YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha azçalıģılması gereken iģleri kapsar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha azçalıģılması gereken iģleri kapsar."

Transkript

1 16 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen iģlerde, çalıģanların sağlık kuralları bakımından,çalıģabilecekleri azami çalıģma sürelerini düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha azçalıģılması gereken iģleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler MADDE 4 (1) Bir çalıģanın günde ancak yedi buçuk saat çalıģtırılabileceği iģler aģağıda belirtilmiģtir. a) KurĢun ve arsenik iģleri: 1) KurĢun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına iliģkin maden ocağı iģleri. 2) KurĢunlu madenlerden yahut içinde kurģun bulunan kül, maden köpüğü, kurģun fırın kurumu, üstübeç artığıve benzeri maddelerden kurģun üretimi için yapılan izabe iģleri. 3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurģun alaģımı iģleri. 4) KurĢun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurģunlu boyaların alevle yakılması iģleriyle levha, tel, boru, akümülatör, ĢiĢe kapsülü, yapımı gibi kurģun veya kurģun alaģımıyla çalıģılan iģler. 5) Üstübeç, sülügen, kurģun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurģun veya arsenikli bileģiklerin hazırlanmasıiģleri. 6) Ġçinde kurģun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, meģin, kauçuk,çini, cam, yapma süs taģları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı iģleriyle bina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile darmekanlarda, iç mekanlarda veya sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli

2 baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) iģleri. 7) KurĢun levhaları birbirine kaynatma iģleri. b) Cam sanayii iģleri: 1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıģtırma ve kurutma iģleri (bu iģleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalıģma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluģturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde). 2) Eritme iģleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalıģılmadığı takdirde). 3) AteĢçilik iģleri. 4) Üfleme iģleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde). 5) Basınçla yapılan cam iģleri (cam tazyiki iģleri). 6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü iģleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taģınmadığıtakdirde). 7) Camı fırın baģından alma iģleri. 8) Yayma fırınlarında düzeltme iģleri. 9) TıraĢ iģleri. 10) Asitle hak ve cilalama iģleri. 11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan iģler (çalıģma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluģturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde). 12) Pota ve taģ odalarında görülen iģler. c) Cıva sanayii iģleri: 1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüģ ayırma iģleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı iģleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurģunlu yapılan lehimcilik iģleri. 2) Cıvalı aletler yapımı iģleri. 3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı iģleri. 4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileģiklerin hazırlanması iģleri ve laboratuvarlarda cıvayla yapılan iģler. ç) Çimento sanayii iģleri: 1) Ġlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıģtırma iģleri. 2) Otomatik fırınlarda piģirme iģleri. 3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma iģleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir

3 düzenleme yapılmadığı takdirde). d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki iģler: 1) AteĢçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boģaltma ve temizleme iģleri. 2) Kimyasal arıtma iģleri. 3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi iģleri. 4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak iģleri. 5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateģçilik, kül ve kömürlerin taģınması iģleri, (ateģçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taģınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığıtakdirde). 6) Termik santraller ile her çeģit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateģçilik, kül ve kömürlerin taģınmasıiģleri. (ateģçiliğin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taģınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadığı takdirde). e) Çinko sanayii iģleri: 1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıģtırılması, elenmesi ve fırınlanması iģleri. 2) Damıtma fırınının iģletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması iģleri. 3) Çinkoyla alaģım yapılması iģleri. 4) Çinko tozunun ambalajlanması iģleri. 5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği iģleri. 6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai iģler. 7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki iģler. f) Bakır sanayii iģleri: 1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan iģler. 2) Cevherin kuru veya yaģ yöntemle zenginleģtirilmesi ve elde edilmesi iģleri. 3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe iģleri. 4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi iģleri. g) Alüminyum sanayii iģleri: 1) Alüminyum oksit üretimi iģleri. 2) Alüminyum bronzu hazırlama iģleri. 3) Alüminyum madeni üretimi iģleri.

4 ğ) Demir ve çelik sanayii iģleri. 1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi iģleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan iģler. 2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan iģler. 3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taģınmasına iliģkin iģler. 4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taģınması ve iģlenmesi iģleri. 5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalıģılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen iģlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması iģleri. 6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan iģlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taģınması iģleri. 7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesi iģleri. h) Döküm sanayii iģleri: 1) Kalıp kumunun hazırlanması iģleri. 2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi iģleri. iģleri. 3) Döküm Ģarjının hazırlanması ve her çeģit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi 4) Maden eritme ve dökme iģleri. 5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi iģleri. 6) Savurma ve düģey döküm yapımı iģleri. ı) Kaplamacılık iģleri: 1) Parlak ve mat kaplama iģleri (galvano). 2) Polisaj iģleri. 3) Kalaycılık iģleri. 4) Doldurma yoluyla galvanizleme iģleri. 5) Asitle yüzey temizleme iģleri. i) Karpit sanayii iģleri: 1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi iģleri. j) Asit sanayii iģleri:

5 1) Asit için hammaddelerin hazırlanması iģleri. 2) Asidin yapılma safhalarındaki iģler. 3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boģaltılma ve taģınması iģleri. 4) Baca gazlarından asit elde edilmesi iģleri. k) Akümülatör sanayii iģleri: 1) Akümülatör yapım ve onarım iģleri. 2) Akümülatör suyu hazırlama ve Ģarj iģleri. l) Kaynak iģleri: 1) Her çeģit koruyucu gaz altında yapılan kaynak iģleri. 2) Toz altı kaynak iģleri. 3) Oksijen ve elektrik kaynağı iģleri. m) Madenlere su verme iģleri: 1) Su verme iģleri (sertleģtirme). 2) Semantasyon iģleri. n) Kauçuk iģlenmesi iģleri: 1) Kauçuk hamurunun karıģtırılması, fırınlanması iģleri. 2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyoniģleri. o) Yeraltı iģleri: 1) Maden ocakları iģleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan iģler. ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan iģler: 1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla doğal ve yapay radyoaktif,radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan iģler. p) Gürültülü iģler: 1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85 db(a)) aģan iģler. r) Su altında basınçlı hava içinde çalıģmayı gerektiren iģler: 1) Su altında basınçlı hava içinde çalıģmayı gerektiren iģlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2

6 kg/cm 2 basınçta yapılan iģler (iniģ, çıkıģ, geçiģ dahil). s) Pnömokonyoz yapan tozlu iģler: 1) Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu iģyerlerindeki iģler. Ģ) Tarım ilaçları: 1) Tarım ilaçları kullanımı iģleri. Günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler MADDE 5 (1) Bir çalıģanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıģtırılması gereken iģlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıģtırılacağı aģağıda belirtilmiģtir. a) Su altında basınçlı hava içinde çalıģmayı gerektiren iģler (iniģ, çıkıģ, geçiģ dâhil): 1) (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm 2 basınçta 7 saat. 2) (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm 2 basınçta 6 saat. 3) (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm 2 basınçta 5 saat. 4) (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm 2 basınçta 4 saat. 5) Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir. b) Cıva iģleri: 1) Cıva izabe fırınlarında görülen iģler 6 saat. 2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen iģler 6 saat. c) KurĢun iģleri: 1) KurĢun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma iģleri 4 saat. ç) Karbon sülfür iģleri: 1) Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan iģler 6 saat. d) Ġnsektisitler: 1) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması iģleri 6 saat. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli Hükümler Başka işte çalıştırma yasağı MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren iģlerde çalıģanlar, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen günlük

7 azami iģ sürelerinden sonra diğer herhangi bir iģte çalıģtırılamazlar. Fazla çalışma yasağı MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren iģlerde fazla çalıģma yapılamaz. Bildirim yükümlülüğü MADDE 8 (1) Bu Yönetmelikte sayılan iģlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığıiģyeri iģverenleri, bu iģlerin çeģit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan iģlerde çalıģanların erkek ve kadınlar ayrıayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, iģe baģlamadan önce iģin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu ÇalıĢma ve ĠĢ KurumuĠl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. İtirazlar MADDE 9 (1) ĠĢyerlerinde yapılan iģlerin 4 ve 5 inci maddelerde sayılan iģlerden olup olmadığına iliģkin itirazlar ile 4 ve 5 inci maddelerde yer almayan iģlere iliģkin baģvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göz önünde bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüģüalınmak suretiyle ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karara bağlanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 10 (1) 15/4/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az ÇalıĢılması Gereken ĠĢler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıģtır. Bildirim ve muafiyet GEÇİCİ MADDE 1 (1) 15/4/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık KurallarıBakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az ÇalıĢılması Gereken ĠĢler Hakkında Yönetmelik kapsamında daha önce bildirim yapılmıģ olan iģ ve iģyerleri için 8 inci madde hükümleri uygulanmaz. Yürürlük MADDE 11 (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMĠ YEDĠ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIġILMASI GEREKEN ĠġLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik. 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik. 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete 15.04.2004 Perşembe Sayı: 25434 (Asıl) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Detaylı

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde

Detaylı

işler nelerdir? Gece döneminde en fazla kaç saat ça Günlük çalışma süresinin duyurulması gerekir mi? İşin başlama ve

işler nelerdir? Gece döneminde en fazla kaç saat ça Günlük çalışma süresinin duyurulması gerekir mi? İşin başlama ve 50 İş Soruda Kanunu nda Çalışma Süreleri Çalışma süresi nedir? Çalışma süresinden sayılan haller hangileridir? Ara dinlenmeleri verilirken hangi hususlar göz önünde bulundurulur? Ara dinlenmeleri çalışma

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Amaç Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Amaç Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE. ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ SINIFTA YER ALAN ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAKLARIN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR YÖNETMELĠK Amaç Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 13.07.2013/28706 MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik kapsamına giren iģlerde toz ile ilgili olarak iģ sağlığı

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28730 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12.2013/28867 (Mük) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Ġstisnalar, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı