TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06"

Transkript

1 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü Aletinin yapısını, teknik özelliklerini, muayene şartlarını ve diğer hususları kapsar. 2.YAPISAL VE TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1. Kazıklı Tip Toprak Direnci Ölçü Aleti kazıklı ölçme yeteneğine sahip olacaktır Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü Aleti kazıksız ölçme yeteneğine ve aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır. Bağlantıyı kesmeden 0,2 ma ile 1000 ma arasında toprak kaçağı akımı ölçebilecektir. 0.2 ile 30 A arası geniş AC akım ölçüm kademesine sahip olacaktır. Aşırı yük koruması en az 200 A olacaktır. Topraklama iletkenlerinde ve/veya eşit potansiyel baralarında test yapabilmek için en az 35 mm'lik çene açıklığı olacaktır Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü Aletleri aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olacaktır Toprak Direnci Ölçü Aletinin ölçme aralığı en az 0, arasında olacak ve ölçüm aralığı teklifte belirtilecektir. Ölçüm aralığı daha geniş olan ölçü aleti tercih sebebi olabilecektir Toprak Direnci Ölçü Aletinin üzerinde kullanıcıya yardımcı bir aydınlatmalı sayısal gösterge bulunacaktır. Menu yazılımının Türkçe olması tercih sebebi olabilecektir Toprak Direnci Ölçü Aletinin kaba ve hassas ölçüm modları bulunacaktır. Her bir ölçüm modundaki doğruluğu teklifte belirtilecek olup yüksek doğruluk tercih nedeni olabilecektir Toprak Direnci Ölçü Aletinin çalışma gerilimi ile bataryanın tipi ve kesintisiz kullanım süresi teklifte belirtilecektir. Ölçü aleti düşük batarya gerilimini gösterecek ve otomatik kapanma özelliğine sahip olacaktır Toprak Direnci Ölçü Aletinin çalışma sıcaklığı 15 C, +45 C, depolama sıcaklığı ise 20 C, +60 C arasında olmak üzere teklifte belirtilecektir Toprak Direnci Ölçü Aleti darbelere karşı dayanıklı, su ile neme karşı yalıtılmış olacak ve bunlara ilişkin uyduğu standartlar ve varsa uyduğu diğer standartlar teklifte belirtilecektir.

2 2.10. Toprak Direnci Ölçü Aleti kolay taşınabilir özellikte olacak, aksesuarları, boyutları ve ağırlığı teklifte belirtilecektir Toprak Direnci Ölçü Aletinin ölçüm prensibine ilişkin teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecek olup, ölçü aleti kaçak akımların ölçü üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirgeyecek ölçüm tekniğine sahip olan cihazlar tercih sebebi olabilecektir Toprak Direnci Ölçü Aletinin şartnamede belirtilen özellikleri dışındaki diğer teknik özellikleri ve uyduğu standartlar teklifte belirtilecektir. Üstün özelliklere sahip cihazlar tercih nedeni olabilecektir. 3. KALİBRASYON 3.1. Firma, garanti süresince ölçü aletlerinin kalibrasyonlarını Şirketimizce belirlenecek program dahilinde yılda bir kez bedelsiz olarak yapacaktır Firma, garanti süresince ölçü aletlerinin kalibrasyonlarını kendi servisinde yapacaktır. Cihazlar İl Telekom Müdürlüklerinden firmaya ve kalibrasyon sonrası firmadan İl Telekom Müdürlüklerine kargo ile gönderilecektir. Gönderilen cihazların kargo bedelleri her bir gönderici tarafından ödenecektir Garanti süresince yılda bir olarak yapılacak kalibrasyonlar için kullanılacak malzemeler firma tarafından karşılanacak ve Şirketimiz tarafından hiç bir ödeme yapılmayacaktır Firma, garanti süresi içerisinde yapacağı kalibrasyonlarda hiçbir ad altında ücret talep etmeyecektir. (İşçilik, yedek parça, bakım ücreti vb gibi) Firma, formatı Türk Telekom ile mutabık kalınarak belirlenen kalibrasyon formunu ilgili Telekom Müdürlüğüne gönderecektir Şirketimiz, garanti sonrası ölçü aletlerine ücretli kalibrasyon yaptırmak istediği taktirde, kalibrasyon işlemleri garanti süresince yapılan uygulamanın aynısı olacaktır Kendi kendine otomatik olarak kalibre edebilen cihazlar teklifte belirtilecek olup tercih nedeni olabilecektir.

3 4.REFERANS Teklif edilen Toprak direnci ölçü aleti prototip olmayacak ve daha önce kullanıldığı Ülke ve miktarları teklifte belirtilecektir. Söz konusu ülkelerden en az ikisi Avrupa ülkesi olacaktır. Ayrıca teklif edilen ölçü aletine ilişkin alınmış olan referanslar teklife eklenecektir. 5.TEKLİF VERME - DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ VE DİĞER HUSUSLAR 5.1.Teklif Verme adet Kazıklı Tip Toprak Direnci Ölçü Aleti ve 24 adet Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü Aleti için ayrı ayrı Euro /Adet bazında Depo Teslimi fiyat teklif edilecektir Şartnameye uygun olmak kaydıyla alternatif teklif verilebilecektir. Bir Firma her iki tür cihaz için de teklif verebileceği gibi, yalnızca biri için de teklif verebilecektir Teklif edilen Toprak Direnci Ölçü Aletinin birim fiyatına standart aksesuarlar da dahil edilecek ve sözkonusu aksesuarların neler olduğu teklifte belirtilecektir Toprak Direnci Ölçü Aletinin yapısal ve teknik özelliklerinin tam olarak anlaşılabilmesi için, şartnamede talep edilen bilgilerin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan Ürün Tarifi Belge (Ek-A) teklif ekinde mutlaka sunulacaktır Teklifler Türkçe olarak verilecek olup, Toprak Direnci Ölçü Aletine ait teknik dokümanlar Türkçe veya İngilizce olarak verilebilecektir Teklif veren Firmanın yurt dışından olması durumunda, Türkiye de yetkili temsilcisi mutlaka olacak, yetkilendirme belgesi teklifi ekinde sunulacaktır Teklif edilecek Toprak Direnci Ölçü Aletinin üretici firmalarının ISO 9001 Kalite Güvence Belgesi veya muadili bulunacak ve belgesi olmayan firmaların teklifleri kesinlikle incelemeye alınmayacaktır. Teklifle birlikte verilecek sözkonusu belgenin üzerinde belgenin geçerlilik süresi belirtilecektir Firma, teklif edilen Toprak Direnci Ölçü Aletini oluşturan tüm yedek parça, aksesuar birim fiyatlarını ve kalibrasyon birim bedelini teklifinde ayrı ayrı belirtecektir. Teklif edilen Toprak Direnci Ölçü Aletini oluşturan tüm yedek parça ve standart aksesuar birim fiyatlarının toplamı, teklif edilen ölçü aletinin birim fiyatının %25 fazlasını geçmeyecektir Firma, garanti süresi bitim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle yedek parça temini hususunda garanti verecektir. Taahhüdün yerine getirilmesi için, sipariş alan Firmanın kati teminat mektubu söz konusu 5 yıl yedek parça temin garanti süresi bitiminde Türk Telekom A.Ş. ile herhangi bir ilişiğinin kalmadığı anlaşıldıktan sonra iade edilecektir Şirketimizin ihtiyaç duyması halinde, Madde daki 5 yıl süreyle yedek parça temini hususunda verilen garanti süresi karşılıklı mutabakat ile 5 yıl daha uzatılabilecektir.

4 5.2.Tanıtım ve Saha Denemesi Firma teklif edilen Toprak Direnci Ölçü Aletinin (tüm aksesuarları ile birlikte) demonstrasyon ve saha denemesini, ihale tarihinden sonraki 20 takvim günü içerisinde, her türlü masraf ve işlem firmaya ait olmak üzere Türk Telekom ile birlikte gerçekleştirecektir Teklif ettiği Toprak Direnci Ölçü Aletini getirmeyen veya saha denemesinde ölçü aleti başarısız olan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır Toprak Direnci Ölçü Aletleri gerekli incelemeler ve saha denemesi yapıldıktan sonra ilgili firmasına iade edilecektir Toprak Direnci Ölçü Aleti saha denemesinde şartnamede istenilen limit ve şartlara göre denenecek olup, saha denemeleri firma temsilcileri tarafından yapılacaktır Teslimat Şartları ve Kabul Muayene Toprak Direnci Ölçü Aletinin teslimatı, sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde ve tek parti halinde yapılacaktır Teslimatta her bir Toprak Direnci Ölçü Aleti için birer adet Türkçe kullanım ve bakım el kitabı ile elektronik devre şeması verilecektir Toprak Direnci Ölçü Aletleri Türk Telekom Ankara Bölge Deposuna teslim edilecek olup, teslimatın söz konusu depoya yapılması, depoya indirme ve istifleme işi Firmaca bedelsiz olarak yapılacaktır Toprak Direnci Ölçü Aletlerinin Kabul Muayenesi Fiziksel Muayene yapılmak suretiyle, Türk Telekom Ankara Bölge deposunda yapılacaktır Firmanın; teslimatı geciktirmesi durumunda, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedeli üzerinden 2 (binde iki) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme süresi her şart ve durumda ana ve ilave sipariş için 30 (otuz) takvim gününü geçemez. Gecikmenin söz konusu süreyi geçmesi durumunda Firmaya ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmesi fesh edilerek teminatı irad kaydedilecektir. 5.4.İlave Sipariş Toprak Direnci Ölçü Aletlerinin kabul muayenesinin yapıldığı tarihinden 90 gün sonrasına kadar aynı fiyat ve şartlarla %25 ine kadar ilave sipariş verilebilecektir İlave sipariş verilmesi durumunda teslimat süresi, sipariş verilmesini müteakip toplam 60 takvim gününü geçmeyecektir.

5 6.GARANTİ 6.1. Toprak Direnci Ölçü Aletlerinin Garanti Süresi, kabul muayene raporu düzenleme tarihinden (ilave sipariş verilmesi durumunda ilave siparişin kabul muayene raporunun düzenleme tarihi alınacaktır) itibaren en az 2 yıl olmak üzere teklifte belirtilecektir Garanti süresince kullanım hatasından kaynaklanmayan nedenlerle arızalanan her türlü kart ve birimler bedelsiz olarak tamir edilecek olup, onarımı mümkün olmayan ölçü aletleri ise firma tarafından ücretsiz olarak aynı özelliklere sahip yeni bir ölçü aleti ile değiştirilecektir Satın alınan Toprak Direnci Ölçü Aleti modelinin üretimden kalkması halinde, garanti kapsamında ürünün değiştirilmesi gerektiği durumlarda ölçü aleti, daha üst bir modelle değiştirilecektir Firma, garanti kapsamında arızalanan Toprak Direnci Ölçü Aletlerini, yurt içinde onarımı halinde firmaya teslim edildiği tarihten itibaren en geç 20 iş günü, yurt dışında onarımı halinde ise en geç 2 ayda onararak iade edecektir. Firmanın bu sürelerde gecikmesi durumunda her geçen takvim günü için ölçü aleti bedelinin %1 i oranında günlük gecikme cezası kesilecektir Garanti süresi içerisinde onarılan Toprak Direnci Ölçü Aletlerinin, 6 ay içerisinde aynı arızayı tekrarlaması durumunda garanti süresi dolsa dahi, arızalı ölçü aleti firmaca Madde 6.3 deki şartlar gözetilerek bedelsiz olarak değiştirilecektir Garanti süresince gözle görülür şekilde dış etkilerle meydana gelen arızalar hariç diğer her türlü imalat hataları garanti kapsamındadır Firma, garanti süresince ölçü aletlerinin kalibrasyonlarını zamanında yapmak zorundadır. Şartnamede belirtilen süre içerisinde yapmaması halinde Şirketimizce, geciktiği her takvim günü için teklifinde (sözleşmesinde yer alan) verdiği kalibrasyon bedelinin %2 si oranında para cezası uygulanacaktır. 7.EĞİTİM ve TANITIM Firma, teslimatta her bir dedektör için birer adet Türkçe kullanım ve bakım el kitabı ile içeriği Türk Telekomca onaylanacak kullanıcı eğitim videosu CD ortamında verecektir. 8.UYGUNLUK Bu Şartnamenin tüm maddelerine tek tek yanıt verilecek olup, farklı değerler belirtilecektir. 9.ŞARTNAME EKLERİ Ek-A Firmanın Teklifinde Sunacağı Hususlar

6 Ek-A Madde 2.1 ve Madde 2.2 Madde 2.4 FİRMANIN TEKLİFİNDE SUNACAĞI HUSUSLAR Ölçü aleti tipi (ölçme yeteneği tipi) Ölçü aletinin ölçme aralığı 6 Madde 2.5 Madde 2.6 Madde 2.7 Madde 2.8 Madde 2.9 Madde 2.10 Madde 2.11 Madde 2.12 Madde 3.7 Madde 4. Madde Madde Madde Madde Madde Madde 6.1 Menü yazılımı Ölçü aletinin doğruluk derecesi Ölçü aletinin çalışma gerilimi ile bataryanın tipi ve kesintisiz kullanım süresi Ölçü aletinin çalışma/depolama sıcaklığı Ölçü aletinin sağladığı uluslararası standartlar ile diğer uyduğu standartlar Aksesuar listesi, Ölçü aletinin boyutları ve ağırlığı Kaçak akımın etkisini azaltma özelliği Diğer teknik özellikler Otomatik Kalibre özelliği Referanslar Birim fiyata dahil standart aksesuarlar listesi Ürün tarifi belge ISO 9001 Kalite Güvence Belgesi Ölçü aletini oluşturan tüm yedek parça, aksesuar ve kalibrasyon birim fiyatları listesi Yedek parça temin garantisi Garanti süresi

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO)

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) İçindekiler 1. Uygulamanın Kapsamı 2. Sözleşmesel Esaslar 3. Test Yönetmelikleri 4. Sertifikasyon Yönetmelikleri 5. Takip İzlemesi

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİ RYAAET - 2008 Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Proje no: VĐD-2014/02 TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı Đdari Şartname çerçevesinde TRT

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

Genel Satın Alma Koşulları. 1. Kapsam

Genel Satın Alma Koşulları. 1. Kapsam Genel Satın Alma Koşulları 1. Kapsam Valeo'nun Satın Alma Departmanı ("Satın Alma Departmanı") ile başka bir anlaşmaya varılmadığı sürece, işbu Genel Satın Alma Koşulları, aletler, makineler, ekipman,

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı