İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT"

Transkript

1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT

2

3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE KOLAY MEVZUAT Mutlu YILMAZ Mustafa SAN Ahmet ÖZKEN

4 Bu kitabın Türkiye deki her türlü yayın hakkı Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti ne aittir, tüm hakları saklıdır. Kitabın tamamı veya bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabı yayınlayan firmanın ve yazarlarının önceden izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz, depolanamaz. Kapak Tasarımı Meltem ŞENYİĞİT Düzenleme Figen KALEÖZÜ Baskı İlksan Matbaası Ltd. Şti. İvedik Org. San. Bölgesi Ağaç İşleri San. Sit Sok. No: 35 İvedik / ANKARA Tel: (0312) Baskı Yılı Mayıs ISBN Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti. Dögol Caddesi No: 49/B Beşevler, ANKARA Tel: (0 312) Faks: (0 312)

5 NOT Bu kitap içerisinde yer alan bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından oluşturulan Devlet Destekleri Mevzuatı baz alınarak hazırlanmıştır. Ülkemiz dış ticaret mevzuatı çok hızlı değiştiğinden okuyucularımızın güncel mevzuatı takip etmeleri de önerilmektedir. Ayrıca kitaptaki başvuru koşulları kapsamında firmaların destekler ile ilgili yapacakları başvuruların reddedilmesi ile ilgili kitap yazarlarının ve yayınevinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6

7 ÖNSÖZ 2023 yılında 500 milyar USD İhracat hedefi olan ülkemizin 2013 yılı gerçekleşen ihracat değeri milyar USD olmuştur Önümüzdeki on yıllık periyod içerisinde ihracatta üç kat bir büyüme ile gerçekleştirebileceğimiz bu değerin, geçtiğimiz on yıl içerisinde üç kattan fazla artması ülkemiz ihracatçısının 500 milyar USD lık değeri yakalamasının çokta zor olmadığını gösteriyor. İşte bu vizyon ve hedef doğrultusunda ihracatçılara verilen teşvik ve desteklerin firmalarımızın yurt dışında rekabet edebilmeleri için özellikle finansman ve fiyatlandırma açısından ayrı bir öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir. Dolayısıyla kitabımız, ihracatçı firmalarımıza T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklerin neler olduğunu, başvuruların nasıl yapılıp ardından sürecin nasıl yönetileceği hakkında siz değerli okuyucularımızı bilgilendirme amacı taşımaktadır. İhracatçı firmalarımıza ülkemizin değişik kuruluşları tarafından destekler veya ucuz maliyetli krediler verilmektedir. Bu kuruluşlara örnek vermek gerekirse, T.C. Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Türk EXIMBANK ve benzerleri olmasına rağmen biz kitabımızda sadece T.C. Ekonomi Bakanlığının vermiş olduğu devlet desteklerini siz değerli okuyuculara aktarmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz bu çalışmada Bakanlığın vermiş olduğu desteklerin hepsini değil ama bize göre en önemli yedi temel destek kalemini yedi ayrı bölümde açıklamaya çalıştık. Kitabımızın tüm bölümlerinin ortak karakteristik özelliği her bölüm başlangıcında o bölümle ilgili dikkatleri ilgili bölüme çeken bir hikâye ile başlaması sonrasında da bölümde geçecek olan bazı teknik kavramların anahtar kelime olarak verilmesi ile devam etmesidir. Sonrasında ise ilgili desteğin mevzuat kapsamında tebliğ ve uygulama esasları verilmekte fakat önemli ve dikkat çekilmesi istenen kısımlar kutucuklar içerisinde büyük puntolarla okuyucuya aktarılmakta ve okuyucu için okuması hiçte kolay olmayan mevzuatı böylelikle rahat okunur hale getirilmesi sağlanmıştır. Bölüm sonlarında ise bölüm özetleri ve açıklama soruları ile konuların pekiştirilmesi amaçlanmış ve ilgili desteğin uygulama aşamalarında kullanılacak ekler bölüm sonlarına konmuştur. Toplam yedi bölümden oluşan kitabımızın, birinci bölümünde, Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, ikinci bölümünde, İhracatçı firmaların yurt dışında potansiyel alıcılara ulaşmak için kullanacağı, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, üçüncü bölümünde; ihracatçı firmaların yurt dışında mağaza, depo açmaları, reyon kiralamaları vb. destekleri içeren Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi, dördüncü bölümünde ise özellikle 2023 vizyonu kapsamında 10 dünya markasıyla yola çıkan ülkemizin, ihracatçı firmaların yurt dışında markalaşmalarını sağlayacak Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı

8 İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITIY nin Desteklenmesi açıklanmaya çalışılmıştır. Dördüncü bölümde, Turquality Desteğiyle ilgili olarak 2006/4 sayılı tebliğ kapsamında kapsama alınan şirketlerin sunması gereken belgeler ile 2009/14 sayılı elektronik veri işleme ile ilgili Tebliğin ekleri burada yer almıştır. İlgili mevzuat içerisinde yer alan bazı bölüm ve eklere yer verilmemiştir. Bunlar; - TURQUALITY Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti (Şirketler)(elektronik ortamda olmak zorunda) - TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Yetkilendirme Başvuru Formu(Danışman firmalar için gerekli) - Taahhütname (TURQUALITY Yönetim Danışmanlığı Firmaları) (Danışman firmalar için gerekli) Fuar Yerinde İnceleme Formu( Ticaret Müşavirleri tarafından doldurulması gerekiyor) - Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Formu( Ticaret Müşavirleri tarafından doldurulması gerekiyor) - Ön İnceleme Gizlilik Sözleşmesi(Kapsama alınmadan yapılması gerekiyor 1 defalık) Yukarıda yer alan eklere yanlarında yazan gerekçeler nedeniyle kitabımızda yer verilmemiştir. İstenildiği takdirde adreslerinden temin edilebilmektedir. İzleyen beşinci bölümde, Çevre Maliyetlerinin (Uluslararası Belgelendirme ve Tarım Analizlerinin) Desteklenmesi, altıncı bölümde; Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve son bölümümüzde de, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Eğitimin Desteklenmesi) konuları mevzuat içerisinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kitabımızla, T.C Ekonomi Bakanlığı nın İhracatta vermiş olduğu TEŞVİKLERİN bir kısmını anlatmaya çalıştık. Umarız sektörde çalışan yönetici ve personelin bu bilgiler ışığında devletimizin firma ayrımı gözetmeksizin vermiş olduğu desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilecek hale gelmeleridir. Ayrıca kitabımız Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret bölümlerinde teşvik veya mevzuat derslerinde de kaynak niteliği taşıdığından hem Akademik camia içerisindeki meslektaşlarımızın hem de ilgili bölümde okuyan sevgili öğrencilerimize de faydalı olması dileğimizle Mutlu YILMAZ

9 İÇİNDEKİLER KISIM 1 YURT DIġI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESĠ BİRİNCİ BÖLÜM YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar YURT DIŞI FUARLARA İLİŞKİN DESTEKLER Yurt DıĢı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi Yurt DıĢı Fuarlara ĠliĢkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi SEKTÖREL NİTELİKTEKİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ Bireysel Düzeyde Katılımlarda BaĢvuru ġekli ÇEŞİTLİ VE GENEL HÜKÜMLER Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında Ġlave Fuar Desteği Ödeme Esasları Kurlar Müracaat ġekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi Müracaat Süresi ve BaĢvuru Mercii Ürün TeĢhir ġartı Stand Alanı Organizatörlere Yönelik Müeyyideler Katılımcılara Yönelik Müeyyideler... 18

10 x İçindekiler Haksız Ödeme Yetki Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Yürürlük Yürütme İKİNCİ BÖLÜM YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN (2009/5 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI) 1. DAYANAK VE TANIMLAR Yurt DıĢı Fuarlara ĠliĢkin Destekler Yurt DıĢı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi Katılım Bedeli Yurt DıĢı Fuar Organizasyonlarına ĠliĢkin Organizatörün Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi SEKTÖREL NİTELİKTEKİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL KATILIMLARA İLİŞKİN DESTEKLER BİREYSEL KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ ÇEŞİTLİ VE GENEL HÜKÜMLER Ödeme Esasları Yurt DıĢı Fuar Organizasyonu Müracaat ġekli ve Belgeleri Organizatörün Destek Müracaat ġekli Bireysel Katılımlara ĠliĢkin Müracaat ġekli ve Belgeleri Katılımcının Yükümlülükleri Ortak Hükümler Müracaatın Sonuçlandırılması Değerlendirme Formu Yetki Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Yürürlük Yürütme... 43

11 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xi BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI BİRİNCİ BÖLÜM EKLER LİSTESİ EK-1 Taahhütname EK-2 Taahhütname EK-3 Bireysel Fuar Desteği Ön BaĢvuru Dilekçesi EK-4 KuruluĢlar için YurtdıĢı Fuar Organizasyonu Katılımcı ve Ödeme Bilgileri Tablosu EK-5 YurtdıĢı Fuar Organizasyonu Tanıtım Faaliyetleri Tespit Raporu EK-6 Katılımcı Listesi EK Yılı Hedef Ülke Fuar Listesi KISIM 2 PAZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ E- TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME Ödeme Esasları BaĢvuru ve Ödeme Belgelerinin Ġbrazı Ödeme... 64

12 xii İçindekiler 7. DİĞER HÜKÜMLER Yetki Yaptırım Ġzleme Değerlendirme Ġstisna Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın Lehte Hükümlerinin Uygulanması Yürürlük Yürütme İKİNCİ BÖLÜM (2011/1-4) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ Genel Esaslar Faaliyet Sonrası BaĢvuru PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ, RAPOR VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ GiriĢ Genel Esaslar Ön Onay Başvuruları ve Değerlendirmesi Faaliyet Sonrası Başvuru Yurt DıĢı Tanıtım Desteği Genel Esaslar Ön Başvuru Faaliyet Sonrası Başvuru... 79

13 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xiii 4. SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ Genel Esaslar Ön BaĢvuru ve Değerlendirme Faaliyet Sonrası BaĢvuru E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ Ön Onay BaĢvuruları ve Değerlendirme BaĢvuru ORTAK ESASLAR DİĞER ESASLAR BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI İKİNCİ BÖLÜM EKLER LİSTESİ EK-0 Dilekçe Örneği EK-1 Ekler Listesi EK-2 YurtdıĢı Pazar AraĢtırması Desteği BaĢvuru Dosyaları EK A-1 YurtdıĢı Pazar AraĢtırması Desteği BaĢvuru Formu EK A- 2 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK A -3 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK A-4 Pazar AraĢtırması Değerlendirme Raporu EK A-5 GörüĢme Yapılan Kurum/KuruluĢ/ ġirket Bilgi Formu EK A- E-Destek BaĢvurusu Yapılabilecek Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri EK BR Pazara GiriĢ Desteği Rapor Destekleri BaĢvuru Ekleri EK BR-1 Rapor Desteği Ön Onay BaĢvuru Formu EK BR-2 Rapor Desteği Ödeme Talep Formu EK BR-3 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK BR-4 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK BR-5 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK BR-6 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına)

14 xiv İçindekiler EK BD Pazara GiriĢ Desteği (Yabancı ġirket Alımına Yönelik DanıĢmanlık Desteği) Ġstenen Belgeler Listesi EK BD-1 Yabancı ġirket Alımına Yönelik DanıĢmanlık Desteği Ön Onay BaĢvuru Formu EK BD-2 Yabancı ġirket Alımına Yönelik DanıĢmanlık Desteği Ödeme Talep Formu EK BD-3 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK BD-4 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK BD-5 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK BD-6 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK C Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği (Ġstenen Belgeler Listesi) EK C-1 Sektörel Ticaret Heyeti Ön Onay BaĢvuru Formu EK C-2 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı ġirket Bilgi Formu EK C-3 Dilekçe Örneği EK C-4 Alım Heyeti Ön Onay BaĢvuru Formu EK C-5 Alım Heyeti Yabancı Katılımcı ġirket Bilgi Formu EK C-6 Alım Heyeti Yerli Katılımcı ġirket Bilgi Formu EK C-7 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK C-8 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK C-9 Sektörel Ticaret Heyeti Programı Sonuç Programı EK C-10 Alım Heyeti Programı Sonuç Raporu EK C-11 Sektörel Ticaret Heyeti /Alım Heyeti Ödeme Talep Formu EK D-0 Ön Onay AlmıĢ E-Ticaret Siteleri Listesi EK D- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği (Ġstenen Belgeler Listesi) EK D-1 E-Ticaret Sitelerin Üyelik Ödeme Talep Formu EK D-2 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK D-3 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) EK D-4 E- Ticaret Sitelerine Ön Onay Formu EK D-5 Ön Onay KoĢulları EK E Destek BaĢvurusu Yapılabilecek Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri

15 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xv KISIM 3 YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ BİRİNCİ BÖLÜM YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. DAYANAK, AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Dayanak Amaç Kapsam Tanımlar DESTEKLENECEK FAALİYETLER Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurt DıĢı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi Ortak Hüküm ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME Ödeme Esasları Ödeme Belgelerinin Ġbrazı Ödeme DİĞER HÜKÜMLER Yetki Yaptırım Ġzleme ve Değerlendirme Uygulama Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Geçici Hüküm Yürürlük Yürütme

16 xvi İçindekiler İKİNCİ BÖLÜM 2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak Amaç Kapsam Tanımlar DESTEKLENECEK FAALİYETLER Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurt DıĢı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi ORTAK HÜKÜMLER Ġlave Destek Oranları DİĞER HÜKÜMLER Ödeme BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKLER LİSTESİ EK-0 ġirket BaĢvuru Dilekçesi EK-1 Sınai ve Ticari ġirketler Tarafından Kira Desteği Ġçin Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeleri EK-2 Ticari ġirketler Tarafından Kira Desteği Ġçin Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler EK-3 ĠĢbirliği KuruluĢları Tarafından Kira Desteği Ġçin Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler EK-4 Tanıtım Desteği BaĢvuru Bilgi ve Belgeleri EK-5 Yurt DıĢı Marka Tescil Desteği için Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler EK-6 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK-7 Yurt Ġçi ġirket Değerlendirme Formu

17 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xvii EK-8 Yurt DıĢı Birim Yerinde Ġnceleme ve Değerlendirme Formu EK Yılları Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi EK Puan Ġlave Destek Verilecek Ġller KISIM 4 TÜRK ÜRÜNLERĠNĠN YURTDIġINDA MARKALAġMASI, TÜRK MALI ĠMAJININ YERLEġTĠRĠLMESĠ VE TURQUALITY NĠN DESTEKLENMESĠ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Kapsam Tanımlar TURQUALITY KOMITESI, ÇALIŞMA GRUPLARI VE SEKRETARYA DESTEKLENECEK FAALİYETLER Ġhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Desteklenmesi Marka Destek Programı Kapsamına Alınan ġirketlerin Desteklenmesi TURQUALITY Destek Programı Kapsamına Alınan ġirketlerin Desteklenmesi TURQUALITY Programının Desteklenmesi DESTEK KAPSAMINA ALINMA Ġhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Destek Kapsamına Alınması ġirketlerin Marka Destek Programı Kapsamına Alınması /3 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Destek Kapsamında Bulunan ġirket ve Birliklerin Destek Kapsamına Alınması DESTEĞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ, SÜRESI VE KAPSAMI Destek BaĢlangıç Tarihi Desteğin Süresi

18 xviii İçindekiler 5.3. Desteğin Kapsamı ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZİ VE ÖDEME Ödeme Esasları Ödeme Belgelerinin Ġbrazı Ödeme İZLEME VE DEĞERLENDİRME DİĞER HÜKÜMLER Müeyyide Uygulama Yetki Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Yürürlük Yürütme İKİNCİ BÖLÜM 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRKMALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1. DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. Dayanak Amaç Tanımlar DESTEK KAPSAMINA ALINMA VE DESTEK SÜREÇLERİ KuruluĢların Desteklenmesi ġirketlerin Desteklenmesi Şirketlerin Marka/ /TURQUALITY Destek Programı Kapsamına Alınması Şirketlerin Desteklenmesi Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi

19 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xix Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların Desteklenmesi Danışmanlık Desteği Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ile Aşçı/Şef Giderlerinin Desteklenmesi TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Firmalarının Yetkilendirilmesi Şirketlerin Desteklenmesine İlişkin Ortak Hükümler Kuruluşlar ve Şirketler İçin Ortak Hükümler Yurtdışında Düzenlenen Belgelerin Onaylanması Başvuru ve Ödeme İzleme ve Değerlendirme DİĞER HÜKÜMLER Yürürlük ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/14) OLMASI GEREKİYOR 1. AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanımlar Uygulama Usul ve Esasları GENEL HÜKÜMLER Destek Kapsamına Alınma İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Destek Kapsamına Alınması Şirketlerin Marka/TURQUALITY Destek Programı Kapsamına Alınması

20 xx İçindekiler 3. ÖDEME BELGELERININ İBRAZI TURQUALITY PROGRAMI NIN DESTEKLENMESI GiriĢ Diğer Hükümler Müeyyide Uygulama Yetki Yürürlük Yürütme BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKLER LİSTESİ EK-1 Taahhütname EK-2 Azilname EK-4 ġirketler Tarafından BaĢvuru Formuna Eklenecek Belgeler EK-5 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) EK-6 Destek Ödemesi Ġçin ġirketler Tarafından Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi Ve Belgeler KISIM 5 ÇEVRE MALĠYETLERĠNĠN (ULUSLARARASI BELGELENDĠRME VE TARIM ANALĠZLERĠNĠN) DESTEKLENMESĠ BİRİNCİ BÖLÜM ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Kapsam Tanımlar Desteklenecek Faaliyetler

21 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xxi İKİNCİ BÖLÜM 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 1. AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar DESTEKLENECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ESASLAR Uluslararası Belge/Sertifika/Rapor Desteği Genel Esaslar Desteklenen Harcamalar Desteklenmeyen Harcamalar Başvuru Uygulama Tarım Analiz Raporu ve Sağlık Sertifikası Desteği Genel Esaslar Desteklenen Harcamalar Desteklenmeyen Harcamalar Başvuru ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME DİĞER ESASLAR BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI BEŞİNCİ BÖLÜM EKLERİ EK-1 Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği BaĢvuru için Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar EK-2 BaĢvuru Dilekçesi EK-3 BaĢvuru Formu EK-4 Maliye Bakanlığı Muhatap Taahhütname

22 xxii İçindekiler EK-5 Destek Kapsamında Belge ve Sertifikalar EK-6 Tarım Analiz Raporları Desteği BaĢvuru için Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar EK-7 BaĢvuru Dilekçesi EK-8 BaĢvuru Formu EK-9 Beyanname KISIM 6 TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ BİRİNCİ BÖLÜM TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Kapsam Tanımlar DESTEKLENECEK FAALİYETLER Tasarımcı ġirketlerinin Desteklenmesi Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi DESTEK KAPSAMINA ALINMA Tasarım Destek Komitesi DESTEĞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ Destek BaĢlangıç Tarihi Desteğin Süresi ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME Ödeme Esasları Harcama Belgelerinin Ġbrazı Ödeme İZLEME VE DEĞERLENDİRME

23 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xxiii 7. DİĞER HÜKÜMLER Müeyyide Uygulama Yetki Yürürlük Yürütme İKİNCİ BÖLÜM 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ /2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ EİLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AİT GENELGE /2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AİT GENELGE BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI ALTINCI BÖLÜM EKLER EK-1 BaĢvuru Formu EK-2 Proje Öneri Formu EK-3 Tasarım Dernek-Birlikleri ile Ġhracatçı Birlikleri Tarafından Ġbraz Edilecek Faaliyet Raporu EK-4 Tasarım ġirketleri ile Ofisleri Tarafından Ġbraz Edilecek Faaliyet Raporu EK-5 A) Destek Ödemesi Ġçin ġirketler Tarafından Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler B) Destek Ödemesi Ġçin Birlikler ve Tasarım Dernek-Birlikleri Tarafından Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler EK-6 Ticaret MüĢavirliği/AtaĢeliğinin Faaliyetin GerçekleĢtiğine Dair Onayı

24 xxiv İçindekiler EK-7 Taahhütname EK-8 Ticaret MüĢavirliği /AtaĢeliğinin Onayına Tabi Faaliyetleri EK-9 Tasarımcıların YurtdıĢı Eğitimine Yönelik Uluslararası Tasarım Okulları EK-10 YurtdıĢı Eğitime Gönderilecek Tasarımcılarda Aranan ġartlar ve Ġbraz Edilmesi Gereken Belgeler EK-11 Tasarım YarıĢmaları Ön Ġzleme Listesi KISIM /8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ (EĞĠTĠMĠN DESTEKLENMESĠ) BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 1. DAYANAK, AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Dayanak Amaç Kapsam Tanımlar EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ Proje Bazlı Eğitim Ve/Veya DanıĢmanlık Programları Proje Bazlı Yurt DıĢı Pazarlama Veya Alım Heyeti Programları Proje Bazlı Bireysel DanıĢmanlık Programı ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME Ödeme Esasları

25 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xxv 4.2. Ödeme Belgelerinin Ġbrazı Ödeme DİĞER HÜKÜMLER Yetki Yaptırım Ġzleme ve Değerlendirme Ġstisna Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat GEÇİCİ HÜKÜMLER Yürürlük Yürütme İKİNCİ BÖLÜM 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak Amaç Kapsam EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI BaĢvuru Yetkilendirme Program Eğitmen Yerinde Ġzleme ve Değerlendirme Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme Ödeme Belgelerinin İbrazı Ödeme

26 xxvi İçindekiler 3. PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ Tanımlar BaĢvuru Değerlendirme Uygulama Ġstihdam Desteği Bireysel DanıĢmanlık Programı Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme Ödeme Belgelerinin İbrazı Ödeme Geçici Hükümler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM Dayanak Amaç Kapsam EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ Yetkilendirme BaĢvurusu Yetkilendirme Eğitim Programları Eğitmen Yerinde Ġzleme ve Değerlendirme Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme URGE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ GiriĢ

27 İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat xxvii Tanımlar URGE Proje Başvurusu İhtiyaç Analizi Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri İstihdam Uygulama Proje ve Faaliyetlerin Bakanlık Tarafından İzlenmesi Değerlendirilmesi Bireysel Danışmanlık Programı Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme ĠĢlemi Ödeme Belgelerinin İbrazı Ödeme UR-GE Projelerine Yönelik Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilecek Kapasite GeliĢtirme Faaliyetleri BÖLÜM ÖZETİ AÇIKLAMA SORULARI YEDİNCİ BÖLÜM EKLER EK C EĞİTİM KONULARININ KAPSAMI EK G ÖDEME BAŞVURU BELGELERİ EK G-1 ÖDEME TALEP FORMU EK G-2 TAAHHÜTNAME EK G-3 BEYANNAME KAYNAKÇA

28

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1. Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIM VE TEŞVİKLERİ 1 Murat Tokmakkaya Yeminli Mali Müşavir Ülkemizdeki hali hazırda geçerli olan ihracatçılara yönelik devlet desteği uygulamaları, esas olarak Bakanlar

Detaylı

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07. 2013 BİLGİ NOTU Devlet Yardımları Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.2013 BİLGİ NOTU Konu Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DESTEK UYGULAMA KILAVUZU İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 SIKÇA SORULAN SORULAR YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ...

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY

İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY İşletmelerde 30 SORUDA TURQUALITY Salim Çam (MBA, MSc) Kitabın Adı 30 Soruda Turquality Yazarı Salim Çam Yayın Editörü Erol Şahnacı 2012, Hayat Yayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd.

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

ihracatta DEVLET YARDIMLARI

ihracatta DEVLET YARDIMLARI ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 4 ihracatta DEVLET YARDIMLARI AlperERSAN YAYlN NO: 2011-20 İstanbul, 2012 Copyıight İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; ülkenin

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı