MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE M.S.İ`NİN TANIMI VE TÜM YÖNLERİYLE VERGİLENDİRME SÜRECİNİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE M.S.İ`NİN TANIMI VE TÜM YÖNLERİYLE VERGİLENDİRME SÜRECİNİN ÖRNEKLİ ANLATIMI"

Transkript

1 MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE M.S.İ`NİN TANIMI VE TÜM YÖNLERİYLE VERGİLENDİRME SÜRECİNİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I...5 MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI...5 GENEL BİLGİLER...5 MENKUL KIYMETLERİN TANIMI VE UNSURLARI...5 1)HİSSE SENETLERİ...6 2)TAHVİLLER )DEVLET TAHVİLLERİ VE HAZİNE BONOLARI )GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS) )YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELERİ )BORSA YATIRIM FONLARI )BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR )HİSSE SENETLERİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİLLER (HDT) )VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER (VDMK) )FİNANSMAN BONOLARI )DEPO SERTİFİKALARI )VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ...19 DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI...21 BÖLÜM II...21 MENKUL SERMAYE İRATLARI TANIM VE NİTELİĞİ KAYNAĞINA BAKILMAKSIZIN MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER Her Nevi Hisse Senetlerinin Kâr Payları İştirak Hisselerinden Doğan Kazançlar Kurumların İdare Meclisi Başkan ve Üyelerine Verilen Kâr Payları K.V.K. Uyarınca Yıllık veya Özel Beyanname Veren Dar Mükellef Kurumların İndirim Ve İstisnalar Düşülmeden Önceki Kurum Kazancından Hesaplanan Kurumlar Vergisİ Düşüldükten Sonraki Kârı Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresi nce Çıkarılan Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler Her Nevi Alacak Faizleri Mevduat Faizleri Yurtdışındaki Bankalardan Elde Edilen Mevduat Faizleri Kıyı Bankacılığı (Off Shore) Kapsamında Elde Edilen Mevduat Faizleri Hisse Senetleri ve Tahvillerin Vadesi Gelmemiş Kuponlarının Satışından Elde Edilen Bedeller İştirak Hisselerinin Kâr Payının Devir ve Temliki Senetlerin İskonto Bedelleri Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kâr Payları ile Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kâr Payları ve Özel Finans Kurumlarınca Kâr ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kâr Payları Repo ve Ters Repo İşlemleri Sonucu Elde Edilen Menfaatler Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Gelirleri Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemeler KAR PAYLARININ BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylarında İstisna Kurumların ve Daha Önceki Tarihlerde Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Ettikleri Kazançların Dağıtımı Sonucu Elde Edilen Kar Payları: Kurumların ile tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Ettikleri Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmiş Kazançlarının Dağıtımı Sonucu Elde Edilen Kar Payları Kurumların Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 61 inci Maddesi Kapsamında Yatırım İndirimi İstisnasına Tabi Tutulmuş Kazançlarının Dağıtımından Elde Edilen Kar Payları

3 3.5. Doğrudan veya İştirakleri Aracılığıyla GVK nun 62 nci Maddesinin 1 Numaralı Fıkrasında Belirtilen Nitelikte Kar Payı Elde Eden Kurumların Sözkonusu Kar Paylarını Dağıtmaları Sonucu Gerçek Kişilerce Elde Edilen Kar Payları Sayılı Kanun ile Kar Paylarının Beyanı Konusunda Getirilmiş Olan Genel Sistem (Kurumların ile tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerinde İstisna Dışı Kazançların Dağıtımı Sonucu Elde Edilen Kar Payları ile 2003 ve İzleyenYıl Kazançlarının Dağıtımı Sonucu Elde Edilecek Kar Payları) Dar Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kar Payları MENKUL SERMAYE İRADI SAYILMAYAN HALLER MENKUL SERMAYE İRATLARIYLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR Elde Etme Yabancı Para Cinsinden Elde Edilen Faiz ve Temettüler Menkul Sermaye İratlarında GVK nın 94 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Vergi Kesintisi Safi İradın Saptanması İSTİSNALAR VE BEYANNAME VERİLMEYECEK HALLER İndirim Oranı Uygulaması Yılında Elde Edilen Ancak Geçici 55 inci Madde Kapsamında İstisna Olan Kazançlar Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta fiirketleri Tarafından Sağlanan Menkul Sermaye İratları Tarihleri Arasında İhraç Edilen Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarının Faiz Gelirleri Toplamı 900 YTL Aşmayan, Tevkifata ve İstisna Uygulamasına Konu Olmayan Menkul Sermaye İratları MENKUL SERMAYE İRATLARINDAN KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI VE YILLIK BEYANNAMEDE TOPLANMASI Tam Mükellefiyette Dar Mükellefiyette Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesi Gereken Menkul Sermaye İratlarından Bazılarına İlişkin Bilgiler Menkul Sermaye İratlarının Beyanına İlişkin Örnekler...50 BÖLÜM III...58 GEÇİCİ 67. MADDENİN UYGULANMASI...58 TEVKİFATA TABİ GELİRLER...58 TEVKİFATA TABİ OLMAYAN GELİRLER...59 GELİRLERİ ÜZERİNDEN TEVKİFAT YAPILACAKLAR...59 ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE TEVKİFAT MATRAHI...59 AYNI MENKUL KIYMETTEN DEĞİŞİK TARİHLERDE ALIMLAR YAPILDIKTAN SONRA ELDEN ÇIKARILMASI HALİNDE ALIŞ BEDELİ...59 DÖVİZE, ALTINA VEYA BAŞKA BİR DEĞERE ENDEKSLİ MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İŞLEMLERDE TEVKİFAT MATRAHI NASIL TESPİT EDİLECEK?...60 YABANCI PARA CİNSİNDEN İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İŞLEMLERDE TEVKİFAT MATRAHI...60 ALIM-SATIM İŞLEMLERİNİN BİR KISMININ ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE TEVKİFAT MATRAHI...60 AYNI TÜR MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NELERDİR? MENKUL KIYMET VEYA DİĞER SERMAYE PİYASASI ARACININ İTFASI HALİNDE TEVKİFAT MATRAHI...61 DÖNEMSEL GETİRİLERDE TEVKİFAT MATRAHI...61 ÖDÜNÇ İŞLEMLERİNDE TEVKİFAT MATRAHI...62 HİSSE SENEDİ KAZANÇLARI...62 DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM KAZANÇLARI...63 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL GELİRLERİ (FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM KAZANÇLARI ) MEVDUAT FAİZLERİ...64 REPO GELİRLERİ...64 ÖZEL FİNANS KURUMLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER...65 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

4 MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI İLE MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER...65 GEÇİCİ 67 NCİ MADDE KAPSAMINDAKİ KAZANÇLARIN TİCARİ FAALİYET KAPSAMINDA ELDE EDİLMESİ...67 DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERİN GEÇİCİ 67 NCİ MADDE KAPSAMINDA YAPACAKLARI İŞLEMLER...67 İHTİYARİ BEYAN NEDİR, NEREYE, NASIL ve NE ZAMAN YAPILACAKTIR?...68 KAYNAKÇA...69 BÖLÜM I MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Genel Bilgiler md.3). Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPKn, 4

5 Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetlerin Tanımı Ve Unsurları 1 Menkul Kıymetler; ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkanlan, ibareleri aynı olan ve şartlan Kurul'ca belirlenen kıymetli evraktır (SPK, md.3) Yukandaki tanıma göre menkul kıymetin unsurları aşağıdaki şekilde sıralanabilir. - Menkul kıymetlerin tanımında en önemli unsur kıymetli evrak olmalarıdır. Kıymetli evrak niteliğindeki bir belgenin temsil ettiği hak belgeden ayrı olarak kullanılamayacağı ve devredilemeyeceği gibi, hakkı elde tutarak belgeyi devretmek de mümkün değildir. Bu hak ancak senet ibraz edilerek kullanılır ve senet devredilerek devredilir. - Standart ve yuvarlak meblağlı, mislî nitelikte, belli şekil şartlarını haiz kıymetlerdir. - Çok sayıda ihraç edilip, halka arz edilen kitle senetleridir. Bono, poliçe gibi tek bir ticari ilişki için düzenlenmezler. - Az veya çok devamlılık arz eder, alacak ya da ortaklık haklannı temsil ederler. - Periyodik (dönemsel) gelir sağlarlar. - Her birinin bir itibari (nominal-üzerinde yazılı) değeri, bir de piyasada arz ve talebin oluşturduğu piyasa değeri vardır. Tahviller, ihraç eden tüzel kişi tarafından vade sonunda nominal değer üzerinden ödendikleri için piyasa değerleri genellikle nominal değerin fazla altında veya üstünde oluşmaz. - Menkul kıymetler nama (registered) ve hamiline (bearer) yazılı olabilirler. Hamiline yazılı kıymetler para gibidir, kimin elinde ise onun malı sayılır, sadece teslimle sahip değiştirir. Nama yazılı kıymetlerde ise ciro hanesi vardır, buraya ciro işlemi kaydedilir. -Yatırım amacı ile kullanılır. Menkul kıymetler olarak; - hisse senetleri - hisse senedi türevleri, - geçici ilmühaberler, - yeni pay alma kuponlan, 1 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi, Mart 2008, 5

6 - tahviller - tahvil türevleri, - tahvil faiz kuponlan, - hazine bonolan, - katılma intifa senetleri, - kar ve zarar ortaklığı belgeleri, - banka bonolan, - banka garantili bonolar, - finansman bonolan, - varlığa dayalı menkul kıymetler, - gelir ortaklığı senetleri, - gayrimenkul sertifikalan, - tertip halinde çıkanlan ve 2 yıl veya daha uzun süreli ipotekli borç ve irat senetleri, - Borsa yatınm fonu katılma belgeleri - içtüzüğünde kurucu dışındaki aracı kuruluşlarca serbestçe alım satımı öngörülen A tipi yatınm fonu katılma belgelerini sayabiliriz. 1)HİSSE SENETLERİ Hisse Senetlerinin Tanımı, Ekonomik İşlevleri ve Nitelikleri Literatürde esham, aksiyon veya pay senedi olarak da adlandınlan hisse senetleri; anonim ortaklıklann ihraç ettikleri, anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğine sahip senettir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de hisse senedi çıkarabilmekte ancak bunlar halka arz yoluyla satılamamaktadır (SPK, md.4). Kooperatifler ise kıymetli evrak niteliğine sahip olmayan ortaklık senedi çıkarabilmektedirler. Hisse senetlerinin ekonomik işlevlerini şöyle özetlemek mümkündür: a) Hisse senetleri, geniş halk kitlelerinin küçük tasarruflarını büyük işletmeler içinde bir araya getirerek hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini sağlar. b) Hisse senetleri, üretim araçlannın ve iktisadi işletmelerin mülkiyetini geniş halk topluluklanna dağıtmak suretiyle iktisadi refahı geniş bir tabana yayarlar, daha dengeli bir gelir dağılımı sağlarlar. 6

7 c) Hisse senetleri, halkı, ekonomik kararlarda az çok söz sahibi yaparak demokrasinin iktisadi yanını tamamlar. d) Hisse senetleri, halkın tasarruflarına ek gelir sağlarken bunu faiz yoluyla değil, enflasyona karşı dayanıklı, enflasyonla birlikte değerlenen bir yatırım yoluyla sağlar, hem yatınm, hem de gelirinin değerini enflasyona karşı korur. e) Hisse senedi, aracıyı ortadan kaldıran bir finansman aracıdır. Bir şirket, yatınm veya işletme sermayesi olarak büyük meblağlı fonlara ihtiyaç duyduğu zaman, bu fonları hisse senedi ihracından başka hangi yoldan sağlasa, bunun bir aracılık maliyeti vardır. Pay (Hisse) Kavramı -Pay, esas sermayenin belirli sayıda, eşit itibari değerlere bölünmüş parçalarını ifade etmektedir. - Pay, şirkette payı olan kimseye pay sahipliği sıfatını kazandırır. - Pay, kıymetli evrak olan hisse senetlerini ifade etmek üzere kullanılmakla birlikte asıl olan payın kendisidir. TTK'da payın senede bağlanması zorunluğu getirilmemiştir. Payın senede bağlanmasını ifade eden hisse senedi (pay senedi) düzenlenmeden önce de pay vardır ve senede bağlanması zorunlu değildir. Tüm haklar ve borçlar paya bağlı olup payın senede bağlanması, paya bağlı hakların ve borçların, varsa imtiyazlann gerek özünde gerekse kullanımında bir değişiklik yaratmaz. -Pay senede bağlanmadan da kazanılabilir, devredilebilir ve rehnedilebilinir. Payın senede bağlanması, aslında devir kabiliyeti bulunan payın, devir şeklini değiştirir ve bağlandığı senedin çeşidine göre devir hızını artınr. Hisse Senedi Sahibinin Hakları ve Yükümlülükleri Kâr Payı Hakkı Yeni Pay Alma Hakkı (Rüçhan Hakkı) Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı Şirket Yönetimine Katılma Hakkı Oy Hakkı Bilgi Alma Hakkı Sır Saklama Borcu Sermaye Borcu Hisse Senedi Çıkaracak Kuruluşlar 7

8 Hisse senetleri sadece sermaye şirketi niteliğinde olan anonim şirketler ve anonim şirket statüsünde kurulan diğer şirketler tarafından çıkartılabilir. Aynca özel kanunlarla kurulan bazı kuruluşlar da hisse senedi çıkarabilir. Hisse senedi ihraç edebilecek şirket ve kuruluşlar; a) Anonim Şirketler b) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler (SPKanunu'nun 4'üncü maddesi uyannca, sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklann hisse senetleri halka arz yoluyla satılamaz) c) Özel kanunla kurulan kurumlar (TCMB, bankalar, anonim şirket şeklinde kurulmuş iktisadi devlet teşekkülleri, Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT), bağlı ortaklıklar, sigorta şirketleri vs.), Hamiline ve Nama Yazılı Hisse Senetleri Bu ayrımın önemi hisse senetlerinin devir işlemlerinde ortaya çıkmaktadır. Hamiline yazılı hisselerde devir işlemi teslimle tamamlanır. Nama yazılı hisse senetleri ise, esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir. Nama Yazılı hisselerin devri ciro edilmiş senedin devir alana teslimi ve şirketin pay defterine kaydedilmesi ile mümkündür. Esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça anonim ortaklıklar sisteminde aslolan nama yazılı hisse senetleridir. Bu hisse senetlerinin ortak sayısının tespitinde, ortakların tanınması ve takibinde, malvarlığının korunmasında, ortaklığın yabancılaşmasının önlenmesinde, senedin kaybolması halinde, genel kurul toplantısına katılmada, vergi kaybını önlemede çeşitli yararları bulunmasına karşılık, ortaklık payının devrindeki güçlükler, halka açılmayı engelleme, gizliliği sağlayamama bakımından sakıncalan vardır. Senedin hamili kim ise, o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan hisse senetleri hamiline yazılı hisse senetleridir. Hamiline yazılı hisse senetlerinin gerçek anonimliği sağlama, devir kolaylığı, sınai mülkiyetin yaygınlaşmasına yardım etme, tasarruf sahibi açısından gizlilik temin etme gibi yararı bulunmakla birlikte, senedin kaybedilmesi ve çalınması halinde, hak sahipliğinin kanıtlanmasındaki güçlükler, genel kurul toplantılanna ilgisizliği teşvik ve güç boşluğu doğurma, senet üzerinde rehin, intifa haklannın kurulması için senetlerin teslimi zorunluğu bakımından sakıncalan bulunduğu söylenebilir. Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri Hisse senetleri, ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlarlar. Bu tip hisse senetlerine adi hisse senetleri denir. Bir kısım hisse senetleri ise adi hisse senetlerine nazaran kâra iştirak ve genel kurulda oy kullanma bakımından TTK'nun 401'inci maddesine dayanılarak ana sözleşme ile sahiplerine imtiyazlı haklar tanıyabilir. Esas sözleşme ile imtiyazlı hisselere kârdan belli oranda özel temettü dağıtımı öngörülebilir, rüçhan hakkı kullanımında, oy hakkında, tasfiye sonucuna katılmada, organ üyeliklerine aday göstermede v.s. 8

9 bazı ayrıcalıklar tanınabilir. Ancak Yatırım Ortaklıklan kurucu intifa senedi, oydan yoksun hisse senedi, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan hisse senetleri dışında imtiyaz veren hisse senedi ihraç edemezler. Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri Yeni taahhüt veya ödeme yolu ile çıkanlan, diğer bir deyişle bedelli artınma konu olan hisseler ya kuruluş aşamasında çıkanlırlar ya da sermaye artınmlannda, rüçhan hakkı kullanımıyla eski ortaklar tarafından veya halka arz yoluyla üçüncü kişiler tarafından satın alınırlar. Bu hisseler karşılığında ortaklık dışı kaynaklardan ortaklığa ödeme yapılmış olur. Yedek akçe, dağıtılmamış kar, yeniden değerleme değer artış fonu, gayrimenkul satış kazançlan veya iştiraklerdeki değer artışlannın sermayeye eklenmesi nedeniyle çıkanlacak hisse senetleri için yeni bir ödeme veya yeni bir taahhüde gerek yoktur. Burada aslında mevcut paylann değerleri yükseltilmekte ve gerçekte iç kaynaklardan bir ödeme yapılmaktadır. Bu durumda yeni hisse senetleri eskisinin uzantısı olduğundan, bedelsiz hisse senetlerini edinme hakkı eski ortaklara yani pay sahiplerine aittir. Primli ve Primsiz Hisse Senetleri Türk hukuk sisteminde nominal değeri bulunmayan hisse senedi ihracı söz konusu değildir. Öte yandan TTK'nun 286'ncı maddesine göre de itibari (nominal) değerinden aşağı bir bedelle hisse senedi ihraç edilememektedir. Üzerinde yazılı değer ile ihraç edilen hisse senetlerine primsiz, nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine primli hisse senedi denir. Primli hisse senedi ihracı için ya esas sözleşmede hüküm bulunmalı ya da genel kurul tarafından karar alınmalıdır. Kayıtlı Sermaye Sisteminde ise, esas sözleşme ile yetki verilmiş olmak üzere, yönetim kurulu karan ile primli hisse ihraç edilebilir. Primli hisse senedi ihraç edilmesi halinde oluşacak emisyon primleri vergiye tabi olmaktadır. Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri Kurucu hisse senetleri, belli bir sermaye payını temsil etmediği gibi, şirketin yönetimine katılma hakkını da vermez. Bu durumda, kuruluş hizmeti karşılığı olmak üzere, ana sözleşme hükümleri gereğince, şirket kânnın bir kısmını iştirak hakkı temin etmek üzere ve daima kurucuların adlanna yazılı olmak şartıyla ihraç edilir. (TTK md.402) İntifa hisse senetleri, şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak kuruluştan sonra verilen ve sermaye payını temsil etmeyen hisse senetleridir. Şirket kânndan kanuni yedek akçe aynldıktan sonra bütün hisselere ödenmiş sermayenin %5'i oranında kanuni birinci temettü ödenmeden, gerek imtiyazlı hisselere, gerekse sermaye payını temsil etmeyen kurucu ve intifa hisse senetlerine özel temettü ödenmez, ödenebilecek miktarda kalan kârın %10'unu geçemez (TTK md.298). 9

10 2)TAHVİLLER 2 Ttk md. 420'ye göre anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine "tahvil" denir. Tahvil hamilinin bir şirkete kullandırdığı sermaye yabancı sermayedir. Tahvil hamili, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil hamili şirketin aktifi üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Buna karşılık şirketin brüt kanndan öncelikle tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. Tahvil sahipleri alacaklannı aldıktan sonra şirketin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Tahvil hamili ile şirket arasındaki hukuki ilişki vade sonunda sona erer. Tahvil hamili tahvili çıkaran şirketin kar-zarar riskine katılmaz. Şirket zarar etse de günü gelince belli miktardaki anapara ve faizlerini alır. Tahvil Türleri Klasik tahvilleri kendi içinde aşağıdaki şekilde ayırabiliriz: Devlet Tahvilleri - Özel Sektör Tahvilleri (State bonds, government bonds, public sector bonds - corporate bonds, private sector bonds) Maliye Bakanlığı tarafından belli amaçlarla çıkanlan dahili istikraz (iç borçlanma-internal borrovving) tahvilleri uzun vadeli, hazinenin dönemsel ihtiyaçlan için çıkanlan tahviller ve hazine bonolan (treasury bills, T-bills) ise kısa vadelidir. Özel sektör tahvillerinde vade en az 2 yıldır. Hazine bonolan kısa vadeli, çok defa kuponsuz; tasarruf bonolan orta vadeli tahvil mahiyetinde olup ihraç şartlan ve faiz oranları değişiktir. Uzun vadeli devlet tahvilleri her zaman işlemiş faiziyle birlikte paraya çevrilebildiği için faiz oranları daha düşüktür. Devlet tahvilleri ihalelerde teminat olarak kullanılabilir. Belediyeler (municipal bonds) ve kamu kuruluşlannın çıkardığı tahviller de devlet tahvilleri sayılır. Primli Tahviller-Başabaş Tahviller-İskontolu Tahviller İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerle (face value) satışa çıkanlıyorsa, bu başabaş tahvildir. Nominal değerinden daha yüksek bedelle satışa çıkanlan tahvillere primli tahvil denir. Bunun aksine, nominal değerden daha düşük bedelle satışa çıkanlan tahvillere ise iskontolu tahvil denir. Ticaret Kanunumuz hisse senetlerinin nominal değerden daha aşağı bedelle ihraç edilmesini yasakladığı halde (TTK m.286) tahviller için böyle bir engel yoktur. Tahvil ihraçlarını düzenleyen diğer mevzuatımız da tahvillerin nominal değerlerinin %5'i kadar düşük bedelle ihracına izin vermektedir. Ayrıca satışın son gününden yani faizin işlemeye başladığı tarihten önce satın alanlara, erken satın alma süresine isabet eden faiz kadar indirim yapılabilmektedir. İkramiyeli Tahviller 2 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi, Mart 2008, 10

11 Tahvillerin satışını teşvik etmek için faiz ve erken satış priminden başka para ikramiyeleri de verilebilir. Ancak her ne isim altında olursa olsun, alıcılara sağlanacak menfaatler tahvilin itfa tablosunda belirtilen faiz ödeme tutannın içindedir. Türkiye'de, tahvil sahiplerine nakdi ikramiyeli çekilişler de dahil, her ne nam altında olursa olsun, faiz dışında bir menfaat sağlanamaz. (RG: , TC Merkez Bankası) Nama ve Hamiline Tahviller Tahviller bütün menkul kıymetler gibi nama ve hamiline yazılı olabilirler. Halka arzedilmeksizin satılmak üzere ihraç edilecek tahvillerin nama yazılı olarak çıkanlmalan sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde zorunludur. Paraya Çevrilme Kolaylığı Olan Tahviller Özel sektör tahvillerinin normal olarak belli bir vadesi vardır. Halihazır mevzuatımıza göre bu vade 2 yıldan az olmamak üzere serbestçe belirlenir. Çıkanlan tahvillerin bedellerinin vade sonunda halka geri ödenmesi genellikle bir defada olmaz. Normal iktisadi şartlar altında 5 seneye varan bir itfa planı dahilinde tahvil bedelleri geri ödenir. Bazı tahvillerde ise tahvillerin ihracından itibaren belli bir süre geçtikten sonra istenildiği zaman işlemiş günlük faiziyle birlikte paraya çevrilme imkanı vardır. Bazı tahvillerde bu imkan her an kullanılabilir, bazılannda ise şirkete talepte bulunulması halinde bu tahviller itfaya dahil edilerek faiz ödeme tarihinde kupon ödemesiyle birlikte itfaya tabi tutulur. Garantili ve Garantisiz Tahviller Çıkanlan tahvillerin satış şansını arttırmak için bir bankanın veya şirketin bağlı olduğu holdingin garantisi sağlanır. Banka veya holdingin garantisi, çıkanlan tahvillerin anapara ve faizlerinin vadelerinde geri ödenmesini kapsar. Aynca tahvili çıkaran şirket büyük ve tanınmış bir holdingin bağlı kuruluşu (underlying company) olduğu halde kendisi şirket olarak tahvil piyasasında tanınmamış olabilir. Bağlı olduğu holdingin garantisinin de satış ilanlanyla belirtilmesi tahvillerin satış şansını arttırabilir. (underlying bond) Sabit ve Değişken Faizli Tahviller Enflasyonun hızlandığı dönemlerde piyasa cari faiz oranının (current rate) tahvil faiz oranlarını kısa zamanda geride bırakması, faiz oranlanyla devamlı şekilde yukan aşağı oynanması, tahvil piyasasında istikrarsızlığa sebep olur. Değişken faizli tahviller böyle durumlarda tahvil piyasasının tıkanmaması için ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldırmak üzere piyasamızda ilk defa 1981 yılında Merkez Bankası'nca ihdas edilmiş, daha sonra Seri:II, No:4 Tebliğine ek Seri:II, Tebliğ No:13 md ile yeniden düzenlenmiştir. Tebliğe göre faiz ödemeleri 3, 6 aylık ya da 1 yıllık dönemler itibariyle kuponlara bağlı olarak yapılabilir. İndeksli Tahviller 11

12 Yine hızlı enflasyon yıllannda görülen bir tahvil uygulamasıdır. Değişken faizli tahvillerde yalnız faiz oranı enflasyona karşı korunmaktadır. Anaparayı korumakta, dövize ya da altına indeksli tahviller daha güvenceli olmaktadır. Bu tip tahvillerde ihraç tarihi ile vade günü arasında altın fiyatlannda ya da belli bir dövizin kurundaki artış yüzdesine göre anapara arttınlarak tahvil sahibine ödenir. 3)DEVLET TAHVİLLERİ VE HAZİNE BONOLARI 3 Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtiçi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade etmektedir. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen DİBS'ler genel olarak vadeleri dolmadan paraya dönüştürülemezler. Başka bir deyişle, borçlu olan devlet, DİBS sahiplerine vade sonunda ilgili borç tutannı öder. Bununla birlikte DİBS'ler, vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp satılmaktadırlar. DİBS'ler, hem kamunun kaynak ihtiyacının giderilmesinde hem de para ve sermaye piyasalannda önemli birer araçtırlar. Bu yönüyle DİBS'ler para politikalannın yürütülmesi, faiz oranlannın oluşması ve ekonomideki fon hareketlerinde önemli bir role sahiptir. Ülkemizde DİBS'ler farklı açılardan sınıflandınlmaktadır. İhracı yapılan DİBS'ler vadelerine, ihraç yöntemlerine, ihraç edildikleri para birimi cinsine, faiz ödeme türlerine, üzerlerinde kupon taşıyıp taşımamalanna ve ihraç amacına göre sınıflandırabilir. En çok kullanılan sınıflandırılma vadeye göre yapılmaktadır. Buna göre; 1 yıl (364 gün) ve daha uzun vadeli DİBS'ler Devlet Tahvili, 1 yıldan kısa vadeli DİBS'ler ise Hazine Bonosu, olarak adlandınlmaktadır. DİBS'ler bunun yanı sıra ihraç edildikleri para birimi cinsine göre de yaygın olarak sınıflandırılmaktadırlar. Zira ülkemizde, Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz ve YTL üzerinden iç borçlanma senedi ihraçlan yapılabilmekte, döviz üzerinden ihracı gerçekleştirilen senetler ya döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak ihraç edilmektedir.döviz cinsi ve dövize endeksli senetler arasındaki en belirgin fark, döviz cinsinden senetlerin borçlanma ve ödemelerine ilişkin işlemlerin dövizle yapılmasına karşın dövize endeksli senetlerin borçlanma ve ödemelerinin belirlenen kur üzerinden hesaplanan YTL üzerinden yapılmasıdır. Türkiye'de DİBS ihracı Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu süreçte Hazine'nin mali ajanı olarak görev almaktadır. Hazine Müsteşarlığı, borçlanma programı çerçevesinde finansman ihtiyacını karşılarken çeşitli yöntemlerle Devlet Tahvili ve Borçlanma Senedi ihraç etmektedir. İhaleYöntemi 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi, Mart 2008, 12

13 TAP Yöntemi Doğrudan Satış Yöntemi Halka Arz Yöntemi 4)GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS) 4 Gelir ortaklığı senetleri (Revenue Sharing Certificates) köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlanna ait olanlann gelirlerine, gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkanlacak senetlerdir. Bu tanım iki önemli özellik arz etmektedir. a) Gelir ortaklığı senedi ulaşım, haberleşme, enerji kesiminde kamuya ait olan alt yapı tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir. b) Bu gibi tesislerin mülkiyeti ve işletmesi ile ortaklık senedi alanlann hiçbir ilgisi yoktur. GOS ile ilgili SPK ve TTK'da bir düzenleme yoktur sayılı Tasarruflann Teşviki ve Kamu Yatınmlannın Hızlandınlması Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesinde, gelir ortaklığı senetleri "kamu iktisadi kuruluşlan (KİK) ve iktisadi devlet teşekkülleri (İDT) dahil olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlanna ait altyapı tesislerinin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olmalan için çıkanlacak senetler" olarak tanımlanmıştır. Diğer bir düzenleme de Kamu Ortaklığı Fonu Yönetmeliği (R.G ) ile yapılmıştır. Gelir ortaklığı senetleri, hukuki statüsü itibariyle adındaki "ortaklık" ibaresine rağmen, değişken faizli bir tahvil özelliği taşımaktadır. İstenildiği an paraya çevrilebilir, genellikle üç veya beş yıl vadeli ve başlangıç yıllannda vergiden muaf tutulmuştur sayılı kanunun 14'üncü maddesi ilk beş yıl gelir ortaklığı senetlerinden hiç vergi alınmamasını, bunu izleyen üç yıl için vergilerde %50 indirim yapılmasını öngörmekteydi. Şu an gelir ortaklığı senetleri, 0.10 gelir vergisi stopajına tabidir. ( tarihli Resmi Gazete /10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan) Gelir ortaklığı senetleri, vergi avantajı ve teminat olarak kullanılabilmesi gibi nedenlerle işletmelerin ve kurumsal tasarrufçulann talep ettiği bir menkul değertürü olmakla beraber, yatınmcılann gelir ortaklığı senetlerini talep etmelerinin değişik nedenleri de olmaktadır. Öncelikle gelir ortaklığı senetlerinin ihracı ile tasarruf sahibi, tahvil ve hisse senedi dışında menkul kıymet türleri de olduğu konusunda bilinçlenmiştir ve tasarrufların boşta kalan bir bölümü de bu suretle hareketlendirilmiştir. 4 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Eğitim Semineri 2008, 13

14 Bazı olumlu yanlannın yanı sıra, gelir ortaklığı senetlerinin sakıncalı taraflan da bulunmaktadır. Gelir ortaklığı senetlerinin en önemli sakıncalanndan biri, bunlara devletçe taahhüt edilen enflasyon oranının üzerinde gelir sağlama garantisi sorunudur. Bu durumda gelir ortaklığı senedi uygulaması ile kamu hizmeti anlayışı çelişmektedir. Eğer enflasyon ve faiz oranları düşürülmezse, senet satın alanlara taahhüt edilen reel gelirin gerçekleştirilebilmesi için bu hizmetlerin (köprü, elektrik vb.) fiyatlanna zam yapılması gerekmektedir. Ayrıca sistemin olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaması için elde edilen fonlann hızla yatınma dönüştürülmesi gerekmektedir. Tamamlanması yıllar alacak olan büyük baraj projelerinin, ortaklık senedi süresi içinde tamamlanıp gelir getirmesi güç olacağından, bunlann anaparalan ya hazineden karşılanacak, ya da yeni gelir ortaklığı senetleri çıkanlarak bunlardan elde edilecek gelirlere ihtiyaç duyulacaktır. 5)YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELERİ 5 Yatınm fonlanna ilişkin esaslar Seri:VII, No:10 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım Fonu; Kanun hükümleri uyannca halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslanna göre, aşağıda belirtilen varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır: a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri, özel ve kamu borçlanma senetleri, b) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel ve kamu borçlanma senetleri ve hisse senetleri, c) Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları, d) Kurul'ca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlan, repo, ters repo, future, opsiyon ve forvvard sözleşmeleri, e) Nakit değerlendirmek üzere yapılan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemleri. Yatınm fonunun mal varlığı, kurucunun Kanun'dan, ilgili tebliğden ve fon içtüzüğünden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluğunu karşılaması dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez. 5 TSPAKB Eğitim Semineri 14

15 Katılma Belgeleri Katılma belgesi, belge sahibinin kurucuya karşı sahip olduğu haklan taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir senet olup kaydi değer olarak tutulur. İçtüzüğünde kurucu dışındaki aracı kuruluşlarca serbestçe alım satımı öngörülen A tipi yatırım fonlannın katılma belgeleri menkul kıymet sayılır. 6)BORSA YATIRIM FONLARI Borsa Yatırım Fonu; katılma belgeleri borsa pazarlannda işlem gören, fonun oluşturulma sürecine doğrudan katılan yetkilendirilmiş katılımcılann fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde, portföyde yer alan menkul kıymet ve nakdi biraraya getirerek karşılığında fon katılma belgesi alabildiği ya da söz konusu kurumlann en az asgari işlem birimine tekabül eden fon katılma belgelerini saklamacı kuruluşa iade edip karşılığında fonun içindeki menkul kıymetlerin payına düşen kısmını alabildiği, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslanna göre portföy işletmek amacıyla kurulan malvarlığıdır. 7)BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR 6 Bankalann, sermaye piyasasından kaynak sağlamak amacıyla çıkaracaklan banka bonolan ve banka garantili bonolann nitelikleri ile bunlann ihracına dair esaslar, Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddeleri ile Seri:III, No: 12 sayılı "Banka Bonolan ve Banka Garantili Bonolann Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile düzenlenmiştir. Banka Bonoları (BB), kalkınma ve yatınm bankalannın (banka) Seri:III, No:12 Tebliği hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakip ihraç ettiği en az 60, en çok 720 gün vadeli, emre veya hamiline yazılı kıymetli evraktır. Banka Garantili Bonolar (BGB) ise, kalkınma ve yatınm bankalarından kredi kullanan anonim ortaklıklann, bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatı ile düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer senetlerden, bu krediyi kullandırmış olan banka tarafından kendi garantisi altında ve Kurul'ca kayda alınmasını müteakip, ihraç edilen en az 60, en çok 720 gün vadeli kıymetli evraktır. Banka bonolan ve banka garantili bonolar yatınm ve kalkınma bankalannın finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılan enstrümanlar olmakla birlikte banka garantili bonolar için bankanın temerrüde düşmesi riskine karşılık kredi kullandınlan anonim ortaklıklann da taahhüdünü içeren çift taraflı bir koruma söz konusudur. 6 TSPAKB Eğitim Semineri 15

16 8)HİSSE SENETLERİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİLLER (HDT) 7 Ortaklıklann uzun süreli fon sağlamada kullanabilecekleri araçlardan birisi de tasarruf sahiplerine, belirli koşullar altında, tahvili hisse senedi ile değiştirme hakkı sağlayan ve bu çerçevede kısmen sabit getirili menkul kıymet, kısmen hisse senedi niteliği taşıması nedeniyle finans literatüründe karma (hibrit) menkul kıymetler grubuna dahil edilen sermaye piyasası araçlan olan değiştirilebilir (convertible) tahvillerdir. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil (HDT), sahibine elindeki tahvili önceden belirlenmiş sayıdaki hisse senedi ile değiştirme hakkı veren sabit getirili menkul kıymet olarak tanımlanmaktadır. HDT ihracı özellikle, hisse senedi piyasasının sunduğu yüksek getiri potansiyelinden yararlanmayı amaçlayan, bununla birlikte hisse senedi fiyatlanndaki değişkenliğin getirdiği riski üstlenmek istemeyen yatırımcılara hitap etmektedir. HDT'in en temel özelliği tahvillerin içerdiği anapara güvencesi ile hisse senetlerinin sağladığı sermaye kazancını bir arada sunmasıdır. HDT ihracı gerçekleştiren şirketler, sabit getiri ile birlikte değiştirme hakkının da tasarruf sahiplerine tanınmasının etkisi ile, fiyatlamada esneklik kazanmakta ve düşük maliyetle fon temin edebilmektedirler. Ülkemizde HDT'lere ilişkin düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanununda yer alan hükümler ile bu hükümler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkanlan Tebliğ ile yapılmışır. Dünya uygulamasında HDT'lerin ihraçcı ortaklığın hisse senetlerinin yanısıra ihraçcı ortaklık dışındaki şirketlerin hisse senetleri ile değiştirilebilmesi söz konusu olmakla birlikte ülkemiz mevzuatında HDT'lerin yalnızca ihraçcı ortaklığın hisse senetleri ile değiştirilebileceği düzenlenmiştir. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracı yoluyla, şirketlerin borçlanma piyasalanna erişimi kolaylaşmaktadır. Hisse senedi ile değiştirilebilme özelliği nedeniyle, HDT'nin içerdiği faiz oranı tahvillere kıyasla daha düşük olarak belirlenebilmektedir. Yatınmcılann daha düşük faiz oranına razı olmalannın nedeni, ihraçcı ortaklığın hisse senetlerinin potansiyel değer artışı olup, gelecekte beklenen anapara artışı için, cari gelirden vazgeçilmektedir. Sermaye piyasalan yoluyla fon teminini amaçlayan bir şirketin hisse senetlerinin piyasa değerinin düşük olması ve ihtiyaç duyulan fonun sağlanabilmesi için ihraç edilmesi gereken hisse senedi adedinin çok yüksek olması nedeniyle ihraç, mevcut hisse senetleri üzerinde sulandırma etkisi yaratacağından, şirket hisse senedi ihracını avantajlı bulmayabilir. Sabit getirili menkul kıymet ihracı da şirket açısından oldukça maliyetli olabilecektir, çünkü şirket benzer risk ve vade koşullanna haiz borçlanma senetlerinin sağladığı getiriyi tasarruf sahiplerine sunmak durumunda kalacaktır. 7 TSPAKB Eğitim Semineri 16

17 Bu çerçevede, şirket daha düşük faiz oranı ile HDT ihracını tercih edecek ve hisse senetlerinin cari piyasa değeri ile artış potansiyelini dikkate alarak değişim oranı ve değişim fiyatını belirleyecektir. Değiştirme oranı yükseldikçe yatınmcılann ihraç edilecek menkul kıymete ilişkin talebi olumlu etkilenecektir. HDT, değişim değeri veya tahvil değeri ağırlıklı olarak değerlenebilir. Uygulamada ise, her iki faktör esas alınarak piyasa fiyatı belirlenmektedir. 9)VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER (VDMK) 8 Menkul kıymetleştirme (securitization) uygulamasının alacaklara dayalı bir versiyonu olarak türetilen varlığa dayalı menkul kıymetler, Temmuz 1992'de düzenlenerek Türk Sermaye Piyasasının en çok ilgi çeken yatırım enstrümanlanndan biri olmuştur. Menkul kıymetleştirme uygulaması ile çok sayıda borçlunun bulunduğu, belli bir zamana yayılmış ve belgelenmiş alacak kalemleri ile aktifin diğer bir bölümünü oluşturan duran varlıklann menkul kıymet haline getirilerek alım satımının yapılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Şimdiye kadar menkul kıymetler, ortaklık bilançolannın pasifine bağlı olarak çıkanlırken menkul kıymetleştirme ile bilanço aktiflerine bağlı menkul kıymet çıkarılabilmesi de söz konusu olmuştur. Varlığa dayalı menkul kıymetlerin SPK kaydına alınma esaslan Seri:III, No:14 sayılı "Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklannın Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliği" ile düzenlenmiştir. Varlığa dayalı menkul kıymetler, Tebliğ ile belirlenen ihraçcıların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacaklan veya Tebliğ hükümleri çerçevesinde temellük edecekleri alacaklan karşılığında, Kurul'ca kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evraktır. Diğer bir deyişle, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler doğrudan veya alacaklann temellükü suretiyle dolaylı olarak ihraç edilebilir. (Burada "temlik", alacağın devredilmesi; "temellük" ise alacağın devralınması olarak düşünülebilir). Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracında Kanun'un 13'üncü maddesinde belirtilen limitler uygulanmaz. Garanti veren banka. (Bankalar tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerde bu unsur aranmaz.) Bankalar dışındaki ihraççılar tarafından ihraç edilen VDMK'lerde SPKr.nca gerekli görülmesi halinde banka garantisi sağlanması şarttır. 8 TSPAKB Eğitim Semineri 17

18 10)FİNANSMAN BONOLARI 9 Batı ülkelerinde "commercial paper" olarak adlandınlan ve vadelerinin kısalığı nedeni ile para piyasası aracı olarak kabul edilen finansman bonolannın ihraç koşullan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli Seri:III, No:13 Tebliği ile düzenlenmiştir. Finansman bonolan, ihraçcılann borçlu sıfatıyla düzenleyip Kurul kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıklan emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evraktır. Finansman bonolannın vadesi 60 günden az 720 günden çok olmamak üzere ihraççı tarafından belirlenir. Finansman bonolan vadenin 1 /4 ünü geçmeyecek satış süresi içinde her gün, iskonto esasına göre hesaplanan değer üzerinden satılır. İskontolu olarak ihraç edilir. Finansman bonolannın nominal değeri anapara ile faizi içerir. 11)DEPO SERTİFİKALARI 10 Depo sertifikaları yatınmcılara yabancı menkul kıymet edinme ve işlem yapma imkanı verirken ihraçcılara da uluslararası piyasalara girme imkanı tanımıştır. Depo sertifikalan menkul kıymetlerin ihraç edildiği ülke dışındaki başka ülkelerde de halka arz edilmesinde kullanılan ve asıl menkul kıymetleri temsil eden belgelerdir. Bu belgelerin dayandığı menkul kıymetler ihraçcının ülkesindeki bir saklama kuruluşunun kasalannda muhafaza edilmektedir. Depo sertifikası sahipleri yasal olarak bütün kar payı alma haklanna sahiptirler ve bu kar paylannı kendi ülkelerindeki para birimi olarak alırlar. (Örneğin ABD'de ihraç edilen bir Türk şirketinin kar payı ABD'deki yatınmcıya dolar olarak ödenir.) Ülkemizde depo sertifikalan için ayn bir düzenleme yapılmamış olup, Kurul'un Seri:III, No:20 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği içinde düzenlenmiştir. Yabancı sermaye piyasası araçları; çıkarıldıkları ülke borsalannda alım satım konusu olan ve Kurul'ca niteliği belirlenen menkul kıymetler ile hak ve alacaklan temsil eden diğer kağıtlardır. (Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonu katılma belgeleri v.b.) Depo sertifikası; Takasbank veya Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşlarında depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkanlan ve bu menkul kıymetlerin verdiği haklan aynen sağlayan, bunlara özdeş, hamiline yazılı, nominal değeri temsil ettiği yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden ifade edilen sermaye piyasası aracıdır. Depo sertifikalannın temsil ettiği yabancı menkul kıymetler, Kurul'a yapılacak kayda alınma başvurusu öncesinde saklama kuruluşunda aracı kuruluş adına depo edilir. Saklama 9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi, Mart 2008, 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi, Mart 2008, 18

19 kuruluşundan alınacak belge Takasbank'a teslim edilir ve Kurul'ca kayda alınmayı müteakip depo sertifikalan Takasbank tarafından aracı kuruluş adına çıkanlır. Depo sertifikalan istendiğinde, depo sertifikası sahiplerince temsil ettikleri yabancı menkul kıymetler ile değiştirilir. Aracı kuruluşun iade edilecek yabancı menkul kıymetleri Takasbank'a bildirmesini müteakip, Takasbank'tan alınacak durumu açıklayan yazı ile birlikte aracı kuruluş saklama kuruluşuna başvurarak söz konusu menkul kıymetin iadesini ister. 12)VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ 11 Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye aynlır. Spot piyasalar, belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunlann karşılığı olan paranın işlemin ardından takas günü el değiştirdiği piyasalardır. İMKB bünyesinde faaliyet gösteren Hisse Senetleri Piyasası ve Tahvil ve Bono Piyasası ile Bankalararası Döviz Piyasası spot piyasalara örnek olarak verilebilir. Türev piyasalar, ilerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın, bugünden alım satımının yapıldığı piyasalardır. Vadeli piyasalarda işlem gören sözleşmeler spot piyasa işlemlerine göre daha karmaşık ve bu nedenle profesyonel yatınmcıya daha fazla hitap eden ürünlerdir. Özellikle küçük yatınmcılann türev ürünler hakkında yeterince bilgilenmeden işlem yapmaya başlamamalan daha sonra karşılaşılabilecek olumsuz sonuçlann önlenmesi açısından yararlıdır. Türev piyasalann tanımı forvvard, swap, futures ve opsiyon işlemlerinin tamamını içermektedir. Esas itibanyla, vadeli piyasalar kavramı türev piyasalan, vadeli işlem sözleşmesi kavramı "futures" sözleşmelerini, opsiyon kavramı da "options" sözleşmelerini ifade etmektedir. Daha çok tezgahüstü piyasada yapılmakta olan ve İngilizce adı forvvard olan sözleşmeler ise Türkiye'deki finansal piyasalar tarafından da "forvvard" olarak adlandınlmaktadır. Diğer taraftan, vadeli işlem sözleşmeleri (futures) ve opsiyon sözleşmeleri çoğunlukla organize borsalarda işlem görmekte, bunun doğal bir sonucu olarak da, vade, sözleşme büyüklüğü, teminat oranlan, fiyat adımlan gibi işlem kriterleri ilgili borsalar tarafından belirlenmektedir. Organize borsalarda işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin standartlaştınlmasının en önemli nedeni piyasanın likit olmasını sağlamaktır. Vadeli işlem sözleşmesi, sözleşmenin taraflarına bugünden, belirlenen ileri bir tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştınlmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. Diğer taraftan, vadeli işlem sözleşmesine benzer özellikler taşıyan forvvard işlemlerin en temel özelliği, organize borsalarda yapılmaması, dolayısıyla fiyat, miktar ve vade gibi unsurların standart olmayıp, tarafların 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi, Mart 2008, 19

20 karşılıklı anlaşmasıyla belirlenmesidir. Forvvard işlemlerde, doğal olarak, takas garantisi de bulunmamakta ve taraflar kredi riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Forvvard sözleşmelerin en temel avantajı ise alıcı ve satıcı taraflara ihtiyaçlanna göre vade, büyüklükvb. unsurlan serbestçe belirleyebilme imkanını sağlamasıdır. Opsiyon sözleşmesi ise, opsiyon primi olarak tanımlanan bir meblağın alıcı tarafından satıcıya ödendiği ve alıcı tarafa işlemin yapıldığı tarih itiban ile, belirlenen ileri bir tarihte veya opsiyonun tipine bağlı olarak söz konusu tarih öncesinde, üzerinde anlaşılan bir fiyattan, standartlaştınlmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi opsiyonun tipine göre alma veya satma hakkını veren, buna karşılık satıcıya yükümlülük getiren sözleşmedir. Vadeli işlem sözleşmeleri kadar yaygın olmamakla birlikte, opsiyon sözleşmeleri de organize borsalar bünyesinde işlem görmekte, ancak tezgahüstü piyasada işlem gören opsiyon sözleşmelerinde de işlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşmektedir. Forward, Futures ve Opsiyon Sözleşmelerinin Karşılaştırılması Temel Ozellikler Forward Futures Opsiyon 1. Riskten Korunma Aracı Evet Evet Evet 2. Standart Sözleşmeler Hayır Evet Evet 3.Borsada/Tezgahüstü Piyasada (OTC) İşlem OTC Borsa Borsa ve OTC Görme 4. Fiziki Teslimat Var Genelde yok Hak Kullanılırsa Var 5. Teminat Zorunluluğu Genelde yok Var Satıcı Için Var 6. Vadeye Kadar Nakit Akışı Yok Var Satıcı Için Var 7. Kredi Riski Var Yok Yok 8. Kaldıraç Etkisi Onemi yok Var Var 9. Hak ve Yükümlülük Birlikteliği Var Var Yok Diğer Sermaye Piyasası Araçları Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları kurulca belirlenen evraktır. Ancak çek, poliçe, nakit, bono ile mevduat sertifikalan sermaye piyasası aracı olarak sayılmamaktadır. 20

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR

BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR BORSA YATIRIM FONLARI VARANTLAR VE SERTİFİKALAR İÇİNDEKİLER 1 Borsa Yatırım Fonu Tanımı 3 Özellikleri Borsa İstanbul A.Ş. Reşit Paşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul Tel: +90 212 298

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26482 Resmi Gazete Tarihi 03.04.2007 1 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13/6/2006

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı