SENIOR DESIGN PROJECT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SENIOR DESIGN PROJECT"

Transkript

1 SENIOR DESIGN PROJECT Department 2014

2 Yol Haritası (RoadMap) Müfredat (Curriculum) İşlem/Süreç (Process) Proje Konusu & Proje Grubunun bulunması (Find Project Area & Project Group) Danışman Bulunması / Find Advisor Kaydolma / RegistraJon ÇıkMlar / Deliverables Sunum / PresentaJon AraşMrma Alanı / Research Areas

3 Müfredat(Curriculum) CENG497 dersi armk 3. senenin 2. döneminde alınacakmr. (CENG497 will be registered in the 2. semester of the 3rd. year from now on) Bilgisayar Mühendisliği Departmanı müfredamnda iki dönemde de BiJrme Tezi dersini sunmaktadır(both CENG497 and CENG498 are open in a semester) CENG497/BILM497 Güz Dönemi (Fall Semester) CENG498/BILM498 Bahar Dönemi, (Spring Semester) Öğrenciler mezun olabilmek için her iki derside geçmek zorundadır (Students have to pass both to graduate) İlk dersten geçmeden, ikinci ders alınamamaktadır. (Without passing CENG497, you can not register for CENG498)

4 Yol Haritası(RoadMap) Müfredat İşlem/Süreç (Process) Proje Konusu & Proje Grubunun bulunması Danışman Bulunması Kaydolma ÇıkMlar Sunum AraşMrma Alanı

5 Adım 1a: Proje konusunun bulunması (Finding Your Project Topic) Mezun olduğunuzda ne yapmak istediğinizi düşünün (Think about what you would like to do when you graduate ) Büyük bütçeli projelere dönüşecek orijinal fikirler inşa edin (Build up ideas which could turn to projects with big budgets) Departmanınızda öğrejm kadrosu taragndan yapılan araşmrmalardan fikirler elde edin. (You mah get ideas from the research done by the academics in your department) ÖğreJm kadromuzun birçok farklı alanda araşmrmaları mevcuhur (Your professors study in many different research areas)

6 Adım 1b: Proje grubunun bulunması (Finding Your Project Group) BiJrme Projesi grup olarak yapılan bir çalışmadır. (Senior Design Project is a group work) Min 2 Max 4 kişiden oluşabilir (Your group may consist of minimum 2, maximum 4 people) Sizin ile aynı ideallere sahip ve aynı yolda yürüyeceğiniz ekip arkadaşlarını bulun (Find group members who have the same ideals and would like to follow the same path)

7 Yol Haritası(RoadMap) Müfredat İşlem/Süreç Proje Konusu & Proje Grubunun bulunması Danışman Bulunması / Find Advisor Kaydolma ÇıkMlar Sunum AraşMrma Alanı

8 Adım 2: Danışman Seçimi (Finding an Advisor) Projenizde sizin haricinizde en önemli etken danışmanınız olacakmr (Your advisor is the most important factor in your project beside you) Projenizin devamı için sizi teşvik edip mojve edecek danışmanı bulunuz (Find an advisor who will mojve you throughout your project) Akıllıca bir seçim yapınız(choose wisely): GerçekleşJrmek istediğiniz proje konusu ile paralel konularda çalışan danışman seçiniz (Choose an advisor whose research area is related to your project topic) Kolaylıkla ilejşime geçebileceğiniz bir danışman seçiniz (Your advisor should be somebody you get along with and can contact when needed)

9 Adım 2: Danışman Seçimi (Finding an Advisor) Bu süreç iki- taraflı bir anlaşma protokolüdür (This is a two- way handshaking protocol) Derse kaydolmadan önce danışmanınızın size danışmanlık yapmayı kabul etmesi gerekiyor.(your advisor has to agree to be your advisor) Proje fikirleriniz hakkında kendisi ile görüşün ve araşmrma alanlarını sorun (Make an appointment with the supposed advisor and talk about your project ideas and ask if she/he has any project topics in their ares) Beraber ne yapabileceğiniz hakkında görüşün (Discuss what you can do together)

10 Yol Haritası(RoadMap) Müfredat İşlem/Süreç Proje Konusu & Proje Grubunun bulunması Danışman Bulunması Kaydolma / RegistraQon ÇıkMlar Sunum AraşMrma Alanı

11 Adım 4: Derse Kaydolma (RegistraJon) Şimdi, herşey ayarlandı (Everthing is set now) 3. sınıflar danışmanınız taragndan açılan CENG/BILM 497 dersine kayıt olun. (Third years: Go and register for CENG497) 4. sınıflar bir an önce proje konunuzu belirleyin. (Fourth years: You already have registered, you may skip this step) Önce davranın ve projenize erken başlayın (Start early) Projeye erken başlamanız daha iyi çalışmanıza ve güzel sonuçlar almanıza yardımcı olacakmr (It will be you to prepare a beher project and even get grants to start your own company)

12 Yol Haritası(RoadMap) Müfredat İşlem/Süreç Proje Konusu & Proje Grubunun bulunması Danışman Bulunması Kaydolma ÇıkTlar / Deliverables Sunum AraşMrma Alanı

13 Adım 4: ÇıkMlar (Deliverables) CENG/BILM 497 Gereksinimler (Requirements) Danışmanınız ile yapacağınız hapalık(periyodik) proje toplanmlar/görüşmeler (Periodik weekly meejngs with your advisor) Başlangıç/İlerleme Raporu (Progress Report) Özet/Abstract Problem Tanımı/Problem DefiniJon Yaklaşım/Approach Yöntem ve GelişJrme Planı/Methods and ImplementaJon Plan Proje Önerisi ve Projenin %20 lik kısmının gelişjrilmesi, Dönemin sonunda tamamlanması gereken iki önemli husustur (Project Proposal and 20% of coding should be completed by the end of the semester) Tübitak 2209 A/B, Teknogirişim veya KOSGEB proje önerisi formam ile proje başvurusunda bulunacaklar için bu desteklerin başvuru formatları kabul edilecekjr. (If you think for applying for a TUBITAK, Teknogirişim or KOSGEB grant, their project proposal formats are also acceptable ) Danışman Proje grubu öğrencilerinin notunu verir (The advisor gives the grade of your project)

14 Adım 4: ÇıkMlar(Deliverables) CENG/BILM 498 Gereksinimler (Requirements) Danışmanınız ile yapacağınız hapalık(periyodik) proje toplanmlar/görüşmeler (Periodic weekly meejngs with your advisor) Proje gelişjrilmesinin tamamlanması (Complete implementajon of the project) Poster Dönem sonunda bölüm taragndan düzenlenecek poster konferansında projenin sunumunun poster ile yapılması. (Bu dönem Fall 2014 de CENG498 dersi alanlar sadece final raporu hazırlayacakmr) (At the end of the semester the department will organize a poster session in which you will present your projects as posters (Students who took CENG498 will complete a final report only)) Proje notunun %50 kısmı Danışman taragndan, geriye kalan %50 kısmı da posterinizi değerlendiren Jüri taragndan belirlenecekjr. (The jury will evaluate your posters and give 50% of your grades and the rest 50% will be given by your advisor) Projesi destek alarak tamamlanan öğrencilerin AA ile geçmesi garanjlenecekjr. (Students who won a TUBITAK, Teknogirişim or KOSGEB grant will get an AA in this class)

15 Adım 5: Poster Sunum (Poster PresentaJon) Projenizin Sunumu poster şeklinde olup sunumdan bir hapa önce teslim edilecek, sunum günü basılarak konferansta juriye sunulacakmr (The presentajon of your project will be in the form of a poster and will be submihed 1 week before the poster session. On the day of the session you will bring a printed version of your poster) Proje grubunda bulunan her öğrenci, gelişjrmiş olduğu kısmı anlatmakla yükümlüdür (Every student of the group will talk about her/his part in the project) Poster Sunum finallerden önceki hapa gerçekleşjrilecekjr) (Poster presentajon will one week before the finals ) Sunumlara kamlmak konusunda hepiniz davetlisiniz. (All of you are invited to join)

16 Yol Haritası (RoadMap) Müfredat İşlem/Süreç Proje Konusu & Proje Grubunun bulunması Danışman Bulunması Kaydolma ÇıkMlar Sunum AraşTrma Alanı / Research Areas

17 Dr. Esma Yıldırım Research Areas Big Data (Büyük veri) Data- intensive Distributed CompuJng (Veri yoğunluklu dağımk sistemler) High- performance CompuJng (Yüksek başarımlı hesaplama) Grid CompuJng Cloud CompuJng Protocol OpJmizaJons in High- speed Networks (Yüksek hızlı ağlarda protokol opjmizasyonu) Supervised Senior Design Projects DağıMk Yapıda Bulut tabanlı Video, Ses ve Resim Dönüştürme Sistemi (Distributed Cloud- based Video, Audio and Image Transcoder) MapReduce ile DağıMk yapıda Video İşleme- Mobile Yüz tanıma sistemi

18 Dr. Kadir Tufan Research Areas Data Mining (Veri madenciliği) Biomedical signal processing (Biyomedikal sinyal işleme) E- Commerce (E- Jcaret) ClassificaJon (Sınıflandırma) Meta- heurisjc methods (Meta- heurisjc metotlar) Bio- informajcs (BiyoinformaJk) Pahern recognijon (Kalıp Tanımlama) Mobile ApplicaJons (Mobil Uygulama) Supervised Senior Design Projects E- wardrobe (iphone and android) E- business website design Biomedical signal analysis

19 Dr. Taner Çevik Research Areas Wireless CommunicaJons (Kablosuz İleJşim) OpJcal CommunicaJons (OpJc İleJşim) Supervised Senior Design Projects Hospital AutomaJon (Hastane Otomasyonu) SimulaJon of the social security insjtujon health system (Sosyal Güvenlik Sistemi Simülasyonu) Online cheque producing and inspecjng system (Online çek üretme ve inceleme) Market Fast Payment System (Market Hızlı ödeme sistemi) Online ConstrucJon Machinery Sales(Online Yapı malzemesi SaMşı)

20 Öğr. Gör. Ertan Deniz Research Areas Sopware (Yazılım Mühendisliği) Sopware Architectures (Yazılım Mimariler) Design Paherns & Frameworks (Dizayn Kalıpları) SOA & Web Services (Webservisleri) Business ApplicaJon Development & MIS (From my sector experiences) Big Data & NoSQL (Büyük veri ve NoSQL) Supervised Senior Design Projects Web Servisleri ile, Banka ve Hizmet Kurumları Fatura Entegrasyonları (Web Services Based SoluJon For Payments between UJlity companies and Banks) Web Servisleri ile, E- Ticaret, Sağlayıcı ve Kargo Hizmetleri Entegrasyonları (Web Services based solujon for modern E- Commerce ) Web Servisleri ile, Elektronik Fatura uygulaması (E- Invoice SoluJon) Müşteri ve Market (Mağaza) hizmetleri için mobil çözüm (Customer Loyality Cards & E- Shopping and Services) Kaynak Planlama Sistemi (Resource Planning System) (This Year)

21 Yrd. Doç. Dr. Aişe Zülal Şevkli Research Areas MetaheurisJc OpJmizaJon (Metasezgisel OpJmizasyon) MetaheurisJc Algorithms (GeneJc Algorithm, ParJcle Swarm Algorithm, Bee Colony, Ant Colony, Tabu Search, Variable Neighborhood Search) Vehicle RouJng Problems (Araç rotalama problemleri) Combinatorial OpJmizaJon Problems (Kombinatorik opjmizasyon problemleri) Real- life opjmizajon problems (gerçek hayat opjmizasyon problemleri) VisualizaJon of the metaheurisjc algorithms (metasezgisel algoritmalarının görselleşjrilmesi) Supervised Senior Design Projects A Par&cle Swarm Op&miza&on Tool For Capacitated Vehicle Rou&ng Problems (Kapasitel, Araç Rota Problemleri için Bir Parçacık Sürü Op&mizasyon Aracı ), Mehmet Uzun, Ahmet Yılmaz, March 2008

22 Yrd. Doç. Dr. Aişe Zülal Şevkli Research Areas Mobile Services, ApplicaQon and Learning (Mobil Servisler, Uygulamalar ve Öğrenme) Mobile System and applicajons (Mobil Sistem ve Uygulamalar) Mobile User Experience (Mobil Kullanıcı Deneyimi) SemanJc Web Technologies (SemanJk Web Teknolojileri) LocalizaJon and Tracking (Konumlandırma ve Takip) Social Network ApplicaJons to Mobile CompuJng (Sosyal Ağ Uygulamaları) Context and LocaJon Aware ApplicaJons and Services (Bağlam ve Konum farkındalıklı Uygulamalar ve Servisler) Wearable CompuJng (Giyilebilir Hesaplama) Internet of Things Systems, Data AnalyJcs, and ApplicaJons (Objelerin internej) Mobile AdverJsing (Mobil Reklam) Mobile Sensing (Mobil Algılama) Mobile Learning (Mobil Öğrenme) Supervised Senior Design Projects Vehicle Tracking System via Mobile Phones (Mobil Telefonlarla Araç Takip Sistemi), Ertuğrul Yılmaz &ŞeyhHalilBayram, June 2006 A Mobile Tourist Guide for Trip Planning (Gezi Planlayıcı Mobil Turist Rehberi), Khawlah A. Al- Rayes, Aise Zulal Sevkli, Hebah F. Al- Moaiqel, Haifa M. Al- Ajlan, Khawlah M. Al, June 2011 Volunteering Portal (Gönüllülük Portalı), Manal Al- Hammad,Kholoud Al- Mousa, Reem Al- Rabeeah, Lama Al- Medbal, Manal Al- Onaizan, June 2012

23 Öğr. Gör. Migena Ceyhan Research Areas Machine Learning(Makine Öğrenme Teknikleri), Natural Language Processing(Doğal Dil İşleme), SenJment Analysis and Opinion Mining(Duygu Analizi ve Fikir Madenciliği), Database Management Systems( Veritabanı YöneJm Sistemleri) Supervised Senior Design Projects Customer to Customer Portal Müşteri- Müşteri PortalıMarket InformaJon System - Market Bilgilendirme Sistemi Student Self EvaluaJng System - Öğrencinin Kendini Değerlendirme Sistemi

24 Öğr. Gör. Mehmet Çokyılmaz Research Areas Biomedical signal and image processing (Biyomedikal Sinyal ve imaj işleme) Pahern RecogniJon MetaheurisJc opjmizajon algorithms (parallel programming in nvidia CUD A) (nvidia ile Parallel Programlama) Supervised Senior Design Projects 2D Pla{orm Game on Android Mobil Kaza Tespit Tutanağı (Android) Sphero Usage with Kinect

25 Öğr. Gör. Ahmet Eralp Küçük Research Areas Mobile ApplicaJons with Android (Android ile Mobil Uygulamalar) Supervised Senior Design Projects

26 Diğer ÖğreJm Elemanlarımız Dr. İhsan Akın ÖğreJm Görevlisi Mine Mercan

27 Destekler (Grants) Sanayi Bakanlığı Tübitak Kosgeb

28 Teknogirişim Sermayesi Desteği Amaç: Teknolojik ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli isjhdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Destek Başvurusunun Zamanı: Programa yılda bir kez 01 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılabilmektedir. Web Adresi: h`p://sagm.sanayi.gov.tr/servicedetails.aspx?dataid=217

29 Teknogirişim Sermayesi Desteği Bu destekten kimler faydalanabilir?

30 Teknogirişim Sermayesi Desteği Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, Yüksek lisans veya doktora öğrencileri, Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişiler, destek başvurusunda bulunabilir.

31 Teknogirişim Sermayesi Desteği SAĞLANAN DESTEK MİKTARI NEDİR?

32 Teknogirişim Sermayesi Desteği Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimci, firmasını kurmasını müteakip en fazla ,00 TL destek ile bir yıl süre boyunca desteklenmektedir. Sağlanan destekler teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir ve 2010 yılı bütçe yılı içerisinde en fazla 100 girişimci desteklenebilirken, 2011 yılı içerisinde 5746 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle bu sayı 500 e çıkmışmr.

33 Teknogirişim Sermayesi Desteği Destek Kapsamında Bulunan Gider Kalemleri

34 Teknogirişim Sermayesi Desteği Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri Sarf malzemesi giderleri Personel giderleri Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (Toplam bütçenin %20'sini geçemez) Genel işletme giderleri

35 Teknogirişim Sermayesi Desteği Desteklenen iş fikirlerinin teknolojik alanlara göre analizi ise şöyledir;

36 Teknogirişim Sermayesi Desteği TEKNOLOJİK ALANLARA GÖRE ANALİZ Teknolojik Alanlar Toplam % Yazılım Elektromekanik- Elektrik Makine Biyoagroteknoloji Malzeme Kimya Diğer GENEL TOPLAM ,00

37 Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik alanlara göre son 5 yılın istaqsqkleri Elektronik Bilişim Tek. Telekominikasyon 38% Endüstriyel üreqm malzeme ve taşıma tek. 20% Diğer endüstriyel teknolojiler 12% Enerji 11% Biyolojik bilimler 7% Fiziksel ve poziqf bilimler 6% Tarımsal gısa endüstrisi 3% İnsan ve çevre koruması 2% Tarım ve deniz ürünleri 1% Ölçümler ve standartlar 1% Sosyal ve ekonomik konular 0%

38 TÜBİTAK 2209 A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi AraşTrma Projeleri Destek Programı Üniversitelerimizin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araşmrma yapmaya teşvik etmek için lisans öğreniminde yapacakları araşmrma projelerine kısmi destek verilmektedir.

39 TÜBİTAK 2209 A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi AraşTrma Projeleri Destek Programı Gereksinimler AraşMrma projesinin desteklenmesine karar verilen öğrencilerin, projeyle ilgili çalışmalarını, en geç lisans öğrenimlerini biqrmeden ve en geç bir yıl içinde tamamlayacak şekilde planlayıp çalışmayı bijrmeleri ve destek süresinin bijminden önce sonuç raporunu ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir Öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak Kuruma karşı sorumludur

40 TÜBİTAK 2209 A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi AraşTrma Projeleri Destek Programı Tarihler I.dönem Şubat- Mart II dönem Eylül- Ekim Destek Miktarı: Proje başına 2500 TL Kimler başvurabilir? T.C. vatandaşı olmak, Üniversitede lisans eğijmine kayıtlı öğrenci olmak (Lisans öğreniminin bijmine bir dönem kalanlar başvuru yapamaz), Projeyi bir akademik danışmanın rehberliğinde yapıyor olmak, Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak, Aynı proje konusunda daha önce destek almamış olmak.

41 TÜBİTAK 2209 B Sanayi Odaklı Lisans BiQrme Tezi Destekleme Programı Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarının ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileşjrme ve / veya gelişjrmeye yönelik araşmrma konusuna sahip lisans bijrme tezleri için destek verilmektedir.

42 TÜBİTAK 2209 B Sanayi Odaklı Lisans BiQrme Tezi Destekleme Programı Gereksinimler BiJrme tezi projesinin desteklenmesine karar verilen öğrencilerin, projeyle ilgili çalışmalarını, kendilerine verilen süre içinde ve lisans öğrenimlerini bijrmeden tamamlayacak şekilde planlayıp çalışmayı bijrmeleri ve destek süresinin bijminden önce sonuç raporunu ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir.

43 TÜBİTAK 2209 B Sanayi Odaklı Lisans BiQrme Tezi Destekleme Programı Destek Miktarı Proje başına 4000TL Akademik ve sanayi danışmanı : 1000TL Başvuru tarihleri Yılda on iki dönem başvuru alınan programa yapılacak başvuruların her ayın son iş günü mesai bijmine kadar yapılması gerekmektedir.

44 TÜBİTAK 2209 B Sanayi Odaklı Lisans BiQrme Tezi Destekleme Programı Başvuru koşulları T.C. vatandaşı olmak Üniversitede lisans eğijmine kayıtlı öğrenci olmak Akademik ve sanayi/sektör danışmanın rehberliğinde proje yapıyor olmak Aynı anda birden fazla başvuru yapmamış olmak Daha önceki proje başvurusu desteklenmemiş olmak.

45 TÜBİTAK 2241 B Sanayi Odaklı Lisans BiQrme Tezi Yarışması Başvuru tarihi: Mart ayı

46 Son Şimdiden düşünmeye başlayın!

Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi

Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi Mayıs 2015, İZMİR IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi Editörler Prof.Dr. Vahap

Detaylı

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI Bu kitapta yer alan programların tümü 2013 yılındaki düzenlemeleri

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO NART BİLİŞİM HİZMETLERİ ODTÜ TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:280 E Blok 2/A 06510 Çankaya, Ankara Telefon: + 90 (312)

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

Haber İndeksi 4 8 12-14 16 18 20-22 24-30 32-33 34 36 38 42-49 50-52 54 56-58 60 64 66-67 68-69 70 72-74 76-78 80-84 86 88-94 96-97 98 99 100 102-104 106 108-110 Editörden Sektöre Teşekkür Geleceğe Yön

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

Dünya klasmanında global bir üretici olmak sayfa 4 Sürekli Gelişim DNA mızda var sayfa 6 Farba AR-GE Merkezi ile daha rekabetçi sayfa 10

Dünya klasmanında global bir üretici olmak sayfa 4 Sürekli Gelişim DNA mızda var sayfa 6 Farba AR-GE Merkezi ile daha rekabetçi sayfa 10 kuruluşudur. MAYIS 2012 YIL : 3 SAYI : 17 Dünya klasmanında global bir üretici olmak sayfa 4 Sürekli Gelişim DNA mızda var sayfa 6 Farba AR-GE Merkezi ile daha rekabetçi sayfa 10 Editörün Notu MAYIS 2012

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI. Muhammet Recep OKUR DOKTORA TEZİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ DESTEK SİSTEMİ TASARIMI Muhammet Recep OKUR (Doktora Tezi) Eskişehir, 2012 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yl 2011-2012 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması Gereken Evraklar 2. Çalışma Takvimi 3.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

MOBİL PROGRAMLAMANIN ÖNEMİ VE BİR MÜFREDAT ÖNERİSİ*

MOBİL PROGRAMLAMANIN ÖNEMİ VE BİR MÜFREDAT ÖNERİSİ* MOBİL PROGRAMLAMANIN ÖNEMİ VE BİR MÜFREDAT ÖNERİSİ* Bora ASLAN 1, Füsun YAVUZER ASLAN 2 Özet Akıllı telefon ve tablet kullanımı gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Bunun en önemli sebebi insanların sürekli

Detaylı

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI HAZIRLIK EĞİTİMLERİ

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI HAZIRLIK EĞİTİMLERİ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI HAZIRLIK EĞİTİMLERİ 2 3 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI NEDİR? Yeni Ürün Geliştirme ve Yönetim Birliği (PDMA) tarafından 2000 yılından itibaren

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ TEMELLİ SOSYAL MEKAN UYGULAMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ TEMELLİ SOSYAL MEKAN UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ TEMELLİ SOSYAL MEKAN UYGULAMASI Bitirme Ödevi Melike Seven 040090702 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı :

Detaylı