Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır"

Transkript

1 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı TL olarak belirlenmiştir. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları, halka arz yoluyla ihraç edilebileceği gibi halka arz edilmeksizin de satışa sunulabilir. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı notu ve özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1

2 GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 2

3 İÇİNDEKİLER 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER.6 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER EĞİLİM BİLGİLERİ KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI ANA PAY SAHİPLERİ İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER.41 3

4 KISALTMA VE TANIMLAR A.Ş. GEV Gedik Holding GGSYO GDKYO BİAŞ KAP Md MKK MRBYO SGMK SPK veya Kurul SPKn Şirket veya Gedik Yatırım T.C. TL TSPAKB TTK VİOP YK Anonim Şirket Gedik Eğitim Vakfı Gedik Holding A.Ş. Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu Madde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Marbaş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymet Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Konsolide edilen finansal ortaklıkları dahil) Türkiye Cumhuriyeti Türk Lirası Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Türk Ticaret Kanunu Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetim Kurulu 4

5 I. BORSA GÖRÜŞÜ Borsa İstanbul A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına muhatap tarih ve sayılı yazısında; Borsa Yönetim Kurulu nun 5 Kasım 2013 tarihli toplantısında, Şirketin TL lik limiti aşmamak üzere, bir yıllık süre içerisinde halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarından, A. Halka arz edilecek borçlanma araçlarının Kotasyon Yönetmeliği nin 16. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartların, her bir serinin halka arzında sağlanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla Borsa kotuna alınarak, Borsa Genel Müdürlüğünün onayı ile KAP ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görmeye başlayabileceği, B. Nitelikli yatırımcılara ihraç yoluyla satılacak kısmın ise Borsamızın 380 sayılı Kota Alınmamış Borçlanma Araçlarının Borçlanma Araçları Piyasası nda İşlem Görmesine İlişkin Esaslar Genelgesi çerçevesinde satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla kot dışı pazar kaydına alınarak Borsa Genel Müdürlüğünün onayı ile KAP ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayabileceği, C. Kurulunuza iletilecek Borsamız görüşünde, İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ifadesinin yer alması hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiştir. denilmektedir. II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR Yoktur. 5

6 1) İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: T.Metin AYIŞIK Genel Müdür H.Çınar SADIKLAR Yönetim Kurulu Başkan Yrd. İHRAÇCI BİLGİ DOKÜMANININ METNİNİN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: T.Metin AYIŞIK H.Çınar SADIKLAR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yrd. İHRAÇCI BİLGİ DOKÜMANI METNİNİN TAMAMI BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak başdenetçinin adı soyadı: Unvanı : Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Adresi : Abide-i Hürriyet Caddesi, Bolkan Center No: 211- C Kat:3 Şişli İstanbul Sorumlu Ortak Başdenetçi : Nazım Hikmet 6

7 2.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak başdenetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: Yoktur. 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Şirketimizin seçilmiş finansal bilgileri aşağıda verilmektedir: Bilanço (Konsolide) (TL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim den Geçmiş Bağımsız Denetim den Geçmiş Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Toplam Varlıklar KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kâr-(Zararları) Net Dönem Kârı-(Zararı) Azınlık Payları Toplam Kaynaklar GELİR TABLOSU (TL) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Bağımsız Denetim den Geçmiş Bağımsız Denetim den Geçmiş Hasılat Satışların Maliyeti (-)

8 BRÜT KAR/ZARAR ESAS FAALİYET KARI/ZARARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI Ana Ortaklık Payları Azınlık Payları Pay Başına Kazanç/Kayıp 0, Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no lu bölümünü de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ İşbu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir İhraççının Borçlanma Araçlarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski,nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır Ana Ortaklık ve İştirak Riski: İştirak riskleri açısından finansal tablolara konsolidasyon dolayısıyla etkili olan ortaklıklardan yatırım hizmetleri faaliyetinde bulunan Marbaş Menkul Değerler A.Ş. portföy yönetimi faaliyetinde bulunan Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., yatırım ortaklığı olan Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve yine girişim sermayesi yatırım ortaklığı olan Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. bulunmaktadır. Tüm bu ortaklıklar bağlı ortaklık niteliğinde olup sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Özellikle piyasa hareketlerine duyarlıdırlar. Ani aşağı yönlü piyasa hareketlerinde, hem müşterilerinin olası portföylerinin küçülmesi hem de Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Gedik Yatırım Ortaklığının Borsa da piyasa fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmeleri nedeniyle olumsuz riskler doğurabilirler. Bunun dışında her şirketin karşılaşabileceği şekilde, konsolidasyona dahil bağlı ortaklıklarımızın faaliyet yetkileri ilgili otoritelerce iptal edilebilir. Ana ortağımızın ticari ve sanayi faaliyetlerinde aksamalar oluşabilir. Fakat ana ortağımızın finansal bir kuruluş olmaması nedeniyle Şirketimizin karlılığına etkilerinin ancak isim nedeniyle oluşabilecek, Şirketin şöhretinin ana ortaklıktaki olumsuz bir durum nedeniyle bozulma riski söz konusu olabilir. 8

9 Kredi Riski: Gedik Yatırım, bireyler ve şirketler adına yatırım hizmetleri faaliyetlerinde bulunmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Faaliyetleri arasında, çeşitli menkul kıymet alım-satım işlemleri de bulunmaktadır. Şirket in kredi riski ağırlıklı olarak ticari alacaklar, menkul kıymetler, vadeli mevduatlar ve borsa para piyasası alacaklarından oluşmaktadır. Gedik Yatırım, kendi kaynaklarından menkul kıymet alım ve satımı amacıyla sınırlı olarak kredi kullandırmakta ve dolayısıyla kullandırılan bu kredilerin geri dönmemesinden (kredi riski) dolayı ortaya çıkabilecek zarara maruz kalabilmektedir. Kredili müşterilere kullandırılan kredilerin başlangıç özkaynak oranının %50 olması zorunludur. Başlangıç özkaynak oranı %35 in altına düştüğünde 2 iş günü içerisinde %50 ye tamamlanması zorunludur. Bankalara yapılan mevduat için herhangi bir teminat istenmemektedir. Borsa Para Piyasası nda kullandırılan fonların teminatı olan Takasbank, bu piyasada işlem yapanlardan % 125 teminat almaktadır ve dolayısıyla bu fonlar bir anlamda teminat Cari Dönem Şirketin, tarihi itibariyle maruz kaldığı azami kredi riski, TL seviyesindedir. Bu tutarın TL si ticari alacaklardan, TL si diğer alacaklardan, TL si banka mevduatlarından, TL si para piyasası alacaklarından, TL si 3 aydan kısa vadesi kalan özel sektör tahvillerinden, TL si finansal yatırımlardan oluşmaktadır TL lik diğer taraflardan ticari alacakların TL si teminat ve benzeri finansal araçlarla güvence altına alınmıştır. Diğer taraflardan ticari alacakların net TL lik kısmı değer düşüklüğüne uğramıştır. Önceki Dönem Şirketin, tarihi itibariyle maruz kaldığı azami kredi riski, TL seviyesindedir. Bu tutarın, TL si ticari alacaklardan, TL si diğer alacaklardan, TL si banka mevduatlarından, TL si para piyasası alacaklarından, TL si ise Finansal Yatırımlardan oluşmaktadır TL lik diğer taraflardan ticari alacakların TL si teminat ve benzeri finansal araçlarla güvence altına alınmıştır.. Diğer taraflardan ticari alacakların net TL lik kısmı değer düşüklüğüne uğramıştır Yazılım ve Donanım Riski: Yazılım ve buna uygun donanım altyapısı sektörün önemli bir rekabet unsurunu oluşturmaktadır. Programların ve onları taşıyan donanımın yatırımcıların kullanımlarını yeterince kolay ve hızlı bir şekilde sağlayabilmesi hata yapmaması ve güvenilir çalışması gerekmektedir. Aksi durumlar verimi düşürüp hatalara neden olup, şirketi zarara uğratması olasılığı bulunmaktadır. Ödeme ve takas sistemlerindeki bozulma, durma, çökme durumunda Şirket in operasyonları kesintiye uğrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı bazı müşterilerini kaybedebilir. 9

10 4.1.4 Teminat Riski: Bir kredinin güvencesi olarak alınan teminatların kredide oluşabilecek bir ödememe/ödeyememe halinde Şirketin bu teminatı paraya çevirmesi aşamasında teminatın krediyi karşılayamaması ve şirketin zarara uğraması mümkün olabilir Teknoloji ve İletişim Riski: Şirketçe kullanılan teknolojilerin yetersiz, güvenilmez, devamlılığı olmayan, çağından uzak kalmış olması ve maliyetli hale gelmesi nedeniyle ortaya çıkan risktir. Bu risk aynı zamanda sisteme yetkisiz girişlerin girmesi nedeniyle işlem ve iletişim güvenliğinde meydana gelen riskleri de içerir. Bu durum Şirket aleyhine yasal müdahaleye yol açabilecek potansiyel taşır İzleme Riski: Kredide maruz kalınan riskin yeterince izlenememesi, kötüye giden koşulların veya kredi unsurlarının erken fark edilemeyip tasfiye edilememesinden dolayı zarara uğranılması olasılığıdır. Erken fark edilen bir kredi kötüleşmesine ek teminat alınarak veya risk azaltılarak önlem alınabilir. Bu karşı taraf riskleri Gedik Yatırım ı zarara uğratma potansiyeli taşımaktadır Kredilendirme riski: Kredilendirme aşamasında uygun olmayan kararların alınması, yeterli istihbaratın sağlanamaması gibi nedenlerle bu krediye yetersiz teminat alınmasına neden olabilir. Bu da Gedik Yatırım ın zarara uğrama riskine olumsuz katkıda bulunabilir Yoğunlaşma Riski: Bir portföyün risk/getiri dengesi açısından iyi kurgulanamaması, dengeli bir portföy dağılımının gerçekleştirilememesi ve portföyün değişimlerin etkisi altında olmasıdır. Böyle bir şirket portföyü yüksek korelasyonlu sektörlerde yoğunlaşmış yatırımları için daha fazla risk ile karşı karşıya olabilecektir Faaliyetin Kesintiye Uğraması Riski Şirket in acil veya daha uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kabiliyetini yitirmesine neden olacak içsel veya dışsal etmenler dolayısıyla faaliyetlerinin kesintiye uğraması ya da bu faaliyetlerinin gereğince yerine getirilememesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu risk, faaliyetlerin uygun olmayan bir şekilde sürdürülmesi, bilgi işlem sistemlerinin yetersiz hale gelmesi veya önceden tahmin edilemeyen doğal, ekonomik ve politik felaketler nedeniyle Şirket in faaliyetlerini sürdürememesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Şirket, tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemelerine uyum sağlayamaması halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından faaliyetlerinin kısa veya uzun süreli durdurulması riskini taşımaktadır Hisse Fiyat Riski: Grup, portföyünde bulunan hisselerde meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin yol açacağı hisse fiyat riskine maruz kalmaktadır tarihi itibariyle BİAŞ da işlem gören bu hisselerde %10 luk bir artış/azalış olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda, Grup un net kar/zararında TL artış oluşmaktadır ( ; TL) 10

11 Likidite Riski: Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Grup un tarihli finansal tablo döneminde olduğu gibi, faaliyeti gereği varlıklarının tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Grup likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şirketin türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır. Cari Dönem Şirketin tarihi itibariyle likidite riskine maruz kalan finansal yükümlülüklerinin defter değeri TL olup, bu tutarın, TL si banka kredilerinden, TL si ticari borçlardan, TL si diğer borçlardan oluşmaktadır. Likidite riskine maruz kalan kısmın TL si 3 aydan kısa vadeli, TL si 3-12 ay arası vadeli, TL si 1-5 yıl arası vadeli olup, 5 yıldan uzun vadeli ve likidite riskine maruz kalan finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Önceki Dönem Şirketin tarihi itibariyle likidite riskine maruz kalan finansal yükümlülüklerinin defter değeri TL olup, bu tutarın, TL si banka kredilerinden, TL si ticari borçlardan, TL si diğer borçlardan oluşmaktadır. Likidite riskine maruz kalan kısmın TL si 3 aydan kısa vadeli, TL si 3-12 ay arası vadeli, TL si 1-5 yıl arası vadeli olup, 5 yıldan uzun vadeli ve likidite riskine maruz kalan finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır Sermaye Riski; Şirket in hedefleri, ortaklarına getiri, fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup un faaliyetlerinin devamını etkileyecek finansal risklerdir. Şirket, sermaye yeterliliğini net borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzerleri kaleminin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen uzun ve kısa vadeli yükümlülüklerden kısa vadeli borçlanmalar, ticari ve diğer borçlar kalemlerini içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Şirketin tarihli bağımsız incelemeden geçmiş finansal tablolarına göre net borcu TL olup, net borç/özsermaye oranı %83 seviyesindedir itibariyle net borcu TL olan Şirketin net borç/özsermaye oranı %52 seviyesinde gerçekleşmiştir. 11

12 Piyasa Riski: Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir. Grup faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve hisse fiyat riski) maruz kalmaktadır Yabancı Para Riski: Döviz kurlarında olası dalgalanmaların grup finansal tablolarını olumsuz etkilemesi riskidir ve tarihleri itibarı ile yabancı para cinsinden varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir; Döviz cinsinden varlıklar Döviz cinsinden yükümlülükler Döviz riski Döviz kurlarında meydana gelebilecek ani değişiklikler, hisse senetleri piyasası ve vadeli işlemler piyasasında yabancı yatırımcı payının yüksek olması nedeniyle piyasa göstergeleri üzerinde olumsuz etki yaratma riskine sahiptir. Böyle durumların sonucunda Şirket in finansal durumu olumsuz etkilenebilir Faiz Oranı Riski: Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Şirket in faize duyarlı varlıkları üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir. Şirket in bilançosunda finansal varlık olarak sınıfladığı devlet tahvilleri sabit faiz oranlı olduğundan faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır. Cari Dönem Şirketin tarihi itibariyle faiz oranı riskine maruz kalan finansal araçlarının toplamı TL olup, bu tutarın tamamı sabit faizli finansal araçlardan oluşmaktadır. Sabit faizli finansal araçların tamamı Özel ve Kamu Kesimi tahvil senet ve bonolarından oluşmaktadır. Şirket in bilançosunda finansal varlık olarak sınıfladığı kamu ve özel kesim tahvilleri sabit faiz oranlı olduğundan faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır tarihi itibariyle Grup un yaptığı analizlere göre TL faiz oranları 100 baz puan artması veya azalması durumunda, diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla, TL tutarındaki sabit faizli tahvil ve bonolarının rayiç değerinde ve Şirket in net dönem karı/zararında tarihi itibariyle TL azalış veya TL artış oluşmaktadır. 12

13 Önceki Dönem Şirketin tarihi itibariyle faiz oranı riskine maruz kalan finansal araçlarının toplamı TL olup, bu tutarın TL si sabit faizli finansal araçlardan, TL si değişken faizli finansal araçlardan oluşmaktadır. Sabit faizli finansal araçların TL si bankadaki vadeli mevduatlardan, TL si gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklardan, TL si satılmaya hazır finansal varlıklardan oluşmaktadır. Değişken faizli finansal araçların tamamı finansal yükümlülüklerden oluşmaktadır Emtia Fiyat Riski: Emtia fiyatlarındaki değişimin örneğin petrol fiyatlarındaki değişimin şirketin finansal durumunu olumsuz etkilemesi olasılığıdır. Şirketin portföyünde bulunan finansal varlıkların piyasa değeri küresel emtia fiyatlarından negatif veya pozitif etkilenme olasılığına sahiptir İtibar Riski: Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi, tarafların Gedik Yatırım hakkındaki olumsuz düşünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Gedik Yatırım a duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Gedik Yatırım ın zarar etme olasılığıdır İş Riski: Faaliyetin sürdürülmesine ilişkin risk olarak da tanımlanabilecek iş riski, hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan ve rekabet ortamındaki değişimlerden kaynaklanan risktir Strateji Riski: Yanlış ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değişime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır Ülke Riski: Uluslararası işlemlerde, Şirketlere borçlu olan kişi ya da kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkenin ekonomik, sosyal ve politik yapısı nedeniyle yükümlülüğün kısmen veya tamamen zamanında yerine getirilememesi ihtimalini ifade eder. Sınır ötesi finansal işlemlerde, karşı ülkeyi olumsuz yönde etkileyen olayların yaratacağı zarar olasılığıdır. Örneğin, karşı ülkenin kredi notunun düşmesi ya da ulusal mevzuatta değişiklik olması şirketin faaliyetlerini olumsuz şekilde etkileyebilir. Gedik Yatırım her ne kadar yatırım yapılabilir seviyenin üstünde ülkelerin aynı statüdeki kurumları ile çalışsa da bu ülkelerden kaynaklı risklere maruz kalabilecektir Muhafaza Riski Müşteriler tarafından emanet edilen kıymetler veya Şirket in sahip olduğu maddi varlıkların, sözleşme vb değerli belgelerin, korunamaması, ispat veya geri ödeme yükümlülüğü doğuracağından Şirket aleyhine yasal girişimlere yol açabileceği gibi, Şirket açısından varlık azalması sonucunu doğurabilir. 13

14 4.2 İhraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin riskler: İhraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüğü gerçek ya da tüzel üçüncü bir kişi tarafından garanti altına alınmamıştır. İhraççının borçlanma aracı anapara ve faizlerini ödeyememe riski mevcuttur. İhraççının, borçlanma aracı anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna başvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında dördüncü sıra başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. Gedik Yatırım ın borçlanma aracının halka arzına katılarak borçlanma aracı satın alacak yatırımcıların haklarına ilişkin sınırlamalar: - Borçlanma aracı sahibi, borçlanma aracını satın almakla sadece Şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır. - Borçlanma aracı sahibinin, anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir hakkı yoktur. - Borçlanma aracı sahibinin hiçbir talep ve Şirketin genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. - Borçlanma aracı sahibinin alacakları, İcra ve İflas Kanunu nun 206. maddesinin 4. fıkrasında Dördüncü Sıra başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aşağıdaki gibidir. 1 İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (İİK md. 248) 2 Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (İİK md. 206/1) 3 Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1) 4 Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (İİK md. 206/4) Birinci Sıra: a. İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, b. İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, 14

15 c. İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. İkinci Sıra: Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar (banka bonosu ve/veya tahvil alacakları dahil) Diğer Riskler İhraç edilecek bonoların işlem göreceği piyasada yapılacak işlem boyutları ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma aracı tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borçlanma araçlarının bu piyasada satılması imkânsız hale gelebilir Şirketin tabi olduğu mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin aksaması halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kanunda belirtilen yasal tedbirler alınabilecektir Şirket çalışanlarının yaptıkları hatalı işlemler, Şirket çalışan ve yöneticilerinin suistimale yol açabilecek işlemleri ile yatırımcıların takas yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan operasyonel riskleri oluşabilir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı: GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: İstanbul İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: 02/05/ Süresiz 15

16 İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Hukuki Statü : Anonim Şirket Tabi Olduğu Mevzuat : T.C. Kanunları Kurulduğu Ülke : Türkiye Merkez Adresi ve Fiili Yönetim Yeri : Cumhuriyet Mh. E-5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal, İstanbul Telefon ve Faks Numaraları : Telefon : (216) Faks : (216) İnternet Adresi : İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi: Yoktur Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden itibaren yapılmış olan başlıca yatırımlara ilişkin açıklama: Yoktur İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: Yoktur Madde 5.2.2'de belirtilen bağlayıcı taahhütleri yerine getirmek için gereken finansmanın planlanan kaynaklarına ilişkin bilgi: Yoktur İhraççının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli sözleşmelerin kısa özeti: Yoktur. 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1. Ana faaliyet alanları: Sermaye piyasalarında hizmet veren Gedik Yatırım, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Repo/Ters Repo Pazarı, Tahvil ve Bono Piyasası, Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası, Uluslararası 16

17 Pazar Tahvil ve Bono Piyasası ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri nde aracılık hizmeti vermektedir. Gedik Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu ndan aldığı yetki belgeleri kapsamında yatırım hizmetleri faaliyetlerini yürütmektedir. Söz konusu yetki ve izin belgeleri ile faaliyet gösterdiği piyasalar aşağıda verilmektedir: Gedik Yatırım SPK Yetki Belgeleri; Alım Satım Aracılığı, Halka Arza Aracılık, Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İzin Belgesi, Portföy Yöneticiliği, Repo/Ters Repo, Yatırım Danışmanlığı, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi, Kaldıraçlı alım-satım İşlemleri Yetki Belgesi, BİAŞ da Faaliyet Gösterdiği Piyasalar; Pay Piyasası, Repo/Ters Repo Pazarı, Tahvil ve Bono Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası, Uluslararası Pazar Tahvil ve Bono Piyasası, Alım Satıma Aracılık yetki belgesi ile BİAŞ da Pay Piyasası nda, Menkul Kıymetlerin Geri Alma (REPO) veya Satma (TERS REPO) Taahhüdü ile Alım Satımı Yetki Belgesi ile BİAŞ da Tahvil ve Bono Piyasasında işlem yapmaktadır. Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı yetki belgesi ile lisans belgeli portföy yöneticileri ve yatırım danışmanları tarafından yatırımcılara hizmet sunulmaktadır. Türev Araçların Alım Satımına Aracılık yetki belgesi ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda türev ürünlerin alım satım işlemleri yapılmaktadır. Halka Arza Aracılık yetki belgesi ile BİAŞ da işlem görecek şirketlerin halka arzına aracılık ve tüm kurumsal finansman faaliyeti hizmetleri sunulmaktadır. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesi ile foreks piyasalarında piyasa yapıcı ve aracılık işlemleri gerçekleştirilmektedir. Gedik Yatırım 2009 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan aldığı izin ile Saxobank üzerinden yurtdışı piyasalarda türev araçlar ve diğer yatırım araçlarının alım satımına aracılık hizmeti de vermektedir. Gedik Yatırım 2012 yılı içinde Sermaye piyasası Kurulu ndan aldığı yetki belgesi ile Kaldıraçlı işlemlere başlamıştır. Kurumsal Finansman : Gedik Yatırım Kurumsal Finansman alanında, halka arzlar, proje finansmanı danışmanlığı, piyasa danışmanlığı hizmetlerini sunmaktadır. 17

18 Şirket in sermayesi ,-TL olup kayıtlı sermaye tavanı ,-TL dir. Geniş şube ağıyla banka dışı aracı kuruluşlar arasında ilk sırada bulunan Gedik Yatırım ın şube sayısı 25 dir. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin şubeleri ile birlikte şube sayısı konsolidede 27 dir. Kaynak:http://www.tspakb.org.tr/tr/Portals/0/AIM_AK_Verileri/AIM_Veriler_ak_karsilastirmali_ xls Aşağıdaki şema Gedik Yatırım ın mali tablolarına konsolide olan bağlı ortaklıkları göstermektedir. (iştirak oranları tarihi itibariyle verilmiştir.) GEDİK YATIRIM Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.(*) (82,48) Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(*) (86,70) Marbaş Menkul Değerler A.Ş. (%99,996) Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. (%99,997) (*) Halka açık şirketler Bağlı Ortaklık 1: Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağlı ortaklık A Tipi bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olup, 1998 yılında kurulmuştur. Şirket sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere kurulmuştur. BİAŞ Kurumsal Ürünler Piyasası nda GDKYO koduyla işlem görmektedir. Bağlı Ortaklık 2: Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise daha önce Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (kuruluş 2006) olup, isim ve faaliyet konusu değişikliği ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüşmüştür. Gedik Girişim ilk yatırımını organik gıda perakendeciliğinin önde gelen firmalarından biri olan ve City Farm Markası'nın sahibi Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin %49 unu satın alarak yaptı. (12 Aralık 2013) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun son düzenlemeleri kapsamında 20 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 20 milyon TL ye yükseltmiştir. Şirket, BİAŞ Kurumsal Ürünler Piyasası nda GDKGS koduyla işlem görmektedir. Bağlı ortaklık 3: Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde uygun olarak Şirketin ana sözleşmesinde açıklandığı üzere faaliyet gösteren bir Aracı Kurum dur. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile kıyaslandığında daha küçük sermayeli az şubeli butik bir aracı kurum olarak faaliyetlerini özellikle BİAŞ Pay Piyasası işlemlerinde müşterilerine aracılık etmektedir. Vadeli işlemler piyasası ise müşterilerine aracılık faaliyetlerinin yoğun olduğu diğer bir piyasa olmaktadır. Bağlı Ortaklık 4 : Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. 18

19 2008 de kurulan Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. gerek yatırımcıların gerekse anlaşmış olduğu şirketlerin portföylerinin yönetimini gerçekleştirmektedir. Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket'in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin kurucusu olduğu Yatırım Fon ve Ortaklıklarının portföylerini Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. yönetmektedir. Bağlı ortaklık, Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yanyol No:29 Kat:3 Yakacık, Kartal/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir tarihinden itibaren Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Loft Residence No:201 D:18 Şişli/İstanbul adresinde şube açılmıştır. Şirket, ödenmiş sermayesini 1 milyon TL den 3 milyon TL ye çıkarılmıştır. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin yetki ve izin belgeleri ile faaliyet gösterdiği piyasalar şöyledir: Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin SPK Yetki Belgeleri; Alım Satım Aracılığı Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi Türev Araçları Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi Kaldıraçlı Alım Satış İşlemleri İşlem Aracılığı (White Label) BİAŞ'da Faaliyet Gösterdiği Piyasalar; Pay Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Marbaş Menkul Değerler A.Ş. İstanbul ve Ankara da bulunan şubesi üzerinden faaliyetlerine devam etmektedir İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Ortaklığın ve tarihli finansal tablo dönemleri itibariyle satılan ürün ve hizmetlerin kategorilerinin sınıflandırıldığı tablo aşağıda verilmiştir. Satış Gelirleri(TL) Pay% Pay% Hisse Senetleri , ,66 Devlet Tahvili , ,97 Hazine Bonosu ,03-0,00 Devlet Tahvili Repo , ,16 Hazine Bonosu Repo ,65-0,00 VİOP , ,47 Yatırım fonu ,01-0,00 Özel kesim tahvil bono , ,58 Toplam ,83 98,25 19

20 Hizmet Gelirleri TL (net) Pay% Pay% Aracılık Komisyon Gelirleri , ,12 Portföy Yönetim Komisyon Geliri , ,04 Toplam Hizmet Gelirleri , ,17 Genel Toplam , ,00 Ortaklığın net satış ve hizmet gelirlerinde aracılık komisyon gelirlerinin önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: Yoktur Başlıca sektörler/pazarlar: Sermaye piyasalarında hizmet veren Gedik Yatırım, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Repo/Ters Repo Pazarı, Tahvil ve Bono Piyasası, Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası, Uluslararası Pazar Tahvil ve Bono Piyasası, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası ile Kaldıraçlı İşlemler Alım Satıma aracılık hizmeti vermektedir Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Gedik Yatırım, Türkiye genelinde 25 şubesi, ve 57 adet acentesi konumundaki FİBABANKA şubeleri ile Türk sermaye piyasalarında faaliyet göstermektedir. Şirket, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) nin xls adresinde yayınladığı 2013 yılı dokuz aylık solo verilere göre, tüm aracı kurumlar arasında özsermaye açısından 7 nci, çıkarılmış sermaye açısından 11 inci sıradadır. Banka kökenli olmayan aracı kurumlar arasında ise özsermaye açısından 2 nci sırada yer alırken, ödenmiş sermaye sıralamasına göre 4 üncü sırada yer almaktadır. 2013/09 Aylık Dönem ARACI KURUM UNVANI Ödenmiş Sermaye (TL) 1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş Euro Yatıtım Menkul Değerler A.Ş

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.100.000 TL den 2.000.000

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu / İzahname BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2013-31.12.2013 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-5 2. 2013 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı