DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2 TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında adından söz ettiren üniversitemiz; 2008 yılından itibaren kalite çalışmalarına önem vermeye başlamıştır. Düzce Üniversitesi nin "Değer üreten üniversite" anlayış ve kültürünü tüm birimlere yayılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme felsefesini kurumda bir çalışma prensibi haline getirmek amacıyla Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü kurulmuştur. Koordinatörlüğümüz bünyesinde belirlenen vizyon çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürütülmekte olup bu faaliyetlerden elde edilen bulguların değerlendirilerek sonuçların ilgililere fayda sağlaması amacıyla duyurulması, gelişen ve büyüyen üniversitemiz için önem arz etmektedir. dileklerimle Çalışmanın kurum çalışanlarına, Düzce halkına ve araştırmacılara fayda sağlaması Prof. Dr. Nigar Demircan ÇAKAR Rektör

3 İÇİNDEKİLER TAKDİM... i GİRİŞ...4 BİRİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM...6 İKİNCİ BÖLÜM GEREÇ VE YÖNTEM...7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR Kırılımlandırmalar Akçakoca MYO İçin Değerlendirmeler Akçakoca T.İ.Y.O İçin Değerlendirmeler Çilimli MYO İçin Değerlendirmeler Cumayeri MYO İçin Değerlendirmeler Düzce MYO İçin Değerlendirmeler Fen Edebiyat Fakültesi İçin Değerlendirmeler Gölyaka MYO İçin Değerlendirmeler Gümüşova MYO İçin Değerlendirmeler İşletme Fakültesi İçin Değerlendirmeler Kaynaşlı MYO İçin Değerlendirmeler Mühendislik Fakültesi İçin Değerlendirmeler Orman Fakültesi İçin Değerlendirmeler Sağlık Hizmetleri MYO İçin Değerlendirmeler Sağlık YO İçin Değerlendirmeler Sosyal Bilimler MYO İçin Değerlendirmeler... 35

4 Teknik Eğitim Fakültesi İçin Değerlendirmeler Tıp Fakültesi İçin Değerlendirmeler Fen Bilimleri Enstitüsü İçin Değerlendirmeler Sosyal Bilimler Enstitüsü İçin Değerlendirmeler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SONUÇLAR... 43

5 GİRİŞ 2006 tarihinde kurulan, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı; milli, manevi ve toplumsal etik değerleri özümsemiş; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; Düzce ili ve çevresinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük eden; yenilikçi, girişimci, evrensel bilgi ve değer üreten üniversite misyonuyla hareket eden üniversitemiz 2016 yılı itibariyle 4 Enstitü, 13 Fakülte, 3 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 18 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 9 Koordinatörlük ile hizmet vermektedir. Ürettiği hizmetle paydaşlarına değer katmayı hedefleyen üniversitemiz bu kapsamda uygulamaları mükemmelleştirmek için EFQM yönetim modelini temel almaktadır. Modelin temeline entegre şekilde aynı zamanda 5018 sayılı kanun kapsamında iç kontrol ve stratejik planlama çalışmaları yapılmaktadır. Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü bünyesinde bu faaliyetleri gerçekleştirmek adına tüm paydaşlarımızla çeşitli görüşmeler yapıalrak geri bildirim sağlanmakta; bu kapsamda yönetim stratejilerine ve uygulamalarına veri sağlanmaktadır. Yapılan bu görüşmelerin ana başlığı Şekil 1 de kısaca özetlenmiştir. Mezun Memnuniyeti Akademik Personel Memnuniyeti Değerleme Kurumsal Değerler İdari Personel Memnuniyeti Dış Paydaş Öğrenci Memnuniyeti Şekil 1.Kurumsal Faaliyetlerimiz Üniversite çapında bir planlama bilinci ile tüm faaliyet alanlarının ile içselleştirme anlayışı içinde hazırlanmış bulunan Üniversitemiz Stratejik Planı, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilen kurumsal dış değerlendirme ve öz değerlendirme etkinlikleriyle, kurumun mevcut durumu ile ulaşmak istediği konum arasındaki farkı ortaya koymuş, temel

6 amaçlar ve performans hedefleri belirlenmiş, bu amaç ve hedeflere ulaşma yolunda kurumun gücü ve zayıflıkları ile sahip olduğu fırsatlar ve karşılaşabileceği tehditleri değerlendirilmiştir. Tüm kurumlar gibi Üniversitemiz yönetimi için de yol gösterici ve aydınlatıcı nitelikte olan stratejik planımız, zamana yayılmış öncelikli hedeflerimizin ortaya konulması ve bunlara ulaşılması bakımından kısa, orta ve uzun vadeli yönetsel yaklaşımlarımızın ve kaynaklarımızın saptanması için etkili bir yönetim aracı olarak kabul edilmektedir. Stratejik Planda belirtilen; önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimde güncelleştirmeler yapmak, eğitim ve öğretimde kalite güvencesinin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması, eğitim birimlerimizin gerekli alt yapı ve donanım ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirerek öncelikle bölgenin sonra ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek amaçlardandır. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesinde değerlendirilecek bileşenlerden birisi de mezun öğrencilerdir. Mezun öğrencilerin bölümleri ile ilgili görüşlerini alarak gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

7 BİRİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM Tablo 1. Cinsiyete ve Birimlere Göre Öğrenci Sayıları ( ) Kız Erkek Toplam Fakülte Yüksekokul MYO Toplam Cinsiyete göre öğrenci sayılarına bakıldığında erkeklerin daha çoktur. Bunun dışında enstitülerde yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 2234 öğrenci bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı olmaktadır. Tablo 2. Birimlerden Mezun Olan Öğrenci Sayısı Toplam Fakülte 644 Yüksekokul 325 MYO 1378 Enstitü 132 Toplam 2479

8 İKİNCİ BÖLÜM GEREÇ VE YÖNTEM 2016 yılı içerisinde uygulamaya başlanan mezun değerlendirme anketi, 460 kişiye uygulanmıştır. Mezunlara; kişisel bilgilere ilişkin 6 madde, çalışma durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı 5 madde, üniversiteden alınan hizmetlerin yeterliğine ilişkin 18 madde, Düzce ili ve Düzce Üniversitesi ne ilişkin genel bilgileri içeren 8 madde, mezuniyet sonrası üniversiteyle olan ilişkileri ölçmeye yönelik 5 madde, iş hayatına yönelik 5 madde, eğitim kalitesini arttırmaya yönelik önerilerin ve değerlendirmelerin alındığı 2 soru sorulmuştur. Mezun sayısı 2 den az bölümlere yönelik analizler gizlilik gerekçesi nedeniyle raporlanmamıştır.

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR Cinsiyet Bay ,6 Bayan ,4 Eğitim Düzeyi Ön Lisans ,1 Lisans ,6 Yüksek Lisans 17 3,7 Doktora 3 0,7 Mezuniyet Yılı < , , , , , ,2 Çalışma Türü Devlet 50 11,0 Özel ,7 Çalışmıyor ,3 Çalışılan Sektör Hizmet 71 40,1 Sağlık 27 15,3 Eğitim 21 11,9 İnşaat 18 10,2 Elektrik-Elektronik 7 4,0 Bilişim / Bilgisayar / Yazılım 7 4,0 Diğer 26 14,5 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 49 24,7 İş aramadım 25 12,6 Çalışmayı düşünmedim 3 1,5 İş bulamadım 12 6,1 1-3 ay 63 31,8 3-6 ay 12 6, ay 22 11,1 >12 ay 12 6,1 İş Hayatında Oldukça Olumlu Üniversitemiz Olumlu Mezunlarına Yönelik Olumsuz Tutumlar Oldukça Olumsuz Belirgin bir tutum gözlemlemedim Derslerde İzlenen Orta düzeyde 2 2,9 Yöntemlerin Genel Yeterli 58 85,3 Yetersiz 8 11,8 Değerlendirilmesi ÖNERİLER Yabancı Dil Eğitimine Önem Verilmesi 5 3,2 Fiziki olanakların (bina, derslik vb.) geliştirilmesi 21 13,4 Uygulama (Staj, Teknik gezi vb.) faaliyetlerine önem verilmeli 32 20,38 Uygulama ve saha olanaklarının geliştirilmesi 26 16,56 Öğretim üyesinin kalitesinin artırılması 9 5,73 Laboratuvar eğitimi geliştirilmeli 4 2,55 Kullanılan araç gereçlerin yenilenmesi / artırılması 3 1,91 İş hayatına yönelik kapsamlı eğitim verilmeli 6 3,82 Diğer 51 32,48

10 3.1. Kırılımlandırmalar Bu bölümde bölüm / program bazlı değerlendirmelere ve her bir akademik birim (Fakülte, Yüksekokul, MYO, Enstitü) için alınan eğitim, mezuniyet sonrası ilişkiler, üniversiteyi tercih, iş ilişkileri ve genel sonuçlara ilişkin ortalama memnuniyetler verilmiş olup dördüncü bölümde ise genel değerlendirmeler eklenmiştir Akçakoca MYO İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki GENEL İşletme Yönetimi 8 3,76 3,59 3,63 3,36 3,59 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 9 3,80 3,82 3,43 3,20 3,56 Dış Ticaret 8 4,06 4,15 3,90 4,45 4,14 Gıda Teknolojisi 14 3,48 3,81 3,37 3,60 3,57 Bilgisayar Programcılığı 4 4,23 4,16 4,30 4,20 4,22 Turizm ve Otel İşletmeciliği 7 3,57 3,80 3,06 3,06 3,37 GENEL 50 3,82 3,89 3,62 3,65 3, İşletme Yönetimi Cinsiyet Bay 3 37,5 Bayan 5 62,5 Mezuniyet Yılı , , ,0 Çalışma Türü Devlet 1 12,5 Özel 3 37,5 Çalışmıyor 4 50,0 Çalışılan Sektör Hizmet 3 75,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 25,0 1-3 ay 1 25,0 Mezunlarına Yönelik Oldukça Olumlu 2 50,0 Tutumlar Olumlu 1 25,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Orta düzeyde 0 0,0 Yeterli 2 25,0 Yetersiz 1 12,5

11 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Cinsiyet Bay 3 33,3 Bayan 6 66,7 Mezuniyet Yılı < , , , , , ,2 Çalışma Türü Özel 6 66,7 Çalışmıyor 3 33,3 Çalışılan Sektör Hizmet 3 50,0 Eğitim 1 16,6 Diğer 2 33,4 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 2 33,3 İş aramadım 1 16,6 Mezunlarına Yönelik Tutumlar 1-3 ay 1 16, ay 1 16,6 >12 ay 1 16,6 Oldukça Olumlu 1 16,6 Olumlu 3 50,0 Olumsuz 1 16,6 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 16,6 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Yeterli 1 11, Dış Ticaret Cinsiyet Bay 3 50 Bayan 3 50 Mezuniyet Yılı , , , ,6 Çalışma Türü Devlet 1 16,6 Özel 2 33,3 Çalışmıyor 3 50,0 Çalışılan Sektör Hizmet 2 66,7 Diğer 1 33,3 İş Bulma Süresi İş aramadım 1 33,3 1-3 ay 1 33,3 3-6 ay 1 33,3 Mezunlarına Yönelik Oldukça Olumlu 1 33,3 Tutumlar Olumlu 1 33,3 Oldukça Olumsuz 1 33,3 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Yeterli 1 16,6

12 Gıda Teknolojisi Cinsiyet Bay 1 7,1 Bayan 13 92,9 Mezuniyet Yılı , , ,5 Çalışma Türü Devlet 1 7,1 Özel 2 14,3 Çalışmıyor 11 78,6 Çalışılan Sektör Hizmet 1 33,3 Diğer 2 66,7 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 0 0,0 1-3 ay 2 66, ay 1 33,3 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Oldukça Olumlu 0 0,0 Olumlu 1 33,3 Olumsuz 2 66,7 Orta düzeyde 1 7,1 Yeterli 1 7, Bilgisayar Programcılığı Cinsiyet Bay 2 50,0 Bayan 2 50,0 Mezuniyet Yılı ,0 Çalışma Türü Çalışmıyor 4 100,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Orta düzeyde 0 0,0 Yeterli 1 25,0

13 Turizm ve Otel İşletmeciliği Cinsiyet Bay 4 57,1 Bayan 3 42,9 Mezuniyet Yılı , , ,5 Çalışma Türü Devlet 1 14,3 Özel 2 28,5 Çalışmıyor 4 57,1 Çalışılan Sektör Hizmet 1 33,3 Eğitim 1 33,3 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 2 66,7 1-3 ay 1 33,3 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Olumlu 2 66,7 Olumsuz 1 33,3 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Orta düzeyde 0 0,0 Yeterli 1 14, Akçakoca T.İ.Y.O İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 8 3,16 2,91 3,49 3,25 3,20

14 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Cinsiyet Bay 5 62,5 Bayan 3 37,5 Mezuniyet Yılı , , ,0 Çalışma Türü Devlet 0 0,0 Özel 3 37,5 Çalışmıyor 5 62,5 Çalışılan Sektör Hizmet 3 100,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 33,3 Mezunlarına Tutumlar Yönelik Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi 6-12 ay 1 33,3 >12 ay 1 33,3 Oldukça Olumlu 0 0,0 Olumlu 1 25,0 Olumsuz 0 0,0 Oldukça Olumsuz 0 0,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 3 75,0 Orta düzeyde 0 0,0 Yeterli 2 25,0 Yetersiz 0 0, Çilimli MYO İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 4 3,51 2,54 3,20 3,13 3,10 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 5 3,43 3,75 3,90 2,70 3,45 GENEL 9 3,47 3,15 3,55 2,92 3,27

15 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Cinsiyet Bay 1 25,0 Bayan 3 75,0 Mezuniyet Yılı , , ,0 Çalışma Türü Özel 2 50,0 Çalışmıyor 2 50,0 Çalışılan Sektör Hizmet 1 50,0 Diğer 1 50,0 İş Bulma Süresi Çalışmayı düşünmedim 1 50,0 İş aramadım 1 50,0 Olumlu 2 100, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Cinsiyet Bayan 5 100,0 Mezuniyet Yılı ,0 Çalışma Türü Özel 1 20,0 Çalışmıyor 4 80,0 Çalışılan Sektör Makine 1 100,0 İş Bulma Süresi 1-3 ay 1 100,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 100, Cumayeri MYO İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Endüstriyel Kalıpçılık 3 4,18 3,50 3,40 3,70 3,70

16 Endüstriyel Kalıpçılık Cinsiyet Bay 3 100,0 Mezuniyet Yılı , ,3 Çalışma Türü Özel 2 66,7 Çalışmıyor 1 33,3 Çalışılan Sektör Hizmet 1 50,0 Reklam / Tanıtım 1 50,0 İş Bulma Süresi 3-6 ay 1 50,0 İş bulamadım 1 50,0 Olumsuz 1 50,0 Belirgin bir tutum 1 50,0 gözlemlemedim Düzce MYO İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Bilgisayar Programcılığı 6 3,26 3,56 2,53 3,77 3,28 Elektrik 9 3,91 3,56 3,11 3,92 3,63 Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi 11 3,49 4,00 3,78 3,91 3,45 Elektronik Teknolojisi 4 3,74 4,08 3,70 4,10 3,91 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 4 4,04 3,94 4,25 3,27 3,88 İnşaat Teknolojisi 3 3,59 3,75 2,93 3,60 3,89 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 5 3,60 3,58 2,65 3,12 3,24 Mobilya ve Dekorasyon 5 3,00 2,84 2,80 2,85 2,87 Otomotiv Teknolojisi 5 4,17 3,88 3,44 4,00 3,06 GENEL 52 3,64 3,69 3,24 3,62 3,47 Genel

17 Bilgisayar Programcılığı Cinsiyet Bay 4 66,7 Bayan 2 33,3 Mezuniyet Yılı < , , ,6 Çalışma Türü Çalışmıyor 3 50,0 Özel 3 50,0 Çalışılan Sektör Hizmet 2 66,7 Bilişim / Bilgisayar / Yazılım 1 33,3 İş Bulma Süresi 1-3 ay 1 33,3 İş aramadım 2 66,7 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 33,3 Olumlu 2 66, Elektrik Cinsiyet Bay 9 100,0 Mezuniyet Yılı < , , , , ,3 Çalışma Türü Devlet 1 11,1 Özel 4 44,4 Çalışmıyor 4 44,4 Çalışılan Sektör İnşaat 1 20,0 Elektrik-Elektronik 4 80,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 2 40,0 1-3 ay 2 40,0 İş Hayatında Üniversitemiz Mezunlarına Yönelik Tutumlar 6-12 ay 1 20,0 Oldukça Olumlu 1 20,0 Olumlu 3 60,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 20,0

18 Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi Cinsiyet Bay ,0 Mezuniyet Yılı , , ,4 Çalışma Türü Devlet 1 9,1 Özel 1 9,1 Çalışmıyor 9 81,8 Çalışılan Sektör Hizmet 1 50,0 Bilişim / Bilgisayar / Yazılım 1 50,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 50,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi İş bulamadım 1 50,0 Oldukça Olumlu 1 50,0 Olumlu 1 50,0 Yeterli 1 18,2 Yetersiz 1 18, Elektronik Teknolojisi Cinsiyet Bay 4 100,0 Mezuniyet Yılı , ,0 Çalışma Türü Özel 1 25,0 Çalışmıyor 3 75,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 100,0 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Oldukça Olumlu 1 100,0

19 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Cinsiyet Bay 3 75,0 Bayan 1 25,0 Mezuniyet Yılı ,0 Çalışma Türü Özel 1 25,0 Çalışmıyor 3 75,0 Çalışılan Sektör İnşaat 1 100,0 İş Bulma Süresi 1-3 ay 1 100,0 Mezunlarına Yönelik Olumlu 1 100,0 Tutumlar Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Yeterli 1 100, İnşaat Teknolojisi Cinsiyet Bay 3 100,0 Mezuniyet Yılı , ,3 Çalışma Türü Özel 2 66,7 Çalışmıyor 1 33,3 Çalışılan Sektör Hizmet 1 50,0 Diğer 1 50,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 50,0 İş aramadım 1 50,0 Olumlu 2 100,0

20 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Cinsiyet Bay 5 100,0 Mezuniyet Yılı , , ,0 Çalışma Türü Özel 5 100,0 Çalışılan Sektör Hizmet 1 20,0 Eğitim 1 20,0 İnşaat 3 60,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 3 60,0 İş aramadım 1 20, ay 1 20,0 Olumlu 4 80,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 20, Mobilya ve Dekorasyon Cinsiyet Bay 5 100,0 Mezuniyet Yılı , , ,0 Çalışma Türü Özel 4 80,0 Çalışmıyor 1 20,0 Çalışılan Sektör Hizmet 3 75,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 25,0 İş aramadım 2 50,0 1-3 ay 1 25,0 Mezunlarına Olumlu 2 50,0 Yönelik Tutumlar Olumsuz 1 25,0 Belirgin bir tutum 1 25,0 gözlemlemedim Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Yeterli 1 20,0 Değerlendirilmesi

21 Otomotiv Teknolojisi Cinsiyet Bay 5 100,0 Mezuniyet Yılı , , ,0 Çalışma Türü Devlet 1 20,0 Özel 2 40,0 Çalışmıyor 2 40,0 Çalışılan Sektör Hizmet 1 33,3 İnşaat 2 66,7 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 33, ay 1 33,3 Oldukça Olumlu 1 33,3 Olumlu 1 33,3 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 33, Fen Edebiyat Fakültesi İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Biyoloji Biyoloji 6 2,50 2,92 2,67 1,62 2,43 Kimya 3 3,63 3,25 3,07 3,70 3,41 Matematik 7 3,25 3,16 3,26 3,05 2,92 Türk Dili ve Edebiyatı 9 3,96 4,02 3,55 4,40 3,98 GENEL 25 3,34 3,34 3,14 3,19 3,19 Cinsiyet Bayan 6 100,0 Mezuniyet Yılı , ,7 Çalışma Türü Çalışmıyor 6 100,0

22 Kimya Cinsiyet Bay 2 66,7 Bayan 1 33,3 Mezuniyet Yılı , , ,3 Çalışma Türü Çalışmıyor 2 66,7 Özel 1 33,3 Çalışılan Sektör Kimya 1 100,0 İş Bulma Süresi 1-3 ay 1 100,0 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Oldukça Olumlu 1 100, Matematik Cinsiyet Bayan 7 100,0 Mezuniyet Yılı , , ,4 Çalışma Türü Devlet 3 42,9 Özel 1 14,3 Çalışmıyor 3 42,9 Çalışılan Sektör Eğitim 3 75,0 İş Bulma Süresi İş aramadım 1 25,0 1-3 ay 2 50,0 3-6 ay 1 25,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Türk Dili ve Edebiyatı Oldukça Olumlu 1 25,0 Olumlu 1 25,0 Olumsuz 1 25,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 25,0 Yeterli 1 100,0 Cinsiyet Bay 2 22,2 Bayan 7 77,8 Mezuniyet Yılı , ,1 Çalışma Türü Çalışmıyor 9 100,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Yeterli 3 75,0 Yetersiz 1 25,0

23 Gölyaka MYO İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Bilgisayar Programcılığı 5 3,21 3,98 2,60 2,10 2,97 Grafik Tasarımı 4 3,76 3,91 3,90 4,07 3,91 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 5 2,91 3,91 2,40 2,44 3,44 GENEL 14 3,29 3,93 2,97 2,87 3, Bilgisayar Programcılığı Cinsiyet Bay 4 100,0 Mezuniyet Yılı , , ,0 Çalışma Türü Çalışmıyor 4 100, Grafik Tasarımı Cinsiyet Bay 2 50,0 Bayan 2 50,0 Mezuniyet Yılı , ,0 Çalışma Türü Özel 2 50,0 Çalışmıyor 2 50,0 Çalışılan Sektör Hizmet 1 50,0 Diğer 1 50,0 İş Bulma Süresi 1-3 ay 2 100,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Oldukça Olumlu 1 50,0 Olumlu 1 50,0 Orta düzeyde 1 10,0

24 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Cinsiyet Bay 1 20,0 Bayan 4 80,0 Mezuniyet Yılı , , ,0 Çalışma Türü Devlet 1 20,0 Özel 3 60,0 Çalışmıyor 1 20,0 Çalışılan Sektör Hizmet 3 75,0 Bilişim / Bilgisayar / Yazılım 1 25,0 İş Bulma Süresi 1-3 ay 1 33,3 3-6 ay 1 33, ay 1 33,3 Olumlu 2 50,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 2 50, Gümüşova MYO İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Makine, Resim ve Konstrüksiyon 7 3,83 3,89 4,45 4,00 4,04 İş Sağlığı ve Güvenliği 8 3,06 2,89 2,96 3,37 3,07 Üretimde Kalite Kontrol 4 2,74 2,75 2,75 1,00 2,31 Kaynak Teknolojisi 3 3,25 2,56 1,80 2,00 2,40 Metalürji 4 4,49 4,44 3,85 4,15 2,36 GENEL 26 3,49 3,25 2,80 2,38 2,84

25 Makine, Resim ve Konstrüksiyon Cinsiyet Bay 6 85,7 Bayan 1 14,3 Mezuniyet Yılı , , ,8 Çalışma Türü Özel 1 14,3 Çalışmıyor 6 85,7 Çalışılan Sektör İnşaat 1 100,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 100,0 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Oldukça Olumlu 1 100, İş Sağlığı ve Güvenliği Cinsiyet Bay 6 75,0 Bayan 2 25,0 Mezuniyet Yılı , , , ,0 Çalışma Türü Devlet 1 14,3 Özel 3 42,8 Çalışmıyor 3 42,8 Çalışılan Sektör Hizmet 3 75,0 Diğer 1 25,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 25,0 İş aramadım 1 25,0 1-3 ay 1 25, ay 1 25,0 Olumlu 3 75,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 25,0

26 Üretimde Kalite Kontrol Cinsiyet Bay 4 100,0 Mezuniyet Yılı , ,0 Çalışma Türü Çalışmıyor 4 100, Kaynak Teknolojisi Cinsiyet Bay 3 60,0 Mezuniyet Yılı , ,0 Çalışma Türü Özel 1 20,0 Çalışmıyor 4 80,0 Çalışılan Sektör Diğer 1 100,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 100,0 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Olumlu 1 100, Metalürji Cinsiyet Bay 3 75,0 Bayan 1 25,0 Mezuniyet Yılı , , , ,0 Çalışma Türü Devlet 1 25,0 Özel 1 25,0 Çalışmıyor 2 50,0 Çalışılan Sektör Hizmet 1 50,0 Eğitim 1 50,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 2 100,0 Olumlu 2 100,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Yeterli 2 50,0

27 İşletme Fakültesi İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel İşletme 7 3,18 3,36 3,63 4,00 3, İşletme Cinsiyet Bay 2 28,6 Bayan 5 71,4 Mezuniyet Yılı , ,8 Çalışma Türü Özel 1 14,3 Çalışmıyor 6 85,7 Çalışılan Sektör Diğer 1 100,0 İş Bulma Süresi 3-6 ay 1 100,0 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 100, Kaynaşlı MYO İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Dış Ticaret 7 3,28 3,94 3,60 3,55 3,59 Çevre Koruma ve Kontrol 3 3,11 3,83 2,80 3,50 3,31 Geleneksel El Sanatları 3 4, ,00 Harita Kadastro 6 4,20 4,48 4,50 4,55 4,43 Yapı Ressamlığı 10 3,86 3,65 3,16 3,65 4,22 Lojistik 5 3,78 4,05 3,25 4,00 3,77 GENEL 34 4,02 4,07 3,83 4,10 4,00

28 Dış Ticaret Cinsiyet Bay 4 57,1 Bayan 3 42,9 Mezuniyet Yılı , , ,3 Çalışma Türü Özel 2 28,5 Çalışmıyor 5 71,5 Çalışılan Sektör Hizmet 1 50,0 Diğer 1 50,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 2 100,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Olumsuz 1 50,0 Oldukça Olumsuz 1 50,0 Yeterli 1 14,3 Yetersiz 1 14, Çevre Koruma ve Kontrol Cinsiyet Bay 2 66,7 Bayan 1 33,3 Mezuniyet Yılı , ,3 Çalışma Türü Devlet 1 33,3 Özel 1 33,3 Çalışmıyor 1 33,3 Çalışılan Sektör Hizmet 1 50,0 Sağlık 1 50,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 50, ay 1 50,0 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Olumlu 3 100,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Yeterli 2 100,0 Değerlendirilmesi

29 Geleneksel El Sanatları Cinsiyet Bayan 3 100,0 Mezuniyet Yılı , , ,3 Çalışma Türü Devlet 1 33,3 Çalışmıyor 2 66,7 Çalışılan Sektör Hizmet 1 100,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 100,0 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Oldukça Olumlu 1 100, Harita Kadastro Cinsiyet Bay 4 66,7 Bayan 2 33,3 Mezuniyet Yılı , , ,3 Çalışma Türü Devlet 1 16,7 Özel 4 66,6 Çalışmıyor 1 16,7 Çalışılan Sektör İnşaat 5 100,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi önce 4 80, ay 1 20,0 Oldukça Olumlu 3 60,0 Olumlu 2 40,0 Yeterli 2 33,3

30 Yapı Ressamlığı Cinsiyet Bay 6 60,0 Bayan 4 40,0 Mezuniyet Yılı , , ,0 Çalışma Türü Özel 4 40,0 Çalışmıyor 6 60,0 Çalışılan Sektör Hizmet 2 50,0 İnşaat 1 25,0 Diğer 1 25,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 25,0 İş aramadım 1 25, ay 1 25,0 >12 ay 1 25,0 Oldukça Olumlu 1 25,0 Olumlu 1 25,0 Olumsuz 1 25,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 25,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Yeterli 2 20, Lojistik Cinsiyet Bay 4 80,0 Bayan 1 20,0 Mezuniyet Yılı , , , ,0 Çalışma Türü Devlet 1 20,0 Özel 2 40,0 Çalışmıyor 2 40,0 Çalışılan Sektör Hizmet 2 66,7 Diğer 1 33,3 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 33, ay 2 66,7 Mezunlarına Olumlu 2 66,7 Yönelik Tutumlar Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 33,3 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Yeterli 1 20,0

31 Mühendislik Fakültesi İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Bilgisayar Mühendisliği 3 3,22 3,29 3,00 3,20 3,18 Elektrik Elektronik Mühendisliği 8 3,93 3,91 4,26 4,20 4,08 GENEL 11 3,58 3,60 3,63 3,70 3, Bilgisayar Mühendisliği Cinsiyet Bay 2 66,7 Bayan 1 33,3 Mezuniyet Yılı ,0 Çalışma Türü Özel 2 66,7 Çalışmıyor 1 33,3 Çalışılan Sektör Hizmet 1 50,0 Bilişim / Bilgisayar / Yazılım 1 50,0 İş Bulma Süresi 1-3 ay 1 50,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi İş aramadım 1 50,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 2 100,0 Yeterli 1 33,3

32 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Cinsiyet Bay 8 100,0 Mezuniyet Yılı , ,5 Çalışma Türü Özel 6 75,0 Çalışmıyor 2 25,0 Çalışılan Sektör Bilişim / Bilgisayar / Yazılım 1 16,7 Eğitim 1 16,7 İnşaat 2 33,3 Elektrik-Elektronik 2 33,3 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 16,7 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi 1-3 ay 5 83,3 Oldukça Olumlu 1 16,7 Olumlu 3 50,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 2 33,3 Yetersiz 1 12,5 Yeterli 2 25, Orman Fakültesi İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Orman Mühendisliği 5 2,82 2,83 2,80 2,80 2,81 Peyzaj Mimarlığı 6 3,24 3,81 4,12 3,93 3,78 GENEL 11 3,03 3,32 3,46 3,37 3,29

33 Orman Mühendisliği Cinsiyet Bay 5 100,0 Mezuniyet Yılı , ,0 Çalışma Türü Çalışmıyor 1 20,0 İş Bulma Süresi İş bulamadım 1 20,0 Mezunlarına Olumsuz 1 20,0 Yönelik Tutumlar Peyzaj Mimarlığı Cinsiyet Bay 2 33,3 Bayan 4 66,7 Mezuniyet Yılı < , , , ,7 Çalışma Türü Devlet 2 33,3 Özel 1 16,7 Çalışmıyor 3 50,0 Çalışılan Sektör Çevre / Orman 2 66,7 Eğitim 1 33,3 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 33,3 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi 3-6 ay 1 33,3 >12 ay 1 33,3 Oldukça Olumlu 1 33,3 Olumlu 2 66,7 Yeterli 1 16,7

34 Sağlık Hizmetleri MYO İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Çocuk Gelişimi 13 3,79 3,85 3,80 4,29 3,93 Yaşlı Bakım 4 4,32 3,88 2,90 3,90 3,75 GENEL 17 4,06 3,87 3,35 4,10 3, Çocuk Gelişimi Cinsiyet Bay 2 15,4 Bayan 11 84,6 Mezuniyet Yılı < , , , , ,1 Çalışma Türü Özel 3 23,1 Çalışmıyor 9 69,3 Çalışılan Sektör Eğitim 3 100,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 33,3 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi 1-3 ay 1 33,3 3-6 ay 1 33,3 Oldukça Olumlu 1 33,3 Olumlu 2 66,7 Yeterli 2 15,4

35 Yaşlı Bakım Cinsiyet Bay 1 25,0 Bayan 3 75,0 Mezuniyet Yılı ,0 Çalışma Türü Çalışmıyor 4 100,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Yeterli 1 100, Sağlık YO İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Hemşirelik 45 3,39 3,63 3,32 3,42 3,44 Sosyal Hizmet 22 3,40 3,00 3,27 3,13 3,20 GENEL 67 3,40 3,32 3,30 3,28 3, Hemşirelik Cinsiyet Bay 8 17,8 Bayan 37 82,2 Mezuniyet Yılı , , , , ,6 Çalışma Türü Devlet 12 26,7 Özel 10 22,2 Çalışmıyor 25 55,6 Çalışılan Sektör Sağlık ,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 3 13,6 İş aramadım 1 4,5 İş bulamadım 1 4,5 1-3 ay 16 72,7 3-6 ay 2 9,1 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Oldukça Olumlu 2 9,1 Olumlu 11 50,0 Olumsuz 2 9,1 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 8 36,4 Yetersiz 1 2,2 Yeterli 7 15,6

36 Sosyal Hizmet Cinsiyet Bay 14 63,6 Bayan 8 36,4 Mezuniyet Yılı , , ,8 Çalışma Türü Devlet 4 18,2 Çalışmıyor 18 81,8 Çalışılan Sektör Hizmet 4 100,0 İş Bulma Süresi İş aramadım 2 50,0 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi 1-3 ay 1 25, ay 1 25,0 Olumlu 1 25,0 Oldukça Olumsuz 1 25,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 2 50,0 Yetersiz 1 4, Sosyal Bilimler MYO İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel İşletme Yönetimi 4 3,57 4,21 3,73 4,00 3,88 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 7 3,46 3,14 2,77 2,90 3,07 Sosyal Güvenlik 19 3,26 3,27 3,22 3,82 3,39 Çağrı Merkezi Hizmetleri 3 4,82 4,96 4,93 5,00 4,93 GENEL 33 4,04 4,12 4,08 4,41 4,16

37 İşletme Yönetimi Cinsiyet Bayan 4 100,0 Mezuniyet Yılı ,0 Çalışma Türü Çalışmıyor 2 50,0 Özel 2 50,0 Çalışılan Sektör Hizmet 1 50,0 Diğer 1 50,0 İş Bulma Süresi İş bulamadım 1 50,0 3-6 ay 1 50,0 Oldukça Olumlu 1 50,0 Olumlu 1 50, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Cinsiyet Bay 6 85,7 Bayan 1 14,3 Mezuniyet Yılı , , ,6 Çalışma Türü Özel 1 14,3 Çalışmıyor 6 85,7 Çalışılan Sektör Hizmet 1 100,0 İş Bulma Süresi 1-3 ay 1 100,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 100,0

38 Sosyal Güvenlik Cinsiyet Bay 6 30,0 Bayan 14 70,0 Mezuniyet Yılı , , , , ,0 Çalışma Türü Özel 1 5,0 Çalışmıyor 14 70,0 Çalışılan Sektör Hizmet 6 100,0 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 16,7 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi İş aramadım 1 16,7 1-3 ay 3 50,0 >12 ay 1 16,7 Oldukça Olumlu 1 16,7 Olumlu 4 66,8 Olumsuz 1 16,7 Yeterli 5 25, Çağrı Merkezi Hizmetleri Cinsiyet Bay 1 33,3 Bayan 2 66,7 Mezuniyet Yılı ,0 Çalışma Türü Çalışmıyor 3 100,0

39 Teknik Eğitim Fakültesi İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Elektrik Eğitimi 3 3,57 4,13 3,87 3,73 3, Elektrik Eğitimi Cinsiyet Bay 3 100,0 Mezuniyet Yılı , ,7 Çalışma Türü Devlet 1 33,3 Özel 2 66,7 Çalışılan Sektör Eğitim 2 66,7 İnşaat 1 33,3 İş Bulma Süresi 6-12 ay 1 33,3 1-3 ay 2 66,7 Olumlu 2 66,7 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 33,3 Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Yeterli 1 33, Tıp Fakültesi İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel GENEL 23 2,90 3,10 2,35 2,90 2,81

40 Cinsiyet Bay 11 47,8 Bayan 12 52,2 Mezuniyet Yılı , , , ,6 Çalışma Türü Devlet 2 8,7 Çalışmıyor 20 87,0 Çalışılan Sektör Sağlık 2 100,0 İş Bulma Süresi İş aramadım 2 100,0 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Belirgin bir tutum gözlemlemedim 2 100,0 Yeterli 1 4, Fen Bilimleri Enstitüsü İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel Matematik 3 3,15 2,83 3,20 3,00 3,05 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 3,41 4,21 3,87 3,80 3,82 GENEL 6 3,28 3,52 3,54 3,40 3,43

41 Matematik Cinsiyet Bay 1 33,3 Bayan 2 66,7 Mezuniyet Yılı , , ,3 Çalışma Türü Devlet 2 66,7 Özel 1 33,3 Çalışılan Sektör Eğitim 2 66,7 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 33,3 1-3 ay 1 33,3 >12 ay 1 33,3 Oldukça Olumlu 1 33,3 Olumlu 1 33,3 Belirgin bir tutum 1 33,3 gözlemlemedim Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Yeterli 1 33, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Cinsiyet Bay 3 100,0 Mezuniyet Yılı , , ,3 Çalışma Türü Devlet 2 66,7 Çalışmıyor 1 33,3 Çalışılan Sektör Eğitim 1 100,0 İş Bulma Süresi İş aramadım 1 50, ay 1 50,0 Olumlu 1 50,0 Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 50,0

42 Sosyal Bilimler Enstitüsü İçin Değerlendirmeler Bölüm / Program Adı Mezun Sayısı Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler İş Hayatına Etki Genel İşletme 5 3,81 3,88 3,76 3,13 3,65 Toplam Kalite Yönetimi 2 4,44 4,00-4,00 4,15 GENEL 7 4,13 3,94 3,76 3,57 3, İşletme Cinsiyet Bay 3 60,0 Bayan 2 40,0 Mezuniyet Yılı , , ,0 Çalışma Türü Özel 3 60,0 Çalışmıyor 2 40,0 Çalışılan Sektör Hizmet 1 33,3 Otomotiv 1 33,3 Elektrik-Elektronik 1 33,3 İş Bulma Süresi Mezun olmadan önce 1 33,3 İş aramadım 1 33,3 1-3 ay 1 33,3 Olumlu 2 66,7 Belirgin bir tutum 1 33,3 gözlemlemedim

43 Toplam Kalite Yönetimi Cinsiyet Bayan 2 100,0 Mezuniyet Yılı ,0 Çalışma Türü Özel 1 50,0 Çalışmıyor 1 50,0 Çalışılan Sektör Hizmet 1 100,0 İş Bulma Süresi 1-3 ay 1 100,0 Mezunlarına Yönelik Tutumlar Derslerde İzlenen Yöntemlerin Genel Değerlendirilmesi Belirgin bir tutum gözlemlemedim 1 100,0 Yeterli 1 50,0

44 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SONUÇLAR BİRİMLER Alınan Eğitim Faaliyetleri Üniversiteyi Tercih Mezuniyet Sonrası İlişkiler AKÇAKOCA MYO 3,82 3,89 3,62 3,65 3,75 SOSYAL BİLİMLER MYO 4,04 4,12 4,08 4,41 4,16 CUMAYERİ MYO 4,18 3,50 3,40 3,70 3,70 ÇİLİMLİ MYO 3,47 3,15 3,55 2,92 3,27 DÜZCE MYO 3,64 3,69 3,24 3,62 3,47 GÖLYAKA MYO 3,29 3,93 2,97 2,87 3,44 GÜMÜŞOVA MYO 3,49 3,25 2,80 2,38 2,84 KAYNAŞLI MYO 4,02 4,07 3,83 4,10 4,00 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 4,06 3,87 3,35 4,10 3,84 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 3,40 3,32 3,30 3,28 3,32 AKÇAKOCA TUR. OTEL. Y.O. 3,16 2,91 3,49 3,25 3,20 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3,34 3,34 3,14 3,19 3,19 İŞLETME FAKÜLTESİ 3,18 3,36 3,63 4,00 3,54 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 3,58 3,60 3,63 3,70 3,63 ORMAN FAKÜLTESİ 3,03 3,32 3,46 3,37 3,29 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 3,57 4,13 3,87 3,73 3,83 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 4,13 3,94 3,76 3,57 3,90 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 3,28 3,52 3,54 3,40 3,43 TIP FAKÜLTESİ 2,90 3,10 2,35 2,90 2,81 GENEL 3,56 3,58 3,42 3,48 3,51 İş Hayatına Etki Genel

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU 201 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Ücret Ödeyecek Sıra Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Program Olanların No Puan Kontenjan Olanların Kontenjanı Kontenjanı 1 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 50,00 10 3 7 2 ANAMUR

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

2015-2016 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2015-2016 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 2. Yarıyıl 4. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 0 2 Kurum İçi Yatay Geçiş Esas Şartlarını Taşıyan Öğrenciler Biyoloji 5 5 Matematik 2 2 Türk Dili ve

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 241,03972 314,13982 193.000 Sınıf Öğretmenliği TM-2 323,47582 361,65481 112.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN. Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 241,03972 314,13982 193.000 Sınıf Öğretmenliği TM-2 323,47582 361,65481 112. BÖLÜM TÜRÜ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK BAŞARI SIRALAMASI EĞİTİM FAKÜLTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 241,03972 314,13982 193.000 Sınıf Öğretmenliği TM-2 323,47582 361,65481 112.000 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji

Detaylı

Fırat Üniversitesi Taban Puanları

Fırat Üniversitesi Taban Puanları 0-03 Fırat Üniversitesi Taban Puanları 0-03 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Fırat Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 FAKULTE-MYO BİRİM KONTENJAN AÇIKLAMA AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK 8 AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2

Detaylı

Ege Üniversitesi Taban Puanları

Ege Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Adı Programın Adı

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 31 Aralık 2014 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 31 Aralık 2014 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 59 38 63 38 64 29 77 36 263 141 404 İşletme 55 41 52 50 52 50 63 72 222 213 435 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 56 42 52 43 56 36 67 57 231 178 409 Maliye 56

Detaylı

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242 Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ) 46 26 72 Gıda Teknolojisi 82 19 101 Gıda Teknolojisi(İÖ) 2 1 3 İşletme Yönetimi 50

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Altıntaş Meslek Yüksekokulu 330 181 511 Gıda Kalite Kontrolü ve

Detaylı

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 2. Yarıyıl 4. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya (İÖ) 1 1 Fizik 5 Kimya 2 2 Biyoloji 2 2 Matematik(İÖ) 5 Türk Dili ve Edebiyatı 3 3

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 108210011 Diş Hekimliği Fakültesi 5 2 108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 3 Eğitim Fakültesi

Detaylı

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI lı Yerleştirme Program Afyon Sağlık Yüksekokulu (Yerleşme Oranı : % 100,00 ) 100410554 Beslenme ve Diyetetik YGS-2

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 2014 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN LARI GEL KONTJAN 05.05.2014 OKUL BİRİNCİSİ KONTJANI KODU BÖLÜMÜN ADI TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS. 2.Sınıf

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS. 2.Sınıf 217-218 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS YOPKODU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Eğitim Fakültesi YOPADI 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.Sınıf Yurt İçi Yurt

Detaylı

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI PROGRAM KODU GENEL KONTENJAN OKUL BİRİNCİLERİ KONTENJANI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları

Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları

Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

2015-2016 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2015-2016 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2 Sosyal

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MESLEK LARINA KONTENJANLARI AYRILDIĞI LİSANS (*) Adalet Meslek 5 Hukuk Fakültesi Bilgisayar 3 3 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Kontrol ve Otomasyon

Detaylı

Bayan Topl. Bayan Erkek Topl. Erkek Genel Toplam Birimler Haz. Haz. Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 101 173 486

Bayan Topl. Bayan Erkek Topl. Erkek Genel Toplam Birimler Haz. Haz. Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 101 173 486 Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 72 101 173 486 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 37 38 75 12 14 26 101 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ) 29 17 46 16 8 24 70 Gıda Teknolojisi 28 37 65 10 16 26 91

Detaylı

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler / Bölümler Kadın Erkek Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 46

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: i Meslek okulu 11.3 11.3 04.9 04.9 04. 04. 04.9 04.9 04.0 04.0 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI ÜNİVERSİTELER : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA COĞRAFYA (İÖ) FELSEFE FELSEFE (İÖ) MATEMATİK SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ (İÖ) TARİH TARİH (İÖ) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK

Detaylı

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemizin Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemizin Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemizin Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Başvurular Fakültelerde Dekanlıklara,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların'da Müdürlüklere Yapılacaktır

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/MYO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5.Yarıyıl 7.Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) uygulanmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi 1.Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyete İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Detaylı

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI BİRİM TIP FAKÜLTESİ Tıp - 270 275 275 275 230 225 81 83 83 83 69 68 İktisat

Detaylı

2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları

2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript 3-Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge 4-Ders İçerikleri 5- OSYM Sonuç Belgesi İnternet

Detaylı

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ----

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- --- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- YÖK TARAFINDAN VERİLEN KONT. Kod Yüksekokul Adı Program Adı SGK YGSK Okul Bir. TOPLAM KONT. 108350336 Teknik Bilimler

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI FAKÜLTELERE GÖRE YABANCI DİL I (İNGİLİZCE I- ALMANCA I- FRANSIZCA I) ŞUBE NUMARALARI

2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI FAKÜLTELERE GÖRE YABANCI DİL I (İNGİLİZCE I- ALMANCA I- FRANSIZCA I) ŞUBE NUMARALARI ALMANCA I- FRANSIZCA I) NUMARALARI YBD121 İNGİLİZCE I ADALET M.Y.O. ADALET ÖRGÜN 74 YBD101 İNGİLİZCE I ANTALYA DEVLET KON. LİSANS I ÖRGÜN 52 YBD101 İNGİLİZCE I AYŞE SAK UYGULAMALI B. YO. PAZARLAMA ÖRGÜN

Detaylı

2013 2014 En Küçük Taban Puan

2013 2014 En Küçük Taban Puan DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Türü 2013 2014 En Küçük Taban Türü En Küçük Taban 2. Sınıf Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2010-2011 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2010-2011 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2010-2011 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI OKUL BÖLÜM TABAN TAVAN BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET. 408,711 459,939 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 443,256 498,463 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 07 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 07 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 22 32 60 36 60 57 106 71 248 196 444 İşletme 9 12 52 48 66 54 110 134 237 248 485 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 39 55 65 40 63 50 81 85 248 230 478 Maliye

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM 1 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi ULUYAZI KAMPÜSÜ MİSYON Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS)

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 6 MF-3 164 HUKUK FAKÜLTESİ 4 TM-3 103 EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 YGS-1 62 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 MF-2 67 İLK MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kredisi AIB11 A.İ.İ.T. I AIB11 A.İ.İ.T. II Matematik MAT111 Analiz I 5 7 MAT11 Analiz II 5 7 MAT6 Kesikli Matematik 5 Fen Edebiyat Fakültesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu 7 109252993 Adalet 2 4 Isparta Meslek Yüksekokulu 7 109252693 Aşçılık 2 1 7 109271875 Aşçılık (İÖ) 2 1 7 109252921 Bankacılık ve Sigortacılık

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2016 2017 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI Program Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Türü TIP FAKÜLTESİ MF-3 468,46 528,29 466,22 467,55 HUKUK FAKÜLTESİ TM-3

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI I.ÖĞRETİM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI I.ÖĞRETİM TIP FAKÜLTESİ I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM KIZ ERKEK G.TOP. BÖLÜMLER SINIF K E TOP K E TOP I.Ö.+II.Ö. I.Ö.+II.Ö. I 14 14 28 0 14 14 28 TIP FAKÜLTESİ II 19 8 27 0 19 8 27 III 12 13 25 0 12 13 25 TOPLAM 45 35 80

Detaylı

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği - 2-2 5 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Taban Tavan Puanı Puanı TIP FAKÜLTESİ 543,699 527,246 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 412,719 351,322 Çalışma Ekonomisi

Detaylı

Bölüm Başarı Oranı. Sınıf Öğrenci Sınıf Mevcudu (ÖSM) Sınıf Başarı Oranı (SBO) Çarpım (2) x (3) = 0,91

Bölüm Başarı Oranı. Sınıf Öğrenci Sınıf Mevcudu (ÖSM) Sınıf Başarı Oranı (SBO) Çarpım (2) x (3) = 0,91 :BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU :BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ :BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ Başarı Oranı 1 44,00 0,87 38,28 2 43,00 0,95 40,85 87,00 Başarı Oranı (PBO) : / = 79,13 / 87,00

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2017 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ TERCİH KILAVUZU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2017 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ TERCİH KILAVUZU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 017 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ TERCİH KILAVUZU 1.GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmede, Latin harfleri ile Türkçe veya İngilizce

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Fakülte Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 37 23 60 37 23 60 Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR Program Kodu Program Adı Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları

Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Eylül Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN 2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS-3 376,6 Adalet Meslek

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR Fakülte Adı Bölüm Yatay Geçişi Kabul Edilecek Bölümler

Detaylı

Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Biyoloji 2 Sanat Tarihi 2 2

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.)

BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) 2009 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MYO BÖLÜM / PROGRAM TAVAN PUAN TABAN PUAN BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET. 341.665 327.519 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 36 31 67 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 23 15 38 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 Adalet (İÖ) 2 Isparta

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS VE LARI BİRİM ADI Adalet Meslek Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Atabey Meslek Eğirdir Meslek Adalet YGS-3 375,644 396,247 153.149 89.998

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 2. Sınıf (Y.Dışı) 3. Sınıf (Y.Dışı) 4. Sınıf (Y.Dışı)

Detaylı

2017-ÖSYS TERCİH KILAVUZU 179 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Eğitim Fakültesi

2017-ÖSYS TERCİH KILAVUZU 179 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Eğitim Fakültesi TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR ÖZEL KOŞUL VE 2016-ÖSYS 2016-ÖSYS P.DR. D.DR. Y.D.DR. PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.

Detaylı

T. C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. MKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T. C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. MKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMLARINA KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İLE ALINACAK ÖĞRENCİ LARI EĞİTİM FAKÜLTESİ 3.SINIF BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 4 REHBERLİK

Detaylı

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI

ORGANİZASYON BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 68 Bankacılık ve Sigortacılık 7 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 06 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü 2012 2013 2. Sınıf DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GENEL KONT Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 238,28 YGS-6 271,479 70 5 Bankacılık

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI

1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI BİRİM ADI PROGRAM ADI 1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI KONTENJAN KONTENJAN ADALET MYO ADALET PR. 2 ADALET MYO ADALET PR. (İÖ) 2 AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 3 AKSU

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript (100 lük Sistemde transkrip veya Üniversitesinin Dönüşüm Tablosu)(Aslı) 3- Öğrenci

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 216-217 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript (1 lük Sistemde transkript veya Üniversitesinin Dönüşüm Tablosu)

Detaylı

Yüksek. Ön Lisans. Lisans Lisans. Yüksek Lisans. Lisans. Lisans Biyoloji Kimya Matematik 2 1. Yüksek. Ön Lisans.

Yüksek. Ön Lisans. Lisans Lisans. Yüksek Lisans. Lisans. Lisans Biyoloji Kimya Matematik 2 1. Yüksek. Ön Lisans. Eğitim Bilimleri Enstitüsü EĞT. BİL. ENST. EĞT. BİL. ENST. EĞT. BİL. ENST. FEN BİL. ENST.2 FEN BİL. ENST. FEN BİL. ENST. Kod 13.9 09.1 Kod Anabilim Dalı İlk Öğretim Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce ) Anabilim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Ücreti Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN-TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS3 339, ,

2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN-TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS3 339, , 2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI - PUANLARI VE SIRALARI BİRİMADI BÖLÜMADI PUAN Adalet Meslek Adalet Meslek Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Atabey Meslek

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI UNIVERSITE FAKULTE PROGRAM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 3 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4)

Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının ve ları Listesi (Tablo 4) Eğitim Fakültesi Küçük Büyük 102510017 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF 2 134 134 233,52915 274,72374 102510459 Rehberlik

Detaylı