Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB"

Transkript

1 TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi / Owner on behalf of TÜRSAB Başaran ULUSOY Sorumlu Yaz şleri Müdürü / Managing Editor R za EP KMEN Yay n Yönetmeni / Editor Hümeyra ÖZALP KONYAR TÜRSAB ad na Yay n Koordinatörü/ Publication Coordinator on behalf of TÜRSAB Arzu ÇENG L Yayın Sorumlusu / Publication Executive Barış BEHRAMOĞLU Tasar m / Design Şubat Yay nc l k Grafik Uygulama / Graphic Designer Özgür AÇIKBAŞ Çeviri / Translation: Tri-A Dil hizmetleri Bask / Printing: Boyut Matbaac l k A.Ş. Tel: (0.212) Bask Tarihi: 08/12/2006 TÜRSAB Tel: (0.212) Faks: (0.212) Dikilitaş Mah. Aş k Kerem Sk.No: Beşiktaş- stanbul/türkiye Editoryal ve Görsel Haz rl k Editorial and Visual Preparation DERG Contents çindekiler DOSYA TAR H GEZİ SAYI: 273 / ARALIK ISSUE: 273 / 2006 DECEMBER TAR H ÇOK RENKL L Ğ N ÜLKES MEKS KA THE COUNTRY OF COLORFULNESS MEXICO SANDIKLARDA SAKLI SARAY YAŞAMI SERGİSİ EXHIBITION OF PALACE LIFE HIDDEN IN CHESTS CENNET N B R D ĞER ADI: PANAMA SYNONYM OF PARADISE: PANAMA OSMANLI HANEDANLIĞI NDA SARAY DÜĞÜNLER PALACE WEDDINGS ON THE OTTOMAN DYNASTY 18 İstanbul un kalbinde 5 yıldızlı bir otel; World Park Hotel 22 Class Hotel; yerli ve yabancı turistlerin tarihle buluşma noktası 34 Oteller Bayrama ve Yılbaşı Gecesi ne hazırlanıyor! 42 Türkiye nin en organik ve ödüle doymayan Zeytinyağları: Laleli 46 Rafine bir ortamda, keyifli saatler: Erguvan 49 Tango Pasion İstanbul da 52 Dünyadan Turizm Endüstrisi Haberleri 54 Doğumunun 125. yılında Atatürk Gezileri 60 Avrupalı Rehberler İstanbul daydı! ŞUBAT YAYINCILIK Tel: (0.212) Faks: (0.212) Akarsu Cad. Arbatl Apt. No: 23/ Cihangir- stanbul/türkiye TÜRSAB DERG, Bas n Konseyi üyesi olup, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermiştir. TÜRSAB MAGAZINE is a member of the Turkish Press Council and has resolved to abide by the Press Code of Ethics. TÜRSAB DERG de yay nlanan yaz ve fotoğraflardan kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. None of the articles and photographs published in the TÜRSAB MAGAZINE maybe quoted without mentioning of resource.

2 BAŞYAZI Culture Arts and İstanbul Kültür Sanat ve stanbul BAŞARAN ULUSOY-TÜRSAB Başkan -The President of TÜRSAB Bugün en çok turist çeken, dünya çapında metropoliten kentlerde, kentin, tarihsel mirası, müzeleri, eski sokak ve mekânları, meydanları, eğlence, gece yaşamı, rekreasyon, alışveriş imkânları gibi cazibelerin yanı sıra, kültür ve sanat yaşamı belki de kent imajının oluşmasında en önde gelen özelliklerdir. Bu bağlamda örneğin Londra, turistlerin doldurduğu tiyatroları ile; Roma ve Viyana, operaları ile; Paris, resim müzeleri ve çağdaş galerileri ile hatırlanır. Özellikle kültürel yaşam ve güzel sanatlar etkinlikleri kentin, çağdaş yaşam kalitesi ve imajı açısından çok büyük önem taşır. Bu bağlamda talep yapısını ve dolayısıyla kitle turizmi imajını değiştirmek isteyen İspanya, kültürel ve kaliteli yaşamı vurgulamak üzere, reklamlarda operayı etkili bir öğe olarak kullandı. Mısır ın herkesin beğenisini kazanan TV reklamları, Osmanlılar Dönemi nde Hidiv İsmail Paşa nın, Süveyş Kanalı nın açılışı için Guiseppe Verdi den bestelemesini istediği Aida Operası ile o büyük etkiyi yarattı. Bazen düşünüyorum; acaba Taksim Meydanı ndan geçen kaç turist Atatürk Kültür Merkezi nde, uluslararası düzeyde konser, tiyatro, opera, bale temsillerinin icra edildiğinin farkında!.. Pazar ülkelerde kaç kişi, İstanbul un uluslararası çapta sanat festivalleri ile, popüler müzik festivalleri ile, bienalleri ile, plastik sanatlar sergileri ile ve diğer kültürel sanatsal etkinlikleri ile artık Avrupa nın önemli sanat merkezlerinden biri olduğunun farkında? İstanbul un kültürel yaşamının önemli bir yönünü oluşturan güzel sanat etkinlikleri sadece turist çekmek için değil, kentin imajının yükseltilmesi açısından üzerinde durulması gereken bir konudur. Doğu ile Batı nın buluştuğu bu eşsiz kentte, eski ile yeniyi, gelenekselle çağdaşlığı birlikte sunan bu kültür zenginliği, kent imajının yaratılması açısından sanıyorum büyük önem taşıyor. Saygılarımızla, Today the world-class metropolitans attracting numerous tourists create a center of attraction not only for their cultural heritage, museums, old town centers, nightlife, entertainment activities, recreation or shopping facilities but also for the culture and arts. These two aspects are probably the most important constituents cultivating the image of a city. Within this standpoint, we can safely say that London is recognized for the theatres brim with tourists, while Roma and Vienna are famous for their operas. Likewise Paris is associated with painting museums and modern galleries. Especially the culture life and fine arts are crucial for the image and modern life quality of a city. Within this frame, Spain, who wants to change the structure of demand and thus its image of mass tourism destination, is using opera as a forceful element in its commercials with the purpose of emphasizing quality life and culture. The TV commercials of Egypt, admired by every one, created that huge effect by the Aida opera composed by Giuseppe Verdi, for the opening ceremonies of the Suez Canal upon the order of Hidiv İsmail Pasha. At times I cannot help wondering if there the tourists are aware that Atatürk Cultural Center is housing international concerts, theatres, operas and ballets! How many people from market countries are aware that İstanbul is among the most important art centers of Europe with its international art festivals, pop music festivals, biennials, plastic art exhibitions and other cultural and artistic activities? The fine arts activities, important elements of the city s culture life, should not only be regarded as means of tourist attractions but also as tools for polishing the image of the city. In this unique city bridging East to West, I believe that this cultural wealth blending traditional with contemporary is of prime importance for the formation of a new city image. Cordially yours,

3 DOSYA The country of colorfulness Mexico Çok renkliliğin ülkesi Meksika Haz rlayan-prepared by: Cengiz Yücel TÜRSAB Ar-Ge Departman -TÜRSAB Research & Development Meksika da turizm endüstrisi oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Öncelik 3S te olmasına karşın, golf, kongre, ekoturizm, av, dalış son yıllarda yıldızı parlayan diğer turizm çeşitleri In Mexico, the tourism industry has a wide product range. Although the basic segment is the 3S, some other tourism segments, like hunting, scuba-diving, ecotourism, golf and congress, recently gained popularity 4 TÜRSAB

4 Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi nin (WTTC) öngörülerine göre 2013 yılına kadar yıllık yüzde 9.5 ile dünyanın en hızlı büyüyecek 2. turizm destinasyonu olacak olan Meksika, sanatsal ve kültürel zenginlikleri ile Kuzey Amerika nın önemli bir turizm ülkesi. Meksika nın birçok şehri ve bölgesi Aztek ve Maya Uygarlıkları nın tarihi eserleri ve antik şehirleriyle dolu. Maya Uygarlığı nın ilk kolonilerinden birinin, Meksika nın güneyinde bulunan Yucatan Yarımadası nda olması da Meksika yı kültürel cazibeleri açısından oldukça zenginleştirmiş. Ülkenin kültürel çeşitliliğinde 1800 lü yıllara kadar İspanyol sömürgesi altında yaşamış olmalarının etkisi de büyük. Meksika nın birçok şehrinde, özellikle Orta Meksika da, İspanyol mimarisiyle yapılmış görkemli bina ve kiliselere rastlamak mümkün. Meksika nın bitki örtüsü ve iklimi de kültürel cazibeleri kadar çok renkli. Çöllerden, tropikal yağmur ormanlarına kadar değişen bir bitki yapısına sahip. Bu nedenle, ülkenin sunduğu turizm olanakları da oldukça çeşitli. Meksika ekonomisi sanıldığı kadar kötü değil Günümüzde 105 milyon olan Meksika nüfusunun 2014 yılında milyona ulaşması bekleniyor. Latin Amerika Bölgesi nin kişi başına düşen geliri en fazla olan ülke konumunda olmasına karşın, Dünya Bankası verilerine göre nüfusun yüzde 50 si hâlâ fakir. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler bu ülkede de farklı yaşam biçimlerini çıkarıyor karşımıza. Zengin ile fakir, güney ile kuzey, kentli ile köylü arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. Bununla birlikte, Meksika ekonomisi denilince pek de kötü bir tablo çıkmıyor karşımıza. Son 10 yıl içinde ülke ekonomisinde önemli gelişmeler kaydedildiği ifade ediliyor. Ocak 1994 te, Meksika nın Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması nı imzalaması, ekonominin seyrini değiştirmiştir. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte ülkede yaşayan nüfusun hayat standartları üzerinde de bazı değişimler yaşanmıştır. Ancak, ülke ekonomisindeki bu gelişme According to the estimations of the WTTC (World Travel and Tourism Council) until 2013, Mexico will be the second fastest growing tourism destination with an annual boost of 9.5%. With its artistic and cultural wealth, Mexico is an important tourism destination of North America. Many cities and regions of the country is brim with the historic findings and antique cities of the Aztec and Maya civilizations. The fact that one of the first colonies of Maya civilization was settled in the Yucatan Peninsula in southern Mexico enriches the cultural attractions of the country. The cultural wealth of the country is partially owed to being a Spanish colony until 1800s. In many Mexican cities, especially in Central Mexico, there are glittering buildings and churches in Spanish architecture. The climate and nature in Mexico is at least as colorful as its cultural attractions. It has a rich flora, varying from tropical rain forests to deserts. So, the country has so much to offer to tourism. Mexican economy is better than you think The population of the country, which is around 105 million today, is expected to rise to million by Although Mexico has the highest income per capita among all the Latin American countries, the World Bank figures show that 50% of the population is still poor. The imbalanced and unfair income distribution led to different life styles in this country. The insurmountable gap between the rich and the poor, north and south, urban and rural is gradually growing. However, a closer look at the Mexican economy shows that the country is doing better than most people think. It is stated that important improvements were achieved in economy in the last decade. In 1994, when Mexico signed NAFTA- North America Free Trade Agreement, together with the USA and Canada, the economy changed gear. Following the agreement the life standard of the country s people underwent some changes, which were not easy to handle. These changes led to new problems. By the end of 1994, Mexican peso was severely devaluated due to the imbalance created by the trade deficit. Consequently, the economy suffered a harsh stagnation. By the end of 1995, economy was already revived. In 2000 the country started to perform quite well. This revival led to some consumer habit changes. The consumption of luxurious goods, which started to pour into the country, simply boosted. Spending freely, Mexican people began to show interest in far and deluxe destinations for travels. USA is the top destination In 2004 almost 13.1 million Mexicans traveled abroad for at least one night stay. This figure is expected to reach 17 million in The top destination is the USA, which is followed by Spain and Canada. El Salvador and France are at the fourth and fifth rows, respectively. The purposes of the travels abroad and their distribution Meksika nın Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması nı imzalaması, ekonominin seyrini değiştirmiştir In 1994, when Mexico signed NAFTA- North America Free Trade Agreement, together with the USA and Canada, the economy changed gear TÜRSAB 5

5 Meksika turizm endüstrisini öncelikli sektör konumuna getirebilmek amacıyla bakanlık, yıllarını kapsayan Ulusal Turizm Programı oluşturmuştur With the objective of assigning priority to the Mexico s tourism industry, the Ministry designed a National Tourism Program for period hiç de kolay olmamış yılının sonlarına doğru, Meksika nın dış ticaretinde meydana gelen açığın ekonomide yarattığı dengesizlik, Meksika Pezosu nda ciddi bir devalüasyona neden olmuş, bu da ekonomide ciddi bir durgunluk yaratmıştır. Bununla birlikte, 1995 sonlarına doğru ekonominin yeniden canlanmasıyla birlikte Meksika, 2000 yılına gelindiğinde, ekonomide önemli bir aşamaya gelmiştir. Bu canlanma, tüketimde de bazı değişimleri beraberinde getirmiştir. Özellikle lüks tüketim ürünlerine olan yönelim oldukça artmıştır. Bunda, ülkeye giren lüks markaların etkisi de büyük. Harcamalardaki özgürlük, seyahat seçiminde uzak ve lüks destinasyonlara yönelimi de artırmıştır. Yurtdışı seyahatlerde ABD ilk sırada 2004 yılında yaklaşık 13.1 milyon Meksika vatandaşı en az 1 gece konaklamalı yurtdışı seyahati gerçekleştirdi. Bu rakamın 2010 yılında 17 milyona ulaşması bekleniyor. En fazla ziyaret edilen ülke ABD iken, onu İspanya ve Kanada izliyor. El Salvador ve Fransa, sırasıyla 4. ve 5. sıralarda yer alıyor. Yurtdışına çıkanların yüzde 58 i tatil amacı taşıyorken, yüzde 15 i akraba ziyareti, yüzde 11 i eğitim, yüzde 6 sı iş amacını taşıyor. Yurtdışına çıkanların yüzde 60 ı, 1-7 gece arası konaklama gerçekleştiriyorken, 15 gece ve üzeri konaklayanların oranı ise yüzde 15. Turizm Araştırma Merkezi, Bölgesel Gelişim Departmanı, Turizm Yatırım ve Planlama gibi departmanlar bulunuyor. Meksika turizm endüstrisini öncelikli sektör konumuna getirebilmek amacıyla bakanlık, yıllarını kapsayan Ulusal Turizm Programı oluşturmuştur. Programın ana hedeflerinden biri, sektörün ürün ve bilgi ağını güçlendirmek. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hedeflenen programa halihazırda ulaşılmış durumda. AMAV a üyelik üç yıllık tecrübeyle mümkün Meksika nın önemli turizm örgütlerinden Meksika Seyahat Acentaları Birliği AMAV 1938 yılında kurulmuştur. AMAV a üyelik üç farklı kategoride gerçekleşiyor. Aktif üyeliğe, üç yıl endüstride tecrübesi olan seyahat acentaları üye olabiliyor. Bu üyeler hem seslerini duyurma hem de oy verme hakkına sahipler. İşbirliği Üyeliği ne ise konaklama, yeme-içme, ulaştırma vb. gibi sektörün diğer temsilcilerinden olan kuruluşlar üye olabiliyorlar. Fakat bu üyelikte oy verme hakkı bulunmuyor. Üçüncü üyelik ise onursal üyelik. Burada da oy verme hakkı yok. AMAV ın 785 aktif üyesi bulunuyor. ABD belirleyici rol oynuyor Dünya Turizm Örgütü nce verilen bilgiye göre Meksika turizm endüstrisi son 5 yıl içinde yüzde 6.3 ile dünya ortalaması olan yüzde 5.5 in üzerinde artış gösterdi. Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) verilerine göre ise Meksika turizmi, 2013 can be summarized as: Holiday (58%), Visiting Relatives (15%), Education (11%), and Business (6%). While 60% of the travels last for 1-7 days, 15% last for 15 days or over. Tourism sector functions under the Ministry In Mexico, the tourism sector is functioning under the Ministry of Tourism. The Ministry has subdivisions like Tourism Research Center, Regional Development Department, Tourism Planning, Investment and Planning, etc. With the objective of assigning priority to the tourism industry, the Ministry designed a National Tourism Program for period. One of the main targets of the program is to strengthen the information network and product range of the sector. The ministry reports that the targets have already been achieved. Three-year-long experience needed for AMAV Membership AMAV, Mexican Association of Travel Agencies, one of the most important tourism associations of the country was established in Agencies with threeyear experience are accepted to membership. These members are entitled to vote and express their ideas on the agenda topics. The other institutions, representing the sector with other facilities like, catering, transportation, accommodation, etc are given Cooperation Membership, which is not entitled to vote. The third membership type is honorary Sektör Turizm Bakanlığı na bağlı olarak yürütülüyor Meksika da turizm sektörü Meksika Turizm Bakanlığı na bağlı olarak yürütülüyor. Bakanlığın altında ise 6 TÜRSAB

6 yılına kadar yüzde 9.5 ile dünyanın en fazla büyüyecek 2. ülkesi olacak. Bununla birlikte Meksika nın turizm endüstrisinin ABD ye oldukça bağımlı olduğunu belirtmekte yarar var. Ülkeye gelen ziyaretçilerin yüzde 80 ini ABD liler oluşturuyor. Bu nedenle ABD de yaşanan en küçük siyasi ya da ekonomik gelişme Meksika turizmini yakından etkiliyor yılında 100 milyona yakın kişi Meksika yı ziyaret etti. Bunların 22 milyona yakını en az bir gece konaklama gerçekleştiren turistler. Gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 70 ini günübirlik ziyaretler oluştururken, 5 milyona yakın kişi ise Meksika ya kruvaziyerler aracılığıyla geliyorlar. Meksika da iç turizm de oldukça hareketli yılında 53.5 milyon Meksika vatandaşı otel ve benzeri konaklama merkezlerinde kaldı. Rakamlarla Meksika Meksika nın 2005 yılı turizm geliri ise 11 milyar 803 milyon dolar. Bunun 9 milyar doları en az bir gece konaklama gerçekleştiren turistlerden elde edilen gelir. Meksika da turizm ülkenin 3. büyük sektörü. GSMH ye katkısı yüzde 8.3 civarında. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2004 yılında uluslararası ziyaretçi sayısında Meksika 8. sırada yer alırken, gelirlerde ise 10. sırada bulunuyor. Meksika Turizm Sekreterliği SECTUR membership, which does not have a right to vote, either. AMAV has 785 active members. USA plays a determinant role According to the data released by World Tourism Organization, in the last 5 years, the Mexican tourism industry grew 6.3%, which is above the world average of 5.5%. Statistics of the WTTC (World Travel and Tourism Council) show that until 2013, Mexico will be the second best growing country in tourism with 9.5%. We should also underline that the Mexican tourism is highly dependent on the US. 80% of the foreign visitors of the country are from America. Therefore, even the smallest political or economic development in the US has a direct effect on Mexican tourism. In 2005, Mexico welcomed almost 100 million visitors, 22 million of them stayed at least for one night. In other words, 70% of the country s visitors come to Mexico for a daily trip. It is also stated that about 5 million travelers visit the country via cruises. The internal tourism of the country is very lively as well. In million Mexican citizens stayed in hotels or similar facilities. Mexico in figures The annual tourism income of Mexico is $11.8 billion for $9 billion of this amount was obtained from the tourists, who spent at least one night in the country. Tourism is the third largest industry in Mexico. Its contribution to the GNP is around 8.3%. According to the statistics of the World Tourism Organization, Mexico ranks eighth by the number of international visitors in 2004, while its tourism income ranks tenth. According to the data released by SECTUR, Mexican Tourism Secretariat, the Caribbean- Mexico is the top cruise destination of the world. It is estimated that in 2005 almost 53% of the 11 million cruise passengers anchored at a Mexican marina. Port Cozumel in Mexico is one of the largest ports of the world, with a share of 23%. The number of hotels in Mexico is around % of these hotels are 1-5 star ones. 18%, on the other hand, have no category. As of 2004, the bed capacity of the country is upward of 1 million. The occupancy ratio is 51.38%. Golf tourism rules Golf tourism is one of the segments the Mexican tourism industry attaches the utmost importance. It is believed that the country income can only be increased via niche markets. Golf tourism is regarded as a leading niche market. According to the data given by Mexican tourism authorities, the government backs projects to be realized at places nearby Meksika nın birçok şehri ve bölgesi Aztek ve Maya Uygarlıkları nın tarihi eserleri ve antik şehirleriyle dolu Many cities and regions of Mexico is brim with the historic findings and antique cities of the Aztec and Maya civilizations TÜRSAB 9

7 Meksika nın renkli kültürü el işlerine ve sanata da yansıyor. The colorful culture of Mexico is reflected on arts and handcrafts. 10 TÜRSAB tarafından verilen bilgiye göre Meksika- Karayipler dünyanın en fazla kruvaziyer turizmi yapılan destinasyonu yılında tahmini olarak ifade edilen 11 milyon kruvaziyer yolcusunun yaklaşık yüzde 53 ünün Meksika Limanı na uğradığı ifade ediliyor. Meksika nın Cozumel Limanı ise yüzde 23 lük payla dünyanın en büyük limanlarından biri. Meksika daki otel sayısı yaklaşık 515 bin civarında. Bunlardan yüzde 82 si 1-5 yıldızlı oteller. Yüzde 18 inin ise kategorisi bulunmuyor. Meksika nın yatak sayısı 2004 yılında 1 milyonu aşmış durumda. Ülkenin doluluk oranı ise yüzde Golf turizmi önem taşıyor Golf turizmi, Meksika turizm endüstrisinin son yıllarda büyük önem verdiği turizm türlerinden biri. Ülke ekonomisine daha fazla girdi sağlamanın ancak niş pazarlara girmekle mümkün olacağı düşünülüyor ve golf turizminin Meksika niş pazarının önde gelen turizm çeşidi olacağına inanılıyor. Meksika turizm yetkililerinden verilen bilgiye göre hükümet, Cancun gibi büyük mega projeler yerine, deniz kıyısına yakın yerlerde oluşturulacak projeler üzerinde duruyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde golf severlerin Meksika da yeni gelişmelerle karşılaşacağı ifade ediliyor. Meksika da Turizm Yatırımları Meksika turizm endüstrisine yönelik yatırım talebi son yıllarda yerli ve yabancı olmak üzere artmış durumda. Turizm sektöründe yılları arasında 11.6 milyar dolarlık yatırım hedefleyen Meksika turizm sektöründe 2005 yılında 10.6 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırım gerçekleştirilmiş bulunuyor. Bunun 9.7 milyar doları özel sektör kuruluşlarına ait milyon dolar pazarlama amaçlı yatırımlara ayrılırken, 525 milyon dolar ise turizm altyapılarına harcandı. Meksika Hükümeti, 1974 yılında turizm beldesi olarak ilan ettiği 5 bölgeye daha fazla yatırım çekmek amacıyla Fonatur adında bir yapı oluşturdu. Cancun, Los Cabos, Ixtapa, Loreto ve Huatulco tatil bölgelerinden sorumlu Fonatur, yatırım yapmak isteyen yerli-yabancı kuruluşlara her türlü desteği veriyor. Ülkeye giren yabancı turizm gelirlerinin neredeyse yüzde 54 e yakını bu tatil bölgelerinden elde ediliyor. 5 yıldızlı otellerin yüzde 40 ı da bu destinasyonlarda bulunuyor. Uluslararası turizm, Meksika Hükümeti nin öncelikli hedeflerinden biri olduğu için, yabancı sermayeye özel kolaylıklar sağlanmış durumda. Birçok alanda yabancı girişimci yüzde 100 sahibi olduğu yatırımlar ya da ortaklıklar gerçekleştirebiliyor. Fonatur da yatırımcıya özel güvenlik önlemleri sağlıyor. Hükümet ise bu yeni yatırımlara ciddi destekler veriyor. Meksika Hükümeti, 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yabancı turistlere yaptıkları alışverişin vergi iadesini geri alma şansı getirdi. Yaklaşık harcamanın yüzde 15 i anlamına gelen bu olanaktan yararlanabilmek için bilet ücretinin turist başına en az 110 dolar olması gerekiyor. Ucuz havayollarında artış Meksika da ekonomik uçuşlara olan ilgi gün geçtikçe artıyor yılında Meksika hava filosuna üç yeni ucuz havayolu şirketi katıldı: Click Mexicana, Avolar ve Interjet yılında ise Volaris Aerolíneas Mesoamericanas ve Viva Aerobus gibi yeni havayollarının katılması bekleniyor... Meksika-Türkiye turizm ilişkileri İki ülkenin turizm ilişkileri çok da yoğun değil. Bununla birlikte, Meksika dan gelen ziyaretçi sayısında son birkaç seaside, rather than mega-projects like Cancun. It is pointed out that in the near future the golf-lovers will be welcomed with vital improvements. Tourism Investments in Mexico Recently, the investment demand towards the Mexican tourism industry boomed both locally and internationally. For the period tourism investment target of the country was $11.6 billion. By the end of 2005, a total of $10.6 billion investment local and foreign- was already realized, of which $9.7 billion belongs to the private sector companies. An amount of $323.5 million was allocated for marketing oriented investments, while $525 million were spent for tourism infrastructure. With the objective of attracting more investments to the 5 regions, announced as tourism centers in 1974, the Mexican government established a fund management institution named Fonatur. Responsible for Cancun, Los Cabos, Ixtapa, Loreto and Huatulco holiday centers, Fonatur gives every support to the local/foreign investors. Almost 54% of the total tourism income of the country is obtained from these 5 regions, which house 40% of all the 5-star-hotels of Mexico. Since nternational tourism is a priority of the Mexican government,

8 yıldır düzenli bir artış söz konusu. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan alınan bilgiye göre 2005 yılında Türkiye yi 17 bin 800 Meksikalı ziyaret etmiş. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2001 yılında gerçekleştirilen anketin sonucuna göre Türkiye ye gelen Meksikalılar ın yüzde 73,77 si gezidinlence amacı taşıyorken, kültürel amaçlı gelenlerin oranı ise yüzde İstanbul yüzde 75 ile ilk tercih edilen şehir. Onu Ankara ve Denizli izliyor. Meksika nın önemli turizm bölgeleri 1974 yılında Meksika Hükümeti tarafından ilan edilen turizm bölgelerinden ilki Cancun, Maya Uygarlığı nın ilk kolonilerinin kurulduğu bölge olan Yucatan Yarımadası nda bulunuyor. Burası Meksika nın ilk planlı gelişen tatil bölgesi. 30 yıl öncesine kadar küçük bir balıkçı kasabası olan Cancun, günümüzde Meksika nın en önemli turizm merkezlerinden biri. Dünyanın 2. büyük mercan kayalıkları da gene bu bölgede bulunuyor. Dünyanın en önemli arkeolojik yerleşkeleri Tulum, Chichen Itza ve Uxmal da Cancun da bulunuyor. Pasifik Kıyısı nda bulunan ve 2. planlı gelişim bölgesi olan Ixtapa, Dünya Bankası tarafından desteklenen ilk turizm projesi. Daha önce burası bir balıkçı kasabasıydı. Ixtapa, en fazla Kuzey Amerikalılar ve Kanadalılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Los Cabos, 1976 yılından bu yana planlı gelişimin devam ettiği bir tatil beldesi. Meksika nın kuzeybatısında olması, Kuzey Amerika ve Kanada nın batı sahillerine yakın olması sebebiyle, oldukça popüler bir bölge. 26 yıl önce yalnızca 2 köyü olan Cabos ta günümüzde 115 bine yakın nüfus bulunuyor. Merkez, golf merkezleriyle de ünlü. Bir diğer turizm bölgesi ilan edilen tatil beldesi ise Loreto. Klasik bir Meksika kasabası olan Loreto, 1980 lerde turizmle tanışmaya başlamış. Baja Kaliforniya Yarımadası nın merkezinde bulunuyor. ABD, Kanada ve Avrupa vatandaşları tarafından oldukça ilgi gören bir turizm merkezi. Hautulco ise, planlı turizm merkezlerinin sonuncusu. Pasifik kıyısında yer alan bu bölge, büyük kruvaziyer gemilerinin en önemli uğrak merkezlerinden biri. the foreign investors are assigned special shortcuts. In many regions, the foreign entrepreneurs are given the opportunity to realize joint ventures or establish companies of 100% foreign capital. Fonatur provides special security measures to the investors. The government gives significant support to the new investors. Recently, the government put a new code into force. As of 1 June 2006, the foreign tourists are refunded the value added tax on the purchases they make. For a tourist to benefit from this opportunity, which in other words means 15% of the total amount spent, the ticket fee per capita should be $110 minimum. Increase in low fare airlines In Mexico there is an ever-increasing interest in economic flights. In 2005, three new low fare airline companies joined the Mexican air fleet: Click Mexicana, Avolar and Interjet. In 2006 two more companies like Aerolíneas Mesoamericanas and Viva Aerobus Volaris are expected to join them. Mexico-Turkey tourism relations The tourism relation between the two countries is not very intense. Meanwhile, the number of incoming Mexican tourists has increased over the last couple of years. According to the data released by the Ministry of Tourism, Mexicans visited Turkey in The results of the survey conducted by the Turkish Statistics Institute in 2001 showed that 73.77% of the Mexicans visiting Turkey come for traveling and holiday purposes. The rate of the tourists coming for cultural reasons is 15.59%. With 75% İstanbul is the first destination preferred, which is followed by Ankara and Denizli. Tourism Highlights in Mexico The first of the five regions, which were announced as priority tourism highlights in 1974 by the Mexican government, is Cancun. Lying in Yucatan Peninsula, Cancun is the region to host the first colonies of the Maya Civilization. This place is the first planned development region. It was nothing more than a small fishermen s village until 30 years ago. Today Cancun turned into one of the most important spots of Mexico. Cancun also houses the second largest coral reefs of the world. Some important archaeological settlements, like Tulum, Chichen Itza and Uxmal are also lying in this region. The second planned development region on the Pacific Coast is Ixtapa. This region was the first tourism project received support of the World Bank. Ixtapai which also used to be a small fisher village receives intense attention of the North Americans and Canadians. Los Cabos is a holiday region following a development plan since Lying on the northwest of the country, close to the western coasts of North America and Canada, Los Cabos is a quite popular region. 26 years ago in Los Cabos there was nothing but two small villages. Today the population of the region is around This region is also famous for the golf centers. Another priority tourism highlight is Loreto. Being a typical Mexican town, Loreto s tourism activity started in early 80s. Lying right in the center of on the California Peninsula, Baja is quite popular among the American, Canadian and European tourists. The last of the planned development regions, Hautulco is on the Pacific Coast. It is frequented by the cruises. Günümüzde 105 milyon olan Meksika nüfusunun 2014 yılında milyona ulaşması bekleniyor. The population of the country, which is around 105 million today, is expected to rise to million by TÜRSAB 11

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor TRAVEL TURKEY İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!..

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!.. TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2013 DECEMBER 342 TÜRSAB DERGİ DERGİ Şubat / February 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 TÜRSAB HİLTON ANTAKYA MÜZE OTEL HİLTON ANTAKYA MUSEUM HOTEL DİLEK YARIMADASI DİLEK PENINSULA TRAVEL TURKEY

Detaylı

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists çindekiler Contents Sayı: 305 / Kasım 2010 Issue:

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2011 APRIL-MAY-JUNE 2011 SAYI 1 ISSUE 1 TÜRK MÜZECİLİĞİNDE YENİ DÖNEM A new era begins at Turkish museums Kültür ve Turizm Bakanı ERTUĞRUL GÜNAY: Müzelerimiz emin ellerde Minister of

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI:

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 TÜRSAB 18 MART ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERI NIN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! HAPPY 100 TH ANNIVERSARY

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011 Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. colliers INTERNATIONAL RESEARCH Over the past months, we can safely say, that certain negative developments

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

Yayın Kurulundan Merhabalar Hello from the Editorial Board

Yayın Kurulundan Merhabalar Hello from the Editorial Board YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD Yayın Kurulundan Merhabalar Hello from the Editorial Board Değerli NAB ER okurları, Keyifli ve hareketli geçen bir yazın ardından soğuk kış günlerine yeniden Merhaba dedik.

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Kış - 2014 Sayı: 02 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Winter 2014 Issue: 02 KAYAK CENNETİ: İSVİÇRE SKI HEAVEN SWITZERLAND Bizden

Detaylı

TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey

TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey TÜRKİYE SPA VE MEDİKAL TURİZMİ İÇİN BİR FIRSATTIR An Opportunity For Spa And Medical Tourism In Turkey SAĞLIK TURİZMİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ HEALTH TOURISM SEMPOSIUM MACARİSTAN DA OSMANLI KAPLICALARI TURKISH

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 3 Eylül September 2014 MODADA PARLAMA SIRASI TÜRKİYE DE moda globalleşiyor. Türk tasarımcı ve üreticisi yeterli eğitim ve destekle

Detaylı

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) Project Partners VitrA, Turkish Association of Architects in Private Practice VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi 2 VıtrA Contemporary Architecture Series 2 Turizm ve Rekreasyon Yapıları Tourism and Recreation Buildings ISBN 978-605-61000-2-4 Birinci Baskı İstanbul, 2013 First Edition

Detaylı

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 0 8 S O N B A H A R - F A L L 2 0 1 0 Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı