ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ"

Transkript

1

2 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

3 ULUSLARARASI REKABETÇİ OLMAK Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli kapasitesi olan ve bu imkanlarıyla iyileş&rme ve yenileşim (inovasyon) yapabilen endüstrilerdir. Porter, 1990

4 ULUSLARARASI REKABETÇİLİK İÇİN DESTEK Uluslararası Rekabetçiliğin GelişBrilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ UR- GE Proje Bazlı Destek Programı Tebliğ No: 2010/8 Resmi Gazete Tarihi: 23/09/2010 Tebliğ Değişikliği: 8/06/2011 Kaynak: DFİF Yetki ve İzleme: Ekonomi Bakanlığı

5 URGE- AMAÇ Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ortak İhByaç Analizi Öğrenme (EğiBm ve Danışmanlık) Pazarlama (Tanıam, Marka, Ticaret HeyeB, EşleşBrme) Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, ihracat seferberliği başlatmak.

6 YARARLANICILAR- HEDEF KİTLE İşbirliği Kuruluşları (Aracılığıyla Üye Şirketler) Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İhracatçı Birlikleri İl Ticaret ve Sanayi Odaları Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Teknoloji GelişUrme Bölgeleri Sektörel ÜreUci Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İmalatçı Dernek/Birlik/KooperaUfler

7 DESTEKLENEN FAALİYETLER Ana Faaliyetler EğiUm ve Danışmanlık Yurtdışı Pazarlama Programları Ortak Pazar Araşarmaları Pazar Ziyaretleri Küme Tanıam Faaliyetleri Ticaret Heyetleri Yurtdışı Fuar Ziyaretleri EşleşBrme vb. Organizasyonlar Alım Heyetleri Bireysel Danışmanlık İşbirliği Kuruluşuna İsUhdam Desteği

8 BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? Başvurular İşbirliği Kuruluşu tarajndan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ne yapılır. Açık başvuru dönemi. Proje başlangıç tarihinden en az 2 ay önce başvuru yapılır. Başvurular iki aşamalı olarak yapılır: Ön Başvuru İhUyaç Analizi (EğiUm ve Danışmanlık İhUyaç Analizi, Rekabetçilik Analizi, Pazar Analizi, Sektör Analizi vb.) EğiUm ve/veya Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım HeyeU ve İsUhdam Desteği Başvurusu

9 DESTEK PROGRAMI Proje süresi en fazla 36 aydır. Destek oranı %75 İşbirliği Kuruluşu nun üyesi olan şirketler projeye kaalabilir. Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı illerinde en az 5 şirket, diğer illerde en az 10 şirket İşbirliği Kuruluşu aynı anda en fazla 5 proje yürütebilir.

10 DESTEK PROGRAMI İlk aşama olarak ihuyaç analizi yaparılır. EğiBm, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeb faaliyetleri ihbyaç analizi sonuçlarına göre planlanır. Projeye istenilen zamanda istenilen faaliyet eklenebilir. EğiBm veya danışmanlık faaliyetlerine kaalmayan şirketler yurt dışı pazarlama programları ve alım heyetlerine kaalamazlar. EğiBm ve danışmanlık faaliyetlerinin başlangıcından 7 gün öncesine kadar kaalımcı şirketlerde değişiklik yapılabilir.

11 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ İhByaç analizi, eğibm, danışmanlık faaliyet giderleri ile organizasyona yönelik giderlerin en fazla %75 i $ a kadar desteklenir. Program Organizasyonuna Yönelik Faaliyet Giderleri EğiUm/Danışmanlık Hizmet Bedeli Eğitmen/Danışmanların Konaklama ve Ulaşım Giderleri Tercümanlık, Doküman Çoğalamı, Salon Kirası, Kırtasiye, Çay- Kahve İkram Giderleri EğiBm programlarında kaalımcı sayısı en fazla 25 kişidir.

12 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ EğiBm ve Danışmanlık Konuları (Örnek) Ar- Ge ve Yenileşim Süreçleri Kurumsal YöneUm Süreçleri Bilgi ve İleUşim Teknolojileri Danışmanlığı İş Planı ve İhracat Stratejilerinin Hazırlanması Ulusal ve Uluslararası Pazarlama Dış Ticaret Standart ve Mevzuatlara Uyum Eko- Yenileşim

13 YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ Yurt dışı pazarlama programları kapsamında en fazla 5 faaliyet, %75 i $/faaliyet olarak desteklenir. BROP İllerinde En Az 5, Diğer İllerde 8 Şirket Kaalımı Bir Şirkeden En Fazla 2 Kişinin Giderleri Program Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Yapmak Üzere İşbirliği Kuruluşunca Yurtdışında Görevlendirilen 2 Kişiye Ait Giderler Her Bir Faaliyet İçin Ayrılan Süre Yol Hariç En Fazla 10 Gün

14 YURT DIŞI ALIM HEYETİ FAALİYETLERİ Alım heyeb programları kapsamında en fazla 10 faaliyet, %75 i $/faaliyet olarak desteklenir. Desteklenen giderler Ulaşım Giderleri Konaklama (Oda- Kahvala) Giderleri Tercümanlık Giderleri Seminer, Konferans, Toplana ve İkili Görüşmelerin Yapıldığı Yerlerin Kiralama Giderleri Görsel ve Yazılı Tanıam Giderleri Halkla İlişkiler Hizmet Giderleri (İşbirliği Kuruluşunun Organizatör Şirket ile Çalışılması Durumunda Organizatör Şirkete Ödenecek Hizmet Bedeli)

15 BİREYSEL DANIŞMANLIK Programa kaalan şirketler Bakanlık tarajndan uygun görülen konularda, program bibminden en geç 2 yıl içinde bizzat başvurarak, bireysel danışmanlık alabilirler. EğiUm veya danışmanlık programı ile yurt dışı pazarlama veya alım heyeu faaliyetlerine kaalım şara aranır. 3 yıl boyunca %70 oranında en fazla $/yıl destek Danışmanlık hizmeu Bakanlık taralndan yetkilendirilmiş danışmanlardan veya doktor unvanına sahip kişilerden alınır.

16 İSTİHDAM DESTEĞİ Projede ilk defa isbhdam edilecek 2 uzman personelin isbhdam giderinin en fazla %75 i desteklenir. Destek proje süresince toplamda 3 yılı aşmamak üzere verilir. İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreu tutarı kadar destek verilir. Uzman personelin üniversite mezunu olması, özel sektör veya kamu deneyimi bulunması ve yabancı dil bilmesi gerekir. Uzman personelin değerlendirilmesinde proje yöneumi, küme yöneumi, organizasyon ve ileuşim becerileri ile sektör/bölge ve dış Ucaret alanındaki deneyimleri dikkate alınır.

17 DESTEK KALEMLERİ VE TUTARLARI Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Sunumu

18 MAKSİMUM DESTEK - ÖRNEK İhByaç Analizi, EğiBm Programı ve/veya Danışmanlık FaaliyeB En fazla $ 3 Adet Yurtdışı Pazar Araşarması, 2 Adet Küme Tanıam FaaliyeB 5 * $ $ 10 Adet Alım HeyeB FaaliyeB 10 * $ $ 10 Firmanın Bireysel Danışmanlık Gideri 10 firma * $ $ Toplam $ Destek

19 PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Başvuru Proje Değerlendirme Komisyonu tarajndan aşağıdaki ölçütler esas alınarak değerlendirilir. Şekle Uygunluk Projenin Tahmini MaliyeU Proje İçeriği Faaliyetlerin Proje Amaç ve Hedefleri ile Uygunluğu Kaalımcı Şirketlerin Yapısı, Aynı Değer Zincirinde Yer Almaları ve Birbirlerini Tamamlayıcılığı Faaliyetlerin Süresinin Faaliyet İçeriği ile Uygunluğu Projenin Uygulanabilirliği Mali ve Fiziksel Kaynakların Yeterliliği AkBf Görev Alan Kişi Sayısı Benzer Proje Tecrübesi

20 İŞBİRLİĞİ ÖNERİMİZ Yapılacak proje başvurularında deneyimli bir kolaylaşarıcı ve sürece odaklı uygulamacı vasjyla; Projenin Hazırlanması, Projeye Kaalacak Firmaların Belirlenmesinde Yol Gösterici Olunması, YENKAP Modeli ile İhUyaç Analizi nin GerçekleşUrilmesi, EğiUm ve Danışmanlık Programı nın Koordine Edilmesi, Uzmanlık Alanımıza Giren Konularda EğiUm Verilmesi.

21 PRESTİJ GRUP HAKKIMIZDA ü İstanbul ilinde faaliyet gösteren PresUj Grup 3 şirkeden oluşan bir şirketler grubudur. ü PresUje Grup EğiUm Bilgisayar Yazılım A.Ş., eğium, danışmanlık ve organizasyon hizmetlerini finansal kurumlara, reel sektördeki öncü firmalara ve KOBİ lere sunmak üzere 2005 yılında kurulmuştur. ü PresUj EğiUm, finans ve özel sektördeki kuruşlar ile KOBİ'lerin iş ve insan kaynağı performansını gelişurmek için eğium ve etkinlik organizasyonları hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur. ü PresUj Danışmanlık, firmaların ulusal ve uluslar arası HİBE ve teşviklerden yararlanmasını sağlamak amacıyla yaygın eğium yöntem ve tekniklerinin uygulandığı projeler hazırlamakta, bu hususta firmalara danışmanlık yapmakta ve eğiumler düzenlemektedir. PresUj Grup konusunda uzman 40 eğitmenin aracılığıyla 200 ü aşkın konuda eğium ve konusunda uzman 25 danışman ile tüm konularda danışmanlık hizmeu vermektedir. ü PresUj Danışmanlık, Marka Tescil, İSO 9001 Kalite Belgesine ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahipur.

22 EğiUm Hizmet Kategorileri TEKNİK EĞİTİMLER KATEGORİLERİ DIŞ TİCARET TEŞVİK HİBE FİNANS EKONOMİ MALİ İŞLER MUHASEBE VERGİ BİLANÇO MALİ ANALİZ ŞİRKET DEĞERLEME HUKUK DENETİM TEDARİK ZİNCİRİ KALİTE GELİŞİM EĞİTİMLERİ KATEGORİLERİ KİŞİSEL GELİŞİM YÖNETİM PAZARLAMA SATIŞ

23 Danışmanlık Hizmetleri; AB Hibe Fonları, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK Ar- Ge Destekleri, KOSGEB Destekleri Kırsal Kalkınma Programları, Hayvancılık Destekleri, IPARD, Dünya Bankası Kredileri, Teşvik Belgesi, İhracat, Yurtdışı Fuar, Hukuk, Maliye, Vergi- Muhasebe, Pazar Araşarması, Fizibilite, Ar- Ge, Kurumsallaşma, Markalaşma, Nakit Akışı, Marka- Patent ve diğer devlet destekleri ile man sağlama konularında da ilgili kurumlara sunulmak üzere projelerin hazırlanması, fizibilite, iş planı ve iş paketleri hazırlama, yaarım uygulama süreci takibi ve ihale süreci konularında hizmet vermektedir.

24 Danışmanlık- Proje Bazlı Çalışağımız Bankalar Akbank- ( ) KOBİ SOHBET Toplanaları ve Akbank Müşterilerine Yönelik Danışmanlık (Yaklaşık 25 ilde kobi sohbet toplanası düzenlendi.) (O tarihlerde KOBİ Bankacılığından Sorumlu GMY Hakan Binbaşgil şu anda Akbank ta Genel Müdür.) Akbank- (2013- Devam) Müşterilere Yönelik, Hibe- Teşvik, Mali, Hukuk ve Vergi Danışmanlığı (İlgili kişi Cemre Bey- Birim Müdürü) Halkbank- (2009) 2009 yılında Üreten Türkiye Projesi Kobi Sohbet Toplanası (O tarihlerde ilgili kişi olan İsmet Gergerli şu anda Halkbank ta İstanbul 1.Bölge Koordinatörü) Halkbank- (2013) KOBİ Sohbet Toplanası Paramı ve Ekonomiyi YöneByorum (İlgili Kişi Oya Korkmaz- Birim) GaranU Bankası- ( ) Kobi Bankacılığı Müşterilerine Danışmanlık (Teşvikbul Projesi) ve Kobi Sohbet Toplanaları (İkitelii, Antakya, G.Antep). (İlgili kişi Selin Hanım- Birim Müdürü) GaranU Leasing- (2013- Devam) Müşterilere Yönelik YTB Danışmanlığı (İlgili kişi Levent Demir- Birim Müdürü) AlbarakaTürk- (2014- Devam) Görüşme aşamasındayız. (Ilgili kişi Bülent Taban Albarakatürk Pazarlamadan Sorumlu GMY)

25 DANIŞMANLIK REFERANSLARI Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör As- Yal Dış Cephe Giydirme Gözde Un Gıda Erdemler Hafriyat Maden Özcanlar Kereste Orman Ürünleri Saray Döküm Dış Cephe Giydirme İmbroz Gıda Mesut Madencilik Maden Alpa PlasUk PlasBk Bahçeşehir Üniversitesi Dört Deniz Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık Kemal Balıkçılık Gıda Nevamer Madencilik Maden Elvanlar PlasUk PlasBk EğiBm- Danışmanlık Koşar Ltd Gıda Süha Maden Miray Ambalaj PlasBk Ev Okul Anaokulu EğiBm- Danışmanlık Koyuncu Grup Gıda Adaplasmak Makine- Teçhizat Sanimaks Hijyen Ürünleri Gelişim Üniversitesi EğiBm- Danışmanlık Labirent Gıda Gıda Ak Isı Makine Makine- Teçhizat Tek- A PlasUk PlasBk PlasBk Paylaşım Özel EğiUm EğiBm- Danışmanlık Özgıda Toposmanoğlu Gıda Aleminsan Aleminyum Makine- Teçhizat Cadde Reklam Reklam Smart Unıque EğiBm- Danışmanlık Özgözde Helva Gıda Alfatek Makine Makine- Teçhizat Id Yapım Reklam T- T Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık Piyade Gıda Beker Elektronik (PCB) Cryocan Basınçlı Kaplar Elektrik- Elektronik Renklitatlar Gıda Emsa Jeneratör Makine- Teçhizat Dts Elektronik Elektrik- Elektronik Renklitatlar Gıda İzoterm Klima Ve Soğutma Makine- Teçhizat Adaap Sağlık- İlaç Novatemed InnoceuUcols A.Ş Sağlık- İlaç Makine- Teçhizat Ömür Hastanesi Sağlık- İlaç İdr İleUşim Elektrik- Elektronik Seval Gıda Gıda Kocabey Makine Makine- Teçhizat Alzheimer Vakl Sivil Toplum Kuruluşu Mikafon Elektrik- Elektronik Susitaş Gıda Korucu Makine Makine- Teçhizat Srs Teknoloji Elektrik- Elektronik Blue Life Hizmet Muka Metal Makine- Teçhizat Timeart Quantum Elektrik- Elektronik Dsgnwrkshp Hizmet Nort PnömaUk Makine- Teçhizat Arama Kurtarma ve Araşarma Derneği Bahçesaraylılar Derneği Engelsiz Yaşam İçin EğiUm Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Kuruluşu Vural Elektronik Elektrik- Elektronik Koray Birand Hizmet Nort PnömaUk Makine- Teçhizat Evde Bakım Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Akbank Yapısal Tasarım Mimarlık Nurdan Uluca Hizmet Özak Makine Makine- Teçhizat Genç Girişimciler Derneği Sivil Toplum Kuruluşu

26 DANIŞMANLIK REFERANSLARI Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör GaranU Bankası İrfan Gezer İnşaat GaranU al Kiralama Türkiye Halkbankası Zerowaste Geridönüşüm Adatepe Çi lik ZeyUnyağları Özçağlar Beton Santralleri Makine- Teçhizat Nasem Çelik İnşaat Psp Parts Makine- Teçhizat Geri Dönüşüm Akşehir Sanayi Ve Ticaret Odası Bahçesaraylılar İl Kültür ve Turizm Kamu Sunteks Makine- Teçhizat Kamu Tarmak Tarım Makineleri Makine- Teçhizat Geriatri ve Sivil Toplum Kuruluşu Gerontoloji Derneği Geropsikiyatri Sivil Toplum Kuruluşu Derneği Kıbrıs Türk Sivil Toplum Kuruluşu Restorancılar Birliği Medikal Arama Sivil Toplum Kuruluşu Kurtarma Derneği Gıda Çiçekli Belediyesi Kamu Teiszmann Makine- Teçhizat Türk Demokrasi Vakl Sivil Toplum Kuruluşu Ak Mantar Gıda Dicle Belediyesi Kamu Tüfekçioğlu Makine Makine- Teçhizat Türk Geriatri Vakl Sivil Toplum Kuruluşu Ak Mantar Avod Gıda Gıda Gıda Kayseri Sariz Belediyesi Urartu İl Gençlik Ve Spor Müdürlüğü Kamu Uygar Asansör Makine- Teçhizat Kamu Üstün Makine Makine- Teçhizat Türkiye Geropsikiyatri Derneği Usta ÖğreUciler Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Kuruluşu Ekozey Gıda Kıvanç Kimya Kimya Elitez Müdendislik Mühendislik Hd Tarım Tarım Ekunsan Gıda Uzar Mühendislik Kimya Lotus Mimari Ürünler Mühendislik Rts Tarım Tarım Evrensel Catering Gıda Fagold Kuyumculuk Özgüneler Mühendislik Mühendislik Sarıköy Tarım Ürünler Gökçeada Orsam Gıda As Madencilik Maden Fi Mobilya Orman Ürünleri Yahya Geylan Tarım İdeaso Yazılım Çakırlar Turizm Turizm Agilis Teknoloji Kavi Bilgisayar Yazılım Kadıkale Hotels Turizm Kavi Bilgisayar Monopol Medya Yazılım Karataş Turizm Turizm Modanisa Om Yazılım Yazılım Otel Bendis Turizm Protel Pusula Bilgisayar Yazılım Tamtur Turizm Turizm Soda Medya Yazılım Atölyesi Yazılım Elcom Yazılım Yazılım Srs Teknoloji Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Uyum So Adım TeksUl Deng TeksUl Marmara Bavul Ahm İnşaat Blue Lıfe Eurasıa Turizm Tarım Teknoloji- Bilişim- Yazılım TeksBl TeksBl TeksBl Turizm Turizm

27 EĞİTİM REFERANSLARI Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam) Cam Eldor Elektronik Elektrik- Elektronik Danyel Kazado Görsel Yeminli Mali Müşavirlik AÇS Çelik Demir- Çelik Enerjisa Enerji ÜreUm Enerji DD Danışmanlık DeneUm Güneş Sigorta Kürüm Demir Demir- Çelik Ak al Kiralama (Aklease) DeneUm Turkey HSBC Bank Maltepe Demir Demir- Çelik Akbank Denizbank Hüseyin Maden SMMM Tosçelik Demir- Çelik Albarakaturk Kaalım Bankası Derem Muhasebe ve Danışmanlık İller Bankası Genmar İç ve Dış Ticaret Dış Ticaret Allianz Yaşam ve Emeklilik Erdenet Ersoy YMM ve DeneUm İş al Kiralama GİSAD Dış Ticaret Dış Ticaret AlternaUf Bank (ABank) Erdoğan Avseren SMMM Kuveyt Türk Kaalım Bankası Hedef Dış Ticaret Dış Ticaret Anadolubank Eureko Sigorta Marmara Muhasebe Kurt ve Kurt Dış Ticaret Arap Türk Bankası Fiba Factoring Tepe Gümrük Müşavirliği Dış Ticaret Arsemia Muhasebe Fibabanka Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Arte Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu EğiUm Merkezi (BUYEM) FMV Işık Okulları İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Sürmeli DeneUm ve Danışmanlık Hizmetleri EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık Asya Kaalım Bankası (Bank Asya) Mehmet Çiçekdağ SMMM Mercedes Benz man Kulüp Mizan DeneUm ve SMM Ayten Menet SMMM bank Murat Öztürk SMMM Bank PoziUf GaranU Bankası Nuray Özev SMMM Birol Bülüç Mali Müşavirlik GaranU Emeklilik ve Hayat Olgun YMM Borsa İstanbul (BİST) GaranU Factoring Hizmetleri Osman Özat SMMM Cigna Emeklilik Coface Türkiye GaranU al Kiralama (GaranU Leasing) GaranU Ödeme Sistemleri (Gösaş) Ömer Karaağaç Muhasebe PresUj YMM Datsan Elektrik Elektrik- Elektronik Çoşkun Al SMMM GaranU Por}öy YöneUmi Saade~n Aydın YMM

28 EĞİTİM REFERANSLARI Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Sami Arslan SMMM SM Hüseyin Hüsnü Özer Sompo Japan Sigorta Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıank) Pelit Pastacılık ve Gıda Gıda Modüs Mimarlık İnşaat Yiğit Gıda Gıda Pema İnşaat İnşaat Şekerbank Yapı Kredi Faktoring ÇeUn Group Matriks Bina Kontrol Sistemleri T.C. Ziraat Bankası Yapı Kredi Por}öy YöneUmi Yön Temizlik Tasarruf Mevduaa Sigorta Fonu (TMSF) Yapı Kredi Yaarım Menkul Değerler Güvenlik- Temizlik Güvenlik- Temizlik Güvenlik- Temizlik SLS Şentürk Tek Asfalt İnşaat Tek Yapı İnşaat İnşaat İnşaat İnşaat Alarko Holding Holding Yapı Teknik İnşaat TeksUlbank Yapı ve Kredi Bankası Doğuş Holding Holding Yavuz Mühendislik İnşaat The Royal Bank of Scotland Plc. (RBS Bank) Tuncel Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Turklandbank (T- Bank ) Yetkin SMMM Fiba Holding Holding İstanbul Sanayi Odası (İSO) Kamu Yorum Muhasebe Kazancı Holding (Aksa) Holding Çukurova Kimya Kimya Yönet YMM ve Bağımsız DeneUm Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ziraat Bank InternaUonal AG Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Türkiye Ekonomi Bankası TükeUci man (TEB CETELEM) Yıldız Holding (Ülker) Holding Kompozit Kimya Kimya Aerdoğan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Hukuk AdriyaUk Taşımacılık LojisBk Baklavacı Güllüloğlu Gıda Gıda D ve D Acil Müdahale Evleri İnşaat Çobantur LojisBk Bupiliç Entegre Gıda Gıda Ekşioğlu Grup İnşaat Botaş InternaUonal Maden Türkiye Genel Sigorta EU Grup Gıda Elegan Yapı İnşaat Türkiye Halkbankası (Halkbank) Türkiye İş Bankası (İş Bankası) Türkiye Kaalım Bankaları Birliği (TKBB) Türkiye Kaalım Bankası Evrensel Hazır Gıda Gıda Emlak Konut Gayrimenkul Yaarım Ortaklığı Eskişehir Şehiriçi Doğal Gaz Dağıam (ESGAZ) Maden İnşaat Federal Mermer Maden Finesse Gıda ve İçecek Ürünleri Gıda Endem İnşaat İnşaat Niğtaş Mikronize Maden Kanaat Gıda Gıda İntek Yapı İnşaat Yeni Çeltek Linyit İşletmesi Maden Özbereket Gıda Gıda KMAR Mermer İnşaat İnşaat Alarko Carrier Makine- Teçhizat

29 EĞİTİM REFERANSLARI Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Anadolu Motor ÜreUm Makine- Teçhizat Ar Mağazacılık Perakende Likom Yazılım Baykan Kombi Makine- Teçhizat Beyaz Bilgisayar Malzemeleri Perakende Duyar Vana Makine- Teçhizat BİM Perakende Mobilnet Telekominükasyon ve Bilişim Teknolojileri Nortel Metworks Netaş Telekomünikasyon OTR Makine Makine- Teçhizat Ertek Elektrikli Ev Aletleri Perakende A TeksUl Ürünleri Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Tamsan Bağlana Elektrikli Yedek Parçaları ve Makine Ekipmanları Makine- Teçhizat ÖzUryakiler Madeni Eşya Perakende Alders TeksUl DGS Baskı Teknolojileri Elyay Elektronik Yayımcılık Fuji Film Noya Kağıt Ofma Ofis Malzemeleri Erpa Orman Ürünleri Şener Kerestecilik Vira Mobilya Matbaa- Kağıt- Kırtasiye Matbaa- Kağıt- Kırtasiye Matbaa- Kağıt- Kırtasiye Matbaa- Kağıt- Kırtasiye Matbaa- Kağıt- Kırtasiye Orman Ürünleri Orman Ürünleri Orman Ürünleri Tekzen Yapı Market Perakende Arta TeksUl Gondol PlasUk PlasBk Desna TeksUl Laspar Kauçuk PlasBk Eko TeksUl Uysal PlasUk PlasBk Ekofer TeksUl Makro İlaç Sağlık- İlaç Emek TeksUl Medical Park Hastanesi - Bursa Medilife - Sefaköy Tıp Merkezi Megapark Hastanesi - KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Sağlık- İlaç Sağlık- İlaç Sağlık- İlaç Femer TeksUl Germaturk Spor Giyim Kansu TeksUl Marmara OtomoUv OtomoBv Sağ- Tur Sağlık Turizm Sağlık- İlaç Lavi TeksUl Standard Profil OtomoUv Uzuner OtomoUv Alpaya Doğal ve KozmeUk Ürünleri Amway Türkiye OtomoBv OtomoBv Perakende Perakende Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Sağlık- İlaç Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Kuruluşu Türkiye Teknolojiyi GelişUrme Sivil Toplum Vakl (TTGV) Kuruluşu Memteks TeksUl MYN Örme Naturel Giyim Polaris TeksUl Ürünleri Reyhan TeksUl Serko TeksUl SNS TeksUl System Konfeksiyon Tiryaki Brode Tur- ko TeksUl Uluer TeksUl Efes Turizm Ektur Turizm Figür Kongre Organizasyon Hedef Araç Kiralama HiUt Turizm IQ Travel İzmir Hava Yolları (İHY) Tigris Turizm Turizm Turizm Turizm Turizm Turizm Turizm Turizm Turizm

30 PRESTİJE GRUP EĞİTİM BİLGİSAYAR YAZILIM A.Ş. Çalışlar Cad. Ömür Sok. Eylül Apt. No.1 K.2 D.5 Bahçelievler /İSTANBUL Tel: Faks: E- posta: Web:

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı