Web Tasarım Soruları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web Tasarım Soruları"

Transkript

1 Web Tasarım Soruları 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler d) XML etiketleri 2. Html etiketleri hangi karakterler arasına yazılır? a) < > b) # # c) { } d) 3. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır? a) anasayfa.htm b) anasayfa.html c) index.html d) giris.htm 4. Başlık etiketlerinde hangisinde yazı boyutu en büyüktür? a) <h1> b) <h2> c) <h3> d) <h4> 5. Bir web sayfası hangi HTML etiketi ile başlar? a) <body> b) <html> c) <head> d) <title> 6. HTML dokümanına ilişkin tanımlamaların yapıldığı HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <body> b) <html> c) <head> d) <title> 7. HTML dokümanının başlık çubuğunda yer alacak başlık yazısı hangi HTML etiketleri arasına yazılır? a) <body> b) <html> c) <head> d) <title> 8. HTML dokümanının esas içerik kısmı hangi HTML etiketi ile başlar? a) <body> b) <html> c) <head> d) <title> 9. Alt satıra geçmek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <br> b) <hr> c) <enter> d) </p> 10. Bir çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <br> b) <hr> c) <draw> d) <layer> 11. Aşağıdakilerden hangisi boşluk bırakmak için kullanılır? a) <br> b) c) <hr> d) <b> 12. Link(bağlantı) oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <a> b) <li> c) <img> d) <div> 13. Oluşturulacak linke ait dosyanın belirlendiği HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) a b) href c) src d) align 14. Linkin tıklanması durumunda sayfanın aynı pencere içinde açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) target= _top b) target= _parent c) target= _self d) target= _blank 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) target= _top b) target= _parent c) target= _self d) target= _blank 16. Tablo oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir a) <body> b) <html> c) <head> d) <table> 17. Tablo içerisinde satır açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <td> b) <tr> c) <column> d) <row> 18. Tablo içerisinde sütun açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <td> b) <tr> c) <column> d) <row> 19. Tabloda aynı satırları birleştirmeyi sağlayan etiket hangisidir? a) border b) rowspan c) colspan d) cellspacing 20. Bir tablonun arkaplanına resim yerleştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) bgcolor b) img c) image d) background

2 21. Bir tablonun arkaplan rengini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) bgcolor b) img c) image d) background 22. HTML sayfasının arka zeminini mavi yapmak için hangi HTML satırı kullanılır? a) <body color= blue > b) <body bgcolor= blue > c) <body background= blue > d) <body set= blue > 23. Bir tablonun kenarlık kalınlığını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) border b) height c) width d) align 24. Bir tablonun kenarlık rengini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) border b) bgcolor c) bordercolor d) align 25. Paragraf için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <p> b) <hr> c) <td> d) <tr> 26. Bir yazıyı kalın(bold) yapmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <b> b) <i> c) <li> d) <u> 27. Sayfaya resim yerleştirmek kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <img> b) <body> c) <div> d) <table> 28. Numaralı liste için kullanılan etiketler hangisidir? a) <ol><li>..</ol> b) <ul><li>..</ul> c) <dl><li>..</dl> d)<dt><li>..</dt> 29. Aşağıda verilen link komutlarından hangisi doğrudur? a) <a img= > Tıklayınız<img/a> b) <a href= > Tıklayınız </a> c) <href= > d) <a link= > Tıklayınız</a> 30. Hangisi geçerli bir mail adresi bağlantısıdır? a) <link href= > b) <href= > maillerinizi bekliyoruz. c) <href= d) <a href= > 31. Resmin kaynağını belirtmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) img b) align c) src d) border 32. Mouse ile resmin üzerine gelindiğinde istenilen bir mesajın çıkmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) alt b) value c) src d) top 33. Bir tablo veya resmin genişliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) height b) width c) left d) top 34. Bir tablo veya resmin yüksekliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) height b) width c) left d) top 35. Bir tablonun sütununda yer alan bilginin yatay hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) top b) align c) valign d) height 36. Bir tablonun sütununda yer alan bilginin dikey hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) top b) align c) valign d) height 37. Bir yazının biçimlendirilmesi için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <font> b) <body> c) <title> d) <table>

3 38. Bir yazının yazı karakter boyutunu değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) size b) height c) title d) width 39. Bir yazının yazı karakter tipini değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) size b) face d) title d) color 40. Bir yazının yazı karakter rengini değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? a) size b) face c) title d) color 41. Kayan yazı oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <iframe> b) <div> c) <p> d) <marquee> 42. Bir form oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a) <form> b) <input> c) <submit> d) <body 43. Hangisi web sunucu yazılımıdır? a) Apache b) Dreamweaver c) Fireworks d) Internet Explorer 44. Browser (tarayıcı) program ne işe yarar? a) Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır. b) İnternete bağlantı sağlar. c) İnternet sayfalarını bilgisayarımızda görmeyi sağlar. d) İnternet bağlantısını hızlandırır 45. Hangisi bir web tarayıcı yazılımıdır? a) Apache b) Dreamweaver c) Fireworks d) Firefox 46. Standart bir html dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) txt b) doc c) html d) http 47. Aşağıdaki programlardan hangisi site hazırlamak ve yönetmek için en ideal programdır? a) Flash b) Dreamweaver c) Fireworks d) Excel 48. CSS aşağıdakilerden hangisidir? A) Colorful Style Sheets B) Computer Style Sheets C) Cascading Style Sheets D) Creative Style Sheets 49. Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil Ģablonumuzun yolu nerede belirtilir? A) <body> etiketi içinde B) Sayfamızın en baģında C) Sayfamızın en sonunda D) <head>..</head> etiketleri arasında

4 50. Global CSS kullanımında, stil şablonumuzu hangi etiket içinde tanımlarız? A) script B) style C) stile D) css 51. Aşağıdaki CSS söz dizimlerinden hangisi doğrudur? A) p {color:red: text-align:center}; B) p {color-red; text-align-center} C) p {color:red; text-align:center;} D) p (color:red; text-align:center;) 52. Stil şablonlarımıza açıklama satırı eklemek için ne kullanılır? A) /* açıklama satırı */ B) ' açıklama satırı C) // açıklama satırı // D) // açıklama satırı 53. Aşağıdakilerden hangisi baslik isimli sınıf seçicisine ait bir paragrafın öz niteliğidir? A) id= #baslik B) id= baslik C) style= baslik D) class= baslik 54. Aşağıdakilerden hangisi kullanım yerine göre CSS çeşitlerinden değildir? A) Yerel CSS kullanımı B) Bağlantılı CSS kullanımı C) Sistem CSS kullanımı D) Global CSS kullanımı

5 55.Visual Basic dilinde bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalanı elde etmek için hangi operatör kullanılır? a) ^ b) / c) Abs d) Sqrt e) Mod 56. ASP.NET te kullanılan aşağıdaki hazır fonksiyonları ve yaptığı işlemleri eşleştiriniz? Üs alma Metin uzunluğu bulma Karekök alma Metin değiştirme Fazla boşlukları temzileme Replace() Lenght() Trim() Pow() Sqrt() 57.Dizi değişken oluştururken değişken isminden sonraki parantez içersine dizinin eleman sayısı kaçsa o yazılmalıdır. a) Doğru b) Yanlış 58.ASP.NET te bir siteyi bitirip çalıştırdıktan sonra web tarayıcısında sayfa açıkken kaynak kodları görüntülediğimizde VİSUAL BASİC veya C SHARP kodlarını görebiliriz. a) doğru b) yanlış 59.Aşağıdaki parametrelerden hangisi ASP.NET form kontrollerinde mutlaka olması gerekir? a) class b) text c) label d)runat e) table 60.Metin kutusu oluşturmanın kodları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? a)<asp:text b)<asp:textbox c)<asp=textbox.. d)<asp:label.. e)<asp.textbox Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET te kullanılan Form kontrollerinden değildir? a) Buton b) label c)textbox d)textarea e)combobox 62.Bir ASP.NET dosyasını çalıştıran / işleyen web sunucusu, istemciye üretmiş olduğu kodları gönderir? a) doğru b) yanlış 63.ASP.NET dosyaları oluşturabilmek için VİSUAL BASİC dili kullanılmak zorundadır? a) doğru b) yanlış 64. Aşağıdaki kodalrı çalıştırdığınız zaman x değişkeninin en sonki değeri ne olur? Dim metin As String = Aslan Dim a As Integer =metin.lenght() Dim b As Integer =Abs(10-15) a+=1 b-=1 x=a mod b a)2 b)3 c)4 d)5 e)6 65. Aşağıdaki özelliklerden hangisi zemin rengini değiģtirmeye yöneliktir? A) background-color B) bgcolor C) backcolor

6 D) bgroundcolor 66. AĢağıdaki özelliklerden hangisi arka.jpg görselini, zemin resmi yapmaya yarar? A) bg-image:url( arka.jpg ); B) back-image:url( arka.jpg ); C) bground-image:url( arka.jpg ); D) background-image:url( arka.jpg ); 67. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aģağıdaki hangi özellik ve değeri kullanılır? A) text-trans:none; B) text-transformation:none; C) text-decoration:none; D) text-decor:none; 68. Zemin görseli olarak eklediğimiz bir resmin en altta ve ortada olması için hangi özellik ve değere sahip olması gerekir? A) background-position:center left; B) background-position:center right; C) background-position:center center; D) background-position:center bottom; mesut 69. Aşağıdakilerden hangisi, 5 elemanlı, elemanlarının tipi string olan a adlı dizinin tanımlanmasıdır? A) string() a=new string[5] B)string a=new string(5) C) string[] a=new string[] D) string[] a=new string[5] 70. İşlem önceliği kavramına göre aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur? A) / 7 = * 3 = 27 C) / 3 = 13 D) 15 5 / 1 = Aşağıdaki komut satırlarının çalışması sonucunda ekran çıktısı ne olur? (Integer olarak tanımlanan x değişkeninin değeri 5 dir.) If (x == 0) {Console.Write( x sıfıra eşittir. );} Else if (x > 0) {Console.Write( x pozitif bir sayıdır. );} Else Console.Write( x negatif bir sayıdır. ) A) x sıfıra eşittir. B) x pozitif bir sayıdır. C) x negatif bir sayıdır. D) Ekranda bir mesaj gözükmez.

7 72. Bir ASP.NET uygulamada iki (2) sayısını hafızada tutmak için aşağıdaki veri tiplerinden hangisi kullanılamaz? A) String Char C) Integer D) Bool 73.Eğer string tipindeki ad değişkeninin içeriği Ali ise Merhaba mesajını görüntüleyen komut satırı aşağıdakilerden hangisidir? A) If (ad = Ali ){ Merhaba}; If (ad == Ali ) Console.Write( Merhaba ); C) If (ad = = Merhaba )Write( Merhaba ); D) If (ad = Ali ) Console.Write( Merhaba ); 74.Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi yanlıştır? A )String okul; b)int Koçhisar; c) Char cokharf; d)string memleket; 75. Aşağıdaki kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir? String a,b,c; c=a+b; a) a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır b) c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır c) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar d) a ve b değişkenlerindeki yazıları birleştirip c değişkenine atar. 76 : Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma komutudur? a) do while b) if c) for d) convert 77: Ve (AND) mantık operatörü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a) & b) c)! d) # 78: c = a + b / 2; komut satırının işlevi aşağıdakilerden hangisidir? a) a ve b değişkenlerinin ortalamasını c değişkenine aktarır b) a ve b değişkeninin değerlerinin toplamını 2 ye böler, sonucu c değişkenine aktarır. c) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır d) b değişkeninin değerinin yarısını a değişkeni ile toplar c ye aktarır. 79. Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir? a) Sabit b) Değişken c) Program d) Hiçbiri 80. Karşılaştırma işlemlerinde kullanılan eşittir operatörü aşağıdakilerden hangisidir? a) = b) <> c) = = d)!=

8 81. C# dili ile ilgi söylenenlerden hangisi yanlıştır? a) Kod yazımında büyük ve küçük harf ayrımı yapmaz b) Güncel bir programlama dilidir. c) Windows programları yazılabilir. d) Görsel tasarım yapılabilen bir programlama dilidir. 82. Visual C# programında kod yazarken satır sonlarına hangi karakter kullanılması zorunludur? a) (çift tırnak) b) ; (noktalı virgül) c) : (iki nokta) d), (virgül) nejla 83. CSS de bağlantıların altındaki çizgi hangi kod ile kaldırılır? a-) text-decoration : underline b-) font-style: none c-) padding: none d-) font-style: italic text-decoration : none 84. Hangisi fare imlecinin üzerine gittiği elemanlara stil tanımlamamızı sağlar? a-) :focus b-) :active c-) : visited :hover e-) : link 85. Hangisi iki html elemanını yan yana yerleştirebilmek için kullanılacak bir stil niteliğidir? a-) alignfloat c-) width d-) style e-) link 86. Aşağıdaki stil niteliklerden hangisi metin hizalama için kullanılır? a-) stylealign c-) color d-) type e-) center 87. Aşağıdaki niteliklerden hangisi transpan (saydam) bir görüntü oluşturmak için kullanılır? a-) blockopacity c-) z-index d-) color e-) background 88. HTML sayfasına, img klasörü içindeki resim.jpg adlı resmi arka planda yatay olarak tekrarlayarak yerleştiren css kodu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? a)background-image: url(img/resim.jpg); background-repeat: repeat-x, repeat-y; b) background-image: url(img/resim.jpg); background-repeat: repeat-x; c)background-image: url(img/resim.jpg); background-repeat: no -repeat; d)background-image: url(resim.jpg); background-repeat: repeat-x; 89.Aşağıdakilerden hangisi HTML de doğru link verme formatıdır? a)<a href= >Adresim</a> b) <a url=" c) <a name=" ">Adresim</a> d) <a> " ">Adresim</a>

9 90. <inputtype="text" maxlength= 11 > Yanda verileninput tipi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar? a)textbox oluşturur ve maksimum 11 karakter girilebilir. b) Sadece Textbox oluşturur. c) Textarea oluşturur ve minimum 11 karakter girilebilir. d) Textarea oluşturur ve maksimum 11 karakter girilebilir. 91. Site dosyalarının tutulduğu yerdir. Her domain adresinin bir dosya alanı vardır. Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir? a) IP b) LAN c) TCP d)host 92. Web sayfaların başlığını yazan veya internet tarayıcıların üst kısmında isim çubuğunda görünen metni yazan HTML kodu hangisidir? a) <body></body> b)<title></title> c) <input></input> d) <script></script> 93. Siteye arkaplan resmi ekleyen body etiketi parametresi hangisidir? a) meta b) img c) bgcolor d)background 94.Aşağıda verilen başlık etiketlerinden hangisi diğerlerine göre yazıyı en küçük yazar? a) h1 b) h2 c) h3 d) h4 95.Aşağıdakilerden hangisi HTML de resim ekleme kodudur? a)<imgsrc = "logo.jpg"> b) <resim src = "logo.jpg"> c) <image = "logo.jpg"> d) <picturesrc = "logo.jpg"> 96.Web sayfasında tablo hücresindeki bir resim veya yazıyı her zaman hücrenin sağ tarafına yerleştiren kod aşağıdakilerden hangisidir? a) <tdalign="center"></td> b) <tdvalign="left"></td> c)<tdalign="right"></td> d) <td="right"></td> 97.CSS de arkaplana eklediğimiz bir resmin, arkaplanda sürekli tekrarlanmaması için CSS seçicide(class) yazmamız gereken kod hangisidir? a)background-repeat=no-repeat; b) background-repeat=repeat-x; c) background-repeat=repeat- 98.Aşağıdakilerden hangisi JavaScript te açıklama (pasif) satırı işaretidir? a) / Açıklama Satırı / b) <-- Açıklama Satırı c) /* Açıklama Satırı */ d) << Açıklama Satırı >> 99. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı görünüm modlarından biri değildir? A) Design

10 B) Split C) Code D) Source 100. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir tabloda seçili satırın altına satır eklemek için kullanılır? A) Table > Insert > Column to the Left B) Table > Insert > Column to the Right C) Table > Insert > Row Above D) Table > Insert > Row Below 101. AccessKey özelliği hangi tuş ile kombinasyon oluşturarak kontrole kısayol sağlar? A) Alt B) Ctrl C) Shift D) Enter 102. Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler? A) BackColor B) BorderColor C) BorderStyle D) BorderWidth 103. Format menüsünde numaralandırma işlemleri için hangi komut kullanılır? A) New Style B) Font C) Paragraph D) Bullets and Numbering 104. Breakpoint eklemek için aşağıdaki fonksiyon tuşlarından hangisi kullanılır? A) F9 B) F10 C) F11 D) F Try Catch Finally kullanırken hata üretebilecek kodlar hangi blok içine yazılmalıdır? A) try B) catch C) finally D) try catch 105. Kullanıcının belirtilen alanı başka bir alandaki değer ile karşılaştırmak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır? A) ReqiredFieldValidator B) RangeValidator C) CompareValidator D) RegularExpressionValidator 106. Kullanıcının belirtilen alana belirli bir söz dizimi ile değer girmesini sağlamak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır? A) ValidationSummary B) RangeValidator C) CompareValidator

11 D) RegularExpressionValidator 107. Doğrulama kontrollerinde hata mesajları hangi özelliğe yazılmalıdır? A) ID B) Type C) ControlToValidate D) ErrorMessage 108. ValidationSummary kontrolü kullanıldığında hata mesajının farklı yerlerde ekrana gelmesini engellemek için kontrollerin hangi özelliğine * vb. bir değer atanmalıdır? A) Text B) ErrorMessage C) ControlToValidate D) ID 109. Web kullanıcı kontrollerinin dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A).aspx B).ascx C).config D).asax 110. Web kullanıcı kontrolleri kodları hangi direktif ile başlar? Aşağıdakilerden hangi web kullanıcı kontrolleri için söylenemez? A) Sunucu taraflı çalışan bir form içermezler. B) MasterPage sayfalarının geliştirilmesi ile kullanımı azalmıştır. C) Tek başına bir sayfa gibi çalışabilir. D) Birden fazla web form içinde kullanılabilir Web kullanıcı kontrolleri bir web formuna eklendikten sonra hangi direktif otomatik olarak sayfa kodlarına eklenir? Anasayfa dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A).aspx B).asax C).master D).config 114. Anasayfa dosyaları hangi direktif ile başlar? Aşağıdakilerden hangisi ContentPalceHolder kontrolü için yanlıştır?

12 A) MasterPage sayfasından türeyen sayfalar için düzenlenebilir alanlardır. B) MasterPage sayfasında birden fazla ContentPlaceHolder kontrolü kullanılabilir. C) MasterPage sayfasında programlama yazılımı başlangıçta iki tane ContentPlaceHolder kontrolü ekler. D) MasterPage sayfasında programlama yazılımı başlangıçta eklenen ContentPlaceHolder kontrolleri silinemez Stil sayfalarının dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A).aspx B).css C).master D).config 117. Stil sayfası kuralları belirlenirken kuralın isminin önünde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır? A) Nokta ( ) B) Virgül (,) C) Ünlem (!) D) Noktalı Virgül (;) 118. Stil dosyaları sayfalara bağlanırken hangi etiketler arasında tanımlanır? A) <body> </body> B) <title> </title> C) <head> </head> D) <form> </form> 119. ASP.NET web sitelerinde temalar hangi klasör altında tutulur? A) App_Data B) App_Themes C) App_Code D) App_Browser 120. Dış görünüm dosyaları aşağıdakilerden hangisidir? A) Style Sheet B) Skin File C) SiteMap D) Text File 121. Web sitesine tema uygulamak için hangi dosya kodlarına ekleme yapılmalıdır? A) Global.asax B) Web.sitemap C) Favicon.ico D) Web.config 122. Çalışma zamanında sayfanın temasının belirlenmesi için gerekli kodlar hangi sayfa olayına yazılmalıdır? A) Page_Load B) Page_PreRender C) Page_Unload D) Page_PreInit 123. Site haritası dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

13 A).css B).sitemap C).config D).asax 124.Açılır menüler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir sayfaya birden fazla açılır menü oluşturulabilir. B) Açılır menülerin görünümleri değiştirilebilir. C) Açılır menü ögeleri sadece statik olarak eklenebilir. D) Açılır menü ögeleri seviyelere göre gruplanabilir QueryString taşınan veriler sayfa adresinde yer alan hangi simgeden sonra gösterilir? A)! (Ünlem) B)? (Soru İşareti) C) * (Yıldız) D) = (Eşittir) Aşağıdaki durum yönetim nesnelerinden hangisi verileri istemci bilgisayarında fiziksel olarak saklamak için kullanılır? A) QueryString B) ViewState C) Cookie D) Session 127. Aşağıdaki durum yönetim nesnelerinden hangisinde tutulan veriler PostBack işleminden sonra şifreli olarak gönderilir? A) ViewState B) Cookie C) Application D) QueryString 128. # operatörü hangi tip CSS seçicisi oluştururken kullanılır? A) Sınıf(class) B) Global C) ID D) Etiket(tag) 129. Aşağıdakilerden hangisi uzun RGB kodu ile heksadesimal renk belirlemeye örnektir? A) #FCFCFC; B) #RGB(125,124,245); C) Black; D) #F00; 130. RGB kodunda R,G ve B sırayla hangi renkleri ifade etmektedir? A) Kırmızı-Gri-Beyaz B) Kırmızı-Mavi-YeĢil C) Kırmızı-YeĢil-Mavi D) Mavi-YeĢil-Kırmızı 131. Aşağıdakilerden hangisi bir metindeki kelimelerin arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar? A) letter-spacing B) word-spacing C) word-space D) word-width 132. Kenar dışı boşluğu ayarlamak için hangi özellik kullanılır?

14 A) margin B) border C) padding D) margin-width 133. Kenar içi sol boşluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır? A) margin-left B) padding-left C) left-margin D) left-padding 134. Aşağıdakilerden hangisi bir metindeki kelimelerin ilk harfini büyük harfe çevirir? A) text-transform:bigcase; B) text-transform:lowercase; C) text-transform:capitalize; D) text-transform:uppercase; 135. Aşağıdakilerden hangisi p etiketinin uygulandığı tüm metinleri kalın (koyu) yapar? A) p {font-weight:bold} B) p {text-size:bold} C) <p style="text-size:bold"> D) <p style="font-size:bold"> 136. Aşağıdakilerden hangisi üst kenar çizgisi kalınlığını 5 px, alt kenar çizgisi kalınlığını 4 px, sol kenar çizgisi kalınlığını 3 px, sağ kenar çizgisi kalınlığını 2 px yapar? A) border-width:5px 4px 3px 2px B) border-width:4px 5px 3px 2px C) border-width:5px 3px 4px 2px D) border-width:5px 2px 4px 3px 137. Aşağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluşturur? A) solid B) inset C) dashed D) dotted 138. Ögeleri konumlandırırken konumunu nasıl göreceli yaparız? A) position:fixed; B) position:absolute; C) position:relative; D) position:mixed; 139. Üst üste çakışan ögelerin hangisinin altta, hangisinin üstte olacağını hangi özelliği kullanarak ayarlarız? A) k-index B) z-index C) v-index D) n-index 140. Hazırlamakta olduğunuz web sayfasına bir form eklemek için web tasarımı editöründeki hangi panel kullanılır? A) CSS stilleri B) Dosyalar C) AP öğeleri D) Ekle 141. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak hazırlamakta olduğunuz forma tek satırlık, şifreli veya çok satırlık metin kutusu eklenir?

15 A) Metin Bölgesi B) Metin Alanı C) Alan Kümesi D) Görüntü Alanı 142. Aşağıdakilerden hangisi ile hazırlamakta olduğunuz forma birden fazla satırdan oluşan alanlar ekleyebilirsiniz? A) Metin Bölgesi B) Metin Alanı C) Alan Kümesi D) Görüntü Alanı 143. Kullanıcının verilen seçeneklerden sadece bir tanesini seçmesine izin veren düğme aşağıdakilerden hangisidir? A) Submit B) Reset C) Onay Kutusu D) Radyo Düğmesi 144. Forma eklenmiş olan nesnelerin gruplanması gerektiği durumlarda kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir? A) Metin Bölgesi B) Metin Alanı C) Alan Kümesi D) Görüntü Alanı 145. Aşağıdakilerden hangisi SPRY doğrulama metin bölgesi veri türlerinden değildir? A) Kredi Kartı B) Telefon Numarası C) Posta Kodu D) Ev Adresi 146.Şifreli alanlar için belli kurallar ve kısıtlamalar getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Spry Doğrulama Şifresi B) Spry Doğrulama Seçimi C) Spry Doğrulama Onayı D) Spry Doğrulama onay kutusu 147. Aşağıdakilerden hangi proje türü boş bir web sitesi oluşturur? A) ASP.NET Web Forms Site B) ASP.NET Web Site (Razor) C) ASP.NET Dynamic Data Entities Web Site D) ASP.NET Empty Web Site 148. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı proje oluşturma yöntemlerinden biri değildir? A) File System B) HTTP C) FTP D) Network 149. Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır? A) Sunucu taraflı çalışan kodlar içerebilir. B) İstemci taraflı çalışan kodlar içerebilir. C) Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir. D).NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.

16 150. ASP.NET sayfasında aşağıdakilerden hangisi kodlama dilinin belirtildiği yönergedir? B) <HTML> C) <form> D) <asp: 151. Sayfa izleme yönergesine hangi kodun eklenmesi gerekir? A) Language B) Trace C) CodeFile D) Inherits 152.Uygulama izleme için hangi dosyanın değiştirilmesi gerekir? A) Web.config B) Global.asax C) Default.aspx D) Default.aspx.cs 153.Web sayfası yaşam döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi önce tetiklenir? A) Page_Init B) Page_Load C) Page_PreRender D) Page_Unload 154.Aşağıdakilerden hangisi sık kullanılan kontrollerin yer aldığı Toolbox grubudur? A) HTML B) Standart C) General D) Data 155. Aşağıdaki HTML kontrollerinden hangisi yatay bir çizgi eklemek için kullanılır? A) Hidden B) Table C) Select D) Horizontal Rule 156. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göstermek için kullanılan kontroldür? A) Label B) TextBox C) HyperLink D) ListBox 157. Aşağıdakilerden hangi özellik TextBox kontrolünde girilen metin karakterini sınırlandırır? A) Text B) TextMode C) MaxLength D) ReadOnly 158. Aşağıdaki kontrollerinden hangisi bir resmi butona dönüştürür? A) Button

17 B) LinkButton C) ImageButton D) HyperLink 159. Aşağıdaki kontrollerden hangisi birden fazla seçime olanak sağlar? A) DropDownList B) ListBox C) RadioButton D) BulletedList 160. Aşağıdaki kontrollerden hangisi sunucuya dosya yüklemek için kullanılır? A) Literal B) Calendar C) Panel D) FileUpload 161. ASP.NET web form dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? A) asax B) ascx C) asmx D) aspx 162. Aşağıdakilerden hangisi ASP:NET özelliklerinin ve ayarlarının yer aldığı dosyadır? A) Global.asax B) Web.config C) System.Web.Providers.dll D) Site.master 163. Aşağıdakilerden hangisi Access veri tabanı uzantısıdır? A) master B) mdf C) mdb D) resx 164.Aşağıdaki klasörlerden hangisi kullanıcı denetimlerinin yer aldığı dosyaları içerir? A) Account B) App_Data C) App_Code D) App_Browser 165. Aşağıdaki klasörlerden hangisi web uygulamalarında kullanılacak derlenmiş assembly dosyalarını (dll dosyaları) içerir? A) Account B) App_Data C) Bin D) Scripts 166. Hangisi en büyük yazı boyutunu belirler? A) <h6> B) <h1>

18 C) <head> D) <heading> Hacı Emre Dursun 167.Response.Write"table" ne işe yarar? A) Seçili tabloya yazmaya yarar. B) Seçili tablodan veri okumaya yarar. C) Tablo oluşturur. D) Tablonun satır ve sütünlarını ayarlama yarar. E) Tabloyu yanıtlar. 168.Aşağıdakilerden hangisi linkbutton özelliklerindendir? A ) Farklı sayfada açılma imkanı yoktur. B ) AutoSize özelliği vardır. C ) Target vardır. D ) Keydown özelliği vardır. E ) Scroll özelliği vardır. 169.Aşağıdakilerden hangisi hyperlink özelliklerindendir? A ) Target_"blank" özelliği vardır. B ) Eventleri vardır. C ) Target_"parent" özelliği vardır. D ) Yeni sayfada açılma özelliği vardır. E ) Target_"top" özelliği vardır Ögeleri konumlandırırken konumunu nasıl sabit yaparız? A) position:fixed; B) position:absolute; C) position:relative; D) position:mixed; 171) IP Adresi nedir? A ) İnternete bağlı bilgisayarların adresleridir. C ) Host Name B ) Url D )Domain Name 172) Bir web sayfasında paragraf oluşturmak için hangi etiket kullanılır? A ) <html> </html> B ) <head> </head> C ) <body> </body> D ) <p> </p> 173) <h2> </h2> etiketi ne işe yarar? A ) İkinci paragrafı belirler. C ) İkinci başlık stili belirler. B ) İkinci sayfayı belirler. D ) Hiçbiri 174) Web Tasarım Kursu Yandaki metni oluşturan kod aşağıdakilerden hangisidir? A ) <b><u> Web Tasarım Kursu </u></b> B ) <b><i> Web Tasarım Kursu </i></b> C ) <i><u> Web Tasarım Kursu </u></i> D ) <i><b> Web Tasarım Kursu </b></i> 175) Tabloda yüksekliği belirleyen özellik hangisidir?

19 A ) Height C ) Cellspacing B ) Cellpadding D ) Width 176) <meta name="keywords" content= "Web, Tasarım, Ağrı"> etiketi ne işe yarar? A ) Web dökümanını açacak anahtarı (şifre) belirtir. B ) Arama motorlarına içerik hakkında bilgi verir. C ) Web, Tasarım, Ağrı adlı üç dökümanı çağırır D ) Hiçbiri 177) <td align="center" valign="top" height="50"> Web </td> Yandaki gibi bir tablo hücresine uygulanmış özellikler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A ) Hücre genişliği = 50 px, Yatay hizalama = Orta, Dikey hizalama = Üst B ) Hücre yüksekliği = 50 px, Yatay hizalama = Orta, Dikey hizalama = Alt C ) Hücre genişliği = 50 px, Yatay hizalama = Orta, Dikey hizalama = Alt D ) Hücre yüksekliği = 50 px, Yatay hizalama = Orta, Dikey hizalama = Üst 178) kodlama hatası vardır? A) 2 B) 4 C) 7 D) 10 Yuka rıdaki kodla mada kaçın cı satırd a 179) Bir üye kayıt formunda yandaki gibi cinsiyet bölümü aşağıdaki form öğelerinde hangisi ile yapılır? A ) Textarea B ) Button C ) Radio Button D ) Checkbox 180) Resmin üzerine gelindiğinde, resmin ikinci bir resim ile değişmesini özelliğini sayfamıza eklemek istersek, aşağıdaki bölümlerden hangisini kullanmalıyız? A ) Rollover Image B ) Navigation Bar C ) Image Placeholder D ) Firework HTML 181) Yukarıda web sayfasına eklenmiş bir resmin özellikler penceresi görülmektedir. Buna göre kırmızı dikdörtgen ile işaretlenmiş alan resme hangi özelliği uygulamaktadır? A ) Resmi istenilen şekilde kesmeye yarar. B ) Resmi istenilen şekle dönüştürür. C ) Hot spot özelliğini uygulayarak, uygulanan alana link verir. D ) Hot spot özelliğini uygulayarak, uygulanan alanı şeffaflaştırır.

20 182) Src si yandaki gibi olan bir resim eklendiği sayfanın neresinde bulunur? A ) Aynı klasörde B ) Bir üst klasördeki resimler klasöründe C ) Aynı klasördeki resimler klasöründe D ) Bir alt klasördeki resimler klasöründe 183) Dreamweaver de secicileri tanımlayabileceğimiz stil penceresini eğer göremiyorsak nasıl görüntüleyebiliriz? A ) Window CSS Styles B ) Window Seçiciler C ) Window Class D ) Window Cascade 184) 5 satırı, 4 sütunu, 500 pixels genişliği, 3 pixels kenarlık kalınlığı olan bir tablo oluşturabilmek için yandaki numaralandırılmış alanlara hangi değerler yazılmalıdır? A ) 1 4, 2 5, 3 3, B ) 1 5, 2 4, 3 500, 4 3 C ) 1 3, 2 4, 3 500, 4 5 D ) 1 5, 2 4, 3 3, ) Y Yukarıda Page Properties penceresinin Links sekmesi görülmektedir. Buna göre kırmızı ile işaretlenmiş 1 ve 2 numaralı alanların işlevleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A ) Yazıların boyutu, rengi B ) Linklerin boyutu, tam tıklama anındaki alacağı renk C ) Linklerin boyutu, üzerinden gidildiğinde alacağı renk D ) Linklerin boyutu, üzerine gelindiğinde alacağı renk

DREAMWEAVER DERS NOTLARI

DREAMWEAVER DERS NOTLARI DREAMWEAVER DERS NOTLARI Yeni sayfa oluşturmak-var olan sayfayı açmak 1- Yeni sayfa oluşturmak için: Create New Seçeneğinin altındaki HTML seçilir 2- Daha önce yaptığımız çalışmalara kısa yollarından erişmek

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR WEB TASARIMI DREAMWEAVER Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR 1 İÇİNDEKİLER 1. WEB... 4 1.1. WWW nedir?... 4 1.2. HTML nedir?... 4 1.3. Web Sayfası nedir?... 4 1.4 Web sitesi nedir?... 4 1.5. Web tasarımı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 482BK0153 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI

1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 3 1. İNTERNET ORTAMI VE WEB TASARIMI 1.1. İnternet İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Aynı zamanda, insanların

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINDA WEB FORMLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

HTML KODLARI İLE WEB TASARIMI

HTML KODLARI İLE WEB TASARIMI HTML KODLARI İLE WEB TASARIMI EĞİTMEN AD SOYAD : TECRÜBE : OKUL : LÜTFEN DİKKAT! SINIFTAKİ BAŞARIMIZIN MAKSİMUM DÜZEYDE OLMASI İÇİN: DEVAMSIZLIK YAPMAYINIZ; KAÇIRDIĞINIZ DERSLER SONRAKİ KONULARA TEMEL

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI EDİTÖRÜNE GİRİŞ 482BK0175 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta VISUAL BASIC 6.0 Visual Basic 6.0 la çalışmaya başlama için; Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 Yeni Bir proje başlatır.

Detaylı

Web Tasarımı Ders Notları (2015) Adnan Menderes Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Web Tasarımı (BK225) Araş. Gör. Dr. Ümit ÖZYILMAZ

Web Tasarımı Ders Notları (2015) Adnan Menderes Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Web Tasarımı (BK225) Araş. Gör. Dr. Ümit ÖZYILMAZ Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Web Tasarımı (BK225) Giriş Günümüzde iletişim en parlak dönemini yaşamaktadır. Bunun en başta gelen araçlarından bir tanesi medya, diğeri ise internettir. Medya

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

Modül 5: E-life Web Tasarımı

Modül 5: E-life Web Tasarımı Modül 5: E-life Web Tasarımı E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. Word 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri Word 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Dosya oluşturma ve kaydetme Yeni Dosya Oluşturma Microsoft Word dosyası açıldıktan sonra Office tuşuna basılır Yeni(New) seçilir Yeni

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi Dersin Amacı Bilişim sistemlerinin hayatımızdaki önemi yatsınamaz. Herhangi bir mesleğin

Detaylı

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI

VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VISUAL BASIC 6.0 UYGULAMALARI Kamil Gökhan ÜNLÜER Yrd. Doç. Dr. Şahin ÇONKUR DENİZLİ 2002 UYGULAMA 1 Klavyenin tuşlarının her

Detaylı

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İLERİ WORD Hazırlayan : Öğr. Grv. Mahmut KANTAR İÇİNDEKİLER 3.1. Biçimlendirme... 4 3.1.1. Metin... 4 3.1.1.1. Grafiksel Nesnelerin Metin Hizalama Seçenekleri... 4 3.1.1.2. Bul Değiştir özelliğini kullanma

Detaylı

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu AMP KolayMetraj Kullanım Kılavuzu AMP Yazılım Genel Müdürlük İstanbul 2014 İçindekiler Kullanım kılavuzu sembolleri-düzenleri... 7 Yeni Proje... 8 Proje Aç... 10 Proje Yenileme... 10 Çizim Yönetimi...

Detaylı

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için 1. BÖLÜM: İLK AÇILIŞ MapInfo çalıştırıldığında ilk önce Quick Start menüsü görüntülenir. Menüde dört seçenek vardır. - RESTORE PREVIOUS SESSION: En Son Çalışılan

Detaylı

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object Delphi menüleri File menüsü: New: Pencerenin new kısmında bulunan bazı seçenekler şunlardır: Form seçeneği ile aktif projeye yeni bir form eklenir. Application seçeneği aktif projeyi kapatarak yeni bir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. PROGRAMIN TANIMI VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 a. Tanımı:... 3 b. Sistem Gereksinimi:... 3 2. GENEL KAVRAMLAR... 3 a. Noterlik Kavramları... 3 b. Yazım.Net Kavramları...

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BİLGİSAYARLA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı