Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1"

Transkript

1 Çevre Durum Raporu ARALIK-2012 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.ETİ KROM A.Ş Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi 4 2. Mevcut Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretim A-B Tesisi Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretimi Mevcut Faaliyeti Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretim-A Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretim-B Hammadde Besleme ve Stoklama Ünitesi Jig Metal ve Manyetik Bant Ünitesi Triyaj Kırma ve Eleme Ünitesi Ürün Paketleme Elek Altı Cevher Zenginleştirme Ünitesi Su Arıtma Briketleme Tesisi Laboratuar Ünitesi Isı Santrali ve İşçi Banyosu İş Makineleri ve İşletme Mekanik Bakım-Onarım Atölyeleri 8 3. KROMİT CEVHERİ MADENCİLİĞİ Krom Cevheri Çıkarma Krom Cevheri Zenginleştirme 9 4. Y.K. FERROKROM ÜRETİM TESİSLERİ SU YÖNETİMİ İçme ve Kullanma Suları 4.2 Endüstriyel ve Evsel Atıksular Y.K. FERROKROM ÜRETİM TESİSLERİ ATIKLARIN YÖNETİMİ Atık Kodları ve açıklamaları Yılı Atık Miktarları Atık Baca Gazı Tozunun Düzenli Depolanması Y.K. FERROKROM ÜRETİM TESİSLERİ HAVA EMİSYONLARI Kullanılan Yakıt Türleri ve Özellikleri Hava Emisyon Kaynakları 20 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 2

3 6.3 S.K.H.K.K.Y.Mevzuat Açısından Değerlendirme Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları Y.K. FERROKROM ÜRETİM TESİSLERİ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ Y.K. FERROKROM ÜRETİM TESİSLERİ ÇEVRE İZİN VE LİSANS KONULARI 24 8.ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN-LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 25 9.PLANLANAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMI ve DİĞER ÇEVRE YATIRIMLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER adet 30 MW lık (B Tesisi) Ferrokrom (FeCr) Yarı Batık Buse ve Cansu Ark Ocaklarının Yenilenmesi ve Modernizasyonu Enerji Geri Kazanım Projesi Enerji Verimliliği Dışındaki Çevre Yatırımları Toz Tutma Tesisi Yatırımı Proje Konusu Yatırımın Enerji Verimliliği Kriterlerine Uygunluğunun İrdelenmesi Yatırım Uygulama Planı (Enerji Verimliliği Kapsamındaki Yatırımlar) ÇEVRESEL YATIRIM UYGULAMA PLANI ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE DİĞER ÇEVRESEL YATIRIMLARIN OLASI ETKİLERİ, AZALTMA TEDBİRLERİ VE İZLEME TOZ TUTMA VE ISI GERİ KAZANIM PROJESİ ZAMAN ÇİZELGESİ ÇEVRE YATIRIMLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI İSO ÇEVRE POLİTİKAMIZ VE YÖNETİM SİSTEMİ 33 EKLER Ek-1: İSO 14001:2004 Çevre Ynetim Sistemi Belgesi Ek-2: Vaziyet Planı Ek-3: Y.K.Ferrokrom Üretim İş Akım Şeması Ek-9: Cüruf Tehlikesiz Atık Yaz. & İştermin planı Ek-10: Cüruf Teknik Rapor Ek-11: Cüruf Agrega TSE belg. Ek-4: TOZ TUTMA VE ISI GERİ KAZANIM PROJESİ ÇED Muaf GörüşüEk-14: İşletme Fotoğrafları Ek-5: İl Müdürlüğü Emisyon Konulu Uygunluk Yazısı Hakkında Görüşü Ek-6: Fabrika Endüstriyel Lagün Deşarj İzni Ek-7: Fabrika İşletme Evsel Atıksu Deşarj İzni Ek-8: Sosyal Tesisler Evsel Atıksu Deşarj İzni Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 3

4 1. ETİ KROM A.Ş. ELAZIĞ İli, KOVANCILAR İlçesi, YARIMCA Beldesi, tapunun K43-c-06-d pafta, 101 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, m 2 yüzölçümlü alan üzerinde yer almaktadır. Toplam m 2 açık alan üzerine kurulu m² kapalı alan ile Türkiye nin en büyük fabrika ölçeklerine sahip ferrokrom üretimi yapan tesisidir. Vaziyet Planı Ek-2 de mevcuttur. Fabrika içerisinde günlük ihtiyaçları giderici ve her türlü fabrika içi sorunları çözümleyici tesisler ve ekipmanlar mevcuttur. Belirtilen alanlar içerisinde fabrikanın kurulma faaliyetini icra eden ve toplam m² oturum alanına sahip, içerisinde 4 adet fırın ihtiva eden çelik konstrüksiyon ve betonarme ile inşa edilmiş üretim tesisleri, merkezi konumda bulunan ve 584 m² oturum alanına sahip üç katlı betonarme idari bina, herhangi bir sağlık durumunda çalışanların başvurabileceği ve tedavi görebileceği 178 m² oturum alanına sahip betonarme revir binası, idari personel ve işçilere yönelik m² oturuma sahip betonarme yapıyla inşa edilmiş olan yemekhane ile mekanik, elektrik ve inşaat işlerinin görüldüğü her birime ait ayrılmış ortalama 400 m² oturuma sahip üçer adet betonarme yapıyla inşa edilmiş atölye binaları yer almaktadır. Eti Krom Türkiye de halen 79 adet krom cevheri maden ocağına sahiptir. Ayrıca, Elazığ da zenginleştirme ve jig tesislerine (yoğunluk farkı ile eleme), peletleme, hareketli kırma ve eleme ekipmanlarına, briketleme tesisine, mıknatıslı bant tesisine, konteyner dolum tesisine, deiyonize su arıtma tesisine, paketleme tesisine, bakım, mekanik ve konteyner atölyelerine sahiptir. Bölüm 2 de tesisin mevcut faaliyetleri ve üniteleri ile ilgili teknik bilgi verilmektedir. İşletme Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretimi ana faaliyet konusuyla çalışmaktadır. Yaklaşık 850 kişi çalışmaktadır. T.C Sayılı Çevre Kanunu ve Mevzuatları çerçevesinde alınacak tedbirlere ilişkin gerekli açıklamalar ve yapılacak olan toz tutma-enerji geri kazanım projesiyle ilgili bilgiler bölüm de verilmiştir. Su an cevre izin başvurusunun durumu için valilikten izin alınamadığı ancak cevre yatırımları is termin planına uygun yapıldıktan sonra e-izin kapsamında değerlendirilebilecektir. Bu süreç takriben 2014 yılına kadar devam edecektir. Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 4

5 1.1 Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi GENEL MÜDÜR Fabrika İşletme Müdürlüğü Maden İşleri Müdürlüğü Mali-İdari İşler Müdürlüğü Hukuk Müdürlüğü Çevre Müdürlüğü Kalite Müdürlüğü Özel Güvenlik Amirliği Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi Kromit Cevheri Elazığ ili, Alacakaya, Maden ve Palu İlçe sınırlarından yaklaşık km mesafeden kasalı kamyonlarla hergün yapılmaktadır. Kuvarsit Elazığ ili Sivrice İlçesinden yaklaşık km km mesafeden kasalı kamyonlarla mevsimlik stoklar halinde yapılmaktadır. Kok, soderberg ise yutdışından İskenderun limanına gemilerle getirilmekte oradan da demiryoluyla fabrikamıza getirilmektedir. Üretilen FeCr demiryoluyla İskenderun limanına oradan da yurtdışına gemilerle gönderilmektedir. Çok az miktarda yurtiçi satışı ise kamyonlarla sevk edilmektedir. Cüruflar ise stok sahalarına kasalı kamyonlarla taşınmaktadır. Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 5

6 2. Mevcut Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretim A-B Tesisi 2.1 Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretimi Mevcut Faaliyeti Ferrokromun ana hammaddesi olan krom cevheri Eti Krom A.Ş. tarafından Maden Kanunu esasları çerçevesinde işletme hakları alınan krom madeni ocaklarından kapalı ve açık ocak işletme marifetiyle elde edilmektedir. Çeşitli tenörlerdeki tüvenan kromit cevherleri kasalı kamyonlarla maden ocağı sahalarından Ferrokrom Üretim Tesislerinin açık-kapalı stok sahalarına getirilmektedir. Krom cevheri parça ve konsantre halinde kullanılarak ferrokroma dönüştürülür. Krom cevheri ile birlikte kok kömürü, kuvarsit, boksit ve soderberg üretimde kullanılan yardımcı hammaddelerdir. Kullanılan hammaddeler ve yardımcı maddeler, istenilen ebatta kırılarak ferrokrom tesisi hammadde silolarında stoklanır. Otomatik kantarlar vasıtasıyla belirli oranlarda karıştırılarak, ferrokrom fırınlarına beslenir ve eriyen malzemeler belirli aralıklarla dışarı alınmaktadır. Ark fırınlarının taban ve yan duvarları refrakter örgülü olup, tabanlar hava ile soğutulmaktadır. Fırına elektrik enerjisi soderberg tip elektrotlarla verilir. Elektrotlar fırın içerisindeki şarja 1,5-2 m gömülü olup, elektrot uçlarında oluşan arklar neticesinde ısı enerjisine çevrilerek, reaksiyonlar ve erime için gerekli ( o C) sıcaklık temin edilmiş olur. Hammaddelerin kimyasal özelliklerine göre fırınlara beslenecek karışım oranları aşağıdaki gibi tespit edilmektedir: a). Ferrokrom üretiminde kullanılacak kromit cevherlerinin kimyasal analizlerinin (Cr 2 O 3, FeO, MgO, Al 2 O 3 ve SiO 2 ) oranları tespit edilir. b). Ferrokrom içerisindeki Cr, Fe, Si ve C yüzdelerinin tahmini ile ilgili faz diyagramlarından (Cr-Fe, Cr-Si, Cr- C) ferrokromun erime sıcaklığı tahmin edilir. c). Erime sıcaklığının sağlanması için gerekli olan cüruf kompozisyonu MgO- Al 2 O 3 -SiO 2 üçlü faz diyagramından bulunur. Ancak erime sıcaklığının, metal erime sıcaklığına göre 100 o C kadar daha yüksek olmasına dikkat edilir. d). Tespit edilen bu cüruf kompozisyonunun sağlanması için gerekli olan kuvarsit ve boksit miktarları hesap yolu ile bulunur. e). Reaksiyonlar için gerekli olan kok kömürü miktarı hesaplanır. Fırın içindeki reaksiyonlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir; Fe 2O 3 +3C FeO+C Cr 2O 3 +3C SiO 2 +2C 2Fe+3CO Fe+CO 2Cr+3CO Si+2CO Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 6

7 Bu reaksiyonlar sonucu oluşan Cr ve Fe, ferrokromu oluşturarak sıvı halde fırın tabanında toplanır. Ferrokrom şarj içerisindeki şartlara bağlı olarak bir miktar Si ve C içerir. Reaksiyonlar sonucu oluşan CO ise gaz halinde üst kısımlardaki şarj içerisinden geçerek, fırın yüzeyine çıkar. Burada tam yanma gerçekleşir Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretim-A İki adet Zeycanana, Garipbaba elektrik ark fırını ve yan tesislerden oluşan tesisin kapasitesi; % 6-7 karbon ihtiva eden yüksek karbonlu ferrokrom üretimi yapılacak şekilde ton/yıl olarak seçilmiştir. Nisan 1977 tarihinde 1.Elektrik Ark fırını, Mayıs 1978 tarihinde ise 2.Elektrik Ark Fırını işletmeye alınmıştır. Tesiste her biri 17 MWA gücünde daldırılmış elektrotlu ve toplam ton/yıl üretim kapasiteli 2 adet elektrik ark fırını bulunmaktadır. Fırın çapı 8,77 metre ve yüksekliği 4,6 metre olup, refrakter malzeme ile astarlanmıştır. Fırınlar kumanda panosundan otomatik veya manuel olarak çalıştırılmaktadır. Fırınların bağlı olduğu 4 adet baca mevcuttur. Ek-3 de üretim akım şeması mevcuttur Yüksek Karbonlu Ferrokrom Üretim-B İki adet Cansu, Buse elektrik ark fırını ve yan tesislerden oluşan tesisin kapasitesi; % 6-7 karbon ihtiva eden yüksek karbonlu ferrokrom üretimi yapılacak şekilde ton/yıl olarak seçilmiştir. 2 adet kapalı tip 30 MWA gücünde elektrik ark fırınından oluşmaktadır. 1.Elektrik Ark fırını 28 Şubat 1989 ve II. Elektrik Ark fırını ise 19 Kasım 1990 tarihinde işletmeye alınmıştır. Fırınlar kumanda panosundan otomatik veya manuel olarak çalıştırılmaktadır. Fırınların bağlı olduğu 4 adet baca mevcuttur. Ek-3 de üretim akım şeması mevcuttur Hammadde Besleme ve Stoklama Ünitesi Elektrik ark fırınlarında işlenecek olan kromit cevherleri ve yardımcı maddeler, hammadde hazırlama ünitesinin yanında bulunan sahada ayrı ayrı stoklanmaktadır. Bu hammaddeler işletmemizin çeşitli ocaklarından gelen ve dışarıdan cevher alımı ile temin edilen değişik kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip tüvenan kromit, roş kromit, konsantre kromit cevherleriyle kok kömürü, kuvarsit ve boksit gibi yardımcı maddelerden meydana gelmektedir. Stok sahasında biriktirilen kromit cevherleri ve yardımcı maddeler, hammadde hazırlama ünitesinde bulunan 2 adet ana besleme silolarına alınmaktadır. Burada 1.ana besleme silosuna roş kromit ve kuvarsit gibi iri taneli cevherler alınarak, kapalı ortamda bulunan çeneli kırıcıda istenilen ebatlarda kırılmaktadır. 2.ana besleme silosuna ise konsantre kromit, kok kömürü ve boksit gibi kırma işlemi gerektirmeyen cevherler verilmektedir. Bu silolardan hammadde ve yardımcı maddeler bant konveyörler vasıtası ile hammadde hazırlama ünitesindeki silolara alınmaktadır. Hammadde silolarına ayrı ayrı alınan cevherler; titreşimli besleyiciler, otomatik tartım baskülleri ve bant konveyörler vasıtasıyla karışım silolarına alınarak, fırın üstü şutlar yardımı ile fırınlara beslenmektedir. Ek-3 de üretim akım şeması mevcuttur Jig Metal ve Manyetik Bant Ünitesi Cüruf içerisindeki metal ürünün fiziksel yolla geri kazanılması için bir adet jig ünitesi mevcuttur. Jig Metal ünitesinde herhangi bir ergitme veya yakma işlemi yapılmamakta olup, sadece metal ile cürufun yoğunluk farkından dolayı suda yüzdürme yöntemi ile ayrıştırılması yapılmaktadır. Elektrikli ark fırınlarından çıkan cüruf soğumaya bırakıldıktan sonra, jig ünitesi ön cüruf hazırlama bölümüne alınır. Jig ünitesinden önce kapalı ortamda cüruf kırma ve eleme işlemi yapılmaktadır. Tane çapı küçültülen cüruf, jig yüzdürme havuzuna alınır. Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 7

8 Bu havuzda yoğunluk farkından dolayı cüruf ve ferrokrom ayrışması sağlanır. Jig ünitesinden elek üzeri malzeme tekrar fırınlarda hammadde olarak kullanılmaktadır. Kullanılan su tikiner beslenmekte oradan da kapalı çevrim şeklinde tekrar proseste kullanılmaktadır. Eksilen su miktarı endüstriyel atık su lagününden alınmaktadır. Diğer fakir cüruf ise Etibeton ve Atık Geri Kazanım San.Tic. A.Ş.ne içerisindeki geri kazanılacak metal karşılığında ücretsiz verilmektedir Triyaj Kırma ve Eleme Ünitesi Mal alma işleminden sonra soğutulmak üzere kalıplara dökülen metal soğutma işleminden sonra kalıp arabası ile ürün hazırlama ünitesine gönderilir. Burada kalıpların triyajı yapıldıktan sonra, ağaçkakan kırıcılarla kabaca kırılır. Daha sonra çeneli kırıcıda istenilen ebatlarda kırılan metal, eleme işlemine tabi tutularak silolarda stoklanır. Bu metal tozları daha sonra ferrokromun potalardan dökülme alanında kullanılır Ürün Paketleme Stok kontrol ve sevkiyat bölümünden gelen sipariş formuna göre ambarlardaki çeşitli FeCr ürünleri, otomatik tartılı bunkerlere alınarak el değmeden 1 ton taşıma kapasiteli big-bag çuvalara konulur. Etiketleri yapıştırılır ve sevk edilir. Big-bag çuvallar T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Beyan Sistemi nde kullanıcı koduyla beyan edilmiştir. (Aşağıdaki 2011 beyanına bkz.) Yapılan piyasaya süren beyanlarına göre şirketimiz Geri Kazanım-Toplamada Muaf kapsamındadır Elek Altı Cevher Zenginleştirme Ünitesi Bu ünitede kırma eleme tesislerindeki elek altı malzemelerin su ile bulandırılarak ağır malzemenin çöktürülmesi sağlanmaktadır. Burada sallantılı masalar kullanılmaktadır. Kullanılan su çöktürme havuzlarından devir daim edilerek tekrar sistemde kullanılmaktadır. Eksilen su miktarı endüstriyel atık su lagününden alınmaktadır Su Arıtma Su arıtma ünitesinde Ferrokrom üretim fırınlarının dış çeperlerinin ve sistem sirkülasyon kısımlarının soğutulmasında kullanılan demin suyu elde edilmektedir. Kuyudan alınan su tüm minerallerinden arındırılmaktadır. İletkenlik 5 μs/cm ve sertlik 2 Fr indirilmektedir. Kapasitesi 15 m³/saat dir. Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 8

9 2.2 Briketleme Tesisi Tesisin amacı ince taneli yapıya sahip krom konsantrelerini briketlemektir. Böylelikle fırınlarda oluşabilecek toz miktarının azaltımı ve fırın yanma veriminin optimum sağlanması esastır. Etrafı kapalı tesiste jig konsantre, jig roş, çimento ve su karıştırılarak kullanılır. Bu harç şeklindeki malzeme titreşimli kalıplara dökülür. Paletler üzerinde kurutulmaya bırakılır. Bir palet de 120 adet briket mevcuttur. Tek vardiya üretim kapasitesi 209 tondur. Bir adet briketin özgül ağırlığı 3 gr/cm³ dür. Elde edilen briketler fırınların hammadde besleme bunkerlerine kasalı kamyonlarla taşınır. 2.3 Laboratuar Ünitesi İşletmemize ait maden sahalarından gelen kromit cevherinin ve fırınlardan çıkan ferrokromun analiz işlemleri için kurulmuştur. Laboratuar öğütme ünitesi ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı ünite olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 2.4 Isı Santrali ve İşçi Banyosu Isı santrallinde 3 adet sıcak su kazanı bulunmaktadır. Yakıt olarak kömür kullanılmaktadır. Sıcak su kalorifer sisteminde ısınma amaçlı kullanılmaktadır. İşçi banyosunda ise bir adet su kazanı bulunmakta olup elde edilen sıcak su banyo suyu olarak kullanılmaktadır. 2.5 İş Makineleri ve İşletme Mekanik Bakım-Onarım Atölyeleri Bu atölyelerimizde gerek işletmede kullanılan araç ve teçhizatların periyodik bakımları, yağ değişimleri, tamiratları, fırın sarf malzeme üretimi ve bilumum torna tesfiye işleri yapılmaktadır. Buradan kaynaklanan atık malzemeler geçici depolama alanında standartlara uygun depolanmakta ve lisanlı geri kazanım-bertaraf firmalarına ulusal atık taşıma formlarıyla gönderilmektedir. Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 9

10 3. KROMİT CEVHERİ MADENCİLİĞİ 3.1 Krom Cevheri Çıkarma Eti krom A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde birçok ilde ruhsatlı kromit sahası mevcuttur. Krom cevheri çıkarma işlemi iki yöntemle yapılmaktadır. Açık ve kapalı (galeri usulu) işletme yapılmaktadır. Tablo: Mevcut krom işletmelerimiz. Sicil No İli İlçesi Cinsi İşletme Yöntemi Üretim Miktarı (ton/yıl) Çalışan Ocak 9022 Elazığ Maden Krom Açık 1000 Beklemede Elazığ Maden Krom Açık 1000 Beklemede 588 Elazığ Alacakaya Krom Açık-Kapalı 865 Beklemede Elazığ Maden Krom Açık-Kapalı 750 Beklemede 9024 Elazığ Maden Krom Kapalı 1000 Beklemede 587 Elazığ Palu Krom Açık-Kapalı 3870 AKTİF 1293 Elazığ Palu Krom Açık 1000 Beklemede 3940 Elazığ Maden Krom 200 Beklemede Elazığ Maden Krom 1220 Beklemede Elazığ Maden Krom Açık 5600 Beklemede Elazığ Palu- Alacakaya Krom Açık 1390 Beklemede Elazığ Maden Krom - Beklemede Kayseri Tomarza Krom Açık 45,000 Beklemede Kayseri Yahyalı Krom Açık-Kapalı 3400 AKTİF Muğla Merkez Krom Kapalı 36,000 AKTİF Hatay İskenderun Krom - Beklemede 9915 Hatay İskenderun Krom Açık-Kapalı 7500 AKTİF Diyarbakır Dicle Krom Kapalı 1200 Beklemede Diyarbakır Dicle Krom Kapalı 1200 Beklemede 6384 Adana Aladağ Krom Açık 1,000,000 Beklemede Adana Karaisalı Krom - Beklemede 585 Elazığ Alacakaya Krom 3 Açık- Kapalı AKTİF 3.2 Krom Cevheri Zenginleştirme Düşük tenörlü kromit cevherler kırma-öğütme işleminden sonra suyla karıştırılıp gravite yöntemine göre ayrıştırılmaktadır. İli İlçesi Cinsi Üretim Miktarı (ton/saat) Durumu Elazığ Alacakaya Krom 120 Aktif Hatay İskenderun Krom 40 Kuruluyor Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 10

11 4. Y.K. FERROKROM ÜRETİM TESİSLERİ SU YÖNETİMİ 4.1 İçme ve Kullanma Suları İçme ve Kullanma amaçlı olarak su tedariki yer altı kuyu sularından karşılanmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan kuyulardan sadece 4 tanesi aktif olarak kullanılmaktadır. KUYU YERİ KUYU NO KUYU DERİNLİĞİ (m) YIL DEBİSİ (lt/sn) KOORDİNAT DEĞERLERİ X koordinatı (kuzey) Y koordinatı (doğu) KAVAKLIK i-23/ / PUANTÖRLÜK YANI , YEMEKHANE YANI ŞALT SAHASI YANI HALI SAHA YANI BRİKETLEME TES ENTES CİVARI Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 11

12 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 12

13 4.2 Endüstriyel ve Evsel Atıksular Ferrokrom üretim tesislerinden kaynaklı endüstriyel atık sular geçirimsizliği sağlanmış kademeli lagün havuzunda toplanmaktadır. Burada toplanan atık suların bir kısmı kurulan pompa sistemiyle geri devir yapılarak cüruf soğutmada kullanılmaktadır. Arta kalan fazla atık sular ise kendi cazibesi ile Keban Baraj gölüne deşarj edilmektedir.endüstriyel Atıksu Lagün Deşarj izni mevcut olup tarihine kadar geçerlidir. Ek-6 bkz. Fabrikadaki ve Sosyal sitedeki evsel nitelikli atık suların arıtılmasına yönelik olarak, tarihinde geçici kabulü, tarihinde kesin kabülü yapılmış olan, 750 kişilik iki adet arıtma tesisi faaliyetini sürdürmektedir. Betonarme olarak inşaa edilmiş olan her iki Evsel Atık Su Arıtma Üniteleri 150 m 3 /gün debiye sahiptir. Her iki tesis de, uzun havalandırmalı aktif çamur prensibine uygun; havalandırma havuzunda asgari onsekiz saat, çökeltim havuzlarında asgari üç saat, klorlama havuzlarında da asgari yarım saat bekleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Tesislerden gerektiğinde uzaklaştırılacak fazla çamur için, birer adet çamur yoğunlaştırma ünitesi, bu ünite tabanlarından alınacak çamurun, çamur kurutma yataklarına serilerek susuzlaştırılması temin edilmiştir.üzeri kapalı olarak inşaa edilen tesislerin makine daireleri, havuzlara hakim olarak projelendirilmiş, havuzlar makine dairesinden görülebilecek ve tesise müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Atık sular tesisi cazibe ile terk etmekte, Keban Baraj gölüne verilmeden önce klorlama yapılmaktadır. Bu iki tesisie ait Deşarj İzni mevcut olup tarihine kadar geçerlidir. Ek 7-8 bkz. Atıksu arıtma tesislerindeki kontroller bu konuda hazırlanmış Kontrol Formları ile takip edilmektedir. İşletmedeki yardımcı ekipmanlar bir bakım planı çerçevesinde takip edilmektedir. Evsel Atık Su Arıtma Tesisinde ve Lagünde işletmeye yönelik, günlük kontroller Evsel Atık Su arıtma Operatörü tarafından denetlenerek, Atıksu Arıtma Tesisi Kontrol Formu na kaydedilir. Deşarj edilen sudan hergün numune alınarak Laboratuar Sorumlusu tarafından Atık Su Operatörüne ph ve sıcaklık kontrolleri yaptırılır. Haftalık olarak da ph ölçümü haricinde, KOİ ve AKM analizler yapılır. İki ayda bir kez de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından akredite olmuş Ekosistem Ltd.Şti laboratuvarından numune alma belgesi olan personelleri ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelleri nezaretçiliğinde numuneler alınır ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21.1 ve 15.2 deki parametrelerin analizleri yaptırılır tarihli Analiz sonuçları Sayfa de verilmiştir. Altı ayda bir İÇŞM personelleri tarafından iç denetlemeye esas atıksu deşarjlarından numune alınarak farklı bir akredite labaoratuvara Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21.1ve 15.2 deki parametrelerin analizleri yaptırılır. Ek bkz. Atıksu arıtma tesislerinde elektrik sarfiyatı miktarı günlük Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Kontrol Formu ile izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Sonuçlar Arıtma Tesislerinde Elektrik Sarfiyatları formunda kayıt altına alınmaktadır. Arıtma tesislerinden çok az miktarda çıkan çamurlar Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar olarak sınıflandırılmaktadır. Çamurların analizi için akredite laboratuarlarla irtibata geçilmiştir. Bertarafına ilişkin ise Elazığ Beldiyesi ile görüşmeler devam etmektedir. Mevcut Atıksu Deşarj İzinleri, Çevre İzni ve Lisans sürecinde (6-8.Bölüm) kullanılacaktır. Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 13

14 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 14

15 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 15

16 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 16

17 5. Y.K. FERROKROM ÜRETİM TESİSLERİ ATIKLARIN YÖNETİMİ 5.1 Atık Kodları ve açıklamaları * Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler dışındaki atık baskı tonerleri ( ' ün altındaki kazantozu hariç) dip külü, cürüf ve kazan tozu Diğer Curuflar Demir metal çapakları ve talaşları Kaynak atıkları * Diğer hidrolik yağlar * Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları * Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları Kağıt ve karton ambalaj Plastik ambalaj Ahşap ambalaj Metalik ambalaj Kompozit ambalaj Karışık ambalaj Cam ambalaj Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ * filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler Ömrünü tamamlamış lastikler dışındaki atık kablolar * Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları * Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar * , veya un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler , ve dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar (*) Bu işaret Tehlikeli Atıkları ifade ediyor. Tesisimizden yukarıdaki tabloda içerikleri yer alan atıklar çıkmakta olup bu atıklar fabrika sahası içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından standartlara uygun Geçici Depolama Alanında depolanmaktadır. Atıklar mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı Geri kazanım ve Bertaraf tesislerine Ulusal Atık Taşıma Formuyla verilmektedir. Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 17

18 Ferrokrom cürufları; Ferrokrom üretimi sonucu açığa çıkan cürufların tehlikesiz atık olduğu Çevre ve Orman Bakanlığı nın tarihli ve B.18.0.ÇYG sayılı yazısı ile onaylanmıştır.(ek-9) İ.T.Ü. nden alınan raporlara göre, bu cüruflar maden ocaklarının kapatılmasında, yol dolgu malzemesi olarak, asfaltta agrega olarak ve yol temelleri için kullanılabilirdir..(ek ) Ayrıca cüruflar Etibeton ve Atık Geri Kazanım SAN.TİC.A.Ş. firmasına içindeki FeCr metal kaçağının geri kazanılarak Eti Krom A.Ş.geri vermesi şartı karşılığında ücretsiz verilmektedir. Etibeton elde edilen agregalara ilişkin TSE belgesini almıştır.(ek-13, TS 706 EN belgesi) agregalar hali hazırda hazır beton, parke taşı üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bilumum alanlarda dolguda, yol-alan düzeltmede kullanılmaktadır. Devlet zamanından kalan cüruflar ile mevcut ferrokrom üretim sürecinde çıkan cüruflar fabrika sahası içerisinde düzenli depolanmaktadır. Cüruflara ilişkin iş termin planı da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmuştur.(ek-9) Yılı Atık Miktarları ATIK ADI MİKTAR BİRİM BERTARAF YÖNTEMİ EVSEL ATIK MİKATARI KG BELEDİYE ÇÖP SAHASI AMBALAJ ATIK MİKTARI KG LİSANLI GERİ DÖNÜŞÜM FİRMA TOPLANAN ATIK PİL 36 KG LİSANLI GERİ DÖNÜŞÜM FİRMA ATIK AKÜLER KG LİSANLI GERİ DÖNÜŞÜM FİRMA ATIK MADENİ YAĞLAR KG LİSANLI GERİ DÖNÜŞÜM FİRMA ATIK LASTİKLER KG LİSANLI GERİ DÖNÜŞÜM FİRMA TIBBİ ATIKLAR 15 KG BELEDİYE STERİLİZASYON ÜNİTESİNE KONTAMİNE TEHLİKELİ ATIKLAR KG LİSANLI GERİ DÖNÜŞÜM FİRMA TEHLİKELİ ATIK YAĞ FİLTRELERİ KG LİSANLI GERİ DÖNÜŞÜM FİRMA ISI KAZANI KÜLLERİ KG ÇİMENTO FABRİKASINA KATKI MALZEMESİ GERİ KAZANIM FERROKROM CÜRUFLARI TON HAZIR BETON AGREGA MALZEMESİ OLARAK GERİ KAZANIM Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 18

19 5.3 Atık Baca Gazı Tozunun Düzenli Depolanması Atık Toz, Toz Tutma Sistemi nde, gazdan arındırılan materyaldir. Filtrelerin alt kısmındaki hunilerde biriken tozlar, hunilerin altında boylamasına uzanan zincirli konveyör ile enlemesine uzanan diğer konveyöre, buradan da eğimli konveyöre aktarılmaktadır. Konveyörler vasıtası ile taşınan toz düzenli depolama sahasında bertaraf edilecektir. Taşıma sırasında toz nemlendirilecektir. Tablo: Düzenli Depolama sahası izlenecek yapılacak işlemler ve zaman süreci. Zaman Aralığı (Aylık) YIL YIL Yapılacak İşlemler 2012 O Ş M N M H T A E E K A Yer Seçimi ve Tahsis ÇED Süreci ( Fizibilite, zemin etüd, çevresel etki raporları v.s.) Uygulama Projesi Hazırlanması ve Çevre Şehircilik Bakanlık Onayı, Çevre Lisans Alınması İnşaat Süreci İşletme Programı İzleme ve Kontrol Kapatma Kapatma planında arazinin ilk haline geri kazandırılması esas alınır. Bu hususa ilişkin ÇED sürecinde gerekli taahhütler verilmektedir. 7.Bölüm 7.3.1Toz Tutma Tesisi Yatırımı başlığında ve 9.Bölüm ÇEVRESEL YATIRIM UYGULAMA PLANI 8.Maddesinde tekrar bahsedilecektir. Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 19

20 6. Y.K. FERROKROM ÜRETİM TESİSLERİ HAVA EMİSYONLARI 6.1 Kullanılan Yakıt Türleri ve Özellikleri Tablo: Y.K Ferrokrom üretiminde ve Isınma Amaçlı kullanılan Kömüre Ait Özellikler KÖMÜR SPEK DEĞER (KURU BAZ) S (Total) %0.08 max Fixed Carbon % 62,54 Kül % 6,46 max Uçucu Madde % 31 Alt Isıl Değer kcal/kg Tablo: Y.K Ferrokrom üretiminde kullanılan M.Kok Ait Özellikler M.KOK SPEK DEĞER (KURU BAZ) %0.77 max S (Total) Fixed Carbon %85,35 Kül % 12,41 Uçucu Madde % 2,09 Alt Isıl Değer kcal/kg Tablo: Y.K Ferrokrom üretiminde kullanılan Antrasite Ait Özellikler ANTRASİT SPEK DEĞER (KURU BAZ) %0.40 max S (Total) Fixed Carbon %85,23 Kül % 8,97 Uçucu Madde % 5,7 Alt Isıl Değer kcal/kg Tablo: İşletmemizdeki araçlarda kullanılan Motorine Ait Özellikler KARBON ARTIKLARI(%) ESER KÜKÜRT 0,4-0,7 OKSİJEN-AZOT(%) 0,2 HİDROJEN(%) 12,7 KARBON(%) 86,4 SU VE ÇÖKELTİ(%) KÜL(%) ESER ESER ISI DEĞERİ(Kcal/lt) 9,387 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 20

21 6.2 Hava Emisyon Kaynakları Emisyon Kaynağı Isıl Güçleri Debileri (Nm³/saat) Sıcaklık (ºC) Üretim A Fırınları Zeycanana 14 MW Üretim A Fırınları Garipbaba 14 MW Üretim B Fırınları Cansu 23 MW Üretim B Fırınları Buse 23 MW Isı Santrali Kazanı MW Isı Santrali Kazanı MW İşçi Banyosu 0,35 MW Bu belirtilen sabit hava emisyonları kaynaklarına ilaveten işletmemizde tozlu maddelerin üretimi, işlenmesi, taşınması, doldurulması, boşaltılması ve tasnifi sırasında toz emisyonları ve araç-ekipmanlardan kaynaklı Egsoz emisyonları da oluşmaktadır. 6.3 S.K.H.K.K.Y.Mevzuat Açısından Değerlendirme Tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ve yapılan değişiklikler doğrultusunda işletmelerin uyması gereken kurallar; Mevzuat Maddesi Yorumlar GEÇİCİ MADDE 5 (Ek:RG-30/3/ ) (1) (Değişik:RG- 13/04/ ) 1/4/2010 tarihine kadar emisyon izni için başvuru dosyası hazırlayıp yetkili mercie başvurmuş olan işletmecilere ilişkin emisyon izni sürecinin, 1/4/2011 tarihine kadar sonuçlandırılamaması hâlinde, emisyon izni süreci hükümsüz kalır. Bu durumda çevre izni almak için, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde başvuruda bulunmak gerekir. MADDE 10 (Başlığıyla birlikte değişik:rg-30/3/ ) (Başlığıyla birlikte Değişik:RG-13/04/ ) (2) (1) Bu Yönetmelik hüküm ve esaslarının sağlanması durumunda; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izni verilmesine hava emisyonu uygunluk kararı verilir. Sanayi tesislerinde bulunan ve ısıl güçleri >1 MW olan ısınma amaçlı kullanılan yakma tesisleri emisyon iznine tabi olmamakla birlikte bu (1) İşletmemiz emisyon izni süreci bu maddeyle birlikte Çevre İzni kapsamında diğer izinlerle birleştirilmiştir. Böylece Entegre Çevre İzni kapsamında değerlendirilecektir. Hava emisyonu uygunluk kararı alınabilmesi için aşağıdaki maddelerde belirtilen hükümlerin sağlanması gerekmektedir. İşletmemiz bu kapsamda yer almaktadır. Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 21

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI

TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI TIBBİ ATIKLARIN YAKILARAK BERTARAFI Ahmet Çağrı GÖR Tıbbi Atık Bertaraf Şefi e-posta: agor@istac.istanbul İstanbul Aralık, 2016 İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Dikkat! Tıbbi Atık TIBBİ ATIKLARIN

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları 24 Nisan 2012 TEKİRDAĞ Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK & TIBBİ ATIK STERİLİZASYON İZİN VE

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18.02.2013 1 NEDEN İZİN VE LİSANS?

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26.03.2015 1 Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3467 02.10.2013 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. İlgi: P.K.12 35801 ALİAĞA İZMİR ALİAĞA / İZMİR 27.08.2013 tarihli ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1298 16/08/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKMEKÇİOĞULLARI METAL VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş. O.S.B. 6. CADDE NO : 20 ÇORUM MERKEZ / ÇORUM İlgi: (a) 06/08/2012 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI Atık Akümülatörlerin toplanması Yönetmeliğin 12 nci maddesi Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler Tali Bayiiler Araç Bakım

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1748 25/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BAYTEM GERİ DÖNÜŞÜM MADENİ YAĞLAR METAL HURDA PLASTİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BADIRGA KÖYÜ DERİCİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21.01.2015 1 Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/498 17/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ENGİN GERİ KAZANIM TESİSLERİ PETROL ÜRN. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GÖKÇE YURT MAHALLESİ SAMSUN DEVLET YOLU NO:364 Mamak /

Detaylı

GFB Başvurularında Altın Kurallar

GFB Başvurularında Altın Kurallar 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre mevcut çevre izinleri için son geçerlilik tarihi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/382 30/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi SANN MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARSUS OSB CUMHURİYET BULVARI NO:5 AKDENİZ / MERSİN İlgi: (a) 16/04/2014

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ

HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ Hazır beton üretim tesislerinde; Agrega malzemeleri, çimento, su ve istenilen betonun özelliğine göre bazı kimyasal katkı maddelerle belirli oranlarda

Detaylı

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın n KARACA Şube MüdürüM V. ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi

Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Toz Aktif Karbon Püskürtme İle Dioksin-Furan Giderimi Sayfa 1 TÜRKTAY 19-20 Ekim 2016 Ankara Yakma Tesisi Dizayn Parametreleri Yakma Kapasite si 35.000 ton/yıl Isıl Değer Enerji kurulu güç 86 Gj/saat 5,2

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1723 21/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi MNC AKÜ METAL NAKLİYE KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş. ASO 2 ŞUBESİ Eskişehir Yolu 42. km ASO 2. OSB 2011. Cad. No:25 (100524

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150//5134 24.04.2015 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi SOM ATIK DEPOLAMA LAB. İNŞ. SAN.VE TİC. A.Ş. ÇALTILIDERE KÖYÜ DÜMBÜLDEKTEPE MEVKİİ ALİAĞA ALİAĞA / İZMİR İlgi:

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ Hasan SEÇGİN Çevre Mühendisi 10 Şubat 2016 / İSTANBUL Çevre İzin ve Lisansları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/479 12/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇEMAŞ ÇELİK VE METAL TİC.A.Ş. Ankara Asfaltı No:224 Bornova BORNOVA / İZMİR İlgi: (a) 28/10/2011 tarihli ve 10369 sayılı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150/6158 11.08.2016 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi ÖNCÜ GERİ DÖNÜŞÜM HURDA OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORHANİYE MAH. ORHANİYE KÜMEEVLERİ

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: B.18.4.İÇO ÇYÖ-155/ /06/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: B.18.4.İÇO ÇYÖ-155/ /06/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: B.18.4.İÇO.4.16.02-ÇYÖ-155/30166 11/06/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İNPLAST PLASTİK ÜRÜNLERİ VE MAKİNELERİ İMALAT PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI

ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI ÇEVRE MEVZUATINDA SON GELİŞMELER 12 Ekim 2012 ANKARA Kapsam Fabrikaların izin durumları Atık yakan tesislerde NO2 sınır değeri Bakanlıkta devam eden

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

BİRİM/LOKASYON:Sabiha Gökçen Havalimanı

BİRİM/LOKASYON:Sabiha Gökçen Havalimanı Page 1 of 5 BİRİM/LOKASYON:Sabiha Gökçen Havalimanı No Birim Ġlgili Faaliyet Atık/Doğal Kaynak Kullanımı Boyut/Tehlike Etki/Risk Etki Sıklığı (1-5) Siddet (1-5) T.E.P Önem Derecesi 1 Hat Atık yakıt (Fuel-oil

Detaylı

İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4

İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4 Çevre danışmanlık firması veya İşletme logosu (varsa) SANAYİİ A.Ş. /İSTANBUL Tesis genel fotoğrafı İÇ TETKİK RAPORU ¹ ² ³ 4../../2014. Çevre Görevlisi. Çevre Görevlisi Çevre Danışmanlık Firmasının veya

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga,

TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, TEHLİKELİ ATIK KODLARI 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar 030201*:Halojenlenmemiş

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı