GÜNEY EGE BÖLGE PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013"

Transkript

1 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI

2 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi GZFT Analizi Bölge Planı Vizyonu Gelişme Eksenleri, Amaç ve Hedefler Performans Göstergeleri Gelişim Şemaları

3 BÖLGE PLANI HAZIRLIK SÜRECİ Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Gelişme Eksenleri, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Bölge Vizyonunun Belirlenmesi

4 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş listelerinin çıkarılması Paydaşlarla ilgili kategorizasyon ve önem düzeyi çalışmaları

5 ATÖLYE ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 3 ilde atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir Sonuçlar Danışma Kurulu nca değerlendirilmiştir Mevcut Durum Analizi ve atölye çalışmalarının sonuçları bir arada değerlendirilmiştir

6 MEVCUT DURUM ANALİZİ Verilerin toplanması ve derlenmesi Analizlerin gerçekleştirilmesi Mevcut durum analizine son halin verilmesi

7 MEVCUT DURUM ANALİZİ Ekonomik Yapı Güney Ege Bölgesi GSYİH da ülke genelinde 7. sırada Ülke tarımının %7.1 i, sanayinin %3.3 ü, hizmetler sektörünün %3.5 ini sağlamakta Yabancı sermayeli şirket sayısı sıralamasında 3. sırada Türkiye ihracatının %2.3 ünü karşılamakta Bölgede kümelenme potansiyeli olan sektörlerin başında tekstil ürünleri imalatı, oteller ve lokantalar, su yolu taşımacılığı gelmekte Türkiye nin en yüksek jeotermal potansiyeline sahip Feldispat üretiminde dünyada ilk sırada Ülkenin 2. büyük mermer yataklarına sahip

8 MEVCUT DURUM ANALİZİ Sosyal ve Kurumsal Yapı Güney Ege Bölgesi Türkiye nüfusunun yaklaşık %3,73 ünü oluşturmakta Yetişkin nüfus ortalaması Türkiye ortalamasından yüksek Aktif işgücü Türkiye ortalamasından yüksek Türkiye ortalamasına göre düşük yaş bağımlılık oranına sahip Okuryazar oranı Türkiye ortalamasından yüksek Şehirleşme oranı Türkiye ortalamasından düşük

9 Güney Ege Bölgesi nde; MEVCUT DURUM ANALİZİ Çevre İçme ve kullanma suyu arıtma hizmeti verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı Türkiye ortalamasından düşük Atık su arıtma ve kanalizasyon hizmeti verilen nüfusun toplam belediye nüfusundaki payı Türkiye ortalamasından düşük Hava kirliliğinin en yoğun olduğu ilçeler Denizli Merkez ve Muğla Yatağan Büyük Menderes Havzasına yönelik Büyük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planı mevcut Biyolojik çeşitlilik oldukça zengin Ülkedeki 14 ÖÇK nın 6 sı bölge sınırlarında

10 Güney Ege Bölgesi nde MEVCUT DURUM ANALİZİ Altyapı ve Ulaşım Ulaşımda kara yolu ağırlıklı olarak kullanılmakta Ege Bölgesi ndeki toplam yolcu ve yük taşımacılığının %50 si Dalaman ve Bodrum-Milas Havalimanlarından sağlanmakta Türkiye de kruvaziyer gemilerin yanaştığı en önemli liman Kuşadası limanı bulunmakta Deprem riski oldukça yüksek (1. derecede deprem bölgesi)

11 YERLEŞİM YAPISI VE YERLEŞMELER ARASI İLİŞKİ ANALİZİ Bölge içinde ve komşularıyla farklı ilişki türlerinin yoğunluğu ve alt gruplar

12 GZFT ANALİZİ 1. Temel Ekonomik Göstergeler 2. Tarım 3. Sanayi 4. Turizm 5. Enerji ve Madencilik 6. Sosyal Yapı 7. Çevre 8. Ulaşım ve Altyapı

13 BÖLGE VİZYONUNUN BELİRLENMESİ Atölye çalışmalarında anahtar kelimelerin çıkarılması Atölye çalışmalarında vizyon çalışmalarının yapılması Vizyon çalışmalarının değerlendirilmesi ve vizyonun belirlenmesi

14 VİZYON Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel varlığı Bölge halkının girişimciliği Bölgede öne çıkan sektörler Yükselen bir trend olan yenilikçilik

15 GELİŞME EKSENLERİ, AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ Mevcut Durum Analizi ve vizyon doğrultusunda gelişme eksenlerinin belirlenmesi Amaçların belirlenmesi Hedeflerin ortaya konması

16 GELİŞME EKSENLERİ, AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇLAR HEDEFLER MARKALAŞMA VE YENİLİKÇİLİK Bölge ürünlerini markalaştırarak pazarlamak Sektörlere yönelik Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmaları yapmak Bölgenin ve bölge ürünlerinin tanıtılması Markalaşma sürecindeki bölge ürünlerinin pazarlanması Dış ticaret altyapısının geliştirilmesi Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmaları teşvik edilerek ileri teknolojik ürünlerin ve üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması

17 GELİŞME EKSENLERİ, AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇLAR HEDEFLER SEKTÖRLERİN REKABET GÜCÜ Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde verimliliği ve çeşitliliği artırmak Sektörlerin altyapısını güçlendirmek Tarım ve sanayide ürünlerin katma değerinin artırılması Turizmin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması Yatırım ortamının iyileştirilmesi Üretim altyapısının yenilenmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi Hizmet kalitesinin artırılması Kurumsal yapının geliştirilmesi

18 GELİŞME EKSENLERİ, AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇLAR HEDEFLER SOSYAL KALKINMA VE KÜLTÜREL GELİŞME İstihdam olanaklarını geliştirerek iş gücüne katılımı artırmak Sosyal altyapıyı geliştirerek yaşam kalitesini yükseltmek Kültürel altyapıyı geliştirmek Kadınların iş gücüne katılımının artırılması Mesleki ve teknik eğitim olanaklarını geliştirerek iş gücü kalitesinin yükseltilmesi Tarım dışı istihdamın artırılması Eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve eğitime erişimin kolaylaştırılması Sağlık hizmetleri altyapısının geliştirilmesi ve erişimin kolaylaştırılması Sosyal dışlanmaya maruz kalan grupların sosyal hayata ve işgücüne katılımının artırılması Bölgeye özgü kültürel değerlerin korunarak sürdürülmesi Kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması

19 GELİŞME EKSENLERİ, AMAÇ VE HEDEFLER SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR ÇEVRE AMAÇLAR Yenilenebilir enerjinin kullanımını yaygınlaştırmak Sürdürülebilir atık su ve atık yönetimini sağlamak Hava kirliliğini önlemek ve hava kalitesini yükseltmek Doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak. HEDEFLER Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinin ortaya çıkarılması Yenilenebilir enerjinin sektörlerde ve günlük yaşamda kullanımına yönelik altyapı çalışmalarının hızlandırılması Sürdürülebilir atık su yönetiminin sağlanması Katı ve tehlikeli atık yönetiminin etkinliğinin artırılması Geri dönüşüm faaliyetlerinin artırılması Evsel ısınma ve sanayi kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi Biyolojik çeşitliliğin koruma kullanma dengesinin sağlanması Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi

20 GELİŞME EKSENLERİ, AMAÇ VE HEDEFLER İYİLEŞTİRİLMİŞ ALTYAPI VE AFET YÖNETİMİ AMAÇLAR Ulaştırma kapasitesini güçlendirmek Afet yönetim etkinliğini artırmak HEDEFLER Mevcut karayolu ile demiryolu altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi Bölgede sivil havacılığın geliştirilmesi Bölgedeki mevcut liman ve marinaların altyapılarının iyileştirilmesi Lojistik altyapının geliştirilmesi Afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi

21 PERFORMANS GÖSTERGELERİ EKSEN GÖSTERGELER BİRİM MARKALAŞMA VE YENİLİKÇİLİK SEKTÖRLERİN REKABET GÜCÜ SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR ÇEVRE SOSYAL KALKINMA VE KÜLTÜREL GELİŞME İYİLEŞTİR İLMİŞ ALTYAPI VE AFET YÖNETİMİ MEVCUT DURUM HEDEFLENEN DURUM HEDEF YILI VERİ KAYNAĞI Alınan coğrafi işaret sayısı Adet T.C. Türk Patent Enstitüsü Kurulan Ar-Ge laboratuarı sayısı Adet Teknokent te faaliyet geçen şirket sayısı Adet Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Gıda ürünleri işleme tesisi sayısı Adet Maliye Bakanlığı Tarım ve Köy İşleri Organik ürün üreten çiftçi sayısı Adet Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Açılan müze sayısı Adet Müdürlükleri İhtisas OSB lerde faaliyete geçen firma sayısı Adet OSB Bilgi Sitesi OSB lerde faaliyete geçen işletme sayısı Adet OSB Bilgi Sitesi Mavi bayrak alan plaj ve marina sayısı Adet Yenilenebilir enerji Ar-GE merkezi sayısı Adet Bölge Üniversiteleri Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı Yüzde TÜİK Kanalizasyon hizmeti verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı Yüzde TÜİK Atık hizmeti verilen nüfusun toplam nüfusa oranı Yüzde TÜİK Bozuk orman alanı Ha Orman Genel Müdürlüğü Kadın istihdam oranı Yüzde 35% 38% 2013 TÜİK Gerçekleştirilen iş gücü ihtiyaç analizi Adet Sanayi ve Ticaret Odaları Kırsal alanda okuma yazma oranı Yüzde % % TÜİK 3-5 yaş arası % Yüzde 32,3 % İl Milli Eğitim Müdürlükleri 4-5 yaş arası Okul öncesi okullaşma oranı Yüzde 46,8% % İl Milli Eğitim Müdürlükleri Okul öncesi derslik sayısı Adet TÜİK Yüz bin kişiye düşen hastane yatak sayısı Adet İl Sağlık Müdürlükleri Bölgesel kültürel değerler envanteri Adet İl Kültür Turizm Müdürlükleri Bölgedeki tiyatro salonu sayısı Adet İl Kültür Turizm Müdürlükleri Havaalanı/Havalimanı sayısı Adet DHMİ Bölünmüş yol çalışması Km Ulaştırma Bakanlığı Demir yolu ulaşımının geliştirilmesine ilişkin büyük projeler Adet Ulaştırma Bakanlığı/TCDD

22 GELİŞİM ŞEMALARI 1. Bölgesel gelişim şeması 2. Markalaşma ve yenilikçilik 3. Sektörlerin rekabet gücü 4. Sosyal kalkınma ve kültürel gelişme 5. Sağlıklı ve yaşanabilir çevre 6. İyileştirilmiş altyapı ve afet yönetimi

23 Bölgesel Gelişim Şeması

24 Markalaşma ve Yenilikçilik

25 Sektörlerin Rekabet Gücü

26 Sosyal Kalkınma ve Kültürel Gelişme

27 Sağlıklı ve Yaşanabilir Çevre

28 İyileştirilmiş Altyapı ve Afet Yönetimi

29 Son olarak Doğal, tarihi, sosyo-ekonomik ve kültürel değerler Potansiyel, ihtiyaç, sorun ve beklentiler Şeffaflık, katılımcılık ve eşitlik Sürekli ve dengeli kalkınma

30 Dinlediğiniz için teşekkürler

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011 2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 7 Ocak 2011 Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı MART 2014 0 HAZIRLAYANLAR Bölge Planı Koordinatörü M. Emin ÇAKAY (PPKB Başkanı) Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Ali KILIÇER (Madencilik ve Altyapı PPKB Uzmanı)

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr Bölge Kalkınma İdaresi www.gap.gov.tr 2012 KAPSAM GAP Eylem Planı GAP İdaresi ve Faaliyetleri Sektörel Fırsatlar TÜRKİYE SURİYE IRAK 4 TÜRKİYE-GAP KARŞILAŞTIRMALARI TÜRKİYE GAP GAP/TR % Yüzölçümü (km

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KİLİS İL PROFİLİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KİLİS İL PROFİLİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI KİLİS İL PROFİLİ OCAK 2015 İÇİNDEKİLER 1. MEVCUT DURUM... 1 1.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER... 1 1.2. TARIM... 2 1.2.1. Sulama Yatırımları... 2 1.2.2.

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014

KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014 KAYSERİ REKABET ENDEKSİ 2013-2014 Hazırlayanlar Doç.Dr. Murat ŞEKER Yrd.Doç.Dr. Arif SALDANLI Ar.Gör. Hakan BEKTAŞ ISBN: 978-605-86616-5-3 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Destek

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ADANA MERSİN İçindekiler Haritalar Listesi... ii Tablolar Listesi... ii Kısaltmalar... iii 1. GİRİŞ... 1 2. BÖLGE İÇİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DURUMU... 2 2.1. 2014-2023

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ SOSYAL DURUM RAPORU Hazırlayan: Emine AKTUĞ 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 4 DEMOGRAFİK YAPI... 5 1. İL VE İLÇELERİN NÜFUSU... 5 2. NÜFUS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sayfa 1 / 18 DİYARBAKIR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Bakanlara ve Milletvekillerine ) İçindekiler DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Sayfa 2 / 18 Sayfa Giriş..3 1. Tarım ve Hayvancılık. 4 2.1 Genel Durum......4

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim teması ile 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı