HARMAN-HALLAÇ DAİRESİNDE KONTROL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARMAN-HALLAÇ DAİRESİNDE KONTROL"

Transkript

1 GİRİŞ Otomatik kontrol un ne olduğunu, neleri içerdiğini anlayabilmek için bazı temel kavramların açıklanmasına gereksinim vardır. Bu kapsamda başvurulacak temel kavramların başında sistem gelmektedir. Sistem tüm bir birim olarak davranacak yada bir bütünü meydana getirecek biçimde birbiriyle ilişkilendirilmiş, bağlanmış fiziksel bileşenlerin düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. İkinci bir temel kavram kontrol sözcüğünde vardır. Kontrol sözcüğü düzenli hale getirmek, yönlendirmek ve kumanda etmek gibi işlevleri ifade eder. Bir başka kavram ise kontrol sistemidir. Kontrol sistemi, kendisini yada başka bir sistemi yönlendirecek, veya onu kumanda edecek biçimde ilişkilendirilmiş fiziksel bileşenler topluluğudur. Kontrol sistemini tanımada ve tanıtmada yardımcı iki temel terim vardır: giriş ve çıkış. Giriş bir kontrol sisteminde belirlenebilen bir cevabı üretmek amacıyla dış bir enerji kaynağından kontrol sistemine uygulanan uyarmadır. Çıkış ise kontrol sisteminden elde edilen gerçek cevaptır. Bir kontrol sisteminin amacından giriş ve çıkış büyüklükleri hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bunun tersi durumda da, yani giriş ve çıkış büyüklükleri bilinen bir fiziksel bileşenin tabiatını anlamak mümkündür. Bir kontrol sisteminde birden fazla giriş ve çıkış bulunabilir. Örneğin bir vanada sızdırmalar ve kaçakların giriş ve çıkış oluşturabilmelerine karşılık bunlar istenilen giriş ve çıkışlar değildir. Bu nedenle bu tür büyüklükler normal giriş ve çıkış sayılmazlar. Ancak sistemin ayrıntılı incelenmesi dikkate alınırlar. Suni kontrol dışarıdan insanın karışmasını gerektirebilir ya da kendi kendisini denetleyebilir şekilde olabilir. Birinci tür kontrole bazen elle kontrol denir. Bunun en basit örneği günlük yaşamda her zaman kullanılan musluklar ve vanalardır. Musluğun elle kumanda ile açılmasıyla sıvı akışı başlatılır veya durdurulur. İkinci tür suni kontrole otomatik kontrol denir. Buna sık karşılaşılan bir örnek olarak termostatlar verilebilir. Termostat sıcaklığa bağlı olarak bir ısıtıcıyı kumanda eder. Eğer oda sıcaklığı ayar sıcaklığının altına düşerse, termostat ısıtıcıyı çalıştırarak sıcaklığın istenen ayar değerine çıkmasını sağlar. Sıcaklık istenilenin üstünde ise termostat ısıtıcıyı durdurur. Böylelikle insan eli değmeden otomatik olarak oda sıcaklığının kararlı bir şekilde belli bir değerde kalması sağlanmış olur. Tekstilde üretim ve kalitenin kontrolü üretimde süreklilik açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü diğer endüstri kollarına rağmen tekstil ürünlerinin hammaddesi olan lifler incelik, uzunluk, mukavemet, uzama, yapısal vb özellikler açısından çok geniş sınırlar içinde 1

2 değişim göstermektedir. Ayrıca iplikçilikte üretimin çok sayıda ayrı işlemlerin takibi sonucu oluşması ve üretimde insan faktörünün son yıllarda azaltma çabalarına rağmen, çok fazla etkili oluşu nedeniyle istenilen performansa ve kaliteye ulaşılması ancak üretimin her kademesini etkileyen parametrelerin kontrol edilmesi ile sağlanabilmektedir. Özellikle 1990 lı yıllardan sonra bu durum daha önemli hale gelmiştir. Çünkü iplik işletmeleri çok çeşitli zorlayıcı faktörlerle karşı karşıya kalmışlardır. Tekstilde otomatik kontrol sistemleri basınç, sıcaklık, hız ve zaman gibi ayarların yapılmasında büyük rol oynamaktadır. Tekstil makinelerinde ayarların korunmasında ve düzeltilmesinde bulundukları davranış zaman açısından ve kazanç açısından çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu sayede otomatik kontrolün kullanıldığı yerlerde zamandan büyük bir tasarruf sağlanmış, işgücü kazancı gerçekleştirilmiş, hatalı üretimlerin yapılması önlenmiş, hataların önceden belirlenmesi ile büyük zararların önlenmesi sağlanmıştır. HARMAN-HALLAÇ DAİRESİNDE KONTROL Bilindiği üzere pamuk lifi özellikleri liften- life, balyadan balyaya, yetiştirildiği yere ve iklim şartlarına göre yüksek derecede varyasyon gösterir. Maliyet ve kalitenin gittikçe artan öneminden dolayı hammadde mamul ilişkisinin önemi de artmıştır. Bu yüzden bir iplik işletmesinin başarısında uygun tip ve fiyatta hammadde alımı ve efektif harman oranları son derece büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla günümüzde eski harmanlama metodları yerine daa ekonomik, hassas ve güvenilir metodlar kullanılmaktadır. Bilgisayar destekli bu yeni metodlar ile konveksiyonel metodlara göre maliyette %5 12 arasında tasarruf sağlanır. Bilgisayar destekli harmanlama ve izleme sistemleri ile elde edilecek mamulun kalitesinde de doğru bir tahminleme yapmak mümkündür. Bilgisayar kontrollu harmanlama sistemi harmanlama işleminin hassas bir şekilde kontrolü için geliştirilmiş bir mikroprosesör ve bilgisayar sisteminden oluşmaktadır. Sistemde elektronik tartım, bilgisayardan grafik çıktısı kapak alarmları mikroprosesör kontrol tek yönlü kapalı devre kontrolleri istatiksel işlem analizi için bilgi ve varyasyon katsayısı ürerim ve lif kullanımı ile ilgili raporlar kullanılmaktadır. Bu hattaki ana kontroller daha çok materyal akışını kontrole yöneliktir v bunlarda kombine kontrollerdir. Burada her bir makinenin birim zamanda aldığı elyaf miktarının yandaki makineye verdiği miktara eşit olması lazımdır ve bunu sağlamak için kullanılan iki sistem vardır. Bunlar sürekli ve sürekli olmayan sistemlerdir. 2

3 Dis-kontinü sistemlerde mekanik ve optik olmak üzere iki metod vardır. Mekanik yöntem verimli değil ve pek kullanılmaz. Optik regüle sisteminde besleme borusu içine monte edilmiş 3 adet optik monitör kullanılır bunlardan biri elyaf seviyesinin en fazla inmesine izin verilecek noktaya diğeri ise elyaf seviyesinin en fazla çıkmasına izin verilecek noktaya yerleştirilir. Üçüncü ise emniyet olarak ikinci fotoselin biraz daha üstüne konulmuştur. Elyaf seviyesi ilk fotoselin altına düştüğünde bir önceki makine çalıştırılır ve besleme yapılır. Elyaf seviyesi üstteki fotosele ulaştığında ise önceki makine yeniden durdurulur Kontinü sistemlerde hattaki tüm makineler çalışır ve regülasyon elektronik olarak sağlanır. Böyle bir sistem Trützschler firması tarafından geliştirilmiştir Trützschler firmasının geliştirmiş olduğu izleme sisteminde lif hazırlamadan tarama işlemine kadar olan lif akışı göz önüne alınmıştır. Lif hazırlama hattındaki her bir makine kendi izleme sistemine sahiptir ve beş seviyeli bir bilgi ağı üzerinden birbiri ile bağlantılıdır. Şekil -1: Kontrol seviyeleri 3

4 Seviye-0 : Bu seviye sensörler ve tahrik elemanlarından oluşmuştur. Sensörler ve tahrik elemanları makine kontrolleri için vazgeçilmez elemanlardır. Bu elemanlar kontrol ve bilgi işleme sistemleri için bilgi sağlarlar. Örneğin sensörler tarakta şerit numarasını topak besleme ünitesi çıkışında lif topluluğu kalınlığını veya harmanlama ünitesinde malzeme ağırlığını ölçerler istenmeyen metal parçacıklarını veya kıvılcımları belirlerler. Tahrik elemanları ise kontrol ve bilgi işleme sistemlerinden gelen kumandaları makinede uygun hareketlere çevirirler. Örneğin bir servomotor açıcı veya brizörde bulunan döküntü kapakçıklarının hareketini ayarlarlar ve böylece döküntü miktarı değiştirilmiş olur. Bir başka örnek ise özel bir magnet ile makinenin çalışması sırasında kapakların açılmasını önlemedir. Seviye-1 : Bu seviye makine kontrol seviyesidir ve tek bir modüler sistemden ayrı ayrı özel kontrolleri içerir örneğin modüler mikro bilgisayar kontrol sistemi TMS şu kontrol elemanlarına sahiptir; Balecommander, Blendcommander, Mixcommander, Cleancommander, Tuftcommander, Webcommander, Web profile control, Weightcommander, Cardcommander. Bu kontroller ana bilgisayar sisteminden bağımsız olarak çalışır. Seviye-2 : Bu seviyede tesisat kontrol üniteleri kalite ve üretim bilgi toplama sistemleri bulunur. Bu seviyede bulunan sistemlerden bazıları şunlardır: - Genel elektik kontrolu - Elektronik tesisat kontrolu EAS - Tesisat besleme kontrolu FC - Tarak bilgi sistemi KIT Seviye-3 : Üçüncü seviye işlemler seviyesini temsil eder. Bu seviyedeki işlem kontrol sistemi işletmedeki açma temizleme ve taraklama kısımları ile ilgili üretim ve kalite bilgilerini oluşturur ve üretim hakkında kısa sürede doğru kararların alınmasına yardımcı olur. İşlem kontrol sistemi ile işletme ile önemli bilgiler depolanır ve böylece geçmişte belli zaman dilimlerindeki değerlendirmeler yapılarak trendler belirlenebilir. 4

5 Ayrıca yeni makine ve tesisatlar ile ilgili kararlar doğru bir şekilde kısa bir sürede alınabilir. Seviye-4 : Bu seviye işletmedeki en üst kontrol seviyesidir. İşletmedeki farklı işlem kontrol sistemleri bu seviyede birleştirilerek işletmedeki tüm üretim ile ilgili bilgiler bir ana bilgisayardan alınabilir. Harman-hallaç ve tarak makinelerinde bir çok makine yapımcısının geliştirdiği değişik kontrol sistemlerinden en çok göze çarpanlardan Trützschler firmasının geliştirdiği bu izleme sisteminin makine kontrol üniteleri şekil de gösterilmiştir. Şekil: Harman-hallaç ve tarak makinelerinde kontrol üniteleri Mikro bilgisayar ile programlanabilir otomatik balya açıcılar blendomat ile kontrol edilir ve izlenir. Hata analizinde hatalar otomatik olarak lokalize edilmekte kullanıcıya yazımla bildirilmektedir. Monitöre üretim işlemleri görüntülenmekte makinenin o an ki durumunu örneğin balya gruplarının kalan çalışma süreleri gibi bilgilerde izlenmektedir. Arıza halinde üç boyutlu çizimler ile arıza yeri gösterilmektedir. Balya hazırlama kısmında uygulanan kumanda ve kontrol bale commander ile gerçekleştirilir. Topak karıştırma tesisatlarında PWSE; BOW; BOWA; FMN ve FM 5

6 makinelerinde kullanılan kontrol tertibatı Weightcommander WTC dir. Bu sistemde yeni harmanlama parametreleri ayarlar ve üretim miktarı klavyeden kolayca gerilebilir. Bilgilerin saklanması ile tekrar aynı çalışma elde edilir. İşlemler ve kalite ile ilgili tüm bilgiler ekrandan ve yazıcıdan alınabilir. Cleancommander, Cleanomat sistemindeki tüm temizleyicilerin temizleme işlemini kontrol ve kumanda eder örneğin telef miktarını ve temizleme derecesini kontrol etmek üzere çepel bıçaklarının önündeki rehber kanatlarına tek tek kumanda edilir bunun yanında malzeme ve yabancı madde emişleri temizleme silindirlerinin dönüş hızlarıda kontrol ve kumanda edilir. Cleancommander monitöründen rehber kanatların ayakları veya döküntü yada malzeme emişlerindeki hava basınçları hakkında bilgi alınabilir. Temizleme silindirlerinin dönüş hızlarının değerleri kontrol edilerek monitörden izlenebilir. Ayrıca hatalar tanımlanarak arıza yerleri belirlenir. Cleancommanderin network TKN-2 bilgi ağına bağlanabilme özelliği mevcuttur. Böylece tüm temizleme tesisatı üretim v malzeme akışı açısından bir merkezden kontrol edilerek izlenebilir. Diğer kumanda kontrollerinden mixcommander çoklu karıştırıcılar MM, MCM, MPM için, Tuftcommander dokusuz yüzey tesisatları için ve webprofile Control yine dokusuz yüzey tesisatlarında FBK 536 da tülbent profil kontrolu için kullanılır. Elektronik Tesisat Kontrolü (EAS); tek, tek makinelerin çalışmasını kontrol eder ve malzemenin tüm tesisat içerisinde otomatik iletimini sağlar. Makine kontrolüne sahip olmayan makineler ise, doğrudan EAS tarafından kontrol edilir. Makine kontrolleri ait oldukları makinenin çalışma şartları ile ilgili gerçek değer ve bilgileri EAS ye aktarırken, girilen ayarlar, hedeflenen değerler EAS dan makinelere aktarılır. Feedcommander FC, EAS nin özel ir formudur. FC ile balyadan tarağa kadar sürekli malzeme akışı kontrol edilir. FC ile makine kontrolleri arasındaki iletişim bilgi ağı ile sağlanır. Monitörden tesisat çalışma şartları ve üretim oranı hakkında çok kısa sürede alınan bilgiler ile işletmenin mevcut temizleme potansiyeli tümü ile kullanmış olur. Rieter firması harman-hallaç ve tarak makineleri için farklı kontrol sistemleri geliştirilmiştir. Bunlardan biri olan Relay kontrolde tüm tesisatın durumunu gösteren bir diyagram elde edilir. Ana makinelerin dışında yardımcı ünitelerinde ayırma döküntü gibi kontroller gerçekleştirir. Görüntüleme sisteminde tüm tesisatın ve her bir makinenin tek tek çalışma modları grafiksel olarak gösterilir. 6

7 Rieter in geliştirilmiş harman-hallaç hattında, örneğin ince açıcı UNIflex B60 da stapel uzunluğuna göre makine panelinde ayar yapılır. Gerektiğinde telef miktarı ve yoğunluğu değiştirilebilir. Makinenin kontrol programı ızgara pozisyonu ve açıcı silindirin hızını girilen değere göre değiştirir. Ön temizleyici de sıkıştırma olmaksızın temizleme olduğunda stapel uzunluğa girmeye gerek yoktur. Eğer aynı anda birden fazla tip çalışıyorsa ayar her tip için ayrı ayrı optimize edilebilir. Bu geliştirilmiş harman hallaç hattında ABC kontrol sistemi ile tüm makineler ve pnömatik lif taşıma sistemi kontrol edilir ve izlenir. Harman-hallaç ve tarak dairesinde Rieter firmasının geliştirdiği varioset için ABC kontrol şematik olarak görülmektedir. Şekil: Harman hallaç/tarak dairesinde Rieter Varioset Geliştirilmiş harman hallaç ve tarak kontrol sistemi ABC control ile tüm makineler ve lif taşıma sistemi kontrol edilir ve izlenir. Bu sistem tüm makinelerin zamanlama kontrolünden sorumlu olan programlanabilir. Logic kontrol ve bir görüntüleme sisteminden oluşur. Bilgi transferi için makinelerin ve PLC nin bilgisayara bağlantısı lan bilgi ağı ile 7

8 gerçekleşir. ABC kontrol sisteminde tüm makinelerin çalışma şartları ve üretim ve kalite bilgileri ile çalışıcı tarafından girilen tüm parametreler grafik olarak görüntülenir. Yeni kuşak Rieter temizleme makineleri Uniclean, B10, Unimix, B7/3, Uniflex, B60 ve C50 de ayarlanabilir değerler döküntü miktarı ve temizleme oranıdır. Örneğin ince temizleyici Uniflex B60 ile olan çalışmada çalışıcı tarafından girilen bilgiler stapel uzunluğu döküntü miktarı ve temizleme oranıdır. Bu bilgiler makinenin mikroprosesör kontrol programı ile değerlendirildikten sonra besleme mesafesi açma silindiri hızı ve ızgara pozisyonlarının değiştirilmesi için gerekli elektrik sinyaleri oluşturulur. Sadece C50 taraklarının geliştirilen C-Control PLC nin mevcut olmadığı bir alt sistemdir. 2.1 Yardımcı Kontrol Üniteleri Harman-hallaç hattındaki kontrol üniteleri metal tutucular yangın önleme tertibatı ve yabancı madde ayırıcı ünitelerdir. Metal tutucular magnetik ve elektronik olarak ikiye ayrılırlar. Bunlar borulara veya makinelerin özel bölümlerine monte edilirler. Manyetik metal tutucular sadece mıknatıslanabilir metalleri uzaklaştırabilirler ve bu yüzden yetersizdirler. Elektronik dedektörler ise taşıma borularına yerleştirilir ve ayarlanabilir niteliklidirler. Tespit edilen metal parçasını uzaklaştırmak için dedektörlerden 15 m ileride bir eliminasyon düzeneği vardır. Metal parçası burada taşıma borusundan uzaklaştırılır. Yangın önleme tertibatı bir kıvılcım dedektörü ve bir elimine edici aygıt içerir ve taşıma borusunun içine yerleştirilir. Bir kıvılcım yada yanan materyal tespit edildiği zaman çok hızlı hareket edebilen bir flap kıvılcım dedektörü tarafından döndürülür ve materyal bir alıcı konteynır içine düşer. Eş zamanlı olarak harmanhallaç hattı durdurulur. Flap hat tekrar açılıncaya kadar elimine edici pozisyonda kalır. Böyle bir sistem Rieter harman hallaç hattında mikser ile temizleyici arasında yer almaktadır. 8

9 2. TARAKTA ONLİNE KONTROL Tarakların iplik kalitesi üzerine yaptıkları önemli etkiler prosesin kendi içindeki kompleks yapılı olaylardan ve ekonomik üretim açısından yüksek hızlı çalışmaya verilen önemden kaynaklanmaktadır. Taraklarda yüksek üretim hızı ile kalitedeki düşüş arasında yüksek bir uyumluluk olduğundan yüksek üretim oranı problemlere sebep olur. Performans arttıkça taraklama işlemi daha hassas hale gelmektedir ve kalitenin olumsuz yönde etkilenme ihtimali daha fazla arttırmaktadır. Tarak şeridi iplik eğirme prosesinde oluşan ilk ara ürün olduğundan nispeten yüksek bir düzgünlük beklenir. Şeritteki düzgünsüzlükler karde iplikçiliğinde ipliğe kadar taşınabilir. İpliğin kalitesinde tarağın rolü çok büyüktür. Taraktan istenilen sonucun alınamamasının en önemli sebeplerinden birisi düzgün olmayan materyal beslenmesidir. Tarakta gözlenebilecek düzensizlikler besleme ve sevk kısmında düzeltilebilir. Materyal besleme sistemi şerit düzgünsüzlüğü üzerinde direkt bir etkiye sahip olduğundan, her durumda mümkün olan en iyi derece ile çalışılmalıdır. Bunu sağlamak için regüle sistemleri kullanılmaktadır. Kısa-Aralıklı Regüle Sistemleri: cm uzunlukta düzeltme yaparlar Orta-Aralıklı Regüle Sistemleri: 3 metrenin üzerindeki uzunluklarda düzeltme yapar. Uzun-Aralıklı Regüle Sistemleri: 20 metrenin üzerindeki uzunluklarda düzeltme yapar. Bu sistemler ileri besleme ve geri besleme sistemlerinden birine göre çalışır. İleri besleme sistemi : Daha çok çıktı olarak kesin sonuçların elde edildiği ya da geri besleme sinyali olmadan çıktı olarak sonuçların elde edildiği sistemlerde kullanılır. İleri besleme sisteminde malzeme, değişikliğin yapılacağı uygun pozisyona gelinceye kadar ölçülen hata sinyalinin geciktirilmesi gerekir. Sistemin hassas çalışması için gecikmenin tam olarak tahminlenmesi 9

10 son derece büyük önem taşır. Genelde bu sistem kısa ve tesadüfi hataların düzeltilmesi için uygundur. Geri besleme kontrol sistemi: Çıktı olarak kesin sonuçların elde edilemediği sistemin bünyesinde sürekli bozucu büyüklüklerin ye aldığı sistemlerde değişkenleri kontrol etmek için kullanılan bir sistemdir. Geri besleme kontrol sisteminde hassasiyet otomatik olarak ayarlanmakla birlikte bu sistemler kısa ve tesadüfi hatalar için uygun değildir. Çeviriciye ulaşan bir tesadüfi hata işlem kısmından henüz geçmemiş olmakta ve değiştirilmemektedir. Bu sırada bir değişim yapılması yeni hataların oluşumuna neden olacaktır. Bir başka deyişle geri besleme sistemi kısa tesadüfi hataların bir seri aksini oluşturma eğilimindedir. Hatalar periyodik ve uzun olduklarında ise geri besleme sistemi ile başarılı bir şekilde çalışılabilir. Sıkça kullanılan karışık sistemlerde ise hangi hataların periyodik, hangilerinin tesadüfi olduğunun tahminlenmesi gerekmektedir. Belirtildiği üzere, düzgünlük kontrolü kısa aralıklı, orta aralıklı ve uzun aralıklı varyasyonlarda yapılabilir. Uzun aralıklı düzgünlük kontrolü ile malzemenin numara değeri düzeltilirken, orta aralıklı düzgünlük kontrolü ile hem numara değeri hem de varyans uzunluk eğrisinin büyük bir kısmı düzeltilir. Kısa aralıklı düzgünlük kontrolünde ise ortalama değerin yanında tüm varyans uzunluk eğrisi düzeltilirken dublaj fonksiyonu da yerine getirilir. Kısa-Aralıklı Regüle Sistemi Kısa aralıklı regüle sistemi ile şeridin tüm varyasyon uzunluk eğrisi düzeltilir ve dublaj fonksiyonu yerine getirilir. Bu sistem koyler silindirinden önce küçük bir çekimle bir çekim ünitesinden oluşturulmasını gerektirir. Şekilde gösterilen açık-devre kontrolde bir ölçme noktası, gelen şeridin hacmini bu çekim ünitesinden önce ölçmek ve elde edilen sinyali elektronik kontrol ünitesine transfer etmek üzere, tasarlanmıştır. Bu ünite tarafından oluşturulan kontrol sinyali farklı tasarımlarda olabilen regülasyon cihazına aktarılır ve çıkış silindirlerinin hızını ölçen şerit hacmine ayarlar. 10

11 Şekil-9: Çıkışta kısa-aralıklı kontrol sistemi Şayet ölçüm noktası çekim bölgesi sonuna yerleştirilmiş, veya çıkış silindirleri aynı zamanda ölçme işlevini yerine getirirse, bu durumda sistem kapalı-devre kontrol prensibine göre çalışacaktır. Şayet açık devre prensibi kısa aralıklı regüle de kullanılmışsa kısa uzunluklar kesinlikle düzgünleştirilir. Fakat bu durumda her zaman ortalama şerit inceliğini sabit tutmak mümkün değildir. Diğer taraftan kapalı-devre kontrol ölü zaman oluşumundan dolayı kısa dalgalı varyasyonları düzgünleştirmek için uygun değildir. Bu bakımdan bu sistemin iki önemli uygulama alanı mevcuttur. Birincisi eğer sistemde penye telefleri işleniyorsa, ikincisi, tarak şeritleri direkt olarak OE rotor eğirme makinesine sevk ediliyorsa 2.1. Tarak Çıkışında Kapalı-Devre Regüle uygulaması Bu regüle sisteminde çıkış silindirleri ile kalender silindirleri arasında yer alan bir ölçme hunisi ile şeridin hacmi ölçülür. Bu ölçme ünitesi tarafından oluşturulan sinyaller değişik tasarımlarda olabilen ve sevk silindirinin hızını ölçülen şerit hacmine göre arttıran veya azaltan regüle sistemine iletilir. Sistem kapalı devre prensibi ile çalışmaktadır. Bu sistem kısa aralıklı düzeltmelerde etkisizdir. Kısa aralıklı hatanın simetriğini oluşturur. Bu nedenle kısa aralıklı regüle sistemlerinde daha çok açık devre prensibi kullanılır. 11

12 Şekil-10 çıkışta kısa aralıklı ve kapalı devre regüle sistemlerinin bileşimi 2.2. Tarak Besleme Kısmında Regülasyon Besleme kısmında yapılan regüle sistemi ile daha iyi sonuçlar elde edilir. Açık devre kontrol prensibine göre çalışmaktadır. Elyaf yığının kalınlığı giriş bölgesinde besleme silindiri ve besleme tablasına monte edilmiş sensörler tarafından sürekli ölçülür. Düzeltilecek olan bölge besleme silindiri ile brizör arasındaki bölgeye geldiğinden besleme silindirinin devri aniden mikro bilgisayarın tahrik sistemini harekete geçirmesi ile değiştirilir. Bu sisteme örnek olarak Trützschler firmasının CORRECTAFEED sistemi örnek gösterilebilir. 12

13 Şekil : Tarak besleme kısmında regülasyon 3.4. Kombine Regüle Sistemi USTER CARD CONTROLS bu sisteme örnek verilebilir. Cer makinalarının kullanılmadığı doğrudan tarak şeridinden iplik yapıldığı durumlar için geliştirilen bir kısa aralıklı tarak regüle sistemidir. Yüksek çekimlere bağlı olarak şeritteki kısa aralıklı düzgünsüzlüklerin iplikte önemli numara varyasyonlarına sebep olduğu durumlarda UCCS ile yaklaşık 10 cm şerit uzunluklarından daha uzun olan varyasyonlar düzeltilebilmektedir. Yani tarak şeritlerinde cm uzunluğunda ki varyasyonlar bu sistemle düzeltilebilmektedir. Aktif pnömatik ölçüm sistemli UCCSS regüle sisteminde ileri besleme prensibi ile makine çıkış kısmını yerleştirilen düzenleyici çekim ünitesindeki çekim değeri değiştirilerek kısa aralıklı varyasyonlar geri besleme prensibi ile girişteki besleme silindiri hızı değiştirilerek de uzun aralıklı varyasyonlar düzeltilir Orta Aralıklı Regüle Sistemi Zellweger USTER firması uzun aralıklı otoregüleye orta aralıklı bir regüle sistemi de ekleyerek bu sistemi elde etmiştir bir optik ölçme düzeneği tamburun tüm eni boyunca lif katmanının kesitindeki varyasyonları tespit eder. Ölçme düzeneği dofferin üstünde koruyucu bir kısmın içine konulmuştur. Düzenek liflerden kızıl ötesi ışınların yansımasını ölçer sisteme başta girilen değer ilen karşılaştırmadan sonra farklılık varsa sinyal oluşturulur ve elektronik regüle ünitesine iletilir. Bu sistem tarağın besleme hızını ayarlayan bir tahrik mekanizmasını harekete geçirir. Böylece tambur üzerindeki elyaf katmanının derinliği sabit tutulur. 13

14 Şekil: Tarakta orta aralıklı regüle sistemi Uster M-Controller (UMC), orta aralıklı şerit numara varyasyonlarının giderilmesi için geliştirilmiştir. Belirtildiği üzere bu sistem uzun aralıklı regüle sistemi UCCL ile birlikte kullanılmaktadır. Kontrol prensibi geri besleme şeklindedir. Bir optik ölçüm ünitesi ile tambur üzerindeki lif tabakasının varyasyonu tambur enince saptanarak besleme silindiri hızı kontrol edilir. Bunun yanında ortalama numara değeri ve uzun aralıklı varyasyonlarda UCCL ile düzeltilir. Düzeltme uzunluğu makine tipine bağlı olarak 3-5 m dir. Tek veya iki pasaj cer işleminin uygulandığı durumlarda kullanılması tavsiye edilir Uzun Aralıklı Regüle Sistemi Tarak makinelerinde en çok kullanılan regüle sistemleridir. Ölçme sevk silindirlerindeki bir sensör tarafından gerçekleştirilir. Bu şekilde elde edilen sinyaller elektronik olarak değerlendirilir. Böylece mekanik veya elektronik regüle sistemleri ile besleme silindirinin hızı sevk edilen şeridin ağırlığına göre düzenlenir. 14

15 Şekil : Tarakta uzun aralıklı regüle sistemi Zellweger USTER firmasının geliştirdiği USTER CARD CONTROL-L pratikte tüm tarak tandem tarak ve sentetik uzun stapel taraklarına takılabilen uzun aralıklı regüle sistemidir. Sistem geri besleme prensibine göre çalışır. Ölçüm makine çıkışında düzletme ise elektronik olarak bir DC motoru vasıtası ile besleme silindiri hızının ayarlanması ile yapılır. Aktif pnömatik prensipte ölçüm yapan ünitede ölçülen şerit numarası görüntülenmektedir. Düzeltme uzunluğu tarak makinesi tipine bağlı olarak m dir. Tandem taraklarda yaklaşık 50 m dir. İşletmelerde en az iki pasaj cer işleminin uygulandığı durumlardauccl nin kullanımı tavsiye edilmektedir. Kullanılan ölçüm hunisi ile 3-29 tex inceliğindeki şeritler ölçülür ölçüm hunileri aralıklı olarak basınçlı hava ile temizlenerek toz ve uçuntuların etkisi önlenir. Regüle aralığı beslenen malzemenin maksimum ± %30 varyasyonu kadardır %30 kontrol aralığı limitleri 10 saniyeden fazla bir süre aşıldığında besleme otomatik olarak durur. Bu sisteme diğer bir örnek ise Trützschler firmasının CORRECTACARD sistemidir. Prensip olarak UCCL ile aynıdır. CORRECTACARD CCD uzun aralıklı şerit numara regülasyonunu sağlar. Ölçüm mekanik olarak makine çıkışındaki huni de ayarlama ise besleme silindiri hızının değiştirilmesi ile yapılmaktadır. Sisteme Correctafeed CFD ilavesi ile şerit düzgünlüğü önemli ölçüde artırılabilmektedir. Bu şekilde düzeltme etkisi şeridin 1 m sinden itibaren başlamaktadır. 15

16 3.7. Tarakta Merkezi Kontrol Sistemleri Bu sistemlere trützschler firmasının DK740 ve DK 760 tarakları için geliştirdiği mikro bilgisayar kontrol sistemi CARDCOMMANDER ile, Rieter firmasının ABC kontrol sistemi örnek olarak verilebilir. Cardcommander kova değiştirici ve regüle sistemleri Correctacard ve Correctafeed ile beraber tarak makineleri ve elyaf besleyicinin tüm fonksiyonlarını kontrol eder. 16

17 4. SONUÇ Yüksek seviyede verimlilik için makinelerde otomatik kontrolün kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle tekstil makinelerinde otomatik kontrol verimi arttırmada büyük bir etken olmaktadır. Otomatik kontrol sayesinde verim yükseltilmesi sağlanmış, işgücün den tasarruf gerçekleşmiş, zaman kazacı sağlanmış ve maliyetten tasarruf sağlanmıştır. Günümüz modern iplik işletmelerinde harman hallaç dairesi birbirine bağlı makinelerden oluşan bir sistemi içermektedir. Harman hallaç dairesinde amaca göre açma, temizleme, toz giderme, karıştırma ve tarağa düzgün bir şekilde materyal beslenmesi işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemleri yaparken daha çok iyi lif kaybı minimum neps oluşumu ve liflerin daha az zarar görmesi hususlarına dikkat edilir. Elyaf yığınları bu aşamada çok karmaşık yapıda olduğundan liflere aşırı stres uygulamadan işlemler gerçekleştirilmelidir. Bunların hepsini insanların kendi başlarına gerçekleştirmeleri çok zordur. Bu işlemlerin hepsi otomatik kontrol sistemleri vasıtasıyla kolaylaştırılmıştır. Hata denetimi yapılması daha kolay bir pozisyona getirilmiştir. Taraklarda yüksek üretim hızı ile kalitedeki düşüş arasında yüksek bir korelasyon olduğundan yüksek üretim oranı problemlere sebep olur. Performans arttıkça taraklama işlemi daha hassas hale gelmektedir ve kalitenin olumsuz yönde etkilenme ihtimali daha fazla artmaktadır. İşte bu gibi durumlarda otomatik kontrol seviyeleri devreye girerek bu durumun azaltılmasına veya önlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu gibi açılardan günümüz tekstil işletmelerinde otomatik kontrol sistemlerinin yeri çok önemlidir. 17

Rieter yedek parça + servis

Rieter yedek parça + servis Rieter yedek parça + servis......................... Olağanüstü performans için........................... Rieter. Aile Bayramı.. Mayıs. 2014.. Levent. Turna./ Roger. Eberhart............... 1 Rieter yedek

Detaylı

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI...

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI... PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI........................................................................... Penye C A P D Makinalarla Kazanılan Deneyim Dünya genelinde 7 900 Rieter C A P D penye makinası

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Şükriye ÜLKÜ * Sunay ÖMEROĞLU Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Karde Esnek İplik Üretim Hattı; Eğitim-Öğretim, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Faaliyetleri için Hizmet Vermeye Başlamıştır 2005 yılının sonunda TTI Wuppertal

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SÜREÇ KONTROL Süreç Kontrol Süreç kontrolle ilişkili işlemler her zaman doğada var olmuştur. Doğal süreç kontrolünü yaşayan bir

Detaylı

Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol

Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol Açık çevrim kontrol ileri kontrol prosesi olarak da ifade edilebilir. Yandaki şekilde açık çevrim oda sıcaklık kontrolü yapılmaktadır. Burada referans olarak dışarı

Detaylı

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve 27 Uster Afis sisteminin organik pamuk ipliği üretiminde kullanımı Hüseyin Gazi ÖRTLEK, Öznur SARITAŞ, Ahmet MERİÇ* Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kayseri *Uster Teknoloji Ticaret A.Ş.

Detaylı

1_ Dingil Sayım Sistemi l

1_ Dingil Sayım Sistemi l 1_ Dingil Sayım Sistemi l Manyetik algılama prensibine dayalı dingil sayımı ile hat üzerinde herhangi bir izolasyon ve kesme işlemi gerektirmeden algılama gerçekleştirilir. Böylelikle, raylar üzerinden

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Orjinal Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: TKS 005 Dersin

Detaylı

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası J 20 Hava-Jetli İplik Makinası......................... Mükemmel Com4 jet iplikleri için verimlilik artışı ve yeni sarım sistemi........................... Rieter. Aile Bayramı. Türkiye.. Mayıs. 2014.

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Komple Program Ölçüm sistemleri Kıvılcım söndürme sistemleri

Komple Program Ölçüm sistemleri Kıvılcım söndürme sistemleri Komple Program Ölçüm sistemleri Kıvılcım söndürme sistemleri G Levha endüstrisi için GreCon - Online ölçüm sistemleri BS 7 GreCon kıvılcım söndürme sistemleri önleyici yangın koruyucu tesisatı olarak hizmet

Detaylı

yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların

yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmaster facts yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların Sınıflandırılması 045912/007t İPLİK HATALARININ SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

KOMPLE SİSTEM YENİLİKLERİ

KOMPLE SİSTEM YENİLİKLERİ KOMPLE SİSTEM YENİLİKLERİ SPIDERweb - İplikhane Kontrol Sistemi- geleceğin iplikhanesini izlemek için yeni fonksiyonlar Rieter SPIDERweb İplikhane Kontrol Sistemi elyaftan ipliğe ve dört eğirme teknolojisini

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ

PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA TEORİSİ, SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANA BİLİM DALI LABORATUARI PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ 2016 GÜZ 1 PROSES KONTROL SİSTEMİ

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus

Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Fujitsu Yeni Nesil VRF Plus Yüksek Kapasiteli VRF sistemi DC Inverter Kontrol Kompresör Uzun Borulama Sistemi Tasarımı Yüksek Performanslı R410A Soğutucu Gazı Yeni Tasarım Kompakt Dış Ünite: 8HP den 48

Detaylı

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir.

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir. Mikrotek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2827 sokak No:28/3 1.Sanayi Sitesi 35110 İ Z M İR TÜRKİYE Tel:90-232-458 92 73 Fax:90-232-433 74 78 E-mail:info@mikrotek.com Internet:www.mikrotek.com GİRİŞ Mikrotek

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

HAMUR HAZIRLAMA GRUBU (SYM) Spiral Yoğurma Makinesi (KDM) Kaldırma Devirme Makinesi (AHM) Ara Aktarma Hunisi / (SKC) Su Karıştırma Cihazı

HAMUR HAZIRLAMA GRUBU (SYM) Spiral Yoğurma Makinesi (KDM) Kaldırma Devirme Makinesi (AHM) Ara Aktarma Hunisi / (SKC) Su Karıştırma Cihazı Undan... Pişkin Lezzete. Sağlıkla! HAMUR HAZIRLAMA GRUBU () Spiral Yoğurma Makinesi (KDM) Kaldırma Devirme Makinesi (AHM) Ara Aktarma Hunisi / (SKC) Su Karıştırma Cihazı KDM / AHM / SKC AHM KDM SKC SPİRAL

Detaylı

Rieter Open End Makinaları

Rieter Open End Makinaları Rieter Open End Makinaları......................... Son teknolojinin sağladığı ekonomik avantajlar........................... Rieter. Aile Bayramı.. Mayıs. 2014.. Erman. Coşkun. / Stephan. Weidner-Bohnenberger...............

Detaylı

Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi

Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi Teknik Dokümanlar ve Kullanım Talimatları Ön Arıtma Sistemi 4.17 Fosfatlama Bölgesi İçin Kimyasalları Dozajlama Kostik Soda İçindekiler 1 Dozaj Sistemi... 2 1.1 Açıklama... 2 1.2 Seviye İzleme Aygıtı LSA

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK

AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ. Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ ASANSÖR KUMANDA SİSTEMLERİ Melih AYBEY AYBEY ELEKTRONİK AC SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ CANBus tabanlı kat, kabin ve grup haberleşme sistemi Kat bilgisini sayıcı, monostabil sayıcı, gray kod, kuyu

Detaylı

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız AKYUREKEXCELL ELEME MAKİNELERİ SERİSİ

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız AKYUREKEXCELL ELEME MAKİNELERİ SERİSİ Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız AKYUREKEXCELL ELEME MAKİNELERİ 200-210-220 SERİSİ AKYÜREK EXCELL 200 Serisi Süper Hassas Eleme Makineleri Akyürek Excell Süper Elekleri her tür kuru

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

Kümes fonksiyonlarına erişim, bir cep telefonu üzerinden internet tarayıcı ile veya SMS ile gerçekleştirilebilir.

Kümes fonksiyonlarına erişim, bir cep telefonu üzerinden internet tarayıcı ile veya SMS ile gerçekleştirilebilir. Tanıtım Tavuklar üzerine etkili çevre koşulları çok çeşitlidir. Bunlardan bakım, besleme ve iklim faktörleri tavuk yetiştiriciliğinde büyük önem taşır. İklim faktörleri içinde de tavuk yetiştiriciliği

Detaylı

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur

İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur Emotron M20 Shaft Power Monitör Yükünüzü Korur, Emotron M20 güç şaft monitör yükünüzü mükemmel koruyarak işletme sürekliliğini artırır,

Detaylı

DERSİN ADI DENEY ADI DENEYİN SORUMLUSU DENEYİN YAPILDIĞI LABORATUAR

DERSİN ADI DENEY ADI DENEYİN SORUMLUSU DENEYİN YAPILDIĞI LABORATUAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN ADI MAK 4119- MAKİNE TASARIM LABORATUARI DENEY ADI BİR SÜREÇ DENETİM SİSTEMİNİN İNCELENMESİ DENEYİN SORUMLUSU ÖĞR. GÖR.

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Genel Çalışma Koşulları: Sıcaklık 0-40 C Nem 80% (31 C altında) 50% (40 C da) Elektrik Teknik şartnamede listelenen CİHAZ 1-12

Detaylı

TRÜTZSCHLER TOYOTA. Penye dairesi. Teknik veriler

TRÜTZSCHLER TOYOTA. Penye dairesi. Teknik veriler TRÜTZSCHLER TOYOTA Penye dairesi Teknik veriler 24 Combing Regülesiz Cer TD 7 7358 7358 Model: 1000 m/dak'ya kadar sevk hızına sahip regülesiz tek kafalı cer makinesi. Besleme: Standart giriş veya SERVO

Detaylı

Aqua Clean BASIC. Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ. www.aquastream.at

Aqua Clean BASIC. Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ. www.aquastream.at Aqua Clean BASIC YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi www.aquastream.at Avantajlar BENZERSİZ SATIŞ NOKTALARI Sıvı maddelerin, çok sayıda uygulamada sınanmış,

Detaylı

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2

VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu

Detaylı

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik Toleransın tanımı Boyut Toleransı Geçme durumları Tolerans hesabı Yüzey pürüzlülüğü Örnekler Tolerans

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI TOLERANSLAR P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L I H O Ğ LU Tolerans Gereksinimi? Tasarım ve üretim

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite EEDTR15-204 FXMQ-MB

Klima. Teknik Bilgiler. Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite EEDTR15-204 FXMQ-MB Klima Teknik Bilgiler Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite EEDTR15-204 FXMQ-MB İç Ünite FXMQ-MB İÇİNDEKİLER FXMQ-MB 1 Özellikler............................................................. 2 2 Teknik

Detaylı

factos YaRNMASTER DIGItaL ONLINE QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control 045911/007t

factos YaRNMASTER DIGItaL ONLINE QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control 045911/007t MaStERS IN textile QUaLItY control MaStERS IN textile QUaLItY control YaRNMASTER YaRNMASTER factos YaRNMASTER LabPack İplikhane İçin Online Laboratuvar YaRNMASTER 045911/007t LABPACK ONLINE LABoRATUVAR

Detaylı

TEST MASASI BTB-6. BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

TEST MASASI BTB-6. BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEST MASASI BTB-6 BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Fabrika: A.O.S.B. 10046 Sok. No:14 Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Tel: (0.232) 232 376 77 57 Fax: (0.232) 376 77 59-376 79 74 web: www.baylansayaclari.com

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hüseyin Gazi ÖRTLEK Şükriye ÜLKÜ Özet: Hava jetli iplik eğirme teknolojisi esasına dayalı olarak,

Detaylı

The Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 2. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 2 Harman hallaç & Taraklama. Werner Klein

The Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 2. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 2 Harman hallaç & Taraklama. Werner Klein The Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt Harman hallaç & Taraklama Werner Klein Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 0 by Rieter Machine Works Ltd. AG, Klosterstrasse

Detaylı

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler AKTÜATÖRLER Bir sitemi kontrol için, elektriksel, termal yada hidrolik, pnömatik gibi mekanik büyüklükleri harekete dönüştüren elemanlardır. Elektromekanik aktüatörler, Hidromekanik aktüatörler ve pnömatik

Detaylı

Elit İplik. Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi

Elit İplik. Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi Elit İplik Türkiye de en yeni teknolojiye sahip iplik tesisi Rieter. Elit iplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aş. 1 Rieter. Elit iplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Aş. TÜRKİYE DE EN YENİ TEKNOLOJİYE SAHİP İPLİK

Detaylı

www.haus.com.tr DDE SERİSİ

www.haus.com.tr DDE SERİSİ www.haus.com.tr DDE SERİSİ HAUS DEKANTÖRLERİ, SEKTÖRDE YENİ STANDARTLAR BELİRLİYOR Modern ve yüksek performanslı HAUS dekantörler, kentsel ve endüstriyel atık su ile içme suyu arıtma tesisleri için tasarlanmıştır.

Detaylı

Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi

Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi Seksiyonel ve monoblok kapılar için otomasyon sistemi Komple güvenirlik için sağlam motor Çalışma güvenliği için ileri teknoloji Çevre ile uyumlu, modern ve zarif tasarım Çok yönlülük Globe otomasyon sistemi,

Detaylı

DNC PRES CHEMICAL & EQUIPMENT

DNC PRES CHEMICAL & EQUIPMENT 2 İÇİNDEKİLER 3 PROSESİN AVANTAJLARI 4 TASARIM VE SÜREÇ 5 UYGULAMALAR 6 KURULUM / MONTAJ 7 BOYUTLAR / KAPASİTE 8 OTOMASYON SÜRECİ 9 ŞİRKET PROFİLİ 10 3 DNC Presler bağlayıcılar ile Ana Uygulamalar İşleme

Detaylı

Online teknik sayfa HISIC450 AŞIRI YÜKSEKLIK ALGILAMA SENSÖRLERI

Online teknik sayfa HISIC450 AŞIRI YÜKSEKLIK ALGILAMA SENSÖRLERI Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC320 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC320 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC320 VICOTEC320 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC320 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi 1 Motorlar: Çalışma prensibi Motorlar: Çalışma prensibi 2 Motorlar: Çalışma prensibi AC sinyal kutupları ters çevirir + - AC Motor AC motorun hızı üç değişkene

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELĐŞTĐRME PROJESĐ. 1. Endüstride kullanılan Otomatik Kontrolun temel kavramlarını açıklayabilme.

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELĐŞTĐRME PROJESĐ. 1. Endüstride kullanılan Otomatik Kontrolun temel kavramlarını açıklayabilme. PROGRAMIN ADI DERSĐN ADI DERSĐN ĐŞLENECEĞĐ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATĐ DERSĐN SÜRESĐ ENDÜSTRĐYEL OTOMASYON SÜREÇ KONTROL 2. Yıl III. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) 56 Saat AMAÇLAR 1. Endüstride

Detaylı

45919007t. yarnmaster zenit

45919007t. yarnmaster zenit 45919007t yarnmaster zenit Daha iyi görmek için üretilmiştir ZENIT Önemli olan: En yeni nesil YarnMaster Zenit modeli ile LOEPFE optik iplik temizleyicilerin teknolojisini yeni bir seviyeye getirmede baæarılı

Detaylı

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU simplifies predictive maintenance 25 Şubat 2010 GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU ARTESİS A.Ş. GOSB Üretim Tesisleri HAZIRLAYAN: Simge ÇAKIR ONAYLAYAN: Dr. İzzet Yılmaz ÖNEL The Institution of Engineering,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI 1 1. Ev tipi soğutma 2. Ticari tip soğutma 3. Endüstriyel soğutma 2 1. Bireysel iklimlendirme (Split, paket, vb.) 2. Ticari

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ

Detaylı

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Tatlı Su Devresi (F/W) Deniz Suyu Devresi(S/W) Yağlama Yağı Devresi (L/O) Yakıt Devresi (F/O ve D/O) Balast-Yangın Devresi Hidrofor

Detaylı

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin amacı temel ilkelerden hareket ederek, hidrolik sistemlerde kullanılan elemanların çalışma ilkeleri ve hidrolik devre kavramlarının

Detaylı

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 08/2008 Rev 0 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU...3 2. ÇALIŞMA FONKSİYONLARI...4 2.1. Otomatik Çalışma Konumu... 4

Detaylı

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler Dış Üniteler 15 TEKNOLOJİLER Fan Izgarası Optimize edilmiş fan kanadı şekli ve yeni hava üfleme ızgarası sayesinde gürültü seviyesinde bir değişiklik olmadan debi artırılmıştır. Ayrıca, dış statik basınç

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI Çelik yapılarda kullanılan birleşim araçları; 1. Bulon ( cıvata) 2. Kaynak 3. Perçin Öğr. Gör. Mustafa EFİLOĞLU 1 KAYNAKLAR Aynı yada benzer alaşımlı metallerin yüksek

Detaylı

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş

Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Derste Neler Anlatılacak? Temel Mekatronik Birimler,temel birim dönüşümü Güncel konular(hes,termik Santral,Rüzgar Enerjisi,Güneş Enerjisi,Doğalgaz,Biyogaz vs.) Mekatroniğin uygulama alanları Temel Mekanik

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler

V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler V4+ DC Inverter Heat Pump Dış Üniteler 15 V4+ DC Inverter Heat Pump TEKNOLOJİLER Fan Izgarası Optimize edilmiş fan kanadı şekli ve yeni hava üfleme ızgarası sayesinde gürültü seviyesinde bir değişiklik

Detaylı

Online teknik sayfa. Combiprobe CP100 SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa. Combiprobe CP100 SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa Combiprobe CP100 B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Combiprobe CP100 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

ENC50-8 MAGNET- KONTROL SİSTEMİ TEKNİK PLAN

ENC50-8 MAGNET- KONTROL SİSTEMİ TEKNİK PLAN ENC50-8 MAGNET- KONTROL SİSTEMİ TEKNİK PLAN ENC serisi magnet kontrol sistemleri yoğun proseslerde elektromagnetleri çalıştırmak için geliştirilmiştir. Ana kontrol/güç devrelerinde kontaktör kullanılmayan

Detaylı

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına, PLC kontrolü ile doldurulması işlemini gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak doldurma işlemi 200-1500

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

The Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 2. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 2 Harman hallaç & Taraklama. Werner Klein

The Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 2. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 2 Harman hallaç & Taraklama. Werner Klein The Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt Harman hallaç & Taraklama Werner Klein Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 014 by Rieter Machine Works Ltd. AG, Klosterstrasse

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

Otomatik Doldurma Kombinasyonları. Ürüne genel bakış. Risksiz otomatik doldurma YENİ: NKtronic elektronik kontrol üniteli

Otomatik Doldurma Kombinasyonları. Ürüne genel bakış. Risksiz otomatik doldurma YENİ: NKtronic elektronik kontrol üniteli Otomatik Doldurma Kombinasyonları Ürüne genel bakış Risksiz otomatik doldurma YENİ: NKtronic elektronik kontrol üniteli Güvenli tarafta: Isıtma sistemlerinin standartlara uygun olarak kullanılması Standartlar,

Detaylı

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TEKSTİL MAKİNALARI KONGRESİ, 11 1 Kasım 5, Gaziantep-Türkiye OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Arş.Gör.Yılmaz ERBİL ve Doç.Dr.Osman BABAARSLAN

Detaylı

Üfleme Havası Kontrolü Uygulamaları

Üfleme Havası Kontrolü Uygulamaları L-ION İçindekiler Giriş...1 Üfleme Havasından Kontrol Senaryosu...2 Analog Giriş Parametreleri...3 Dijital Giriş Parametreleri...4 Analog Oransal ve Yüzer Çıkış Parametreleri...4 Kontrol Tanımı Parametreleri...5

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU B. HACIBEKİROĞLU, Y. GÖKÇE, S. ERTUNÇ, B. AKAY Ankara Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER Eyleyiciler (Aktuatörler) Bir cismi hareket ettiren veya kontrol eden mekanik cihazlara denir. Elektrik motorları ve elektrikli sürücüler Hidrolik sürücüler Pinomatik sürücüler

Detaylı

Temel Semboller. Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir. Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir

Temel Semboller. Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir. Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Bir ünitedeki iki veya daha fazla fonksiyonu gösterir Daire - Yarımdaire Daire - Enerji çevrim

Detaylı

SRV2 +2 FONKSİYON. Servo Motor Eğitim Seti. Tamamen mekatronik özel tasarım. Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin

SRV2 +2 FONKSİYON. Servo Motor Eğitim Seti. Tamamen mekatronik özel tasarım. Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin SRV2 Servo Motor Eğitim Seti Tamamen mekatronik özel tasarım Pratik Becerileri kazanmak ve Proje Odaklı Uzmanlık İçin %100 kendi imalatımız +2 FONKSİYON Pnömatik 2.eksen Vakumlu Parça Tutma Eğitim Seti

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ YÜN TARAK MAKİNESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ YÜN TARAK MAKİNESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ YÜN TARAK MAKİNESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Sanayi kapıları için otomasyon sistemleri

Sanayi kapıları için otomasyon sistemleri Sanayi kapıları için otomasyon sistemleri Sanayi kapıları için otomasyonlar DITEC in geniş bir yelpazede yer alan ürünleri ve tahrik grupları, mevcut ve yeni giriş veya erişim sistemlerinin gerekli sanayi

Detaylı

Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri

Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Daire - Yarımdaire Kare - Dikdörtgen Dörtgen Çeşitli Semboller Üçgen Pompa

Detaylı

Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Daire - Yarımdaire Bir ünitedeki iki veya daha

Detaylı

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI

eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10001 MANUEL HİDROLİK Manuel hidrolik kontrol vanaları, hat basıncı ile çalışan, 3 yollu bir selektör vana ile açma-kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır.

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC60 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC60 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

3DLevelScanner. 3 Boyutlu Seviye Ölçümü

3DLevelScanner. 3 Boyutlu Seviye Ölçümü 3DLevelScanner 3 Boyutlu Seviye Ölçümü S E V İ Y E Ö L Ç Ü M Ü H İ Ç B U K A D A APM 3DLevelScanner - silo veya tanklarda seviye ölçümünün yanısıra aynı anda hacim ve kütle ölçümü de yapabilen yeni bir

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler 27 VR4+ DC Inverter Heat Recovery TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı Isıtma ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda

Detaylı

Cer TD. Teknik standartlar

Cer TD. Teknik standartlar Cer TD Teknik standartlar 4 Cer makineleri teknolojisi Geniş çaplı üstünlükler CER MAKİNELERİ TEKNOLOJİSİNDE SAĞLANMIŞTIR DAHA AZ HATA DAHA FAZLA VERIMLILIK ANLAMINA GELMEKTEDIR. nin ardından artık kalite

Detaylı

C 70. C 70 Yüksek Performanslı Tarak Makinası. Maksimum aktif taraklama alanına sahip tarak makinası. Elyaf Hazırlık

C 70. C 70 Yüksek Performanslı Tarak Makinası. Maksimum aktif taraklama alanına sahip tarak makinası. Elyaf Hazırlık Elyaf Hazırlık C 70 Yüksek Performanslı Tarak Makinası C 70 C 70 Yüksek Performanslı Tarak Makinası Maksimum aktif taraklama alanına sahip tarak makinası 1.5 m çalışma genişliği, en geniş taraklama alanı

Detaylı

ITME 2016 Rieter sistemleri yüksek kârlılık

ITME 2016 Rieter sistemleri yüksek kârlılık Basın Bülteni Rieter Management AG Klosterstrasse 32 P.O. Kutusu CH-8406 Winterthur T +41 52 208 71 71 F +41 52 208 70 60 www.rieter.com Winterthur 3 Kasım 2016 ITME 2016 Rieter sistemleri yüksek kârlılık

Detaylı

Üstün kaliteli armatürler ve sistemler Cocon Q Kontrol vanası Isıtma ve soğutma sistemlerinde hidrolik dengeleme ve kontrol için vana.

Üstün kaliteli armatürler ve sistemler Cocon Q Kontrol vanası Isıtma ve soğutma sistemlerinde hidrolik dengeleme ve kontrol için vana. Üstün kaliteli armatürler ve sistemler Cocon Q Kontrol vanası Isıtma ve soğutma sistemlerinde hidrolik dengeleme ve kontrol için vana Ürün broşürü Cocon Q Kontrol vanası Çalışma prensibi, yapısı 2 Oventrop

Detaylı

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler

VR4+ DC Inverter Heat Recovery Dış Üniteler Dış Üniteler 27 TEMEL ÖZELLİKLER Eş Zamanlı ve Geçerli V4+ Heat Pump sistemi göz önüne alınarak, VR4+ Heat Recovery sisteminde bir oda soğutulurken diğeri kutusu sayesinde ısıtılır ve bu sayede kullanıcı

Detaylı

LC3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi )

LC3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi ) L3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi ) L3 Rölesinin asit ir Şekilde Tanımlanması L3 sıvı seviyesini izleyen ve istenen seviyeyi kontrol altında tutmaya yarayan röledir. Hangi işlemler yapılır? Kontrol Tespit

Detaylı

Eşanjör Kontrolü Uygulamaları

Eşanjör Kontrolü Uygulamaları L-ION İçindekiler Giriş...1 Isıtma Eşanjörü Kontrol Senaryosu...2 Analog Giriş Parametreleri...2 Dijital Giriş Parametreleri...3 Analog Oransal ve Yüzer Çıkış Parametreleri...3 Kontrol Tanımı Parametreleri...4

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı