Gün Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20.05.2015-1. Gün Programı"

Transkript

1 P R O G R A M M E

2 - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10: Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde Araştırma Sorunları :00 Moderator: Prof.Dr. Soner YILDIRIM Panelist: Prof.Dr. Nurettin ŞİMŞEK Assoc.Prof.Dr. Yüksel GÖKTAŞ Assist.Prof.Dr.Özcan Erkan AKGÜN 12:00 13:00 Lunch 13:00 14:00 Prof.Dr. Kati MÄKITALO- SIEGL Experiences and Examples on Using Tablet PCs in Education Coffee Break Panel Öğretimde Teknoloji Entegrasyonu: Neler Doğru? Neler Yanlış? Moderator: Prof.Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL 14:15 15:15 Panelists: Prof.Dr. İlhan VARANK Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU Assoc.Prof.Dr. Hasan ÇAKIR Assist.Prof.Dr. Özden ŞAHİN İZMİRLİ 15:15 Coffee Break 17:00 Session 1 Session Chair: Assoc.Prof.Dr.Cem ÇUHADAR 17:00 Altı Üstü Beyin: Bilişsel Stilin Belirlenmesinde Yeni Bir Ölçme Aracının Uyarlanması Vildan ÇEVİK Visuals and Multimedia Design Strategies With ID Models İsmail İPEK, Ömer Faruk SÖZCÜ, Hüseyin KINAY, Erkan TAŞKIN Leadership Role of Headmasters on Diffusion of Knowledge Management While Developing Instructional Programmes Betül YIKICI, Zehra ALTINAY GAZİ, Fahriye ALTINAY AKSAL Olasılığa Dayalı Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları Tasarlarken Hangi Değişkenleri Kullanmalıyız? Tolga GÜYER, Ömer Faruk URSAVAŞ, Ayça ÇEBİ Eşzamansız Etkileşim Araçları ile Desteklenen Programlama Dilleri Dersinin Farklı Öğrenme Yaklaşımına Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi Mustafa YAĞCI, Yusuf Ziya OLPAK Bilgi Haritalarının Otomatik Oluşturulmasına Yönelik Olarak Geliştirilen Web Tabanlı Bir Uygulama Şeyhmus AYDOĞDU, Tolga GÜYER Auditorium: Toros 2 Session 2 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Yavuz AKBULUT Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Agâh Tuğrul KORUCU, Yusuf Ziya OLPAK İngilizce İçerikli Elektronik Oyunların Öğrencilerin İngilizce Akademik Başarılarıyla Olan İlişkisi Muhammed Sayid ÖZCAN

3 17:00 17:00-17:00 Pre- Service Information Technology Teachers' Game Projects Prepared with Scratch Erman YÜKSELTÜRK, Serhat ALTIOK Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Donanımı Konusu Öğrenimine Etkileri Hakan TÜZÜN, Hatice ÇIRALI, Muhittin ŞAHİN, Öznur BABAYİĞİT, Buket TAŞKIN Investigation of Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Dinamik Web Teknolojilerine Yönelik Görüşleri Agâh Tuğrul KORUCU, Ahmet YÜCEL Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna ve Bu Süreçteki Rollerine İlişkin İnfografikleri Ne Söylüyor? Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK, Gökhan DAĞHAN, Sibel BARIN, Rukiye SAVRAN Auditorium: Bilgi 1 Session 3 Session Chair: Assoc. Prof.Dr. Özgen KORKMAZ Bilişim Teknolojileri Entegrasyonu Sürecinde Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Yönelik Bir Model: Uygulama Toplulukları Ömer Faruk BOZKURT, Şeyma Büşra GÜLEN, Burcu BERİKAN, Kevser HAVA, Hasan ÇAKIR Learning to Teach Online: A Case of Faculty Development For Foreign Language Educators Müge ADNAN, Eda ÜSTÜNEL Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Dijital Çağ Teknoloji Koçluğu Yeterlilik Profillerinin İncelenmesi Kerem KILIÇER Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri için E- mentorluk Uygulamasının Katkıları ve Katılımcı Memnuniyeti Ecenaz ALEMDAĞ, Mukaddes ERDEM Lise Öğretmenlerinin Eğitsel İnternet Kullanma Öz Yeterlik İnançları İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki Halil İbrahim AKYÜZ, Ahmet MERAL Ortaöğretim Öğrencilerinde Algoritmik Düşünme Ve Programlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Mobil Uygulama Tasarımı Emre Sami KOCAHAN, Kökten ÇEVİKER, Tarık KIŞLA Auditorium: Bilgi 2 Session 4 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Ertuğrul USTA Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Nedir? Gelecekte Geleneksel Üniversite Eğitiminin Yerini Tutar mı? Nihan ARSLAN NAMLI, Ozan ŞENKAL Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ders Alan Öğrencilerin Etkileşim Aracı Tercihleri Serçin KARATAŞ, İbrahim GÖKDAŞ, Ayşe BAĞRIACIK Öğrenme Yönetim Sistemleri İçin Doğal Dil İşleme İle Ödevlerin Öğrenciye Aitliğinin İncelenmesine Yönelik Bir Web Servis Geliştirilmesi Mustafa Ali AKÇA, Betül AYDIN Investigation of Self- Regulated Learning Abilities of Distance Education Students Polat ŞENDURUR Çevrimiçi Öğrenme Ortamları ve Geribildirim Fırat SARSAR Ortaokul Öğrencilerinin Medya Kullanım Durumları: Sincan İlçe Örneklemi Ahmet Naci ÇOKLAR, Arif AKÇAY Auditorium: Motif 1 Session 5 Session Chair: Assoc. Prof.Dr. Ercan AKPINAR Usability Tests Of a Computer Based Foreign Language Proficiency Exam Mustafa Serhat DÜNDAR, Emrah ALTUN, Emine ŞENDURUR Öğrencilerin E- öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Recep ÇAKIR, Özgen KORKMAZ, Sabri Serkan TAN - Session ()- Pre- School Students Metaphoric Perceptions Regarding The Computer Agâh Tuğrul KORUCU, Emre BÜYÜKBAHÇIVAN What Hinders Creativity in the Design and Development of Digital Instructional Materials? Emine ŞENDURUR, Esen ERSOY, Mehmet Fatih YİĞİT, İsmail ÇETİN Students Behaviors in Dynamic and Interactive Mathematics Learning Environments Şeyda BİRNİ, Zekeriya KARADAĞ, Dragana MARTINOVIÇ Akıllı Telefon Uygulamalarının Uzaktan Eğitim için Kullanılmaları Asaf VAROL

4 - 17:00-17:00 Auditorium: Motif 2 Session 6 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Barış HORZUM Ortaöğretim Öğrencileri, Öğretmen Adayları, Öğretmenler ve Akademisyenlerin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersindeki Temel Seviye Yeterliklere Göre Performansları Ercan TOP ÖSYM Web Sitesinin Kullanılabilirlik Sorunları ve Öneriler Şemseddin GÜNDÜZ, Yasemin ÖZBEK Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Seçici Öğrenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Durum Çalışması Mehmet ERSOY İnternet Kullanım Durumlarının Temel Bilgisayar Dersine Yönelik Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi Emin İBİLİ, Nezih ÖNAL, Sami ŞAHİN Ortaokul Öğrencilerinin Güvenli İnternet Kullanım Durumlarının Belirlenmesi Ertuğrul ERGÜN, Abdulkadir BEDER Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Etkileşimli Kitaba İlişkin Görüşler: Teknoloji Fakültesi Öğrencileri Seda ÖZER, Yalın Kılıç TÜREL Auditorium: Motif 3 Session 7 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Ünal ÇAKIROĞLU Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımı: Sosyokültürel Bağlamda Bir Modelleme Çalışması Salih BARDAKÇI Eğitimde Animasyon Kullanımı: Bilişsel Yük Perspektifinden Bir Bakış Kürşat ERSOLAK, Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK Öğretmen Adaylarının Eğitsel Etkinliklerde Bilgi Grafiklerini Kullanım Durumları Emre ÖZGÜL, Özcan Özgür DURSUN Eğitimde Çözümlü Örneklerin Kullanımıyla ilgili Araştırmaların Betimsel Tarama Yöntemi ile İncelenmesi Yahya İLTÜZER, Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK Pre- Service IT Teachers' Experiences with Scratch Programming: Difficulties and Obstacles Serhat ALTIOK, Erman YÜKSELTÜRK Eğitimde Hologram Teknolojisi Zübeyde POYRAZ, Ümit ÇELİK, Müzeyyen Bulut ÖZEK 17:00 Coffee Break - 18:45 Session 8 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Recep ÇAKIR Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımı Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi Hülya YILMAZ, Ertuğrul USTA Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri Melih Derya GÜRER, Erkan TEKİNARSLAN, Nuh YAVUZALP In The Visual Programming Course, The Effect Of Using Dynamic Web Technologies On Their Academic Achievement, Their Study Approaches And Meta Cognitive Awareness Hafize KESER, Agâh Tuğrul KORUCU Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Cem ÇUHADAR, Tayfun TANYERİ, Yıldıray ERCAN The Visual Perception of Educational Technology on Cultures with Most Spoken Languages Mustafa Nuri URAL BİT Entegrasyon Sürecinde Var Olan Durumun Öğretmen Perspektifinden Betimlenmesi: Engeller, Beceriler ve Destek Nilüfer ATMAN USLU, Yasemin KOÇAK USLUEL Auditorium: Toros 2-18:45 Session 9 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Yalın Kılıç TÜREL Türkiye deki Üniversitelerin Engelsiz Üniversite Birimleri Web Sayfalarının Erişilebilirlik ve İçerik Analizi Bülent Gürsel EMİROĞLU E- Öğrenme Ortamlarının ve Bileşenlerinin Motivasyon Açsından İncelenmesi Serhat GÜMÜŞ, Muhammed Sayid ÖZCAN Opinions of Academic Staff about Distance Education for Common and Compulsory Courses Pınar ÇANKAYA, Mehmet Fatih BARIŞ Development of Technology in Turkey Through Tree Graph Fatih GÜMÜŞ, Ümmügülsüm CANDEĞER, Şerife BÜYÜKKÖSE

5 - 18:45-18:45-18:45-18:45 Conceptual Tools for Depicting And İmproving Pedagogical Picture Before Technology Integration Hamdi ERKUNT Navigation On The Internet and Its History With Graph Theory Fatma ŞATIROĞLU, Şerife BÜYÜKKÖSE, Özlem ÇAKIR Auditorium: Bilgi 1 Session 10 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Kerem KILIÇER Multimedya Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının 8. Sınıf Öğrencilerinde Akademik Başarıya Etkisi Ömer Faruk DİVARCI, Fatih SALTAN Z- Kitap Tasarım Kriterlerinin Oluşturulması ve Oluşturulan Kriterler Bağlamında FATİH Projesinde Kullanılan Bir Z- Kitabın İncelenmesi İpek Burcu ORUÇOĞLU, İlhan VARANK Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Feridun KAYNAR Fen ve Teknoloji Dersinde Etkileşimli Tahta Kullanımının Akademik Başarıya ve Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Uğur Ferhat ERMİŞ, Mehmet Arif ÖZERBAŞ Öğretmenlerin FATİH Projesine Yönelik Görüşlerinin TPAB Bağlamında İncelenmesi: Nitel Bir Durum Çalışması Cemal Hakan DİKMEN, Veysel DEMİRER Yaşam Boyu Öğrenme: Facebook ve Okul Önceciler Filiz VAROL, Sinem İPEK Auditorium: Bilgi 2 Session 11 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Tolga GÜYER Okul Öncesi Öğrencilerle Bir Sınıf Etkinliğinde Dijital Hikâye Anlatımı Aslıhan KOCAMAN- KAROĞLU Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Sınıf Teknolojilerine Karşı Tutumlarının Belirlenmesi Songül KARAKUŞ, Zülfü GENÇ Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları İlker ÇOBANOĞLU Eğitim Yazılımlarında Kullanılan Eğitsel Arayüz Ajanlarına Yönelik Öğrenci Tercihlerinin Belirlenmesi Sakine ÖNGÖZ, Mücahit ÖZTÜRK, Seyfullah GÖKOĞLU Kişilik ve Facebook Bağlanma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nur DEMİRBAŞ- ÇELİK Eğitimde Lego ve Robotik Kullanımına İlişkin Araştırmaların Eğilimleri: Bir Doküman Analizi Habibe KAZEZ, Zülfü GENÇ Auditorium: Motif 1 Session 12 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Erman YÜKSELTÜRK Cyberloafing in Higher Education: Reasons and Solutions from Cyberloafers' Perspectives Filiz VAROL, Esat YILDIRIM Eşzamanlı Çevrimiçi Öğretimde Bilişsel Buradalık ile Akademik Başarı İlişkisinin Araştırma Topluluğu Bileşenleri Çerçevesinde İncelenmesi Servet KILIÇ, Ünal ÇAKIROĞLU Anamur Bölgesinde Okuyan Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorba ve Siber Mağdur Olma Durumları Şerife Nur TUNA, Aslıhan SABAN, Ahmet Naci ÇOKLAR The Development Process of Massive Open Online Courses and Pedagogical Issues: A Literature Review Mustafa Serhat DÜNDAR, Sönmez PAMUK Declaratıon of Educatıonal Technology In The Last Century Through A Graph Tree Behiye KAYMAK, Filiz METE, Şerife BÜYÜKKÖSE Eğitsel Amaçlı Etkileşimli Giysi Tasarımı ve Geliştirilmesi Ersin KARA, Samet DEDE, Yüksel GÖRGÜLÜ, Atakan COŞKUN, Songül AYDAN, Kürşat ÇAĞILTAY Auditorium: Motif 2 Session 13 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Yüksel GÖKTAŞ Türkçe Eğitimine Yönelik Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyunların Değerlendirilmesi Demet SANCI UZUN, Hüseyin ATALAY İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Agâh Tuğrul KORUCU, Mustafa M. GÜNDOĞDU, Tarık GENÇTÜRK Üç Boyutlu Görsel Programlama Ortamında Oyun Tasarımı Sürecinin İncelenmesi Yeliz TUNGA, Mustafa Murat İNCEOĞLU, Tarık KIŞLA, Fırat SARSAR

6 - 18:45 Projem Bulutta: Office365 İle Proje Tabanlı Öğrenme Turgay ERDEMİR, Ünal ÇAKIROĞLU Yapılandırmacı Bir Dijital Oyun: Enerjik Zehra SAYIN, Güray ARIK, Selay ARKÜN KOCADERE, Mukaddes ERDEM Ortaokul Öğrenci Velilerinin Güvenli İnternet Kullanımı Farkındalığı Ahmet TEKİN, Ebru POLAT Auditorium: Motif 3 Session 14 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Ercan TOP Çok Kullanıcılı Dijital Oyunların Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Tutuma Etkisi Memnüne KOKOÇ, Türkan KARAKUŞ BÖTE Öğrencilerinin Seçmeli Ders Seçimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Kübra TEKEOĞLU, Gamze SALMAN, Habibe KAZEZ, Zülfü GENÇ Scratch Programı Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi Ömer Faruk SÖZCÜ, Mustafa ŞİMŞEK, Tufan ŞİRİN Öğretmenlerin Gözünden Facebook: Öğretmenlerin Eğitim ve Mesleki Gelişim Amaçlı Kullanım Profilleri Evren ŞUMUER, Emre YILMAZ, Soner YILDIRIM Eğitim Teknolojileri Araştırma Yönelimlerinin Belirlenmesi: Bir Ortak Atıf Analizi Çalışması Hüseyin ÖZÇINAR, Tayfun TANYERİ, Esra YECAN, Serap YETİK Arttırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının geliştirildiği programlarının bazı kriterlere göre incelenmesi ve karşılaştırılması Agâh Tuğrul KORUCU, Halit KARALAR 2. Gün Programı 09:45 10:45 Assoc.Prof.Dr. Zehra ALTINAY GAZİ Quality and Standards in E- learning Assoc.Prof.Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL ICT in Education for Developing Countries 10:45 11:00 Coffee Break Panel Türkiye'de Uzaktan Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri 11:00 12:00 Moderator: Panelists: Prof.Dr. Mehmet KESİM Prof.Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU Assoc.Prof.Dr. Hasan KARAL Assoc.Prof.Dr. Sönmez PAMUK Assoc.Prof.Dr. Recep ÇAKIR 12:00 13:00 Lunch 13:00 14:00 Prof.Dr. Eralp ALTUN Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ve Bilişim Etiği 14: Coffee Break Panel Eğitim Teknolojisinde Kavramsal Uzlaşma Arayışı 14:15 15:15 Moderator: Panelists: Prof.Dr. Nurettin ŞİMŞEK Prof.Dr. Soner YILDIRIM Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU Assoc.Prof.Dr. Halil YURDUGÜL Assoc.Prof.Dr. Barış HORZUM 15:15 Coffee Break

7 17:00 17:00 17:00 17:00 Session 15 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Metin KAPIDERE Bilge Kunduz: Uluslararası Enformatik Yarışması Pilot Uygulama Sonuçları Filiz KALELİOĞLU, Yasemin GÜLBAHAR Uzaktan Eğitimde Yeni Trend: Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler Mehmet Fatih BARIŞ Tasarım Tabanlı Eylem Araştırması Modeli Nilgün ÖZDAMAR KESKİN Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Dersindeki Akademik Başarıları İle Öz- Düzenleyici Öğrenme Becerileri ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Emin İBİLİ, Nezih ÖNAL, Sami ŞAHİN BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Programlamaya Karşı Tutumlarının İncelenmesi Osman EROL, Adile Aşkım KURT Bilişim Teknolojileri Kullanımının Türkçeye Etkileri Deniz Mertkan GEZGİN, Emel SİLAHSIZOĞLU Auditorium: Toros 2 Session 16 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Erkan TEKİNARSLAN New Trends on CEIT in The Light of Master Thesis between Özgen KORKMAZ Internet Safety and Safe Internet Usage of Children and Young Ages Rıdvan Kağan AĞCA, Ekmel ÇETİN Öğrencilerin E- öğrenmeye Yönelik Memnuniyet Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sabri Serkan TAN, Özgen KORKMAZ, Recep ÇAKIR Mixed Method Research Trend in Instructional Technology: A Content Analysis Abdülmenaf GÜL, Cansu Çiğdem AYDIN, Cemil UZUN, Mahmut TEKER Eğitimde MMORPG Kullanımı: Makalelerinin İçerik Analizi Yalın Kılıç TÜREL, Seda ÖZER Teknoloji Entegrasyonunda Okulun Sosyo- Kültürel Özellikleri: Türkiye de Yapılan Çalışmaların Analizi Hasan GÜRFİDAN, Mustafa KOÇ Auditorium: Bilgi 1 Session 17 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Şemseddin GÜNDÜZ Türkiye de Üniversitelerdeki Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Faaliyetleri Ahmet KILIÇ, Muhammet BERİGEL, Bülent Gürsel EMİROĞLU FATİH (Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi: Öğretmen Eğitimlerinin Değerlendirilmesi İlker TÜREN Güncel Öğretim Teknolojileri ile İlgili Olarak Öğretmenlerin Görüş ve Beklentileri: Elazığ İli Örneği Ferhat BAHÇECİ, Oğuzhan ÖZDEMİR Öğretmen Eğitiminde Yansıtıcı Günlükler Buket AKKOYUNLU, Esra TELLİ, Nihal MENZİ ÇETİN Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Soluk MOOC lar ve Öğrenci Görüşleri Alpaslan DURMUŞ Bilgisayar Oyunlarından Ne Bekliyoruz? Öğrencilerin Bilgisayar Oyunu Oynama Nedenleri ve Oyunlardan Beklentileri Habibe KAZEZ, Zülfü GENÇ Auditorium: Bilgi 2 Session 18 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Bahar BARAN Eğitsel Sosyal Bir Ağ Olan Edmodo Kullanımına Bilişsel Stilin Etkisi: Bir Çoklu Grup Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması Ömer Faruk URSAVAŞ, İlknur REİSOĞLU, Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Motives Behind Preference of Internet Communication Tools Among University Students Nadire ÇAVUŞ, Abdulmalik Ahmad LAWAN Developing a Reflective Thinking Focused Online Environment and Investigation Its Effectiveness Tansel TEPE, Naşide IŞIK, Kerem AY, Mukaddes ERDEM Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi İlknur REİSOĞLU, Tuğba BAHÇEKAPILI, Ayça ÇEBİ

8 17:00 17:00 17:00 Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetlerinin Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Göre İncelenmesi: Bir Çoklu Grup Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması Ömer Faruk URSAVAŞ, Fatih CAMADAN, Tuğba BAHÇEKAPILI Yeni Geliştirilen Bir Öğretim Yönetim Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Çalışması Hakan TEKEDERE, Fulya TORUN, Ömer Faruk OCAKOĞLU Auditorium: Motif 1 Session 19 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Zülfü GENÇ Proposing A Framework For Evaluating Distance Education Programs Burcu BERİKAN, Hasan ÇAKIR İnsan Performans Teknolojisi ve İnternet Tabanlı Eğitimde Kullanımının Performans Verimliliğine Etkileri Esra Ayça GÜZELDERELİ, Utku KÖSE, Aslıhan TÜFEKÇİ Web Platformundaki Değişimlerin İnternet Tabanlı E- Öğrenme Sistemleri Üzerindeki Etkileri Aslıhan TÜFEKÇİ, Günce Ali BEKTAŞ, Utku KÖSE Açık Kaynak Bir Sosyal Ağ Yazılımının Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme İçin Kullanılması Fatih ÖZDİNÇ Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sosyal Buradalık Algısının İncelenmesi Esma YILDIZ, Sönmez PAMUK Administrators' Perceptions of Motives to Offer Online Academic Degree Programs In Universities Hakan ÖZCAN, Soner YILDIRIM Auditorium: Motif 2 Session 20 Session Chair: Assit.Prof.Dr. Alper ŞİMŞEK Hizmet Öncesi Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Niteliğinin BOUNCE Sistemi Bağlamında İncelenmesi: Bilişüstü Farkındalığın Rolü Emine ADADAN, Diler ÖNER Ortaokul Öğretmenlerinin Web 2.0 Teknolojilerini Bilme ve Eğitsel Olarak Kullanma Durumları Yeşim AĞAOĞLU, Hacer TÜRKOĞLU Öğrencilerin Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Ortam Performanslarının İncelenmesi: Google Döküman Örneği Sinan KESKİN, Hatice ÇIRALI, Tayfun AKIN, Mukaddes ERDEM Ortaokul Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Yeterlik Düzeyleri ve Bilişim Teknolojilerine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Şeyma Büşra GÜLEN, Hasan ÇAKIR Dijital Hikâye Anlatımı: Eğitsel Çıktılara Etkisi ve Araştırma Fırsatları Kevser HAVA, Şeyma Büşra GÜLEN, Burcu BERİKAN, Ömer Faruk BOZKURT, Hasan ÇAKIR Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Konulu Araştırmalardaki Eğilimler: Dönemi Makalelerin Betimsel Analizi Aslıhan BABUR YILMAZ, Şirin KÜÇÜK Auditorium: Motif 3 Session 21 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Ömer Faruk SÖZCÜ Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumları ve Çevrimiçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi Fatma AKGÜN Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Kaygıları Üzerine Boylamsal Bir Çalışma Emine CABI, Esin ERGÜN İngilizce dersinin öğretiminde anlamsal web uygulamasının öğrenci başarısına etkisi A.Doğukan SARIYALÇINKAYA Oyun Bağımlılığı ve Oyun Oynama Alışkanlıkları ile İlgili Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi Cemal Hakan DİKMEN, Muhammet DEMİRBİLEK An Experimental Study on Software Engineering Education: Adopting Project- Based Learning and Project- Supported Instruction Murat Paşa UYSAL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Analitiğinin Gizlilik ve Etik Boyutuyla İlgili Görüşleri Ferhat BAHÇECİ 17: Coffee Break

9 - 18:45-18:45-18:45-18:45 Session 22 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Sönmez PAMUK EFL Learners Experiences on Purposive- intensive Listening Activities Delivered via Mobile Environment Serkan ŞENDAĞ, Mustafa CANER, Hüseyin KAFES Okulöncesi Eğitiminde Problem Çözme Becerisini Destekleyen Bir Mobil Uygulama Tasarımı Gökben YILMAZ TURGUT, Tarık KIŞLA, Yeliz TUNGA Mobil Değerlendirme İçin Bir Ortam Tasarımı Melih KARASU, Tarık KIŞLA An Open Source Approach for Model Based Mobile User Interface Design Evaluation Hamza POLAT, Ömer DELİALİOĞLU 45 Yaş ve Üzeri İnsanların Cep Telefonu Kullanımındaki Davranış Örüntüleri Önder YILDIRIM, Meryem BAYRAM, Keriman BUĞUR, Engin KURŞUN Uyarlanabilir Öğrenme Araştırmalarının Yöntem ve Sonuçlarına İlişkin Eleştirel Bir Okuma Nurettin ŞİMŞEK, Meltem ERYILMAZ Auditorium: Toros 2 Session 23 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Bülent Gürsel EMİROĞLU İşitme Engelli Bireylerin Fonolojik Gelişimlerinin Sözcük Yazma Becerileri Üzerine Etkisi: Çözüm Önerisi Olarak Teknoloji Hasan KARAL, Lokman ŞILBIR, Yasemin KARAL, A.Mevhibe COŞAR, Taner ALTUN, Murat ATASOY, Ekrem BAHÇEKAPILI Facebook Tartışmalarındaki Mesaj, Cümle ve Beğeni Sayısının Araştırma Topluluğu Modeliyle İlişkisi ve Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak İncelenmesi Ebru ÖZTÜRK Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığının Çeşitli Değişkenlerce İncelenmesi Selda KAYAK, Meryem KÖŞKEROĞLU- BÜYÜKİMDAT The Role of Simulation- Based Interprofessional Learning In Healthcare Student s Education Arif ONAN, Nurettin ŞİMŞEK Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Bilgi ve Kariyer Yeterlilikleri: İhtiyaç Analizi Ceren BAŞTEMUR KAYA, Hasan ÇAKIR Eğitim Ortamlarında Drone Kullanımı Üzerine Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Mahmut Can SÖZERİ Auditorium: Bilgi 1 Session 24 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Filiz VAROL E- mentörlük Ortamının Araştırma Topluluğu Ölçeği ile Değerlendirilmesi Gonca KIZILKAYA Use of Social Networking for Collaborative Learning: A Networked Paradigm of Learning Irshad HUSSAIN, Özlem ÇAKIR Sosyal Ağlar İçin Bilgi Güvenliği Farkındalığı Gülsüm KAPANOĞLU, Halil İbrahim BÜLBÜL Öğretmen Adaylarında Sosyal Ağ Kullanım Amacının Sözlü Sunum Becerileriyle İlişkisi Oğuzhan ÖZDEMİR, Didem ERDEM Gençlerin Facebook, Twitter ve Instagram Bağlanma Stratejilerinin İncelenmesi Birol ÇELİK History Of Social Media And Illistrating The Connections Using Graph Theory Pelin AŞÇIOĞLU, Özlem ÇAKIR, Ümmügülsüm CANDEĞER, Şerife BÜYÜKKÖSE Auditorium: Bilgi 2 Session 25 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Deniz Mertkan GEZGİN Bilgisayar Cebiri Sistemi Maxima ile Materyal Tasarımı Tufan ŞİRİN, Mustafa ŞİMŞEK, Ömer Faruk SÖZCÜ Mathlife Ortamında Matematik Kullanmayı Gerektiren Günlük Yaşam Senaryosunun Tasarımı ve Uygulaması Hüseyin ATALAY, Bahar BARAN, Selahattin ARSLAN, Serkan COŞTU, Gönül GÜNEŞ, Tuba GÖKÇEK Öğrenci Bilgi Sistemlerinde Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin Yönetimi Nihat ADAR, Celal Murat KANDEMİR Scratch ile Tasarım ve Programlamada Oyunlaştırmanın Kullanımı: Bir Durum Çalışması Örneği Ayça FİDAN, Semiral ÖNCÜ Web Tabanlı Portfolyo Kullanarak Hizmet Öncesi Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerini Geliştirme: BOUNCE Örneği Diler ÖNER, Emine ADADAN

10 - 18:45-18:45-18:45 Dijital Rozetler ve Öğrenme Yönetim Sistemi Entegrasyonu Celal Murat KANDEMİR Auditorium: Motif 1 Session 26 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Yusuf Levent ŞAHİN BİT Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalık Farkındalıklarının Odak Grup Görüşmesi Yöntemiyle Belirlenmesi Melike KAVUK, Şanser BULU Bir Çevrimiçi Öğrenme Ortamının Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi Fatih ERDOĞDU, Mehmet KOKOÇ, Eda PİNAL, Şeval BİLGİLİ, Zeynep MURAT Web Tabanlı Öz- değerlendirme Sisteminde Öğrenenlerin Test Alma Davranışlarının İncelenmesi Fatma BAYRAK, Halil YURDUGÜL Geleceği Modelleme: Eğitimde 3 Boyutlu Yazıcılar Akça Okan YÜKSEL, Selçuk ÖZDEMİR Oyunlaştırma ve E- öğrenme Yeliz TUNGA, Mustafa Murat İNCEOĞLU Akademisyenlerin Mesleki Gelişimlerine Yönelik Hazırlanan Mesleki Gelişim Süreç Önerisi Figen DEMİREL UZUN, Hasan ÇAKIR Auditorium: Motif 2 Session 27 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Ömer Faruk URSAVAŞ A Comparative Study of Facebook Addiction Among Generations Cenk SOYKAN, Aylin TUTGUN- ÜNAL FATİH Projesinin Geleceğine İlişkin Öğrencilerin Beklentileri Metin KAPIDERE, Serkan KILINÇ Searching For The Labours Of Hercules: Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Üzerine Bir AB Projesi Selay ARKÜN KOCADERE Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinde Teknopedagojik İçerik Bilgisi İle Desteklenmiş Çoklu Zekâ Kuramı Uygulamalarının Erişiye Ve Hatırlamaya Etkisi Asuman Seda SARACALOĞLU, Murat ÇIRAKOĞLU, Selcan KAYAHAN A Comparative Study of Social Network Usage Purpose and Frequency Among Generations Aylin TUTGUN- ÜNAL, Cenk SOYKAN Eğitsel Teknoloji Kullanımında Rol Model: Öğretmen Adaylarının Okul Rehber Öğretmenine İlişkin Algıları Alper ŞİMŞEK, Ali Rıza AKDENİZ Auditorium: Motif 3 Session 28 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Fatma AKGÜN Bağımsız Öğrenme Düzeyi ve Yabancı Dil Akademik Başarısı Arasındaki İlişki Ömer KOÇAK Detaylı ve Karşılaştırmalı İstatistik İmkanı Sunan Online Çoktan Seçmeli Test Hazırlama Aracı Mustafa Ali AKCA, Süleyman ÜNLÜ Türkiye de Öğretim Teknolojileri: Nerede Yanlış Yapıyoruz? Serkan DİNÇER, Devkan KALECİ BÖTE Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihlerinin Belirlenmesi Seda ÖZER, Süleyman Eren YÜRÜK Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgilerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Yasemin KAHYAOĞLU, Ercan AKPINAR, Bahar BARAN, Ferit Serkan AKDOĞAN, Kadir DEMİR Açık Kaynak Kodlu Mobil Uzaktan Eğitim Sistemleri Metin KAPIDERE, İlyas AKKUŞ

11 Gün Programı 09:45 10:45 10:45 11: :00 Prof.Dr. Rupert WEGERIF Learning to Learn Together (L2L2): Introducing the Key Competence for the Internet Age Coffee Break Panel BÖTE'nin Yol Haritası Moderator: Prof.Dr. Hafize KESER Panelists: Prof.Dr. Deniz DERYAKULU Prof.Dr. Mukaddes ERDEM Assoc.Prof.Dr. Yüksel GÖKTAŞ Assoc.Prof.Dr. Yalın Kılıç TÜREL 12:00 13:00 Lunch 13:00 14:00 Dr. Matteo Perchiazzi Mentoring Schemes and Pilot Projects for Mentoring to Life for Dropout: Results and Hypothesis for Future Applications 14: :15 15:15 Coffee Break Prof.Dr. Halil İbrahim YALIN Teknoloji Planlaması Perspektifinden Eğitim Teknolojisi Yatırımlarının Değerlendirilmesi 15:15 Coffee Break Award and Closing Ceremony Auditorium: Toros 2 Session 29 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Özcan Özgür DURSUN Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlamaya İlişkin Öz- yeterlik Algıları ve Bilişsel Esneklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hasan ÖZGÜR, Cem ÇUHADAR Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretimsel Bulunuşluk Göstergelerinin Öğretim Üyeleri Bağlamında Belirlenmesi Ali Haydar BÜLBÜL, Ferhan ŞAHİN, Abdullah KUZU, H. Ferhan ODABAŞI Typographic Approach into Instructional Design İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU Turkish Teachers' Experiences of Open Educational Resources Özgür ÖZDEMİR, İsmail TONBULOĞLU Öğretim Elemanlarının ve Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Algıları: GOÜ Örneği Tuğba KOCADAĞ, Ömer ARSLAN Oculus Rift ve Yeni Nesil İnsan- Bilgisayar Etkileşim Araçlarını Kullanarak Eğitim Amaçlı Uçuş Simülatörü Tasarlanması ve Geliştirilmesi Ersin KARA, Caner TOPÇU, Emin Berkan MAMAK, Musa ÇİFTÇİBAŞI, Büşra SÖNMEZ, Kürşat ÇAĞILTAY Auditorium: Bilgi 1 Session 30 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Ferhat BAHÇECİ Kamu Personeline Yönelik Yapılan Hizmet İçi Eğitimlerin Değerlendirilmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği İlknur KAYNARCA, Nomin BOLDBAATAR, Emine KANDİN, Polat ŞENDURUR Ters- Yüz Öğrenme Modeli Üzerine Yapılan Bilimsel Araştırmalara Yönelik Bir İnceleme Tuğba KOCADAĞ, Ömer ARSLAN

12 : Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenme Memnuniyet Düzeyleri Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU Öğretim Üyelerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilişsel Bulunuşluk Göstergelerinin Araştırma Topluluğu Modeli Çerçevesinde Belirlenmesi Ufuk TUĞTEKİN, Ulaş İLİÇ, Abdullah KUZU, H. Ferhan ODABAŞI Dijital Değerleme: İlgili Araştırmalar Ve Uygulamalar Canan ÇOLAK, Abdullah KUZU Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E- öğrenme Stilleri ile E- öğrenmeye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Cansu ÇAKA, Ferhan ŞAHİN, Özcan Özgür DURSUN Auditorium: Bilgi 2 Session 31 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Serkan ÇANKAYA BÖTE Bölümünde Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri Meltem KURTOĞLU ERDEN, Süleyman Sadi SEFEROĞLU Türkçe de Ses Farkındalığı Becerisinin Anasınıfı ve Birinci Sınıf Çocukları İçin Önemi ve Özgün Bir Eğitsel Yazılım Bağlamında Geliştirilmesi Günizi KARTAL, Nalan BABÜR Öğretim Üyelerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sosyal Bulunuşluk Göstergelerinin Araştırma Topluluğu Modeli Çerçevesinde Belirlenmesi Nihal DULKADİR, Cansu ÇAKA, H. Ferhan ODABAŞI, Abdullah KUZU BÖTE nin Cinsiyeti: Öğrenci ve Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Araştırma Mesut TÜRK Teknoloji Koçluğu Bağlamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Alan Yeterliklerinin Değerlendirilmesi Mehmet Şahin SOLAK, Abdullah KUZU Programlama Öğretiminde Üç Boyutluluk Algısı: Alice le Programlama Deneyimi Emrah KAYABAŞI, Semiral ÖNCÜ Auditorium: Motif 1 Session 32 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Alpaslan DURMUŞ Eğitsel Sosyal Medya Kullanımı Yüksel Deniz ARIKAN, Fırat SARSAR Google Cardboard Sanal Gerçeklik Uygulaması Geliştirme ve Uygulamanın Eğitimde Kullanım Potansiyeli Ufuk TUĞTEKİN, Esra BARUT, Gürol YOKUŞ, Abdullah KUZU Investigation of Good Tutor Characteristics in Distance Education as Perceived by Graduate Students Mehmet KARA, Gülfidan CAN Ortaokul 5.Sınıf Velilerine Yönelik Sosyal Ağ Üzerinden Gerçekleştirilen Veli Koçluğu Gülten Feryal KÜÇÜKER A Content Analysis of The Studies In Distance Education Area in Turkey Zafer KADIRHAN, Mustafa ŞAT, Yunus ALKIŞ Effects of Virtual Learning Environments on Students Enhancement of Spatial Thinking Yunus ALKIŞ, Zafer KADİRHAN, Mustafa ŞAT Auditorium: Motif 2 Session 33 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Ahmet TEKİN Vocational College Students Views on a Distance Education Professional English Course Nazife Şen ERSOY BÖTE Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Derslerinde Uzaktan Eğitim Deneyimi Yaşamalarına Yönelik Görüşleri Fatih TÜRKAN, Abdullah KUZU Ergenlerin Problemli İnternet Kullanma Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme: Benlik Algısı, Kişilik Tipi ve Lise Türü Açısından Ebru ÖZTÜRK, Suna KAYMAK ÖZMEN Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilişim Etiğine İlişkin Algıları: Bir Metafor Çözümlemesi Çalışması Elif Buğra KUZU Bilgisayar Öğretmenlerinin Mesleki Sağlık Sorunlarına İlişkin Görüşleri Bayram KOCAAĞA The Impact of Collectivism on Knowledge Sharing among Undergraduate Students Ibrahim ARPACI

13 Auditorium: Motif 3 Session 34 Session Chair: Assoc.Prof.Dr. Adile Aşkım KURT Problem Çözme Becerilerinin Programlama Dilleri Dersi Başarısı ile İlişkisinin Belirlenmesi İsmail TATAR, Yusuf Levent ŞAHİN Eğitimde Becerinin Öne Çıkışı ve Değişim: Diplomadan Sertifikaya Sertifikadan Nişanlara Fevzi İnan DÖNMEZ, H. Ferhan ODABAŞI Bir Öğretim Stratejisi Olarak Tam Zamanında Öğretim: Nedir? Ne değildir? Aydın KELEK, Elif Buğra KUZU Bilgisayar Destekli Öğretimde Uyarlanabilirliğin Bilişsel Yük Bağlamında Değerlendirilmesi Barış MERCİMEK Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Toplama İşlemi Öğretiminde Tablet Bilgisayar Kullanımı Gültekin YAMAN, Özgür Özcan DURSUN İnternet te Karşılaşılan Bilgi Kirliliği İçin Bir Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi: Uygulama Öncesi Çalışmalar Mehmet FIRAT, Adile Aşkım KURT Coffee Break Auditorium: Motif Session 35 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Hasan ÖZGÜR Artırılmış Gerçeklikte Yeni Dönem: UFUXAR SDK Ufuk TUĞTEKİN Bilgisayar Ağları ve İletişim Dersinin Bulut Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile Tasarlanması Serkan ÇANKAYA Eğitimde Oyunlaştırma: Kavram Yanılgıları Ezgi Doğan BARUT, Elif Buğra KUZU Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı ve Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ferhan ŞAHİN, Cansu ÇAKA, Özcan Özgür DURSUN Birleşik Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli Anketi nin Akıllı Telefonlar için Türkçe Uyarlama 18:45 Çalışması Fatih SALTAN, Mehmet KARA, Buğrahan EKİN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeyi Kabul ve Kullanımı 19:00 Buğrahan EKİN, Ömer ARSLAN, Fatih SALTAN Auditorium: Motif 2 19:00 Session 36 Session Chair: Assist.Prof.Dr. Meltem KURTOĞLU ERDEN Araştırma Topluluğu Modelinin Uygulanabilirliği Can MEŞE, Özcan Özgür DURSUN Medya Okuryazarlığından Yeni Medya Okuryazarlığına Geçiş: Kuramsal Bir Yaklaşım Esra BARUT, Elif Buğra KUZU, Ufuk TUĞTEKİN Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Kadir DEMİR, Ercan AKPINAR Development and Validation of Formative Feedback Perceptions Scale Mustafa ŞAT, Yunus ALKIŞ, Zafer KADIRHAN Öğretmen Adaylarının Yeni Medya Okuryazarlık Becerilerini Etkileyen Güdüleyici ve Engelleyici 18:45 Etmenlerin Belirlenmesi Hakan İSLAMOĞLU, Esra BARUT, Elif Buğra KUZU

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 CONFERENCE PROGRAM KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr.

HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Hasan KARAL ORGANIZING and EXECUTIVE COMMITTEE Assoc.Prof.Dr. Atilla

Detaylı

PROGRAM & ABSTRACTS. www.iconte.org. 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015

PROGRAM & ABSTRACTS. www.iconte.org. 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015 24-26 April, 2015 In honor of Prof. Dr. Özcan Demirel in his 55 th year of service in education Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey PROGRAM & ABSTRACTS www.iconte.org

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org FOREWORD We would like

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS ERPA 2015 International Congress on Education Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors ERPA International Congresses

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS

2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS 2 nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS 07-09 November 2013 Porto Bello Hotel Resort& SPA Akdeniz Bulvari 1. Sk. Konyaaltı, Antalya - Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACT FOREWORD

Detaylı

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

Agustos 2014. Cilt 3 Sayı 3. http://www.jret.org

Agustos 2014. Cilt 3 Sayı 3. http://www.jret.org Agustos 2014 Cilt 3 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2014 Cilt 3 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER AKADEMİK BİLİŞİM 09 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Giriş: İçindekiler Giriş:

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER AKADEMİK BİLİŞİM 09 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Giriş: İçindekiler Giriş:

Detaylı

Akademik Bilişim 10. 10-12 Şubat 2010 Muğla. Ana Sponsorlar. Sponsorlar. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER

Akademik Bilişim 10. 10-12 Şubat 2010 Muğla. Ana Sponsorlar. Sponsorlar. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER Ana Sponsorlar Sponsorlar Akademik Bilişim 10 10-12 Şubat 2010 Muğla XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Tuğrul

Detaylı

SINGLE ORAL PRESENTATIONS

SINGLE ORAL PRESENTATIONS SESSION 1 13:30-14:50 SINGLE ORAL PRESENTATIONS 06.06.2014 FRIDAY HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 Sciences ERPA International Fine Arts Education ERPA International Social Sciences Education

Detaylı

Akademik Bilişim 12. 1-3 Şubat 2012 Uşak. XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER

Akademik Bilişim 12. 1-3 Şubat 2012 Uşak. XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER Akademik Bilişim 12 1-3 Şubat 2012 Uşak XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ufuk Cağlayan Ethem Derman Attila Özgit Şahser Güven Kemal Kahraman İçindekiler

Detaylı

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS. www.icdet.

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS. www.icdet. ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS www.icdet.net ICDET 1st International Congress on Distance Education and Educational

Detaylı

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. ISNITE 2013 NEW ISSUES ON TEACHER EDUCATİON INTERNATİONAL SYMPOSİUM Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

Kasım 2013. Cilt 2 Sayı 4. http://www.jret.org

Kasım 2013. Cilt 2 Sayı 4. http://www.jret.org Kasım 2013 Cilt 2 Sayı 4 http://www.jret.org Kasım 2013 Cilt 2 Sayı 4 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı