Web Tasarım Soruları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web Tasarım Soruları"

Transkript

1 Web Tasarım Soruları 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler d) XML etiketleri 2. Html etiketleri hangi karakterler arasına yazılır? a) < > b) # # c) { } d) 3. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır? a) anasayfa.htm b) anasayfa.html c) index.html d) giris.htm 4. Başlık etiketlerinde hangisinde yazı boyutu en büyüktür? a) <h1> b) <h2> c) <h3> d) <h4> 5. Bir web sayfası hangi HTML etiketi ile başlar? a) <body> b) <html> c) <head> d) <title> 6. HTML dokümanına ilişkin tanımlamaların yapıldığı HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <body> b) <html> c) <head> d) <title> 7. HTML dokümanının başlık çubuğunda yer alacak başlık yazısı hangi HTML etiketleri arasına yazılır? a) <body> b) <html> c) <head> d) <title> 8. HTML dokümanının esas içerik kısmı hangi HTML etiketi ile başlar? a) <body> b) <html> c) <head> d) <title> 9. Alt satıra geçmek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <br> b) <hr> c) <enter> d) </p> 10. Bir çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <br> b) <hr> c) <draw> d) <layer> 11. Aşağıdakilerden hangisi boşluk bırakmak için kullanılır? a) <br> b) c) <hr> d) <b> 12. Link(bağlantı) oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <a> b) <li> c) <img> d) <div> 13. Oluşturulacak linke ait dosyanın belirlendiği HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) a b) href c) src d) align 14. Linkin tıklanması durumunda sayfanın aynı pencere içinde açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) target= _top b) target= _parent c) target= _self d) target= _blank 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) target= _top b) target= _parent c) target= _self d) target= _blank 16. Tablo oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir a) <body> b) <html> c) <head> d) <table> 17. Tablo içerisinde satır açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <td> b) <tr> c) <column> d) <row> 18. Tablo içerisinde sütun açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <td> b) <tr> c) <column> d) <row> 19. Tabloda aynı satırları birleştirmeyi sağlayan etiket hangisidir? a) border b) rowspan c) colspan d) cellspacing 20. Bir tablonun arkaplanına resim yerleştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) bgcolor b) img c) image d) background

2 21. Bir tablonun arkaplan rengini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) bgcolor b) img c) image d) background 22. HTML sayfasının arka zeminini mavi yapmak için hangi HTML satırı kullanılır? a) <body color= blue > b) <body bgcolor= blue > c) <body background= blue > d) <body set= blue > 23. Bir tablonun kenarlık kalınlığını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) border b) height c) width d) align 24. Bir tablonun kenarlık rengini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) border b) bgcolor c) bordercolor d) align 25. Paragraf için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <p> b) <hr> c) <td> d) <tr> 26. Bir yazıyı kalın(bold) yapmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <b> b) <i> c) <li> d) <u> 27. Sayfaya resim yerleştirmek kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <img> b) <body> c) <div> d) <table> 28. Numaralı liste için kullanılan etiketler hangisidir? a) <ol><li>..</ol> b) <ul><li>..</ul> c) <dl><li>..</dl> d)<dt><li>..</dt> 29. Aşağıda verilen link komutlarından hangisi doğrudur? a) <a img= > Tıklayınız<img/a> b) <a href= > Tıklayınız </a> c) <href= > d) <a link= > Tıklayınız</a> 30. Hangisi geçerli bir mail adresi bağlantısıdır? a) <link href= > b) <href= > maillerinizi bekliyoruz. c) <href= d) <a href= > 31. Resmin kaynağını belirtmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) img b) align c) src d) border 32. Mouse ile resmin üzerine gelindiğinde istenilen bir mesajın çıkmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) alt b) value c) src d) top 33. Bir tablo veya resmin genişliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) height b) width c) left d) top 34. Bir tablo veya resmin yüksekliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) height b) width c) left d) top 35. Bir tablonun sütununda yer alan bilginin yatay hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) top b) align c) valign d) height 36. Bir tablonun sütununda yer alan bilginin dikey hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) top b) align c) valign d) height 37. Bir yazının biçimlendirilmesi için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <font> b) <body> c) <title> d) <table>

3 38. Bir yazının yazı karakter boyutunu değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) size b) height c) title d) width 39. Bir yazının yazı karakter tipini değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) size b) face d) title d) color 40. Bir yazının yazı karakter rengini değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) size b) face c) title d) color 41. Kayan yazı oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <iframe> b) <div> c) <p> d) <marquee> 42. Bir form oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <form> b) <input> c) <submit> d) <body 43. Hangisi web sunucu yazılımıdır? a) Apache b) Dreamweaver c) Fireworks d) Internet Explorer 44. Browser (tarayıcı) program ne işe yarar? a) Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır. b) İnternete bağlantı sağlar. c) İnternet sayfalarını bilgisayarımızda görmeyi sağlar. d) İnternet bağlantısını hızlandırır 45. Hangisi bir web tarayıcı yazılımıdır? a) Apache b) Dreamweaver c) Fireworks d) Firefox 46. Standart bir html dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) txt b) doc c) html d) http 47. Aşağıdaki programlardan hangisi site hazırlamak ve yönetmek için en ideal programdır? a) Flash b) Dreamweaver c) Fireworks d) Excel 48. CSS aşağıdakilerden hangisidir? A) Colorful Style Sheets B) Computer Style Sheets C) Cascading Style Sheets D) Creative Style Sheets 49. Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil Ģablonumuzun yolu nerede belirtilir? A) <body> etiketi içinde B) Sayfamızın en baģında C) Sayfamızın en sonunda D) <head>..</head> etiketleri arasında

4 50. Global CSS kullanımında, stil şablonumuzu hangi etiket içinde tanımlarız? A) script B) style C) stile D) css 51. Aşağıdaki CSS söz dizimlerinden hangisi doğrudur? A) p {color:red: text-align:center}; B) p {color-red; text-align-center} C) p {color:red; text-align:center;} D) p (color:red; text-align:center;) 52. Stil şablonlarımıza açıklama satırı eklemek için ne kullanılır? A) /* açıklama satırı */ B) ' açıklama satırı C) // açıklama satırı // D) // açıklama satırı 53. Aşağıdakilerden hangisi baslik isimli sınıf seçicisine ait bir paragrafın öz niteliğidir? A) id= #baslik B) id= baslik C) style= baslik D) class= baslik 54. Aşağıdakilerden hangisi kullanım yerine göre CSS çeşitlerinden değildir? A) Yerel CSS kullanımı B) Bağlantılı CSS kullanımı C) Sistem CSS kullanımı D) Global CSS kullanımı

5 55.Visual Basic dilinde bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalanı elde etmek için hangi operatör kullanılır? a) ^ b) / c) Abs d) Sqrt e) Mod 56. ASP.NET te kullanılan aşağıdaki hazır fonksiyonları ve yaptığı işlemleri eşleştiriniz? Üs alma Metin uzunluğu bulma Karekök alma Metin değiştirme Fazla boşlukları temzileme Replace() Lenght() Trim() Pow() Sqrt() 57.Dizi değişken oluştururken değişken isminden sonraki parantez içersine dizinin eleman sayısı kaçsa o yazılmalıdır. a) Doğru b) Yanlış 58.ASP.NET te bir siteyi bitirip çalıştırdıktan sonra web tarayıcısında sayfa açıkken kaynak kodları görüntülediğimizde VİSUAL BASİC veya C SHARP kodlarını görebiliriz. a) doğru b) yanlış 59.Aşağıdaki parametrelerden hangisi ASP.NET form kontrollerinde mutlaka olması gerekir? a) class b) text c) label d)runat e) table 60.Metin kutusu oluşturmanın kodları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? a)<asp:text b)<asp:textbox c)<asp=textbox.. d)<asp:label.. e)<asp.textbox Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET te kullanılan Form kontrollerinden değildir? a) Buton b) label c)textbox d)textarea e)combobox 62.Bir ASP.NET dosyasını çalıştıran / işleyen web sunucusu, istemciye üretmiş olduğu kodları gönderir? a) doğru b) yanlış 63.ASP.NET dosyaları oluşturabilmek için VİSUAL BASİC dili kullanılmak zorundadır? a) doğru b) yanlış 64. Aşağıdaki kodalrı çalıştırdığınız zaman x değişkeninin en sonki değeri ne olur? Dim metin As String = Aslan Dim a As Integer =metin.lenght() Dim b As Integer =Abs(10-15) a+=1 b-=1 x=a mod b a)2 b)3 c)4 d)5 e)6 65. Aşağıdaki özelliklerden hangisi zemin rengini değiģtirmeye yöneliktir? A) background-color B) bgcolor C) backcolor

6 D) bgroundcolor 66. AĢağıdaki özelliklerden hangisi arka.jpg görselini, zemin resmi yapmaya yarar? A) bg-image:url( arka.jpg ); B) back-image:url( arka.jpg ); C) bground-image:url( arka.jpg ); D) background-image:url( arka.jpg ); 67. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aģağıdaki hangi özellik ve değeri kullanılır? A) text-trans:none; B) text-transformation:none; C) text-decoration:none; D) text-decor:none; 68. Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en altta ve ortada olması için hangi özellik ve değere sahip olması gerekir? A) background-position:center left; B) background-position:center right; C) background-position:center center; D) background-position:center bottom; mesut 69. Aşağıdakilerden hangisi, 5 elemanlı, elemanlarının tipi string olan a adlı dizinin tanımlanmasıdır? A) string() a=new string[5] B)string a=new string(5) C) string[] a=new string[] D) string[] a=new string[5] 70. İşlem önceliği kavramına göre aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? A) / 7 = * 3 = 27 C) / 3 = 13 D) 15 5 / 1 = Aşağıdaki komut satırlarının çalışması sonucunda ekran çıktısı ne olur? (Integer olarak tanımlanan x değişkeninin değeri 5 dir.) If (x == 0) {Console.Write( x sıfıra eşittir. );} Else if (x > 0) {Console.Write( x pozitif bir sayıdır. );} Else Console.Write( x negatif bir sayıdır. ) A) x sıfıra eşittir. B) x pozitif bir sayıdır. C) x negatif bir sayıdır. D) Ekranda bir mesaj gözükmez.

7 72. Bir ASP.NET uygulamada iki (2) sayısını hafızada tutmak için aşağıdaki veri tiplerinden hangisi kullanılamaz? A) String Char C) Integer D) Bool 73.Eğer string tipindeki ad değişkeninin içeriği Ali ise Merhaba mesajını görüntüleyen komut satırı aşağıdakilerden hangisidir? A) If (ad = Ali ){ Merhaba}; If (ad == Ali ) Console.Write( Merhaba ); C) If (ad = = Merhaba )Write( Merhaba ); D) If (ad = Ali ) Console.Write( Merhaba ); 74.Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi yanlıştır? A )String okul; b)int Koçhisar; c) Char cokharf; d)string memleket; 75. Aşağıdaki kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir? String a,b,c; c=a+b; a) a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır b) c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır c) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar d) a ve b değişkenlerindeki yazıları birleştirip c değişkenine atar. 76 : Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma komutudur? a) do while b) if c) for d) convert 77: Ve (AND) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) & b) c)! d) # 78: c = a + b / 2; komut satırının işlevi aşağıdakilerden hangisidir? a) a ve b değişkenlerinin ortalamasını c değişkenine aktarır b) a ve b değişkeninin değerlerinin toplamını 2 ye böler, sonucu c değişkenine aktarır. c) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır d) b değişkeninin değerinin yarısını a değişkeni ile toplar c ye aktarır. 79. Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir? a) Sabit b) Değişken c) Program d) Hiçbiri 80. Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan eşittir operatörü aşağıdakilerden hangisidir? a) = b) <> c) = = d)!=

8 81. C# dili ile ilgi söylenenlerden hangisi yanlıştır? a) Kod yazımında büyük ve küçük harf ayrımı yapmaz b) Güncel bir programlama dilidir. c) Windows programları yazılabilir. d) Görsel tasarım yapılabilen bir programlama dilidir. 82. Visual C# programında kod yazarken satır sonlarına hangi karakter kullanılması zorunludur? a) (çift tırnak) b) ; (noktalı virgül) c) : (iki nokta) d), (virgül) nejla 83. CSS de bağlantıların altındaki çizgi hangi kod ile kaldırılır? a-) text-decoration : underline b-) font-style: none c-) padding: none d-) font-style: italic text-decoration : none 84. Hangisi fare imlecinin üzerine gittiği elemanlara stil tanımlamamızı sağlar? a-) :focus b-) :active c-) : visited :hover e-) : link 85. Hangisi iki html elemanını yan yana yerleştirebilmek için kullanılacak bir stil niteliğidir? a-) alignfloat c-) width d-) style e-) link 86. Aşağıdaki stil niteliklerden hangisi metin hizalama için kullanılır? a-) stylealign c-) color d-) type e-) center 87. Aşağıdaki niteliklerden hangisi transpan (saydam) bir görüntü oluşturmak için kullanılır? a-) blockopacity c-) z-index d-) color e-) background 88. HTML sayfasına, img klasörü içindeki resim.jpg adlı resmi arka planda yatay olarak tekrarlayarak yerleştiren css kodu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a)background-image: url(img/resim.jpg); background-repeat: repeat-x, repeat-y; b) background-image: url(img/resim.jpg); background-repeat: repeat-x; c)background-image: url(img/resim.jpg); background-repeat: no -repeat; d)background-image: url(resim.jpg); background-repeat: repeat-x; 89.Aşağıdakilerden hangisi HTML de doğru link verme formatıdır? a)<a href= >Adresim</a> b) <a url=" c) <a name=" ">Adresim</a> d) <a> " ">Adresim</a>

9 90. <inputtype="text" maxlength= 11 > Yanda verileninput tipi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar? a)textbox oluşturur ve maksimum 11 karakter girilebilir. b) Sadece Textbox oluşturur. c) Textarea oluşturur ve minimum 11 karakter girilebilir. d) Textarea oluşturur ve maksimum 11 karakter girilebilir. 91. Site dosyalarının tutulduğu yerdir. Her domain adresinin bir dosya alanı vardır. Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir? a) IP b) LAN c) TCP d)host 92. Web sayfaların başlığını yazan veya internet tarayıcıların üst kısmında isim çubuğunda görünen metni yazan HTML kodu hangisidir? a) <body></body> b)<title></title> c) <input></input> d) <script></script> 93. Siteye arkaplan resmi ekleyen body etiketi parametresi hangisidir? a) meta b) img c) bgcolor d)background 94.Aşağıda verilen başlık etiketlerinden hangisi diğerlerine göre yazıyı en küçük yazar? a) h1 b) h2 c) h3 d) h4 95.Aşağıdakilerden hangisi HTML de resim ekleme kodudur? a)<imgsrc = "logo.jpg"> b) <resim src = "logo.jpg"> c) <image = "logo.jpg"> d) <picturesrc = "logo.jpg"> 96.Web sayfasında tablo hücresindeki bir resim veya yazıyı her zaman hücrenin sağ tarafına yerleştiren kod aşağıdakilerden hangisidir? a) <tdalign="center"></td> b) <tdvalign="left"></td> c)<tdalign="right"></td> d) <td="right"></td> 97.CSS de arkaplana eklediğimiz bir resmin, arkaplanda sürekli tekrarlanmaması için CSS seçicide(class) yazmamız gereken kod hangisidir? a)background-repeat=no-repeat; b) background-repeat=repeat-x; c) background-repeat=repeat- 98.Aşağıdakilerden hangisi JavaScript te açıklama (pasif) satırı işaretidir? a) / Açıklama Satırı / b) <-- Açıklama Satırı c) /* Açıklama Satırı */ d) << Açıklama Satırı >> 99. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı görünüm modlarından biri değildir? A) Design

10 B) Split C) Code D) Source 100. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir tabloda seçili satırın altına satır eklemek için kullanılır? A) Table > Insert > Column to the Left B) Table > Insert > Column to the Right C) Table > Insert > Row Above D) Table > Insert > Row Below 101. AccessKey özelliği hangi tuş ile kombinasyon oluşturarak kontrole kısayol sağlar? A) Alt B) Ctrl C) Shift D) Enter 102. Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler? A) BackColor B) BorderColor C) BorderStyle D) BorderWidth 103. Format menüsünde numaralandırma işlemleri için hangi komut kullanılır? A) New Style B) Font C) Paragraph D) Bullets and Numbering 104. Breakpoint eklemek için aşağıdaki fonksiyon tuşlarından hangisi kullanılır? A) F9 B) F10 C) F11 D) F Try Catch Finally kullanırken hata üretebilecek kodlar hangi blok içine yazılmalıdır? A) try B) catch C) finally D) try catch 105. Kullanıcının belirtilen alanı başka bir alandaki değer ile karşılaştırmak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır? A) ReqiredFieldValidator B) RangeValidator C) CompareValidator D) RegularExpressionValidator 106. Kullanıcının belirtilen alana belirli bir söz dizimi ile değer girmesini sağlamak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır? A) ValidationSummary B) RangeValidator C) CompareValidator

11 D) RegularExpressionValidator 107. Doğrulama kontrollerinde hata mesajları hangi özelliğe yazılmalıdır? A) ID B) Type C) ControlToValidate D) ErrorMessage 108. ValidationSummary kontrolü kullanıldığında hata mesajının farklı yerlerde ekrana gelmesini engellemek için kontrollerin hangi özelliğine * vb. bir değer atanmalıdır? A) Text B) ErrorMessage C) ControlToValidate D) ID 109. Web kullanıcı kontrollerinin dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A).aspx B).ascx C).config D).asax 110. Web kullanıcı kontrolleri kodları hangi direktif ile başlar? Aşağıdakilerden hangi web kullanıcı kontrolleri için söylenemez? A) Sunucu taraflı çalışan bir form içermezler. B) MasterPage sayfalarının geliştirilmesi ile kullanımı azalmıştır. C) Tek başına bir sayfa gibi çalışabilir. D) Birden fazla web form içinde kullanılabilir Web kullanıcı kontrolleri bir web formuna eklendikten sonra hangi direktif otomatik olarak sayfa kodlarına eklenir? Anasayfa dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A).aspx B).asax C).master D).config 114. Anasayfa dosyaları hangi direktif ile başlar? Aşağıdakilerden hangisi ContentPalceHolder kontrolü için yanlıştır?

12 A) MasterPage sayfasından türeyen sayfalar için düzenlenebilir alanlardır. B) MasterPage sayfasında birden fazla ContentPlaceHolder kontrolü kullanılabilir. C) MasterPage sayfasında programlama yazılımı başlangıçta iki tane ContentPlaceHolder kontrolü ekler. D) MasterPage sayfasında programlama yazılımı başlangıçta eklenen ContentPlaceHolder kontrolleri silinemez Stil sayfalarının dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A).aspx B).css C).master D).config 117. Stil sayfası kuralları belirlenirken kuralın isminin önünde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır? A) Nokta ( ) B) Virgül (,) C) Ünlem (!) D) Noktalı Virgül (;) 118. Stil dosyaları sayfalara bağlanırken hangi etiketler arasında tanımlanır? A) <body> </body> B) <title> </title> C) <head> </head> D) <form> </form> 119. ASP.NET web sitelerinde temalar hangi klasör altında tutulur? A) App_Data B) App_Themes C) App_Code D) App_Browser 120. Dış görünüm dosyaları aşağıdakilerden hangisidir? A) Style Sheet B) Skin File C) SiteMap D) Text File 121. Web sitesine tema uygulamak için hangi dosya kodlarına ekleme yapılmalıdır? A) Global.asax B) Web.sitemap C) Favicon.ico D) Web.config 122. Çalışma zamanında sayfanın temasının belirlenmesi için gerekli kodlar hangi sayfa olayına yazılmalıdır? A) Page_Load B) Page_PreRender C) Page_Unload D) Page_PreInit 123. Site haritası dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

13 A).css B).sitemap C).config D).asax 124.Açılır menüler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir sayfaya birden fazla açılır menü oluşturulabilir. B) Açılır menülerin görünümleri değiştirilebilir. C) Açılır menü ögeleri sadece statik olarak eklenebilir. D) Açılır menü ögeleri seviyelere göre gruplanabilir QueryString taşınan veriler sayfa adresinde yer alan hangi simgeden sonra gösterilir? A)! (Ünlem) B)? (Soru İşareti) C) * (Yıldız) D) = (Eşittir) Aşağıdaki durum yönetim nesnelerinden hangisi verileri istemci bilgisayarında fiziksel olarak saklamak için kullanılır? A) QueryString B) ViewState C) Cookie D) Session 127. Aşağıdaki durum yönetim nesnelerinden hangisinde tutulan veriler PostBack işleminden sonra şifreli olarak gönderilir? A) ViewState B) Cookie C) Application D) QueryString 128. # operatörü hangi tip CSS seçicisi oluştururken kullanılır? A) Sınıf(class) B) Global C) ID D) Etiket(tag) 129. Aşağıdakilerden hangisi uzun RGB kodu ile heksadesimal renk belirlemeye örnektir? A) #FCFCFC; B) #RGB(125,124,245); C) Black; D) #F00; 130. RGB kodunda R,G ve B sırayla hangi renkleri ifade etmektedir? A) Kırmızı-Gri-Beyaz B) Kırmızı-Mavi-YeĢil C) Kırmızı-YeĢil-Mavi D) Mavi-YeĢil-Kırmızı 131. Aşağıdakilerden hangisi bir metindeki kelimelerin arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar? A) letter-spacing B) word-spacing C) word-space D) word-width 132. Kenar dışı boşluğu ayarlamak için hangi özellik kullanılır?

14 A) margin B) border C) padding D) margin-width 133. Kenar içi sol boşluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır? A) margin-left B) padding-left C) left-margin D) left-padding 134. Aşağıdakilerden hangisi bir metindeki kelimelerin ilk harfini büyük harfe çevirir? A) text-transform:bigcase; B) text-transform:lowercase; C) text-transform:capitalize; D) text-transform:uppercase; 135. Aşağıdakilerden hangisi p etiketinin uygulandığı tüm metinleri kalın (koyu) yapar? A) p {font-weight:bold} B) p {text-size:bold} C) <p style="text-size:bold"> D) <p style="font-size:bold"> 136. Aşağıdakilerden hangisi üst kenar çizgisi kalınlığını 5 px, alt kenar çizgisi kalınlığını 4 px, sol kenar çizgisi kalınlığını 3 px, sağ kenar çizgisi kalınlığını 2 px yapar? A) border-width:5px 4px 3px 2px B) border-width:4px 5px 3px 2px C) border-width:5px 3px 4px 2px D) border-width:5px 2px 4px 3px 137. Aşağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluşturur? A) solid B) inset C) dashed D) dotted 138. Ögeleri konumlandırırken konumunu nasıl göreceli yaparız? A) position:fixed; B) position:absolute; C) position:relative; D) position:mixed; 139. Üst üste çakışan ögelerin hangisinin altta, hangisinin üstte olacağını hangi özelliği kullanarak ayarlarız? A) k-index B) z-index C) v-index D) n-index 140. Hazırlamakta olduğunuz web sayfasına bir form eklemek için web tasarımı editöründeki hangi panel kullanılır? A) CSS stilleri B) Dosyalar C) AP öğeleri D) Ekle 141. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak hazırlamakta olduğunuz forma tek satırlık, şifreli veya çok satırlık metin kutusu eklenir?

15 A) Metin Bölgesi B) Metin Alanı C) Alan Kümesi D) Görüntü Alanı 142. Aşağıdakilerden hangisi ile hazırlamakta olduğunuz forma birden fazla satırdan oluşan alanlar ekleyebilirsiniz? A) Metin Bölgesi B) Metin Alanı C) Alan Kümesi D) Görüntü Alanı 143. Kullanıcının verilen seçeneklerden sadece bir tanesini seçmesine izin veren düğme aşağıdakilerden hangisidir? A) Submit B) Reset C) Onay Kutusu D) Radyo Düğmesi 144. Forma eklenmiş olan nesnelerin gruplanması gerektiği durumlarda kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir? A) Metin Bölgesi B) Metin Alanı C) Alan Kümesi D) Görüntü Alanı 145. Aşağıdakilerden hangisi SPRY doğrulama metin bölgesi veri türlerinden değildir? A) Kredi Kartı B) Telefon Numarası C) Posta Kodu D) Ev Adresi 146.Şifreli alanlar için belli kurallar ve kısıtlamalar getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Spry Doğrulama Şifresi B) Spry Doğrulama Seçimi C) Spry Doğrulama Onayı D) Spry Doğrulama onay kutusu 147. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur? A) ASP.NET Web Forms Site B) ASP.NET Web Site (Razor) C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site D) ASP.NET Empty Web Site 148. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı proje oluşturma yöntemlerinden biri değildir? A) File System B) HTTP C) FTP D) Network 149. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır? A) Sunucu taraflı çalışan kodlar içerebilir. B) İstemci taraflı çalışan kodlar içerebilir. C) Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir. D).NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.

16 150. ASP.NET sayfasında aşağıdakilerden hangisi kodlama dilinin belirtildiği yönergedir? B) <HTML> C) <form> D) <asp: 151. Sayfa izleme yönergesine hangi kodun eklenmesi gerekir? A) Language B) Trace C) CodeFile D) Inherits 152.Uygulama izleme için hangi dosyanın değiştirilmesi gerekir? A) Web.config B) Global.asax C) Default.aspx D) Default.aspx.cs 153.Web sayfası yaşam döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi önce tetiklenir? A) Page_Init B) Page_Load C) Page_PreRender D) Page_Unload 154.Aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan kontrollerin yer aldığı Toolbox grubudur? A) HTML B) Standart C) General D) Data 155. Aşağıdaki HTML kontrollerinden hangisi yatay bir çizgi eklemek için kullanılır? A) Hidden B) Table C) Select D) Horizontal Rule 156. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür? A) Label B) TextBox C) HyperLink D) ListBox 157. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır? A) Text B) TextMode C) MaxLength D) ReadOnly 158. Aşağıdaki kontrollerinden hangisi bir resmi butona dönüştürür? A) Button

17 B) LinkButton C) ImageButton D) HyperLink 159. Aşağıdaki kontrollerden hangisi birden fazla seçime olanak sağlar? A) DropDownList B) ListBox C) RadioButton D) BulletedList 160. Aşağıdaki kontrollerden hangisi sunucuya dosya yüklemek için kullanılır? A) Literal B) Calendar C) Panel D) FileUpload 161. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A) asax B) ascx C) asmx D) aspx 162. Aşağıdakilerden hangisi ASP:NET özelliklerinin ve ayarlarının yer aldığı dosyadır? A) Global.asax B) Web.config C) System.Web.Providers.dll D) Site.master 163. Aşağıdakilerden hangisi Access veri tabanı uzantısıdır? A) master B) mdf C) mdb D) resx 164.Aşağıdaki klasörlerden hangisi kullanıcı denetimlerinin yer aldığı dosyaları içerir? A) Account B) App_Data C) App_Code D) App_Browser 165. Aşağıdaki klasörlerden hangisi web uygulamalarında kullanılacak derlenmiş assembly dosyalarını (dll dosyaları) içerir? A) Account B) App_Data C) Bin D) Scripts 166. Hangisi en büyük yazı boyutunu belirler? A) <h6> B) <h1>

18 C) <head> D) <heading> Hacı Emre Dursun 167.Response.Write"table" ne işe yarar? A) Seçili tabloya yazmaya yarar. B) Seçili tablodan veri okumaya yarar. C) Tablo oluşturur. D) Tablonun satır ve sütünlarını ayarlama yarar. E) Tabloyu yanıtlar. 168.Aşağıdakilerden hangisi linkbutton özelliklerindendir? A ) Farklı sayfada açılma imkanı yoktur. B ) AutoSize özelliği vardır. C ) Target vardır. D ) Keydown özelliği vardır. E ) Scroll özelliği vardır. 169.Aşağıdakilerden hangisi hyperlink özelliklerindendir? A ) Target_"blank" özelliği vardır. B ) Eventleri vardır. C ) Target_"parent" özelliği vardır. D ) Yeni sayfada açılma özelliği vardır. E ) Target_"top" özelliği vardır Ögeleri konumlandırırken konumunu nasıl sabit yaparız? A) position:fixed; B) position:absolute; C) position:relative; D) position:mixed; 171) IP Adresi nedir? A ) İnternete bağlı bilgisayarların adresleridir. C ) Host Name B ) Url D )Domain Name 172) Bir web sayfasında paragraf oluşturmak için hangi etiket kullanılır? A ) <html> </html> B ) <head> </head> C ) <body> </body> D ) <p> </p> 173) <h2> </h2> etiketi ne işe yarar? A ) İkinci paragrafı belirler. C ) İkinci başlık stili belirler. B ) İkinci sayfayı belirler. D ) Hiçbiri 174) Web Tasarım Kursu Yandaki metni oluşturan kod aşağıdakilerden hangisidir? A ) <b><u> Web Tasarım Kursu </u></b> B ) <b><i> Web Tasarım Kursu </i></b> C ) <i><u> Web Tasarım Kursu </u></i> D ) <i><b> Web Tasarım Kursu </b></i> 175) Tabloda yüksekliği belirleyen özellik hangisidir?

19 A ) Height C ) Cellspacing B ) Cellpadding D ) Width 176) <meta name="keywords" content= "Web, Tasarım, Ağrı"> etiketi ne işe yarar? A ) Web dökümanını açacak anahtarı (şifre) belirtir. B ) Arama motorlarına içerik hakkında bilgi verir. C ) Web, Tasarım, Ağrı adlı üç dökümanı çağırır D ) Hiçbiri 177) <td align="center" valign="top" height="50"> Web </td> Yandaki gibi bir tablo hücresine uygulanmış özellikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A ) Hücre genişliği = 50 px, Yatay hizalama = Orta, Dikey hizalama = Üst B ) Hücre yüksekliği = 50 px, Yatay hizalama = Orta, Dikey hizalama = Alt C ) Hücre genişliği = 50 px, Yatay hizalama = Orta, Dikey hizalama = Alt D ) Hücre yüksekliği = 50 px, Yatay hizalama = Orta, Dikey hizalama = Üst 178) kodlama hatası vardır? A) 2 B) 4 C) 7 D) 10 Yuka rıdaki kodla mada kaçın cı satırd a 179) Bir üye kayıt formunda yandaki gibi cinsiyet bölümü aşağıdaki form öğelerinde hangisi ile yapılır? A ) Textarea B ) Button C ) Radio Button D ) Checkbox 180) Resmin üzerine gelindiğinde, resmin ikinci bir resim ile değişmesini özelliğini sayfamıza eklemek istersek, aşağıdaki bölümlerden hangisini kullanmalıyız? A ) Rollover Image B ) Navigation Bar C ) Image Placeholder D ) Firework HTML 181) Yukarıda web sayfasına eklenmiş bir resmin özellikler penceresi görülmektedir. Buna göre kırmızı dikdörtgen ile işaretlenmiş alan resme hangi özelliği uygulamaktadır? A ) Resmi istenilen şekilde kesmeye yarar. B ) Resmi istenilen şekle dönüştürür. C ) Hot spot özelliğini uygulayarak, uygulanan alana link verir. D ) Hot spot özelliğini uygulayarak, uygulanan alanı şeffaflaştırır.

20 182) Src si yandaki gibi olan bir resim eklendiği sayfanın neresinde bulunur? A ) Aynı klasörde B ) Bir üst klasördeki resimler klasöründe C ) Aynı klasördeki resimler klasöründe D ) Bir alt klasördeki resimler klasöründe 183) Dreamweaver de secicileri tanımlayabileceğimiz stil penceresini eğer göremiyorsak nasıl görüntüleyebiliriz? A ) Window CSS Styles B ) Window Seçiciler C ) Window Class D ) Window Cascade 184) 5 satırı, 4 sütunu, 500 pixels genişliği, 3 pixels kenarlık kalınlığı olan bir tablo oluşturabilmek için yandaki numaralandırılmış alanlara hangi değerler yazılmalıdır? A ) 1 4, 2 5, 3 3, B ) 1 5, 2 4, 3 500, 4 3 C ) 1 3, 2 4, 3 500, 4 5 D ) 1 5, 2 4, 3 3, ) Y Yukarıda Page Properties penceresinin Links sekmesi görülmektedir. Buna göre kırmızı ile işaretlenmiş 1 ve 2 numaralı alanların işlevleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A ) Yazıların boyutu, rengi B ) Linklerin boyutu, tam tıklama anındaki alacağı renk C ) Linklerin boyutu, üzerinden gidildiğinde alacağı renk D ) Linklerin boyutu, üzerine gelindiğinde alacağı renk

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 )

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 25.09.2017 METİN VE GÖRÜNÜM DÜZENLEME ETİKETLERİ : etiketleri dökümana başlık eklemek için kullanılır. etiketinde ki x ifadesi 1 den 6 ya kadar

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. FORMLAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Uygun ortam sağlandığında web sayfaları için formlar oluşturabileceksiniz. ARAŞTIRMA Web sayfalarında formların kullanım amaçlarını ve nasıl kullanıldığını

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman 7. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com Hazırlayan: İdris Kahraman Dreamweaver Dreamweaver en iyi web editör yazılımlarından biridir. Biz tasarım modunda çalışırken,dreamweaver

Detaylı

HTML Etiketleri Genel Özellikler (Global Attributes)

HTML Etiketleri Genel Özellikler (Global Attributes) HTML Yorum Eklemek HTML kodunun içine tarayıcı tarafından gösterilmeyecek yorumlar şu şekilde eklenir. Hatırlatıcı notlar eklemek için de kullanılabilir. HTML Etiketleri Genel

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage Bir web sitesi birden fazla sayfadan oluşur. Bu sayfalarda içerik değişirken her sayfada tekrarlanan ögeler ve özellikler

Detaylı

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page)

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ Kullanıcı kontrolleri bir içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar. Bir web sayfasına eklenerek içerik

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

ÇALIŞMA SORULARI. 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? ÇALIŞMA SORULARI 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler

Detaylı

HTML içerik oluşturmak için düşünülen bir işaret dilidir. Örnek

HTML içerik oluşturmak için düşünülen bir işaret dilidir. Örnek STİLLER CSS NEDİR? CSS (Cascading Style Sheet) Stiller, HTML elemanlarının nasıl gösterileceğini tanımlar. Stiller HTML de karşılaşılan bazı problemleri çözmek için HTML 4.0 a eklenmiştir. HTML, web

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 6. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 HYPERLINKS - KÖPRÜ Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVER DA TABLOLAR KULLANARAK İNDEX SAYFASI HAZIRLAMAK Günümüzde web siteleri Frameset yapısı ve Tablo yapısı kullanarak yapılmaktadır. Frameset (Çerçeve) yapılı web sitelerinde index sayfaları oluşturulduğunda

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir. Programlama

Detaylı

HTML Bloklar. CSS Display özelliği

HTML Bloklar. CSS Display özelliği HTML Bloklar Tüm HTML etiketleri için varsayılan bir görünüm değeri vardır ve blok yada satıriçi olarak belirtilir. Blok tipindeki etiketler her zaman yeni bir satırda başlar ve tüm satır boyunca mümkün

Detaylı

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY

HTML & CSS. Öğr.Gör. M.Ersin AKAY HTML & CSS Öğr.Gör. M.Ersin AKAY Neler Öğreneceğiz? HTML işaretleme dili CSS stil şablonları HTML Hyper Text Markup Language HTML de Neler Öğreneceğiz? Html işaretleme dili temel yapısı ve kavramları Html

Detaylı

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

WEB TASARIMININ TEMELLERİ WEB TASARIMININ TEMELLERİ Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hafta İnternet ve WEB Tanımları Html Temel Etiketleri 2. Hafta Html Temel Etiketleri

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 4 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 4 Sayfalara Resim Eklemek 2 Etiketi Sayfaya resim eklemek için kullanılır. JPG, BMP, GIF, PCX, PNG, TIFF, WMF gibi resim formatlarını destekler. Sonlandırmalı

Detaylı

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) CSS, bir HTML elemanının nasıl görüneceğini belirleyen kurallar tanımlamamızı sağlayar. Örneğin: Sayfanın arka planının

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 5

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 5 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 5 Stil Oluşturmak/CSS 2 CSS, Cascading Style Sheets = Katmanlı Biçim Sayfaları HTML nesnelerini biçimlendirmek için kullanılır. CSS Bileşenleri CSS yapısı 3 ana bileşenden

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2. 1. Bölüm: Temel HTML Etiketleri - Resimler

MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2. 1. Bölüm: Temel HTML Etiketleri - Resimler MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2 Konular - Temel HTML etiketleri kullanma, - Resim, arkaplan rengi, arkaplan resmi ekleme, - Link oluşturma ve ekleme, - Maddeleme, numaralandırma,

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 23 May. 2016 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları yardımıyla

Detaylı

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2

BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I. Ders 2 BTP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I Ders 2 HTML 2 Hyper Text Markup Language = Yüksek/İleri Metin İşaretleme Dili Web sayfaları oluşturmak için kullanılan içerik biçimlendirme dilidir. Yüksek/ileri metin

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI İNTERNET PROGRAMCILIĞI Konular Vize Hazırlık 1 İnternet Programcılığı 1. TEMEL HTML ETİKETLERİ 1.1. HTML etiketi HTML etiketi, tarayıcınıza, dosyanın HTML kodu ile yüklenmiş bilgi içerdiğini bildirir.

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı Ofis : MUH 312 : Öğr. Gör. Dr. T.Tugay BİLGİN Ofis Saatleri : Pazartesi:

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) CSS, bir HTML elemanının nasıl görüneceğini belirleyen kurallar tanımlamamızı sağlayar. Örneğin: Sayfanın arka planının

Detaylı

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde,

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde, 5. Tablo İşlemleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Tablonun nasıl oluşturulduğunu, Satır ve hücrelerin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu, Tablonun ve hücrelerin nasıl hizalandığını, Satır veya sütunların

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com HTML-2 Tablolar Tablolar sayfaları satırlara ve sütunlara bölmek yada metin veya grafiklerin sayfada istediğimiz yerde durmasını sağlamak için kullanabileceğimiz en önemli elemanlardır. Tablolar satır

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz

Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 9 Şubat 2012 / Perşembe Önce Access açıp,masaüstü ne, vt.mdb adlı veri tabanı dosyasını oluşturuyoruz. Kayıt türünü 2002-2003 seçiyoruz 1) emlakkategorisi adlı tabloyu oluşturuyoruz 1 2) ilanlar adlı tabloyu

Detaylı

h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama

h a k a n b a b a c. n e t HTML Web Tasarımı ve Programlama HTML Web Tasarımı ve Programlama İ Ç E R İ K // HTML Internet Ortamı ve Web Tasarımı Temel HTML Etiketleri Listeleme Etiketleri Metin Düzenleme Etiketleri Bağlantı (Köprü) Oluşturma Tablolarla Çalışma

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 9 Tema Kullanımı Web sitemizin görünümünde değişiklikler yapmak istediğimizde tüm sayfalar ile tek tek uğraşmayız. Tüm sayfaların

Detaylı

1 Aralık 2011 / Perşembe

1 Aralık 2011 / Perşembe 1 Aralık 2011 / Perşembe Örnek :İki adet panel var.eğer 1nci panelde şifre Mustafa ise kendimiz bir session değişkeni oluşturup tamam yazdıracağız.değilse Şifre hatalı yazdıracağız. protectedvoid Page_Load(object

Detaylı

2. Belgeye Metin Ekleme

2. Belgeye Metin Ekleme METİN İŞLEMLERİ Flashta 2 çeşit metin vardır:1)tlf metni 2)Klasik metin 1)TLF Metni : CS5 ile başlayan metin türü. TLF metni FLA dosyanızın yayınlama ayarlarında ActionScript 3.0 ve Flash Player 10 veya

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2002 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

BİLGİSAYAR 4. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 9. DERS Tablolar (HTML Giriş) YARD. DOÇ. DR.

BİLGİSAYAR 4. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 9. DERS Tablolar (HTML Giriş) YARD. DOÇ. DR. BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 9. DERS Tablolar (HTML Giriş) YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA HTML - TABLO Genel Bilgi Tablolar, sayfaları satırlara/sütunlara bölmek

Detaylı

WEB TABANLI PROGRAMLAMA

WEB TABANLI PROGRAMLAMA WEB TABANLI PROGRAMLAMA 6. ve 7. DERS Köprü Ekleme (hyperlinks) ve Map (HTML Giriş) YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA HYPERLINKS - KÖPRÜ Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için Anchor etiketi kullanılır.

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS. Web İçerik Sistemi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-WEB GRUBU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUWİS Web İçerik Sistemi -WEB GRUBU 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM BÖLÜM DAİRE

Detaylı

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz.

İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Mahmut BORA KARAKUŞ İnternet,artık hayatımızın önemli bir parçası. Her gün interneti programlar aracılığı ile ya da internet siteleri aracılığı ile kullanıyoruz. Peki internet nasıl çalışıyor ve internet

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

DIV KAVRAMI <style> position: absolute

DIV KAVRAMI <style> position: absolute DIV KAVRAMI Div tag i katman oluşturmak için kullanılır. Div ler sayfanın komple bir satırını kaplarlar, bu yüzden tag i içerisinde şekillendirilip, boyutlandırılmaları gerekir. Aşağıdaki şekilde

Detaylı

Zemin özellikleri Font özellikleri Kutu modeli özellikleri Tablo özellikleri Pozisyon özellikleri Liste özellikleri

Zemin özellikleri Font özellikleri Kutu modeli özellikleri Tablo özellikleri Pozisyon özellikleri Liste özellikleri Zemin özellikleri Font özellikleri Kutu modeli özellikleri Tablo özellikleri Pozisyon özellikleri Liste özellikleri Zemin Özellikleri Ögelere zemin (background) rengi vermek veya zemin resmi eklemek ile

Detaylı

MICROSOFT WORD Word 2000/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD Word 2000/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2000 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

<html> <head> <title>sayfa Başlığı</title> </head> <body> Bu benim ilk sayfam <b>bu metin koyu</b> </body> </html>

<html> <head> <title>sayfa Başlığı</title> </head> <body> Bu benim ilk sayfam <b>bu metin koyu</b> </body> </html> HTML'e Giriş 1. HTML dosyası nedir? HTML'in açılımı Hyper Text Markup Language (Bunun tam Türkçe'si bulunmamakla beraber "çok yere açılan metin" denebilir. Bir HTML dosyası bir text dosyası olmakla beraber

Detaylı

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Tüm haklar mahfuzdur. Bu yayının hiçbir kısmı ECDL Kuruluşundan izin almadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Çoğaltım talepleri yayıncıya yapılmalıdır. The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Detaylı

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama

Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) BIM206 Web Programlama Word Dokümanı - Yapılandırma Web Sayfası - Yapılandırma What You See Is What You Get (WYSIWYG) Zengin Metin İşaretleme Dili (HTML) HTML: Web sayfalarının

Detaylı

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir?

WEB TASARIMI. Đnternet Nedir? ĐÇĐNDEKĐLER İÇİNDEKİLER... 1 WEB TASARIMI... 2 İnternet Nedir?... 2 HTML (Hypertext Markup Language)... 4 (Hareketli Metin İşaretleme Dili)... 4 KLASÖR VE DOSYA İSİMLERİNDE... 5 STANDART TAKILAR... 5

Detaylı

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo

Excel Nedir? Microsoft Excell. Excel de Çalışma sayfası-tablo Microsoft Excell Excel Nedir? Excel programı; veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme, verileri karşılaştırıp sonuç üretebilme, grafik oluşturma, veri yönetimi yapabilir. http://mf.dpu.edu.tr/~eyup

Detaylı

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ Dersin Modülleri HTML 1 HTML 2 Web Tasarım Editörü 1 Web Tasarım Editörü 2 Web Tasarım Editörü 3 Web Tasarım Editörü 4 Etkileşimli Web Uygulamaları 1 Etkileşimli Web Uygulamaları

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu -2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Sayfa Görünümünün Değiştirilmesi: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta

Daha önce bu işlemin iki tane dosya oluşturduğunu gördük. GecDenTest.aspx dosyasının source kısmında içeriğini inceleyecek olursanız en başta Bu gün dersimizde Validation Geçerlik Dentimi Kontrollerine değineceğiz. Önce adı GecerlikDeneme isimli bir yeni site oluşturalım. Burada programın otomatik olarak oluşturacağı Default.aspx dosyasını ve

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

C# Form Uygulamaları. Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu. S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY

C# Form Uygulamaları. Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu. S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY C# Form Uygulamaları C# da yeni bir uygulama açmak için File>New>Project seçilir. Daha sonra açılan pencerede

Detaylı

TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ. Kullanıcı Dokümantasyonu

TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ. Kullanıcı Dokümantasyonu TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ Kullanıcı Dokümantasyonu B&M MUHSINOGLU BILISIM HIZMETLERI A.S. 4/21/2014 Içindekiler DOKÜMAN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER... 3 DOKÜMAN KAPSAMI... 4 YÖNETİM PANELİ ÜZERİNDEN

Detaylı

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA MODÜL ADI SÜRESİ TASARIMIN TEMEL İLKELERİ 40/8 HTML İLE BASİT WEB İŞLEMLERİ 40/32 HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 40/32 STİL ŞABLONU (CSS) 40/32 WEB TASARIM EDİTÖRÜNE GİRİŞ

Detaylı

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için:

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini

Detaylı

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısını bilgisayardan bağımsız kullanabilmek için Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısı ile birlikte verilen CD içerisinde bulunan

Detaylı

HTML 5 ve CSS 3. Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN

HTML 5 ve CSS 3. Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN HTML 5 ve CSS 3 Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN HTML HTML web sayfalarını tanımlayan bir işaretleme dilidir. HTML (Hyper Text Markup Language) açılımı Hiper Metin İşaretleme Dili HTML dosyaları HTML etiketleri

Detaylı

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Proje: İş: Müşteri: Nosab Web Sitesi Arayüz Geliştirme Aeronorm Index 1. Sayfalar 2. Renk Paleti 3. Tipografi 4. Kutu Modeli 5. Bileşenler 6. Kod ve Sayfa Yapısı 7. Responsive

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI İÇİN TEMEL İŞLEMLER 482BK0141 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Columns : * Next Text Query veri tabanındaki urunler tablosu görülüyor. Finish, çalıştırınca direk veri tabanındaki bilgileri alıyor.

Columns : * Next Text Query veri tabanındaki urunler tablosu görülüyor. Finish, çalıştırınca direk veri tabanındaki bilgileri alıyor. Masa üstünde webvturunler adlı klasör var, bunu web sitemiz olarak açacağız. File Open Web Site açılan pencerede masa üstü webvturunler 13 Ocak 2012 / Cuma Master Page den urunler adlı yeni bir sayfa oluşturup,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir.

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir. 21 Aralık 2011 / Çarşamba Önce bir site tanımlayacağız, yani önce çalışacağımız klasörü oluşturacağız. Bunun içinde, bir de resim klasörünü oluşturacağız. Görünüm : Classic Site Manage Site sitede düzenleme

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 202 Web Tasarımı 2016 2017 Bahar Dönemi Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 HTML 5 Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 HTML 5 Günümüzde kullanılan HTML 4.1 sürümü, CSS desteğiyle ne kadar düzenli ve sağlam bir yapıda

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİSAYARDA BELGE AÇMAK VE TEMEL İŞLEMLER YAPMAK 1. BELGE İŞLEMLERİ... 1 1.1. Arayüz ve Görünüm Ayarları... 1 1.1.1. Genel Görünüm... 1 1.1.2. Belge Görünümleri... 2 1.1.3. Yakınlaştırma...

Detaylı

CSS(CASCADING STYLE SHEETS)

CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS(CASCADING STYLE SHEETS) CSS NEDİR NE İŞE YARAR? Sıralı Sitil Şablonları olarak bilinen CSS Web sayfalarının biçimsel özelliklerini düzenlediğimiz ve yönettiğimiz kodlar bütünüdür. CSS kodları ile sayfamızdaki

Detaylı

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını

Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını Response : Sunucunun istemciye veri yollamasını 27 Ekim 2011 / Perşembe Örnek : 2 tane sayfa açıyoruz,1nci ye TextBox1 ve Button ekliyoruz. Şunu istiyoruz,1nci sayfada şifre girilince, Button u tıklayınca

Detaylı

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, Diez, Nokta, Yıldız, Class Css De Neyi İfade Eder.

Css Stillerinin Nesneyi Etkileme Yolları Ve Sırası, Diez, Nokta, Yıldız, Class Css De Neyi İfade Eder. Ve Sırası, Diez, Nokta, Yıldız, Class Css Css stillerinin nesneyi etkileme yolları ve sıraları: (#), (.), (*), (class) CSS de nasıl kullanılır bu başlık altında bulabilirsiniz. Css Nedir? HTML bize metin

Detaylı

Ç NDEK LER KISIM I: HTML, XHTML, HTML5 1 TEMEL KAVRAMLAR 3 nternet Nedir? 3 HTML Nedir? 4 HTTP Nedir? 4 FTP Nedir? 5 WWW Nedir?

Ç NDEK LER KISIM I: HTML, XHTML, HTML5 1 TEMEL KAVRAMLAR 3 nternet Nedir? 3 HTML Nedir? 4 HTTP Nedir? 4 FTP Nedir? 5 WWW Nedir? ++WEB TEKNOLOJI-icindekiler 5/12/11 11:49 PM Page vii Ç NDEK LER KISIM I: HTML, XHTML, HTML5 1 TEMEL KAVRAMLAR 3 nternet Nedir? 3 HTML Nedir? 4 HTTP Nedir? 4 FTP Nedir? 5 WWW Nedir? 6 Web Taray c (Browser)

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1

Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1 Doç.Dr. Yaşar SARI, Web Tasarımı Ders Notları 1 HTML ( Hyper Text Markup Language ) Html Nedir - Nasıl Hazırlanır? Html (Hypertext Markup Language) web sayfalarının yapımında kullanılan bir dildir. Diğer

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci

Temel Bilgisayar Terimleri Yrd. Doç. Dr. Devkan Kaleci 1 2 HTML, Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltılmışıdır. HTML (Hareketli-Metin İşaretleme Dili) basitçe, browserlarla görebilen, internet dokümanları oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. HTML

Detaylı

Html temelleri. Ders 4

Html temelleri. Ders 4 Html temelleri Ders 4 1 Giriş World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en

Detaylı

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır.

HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. HTML Ders 5 HTML - 8 Hypertext takıları iki ana değişik şekilde karşımıza çıkar: Anchors ve Images. Anchors, resim veya yazıya bir olay eklemek için kullanılır. Kullanıcı ilgili resim veya yazı üzerine

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL WEB TASARIM CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL İçindekiler Konular Sayfa Slice 2 Iframe 12 CSS 16 Include (php komutu) 20 1 Slice Fireworks te yapacağımız sitenin boyutuna göre

Detaylı

Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz..

Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz.. 3 Kasım 2011 / Perşembe Örnek : Button a tıklamadan seçim yapınca işlem yapılsın. Çözüm :RadioButtonList1 kontrolunuekliyoruz.enableautopostback iaktifleştiriyoruz.. RadioButtonList1 e tek tıklayıp sağdan

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

OfficeExcelProgramıAnlatımı

OfficeExcelProgramıAnlatımı OfficeExcelProgramıAnlatımı Panoyu Kullanmak Microsoft Office programlarında kopyalama ve taşıma işlemi yapılırken kopyalanan veya kesilen metin, resim vb. kısımlar panoda saklanır. 24 adet kopyalama veya

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Word 2003 açtıktan sonra ARAÇLAR>SEÇENEKLER tıklanır. Karşımıza bu tür ekran çıkar. İlk komut Arka planda yeniden sayfalandır ; Siz çalışırken belgeleri otomatik olarak

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com DREAMWEAVERDA NESNELERE DAVRANIŞ EKLEME Dreamweaver da fare hareket olaylı, animasyonlu görüntüler oluşturmak istenildiğinde hazır scriptler anlamına gelen Davranışlar(behaviors) kullanılmaktadır. Yukarıdaki

Detaylı