kentli no seçeneğini girerek öğrenebilmektedir. Şehir Tiyatroları Şehir Tiyatrolarında gösterime giren oyunların gün ve saat olarak programları sunulmaktadır y,ı, Harcamaları Bu başlık altında Belediye 2001 yılında gerçekleştirdiği cari harcamaları, yatırım harcamaları ve transerleri sunmaktadır. Bu uygulama belediyeye yönetirnde saydamlığı sağlamaya zemin oluşturmaktadır.

12 118 Çağdaş Yerel Yönetimler II (i) Ocak 2002 HızLı Menü Erişimeder hızlı menüde yer alan su borcu öğrenme, nöbetçi eczaneler, ö nemli telefonlar, şirketler, ihaleler ve Terminal Monitör gibi seçenekleri tıklayarak, ulaşarak, sitede sunulan bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşabilmektedirler. Nöbetçi Eczaneler Eskişehirde faaliyet gösteren nöbetçi eczanelerin adres ve telefon gibi iletişim bilgileri sunulmaktadır. Site Haritası Site haritası, erişimcilere sitede bulunan bilgilere hızlı ve kolayerişim sağlamak üzere geliştirilmiştir. E-posta Bu bölümde sunulan e-posta adresi ile belediyeye her türlü bilgi, istek ve talepler iletilebilmektedir. Hava Durumu günlük hava durumu verilmek Ana sayfada yer alan bu başlıkta Eskişehir'in tedir. Önemli Telefonlar Acil, hastaneler, belediyeler, otobüs firmaları ve Türk Telekom gibi başlıklar altında toplanan tablolarda Eskişehir'de bulunan önemli kurum ve kuruluşlarının telefon numaraları listelenmektedir. Arama Ana sayfada yer alan arama diyalog kutusu ile erişimcilere site içinde bulunan bilgilere anahtar kelimelerle ulaşma olanağı verilmektedir. İnternet ve Web Teknolojilerinin Sunduğu Olanaklar İnternet ve web teknolojileri yerel yönetimlere yönetsel ve gündelik bilgileri iletme, etkileşimli on line hizmetleri (online vergi, iş başvurusu, dilekçe, istek ve şikayet formları) sunma, demokratikleşmeye katkı, saydam yönetim ve yerel ticaret ve sanayii teşvik etmek gibi olanaklar sunmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi, belediyenin web sitesi yoluyla bu olanakları kullanım potansiyeli değerlendirildiğinde şu sonuca ulaşılmaktadır: Belediye site yoluyla ağırlıklı olarak halkı belediye hizmetleriyle ilgili yönetsel ve gündelik bilgilerle donatmaktadır. Etkileşimli online hizmet sunma, site web politikalarında dile getirilmekle beraber, sitede e-hizmet başlığı altında yer

13 Web 'deki Beled~velerimiz: Eskişehir Büyükşehir Be'ed~vesi i 19 verilen bu tür hizmetlerin online su borcunu öğrenme ve halkın dilek, istek ve şikayetlerini iletebilecekleri platformlarla sınırlı olduğu gözlenmektedir. Bu kapsamda planlanan online vergi/su vb. borcu ödeme gibi e-hizmetler henüz sunulmamaktadır. Öte yandan, yerel seçim ve halk oylarnaların site kanalıyla halka web üzerinden aktarılması gibi demokratikleşmeye katkı sağlayan uygulamaların web sitesinde değerlendirilemediği gözlenmektedir. Ancak, sitede saydam yönetim anlayışına katkı sağlayabilecek ihale bilgileri ve ilanlarıyla, belediye harcamalarıyla ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Sitenin henüz yerel ticaret ve sanayii teşvik edecek uygulamalardan (bölgeye uygulanan teşviklerden yatırımcıları haberdar etmek, işverenin nitel ve niceliği ile ilgili bilgiler sunma, bölgede işyeri açma ve kapatma ile ilgili işlemleri gerçekleştirme veya bunlarla ilgili formlar sunma) yoksun olduğu dikkat çekmektedir. Öte yandan, Belediyenin sitede gerek Başkanın gerekse istek ve taleplerde bulunabilecek diğer yetkililerin e-posta adreslerini sunarak halkla iletişim ve etkileşim platformu sağladığı görülürken, tartışma ve katılım platformu sağlayan usenet ve listserv uygulamalarına henüz yer verilmediği gözlenmektedir. Web Hizmetleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, halkla İlişkiler odaklı hizmetler, yönetime katılımı sağlayan ve teşvik eden uygulamalar, sosyal sorumluluk uygulamaları ve e-ticaret/hizmet uygulamaları olarak özetleyebileceğinıiz web hiznıetlerini site yoluyla gerçekleştirme açısından değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır: Halkla İlişkiler" Odaklı Uygulamalar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web teknolojileri kanalıyla uyguladıkları halkla ilişkiler odaklı uygulamaları, site de yer verilen halkın dilek ve isteklerini mesaj olarak gönderebilecekleri ziyaretçi defteri uygulaması, başkan ve site web yöneticisinin e-posta adreslerinin sunulmasıyla sınırlı kalmaktadır. Yönetime Katılımı Sağlayan ve Teşvik Eden Uygulamalar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde halkın Belediye Meclis kararlarına ulaşabilecekleri zemin yaratılmamış olup halkın kararlarının oluşumlarına katkıda bulunabilecekleri katılım mekanizmalarına da yer (, Web teknolojilerinin halkla ilişkiler alanına sunduğu olanaklar hakkında bilgi için bkz. Bensghir, 2000b.

14 120 Çağdaş Yerel Yönetimler ii (/) Ocak 2002 verilmemiştir. Sitede Belediye başlığı altında yer verilen Belediye Meclisi bölümünde ise yalnızca Belediye Meclis Üyelerinin isimleri ve fotoğraftan sunulmaktadır. E-HizmeIIİş/Ticarel Uygulamalan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, web sitelerinde ayrı bir başlık olarak sitede sunmayı hedeflediği e-hizmetleri, internet üzerinde sunulan alternatif belediyecilik hizmetleri olarak ifade etmektedir. Belediye kentlilere daha hızlı ve etkili hizmet sunmak üzere e-belediyeciliğin bir altyapısı olarak öngördükleri e hizmetleri su, emlak, çevre temizlik, ilan, reklam asfalt ücretleri, hal, fıyatları ve mezarlık ücretleri başlığı altında toplamaktadır. Bu sayılan hizmetlerden Belediye henüz su ücretlerinin siteden öğrenebilmesine yönelik çalışmaları tamamlamış ve uygulamaktadır. Sosyal Sorumluluk Uygulama/arı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, web sitesinin ana sayfasında sosyal sorumluluk uygulamaları olarak ele alabileceğimiz etkinliklere yer vermektedir. Bu bağlamda, sitede halkı sigaranın zararları ile ilgili uyarıda bulunan bir imaja yer verilmektedir. Aynı şekilde, şehrin deprem risk haritalarının oluşumuna yönelik belediye çalışmaları halka aktarılmaktadır. Belediye, web sitesinde yer verdiği nöbetçi eczaneler ve bunlarla ilgi li iletişim ve adres bilgileri sunarak sağlık alanında halkı bilgilendirerek sosyal sorumluluğunu yerine getirmektedir. Yönetimde Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik Belediye ana sayfasında sunduğu 200 i yılı harcamaları (cari, yatırım ve transfer) ile saydam yönetim için önemli bir adım atmaktadır. Halk web sitesi üzerinde, belediyenin kaynaklarını nasıl kullandığını izleme ve gerektiğinde hesap sorabilmek için bilgi sahibi olabilmektedir. Öte yandan, sitede belediyenin açmış olduğu ihalelerin duyurulması ve bu konuda ilgilileri yönlendirici bilgilerin sunulması da yönetirnde saydamlık ve hesap verilebilirliğin birer örneğini o luşturmaktadır. Değerlendirme ve Öneriler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesini, web politikası, web hizmetleri ve web tasarım 7 özelliklerini (web sitesini örgüt şemasına göre düzenleme, URL, adresleri biyografı, arşiv, server'a erişim, güncellik, içeriği yansıtmayan başlıklar, iyelik ve yasal haklar, güvenlik ve kişisel bilgilerin gizliliği, yabancı dil/çeviri seçeneği, engelliler için erişim kolaylığı ve site haritası) dikkate alarak değerlendirdiğimizde şu sonuçlara ulaşılmaktadır: 7 Web tasarım ve yönetime ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Bensghir

15 Weh 'deki BeledZvelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ı 21 Web Politikası Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı web politikasını, yukarıda belirtildiği gibi site mesajında oldukça net olarak ortaya koymuştur. Buna göre, Başkan belediye web hizmetini "interaktif beled~yecilik" olarak adlandırmakta ve bu uygulama çerçevesinde belediyenin yönetim anlayışını halka daha yakından tanıtma, proje ve yatırımlardan haberdar etme olanağına kavuşacağını; web sitesi ile halkın Eskişehir ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceklerini, sorunlarını ve görüşlerini online formlar aracılığı ile anında belediyeye ulaştırabileceklerini ve online olarak yapılacak başvuruların neticesinin yine web sitesinden takip edebileceğini dile getirmektedir. Bu mesajında Başkan, internet'e ve web'e açılma amaçlarının Eskişehir'lilere sunulan hizmetlerin etkinliğini arttırmak olduğunu belirtmektedir. Site içeriği bu politikada ortaya konan hedefler açısından gözden geçirildiğinde, erişimcilere belediye hizmet ve etkinlikleri ile ilgili güncel bilgilerin aktarıldığı ve halkın görüş ve dileklerini kolaylıkla aktarabileceği formlar kanalıyla katılımcı demokrasinin gelişmesine yönelik önemli adımların atıldığı görülmektedir. Ancak, iki yönlü etkileşime açık olduğu gözlenen sitede, halkın kararlara katılımını sağlayan mekanizmalar yer verilmediği gözlenmektedir. Halkın belediyede alınan kendilerini doğrudan etkileyebilecek kararlara katılmalarını sağlayacak uygulamalara da yer verilmesi halinde katılımcı demokrasinin gelişmesi hedefine yaklaşılabilir. Bu amaçla, web sitesinde kararlar oluşmadan önce halkın görüş ve düşüncelerini almaya yönelik kamuoyu yoklamalarına (referandum) sıkça yer veren düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Web Hizmetleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi yoluyla halkı belediye hizmetleriyle ilgili bilgilendirirken halkla ilişkiler işlevinin tanıtım boyutunun yeterince yerine getirmekte; halkın görüş ve dileklerini formlar kanalıyla aktarabileceği platformlar yaratmaktadır. Öte yandan, e-hizmet uygulamaları şimdilik su borcu ödeme ile sınırlı olsa da halka diğer alanlarda e-hizmet götürmek üzere çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir. Ancak, sitede web teknolojilerinin sunduğu e-/ticaret ve hizmet olanaklarından, yönetime katılımı teşvik eden uygulamalara ve sosyal sorumluluk alanına hizmet eden daha çok düzenlemelere gitmesi gerekmektedir. Web Sitesini Örgüt Şemasına Göre Düzenlemek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi tasarımında işlevler ön plana a lınmış olup, sitenin tasarımı örgüt şemasını yansıtacak özelliklere dayandırılmamıştır.

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015

Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015 Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015 kadın emeği ve istihdamı girişimi women's labor and employment initiative 02 BELEDİYELERİN STRATEJİK

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 65 YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Demokaan DEMİREL 1* ÖZET Günümüzde küreselleşme süreciyle birlikte bilginin önemi giderek artmıştır. Bilgi ve iletişim

Detaylı

SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER TÜRKİYE.DE YÖNETİM BİLİşİM SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Türksel KAYA BENSGHİR* Özet:. Yönetim Bilişim Sistemleri (fbs), eklektik bir yapıya sahip, diğer pek çok disiplinlerin kesişme

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

Vize Şikâyet Hattı Proje Raporu

Vize Şikâyet Hattı Proje Raporu 1 Vize Şikâyet Hattı Proje Raporu Đktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları No: 227 2 Vize Şikâyet Hattı Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin desteğiyle, Đktisadi Kalkınma Vakfı ve European Citizen

Detaylı

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mehmet MARANGOZ * mehmetmarangoz48@hotmail.com Burak YEŞİLDAĞ ** burakyesil@gmail.com Işıl ARIKAN SALTIK ** isilas@mu.edu.tr

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI?

TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI? TÜRKĐYE DE E-DEVLET NASIL OLMALI? TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ RAPORU Ekim, 2001 1 / 149 TEŞEKKÜR Bu kitabın yazılmasında emeği geçen Çalışma Grupları na Koordinatörlere Editörlere Teşekkür ederiz. TBD 2 /

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

2012 Faaliyet RapoRu

2012 Faaliyet RapoRu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Özet Finansal Göstergeler 10 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 11 Kısaca Kuveyt Türk 12 Kilometre Taşları 14 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve Hizmet

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011

TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI ŞUBAT 2011 T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa I T. C. S E R H A T K A L K I N M A A J A N S I Sayfa II ÖNSÖZ Genel olarak müşteri ne ister? Sorusunun

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yetki ve karar alma sürecindeki durumunu

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı