ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ"

Transkript

1

2 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

3 ULUSLARARASI REKABETÇİ OLMAK Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli kapasitesi olan ve bu imkanlarıyla iyileş&rme ve yenileşim (inovasyon) yapabilen endüstrilerdir. Porter, 1990

4 ULUSLARARASI REKABETÇİLİK İÇİN DESTEK Uluslararası Rekabetçiliğin GelişBrilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ UR- GE Proje Bazlı Destek Programı Tebliğ No: 2010/8 Resmi Gazete Tarihi: 23/09/2010 Tebliğ Değişikliği: 8/06/2011 Kaynak: DFİF Yetki ve İzleme: Ekonomi Bakanlığı

5 URGE- AMAÇ Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ortak İhByaç Analizi Öğrenme (EğiBm ve Danışmanlık) Pazarlama (Tanıam, Marka, Ticaret HeyeB, EşleşBrme) Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, ihracat seferberliği başlatmak.

6 YARARLANICILAR- HEDEF KİTLE İşbirliği Kuruluşları (Aracılığıyla Üye Şirketler) Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İhracatçı Birlikleri İl Ticaret ve Sanayi Odaları Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Teknoloji GelişUrme Bölgeleri Sektörel ÜreUci Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İmalatçı Dernek/Birlik/KooperaUfler

7 DESTEKLENEN FAALİYETLER Ana Faaliyetler EğiUm ve Danışmanlık Yurtdışı Pazarlama Programları Ortak Pazar Araşarmaları Pazar Ziyaretleri Küme Tanıam Faaliyetleri Ticaret Heyetleri Yurtdışı Fuar Ziyaretleri EşleşBrme vb. Organizasyonlar Alım Heyetleri Bireysel Danışmanlık İşbirliği Kuruluşuna İsUhdam Desteği

8 BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? Başvurular İşbirliği Kuruluşu tarajndan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ne yapılır. Açık başvuru dönemi. Proje başlangıç tarihinden en az 2 ay önce başvuru yapılır. Başvurular iki aşamalı olarak yapılır: Ön Başvuru İhUyaç Analizi (EğiUm ve Danışmanlık İhUyaç Analizi, Rekabetçilik Analizi, Pazar Analizi, Sektör Analizi vb.) EğiUm ve/veya Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım HeyeU ve İsUhdam Desteği Başvurusu

9 DESTEK PROGRAMI Proje süresi en fazla 36 aydır. Destek oranı %75 İşbirliği Kuruluşu nun üyesi olan şirketler projeye kaalabilir. Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı illerinde en az 5 şirket, diğer illerde en az 10 şirket İşbirliği Kuruluşu aynı anda en fazla 5 proje yürütebilir.

10 DESTEK PROGRAMI İlk aşama olarak ihuyaç analizi yaparılır. EğiBm, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeb faaliyetleri ihbyaç analizi sonuçlarına göre planlanır. Projeye istenilen zamanda istenilen faaliyet eklenebilir. EğiBm veya danışmanlık faaliyetlerine kaalmayan şirketler yurt dışı pazarlama programları ve alım heyetlerine kaalamazlar. EğiBm ve danışmanlık faaliyetlerinin başlangıcından 7 gün öncesine kadar kaalımcı şirketlerde değişiklik yapılabilir.

11 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ İhByaç analizi, eğibm, danışmanlık faaliyet giderleri ile organizasyona yönelik giderlerin en fazla %75 i $ a kadar desteklenir. Program Organizasyonuna Yönelik Faaliyet Giderleri EğiUm/Danışmanlık Hizmet Bedeli Eğitmen/Danışmanların Konaklama ve Ulaşım Giderleri Tercümanlık, Doküman Çoğalamı, Salon Kirası, Kırtasiye, Çay- Kahve İkram Giderleri EğiBm programlarında kaalımcı sayısı en fazla 25 kişidir.

12 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ EğiBm ve Danışmanlık Konuları (Örnek) Ar- Ge ve Yenileşim Süreçleri Kurumsal YöneUm Süreçleri Bilgi ve İleUşim Teknolojileri Danışmanlığı İş Planı ve İhracat Stratejilerinin Hazırlanması Ulusal ve Uluslararası Pazarlama Dış Ticaret Standart ve Mevzuatlara Uyum Eko- Yenileşim

13 YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ Yurt dışı pazarlama programları kapsamında en fazla 5 faaliyet, %75 i $/faaliyet olarak desteklenir. BROP İllerinde En Az 5, Diğer İllerde 8 Şirket Kaalımı Bir Şirkeden En Fazla 2 Kişinin Giderleri Program Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Yapmak Üzere İşbirliği Kuruluşunca Yurtdışında Görevlendirilen 2 Kişiye Ait Giderler Her Bir Faaliyet İçin Ayrılan Süre Yol Hariç En Fazla 10 Gün

14 YURT DIŞI ALIM HEYETİ FAALİYETLERİ Alım heyeb programları kapsamında en fazla 10 faaliyet, %75 i $/faaliyet olarak desteklenir. Desteklenen giderler Ulaşım Giderleri Konaklama (Oda- Kahvala) Giderleri Tercümanlık Giderleri Seminer, Konferans, Toplana ve İkili Görüşmelerin Yapıldığı Yerlerin Kiralama Giderleri Görsel ve Yazılı Tanıam Giderleri Halkla İlişkiler Hizmet Giderleri (İşbirliği Kuruluşunun Organizatör Şirket ile Çalışılması Durumunda Organizatör Şirkete Ödenecek Hizmet Bedeli)

15 BİREYSEL DANIŞMANLIK Programa kaalan şirketler Bakanlık tarajndan uygun görülen konularda, program bibminden en geç 2 yıl içinde bizzat başvurarak, bireysel danışmanlık alabilirler. EğiUm veya danışmanlık programı ile yurt dışı pazarlama veya alım heyeu faaliyetlerine kaalım şara aranır. 3 yıl boyunca %70 oranında en fazla $/yıl destek Danışmanlık hizmeu Bakanlık taralndan yetkilendirilmiş danışmanlardan veya doktor unvanına sahip kişilerden alınır.

16 İSTİHDAM DESTEĞİ Projede ilk defa isbhdam edilecek 2 uzman personelin isbhdam giderinin en fazla %75 i desteklenir. Destek proje süresince toplamda 3 yılı aşmamak üzere verilir. İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreu tutarı kadar destek verilir. Uzman personelin üniversite mezunu olması, özel sektör veya kamu deneyimi bulunması ve yabancı dil bilmesi gerekir. Uzman personelin değerlendirilmesinde proje yöneumi, küme yöneumi, organizasyon ve ileuşim becerileri ile sektör/bölge ve dış Ucaret alanındaki deneyimleri dikkate alınır.

17 DESTEK KALEMLERİ VE TUTARLARI Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Sunumu

18 MAKSİMUM DESTEK - ÖRNEK İhByaç Analizi, EğiBm Programı ve/veya Danışmanlık FaaliyeB En fazla $ 3 Adet Yurtdışı Pazar Araşarması, 2 Adet Küme Tanıam FaaliyeB 5 * $ $ 10 Adet Alım HeyeB FaaliyeB 10 * $ $ 10 Firmanın Bireysel Danışmanlık Gideri 10 firma * $ $ Toplam $ Destek

19 PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Başvuru Proje Değerlendirme Komisyonu tarajndan aşağıdaki ölçütler esas alınarak değerlendirilir. Şekle Uygunluk Projenin Tahmini MaliyeU Proje İçeriği Faaliyetlerin Proje Amaç ve Hedefleri ile Uygunluğu Kaalımcı Şirketlerin Yapısı, Aynı Değer Zincirinde Yer Almaları ve Birbirlerini Tamamlayıcılığı Faaliyetlerin Süresinin Faaliyet İçeriği ile Uygunluğu Projenin Uygulanabilirliği Mali ve Fiziksel Kaynakların Yeterliliği AkBf Görev Alan Kişi Sayısı Benzer Proje Tecrübesi

20 İŞBİRLİĞİ ÖNERİMİZ Yapılacak proje başvurularında deneyimli bir kolaylaşarıcı ve sürece odaklı uygulamacı vasjyla; Projenin Hazırlanması, Projeye Kaalacak Firmaların Belirlenmesinde Yol Gösterici Olunması, YENKAP Modeli ile İhUyaç Analizi nin GerçekleşUrilmesi, EğiUm ve Danışmanlık Programı nın Koordine Edilmesi, Uzmanlık Alanımıza Giren Konularda EğiUm Verilmesi.

21 PRESTİJ GRUP HAKKIMIZDA ü İstanbul ilinde faaliyet gösteren PresUj Grup 3 şirkeden oluşan bir şirketler grubudur. ü PresUje Grup EğiUm Bilgisayar Yazılım A.Ş., eğium, danışmanlık ve organizasyon hizmetlerini finansal kurumlara, reel sektördeki öncü firmalara ve KOBİ lere sunmak üzere 2005 yılında kurulmuştur. ü PresUj EğiUm, finans ve özel sektördeki kuruşlar ile KOBİ'lerin iş ve insan kaynağı performansını gelişurmek için eğium ve etkinlik organizasyonları hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur. ü PresUj Danışmanlık, firmaların ulusal ve uluslar arası HİBE ve teşviklerden yararlanmasını sağlamak amacıyla yaygın eğium yöntem ve tekniklerinin uygulandığı projeler hazırlamakta, bu hususta firmalara danışmanlık yapmakta ve eğiumler düzenlemektedir. PresUj Grup konusunda uzman 40 eğitmenin aracılığıyla 200 ü aşkın konuda eğium ve konusunda uzman 25 danışman ile tüm konularda danışmanlık hizmeu vermektedir. ü PresUj Danışmanlık, Marka Tescil, İSO 9001 Kalite Belgesine ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahipur.

22 EğiUm Hizmet Kategorileri TEKNİK EĞİTİMLER KATEGORİLERİ DIŞ TİCARET TEŞVİK HİBE FİNANS EKONOMİ MALİ İŞLER MUHASEBE VERGİ BİLANÇO MALİ ANALİZ ŞİRKET DEĞERLEME HUKUK DENETİM TEDARİK ZİNCİRİ KALİTE GELİŞİM EĞİTİMLERİ KATEGORİLERİ KİŞİSEL GELİŞİM YÖNETİM PAZARLAMA SATIŞ

23 Danışmanlık Hizmetleri; AB Hibe Fonları, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK Ar- Ge Destekleri, KOSGEB Destekleri Kırsal Kalkınma Programları, Hayvancılık Destekleri, IPARD, Dünya Bankası Kredileri, Teşvik Belgesi, İhracat, Yurtdışı Fuar, Hukuk, Maliye, Vergi- Muhasebe, Pazar Araşarması, Fizibilite, Ar- Ge, Kurumsallaşma, Markalaşma, Nakit Akışı, Marka- Patent ve diğer devlet destekleri ile man sağlama konularında da ilgili kurumlara sunulmak üzere projelerin hazırlanması, fizibilite, iş planı ve iş paketleri hazırlama, yaarım uygulama süreci takibi ve ihale süreci konularında hizmet vermektedir.

24 Danışmanlık- Proje Bazlı Çalışağımız Bankalar Akbank- ( ) KOBİ SOHBET Toplanaları ve Akbank Müşterilerine Yönelik Danışmanlık (Yaklaşık 25 ilde kobi sohbet toplanası düzenlendi.) (O tarihlerde KOBİ Bankacılığından Sorumlu GMY Hakan Binbaşgil şu anda Akbank ta Genel Müdür.) Akbank- (2013- Devam) Müşterilere Yönelik, Hibe- Teşvik, Mali, Hukuk ve Vergi Danışmanlığı (İlgili kişi Cemre Bey- Birim Müdürü) Halkbank- (2009) 2009 yılında Üreten Türkiye Projesi Kobi Sohbet Toplanası (O tarihlerde ilgili kişi olan İsmet Gergerli şu anda Halkbank ta İstanbul 1.Bölge Koordinatörü) Halkbank- (2013) KOBİ Sohbet Toplanası Paramı ve Ekonomiyi YöneByorum (İlgili Kişi Oya Korkmaz- Birim) GaranU Bankası- ( ) Kobi Bankacılığı Müşterilerine Danışmanlık (Teşvikbul Projesi) ve Kobi Sohbet Toplanaları (İkitelii, Antakya, G.Antep). (İlgili kişi Selin Hanım- Birim Müdürü) GaranU Leasing- (2013- Devam) Müşterilere Yönelik YTB Danışmanlığı (İlgili kişi Levent Demir- Birim Müdürü) AlbarakaTürk- (2014- Devam) Görüşme aşamasındayız. (Ilgili kişi Bülent Taban Albarakatürk Pazarlamadan Sorumlu GMY)

25 DANIŞMANLIK REFERANSLARI Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör As- Yal Dış Cephe Giydirme Gözde Un Gıda Erdemler Hafriyat Maden Özcanlar Kereste Orman Ürünleri Saray Döküm Dış Cephe Giydirme İmbroz Gıda Mesut Madencilik Maden Alpa PlasUk PlasBk Bahçeşehir Üniversitesi Dört Deniz Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık Kemal Balıkçılık Gıda Nevamer Madencilik Maden Elvanlar PlasUk PlasBk EğiBm- Danışmanlık Koşar Ltd Gıda Süha Maden Miray Ambalaj PlasBk Ev Okul Anaokulu EğiBm- Danışmanlık Koyuncu Grup Gıda Adaplasmak Makine- Teçhizat Sanimaks Hijyen Ürünleri Gelişim Üniversitesi EğiBm- Danışmanlık Labirent Gıda Gıda Ak Isı Makine Makine- Teçhizat Tek- A PlasUk PlasBk PlasBk Paylaşım Özel EğiUm EğiBm- Danışmanlık Özgıda Toposmanoğlu Gıda Aleminsan Aleminyum Makine- Teçhizat Cadde Reklam Reklam Smart Unıque EğiBm- Danışmanlık Özgözde Helva Gıda Alfatek Makine Makine- Teçhizat Id Yapım Reklam T- T Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık Piyade Gıda Beker Elektronik (PCB) Cryocan Basınçlı Kaplar Elektrik- Elektronik Renklitatlar Gıda Emsa Jeneratör Makine- Teçhizat Dts Elektronik Elektrik- Elektronik Renklitatlar Gıda İzoterm Klima Ve Soğutma Makine- Teçhizat Adaap Sağlık- İlaç Novatemed InnoceuUcols A.Ş Sağlık- İlaç Makine- Teçhizat Ömür Hastanesi Sağlık- İlaç İdr İleUşim Elektrik- Elektronik Seval Gıda Gıda Kocabey Makine Makine- Teçhizat Alzheimer Vakl Sivil Toplum Kuruluşu Mikafon Elektrik- Elektronik Susitaş Gıda Korucu Makine Makine- Teçhizat Srs Teknoloji Elektrik- Elektronik Blue Life Hizmet Muka Metal Makine- Teçhizat Timeart Quantum Elektrik- Elektronik Dsgnwrkshp Hizmet Nort PnömaUk Makine- Teçhizat Arama Kurtarma ve Araşarma Derneği Bahçesaraylılar Derneği Engelsiz Yaşam İçin EğiUm Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Kuruluşu Vural Elektronik Elektrik- Elektronik Koray Birand Hizmet Nort PnömaUk Makine- Teçhizat Evde Bakım Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Akbank Yapısal Tasarım Mimarlık Nurdan Uluca Hizmet Özak Makine Makine- Teçhizat Genç Girişimciler Derneği Sivil Toplum Kuruluşu

26 DANIŞMANLIK REFERANSLARI Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör GaranU Bankası İrfan Gezer İnşaat GaranU al Kiralama Türkiye Halkbankası Zerowaste Geridönüşüm Adatepe Çi lik ZeyUnyağları Özçağlar Beton Santralleri Makine- Teçhizat Nasem Çelik İnşaat Psp Parts Makine- Teçhizat Geri Dönüşüm Akşehir Sanayi Ve Ticaret Odası Bahçesaraylılar İl Kültür ve Turizm Kamu Sunteks Makine- Teçhizat Kamu Tarmak Tarım Makineleri Makine- Teçhizat Geriatri ve Sivil Toplum Kuruluşu Gerontoloji Derneği Geropsikiyatri Sivil Toplum Kuruluşu Derneği Kıbrıs Türk Sivil Toplum Kuruluşu Restorancılar Birliği Medikal Arama Sivil Toplum Kuruluşu Kurtarma Derneği Gıda Çiçekli Belediyesi Kamu Teiszmann Makine- Teçhizat Türk Demokrasi Vakl Sivil Toplum Kuruluşu Ak Mantar Gıda Dicle Belediyesi Kamu Tüfekçioğlu Makine Makine- Teçhizat Türk Geriatri Vakl Sivil Toplum Kuruluşu Ak Mantar Avod Gıda Gıda Gıda Kayseri Sariz Belediyesi Urartu İl Gençlik Ve Spor Müdürlüğü Kamu Uygar Asansör Makine- Teçhizat Kamu Üstün Makine Makine- Teçhizat Türkiye Geropsikiyatri Derneği Usta ÖğreUciler Derneği Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Kuruluşu Ekozey Gıda Kıvanç Kimya Kimya Elitez Müdendislik Mühendislik Hd Tarım Tarım Ekunsan Gıda Uzar Mühendislik Kimya Lotus Mimari Ürünler Mühendislik Rts Tarım Tarım Evrensel Catering Gıda Fagold Kuyumculuk Özgüneler Mühendislik Mühendislik Sarıköy Tarım Ürünler Gökçeada Orsam Gıda As Madencilik Maden Fi Mobilya Orman Ürünleri Yahya Geylan Tarım İdeaso Yazılım Çakırlar Turizm Turizm Agilis Teknoloji Kavi Bilgisayar Yazılım Kadıkale Hotels Turizm Kavi Bilgisayar Monopol Medya Yazılım Karataş Turizm Turizm Modanisa Om Yazılım Yazılım Otel Bendis Turizm Protel Pusula Bilgisayar Yazılım Tamtur Turizm Turizm Soda Medya Yazılım Atölyesi Yazılım Elcom Yazılım Yazılım Srs Teknoloji Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Uyum So Adım TeksUl Deng TeksUl Marmara Bavul Ahm İnşaat Blue Lıfe Eurasıa Turizm Tarım Teknoloji- Bilişim- Yazılım TeksBl TeksBl TeksBl Turizm Turizm

27 EĞİTİM REFERANSLARI Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam) Cam Eldor Elektronik Elektrik- Elektronik Danyel Kazado Görsel Yeminli Mali Müşavirlik AÇS Çelik Demir- Çelik Enerjisa Enerji ÜreUm Enerji DD Danışmanlık DeneUm Güneş Sigorta Kürüm Demir Demir- Çelik Ak al Kiralama (Aklease) DeneUm Turkey HSBC Bank Maltepe Demir Demir- Çelik Akbank Denizbank Hüseyin Maden SMMM Tosçelik Demir- Çelik Albarakaturk Kaalım Bankası Derem Muhasebe ve Danışmanlık İller Bankası Genmar İç ve Dış Ticaret Dış Ticaret Allianz Yaşam ve Emeklilik Erdenet Ersoy YMM ve DeneUm İş al Kiralama GİSAD Dış Ticaret Dış Ticaret AlternaUf Bank (ABank) Erdoğan Avseren SMMM Kuveyt Türk Kaalım Bankası Hedef Dış Ticaret Dış Ticaret Anadolubank Eureko Sigorta Marmara Muhasebe Kurt ve Kurt Dış Ticaret Arap Türk Bankası Fiba Factoring Tepe Gümrük Müşavirliği Dış Ticaret Arsemia Muhasebe Fibabanka Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Arte Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu EğiUm Merkezi (BUYEM) FMV Işık Okulları İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Sürmeli DeneUm ve Danışmanlık Hizmetleri EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık EğiBm- Danışmanlık Asya Kaalım Bankası (Bank Asya) Mehmet Çiçekdağ SMMM Mercedes Benz man Kulüp Mizan DeneUm ve SMM Ayten Menet SMMM bank Murat Öztürk SMMM Bank PoziUf GaranU Bankası Nuray Özev SMMM Birol Bülüç Mali Müşavirlik GaranU Emeklilik ve Hayat Olgun YMM Borsa İstanbul (BİST) GaranU Factoring Hizmetleri Osman Özat SMMM Cigna Emeklilik Coface Türkiye GaranU al Kiralama (GaranU Leasing) GaranU Ödeme Sistemleri (Gösaş) Ömer Karaağaç Muhasebe PresUj YMM Datsan Elektrik Elektrik- Elektronik Çoşkun Al SMMM GaranU Por}öy YöneUmi Saade~n Aydın YMM

28 EĞİTİM REFERANSLARI Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Sami Arslan SMMM SM Hüseyin Hüsnü Özer Sompo Japan Sigorta Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıank) Pelit Pastacılık ve Gıda Gıda Modüs Mimarlık İnşaat Yiğit Gıda Gıda Pema İnşaat İnşaat Şekerbank Yapı Kredi Faktoring ÇeUn Group Matriks Bina Kontrol Sistemleri T.C. Ziraat Bankası Yapı Kredi Por}öy YöneUmi Yön Temizlik Tasarruf Mevduaa Sigorta Fonu (TMSF) Yapı Kredi Yaarım Menkul Değerler Güvenlik- Temizlik Güvenlik- Temizlik Güvenlik- Temizlik SLS Şentürk Tek Asfalt İnşaat Tek Yapı İnşaat İnşaat İnşaat İnşaat Alarko Holding Holding Yapı Teknik İnşaat TeksUlbank Yapı ve Kredi Bankası Doğuş Holding Holding Yavuz Mühendislik İnşaat The Royal Bank of Scotland Plc. (RBS Bank) Tuncel Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Turklandbank (T- Bank ) Yetkin SMMM Fiba Holding Holding İstanbul Sanayi Odası (İSO) Kamu Yorum Muhasebe Kazancı Holding (Aksa) Holding Çukurova Kimya Kimya Yönet YMM ve Bağımsız DeneUm Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ziraat Bank InternaUonal AG Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Türkiye Ekonomi Bankası TükeUci man (TEB CETELEM) Yıldız Holding (Ülker) Holding Kompozit Kimya Kimya Aerdoğan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Hukuk AdriyaUk Taşımacılık LojisBk Baklavacı Güllüloğlu Gıda Gıda D ve D Acil Müdahale Evleri İnşaat Çobantur LojisBk Bupiliç Entegre Gıda Gıda Ekşioğlu Grup İnşaat Botaş InternaUonal Maden Türkiye Genel Sigorta EU Grup Gıda Elegan Yapı İnşaat Türkiye Halkbankası (Halkbank) Türkiye İş Bankası (İş Bankası) Türkiye Kaalım Bankaları Birliği (TKBB) Türkiye Kaalım Bankası Evrensel Hazır Gıda Gıda Emlak Konut Gayrimenkul Yaarım Ortaklığı Eskişehir Şehiriçi Doğal Gaz Dağıam (ESGAZ) Maden İnşaat Federal Mermer Maden Finesse Gıda ve İçecek Ürünleri Gıda Endem İnşaat İnşaat Niğtaş Mikronize Maden Kanaat Gıda Gıda İntek Yapı İnşaat Yeni Çeltek Linyit İşletmesi Maden Özbereket Gıda Gıda KMAR Mermer İnşaat İnşaat Alarko Carrier Makine- Teçhizat

29 EĞİTİM REFERANSLARI Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Kurum Sektör Anadolu Motor ÜreUm Makine- Teçhizat Ar Mağazacılık Perakende Likom Yazılım Baykan Kombi Makine- Teçhizat Beyaz Bilgisayar Malzemeleri Perakende Duyar Vana Makine- Teçhizat BİM Perakende Mobilnet Telekominükasyon ve Bilişim Teknolojileri Nortel Metworks Netaş Telekomünikasyon OTR Makine Makine- Teçhizat Ertek Elektrikli Ev Aletleri Perakende A TeksUl Ürünleri Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Teknoloji- Bilişim- Yazılım Tamsan Bağlana Elektrikli Yedek Parçaları ve Makine Ekipmanları Makine- Teçhizat ÖzUryakiler Madeni Eşya Perakende Alders TeksUl DGS Baskı Teknolojileri Elyay Elektronik Yayımcılık Fuji Film Noya Kağıt Ofma Ofis Malzemeleri Erpa Orman Ürünleri Şener Kerestecilik Vira Mobilya Matbaa- Kağıt- Kırtasiye Matbaa- Kağıt- Kırtasiye Matbaa- Kağıt- Kırtasiye Matbaa- Kağıt- Kırtasiye Matbaa- Kağıt- Kırtasiye Orman Ürünleri Orman Ürünleri Orman Ürünleri Tekzen Yapı Market Perakende Arta TeksUl Gondol PlasUk PlasBk Desna TeksUl Laspar Kauçuk PlasBk Eko TeksUl Uysal PlasUk PlasBk Ekofer TeksUl Makro İlaç Sağlık- İlaç Emek TeksUl Medical Park Hastanesi - Bursa Medilife - Sefaköy Tıp Merkezi Megapark Hastanesi - KMS Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Sağlık- İlaç Sağlık- İlaç Sağlık- İlaç Femer TeksUl Germaturk Spor Giyim Kansu TeksUl Marmara OtomoUv OtomoBv Sağ- Tur Sağlık Turizm Sağlık- İlaç Lavi TeksUl Standard Profil OtomoUv Uzuner OtomoUv Alpaya Doğal ve KozmeUk Ürünleri Amway Türkiye OtomoBv OtomoBv Perakende Perakende Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Sağlık- İlaç Sivil Toplum Kuruluşu Sivil Toplum Kuruluşu Türkiye Teknolojiyi GelişUrme Sivil Toplum Vakl (TTGV) Kuruluşu Memteks TeksUl MYN Örme Naturel Giyim Polaris TeksUl Ürünleri Reyhan TeksUl Serko TeksUl SNS TeksUl System Konfeksiyon Tiryaki Brode Tur- ko TeksUl Uluer TeksUl Efes Turizm Ektur Turizm Figür Kongre Organizasyon Hedef Araç Kiralama HiUt Turizm IQ Travel İzmir Hava Yolları (İHY) Tigris Turizm Turizm Turizm Turizm Turizm Turizm Turizm Turizm Turizm

30 PRESTİJE GRUP EĞİTİM BİLGİSAYAR YAZILIM A.Ş. Çalışlar Cad. Ömür Sok. Eylül Apt. No.1 K.2 D.5 Bahçelievler /İSTANBUL Tel: Faks: E- posta: Web:

TEKNİK EĞİTİMLER KATALOĞU

TEKNİK EĞİTİMLER KATALOĞU TEKNİK EĞİTİMLER KATALOĞU 1 2 3 Hakkımızda Prestij Grup üyesi olan Prestij Eğitim, 2005 yılında finans ve özel sektördeki kuruluşlar ile KOBİ lerin iş ve insan kaynağı performansını geliştirmek için eğitim

Detaylı

GELİŞİM EĞİTİMLERİ KATALOĞU

GELİŞİM EĞİTİMLERİ KATALOĞU GELİŞİM EĞİTİMLERİ KATALOĞU 1 Hakkımızda Prestij Grup üyesi olan Prestij Eğitim, 2005 yılında finans ve özel sektördeki kuruluşlar ile KOBİ lerin iş ve insan kaynağı performansını geliştirmek için eğitim

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi DENIZ BAYHAN 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

ULUSLARARASI İHRACATI GELİŞTİRME UR-GE PROGRAMI VE ENDÜSTRİ 4.0

ULUSLARARASI İHRACATI GELİŞTİRME UR-GE PROGRAMI VE ENDÜSTRİ 4.0 ULUSLARARASI İHRACATI GELİŞTİRME UR-GE PROGRAMI VE ENDÜSTRİ 4.0 KÜMELENME NEDİR? Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M.Emrah SAZAK Daire Başkanı Ekim 2012 Ankara Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ VİZYONUMUZ Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2013 yılı faaliyet sonuçları ile 2013 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Erkan SALUR 19 Mart 2014 İZMİR Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2014 yılı faaliyet sonuçları ile 2014 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI. Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI. Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı İhracatta Devlet Yardımları ve TURQUALITY Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ

AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ AZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ A- Yurt dıģı Pazar AraĢtırması Desteği Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ

EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ EKONOMİ BAKANLİĞ İ PAZAR ARAŞTİRMASİ VE PAZARA Ğİ Rİ Ş DESTEĞ İ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü M. Emrah SOĞANCI Dış Ticaret Uzmanı 2 Temmuz 2014 İhracat Genel Müdürlüğü 1 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İhracat Genel Müdürlüğü 2 İHRACATTA

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ AKDAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ DESTEKLEYİCİ KURUMLAR DESTEKLENEN KONULAR AR-GE KURUMSALLAŞMA YATIRIM ULUSLARARASI TİCARET

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

İSTANBUL, OCAK 2013

İSTANBUL, OCAK 2013 İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI II İSTANBUL, 24-25 OCAK 2013 AMACIMIZ İşbirliği kuruluşlarımızın

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 2 VİZYONUMUZ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine bireysel bazda destek sağlayarak küresel dünyaya entegre olmalarını

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I 18 Ekim 2012 Ankara GÜNDEM 9.30-9.45 İhracat Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2015 yılı faaliyet sonuçları ile 2015 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2010/8-6 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak MADDE 1 DAYANAK, AMAÇ ve KAPSAM 1)

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU

HALK FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU HALK FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU Erdal ERDEM Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 1971 yılında Çankırı`da doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nın 2010 yılı faaliyet sonuçları ile 2010 yılı hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ ve KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRESİ DESTEK ÇEŞİTLERİ ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİK DESTEĞİ ÇEVRE DESTEĞİ

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 07 Temmuz 2014 ULUSLARARASI YATIRIMCI İŞLEMLERİ HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014 Borsa İstanbul tarafından açıklanan uluslararası

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr İhracatı artırmak lazım Markalaşma Pazar Çeşitlemesi İnovasyon/AR-GE

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli devlet destekleri

Detaylı

İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN

İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN ĠÇĠNDEN DIġ TĠCARET GEÇEN ġehġr: MERSĠN Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak Amacımız; Odamız üyesi şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler: 2010/8 sayılı Uluslararası

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016-25. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24.06.2016 tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde

Detaylı

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Mart 2014

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Mart 2014 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 07 Nisan 2014 ULUSLARARASI YATIRIMCI İŞLEMLERİ HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Mart 2014 Borsa İstanbul tarafından her ayın bitiminde

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2015 Selami BABACAN Kümelenme Koordinatörü 26 Şubat 2015 1 26 Kasım 2013 26 Şubat

Detaylı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi: Ocak-Aralık 2014

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi: Ocak-Aralık 2014 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 7 Ocak 215 ULUSLARARASI YATIRIMCI İŞLEMLERİ HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi: Ocak-Aralık 214 Borsa

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tebliğ No ( 2010/8 ) 1 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDATEBLİĞ Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tebliğ No: ( 2010/8 ) 1 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Dayanak MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2010/8-4 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ ve KAPSAM Dayanak MADDE 1 1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Münfesih olmalarına ve sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 06/01/2014 tarihli

Detaylı

Hibe ve Destek Programları

Hibe ve Destek Programları Hibe ve Destek Programları Süreçler ve Fırsatlar Ocak, 2011 HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI Hibe ve destek programları büyük, orta, küçük; tüm ölçekteki işletmelerin işlerini geliştirmesi için fırsattır. HİBE

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8)

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8) Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERDAL ERDEM Halk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 1971 yılında Çankırı`da doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TANITIM BROŞÜRÜ

AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TANITIM BROŞÜRÜ AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TANITIM BROŞÜRÜ 2016 Şirketimizin Faaliyet Alanları Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik İşletme Danışmanlığı 1 Bağımsız Dış

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI MCT Danışmanlık 226-236 a.d. 711-852 a.d. 141 13 977 344-48 -414 133 25.191 44 10,0 59,6 Kiler Gıda -20.915-21.630 a.d. -134.455-40.330 a.d. -43.752 375 a.d. -69.788-7.380 15.336 6.594 658.292 169-124,5

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ NİN STAJ İÇİN ANLAŞMA YAPTIĞI KURUM VE KURULUŞLAR İLE STAJ KONTENJANLARI TOPLAM

KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ NİN STAJ İÇİN ANLAŞMA YAPTIĞI KURUM VE KURULUŞLAR İLE STAJ KONTENJANLARI TOPLAM NİN STAJ İÇİN ANLAŞMA YAPTIĞI KURUM VE KURULUŞLAR İLE STAJ KONTENJANLARI ALBARAKA TÜRK 2 İngilizce İktisat Öğrencisi 1 Uluslararası Öğrencisi 2 İşletme Öğrencisi 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine bireysel bazda destek sağlayarak

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği Basım Teknolojileri Bilgisayar

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları. İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları. İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı MEVCUT DESTEKLER İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İhracata Hazırlık Destekleri UR-GE

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi GÜNDEM TURQUALITY /Marka Desteği (2006/4 sayılı Tebliğ) Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ) Ofis Mağaza Desteği

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/001676 21/05/2013 Konu : Sirküler ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/146 Sayın Üyemiz, 1. Türk-Sudan İş Forumu

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tebliğ No: ( 2010/8 ) 1 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak MADDE 1 Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Mikro < 1mio 1 ve 9 2.860.438 95,20% Küçük

Detaylı

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 04.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8) 1 BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar Dayanak MADDE 1

Detaylı

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır AR- GE DESTEKLERİ Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır 1 2 3 1 Merkez İstanbul 2 Şube Gebze GOSB Teknokent

Detaylı

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI (2015/8 sayılı DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ KARAR) SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deniz RAZİ D.T.

Detaylı

TEGEP 4. Eğitim ve Gelişim Zirvesi Katılım Raporu

TEGEP 4. Eğitim ve Gelişim Zirvesi Katılım Raporu 24 Kasım 2014 TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği www.tegep.org.tr / www.egitimveglisimzirvesi.com TOPLAM KATILIMCI SAYISI: 394 KATILIMCI PROFİLİ YÖNETİCİ UZMAN TEDARİKÇİ 24% 31% 45% 1 KATILIMCI

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL EKONOMİSİ 2008/2009 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ CARİ FİYATLARLA GSMH YILLAR TÜRKİYE MİLYAR $ İSTANBUL MİLYAR $ İSTANBUL PAYI % 2000 265.4 58.7 22.1 2001 196.7 41.9 21.3

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Ocak 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu/ Ciro TL Yeni Tanım(Ciro TL) Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Toplam İstihdam

Detaylı