T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu"

Transkript

1 * T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI GEZİCİ MAMOGRAFİ PİLOT UYGULAMA ve MERKEZİ MAMOGRAFİ RAPORLAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ \ ^ ^ ^ 1

2 1. K ISALTM ALA R-TA NIM LA R AHBS: Aile Hekimliği Bilgi Sistemi DICOM: Medikal Dijital Görüntüleme ve İletişim (Digital Imaging and Communication in Medicine) HL7: Health Level 7 HSM: Halk Sağlığı Müdürlüğü İDARE: Sağlık Bakanlığı / Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı / THSK Kanser Daire Başkanlığı MSVS: Minimum Sağlık Veri Setleri RIS: Radyoloji Bilgi Sistemi SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu SİSTEM: Gezici bir aracın içerisine tüm gerekli yan ekipmanları ile monte edilmiş dijital mamografı cihazı ve buna bağlı raporlama merkezleri ve donanımlarından oluşan yapıdır. THSK: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TKN: yaş arası taranacak toplam kadın nüfusu XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Share XDS-I: Cross-Enterprise Clinical Document Sharing for Imaging USVS: Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü 2. İŞİN TANIMI ve KONUSU: Meme kanseri erken tanısı konulabilmesi amacıyla, araç içerisine monte edilmiş toplamda en az 10 adet gezici mamografı cihazıyla (mobil ünite) 6 il ( Malatya, Uşak, Trabzon, Adana (ilçe bazında), Konya (ilçe bazında), İstanbul Anadolu Yakası (ilçe bazında)) ve bu illerin ve/veya ilçelerin köylerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde kayıtları bulunan yaş arası kadınların mamografisinin çekim ve raporlama hizmetleri ile birlikte ülke genelinde 81 ilde bulunan mobil ve sabit KETEM lerde çekilen mamografilerin raporlama hizmetinin 3 yıl boyunca ülke genelinde tetkik başı satın alınmasıdır. 6 ilde mobil mamografı ile meme kanseri taraması ve 81 ilde çekilen mamografilerin aktarılması, merkezi arşivlerde depolanması, çift kör olarak raporlanması işi ülkemizde ilk defa yapılacaktır.

3 Adana'da tarama yapılacak ilçeler; Yüreğir (Merkez), Sarıçam (Merkez), Kozan, Ceyhan, Konya'da tarama yapılabilecek ilçeler: Sarayönü, Karatay, Kadınhanı, Akören, Ilgın, Yalıhüyük, Doganhisar, Ahırlı, Akşehir, Bozkır, Tuzlukcu, Güneysınır, Yunak, Hadim, Çeltik, Taşkent, İstanbul Anadolu Yakası'nda tarama yapılabilecek ilçeler; Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Ümraniye, Tuzla, Maltepe, Pendik, Kartal, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir dir. İdarenin izni ve/veya talebi ile mobil üniteler farklı il ve/veya ilçelerde çalıştırılabilecektir. 6 ilde taranması istenen hedef yıllık yaklaşık kadındır, mamografı çekimleri yaş arası hedef nüfusa dahil kadınların talep etmesi durumunda iki yılda bir yapılabilecektir. Bu ihale idarece belirlenmiş ulusal standartlar çerçevesinde; 1)3 yıl boyunca, kadın/yıl olmak üzere 3 yıl için toplam kadının meme kanseri taraması çekim ve çift kör raporlaması, 2) Proje başlangıcında en az 90 en fazla 130 mobil ve sabit KETEM bağlanacak olup proje süresince yılda en fazla 55 adet yeni mobil ve sabit KETEM açılması planlanmaktadır, yeni açılan mobil ve sabit KETEM ler de proje kapsamına dahil edilecektir. KETEM lerdc çekilen yıllık mamografı olmak üzere toplamda mamografınin çift kör raporlamasının hizmet alımı ihalesidir. Mevcut ve 2016'ya kadar açılması planlanan KE- TEM lerin il listesi ekte (Ek 1) belirtilmektedir. Bu teknik şartname, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hizmet satın alımı yolu ile temin edilecek Gezici Dijital Mamografı Görüntiileme-Tarama ve Raporlama Sistemf nin teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır. 3. İŞİN AMACI: Bu hizmet aliminin amacı, mamografı çekimlerinin daha geniş kapsamlı hale getirilerek, ülke genelinde yaygınlaştırılması ve hizmetin halkın ayağına kadar getirilerek, hedef nüfusun büyük çoğunluğuna ulaşılmasının sağlanması amacıyla ülke genelinde yapılması planlanan Gezici Mamografı Projesi öncesinde hedeflere ulaşmada izlenebilecek alternatif tedbirlerin saptanması, uygulama sonucunda ortaya çıkacak olası etkilerin ortaya konulabilmesi için Gezici Mamografı hizmetinin pilot uygulamasının yapılmasıdır. Satın alınacak hizmet ile belirlenen illerin, il merkezleri, ilçe ve köylerinde yaşayan, kadın nüfusa meme kanseri taraması yapılması yoluyla erken teşhis sağlanması ve ileride doğabilecek başta

4 ölüm vakalarının ve buna bağlı ilaç tedavi ve iş gücü kaybının önüne geçilebilmesi ile birlikte ekonomik tasarruf sağlanacaktır. 4. HİZMETİN ÖZELLİĞİ: Belirlenen 6 ilde, il, ilçe ve köylere gezici kanser tarama (mamografı) aracı ile hizmetin götürülmesi amacıyla Mamografı çekim ve raporlama ve KETEM lerde çekilen mamografilerin raporlama hizmeti satın alınmasıdır. 5. HİZMETİN KAPSAMI: 5.1. Hizmet, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde çalışan tüm hekimler (aile hekimleri, Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri) tarafından tarama amacıyla istenecek olan ya da tarama amacıyla direkt başvuran TK N nin tüm mamografı çekimlerini yapmayı, bunlarla ilgili teknik şartnamenin ilerleyen maddelerinde istenen kayıtları tutmayı kapsar Her mobil ünitenin transferi ve transferle ilgili her türlü maddi ve hukuki sorumluluk, ayrıca raporlama dahil hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan personel, donanım ve sarf malzemelerinin temini, personel istihdamı, araç ve cihaz bakım ve onanını yükleniciye ait olacaktır Tarama kapsamı dışında herhangi bir tıbbi işlem yapılamaz ve elde edilen veriler kullanılamaz. Verilerin tüm hakları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığına aittir. Verilerin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı harici kullanılmasında Anayasanın 20. ve TCK nın Maddeleri uyarınca cezai müeyyide uygulanacaktır Tarama yapılan kişilerden hangi ad altında olursa olsun herhangi bir ücret talep edilemez. 6. HİZMETİN YAPILIŞ ŞEKLİ ve YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 6.1. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip hizmete başlamadan önce 6 ilin Halk Sağlığı Müdürlüğünden 15 gün içerisinde iş planını alacaktır. Yüklenici iş planı ile ilgili itirazlarını Halk Sağlığı Müdürlüklerine 10 gün içerisinde iletecektir, bu süre içerisinde itiraz edilmemesi durumunda iş planı kabul edilmiş sayılacaktır. Yapılan itirazlarda Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkili merci olup itirazları 10 gün içerisinde sonuçlandıracaktır, ihtilaf durumunda İdare tarafından nihai karar verilecektir. Yüklenici HSM tarafından onaylanan iş planını işe başlamadan idare ye sunmakla yükümlüdür.

5 Yüklenici veya idare tarafından iş planında değişiklik yapılması ihtiyacının ortaya çıkması halinde idare adına HSM iş planında değişiklik yapmaya yetkilidir. Yüklenicinin değişiklik talebi ise güvenlik sorunu, hedef nüfusun az olması, emniyet, iklim ve coğrafi koşullar göz önüne alınarak HSM nin onayından sonra geçerli olacaktır. İdare tarafından belirlenmiş olan iş planında bulunan park yerlerinin ücretli olması durumunda ücret HSM nin sorumluluğundadır. Yüklenici tarafından talep edilen ve idarenin onayını alan park yerlerinde ise park lokalizasyonunda ücretin bulunması durumunda ücret yüklenicinin sorumluluğundadır Raporlama hizmet alımı için 81 ilin Halk Sağlığı müdürlüğünden görüntü aktarımı ve depolama için KETEM'lerde bulunan alt yapı bilgisi 15 gün içerisinde alınır, internet, elektrik hariç tüm altyapı eksiklikleri yüklenici tarafından giderilir THSK da çalışan hekimler, aile hekimleri veya ilgili hekim tarafından tespit edilen yaş arası kadınlar, taramaya davet edilecektir. Ayrıca direkt başvuruda bulunan yaş arası kadınların da gerekli kayıt oluşturulduktan sonra taraması yapılacaktır. Görüntüleme işi hedef gruba dahil kişilere yaş arası tüm kadınlara 2 (iki) yılda bir, en erken 18 (on sekiz) ayda bir yapılacaktır. Belirtilen tarama harici mükerrer (Mükerrer çekimlerin tespitinde Sağlık-Net ve yüklenici ile Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan projeye özgün veri tabanı esas alınacaktır, ayrıca hastalardan son 18 ay içerisinde mamografı tetkiki çektirmediği konusunda onanı alınacaktır) ve teşhis amaçlı çekimler için idare tarafından hiçbir ücret ödenmeyecektir. Sağlık Bakanlığı ya da alt yapıya bağlı sorunlar nedeniyle mükerrerliğin tespit edilememesi durumunda, ilgili mobil ünitenin yaptığı toplam çekimin % 5 ine kadar cezai yaptırım uygulanmaz İş planında belirtilen ASM/park lokalizasyonuna gitmeden önce bölgedeki Aile hekimleri tarafından en geç 3 gün öncesinde çalışma listeleri oluşturularak merkezi PACS otomasyon sistemine giriş yapılacaktır İdarenin talep etmesi durumunda tarama programı kapsamında oluşan bilgiler USVS standartlarına göre kodlanarak Sağlık.NET sistemine gönderilecektir. 6.6.Çekimler çift meme üzerinden her bir meme için Mediolaterooblik (MLO) ve Kraniokaudal (CC) olmak üzere en az iki yönlü yapılmak zorunda olup, çekimi takiben görüntüler en geç 5 gün içerisinde rapor merkezine ulaştırılacaktır, rapor merkezine ulaşmasından sonra en geç on (10) gün içinde raporlanacaktır Çekimlerde hasta mahremiyetinin sağlanması ve hasta hakları ile ilgili mevzuatlara uygun hareket edilmesinden Yüklenici sorumludur. Her çekim öncesinde mamografı plakasının dezenfektan sprey ile temizlenmesi gerekmektedir.

6 6.8. Tetkik raporları hastanın kendisi veya hastanın çekim sırasında onayladığı hasta yakını tarafından bağlı olduğu aile hekiminden alınabilecektir. Raporların PDF formatında erişilmesi ve gerektiğinde basılması mümkün olmalıdır Veriler TC. Sağlık BakanlığTııa ait olup, izinsiz başkasına verilemez. Verilerin analiz aşamasında saklanması ve güvenliğinden yüklenici sorumludur. Bu amaçla yüklenici ve İdare arasında örnek metni şartname dokümanı ekinde verilen gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır (Ek 2) Yüklenici, Kanser Daire Başkanlığınca önerilen, planlanan ve onaylanan, kanserle ilgili bilgilendirici 90x110 cm afış/poster bastırarak, toplam adet olmak üzere her ASM ye, TSM ye teslim edecektir. Ayrıca taramaya davet edilen her kişiye verilmek üzere içeriği Kanser Daire Başkanlığınca onaylanan 2'şer adet el broşürü basılacaktır. Firma içeriği bakanlıkça onaylanan meme kanseri bilgilendirme ve eğitimini konu alan bir video hazırlatacak, dorseleıde bulunan bekleme salonlarındaki monitörlerde gösterecektir. Ayrıca, çekimlerin takibi ile arşivlenmesini sağlayacak tüm formları (Hasta Onam Formu vb.) bastırarak, Aile Sağlığı Merkezlerine teslim edecektir Yüklenici her türlü iletişim aracını kullanmadan önce (360 derece) ve her basamak da idarenin onayını almak zorundadır. İdarenin onayı olmadan yürütülen iletişim faaliyetleri için sözleşmede belirtilen cezai hükümler uygulanacaktır Yüklenici park lokalizasyonlarında oluşabilecek kira hariç diğer hukuki ve maddi sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Bunun için idareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici park lokalizasyonunda bulunan ve idarece uygun görülen bir merkezden elektrik almak için gerekli alt yapıya sahip olacak ve elektriği kendi imkanlarıyla gösterilen merkezden alıp konteynıra getirecektir. Sistemi oluşturan tüm cihazlar park lokalizasyonunda bulunan ve idarece uygun görülen bu merkezden alınan monolaze ya da trifaze şebeke ile çalışılabilecektir. Firmalar talep ettikleri takdirde jeneratör ile bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilir Mobil üniteler için: Elektrik, su, internet ve hizmet ile ilgili diğer giderler ve alt yapı gerekleri, sarf malzeme giderleri; Sabit üniteler için; Elektrik, su, internet hariç hizmet ile ilgili diğer giderler, sarf malzemeler, alt yapı gerekleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır, bu hususlar için idarece herhangi bir ödeme yapılmayacaktır Tarama kapsamında yapılan işlemler ile tarama sonuçları aylık rapor halinde yüklenici tarafından İdare ye sunulur. Hizmetin teknik şartname, idari şartname ve sözleş- Y & *

7 meye uygun olarak yapılıp yapılmadığı illerde idarece görevlendirilen personel (kontrol görevlileri) tarafından sürekli olarak denetlenerek aylık olarak hizmetin işleyişi ile ilgili raporlar kurumda oluşturulan kontrol teşkilatına rapor edilir. Ayrıca kurumda oluşturulan kontrol teşkilatı, muayene ve kabul komisyonu da işin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle yetkilidir. Kurumda oluşturulan kontrol teşkilatı tarafından 2 aylık dönemler halinde rapor düzenlenerek muayene ve kabul komisyonuna sunulur. Muayene ve kabul komisyonu tarafından ildeki görevli personel ve kurum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenen belge ve tutanaklar esas alınarak muayene ve kabul işlemi yapılır. Buna göre hakedişler 2 ayda bir düzenlenecek muayene ve kabul tutanakları üzerinden yapılır. Yüklenicinin muayene ve kabul tutanaklarına itirazı durumunda Hizmet İşleri Genel Şartlarının hükümleri uygulanır. 7. İDARENİN KONTROL YETKİSİ: 7.1. İdare tarafından illerde, Halk Sağlığı Müdürlüğümden en az bir kişi, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu tabibi ve KETEM temsilcisi olmak üzere en az 3 kişiden oluşan İl Kontrol Görevlileri bulunacaktır Bu görevliler iki ayda bir periyodik olarak, ayrıca, İdaremin uygun gördüğü zamanlarda, alman hizmetin performans, verim, düzenlilik ve organizasyonu hakkında idareye rapor vereceklerdir THSK tarafından en az 3 kişilik merkezi Kontrol Teşkilatı oluşturulacaktır. İl Kontrol Görevlilerinin raporları, Kontrol Teşkilatı tarafından değerlendirilecektir Tarama programının kalite kriterleri açısından denetleme yetkisi idarede olup denetleme işlemi ulusal ve uluslararası platformda meme radyolojisi konusunda eğitim deneyimi olan meslek kurum ve kuruluşları ile periyodik olarak müştereken yapılacaktır. Denetim ile ilgili standartlar Türk Radyoloji Derneğinin belirlediği standartlar ve teknik şartname madde 15.de açıklanan hususlar doğrultusunda yapılacaktır (Ek 3). Denetim sonucunda idare uygun görmediği şartların düzeltilmesini talep ederse bu talep yüklenici tarafından en geç 10 (on) iş günü içerisinde yerine getirilir. Denetim için gelen heyetin (en az iki kişi) her türlü masrafı idarece karşılanacaktır. Denetimler en az 2 ayda bir online, en az yılda 1 kez yerinde yapılacaktır. Denetim kriterleri Teknik Şartname Madde 15. de açıklanmıştır Yüklenici hizmetin yürütülmesinde ortaya çıkabilecek her türlü aksaklığı gidermek için idarenin onayını alarak her türlü tedbiri alacaktır. 8. EĞİTİM ve PERSONEL

8 8.1. Kaliteli ve verimli tarama hizmetinin kesintisiz ve aksamadan verilmesinin temini için her mobil ünitede işleyişin her aşamasında tercihen 3 bayan radyoloji teknisyeni olmak üzere ülkenin ve bölgenin iş gücü göz önüne alındığında bu rakama ulaşmanın güç olduğu bölgelerde ise en az 2 (iki) bayan radyoloji teknisyeni ya da teknikeri ve en az sağlık meslek liselerinden mezun, en az 1 (bir) kadın yardımcı sağlık personeli (ebe, hemşire, tıbbi sekreter.) yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Bir röntgen teknisyeni günde en fazla 50 adet hastaya mamografi çekimi yapacaktır. Yüklenici tarafından proje kapsamında çekim hizmeti veren mobil ve sabit ünitelerin tümündeki kalite kontrolünden sorumlu toplamda en az 1 (bir) Medikal fizikçi bulundurulacaktır. Yüklenici IISM tarafından verilen planlamayı aksatmayacak sayıda şoför bulunduracaktır. Yüklenici; - Tüm personel için Tarama programına katılacak sağlık personelinin isim listesini Nüfus cüzdan suretini İkametgah belgesini İki adet fotoğrafı Akıl ve ruh sağlıklarının yerinde olduğuna dair sağlık raporunu - Sağlık personeli ve Medikal Fizikçi için; Mezuniyet durumlarını gösterir belgeyi Sigorta girişlerini yaptığına dair belgelerini Adli sicil kayıtlarını Bu işte çalıştırıldıklarını gösteren kimlik belgelerini Sürücüler için; En az 3 yıllık D sınıfı ehliyet belgesini Adli sicil kayıtlarını Sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edecektir, idarenin onayına müteakip sözleşme imzalanacaktır. Her personel değişimi sırasında yeni başlayacak personel için yukarıda tanımlanan belgeler yüklenici tarafından idareye teslim edilerek idarenin onayı alınacaktır. Sağlık personelinin görev yeri değişiklikleri idarenin onayı ile yapılacaktır. İşleyiş esnasında eksik sağlık personeli çalıştırılmayacaktır. Bilgi Sistemleri çözümü için ihale kapsamındaki illerde görevlendirilecek personelle ilgili tanımlama teknik şartnamenin ve alt maddelerinde açıklanmıştır. İdarece uygun görülmeyen personel yüklenici tarafından şartları taşıyan başka bir personelle değiştirilecektir.

9 8.2. Projede çalışacak olan röntgen teknisyenleri sağlık meslek liselerinin ya da sağlık meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden, radyoloji uzmanları tıp fakültesi mezunu ve radyoloji ihtisasını tamamlamış, tüm personel Türkiye deki kanun ve mevzuata göre ülke içinde mesleğini ifa etme haklarına sahip olacaktır Çalıştırılacak personelle ilgili her türlü ücret, SGK primleri ve her türlü kanuni yükümlülükler yükleniciye aittir. Firma hasta ve çalışan güvenliğini mevcut mevzuata uygun olarak sağlamakla yükümlüdür Çalıştırılacak personelin konu ile ilgili eğitimleri İdarenin onayladığı müfredat ve uygun gördüğü merkezde verilecek olup bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır Tarama programında çalışacak olan radyoloji teknisyenlerinin ve radyoloji uzmanlarının eğitimi bölgeler arası standardizasyonun sağlanabilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası platformda meme radyolojisi konusunda eğitim deneyimi olan meslek kurum ya da kuruluşları ile birlikte İdare ile işbirliği halinde yürütülecektir ve personelin eğitimleri belgelenecektir. Röntgen teknisyenlerinin teorik ve pratik eğitimleri en fazla 3 hafta olacaktır. Radyoloji uzmanlarının ve teknisyen/teknikerlerinin teorik ve pratik eğitimi Türk Radyoloji Derneğinin belirleyeceği müfredata uygun olarak yapılacaktır. Radyoloji uzmanlarının pratik eğitimleri her bir radyoloji uzmanının bir eğitmen eşliğinde en az 2000 adet tarama mamografısi raporlaması sağlanarak gerçekleştirilecektir. Kalite değerlendirmesi sonucunda idarenin gerek görmesi durumunda tarama projesinde çalışacak radyologlar tekrar eğitime ya da performans testine alınabilecektir. Eğitimler en az bir en fazla beş eğitimci ile gerçekleştirileceketiı*. Eğitim sonrası alman sertifıka/belge sadece bu ihale kapsamında sözleşme süresi boyunca geçerli olacaktır. Teknisyenlerin pratik eğitimleri Ankara'da ya da idarenin uygun görmesi durumunda bölgesel merkezlerde yapılabilecektir, bölgesel merkezlerin il listesi ekte belirtilmektedir (Ek 4) Yüklenicinin personeli olan radyoloji teknisyenlerinin ve uzmanlarının tüm eğitim masrafları ile eğitim süresi boyunca yol, konaklama, yevmiye, yeme-içme giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. MOBİL ve SABİT ÜNİTE BİLEŞENLERİ 9.1. Yüklenici; Tarama uygulamasında kullanılacak mobil araç ve mobil - sabit üniteye ilişkin; TAEK ruhsatını,

10 Yürürlükteki trafik ve karayolları mevzuatı ile ilgili her türlü izin ve belgelerini Sözleşme sonrasında işe başlamadan önce idareye bir dosya halinde teslim edecektir. ^ U r ÜJU

11 Detayları şartnamenin ilerleyen maddelerinde açıklananher mobil ünitede demirbaş olarak en az aşağıda listelenen araç ve gereçler bulunacaktır: Mamografi Cihazı ve bileşenleri - UPS Jeneratör (iki adet) Kahve ve çay makinası Alarm sistemi İsıtma - soğutma - havalandırma sistemi İnternet ve elektrik uzatma kablosu (En az 30 m uzunluğunda) Sınırsız 3G wifi bağlantı Hasta bekleme koltuğu Bekleme odasında LCD monitör Hasta kayıt deski GPS uzaktan izleme Araç Takip Sistemi Navigasyon Yangın söndürücü (iki adet) İlk yardım çantası Römork Diğer Gereksinimler maddesinde belirtilmiş araçlar 9.2. Kurulduğu esnada sabit üniteler için Mamografi cihazı ve bileşenleri Isıtma-Soğutma- havalandırma bileşenleri TAEK ruhsatı Yürüklükte her türlü izin ve belgeleri teslim edecektir. İŞE BAŞLAMA Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 40 gün içerisinde yüklenici mobil ünitenin ilgili teknik projelerini (mekanik, inşai ve elektrik) hesaplarıyla birlikte idarenin teknik birimine sunacak değişiklik öngörülmesi durumuna idarenin şifahi veya yazılı bildiriminin ardından gerekli revizyonlar yapılarak tekrar sunulacaktır. Projenin idare tarafından kabulü sonrasında en geç 150 gün içerisinde ünitelerin hepsi tamamlanarak idarenin onayına sunacaktır KETEM Terde çekilen mamografilerin raporlanması için gerekli alt yapı söz leşmesinin imzalanmasını müteakip en geç 150 gün içerisinde tamamlanacaktır.

12 10.3. Bunun dışında kalan diğer tüm işler, entegrasyonlar ve her türlü geliştirmeler bakanlığın belirleyeceği süreler dahilinde yapılacaktır Çalıştırılacak personelin alması gereken teorik ve pratik eğitimler sözleşmenin imzalanmasını takip eden en geç 150 gün içerisinde tamamlanarak idareye sunulacaktır. 11. GEZİCİ MAMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME (RADYOLOJİ) HİZMET ALIMI İÇİN DİĞER GENEL HUSUSLAR: İşe başlanması için alınması gereken belgeler, izinler, hizmetin ifası sırasındaki kullanılacak olan tüm sarf malzemeler, personelin özlük hakları ile ilgili tüm giderler teklif edilen fiyata dahildir T arama programında kullanılacak olan sabit ve gezici cihazların hepsi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından ruhsatlandırılmış olmalıdır Radyasyon koruması yüklenici firmanın sorumluluğundadır. Cihazların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans alınması işleminde gerekli tüm masraflar ve işlemler yüklenici firmaya aittir Mobil ünite içinde bulunması zorunlu olan bölümler şunlardır: a. Karşılama ünitesi b. En az 2 soyunma-giyinme kabini c. Mamografı çekim odası e. Personel için WC f. Engelliler için rampa Sunulacak hizmet alımı kapsamında sağlık güvencesi olsun ya da olmasın ihale kapsamındaki 6 ilde tarama için yükleniciye listesi verilen yaş arası tüm kadınların mamografileri çekilecektir Hasta güvenliği ve mahremiyeti ile alakalı tedbirleri almak yüklenicinin sorumluluğundadır Çekimi yapılacak kişilerin mamografı çekim işlemi ile ilgili bilgilendirilmesi yüklenici firmaya aittir. İlgili ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü hedef nüfusun eğitim desteğinin sağlanmasında yükleniciye gerekli desteği verecektir Hizmetin yürütülmesi için gerekli olan, her türlü izin, ruhsat ve belgeler, bakım, onarım, yedek parça, her türlü sarf malzeme (film, kağıt, film zarfı, printer kartuş ve toneri, poşetler vb.) ile gezici araçların yakıtı, her türlü bakımı, onanını ve sigortalanması, personelin ulaşım, konaklama vb. ihtiyaçları ve iicretlerisözleşme süresi boyunca yüklenici tarafından karşılanacaktır Hasta mahremiyeti göz önüne alınarak araç içinde soyunma ve bekleme kabini bulunmalıdır ve ortamın her türlü gereksinimi, hijyeni ile alakalı yürürlükteki tüm ka-

13 nun, yönetmelik, ilgili Bakanlık genelgeleri hükümlerinin uygulamasından yüklenici sorumludur. Giyinme odaları ayrıntıları teknik şartnamenin ilerleyen maddelerinde açıklandığı üzere, çekim ve bekleme odalarına açılan içeriden ve dışarıdan kilitlenebilir 2 kapı ile katlanır oturak bulunmalıdır Yüklenici hizmet yerinde çalışan personel, hasta ve hasta yakınlarının sağlığı açısından radyasyondan korunma önlemlerinin maksimum düzeyde sağlamak ve devam ettirmekle yükümlüdür. (Koruma amaçlı iki adet kurşun önlük bulundurulacak, çekim izlenmesi için kontrol ünitesi ile çekim odası arasında TAEK standartlarına uygun kurşunlu cam malzeme konulacak. Çalışanların adına düzenlenen dozimetre uygulamaları ile sürekli takip edilecektir) 12. SİSTEMİ MEYDANA GETİREN ÜNİTELER, ARAÇLAR Sistem gezici bir aracın içerisine tüm gerekli yan ekipmanları ile monte edilmiş dijital mamografi cihazı ve buna bağlı iş istasyonlarından oluşacaktır. Sistemin hastane dışında, karayolu üzerinde giden, kendi başına tam teşekküllü bir mamografi tarama kliniği olması amaçlanmaktadır Teklif edilen mamografi cihazı ve bileşenleri, iş istasyonları ve pı inter cihazları daha önce hiçbir maksatla kullanılmamış ve sözleşme tarihi itibariyle en fazla son 3 yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır. Araç ve gerektiğinde kullanılan çekicilerin ruhsatları olmalı her türlü seyahat donanımı mevzuata uygun olmalıdır. Araçlar yoldaki engebe ve kasislerden cihazların etkilenmemesi için gerekli süspansiyon sistemlerine sahip olacaktır İstekliler araç dahil tüm sistem konfıgürasyonunun uyumundan ve performansından bütünüyle (bakım, kalibrasyon ve garanti dahil) sorumlu olduklarını peşin olarak kabul edecektir İsteklilerin teklif edecekleri tüm sistem için 10 (on) yıl yedek parça garantisi verilecektir, teklif edilen mobil ünite içerisindeki mamografi cihazı halen üretimde olmalıdır. Mamografi cihazı hizmet sunumu sırasında üretimden kaldırılırsa yedek parça gerektiğinde asıl üretici firmadan getirebilmelidir, aksi halde yüklenici cihazını ilk defa kabul edilecek bir cihaz olarak şartnameye göre değiştirmek zorunda olacaktır Araçta kullanılan tüm elektrikle çalışan cihazlar yerel şebeke gerilimine uygun düzeneğe sahip olacak ve voltaj değişimlerini kompanse edecektir. Araçta tüm cihazla-

14 rın şebeke elektriği ile çalışmasını sağlayacak düzenek bulunacaktır ve tüm cihazlar şebeke elektriği ile çalışabilecektir Dijital Mamografi Cihazı Mamografi Statifı Gantri Koırıpresyon Sistemi Dijital detektör sistemi X-Işın Tüpü X-Işın Jeneratörü En az 23x26 cm (standart) koırıpresyon plakaları Operatörü Koruyucu Kurşun Alaşımlı Cam Yüz Koruması 2 adet ayak pedalı (kompresyon/dekompresyon) Kontrol konsolu Bilgi toplama iş istasyonu(kontrol konsolu bilgi toplama iş istasyonunaentegrcolan sistemlerde ayrı kontrol konsolu aranmayacaktır.) ünitelerinden oluşur Cihaz gezici araç içinde kullanıma uygun olarak üretilmiş olmalıdır Teklif edilen cihaz fılmsiz, kasetsiz ortamda tüm alan dijital görüntüleme yapabilmeli, bu görüntüler üzerinde tanıya yardımcı değişiklikler ve incelemeler yapılabilmeli, görüntüler dijital ortamda saklanabilmeli ve istendiğinde yazıcıda filme ve CD ye döniiştürülebilmelidir Şartname konusu dijital mamografi sistemi, diğer dijital görüntüleme sistemleri ile birlikte geniş bir dijital görüntü iletişim ve değerlendirme ağma entegre edilebilecek şekilde DICOM 3.0 (Digital Imaging and Communications in Medicine) standartlarında ve tüm DICOM 3.0 özelliklerine (File Media Storage Services, Modality Performed Procedure Step (MPPS), Print, Store SCU, Storage Commitment SCU, Worklist SCU, CD-R data interchange, vs...) sahip, DICOM 3.0 uyumlu, geliştirilecek olan PACS (Picture Archiving and Communication System) sistemine bağlanması için hiç bir aray

15 mayacak şekilde olmalı, tüm araytiz-arabirim donanım ve yazılımı sistemle birlikte ücretsiz olarak verilmelidir RIS ile bağlantılı olarak iş akış planı sağlanabilmelidir Gantri; ışınlama kafası, sıkıştırma düzeneği, Hat panel dcdektör ve tüp - jeneratör ünitesinden oluşmalıdır Gantriye sıkıştırma plakası takılabilir, çıkartılabilir ve bir diğer sıkıştırma plakası değiştirilebilir özellikte olmalıdır X ışını jeneratörünün gücü en az 3,5 kw olacaktır Jeneratör 220V, 50Hz frekansına uygun, monofazik ve/veya trifazik akımlarda çalışmalıdır Cihazda manuel ve otomatik ekspojuı-doz kontrol özellikleri (AEC, AOP, ACO vb) bulunmalı; meme dokusunun kalınlık ve/veya yoğunluğuna göre otomatik olarak seçilebilmelidir Cihazın kumanda paneli üzerinde tüm çekim parametreleri sayısal olarak izlenebilmelidir Meme kompresyonu motorize yapılabilmeli, kontrol edilebilmeli ve optimal olarak ayarlanabilmelidir Sistemde otomatik kompresyon bırakma özelliği bulunacaktır Sistem herhangi bir elektrik kesintisi sırasında manuel olarak kompresyonun serbestleştirilmesine imkan vermeli ve acil durdurma butonu olmalıdır Sistemde hasta kompresyon halinde iken hasta güvenliği açısından gantri hareketlerini kilitleyen bir mekanizma bulunmalıdır Sistem hasta ismini ve istenen numarayı elde edilen dijital görüntünün üzerinde otomatik olarak görüntüleyebilmelidir Cihazın gantrisi C veya U şeklinde olacaktır. Yuvarlak gantri sistemleri kabul edilmeyecektir. Gantri her iki yöne toplam en az 280 derece döndürülebilmelidir. Bu döndürme hareketi motorize olmalıdır Sistemdeki dikey kolon hareketi C-kol CC pozisyonda iken en az 62 cm olmalı ve hareket aralığı firmalar tarafından belirtilmelidir Sistemde bulunan gantri ergonomik yapıya sahip olmalıdır Sistemde hem kompresyon hem de C kolun yükseklik ayarı çift fonksiyonlu ayak pedalı sayesinde kontrol edilebilmelidir.

16 Sistemde mevcut kolimatör sistemi en az bir adet olmalıdır. Multislit dedektör yapısına ve sabit kolimasyona sahip sistemlerde bu özellik aranmaz İstekliler teklif ettikleri sisteme ait ve dijital dedektör teknolojisindeki MTF (Modular Transfer Function) ve DQE (detectivequantum+effıciency) değerlerini belirteceklerdir Gridli sistemlerde kullanılan gıidin teknik özellikleri ve değerleri detaylı şekilde açıklanacaktır. Grid fonksiyonu gören kolimasyon ve dedektör sistemleri de kabul edilecektir C kolun SI D mesafesi en az 65 cm olacaktır Cihazın meme tetkik tablası (C kol ) vertikal ve rotasyonel yönde motorize olarak hareket edecek ve isosentrikyapıya sahip olacaktır Cihaz kolonunun veya C kolun üzerinde; döner C kol açısı, kompresyon gücü, optimum kompresyon kalınlığı vb. parametreleri gösteren teknisyenin görebileceği yerde dijital gösterge bulunmalıdır Cihazın tüpü yüksek hızlı döneranoda sahip olacaktır Anod ısı kapasitesi en az HU, veya tüp ısı kapasitesi en az HU olacaktır Cihaz tüpünde 0.1 mm ve en az 100 ma değere ulaşabilen 0.3 m m lik çift foküs ya da 180 ma değere ulaşabilen 0.3 m m lik tek foküs bulunmalıdır Cihazda anod maddesi ile uyumlu 1 adet ya da varsa en az 2 adet filtre bulunmalı ve çekimin özelliğine göre filtreler otomatik seçilebilmelidir Cihazın dijital dedektörü Amorphous Selenium veya Crystalline Silicon veya Sezyum lyodid veya Amorphous slicon görüntüleme teknolojisine sahip olacaktır Cihazın dijital dedektöriin aktif görüntü alanının boyutları en az 23x26 cm olacaktır Dijital Panel dedektörde CR ve benzeri yöntemlerle veri okuma sistemi bulunmamalıdır Dedektör piksel boyutu en çok 100 mikrometre olmalıdır Dedektörün imaj matriks değeri en az 2394x3062 piksel olacaktır Dijital dedektörün uzaysal çözünürlüğü (spatial resolution) en az 5 lpm/mm (eyele/mm) olacaktır.

17 Firmalar mamografı için özel ürettikleri, yüksek rezolusyon sağlayan grid sistemlerini veya grid fonksiyonu gören çift kolimatörlü sistemlerini verecek ve detaylı özelliklerini tekliflerde belirteceklerdir Sistemin kumanda paneli bağımsız ayrı bir ünite olacaktır Mamografı cihazı yerel şebeke geriliminde 220/380 V, 50 Hz de sorunsuz olarak çalışabilmeli ve şebeke gerilimindeki değişimleri kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalıdır Tüpün azami standart çalışma voltajı en az 35 (otuzbeş) kilovolt olmalıdır Mamografı cihazının hastaya verdiği glandüler doz her projeksiyon için 2,5 mgy in altında olacaktır. Bu durum 4,5 cm kalınlığa sahip fantom görüntü çıktısı ile veya teknik dokümanla ispatlanacaktır İstekliler sistemde hangi anod ve filtre kombinasyonlarında hangi ma değerlerine ulaşabildiklerini teklif dosyasında belirteceklerdir Tüp anodu tek materyalden imal edilen cihazlarda Tungsten, çift materyalden imal edilen cihazlarda Tungsten ve Molibden veya Rhodiumve Molibden olmalıdır Sistemle birlikte verilen tüm yazılımlar sözleşme süresince lisanslı olmaldır İstekliler garanti süresi içerisinde cihazla birlikte verilen tüm yazılımların yeni gelişmelerini cihaza ekleyecektir Sistem monolaze ve/veya tıifaze elektrik ile çalışacaktır Sistemde kullanılacak dijital mamografı cihazlarında aşağıdaki üstün teknolojik özelliklerden en az 3 ü bulunmalı ve teklif dosyasında ayrı ayrı açıklanmalıdır. a. Cihazda bal peteği şeklinde (HTC) grid b. Cihaz tüpünde en az 4 lokal spot bulunması c. Dedektörün imaj matriks değerinin en az 4700x5200 piksel olması d. Cihazın Photon-Counting teknolojisine sahip olması e. Dedektör bit değerinin en az 14 bit olması. f. Dedektör piksel boyutunun en çok 85 mikrometre olması. g. C-kolun rotasyon kabiliyetinin +/-180 derece olması h. Dedektörün DQE (Dcdective Quantum Effıcency) değerinin 01p/mnr de en az %70 olması

18 12.6. Veri Toplama İş İstasyonu ve Kumanda Konsolu Veri toplama iş istasyonunda en az 18 inç boyutunda titreşimsiz, yüksek ıezolüsyonlu ve anti - glare nitelikte LCD/TFTmedikalmonitöre sahip bilgisayar sistemi bulunacaktır Monitörün çözünürlüğü teklif dosyasında belirtilmeli ve en az 1 megapiksel olmalıdır Bu istasyonda görüntüleri saklamak ve görüntü işleme istasyonuna aktarabilmek için en az 6000 mamografi imajı saklayacak hard disk ve uygun aktarım sistemi yüklenici tarafından temin edilecektir. Ayrıca görüntüleri aktarabilmek için her mobil üniteye 4 adet 1 TB kapasiteli taşınabilir hard disk verilecektir En az Dual core ve 1.7üzeri işlemci bulunacaktır En az 1 GB bellek (RAM)bulunacaktır Veri toplama iş istasyonunda CD ve/veyadvd(+/-rw) sürücü bulunmalıdır Veri toplama iş istasyonunda aşağıdaki fonksiyonlar gerçekleştirilebilecektir Cihazı açma/kapama işlevi, Tüp gerilimi (kv) ve m As seçme işlevi, Tüp gerilimi (kv) ve mas sayısal olarak gösterme işlevi Çekim yapma, Parlaklık kontrolü, kontrast kontrolü veya pencerelenmesi (WW/WL) Veri toplama iş istasyonunda ve/veya kumanda konsolunda aşağıdaki bilgiler görüntülenebilmelidir: Hasta adı ve ID / protokol numarası (TC Numarası/PACS) Tetkik günü ve saati kvp ve mas veya m A değerleri Verilen doz miktarı Sıkıştırma değeri Kullanılan filtre tipi(tek tip filtre kullanan sistemlerde bu özellik aranmaz) Cihazın arıza kodları vb Ekspojurdan sonra görüntünün veri toplamaiş istasyonunun ekranında belirme süresi belirtilecektir Veri toplama iş istasyonunda" 1 görüntünün işgal ettiği yer byte olarak belirtilecektir Diğer Aksesuarlar:

19 Yüklenici firma hastaneye sevk edilen hastalar için İstanbul da ya da Ankara da en az 1 adet film baskı cihazı (printer) kuracaktır, basılan filmler 6 ilin Halk Sağlığı Müdürlükleri ne kargo yoluyla ulaştırılacaktır, kargo ücreti ve sorumluluğu firmaya ait olacaktır. Pozitif çıkan olguların filmleri rapor sonrası en geç 3 gün içerisinde hastanın bağlı bulunduğu Aile hekimlerine teslim edilecektir. Printer cihazı mamografıye özel yüksek rezolüsyonlu (en az 20 piksel/mm veya 50 mikron), en az 4 modalitenin bağlanabileceği, en az 1 magazinli, en az 2 farklı ebatlı film basabilen foto-termal (laser) teknoloji printer verilecek ve gerekli bağlantıları firma tarafından yapılacaktır Printer cihazı DICOM 3.0 uyumlu olmalıdır Printer cihazının baskı rezolüsyonu 508 dpi yani pixel boyutu 50 mikron olacaktır Printer cihazında en az 30 GB sabit disk kapasitesi bulunmalı, burada saklanan görüntüler basılabilmelidir Printer cihazı, 220 Volt AC ve 50 Hz de çalışmalıdır Printer konulan lokalizasyonlara 8xl0inç ve 10xl2inç veya 10xl4inç veya 11x14 inç olmak üzere 2 (iki) ayrı ebat halinde kuru film teslim edilecektir. Filmler karanlık ortam gerektirmeden makineye yerleştirilebilmelidir. Mamografi baskıları için kullanılacak filmlerin maksimum dansite değeri en az 3,00 olmalıdır Sistemlerle birlikte birer adet dijital mamografı kalite kontrol fantomu verilecektir Cihazla beraber sistemi mobil ünite içerisinde bulunan elektrikle çalışan tüm sistemleri en az 5 dakika çalıştıracak, cihaz yüküne göre kapasitesi belirlenmiş bir adet UPS verilecektir UPS dijital mamografı ile uyumlu mikroişlemci kontrollü kesintisiz güç kaynağı olmalıdır UPS monoblok bir yapıda olmalı, İm mesafeden yaydığı gürültü en fazla 70 Db(A) olmalıdır Mamografı çekim odasının sıcaklığı klima aracılığı ile oda sıcaklığında (+ 22 (+/- 2) santigrat derece) sabit tutulacaktır. Bu durum tüm çalışma koşullarında, dış ortam sıcaklığına bakılmaksızın sağlanacaktır Gezici Araç - Treyler,

20 İstekliler işin proje çalışmaları yapılırken idareye sunacakları projelerle birlikte imalatçı firmanın Sanayi Sicil belgesi ile beraber ISO 9001:2000 ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesini ve teslim edilecek araçlar için Karayolları Tip Onay belgesini idareye sunacaktır. Ayrıca çekici araç römorku veya kasası ile ilgili güncel tip onay ve seri tadilat belgeleri idareye sunulacaktır Cihazların monteli olduğu, mamografı çekim odası, en az 2 adet soyunma-giyinme odası, hasta bekleme bölümü, tuvalet ve tüm yan ekipmanları taşıyan özellikli kapalı taşıt olacaktır Nakil aracı treyler ve içerisinde bulunan cihazların ağırlığı, ülke yol şartları ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurularak yeterli motor gücüne sahip olacaktır Nakil aracı en fazla 3 yaşında olacaktır Araç üzerinde, aracın Modeli, imalat yılı, şase numarası silinmeyecek bir şekilde yazılı olarak bulunacaktır Motor diesel ve EURO 5 emisyon değerinde olacaktır Dingil konfıgürasyonu 4x2 olacak, ön parabolik ve arka aksta pnomatik süspansiyon olacaktır Lastikler normal yol tipi ve araç imalatçısının verdiği azami yüklü ağırlığı taşıyacak kapasitede, aracın üretim standartlarında yer alan ölçülerde ve tubeless olmalıdır Şoför kabininde mevsimsel şartlandırma yapılacaktır Navigasyon cihazı bulunacaktır Navigasyon cihazında Türkçe dil desteği ile görsel ve sesli yönlendirme yapabilmelidir Navigasyon cihazında güncel sürüm yazılım ve harita güncellemeleri kolaylıkla yüklenebilmelidir Navigasyon cihazında Türkiye karayolları ve ihale kapsamındaki 6 ilin cadde sokak detayında haritaları en yeni sürüm yazılımı ile navigasyon cihazına yüklenmiş olarak verilmelidir Cihaza entegre gerçek zamanlı bildirim yapabilen, ofline ortamda veri toplayabilen, online ortama geçildiğinde ofline verilerin tünninii merkeze iletebilen GPS Araç Takip Sistemi olmalıdır Römork Özellikleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli /İlçesi Tarih Birim Adı Adresi :../.. :../../.. :.. :.. Telefon / Faks : /.. Mail Adresi : KETEM Sorumlusu : Personel

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ $ ^.0 3»^- T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama

Detaylı

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Verem Birimi Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Hemşire

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın alınacak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN ALMA OTOBÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN ALMA OTOBÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN ALMA OTOBÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün kan bağışı toplama faaliyetlerinde kullanılmak üzere en az

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI ŞARTNAMESİ

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI ŞARTNAMESİ Marka : TAKARA BELMONT Geçerlilik Tarih : 20/06/2008 Model : BELRAY RÖNTGEN CIHAZI Toplam Sayfa : 1 1. Cihaz diş hekimliğinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. 2. Mobil veya duvara monte edilebilir

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:4

Zeyilname Zeyilname No:4 Zeyilname Zeyilname No:4 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:4 1/6 GİRİŞ 4x4 MOBİL HABERLEŞME ARACI ALIMI (GA4.18) ZEYİLNAME NO: 4 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 8-10 m³

Donmuş muhafaza odaları 8-10 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ LABORATUVARINA ALINACAK DENEY SETLERİ ŞARTNAMELERİ YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Genel Açıklamalar Deney setindeki tüm parçaların; en az 2(iki) yıl garantisi ve en az

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

Ürün Kodu : S21 Genişlik : 2.550 mm Yükseklik : 3.550 mm Dingil Mesafesi : 1.310 mm Boş Ağırlık : 5.250 ~ 5.800 kg ± %5 (Seçilen donanıma göre farklılık gösterir) King-Pin Yüksekliği : 1.220 mm (Yüksüz)

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

Ürün Hakkında. Genel Özellikler

Ürün Hakkında. Genel Özellikler Ürün Hakkında Aksa jeneratör grupları için akustik mühendisleri tarafından, zor hava ve çevre şartlarına uygun geliştirilen ses yalıtımlı, koruma kabinleri; ideal ses seviyesi ve koruma sağlayacak şekilde

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

Soğuk odalar -2/+2º - 8,4/10 m³

Soğuk odalar -2/+2º - 8,4/10 m³ Electrolux, çok farklı boyutlarda geniş bir soğuk oda ürün yelpazesine sahiptir. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+2 C) panel kalınlığı 60 mm dir;

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

kabinler Master Rack master rack kabinler

kabinler Master Rack  master rack kabinler 3 kabinler Master Rack www.gunko.com.tr 60 61 Master Rack IT Rack Cabinet Master Rack serisi kabinetler yüksek kalitede tasarımı ve imalatı sayesinde tüm aktif ve pasif cihazların sayesinde tüm aktif ve

Detaylı

Soğuk odalar (-2º) 3-6 m³

Soğuk odalar (-2º) 3-6 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU: Bu Teknik Şartname, Mikro İşlemci Kontrollü Akü Şarj Cihazı teknik özelliklerini, kalite kontrole ilişkin muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. HİDROLİK EKLEMLİ PLATFORM 2013 1. GENEL BİLGİLER Hidrolik Eklemli Platform, esneme dayanımı yüksek olan çelik malzemeden imal edilen bomlar, bomların

Detaylı

STÜDYO TİPİ PROJEKTÖRLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 1. AMAÇ: Bu şartname, Stüdyo içerisinde ihtiyaç duyulan projektörlerin teknik ve fonksiyonel özelliklerini tanımlamaktadır. 2. TEÇHİZAT: Aşağıda belirtilen

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır...

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır... TOURMALİN Her Şehre Yakışır... Her şehre yakışır... Orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Tourmalin, tasarım, güvenlik, konfor, bagaj kapasitesi ve teknolojik donanımları ile müşterilere %100 memnuniyet

Detaylı

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını İçeren Alım

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. SU TANKERİ VE ARAZÖZ 2013 A. GENEL BİLGİLER Su tankerleri ve arazözler, gereken durumlarda içme suyu veya temizlik amaçlı kullanılacak suyun belirli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu YUUP Projesi Kapsamında temin edilecek olan TARLA-2014TSHZ001 teknik sartname dökünanı numarası ile verilen ARAÇ KİRALAMA

Detaylı

İŞ TANIMI. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM U BAŞKANLIĞI (THSK) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı

İŞ TANIMI. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM U BAŞKANLIĞI (THSK) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı İŞ TANIMI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM U BAŞKANLIĞI (THSK) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı 25-26-27 Mart 2015 tarihlerinde Manisa da gerçekleştirilecek olan Anne Dostu

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

MARATON. Uzun Yolların Yeni Starı...

MARATON. Uzun Yolların Yeni Starı... MARATON Uzun Yolların Yeni Starı... Maraton yeniden yollarda... Güç ve estetiği bir arada yansıtan çizgilerle donatılan Maraton, sürücü ve yolcularına eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatmak için tasarlandı.

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

FASON KESİM HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

FASON KESİM HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER FASON KESİM Profesyonellik ile teknolojinin birleştiği nokta, kesim bizim işimiz... Değerli müşterilerimiz, sizlere daha iyi hizmet vermek amacı ile kurulmuş olan firmamız bünyesinde son teknolojiye uygun

Detaylı

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri IV 100/75, çok sağlam bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilir. Son derece uzun ömürlü bir yan kanal üfleyici ile sürülmektedir. Güçlü motoru nedeniyle sürekli

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Yönetmelikler İş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Türk Mühendis ve

Detaylı

Teknik Şartname Standart Formu

Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 2 Teknik Şartname Standart Formu 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN in yeni markası olan Dijital Flat Panel Dedektörlü GALAXY serisi DR sistemleri ;Yenilikçi ve yüksek tenoloji kullanarak, çözünürlüğü artırır, mükemmel görüntü kalitesi elde

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

KONU: GENEL ÖZELLİKLER

KONU: GENEL ÖZELLİKLER Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Röntgen Ünitesine Getirilen Rutin Olguların Dijital Radyografi ile Değerlendirilmesine Ait TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU: Kurumumuzun ihtiyacı için alınacak 1 Adet Dijital

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ birkaçına sahip olmalıdır. Şarjlı Matkap ünitesi taşıma çantalı olacaktır. İlgili tüm kullanım aparatları ürünle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Aküyü aşırı yükten,

Detaylı

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor TR En konforlu yolculuklar STAR, 31 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi, geniş ve konforlu koltuk aralıkları ve farklı oturum alternatifleri ile turizm, personel ve şehirler arası taşımacılıktaki ihtiyaçlara

Detaylı

En konforlu yolculuklar

En konforlu yolculuklar TR Maksimum konfor STAR, 31 kişilik yolcu kapasitesi, 4,25 m 3 lük yüksek kapasiteli ve kesintisiz bagajı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru, bağımsız

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A25 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 10 16 18 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu : LGBF

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

T-75 AKTİF SAHA DOLABI TEKNİK KATALOĞU

T-75 AKTİF SAHA DOLABI TEKNİK KATALOĞU T-75 AKTİF SAHA DOLABI TEKNİK KATALOĞU Görsel ile imal edilen ürün arasında farklılıklar görülebilir. T-75 AKTİF SAHA DOLABI - TKS-DLP-03 1 Görsel ile imal edilen ürün arasında farklılıklar görülebilir.

Detaylı

Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci

Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci Türkiye'de HPV ile Serviks Kanseri Tarama Süreci Kanser Taramaları Toplum tabanlı taramalar; Meme Kanseri Serviks Kanseri Kolorektal Kanser 40-69 yaş kadın 2 yılda bir Mamografi çekilmesi 30-65 yaş kadın

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ ÜRÜN TANIMI KULLANIM ALANLARI TESİSAT BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ BOYUTLAR - ÇİZİM BOYUTLAR - TABLO

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A22 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 8 10-12 16 20 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

MARATON ve MARATON VIP. Uzun Yolların Yeni Starı...

MARATON ve MARATON VIP. Uzun Yolların Yeni Starı... MARATON ve MARATON VIP Uzun Yolların Yeni Starı... Maraton ve Maraton VIP yeniden yollarda... Güç ve estetiği bir arada yansıtan çizgilerle donatılan Maraton ve Maraton VIP, sürücü ve yolcularına eşsiz

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI 2013 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. GENEL BİLGİLER Hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama kasası,

Detaylı

Türkiye'de Kanser Taramaları. Dr. S. Hatice TURAN Kanser Daire Başkanlığı 312 565 60 33 hturan2005@yahoo.com.tr

Türkiye'de Kanser Taramaları. Dr. S. Hatice TURAN Kanser Daire Başkanlığı 312 565 60 33 hturan2005@yahoo.com.tr Türkiye'de Kanser Taramaları Dr. S. Hatice TURAN Kanser Daire Başkanlığı 312 565 60 33 hturan2005@yahoo.com.tr Sunum Planı Kanser tarama istatistiklikleri Taramalarda karşılaşın sorunlar ve çözüm önerileri

Detaylı

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli...

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli... AVENUE LF KÖRÜKLÜ Konforlu ve Keyifli... Konforlu ve keyifli... TEMSA nın Adana daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen, çevreci motoru, yakıt tasarrufu, düşük işletme giderleri ve üstün teknolojik özellikleriyle

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ I. KONU II. TEKNİK ŞARTNAMELER III. YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR IV GARANTİ SÜRESİ BAKIM ONARIM, KALİBRASYON

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım...

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım... MD9 LE Ayrıcalıklı Ulaşım... Ayrıcalıklı ulaşım... Alçak tabanlı girişi, modern tasarımı ve ferah iç hacmiyle yolculuğun standartları değişiyor. Fark yaratıyor... Bilinen tüm standartları yükselten, teknik

Detaylı