Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!.."

Transkript

1 TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi / Owner on behalf of TÜRSAB Başaran ULUSOY Sorumlu Yaz şleri Müdürü / Managing Editor R za EP KMEN Yay n Yönetmeni / Editor Hümeyra ÖZALP KONYAR TÜRSAB ad na Yay n Koordinatörü/ Publication Coordinator on behalf of TÜRSAB Arzu ÇENG L Yayın Sorumlusu / Publication Executive Barış BEHRAMOĞLU Grafik Tasarım / Graphic Designer Özgür AÇIKBAŞ Çeviri / Translation Arslaner Tercüme Bask / Printing: Boyut Matbaac l k A.Ş. Tel: (0.212) Bask Tarihi: 10/10/2007 TÜRSAB Tel: (0.212) Faks: (0.212) Dikilitaş Mah. Aş k Kerem Sk.No: Beşiktaş- stanbul/türkiye / Editoryal ve Görsel Haz rl k Editorial and Visual Preparation DERG Contents çindekiler SAYI: 283 / EKİM ISSUE: 283 / 2007 OCTOBER DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!.. We are not protecting the environment!.. Şanlıurfa, tılsımlı güzel şehir... Şanlıurfa: enchanted, beautiful city Hafta sonlarınızın yeni rotası: Durusu The new route for your weekends: Durusu El emeği göz nuru; Şİle Bezİ Hand work, eye-straining work; Şİle cloth (Gauze) 300 kulaç sonra Sİsam Adası ndayız... We are on Samos Island after 300 strokes 20 Galata ve gizemleri 24 Motif Handicrafts, Geleneksel El Sanatlarımızı dünyaya tanıtıyor 30 Şanlıurfanın Dedeman ı 38 Aile ortamını aratmayan bir tatil için: Ant Apart Hotel 56 Sheraton Maslak İstanbul da hizmet veriyor 62 Dünyadan Turizm Endüstrisi Haberleri ŞUBAT YAYINCILIK Tel: (0.212) Faks: (0.212) Akarsu Cad. Arbatl Apt. No: 23/ Cihangir- stanbul/türkiye TÜRSAB DERG, Bas n Konseyi üyesi olup, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermiştir. TÜRSAB MAGAZINE is a member of the Turkish Press Council and has resolved to abide by the Press Code of Ethics. TÜRSAB DERG de yay nlanan yaz ve fotoğraflardan kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. None of the articles and photographs published in the TÜRSAB MAGAZINE maybe quoted without mentioning of resource.

2 BAŞYAZI What happened? Hani? BAŞARAN ULUSOY-TÜRSAB Başkan -The President of TÜRSAB Hani? başyazısı TÜRSAB Dergi 1993 yılı Ekim sayısında yayınlanmıştır. This editorial, titled What happened? has been published in October 1993 issue of TÜRSAB Magazine. Başaran Ulusoy un kaleminden 14 yıl önce... * 14 years ago from the pen of Başaran Ulusoy... * Yeni pazarlama döneminin başındayız yılını, olumlu ve olumsuz yanlarıyla, şansıszlıklarıyla, yılın ikinci yarısında yaşanan sıkıntılarla bitiriyoruz. Her pazarlama dönemi başında olduğu gibi yüzümüzü geçmişe değil geleceğe çevirerek yola çıkıyoruz. Gelecek için umut tazeliyoruz. Umudumuzu yitirmek istemiyoruz. Umutlanmak için çok nedenimiz var. Türkiye artık her yönüyle dinamik bir ülke. Dünya uluslar topluluğu içinde saygın konumu olan, güçlü bağları bulunan bir ülke. Sektörümüz ise, büyüyen Türkiye nin büyüyen ve kendisinden çok şey beklenen sektörü. Kendisinden çok şey beklendiği için, milyarlarca dolarlık yatırımlarla desteklendi. Çok büyük ve cazip teşviklerle beslendi. Bugün gerek Akdeniz bölgesinde, gerekse dünyada en yeni, en gelişkin konaklama tesisleri bizim sahillerimizde, büyük kentlerimizde sıralanıyor. Turistik bölgelerde alt yapı yatırımları için de önemli kaynaklar ayrıldı ve ayrılmaya devam ediliyor. Türkiye bu yatırımlara, bu desteklere layıktır. Sektörümüz ise, bu yatırımları daha şimdiden kat kat geri ödeyebilecek durumdadır. Turizm Türkiye nin geleceğidir. Dünyayla daha sıkı bağlanmasının temel anahtarlarındandır. Devletimizin, hükümetimizin her yetkilisinin de bunun farkında olduğunu, her fırsatta bu temel gerçeğin altını çizdiklerini biliyor, görüyor ve inanıyoruz. Herkesin bu temel gerçeğin bilincinde olduğunu görüyoruz da, yıllardır bir başka temel gerçeği nasıl anlatamadığımıza hâlâ anlam veremiyoruz. Üstelik bu gerçeğin, liberalleşen, piyasa ekonomisine uygun adımları hızla atmış olan ülkemizde, ekonominin çok basit bir kuralı olduğu bilindiği halde. Bu kural da şu: Çok iyi bir ürün üretebilirsiniz. Üstelik bu ürünü, dünya piyasalarına çok uygun fiyatlarla da sunabilirsiniz. Ama eğer alıcıların büyük bölümü hâlâ ürünün varlığından, cazibesinden haberdar değilse ya da ürünü yanlış tanıyorlarsa, gerektiği kadar satamazsınız. Bu işin altın anahtarı tanıtım ve pazarlamadır. Ürünün tanıtımı ve pazarlaması iyi yapılmıyorsa tanıtım ve pazarlama için yeterli kaynak ayrılmıyorsa, ürünü meydana getirmek için yapılan yatırımlar ve verilen teşviklerin yüzde biri bile tanıtım ve pazarlama için düşünülmüyorsa, yapılan yatırımlar boşa gider, zarar edersiniz. İşte biz, yıllardır bu basit gerçeği anlatamıyoruz. Anlattığımızın, anlaşıldığını sanıyoruz ama çok kısa bir süre sonra yanıldığımızın farkına varıyoruz, dehşete düşüyoruz. Bütün dünyada turizmin altın anahtarı, tanıtım ve pazarlamadır. Türk turizmi için tanıtım ve pazarlamanın önemi ise diğer turizm ülkelerine göre çok daha büyüktür. Çünkü Türkiye, çok sancılı, her tarafı ateşler içinde olan bölgenin içindedir. Türk turizmini pazarlamak, bu nedenle çok daha yoğun bir çabayı, çok daha büyük kaynakları gerektirir. seyahat acentelerimiz bu yakıcı gerçekle hergün yüz yüzeler. Pazarlama için her yurtdışına çıkışlarında bu yakıcı gerçekle karşılaşıyorlar. Ama enerjileri tükenmiyor. Çok kısıtlı kaynaklarla da olsa, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ama her seferinde de sormadan edemiyorlar: Hani seyahat acenteleri desteklenecekti? Hani pazarlamayı teşvik için uygun koşullu kredilendirme yürürlüğe girecekti? Hani bunların kararı da alınmış, iş sadece ödemeye kalmıştı? Hani? Hani?.. We are at the beginning of new marketing period. We are completing the year of 1993 with both positive and negative events, misfortunes, and difficulties experienced in the second half of the year. At the beginning of this new marketing period, similarly to the previous ones, we are starting by turning our face to the future, not the past. We are refreshing our hopes for the future. We do not want to lose our hopes. We have many reasons to be hopeful. From all perspectives Turkey is a dynamic country now. Within the international society it has a strong position with strong connections. Our sector is growing Turkey s growing sector, and there are many expectations from this sector. Since there are so many expectations, it has been supported by billions of dollars of investments. It has been fed with very big and attractive incitements. Nowadays, Mediterranean region s and the world s newest and most developed accommodation facilities are on our coasts and big cities. In touristic areas big amount of financial sources have spent and are still being spent for infrastructure investments. Turkey deserves these investments and incitements. Our sector, even now, is capable of paying back these investments in much bigger amounts. Tourism is the future of Turkey. It is one of the main keys for Turkey s better integration into the world. Every authorized person from our state and government is aware of this situation and we see and believe that in every opportunity they are underlying this basic fact. We see that everyone is aware of this fact but we do not understand why we have not been able to explain the other basic fact. Even though this fact is a simple rule of the economy in our country where liberalization and steps toward market economy have been achieved This rule: You may manufacture very good product. You may even supply this product to world markets on very appropriate price. But if most of the customers are still not aware of the existence and attractiveness of the product, or if they have wrong impression about the product, you cannot sell enough number of products. The golden key of this business is introduction and marketing. If introduction and marketing of a product is not carried out appropriately, if enough sources are not allocated for introduction and marketing, if even one percent of the investments and incitements spent to develop the product are not thought for introduction and marketing, the investments do not create any benefit and you lose money. For years we have not been able to explain this simple fact. We think that we have explained and people understood this fact but very soon we recognize that we have made a mistake and we get terrified. All around the world introduction and marketing is the golden key of tourism. Compared to other tourism countries, importance of introduction and marketing for the Turkish tourism is much bigger. Because Turkey is located in a high tension region and surrounded by various dangers. Therefore, marketing Turkish tourism requires much stronger effort and much bigger sources. Our travel agencies have to face this disturbing fact every day. Every time they go abroad for marketing purposes they come across this fact. But their energy is not running out. They continue to carry out their activities with very limited resources. But every time they ask themselves: Travel agencies were supposed to be supported. In order to encourage marketing, appropriate credits were supposed to be given. Supposedly decisions on these issues had already been taken and the only phase was the payment. What happened? What happened?..

3 DOSYA We are not protecting the environment!.. Doğamızı korumuyoruz!.. Haz rlayan-prepared by: Sunay Ünlü Yücel TÜRSAB Ar-Ge Departman -TÜRSAB Research & Development UNEP verilerine göre dünyada korunan alanların yüzölçümü toplamın yüzde 13 ü iken bu oran Türkiye de sadece yüzde 4... According to the UNEP data, in the world conserved areas are covering 13% of the total area, but this ratio is only 4% in Turkey 4 TÜRSAB

4 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ın UNEP Dünya Korunan Alanlar Takip Merkezi nden (WCMC) elde ettiği veriler üzerinden yaptığı bir araştırma, korunan alanların ülke yüzölçümüne oranı bakımından Türkiye nin dünya ortalamalarının çok gerilerinde kaldığını ortaya koydu. TÜRSAB Ar-Ge Departmanı nın WCMC nin ülke ve bölgesel verilerini karşılaştırmak suretiyle elde ettiği sonuçlara göre Türkiye de uluslararası normlara uygun statülerde korunan alan miktarının ülkenin toplam yüzölçümüne oranı yüzde 3,9 iken, dünyadaki korunan alanların toplamı dünya yüzölçümünün yüzde 12,8 ine denk geliyor (denizlerdeki 12 mil kıyı şeridi de yüzölçüme dahil). Eşsiz doğal varlıkları övünç kaynağı olan Türkiye de koruma altındaki alanların oranı o kadar az ki, bu alan da Asya/Pasifik, hatta Afrika kıtasının ortalamalarının bile altında kalıyor. Bu iki kıtadaki korunan alanların ortalaması denizlerdeki 12 mil kıyı şeridi dahil olmak üzere toplam alanlarının sırasıyla yüzde 10,5 ve yüzde 9,8 i. Avrupa kıtasındaki korunan alanların toplam içindeki oranı ise yüzde 9,11 düzeyinde. Bu oran Batı Avrupa Ülkeleri göz önüne alındığında yüzde 11,8 e çıkıyor. Koruma alanlarının oranı Türkiye nin turizmdeki bazı rakipleri ile karşılaştırıldığında da rakip ülkelerin doğal ve tarihi varlıklarını Türkiye den çok daha fazla koruma altına aldığı görülüyor. Örneğin, İspanya da korunan alanların ülkenin yüzölçümüne oranı yüzde 7,8, Fransa da yüzde 11,7 ve İtalya da yüzde 12,5. Güney Avrupa da sadece Yunanistan yüzde 2,8 oranındaki korunan alanıyla Türkiye den daha kötü durumda. WCMC dünyada korunan alanları 1a,1b, II, III, IV,V, ve VI şeklinde sınıflandırıyor ve bu kategorilerdeki alanları koruma altında kabul ediyor. Kategori 1a mutlak koruma altındaki doğal rezervleri, kategori 1b vahşi yaşam alanlarını, kategori II milli parkları, kategori III tabiat anıtlarını, kategori IV habitat ve tür yönetim alanlarını, kategori V koruma altındaki karasal ve denizlere ait güzellikleri, kategori 6 ise yönetilen kaynak koruma alanlarını gösteriyor. Türkiye de korunan alanların az olması yetmiyormuş gibi bu alanlarda özellikle de milli parklardaki yapılanma ve yönetim yapıları da gelişmiş ülkelerdekinin çok gerisinde kalıyor. Örneğin, yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Köprülü Kanyon Milli Parkı nda koruma sadece sözde var. Bu milli parkımızda pratikte hiç bir milli park faaliyeti bulunmuyor. Milli parklarımızın çoğunda da durum bundan öteye gitmiyor. İtalya dan çarpıcı örnek Roma nın güneyinde bulunan ve 50 bin hektar arazi üzerine kurulu olan Abruzzo Milli Parkı nda park yönetimi bölgenin en yüksek mülki amiri statüsünde. Bu parkta mutlak koruma alanları, tarımsal bölgeler, tampon bölgeler, turistlerin girebileceği bölge ve güzergâhlar farklı statüler kazandırılarak ayrılmış bulunuyor. Mutlak korunan alanların önemli bir bölümü köylüye ait arazilerden oluşuyor. Devlet koruma altına aldığı bu topraklar için köylülere yılda 500 bin avro kira ödüyor. İçinde dokuz adet köy bulunan parkta, yönetim her köyde farklı temalar işleyen müzeler açmış. Müze binaları otantik yöresel binaların restorasyonu sonucu parka According to a research conducted by the Association of Turkish Travel Agencies (TÜRSAB) based on the data obtained from the UNEP (United Nations Environment Program) World Conservation Monitoring Centre (WCMC), in terms of ratio of conserved areas to the total area of the country, Turkey is far below world average. TÜRSAB R&D Department conducted a study using WCMC s country and regional data. According to this study, in Turkey total conserved areas, according to international norms, is only 3.9% of the country s total area, but in the world conserved areas are 12.8% of the total area in the world (12-mile coastline in seas is included in this area). Turkey has the pride of having matchless natural areas but unfortunately area of conserved areas is very low below the averages of Asia/Pacific, even African continent. In these two continents conserved areas, including 12-mile coastline, 10.5 percent and 9.8 percent, respectively, of the total continental area. In European continent conserved areas are approximately 9.11 percent of the total area. When Western European countries are considered this ratio is reaching 11.8 percent. Compared to some of Turkey s rivals in tourism sector, these rival countries have much higher conservation ratio for their natural and historical assets. For example, ratio of conserved areas to total area is 7.8 percent in Spain, 11.7 percent in France and 12.5 percent in Italy. In Southern Europe only Greece with 2.8 percent Roma nın güneyinde bulunan ve 50 bin hektar arazi üzerine kurulu olan Abruzzo Milli Parkı nda park yönetimi bölgenin en yüksek mülki amiri statüsünde In Abruzzo National Park, located in south of Rome and has 50 thousand hectare land, the park s administration has the highest administrative authority in the area TÜRSAB 5

5 Eşsiz doğal varlıkları övünç kaynağı olan Türkiye de koruma altındaki alanların oranı o kadar az ki, bu alan da Asya/Pasifik, hatta Afrika kıtasının ortalamalarının bile altında kalıyor Turkey has the pride of having matchless natural areas but unfortunately area of conserved areas is very low below the averages of Asia/ Pacific, even African continent 6 TÜRSAB kazandırılmış. Park yeterli düzeyde koruma görevlileri ile korunuyor. Köylüler park sayesinde hem kira geliri, hem de turizm geliri elde ettikleri için parktan yana tavır alıyorlar ve burayı koruyorlar. Şimdi, çevre köyler de park sınırları içine dahil olmak istiyorlar. Alplerin Hohe Tauern i Avusturya daki Hohe Tauern Alpler in en büyük milli parkı. Toplam 1815 kilometre karelik bir alan üzerine yayılan park Avusturya Alpleri nin muhteşem zirveleri üzerinde kurulu. Parkın koruma konusundaki en önemli görevlerinden birisi bölgedeki buzul yapılarını ziyaretçi baskısından korumak ve bu trafiği yönetmek. Parkın yıllık ziyaretçi sayısı zirve yaptığı yıllarda 1,3 milyona kadar ulaşıyor. Vasat yıllarda 900 bin ziyaretçi çeken milli parkın yönetim kabiliyetleri ve yetkileri büyük. Park üç farklı eyalet içinde kaldığı halde bu bir sorun yaratmıyor. Parkın tepe yönetimi bu üç eyalet tarafından dönüşümlü başkanlık sistemiyle sürdürülüyor. Parkta yürüyüş ve araç güzergâhları çok net olarak belirlenmiş. Parkın en önemli güzergâhlarından birisi olan Großlockner High Alpine Road ta seyir terasları yapılmış. Buzulların etrafında 2 milyon avro harcanarak oluşturulan yürüyüş güzergâhları tehlikeli yerlerde açılan tünellerle conservation ratio is in worse situation than Turkey. WCMC is classifying conserved areas under 1a, 1b, II, III, IV, V, and VI categories and areas under these categories are accepted under conservation. Category 1a includes natural reserves under certain conservation, category 1b includes wild life areas, category II national parks, category III natural monuments, category IV habitat and species management areas, category V land and sea natural beauties under conservation, and category VI includes administrated source conservation areas. In Turkey the ratio of conservation is not only too low, but also construction and administration structures, especially in national park, are in worse situation than developed countries. For example, Köprülü Canyon National Park, which is being visited by hundreds of thousands of tourists, there is only alleged conservation. In practice, in this national park no national park activity is being carried out. Unfortunately in most of our natural park the situation is not better than this one. An impressive example from Italy In Abruzzo National Park, located in south of Rome and has 50 thousand hectare land, the park s administration has the highest administrative authority in the area. In this park absolute conservation sites, agricultural areas, buffer zones, areas open for tourists visit, and routes have been divided by assigning different status to each sector. Most of the absolute conservation sites belong to the villagers. The state is paying 500 thousand Euro yearly rent to the villagers for this land under conservation. There are nine villages in the park and the administration has founded museums with different themes in each village. Museums have been established in the redecorated authentic local buildings. The park is being protected by enough number of security guards. Villagers are receiving both rent and income from tourism, therefore they are protecting the park. Nowadays, other villages in the area demanding to be included into the park. Hohe Tauern of the Alps Hohe Tauern in Austria is the biggest national park in the Alps. The park has a total area of 1815 square kilometers and located on the magnificent high parts of the Austrian Alps. One of the most important tasks in the park is protection of glaciers in the area from the visitors and administrating the visitor traffic. In some periods, the park has been visited by 1.3 million visitors in a year. On an average year 900 thousand people are visiting the park in a year and the national park has wide administration capability and authorities. The park is spread over three different states but this is not causing a problem. The park is being administrated according to a presidential system and the top administration position is rotating among these three states. In the park walking and vehicle routes have been distinguished very clearly. Großlockner High Alpine Road is one of the most important routes in the park name and observation platforms have been constructed. Walking routes have been established around the glaciers by spending 2 million Euro and these routes have been supported by the tunnels constructed in dangerous areas. These routes and other attraction centers formed in other points are preventing, although it is not forbidden, overcrowding around and on the glaciers. Informative and directing signs made of natural materials have

6 desteklenmiş. Bu güzergâhlar ve başka yerlerde oluşturulan çekim ve cazibe merkezleri sayesinde yasak olmadığı halde buzulların etrafında ve üzerinde kalabalıkların oluşması engelleniyor. Doğal malzemelerden yapılan bilgilendirici ve yönlendirici işaretleme ve enformasyon levhaları kullanılmış. Park yönetimi tur ve pazarlama şirketleri kurarak parktaki turizm faaliyetlerinden gelir elde ediyor ve kendi giderleri için fon yaratıyor. İspanya nın Minorka sı İspanya nın Balear Adaları ndan birisi olan Minorka bir milli park olarak tümüyle koruma altına alınmış. Geleneksel koruma alanlarından farklı olarak içinde bir uluslararası havaalanı, 90 bin turist yatağı, bir ticari liman, kasabalar ve turizm merkezleri bulunan koca bir ada tümden milli park ilan edilmiş. Takım adalardan büyüğü olan Mayorka dan farklı olarak hâlâ doğal varlıklarını bozulmamış şekilde muhafaza eden geleneksel tarımın sürdüğü bir ada. Adada sadece kara parkı değil, bir deniz rezervi de oluşturulmuş. Minorka arazi kullanım planını geniş bir kosensusla hazırlamış. UNEP Biyosfer Rezervi statüsünü almak üzere aday olmuş ve bunu almaya hak kazanmış. Bu gelişme, adaya olan turistik ilgiyi de artırmış. Bu statüyü alabilmek için uyulması gerekli 20 temel çevre prensibine uygun özel yasalar çıkarılmış yılında adada konaklayan yabancı ziyaretçilerden günlük 1 avro eko vergi alınmaya başlanmış. Bir çok bölgede kamping ve tekne demirlemesi yasaklanmış. Adadaki doğal yapının takibi için de bir daimi bilimsel komisyon kurulmuş. Tarımsal faaliyetler daha dengeli bir şekilde yürütülmeye başlanmış. Bunlar, milli parkların yönetimine ilişkin başarılı örneklerden sadece birkaçı. Ancak, Türkiye de korunan alanların yönetimi ya da milli park yönetimi anlamında bu örneklerin bir benzerine rastlamak maalesef henüz mümkün değil. İngiltere nin en büyüğü Büyük Britanya nın 14 milli parkı, İngiltere topraklarının yüzde 10 unu oluşturuyor. Bunlardan Galler de bulunan 3 milli park Galler ekonomisine 177 milyon sterlinlik girdi sağlıyor ve bu parklarda 12 bin kişi istihdam ediliyor. Milli parkların sürdürülebilirliğinde çevrenin önemi büyük. Turizm, dinlence, çiftçilik, balıkçılık milli parklar için önemli sektörler. Broads İngiltere nin en büyük milli parkı. 303 kilometre karelik bir alana sahip. Avrupa nın en ünlü nehir ulaştırmasına sahip. Önceleri, bu su yolları deniz ulaşımında önemli iken, günümüzde daha çok ziyaretçinin eğlenmesine yönelik aktiviteler için kullanılıyor. Yılda iki milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Milli Park Broads Authority tarafından yönetiliyor. Broads Authority, milli parkın doğal yaşamını korumak, parkın doğal güzelliklerinin halk tarafından bilinmesine çalışmak, denizciliğe olan ilginin devamını sağlamak amacıyla kurulmuş yasal bir organizasyon. BA aynı zamanda Broads ta yaşayan ya da çalışan insanların ekonomik ve sosyal yaşamlarından da sorumlu. Authority, Parlamento kararıyla 1988 yılında kurulmuş. Broads ta çevrede bozulmalar meydana gelmesi sonucu böylesi bir organın oluşturulması ve parkın bu organ tarafından yönetilmesi kararı alınmış. BA da lokal yetkililerce atanmış 21 üye var. Bu üyeler Denizcilik Komitesi, Planlama Komitesi, Standart Oluşturma Komitesi nde görev yapıyorlar. BA nın çalışmaları bu komiteler içinde devam ettiriliyor. BA nın iki çeşit bütçesi var: Genel Bütçe ve Denizcilik Bütçesi. Genel Bütçe nin geliri Hükümet e bağlı olarak çalışan Çevre, Gıda ve Kırsal Bölge Departmanı tarafından sağlanıyor. Bu bütçede planlama, koruma, tanıtma, yönetim giderleri been used. The park administration is creating income sources from the tourism activities in the park by founding tour and marketing companies and creating a fund for its own spending. Spain s Minorca Minorca is one of Spain s Baleares islands and as a national park it is under conservation as a whole. Differently from traditional conservation areas, the large island with 90 thousand tourist bed capacity, one commercial harbor, towns and tourism centers, has been declared as a national park. Minorca is different from Majorca, the bigger islands in the archipelago, it still possesses its natural assets and traditional agricultural activities are still conducted. In addition to the park on the land, there is also a sea reserve. Land utilization plan has been established through a wide consensus in Minorca. It became a candidate to receive UNEP s Biosphere Reserve status and later on received this status. This development attracted more tourists to the island. In order to this status, special laws have been issued to realize 20 basic environmental principles. Beginning in 2002, foreign visitors accommodating on the island were required to pay daily 1 Euro eco tax. In many areas camping and boat anchoring are forbidden. In order to İspanya nın Balear Adaları ndan birisi olan Minorka bir milli park olarak tümüyle koruma altına alınmış Minorca is one of Spain s Baleares islands and as a national park it is under conservation as a whole TÜRSAB 7

7 Büyük Britanya nın 14 milli parkı, İngiltere topraklarının yüzde 10 unu oluşturuyor 14 national parks in the Great Britain form 10 percent of English territory 8 TÜRSAB bulunuyor. Denizcilik bütçesi ise tamamen girişlerden alınan ücretlerle oluşturulmuş. Restore edilmiş yeldeğirmenleri, kiliseler, bahçeler milli parkın cazibelerinden. Nehir üzerinde salla kilometrelerce dolaşmak da parkı oldukça ilginç kılıyor. Nehirde yaklaşık 200 kilometrelik gezinti yapılabiliyor. Yürüyüş, balık tutmak, kuş gözlemlemek, bisiklet kullanmak, kano yolculuğu park ziyaretçilerinin katılabileceği aktivitelerden. Milli parkta engellilerin ziyaretlerini rahatlıkla yapabilecekleri olanaklar düşünülmüş. Engelli arabalarının konulabileceği sandallar, yürüyüş güzergâhları, balık tutmak için uygun platformlar, engelli bisikletleri vb. parkın bu müşterilerine özel olarak hazırlanmış. Dünyanın en büyüğü Yellowstone ABD nin Wyoming Eyaleti ndeki Yellow Stone Milli Parkı yüzölçümü 8500 kilometre kareyi aşan ve Türkiye nin milli parklarının toplam alanına (9600 kilometre kare) yakın büyüklükte bir milli parktır yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen park, o coğrafyadaki yapısal çöküntülerin kısmen çok kalın lav tabakalarıyla dolmasıyla oluşmuştur. Bu volkanik görüntü olağanüstü bir manzara yaratır. Park Grand Kanyon, dünyanın en önemli ve ilginç sıcak su kaynakları, yabani koyunlar, ren geyikleri, birçok yabani hayvan çeşidiyle oldukça ilgi gören bir parktır yılında 2 milyon 836 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Yaz aylarında milli parkta çalışan sayısı 3500 kişiye ulaşıyor. Diğer zamanlarda ise yaklaşık 800 kişi parkta hizmet veriyor. Milli parkta 9 müze, 2238 yatak kapasitesine sahip 9 konaklama merkezi, 2 binden fazla kamp yapılabilecek saha, 49 piknik alanı var. Parkta ayrıca 20 ye yakın lokanta ve atıştırma yerleri bulunuyor. Parkın önemli bir bölümü engelli ziyaretçilerin kendi follow the natural habitat on the island a permanent scientific commission has been founded. Agricultural activities have being conducted more carefully. These are just few examples of successful national park administration. Unfortunately in Turkey, in terms of conserved areas administration or national parks administration, it is not possible to find examples like the ones mentioned above yet. England s biggest one 14 national parks in the Great Britain form 10 percent of English territory. Among these parks, 3 national parks are creating 177 million sterling income for the economy of the Wales and 12 thousand people are being employed in these parks. The environment has a big importance in sustainability of natural parks. Tourism, relaxation activities, farming, fishing are important sectors for national parks. Broads is the largest national park in England. It has an area of 303 square kilometers. It has the most famous river transportation in Europe. Formerly these sea ways used to be important for transportation purposes, but nowadays they are mostly used for the purpose of entertainment activities for visitors. Two million people are visiting the park in a year. The national park is administrated by the Broads Authority. The Broads Authority is a legal organization founded for purposes of protecting natural life in the park, introducing natural beauties of the park to the public, and sustaining the interest in oceans. At the same time the BA is responsible from economic and social lives of the people living in Broads. The Authority was founded in 1988 by a parliament decision. In Broads degenerations took place in the environment and in order to prevent these changes it was decided to form such an organ and to administer the park via this organ. The BA has 21 members appointed by local authorities. These members are serving in the Sea Committee, Planning Committee, and Standard Formation Committee. The BA s activities are taking place within these committees. The BA has two types of budgets: General Budget and Sea Budget. Income of the General Budget is provided by Environment, Food, and Rural Area Departments working under the governmental authority. In this budget there are protection, introduction and administration expenses. Sea Budget is totally formed of the income earned from entrance fees. Restored windmills, churches, and gardens are attraction centers of the national park. Sailing on a raft in the river for many kilometers is making the park very interesting. It is possible to sail on the river for approximately 200 kilometers. Visitors can participate in many activities like walking, fishing, bird observation, cycling, canoeing, and travelling. In the national park necessary measures have been taken for making handicapped visitors visits comfortable. Boats for placing handicapped visitors seats have

8 ABD nin Wyoming Eyaleti ndeki Yellow Stone Milli Parkı yüzölçümü 8500 kilometre kareyi aşan ve Türkiye nin milli parklarının toplam alanına (9600 kilometre kare) yakın büyüklükte bir milli parktır Yellowstone National Park is located in the United State s Wyoming state and its total area is exceeding 8500 km 2 it is almost as big as total areas of all national parks in Turkey (9600 km 2 ) 10 TÜRSAB başlarına gezinmelerine olanak sağlayacak donanıma sahip. Engelli ziyaretçiler, parkın hangi olanaklarından ve nasıl yararlanabileceklerine ilişkin bilgilere web ya da broşürler aracılığıyla rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Engellilere de hizmet veren otel, kamp alanları, lokantalar, kullanılabilecek tekerlekli sandalyeler, duşlar vb. park içindeki birçok ofis de engellilerin de rahatlıkla girip-çıkabileceği biçimde yapılmış. Parkta verilen servisler: Bot kiralama, kamp yapma (park kamp için gerekli olan her tür olanağa sahip. Parkta 12 tane kamp merkezi bulunuyor. Parkın dışında da birçok kamp merkezi var. Kampın içinde ayrıca benzin servisi veren istasyonlar, kitap satan dükkânlar, posta ofisleri, konaklama merkezleri bulunuyor. Parkta at binme hizmeti de veriliyor. Kış aylarında ise parkta kar yürüyüşleri, kar arabalarıyla gezinti, kayak, vahşi yaşam turları gibi çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Parkın yönetimi ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Milli Park Hizmeti (NPS) tarafından yürütülüyor. Parkın yıllık işletme bütçesi 23,7 milyon dolar. Parka Yellowstone Vakfı ve diğer sponsorlar tarafından 2005 yılında 1932 milyon dolarlık bağış yapılmış. Vakıf, parkın geliştirilmesi amacıyla kurulan kâr gütmeyen bir kuruluş. Park, ticari ya da ticari olmayan birçok kuruluştan sponsorluk desteği alıyor. been designed, walking routes, convenient fishing platforms, handicapped cycles etc. have been provided for these customers. The largest one in the world: Yellowstone Yellowstone National Park is located in the United State s Wyoming state and its total area is exceeding 8500 km2 it is almost as big as total areas of all national parks in Turkey (9600 km2). The park was declared as a world heritage site by UNESCO in The park was formed as a result of thick lava layers filling structural geographic deep shapes. This volcanic view is creating a magnificent scene. Grand Canyon with its most important and interesting hot water resource in the world, wild sheep, deer, and many other wild animals is a very popular park. In million 836 thousand people visited the park. In summer season up to 3500 people are being employed in the park. In the rest of the year approximately 800 people work in the park. In the national park there are 9 museums, 9 accommodation centers with a total 2238 bed capacity, more than 2 thousand sites for camping, and 49 picnic areas. In addition, there are approximately 20 restaurants and fast food areas in the park. Big part of the park has been equipped for handicapped visitors so they can visit the park without receiving any assistance. Handicapped visitors can obtain information about conditions and opportunities in the park from the web site or brochures. There are hotels, camping sites, restaurants, wheel chairs, showers etc. which can be used by handicapped visitors. Many offices in the park is designed for easy access of the handicapped visitors. Services offered in the park: boat renting, camping (the park has all necessary opportunities required for camping). There are 12 camping centers in the park. There are also several camping centers out of the park. In addition to these facilities, there are also gas stations, bookstores, mail offices, accommodation centers in the park. Horse riding service is also provided in the park. In winter season, snow walks, snow board trips, skiing, wild life tours and similar activities are conducted in the park. The park is administrated by the National Park Services, which works under the authority of US Secretariat of Domestic Affairs. The park s yearly management budget is $ 23.7 million. $932 million has been donated to the park in 2005 by the Yellowstone Foundation and other sponsors. The foundation is a non-profit organization which was established to develop the park. The park is receiving sponsoring support from many commercial and noncommercial organizations.

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor TRAVEL TURKEY İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 TÜRSAB HİLTON ANTAKYA MÜZE OTEL HİLTON ANTAKYA MUSEUM HOTEL DİLEK YARIMADASI DİLEK PENINSULA TRAVEL TURKEY

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists çindekiler Contents Sayı: 305 / Kasım 2010 Issue:

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI:

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 TÜRSAB 18 MART ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERI NIN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! HAPPY 100 TH ANNIVERSARY

Detaylı

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from

Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from Bir başkadır İstanbul da bahar Spring in İstanbul is something different Kötülüklerden koruyan en zarif tılsım The most elegant charm protecting from harm Tarihin ve uygarlığın başladığı topraklar The

Detaylı

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2013 DECEMBER 342 TÜRSAB DERGİ DERGİ Şubat / February 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaylı

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most beatiful imperial garden Ihlamur Palace Kaya evleri,

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik Pendik on the Verge of Civilization Medeniyetin Eşiğinde Pendik Medeniyetin Eşiğinde Pendik Pendik on the Verge of Civilization Yönetmen/Director Ekrem OKUTAN Abdurrehim BAYRAM Hazırlayan/Editors Mustafa

Detaylı

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2011 APRIL-MAY-JUNE 2011 SAYI 1 ISSUE 1 TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums Kültür ve Turizm Bakanı ERTUĞRUL GÜNAY: Müzelerimiz emin ellerde Minister of

Detaylı

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY AFRİKA HEP HAZIR, PEKİ YA SİZ? AFRICA IS ALWAYS READY FOR YOU, WHAT ABOUT YOU? HOŞGELDİN YENİ YIL! WELCOME

Detaylı

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 4, ISSUE NO: 13, JULY - SEPTEMBER 2013 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 13 TEMMUZ / EYLÜL 2013 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY Çok Özel Röportaj TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic

Detaylı

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ EKİM-KASIM-ARALIK 2011 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2011 SAYI 3 ISSUE 3 Yeni bir müzemiz oldu: GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ We have a new museum: Gaziantep Zeugma Mozaic Museum KÜLTÜRE ve SANATA CAN SUYU:

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Kış - 2014 Sayı: 02 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Winter 2014 Issue: 02 KAYAK CENNETİ: İSVİÇRE SKI HEAVEN SWITZERLAND Bizden

Detaylı

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:91 A Ğ USTOS/AUGUST 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DÜNYA YÖNÜNÜ ARARKEN TÜRKİYE

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

Yayın Kurulundan Merhabalar Hello from the Editorial Board

Yayın Kurulundan Merhabalar Hello from the Editorial Board YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD Yayın Kurulundan Merhabalar Hello from the Editorial Board Değerli NAB ER okurları, Keyifli ve hareketli geçen bir yazın ardından soğuk kış günlerine yeniden Merhaba dedik.

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

1 2 3 Değerli Atraxion Okuyucuları, Dear valuable Atraxion Readers, İlk sayımıza verdiğiniz olumlu tepkilerle yolumuza daha güçlü adımlarla devam edebileceğimizi fark e rdiğiniz için teşekkür ederiz. We

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 0 8 S O N B A H A R - F A L L 2 0 1 0 Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview

Detaylı