Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB"

Transkript

1 TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi / Owner on behalf of TÜRSAB Başaran ULUSOY Sorumlu Yaz şleri Müdürü / Managing Editor R za EP KMEN Yay n Yönetmeni / Editor Hümeyra ÖZALP KONYAR TÜRSAB ad na Yay n Koordinatörü/ Publication Coordinator on behalf of TÜRSAB Arzu ÇENG L Yayın Sorumlusu / Publication Executive Barış BEHRAMOĞLU Tasar m / Design Şubat Yay nc l k Grafik Uygulama / Graphic Designer Özgür AÇIKBAŞ Çeviri / Translation: Tri-A Dil hizmetleri Bask / Printing: Boyut Matbaac l k A.Ş. Tel: (0.212) Bask Tarihi: 08/12/2006 TÜRSAB Tel: (0.212) Faks: (0.212) Dikilitaş Mah. Aş k Kerem Sk.No: Beşiktaş- stanbul/türkiye Editoryal ve Görsel Haz rl k Editorial and Visual Preparation DERG Contents çindekiler DOSYA TAR H GEZİ SAYI: 273 / ARALIK ISSUE: 273 / 2006 DECEMBER TAR H ÇOK RENKL L Ğ N ÜLKES MEKS KA THE COUNTRY OF COLORFULNESS MEXICO SANDIKLARDA SAKLI SARAY YAŞAMI SERGİSİ EXHIBITION OF PALACE LIFE HIDDEN IN CHESTS CENNET N B R D ĞER ADI: PANAMA SYNONYM OF PARADISE: PANAMA OSMANLI HANEDANLIĞI NDA SARAY DÜĞÜNLER PALACE WEDDINGS ON THE OTTOMAN DYNASTY 18 İstanbul un kalbinde 5 yıldızlı bir otel; World Park Hotel 22 Class Hotel; yerli ve yabancı turistlerin tarihle buluşma noktası 34 Oteller Bayrama ve Yılbaşı Gecesi ne hazırlanıyor! 42 Türkiye nin en organik ve ödüle doymayan Zeytinyağları: Laleli 46 Rafine bir ortamda, keyifli saatler: Erguvan 49 Tango Pasion İstanbul da 52 Dünyadan Turizm Endüstrisi Haberleri 54 Doğumunun 125. yılında Atatürk Gezileri 60 Avrupalı Rehberler İstanbul daydı! ŞUBAT YAYINCILIK Tel: (0.212) Faks: (0.212) Akarsu Cad. Arbatl Apt. No: 23/ Cihangir- stanbul/türkiye TÜRSAB DERG, Bas n Konseyi üyesi olup, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermiştir. TÜRSAB MAGAZINE is a member of the Turkish Press Council and has resolved to abide by the Press Code of Ethics. TÜRSAB DERG de yay nlanan yaz ve fotoğraflardan kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. None of the articles and photographs published in the TÜRSAB MAGAZINE maybe quoted without mentioning of resource.

2 BAŞYAZI Culture Arts and İstanbul Kültür Sanat ve stanbul BAŞARAN ULUSOY-TÜRSAB Başkan -The President of TÜRSAB Bugün en çok turist çeken, dünya çapında metropoliten kentlerde, kentin, tarihsel mirası, müzeleri, eski sokak ve mekânları, meydanları, eğlence, gece yaşamı, rekreasyon, alışveriş imkânları gibi cazibelerin yanı sıra, kültür ve sanat yaşamı belki de kent imajının oluşmasında en önde gelen özelliklerdir. Bu bağlamda örneğin Londra, turistlerin doldurduğu tiyatroları ile; Roma ve Viyana, operaları ile; Paris, resim müzeleri ve çağdaş galerileri ile hatırlanır. Özellikle kültürel yaşam ve güzel sanatlar etkinlikleri kentin, çağdaş yaşam kalitesi ve imajı açısından çok büyük önem taşır. Bu bağlamda talep yapısını ve dolayısıyla kitle turizmi imajını değiştirmek isteyen İspanya, kültürel ve kaliteli yaşamı vurgulamak üzere, reklamlarda operayı etkili bir öğe olarak kullandı. Mısır ın herkesin beğenisini kazanan TV reklamları, Osmanlılar Dönemi nde Hidiv İsmail Paşa nın, Süveyş Kanalı nın açılışı için Guiseppe Verdi den bestelemesini istediği Aida Operası ile o büyük etkiyi yarattı. Bazen düşünüyorum; acaba Taksim Meydanı ndan geçen kaç turist Atatürk Kültür Merkezi nde, uluslararası düzeyde konser, tiyatro, opera, bale temsillerinin icra edildiğinin farkında!.. Pazar ülkelerde kaç kişi, İstanbul un uluslararası çapta sanat festivalleri ile, popüler müzik festivalleri ile, bienalleri ile, plastik sanatlar sergileri ile ve diğer kültürel sanatsal etkinlikleri ile artık Avrupa nın önemli sanat merkezlerinden biri olduğunun farkında? İstanbul un kültürel yaşamının önemli bir yönünü oluşturan güzel sanat etkinlikleri sadece turist çekmek için değil, kentin imajının yükseltilmesi açısından üzerinde durulması gereken bir konudur. Doğu ile Batı nın buluştuğu bu eşsiz kentte, eski ile yeniyi, gelenekselle çağdaşlığı birlikte sunan bu kültür zenginliği, kent imajının yaratılması açısından sanıyorum büyük önem taşıyor. Saygılarımızla, Today the world-class metropolitans attracting numerous tourists create a center of attraction not only for their cultural heritage, museums, old town centers, nightlife, entertainment activities, recreation or shopping facilities but also for the culture and arts. These two aspects are probably the most important constituents cultivating the image of a city. Within this standpoint, we can safely say that London is recognized for the theatres brim with tourists, while Roma and Vienna are famous for their operas. Likewise Paris is associated with painting museums and modern galleries. Especially the culture life and fine arts are crucial for the image and modern life quality of a city. Within this frame, Spain, who wants to change the structure of demand and thus its image of mass tourism destination, is using opera as a forceful element in its commercials with the purpose of emphasizing quality life and culture. The TV commercials of Egypt, admired by every one, created that huge effect by the Aida opera composed by Giuseppe Verdi, for the opening ceremonies of the Suez Canal upon the order of Hidiv İsmail Pasha. At times I cannot help wondering if there the tourists are aware that Atatürk Cultural Center is housing international concerts, theatres, operas and ballets! How many people from market countries are aware that İstanbul is among the most important art centers of Europe with its international art festivals, pop music festivals, biennials, plastic art exhibitions and other cultural and artistic activities? The fine arts activities, important elements of the city s culture life, should not only be regarded as means of tourist attractions but also as tools for polishing the image of the city. In this unique city bridging East to West, I believe that this cultural wealth blending traditional with contemporary is of prime importance for the formation of a new city image. Cordially yours,

3 DOSYA The country of colorfulness Mexico Çok renkliliğin ülkesi Meksika Haz rlayan-prepared by: Cengiz Yücel TÜRSAB Ar-Ge Departman -TÜRSAB Research & Development Meksika da turizm endüstrisi oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Öncelik 3S te olmasına karşın, golf, kongre, ekoturizm, av, dalış son yıllarda yıldızı parlayan diğer turizm çeşitleri In Mexico, the tourism industry has a wide product range. Although the basic segment is the 3S, some other tourism segments, like hunting, scuba-diving, ecotourism, golf and congress, recently gained popularity 4 TÜRSAB

4 Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi nin (WTTC) öngörülerine göre 2013 yılına kadar yıllık yüzde 9.5 ile dünyanın en hızlı büyüyecek 2. turizm destinasyonu olacak olan Meksika, sanatsal ve kültürel zenginlikleri ile Kuzey Amerika nın önemli bir turizm ülkesi. Meksika nın birçok şehri ve bölgesi Aztek ve Maya Uygarlıkları nın tarihi eserleri ve antik şehirleriyle dolu. Maya Uygarlığı nın ilk kolonilerinden birinin, Meksika nın güneyinde bulunan Yucatan Yarımadası nda olması da Meksika yı kültürel cazibeleri açısından oldukça zenginleştirmiş. Ülkenin kültürel çeşitliliğinde 1800 lü yıllara kadar İspanyol sömürgesi altında yaşamış olmalarının etkisi de büyük. Meksika nın birçok şehrinde, özellikle Orta Meksika da, İspanyol mimarisiyle yapılmış görkemli bina ve kiliselere rastlamak mümkün. Meksika nın bitki örtüsü ve iklimi de kültürel cazibeleri kadar çok renkli. Çöllerden, tropikal yağmur ormanlarına kadar değişen bir bitki yapısına sahip. Bu nedenle, ülkenin sunduğu turizm olanakları da oldukça çeşitli. Meksika ekonomisi sanıldığı kadar kötü değil Günümüzde 105 milyon olan Meksika nüfusunun 2014 yılında milyona ulaşması bekleniyor. Latin Amerika Bölgesi nin kişi başına düşen geliri en fazla olan ülke konumunda olmasına karşın, Dünya Bankası verilerine göre nüfusun yüzde 50 si hâlâ fakir. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler bu ülkede de farklı yaşam biçimlerini çıkarıyor karşımıza. Zengin ile fakir, güney ile kuzey, kentli ile köylü arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. Bununla birlikte, Meksika ekonomisi denilince pek de kötü bir tablo çıkmıyor karşımıza. Son 10 yıl içinde ülke ekonomisinde önemli gelişmeler kaydedildiği ifade ediliyor. Ocak 1994 te, Meksika nın Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması nı imzalaması, ekonominin seyrini değiştirmiştir. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte ülkede yaşayan nüfusun hayat standartları üzerinde de bazı değişimler yaşanmıştır. Ancak, ülke ekonomisindeki bu gelişme According to the estimations of the WTTC (World Travel and Tourism Council) until 2013, Mexico will be the second fastest growing tourism destination with an annual boost of 9.5%. With its artistic and cultural wealth, Mexico is an important tourism destination of North America. Many cities and regions of the country is brim with the historic findings and antique cities of the Aztec and Maya civilizations. The fact that one of the first colonies of Maya civilization was settled in the Yucatan Peninsula in southern Mexico enriches the cultural attractions of the country. The cultural wealth of the country is partially owed to being a Spanish colony until 1800s. In many Mexican cities, especially in Central Mexico, there are glittering buildings and churches in Spanish architecture. The climate and nature in Mexico is at least as colorful as its cultural attractions. It has a rich flora, varying from tropical rain forests to deserts. So, the country has so much to offer to tourism. Mexican economy is better than you think The population of the country, which is around 105 million today, is expected to rise to million by Although Mexico has the highest income per capita among all the Latin American countries, the World Bank figures show that 50% of the population is still poor. The imbalanced and unfair income distribution led to different life styles in this country. The insurmountable gap between the rich and the poor, north and south, urban and rural is gradually growing. However, a closer look at the Mexican economy shows that the country is doing better than most people think. It is stated that important improvements were achieved in economy in the last decade. In 1994, when Mexico signed NAFTA- North America Free Trade Agreement, together with the USA and Canada, the economy changed gear. Following the agreement the life standard of the country s people underwent some changes, which were not easy to handle. These changes led to new problems. By the end of 1994, Mexican peso was severely devaluated due to the imbalance created by the trade deficit. Consequently, the economy suffered a harsh stagnation. By the end of 1995, economy was already revived. In 2000 the country started to perform quite well. This revival led to some consumer habit changes. The consumption of luxurious goods, which started to pour into the country, simply boosted. Spending freely, Mexican people began to show interest in far and deluxe destinations for travels. USA is the top destination In 2004 almost 13.1 million Mexicans traveled abroad for at least one night stay. This figure is expected to reach 17 million in The top destination is the USA, which is followed by Spain and Canada. El Salvador and France are at the fourth and fifth rows, respectively. The purposes of the travels abroad and their distribution Meksika nın Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması nı imzalaması, ekonominin seyrini değiştirmiştir In 1994, when Mexico signed NAFTA- North America Free Trade Agreement, together with the USA and Canada, the economy changed gear TÜRSAB 5

5 Meksika turizm endüstrisini öncelikli sektör konumuna getirebilmek amacıyla bakanlık, yıllarını kapsayan Ulusal Turizm Programı oluşturmuştur With the objective of assigning priority to the Mexico s tourism industry, the Ministry designed a National Tourism Program for period hiç de kolay olmamış yılının sonlarına doğru, Meksika nın dış ticaretinde meydana gelen açığın ekonomide yarattığı dengesizlik, Meksika Pezosu nda ciddi bir devalüasyona neden olmuş, bu da ekonomide ciddi bir durgunluk yaratmıştır. Bununla birlikte, 1995 sonlarına doğru ekonominin yeniden canlanmasıyla birlikte Meksika, 2000 yılına gelindiğinde, ekonomide önemli bir aşamaya gelmiştir. Bu canlanma, tüketimde de bazı değişimleri beraberinde getirmiştir. Özellikle lüks tüketim ürünlerine olan yönelim oldukça artmıştır. Bunda, ülkeye giren lüks markaların etkisi de büyük. Harcamalardaki özgürlük, seyahat seçiminde uzak ve lüks destinasyonlara yönelimi de artırmıştır. Yurtdışı seyahatlerde ABD ilk sırada 2004 yılında yaklaşık 13.1 milyon Meksika vatandaşı en az 1 gece konaklamalı yurtdışı seyahati gerçekleştirdi. Bu rakamın 2010 yılında 17 milyona ulaşması bekleniyor. En fazla ziyaret edilen ülke ABD iken, onu İspanya ve Kanada izliyor. El Salvador ve Fransa, sırasıyla 4. ve 5. sıralarda yer alıyor. Yurtdışına çıkanların yüzde 58 i tatil amacı taşıyorken, yüzde 15 i akraba ziyareti, yüzde 11 i eğitim, yüzde 6 sı iş amacını taşıyor. Yurtdışına çıkanların yüzde 60 ı, 1-7 gece arası konaklama gerçekleştiriyorken, 15 gece ve üzeri konaklayanların oranı ise yüzde 15. Turizm Araştırma Merkezi, Bölgesel Gelişim Departmanı, Turizm Yatırım ve Planlama gibi departmanlar bulunuyor. Meksika turizm endüstrisini öncelikli sektör konumuna getirebilmek amacıyla bakanlık, yıllarını kapsayan Ulusal Turizm Programı oluşturmuştur. Programın ana hedeflerinden biri, sektörün ürün ve bilgi ağını güçlendirmek. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hedeflenen programa halihazırda ulaşılmış durumda. AMAV a üyelik üç yıllık tecrübeyle mümkün Meksika nın önemli turizm örgütlerinden Meksika Seyahat Acentaları Birliği AMAV 1938 yılında kurulmuştur. AMAV a üyelik üç farklı kategoride gerçekleşiyor. Aktif üyeliğe, üç yıl endüstride tecrübesi olan seyahat acentaları üye olabiliyor. Bu üyeler hem seslerini duyurma hem de oy verme hakkına sahipler. İşbirliği Üyeliği ne ise konaklama, yeme-içme, ulaştırma vb. gibi sektörün diğer temsilcilerinden olan kuruluşlar üye olabiliyorlar. Fakat bu üyelikte oy verme hakkı bulunmuyor. Üçüncü üyelik ise onursal üyelik. Burada da oy verme hakkı yok. AMAV ın 785 aktif üyesi bulunuyor. ABD belirleyici rol oynuyor Dünya Turizm Örgütü nce verilen bilgiye göre Meksika turizm endüstrisi son 5 yıl içinde yüzde 6.3 ile dünya ortalaması olan yüzde 5.5 in üzerinde artış gösterdi. Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) verilerine göre ise Meksika turizmi, 2013 can be summarized as: Holiday (58%), Visiting Relatives (15%), Education (11%), and Business (6%). While 60% of the travels last for 1-7 days, 15% last for 15 days or over. Tourism sector functions under the Ministry In Mexico, the tourism sector is functioning under the Ministry of Tourism. The Ministry has subdivisions like Tourism Research Center, Regional Development Department, Tourism Planning, Investment and Planning, etc. With the objective of assigning priority to the tourism industry, the Ministry designed a National Tourism Program for period. One of the main targets of the program is to strengthen the information network and product range of the sector. The ministry reports that the targets have already been achieved. Three-year-long experience needed for AMAV Membership AMAV, Mexican Association of Travel Agencies, one of the most important tourism associations of the country was established in Agencies with threeyear experience are accepted to membership. These members are entitled to vote and express their ideas on the agenda topics. The other institutions, representing the sector with other facilities like, catering, transportation, accommodation, etc are given Cooperation Membership, which is not entitled to vote. The third membership type is honorary Sektör Turizm Bakanlığı na bağlı olarak yürütülüyor Meksika da turizm sektörü Meksika Turizm Bakanlığı na bağlı olarak yürütülüyor. Bakanlığın altında ise 6 TÜRSAB

6 yılına kadar yüzde 9.5 ile dünyanın en fazla büyüyecek 2. ülkesi olacak. Bununla birlikte Meksika nın turizm endüstrisinin ABD ye oldukça bağımlı olduğunu belirtmekte yarar var. Ülkeye gelen ziyaretçilerin yüzde 80 ini ABD liler oluşturuyor. Bu nedenle ABD de yaşanan en küçük siyasi ya da ekonomik gelişme Meksika turizmini yakından etkiliyor yılında 100 milyona yakın kişi Meksika yı ziyaret etti. Bunların 22 milyona yakını en az bir gece konaklama gerçekleştiren turistler. Gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 70 ini günübirlik ziyaretler oluştururken, 5 milyona yakın kişi ise Meksika ya kruvaziyerler aracılığıyla geliyorlar. Meksika da iç turizm de oldukça hareketli yılında 53.5 milyon Meksika vatandaşı otel ve benzeri konaklama merkezlerinde kaldı. Rakamlarla Meksika Meksika nın 2005 yılı turizm geliri ise 11 milyar 803 milyon dolar. Bunun 9 milyar doları en az bir gece konaklama gerçekleştiren turistlerden elde edilen gelir. Meksika da turizm ülkenin 3. büyük sektörü. GSMH ye katkısı yüzde 8.3 civarında. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2004 yılında uluslararası ziyaretçi sayısında Meksika 8. sırada yer alırken, gelirlerde ise 10. sırada bulunuyor. Meksika Turizm Sekreterliği SECTUR membership, which does not have a right to vote, either. AMAV has 785 active members. USA plays a determinant role According to the data released by World Tourism Organization, in the last 5 years, the Mexican tourism industry grew 6.3%, which is above the world average of 5.5%. Statistics of the WTTC (World Travel and Tourism Council) show that until 2013, Mexico will be the second best growing country in tourism with 9.5%. We should also underline that the Mexican tourism is highly dependent on the US. 80% of the foreign visitors of the country are from America. Therefore, even the smallest political or economic development in the US has a direct effect on Mexican tourism. In 2005, Mexico welcomed almost 100 million visitors, 22 million of them stayed at least for one night. In other words, 70% of the country s visitors come to Mexico for a daily trip. It is also stated that about 5 million travelers visit the country via cruises. The internal tourism of the country is very lively as well. In million Mexican citizens stayed in hotels or similar facilities. Mexico in figures The annual tourism income of Mexico is $11.8 billion for $9 billion of this amount was obtained from the tourists, who spent at least one night in the country. Tourism is the third largest industry in Mexico. Its contribution to the GNP is around 8.3%. According to the statistics of the World Tourism Organization, Mexico ranks eighth by the number of international visitors in 2004, while its tourism income ranks tenth. According to the data released by SECTUR, Mexican Tourism Secretariat, the Caribbean- Mexico is the top cruise destination of the world. It is estimated that in 2005 almost 53% of the 11 million cruise passengers anchored at a Mexican marina. Port Cozumel in Mexico is one of the largest ports of the world, with a share of 23%. The number of hotels in Mexico is around % of these hotels are 1-5 star ones. 18%, on the other hand, have no category. As of 2004, the bed capacity of the country is upward of 1 million. The occupancy ratio is 51.38%. Golf tourism rules Golf tourism is one of the segments the Mexican tourism industry attaches the utmost importance. It is believed that the country income can only be increased via niche markets. Golf tourism is regarded as a leading niche market. According to the data given by Mexican tourism authorities, the government backs projects to be realized at places nearby Meksika nın birçok şehri ve bölgesi Aztek ve Maya Uygarlıkları nın tarihi eserleri ve antik şehirleriyle dolu Many cities and regions of Mexico is brim with the historic findings and antique cities of the Aztec and Maya civilizations TÜRSAB 9

7 Meksika nın renkli kültürü el işlerine ve sanata da yansıyor. The colorful culture of Mexico is reflected on arts and handcrafts. 10 TÜRSAB tarafından verilen bilgiye göre Meksika- Karayipler dünyanın en fazla kruvaziyer turizmi yapılan destinasyonu yılında tahmini olarak ifade edilen 11 milyon kruvaziyer yolcusunun yaklaşık yüzde 53 ünün Meksika Limanı na uğradığı ifade ediliyor. Meksika nın Cozumel Limanı ise yüzde 23 lük payla dünyanın en büyük limanlarından biri. Meksika daki otel sayısı yaklaşık 515 bin civarında. Bunlardan yüzde 82 si 1-5 yıldızlı oteller. Yüzde 18 inin ise kategorisi bulunmuyor. Meksika nın yatak sayısı 2004 yılında 1 milyonu aşmış durumda. Ülkenin doluluk oranı ise yüzde Golf turizmi önem taşıyor Golf turizmi, Meksika turizm endüstrisinin son yıllarda büyük önem verdiği turizm türlerinden biri. Ülke ekonomisine daha fazla girdi sağlamanın ancak niş pazarlara girmekle mümkün olacağı düşünülüyor ve golf turizminin Meksika niş pazarının önde gelen turizm çeşidi olacağına inanılıyor. Meksika turizm yetkililerinden verilen bilgiye göre hükümet, Cancun gibi büyük mega projeler yerine, deniz kıyısına yakın yerlerde oluşturulacak projeler üzerinde duruyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde golf severlerin Meksika da yeni gelişmelerle karşılaşacağı ifade ediliyor. Meksika da Turizm Yatırımları Meksika turizm endüstrisine yönelik yatırım talebi son yıllarda yerli ve yabancı olmak üzere artmış durumda. Turizm sektöründe yılları arasında 11.6 milyar dolarlık yatırım hedefleyen Meksika turizm sektöründe 2005 yılında 10.6 milyar dolarlık yerli ve yabancı yatırım gerçekleştirilmiş bulunuyor. Bunun 9.7 milyar doları özel sektör kuruluşlarına ait milyon dolar pazarlama amaçlı yatırımlara ayrılırken, 525 milyon dolar ise turizm altyapılarına harcandı. Meksika Hükümeti, 1974 yılında turizm beldesi olarak ilan ettiği 5 bölgeye daha fazla yatırım çekmek amacıyla Fonatur adında bir yapı oluşturdu. Cancun, Los Cabos, Ixtapa, Loreto ve Huatulco tatil bölgelerinden sorumlu Fonatur, yatırım yapmak isteyen yerli-yabancı kuruluşlara her türlü desteği veriyor. Ülkeye giren yabancı turizm gelirlerinin neredeyse yüzde 54 e yakını bu tatil bölgelerinden elde ediliyor. 5 yıldızlı otellerin yüzde 40 ı da bu destinasyonlarda bulunuyor. Uluslararası turizm, Meksika Hükümeti nin öncelikli hedeflerinden biri olduğu için, yabancı sermayeye özel kolaylıklar sağlanmış durumda. Birçok alanda yabancı girişimci yüzde 100 sahibi olduğu yatırımlar ya da ortaklıklar gerçekleştirebiliyor. Fonatur da yatırımcıya özel güvenlik önlemleri sağlıyor. Hükümet ise bu yeni yatırımlara ciddi destekler veriyor. Meksika Hükümeti, 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yabancı turistlere yaptıkları alışverişin vergi iadesini geri alma şansı getirdi. Yaklaşık harcamanın yüzde 15 i anlamına gelen bu olanaktan yararlanabilmek için bilet ücretinin turist başına en az 110 dolar olması gerekiyor. Ucuz havayollarında artış Meksika da ekonomik uçuşlara olan ilgi gün geçtikçe artıyor yılında Meksika hava filosuna üç yeni ucuz havayolu şirketi katıldı: Click Mexicana, Avolar ve Interjet yılında ise Volaris Aerolíneas Mesoamericanas ve Viva Aerobus gibi yeni havayollarının katılması bekleniyor... Meksika-Türkiye turizm ilişkileri İki ülkenin turizm ilişkileri çok da yoğun değil. Bununla birlikte, Meksika dan gelen ziyaretçi sayısında son birkaç seaside, rather than mega-projects like Cancun. It is pointed out that in the near future the golf-lovers will be welcomed with vital improvements. Tourism Investments in Mexico Recently, the investment demand towards the Mexican tourism industry boomed both locally and internationally. For the period tourism investment target of the country was $11.6 billion. By the end of 2005, a total of $10.6 billion investment local and foreign- was already realized, of which $9.7 billion belongs to the private sector companies. An amount of $323.5 million was allocated for marketing oriented investments, while $525 million were spent for tourism infrastructure. With the objective of attracting more investments to the 5 regions, announced as tourism centers in 1974, the Mexican government established a fund management institution named Fonatur. Responsible for Cancun, Los Cabos, Ixtapa, Loreto and Huatulco holiday centers, Fonatur gives every support to the local/foreign investors. Almost 54% of the total tourism income of the country is obtained from these 5 regions, which house 40% of all the 5-star-hotels of Mexico. Since nternational tourism is a priority of the Mexican government,

8 yıldır düzenli bir artış söz konusu. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan alınan bilgiye göre 2005 yılında Türkiye yi 17 bin 800 Meksikalı ziyaret etmiş. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2001 yılında gerçekleştirilen anketin sonucuna göre Türkiye ye gelen Meksikalılar ın yüzde 73,77 si gezidinlence amacı taşıyorken, kültürel amaçlı gelenlerin oranı ise yüzde İstanbul yüzde 75 ile ilk tercih edilen şehir. Onu Ankara ve Denizli izliyor. Meksika nın önemli turizm bölgeleri 1974 yılında Meksika Hükümeti tarafından ilan edilen turizm bölgelerinden ilki Cancun, Maya Uygarlığı nın ilk kolonilerinin kurulduğu bölge olan Yucatan Yarımadası nda bulunuyor. Burası Meksika nın ilk planlı gelişen tatil bölgesi. 30 yıl öncesine kadar küçük bir balıkçı kasabası olan Cancun, günümüzde Meksika nın en önemli turizm merkezlerinden biri. Dünyanın 2. büyük mercan kayalıkları da gene bu bölgede bulunuyor. Dünyanın en önemli arkeolojik yerleşkeleri Tulum, Chichen Itza ve Uxmal da Cancun da bulunuyor. Pasifik Kıyısı nda bulunan ve 2. planlı gelişim bölgesi olan Ixtapa, Dünya Bankası tarafından desteklenen ilk turizm projesi. Daha önce burası bir balıkçı kasabasıydı. Ixtapa, en fazla Kuzey Amerikalılar ve Kanadalılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Los Cabos, 1976 yılından bu yana planlı gelişimin devam ettiği bir tatil beldesi. Meksika nın kuzeybatısında olması, Kuzey Amerika ve Kanada nın batı sahillerine yakın olması sebebiyle, oldukça popüler bir bölge. 26 yıl önce yalnızca 2 köyü olan Cabos ta günümüzde 115 bine yakın nüfus bulunuyor. Merkez, golf merkezleriyle de ünlü. Bir diğer turizm bölgesi ilan edilen tatil beldesi ise Loreto. Klasik bir Meksika kasabası olan Loreto, 1980 lerde turizmle tanışmaya başlamış. Baja Kaliforniya Yarımadası nın merkezinde bulunuyor. ABD, Kanada ve Avrupa vatandaşları tarafından oldukça ilgi gören bir turizm merkezi. Hautulco ise, planlı turizm merkezlerinin sonuncusu. Pasifik kıyısında yer alan bu bölge, büyük kruvaziyer gemilerinin en önemli uğrak merkezlerinden biri. the foreign investors are assigned special shortcuts. In many regions, the foreign entrepreneurs are given the opportunity to realize joint ventures or establish companies of 100% foreign capital. Fonatur provides special security measures to the investors. The government gives significant support to the new investors. Recently, the government put a new code into force. As of 1 June 2006, the foreign tourists are refunded the value added tax on the purchases they make. For a tourist to benefit from this opportunity, which in other words means 15% of the total amount spent, the ticket fee per capita should be $110 minimum. Increase in low fare airlines In Mexico there is an ever-increasing interest in economic flights. In 2005, three new low fare airline companies joined the Mexican air fleet: Click Mexicana, Avolar and Interjet. In 2006 two more companies like Aerolíneas Mesoamericanas and Viva Aerobus Volaris are expected to join them. Mexico-Turkey tourism relations The tourism relation between the two countries is not very intense. Meanwhile, the number of incoming Mexican tourists has increased over the last couple of years. According to the data released by the Ministry of Tourism, Mexicans visited Turkey in The results of the survey conducted by the Turkish Statistics Institute in 2001 showed that 73.77% of the Mexicans visiting Turkey come for traveling and holiday purposes. The rate of the tourists coming for cultural reasons is 15.59%. With 75% İstanbul is the first destination preferred, which is followed by Ankara and Denizli. Tourism Highlights in Mexico The first of the five regions, which were announced as priority tourism highlights in 1974 by the Mexican government, is Cancun. Lying in Yucatan Peninsula, Cancun is the region to host the first colonies of the Maya Civilization. This place is the first planned development region. It was nothing more than a small fishermen s village until 30 years ago. Today Cancun turned into one of the most important spots of Mexico. Cancun also houses the second largest coral reefs of the world. Some important archaeological settlements, like Tulum, Chichen Itza and Uxmal are also lying in this region. The second planned development region on the Pacific Coast is Ixtapa. This region was the first tourism project received support of the World Bank. Ixtapai which also used to be a small fisher village receives intense attention of the North Americans and Canadians. Los Cabos is a holiday region following a development plan since Lying on the northwest of the country, close to the western coasts of North America and Canada, Los Cabos is a quite popular region. 26 years ago in Los Cabos there was nothing but two small villages. Today the population of the region is around This region is also famous for the golf centers. Another priority tourism highlight is Loreto. Being a typical Mexican town, Loreto s tourism activity started in early 80s. Lying right in the center of on the California Peninsula, Baja is quite popular among the American, Canadian and European tourists. The last of the planned development regions, Hautulco is on the Pacific Coast. It is frequented by the cruises. Günümüzde 105 milyon olan Meksika nüfusunun 2014 yılında milyona ulaşması bekleniyor. The population of the country, which is around 105 million today, is expected to rise to million by TÜRSAB 11

9 TARİH Exhibition of Palace Life Hidden in Chests Sandıklarda Saklı Saray Yaşamı sergisi Yaz -Text: Barış Behramoğlu Dolmabahçe Sarayı nın 150. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 150 Yılın Sessiz Tanıkları: Sandıklarda Saklı Saray Yaşamı sergisi, 15 Aralık 2006 tarihine dek ziyaretçilerini bekliyor The exhibition titled Silent Witnesses of 150 Years: Palace Life Hidden in Chests - organized within the scope of the150 th anniversary of Dolmabahçe Palace, will be waiting for its visitors until 15 December TÜRSAB

10 Osmanlı Sarayı ndaki gündelik yaşamın araçları ve geçmişimizin en önemli şahitleri olan eşyalar; puşîdeler, bohçalar, mahramalar, seccadeler ve Osmanlı giyiminde vazgeçilemeyen üç etek entariler ve bindallılar birer hazine olarak günümüze dek kalmıştır. Osmanlı da işleme sanatı, devlet yöneticilerinin yanı sıra halkın da kullandığı bir süslenme-süsleme aracı olduğundan, bu sanat dalı gelişmek ve birbirinden değerli binlerce eser bırakmak için uygun bir ortam bulmuştur. 150 Yılın Sessiz Tanıkları: Sandıklarda Saklı Saray Yaşamı adlı sergiyle geçmişin en güzel tanıkları olan Milli Saraylar Tekstil Koleksiyonu nun seçkin örnekleri tüm ihtişamları ve yaşanmışlıklarıyla ilk kez günışığına çıktı. Koleksiyonu oluşturan tüm eserlerin saray yaşamında nerede var olduğu, kullanım amaçları ve işlevlerinin incelenmesi sırasında içerikleri de araştırıldı. Osmanlı saray yaşamında kullanılan işlemelerin sergilendiği bu sergide, ipeği, atlası ya da keteniyle dile gelen ve kaybolmaya yüz tutmuş bir sanatın en nadide parçalarını görmek mümkün. Saray için dokunmuş, nakışlanmış ve kullanılmış, gündelik yaşam içinde rollerini oynamış tekstiller, Dolmabahçe Sarayı nın 150. yıl dönümünde ilk kez söz alıyorlar. Milli Saraylar Tekstil Seksiyon Sorumlusu ve Proje Koordinatörü Ayça Özer Demirli söz konusu sergiyi bizim için anlattı: TÜRSAB: 150 Yılın Sessiz Tanıkları: Sandıklarda Saklı Saray Yaşamı adlı serginin çıkış noktasından söz edebilir misiniz? Ayça Özer Demirli: Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Dolmabahçe Sarayı nın 150. yılını kutladığımız 2006 yılında bir sergi dizisiyle kutlamak ve kamuoyuyla bunu paylaşmak istedi. Tekstil sergisi de bu kutlama çerçevesinde düşünüldü. Milli Saraylar Tekstil Seksiyonu tarafından, Dolmabahçe Sarayı tekstil eserlerinden oluşan Sarcophagus covers, bundles, ornamented head scarves, prayer-rugs, some typical garments of the Ottoman era, like the dresses worn over the baggy trousers, velvet clothes embroidered with silver threads... Having witnessed the daily life in the Ottoman palaces, these objects are kept in chests as precious items of the past. Since it was used and practiced as tool of self-embellishment, both by the ordinary people and by the official authorities, embroidery was a popular handcraft during the Ottoman era. Thus, it boosted as a means of artistic expression, leaving thousands of priceless exquisite pieces. With the exhibition titled Silent Witnesses of 150 Years: Palace Life Hidden in Chests, the most exquisite of the Textile Collection of the National Palaces, the most beautiful witnesses of the past are unveiled for the very first time, with all their magnificence bringing memories of those days. Before they were selected for display, serious researches were conducted to determine the function of the items in the daily palace life. Answers were sought for the questions of how, when and where these items were used. In this exhibition, where the ottoman palace life embroideries will be displayed, one can see the most delicate pieces of a handcraft, which is about to vanish. These embroideries made on silk, raw silk or linen clothes were prepared for daily use in the palaces. They will be displayed in the 150th anniversary of the Dolmabahçe Palace. The Textile Section Manager of the National Palaces Directorate and the Project Coordinator Ms. Ayça Özer Demirli introduced us the exhibition: TÜRSAB: Can you tell us about how the idea of Silent Witnesses of 150 Years: Palace Life Hidden in Chests exhibition was born? Ayça Özer Demirli: As the National Palaces Directorate, we wanted to celebrate the 150th anniversary of Dolmabahçe Palace, through a series of exhibitions. Our aim was to share this joy with the public. The idea of a textile exhibition was thought within this frame. The Textile Section of the National Palaces Directorate developed the project and put it into practice. This is the first textile exhibition of the palace, comprised of items, which have never been displayed before. TÜRSAB: Can you tell us briefly about how you decided which item to display and about their preparation process for the exhibition? A.Ö. Demirli: Firstly, the exhibition project was designed. Afterwards, exhibition hall was planned. All the items underwent a second examination. The ones, which needed restoration, were sent to the National Palaces Directorate Textile Restoration Workshop for the necessary maintenance. In the meantime Pamuktan yapılma, üzeri mavi ve beyaz iplikten sarma tekniği ile çiçekler işlenmiş takke. Salat cap made of cotton, embroidered with flower motifs with white and blue string. Deriden yapılma önden bağcıklı bebek pabucu. Strapped baby bootee made of leather. Kol ağzı, yaka kenarı ve cep kenarı kordon biritle süslemeli 2-3 yaş için mintan. Shirt for 2-3 year-old child... Sleeves, collar and pockets are embroidered. TÜRSAB 13

11 Yaşmak Bohçası. Veil Bundle. Osmanlı Dönemi nde hediye amaçlı; tesbihler, akik yüzükler, kokulu yağlar ve mercan yüzüklerinin gönderildiği Feraşet Çantaları ndan biri. (yanda) One of the Feraset Bags, used for sending presents to the bride s /groom s family during the Ottoman era. The bags would contain agate or coral rings, fragrant, prayer beads, etc. ve bir anlamda bugüne kadar sergilenmemiş eserlerden oluşan sarayın ilk tekstil sergisi projelendirildi ve gerçekleştirildi. TÜRSAB: Sergilenen eşyaların ortaya çıkması ve sergiye hazırlanma süreçlerinden kısaca bahsedebilir misiniz? A.Ö.Demirli: Sergi ilk önce projelendirildi, daha sonra eserlerin teşhir edileceği mekân tasarlandı. Tüm eserler bir kez daha incelenerek, restorasyonları gerekenler Milli Saraylar Tekstil Restorasyon Atölyesi nce restore edildi. Ayrıca bir sergi kataloğu ve broşürü hazırlandı. Bunun için geçici bir stüdyo kurularak eserlerin fotoğrafları çekildi. Fotoblok gibi yöntemlerle sergi mekânına bilgilendirme panoları tasarlandı. Tüm bu süreçler Milli Saraylar Yayın Birimi, Tekstil an exhibition catalogue and booklet were prepared. We used a temporary studio, where we took the snapshots. Information panels were designed and hung on the walls of the exhibition hall. All these processes were realized by members of the collaborating teams: National Palaces Publishing Unit, Textile Restoration Workshop and the industrial designers. The illumination, colors, displayapparatus to be used in the display platforms were all designed separately. The items we selected for display were usually representing the topics, previously determined for the collection. TÜRSAB: What can you tell us about the importance of this exhibition? A.Ö. Demirli: Palace Life Hidden in Chests exhibition introduces the palace apparels for the first time. We will meet an unsurpassed collection from the palaces that no one ever saw before. Moreover, the exhibition heralds the palace life rituals. TÜRSAB: How were these items conserved before the exhibition? A.Ö.Demirli: They are kept in apparel depots, climatized accordingly. TÜRSAB: Are you satisfied with the attention the exhibition drew since its opening? Can you tell us about the general reaction? A.Ö. Demirli: Yes, we are happy with the interest shown to the exhibition. There is intensive interest by ladies and university students. We are honored to hear that some university students are doing further studies on our Mavi renkli ipek ve sarı kılabdan dokumalı zeminde, stilize yaprak motifleriyle oluşturulmuş Yaşmak Bohçası. Veil Bundle, with leave motifs embroidered on a background of blue silk and yellow lapel. 14 TÜRSAB

12 Restorasyon Atölyesi ve endüstriyel ürün tasarımcısıyla çalışılarak gerçekleştirildi. Eserlerin teşhirinde kullanılacak ışıklandırma, renkler, eser teşhir aparatları tek tek tasarlandı. Genel olarak sergilenmek üzere seçtiğimiz eserler koleksiyonda var olan konu başlıklarını temsil edecek niteliklerde eserlerdi. TÜRSAB: Bu serginin öneminden konuşacak olursak bize neler söyleyebilirsiniz? A.Ö.Demirli: Sandıklarda Saklı Saray Yaşamı sergisi bizleri ilk kez Sarayın Tekstil eserleri ile buluşturuyor, saraylarda varlığı kimse tarafından bilinmeyen eşsiz bir koleksiyonla bizleri tanıştırıyor. Ayrıca saray yaşamında bulunan ritüellerden bizleri haberdar ediyor. TÜRSAB: Sergilenmeden evvel, eşyalar hangi koşullarda muhafaza ediliyordu? A.Ö.Demirli: İklimlendirilmiş, tekstil depolarında eserler muhafaza edilmektedir. TÜRSAB: Açıldığından bu yana sergiye olan ilgiden memnun musunuz? Karşılaştığınız tepkileri bizimle paylaşır mısınız? A.Ö.Demirli: Sergiye gösterilen ilgiden memnunuz, özellikle kadın ziyaretçiler ve üniversite öğrencileri tarafından yoğun bir ilgi var. Üniversite öğrencilerinden dönem ödevi olarak, sergimizin konu başlığının işlendiğini öğrenmek bizleri ayrıca memnun etti. TÜRSAB: Tekstil bazında değil de sandıktan çıkan diğer eşyalarla ilgili ikinci bir sergi düzenlemeyi amaçlıyor musunuz? A.Ö.Demirli: Tekstil Seksiyon Sorumlusu olarak ancak kendi konumuzla ilgili sergileri hazırlamakla yükümlüyüz. Tabii farklı seksiyonların bir arada düzenleyeceği sergilere katılımımız söz konusu olacaktır. Projelerimiz arasında gelecekte tekstille ilgili sergileyemediğimiz farklı başlıkların buluştuğu bir proje ve sarayın genel tefrişi ile ilgili saray tekstillerinden oluşan sergiler var. TÜRSAB: Sergiden sonra eşyalar nereye götürülecek, yeniden exhibition for their mid-term papers. TÜRSAB: Would you consider preparing another exhibition, not covering the apparel, but the other objects this time? A.Ö.Demirli: As the Manager of the Textile Section, I am responsible for preparing the exhibitions involving my area. Certainly, we will be contributing in the other exhibitions prepared under the collaboration of different sections. We are developing a new project. Exhibiting items under different categories than those of we are displaying now, is among our future projects. We are also designing projects about the general decoration of the palace and the relevant textile items used for decoration purposes. TÜRSAB: Where will the objects be taken after the exhibition? Are they going to be put back into the chests? A.Ö.Demirli: After the exhibition most of the items will be taken to the storage drawers, specially prepared for them in the Depot-Museum. TÜRSAB: Which pieces excited you the most when they were taken out of the chests? A.Ö.Demirli: All of the pieces, which we knew were lying in the chests and on which were conducting researches, were exhilarating for us. I think it Osmanlı da işleme sanatı, devlet yöneticilerinin yanı sıra halkın da kullandığı bir süslenme-süsleme aracıydı. Since it was used and practiced as tool of self-embellishment, both by the ordinary people and by the official authorities, embroidery was a popular handcraft during the Ottoman era. TÜRSAB 15

13 sandıklardaki yerlerini mi alacaklar? A.Ö.Demirli: Sergiden sonra eserlerin büyük çoğunluğu Depo-Müze de kendileri için özel olarak ürettirilen depolama çekmecelerine götürülecek. TÜRSAB: Sandıklardan çıkan ve sizi en çok heyecanlandıran parçalar hangileriydi? A.Ö.Demirli: Sandıklarda olduğunu bildiğimiz ve kendileriyle ilgili araştırmalar yaptığımız eserlerin hepsi bizim için heyecan ve mutluluk verici parçalar. Saray Koleksiyonu nda bulunan eserlerin birini diğerinden ayırt etmenin bir araştırmacı için yanlış bir tutum olacağını düşünüyorum. Ancak eserlerin kendi içlerinde barındırdıkları el emeğini, yaratıcılığı ve yaşanmışlığı her birinde ayrı ayrı hissetmek mümkün. Örneğin kıyafetlerin özellikle de çocuk ve Seccadenin takımı olan Seccade ayaklığı. The bottom of the prayer-rug, where the person stands on, during the prayer (salat). 16 TÜRSAB Bindallı Entari; lacivert renkli ipek kadife üzerine, gümüş metal iplik, dival işi tekniğiyle işlenmiş. Zeminde gümüş tırtıllar ile ekose deseni oluşturulmuş, etek uçları, yaka ve kol kenarları dantelle içten çevrilmiş. Bindallı (Embroidered Dress)... On navy blue silk velvet, with silver thread... On the background, silver serration and tartan pattern...the ends of the skirt and the collar and sleeves are ornamented with lace. bebek kıyafetlerinin bir hüznü içlerinde barındırdığını, puşideler de harcanan el emeğini, seccadeler ve Feraşet Çantaları nda yaşanmışlığın tüm izlerini görmek mümkün. Eserler ile ilgili yaptığım tüm çalışmalarda onlarla aramda kopartılması mümkün olmayan büyük bir bağın kurulduğunu ve sonsuza dek birbirimizi çok yakından tanıdığımızı biliyorum. TÜRSAB: Eklemek istediğiniz bir şey var mı? A.Ö.Demirli: Sandıklarda Saklı Saray Yaşamı ismi bir çok şeyi ifade ediyor. Sanırım artık sandıklardan çıkmış bu yaşantının en güzel şahitlerini görmek isteyen tüm ziyaretçileri sergimize davet ediyoruz. Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi nde 15 Aralık a kadar açık kalacak serginin girişi ücretsizdir ve pazartesi dışında her gün 10:00-18:00 arası gezilmesi mümkündür. would be wrong for a researcher to favor a Palace Collection item over another. It is possible to feel the emotions, the past memories and be fascinated by the delicate handcraft on each and every one of these items. For instance, one can almost touch the melancholy on the garments, especially the garments of the babies and children. The handcraft on the sarcophagus covers is breathtaking. It is possible to see the traces of the past lives on the prayer-rugs and on the Feraset bags. In all the studies I conducted on these objects, I felt that an invisible bond is built between me and them. I know that we know each other very closely and that this bond will never be broken. TÜRSAB: Is there anything else you would like to add? A.Ö. Demirli: The title of the exhibition, Palace Life Hidden in Chests, has so many associations. We are inviting all visitors to our exhibition to take a closer look at these objects coming out of these chests, introducing us the enigmatic palace life. The exhibition will be open until 15 December in Dolmabahçe palace Art Gallery. Entrance is free of charge. It is open between 10:00-18:00, except for Mondays.

14 HOTEL A 5-star hotel in the heart of old İstanbul: İstanbul un kalbinde 5 yıldızlı bir otel: Yaz -Text: Barış Behramoğlu Eminönü nde yer alan asırlık Vakıf Han restore edilerek turizmin hizmetine sunuldu. World Park Hotel in farklılığını, tarih ve esetetiğin birleşimini, daha otelin kapısından girer girmez hissedeceksiniz 18 TÜRSAB 3 yıl önce Gap-San-Eserler Şirketi tarafından 29 yıllığına kiralanan ve restorasyonuna başlanılan Vakıf Han, geçtiğimiz Temmuz ayında otel olarak hizmete açıldı Only three years ago, Gap-San- Eserler Co. rented the building for 29 years and started its restoration. Finally, last July, Vakıf Han was opened as a hotel

15 World Park Hotel World Park Hotel Yolu Eminönü ne sık sık düşenler hatta sadece arada bir uğrayanlar bile anımsayacaklardır: Büyük Sirkeci Postanesi nin bir alt paralelindeki caddede yer alan tarihi Vakıf Han, görkemli mimarisine karşın yıllardır bakımsız ve terkedilmiş bir durumdaydı. Çoğu kez, içeriden sokağa yayılan berbat kokudan önünden geçenlerin kaldırım değiştirdiği bile oluyordu. Ve yine her önünden geçişte, mutlaka birilerinin Yazık, tarihimize sahip çıkamıyoruz gibisinden sözlerine şahit oluyorduk. Fakat bundan çok değil sadece 3 yıl önce Gap-San-Eserler Şirketi tarafından 29 yıllığına kiralanan ve restorasyonuna başlanılan Vakıf Han, geçtiğimiz Temmuz ayında otel olarak hizmete açıldı. Bugün ise daha binanın geniş kapısından adım atıp, lobiye girer girmez, World Park Hotel in turistleri ne kadar etkileyeceği ve dahası ne kadar memnun bırakacağını, karşınıza çıkan özenli dekorasyon ve güler yüzlü çalışanlarından anlıyorsunuz. Vakıf Han küllerinden yeniden doğuyor Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle tarihimize tanıklık eden, imparatorluğun Those who frequently drop by Eminönü or even who rarely walk in the district would remember the building: The good old Vakıf Han -situated on the lower parallel street of the Grand Post Office of Sirkeci. Despite its glamorous architecture, the building was deserted and almost ruined for the past decades. Most of the time, because of the stomach turning smell, people passing by would go the pavement across the street. Again, every now and then we saw someone murmuring about the loss of history, pitying over the ruined building. Only three years ago, Gap-San-Eserler Co. rented the building for 29 years and started its restoration. Finally, last July, Vakıf Han was opened as a hotel. Today, when you step into the hotel from the wide entrance and proceed to the lobby, you immediately realize how much the tourists will be impressed by the World Park Hotel. The meticulous decoration and the warm welcome by the hotel personnel will certainly please the hotel guests. Vakıf Han rises from its ashes Vakıf Han has a past of almost a hundred years. After the collapse of TÜRSAB 19

16 World Park Hotel in bünyesinde, 2 Kral Dairesi bulunmaktadır. World Park Hotel has 2 king suites. yıkılmasının ardından Cumhuriyetimiz i kucaklayan tarihi Vakıf Han, günümüzde bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğarak World Park Hotel adı altında geleceğe yelken açıyor. Butik otel olarak hizmet verecek olan World Park Hotel in bünyesinde 172 odası, 2 Kral Dairesi, 6 Suit, 10 Corner Suit, 250 kişilik toplantı salonu, Buisiness Center, dinlenme ve çocuk odası, Türk, Fin, Roma Hamamı, Sağlık Kulübü, kapalı yüzme havuzu, buhar odası, sauna, jakuzi, kuaför, pastane ve marketi bulunuyor. World Park acentalardan destek bekliyor 1912 yılında Osmanlı Dönemi nin ünlü mimarlarından Kemalettin tarafından inşaa edilen ve Osmanlılar dan sırasıyla Fransızlar ın ve ardından yeniden Osmanlılar ın daha sonra ise Ticaret Borsası nın himayesine geçen Vakıf Han, 6 yıl önce adliye yapılmak için boşaltılmış, bir daha da kullanılmayıp kaderine terk edilmişti. World Park Hotel in Genel Müdürü Hasan Ezberci the empire, Vakıf Han embraced the republic. Today, we are witnessing a rebirth from the ashes. Just like a phoenix, the Han sails towards its future under the brand of World Park Hotel. Serving as a boutique hotel, World Park has 172 rooms, 2 king suites, 6 suites, 10 corner suites. In addition, the services provided by the hotel are: a meeting room of 250-seat-capacity, a business center, relaxation lounge, a play room for kids, Turkish, Finnish and Roman baths, Health Club, closed swimming pool, steam room, sauna, Jacuzzi, hairdresser, patisserie and a market. World Park waits for the support of the agencies Vakıf Han was constructed in 1912 by Kemalettin, one of the well-known architects of the Ottoman era. First, the building served the Ottoman state. For a short while, it was passed to the French, who returned the administration to the Ottoman regime. Later the building was given to the Stock Exchange. 6 years ago, it was emptied to be turned into a judicial court; however, this project was never realized. Ever since that day, the building was left idle. Hasan Ezberci, General Manager of World Park Hotel told us about 20 TÜRSAB

17 bizlere hedefleri ve beklentilerinden söz etti: Seyahat acentalarına özel tanıtım fiyatları ilan edildi. Temmuz başından beri açılan otelimizin eksikgedikleri tamamlanmış, kış sezonuna girilmiştir. Kasım-Mart döneminde yüksek bir doluluk yüzdesi zaten beklenemez. Fakat Mart ayından itibaren, otelin konumu, hizmet kalitesi, mimari özellikleri ve birinci yıl tanıtım fiyatları sayesinde ve elbette bunca yıl beraber çalıştığımız seyahat acentalarının da destekleriyle ilerleme kaydedebileceğimize inanıyoruz. 200, 100, 50, 50 kişilik tiyatro oturma düzeni ile salonlarında, her türlü seminer, toplantı ve kongre düzenlenebilmektedir. Congresses, seminars or meetings can be held in the halls with 200, 100, 50, 50 people capacity. Haliç ve Boğaz manzaralı Teras Restaurant Otelin dış cephesine de bakıldığında hemen dikkati çeken kubbelerinin yer aldığı en üst katta, dört bir tarafı camlarla çevrili ve muhteşem bir İstanbul manzarasını kucaklayan Teras Restaurant bulunuyor. Yaz aylarında tepe camekânlarının kaldırılabildiği, pencerelerin ardına kadar açılabildiği, Türk ve Dünya mutfağından lezzetlere şahit olabileceğiniz söz konusu bu restoranı anlatması için Hasan Ezberci ye söz verdik: İlaveten 800 kuver atabileceğimiz restoranımıza, 3 adet 14 kişilik asansörümüzle, 1 otobüslük grubu 1 dakikada götürüp, kaliteli ve hızlı servis verme kabiliyetimiz sayesinde de, tarihi dokunun tam ortasında, Haliç ve Boğaz manzaralı bir ortamda, öğlen ve akşam yemekleri sunabilme imkânımız var. Düğün, nişan, resepsiyon gibi etkinliklerin de gerçekleştirilebileceği otel ve restoranımızın, tanıtım fiyatları ve hizmetiyle uzmanlaşmaya başladığını da belirtmek isterim. İletişim: their targets and expectations. We announced special promotional prices to the travel agencies. Our hotel was opened in the beginning of July. We completed the shortfalls. Now we are ready for the winter season. Naturally, we are not expecting a high occupancy rate for November-March period. We believe that we will achieve a significant progress from March onwards, thanks to the situation, service quality, architectural structure and the promotional prices of the first year and of course- to support of the travel agencies we are working together. Teras Restaurant overlooking the Golden Horn and Bosporus At the top floor with its eye-catching domes, there is the Teras (Terrace) Restaurant, surrounded by windows on all façades, embracing a breathtaking İstanbul panorama. During the summertime, the glass ceiling is removed and the windows are opened wide. Hasan Ezberci introduces us the restaurant serving Turkish and world cuisine: We are serving lunch and dinner in our restaurant overlooking the Golden Horn and Bosporus. The restaurant is lying right in the heart of the historic town center. The service quality and pace enables us to serve a group of one tourist bus in only one minute. We have 3 elevators of 14- people capacity. The total capacity of the restaurant is 800 seats. I would like to add that our restaurant and hotel is experienced in high quality service. Moreover, wedding/engagement ceremonies, receptions or similar events can be organized in our hotel with the promotion prices of this year. Contact: com TÜRSAB 21

18 HOTEL Class Hotel; where local and foreign tourists Class Hotel; yerli ve yabancı turistlerin Yaz -Text: Barış Behramoğlu Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin merkezi konumundaki Diyarbakır da faaliyet gösteren ve bu bölgenin ilk ve tek 5 yıldızlı oteli olma ayrıcalığını taşıyan Class Hotel sizleri Diyarbakır ın mistik havasını solumaya davet ediyor 22 TÜRSAB Located in Diyarbakır, in the heart of Southeast Anatolia region, as the one and only 5-star hotel of the city, Class Hotel is inviting you to experience the mystical atmosphere of the town Kısa süre önce kurulmasına rağmen tüm dünyadan binlerce konuğun beğenisini kazanmış, toplantı ve seminer olanakları açısından da bölgenin en kapsamlı turizm kompleksi olma özelliğini taşıyan Class Hotel in Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Çizmeci bizlere hem Diyarbakır dan hem de çalışmalarından bahsetti: TÜRSAB: Class Hotel in kuruluş hikâyesinden söz edebilir misiniz? Nedim Çizmeci: Otelimizin yeri, babadan kalma bir işhanıydı yılında bu işhanını yıkıp inşaata başladık ve 2001 yılında We talked to Mr. Nedim Çizmeci, Chairman of the Board of Directors, both about Diyarbakır and Class Hotel, the most inclusive tourism complex of the region, regarding its meeting and seminar facilities. Despite its brief past, the hotel has already been appreciated by thousands of guests from around the world. TÜRSAB: Could you tell us about the foundation story of Class Hotel? N. Çizmeci: There used to be an office building in the present location of our hotel. I inherited it from my father. The building was

19 meet history tarihle buluşma noktası faaliyete geçirdik. Diyarbakır da Sur İçi Beldesi, tarihi yapıların da burada bulunmasından dolayı, gelen herkesin ilgisini çekmektedir. Bu bölgeye gelen turistlere hizmet verebilecek tam teşekküllü bir 5 yıldızlı otel de olmadığından, çalışan işhanını yıkıp yerine otelimizi yaptık. TÜRSAB: Diyarbakır da otel ihtiyacı var mıydı? N. Çizmeci: Bölgemiz, pek çok tarihi yapıyı içinde barındıran kültürel bir yerdir. Keşfedilenin haricinde onlarca misli daha keşfedilmemiş tarihi dokular da mevcuttur. Her geçen gün gerek turizmin gerekse bölgenin, Ortadoğu nun ticari merkezi olduğundan dolayı potansiyeli artmaktadır. İleriki zamanlarda şu anda tek beş yıldızı olan otelimizin haricinde birçok otel yapılsa bile bu potansiyele yetmeyecek kanısında olduğumuz için bu yatırımımızı bölgeye yaptık. İlimiz herkes tarafından bilinen kendi tarihi dokuları haricinde Mardin, Midyat, Hasankeyf, Malabadi, Şanlıurfa, Nemrut ve bunun gibi birçok kültürel değere sahip, bölgenin merkezi konumundadır. TÜRSAB: Diyarbakır daki turizm hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? N. Çizmeci: Diyarbakır ın dünyanın ilk yerleşim merkezi olduğunu, Çin Seddi nden sonra eni en geniş, kale uzunluğu 6 Km olan 84 burça sahip olmasından turizm potansiyelinin çok yüksek olduğu dünyaca bilinmektedir. Bunun yanı sıra, Meryem Ana, Gregoryan Kiliseleri, Asur, Roma, Ermeni, Yahudi ve Osmanlı motifleri içeren Ulucamii, 4 Ayaklı Minare, Hasan Paşa Hanı, Cahit Sıtkı Tarancı, Esma Ocak Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzeleri, 10 Gözlü Köprü, Malabadi Köprüsü, Gazi Köşkü gibi görülmeye değer turistik yapılardan oluşmuş ve birçok demolished and the hotel construction was initiated in It has been operational in Housing the historic buildings of old town The Sur İçi region of Diyarbakır draws significant interest of the visitors. As there were no other fully-featured five-star hotels to serve the tourists visiting Diyarbakır or its environs, we decided to tear the office building down and to erect our hotel. TÜRSAB: So Diyarbakır needed a hotel... N. Çizmeci: Our region is a center of culture full of many historic places. In addition to the unearthed ones, there are ten times of historic remains are still waiting to be discovered or unveiled. Each day, the potential of the region is growing due to the growing commercial activity in the Middle East. We invested in the region since we believed that this Eski bir işhanı olan Class Hotel 1997 yılında yıkıldı yerine tarihi binadan izler taşıyan günümüzdeki bina inşaa edildi. The old office plaza standing in the place of Class Hotel was demolished in This building reflecting the traces of the historic building is constructed here. TÜRSAB 23

20 medeniyete sosyal, kültürel beşiklik yapmış aristokrat kimliği olan bir kenttir. TÜRSAB: Yılbaşı ve Kurban Bayramı için etkinlikleriniz var mı? N. Çizmeci: Her yıl özel olarak düzenlediğimiz yılbaşı programımızın bu yılında da taslak aşamasındayız. Her yıl yaptığımız gibi bu yılda Teras Restaurant ve Club Nispet te 2 ayrı programda ünlü sanatçılar, sürpriz çekilişler ve hediyeler yer alacaktır. potential would not be satiated even if many other hotels are to be commissioned in the region, in addition to ours, which happens to be the only 5-star one at the time being. Our city is situated in the heart of a region, brim with wellknown historic values. Some of the nearby spots are: Mardin, Midyat, Hasankeyf, Malabadi, Şanlıurfa and Nemrut. TÜRSAB: What can you tell us about tourism in Diyarbakır? N. Çizmeci: Diyarbakır is recognized as the first settlement center of the world. The 6 kmlong of the city ramparts, with 84 towers, are the longest ones in the world after the Great Wall of China. Diyarbakır is a noble city, which has been the cradle of several civilizations, both socially and culturally. Among the sightseeing spots are: The Church of Virgin Mary, the Gregorian Church, Great Mosque (a.k.a. Ulu Mosque), decorated with Assyrian, Roman, Armenian, Jewish and Ottoman motifs, the Four-legged Minaret, Hasan Pasha Han, the Ethnography and Archaeology Museums, Ten - Arched Bridge, Malabadi Bridge and the Mansion of Ghazi. TÜRSAB: Can you tell us about the hotel s programs for the New Year and the Feast of the Sacrifice? N. Çizmeci: Each year we prepare a New Year program. It is still at the preparation stage. Like we do in every year, we will have famous performers, surprise lotteries and presents in two different programs, one in Teras Restaurant and another in Club Nispet. 24 TÜRSAB

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 79,3 1 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9 55,9 58,2 59,2 3 2 2 2 A.B.D.

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ ÖZEL SAYISI SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ ÖZEL SAYISI SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ ÖZEL SAYISI 21 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Turizm Yatırımları Bülteni DEDEMAN GRUBU Özel Sayısı yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Grubu ndan

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life M ağusa nın en gözde bölgesinin en işlek caddesinde yepyeni, özgün ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıldı. Tamamen

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Bar in Istanbul. Turkish transcript:

Bar in Istanbul. Turkish transcript: CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Bar in Istanbul Turkish transcript: Mine: Önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Ercan: Ercan. Mine nin dayısı oluyorum. Mine: Evet

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 16 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Avantgarde Collection Majesty Hotels Dedeman Hotels Tavros Holding Yılmaz Ulusoy

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB ITTFA BELGRAD 2014 TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 27 Şubat 2 Mart tarihleri arasında Sırbistan ın Başkenti Belgrad

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1 Senza The Inn Resort & Spa Hotel Hizmetleri Güzelliğin, ihtişamının, mavinin sonsuzluğuyla buluştuğu özgün mimarisiyle The Inn Resort Hotel, sizleri her anını keyifle geçireceğiniz muhteşem bir tatile

Detaylı