ZONGULDAK DOĞA TURİZM POTANSİYELİNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTRESİ ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR.GÖR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZONGULDAK DOĞA TURİZM POTANSİYELİNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTRESİ ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR.GÖR."

Transkript

1 ZONGULDAK DOĞA TURİZM POTANSİYELİNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTRESİ ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR.GÖR.FİLİZ ARSLAN

2 ZONGULDAK İLİ DOĞA TURİZMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ Tarihi ve kültürel zenginliği, il coğrafyasının önemli kısmını oluşturan ormanlık alanlar, yaylalar, mağaralar ve su- yeşil kombinasyonun oluşturduğu doğal güzellikler Zonguldak ilinde Doğa Turizmi kapsamında alternatif turizm türlerinin gelişmesi için uygun destinasyon olma potansiyeline sahiptir. Turizm faaliyetlerinin gelişmesi ise bölgenin ekonomik gücünün artırılması, yeni istihdam alanları açması yönüyle faydalı olacaktır.

3 GÜÇLÜ YÖNLER Turizm açısından İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollere yakın olması El değmemiş, keşfedilmemiş değerler içeren flora ve fauna çeşitliliğine ve zenginliğine sahip olması Gümeli, Bacaklı yaylaları yaşayan yaylacılık geleneği ve doğal güzellikleriyle yayla turizmi için değerlendirilebilir nitelikte olması Filyos antik şehrinin kültür değerleriyle turizmi destekler nitelikte değerlendirilme potansiyeline sahip olması Doğa turizmini destekler tarihi, kültürel ve folklorik değerlerin zenginliği Her mevsim farklı turizm etkinliğinin yapılabilirliği Pazarın doyuma ulaşmamış olması, rekabetin fazla boyutta olmaması Kalkınmada öncelikli bir il olmamız yatırımcı için olumluluk yaratması Mağaralar, Çağlayanlar, şelaleler yönünden zengin bir potansiyele sahip olması Zonguldak ilinin Batı Karadeniz e uzanan 80 km lik uzun sahil şeridine sahip olması ve zengin deniz varlıklarının olması Bölgenin Karabük Bartın illerine yakın olması dolayısıyla bütünleşik bir destinasyon yaratma potansiyeli

4 GÜÇLÜ YÖNLER Sosyo kültürel açıdan bakıldığında Zonguldak halkının Turizme bakış açısı ve hizmet kalitesi yaratılması yönüyle olumlu olması Havaalanının bölgede yer alması ve Saltukova havaalanından Almanya ya yönelik seferlerinin gurbetçi vatandaşlar yönünden varış noktasına dönüştürülebilmesi Mevcut konaklama tesisleri olarak bir 5 yıldızlı Dedeman Otelinin ve 4 yıldızlı otellerin varlığı Turizm destinasyonu yönüyle Güvenli ve İstikrarlı bir bölge olması Zonguldak ve yakın çevre illerinde Üniversitelerde turizm ve otel işletmeciliği ve rehberlik eğitiminin verilmesi dolayısıyla Turizme yönlendirilebilecek eğitimli işgücünün varlığı

5 ZAYIF YÖNLER Doğal ve kültürel değerlerin yeterince korunamaması ve koruma bilincinin olmaması Bölgede doğa turizmine yönelik uzmanlaşmış seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğünün az ve yetersiz olması Zonguldak ili ülkemizde uluslararası etkin faaliyet gösteren büyük tur operatörlerince tur destinasyon programlarında yer almaması Turizm paydaşı olarak yerel yönetim, sektör temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve yerli halk arasında diyalog ve işbirliğinin yetersiz olması ve katılım eksikliği Doğa turizmine yönelik potansiyel taşıyan turizm alanlarında ve konaklama tesislerinin yetersiz olması Varolan doğal alanların turizm yatırımı için arazi tahsisinin ve imar imkanlarının belirlenmemesi Bölgeye yönelik turistik yatırım ve teşviklerin az, girişimciliğin yetersiz olması Turizm alanları için Altyapı Üst yapı eksikliklerinin bulunması varolanların ise doğal çevre ile uyumsuzluğu Saltukova havaalanın turizmi destekleyen nitelikte olmaması ayrıca deniz yolu ve demir yolunun turizm açısından kullanılamaması

6 ZAYIF YÖNLER Bölgenin turistik tanıtım ve pazarlamadaki yetersizliği. Turistik kaynaklara bağlı turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde vizyon eksikliği Gelen turist için il kültürünü tanıtıcı turistik el sanatları, hediyelik eşyaların sergileneceği bir Pazar alanının olmaması Kıyı sahil şeridinde cazibe yaratacak faaliyette yat turizmi imkanlarının yaratılamaması Şehir içi trafik akışında taşıma kapasitesinin yetersizliği Bölgedeki sanayi tesislerine bağlı artan çevre kirliliği ve yetersiz çevre kalitesi Zonguldak ta varolan farklı tur planlarını destekleyici sosyal imkan yaratıcı yatırımlardan yoksun olması Üretilen Projelerin birçoğunun hayata geçirilmemesi Yerel yönetim bazında belediyelerin finansal yetersizliği Rekabeti destekleyici yatırımların azlığından kalifiye turizm personeli istihdamının yetersizliği ve işgören devir hızının yüksek olması.

7 FIRSATLAR Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan öncelikle Eylem Planı 2013, sonra da Türkiye Turizm Stratejisi 2023 de öngörülen çalışmalarda turizm ürününün çeşitlendirilmesi konusunda ciddi hassasiyet taşıması Dünyada ve Türkiye de turistlerin değişen motivasyonuna bağlı farklı turizm ürünlerine yönelmeleri Küresel ısınmanın getirdiği olumsuzluklar yönüyle bölgesel İklimin talep yaratıcı olması Doğalgaz yatırımının gelmesi çevre kirliliğine sebep olan olumsuzluklar için çözüm yaratıcı nitelik kazanması Zonguldak ta askeri bir kitlenin varlığı ayrıca Üniversitenin şehirde olması, artan genç nüfus ve aileleri nedeniyle potansiyel turist sayısının oluşması ve tanıtımı da olumlu etkilemesi TTK işçi sayısının azalması farklı sektörlere halkın ilgisinin artması

8 TEHDİTLER Doğayı korumaya yönelik gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle doğal çevre üzerine baskının artması, biyolojik çeşitliliğin olumsuz etkilenmesi. Nüfus yoğunluğu nedeniyle taşıma kapasitesinin aşılması ve doğal alanlarda tahribat yaratması Turizm yatırımlarının Filyos Liman Projesi ve termik santrallerin oluşumu yönünde diğer sektör yatırımları arasında yaşanan bürokratik zorluklar Bölgenin turistik imajının zayıf olması, İleriye dönük kurulan sanayinin çevre sağlığını olumsuz etkilemesi (Çatalağzı Termik Santrali ve civarında bulunan özel yatırımların ve ayrıca Filyos Termik Santrali nin doğal çevrenin kirlenmesi, halk sağlığı, kültür değerleriyle antik kazı alanını yol bağlantılı geçişlerin yoğun sanayi taşıma trafiğiyle bozulup yok edilmesi yönünde tehdit yaratıcı, doğal kuş gözlem ve doğal habitat alanlarının varlığını doğrudan tehdit etmesi. Sürdürebilirlik ölçüsünde kent yaşamı ve turizm sektörü için tehlike oluşturması.)

9 SONUÇ VE ÖNERİLER Gümeli, Bacaklı yaylaları turizm konusunda yeterli birikime sahip kişi ve kuruluşlarca doğal yapısı bozulmaksızın yöreyle uyumlu yaylacılık geleneğini yansıtan projelendirmelerle yatırım olanağı sağlanmalı Flora ve fauna çeşitliliğiyle doğa yürüyüş alanlarının (trekking parkurları) düzenlenmesi, trekking alanları için alan kılavuzu eğitimimin verilmesi ve bu yönde turizm rehber kitapçıkları hazırlanmalı Orman ve doğal alanlara yönelik Foto Safari Turları için foto safari parkurlarının biyolojik çeşitlilikle birlikte belirlenmesi Dağ bisikleti, rafting ve kano, dalış spor imkanlarının yeterliliği ve imkanları değerlendirilmeli, alt ve üst yapı yeterlilikleri oluşturulmalı, bu yönde özel sektör teşvik edilmeli Kültür ve Turizm Bakanlığınca Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin, Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi ve bütünsel olarak Yönetmelik hükümlerine göre, girişimcinin önünün açılması

10 SONUÇ VE ÖNERİLER Turizminin emek sektörü olduğu ve son ürünün yalnızca insan tarafından sağlanabildiğine göre alınacak turizm kararlarında ve uygulama aşamalarında yerel halka öncelik verilmelidir. Bu sayede, halk turizmin faydalarından azami ölçüde yararlanır ve sahip olduğu kaynakların değerinin daha fazla farkına vararak bir koruma ve geliştirme bilincine sahip olur. Şehrin alt yapı ve üst yapı teknik olanakları oluşturulmalı, bunların geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin denetim yerine getirilmelidir. Karayolu ulaşım imkanları düzeltilmeli karayolu ulaşımı dışında deniz, demir yolu, hava yolu ulaşım ağıyla desteklenmelidir. Çaycuma Saltuk Ova Havalimanı sefer sayısı artırılmalıdır. Çaycuma ilçesi çiftlik turizmi yönünden uygun alanlara sahiptir. Bu bölgede tarımsal çeşitlilik artırılarak çiftlik turizminin gelişimine yönelik arazi tahsis edilmeli, yatırımlar çekilmeli ve uygun projelerle uygulamaya geçilmelidir. Mağaracılık turizminin diğer turizm alanları ile (trekking, rafting, bisiklet, botanik turizm,vb.) birlikte düşünülerek Sportif mağaracılık ön plana çıkartılmalıdır. Mağaraların alternatif turizm faaliyetlerine dönüştürülürken taşıma kapasiteleri iyi düşünüp doğal ve biyolojik yapısının korunması sağlanmalıdır.

11 SONUÇ VE ÖNERİLER Turizmde genel imaj yerleşmesi yönünde kamu oyunun bilgilendirilmesi sağlanmalı, yöre halkın yaşadığı bölgelere yönelik doğal ve kültürel değerleri ekonomik gelir elde edecek konuma getirip, kısa zamanda bu değerleri koruyucu kimlikler olması sağlanmalıdır. Zonguldak ta doğal ve kültürel varlıkları, koruma, uygulama ve denetim bürosonun KUDEP adı altında valilik bünyesinde oluşturulmalı ve doğa ve kültür varlıkları gönüllerini koruma projeleriyle halkın bilinçlendirilmeye çalıştırılmalıdır. Bu yönde Üniversite nezdinde akademisyenlerinde desteğinin alınması sağlanmalıdır. Özellikle uluslar arası çalışmalarla Zonguldak doğa turizmi tanıtılmalıdır. Filyosta bulunan doğal kuş gözlem alanlarının sanayileşmede çok önemli belirtilen Filyos projesinin turizmin gelişimine engel yaratıcı sorun ve açmazlar dikkate alınarak koruma kullanma içerisinde değerlendirilmeler yapılmalıdır. Zonguldak ta bulunan kuş ve kelebek türlerin korunmasına Zonguldak ta bulanan dernekler, yerel yönetimlerce etkin çalışmalar yapılmalıdır. Kuş ve diğer yabani canlıları gözlem turizminin en büyük eksikliği bu canlıların yerlerini bulup tanıyacak uzman rehber eksikliği mevcuttur. Turizm okullarında doğa rehberliği kuş ve diğer canlıları tanıma konusunda bir eğitim yapılmamaktadır. Bu eğitim sadece öğrencilerle kalmayıp yerel halkada aktarılmalıdır 11

12 SONUÇ VE ÖNERİLER Turizminin emek sektörü olduğu ve son ürünün yalnızca insan tarafından sağlanabildiğine göre alınacak turizm kararlarında ve uygulama aşamalarında yerel halka öncelik verilmelidir. Bu sayede, halk turizmin faydalarından azami ölçüde yararlanır ve sahip olduğu kaynakların değerinin daha fazla farkına vararak bir koruma ve geliştirme bilincine sahip olur. Şehrin alt yapı ve üst yapı teknik olanakları oluşturulmalı, bunların geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin denetim yerine getirilmelidir. Karayolu ulaşım imkanları düzeltilmeli karayolu ulaşımı dışında deniz, demir yolu, hava yolu ulaşım ağıyla desteklenmelidir. Çaycuma Saltuk Ova Havalimanı sefer sayısı artırılmalıdır. Çevrenin korunmasına yönelik yerel yönetimlerce eğitim verilmesi, çevre bilimci yaratıcı sertifika programlarının düzenlenmesi yönündeki çalışmalar sürdürülebilir gelişmelerin önündeki engelleri aşmakta etkili olacaktır. Doğal kaynakların bütünsel olarak sürdürülebilir yönetim stratejisinin oluşturulması ve turizm çekiciliğini artırıcı projelerin geliştirilmeli. Botanik turizminde yetişmiş rehberlik hizmeti sağlanmalıdır. 12

13 SONUÇ VE ÖNERİLER Turizm alanlarının koruma, kullanma yönetim plan ve stratejisinin oluşturulması İl düzeyinde doğa turizm faaliyetlerinin planlanması ve uygulaması aşamalarında kamu, dernekler, üniversitede konu ile ilgili çalışan akademisyenler vb bir çatı altında toplanarak ortak stratejik eylem planlarının oluşturulması ve üniversite kanalı kullanılarak projeler vasıtasıyla pilot uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Zonguldak bölgesinin tur operatörlerince tur destinasyon programlarına alınmasının sağlanmalıdır. Özellikle doğa turizmine yönelik tur programları gidiş güzergahlarıyla oluşturularak paket programlar halinde tanıtılmalıdır. Almanya da yaşayan Türk vatandaşlar, diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız öncelikli hedef kitle olarak seçilebilir niteliktedir. Günümüz turistinin ilgisini çeken paintball, oriantrik aktivitelerinin düzenlenmesine yönelik yatırımlar desteklenmelidir. Üniversite bünyesinde kulüpler, Milli Eğitime bağlı okullar nezdinde kollektif yaz kampı nın düzenlenmesi yönünde yapılacak kamplarda sinemadan tiyatroya, müzikten karakatüre, heykelden teknolojiye yöresel el sanatlarının (dokuma ve bastonculuk) atölye uygulamalarıyla zenginleştirilecek doğal alanların çekim merkezi haline getirilmesi gerçekleştirilmelidir.

14 SONUÇ VE ÖNERİLER Turizmine yönelik Kongre, Konferans, Sempozyum ve Çalıştayların adedinin artırılması. Sorunların çözümüyle ilgili yapılan çalışmaların hızlandırılması ve uygulamaya geçilmelidir. Batı Karadeniz Kalkınma ajansı çatısı altında doğa turizmi ve diğer turizm türlerine yönelik entegrasyonu sağlayacak proje çağrısı yapılmalıdır.

15 KATILIMIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER Öğr. Gör. Filiz Arslan

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

KENTSEL VİZYON İLE. Kentsel Vizyon ile. Kurgulanan Kentler. BÖLGE Artvin Vizyon Planı Kentsel KENTStrateji tarafından KENT MAHALLE REGION BÖLGE

KENTSEL VİZYON İLE. Kentsel Vizyon ile. Kurgulanan Kentler. BÖLGE Artvin Vizyon Planı Kentsel KENTStrateji tarafından KENT MAHALLE REGION BÖLGE UZ(ANAN)/ (LAŞAN) Kentsel Vizyon ile X BÖLGE Artvin Vizyon Planı Kentsel KENTStrateji tarafından MAHALLE geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp ın Stüdyo te verdiği eğitimler

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

43 2. EYLEM PLANI 1. PLANLAMA Destinasyon Bazında Planlama 1 Uzmanlaşmış turizm merkezleri ve turizm türlerinin entegre olacak şekilde planlanması Turizm Merkezi (TM), Turizm Kenti (TK), Kültür ve Turizm

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) 1! Bu strateji ve eylem planı, Technopolis Group Türkiye Kurucu Direktörü Şirin Elçi nin yönetiminde, Mike

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI TURİZM SEKTÖRÜ Bu çalışma PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri adına, Bosna Hersek te yatırım yapmayı planlayan yatırımcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013-2023 İÇİNDEKİLER 1. Giriş.. 1 1.1.Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir

Detaylı

BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 PROJE YÖNETĠCĠSĠ Adnan YILMAZTÜRK Bölge Müdürü PROJE KOORDĠNATÖRÜ Tamer YILMAZ Burdur ġube Müdürü PROJE EKĠBĠ Ersan BERBEROĞLU Selman ERTAġ Ġmtiyaz Sahibi:

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum Sonuç Raporu Moderatör Dr. İrfan MISIRLI 23-26 Nisan 2009 Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum TANIMLAR VE KISALTMALAR SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ Yayın Tarihi: Ağustos, 2011 MARKA Yayınları Serisi Özet Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı İstanbul un Tanıtımı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 30 Mayıs 2013, 09:00 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi İstanbul un

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları Merkezi 2015 HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı