Web'deki Belediyelerimiz:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web'deki Belediyelerimiz:"

Transkript

1 Web'deki Belediyelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * e-türkiye ve e-devlet girişimlerinin Avrupa Birliğine uyum çalışmalarıyla birlikte ivme kazandığı ülkemizde web'e açılan belediyeler bu yeni oluşuma doğrudan katkı sağlamaktadır. Ancak, halkla ilişkiler yönetime katılma, sosyal sorumluluk, yönetimde saydamlık, hesap verilebilirlik, e-hizmet ve e-ticaret a racı olarak kullanım potansiyeli sunan web teknolojilerden, web'e taşınan ülkemiz belediyelerinin genelolarak bu potansiyeli yeterli düzeyde değerlendirebildiklerini söylemek güçtür. Makalede, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi incelenerek, belediyenin internet ve web teknolojilerini, halkla ilişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk, yönetirnde saydamlık, hesap verilebilirlik, e-hizmet ve e-ticaret aracı olarak kullanım düzeyi değerlendirilecektir. i Çalışmada, önce dünyada ve ülkemizde internet ve web teknolojilerinin kullanımı ve ülkemizde web'deki belediyelerin niceliksel gelişimi üzerinde durulacak ve ardından, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi tanıtılacak; belediyenin web teknolojilerinin sunduğu potansiyelden yararlanma düzeyi ve web hizmetleri üzerinde durularak, site içeriği değerlendirilecektir. Yöntem Çalışma, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesine, i O Şubat-2 Nisan 2002 tarihleri arasında farklı zamanlarda yapılan erişimlerde ulaşılan bilgiler ü zerinde yapılan içerik analizine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmede kullanılmak üzere, site ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek amacıyla site webmaster'ına gönderilen Anketı Formu'na yanıt alınamamıştır. Dünyada ve Ülkemizde İnternet ve Web Teknolojileri Dünyada internet kullananların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Nua'nın yaptığı araştırmalara göre Kasım 2000 itibarıyla dünya üzerinde İnternet kullanıcı Dr., TODAiE Asistanı. tkaya(g;todaie.gov.tr. i Diğer belediyelerin bu kapsamda incelenmesi başka makalelerin konusunu oluşturacaktır. ı Belediye Web Siteleri E-Soru Fonnu olarak yazar tarafından hazırlanan Anket Formu (web yönetim. tasarım ve içeriğe yönelik) 12 sorudan oluşmaktadır. E-posta yoluyla tarihinde gönderilen Formun, yine bu kanalla yanıtlanması istenmiştir. Çağdaş Yerel Yönetim/er, Cilt ii Sayı / O('ak 20fJ2,... /07-/24.

2 108 Çağdaş Yerel Yönetimler i i O) Ocak 2002 sayısı milyon olarak tahmin edilirken, bu sayının Ağustos 2001 'de yüzde 26 artışla 5 ı 3.4 i milyona ve Şubat 2002 itibarıyla da yüzde 34 artışla milyona ulaşacağı öngörüımektedir (Tablo I). Tablo 1: Dünyada İnternet KullaDlm Durumu (Milyon kişi) Kasım 2000* Ağustos 2001 ** Şubat 2002*** i Afrika 3.ll Asya/Pasifik Avrupa Orta Doğu Kanada/ABD Latin Amerika Dünya Toplamı I) ). u. ı ). Öte yandan, ülkemizde sayıları giderek artan internete açılan kamu kuruluşlarının sayısı Ekim 2000'de ; iken, i O Aralık 200 i 'de 858'e ulaşmış ve 2 Nisan 2002 itibarıyla da Ekim 2000'den bu yana yaklaşık olarak yüzde 78 artarak 990'a ulaşmıştır ( ). Taylor Nelson Sofres (TNS) Araştırma Şirketi tarafından Haziran-Eylül 200 i tarihleri arasında 27 ülkede 4 yapılan araştırma, Dünyada ve ülkemizde internet ve e-devlet kullanımına ilişkin önemli bulgular sunmaktadır. Bu araştırma sonuçlarından bazıları aşağıda özetlenerek dünyada ve ülkemizde e-devlet kullanım düzeyine yönelik görünüm resmedilmiştir. Dünyada internet ve e-devlet kullanımına yönelik ulaşılan bulgular ve yayinları TNS Turkiye.pdf: Araştırmada e-devlet kullanımının en yoğun olduğu ülkeler arasında, başta Norveç (e-devlet kullanım oranı yüzde 53 ve internet kullanım oranı %63) olmak üzere; Danimarka, Kanada, Finlandiya, ABD, Hong Kong, Avustralya ve Hollanda'nın bulunduğu görülmektedir. Öte yandan, e-devlet kullanımının en az olduğu ülkeler arasında Endonezya, Rusya Federasyonu, Polonya, Litvanya, Slovakya, Lotviya, Malezya ve Türkiye yer almaktadır..o Bensghir, 2000a: ıo8. 4 Kuzey Amerika-ABD, Kanada; Avrupa-Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Macaristan, Lotviya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Rus Federasyonu, Slovakya, ispanya ve Türkiye; A:'>yaIPasi/ik - Avustralya, Hong Kong, Hindistan. endonezya, Japonya, Malezya, Güney Kore ve Tayvan.

3 Weh 'deki Beledivelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Beled~vesi 109 Aynı araştırma, demografik özellikler açısından e-devlet kullanımının en yoğun olduğu yaş grubunun aralığında bulunduğunu ortaya koymuştur. Öte yandan, e-devlet ve internet kullanıcıların çoğunu erkekler oluşturmaktadır. Araştırma, e-devletin daha çok bilgi alma amacıyla kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Nitekim, araştırmanın yapıldığı dönemde Norveç'te son 12 ay içerisinde Norveç halkının yüzde 41 'inin devlet web sitelerinden bilgi almak üzere web'e girdiklerini belirtmişlerdir. Web sitelerinden devlet formlarına ulaşma ve devlet kurumlarına kişisel bilgiler vermek üzere başvuranların oranının düşük kaldığı gözlenmiştir. Araştırma, internet üzerinden kredi kart numarası, banka hesap numarası ve aylık gelir gibi kişisel bilgilerin verilmesinin güvenli olmadığını düşünenlerin o ranının (0/064) yüksek olduğunu göstermiştir. Nitekim, araştırma evreni içinde yer alan toplam yetişkin nüfusun yüzde ltsi kendilerini e-devlet sürecinde çok güvenli hissederken; ancak yüzde l'i kendilerini çok güvenli gördüklerini belirtmişlerdir. Güven duyma açısından başta gelen ülkeler arasında Finlandiya (%31), Kanada (%30) ve Estonya (%27) bulunmaktadır. İnternet ve e-devlet kullanımında güvenlik konusunda en hassas olan ülkeler ise Almanya (%85), Japonya (%84), Fransa (0/084), ABD (0/072) ve Çek Cumhuriyeti (%72) dir. Aynı araştırmada Türkiye'de internet ve e-devlet kullanımına ilişkin olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır ve yayinlar/ TNS Turkiye. pdf: Türkiye bu araştırmada diğer 27 ülke ile karşılaştırıldığında yüzde 3 oran ile e-devleti kullanan en düşük ülkeler arasında, sonuncu sırada yer almaktadır. Türkiye'de devlet kurumlarına online ulaşanların oranı araştırmanın yapıldığı son 12 ayda yüzde 3 olmuştur. Online erişimin yüzde l'i daha sonra postalanacak ve fakslanacak resmi formların yazdırılması amacıyla yapılırken; yüzde 2'si ise sitelerden bilgi alma amacıyla yapılmıştır. E-devlet kullanımının demografik özellikleri açısından dağılımına bakıldığında ise, erkek kullanıcıların (%82) ve orta ve üst düzey gelirli kişilerin (0/070) önde geldiği görülmektedir. Öte yandan, online bilgi aktaranların yüzde 66'sı İnterneti güvenli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Ülkemizde Web'deki Belediyeler Ülkemizde web'e açılan belediyelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan yaptırnız taramada tespit edilen belediye web adreslerinin sayısı 200'ü açmıştır (Tablo 2). Web'e açılan belediyelerin adresleri yerelnet portalında (http://www.yerelnet.org.tr) ve İçişleri Bakanlığı web sitesinde

4 ı io Çağdaş Yerel ['önetimla f f (i) Ocak ]()():! (http://www.mahalli-idareler.gov.tr) sunulmaktadır. Ancak. bu listelerincelendiğinde henüz internette yer alan tüm belediyeleri içermediği gözlenmektedir. Bu nedenle araştırmacılar ve erişimciler için yararlı olabileceği düşüncesiyle makalede diğer kaynaklardan tespit ettiklerimizde dahilolmak üzere web'dcki belediyelerin listesine yer venneyi uygun görmekteyiz. BELEDiYE ADI IAdana Belediyesi IAdaQazarı Adıyaman Belediyesi Afyon Belediyesi Aön Belediyesi 16hlat Belediyesi. Tablo 2: İnternet'te Web Sayfası Bulunan Belediyeler' ADRES futtp://www.adana.bld.gov.tr Büyük ~chir Belediyesi Ihttp://www.adaQazari.bld.gov.tr Akdeniz (ice!) Belediyesi IAkhisar (Manisa) Belediyesi LAksaray (Aksaray) Belediyesi IAk~ehir Belediyesi (Alanya Belediyesi Aliağa Belediyesi Altındag Belediyesi laltınoluk Belediyesi (Altınoya (Yalova) Belediyesi Amasra Belediyesİ Amasya Belediyesi lankara Büyük~ehir Belediyesi Antalya Büyükşehir Belediyesi (Arhavi Belediyesi~ Artvin IArmutalan Belediyesi IAyancık (SinoR) Belediyesi A yrancı (Karaman) Belediyesi Bademli Belediyesi Bağcılar Belediyesi Bahçelievler Beledivesi Bahçesehir Beledivesi htto://www.adiyaman-bld.aov.tr htto://www.afyon.bld.goy.tr htto://agri bld.sitemvnet.com Ihttp://www.ahlatbelediYesi.go.to b.tm://www.aksaray-bld.gov.tr IhttQ://www.nasreddinaksehiLnet htto://www.wec-net.com.tr/belediye/alanya Ihtto://www.altinovabelediye.freeservers.com htto://www.amasra.net ~w.amasya-bld.gov.tr Ihtto://www.ankara-bel.gov.tr IhttQ://www.arhavi-bld.gov.tr htto:/lwww.armutalan-bld.gov.tr com Ihttp://www.bahcesehir-bld.gov.tr s Belediye web site adresler www. bilkent. edu. tr: www. mahalli-idareler. gov. tr" diger! webdeki belediyeler. htm; www. turkish-media. cami tr! tr belediyeler. htm, tis. tr. net, net ve yerdnelorg.tr: belediyelerı lir1listc.php adreslerinden temin edilmiştir.

5 Web 'deki Beh'dil'elerimi::,' Eskişehir Biivfikşehir Beled~\'(!si i II BELEDİYE ADI ladres Bahsılı (Kırıkkale) Belediyesi lhttp://www.. bahsili-bld.gov.tr Bahsılı Beledıyesi Kırıkkale Ihttp://www.bahsilibelediyesi.com Bakirkoy Belediyesi Ihttp://www.bakırköy.bld.gov.tr Balıkesir (Balıkesir) Bekdiyesi ıtto://www. balikesir-bld.gov.tr Bandırma Beledi'Lesi htto://www.bandirma-bld.gov.tr Batman Belediyesi lhtt12://www.batman-bld.1!ov.tr Bayrampasa Beledivesi Ihttp://www.bayrampasa-bld.gov.tr Bekimasa (Kocaeli) Beledivesi Ihtto://www. bekimasa-bld. gov. tr. Beyazköy (Tekirdaa:) Beledivesİ net/members/beyazkoy Beykoz Belediyesi Ihttp://www.beykoz-bld.gov.tr Beyoğlu Belediyesi Beypazari Belediyesi Beysehir Belediyesi Konya htto://www.medyatext.com.tr/beysehirbelediye ~ Bitlis Belediyesi lhtto:/lwww.yerel.com.bitlis Bolu (Bolu) Belediyesi ihtto://www.bolu-bld.gov.tr Bozüyük (Bilecik) Belediyesi lhttp://www.bozoyuk-bld.gov.tr Burdur Belediyesi htto:l/www.burdur-bld.gov.tr Bursa Büyüksehir Belediyesi Ihttp://www.bursa-bld.gov.tr Büyükcekmece Belediyesi htto://www.bcekmece-bld.gov.tr Cankaya Belediyesi htto://www.cankaya-bld-gov.tr Ceyhan Belediyesi, Adana!htto:/lwww.ceyhan. net/ceyhan Cide Belediyesi Sanakkale Belediyesi IhttlL://www.canakkale-bld.gov.tr Sankırı Belediyesi Ihttp://www.yerel.comlcankiri Savuşbaşı Belediyesi (stanbul Ihttp://www.cavusbasi-bld.gov.tr Seşme Belediyesi Ihtto://www.cesme.gen.tr I"ınarcık (Yolaova) htt12://www.cinarcıkbld.com Siğli (Eskişehir) Belediyesi Ihttn://www.cigli-bld.gov.tr I"iğli Belediyesi Ihttp://www.eigli-bld.gov.tr {""orlu Belediyesi Ihttp://www.corlu-bld.gov.tr {""orum Belediyesi I"ubuk (Ankara) Belediyes Dalyan (Mu{rla) Ihtto://www.dalyan-bld.gov.tr Datca (Muğla) Değirmendere Belediyesi htto://www.değirmendere-bld.gov.tr Demirseyh (Corum) Belediyesi Ihtto://www.demirseyh.8k.com

6 ı ı 2 Çağdaş Yerel Yönetimler JJ (i) Ocak 2002 BELEDiYE ADI ADRES Denizciler (Hatay) Belediyesi htto:/ /www.denizciler-bld.gov.tr Dereköv (Samsun) Beledivesi htto://www.derekoy.com.tr Derince (Kocaeli)Beledivesi Derinkuvu Beledivesi Didim Beıediv~i Avdın Dilovası (Kocaeli) 1ttp://www.dilovası-bld.gov.tr Divarbakir Beledivesi Düzce (Düzce) Beledivesi duzce-bld.gov.tr Düzköv (Trabzon) Beledivesi htto://www.duzkov.net.tr.tc Edremit (Balıkesİr) Belediyesi htto://www.edremit-bld.gov.tr Eksili (Antalva) Beledivesi ntto://www.eksilibeledivesi. cib.net IEminönü (İstanbul) Beledixesi futtır//www.eminonu-bld.gov.tr Erbaa (Tokat) Beledivesi Ibtt~://www.erbaa-bld.gov.tr Erdek Beledivesi Ereğli Beledivesi nttp://www.bizimeregli.com Erzin (Hatav) lerzin (Hatax i Beledixesi Esenboğa (Ankara) Beledivesi Esenvurt Belediyesi Eskisehir Beledivesi Esoiye Belediyesi htto://www.belediveler.net/esoiye/esbelediye.ht Fatih Belediyesi Foca Belediyesi Gazi Belediyesi Samsun Gazianteo Belediyesi Gebze Belediyesi Giresun Gülvalı (Ordu) Belediyesi Gökçeada Beledivesi Göksıı(içe i) Gölbaşı Beledivesi Gölcük Belediyesi Görerne Beledivesi Gülsehir Belediyesi Gülüç (Zonguldak) Belediyesi ml htto:/ /www.fatih.oeg htto:/ /www. foca-bld. IWY. tr htto://www.gazibeledivesi.oib.net htto://www.gazianteo-bld.l.!ov.tr htto://www.giresunbelediyesi.net htto://www.gulyali-bld.gov.tr htto://www.gokceadamiz.com lhtto://www.l.!oksu belediyesi.triood.comlgoksu lbld.html lhttp://www.golbasi-bld.gov.tr htto://www.l.!olcuk-bld.gov.tr htto:/ /www. wec-net. com. tr/be ledive/goreme Ihtto://www.wec-net.com.tr/beledive/gulsehir Ihtto://www.l.!uluc-bld.goy.tr

7 Weh 'deki Belediı'elerinıiz: Eskişehir Bi~viikşehir Beledivesi 113 BELEDİYE ADI Gümüşhane Belediyesİ Gümüşlük Belediyesi Gündoğdu (Rize) Güzelyalı Belediyesi Hacıbektaş Belediyesİ IHacıhamza (Çorum) Halkapınar (Konya) Belediyesi Hasanlar (Kütahya)Belediyesi Hayrat (Trabzon) Belediyesi Hekimhan Belediyesi Hisarcık (Kütahva) Beledivesi İçeri Cumra Belediyesi İskele (Balıkesir) Belediyesİ İstanbul Gaziosmanpaşa Beledi ~ Eskisehİr Büvüksehir Belediyesİ İzmit Beledivesİ Kadıköv Beledivesi Kağıthane Belediyesİ KapadokyalCaopadocia Karaman Belediyesi Karapınar (Konya) Karatav (Konya) Karbasan CKütahyal Beledivesi Kartal Belediyesi Kaymaklı Belediyesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Keçiören Belediyesi Kepez Belediyesi Keskin (Kırıkkale) Kestel Belediyesi Kırıkkale Belediyesi Kızkalesi Kocasİnan Belediyesi Konak Belediyesi Konya Büyükşehir Belediyesi ADRES Ihtto://www.wec-net.com.tr/belediye/hacıbektas htto://www.hacihamza-bld.gov.tr htto://www.halkapinar.8k.com Ihttp://hasanlarbld(a)ttnet.tr Ihttp://www.fortunecity.com/business/filthyrich! ~27/index.html Ihttp://www.icericumra.cib.net Ihttp://www.iskele.beldesi.com Ihttp://www.istanbulgop-bld.~ov.tr ihttp://www.eskisehir-bld.gov.tr httn://www.izmit-bld.!wv.tr htto://www.dut.net.tr/kadikov htto://www.kagithane-bld.gov.tr Ihttp://www.capoadocia.gov.tr Ihttp://www.karapinar.bld.gov.tr httn://karbasanb ld(a)ttnet. net. tr htto://www.kartal-bld.gov.tr Ihtto://www.wec-net.com.trlbelediye/kaymakli ihttp://www.kecioren-bld.gov.tr Ihttp://www.konya-bld.gov.tr

8 114 Çağdaş Yerel Yönetimler ii (i) Ocak 2002 BELEDİYE ADI Kon-'yaaltı (Antalya) Belediyesi Körfez Belediyesİ Kurucaova (Konya) Belediyesİ Kusadası Belediyesİ Küre (Bilecek) Belediyesİ Kütahya Labsekİ Belediyesİ Lalapasa Belediyesi Malatya Belediyesi Medar (Manisa) Beledİyesi Melikgazi Belediyesİ Mentese Belediyesi Meram (Konya) Belediyesİ Mustafa Kemal Pasa Belediyesi Mustafaoasa Belediyesi Mut(İcel) Narııdere Belediyesi Nevşehir Belediyesi Nilüfer (Bursa) Odunpazarı (Eskisehir) Oltu Belediyesi Ortahisar Belediyesi Osmancık (Corum) Belediyesi Ovakışla (BiItlis) Belediyesİ Qyaca (Ankara) Belediyesi Ödemis (Eskişehir) Belediyesi Özdere (Eskişeh ir) Belediyesi Özkonak Belediyesi Pancar (Eskisehir) Belediyesi Pazar Belediyesi Pendik Belediyesi Pınarkent (Denizli) Beledivesi ADRES htto://www.konyaalti-bld.gov.tr htto:/ /www.korfez-bld.gov.tr htto://www.hos.akdeniz.edu.tr/kurcaova htto://www.kusadasi-bld.gov.tr htto:/ /www.kutahya.bld.gov.tr htto://www.laoseki.com htto://www.telerehber.comllalaoasa Ihtto://www.malatya-bel.goy.tr htto://www.meram-bld.gov.tr htto:/ /www.melikgazi-bld.gov.tr htto://www.mentesebl.cib.net Ihtto://www.meram-bld.gov.tr Ihtto:/ /www.mustafakemaloasa-bld.goy.tr Ihtto:/ /www. wectnet.com.trlbelediye/mustafaoasa nttp://www.mutbelediyesi.8.com.tr nttp://www.narlidere-bld.gov.tr nttp://www.cappadocia.gov.tr nttp://www.nilufer.bld.goy.tr htto://www.odunoazari.bld.gov.tr htto://www.oltulular.neti7htm htto://www.wec-net.com.tr/belediye/ortahisar htto://www.osmancik-bld.gov.tr htto://www.ahlatbelediyesi.com.tr.tc htto:/ /www.wec-net.com.trlbelediye/ozkonak nttp://www.members.xoom.com/oazar-rize nttp://www.pendik-bld.goy.tr Polatlı Belediyesİ nttp://www.polatliinternet.com.tr/belediyelintro.html Salihli Belediyesi Samandıra Belediyesi

9 Web 'deki Beledin!lerimiz: Eskişehir Bi~vükşehir Belediyesi 115 BELEDİYE ADI Samsun Büvükşehir Beledivesi Sanlıurfa Beledivesi Saravbahce Beledivesi Selçuklu Belediyesi Serdivan (Sakarya) Belediyesi Sırçalı (Yozgat) Belediyesi Sisli Belediyesi Soluova (Amasya)Belediyesi isahinbey (Gaziantep) Belediyesi ISeyhler (Kütahya) Belediyesi,Sile Belediyesi İstanbul [alas Belediyesi Taşucu (İçel) Belediyesi Tavşancıl Belediyesi Tekirdağ Beledivesi lrekirova Belediyesi Tire Belediyesi [okat Belediyesi Toroslar Belediyesi Tosya (Kastamonu) [rabzon Belediyesi Turhal Belediyesi Tuzla (İstanbul) Belediyesi Uçhisar (Nevşehir) Belediyesi Uçhisar Belediyesi Ulaş\ı (Kocaleli) Beledivesi Ulucak (Eskisehir) Beledivesi Urla (Eskişehir) Vskudar Beledivesi Uzumlu Beledivesi Ümranive Belediyesi Ünve Beledivesi Ürgüp Belediyesi Van Belediyesi Yaka (Afyon) Belediyesİ Yalova Yatağan Belediyesİ / Denizli ~DRES lhttp://www.sanliurfa-bld.gov.tr Ihttp://www.seIcuklu-bld.gov.tr Ihttp://www.serdivan.8m.com Ihttp://sircalibelediyesi(a),hotmail.com Ihttp://www.sisli-bld.gov,tr Ihttp://www.suluova-bld.gov.tr l.ı Ihttp://seyhlerbld{a;:ttnet.net.tr Ihttp://www.geocities.comlimlO3-sile Ihttp://www.talas-bld.gov.tr Ihttp://www tasucu-bld.gov.tr Ihttp://www.tavsancil-bld.gov.tr Ihttp://www.tekirdag-bld-gov.tr ttıuo://www.tekirova-bld.gov.tr thttp://www.tire-bld.gov.tr ihup://www.tokat-bld.gov.tr Ihtto://www.toroslar-bld.gov.tr lhttp://www.tosva.belediyesi.com Ihttp://www.trabzonbelediyesi.gov.tr Ihttp://www.turhal-bld.gov.tr Ilhttp://www.tuzla-bld.gov.tr Ihttp://www.wec-neLcom.tr lhttp://www.wec-net.com.trlbeledive/uchisar Ihttp://www.ulucak-bld.gov.tr thttil://www.uskudar-bld.gov.tr Ilhttp://www.uzumlu-bld.gov.tr Ihttp://www.umraniye-bld.gov.tr ttıttp://www.unve-bld.gov.tr. Ihttp://www.wec-net.com.trlbeledive/urgup Ihttp://yatagan-bld.gov.tr Ihttp://www.valova.bld.gov.tr lhttp://www.yatagan-bld.gov.tr

10 i 16 Çağdaş Yerel Yönetimler II (i) Ocak 2002 BELEDiYE ADI Yenimahalle Beledivesİ Yenisehir (ice!) Y ıldırım Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi ADRES htto://www.venimahalle.beledivesi.com.tr htto://www.venisehir.bld.gov.tr htto://www.yildirim bld.gov.tr htto://www.zeytinbumu-bld.gov.tr Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Tamtım Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi, Tablo 3'de özetlenen bölümlerin yer aldığı indeks sayfası ile açılmakta ve ana sayfada, belediyenin yürüttüğü işlevlere yönelik güncel haber niteliğinde bilgilerin özetlerine yer verilmektedir. Başkan Tablo 3: Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Web Sitesinde Yer Alan Bölümler ;~aşkal);;; Lınıel~t, Belediye 200 i Yılı Harcamaları Kent Rehberi Ana sayfa Site'Hantası E-posta Hava Durumu c fenrui1~l ~O~lfM<,f ~./ v: ~~~ ~'},ılıılljmenü Su Borcu Sorgulama Nöbetçi Eczaneler "IY'.)Qift"'"tf':1ıl~~tr;;::,',<>ne,mllTele(onJar. '.". "'. i'...""' '.'?Site;tçl.i~~l11a' Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanının özgeçmiş ve görevlerine yer verilen bu bölümde, erişimciler Başkan'a e-posta gönderebilecekleri bir platforma sahip olabilmektedirler. Öte yandan, Başkan, internet kullanıcılarına yönelik bu bölümde verdiği mesajında, interneti hizmet etkinliğini artırmada demokratik bir platfonn olarak gönnekte; interaktif belediyecilik anlayışı içinde sitede halkın her türlü bilgiyi belediyeye online ileterek siteden online izleyebileceklerini ifade etmektedir. Belediye Bu başlık altında belediyenin tarihçesi Belediye Meclisi Üyeleri, belediye teşkilat şeması, belediyenin açmış olduğu ihaleler ve belediyenin şirketleriyle ilgili bilgiler sunulmaktadır.

11 Weh 'deki Belediyelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Beled~vesi ı ı 7 E-hizmet Belediye web sitesi üzerinden sunmayı hedeflediği e-hizmetlere, bu bölümde yer vermektedir. Nitekim, Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar sorgu ekranına girmek suretiyle mevcut su borçlarını (online) öğrenebilmektedirler. Kent Rehberi Kent Rehberi ile erişimcilere, Eskişehir ilinde faaliyet gösteren nöbetçi eczaneler ve iletişim adresleri, önemli telefon numaraları ve hava durumuyla ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Linkler Bu bölümde arama motorları, üniversiteler, gazeteler/dergiler, para/borsa, kültür/sanat, sağlık/tıb, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları, televizyonlar ve kütüphane/bilgi merkezlerine erişim sağlanabilecek bağlantılara yer verilmektedir. Ana sayfa Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yurtiçi etkinliklerle ilgili güncel bilgi, haber ve duyurulara yer verilen bu bölümden erişimciler sitede yer alan diğer bilgilere kısa yoldan erişme olanağına sahip olabilmektedirler. Terminal Monitörü Eskişehir iline ya da Eskişehir'den başka illere seyahat etmek isteyen yolculara otobüs firmaları, kalkış ve varış saatleriyle ilgili sorgulama olanağı sunmaktadır. Böylece yolcular seçtikleri zaman, il ve firma bazında rezervasyon için bilgi sahibi olabilmektedir. Su Borcu Sorgulama Eskişehir halkı, adlarına tahakkuk eden su borçlarını, abone numaralarını ya da kentli no seçeneğini girerek öğrenebilmektedir. Şehir Tiyatroları Şehir Tiyatrolarında gösterime giren oyunların gün ve saat olarak programları sunulmaktadır y,ı, Harcamaları Bu başlık altında Belediye 2001 yılında gerçekleştirdiği cari harcamaları, yatırım harcamaları ve transerleri sunmaktadır. Bu uygulama belediyeye yönetirnde saydamlığı sağlamaya zemin oluşturmaktadır.

12 118 Çağdaş Yerel Yönetimler II (i) Ocak 2002 HızLı Menü Erişimeder hızlı menüde yer alan su borcu öğrenme, nöbetçi eczaneler, ö nemli telefonlar, şirketler, ihaleler ve Terminal Monitör gibi seçenekleri tıklayarak, ulaşarak, sitede sunulan bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşabilmektedirler. Nöbetçi Eczaneler Eskişehirde faaliyet gösteren nöbetçi eczanelerin adres ve telefon gibi iletişim bilgileri sunulmaktadır. Site Haritası Site haritası, erişimcilere sitede bulunan bilgilere hızlı ve kolayerişim sağlamak üzere geliştirilmiştir. E-posta Bu bölümde sunulan e-posta adresi ile belediyeye her türlü bilgi, istek ve talepler iletilebilmektedir. Hava Durumu günlük hava durumu verilmek Ana sayfada yer alan bu başlıkta Eskişehir'in tedir. Önemli Telefonlar Acil, hastaneler, belediyeler, otobüs firmaları ve Türk Telekom gibi başlıklar altında toplanan tablolarda Eskişehir'de bulunan önemli kurum ve kuruluşlarının telefon numaraları listelenmektedir. Arama Ana sayfada yer alan arama diyalog kutusu ile erişimcilere site içinde bulunan bilgilere anahtar kelimelerle ulaşma olanağı verilmektedir. İnternet ve Web Teknolojilerinin Sunduğu Olanaklar İnternet ve web teknolojileri yerel yönetimlere yönetsel ve gündelik bilgileri iletme, etkileşimli on line hizmetleri (online vergi, iş başvurusu, dilekçe, istek ve şikayet formları) sunma, demokratikleşmeye katkı, saydam yönetim ve yerel ticaret ve sanayii teşvik etmek gibi olanaklar sunmaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi, belediyenin web sitesi yoluyla bu olanakları kullanım potansiyeli değerlendirildiğinde şu sonuca ulaşılmaktadır: Belediye site yoluyla ağırlıklı olarak halkı belediye hizmetleriyle ilgili yönetsel ve gündelik bilgilerle donatmaktadır. Etkileşimli online hizmet sunma, site web politikalarında dile getirilmekle beraber, sitede e-hizmet başlığı altında yer

13 Web 'deki Beled~velerimiz: Eskişehir Büyükşehir Be'ed~vesi i 19 verilen bu tür hizmetlerin online su borcunu öğrenme ve halkın dilek, istek ve şikayetlerini iletebilecekleri platformlarla sınırlı olduğu gözlenmektedir. Bu kapsamda planlanan online vergi/su vb. borcu ödeme gibi e-hizmetler henüz sunulmamaktadır. Öte yandan, yerel seçim ve halk oylarnaların site kanalıyla halka web üzerinden aktarılması gibi demokratikleşmeye katkı sağlayan uygulamaların web sitesinde değerlendirilemediği gözlenmektedir. Ancak, sitede saydam yönetim anlayışına katkı sağlayabilecek ihale bilgileri ve ilanlarıyla, belediye harcamalarıyla ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Sitenin henüz yerel ticaret ve sanayii teşvik edecek uygulamalardan (bölgeye uygulanan teşviklerden yatırımcıları haberdar etmek, işverenin nitel ve niceliği ile ilgili bilgiler sunma, bölgede işyeri açma ve kapatma ile ilgili işlemleri gerçekleştirme veya bunlarla ilgili formlar sunma) yoksun olduğu dikkat çekmektedir. Öte yandan, Belediyenin sitede gerek Başkanın gerekse istek ve taleplerde bulunabilecek diğer yetkililerin e-posta adreslerini sunarak halkla iletişim ve etkileşim platformu sağladığı görülürken, tartışma ve katılım platformu sağlayan usenet ve listserv uygulamalarına henüz yer verilmediği gözlenmektedir. Web Hizmetleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, halkla İlişkiler odaklı hizmetler, yönetime katılımı sağlayan ve teşvik eden uygulamalar, sosyal sorumluluk uygulamaları ve e-ticaret/hizmet uygulamaları olarak özetleyebileceğinıiz web hiznıetlerini site yoluyla gerçekleştirme açısından değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır: Halkla İlişkiler" Odaklı Uygulamalar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web teknolojileri kanalıyla uyguladıkları halkla ilişkiler odaklı uygulamaları, site de yer verilen halkın dilek ve isteklerini mesaj olarak gönderebilecekleri ziyaretçi defteri uygulaması, başkan ve site web yöneticisinin e-posta adreslerinin sunulmasıyla sınırlı kalmaktadır. Yönetime Katılımı Sağlayan ve Teşvik Eden Uygulamalar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde halkın Belediye Meclis kararlarına ulaşabilecekleri zemin yaratılmamış olup halkın kararlarının oluşumlarına katkıda bulunabilecekleri katılım mekanizmalarına da yer (, Web teknolojilerinin halkla ilişkiler alanına sunduğu olanaklar hakkında bilgi için bkz. Bensghir, 2000b.

14 120 Çağdaş Yerel Yönetimler ii (/) Ocak 2002 verilmemiştir. Sitede Belediye başlığı altında yer verilen Belediye Meclisi bölümünde ise yalnızca Belediye Meclis Üyelerinin isimleri ve fotoğraftan sunulmaktadır. E-HizmeIIİş/Ticarel Uygulamalan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, web sitelerinde ayrı bir başlık olarak sitede sunmayı hedeflediği e-hizmetleri, internet üzerinde sunulan alternatif belediyecilik hizmetleri olarak ifade etmektedir. Belediye kentlilere daha hızlı ve etkili hizmet sunmak üzere e-belediyeciliğin bir altyapısı olarak öngördükleri e hizmetleri su, emlak, çevre temizlik, ilan, reklam asfalt ücretleri, hal, fıyatları ve mezarlık ücretleri başlığı altında toplamaktadır. Bu sayılan hizmetlerden Belediye henüz su ücretlerinin siteden öğrenebilmesine yönelik çalışmaları tamamlamış ve uygulamaktadır. Sosyal Sorumluluk Uygulama/arı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, web sitesinin ana sayfasında sosyal sorumluluk uygulamaları olarak ele alabileceğimiz etkinliklere yer vermektedir. Bu bağlamda, sitede halkı sigaranın zararları ile ilgili uyarıda bulunan bir imaja yer verilmektedir. Aynı şekilde, şehrin deprem risk haritalarının oluşumuna yönelik belediye çalışmaları halka aktarılmaktadır. Belediye, web sitesinde yer verdiği nöbetçi eczaneler ve bunlarla ilgi li iletişim ve adres bilgileri sunarak sağlık alanında halkı bilgilendirerek sosyal sorumluluğunu yerine getirmektedir. Yönetimde Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik Belediye ana sayfasında sunduğu 200 i yılı harcamaları (cari, yatırım ve transfer) ile saydam yönetim için önemli bir adım atmaktadır. Halk web sitesi üzerinde, belediyenin kaynaklarını nasıl kullandığını izleme ve gerektiğinde hesap sorabilmek için bilgi sahibi olabilmektedir. Öte yandan, sitede belediyenin açmış olduğu ihalelerin duyurulması ve bu konuda ilgilileri yönlendirici bilgilerin sunulması da yönetirnde saydamlık ve hesap verilebilirliğin birer örneğini o luşturmaktadır. Değerlendirme ve Öneriler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesini, web politikası, web hizmetleri ve web tasarım 7 özelliklerini (web sitesini örgüt şemasına göre düzenleme, URL, adresleri biyografı, arşiv, server'a erişim, güncellik, içeriği yansıtmayan başlıklar, iyelik ve yasal haklar, güvenlik ve kişisel bilgilerin gizliliği, yabancı dil/çeviri seçeneği, engelliler için erişim kolaylığı ve site haritası) dikkate alarak değerlendirdiğimizde şu sonuçlara ulaşılmaktadır: 7 Web tasarım ve yönetime ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Bensghir

15 Weh 'deki BeledZvelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ı 21 Web Politikası Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı web politikasını, yukarıda belirtildiği gibi site mesajında oldukça net olarak ortaya koymuştur. Buna göre, Başkan belediye web hizmetini "interaktif beled~yecilik" olarak adlandırmakta ve bu uygulama çerçevesinde belediyenin yönetim anlayışını halka daha yakından tanıtma, proje ve yatırımlardan haberdar etme olanağına kavuşacağını; web sitesi ile halkın Eskişehir ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceklerini, sorunlarını ve görüşlerini online formlar aracılığı ile anında belediyeye ulaştırabileceklerini ve online olarak yapılacak başvuruların neticesinin yine web sitesinden takip edebileceğini dile getirmektedir. Bu mesajında Başkan, internet'e ve web'e açılma amaçlarının Eskişehir'lilere sunulan hizmetlerin etkinliğini arttırmak olduğunu belirtmektedir. Site içeriği bu politikada ortaya konan hedefler açısından gözden geçirildiğinde, erişimcilere belediye hizmet ve etkinlikleri ile ilgili güncel bilgilerin aktarıldığı ve halkın görüş ve dileklerini kolaylıkla aktarabileceği formlar kanalıyla katılımcı demokrasinin gelişmesine yönelik önemli adımların atıldığı görülmektedir. Ancak, iki yönlü etkileşime açık olduğu gözlenen sitede, halkın kararlara katılımını sağlayan mekanizmalar yer verilmediği gözlenmektedir. Halkın belediyede alınan kendilerini doğrudan etkileyebilecek kararlara katılmalarını sağlayacak uygulamalara da yer verilmesi halinde katılımcı demokrasinin gelişmesi hedefine yaklaşılabilir. Bu amaçla, web sitesinde kararlar oluşmadan önce halkın görüş ve düşüncelerini almaya yönelik kamuoyu yoklamalarına (referandum) sıkça yer veren düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Web Hizmetleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi yoluyla halkı belediye hizmetleriyle ilgili bilgilendirirken halkla ilişkiler işlevinin tanıtım boyutunun yeterince yerine getirmekte; halkın görüş ve dileklerini formlar kanalıyla aktarabileceği platformlar yaratmaktadır. Öte yandan, e-hizmet uygulamaları şimdilik su borcu ödeme ile sınırlı olsa da halka diğer alanlarda e-hizmet götürmek üzere çalışmaların yürütüldüğü görülmektedir. Ancak, sitede web teknolojilerinin sunduğu e-/ticaret ve hizmet olanaklarından, yönetime katılımı teşvik eden uygulamalara ve sosyal sorumluluk alanına hizmet eden daha çok düzenlemelere gitmesi gerekmektedir. Web Sitesini Örgüt Şemasına Göre Düzenlemek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesi tasarımında işlevler ön plana a lınmış olup, sitenin tasarımı örgüt şemasını yansıtacak özelliklere dayandırılmamıştır.

16 122 Çağdaş Yerel Yönetimler II (i) Ocak 2002 URL Adresleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin web adresi (http://www.eskisehirbld.gov.tr/) diğer belediyelerde olduğu gibi bld uzantısı taşıyarak, belediye kimliğini taşımaktadır. Sitede yer alan sayfa adresleri için de anlamlı kısaltmalara gidildiği gözlenmektedir. Referans/Biyograji Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde diğer çoğu belediyelerde olduğu gibi, bilgi ve/görüş niteliğinde sunulan bilgiler için referans ve biyogratilere yer verilmediği görülmektedir. Bu tür görüş, yorum ve istatistiki bilgi sunumlarının bulunduğu site sayfalarında, kaynak kişi ve referanslara yer verilmesi güvenirlilik için önemli bir göstergedir. Arşiv Eskişehir Büyükşehir web sitesinde sanal bir arşivoluşturulmuş ve arama (search) mekanizması ile bu arşive ulaşılması sağlanmıştır. Server'a Erişim Eskişehir Büyükşehir web sitesine erişim server'a erişim İ güçleştirecek büyük hacimli imajlarla yüklenmediği İçİn oldukça hızlı gerçekleşmektedir. Güncellik İçeriği sürekli gözden geçirilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde günlük tarih ve güncelleme tarihi gibi bilgilere yer verilmektedir. Sitede son eklemelerin izlenmesine kolaylık sağlayacak bir bölüme (son eklemelerlbölümü yenilikler) ve "yeni" ibaresi ile donatılmış sunumlara yer verilmesi erişimcileri yönlendirmede yararlı olacaktır. içeriği Yansıt;"ayan Başlıklar Eskişehir Büyükşehir web sitesinde sunulan sayfalarda yer verilen başlıkların genelolarak içerikle uyumlu olduğu gözlenmiştir. iyelik (Copyright) ve Yasal Haklar Eskişehir Büyükşehir web sitesinde diğer belediye sitelerinde olduğu gibi i yelik ve yasal haklara ilişkin herhangi bir düzenlemeye rastlanılmamaktadır. Sitede sanalortamda fikri hakların korunmasına katkı sağlayacak bu düzenlemelere yer verilmesi yerinde olacaktır. Güvenlik ve Kişisel Bilgilerin Gizliliği Eskişehir Büyükşehir web sitesinde bilgi güvenliği ve kişisel bilgilerin gizliliğine ilişkin bir düzenlemenin olmadığı gözlenmektedir. Halihazırda sunulan

17 Web 'deki Beled~velerimi::: Eskişehir Büyükşehir Beled(wsi '23 bilgilerin genelolarak herkese açık bilgiler olduğu düşünüise de gelecekte gizlilik arz eden bilgilerin sunumunda bu tür düzenlemelerin yapılması gerekir. Yabancı Dil/Çeviri Seçeneği Site Türkçe olarak tasarlanıp, sunulmakta olup; henüz bir yabancı dil yansısı (İngilizce ya da başka dilde) bulunmamaktadır. Aynı şekilde, sitede başka dillere çeviri olanağı sağlayan çevirici (translator) desteği de yoktur. Yabancıların siteden yararlanabilmelerine engel teşkil eden bu durumu ortadan kaldırmak i çin sitenin en azından geniş kullanım alanı bulabilecek İngilizce yansısı sunulmalı ya da siteye bir çevirici mekanizmasının kazandırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. Sitelerde yabancı dil seçeneğinin sunulması sayısal uçurumu R (digital divide) azaltmada kullanılabilecek önemli bir adımdır. Engel/iter İçin Erişim Kolaylığı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde de ülkemizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi görme ve işitme engellilere kolaylık sağlayan uygulamalara ve düzenlemelere (donanım/yazılım desteği) henüz gidilmemiştir. Sitelerde bu amaçla oluşturulacak yazılım ve donanım desteği ülkemizde oldukça büyük olan (yaklaşık yüzde 95) sayısal uçurumun giderilmesinde ö nemli katkısı olacaktır. Site Haritası Sitede kullanıcılara erişim kolaylığı sunan bir site haritası oluşturularak aktif kılınmıştır. Erişimciler site haritası üzerinden site içeriğine hızlı bir şekilde erişibilmektedir. Sonuç olarak, halkı belediye hizmetleriyle ilgili bilgilendiren, güncel ve halkla kısmen etkileşime olanak sağlayan mekanizmalara sahip olarak tasarlanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi web sitesini, diğer pek çok belediye web sitelerinden farklı olarak, basit bir broşürden öte bir etkileşim ve iletişim ortamı olarak değerlendirebiliriz. Ancak, sitenin web politikasında dile getirilen katılımcı demokrasinin gelişimine doğrudan ve daha fazla katkı sağlayabilmesi için de, bünyesinde halkın belediye politika ve karar alma süreçlerine doğrudan katılımlarını sağlayan mekanizmalara yer vermesi ve e-hizmetlere yönelik çalışmaları hızlandırması gerekir. Ayrıca, sitede ülkemizde sayısal uçurumu azaltmada bir önlem olarak yabancı dil/çevirisi seçeneğine yer verilmeli; sitede sunulan bilgilerle güvenlik ve kişisel bilgilerin gizliliği ve iyelik haklarıyla ilgili düzenlemelere gidilmelidir. ii Sayısal uçurum, internet olanaklarından yararlanamayan nüfus büyüklüğünü ifade etmede kullanılan bir terimdir. Daha fazla bilgi için bkz. Bensghir, 2000c.

18 124 Çağdaş Yerel Yönetimler II (1) Ocak 2002 Kaynakça Bensghir, Kaya Türksel; "Web'deki Belediyelerimiz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, Temmuz 2000a., s Bensghir, Kaya Türksel; '"Halkla ilişkilerde Etkileşimli iletişim:web (www), Amme İ daresi Dergisi, Cilt 33, Sayı ı, Mart 2000b, s. ı ı ı -13 ı. Bensghir, Kaya Türksel; "Devlet-Vatandaş iletişiminde E-posta", Amme idaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı 4, Aralık 2000c, s ı. Bensghir, Kaya Türksel; Web Tasarımında ve Yönetiminde Etkililik", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, Sayı 4, Aralık 1999, 118- ı (ı ). hvr:l/www.edc\.ıc.t.netl~mq()rvcyayinlar/tns Turkivc.pdf ( ı). ( ). (ı ı). ı ı). many online/index.html (26. i I) ). ( ). hn1l1jww\\, ",,,,1,,,.,1 org.tr.

Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi

Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir Ülkemizde web' deki belediyelerin web teknolojilerini halkla ilişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk, ve e-iş/ticaret

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE 1 ADANA 8 0 8 Adliyesarayı PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Cemalpaşa PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Çarşı PTT Merkezi Müdürlüğü 2 Çukurova PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Sarıçam PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Ceyhan PTT Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı Şubesi/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa Şubesi/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares Şubesi/ Ankara 4-5 Mart 2013

4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı Şubesi/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa Şubesi/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares Şubesi/ Ankara 4-5 Mart 2013 4-5 Mart 2013 Aspendos Bulvarı si/ Antalya 4-5 Mart 2013 Gaziosmanpaşa si/ İstanbul 4-5 Mart 2013 Antares si/ Ankara 4-5 Mart 2013 Bakanlıklar si/ Ankara 4-5 Mart 2013 Kastamonu si/ Kastamonu 4-5 Mart

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

2-3 Mart 2013 Atrium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Capitol Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Torium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Cevahir Şubesi/

2-3 Mart 2013 Atrium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Capitol Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Torium Şubesi/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Cevahir Şubesi/ 2-3 Mart 2013 Atrium si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Capitol si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Torium si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Cevahir si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 Starcity si/ İstanbul 2-3 Mart 2013 CarrefourSA Kozyatağı

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi

Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * Ülkemizde web'e açılan belediyelerin internet ve web teknolojilerini halkla i lişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk,

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ

TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ Ek: 1 TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ EGİTİM İZNİ S.NO VERİLEN İL EGİTİM İZNİ S.NO VERİLEN

Detaylı

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni 1-2 Nisan 2013 Adana Şubesi Adana 1-2 Nisan 2013 Ankara Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Kızılay Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Balıkesir Şubesi Balıkesir 1-2 Nisan 2013 Burdur Şubesi Burdur 1-2 Nisan 2013 Bursa

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları GEM Nedir? 1997 DE KURULDU VE KATKILARIYLA 2013 DE İLK DEFA BÖLGESEL BAZDA TÜRKİYE NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ ÇIKTI. GEM Projesine Katılan Ülkeler Bangladeş

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ

TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ Ek: 1 TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ EGİTİM İZNİ S.NO VERİLEN İL EGİTİM İZNİ S.NO VERİLEN

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KONYA TOHUM 2015 4. Tohum Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı KONYA SULAMA TEKNOLOJİLERİ VE BİTKİ BESLEME FUARI 4. Bitki Besleme, Zirai Mücadele, Sulama, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Gübreleme ve Ekipmanları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK)

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 97 98 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) 2011 yılı içinde uygulanacak olan tüm en az

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,01090 85,01090

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. MAHAL ARŞİV Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi 19 AC 19 AC 1.SCH 1.SCH Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi 20

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

18 ANTALYA ANTALYA GÜLLÜK MERKEZ MURATPAŞA : :00 KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI

18 ANTALYA ANTALYA GÜLLÜK MERKEZ MURATPAŞA : :00 KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI 2017 FAAL İŞYERLERİ SIRA NO BAŞMÜD. MERKEZ VE ŞUBE ADI İŞYERİ CİNSİ KIS YAZ HİZMET VERİLEN İLÇE HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR R.TATİL HAFTAİÇİ CUMARTESİ PAZAR R.TATİL AÇIKLAMALAR 1 ADANA ÇARŞI MERKEZ SEYHAN

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110160001 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Teknisyen (BARTIN MERKEZ Merkez) 1 0 89,00512 89,00512 110160003 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kaloriferci (BARTIN MERKEZ Merkez) 2 0 91,82970 93,92348 110470001 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

FUAR SONUÇ RAPORU NİSAN ekolojizmir.izfas.com.tr

FUAR SONUÇ RAPORU NİSAN ekolojizmir.izfas.com.tr FUAR SONUÇ RAPORU 27-30 NİSAN -2016 ekolojizmir.izfas.com.tr ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIM Orgaik Gıda Organik Kozmetik Üniversite ve Diğer %60 %08 113 KATILIMCI %10 Organik Tekstil Organik Gübre Tarımsal İlaç

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) /POZİSYON 4652 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU MERKEZ Merkez GİH 8 1 4001 4653 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001 4245 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı