Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu."

Transkript

1 Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013

2 TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) DESTEK PRGRAMLARI BİLİM, SANAYİ VE TEKNLJİ BAKANLIĞI PRGRAMLARI KSGEB PRGRAMLARI

3 TÜBİTAK PRGRAMLARI

4 TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Ar-Ge Birimleri TÜBİTAK Başkanlığı TÜBİTAK Savunma Araştırmaları Enstitüsü (SAGE) TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü (UZAY) ULAKBİM Ar-Ge Kolaylık Birimleri Destek Programları ULUSAL Gözlemevi (TUG) BUTAL Özel Sektör Ar-Ge Destek (TEYDEB) Akademik Ar-Ge (ARDEB) Bilim İnsanı Destekleri Uluslararası Projeler Bilim Toplum Destekleri

5 Türk Bilim Politikası Özel sektör Ar- Ge faaliyetlerine finansal desteğin verilmesi TTGV nin kurulması Para Kredi ve Kord. Kur. Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Karar (GATT ve Gümrük Birliği) TÜBİTAK TİDEB Özel Sektör Ar-Ge ve yenilik desteklerinin ivme kazandığı dönem BTP-UP sayılı kanun UBTYS KSGEB in kuruluşu TEKMER lerin kuruluşu (DTÜ) Özel sektör Ar- Ge desteklerinin başlamasından önceki dönem Türk Bilim ve Teknoloji Politikası KSGEB Destekleri Yönetmeliği Özel sektör Ar-Ge desteklerinin başladığı dönem *1507 KBİ Ar-Ge Başlangıç *1508 TEKNGİRİŞİM *1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri *SAN-TEZ 1505-KBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

6 TÜBİTAK -TEYDEB Teknoloji Grupları Alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini değerlendirmek, desteklemek ve izlemek amacıyla kurulan birimlerdir. Makine, İmalat Teknoloji Grubu (MAKİTEG) Malzeme, Metalurji ve Kimya Teknoloji Grubu (METATEG) Elektrik, Elektronik Teknoloji Grubu (ELTEG) Bilişim Teknoloji Grubu (BİLTEG) Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknoloji Grubu (BİYTEG) Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü Destek programlarının mali faaliyetlerini yürütmek ve izlemek amacıyla kurulan birimdir.

7 Programın Amacı 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programının amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların araştırma - geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

8 Programa Kimler Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan ve Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Destek Türü ve Destek Süresi Dönemsel olarak destek oranı uygulanarak geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır. Başvuru Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin(agy100) PRDİS üzerinden gönderildiğibaşvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz.

9 Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40) tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Desteklenen Ar-Ge Aşamaları Kavram geliştirme Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü Prototip üretimi, Pilot tesisin kurulması Tasarım Deneme üretimi Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar- Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

10 Desteklenen Gider Kalemleri Personel giderleri. Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri Malzeme ve sarf giderleri. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri. Türkiye deki üniversiteler, TÜBİTAK a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

11 Önemli Hususlar Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar. Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25 ini) ve TL sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabilir.

12 Programın Amacı Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

13 Proje Pazarları Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, Proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, Arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir.

14 Programa Kimler Başvurabilir? Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) herhangi biri TÜBİTAK a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir. Destek Kapsamı Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

15 TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla (yirmibeş bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla (otuz bin) TL olarak belirlenmiştir. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır. Desteklenen Gider Kalemleri Basım ve kırtasiye giderleri Posta ve kurye giderleri Ulaşım ve konaklama giderleri Başvuru Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK'a yapılabilir.

16 Programın Amacı Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

17 Programa Kimler Başvurabilir? Türkiye de yerleşik KBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri Müşteri Kuruluş olarak 1505 programına başvurabilirler. Müşteri Kuruluş Proje Sorumlusu proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip olmalıdır. Yürütücü Kuruluşlar Üniversiteler Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri TÜBİTAK (Finansal Destek) Yürütücü Kuruluş Müşteri Kuruluş

18 Destek Kapsamı Proje bütçesi üst sınırı TL, Proje süresi üst sınırı 24 ay. Proje bütçesinin; Müşteri Kuruluş KBİ ise %75 i, Müşteri Kuruluş BÜYÜK ölçekli ise %60 ı TÜBİTAK tarafından karşılanır. Ayrıca; Proje bütçesinin %5 i kadar Yürütücü Kuruluşa Proje Kurum Hissesi ve Proje ekibindeki kadrolu çalışanlara Proje Teşvik İkramiyesi nin tamamı TÜBİTAK tarafından ödenir

19 Desteklenen Gider Kalemleri Yürütücü Kuruluşa ait KDV dahil olmak üzere; Sözleşmeli Personel & Bursiyer, Seyahat (Yurtiçi & Yurtdışı ulaşım ve konaklama), Alet/Teçhizat (bir kısmı veya tamamı proje sonunda müşteri kuruluşa devredilebilir), Malzeme ve Sarf Giderleri, Hizmet Giderleri (proje toplam bütçesinin en fazla %20 si kadar) desteklenir. (NT: Danışmanlık giderleri desteklenmez. Ayrıca Müşteri Kuruluştan mal ve teçhizat satın alınamaz.)

20 Başvuru Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRDİS) üzerinden yapılır: (https://eteydeb.tubitak.gov.tr) Yılın 365 günü Proje Başvurusu yapılabilir. Tüm Proje Önerisi Formları Proje Yürütücüsü tarafından doldurulur, TÜBİTAK tan ön kayıt onayı alınır, Müşteri Kuruluş onayına gönderilir, Müşteri Kuruluş Yetkilisi başvuru gönderimini tamamlar. Bu tarih Proje Başvuru Tarihi dir.

21 Bazı Hususlar Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. TÜBİTAK'a proje öneri başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş arasında TÜBİTAK ın belirlediği asgari şartları içeren işbirliği sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

22 1505 içinde YENİ bir DESTEK 1 Şubat 2013 ten itibaren FİZİBİLİTE PRJESİ DESTEĞİ 1505 te proje başvurusundan ve Müşteri Kuruluş proje için herhangi bir ödeme yapmadan önce; projenin teknik yapılabilirliğini ve Yürütücü akademisyenin proje konusundaki yetkinliğini gösterecek ön çalışmaların yapılabilmesi için Yürütücü kuruluşa 3 ay süre ve tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanacak TL Fizibilite Proje Desteği. Fizibilite Desteğine başvuru yapmayan veya yapamayanlar ile yaptığı başvuru ret edilenler, aynı proje konusu ile ilgili doğrudan 1505 Programına başvuru yapabilirler.

23 Programın Amacı Küçük ve rta Büyüklükteki İşletmeler (KBİ) ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KBİ lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır.

24 Programa Kimler Başvurabilir? KBİ tanımına uyan ve sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar. Program kapsamında KBİ ölçeğindeki her bir kuruluşun en fazla iki projesi desteklenir. Bir projesi desteklenmiş olan kuruluşun en fazla bir proje başvurusu alınır. UYARI: Proje konusuyla ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personelinin bulunmadığı projeler, hakem ataması yapılmadan ret önerisiyle ilgili teknoloji grubu yürütme komitesine sunulmaktadır.

25 Destek Kapsamı KBİ lerin sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KBİ ler tarafından yürütülen TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75 tir.

26 Başvuru Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin(agy100) PRDİS üzerinden gönderildiğibaşvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir. Desteklenen Gider Kalemleri Personel giderleri, Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri, Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri, Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti Malzeme ve sarf giderleri, AGY101 ve AGY301 proje hazırlama ve hazırlatma giderleri Yeminli Mali Müşavir giderleri

27 Önemli Husular 1507 Programı KBİ'ler için daha avantajlı hale getirilmiştir. Yapılan önemli değişiklikler şunlardır: Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KBİ lere, en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla- ilk beş projelerinde Programdan destek alabilme hakkı tanındı, Yeni yapılacak başvurularda, proje bütçesi üst sınırı TL den TL ye çıkarıldı, 1512 TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında kurulmuş veya 5746 sayılı kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmış KBİ lerin bu Programa ilk başvurularında; başvuruların özel kriterlerle değerlendirilmesi, desteklenen projelere bütçenin %10 u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilmesi gibi avantajlar sağlandı.

28 Programın Amacı Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

29 EUREKA, EURSTARS ve ERA-NET kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir. Uluslararası proje çağrılarına Türkiye de yerleşik firmaların sunduğu projeler, TEYDEB tarafından TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir. EUREKA (1985 den beri üyesiyiz) AB Çerçeve Programları (6.ÇP dan beri asosiye ülke olarak katılıyoruz) ERANET Programları (2007 yılından beri TÜBİTAK aktif katılıyor)

30 EUREKA; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir Ulusal Destekler Ar-Ge Uluslar Arası İşbirliği EUREKA

31 KBİ lere Özel Destek Programı: Eurostars Konsorsiyum lideri Ar-Ge Yoğun KBİ En az iki Eurostars üyesi ülke KBİ lerin Ar-Ge projelerine Proje süresi 36 ay avantajlı destek Pazara sunma süresi: Uluslararası değerlendirme, proje bitiminden en geç ulusal fonlama 2 yıl sonrasına kadar KBİ lerin Ar-Ge Ar-Ge Yoğun harcamalarına %75 oranında KBİ lerin projeye hibe destek katkısı en az %50 EURSTARS 9. Çağrısının Ülkeler arası dengeli kapanış tarihi: 20 Eylül 2012 ortaklık EURSTARS 10. Çağrısının kapanış tarihi: 4 Nisan 2013

32 ERA(European Research Area).NET ERA-NET projelerinde konsorsiyum oluşturan diğer fon ajansları ile uzun süreli işbirliklerinin oluşturulması ve projelerin fonlanması hedeflenir ERA-NET projeleri genellikle belirli bir/birkaç alan odaklıdır. ERA-NET projelerinde proje süresince ortalama yılda bir kez ortak proje çağrısı açılmaktadır. ERA.NETlere proje başvurusu çağrı takviminde belirtilen açılış ve kapanış tarihleri arasında yapılabilmektedir. TEYDEB tarafından yürütülen ERA.NET lere ait Çağrı tarihleri ve konuları TEYDEB web adresinde duyurmaktadır.

33 AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. Çerçeve Programları nın başlıca amaçları arasında, Avrupa nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. Bütünleştirilmiş bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturmayı hedefleyen ve döneminde yürürlükte olan 6. Çerçeve Programı (6.ÇP) ve yıllarında yürürlükte olacak 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) AB nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir.

34 AB Çerçeve Programları ülkelere tahsis edilen maddi bir yardım değildir. Çerçeve Programları, AB nin Lizbon hedeflerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak ve Avrupa da ekonomik ve toplumsal katma değer yaratacak "projelere" mali destek sağlar. ldukça büyük bir bütçeye sahip olan 7.ÇP, bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği Avrupa çapındaki konsorsiyumlara katılma fırsatları sunmaktadır. 7.ÇP ye katılanlar, Avrupa da ve Avrupa dışında yeni ilişkiler ağı ve pazarlar kurma fırsatını yakalayıp teknolojinin en ileri noktasını hedefleyen projelere ortak olabileceklerdir. Çerçeve Programları na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KBİ lerin de başvuruları teşvik edilecektir.

35 7.ÇP de yer alan yeni unsurlar şunlardır: Diğer Çerçeve Programlardan farklı olarak dört yıl yerine yedi yıl sürmesi "Araçlar"dan ziyade araştırma temalarına vurgu yapılması Faaliyetlerin ve uygulama araçlarının basitleştirilmesi Teknoloji Platformları ve yeni rtak Teknoloji Girişimleri nin faaliyetleri aracılığıyla Avrupa endüstrisinin ihtayaçlarını karşılayan araştırma-geliştirmeye odaklanılması Avrupa nın en iyi bilimsel faaliyetlerine destek sağlayan Avrupa Araştırma Konseyi nin kurulması 4 Özel Program da uluslararası işbirliğinin bütünleştirilmesi Bilgi Bölgeleri nin geliştirilmesi Araştırma faaliyetlerine özel sektörün katılımını artırmak amacıyla risk paylaşımını içeren bir finansal yapının oluşturulması.

36

37 Üniv./Arş. Enst. KBİ lere Ar-Ge Yapıyor Ar-Ge yapabilirim! Ar-Ge ile yeni ufuklar! 7. Çerçeve Programı EUREKA KBİ Yararına Teknoloji Transferi (Yeni) KBİ Ar-Ge Sanayi Ar-Ge Uluslararası İkili ve Çoklu İşbirlikleri 1503 Proje Pazarları

38 Kimler Başvurabilir? Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler. Üniversite veya Firma ortaklığı tercih ediliyor. Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.

39 Destek Kapsamı Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KBİ lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır. Proje süresinde kısıtlama yoktur. Proje toplam bütçesinin %25 i kadar ve en fazla TL ön ödeme yapılabilir.

40 Programın Amacı Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı, Ülkemizin ivme kazanması gereken alanlarda ihtiyaç odaklı, çağrı duyuruları yaparak Ar-Ge projelerini desteklemek. Desteklenen projelerle ülkemizde; Teknolojik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, Uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek özgün teknolojilerin geliştirilmesi, amaçlanmaktadır.

41 Öncelikli Alanlar Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi belgesinde ülkemiz öncelikli alanları tanımlanmıştır. Güçlü lduğumuz Alanlar tomotiv Bilişim Teknolojileri Makine İmalat İvme Kazanmamız Gereken Alanlar Enerji Gıda Su Savunma Uzay Sağlık (24. BTYK)

42 Kimler Başvurabilir? Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Destek Kapsamı Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir. Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. İki aşamalı başvuru ile proje kabulü yapılacak durumlar çağrı duyurusunda açıklanacaktır. Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KBİ ler için %75 olarak uygulanacaktır, Kabul edilen bütçenin %10 u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir, Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir. Destek Süresi: Her çağrı duyurusunda belirtilir.

43 Çağrı Duyuruları Hazırlama Süreci Öncelikler Belirleme Grubu 1 2 Alt Teknoloji Konuları Ara ve Nihai Hedefler 3 Çağrı Duyurusu 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programında desteklenecek projelerin konu kapsam ve sınırları çağrı duyurularında belirlenir. Çağrı Duyurularının oluşması bir dizi ön çalışma sonrasında gerçekleşir. Çağrı konuları çağrıya özel uzman kişilerden oluşturulmuş kurul (Çağrılı Projeler Danışma Kurulu) tarafından belirlenir.

44 Programın Amacı Programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

45

46 4 Aşamalı Girişimcilik Desteği Aşama 1: İş fikrinin İş Planına dönüştürülmesi Girişimcilik Eğitimi ve Rehber Desteği Fikir Girişimcilik Faliyetleri Aşama 2: Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Geri ödemesiz sermaye desteği ( TL; hibe) Şirketleşme Ürün Geliştirme BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Aşama 3: TÜBİTAK 1507 Destek Programı ( TL; % 75 hibe) Prototip Pazara Giriş Aşama 4: Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri PAZAR Aşama 2 de gerçekleştirdikleri çalışmaların çıktıları ticarileşme potansiyeli taşıyan firmalara, hazırlayacakları ticarileşme iş planı, izleyici ve varsa rehber raporları değerlendirilerek doğrudan Aşama 4 e geçiş onayı verilebilir.

47 1. Aşama: İş fikrinden projeye İş fikri başvuruları çağrı ile alınır ve TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. İş fikri uygun bulunan girişimcilere; İş Planı hazırlama ve girişimcilik eğitimi İş rehberliği desteği verilerek iş fikri iş planına dönüştürülür. Girişimci hazırladığı İş Planıyla 2. aşamaya başvurur. 2. Aşama: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama 1. aşamada hazırlanan İş Planları panel ve ilgili komiteler tarafından 3 boyutta değerlendirilir. İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği İş planının ticarileşme potansiyeli Uygun bulunan girişimcilerden sermaye şirketi kurmaları istenir. 3. Aşama: İleri Ar-Ge proje desteği Firmalar 2. aşama çıktıları üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyuyorlarsa, 3. aşamaya başvurabilirler. Bu aşamaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ndan daha önce teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da başvurabilir. Bu kapsamındaki firmaların aldıkları teknogirişim desteğinin üzerinden 24 ay geçmemiş olması ve projeleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

48 Projeler komite tarafından 2 boyutta değerlendirilir. Projenin endüstriyel Ar-Ge gereksinimi ve karşılanma durumu Proje planı ve kuruluşun alt yapısının uygunluğu Uygun bulunan projeler TÜBİTAK 1507 KBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenir. Firmaların TL ye kadar bütçeli ve en fazla 18 ay süreli projelerine %75 hibe destek sağlanır. Proje sonunda ticari prototip elde edilmesi beklenir. 4. Aşama: Ticarileştirme Önceki aşamada elde edilen ürünlerin ticarileşmesi için firmalara aşağıdaki destekler sağlanır: Sektörün önde gelen firmaları ile bir araya getirecek proje pazarları düzenlenir. Girişim sermayesi sağlayan kuruluşlara ve yatırımcılara erişimleri sağlanır. 2. aşama çıktısı ticarileşebilecek durumda ise 4. aşamaya doğrudan geçiş yapılabilir.

49 Programın yapısı ve destek unsurları

50 Kimler Başvurabilir? Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci Herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknogirişim Sermaye Desteğini alan firmalar 1512 Programının 3. aşaması kapsamında 1507 Programına başvuru yapabilirler.

51 Desteklenen gider kalemleri (2. Aşama) Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Yurtiçi danışmanlık ve hizmet alımları, Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM), Proje genel giderleri (%20) Desteklenen gider kalemleri (3. Aşama) Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri, Malzeme ve sarf giderleri, Danışmanlık ve hizmet alımları, Üniversitelere yaptırılan Ar- Ge hizmet giderleri, Proje hazırlatma giderleri, Yeminli Mali Müşavir giderleri (YMM), Proje genel giderleri (%10) Firmaya birden fazla ön ödeme sağlanarak finansman zorluklarının aşılması hedeflenir.

52 Programın Amacı Teknoloji Transfer fislerinin proje esaslı olarak üniversitedeki bilginin ticarileştirilmesine katkı sağlayacak çeşitli faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. TÜBİTAK Teknoloji Transfer fisleri (TT) Destekleme Programı (1513 kodlu), üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren TT ların desteklenmesini hedefleyen bir destek programdır.

53 Kimler Başvurabilir? Programa başvuru yapabilecek kuruluşlar arasında üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler bulunmaktadır. Her Çağrı duyurusunda bu kuruluşlardan hangilerinin başvuru yapabileceği belirtilecektir Yılı Çağrısı Çağrı kapsamında Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi 2012 Sıralaması nda yer alan Yükseköğretim kurumları veya bu kurumlar adına başvuru yapılabilir. Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluşlar a) Endekste yer alan Yükseköğretim kurumları, b) Endekste yer alan Yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu ve TT faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş şirket, c) Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi, d) TT faaliyetlerine yönelik olarak kurulmuş ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinin ortak olduğu şirket

54 Hangi faaliyetler desteklenmektedir? Program kapsamında, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde; Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma konularında Türkiye de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi hedeflenmektedir.

55 Nasıl desteklenmektedir? Program kapsamında TT lar, 10 yıl süre ile ve yıllık bütçe planlamalarına göre ön ödemeli ve hibe şeklinde desteklenecektir. Destek oranı ilk 5 yıl %80, ikinci 5 yıl %60 tır. Destek miktarı yıllık üst sınırı 2012 yılı için 1 milyon TL dir. Programa başvurular, açılacak olan çağrı dönemlerinde proje şeklinde yapılacaktır. Ödemeler, her faaliyet yılının başında yapılacak Yıllık Faaliyet Planı nın değerlendirilmesi sonucu altışar aylık dönemler halinde yapılacaktır. Desteklenen projeler altışar aylık dönemlerde İzleyici Heyeti tarafından izlenecektir. Hangi gider kalemleri desteklenmektedir? Desteklenecek gider kalemleri; personel giderleri, ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, hizmet alımı (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil), toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri, yeminli mali müşavirlik ücretleri ve genel giderlerdir.

56 Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi, Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK ayapabilmesi, 3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi) İki aşamalı proje başvurusu, İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları, İhtiyaç Başlıkları için dak Grup Çalışmaları, Proje değerlendirme süreçlerinde MK nın aktif katılımı, Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım, Toplam bütçenin %5 i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı, Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler

57 Kimler müşteri kurum olabilir? Program kapsamında Bakanlıklar veya bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşları müşteri kurum olabilir. TÜBİTAK bu kurumlarla odak grup çalışmaları yaparak ihtiyaç başlıklarını belirler ve çağrı dokümanlarını hazırlar. Kimler proje yürütücüsü kuruluş (PYK) olabilir? Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir. Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK ler arasında yer alabilirler. Projelerde PYK ler dahil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Projelerde hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK olacağı hususunda, TÜBİTAK ın 1007 Programı için belirlediği kuruluş sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir. Sunulan projelerin süresi (proje sonuçları uygulama süreci hariç) en fazla 48 ay olmalıdır. Model/Yöntem/Süreç projeleri için, proje süresi en fazla 30 ay olabilir. Bu tür projelerin aynı zamanda Prototip/sistem/pilot tesis niteliğinde olması durumunda süre üst sınırı 48 aydır.

58 Program ile; Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı yerine Ar-Ge ye dayalı tedarik yöntemi Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması hedeflenmektedir. Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir. KAMAG - Kamu Araştırmaları Destek Grubu SAVTAG - Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

59 Program kapsamında sunulacak projeler üç farklı nitelikte olabilir: Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan, MK ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan projeyi ifade eder. Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan projeyi ifade eder. Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, teknolojik birikim elde etmeyi hedefleyen projeyi ifade eder.

60 1007 Programı 1. Aşama Çağrı Başvuruları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müşteri kurum LED ve LED Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Proje önerileri son tarih: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müşteri kurum Elektrikli Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi,KAMAG. Proje önerileri son tarih: Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi müşteri kurum F16 uçakları için Elektronik Harp Podu Geliştirilmesi Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG Proje önerileri son tarih: Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi müşteri kurum, TÜBİTAK Fizibilite, Kavram İspatı Çalışması, Alan Araştırması ve Analiz Projeleri kapsamında "Savunma, Havacılık ve Uzay Araştırma ve Teknoloji Projeleri Tanımlama, Yönlendirme ve Kontrol Sistemi - Fizibilite Projesi" SAVTAG Proje önerileri son tarih: Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi müşteri kurum "Yüksek Güçlü Lazer Silah Sistemi (YGLSS) Geliştirilmesi" SAVTAG Proje önerileri son tarih:

61 Programın Amacı Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programının amacı, Türkiye nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır. Başvurular TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına yapılmalıdır. İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

62 Ulusal Patent Başvurusu Teşviki (TBF-1) TBF-1 desteği, Türk Patent Enstitüsüne (TPE) yapılan ulusal patent başvurusunun ardından alınabilmektedir. Başvuru sahibi TPE ye başvurusunu yapar. Bir ay içinde TPE başvurunun şekli incelemesini yapar ve "Şekli Şartlara Uygunluk Bildirimi" (TPE tarafından hazırlanan ve gönderilen; patent başvurusunun şekli açıdan incelendiğini ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca şekli açıdan uygun bulunduğunu gösteren yazılı bildirim) başvuru sahibine iletir. "Şekli Şartlara Uygunluk Bildirimi", TÜBİTAK internet sayfasındaki "Teşvik Başvuru Formu", "Taahhütname", kişiler için "nüfus cüzdanı fotokopisi" firmalar için "noter onaylı imza sirküleri" ve vekil olması durumunda sözleşme ve fatura belgeleriyle TÜBİTAK a teşvik başvurusu yapılır. İnceleme işlemleri en fazla iki ay sürmektedir. TÜBİTAK destek talebini kabul ederse başvuru sahibi adına TL tutarında desteği TPE hesabına yatırır. Bu para elden başvuru sahibine verilmez, TPE hesabında tutulur. TPE, başvuru sahibi adına araştırma, inceleme ve yıllık sicil kayıt ücretleri vs. için bu tutarı bitene kadar kullanır TL tutara ilave olarak eğer başvuru bir vekil aracılığıyla yapılmış ise, faturalandırmak şartı ile başvuru sahibinin önceden bildirdiği banka hesabına en fazla 450.-TL tutarında destek yatırılır.

63 Başvurusunun İlk Aşamasının Desteklenmesi (TBF-2) BF-2 desteği uluslararası yapılan başvurular için verilmektedir. Bu desteğin alınabilmesi için, teşvik başvurusu öncesinde başvuru sahibinin Dünya Patent fisi (WIP) veya Avrupa Patent fisine uluslararası patent başvurusunda bulunması gerekmektedir. İnceleme yapıldıktan sonra desteklemeye onay verilirse başvuru sahibinin önceden bildirdiği hesaba destek tutarı olan TL yatırılır. Eğer başvuru vekil yardımı ile yapılmış ise başvuru sahibi hesabına faturalandırmak şartı ile ayrıca en fazla 450.-TL daha yatırılır. Üçlü (triadic) Patent Başvurularının Araştırma Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin Desteklenmesi (TBF-3) Üçlü-triadic (ABD, Japonya ve Avrupa) patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için sağlanan destek, geri ödemeli olarak verilir. Uluslararası patent başvurusu kaynaklı başvurularda, uluslararası araştırma raporundan sonraki ücretler ile uluslararası patent başvurusu kaynaklı olmayan (bölgesel (EPC), ABD ve Japonya) patent başvurularında, EP dan, ABD den ve Japonya dan alınan araştırma raporundan sonraki ücretler destek kapsamındadır. Destek üst limiti her yıl cak ayında TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

64 Programın amacı ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir.

65 Proje süresi: En fazla 36 aydır. Proje Bütçesi: 2012 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti yıllık TL dir. Toplantı organizasyon,seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine ve techizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınai hizmetler ile danışmanlık ücretleri İŞBAP projeleri kapsamında desteklenmektedir. Kimler Başvurabilir? Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar 1301-İŞBAP programına başvuruda bulunabilir. ÖNEMLİ NT: 1301 Programı Revize Edilmektedir. Bu Nedenle Şu An İçin Program Kapsamında Proje Önerisi Kabul Edilmemektedir.

66 Ülkemizde Ar-Ge İndirimi ne ilişkin; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda ayrı ayrı düzenlemeler yapılmıştır. 193 sayılı Kanun daki Ar-Ge İndirimi ile ilgili düzenlemeler tarihinden, 5520 sayılı Kanun da yer alan Ar-Ge İndirimi düzenlemeleri ise 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunlarda yer alan Ar-Ge İndirimi oranı 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Kanun ile %100 e yükseltilmiştir.

67 BİLİM, SANAYİ VE TEKNLJİ BAKANLIĞI PRGRAMLARI

68 Programın Amacı Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir.

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 - (1) 7 Mayıs 2011 tarih ve 197 sayılı Bilim Kurulunda kabul edilen TÜBİTAK

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı