A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )"

Transkript

1 KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ, KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ TARİFESİDİR (2011) YILI ) 1- İÇME SUYU TARİFE ÜCRETİ Belediyemiz içme suyu abonelerinin endekslerine bakmak ve bunları tahsil etmek için bir yılı iki Ģer aylık dönemlere ayırarak altı dönem halinde iģlem yapmaktadır. Bunlar 1. Dönem olarak ; Ocak, ġubat,2.dönem Mart-Nisan 3. Dönem Mayıs- Haziran,4. Dönem Temmuz-ağustos,5. Dönem,Eylül Ekim ve 6. Dönem olarak da, Kasım-Aralık aylarına ait dönemler olarak yapılacaktır. Fiyatlara KDV dahildir. A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil ) b) Ücret alınmayacak yerler ; Su sayacı takılmak kaydıyla, 1- Camiler ve mezarlıklar, 2- Belediye hizmet binası 3-Umumi tuvaletler, B- ABONE İŞLERİ 1- Yeni abone olmak isteyenlerden bir defaya mahsus olmak üzere abonman bedeli olarak TL 2- Yeni inģaatlara geçici abone verilecektir, yapı kullanma izni alındıktan sonra kesin abone yapılacaktır. Geçici abonelerden teminat olaraktan 100,00 TL alınacaktır. Abonelik kesinleģtiğinde normal abone ücreti alınacak ve sarf edilen su ücreti alınacak tır. 3- Yeni inģaatlara su tesisatı döģenirken belediye tarafından kontrol yapılacak ve uygunsuz görülen yerler düzelttirilecektir. C) İÇME SUYU İLE İLGİLİ CEZALAR: 1- Belediyeye su borcu olan mükelleflerin borçlarını zamanında ödememeleri halinde Maliye Bakanlığının açıkladığı oranlarda gecikme cezası uygulanır. 2- Uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflerin su bağlantıları kesilir, borcunu ödedikten sonra suyu açılır ve suyu kesme ve açma kapama cezası olarak 50.00TL ücret alınır. 3- Sayaç üzerindeki mührü müsadesiz olarak kopartanlara TL para cezası kesilir Saati olup ta abonesiz su kullandığı tespit edilenlerden harcadığı su ücretinin iki katı ceza olarak ücret alınır. 2- Saatsiz olarak kaçak su kullandığı tespit edilenlerden emsal su ücreti alınır ayrıca ceza olarak TL ücret alınır. Ve bu kiģiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 3- Sayacı arızalı olarak su kullananlardan birinci defasında emsal ücret alınır. 4- Üst üste iki defa sayacı arızalı olanlardan emsal su ücreti ve ceza olarak TL Alınır 5- Kaçak su tesisatı döģeyen meslek erbabından TL ceza alınır.

2 6- Belediye ye haber vermeden sayaç söküp takanlardan 60.00TL alınır. 7- Su sayacını ters takanlardan emsal su ücreti ve TL ceza alınır. 2- OTOBÜS ÜCRET TARİFELERİ Belediyemiz bünyesinde bir otobüs mevcut olup,otobüs sadece düğün ve diğer Ģehirler arası yollarda kiralanmaktadır. Belediyemiz otobüsünü Ģehir dıģına komple kiralamak isteyenlerden 100 KM mesafeye kadar aracın tükettiği akaryakıt bedelinin üç katı 100 KM aģan mesafelerde aracın tükettiği yakıtın iki katı ücret alınmasına Kasaba içi düğün vb. komple kiralarda 20,00TL Mesai günleri haricinde araç kiralamak isteyenlerden araç görevlisinin ücretinin ayrıca alınmasına ( ve bu ücretin doğrudan görevliyi verilmesinin sağlanmasına ) 3- KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ Belediyemiz kamyonu ile çevre kum ocaklarından yapılacak inģaat kumu nakli için kum ücreti hariç 130,00YTL Kasaba içerisinde yapılacak hafriyatlardan 30,00TL 4- TANKER ÜCRETİ Su tankerinin yevmiyesi 50,00TL 5- HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ Hamur makinasının bir seansı 7,50TL 6- KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETİ Kazıcı yükleyicinin kasaba içi saati 100,00TL Kasaba dıģarısı çalıģırsa TL Ayrıca yol süresi saate dahil edilir. 7-KAYIT SURET Belediyemiz kayıtlarından Ģahıslar tarafından dilekçe istenilmek kaydıyla verilecek her türlü kayıtlardan 5,00TL 8- HOPÖRLÖR ÜCRETİ 1340 Belediyemiz hoparlöründen yapılan her türlü ilanlardan...5,00tl Resmi ilanlardan ücret alınmayacaktır. Yukarıda tanzim olunan içme suyu ücreti, otobüs ücreti,kamyon, kazıcı yükleyici, hamur makinası, tanker, kayıt suret, hoparlör ücreti Belediye Meclisinin 05/11/2009 tarih ve 1/3 salıyı Meclis toplantısında oy birliğiyle kararlaģtırılmıģ olup, ücret tarifelerinin 5393 sayılı ı kanunun 23. maddesi gereği Mülki Ġdare Amirinin onayına sunulmasına, uygulamanın 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmasına Belediye Meclisince karar verildi. Mustafa TĠFTĠK Selami AYDOĞDU Hasan ġahġn Bel.ve Mec.BĢk. Katip Üye Katip Üye

3 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNA GÖRE KARAPINAR BELEDİYESİNCE ALINAN VERGİLER, HARÇLAR VE HARCAMALARA KATILMA PAYLARI TARİFESİDİR 2011 Yılı İçin 1- İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARĠFE VE NĠSPET : 1. Dükkan,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve takılan her çeģit levha, yazı, resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metre karesinden yıllık olarak 12,00TL 2- Mahiyeti ne olursa olsun yapıģtırılacak çeģitli afiģler ve bezlerin metre karesinden.12,00tl 2-İŞGAL HARCI TARĠFE VE NĠSPET : 1. Pazar panayır, kurulan yerlerin meydanların ve mezat salonlarının her türlü hayvan ve mal satıģları tarafından iģgalinde ; küçükbaģ hayvanlardan hayvan baģına TL BüyükbaĢ hayvanlardan hayvan baģına... 2,00 TL Her taģıttan saat baģı 5.00 TL 2- Belediye tarafından tespit edilen Pazar yeri ve diğer alanları iģgal eden esnaflardan iģgal ettiği alanın metre karesine 1,00 TL 3- Yol meydan gibi alanları çeģitli sebeplerle iģgal edenlerden metre karesi için günlük.1,50 TL 3- TELLALLIK HARCI TARĠFE VE NĠSPET: Tellal harcı konusuna giren her çeģit menkul gayrimenkul mal ve mahsul satıģlarından % 2 nispetinde tellallık harcı alınmasına 1,TL aģan satıģlarda aģan kısım için % 1 nispetinde tellallık harcı alınır. 4- İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI TARĠFE VE NĠSPET 2010 Yılı içerisinde Kasabamızda açılacak olan iģ yerleri için alınacak harç aģağıya çıkartılmıģtır. 1-Tüm iģ yerleri için M2 sinden 1,00 TL 5-6- HAYVAN MUAYENE VE RUHSAT RAPOR HARCI TARĠFE VE NĠSPET Sayılı Hayvan sağlığı ve zabıta yönetmeliği gereğince belediyemiz tarafından verilecek menģeiģehadetlerden TL SAYILI KANUNUN EK 6. MADDESİNDE YER ALAN BİNA İNŞAAT HARC TARİFESİNİN AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMASINA; 1.Konut inģaatı a)100 M2 ye kadar 1,00 TL b) M2 1,30 TL c) M2 1,80 TL d) M2 2,30 TL e)200 M2 den yukarı 2,80 TL

4 2.ĠĢyeri inģaatı a)25 M2 ye kadar 2,25 TL b)26-50 M2 3,50 TL c) M2 4,50 TL d) 100 M2 den yukarı 5,50 TL SAYILI KANUNUN 77. MADDESİNDE YER ALAN ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARÇLARI Harcın tutarı a)tartı ağırlıklarından her birinden b)uzunluk ölçülerinin her birinden c)akıcı ve kuru maddelerinin ölçeklerinden d)el terazilerinden e)normal masa terazilerinden f)otomatik ibreli terazilerden g)elektronik terazilerden h)kantar ve basküllerden 3.00 TL 3.00 TL 3.00 TL 5.00 TL 5.00 TL 5.00 TL TL TL 2464 Sayılı Belediye gelirleri kanunu gereğince 2010 yılı takvim yılında Karapınar Belediyesi dahilinde ve mücavir alanlarda alınacak, ilan ve reklam vergisi, iģgal harcı, tellallık harcı,iģyeri açma izin harcı, ölçe ve tartı aletleri harcı,muayene ruhsat rapor harcı na ait maktu tarife belirlenen nispetler üzerinden yukarıda gösterildiği Ģekilde alınmasına, Belediye meclisinin 05/11/2009 gün ve 1/3 sayılı Meclis toplantısında oy birliğiyle karar verilmiģ olup tarifenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 23., maddesi uyarınca Mülki Ġdare Amirinin onayına sunulmasına ve uygulamanın 01/01/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar verildi. Mustafa TĠFTĠK Selami AYDOĞDU Hasan ġahġn Bel.ve Mec.BĢk. Katip Üye Katip Üye

5 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 97. MADDESİ İLE 3239 SAYILI KANUNUN 125. MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN FEN VE İMAR İŞLERİNDE ALINACAK ÜCRET TARİFELERİDİR. (2010 YILI ) 1- FEN VE İMAR İŞLERİ ÜCRETLERİ : 1- Kanal kazma ve kanal kapama ücretleri ; a) Lağım bağlama, tek taksitte... 60,00 TL 2- Ġmar ile ilgili harçlar : a) Plan tasdik ücreti M karesinden TL b) inģaat yer tespiti için...10,00 TL c) Yapı kullanma izin harcı tl d) fenni raporlardan ,ytl e) Ġmar DıĢı yapılardan metre karesinden ,00 TL f) Parselasyon harcı.. 0,12 TL g) Ġfraz ve tevhit harcı.0,12 TL h) ĠĢ yeri açma izin harcı 1,00 TL 3- Yol Bozma ücreti : a) Asfalt yolları müsaadeli olarak bozanlardan 100,00 TL b) Stabilize yolu bozanlardan 50,00 TL 2464 Sayılı Belediye gelirleri kanununun 97 maddesi ve 3239 sayılı kanunun 125 maddesi uyarınca 2010 yılında Karapınar Belediyesi dahilinde ve mücavir alanlarda alınacak fen ve imar iģleri ücretleri ve harcına ait maktu tarif ederek belirlenen nispetler üzerinden yukarıda gösterildiği Ģekilde alınmasına Belediye meclisinin 05,/11/2009 tarih ve 1/ 3 sayılı toplantısında karar verilmiģ olup tarifenin tasdiki için 3393 Sayılı Belediye Kanununun 23, maddesi gereğince Mülki Ġdare Amirinin onayına sunulmasına, uygulamanın 01/01/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar verilmiģtir. Mustafa TĠFTĠK Selami AYDOĞDU Hasan ġahġn Bel.ve Mec.BĢk. Katip Üye Katip Üye

6 5281SAYILI KANUN İLE 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE, GELİRLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ Sayılı kanunun mükerrer dördüncü maddesi gereği evde kullanılan her metre küp su için 12YKr olarak belirlenmesine: 2-52.maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının iģgallerinde; a) Küçük baģ hayvan için 50YKr, b) BüyükbaĢ hayvan baģına 1.25YTL, 3-52.Maddenin (3) numaralı bendinde yazı iģgallerde; -Her taģıttan saat baģı için 1 YTL olmasına Tarifelerin 1 numaralı bendinde ki harçların hesabında Metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aģan iģgallerde altı saatten az sureler atılır,fazlası tam gün sayılır sayılı kanunun 77. maddesinde yer alan ölçü ve tartı aletleri muayene harcı nın aģağıdaki gibi olmasına; Harcın Tutarı (YTL) a)tartı ağırlıklarından her birinden 0,5 b)uzunluk ölçülerinin her birinden 0,5 c)akıcı ve kuru daneli maddelerin her birinden 1 d)el terazilerinden 2 e)normal masa terazilerinden 3 f)otomatik (ibreli)terazilerden 4 g)elektronik terazilerden 5 h)kantar ve basküllerden sayılı kanunun ek 6.maddesinde yer alan bina inģaat harcı tarifesinin aģağıdaki gibi olmasına. 1.Konut ĠnĢaatı a)100 M2 ye kadar 50YKr b) M2 1 YTL c) M2 1.5YTL d) M2 2 YTL e)200 M2 den yukarı 2.5 YTL 2.ĠĢyeri ĠnĢaatı a)25 M2 ye kadar 2 YTL b)26-50m2 3 YTL c) M2 4 YTL d)100m2 den yukarı 5 YTL Sayılı kanunun 84. maddesi gereği çeģitli harçlara ait tarifeler aģağıdaki gibi olmasına; 1-Kayıt Suret Harçları a)her sayfa baģına 5 YTL b)harita Plan ve krokilerin her m2 sinden 4 YTL

7 2-Ġmarla ilgili harçlar a)ġlk parselasyon harcı (her M2 için) 10 YKr b)ġfraz ve tevhid harcı (Her M2 için) 10 YKr c)plan ve proje tasdik harcı(her M2 için) 10 YKr d)zemin açma izin ve toprak hafriyat harcı da)toprak (Her Metre Küp Ġçin) 20 YKr db)kanal (Her M2 için) 50 YKr e)yapı Kullanma izni harcı(her M2 için) 5 YKr 3-ĠĢyeri açma izni harcı( inģaat M2 si için) 50 YKr 4-Muayene ruhsat ve rapor harcı 5 YTL 5-Sağlık belgesi harcı 1 YTL Belediye Meclisinin tarih, 4.oturum ve 02 nolu kararı ile,5281 sayıl Kanun ile değiģik 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yapılması gerekli değiģiklik yapılarak,belediye harçlarının yukarıdaki gibi olmasına meclis üyelerince oy birliğiyle karar verildi. Mikdat YEL Habib YILMAZ Veysel GÜÇLÜ Mec.ve Bel.BĢk Mec.Katibi Mec.Katibi

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar

GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar GELİR TARİFE CETVELİ GELİR TÜRLERİ Açıklamalar HİZMET GELİRLERİ : DİĞER HİZMET GELİRLERİ : TOPTANCI HALİ ÜCRETLERİ : 552 Sayılı Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 17'nci maddesine

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ: A- Dükkân, ticari ve sanayi müessese ve serbest meslek erbabınca çeģitli yerlere asılan ve 35,00 takılan levha, yazı,

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97- MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kiģi üzerinde ) 70,00 1.2. Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2014 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mülkiye MüfettiĢliği Sayı: 185/57 TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012 TEFTĠġ YERĠ ĠLĠ : KARAMAN ĠLÇESĠ : - TEFTĠġ EDEN Mülkiye MüfettiĢi : Halil BERK TEFTĠġ EDĠLEN Daire : Karaman Belediyesi

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı