Gün Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20.05.2015-1. Gün Programı"

Transkript

1 P R O G R A M M E

2 - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10: Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde Araştırma Sorunları :00 Moderator: Prof.Dr. Soner YILDIRIM Panelist: Prof.Dr. Nurettin ŞİMŞEK Assoc.Prof.Dr. Yüksel GÖKTAŞ Assist.Prof.Dr.Özcan Erkan AKGÜN 12:00 13:00 Lunch 13:00 14:00 Prof.Dr. Kati MÄKITALO- SIEGL Experiences and Examples on Using Tablet PCs in Education Coffee Break Panel Öğretimde Teknoloji Entegrasyonu: Neler Doğru? Neler Yanlış? Moderator: Prof.Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL 14:15 15:15 Panelists: Prof.Dr. İlhan VARANK Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU Assoc.Prof.Dr. Hasan ÇAKIR Assist.Prof.Dr. Özden ŞAHİN İZMİRLİ 15:15 Coffee Break 17:00 Session 1 Session Chair: Assoc.Prof.Dr.Cem ÇUHADAR 17:00 Altı Üstü Beyin: Bilişsel Stilin Belirlenmesinde Yeni Bir Ölçme Aracının Uyarlanması Vildan ÇEVİK Visuals and Multimedia Design Strategies With ID Models İsmail İPEK, Ömer Faruk SÖZCÜ, Hüseyin KINAY, Erkan TAŞKIN Leadership Role of Headmasters on Diffusion of Knowledge Management While Developing Instructional Programmes Betül YIKICI, Zehra ALTINAY GAZİ, Fahriye ALTINAY AKSAL Olasılığa Dayalı Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları Tasarlarken Hangi Değişkenleri Kullanmalıyız? Tolga GÜYER, Ömer Faruk URSAVAŞ, Ayça ÇEBİ Eşzamansız Etkileşim Araçları ile Desteklenen Programlama Dilleri Dersinin Farklı Öğrenme Yaklaşımına Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi Mustafa YAĞCI, Yusuf Ziya OLPAK Bilgi Haritalarının Otomatik Oluşturulmasına Yönelik Olarak Geliştirilen Web Tabanlı Bir Uygulama Şeyhmus AYDOĞDU, Tolga GÜYER Auditorium: Toros 2 Session 2 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Yavuz AKBULUT Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Agâh Tuğrul KORUCU, Yusuf Ziya OLPAK İngilizce İçerikli Elektronik Oyunların Öğrencilerin İngilizce Akademik Başarılarıyla Olan İlişkisi Muhammed Sayid ÖZCAN

3 17:00 17:00-17:00 Pre- Service Information Technology Teachers' Game Projects Prepared with Scratch Erman YÜKSELTÜRK, Serhat ALTIOK Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Donanımı Konusu Öğrenimine Etkileri Hakan TÜZÜN, Hatice ÇIRALI, Muhittin ŞAHİN, Öznur BABAYİĞİT, Buket TAŞKIN Investigation of Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Dinamik Web Teknolojilerine Yönelik Görüşleri Agâh Tuğrul KORUCU, Ahmet YÜCEL Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna ve Bu Süreçteki Rollerine İlişkin İnfografikleri Ne Söylüyor? Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK, Gökhan DAĞHAN, Sibel BARIN, Rukiye SAVRAN Auditorium: Bilgi 1 Session 3 Session Chair: Assoc. Prof.Dr. Özgen KORKMAZ Bilişim Teknolojileri Entegrasyonu Sürecinde Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Yönelik Bir Model: Uygulama Toplulukları Ömer Faruk BOZKURT, Şeyma Büşra GÜLEN, Burcu BERİKAN, Kevser HAVA, Hasan ÇAKIR Learning to Teach Online: A Case of Faculty Development For Foreign Language Educators Müge ADNAN, Eda ÜSTÜNEL Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Dijital Çağ Teknoloji Koçluğu Yeterlilik Profillerinin İncelenmesi Kerem KILIÇER Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri için E- mentorluk Uygulamasının Katkıları ve Katılımcı Memnuniyeti Ecenaz ALEMDAĞ, Mukaddes ERDEM Lise Öğretmenlerinin Eğitsel İnternet Kullanma Öz Yeterlik İnançları İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki Halil İbrahim AKYÜZ, Ahmet MERAL Ortaöğretim Öğrencilerinde Algoritmik Düşünme Ve Programlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Mobil Uygulama Tasarımı Emre Sami KOCAHAN, Kökten ÇEVİKER, Tarık KIŞLA Auditorium: Bilgi 2 Session 4 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Ertuğrul USTA Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Nedir? Gelecekte Geleneksel Üniversite Eğitiminin Yerini Tutar mı? Nihan ARSLAN NAMLI, Ozan ŞENKAL Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ders Alan Öğrencilerin Etkileşim Aracı Tercihleri Serçin KARATAŞ, İbrahim GÖKDAŞ, Ayşe BAĞRIACIK Öğrenme Yönetim Sistemleri İçin Doğal Dil İşleme İle Ödevlerin Öğrenciye Aitliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Web Servis Geliştirilmesi Mustafa Ali AKÇA, Betül AYDIN Investigation of Self- Regulated Learning Abilities of Distance Education Students Polat ŞENDURUR Çevrimiçi Öğrenme Ortamları ve Geribildirim Fırat SARSAR Ortaokul Öğrencilerinin Medya Kullanım Durumları: Sincan İlçe Örneklemi Ahmet Naci ÇOKLAR, Arif AKÇAY Auditorium: Motif 1 Session 5 Session Chair: Assoc. Prof.Dr. Ercan AKPINAR Usability Tests Of a Computer Based Foreign Language Proficiency Exam Mustafa Serhat DÜNDAR, Emrah ALTUN, Emine ŞENDURUR Öğrencilerin E- öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Recep ÇAKIR, Özgen KORKMAZ, Sabri Serkan TAN - Session ()- Pre- School Students Metaphoric Perceptions Regarding The Computer Agâh Tuğrul KORUCU, Emre BÜYÜKBAHÇIVAN What Hinders Creativity in the Design and Development of Digital Instructional Materials? Emine ŞENDURUR, Esen ERSOY, Mehmet Fatih YİĞİT, İsmail ÇETİN Students Behaviors in Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environments Şeyda BİRNİ, Zekeriya KARADAĞ, Dragana MARTINOVIÇ Akıllı Telefon Uygulamalarının Uzaktan Eğitim için Kullanılmaları Asaf VAROL

4 - 17:00-17:00 Auditorium: Motif 2 Session 6 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Barış HORZUM Ortaöğretim Öğrencileri, Öğretmen Adayları, Öğretmenler ve Akademisyenlerin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersindeki Temel Seviye Yeterliklere Göre Performansları Ercan TOP ÖSYM Web Sitesinin Kullanılabilirlik Sorunları ve Öneriler Şemseddin GÜNDÜZ, Yasemin ÖZBEK Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Seçici Öğrenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Durum Çalışması Mehmet ERSOY İnternet Kullanım Durumlarının Temel Bilgisayar Dersine Yönelik Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi Emin İBİLİ, Nezih ÖNAL, Sami ŞAHİN Ortaokul Öğrencilerinin Güvenli İnternet Kullanım Durumlarının Belirlenmesi Ertuğrul ERGÜN, Abdulkadir BEDER Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Etkileşimli Kitaba İlişkin Görüşler: Teknoloji Fakültesi Öğrencileri Seda ÖZER, Yalın Kılıç TÜREL Auditorium: Motif 3 Session 7 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Ünal ÇAKIROĞLU Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımı: Sosyokültürel Bağlamda Bir Modelleme Çalışması Salih BARDAKÇI Eğitimde Animasyon Kullanımı: Bilişsel Yük Perspektifinden Bir Bakış Kürşat ERSOLAK, Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK Öğretmen Adaylarının Eğitsel Etkinliklerde Bilgi Grafiklerini Kullanım Durumları Emre ÖZGÜL, Özcan Özgür DURSUN Eğitimde Çözümlü Örneklerin Kullanımıyla ilgili Araştırmaların Betimsel Tarama Yöntemi ile İncelenmesi Yahya İLTÜZER, Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK Pre- Service IT Teachers' Experiences with Scratch Programming: Difficulties and Obstacles Serhat ALTIOK, Erman YÜKSELTÜRK Eğitimde Hologram Teknolojisi Zübeyde POYRAZ, Ümit ÇELİK, Müzeyyen Bulut ÖZEK 17:00 Coffee Break - 18:45 Session 8 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Recep ÇAKIR Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımı Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi Hülya YILMAZ, Ertuğrul USTA Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri Melih Derya GÜRER, Erkan TEKİNARSLAN, Nuh YAVUZALP In The Visual Programming Course, The Effect Of Using Dynamic Web Technologies On Their Academic Achievement, Their Study Approaches And Meta Cognitive Awareness Hafize KESER, Agâh Tuğrul KORUCU Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Cem ÇUHADAR, Tayfun TANYERİ, Yıldıray ERCAN The Visual Perception of Educational Technology on Cultures with Most Spoken Languages Mustafa Nuri URAL BİT Entegrasyon Sürecinde Var Olan Durumun Öğretmen Perspektifinden Betimlenmesi: Engeller, Beceriler ve Destek Nilüfer ATMAN USLU, Yasemin KOÇAK USLUEL Auditorium: Toros 2-18:45 Session 9 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Yalın Kılıç TÜREL Türkiye deki Üniversitelerin Engelsiz Üniversite Birimleri Web Sayfalarının Erişilebilirlik ve İçerik Analizi Bülent Gürsel EMİROĞLU E- Öğrenme Ortamlarının ve Bileşenlerinin Motivasyon Açsından İncelenmesi Serhat GÜMÜŞ, Muhammed Sayid ÖZCAN Opinions of Academic Staff about Distance Education for Common and Compulsory Courses Pınar ÇANKAYA, Mehmet Fatih BARIŞ Development of Technology in Turkey Through Tree Graph Fatih GÜMÜŞ, Ümmügülsüm CANDEĞER, Şerife BÜYÜKKÖSE

5 - 18:45-18:45-18:45-18:45 Conceptual Tools for Depicting And İmproving Pedagogical Picture Before Technology Integration Hamdi ERKUNT Navigation On The Internet and Its History With Graph Theory Fatma ŞATIROĞLU, Şerife BÜYÜKKÖSE, Özlem ÇAKIR Auditorium: Bilgi 1 Session 10 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Kerem KILIÇER Multimedya Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının 8. Sınıf Öğrencilerinde Akademik Başarıya Etkisi Ömer Faruk DİVARCI, Fatih SALTAN Z- Kitap Tasarım Kriterlerinin Oluşturulması ve Oluşturulan Kriterler Bağlamında FATİH Projesinde Kullanılan Bir Z- Kitabın İncelenmesi İpek Burcu ORUÇOĞLU, İlhan VARANK Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Feridun KAYNAR Fen ve Teknoloji Dersinde Etkileşimli Tahta Kullanımının Akademik Başarıya ve Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Uğur Ferhat ERMİŞ, Mehmet Arif ÖZERBAŞ Öğretmenlerin FATİH Projesine Yönelik Görüşlerinin TPAB Bağlamında İncelenmesi: Nitel Bir Durum Çalışması Cemal Hakan DİKMEN, Veysel DEMİRER Yaşam Boyu Öğrenme: Facebook ve Okul Önceciler Filiz VAROL, Sinem İPEK Auditorium: Bilgi 2 Session 11 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Tolga GÜYER Okul Öncesi Öğrencilerle Bir Sınıf Etkinliğinde Dijital Hikâye Anlatımı Aslıhan KOCAMAN- KAROĞLU Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Sınıf Teknolojilerine Karşı Tutumlarının Belirlenmesi Songül KARAKUŞ, Zülfü GENÇ Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları İlker ÇOBANOĞLU Eğitim Yazılımlarında Kullanılan Eğitsel Arayüz Ajanlarına Yönelik Öğrenci Tercihlerinin Belirlenmesi Sakine ÖNGÖZ, Mücahit ÖZTÜRK, Seyfullah GÖKOĞLU Kişilik ve Facebook Bağlanma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nur DEMİRBAŞ- ÇELİK Eğitimde Lego ve Robotik Kullanımına İlişkin Araştırmaların Eğilimleri: Bir Doküman Analizi Habibe KAZEZ, Zülfü GENÇ Auditorium: Motif 1 Session 12 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Erman YÜKSELTÜRK Cyberloafing in Higher Education: Reasons and Solutions from Cyberloafers' Perspectives Filiz VAROL, Esat YILDIRIM Eşzamanlı Çevrimiçi Öğretimde Bilişsel Buradalık ile Akademik Başarı İlişkisinin Araştırma Topluluğu Bileşenleri Çerçevesinde İncelenmesi Servet KILIÇ, Ünal ÇAKIROĞLU Anamur Bölgesinde Okuyan Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorba ve Siber Mağdur Olma Durumları Şerife Nur TUNA, Aslıhan SABAN, Ahmet Naci ÇOKLAR The Development Process of Massive Open Online Courses and Pedagogical Issues: A Literature Review Mustafa Serhat DÜNDAR, Sönmez PAMUK Declaratıon of Educatıonal Technology In The Last Century Through A Graph Tree Behiye KAYMAK, Filiz METE, Şerife BÜYÜKKÖSE Eğitsel Amaçlı Etkileşimli Giysi Tasarımı ve Geliştirilmesi Ersin KARA, Samet DEDE, Yüksel GÖRGÜLÜ, Atakan COŞKUN, Songül AYDAN, Kürşat ÇAĞILTAY Auditorium: Motif 2 Session 13 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Yüksel GÖKTAŞ Türkçe Eğitimine Yönelik Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyunların Değerlendirilmesi Demet SANCI UZUN, Hüseyin ATALAY İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Agâh Tuğrul KORUCU, Mustafa M. GÜNDOĞDU, Tarık GENÇTÜRK Üç Boyutlu Görsel Programlama Ortamında Oyun Tasarımı Sürecinin İncelenmesi Yeliz TUNGA, Mustafa Murat İNCEOĞLU, Tarık KIŞLA, Fırat SARSAR

6 - 18:45 Projem Bulutta: Office365 İle Proje Tabanlı Öğrenme Turgay ERDEMİR, Ünal ÇAKIROĞLU Yapılandırmacı Bir Dijital Oyun: Enerjik Zehra SAYIN, Güray ARIK, Selay ARKÜN KOCADERE, Mukaddes ERDEM Ortaokul Öğrenci Velilerinin Güvenli İnternet Kullanımı Farkındalığı Ahmet TEKİN, Ebru POLAT Auditorium: Motif 3 Session 14 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Ercan TOP Çok Kullanıcılı Dijital Oyunların Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Tutuma Etkisi Memnüne KOKOÇ, Türkan KARAKUŞ BÖTE Öğrencilerinin Seçmeli Ders Seçimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Kübra TEKEOĞLU, Gamze SALMAN, Habibe KAZEZ, Zülfü GENÇ Scratch Programı Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi Ömer Faruk SÖZCÜ, Mustafa ŞİMŞEK, Tufan ŞİRİN Öğretmenlerin Gözünden Facebook: Öğretmenlerin Eğitim ve Mesleki Gelişim Amaçlı Kullanım Profilleri Evren ŞUMUER, Emre YILMAZ, Soner YILDIRIM Eğitim Teknolojileri Araştırma Yönelimlerinin Belirlenmesi: Bir Ortak Atıf Analizi Çalışması Hüseyin ÖZÇINAR, Tayfun TANYERİ, Esra YECAN, Serap YETİK Arttırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının geliştirildiği programlarının bazı kriterlere göre incelenmesi ve karşılaştırılması Agâh Tuğrul KORUCU, Halit KARALAR 2. Gün Programı 09:45 10:45 Assoc.Prof.Dr. Zehra ALTINAY GAZİ Quality and Standards in E- learning Assoc.Prof.Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL ICT in Education for Developing Countries 10:45 11:00 Coffee Break Panel Türkiye'de Uzaktan Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri 11:00 12:00 Moderator: Panelists: Prof.Dr. Mehmet KESİM Prof.Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU Assoc.Prof.Dr. Hasan KARAL Assoc.Prof.Dr. Sönmez PAMUK Assoc.Prof.Dr. Recep ÇAKIR 12:00 13:00 Lunch 13:00 14:00 Prof.Dr. Eralp ALTUN Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ve Bilişim Etiği 14: Coffee Break Panel Eğitim Teknolojisinde Kavramsal Uzlaşma Arayışı 14:15 15:15 Moderator: Panelists: Prof.Dr. Nurettin ŞİMŞEK Prof.Dr. Soner YILDIRIM Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU Assoc.Prof.Dr. Halil YURDUGÜL Assoc.Prof.Dr. Barış HORZUM 15:15 Coffee Break

7 17:00 17:00 17:00 17:00 Session 15 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Metin KAPIDERE Bilge Kunduz: Uluslararası Enformatik Yarışması Pilot Uygulama Sonuçları Filiz KALELİOĞLU, Yasemin GÜLBAHAR Uzaktan Eğitimde Yeni Trend: Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler Mehmet Fatih BARIŞ Tasarım Tabanlı Eylem Araştırması Modeli Nilgün ÖZDAMAR KESKİN Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Dersindeki Akademik Başarıları İle Öz- Düzenleyici Öğrenme Becerileri ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Emin İBİLİ, Nezih ÖNAL, Sami ŞAHİN BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Programlamaya Karşı Tutumlarının İncelenmesi Osman EROL, Adile Aşkım KURT Bilişim Teknolojileri Kullanımının Türkçeye Etkileri Deniz Mertkan GEZGİN, Emel SİLAHSIZOĞLU Auditorium: Toros 2 Session 16 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Erkan TEKİNARSLAN New Trends on CEIT in The Light of Master Thesis between Özgen KORKMAZ Internet Safety and Safe Internet Usage of Children and Young Ages Rıdvan Kağan AĞCA, Ekmel ÇETİN Öğrencilerin E- öğrenmeye Yönelik Memnuniyet Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sabri Serkan TAN, Özgen KORKMAZ, Recep ÇAKIR Mixed Method Research Trend in Instructional Technology: A Content Analysis Abdülmenaf GÜL, Cansu Çiğdem AYDIN, Cemil UZUN, Mahmut TEKER Eğitimde MMORPG Kullanımı: Makalelerinin İçerik Analizi Yalın Kılıç TÜREL, Seda ÖZER Teknoloji Entegrasyonunda Okulun Sosyo- Kültürel Özellikleri: Türkiye de Yapılan Çalışmaların Analizi Hasan GÜRFİDAN, Mustafa KOÇ Auditorium: Bilgi 1 Session 17 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Şemseddin GÜNDÜZ Türkiye de Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Faaliyetleri Ahmet KILIÇ, Muhammet BERİGEL, Bülent Gürsel EMİROĞLU FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi: Öğretmen Eğitimlerinin Değerlendirilmesi İlker TÜREN Güncel Öğretim Teknolojileri ile İlgili Olarak Öğretmenlerin Görüş ve Beklentileri: Elazığ İli Örneği Ferhat BAHÇECİ, Oğuzhan ÖZDEMİR Öğretmen Eğitiminde Yansıtıcı Günlükler Buket AKKOYUNLU, Esra TELLİ, Nihal MENZİ ÇETİN Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Soluk MOOC lar ve Öğrenci Görüşleri Alpaslan DURMUŞ Bilgisayar Oyunlarından Ne Bekliyoruz? Öğrencilerin Bilgisayar Oyunu Oynama Nedenleri ve Oyunlardan Beklentileri Habibe KAZEZ, Zülfü GENÇ Auditorium: Bilgi 2 Session 18 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Bahar BARAN Eğitsel Sosyal Bir Ağ Olan Edmodo Kullanımına Bilişsel Stilin Etkisi: Bir Çoklu Grup Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması Ömer Faruk URSAVAŞ, İlknur REİSOĞLU, Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Motives Behind Preference of Internet Communication Tools Among University Students Nadire ÇAVUŞ, Abdulmalik Ahmad LAWAN Developing a Reflective Thinking Focused Online Environment and Investigation Its Effectiveness Tansel TEPE, Naşide IŞIK, Kerem AY, Mukaddes ERDEM Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi İlknur REİSOĞLU, Tuğba BAHÇEKAPILI, Ayça ÇEBİ

8 17:00 17:00 17:00 Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetlerinin Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Göre İncelenmesi: Bir Çoklu Grup Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması Ömer Faruk URSAVAŞ, Fatih CAMADAN, Tuğba BAHÇEKAPILI Yeni Geliştirilen Bir Öğretim Yönetim Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Çalışması Hakan TEKEDERE, Fulya TORUN, Ömer Faruk OCAKOĞLU Auditorium: Motif 1 Session 19 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Zülfü GENÇ Proposing A Framework For Evaluating Distance Education Programs Burcu BERİKAN, Hasan ÇAKIR İnsan Performans Teknolojisi ve İnternet Tabanlı Eğitimde Kullanımının Performans Verimliliğine Etkileri Esra Ayça GÜZELDERELİ, Utku KÖSE, Aslıhan TÜFEKÇİ Web Platformundaki Değişimlerin İnternet Tabanlı E- Öğrenme Sistemleri Üzerindeki Etkileri Aslıhan TÜFEKÇİ, Günce Ali BEKTAŞ, Utku KÖSE Açık Kaynak Bir Sosyal Ağ Yazılımının Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme İçin Kullanılması Fatih ÖZDİNÇ Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sosyal Buradalık Algısının İncelenmesi Esma YILDIZ, Sönmez PAMUK Administrators' Perceptions of Motives to Offer Online Academic Degree Programs In Universities Hakan ÖZCAN, Soner YILDIRIM Auditorium: Motif 2 Session 20 Session Chair: Assit.Prof.Dr. Alper ŞİMŞEK Hizmet Öncesi Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Niteliğinin BOUNCE Sistemi Bağlamında İncelenmesi: Bilişüstü Farkındalığın Rolü Emine ADADAN, Diler ÖNER Ortaokul Öğretmenlerinin Web 2.0 Teknolojilerini Bilme ve Eğitsel Olarak Kullanma Durumları Yeşim AĞAOĞLU, Hacer TÜRKOĞLU Öğrencilerin Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Ortam Performanslarının İncelenmesi: Google Döküman Örneği Sinan KESKİN, Hatice ÇIRALI, Tayfun AKIN, Mukaddes ERDEM Ortaokul Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Yeterlik Düzeyleri ve Bilişim Teknolojilerine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Şeyma Büşra GÜLEN, Hasan ÇAKIR Dijital Hikâye Anlatımı: Eğitsel Çıktılara Etkisi ve Araştırma Fırsatları Kevser HAVA, Şeyma Büşra GÜLEN, Burcu BERİKAN, Ömer Faruk BOZKURT, Hasan ÇAKIR Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Konulu Araştırmalardaki Eğilimler: Dönemi Makalelerin Betimsel Analizi Aslıhan BABUR YILMAZ, Şirin KÜÇÜK Auditorium: Motif 3 Session 21 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Ömer Faruk SÖZCÜ Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları ve Çevrimiçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi Fatma AKGÜN Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Kaygıları Üzerine Boylamsal Bir Çalışma Emine CABI, Esin ERGÜN İngilizce dersinin öğretiminde anlamsal web uygulamasının öğrenci başarısına etkisi A.Doğukan SARIYALÇINKAYA Oyun Bağımlılığı ve Oyun Oynama Alışkanlıkları ile İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi Cemal Hakan DİKMEN, Muhammet DEMİRBİLEK An Experimental Study on Software Engineering Education: Adopting Project- Based Learning and Project- Supported Instruction Murat Paşa UYSAL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Analitiğinin Gizlilik ve Etik Boyutuyla İlgili Görüşleri Ferhat BAHÇECİ 17: Coffee Break

9 - 18:45-18:45-18:45-18:45 Session 22 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Sönmez PAMUK EFL Learners Experiences on Purposive- intensive Listening Activities Delivered via Mobile Environment Serkan ŞENDAĞ, Mustafa CANER, Hüseyin KAFES Okulöncesi Eğitiminde Problem Çözme Becerisini Destekleyen Bir Mobil Uygulama Tasarımı Gökben YILMAZ TURGUT, Tarık KIŞLA, Yeliz TUNGA Mobil Değerlendirme İçin Bir Ortam Tasarımı Melih KARASU, Tarık KIŞLA An Open Source Approach for Model Based Mobile User Interface Design Evaluation Hamza POLAT, Ömer DELİALİOĞLU 45 Yaş ve Üzeri İnsanların Cep Telefonu Kullanımındaki Davranış Örüntüleri Önder YILDIRIM, Meryem BAYRAM, Keriman BUĞUR, Engin KURŞUN Uyarlanabilir Öğrenme Araştırmalarının Yöntem ve Sonuçlarına İlişkin Eleştirel Bir Okuma Nurettin ŞİMŞEK, Meltem ERYILMAZ Auditorium: Toros 2 Session 23 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Bülent Gürsel EMİROĞLU İşitme Engelli Bireylerin Fonolojik Gelişimlerinin Sözcük Yazma Becerileri Üzerine Etkisi: Çözüm Önerisi Olarak Teknoloji Hasan KARAL, Lokman ŞILBIR, Yasemin KARAL, A.Mevhibe COŞAR, Taner ALTUN, Murat ATASOY, Ekrem BAHÇEKAPILI Facebook Tartışmalarındaki Mesaj, Cümle ve Beğeni Sayısının Araştırma Topluluğu Modeliyle İlişkisi ve Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak İncelenmesi Ebru ÖZTÜRK Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığının Çeşitli Değişkenlerce İncelenmesi Selda KAYAK, Meryem KÖŞKEROĞLU- BÜYÜKİMDAT The Role of Simulation- Based Interprofessional Learning In Healthcare Student s Education Arif ONAN, Nurettin ŞİMŞEK Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Bilgi ve Kariyer Yeterlilikleri: İhtiyaç Analizi Ceren BAŞTEMUR KAYA, Hasan ÇAKIR Eğitim Ortamlarında Drone Kullanımı Üzerine Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Mahmut Can SÖZERİ Auditorium: Bilgi 1 Session 24 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Filiz VAROL E- mentörlük Ortamının Araştırma Topluluğu Ölçeği ile Değerlendirilmesi Gonca KIZILKAYA Use of Social Networking for Collaborative Learning: A Networked Paradigm of Learning Irshad HUSSAIN, Özlem ÇAKIR Sosyal Ağlar İçin Bilgi Güvenliği Farkındalığı Gülsüm KAPANOĞLU, Halil İbrahim BÜLBÜL Öğretmen Adaylarında Sosyal Ağ Kullanım Amacının Sözlü Sunum Becerileriyle İlişkisi Oğuzhan ÖZDEMİR, Didem ERDEM Gençlerin Facebook, Twitter ve Instagram Bağlanma Stratejilerinin İncelenmesi Birol ÇELİK History Of Social Media And Illistrating The Connections Using Graph Theory Pelin AŞÇIOĞLU, Özlem ÇAKIR, Ümmügülsüm CANDEĞER, Şerife BÜYÜKKÖSE Auditorium: Bilgi 2 Session 25 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Deniz Mertkan GEZGİN Bilgisayar Cebiri Sistemi Maxima ile Materyal Tasarımı Tufan ŞİRİN, Mustafa ŞİMŞEK, Ömer Faruk SÖZCÜ Mathlife Ortamında Matematik Kullanmayı Gerektiren Günlük Yaşam Senaryosunun Tasarımı ve Uygulaması Hüseyin ATALAY, Bahar BARAN, Selahattin ARSLAN, Serkan COŞTU, Gönül GÜNEŞ, Tuba GÖKÇEK Öğrenci Bilgi Sistemlerinde Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin Yönetimi Nihat ADAR, Celal Murat KANDEMİR Scratch ile Tasarım ve Programlamada Oyunlaştırmanın Kullanımı: Bir Durum Çalışması Örneği Ayça FİDAN, Semiral ÖNCÜ Web Tabanlı Portfolyo Kullanarak Hizmet Öncesi Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerini Geliştirme: BOUNCE Örneği Diler ÖNER, Emine ADADAN

10 - 18:45-18:45-18:45 Dijital Rozetler ve Öğrenme Yönetim Sistemi Entegrasyonu Celal Murat KANDEMİR Auditorium: Motif 1 Session 26 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Yusuf Levent ŞAHİN BİT Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalık Farkındalıklarının Odak Grup Görüşmesi Yöntemiyle Belirlenmesi Melike KAVUK, Şanser BULU Bir Çevrimiçi Öğrenme Ortamının Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi Fatih ERDOĞDU, Mehmet KOKOÇ, Eda PİNAL, Şeval BİLGİLİ, Zeynep MURAT Web Tabanlı Öz- değerlendirme Sisteminde Öğrenenlerin Test Alma Davranışlarının İncelenmesi Fatma BAYRAK, Halil YURDUGÜL Geleceği Modelleme: Eğitimde 3 Boyutlu Yazıcılar Akça Okan YÜKSEL, Selçuk ÖZDEMİR Oyunlaştırma ve E- öğrenme Yeliz TUNGA, Mustafa Murat İNCEOĞLU Akademisyenlerin Mesleki Gelişimlerine Yönelik Hazırlanan Mesleki Gelişim Süreç Önerisi Figen DEMİREL UZUN, Hasan ÇAKIR Auditorium: Motif 2 Session 27 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Ömer Faruk URSAVAŞ A Comparative Study of Facebook Addiction Among Generations Cenk SOYKAN, Aylin TUTGUN- ÜNAL FATİH Projesinin Geleceğine İlişkin Öğrencilerin Beklentileri Metin KAPIDERE, Serkan KILINÇ Searching For The Labours Of Hercules: Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Üzerine Bir AB Projesi Selay ARKÜN KOCADERE Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde Teknopedagojik İçerik Bilgisi İle Desteklenmiş Çoklu Zekâ Kuramı Uygulamalarının Erişiye Ve Hatırlamaya Etkisi Asuman Seda SARACALOĞLU, Murat ÇIRAKOĞLU, Selcan KAYAHAN A Comparative Study of Social Network Usage Purpose and Frequency Among Generations Aylin TUTGUN- ÜNAL, Cenk SOYKAN Eğitsel Teknoloji Kullanımında Rol Model: Öğretmen Adaylarının Okul Rehber Öğretmenine İlişkin Algıları Alper ŞİMŞEK, Ali Rıza AKDENİZ Auditorium: Motif 3 Session 28 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Fatma AKGÜN Bağımsız Öğrenme Düzeyi ve Yabancı Dil Akademik Başarısı Arasındaki İlişki Ömer KOÇAK Detaylı ve Karşılaştırmalı İstatistik İmkanı Sunan Online Çoktan Seçmeli Test Hazırlama Aracı Mustafa Ali AKCA, Süleyman ÜNLÜ Türkiye de Öğretim Teknolojileri: Nerede Yanlış Yapıyoruz? Serkan DİNÇER, Devkan KALECİ BÖTE Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihlerinin Belirlenmesi Seda ÖZER, Süleyman Eren YÜRÜK Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Yasemin KAHYAOĞLU, Ercan AKPINAR, Bahar BARAN, Ferit Serkan AKDOĞAN, Kadir DEMİR Açık Kaynak Kodlu Mobil Uzaktan Eğitim Sistemleri Metin KAPIDERE, İlyas AKKUŞ

11 Gün Programı 09:45 10:45 10:45 11: :00 Prof.Dr. Rupert WEGERIF Learning to Learn Together (L2L2): Introducing the Key Competence for the Internet Age Coffee Break Panel BÖTE'nin Yol Haritası Moderator: Prof.Dr. Hafize KESER Panelists: Prof.Dr. Deniz DERYAKULU Prof.Dr. Mukaddes ERDEM Assoc.Prof.Dr. Yüksel GÖKTAŞ Assoc.Prof.Dr. Yalın Kılıç TÜREL 12:00 13:00 Lunch 13:00 14:00 Dr. Matteo Perchiazzi Mentoring Schemes and Pilot Projects for Mentoring to Life for Dropout: Results and Hypothesis for Future Applications 14: :15 15:15 Coffee Break Prof.Dr. Halil İbrahim YALIN Teknoloji Planlaması Perspektifinden Eğitim Teknolojisi Yatırımlarının Değerlendirilmesi 15:15 Coffee Break Award and Closing Ceremony Auditorium: Toros 2 Session 29 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Özcan Özgür DURSUN Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlamaya İlişkin Öz- yeterlik Algıları ve Bilişsel Esneklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hasan ÖZGÜR, Cem ÇUHADAR Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretimsel Bulunuşluk Göstergelerinin Öğretim Üyeleri Bağlamında Belirlenmesi Ali Haydar BÜLBÜL, Ferhan ŞAHİN, Abdullah KUZU, H. Ferhan ODABAŞI Typographic Approach into Instructional Design İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU Turkish Teachers' Experiences of Open Educational Resources Özgür ÖZDEMİR, İsmail TONBULOĞLU Öğretim Elemanlarının ve Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Algıları: GOÜ Örneği Tuğba KOCADAĞ, Ömer ARSLAN Oculus Rift ve Yeni Nesil İnsan- Bilgisayar Etkileşim Araçlarını Kullanarak Eğitim Amaçlı Uçuş Simülatörü Tasarlanması ve Geliştirilmesi Ersin KARA, Caner TOPÇU, Emin Berkan MAMAK, Musa ÇİFTÇİBAŞI, Büşra SÖNMEZ, Kürşat ÇAĞILTAY Auditorium: Bilgi 1 Session 30 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Ferhat BAHÇECİ Kamu Personeline Yönelik Yapılan Hizmet İçi Eğitimlerin Değerlendirilmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği İlknur KAYNARCA, Nomin BOLDBAATAR, Emine KANDİN, Polat ŞENDURUR Ters- Yüz Öğrenme Modeli Üzerine Yapılan Bilimsel Araştırmalara Yönelik Bir İnceleme Tuğba KOCADAĞ, Ömer ARSLAN

12 : Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenme Memnuniyet Düzeyleri Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU Öğretim Üyelerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilişsel Bulunuşluk Göstergelerinin Araştırma Topluluğu Modeli Çerçevesinde Belirlenmesi Ufuk TUĞTEKİN, Ulaş İLİÇ, Abdullah KUZU, H. Ferhan ODABAŞI Dijital Değerleme: İlgili Araştırmalar Ve Uygulamalar Canan ÇOLAK, Abdullah KUZU Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E- öğrenme Stilleri ile E- öğrenmeye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Cansu ÇAKA, Ferhan ŞAHİN, Özcan Özgür DURSUN Auditorium: Bilgi 2 Session 31 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Serkan ÇANKAYA BÖTE Bölümünde Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri Meltem KURTOĞLU ERDEN, Süleyman Sadi SEFEROĞLU Türkçe de Ses Farkındalığı Becerisinin Anasınıfı ve Birinci Sınıf Çocukları İçin Önemi ve Özgün Bir Eğitsel Yazılım Bağlamında Geliştirilmesi Günizi KARTAL, Nalan BABÜR Öğretim Üyelerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sosyal Bulunuşluk Göstergelerinin Araştırma Topluluğu Modeli Çerçevesinde Belirlenmesi Nihal DULKADİR, Cansu ÇAKA, H. Ferhan ODABAŞI, Abdullah KUZU BÖTE nin Cinsiyeti: Öğrenci ve Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Araştırma Mesut TÜRK Teknoloji Koçluğu Bağlamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Alan Yeterliklerinin Değerlendirilmesi Mehmet Şahin SOLAK, Abdullah KUZU Programlama Öğretiminde Üç Boyutluluk Algısı: Alice le Programlama Deneyimi Emrah KAYABAŞI, Semiral ÖNCÜ Auditorium: Motif 1 Session 32 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Alpaslan DURMUŞ Eğitsel Sosyal Medya Kullanımı Yüksel Deniz ARIKAN, Fırat SARSAR Google Cardboard Sanal Gerçeklik Uygulaması Geliştirme ve Uygulamanın Eğitimde Kullanım Potansiyeli Ufuk TUĞTEKİN, Esra BARUT, Gürol YOKUŞ, Abdullah KUZU Investigation of Good Tutor Characteristics in Distance Education as Perceived by Graduate Students Mehmet KARA, Gülfidan CAN Ortaokul 5.Sınıf Velilerine Yönelik Sosyal Ağ Üzerinden Gerçekleştirilen Veli Koçluğu Gülten Feryal KÜÇÜKER A Content Analysis of The Studies In Distance Education Area in Turkey Zafer KADIRHAN, Mustafa ŞAT, Yunus ALKIŞ Effects of Virtual Learning Environments on Students Enhancement of Spatial Thinking Yunus ALKIŞ, Zafer KADİRHAN, Mustafa ŞAT Auditorium: Motif 2 Session 33 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Ahmet TEKİN Vocational College Students Views on a Distance Education Professional English Course Nazife Şen ERSOY BÖTE Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Derslerinde Uzaktan Eğitim Deneyimi Yaşamalarına Yönelik Görüşleri Fatih TÜRKAN, Abdullah KUZU Ergenlerin Problemli İnternet Kullanma Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme: Benlik Algısı, Kişilik Tipi ve Lise Türü Açısından Ebru ÖZTÜRK, Suna KAYMAK ÖZMEN Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilişim Etiğine İlişkin Algıları: Bir Metafor Çözümlemesi Çalışması Elif Buğra KUZU Bilgisayar Öğretmenlerinin Mesleki Sağlık Sorunlarına İlişkin Görüşleri Bayram KOCAAĞA The Impact of Collectivism on Knowledge Sharing among Undergraduate Students Ibrahim ARPACI

13 Auditorium: Motif 3 Session 34 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Adile Aşkım KURT Problem Çözme Becerilerinin Programlama Dilleri Dersi Başarısı ile İlişkisinin Belirlenmesi İsmail TATAR, Yusuf Levent ŞAHİN Eğitimde Becerinin Öne Çıkışı ve Değişim: Diplomadan Sertifikaya Sertifikadan Nişanlara Fevzi İnan DÖNMEZ, H. Ferhan ODABAŞI Bir Öğretim Stratejisi Olarak Tam Zamanında Öğretim: Nedir? Ne değildir? Aydın KELEK, Elif Buğra KUZU Bilgisayar Destekli Öğretimde Uyarlanabilirliğin Bilişsel Yük Bağlamında Değerlendirilmesi Barış MERCİMEK Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Toplama İşlemi Öğretiminde Tablet Bilgisayar Kullanımı Gültekin YAMAN, Özgür Özcan DURSUN İnternet te Karşılaşılan Bilgi Kirliliği İçin Bir Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi: Uygulama Öncesi Çalışmalar Mehmet FIRAT, Adile Aşkım KURT Coffee Break Auditorium: Motif Session 35 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Hasan ÖZGÜR Artırılmış Gerçeklikte Yeni Dönem: UFUXAR SDK Ufuk TUĞTEKİN Bilgisayar Ağları ve İletişim Dersinin Bulut Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile Tasarlanması Serkan ÇANKAYA Eğitimde Oyunlaştırma: Kavram Yanılgıları Ezgi Doğan BARUT, Elif Buğra KUZU Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı ve Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ferhan ŞAHİN, Cansu ÇAKA, Özcan Özgür DURSUN Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli Anketi nin Akıllı Telefonlar için Türkçe Uyarlama 18:45 Çalışması Fatih SALTAN, Mehmet KARA, Buğrahan EKİN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeyi Kabul ve Kullanımı 19:00 Buğrahan EKİN, Ömer ARSLAN, Fatih SALTAN Auditorium: Motif 2 19:00 Session 36 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Meltem KURTOĞLU ERDEN Araştırma Topluluğu Modelinin Uygulanabilirliği Can MEŞE, Özcan Özgür DURSUN Medya Okuryazarlığından Yeni Medya Okuryazarlığına Geçiş: Kuramsal Bir Yaklaşım Esra BARUT, Elif Buğra KUZU, Ufuk TUĞTEKİN Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Kadir DEMİR, Ercan AKPINAR Development and Validation of Formative Feedback Perceptions Scale Mustafa ŞAT, Yunus ALKIŞ, Zafer KADIRHAN Öğretmen Adaylarının Yeni Medya Okuryazarlık Becerilerini Etkileyen Güdüleyici ve Engelleyici 18:45 Etmenlerin Belirlenmesi Hakan İSLAMOĞLU, Esra BARUT, Elif Buğra KUZU

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Eğitim Fakültesi. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü HOŞGELDİNİZ

Eğitim Fakültesi. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü HOŞGELDİNİZ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü HOŞGELDİNİZ Bölümümüz BÖTE Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültelerinin 1998 yılında yeniden yapılanması

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1 ISSN : 1307-4474 2014 (15): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

Eğitim Fakültesi. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü HOŞGELDİNİZ

Eğitim Fakültesi. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü HOŞGELDİNİZ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü HOŞGELDİNİZ Bölümümüz BÖTE Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültelerinin 1998 yılında yeniden yapılanması

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı Başvuru ları Eğitim leri Enstitüsü - Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı / Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli) Ad Soyad Uyruk Giriş TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER 1 26*******32 Ahmet Emre Kılıç TÜRKİYE ALES-EA 76,62

Detaylı

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ 1-3 KASIM 2013 RİXOS-KONYA PROGRAM KİTAPÇIĞI 1 KASIM 2013 08:30-09:30 FUAYE ALANI KAYIT İŞLEMLERİ AÇILIŞ KONUŞMALARI 09:30-10:00 Doç. Dr. Muammer ZERENLER - Uzaktan

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

2012-2013 AKADEMİK YILI. Ders Öğretim Elemanı ve Ders Yardımcısı

2012-2013 AKADEMİK YILI. Ders Öğretim Elemanı ve Ders Yardımcısı 2012-2013 AKADEMİK YILI 1. SINIF 1.DÖNEM (Güz) A BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 8 Öğr. Gör. Mefule Gökçe Enformatik Bölüm Başkanlığı A BÖTE 103 Matematik I 2 2 3 6 Yrd. Doç. Dr. Fatih

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd. Doç. Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd. Doç. Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ YEDEK LİSTE ** ASIL LİSTEDE İSMİ BULUNANLARDAN KESİN KAYITLARINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI KADAR AŞAĞIDAKİ YEDEK LİSTEDEN GNO SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR. ** YÖK KARARINA GÖRE TOPLAM

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

İstatistik Bölümü - Dersi Çakışan Mazeretli Öğrencilerin Grrup Değişiklik Talepleri (Güncelleme :00)

İstatistik Bölümü - Dersi Çakışan Mazeretli Öğrencilerin Grrup Değişiklik Talepleri (Güncelleme :00) 1 11090000298 Anıl SOYTÜRK 4 Matematik 2 1. Öğretim Tahsin ÖNER 2 11090000298 Anıl SOYTÜRK 4 Design of Experiments 1. Öğretim Onur KÖKSOY 3 11090000298 Anıl SOYTÜRK 4 Mathematical Statistics 1. Öğretim

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders

Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders B1601.00106 Hüseyin AKALAN Bilişim Fak. / Bilgisayar Mikro İşlemcili Sis. Ve Mikro İşlemciler B1601.00105 Furkan Berat ÇAKIR

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş Doç. Dr. Deniz Korkmaz A2-A3-A4-A5 BÖTE Bilgisayar Donanımı Öğrt. Gör. Ali Atalay A15 BÖTE Siyaset Bilimine Giriş Yrd. Doç. Dr. Halis A. Arslantaş A11-A12 İlköğretim

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. Veysi AKIN Plevne İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY. MAIN COURSE LDİ (IQ Online)

WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY. MAIN COURSE LDİ (IQ Online) A21 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY 08:00 09:00 BDİ (Oxford Online) 09:00 10:00 MAIN COURSE Reading & Writing MAIN COURSE BDİ (Oxford Online) 10:00 11:00 MAIN COURSE Reading & Writing MAIN COURSE LDİ (IQ Online)

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Daha Önce Almış Olduğu Ders Muaf Olmak İstediği Ders Muafiyeti Kabul

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI)

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI ÇİZELGESİ 1 342 AKIN KALE 0 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 2 342 AKIN KALE 8 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 3 342 AKIN KALE 7 0 Başarılı Ortalama İle Geçti

Detaylı

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Hüseyin Deniz İKİZLERLİ Fırat HÜNER Özge ŞENPINAR Gülşah YILDIZ

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Hüseyin Deniz İKİZLERLİ Fırat HÜNER Özge ŞENPINAR Gülşah YILDIZ Uyg. Okulu : Atatürk Ortaokulu Sınıf : 4/A Grup : Grup I Uyg.Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL 160 Hüseyin Deniz İKİZLERLİ 11266 Fırat HÜNER 11269 Özge ŞENPINAR 091 Gülşah YILDIZ 102 Dilan Yağmur

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI) 1 24 DAVUT FURKAN DEMİRPOLAT 2 142 FAZLI YILMAZ 3 383 BERKAN PEHLİVAN 4 695 GÖKHAN İLTER 5 719 HASAN UYGAN AMP - 10. Sınıf / B Şubesi

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU Adı Soyadı Fakülte Program Sınıf Burs Oranı Elif Eriş Eğitim İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf 50% BURSLU Şule Yıldız Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Sınıf 100% BURSLU Habibe Fidan Eğitim Okul Öncesi

Detaylı

A BSTRACT PROCEEDINGS

A BSTRACT PROCEEDINGS A BSTRACT PROCEEDINGS SYMPOSIUM CHAIR Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU, Anadolu University SYMPOSIUM HONORARY CHAIR Prof.Dr. Hafize KESER, Ankara University ADVISORY / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: DİN KÜLTÜRÜVE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: ATAKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. AHMET ÇAKIR : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 İSMAİL

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Yaz Dönemi 2016 1. Vize Sonuçları Sıra Öğrenci No*, + Soyadı Adı Bölüm Kodu 1 21015567 * GÖKTAŞ HAZAL 495 2 21115599 ÇALAR MÜSLÜM 495 3 21115619 * ÇAYIRTEPE İSMAİL 495 4 21115877

Detaylı

06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI 06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SONUÇLARI : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNİYET GİRİŞ I TOPLAM SONUÇ Gürel YILDIZ 91,712 62,000 68,500 69,000 27,514 6,200 20,550 20,700 74,964 BAŞARILI Sinem BOZKURT 91,382

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2 15010519 Mert SEVİGEN Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 3,84 65 ASİL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 6 15010467 İsmail

Detaylı

Uygulama Okulu: FALEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Uygulama Okulu: FALEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Uygulama Okulu: FALEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ UYGULAMA ÖĞRETMENİ: AYGÜL DAĞHAN (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) UYGULAMA ÖĞRETMENİ: GÜLSÜM KARABULUT (KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ) UYGULAMA

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL İLETİŞİM ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET HASAN ALİ ÖZDEMİR Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL BÜŞRA TANRITANIR GAZETECİLİK GAZETECİLİK Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - A Doç. Dr.

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU 01-05 2016 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S

MESLEK YÜKSEKOKULU 01-05 2016 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI KABUL EDİLEN PROGRAM SINIF ÖĞRETİM TÜRÜ SONUÇ AÇIKLAMA 1 ALİ ÖZ ANESTEZİ 1 GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ KABUL 2 TUFAN TİĞİZ

Detaylı

03- Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMĠRER in Yurtiçi Görevlendirilmesi ve Ders Telafisi.

03- Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMĠRER in Yurtiçi Görevlendirilmesi ve Ders Telafisi. TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.04.2016 211 01-13 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat AKTAN başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU Adı Soyadı Fakülte Program Sınıf Burs Oranı Elif Eriş Eğitim İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf 50% BURSLU Şule Yıldız Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Sınıf 100% BURSLU Habibe Fidan Eğitim Okul Öncesi

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 2120002074 Şeyda Kılınç 2100002053 Ezgi S. Çelik 2110002051 Elif Yener 2110002011 Cansu Aksüt 2110002005 Erdem Kaya 2110002002 Sefa Kaya

Detaylı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı Ders Kodu İOÖ312 Ders Adı TOPLUMA HİZMET UYG. Yrd. Doç.Dr. HAKAN İNCE Sınıfı 3 1 11270049 YILDIRIM AYDIN Zorunlu/ 2 11270077 AYTEN ERBAY Zorunlu/ 3 12270001 FIRAT AYGEN Zorunlu/ 4 12270071 MUSTAFA KÖRPE

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1

1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1 1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1 2 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü MERYEM EYTAŞ Bayan 16 43-046000123 30907061286

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik 09.11.2015, Pazartesi 09.00 11:00 16:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ay 62 3 A1-A2-A3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II.Ö Ölçme ve Değerlendirme Yrd.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI EĞİTİM ORTAK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM ORTAK DERSLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI EĞİTİM ORTAK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM ORTAK DERSLERİ Kısaltmalar : Öğretim Üyesi Odası TEF: Teknik Fakültesi MEF: Mesleki Fakültesi EcF: Eczacılık Fakültesi TF-Gölbaşı: Turizm Fakültesi 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI EĞİTİM ORTAK DERSLERİ YÜKSEK

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) SONUÇ TUTANAĞI (FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER İÇİN) (LİSANS) YÖK İLAN TARİHİ : 23.7.2013 ANABİLİM DALI : İstatistik Teorisi YÖK DUYURU DETAY KODU : 6893 KADRO UNVANI : Araştırma Görevlisi

Detaylı

ADINIZ SOYADINIZ Öğrenim Katıldığı Üniversite Arif Gökcen 3. sınıf Hacettepe Üniversitesi Enes Tuğrul 1. sınıf Üsküdar Üniversitesi Duygu

ADINIZ SOYADINIZ Öğrenim Katıldığı Üniversite Arif Gökcen 3. sınıf Hacettepe Üniversitesi Enes Tuğrul 1. sınıf Üsküdar Üniversitesi Duygu ADINIZ SOYADINIZ Öğrenim Katıldığı Üniversite Arif Gökcen 3. sınıf Hacettepe Üniversitesi Enes Tuğrul 1. sınıf Üsküdar Üniversitesi Duygu Saitoğulları 1. sınıf Üsküdar Üniversitesi Leyla Ak 1. sınıf Üsküdar

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

:43:20 1

:43:20 1 20141 ŞEVAL KARAKOÇ Kız ELAZIĞ/KOVANCILAR (882847) KOVANCILAR ANADOLU LİSESİ 20142 BERFİN YILDIZ Kız ELAZIĞ/MERKEZ (144634) ELAZIĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 20144 NAZLICAN ÇELEBİ Kız ELAZIĞ/KOVANCILAR

Detaylı

GÜZEL SANATLAR. Öğrenci / Mezun ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82

GÜZEL SANATLAR. Öğrenci / Mezun ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82 GÜZEL SANATLAR ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖZLEM TOPUZ SANAT VE TASARIM GELENEKSEL TÜRK SANATLARI Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 3,82 MÜGE ŞİMŞEK GÖRSEL SANATLAR RESİM

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ

2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ 2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ Öğrenci No Adı Soyadı Programı Muaf Olduğu Dersin Adı 164101063 Cemal YRAM 164101044 Faruk YILDIRIM Bilgisayar Programcılığ İşletme Yönetimi 1 164101082

Detaylı

HP Laserjet P2035 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD

HP Laserjet P2035 2,5 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5 1 TB Taşınabilir HDD S.No. AD SOYAD ÜNVANI BİRİMİ TALEBİ 1 AHMET AKBAŞ 2 AHMET ÜNAL 3 AYDIN ÖZLÜK 4 Y. ERKAN ERSOY 5 EMRE GÜLER DOÇENT 6 FARUK GÖKMEŞE DOÇENT 7 MEHMET ÇANLI DOÇENT 8 MENDEREES SUİÇMEZ DOÇENT 32 GB FlashDisk

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

T.C. Atatürk Üniversitesi

T.C. Atatürk Üniversitesi T.C. Atatürk Üniversitesi 24.01.2011 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2010-2011 Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarına 1.Yerleştirme Sonuçları Ağız- Diş-Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi - Doktora Ağız- Diş-Çene

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güz Yarı Yılı Lisansüstü Kazanan Adayların İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güz Yarı Yılı Lisansüstü Kazanan Adayların İlanı Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 Güz Yarı Yılı Lisansüstü Kazanan Adayların İlanı Öğretim Programı Öğretim Düzeyi Ad Soyad Genel Başarı Puanı Kayıt Hakkı Anatomi Anatomi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN YEDEK İŞLEMLERİ ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR Asıl listeden kayıt yaptırmayıp yedek listeden kayıt hakkı kazanan anabilim dalları ve boş

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK Şube 3 - Kimya Grubu - Kontenjan: 25 Diger Universiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 BUKET GÖZLER Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Not Ortalaması Yüzde Karşılığı SONUÇ 3.43

Detaylı

İNGİLİZCE BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) Edebiyat. Edebiyat.

İNGİLİZCE BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) Edebiyat. Edebiyat. İNGİLİZCE BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) Sıralama Adı Soyadı Üniversite Fakülte Fakülte Türü Mezun olduğu Program GNO Öğrenim

Detaylı

Öğretim Elemanının Öğretmenin Fakülte. Doç. Dr. Tazegül Seda No

Öğretim Elemanının Öğretmenin Fakülte. Doç. Dr. Tazegül Seda No ABD miz lisans programı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında OKUL Uygulama Okulunun : Fevzi Paşa Ortaokulu Anabilim Dalı Koord: Okul Müdürü : Abdullah ALDEMİR Müdür Yrd. : Engin AŞKIN Grup :1

Detaylı