fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012"

Transkript

1 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

2 MOB L MOB L

3 MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS

4 htiyac n za en uygun tarifeler sadece Vodafone fl Orta m da! Türkiye de bir ilk! Ücretsiz Yurtd fl n Arama. Üstelik, fl Orta m tarifenizdeki her yöne dakikalar n zla yurtd fl n cep telefonunuzdan arayabilirsiniz. fi ORTA IM MEGA PAKET 80 TL fi ORTA IM MEGA PLUS PAKET 95 TL fi ORTA IM M N PAKET 15 TL SMS fiirket içi fi ORTA IM M N PLUS PAKET 25 TL 250 dk Her Yöne 250 dk Sabit Hatlarla fi ORTA IM M D PAKET 35 TL 400 dk Her Yöne 400 dk Sabit Hatlarla fi ORTA IM MAXI PAKET 45 TL 600 dk Her Yöne 600 dk Sabit Hatlarla fi ORTA IM SUPER PAKET 55 TL 1000 dk Her Yöne 1000 dk Sabit Hatlarla fi ORTA IM SUPER PLUS PAKET 65 TL 1500 dk Her Yöne 1500 dk Sabit Hatlarla 2.5 GB nternet 2500 SMS Her Yöne 2500 dk Her Yöne 2500 dk Sabit Hatlarla 4 GB nternet 4000 SMS Her Yöne 4000 dk Her Yöne 4000 dk Sabit Hatlarla dk fiirket içi dk fiirket içi dk fiirket içi dk fiirket içi dk Vodafone lularla dk Vodafone lularla dk Vodafone lularla dk Vodafone lularla 03

5 fl Orta m Esnaf Avantaj Tarifeleri 250 dk HER YÖNE Kendi iflinin sahibi olanlara, en avantajl kampanyalar Esnaf Avantaj tarifelerinde! 500 dk HER YÖNE 750 dk HER YÖNE 1000 dk HER YÖNE 1000 SMS 1 GB NTERNET 2000 dk HER YÖNE 2000 SMS 2 GB NTERNET VODAFONE LULARLA VE SAB T HATLARLA L M TS Z Esnaf Avantaj Mini Her Yöne+ 20 TL Esnaf Avantaj Mini Süper 29 TL Esnaf Avantaj Midi 39 TL Esnaf Avantaj Her Yöne Ekstra 59 TL Esnaf Avantaj Mega 79 TL 1 +1 TL ye 12 ay boyunca her yöne dakikalar ikiye katlan yor TL ye 12 ay boyunca her yöne dakikalar ikiye katlan yor. 3 Tüm Esnaf Tarifeleri aras nda limitsiz konuflma! 5 20 TL+1 TL 500 dk 250 dk HER YÖNE Esnaf Avantaj Mini Her Yöne+ 21 TL 29 TL+1 TL 1000 dk 500 dk HER YÖNE Esnaf Avantaj Mini Süper 30 TL 39 TL+5 TL 1500 dk 750 dk HER YÖNE Esnaf Avantaj Midi 44 TL 59 TL+5 TL 2000 dk 1000 dk HER YÖNE 1000 SMS 1 GB NTERNET Esnaf Avantaj Her Yöne Ekstra 64 TL Faturas z Esnaf Avantaj ile her yüklemenizde avantajl s n z. 20 TL alt yüklemelerinizde yükledi iniz TL kadar gün, 20 TL ve üzeri yüklemelerinizde 30 gün boyunca sevdiklerinizle 10 dakikas 50 kurufltan konuflun! Üstelik aç kapalar için aramalar n ilk 10 saniyesi sadece 10 kurufl! Üstelik Faturas z Esnaf Avantaj aboneleri Her Yöne Mini SMS Paketi, Her Yöne Midi SMS Paketi, Cep Dolusu SMS Paketi, Vodafone lularla Maksi SMS Paketi, Her Yöne Maksi SMS Paketi nden faydalanabilecek. Yükleme Miktar ndirimli görüflme süresi 4 K sa konuflmalar Her yöne Yurtiçi SMS Esnaf n Dükkân n Koruyan Kampanya fiimdi Esnaf Avantaj Tarifesi ne geçen tüm esnaflar n dükkân na ücretsiz sigorta! Esnaf Avantaj Tarifeleri ne gelin, vergi sicil numaran z 7042 ye yollay n, hediye sigortan z bafllas n.* *Sigorta primi Vodafone taraf ndan ödenmektedir. 0 TL ndirimsiz tarife 40 kr/dk 40 kr/dk 20 TL alt Yüklenen TL kadar gün 41 kr/adet 20 TL ve üstü 30 gün lk 10 saniye 10 kurufl 10 dakikas 50 kurufl 04

6 Ortak Havuz Tarifeleri sadece Vodafone fl Orta m da! Tarifeler ile ilgili karar vermekte ve takip etmekte zorlan yorsan z, tam size göre bir teklifimiz var. fiimdi flirketinize yetecek miktarda toplu dakika alabilirsiniz TL 675 TL 115 TL Her Yöne dakika fiirket içi limitsiz 175 TL Her Yöne dakika fiirket içi limitsiz 345 TL Her Yöne dakika fiirket içi limitsiz Her Yöne dakika fiirket içi limitsiz Her Yöne dakika fiirket içi limitsiz TL TL TL TL TL TL Her Yöne dakika fiirket içi limitsiz Her Yöne dakika fiirket içi limitsiz Her Yöne dakika fiirket içi limitsiz Her Yöne dakika fiirket içi limitsiz Her Yöne dakika fiirket içi limitsiz Her Yöne dakika fiirket içi limitsiz Dakikalar n z istedi iniz gibi çal flanlar n za paylaflt r n, kullanmad n z dakikalar bir sonraki aya devretsin. Üstelik çal flanlar n z n dakika limitlerini siz belirleyin, böylece maliyetinizi kontrol edin. 05

7 Ortak Havuz Tarifeleri - Opsiyonlar Ayr ca flirketinize sadece dakika de il, internet, SMS, roaming (yurtd fl nda kullan m) opsiyonlar da alabilirsiniz. 10 TL 1000 SMS 20 TL 2500 SMS 40 TL 5000 SMS 55 TL 7500 SMS 70 TL SMS 100 TL SMS 190 TL SMS 370 TL SMS 720 TL SMS TL TL SMS SMS <5 hat <12 hat <25 hat <50 hat <100 hat <200 hat <375 hat <750 hat <1500 hat <2500 hat <5000 hat nternet Opsiyonu Hat bafl na 10 TL/ay 69 TL 5 GB 129 TL 10 GB 249 TL 20 GB 479 TL 40 GB 699 TL 60 GB 999 TL 100 GB 2489 TL 250 GB 4969 TL 500 GB Yurtd fl nda Kullan m için Ses Opsiyonu Vodafone ülkelerinde geçerli* 350 TL 500 dk 500 TL 750 dk 900 TL 1500 dk 1500 TL 3000 dk 2500 TL 6000 dk Yurtd fl nda Kullan m için Ses Opsiyonu Tüm Dünyada geçerli** 700 TL 500 dk 1000 TL 750 dk 1800 TL 1500 dk 3000 TL 3000 dk 5000 TL 6000 dk Yurtd fl nda Kullan m için nternet Opsiyonu Vodafone ülkelerinde geçerli* 500 TL 500 MB 700 TL 750 MB 1350 TL 1500 MB 2600 TL 3000 MB 5000 TL 6000 MB Yurtd fl nda Kullan m için nternet Opsiyonu Tüm Dünyada geçerli** 1000 TL 500 MB 1400 TL 750 MB 2700 TL 1500 MB TL 5200 TL 3000 MB 6000 MB 06

8 Vodafone fl Orta m farkl opsiyonlar sunarak size ihtiyac n za uygun bir çözüm üretmenizi sa lar. 5TL 5TL 4TL,50 7 TL Vodafone Opsiyonu: Sabit Hat Opsiyonu: Her Yöne SMS Mini: Her Yöne SMS Midi: Vodafone lularla ayda 1000 dakika Sabit hatlarla ayda 2000 dakika Her yöne 50 SMS Her yöne 500 SMS,50 7 TL Vodafone lularla Maksi: 9TL Her Yöne Maksi: 18TL Vodafone Opsiyonu: Vodafone lularla 5000 SMS Vodafone lularla SMS ve di er yönlere 2000 SMS Vodafone lularla ayda dakika 07

9 Cep telefonunuzdan bir baflka cep telefonuna yaz l mesaj göndermenizi ve alman z sa lar. Vodafone MMS, Vodafone un MMS (Multimedia Messaging Service), yani görüntülü mesaj servisidir. 08

10 SAB T SAB T

11 SAB T Sabit Ses Sabit nternet Veri Merkezi Hizmetleri Güvenlik E-Posta ve Bütünleflik Hizmetler Konferans Hizmetleri Kolay Web Paketleri

12 Fiyat avantaj sa layan sabit ses çözümleri fl Orta m da! Kurumunuzun telefon görüflmelerini % 55 e varan indirimlerle yapabilirsiniz. Tecrübe ve güçlü altyap ile yüksek kalite standartlar nda bu uygun ve fleffaf tariflerden faydalanabilirsiniz. 7/24 help desk deste i, sat fl sonras teknik destek ve Servis Seviye Sözleflmeleri nde belirlenmifl kaliteli kriterleri ile sadece sat fl öncesi de il, ihtiyac n z olan her an yan n zday z. fl Orta m Kurumsal Ses hizmetleri flu özellikleri kapsamaktad r: -Komple Çözüm Paketleri -Farkl Tipte Faturalama Seçenekleri -Online Raporlama -Online Ar za Takibi -Genifl Kapsama Alan -Yedekli Omurga -Sürekli Destek ve letiflim fl Orta m la sabit numaran z tafl y n, arad kça ve arand kça kazan n! Avantajl Sabit Numara Tafl ma ile telefon görüflmelerinizi daha kaliteli ve uygun fiyatlarla gerçeklefltirebilirsiniz. Ayr ca; Sabit ücret ödemezsiniz. Arad kça ve arand kça kazan rs n z. Yeni numara al m nda size özel numaralarla prestijli, ak lda kal c ve söylemesi kolay yeni bir telefon numaras na sahip olabilirsiniz. 444'lü numaran z 850'li size özel numaralar m zla de ifltirerek flehirleraras yönlendirme ücreti ödemezsiniz. 09

13 Sabit hattan ekonomik konuflman n en pratik yolu Vodafone fl Orta m da! Her yöne tek fiyat avantaj %80 e varan indirimler Vodafone yönüne çok avantajl fiyatlar Ek sabit ücret yok Yüksek paket tafl m ücreti ve kullan lmayan dakikalar ödemek yok Cihaz, kurulum veya ön ödeme yok Tek sözleflme ile kolay abonelik fl Orta m Pratik Sabit Ses le hizmetinizde. Çok lokasyonlu kurumsal müflterilerimizin lokasyonlar n k sa kodlar ile kolayca aramalar n sa layan hizmetimizdir. Lokasyonlar ve kullan c lar ile güvenli bir flekilde veri ak fl eriflim yöntemi üzerinden veri, ses ve görüntü iletiflimini sa layan uygun fiyatl VPN servisidir. 10

14 Sabit ses hizmetleri flimdi fl Orta m fark yla! Kurumlara telefon görüflmelerini bölgeleri aras nda IP telefonlar (veya ATA cihazlar ) ile gerçeklefltirebilme imkân sunulmaktad r. IP santralinizin yönetimini uzmanlara (bize) b rak n; tan mlarla, faturalama ve entegrasyonla u raflmay n. FCT cihaz sayesinde, hiç bir yat r m yapmadan, ofisinizdeki tüm sabit hatlardan tüm yönlere daha az maliyetle konuflun. Softphone yaz l m ile bilgisayarlar n z telefon oluyor. E-posta üzerinden ekipmandan ba ms z h zl ve kolay faks gönderimi. 11

15 fl dünyas n ak ll fiber a m zla kaps yoruz. Metroethernet, kiral k hat, frame relay, kablosuz eriflim, DSL ve uydu da dahil olmak üzere birçok ba lant yöntemini destekleyen altyap m z flirketinizin tüm beklentilerine cevap veriyor. Vodafone fl Orta m kurumunuzun farkl h zlardaki internet eriflimi gereksinimlerini karfl lamak için 64 Kbps den 1 Gbps ye kadar de iflen kapasitelerde hizmet alternatifleri sa l yor. Yayg n fiber altyap s sayesinde de yüksek h zl ve kesintisiz internet eriflimini çok uygun fiyatlarla sunuyor. Vodafone fl Orta m internet eriflimi hizmetleri ile kurumunuz, 7 gün 24 saat müflteri hizmetleri ile donan m destek, yönetilebilir güvenlik hizmetleri ve çeflitli hosting servislerinden de yararlanabilmektedir. Kurumlara özel yüksek kaliteli ve güvenilir ADSL hizmeti. Vodafone florta m dan yepyeni bir hizmet daha... Vodafone fl Orta m ADSL ile art k sabit internet ba lant n z da Vodafone taraf ndan sa lan yor. Avantajl tekliflerimiz için en yak n bayimizle iletiflime geçin. fl Orta m Kurumsal nternet le kurumlara özel kesintisiz h zl ve kaliteli internet! Bir lokasyonda bulunan çoklu yerleflkeler (Örn.: Üniversite, sanayi bölgesi vb.) için özel iletiflim çözümleri projeleri. 12

16 Bölgeleriniz için güvenli ve kaliteli ba lant seçenekleri. Bir noktadan di erine iflinizin ihtiyac na özel farkl eriflim yöntemleri ile kesintisiz eriflim sa lay n. Sanal a hizmeti ile farkl lokasyonlar n z aras nda sanal bir a kurarak güvenli flekilde eriflim sa lars n z. Tüm ofisleriniz tek bir ofis gibi çal fl r. 13

17 Sistemlerinizde güvenlik, donan m yedekleme ve kesintisiz eriflim sizin için de kritikse fl Orta m Veri Merkezi tam size göre! Standartlar n üzerindeki sistem odam zda, kurumlar n ifl uygulamalar n çal flt ran sunucular için fiziksel yer sa larken; sunuculara güvenli ve kesintisiz eriflimi garanti ediyoruz. Tüm uygulama ve sunucu ihtiyaçlar n z için kesintisiz iflletim ve destek sistemleri. Kurumlar n ifl uygulamalar n çal flt ran sunucular sistem odam zda bar nd r rken; donan m ve bak mlar n yap yor; sunucu ve üzerindeki uygulamalar n kesintisiz olarak çal flmas n sa l yoruz. Bir veya birden fazla web sitesini bar nd rmak, geçici test sistemleri kurmak, sunucu üzerinde çeflitli internet uygulamalar çal flt rmak isteyen flirketler için ideal çözümü sunuyoruz. Kurumlar n web sitesi ve veri taban n, sunucular m z üzerinden yay nl yoruz. Tüm sunucu bedelini karfl lamaya gerek kalmadan, sunucu üzerinde ihtiyaç duyulan kaynaklar n kullan m n sa l yoruz. 14

18 Kurumunuzun güvenlik risklerinin saptanmas, güvenlik prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanmas aflamas nda fl Orta m Güvenlik yan n zda. Telekonferans ve video konferans hizmetleri ile art k hiçbir yat r m yapmadan, Vodafone fl Orta m n size sa layaca numaralar arayarak konferans düzenleyebilirsiniz. Her ölçekte firman n ihtiyac na özel tasarlanm fl web paketleridir. Tüm e-posta ihtiyaçlar n za tek elden çözümler. 15

19 SÜPER SÜPER NTERNET

20 SÜPER NTERNET Cepten Süper nternet Bilgisayardan Süper nternet Tabletten Süper nternet

21 69 TL Her türlü ihtiyac n za uygun yeni Cepten Süper nternet paketleriyle internet uyumlu cep telefonunuzdan internete ba lanabilirsiniz. 29 TL 39 TL 9 TL 100 MB 14 TL 250 MB 19 TL 500 MB 1 GB 4 GB 8 GB lk 3 ay geçerli %50 indirim kampanyas yla 19

22 Taahhüt Süresi Ayl k Paket Ayl k Ücret Hediye 1 GB 19 TL (29 TL ön ödemeyle) 3 ay 4 GB 29 TL (9 TL ön ödemeyle) Vodafone fl Orta m Bilgisayardan Süper nternet, diledi iniz yerden, istedi iniz zaman, ihtiyac n z kadar internete ba lanma esnekli i sunar. 12 ay 4 GB 1 GB 4 GB 8 GB 29 TL (39 TL ön ödemeyle) 19 TL 29 TL 49 TL Hediye 12 ay 4 GB 29 TL (29 TL ön ödemeyle) Cepte Wi-Fi Hediye Tabletinize özel Avantajl Mobil nternet Paketleri ve daha fazlas Vodafone fl Orta m da! Paket Ad Paket Fiyat Kampanyal Fiyat * Ba lant H z Paket Afl m Ücreti ipad Midi ipad Maxi 30 TL 19 TL 45 TL 29 TL 1 ay Yok 20

23 C HAZLAR C HAZLAR

24 C HAZLAR Ak ll Telefon Tablet Mobil nternet Cihazlar

25 En ak ll cihazlar en avantajl fiyatlarla Vodafone fl Orta m da! 79TL X 24 Ay 69TL X 24 Ay BlackBerry Torch 9800 Dokunmatik ekran 3G ve Wi-Fi destekli 5 MP autofocus, video E-posta nternet taray c Bluetooth, hoparlör GPS BlackBerry harita BlackBerry Bold G ve Wi-Fi destekli 5 MP kamera, video E-posta nternet taray c Bluetooth, hoparlör GPS BlackBerry harita 79TL X 24 Ay 71TL X 24 Ay BlackBerry Bold MB Bellek, 8 GB ye MMC, 32 GB ye kadar MicroSD deste i 1.2 GHz ifllemci 12,8 gün Stand By, 6,3 saat konuflma ömrüne sahip 1230 mah Lityum pil GPS Wi-Fi Micro USB 2.0 High Speed Versiyon 7.0 flletim Sistemi HTC Sensation XE Android iflletim sistemi 1,5 GHz çift çekirdekli ifllemciyle süper h zl internet deneyimi 4.3 inç qhd ekran ve 8 MP kameras yla HD kalitesinde çekim Daha fazla müzik deneyimi için daha uzun batarya ömrü Hediye verilen Dr. Dre Beatsaudio kulakiçi kulakl klar ile Mükemmel akustik performans Ayda 1TL den bafllayan fiyatlarla! 74TL X 24 Ay iphone 4S 8-megapixel kamera ile HD video kalitesi 3,5 inç genifl ekran Çift çekirdekli A5 ifllemci OS 5 Vodafone Smart 3G flebeke destekli Android v2.2.1 iflletim sistemi 2 MP kamera Wireless (Wi-Fi b/g), Bluetooth (v2.1) agps deste i 23

26 ipad 2 süper interneti ve uygun fiyatlar yla Vodafone da. ipad 2 ihtiyac n za göre seçece iniz süper internet paketiyle birlikte ayda 80 TL den bafllayan fiyatlarla. 250 MB 1 GB 4 GB Abonelik Süresi ipad 16 GB 80 TL 85 TL 95 TL ipad 32 GB ipad 64 GB 90 TL 95 TL 105 TL 100 TL 105 TL 115 TL 24 ay Vodafone la ipad 2 nizden yurtd fl ndan da rahat rahat internete ba lanabilmeniz için 1 GB ve 4 GB paketlerine ek yurtd fl Vodafone operatörlerinde geçerli ayl k 50 MB internet hediye! 24

27 Yüksek h zl cep telefonu flebekesi üzerinden bilgisayar n z her yerden internete ba layabilirsiniz. Vodem; Vodafone Mobil Modem, 3G ile kapsama alan ndaki her yerde bilgisayar n zdan süper h zl internete ba lanman z sa layan internet eriflimidir. 25

28 ADSL ve mobil interneti bir arada sunan 3G li VOX cihaz Türkiye de ilk defa Vodafone fl Orta m da! Fatural Vodem Kampanyas nda, Ayl k 4GB Vodemnet paketine 24 ay boyunca abone olun, sabit ve mobil nternet servislerini tek noktada buluflturan VOX cihaz ve Vodem ücretsiz sizin olsun. fl Orta m Cepte Wi-Fi 3G destekli R201 Mobil Wi-Fi cihaz yüksek h zl cep telefonu flebekesi üzerinden bilgisayar n z internete ba lamay ve pili sayesinde her yerde kullan labilir. Cihaz n içinde SIM Kart bulunur ve 5 kullan c ya kadar kablosuz internet paylafl m yapabilir. 3G h z n tek bir mobil modem ile birden fazla kiflinin paylaflabilmesine olanak sa layan B970 Mobil nternet Merkezi Vodafone Sat fl Kanallar nda! 26

29 YURTDIfiI YURTDIfiI

30 YURTDIfiI Yurtd fl n Arama Yurtd fl nda Kullan m Dünyaya Mesaj

31 Vodafone aboneleri, uluslararas aramalar nda art k daha avantajl. fiirket hatlar n z n Amerika daki tüm telefonlar aramas dakikas 20 kurufl. Ayda 3,5 TL ücret karfl l nda dünyadaki tüm Vodafone lularla 20 kurufla, tüm Dünya ile 40 kurufla görüflebilirsiniz. Dünyaya mesaj n z varsa, Dünyaya Mesaj paketiniz var. Türkiye de bir ilk: Ücretsiz Yurtd fl n Arama! Üstelik, fl Orta m tarifenizdeki her yöne dakikalar n zla yurtd fl n cep telefonunuzdan arayabilirsiniz. Ülke Listesi: Vodafone Operatörleri: Vodafone ülkelerindeki müflterilerinizi Vodafone alan kodlu (prefiks) cep telefonlardan arayabilirsiniz. Arnavutluk, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, M s r, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, rlanda, talya, Malta, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, Romanya, spanya, ngiltere, Hindistan, Gana, Katar, Güney Afrika Sabit Hatlar: Sabit Hatlar Kademe 1: ABD, ABD (Alaska), ABD (Havai), ABD (PortoRiko), ABD (Virjin Adas ), Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, ngiltere, rlanda, spanya, sveç, sviçre, talya, Kanada, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovak Cum., Yunanistan Sabit Hatlar Kademe 2: Bulgaristan, Finlandiya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Arnavutluk, Azerbaycan (Nahç van), Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Romanya, S rbistan&karada, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna 29

32 Vodafone lular yurtd fl nda sadece avantajl fiyatlar ile görüflmüyor, ayn zamanda yenilikçi servislerle rahat bir yurtd fl deneyimi yafl yor. sterse yurtd fl nda bile hatt n kullan ma açt r yor. Vodafone lular dünyan n neresinden Vodafone Müflteri Hizmetlerini ararsa aras n, otomatik yan tlama sistemine tak lmadan hemen cevaplan yor. Vodafone un küresel gücü sizi yurtd fl nda Türkiye fiyatlar yla konuflturur. Siz de Vodafone lu olun, K rm z Pasaport la ayda 3,99 TL ye yurtd fl nda da rahat rahat konuflun, tarifenizdeki her yöne dakikalar n yar s n yurtd fl nda da kullan n. Art k tarifenizdeki her yöne dakikalarla yurtd fl ndayken de Türkiye deki sevdiklerinizi rahat rahat arayabilirsiniz. Üstelik tarifenizdeki her yöne dakikalar n z gelen tüm aramalar cevaplamak için de kullanabilirsiniz. Geçerli tarifeler: fl Orta m Maxi, fl Orta m Süper, fl Orta m Süper+, fl Orta m Mega, fl Orta m Mega+ Geçerli oldu u ülkeler: Almanya, ngiltere, spanya, talya, Hollanda, Fransa, Yunanistan, M s r, Macaristan, Arnavutluk, Malta, Avustralya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Yeni Zelanda, rlanda, Hindistan, Gana, Katar, Güney Afrika. 30

33 Yurtd fl Konuflma Paketleri Vodafone lular, Dönüflte ne ödeyece im kayg s yaflamadan dünyan n her yerinde gönül rahatl yla konuflur. Vodafone yurtd fl paketlerindeki dakikalar, hem tüm dünyay ararken hem de tüm dünyadan ça r al rken geçerlidir. Paket ad Ücret çerik Sat n almak için Ülkeler Vodafone Ülkeleri Paketi Avrupa, Rusya, Amerika Paketleri Tüm Ülkeler Paketleri 7,5 TL 15 TL 25 TL 45 TL 45 TL 70 TL 30 dk 30 dk 60 dk 120 dk 60 dk 120 dk GUNLUK30 yaz n, 7048 e gönderin AYLIK30 yaz n, 7048 e gönderin AYLIK60 yaz n, 7048 e gönderin AYLIK120 yaz n, 7048 e gönderin DUNYA60 yaz n, 7048 e gönderin DUNYA120 yaz n, 7048 e gönderin K rm z Pasaport Ülkeleri Tüm Avrupa, Rusya ve Amerika K tas Tüm Dünya Ülkeleri urtd fl nda Süper nternet Paketleri ile dünyan n neresine giderseniz gidin internet hep sizinle. Ücret çerik Sat n almak için 25 TL 75 TL 125 TL 25 MB/Günlük 25 MB/Ayl k 50 MB/Ayl k NET25 yaz n, 7048 e gönderin DD25 yaz n, 7048 e gönderin DD50 yaz n, 7048 e gönderin 31

34

35 KURUMSAL ÇÖZÜMLER KURUMSAL

36 KURUMSAL ÇÖZÜMLER M2M - Makineler Aras letiflim K rm z Ofis Mobil Uygulamalar Kurumsal Pazarlama Çözümleri

37 Vodafone un yeni M2M - Makineler Aras letiflim data paketleriyle uzaktan eriflim teknolojisiyle oturdu unuz yerden iflinize tam hâkim olun! fiirketinizin araçlar na ait konum, h z ve yön bilgilerini internet üzerinden takip edebilirsiniz. Bu sistem saha sat fl ve da t m ekibi olan flirketler; özellikle kargo, kurye, araç kiralama, ulafl m, tafl mac l k, da t m gibi sektörler için idealdir. Tedarikçiler Fideltus SD Elektronik Satko Turpak Turpak Cihaz Modeli Pergo F60 SD ATC 2.0 Satko Simtracs DPL V3 BA DPL V3 FS Kampanya Süresince (24 ay) 20 MB nternet Paket Ücreti 5 TL 5 TL 5 TL 5 TL 5 TL Cihaz Taksit Bedeli 30 TL 25 TL 25 TL 25 TL 30 TL Toplam Ayl k Cihaz ve Data Ücreti Taahhüt Süresi 35 TL 24 ay 30 TL 24 ay 30 TL 24 ay 30 TL 24 ay 35 TL 24 ay Vodafone un Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu nun belirledi i usul ve esaslara uygun olarak, kampanya ve tarife özellik ve ücretlendirmesinde de ifliklik yapma hakk sakl d r. Sistem, sahada çal san ekiplerin cihazlar yard m yla merkezle bilgi al sveriflinde bulunmalar n sa lar. Bu uygulamayla uzaktan stok kontrolü, sevk yat bafllatma, da t m takibi kolayl kla yap l r. fl gücü ve zamandan tasarruf sa lanarak maliyetler düflürülür, verimlilik artar. Özellikle otobüs ve tren gibi tafl tlarda kablosuz internet sa lar ve tafl tlar n uzaktan görüntülenmesine ve takip edilmesine olanak verir. 35

38 Sistem, uzaktan ölçümleme yaparak, bilgilerin tek bir tuflla toplanmas n sa lar. Ulafl m maliyetlerini ortadan kald r r. Örne in bir tarlada toplanan ürünler GSM uyumlu kantarlarla tart l r ve internet üzerinden otomatik olarak merkeze iletilir. Farkl yerlerdeki alarm sistemlerinin birbirleriyle ve merkezle haberleflmesini sa lar. Sistem; elektrik, su ve gaz da t m flebekelerindeki sayaçlar n otomatik olarak okunmas n, faturalar n n internet üzerinden gönderilmesini sa lar. 36

39 Mobil ve sabit telefon ihtiyaçlar n tek elden karfl layan Vodafone K rm z Ofis le iletiflim maliyetlerinin düflmesine ve verimlili in artmas na katk da bulunuyoruz. Vodafone fl Orta m komple iletiflim ça n bafllat yor! fiimdi mobil hizmet alanlara, sabit telefondan görüflmeleri bedava sunan Vodafone fl Orta m la iflinize can gönülden destek olmaya haz r z. Vodafone fl Orta m dan mobil hizmet al n, taahhüt vermeden sabit görüflmelerinizi bedava yap n. Örne in Vodafone fl Orta m dan 15 tane mobil hatt n z var ve iflyerindeki sabit telefonlar n zdan Vodafone avantajlar yla görüflmek istiyorsunuz. Hiçbir taahhüt vermeden 6 ay boyunca, hat bafl na 100 dakika sabit telefonlar n zdan bedava görüflme yapabilirsiniz. Böylece sabit telefonunuzdan ayda dakika ve 6 ay boyunca toplam dakika bedava görüflme yapabilirsiniz. Sabit telefondan 6x100 dk her yöne hediye Firman za özel APN ile di er hatlar n firma APN nize ba lanmas n engeller, hatlar n z n sadece istedi iniz adreslere eriflmesini sa lar ve güvenli olarak kurum içi uygulamalar n z kullanabilirsiniz. 37

40 flinizle ilgili faydal bilgilere her yerde, her zaman ve kolayca ulaflabilirsiniz. Brütten nete maafl hesaplamak için art k kar fl k formüllerle u raflmaya veya hesap makinesine ihtiyac n z yok. Hesaplamalar n z istedi iniz an cep telefonunuzla yapabilirsiniz. Opera Mini Taray c s size telefonunuzda h zl ve rahat bir internet deneyimi yaflat r. Facebook taki arkadafllar n zla iletiflim kurabilir, Google arama motorunu kullanabilir, her yerde e-postalar n z kontrol edebilir, gazete okuyabilir ve bankac l k ifllemlerinizi güvenle gerçeklefltirebilirsiniz. Cep telefonunuzu kullanarak ngilizce, Almanca, Frans zca, talyanca ve spanyolcadan Türkçeye ve Türkçeden bu dillere an nda çeviri yapabilirsiniz. Farkl bankalar n ihtiyaç, mortgage ve tafl t kredi faiz oranlar na an nda ulaflabilirsiniz. Yola ç kmadan stanbul da birçok noktada bulunan trafik yo unlu u ve kamera görüntülerini izleyip plan yapabilirsiniz. stanbul ve Ankara daki etkinliklerin (tiyatro, konser, sergi vb) ne zaman ve nerede oldu unu cep telefonunuzdan kolayca takip edebilirsiniz. Bulundu unuz lokasyona en yak n ATM yi mi ar yorsunuz? Yoksa yemek yiyebilece iniz bir restoran m? Vodafone Etraf mda Ne Var? aç p ilk ç kan ekranda kategorilerden (ATM, Hastane, Feribot...) arad n z nokta tipini seçmeniz yeterli. Size en yak n noktalar, en yak ndan uza a do ru s ralanacakt r. Arad n z noktay harita üzerinde görüntüleyebilir ve tek bir dokunuflla adres bilgilerine eriflebilirsiniz. 38

41 Zaman ve mekan tan mayan Mobil Destek Vodafone fl Orta m da! Siparifller al nd, ekipler yola ç kt. Peki herfley yolunda m? Vodafone Ekibim Nerede? ile saha ekiplerinizi internet üzerinden kolayl kla takip edin, akl n z ifllerde kalmas n. Vodafone Ekibim Nerede? otomatik sorgulama sistemi ekibinizin yerini her 10 dakikada bir sorgular; size sadece internetten izlemek kal r. Tek yapman z gereken, flirket personelinize ait istedi iniz numaralar Vodafone Ekibim Nerede? sistemine dahil etmek. Günlük SMS ve WAP linkler arac l yla interaktif ngilizce. Bafllang ç, orta, ileri seviyeler E itim Kurumlar için Toplu SMS Gönderim ve Al m Platformu, Ö renciler/ Veliler ile E itim Kurumu aras nda 24 saat interaktif bilgi ak fl n sa layan bir hizmettir. 39

42 Müflterilerinizi kampanyalar n z ve yenilikleriniz ile ilgili olarak bilgilendirmeniz için size özel çözümler. Müflterilerinize veya çal flanlar n za teker teker mesaj atmak yerine kiflisellefltirilmifl mesajlar atabilir ve mesajlar n z dinletebilirsiniz. SesMS sayesinde müflterilerinize istedi iniz mesaj dinletebilir, hatta onlara kendi isimleri ile hitap edebilir ve onlar farkl opsiyonlara yönlendirerek iletiflim kurabilirsiniz. Canl yay n ve web TV hizmeti Vodafone fl Orta m da! Konuma özel bildirimler flirketinizin hizmetinde. Müflterilerinizi kampanyalar ve yenilikler ile ilgili olarak bilgilendirmek, hedef kitlenizi tan mak, ilgi alanlar n ve davran fllar n ölçümlemek, yeni müflterilerinize düflük maliyetle ulaflmak isterseniz çözüm: fl Orta m Toplu E-Posta 40

43 fi ORTA IM AYRICALIKLARI fi ORTA IM AYRICALIKLARI

44 fi ORTA IM AYRICALIKLARI Vodapara fl Orta m Program

45 Vodafone fl Orta m Vodapara Vodapara ile size özel tüm hediye seçenekleri Vodafone fl Orta m da! Vodafone fl Orta m n size özel hediyelerinden (cihaz/hediye çeki/web paketi) hiçbir ek ücret ödemeden faydalanabilirsiniz. Tek yapman z gereken, flirket hatlar n z numaralar n z de iflmeden Vodafone a tafl mak, 18 veya 24 ay fatura taahhüdünde bulunmak ve kazand n z Vodapara lar n z gönlünüzce harcamak. Üstelik 24 taahhüt verdi inizde Vodafone'lularla görüflmek ücretsiz! Vodapara Cihaz ve Hediye Çeki Tablosu: Vodapara Puan Tablosu: Vodapara Puan Vodapara Hediyeleri Fatura Taahhüdü (TL) 18 ay 24 ay Eko-web Paketi Samsung WEP 480 Bluetooth Kulakl k Huawei K3715 3G Modem Shell Akaryak t Çeki Samsung E1180 Parrot Minikit Slim Araç Kiti Nokia 1616 Nokia 1280 R201 Mobil Wi-Fi Pro-web Paketi Samsung C3200 Samsung C3053 Nokia C TL 100 TL 250 TL 500 TL 750 TL TL TL TL TL x2 250 Sony Ericsson Spiro TL TL Samsung S3370 Samsung S5233 Star Wi-Fi Samsung S5620 Monte Nokia X3-02 Bu tablo 18vveya 24 ay boyunca kaç TL fatura taahhüdü vermek istedi inize ba l olarak kazanaca n z Vodapara puanlar n gösterir. 24 ay taahhüt vererek 2 kat (örnek: 500 TL için x 2 = puan) Vodapara puan kazanabilirsiniz. Taahhüdünüzü beliledikten sonra hediye paketinizi diledi iniz ürünlerle istedi iniz gibi oluflturabilirsiniz Samsung N150 Netbook HTC Wildfire S BlackBerry Curve 9300 Nokia E6 Nokia N8 Samsung P5 HTC Desire S BlackBerry Torch 9800 Fatura ndirimi Seçenekleri: Fatura Taahhüdü (TL) 18 ay 24 ay 50 TL 100 TL 250 TL 500 TL 750 TL TL TL TL TL TL TL %11 %11 %11 %12 %12 %12 %12 %13 %13 %13 %13 %17 %17 %17 %18 %18 %18 %18 %20 %20 %20 %20 Bu tablo 18 veya 24 ay boyunca kaç TL fatura taahhüdü vermek istedi inize ba l olarak sunulan fatura indirim oranlarını gösterir. Yukar daki tablolar sadece MNP müflterileri için geçerlidir. 43

46 Vodafone fl Orta m Ayr cal klar 1200 Vodapara 1000 Vodapara BlackBerry Torch 9800 Dokunmatik Ekran 3G ve Wi-Fi destekli 5 MP autofocus, video E-posta nternet taray c Bluetooth, hoparlör GPS BlackBerry harita 1000 Nokia N8 3.5 Vodapara 12MP+Görüntülü arama için ikinci kamera VGA 680Mhz Dahili 16 GB haf za, harici olarak 32 GB a kadar art r labilir MicroSD deste i WCDMA 850/900/1700/1900/2100, GSM/EDGE 850/900/1800/1900 HSDPA 10.2 Mbps ye kadar maksimum h z, HSUPA 2.0 Mbps Stereo FM radyo Bluetooth 3.0 WLAN IEEE b/g/n Dokunmatik Qwerty Samsung Galaxy Tab (1280x800) ekran Android 3.1 Honeycomb 1GHz Çift Çekirdek ifllemci 21 Mbps HSPA+ ba lant h z /HSUPA 5.76 MBPs 3 MP LED Flafl, otofokus, 2 megapiksel ön kamera Adobe Flash 10.3 deste i 1000 Vodapara HTC Desire S 3G flebeke destekli Android v2.3 iflletim sistemi 5 MP kamera Wireless (Wi-Fi b/g/n), Bluetooth (v2.1) Dahili GPS ve agps deste i BlackBerry Curve G a deste i Optik hareket tuflu Tam QWERTY klavye Ayn anda ses ve veri E-posta ve metin mesajlar BlackBerry Messenger Anl k Mesajlaflma Telefon Taray c Kamera ve Video kay t 700 Vodapara 700 Vodapara Nokia E6 2.4" 16M Renkli, TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps MicroSD (32 GB ye kadar art r labilir) Office Belge Düzenleyici 8 GB Dahili Symbian^3 flletim Sistemi 3G GPS ve A-GPS Deste i Wi-Fi b/g/n RDS li FM Radyo Bluetooth v3.0 8 MP Kamera 500 Vodapara HTC Wildfire S HTC Sense arayüzü ile muhteflem kullan c deneyimi 5 MP otomatik odaklanmal flafll kamera 3G ile yüksek veri indirme h z Android Marketi ile binlerce uygulama Samsung N150 Netbook Orijinal Windows 7 Home Basic (32 b) Intel Pentium fllemci T4500 (2,3 GHz, 800 MHz, 1 MB) Intel GL40 + ICH9M 2 GB (DDR3 / 2 GB x 1) 15,6" LED HD (1 366 x 768) 16:9 Parlak Intel GMA 4500M (Dahili Grafik) 250 GB (5 400 rpm S-ATA) 500 Vodapara Samsung S5620 Monte 256K renkli 3 inç dokunmatik ekran HSDPA 3.6 Mbps RDS li FM radyo 3.2 MP kamera Wi-Fi b/g E-Posta Haf za kart yuvas 2 GB hafıza kartı hediye 400 Vodapara 400 Vodapara Nokia X3 240x320 piksel, 262K renk destekleyen, 2.4" Dirençli dokunmatik ekran 5 MP 16GB ye kadar microsd deste i Dört bantl GSM 850/900/1800/1900 WCDMA: 850/900/1900/2100" 3G Desteklemektedir, HSDPA 10.2 Mb/s'ye kadar maksimum h z, HSUPA 2 Mb/s'ye kadar maksimum Vodapara katalo undaki cihazlar stoklarla s n rl d r. Vodafone, katalogdaki cihazlar güncelleme hakk n sakl tutar. Güncel cihaz listesi için u ziyaret edebilirsiniz. 44

47 Samsung S5233 Star WiFi 256K Renkli Dokunmatik Ekran 3" Ekran EDGE 2 MP Kamera RDS li FM Radyo Wi-Fi b/g 300 Vodapara Samsung S3370 A // GPRS / EDGE 3G (2100) Ekran //2.6 inç, 262K Renkli, TFT, Dokunmatik Kamera // 1.3 MP Video // Video Kay t & Oynat c MPEG4/H.263/H Vodapara Ses // Müzik Çalar, RDS li FM Radyo MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA SoundAlive Ses Teknolojisi Ba lant // Bluetooth v2.1, USB Haf za // 49 MB dahili + mmicrosd (16 GB ye kadar) 250 Vodapara Sony Ericsson Spiro Müzik tan ma Facebook uygulamas na ba lan n Kulakl n z kullan n Tweet yoluyla ifade edin FM Radyo Entegre kamera Uçufl modu Bluetooth deneyimi 200 Vodapara 200 Vodapara Nokia C x160 Piksel, 65K Renge Kadar Destekleyen 1.8" Ekran Çift-bant EGSM 900/1800 ve 850/ MB Dahili (32 GB ye kadar artırılabilir MicroSD ile harici hafıza deste i) TFT VGA Kamera Stereo FM Radyo Bluetooth Deste i Numerik/Klasik Klavye S40 flletim Sistemi 200 Vodapara Samsung K Renkli Ekran EDGE RDS li FM Radyo VGA Kamera Bluetooth Haf za Kart Yuvas Samsung C3200 2,0 Ekran, 260K TFT (240x320p) 2 MP FF Kamera RDS li FM Radyo Bluetooth, USB Ba lant MicroSD Haf za (8 GB ye kadar art r labilir) Pro-Web Paketi Pro-Web Paketi com/net alan ad 20 adet mail hesab 1 GB mail kapasitesi, Antivirüs-Spam hizmeti Ücretsiz programlar S n rs z trafik Destek hizmeti (7/24) Tasar m deste i hizmeti Türkçe- ngilizce internet sitesi Vodapara Vodapara R201: 5 kifliye kadar süper internet deneyimini paylaflabilirsiniz, üstelik Wi-Fi destekleyen farkl cihazlar n z noktas kullanabilirsiniz. PSP niz ya da dizüstü bilgisayar n zla istedi iniz yerden arkadafllar n zla çevrimiçi oyun deneyimini yaflayabilirsiniz. Pili sayesinde 4 saate kadar her yerden süper internete ba lanabilirsiniz. DLNA teknolojisini destekleyen di er cihazlarla paylafl m sa layabilirsiniz. R201 de MicroSD Kart kullanarak dosya paylafl m yapabilir, birlikte çal flabilirsiniz. Tek tuflla açabilir ve yaz l m yüklemeden internete ba lant sa layabilirsiniz. 150 Vodapara 150 Vodapara Parrot Minikit Slim Otomatik ses tan ma, sesle arama Rehberdeki isimleri sesli okuma (TTS) En geliflmifl eko giderici, gürültü azalt c (DSP-3) Telefon rehberi senkronizasyonu Ça r bekletme ve tekrar arama Ço ul kullan c, 5 telefonla eflleflme Türkçe sesli menü eriflimi Çevirmeli menü dü mesi, ses kontrolü Hafif ve ince tasar m. (83 gr) Otomobilde günefl siperli ine tak l r Otomobil çakmak giriflinden flarj 15 saat konuflma süresi 20 gün bekleme süresi Nokia 1616 TFT, 65 K 1.8 inç Ekran Stereo FM Radyo Vodapara katalo undaki cihazlar stoklarla s n rl d r. Vodafone, katalogdaki cihazlar güncelleme hakk n sakl tutar. Güncel cihaz listesi için u ziyaret edebilirsiniz. 45

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Blackberry 9320 Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 1 TL ye 1500 Esnaf Avantaj Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle... numaralı hattım için.../.../... tarihli imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy Note2 Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III MINI Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

VODAFONE M2M YAZARKASA SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE M2M YAZARKASA SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen ve MT Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş. den (kısaca MT ) Yazar Kasa POS cihaz(lar)ı satın almış olan firmalara sunulmakta olan Vodafone İş Ortağım M2M Yazarkasa

Detaylı

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı Mobil Internet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( İŞLETMECİ ) İşyerim Mobil Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu ndan ( Tarife

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, İş Ortağım Benim İşim Süper Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 1 ) İş Ortağım Benim İşim Mega Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 2 ) (birlikte

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 10/02/2016 (bu tarih dahil)- 31/08/2016 (bu tarih dahil) tarihleri arasında başvuruda bulunarak Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İşletmeci ) Ücretsiz Deneme

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Motorola XOOM Tablet Kampanyası

Motorola XOOM Tablet Kampanyası Motorola XOOM Tablet Kampanyası Sıkça Sorulan Sorular BİREYSEL PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ BİREYSEL SES & YAKINSAMA 03 Haziran 2011 Versiyon: 1.0 Motorola XOOM Tablet Kampanyası Sıkça Sorulan Sorular 1. Kampanya

Detaylı

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal)

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Galaxy Young Bundle Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu name de ( name ) belirtilen Özel ve

Detaylı

VODAFONE 3 AY KONTRATLI FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMES

VODAFONE 3 AY KONTRATLI FATURALI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMES ye (k saca Vodafone ) taraf ndan yürütülen 3 Ay Kontratl Fatural Vodem Kampanyas ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaral GSM hatt için imzalad m Vodafone Tip GSM Abonelik

Detaylı

S.E.Ç HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

S.E.Ç HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen S.E.Ç Her

Detaylı

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1-) İşyerim Mobil 24 Ayar Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ( İŞLETMECİ ) taşınması için talepte bulunduğumuz

Detaylı

Yeni Cep Limitsiz Tarifeleri Cep Limitsiz Vodafone + Sabit Hat

Yeni Cep Limitsiz Tarifeleri Cep Limitsiz Vodafone + Sabit Hat Cep Limitsiz Vodafone Yeni Cep Limitsiz Tarifeleri Cep Limitsiz Vodafone + Sabit Hat Vodafone + Sabit Hat ve 1000 Dakika Diğer Ceplere Aylık Ücret 35 TL 55 TL 75 TL Diğer Operatör Şebeke içi 25 kr Limitsiz

Detaylı

VODAFONE HTC WILDFIRE S CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC WILDFIRE S CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen VODAFONE Wildfire S Cihaz Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik

Detaylı

TTNET MOBİL 3G KADEMELİ 1GB GİRİŞ PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR

TTNET MOBİL 3G KADEMELİ 1GB GİRİŞ PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR TTNET MOBİL 3G KADEMELİ 1GB GİRİŞ PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR TTNET Mobil 3G Kademeli 1GB Giriş Paketi Nedir? TTNET Mobil 3G Kademeli 1GB Giriş Paketi, bilgisayarınıza takılan ve içinde SIM Kart bulunan

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

VODAFONE HTC SENSATION XE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC SENSATION XE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen VODAFONE HTC Sensation XE Cihaz Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Kurumsal Cihaz Kataloğu

Kurumsal Cihaz Kataloğu 01.10.2015 KOBİ- Esnaf Segmenti Kurumsal Cihaz Kataloğu Ekim 2015 TİCARİ PAZARLAMA VE KANAL GELİŞTİRME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ SATIŞ DİREKTÖRLÜĞÜ Kampanya Listesi ve Bitiş Tarihleri TÜRK TELEKOM TT KAMPANYA

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya

Detaylı

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK 2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK 2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası

Detaylı

iphone 4 HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

iphone 4 HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ iphone 4 HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 4 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Süper İnternertli Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK 2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Blackberry 9320 Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya ) işbu

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Mega Jet Tarifesi veya Avea Süper Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ AVEA INTOUCH2 CEP TEEFONU KAMPANYASI NIN KAPSAMI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ AVEA INTOUCH2 CEP TEEFONU KAMPANYASI NIN KAPSAMI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY TAKSİTLİ AVEA INTOUCH2 CEP TEEFONU KAMPANYASI NIN KAPSAMI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom telefon abonelerinin

Detaylı

TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Özel Şartlar da belirtilen cihazlara ait kampanyalarından

Detaylı

Türk Parlementerler Birliği Özel Red Tarifelerimiz

Türk Parlementerler Birliği Özel Red Tarifelerimiz Türk Parlementerler Birliği Özel Red Tarifelerimiz Red tarifelerindeki heryöne dakikalarınız ile yurtdışındaki sevdiklerinizi arayabilirsiniz. Geçerli ülkeler Almanya,Amerika Birleşik Devletleri,Arnavutluk,Avusturalya,Çek

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. Avea İletişim Hizmetleri nin ( İŞLETMECİ ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

Samsung Galaxy S3 ve Apple iphone 4S Karşılaştırması

Samsung Galaxy S3 ve Apple iphone 4S Karşılaştırması Samsung Galaxy S3 ve Karşılaştırması Samsung Galaxy S 3 Genel Özellikler Ağırlık 133 Gr 140 Gr Genişlik 70.6 mm 58.6 mm Yükseklik 136.6 mm 115.2 mm Kalınlık 8.6 mm 9.3 mm Şebeke frekansı GSM850 - GSM900

Detaylı

Yüksek hızda Akıllı Yaşam

Yüksek hızda Akıllı Yaşam Değer Teklifi Değer Teklifi Product concept Yüksek hızda Akıllı Yaşam Zengin içerikli güçlü Performans Öne Çıkan 1.4GHz CPU HSDPA 14.4/ HSUPA 5.76 Önemli Tasarım [Şık & Modern] Zengin İçerik [Social, Music,

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber 3 lük Yeniden Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber 3 lük Yeniden Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber 3 lük Yeniden Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TURKCELL SUPERONLINE olarak

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Yarına Hazırlayan Cihazlar Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK 2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

VODAFONE YILLIK PAKETLER TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE YILLIK PAKETLER TAAHHÜTNAMESİ ye, VODAFONE YILLIK PAKETLER TAAHHÜTNAMESİ (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Yıllık Paketler Kampanyası ndan ( Kampanya ) Kampanya Dahilindeki Paket İsmi Yıllık Haftasonu Paket 1 Yıllık Gece Paket

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

TTNET MOBİL ADSL Bağımsız 4 GB 3G PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR

TTNET MOBİL ADSL Bağımsız 4 GB 3G PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR TTNET MOBİL ADSL Bağımsız 4 GB 3G PAKETİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4GB 12 Ay Taahhütlü Paketi Nedir? TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4 GB Paketi, bilgisayarınıza takılan ve içinde

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

SAMSUNG GALAXY S4 MİNİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

SAMSUNG GALAXY S4 MİNİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) SAMSUNG GALAXY S4 MİNİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Samsung Galaxy S4 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL SAMSUNG POCKET KAMPANYASI 24 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL SAMSUNG POCKET KAMPANYASI 24 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Samsung Pocket Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL NOKIA 1280 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL NOKIA 1280 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Nokia 1280 Kampanyası ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO :... İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO :... Kampanya Kapsamında Sunulan Bireysel Paketler DAHİL OLUNAN PAKET

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi;

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

12 AY TAAHHÜTLÜ TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

12 AY TAAHHÜTLÜ TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: 12 AY TAAHHÜTLÜ TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Ay Taahhütlü Tarifeye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 06.01.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/20 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone +1 TL ye Katlayan Kampanya Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan +1 TL ye Katlayan Kampanyası ndan ( Kampanya ) Esnaf Avantaj Mini Her Yöne+ tarifesine ( Tarife 1 ) Esnaf Avantaj

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Fiber İnternet Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Fiber İnternet Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Konuşturan Fiber İnternet Kampanyası TAAHHÜTNAMESİ İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

VODAFONE SMART CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen VODAFONE Smart Cihaz Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

VODAFONE 1 TL YE 1000 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL YE 1000 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 1 TL ye 1000 Esnaf Avantaj Kampanyası ndan (Kampanya) Esnaf Avantaj Mini Süper tarifesinde 1 TL ye 1000 Esnaf Avantaj Paketi ne Esnaf Avantaj Her Yöne Ekstra tarifesinde

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Yeni +1 TL ye Katlayan Kampanya Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Yeni +1 TL ye Katlayan Kampanyası ndan ( Kampanya ) Esnaf Avantaj Mini Her Yöne+ tarifesine ( Tarife 1 )

Detaylı

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ HİZMETLERİMİZ KURUMSAL SES HİZMETİ Verimor Telekom un ses hizmetleriyle en basit yapılardan en kompleks yapılara kadar, firmanız için en uygun ses çözümünü alarak şehiriçi, şehirlerarası, gsm ve milletlerarası

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Vodafone Telekomünikasyon A.ġ. ne, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Ek-1 de detayları belirtilen İş Ortağım Konuşturan ADSL Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek2 deki

Detaylı

ÖZEL TABLET TEKLİFLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ÖZEL TABLET TEKLİFLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ÖZEL TABLET TEKLİFLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 05.02.2015 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Özel Tablet

Detaylı

Yeni Paket Yapısı Ocak 2015

Yeni Paket Yapısı Ocak 2015 Yapısı Ocak 2015 Yapısı GİRİŞ PAKETİ YERİNE, BELGESEL VE YAŞAM KANALLARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ AİLE PAKETİ SATIŞA AÇILMIŞTIR. SPOR, SÜPER VE MEGA PAKETLERDE FİYATLAR DAHA REKABETÇİ HALE GELMİŞTİR. TAMAMI

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin düzenlemekte oldu u 13.04.2010

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme Abonelik Sözleşmeleri ve Faturalama Denetimi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme Abonelik Sözleşmeleri ve Faturalama Denetimi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 11.09.2013 Karar No : 2013/DK-SDD/513 Gündem Konusu : İnceleme Abonelik Sözleşmeleri ve Faturalama Denetimi. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9300 KAMPANYASI 24 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9300 KAMPANYASI 24 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Blackberry 9300 Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Tarife Bağımsız Cihaz Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ %25 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ %25 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ne, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Ek1 de detayları belirtilen Yeni %25 İndirim Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek2 deki listede belirtilen hat(lar)ımız için.../.../...

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası

Detaylı

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Paketler Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin düzenlemekte oldu u 13.04.2010

Detaylı

09.08.2011 TURKCELL. Bireysel Pazarlama Basın Toplantısı. Emre SAYIN Genel Müdür Yardımcısı

09.08.2011 TURKCELL. Bireysel Pazarlama Basın Toplantısı. Emre SAYIN Genel Müdür Yardımcısı 09.08.2011 TURKCELL Bireysel Pazarlama Basın Toplantısı Emre SAYIN Genel Müdür Yardımcısı TURKCELL MOBİL PAZARDA LİDER Abone Pazar Payı(%) 56% 55% 56% 56% 56% 57% 56% 56% 55% 55% 55% 54% 54% 54% 27% 27%

Detaylı

Tureb e Özel Tarifeler ve Avantajlar

Tureb e Özel Tarifeler ve Avantajlar Tureb e Özel Tarifeler ve Avantajlar Presentation information in footer Insert Confidentiality Level on title master 2 Red tarifelerindeki heryöne dakikalarınız ile yurtdışındaki sevdiklerinizi arayabilirsiniz.

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan HTC Bireysel

Detaylı

Turkcell in AVON fırsatları bitmiyor!

Turkcell in AVON fırsatları bitmiyor! Turkcell in AVON fırsatları bitmiyor! AVON Temsilcileri Cep-T Paracard kullanıyor, masrafsız faturalarını ödüyor. Hemen Turkcell İletişim Merkezi ne uğrayıp, kartınıza para yükleyin, Cep-T Paracard avantajlarından

Detaylı

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen VODAFONE HTC Explorer Cihaz Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, EK- 2 de verilen GSM hatları için imzaladığımız Vodafone Tip GSM

Detaylı

TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) Özel Şartlar da belirtilen cihazlara ait kampanyalarından

Detaylı

TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4 GB Kampanyası

TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4 GB Kampanyası TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4 GB Kampanyası TTNET Mobil 3G ADSL Bağımsız 4 GB TEKLİF AVANTAJ HEDEF KİTLE TTNET MOBİL 3G ADSL Bağımsız 4 GB 4 GB 3G Mobil İnternet + Sınırsız WiFi + 3G Mobil Modem 4 GB

Detaylı

VODAFONE FİBERMAX ÖZEL TARİFELER

VODAFONE FİBERMAX ÖZEL TARİFELER VODAFONE FİBERMAX ÖZEL TARİFELER SIKÇA SORULAN SORULAR Bu döküman Vodafone Fibermax Özel Tarifeler i açıklamak üzere hazırlanmıştır. Döküman müşteri hizmetleri ve satış kanallarının teklifi anlamaları,

Detaylı

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜTLÜ BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 01.08.2008 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu BlackBerry Taahhütlü Bireysel

Detaylı

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k.

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. De erli fl Orta m z, 2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. 1 fiubat 2017-31 May s 2017 tarihleri aras nda, detaylar afla da belirtilen

Detaylı

TAAHHÜTNAME AVEA Kampanya Taahhütname

TAAHHÜTNAME AVEA Kampanya Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Benim Şehrim Kampanya sından ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı