ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2 TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında adından söz ettiren üniversitemiz; 2008 yılından itibaren kalite çalışmalarına önem vermeye başlamıştır. Düzce Üniversitesi nin "Değer üreten üniversite" anlayış ve kültürünü tüm birimlere yayılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme felsefesini kurumda bir çalışma prensibi haline getirmek amacıyla Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü kurulmuştur. Koordinatörlüğümüz bünyesinde belirlenen vizyon çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürütülmekte olup bu faaliyetlerden elde edilen bulguların değerlendirilerek sonuçların ilgililere fayda sağlaması amacıyla duyurulması, gelişen ve büyüyen üniversitemiz için önem arz etmektedir. dileklerimle Çalışmanın kurum çalışanlarına, Düzce halkına ve araştırmacılara fayda sağlaması Prof. Dr. Nigar Demircan ÇAKAR Rektör

3 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... v GİRİŞ MEVCUT DURUM GEREÇ VE YÖNTEM BULGULAR Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyete İlişkin Elde Edilen Bulgular Üniversite Faaliyetlerinden Memnuniyete İlişkin Elde Edilen Bulgular Üniversite Eğitim Faaliyetlerinden Memnuniyete İlişkin Elde Edilen Bulgular Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetlerinden Faydalanma Düzeyleri Yemek ve Kütüphane Hizmetlerinden Faydalanma Düzeyleri Genel ve Öğrenim Görülen Birimden Memnuniyet Kırılımlandırmalar Fakültelere Göre Değerlendirmeler Yüksekokullara ve lara Göre Değerlendirmeler Enstitülere Göre Değerlendirmeler SONUÇLAR iii

4 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.Kurumsal Faaliyetlerimiz... 6 Şekil 2. Cinsiyete Göre Öğrenci Sayıları ( )... 8 Şekil 3. Fakültelere Göre Öğrenci Sayıları ( )... 8 Şekil 4. Yüksekokul ve lara Göre Öğrenci Sayıları ( )... 9 Şekil 5. Enstitülere Göre Öğrenci Sayıları ( )... 9 Şekil 6. Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Yüzdeleri Şekil 7. Kültür Hizmetlerinden Faydalanma Yüzdeleri Şekil 8. Spor Hizmetlerinden Faydalanma Yüzdeleri Şekil 9. Yemek Hizmetlerinden Faydalanma Yüzdeleri Şekil 10. Kütüphane Hizmetlerinden Faydalanma Yüzdeleri Şekil 11. Genel Memnuniyet Yüzdeleri Şekil 12. Öğrenim Görülen Birim Memnuniyet Yüzdeleri Şekil 13. Katılımcı Sayıları Şekil 14. Yardımcı Hizmet Memnuniyeti Ortalamaları Şekil 15. Eğitim Faaliyetlerinden Ortalama Memnuniyet Şekil 16. Katılımcı Sayıları Şekil 17. Yüksekokul ve ların Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyetine İlişkin Ortalamalar Şekil 18. Eğitim Faaliyetlerinden Ortalama Memnuniyet Şekil 19. Katılımcı Sayıları Şekil 20. Enstitülere Göre Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyet Ortalamaları Şekil 21. Eğitim Faaliyetlerinden Ortalama Memnuniyet iv

5 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyet Yüzdeleri ve Tanımlayıcı İstatistikler Tablo 2. Üniversite Faaliyetlerinden Memnuniyet Yüzdeleri ve Tanımlayıcı İstatistikler Tablo 3. Eğitim Faaliyetlerinden Memnuniyet Yüzdeleri ve Tanımlayıcı İstatistikler Tablo 4. Üniversitemize Yönelik Faaliyetlerden Memnuniyete İlişkin Ortalama Puanlar Tablo 5. Üniversitemize Yönelik Faaliyetlerden Memnuniyete İlişkin Ortalama Puanlar Tablo 6. Üniversitemize Yönelik Faaliyetlerden Memnuniyete İlişkin Ortalama Puanlar v

6 GİRİŞ 2006 tarihinde kurulan, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı; milli, manevi ve toplumsal etik değerleri özümsemiş; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; Düzce ili ve çevresinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük eden; yenilikçi, girişimci, evrensel bilgi ve değer üreten üniversite misyonuyla hareket eden üniversitemiz 2015 yılı itibariyle 3 Enstitü, 11 Fakülte, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 14 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 9 Koordinatörlük ile hizmet vermektedir. Ürettiği hizmetle paydaşlarına değer katmayı hedefleyen üniversitemiz bu kapsamda uygulamaları mükemmelleştirmek için EFQM yönetim modelini temel almaktadır. Modelin temeline entegre şekilde aynı zamanda 5018 sayılı kanun kapsamında iç kontrol ve stratejik planlama çalışmaları yapılmaktadır. Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü bünyesinde bu faaliyetleri gerçekleştirmek adına tüm paydaşlarımızla çeşitli görüşmeler yapıalrak geri bildirim sağlanmakta; bu kapsamda yönetim stratejilerine ve uygulamalarına veri sağlanmaktadır. Yapılan bu görüşmelerin ana başlığı Şekil 1 de kısaca özetlenmiştir. Akademik Personel Memnuniyeti İdari Personel Memnuniyeti Kurumsal Değerler Değerleme Öğrenci Memnuniyeti Dış Paydaş Şekil 1.Kurumsal Faaliyetlerimiz Üniversite çapında bir planlama bilinci ile tüm faaliyet alanlarının ile içselleştirme anlayışı içinde hazırlanmış bulunan Üniversitemiz Stratejik Planı, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilen kurumsal dış değerlendirme ve öz değerlendirme etkinlikleriyle, kurumun mevcut durumu ile ulaşmak istediği konum arasındaki farkı ortaya koymuş, temel

7 amaçlar ve performans hedefleri belirlenmiş, bu amaç ve hedeflere ulaşma yolunda kurumun gücü ve zayıflıkları ile sahip olduğu fırsatlar ve karşılaşabileceği tehditleri değerlendirilmiştir. Tüm kurumlar gibi Üniversitemiz yönetimi için de yol gösterici ve aydınlatıcı nitelikte olan stratejik planımız, zamana yayılmış öncelikli hedeflerimizin ortaya konulması ve bunlara ulaşılması bakımından kısa, orta ve uzun vadeli yönetsel yaklaşımlarımızın ve kaynaklarımızın saptanması için etkili bir yönetim aracı olarak kabul edilmektedir. Stratejik Planda belirtilen; önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimde güncelleştirmeler yapmak, eğitim ve öğretimde kalite güvencesinin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması, eğitim birimlerimizin gerekli alt yapı ve donanım ihtiyaçlarının giderilmesi ve eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirerek öncelikle bölgenin sonra ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek amaçlardandır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesinde değerlendirilecek bileşenlerden birisi de öğrencilerdir. Bu kararların uygulamadaki karşılıklarını ortaya çıkarmak, üniversitede faaliyet gösteren çeşitli hizmetlerin (yemekhane, sosyo-kültürel faaliyetler vb.) etkinliğini değerlendirmek amacıyla her yıl Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğinde Öğrenci Memnuniyet Anketi düzenlenmektedir. Üniversitemizde yapılan gelişmeler ışığında öğrencilerin sorunlarını ortaya çıkarmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 7

8 Fen Edebiyat Fak. Orman Fak. Teknik Eğitim Fak. Tıp Fak. Mühendislik Fak. Sanat ve Tasarım Fak. İşletme Fak. Teknoloji Fak. Eğitim Fak. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak. 1. MEVCUT DURUM FAKÜLTE 1082 YÜKSEKOKUL KIZ ERKEK KIZ ERKEK Şekil 2. Cinsiyete Göre Öğrenci Sayıları ( ) Üniversitemizde yer alan akademik birimlerden fakülte ve larda erkek öğrencilerin sayısı kızlardan fazladır Şekil 3. Fakültelere Göre Öğrenci Sayıları ( ) Fakültelere göre öğrenci sayılarına baktığımızda; Mühendislik Fakültesi en çok öğrenciye sahip olan fakültemizdir. 8

9 Akçakoca Turzim İşletmeciliği ve Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu BESYO Sağlık Yüksekokulu Düzce Sosyal Bilimler Akçakoca Çilimli Gölyaka Gümüşova Kaynaşlı Cumayeri Sağlık Hizmetleri Şekil 4. Yüksekokul ve lara Göre Öğrenci Sayıları ( ) Yüksekokul ve lara göre öğrenci sayılarına baktığımızda; Düzce en çok öğrenciye sahip olan meslek yüksekokulumuzdur Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Şekil 5. Enstitülere Göre Öğrenci Sayıları ( ) Enstitülere göre öğrenci sayılarına baktığımızda; Fen Bilimleri Enstitüsü en çok öğrenciye sahip olan enstitümüzdür. 9

10 2.GEREÇ VE YÖNTEM bahar yarıyılında öğrenci bilgi sistemine kayıtlı öğrenciye 5 li likertle ölçülmüş öğrenci memnuniyet anketine ait üniversite hizmetlerine yönelik 36 soru sorulmuştur. 3.BULGULAR 3.1. Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyete İlişkin Elde Edilen Bulgular Tablo 1. Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyet Yüzdeleri ve Tanımlayıcı İstatistikler Yardımcı Hizmetler Hiç (%) Az (%) Orta (%) Fazla (%) Çok Fazla (%) Ortalama Ortanca Std. Sapma Yemekhane 12,2 13,3 43,3 15,8 15,4 3,09* 3,00* 1,177* Kantin/Kafetarya 20,3 15,0 38,9 13,5 12,2 2,82 3,00 1,248 Temizlik 13,1 9,4 37,3 22,6 17,6 3,22 3,00 1,224 Güvenlik 16, ,3 18,8 16 3,06 3,00 1,27 İnternet 25,2 15,5 32,5 13,9 12,8 2,74 3,00 1,322 Fotokopi 28,8 15,4 31, ,63 3,00 1,329 Kütüphane 9,3 12,7 40,6 20,4 17,0 3,23* 3,00* 1,154* Laboratuvar 23,5 14,4 34,8 14,2 13,1 2,79 3,00 1,307 *Hiç faydalanmayanlar çıkartılmıştır. Yardımcı hizmetlerden elde edilen bulgulara baktığımızda memnuniyet oranları bakımından fotokopi memnuniyet ortalamasının en düşük olduğu, kütüphane memnuniyet ortalamasının en yüksek olduğu gözlenmiştir. 10

11 3.2. Üniversite Faaliyetlerinden Memnuniyete İlişkin Elde Edilen Bulgular Tablo 2. Üniversite Faaliyetlerinden Memnuniyet Yüzdeleri ve Tanımlayıcı İstatistikler Üniversite Faaliyetleri Kültürel, Sanatsal ve Spor Etkinlikleri Üniversite Yerleşkemizin Plan ve Düzeni Ulaşım Olanakları Bilgi İşlem Hizmetleri İnternet Sitesi Üniversitenin Sosyal Medya Kullanımı İletişim Yöntemleri Tanıtım Hizmetleri Hiç (%) Az (%) Orta (%) Fazla (%) Çok Fazla (%) Ortalama Ortanca Std. Sapma 28,4 17,2 31,9 10,9 11,5 2,60 3,00 1,311 26,2 15,8 33,4 12,4 12,2 2,69 3,00 1,312 32,1 16,7 29,9 10,2 11,2 2,52 3,00 1,329 20,0 15,0 37,1 15,1 12,8 2,86 3,00 1,262 16,9 12,5 37,5 18,7 14,4 3,01 3,00 1,252 18,0 14,1 38,6 16,0 13,3 2,93 3,00 1,244 18,1 14,2 40,2 14,9 12,6 2,90 3,00 1,228 18,0 15,8 39,7 14,1 12,4 2,87 3,00 1,225 Sağlık Hizmetleri 8,9 14,8 43,9 15,9 16,6 Öğrenci İşleri Hizmetleri 20,3 13,2 36,1 16,0 14,3 Fakülte / Yüksekokul/ Yönetiminin Öğrencilerin Sorun ve Önerilerine Karşı Duyarlığı 3,16* 3,00* 1,140* 2,91 3,00 1,291 20,2 14,7 37,9 14,0 13,3 2,85 3,00 1,266 İdari Personelin Öğrencilere Karşı Tutum ve Davranışları 17,8 12,6 38,8 16,3 14,5 Öğrencilerin Kararlara Katılım Olanakları 18,2 15,5 39,8 13,6 12,9 6 Aylık Sunum Etkinlikleri 6,5 13,8 46,1 16,9 16,6 Rektör Öğrencilerle Buluşuyor Etkinlikleri 5,4 13,2 43,6 18,8 19,0 *Hiç faydalanmayanlar çıkartılmıştır. 2,97 3,00 1,258 2,87 3,00 1,232 3,23* 3,00* 1,085* 3,33* 3,00* 1,090* Üniversitenin çeşitli faaliyetlerinden memnuniyet düzeylerine baktığımızda; tüm hizmetlerden memnuniyet oranları yeterli düzeydedir. En düşük memnuniyet ortalaması ulaşım olanaklarına, en yüksek memnuniyet ortalaması rektör öğrencilerle buluşuyor etkinliklerine aittir. 11

12 3.3. Üniversite Eğitim Faaliyetlerinden Memnuniyete İlişkin Elde Edilen Bulgular Tablo 3. Eğitim Faaliyetlerinden Memnuniyet Yüzdeleri ve Tanımlayıcı İstatistikler Eğitim Faaliyetleri Hiç (%) Yükseköğretim Dışı Eğitim, Kurs vb. Yaşam 21,6 16,2 38,3 12,4 11,6 2,76 3,00 1,247 Boyu Eğitim Hizmetleri Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programları 22,9 14,9 37,4 12,8 11,9 2,76 3,00 1,270 Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Hizmetleri 22,1 14,8 39,2 11,8 12,1 2,77 3,00 1,258 Burs Olanakları 28,6 15,8 33,7 10,4 11,5 2,60 3,00 1,308 Az (%) Orta (%) Fazla (%) Çok Fazla (%) Ortalama Ortanca Std. Sapma 3.4. Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetlerinden Faydalanma Düzeyleri Çoğunlukla 10% Her Zaman 10% Hiçbir Zaman 32% Ne Çok Ne Az 28% Bazen 20% Şekil 6. Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Yüzdeleri Çoğunlukla 12% Her Zaman 11% Hiçbir Zaman 24% Ne Çok Ne Az 31% Bazen 22% Şekil 7. Kültür Hizmetlerinden Faydalanma Yüzdeleri 12

13 Her Zaman 11% Çoğunlukla 10% Ne Çok Ne Az 27% Hiçbir Zaman 34% Bazen 18% Şekil 8. Spor Hizmetlerinden Faydalanma Yüzdeleri 3.5. Yemek ve Kütüphane Hizmetlerinden Faydalanma Düzeyleri Her Zaman 16% Hiçbir Zaman 18% Çoğunlukla 19% Ne Çok Ne Az 29% Bazen 18% Şekil 9. Yemek Hizmetlerinden Faydalanma Yüzdeleri Her Zaman 13% Hiçbir Zaman 20% Çoğunlukla 16% Ne Çok Ne Az 31% Bazen 20% Şekil 10. Kütüphane Hizmetlerinden Faydalanma Yüzdeleri 13

14 3.6. Genel ve Öğrenim Görülen Birimden Memnuniyet Memnunum 15% Çok memnunum 12% Hiç Memnun Değilim 16% Memnun Değilim 14% Orta 43% Şekil 11. Genel Memnuniyet Yüzdeleri Düzce Üniversitesi nden genel memnuniyete ilişkin ortalama 2,94; ortanca 3 bulunmuştur. Öğrencilerin % 27 si genel olarak memnun, % 43 ü ise orta düzeyde memnundur. Memnunum 17% Çok memnunum 15% Hiç Memnun Değilim 17% Memnun Değilim 13% Orta 38% Şekil 12. Öğrenim Görülen Birim Memnuniyet Yüzdeleri Öğrenim görülen birime göre memnuniyete ilişkin ortalama 3,01; ortanca 3 bulunmuştur. Öğrencilerin % 32 si genel olarak memnun, % 38 i ise orta düzeyde memnundur Kırılımlandırmalar 14

15 EĞİTİM FAK. FEN EDEBİYAT FAK. İŞLETME FAK. MÜHENDİSLİK FAK. ORMAN FAK. SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAK. TEKNİK EĞİTİM FAK. TEKNOLOJİ FAK Fakültelere Göre Değerlendirmeler Şekil 13. Katılımcı Sayıları 15

16 3,65 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 2,25 2,05 1,85 Yemekhane Kantin ve Kafeterya Temizlik Güvenlik İnternet Fotokopi Kütüphane Şekil 14. Yardımcı Hizmet Memnuniyeti Ortalamaları Laboratuvar olanakları EĞİTİM FAK. 2,89 2,69 3,45 3,06 2,72 2,56 3,34 3,05 FEN EDEBİYAT FAK. 2,95 2,75 3,27 3,03 2,80 2,59 3,14 2,80 İŞLETME FAK. 2,74 2,60 3,33 2,97 2,66 2,47 3,12 2,63 SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAK. 2,78 3,00 3,42 3,30 2,72 2,69 3,08 2,66 MÜHENDİSLİK FAK. 2,68 2,56 3,30 2,98 2,88 2,38 3,06 2,73 ORMAN FAK. 2,81 2,77 3,14 2,92 2,75 2,29 2,97 2,75 TEKNİK EĞİTİM FAK. 2,39 2,54 3,02 2,77 2,39 1,89 2,79 2,77 TEKNOLOJİ FAK. 2,69 2,80 3,54 3,07 2,83 2,49 3,13 3,00

17 Kültürel, sanatsal ve spor etkinlikleri Üniversite Yerleşkemizin Plan ve Düzeni Ulaşım Olanakları Üniversite Bilgi İşlem Hizmetleri Üniversitemizin internet Sitesi Üniversitemizin sosyal medya kullanımı TEKNİK EĞİTİM FAK. 2,58 2,86 2,37 2,58 2,72 2,63 2,63 2,77 2,67 2,84 2,53 2,77 2,63 2,63 2,70 TEKNOLOJİ FAK. 2,46 2,75 2,21 2,83 3,00 2,87 2,86 2,83 2,70 2,92 2,80 2,98 2,85 2,88 3,02 Tablo 4. Üniversitemize Yönelik Faaliyetlerden Memnuniyete İlişkin Ortalama Puanlar Üniversitemizin İletişim Yöntemleri/Sistemleri Üniversitemizin Tanıtım Hizmetleri Üniversitemizce verilen sağlık hizmetleri Öğrenci İşleri Hizmetleri Fakülte/Yüksekokul/M.Y.O. yönetiminin öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlılığı Kurumunuzda İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları Üniversitemizde öğrencilerin kararlara katılım olanakları Üniversitemizin 6 aylık sunum etkinlikleri Üniversitemizin "Rektör öğrencilerle buluşuyor" etkinlikleri EĞİTİM FAK. 2,66 2,78 2,27 3,09 3,27 3,26 3,15 3,02 2,74 3,21 3,07 3,32 3,11 3,09 3,10 FEN EDEBİYAT FAK. 2,78 2,79 2,42 3,00 3,03 3,07 3,02 3,00 2,86 3,22 2,99 3,10 2,98 3,01 3,13 İŞLETME FAK. 2,56 2,50 2,16 2,77 2,89 2,97 2,86 2,81 2,66 2,90 2,76 2,94 2,83 2,90 2,96 MÜHENDİSLİK FAK. 2,44 2,69 2,12 2,72 2,94 2,82 2,77 2,78 2,66 2,78 2,73 2,89 2,72 2,85 3,00 ORMAN FAK. 2,65 2,77 2,45 2,74 2,87 2,86 2,77 2,77 2,72 2,89 2,77 2,89 2,79 2,76 2,87 SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAK. 2,56 2,64 2,42 2,92 3,16 2,86 3,02 2,88 2,77 2,98 2,91 3,13 2,89 3,02 2,97 17

18 AKÇAKOCA AKAÇAKOCA TURİZM OTELCİLİK Y.O. BEDEN EĞT. VE SPOR Y.O. CUMAYERİ ÇİLİMLİ DÜZCE GÖLYAKA GÜMÜŞOVA KAYNAŞLI SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK Y.O. SOSYAL BİLİMLER Üniversitemizin Yükseköğretim Dışı Eğitim, Kurs v.s. (Yaşam Boyu Eğitim Hizmetleri) Etkinlikler Yurtdışı öğrenci değişim programları uygulaması 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Hizmetleri Üniversitenin sağladığı burs olanakları (Mediko Sosyal, diğer vb.) EĞİTİM FAK. FEN EDEBİY AT FAK. İŞLETM E FAK. MÜHE NDİSLİK FAK. Şekil 15. Eğitim Faaliyetlerinden Ortalama Memnuniyet ORMA N FAK. SANAT, TASARI M VE MİMAR LIK FAK. TEKNİK EĞİTİM FAK. TEKNO LOJİ FAK. 2,80 2,87 2,67 2,63 2,73 2,72 2,65 2,66 2,84 2,86 2,71 2,74 2,76 2,88 2,77 2,76 2,86 2,89 2,70 2,74 2,73 2,81 2,74 2,74 2,47 2,60 2,43 2,42 2,62 2,50 2,54 2, Yüksekokullara ve lara Göre Değerlendirmeler Şekil 16. Katılımcı Sayıları

19 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 AKÇAKOCA SOSYAL BİLİMLER CUMAYERİ ÇİLİMLİ DÜZCE GÖLYAKA GÜMÜŞOV A KAYNAŞLI SAĞLIK HİZMETLE Rİ SAĞLIK Y.O. AKAÇAKOC A TURİZM OTELCİLİK Y.O. Yemekhane 3,29 2,85 2,97 3,27 2,79 2,47 2,87 2,95 3,01 2,87 2,89 3,03 Kantin ve Kafeterya 3,00 2,98 2,39 3,41 2,88 3,12 3,00 2,94 3,07 2,75 2,77 2,97 Temizlik 3,36 3,01 3,48 3,28 2,92 3,22 3,15 3,07 3,32 3,27 3,05 3,64 Güvenlik 3,24 3,05 3,23 3,22 2,86 2,82 3,27 3,45 3,05 3,08 2,93 3,35 İnternet 2,62 2,78 2,96 2,85 2,67 2,37 2,75 2,89 2,82 2,70 2,32 2,69 Fotokopi 2,50 3,09 2,92 3,10 2,87 2,66 2,66 2,99 2,75 2,59 2,15 3,00 Kütüphane 3,09 2,66 2,96 2,73 2,55 2,42 2,43 3,10 3,29 3,14 2,79 3,36 Laboratuvar olanakları 2,90 2,64 2,92 2,91 2,72 2,89 2,69 2,98 2,62 2,78 2,48 3,24 BEDEN EĞT. VE SPOR Y.O. Şekil 17. Yüksekokul ve ların Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyetine İlişkin Ortalamalar

20 Tablo 5. Üniversitemize Yönelik Faaliyetlerden Memnuniyete İlişkin Ortalama Puanlar Kültürel, sanatsal ve spor etkinlikleri Üniversite Yerleşkemizin Plan ve Düzeni Ulaşım Olanakları Üniversite Bilgi İşlem Hizmetleri Üniversitemizin internet Sitesi Üniversitemizin sosyal medya kullanımı Üniversitemizin İletişim Yöntemleri/Sistemleri Üniversitemizin Tanıtım Hizmetleri Üniversitemizce verilen sağlık hizmetleri Öğrenci İşleri Hizmetleri Fakülte/Yüksekokul/M.Y.O. yönetiminin öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlılığı AKÇAKOCA 2,56 2,70 2,63 2,94 3,08 2,90 2,95 2,91 2,78 2,93 2,92 3,02 2,91 2,83 2,83 AKÇAKOCA TURİZM OTELCİLİK 2,27 2,28 2,21 2,61 2,87 2,70 2,70 2,66 2,46 2,64 2,64 2,78 2,63 2,71 2,70 Y.O. BEDEN EĞT. VE SPOR Y.O. 3,20 3,11 2,68 3,15 3,15 3,15 3,09 3,11 3,13 3,29 3,28 3,40 3,27 3,29 3,44 CUMAYERİ 2,72 2,67 2,84 3,09 3,18 3,14 3,11 3,04 2,84 2,99 2,90 3,01 3,00 2,89 2,81 ÇİLİMLİ 2,88 2,80 2,91 3,09 3,17 2,94 2,99 3,00 2,98 3,26 3,10 3,14 3,13 3,02 2,92 DÜZCE 2,49 2,60 2,76 2,64 2,89 2,78 2,77 2,74 2,61 2,59 2,68 2,73 2,73 2,73 2,75 GÖLYAKA 2,46 2,49 2,20 2,81 3,00 2,88 2,88 2,86 2,62 2,75 2,82 2,91 2,83 2,72 2,77 GÜMÜŞOVA 2,49 2,43 2,57 2,94 3,05 2,83 2,91 2,88 2,72 3,06 2,94 3,01 2,94 2,76 2,76 KAYNAŞLI 2,86 2,58 2,90 3,00 3,19 3,24 3,11 3,03 2,85 2,83 2,97 3,14 3,05 2,97 2,99 SAĞLIK HİZMETLERİ 2,70 2,89 2,74 3,02 3,09 2,99 3,04 3,00 2,90 3,08 3,08 3,14 3,05 2,88 2,94 SAĞLIK Y.O. 2,73 2,76 2,44 2,85 2,95 2,94 2,84 2,90 2,83 2,92 2,89 2,91 2,90 2,92 2,91 SOSYAL BİLİMLER 2,63 2,78 2,97 3,03 3,13 3,03 3,01 2,97 2,82 3,11 2,93 3,05 2,97 2,88 2,89 Kurumunuzda İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları Üniversitemizde öğrencilerin kararlara katılım olanakları Üniversitemizin 6 aylık sunum etkinlikleri Üniversitemizin "Rektör öğrencilerle buluşuyor" etkinlikleri 20

21 Üniversitemizin Yükseköğretim Dışı Eğitim, Kurs v.s. (Yaşam Boyu Eğitim Hizmetleri) Etkinlikler Yurtdışı öğrenci değişim programları uygulaması AKÇAK OCA AKÇAK OCA TURİZ M OTELCİ LİK Y.O. BEDEN EĞT. VE SPOR Y.O. CUMAY ERİ ÇİLİMLİ DÜZCE GÖLYA KA GÜMÜ ŞOVA Şekil 18. Eğitim Faaliyetlerinden Ortalama Memnuniyet KAYNA ŞLI SAĞLIK HİZMET SAĞLIK LERİ Y.O. SOSYAL BİLİML ER 2,80 2,56 3,08 2,88 2,89 2,66 2,77 2,75 2,98 2,84 2,84 2,86 2,79 2,73 3,13 2,79 2,75 2,61 2,65 2,75 2,84 2,81 2,79 2,75 Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Hizmetleri 2,81 2,66 3,04 2,77 2,89 2,64 2,68 2,73 2,91 2,75 2,82 2,81 Üniversitenin sağladığı burs olanakları (Mediko Sosyal, diğer vb.) 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 2,73 2,45 2,97 2,88 2,92 2,58 2,55 2,60 2,77 2,48 2,62 2,74 21

22 Enstitülere Göre Değerlendirmeler FEN BİLİMLERİ ENS. SAĞLIK BİLİMLERİ ENS. SOSYAL BİLİMLER ENS. 2 Şekil 19. Katılımcı Sayıları 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 SAĞLIK BİLİMLERİ ENS. SOSYAL BİLİMLER ENS. FEN BİLİMLERİ ENS. Yemekhane 3,50 2,97 2,88 Kantin ve Kafeterya 4,00 2,98 2,89 Temizlik 4,50 3,49 3,39 Güvenlik 3,50 3,45 3,27 İnternet 4,00 3,15 3,08 Fotokopi 4,00 2,87 2,79 Kütüphane 4,00 3,16 3,14 Laboratuvar olanakları 3,50 2,97 3,13 Şekil 20. Enstitülere Göre Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyet Ortalamaları

23 Tablo 6. Üniversitemize Yönelik Faaliyetlerden Memnuniyete İlişkin Ortalama Puanlar FEN BİLİMLERİ ENS. SOSYAL BİLİMLER ENS. SAĞLIK BİLİMLE Rİ ENS. Kültürel, sanatsal ve spor etkinlikleri 2,93 3,02 3,5 Üniversite Yerleşkemizin Plan ve Düzeni 3,09 3,22 3 Ulaşım Olanakları 2,73 2,93 2,5 Üniversite Bilgi İşlem Hizmetleri 3,12 3,27 4 Üniversitemizin internet Sitesi 3,22 3,36 3,5 Üniversitemizin sosyal medya kullanımı 3,1 3,17 4 Üniversitemizin İletişim Yöntemleri/Sistemleri 3,06 3,21 3,5 Üniversitemizin Tanıtım Hizmetleri 3,04 3,17 4 Üniversitemizce verilen sağlık hizmetleri 2,96 3,02 4 Öğrenci İşleri Hizmetleri 3,16 3,44 4 Fakülte/Yüksekokul/M.Y.O. yönetiminin öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlılığı Kurumunuzda İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları 3,14 3,25 4 3,24 3,51 4 Üniversitemizde öğrencilerin kararlara katılım olanakları 3,06 3,24 3,5 Üniversitemizin 6 aylık sunum etkinlikleri 3,12 3,19 4 Üniversitemizin "Rektör öğrencilerle buluşuyor" etkinlikleri 3,2 3,28 4 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 Üniversitemizin Yükseköğretim Dışı Eğitim, Kurs v.s. (Yaşam Boyu Eğitim Hizmetleri) Etkinlikler Yurtdışı öğrenci değişim programları uygulaması Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Hizmetleri Şekil 21. Eğitim Faaliyetlerinden Ortalama Memnuniyet Üniversitenin sağladığı burs olanakları (Mediko Sosyal, diğer vb.) FEN BİLİMLERİ ENS. 2,95 2,87 2,92 2,86 SAĞLIK BİLİMLERİ ENS. 4,00 4,00 4,00 4,00 SOSYAL BİLİMLER ENS. 3,06 3,00 3,02 2,90 23

24 4. SONUÇLAR Üniversite öğrencileriyle yapılan görüşmeler sonucunda yardımcı hizmetler, üniversite faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Yardımcı hizmetlerden elde edilen bulgulara baktığımızda memnuniyet oranları bakımından fotokopi memnuniyet ortalamasının en düşük olduğu, kütüphane memnuniyet ortalamasının en yüksek olduğu gözlenmiştir. Üniversitenin çeşitli faaliyetlerinden memnuniyet düzeylerine baktığımızda; tüm hizmetlerden memnuniyet oranları yeterli düzeydedir. En düşük memnuniyet ortalaması ulaşım olanaklarına, en yüksek memnuniyet ortalaması rektör öğrencilerle buluşuyor etkinliklerine aittir. Düzce Üniversitesi nden genel memnuniyete ilişkin ortalama 2,94 bulunmuştur. Öğrencilerin % 27 si genel olarak memnun, % 43 ü ise orta düzeyde memnundur. Öğrenim görülen birime göre memnuniyete ilişkin ortalama 3,01 bulunmuştur. Öğrencilerin % 32 si genel olarak memnun, % 38 i ise orta düzeyde memnundur. Birimler Yardımcı Hizmetler Üniversite Faaliyetleri Öğrenim Görülen Birimden Memnuniyet Genel Memnuniyet AKÇAKOCA 3,00 2,86 3,03 3,02 SOSYAL BİLİMLER 2,88 2,95 2,99 2,96 CUMAYERİ 2,98 2,95 2,99 2,92 ÇİLİMLİ 3,10 3,02 3,12 3,02 DÜZCE 2,78 2,70 2,77 2,72 GÖLYAKA 2,75 2,73 3,01 2,94 GÜMÜŞOVA 2,85 2,82 2,90 2,80 KAYNAŞLI 3,04 2,98 3,13 3,04 SAĞLIK HİZMETLERİ 2,99 2,97 3,19 3,05 SAĞLIK Y.O. 2,90 2,85 3,01 2,98 AKAÇAKOCA TUR. OTEL. Y.O. 2,67 2,59 2,76 2,76 BEDEN EĞT. VE SPOR Y.O. 3,16 3,18 3,26 3,26 EĞİTİM FAK. 2,97 3,01 3,31 3,09 FEN EDEBİYAT FAK. 2,92 2,96 3,11 3,09 İŞLETME FAK. 2,82 2,76 2,97 2,92 SANAT, TAS. VE MİM. FAK. 2,96 2,87 3,41 3,03 MÜHENDİSLİK FAK. 2,82 2,73 2,94 2,89 ORMAN FAK. 2,80 2,77 2,92 2,87 TEKNİK EĞİTİM FAK. 2,57 2,66 2,79 2,70 TEKNOLOJİ FAK. 2,94 2,80 3,05 2,96 SAĞLIK BİLİMLERİ ENS. 3,88 3,70 4,00 4,00 SOSYAL BİLİMLER ENS. 3,13 3,22 3,59 3,37 FEN BİLİMLERİ ENS. 3,07 3,08 3,49 3,25 24

25 25

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 2012-2016 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 2014 yılında idari nedenlerden dolayı veri toplanamadığı için analiz yapılamamıştır.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 2012-2016 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 2014 yılında idari nedenlerden dolayı veri toplanamadığı için analiz

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU 201 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) uygulanmıştır. Öğrenci Bilgi Sistemine kayıtlı 6616 öğrenciye öğrenci memnuniyet anketi 1.Yardımcı Hizmetlerden Memnuniyete İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012)

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) 2012 yılı akademik personel memnuniyetini değerlendirmek amacıyla 171 akademik personelle görüşülmüştür. Çalışmada çeşitli hizmetlerden memnuniyet

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/04/2017-E.23410 Sayı :11378412/604.02/ Konu :Proje Hk. GÜNLÜ EVRAK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İlgi :25.08.2016 tarih ve 43739 sayılı yazımız. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma

Detaylı

KURUMSAL DEĞERLER DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUMSAL DEĞERLER DEĞERLENDİRME RAPORU KURUMSAL DEĞERLER DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2017-E.17139 T.C. Sayı :57909333/100/ Konu :Harçsız Pasaport İşlemleri İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İlgi :17/06/2016 tarihli, 32812 sayılı ve Harçsız Pasaport İşlemleri konulu

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 10/10/2016-E.51035 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sayı :96873316/813.01.05/ Konu :Yemek Bursu FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Yeni Öğrenciler için. Kayıt Rehberi. Üniversitemize Hoş Geldiniz!

Yeni Öğrenciler için. Kayıt Rehberi. Üniversitemize Hoş Geldiniz! Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi Üniversitemize Hoş Geldiniz! İçindekiler Kesin kayıt için gerekli belgeler Kayıt yerleri ve kayıt tarihleri Yurt Bilgileri Önemli Linkler Değer Üreten Üniversite Düzce

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 27/11/2015-58761 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İdari Büro Şube Müdürlüğü Sayı :26860662/929/ Konu :2015 Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavı

Detaylı

STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ. Mezun ( ) Veli ( ) Şirket ( ) STK ( ) Üniversite ( ) Kamu Kuruluşu ( ) Diğer ( )

STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ. Mezun ( ) Veli ( ) Şirket ( ) STK ( ) Üniversite ( ) Kamu Kuruluşu ( ) Diğer ( ) 2018-2022 STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ Bu anket Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planına temel olacak durum analiz raporunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Üniversitemiz 2018-2022 stratejik planının

Detaylı

...FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA YÜKSEKOKUL-MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE

...FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA YÜKSEKOKUL-MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE ...FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA YÜKSEKOKUL-MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE 2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz Döneminde... Bölümüne/Programına merkezi yerleştirme puanı ile (Ek Madde 1) yatay geçiş yapmak istiyorum.

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANALİZİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANALİZİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 07-08 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANALİZİ 07-08 Akademik Yılı itibariyle, Dumlupınar Üniversitesi nin farklı birimlerinde toplam 55.06 öğrenci öğrenim görmektedir. İç

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 12/11/2014-52098

Evrak Tarih ve Sayısı: 12/11/2014-52098 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/11/2014-52098 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sayı :57909333/100/ Konu :Prof.Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

EK YERLEŞTİRME DUYURUSU

EK YERLEŞTİRME DUYURUSU EK YERLEŞTİRME DUYURUSU 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YGS VE LYS SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE EK YERLEŞTİRME İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARIYLA İLGİLİ DUYURU!!! Sayın Öğrencimiz; Üniversitemizi tercih

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Kayıt Rehberi Üniversitemize Hoş Geldiniz!

Kayıt Rehberi Üniversitemize Hoş Geldiniz! Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi Üniversitemize Hoş Geldiniz! İçindekiler Kesin kayıt için gerekli belgeler Kayıt yerleri ve kayıt tarihleri Yurt Bilgileri Önemli Linkler Üniversitemize Hoş Geldiniz!

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 26/0/205 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Yalova Üniversitesi Bireysel Öneri, İstek ve Memnuniyet Sistemi nin temel amacı; Yerel de etkin

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI A- KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ (BAŞARI ŞARTINA GÖRE) Açıklamalar: 1- Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017 Yıl Sonu itibari ile Genel Öğrenci Memnuniyet Araştırması Sonuçları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017 Yıl Sonu itibari ile Genel Öğrenci Memnuniyet Araştırması Sonuçları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017 Yıl Sonu itibari ile Genel Öğrenci Memnuniyet Araştırması Sonuçları Üniversite öğrencileri memnuniyet çalışması öğretim elemanları, eğitim hizmetleri, yemekhane hizmetleri,

Detaylı

Düzce Üniversitesi ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. (Üniversitemize hoş geldiniz!)

Düzce Üniversitesi ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. (Üniversitemize hoş geldiniz!) Düzce Üniversitesi ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. (Üniversitemize hoş geldiniz!) Kayıt Çeşitleri : 1) Elektronik Kayıt (EKayıt) : Elektronik kayıt (EKayıt) zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. İsteyen

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME POLİTİKASI TASLAĞI 2018 FAALİYET ÖZETİ Kastamonu Üniversitesi nin Araştirma Geliştirme Açısından Vizyonu; Bilime, teknolojiye, topluma, insanlığa, düşünce ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYDI YENİLEME İŞLEMLERİ (ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYDI YENİLEME İŞLEMLERİ (ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYDI YENİLEME İŞLEMLERİ (ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ) Harç Yatırma Tarihleri : 06-13 Şubat 2017 Ders Seçme Tarihleri : 06-13 Şubat 2017 Danışman Onayları

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Fakültesi Dekanlığı Aktüerya Bölümü

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Fakültesi Dekanlığı Aktüerya Bölümü Evrak Tarih ve Sayısı: 29/05/2017-204070 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Fakültesi Dekanlığı Aktüerya Bölümü *BD0327959613* Sayı :26262686/612.01.03/ Konu :F. Ü. Kurum İç Değerlendirme Raporu FEN

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin En Stratejik Üniversitelerinden Birisidir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin En Stratejik Üniversitelerinden Birisidir. HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1992 yılında kurulan Harran Üniversitesi; 2074 Personeli, 26.662 Öğrencisi, 482.817 Metre Kareden Oluşan Yerleşkeleri, 13 Meslek Yüksek Okulu, 3 Enstitüsü, 5 Yüksekokulu, 14 Fakültesi

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU,

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU, T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMALARI SONUÇ RAPORU, 2018 1 1 Bu rapor Dr. Öğretim Üyesi Ayça Özkan Koca ve Dr. Öğretim Üyesi Gökçe

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi 1 1 Kalite Güvence Süreçlerinin Yönetimine İlişkin, Organizasyonel Yapılanma 2 Kalite Yönetim Sistemi Üniversitemizin; misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmak için bu değerleri kalite

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ TANITIM KİTAPÇIĞI BİRİMİN TANITIMI Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ nün Talimatıyla 2013 Tarihinde kurulan Birimimiz 1 Yönetim Temsilcisi, 1 Koordinatör,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi

Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi On5yirmi5.com Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi Bakanlar Kurulu kararıyla alttan ders alanlara ek ücret uygulaması kaldırıldı. Yayın Tarihi : 1 Şubat 2012 Çarşamba (oluşturma : 10/10/2015) Öğrenci

Detaylı

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Yaklaşık 800 milyon insanın seyahat ettiği dünyamızda, en çok gidilen 10 bölgeden birisi olan ülkemize nitelikli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ 6B EK: KS-4 ÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ III ENSTİTÜLER IV 30 31 32 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sağlık Bilim. Halk Sağlığı Çocuk Sağlığı Onkoloji Kardiyoloji

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI PROF. DR. İPEK KARAASLAN

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI PROF. DR. İPEK KARAASLAN YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI PROF. DR. İPEK KARAASLAN ORGANİZASYON ŞEMASI Mütevelli Heyet Başkanı Rektör Rektör Yardımcıları Kalite Güvence Sistemi (Kalite ) Eğitim Öğretim Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU

ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler a) Misyon Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, bilim ve teknolojiden yararlanan, evrensel ve toplumsal değerlere

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2014-2015 YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU

2014-2015 YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU 2014-2015 YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU FEN FAKÜLTESİ 1,53 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2,16 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1,64 EĞİTİM FAKÜLTESİ 1,53 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 1,08 SU

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

Uşak ÜnİversİteSİ. Aklın ve Bilimin Işığında Saygın Bir Üniversite...

Uşak ÜnİversİteSİ. Aklın ve Bilimin Işığında Saygın Bir Üniversite... w w w. u s a k. e d u.t r Uşak ÜnİversİteSİ Aklın ve Bilimin Işığında Saygın Bir Üniversite... /unıversıteusak www.usak.edu.tr UŞAK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA "İŞ ARAYAN DEĞİL İş KURAN ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİR"

Detaylı

VİZYONUMUZ Bilim, teknoloji ve sana8a uzmanlığı ve yara?cılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak. MİSYONUMUZ İstanbul Teknik Üniversitesi

VİZYONUMUZ Bilim, teknoloji ve sana8a uzmanlığı ve yara?cılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak. MİSYONUMUZ İstanbul Teknik Üniversitesi VİZYONUMUZ Bilim, teknoloji ve sana8a uzmanlığı ve yara?cılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak. MİSYONUMUZ İstanbul Teknik Üniversitesi nin varlık nedeni; bilim, teknoloji ve sana8a bilginin

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BE6LZ228* Sayı :31633970-730.08.03 /2895 Konu :Dış Paydaş Analizi Anket Formu 29/09/2017 DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Bursa Teknik Üniversitesi,

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ. Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ Ankara Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ. Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ Ankara Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ Ankara Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi 25 Temmuz 2018 KAPSAM Ankara Üniversitesi nin Kalite Güvencesi Süreçlerine İlişkin 1.

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 7/07/05 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL ÖNERİ, İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Yalova Üniversitesi Bireysel Öneri, İstek ve Memnuniyet Sistemi nin temel amacı; yerel de etkin küresel

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DÜZEYİ Mayıs 2009 Maltepe Üniversitesi nin değerli idari personeli, Yükseköğretim Kurumu nca

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. e-bülten. uio.akdeniz.edu.tr/tr. Akdeniz University International Relations Office

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. e-bülten. uio.akdeniz.edu.tr/tr. Akdeniz University International Relations Office Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi e-bülten Akdeniz University International Relations Office @AkdenizUni_IRO YENİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZ ÜNİVERSİTEMİZDE Bu yıl 12 Mayıs 2018 tarihinde

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKULTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ Ocak 2015 Eskişehir 1) Eczacılık Fakültesi'nin misyonunda, vizyonunda ve ilkelerinde bulunmasını istediğiniz, beş

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

FEDEK Öğrenci İlişkileri Alt Komisyonu Toplantısı ( ) Prof. Dr. Selehattin YILMAZ: Genel Olarak Üniversite ve tanıtımı (

FEDEK Öğrenci İlişkileri Alt Komisyonu Toplantısı ( ) Prof. Dr. Selehattin YILMAZ: Genel Olarak Üniversite ve tanıtımı ( Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) Öğrenci İlişkileri Alt Komisyonu Toplantısı (24.09.2018) Prof. Dr. Selehattin

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı

Sayı : 52175682-820- Konu : Afiş ve Fotoğraf Yarışması GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Sayı : 52175682-820- Konu : Afiş ve Fotoğraf Yarışması GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 08/01/2015-708 T. C. Sayı : 52175682-820- Konu : Afiş ve Fotoğraf Yarışması GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 835712 sayılı yazı.

Detaylı

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI...

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... 6 FİZİKİ YAPI... 9 MALİ YAPI... 9 PERFORMANS BİLGİLERİ...

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ 29.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 3 3 3 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 16.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 3 3 3 3- Yüksekokul Sayısı 1 1 1 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 4 4 5 3- Yüksekokul Sayısı 1

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ. Telefon: M.Bahar BAŞKIR

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ.   Telefon: M.Bahar BAŞKIR http://fen.bartin.edu.tr Telefon:0 378 501 10 00 M.Bahar BAŞKIR GENEL BİLGİLER: Eğitim Dili : Türkçe Eğitim Süresi : 4 Yıl 2013 yılı: 3 adet Öğretim üyesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim faaliyeti başladı. Mezuniyet

Detaylı

Gösterge

Gösterge 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2- Enstitü Sayısı 3- Yüksekokul Sayısı 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı 6- Araştırma Merkezlerinin

Detaylı

Düzce Üniversitesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Düzce Üniversitesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu Düzce Üniversitesi Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 13 1. Fiziksel Yapı 13 2. Örgüt Yapısı 21 3.

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017)

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017) İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU (15-20 Haziran 2017) AMAÇ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI

Detaylı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 06/10/2016-E.30135 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BENDAS68* Sayı : 50235129-100 Konu : Burs Kontenjanları EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 20162017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI,BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI,BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI,BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Başvurular Fakültelerde Dekanlıklara,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların'da Müdürlüklere

Detaylı

AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI

AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI Aygıt Fiziği ve Yarıiletken Teknolojileri ve "Nanoteknoloji Araştırmaları alanlarında Ar-Ge Strateji Belgesi hazırlamak ve Üniversitemizin mevcut durum, misyon

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME TOPLANTISI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 02 KASIM 2017 Dış Değerlendirme Bir yükseköğretim kurumunun veya programı Eğitim-öğretim Araştırma

Detaylı

YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU

YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU 2015-2016 YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU FEN FAKÜLTESİ 1,61 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2,27 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1,72 EĞİTİM FAKÜLTESİ 1,61 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 1,13 SU

Detaylı

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 GENEL GÖSTERGELER 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 11 11 11 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 5- Merkezi Araştırma

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - )

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ NİN SÜREKLİ İYİLEŞME YOLCULUĞU (2005 - ) Prof.Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 26 Şubat 2015 Fakültemizin Kurumsal Geçmişi (47.Yıl) FAKÜLTEMİZ HAKKINDA

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ KOMİSYONLAR VE KOORDİNATÖRLÜKLER. Komisyonlar Başkan ve Üyeler Komisyon Tanımları ve Görevleri

ORMAN FAKÜLTESİ KOMİSYONLAR VE KOORDİNATÖRLÜKLER. Komisyonlar Başkan ve Üyeler Komisyon Tanımları ve Görevleri ORMAN FAKÜLTESİ KOMİSYONLAR VE KOORDİNATÖRLÜKLER Komisyonlar ve ler Komisyon Tanımları ve Görevleri Akademik Yükseltilme ve Atama Ön Değerlendirme (Yedek ) Fakültemiz ile ilgili kadrolara başvuran adayların

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI AKADEMİK MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI SONUÇLARI (TÜM BİRİMLER) FEN HUKUK İİBF TIP TURİZM REHABİLİTASYON TEKNOLOJİSİ EFES MESLEK İZMİR MESLEK MESLEK TORBALI MESLEK I I ARAŞTIRMA

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 11.5.17 Üniversite Akademik ve İdari Personel iyet Anket Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 2-8 Akademik Personel

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME TAKIMI ÖN ZİYARETİ KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME TAKIMI ÖN ZİYARETİ KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME TAKIMI ÖN ZİYARETİ KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISI 23 EKİM 2017 Sunum İçeriği Tarihçe Üniversitemiz Tanıtımı Temel Göstergeler

Detaylı