T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne Gmnml IHüdürlüiünm başvurulur. başvurulur. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/13817 Milletlerarası Andlaşma Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 27/4/ 977 tarihinde imzalanan ilişik «Kontrollü Ziraî Kredi Personel Eğitimi Proje Anlaşmasının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/18/1977 tarihli ve UEKD-733H235-VII-1052 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunim 3 üncü ve 5 inci madde erine göre. Bakanlar Kurulunca 16/8/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı S. A. EMRE Milli Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Gum. ve Tekel Bakanı G SAZAK Sanayi ve Tek. Bakanı O. ASILTÜRK Köyişleri ve Koop. Bakanı T. YÜCEL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK En. ve Tabii Kay. Bakanı K. İNAN Kültür Bakanı A. AKYOL Orman Bakanı S. SAVCI Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakam A. Ş. EREK Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAĞLAYANGİL Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Sağ. ve Sos. Yar Bakanı C. GÖKÇEK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLI imar ve iskân Bakanı M. R. KUTAN Gençlik ve Spor Bakanı Ö. SAKAR Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 163

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1977 Sayı: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye T.C. Hükümeti Projesi Konusu: Kontrollü Kredi personeli Eğitimi Numarası: TUR/75/008/B/01/12 Bsas «Örev -. Doğrudan doğruya eğitim Talî «örer: Kurumsal gelişme Sektör: Tarım Süresi: 2 1/2 yıl (UNDP kod): S Tanın, Ormancılık, Balıkçılık. (UNDP kod) 0670 Tarımsal Finansman Alt Sektör: Kredi Hükümet adına uygulayıcı kuruluş: T.C. Ziraat Bankası (Kontrollü Krediler Müdürlüğü) İcracı Kuruluş: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı. Tahmini Başlangıç Tarihi: 1/4/1977 UNDP girdileri: $ Hükümet girdileri:» , TL. (Ayni) Hükümetin Masraflara 'Katkısı: % 237J200* (TL ) İmza: Hükümet «t a adına Metin Karaca, Başkan Dışişleri Bakanlığı UEKD Dairesi. İcracı Kuruluş 1 a aâma A. Denton Thompson FAO Türkiye Temsilcisi UNDP P a adına Nessim Shallon UNDP Temsilcisi I. HUKUKİ MESNET Bu proje dokumam (Bundan böyle uygulama planı olarak anılacaktır.) Türk Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 21 Ekim 1665 tarihinde imzalanan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının özel fon sektörü tahtında yapılacak yardımla İlgili Anlaşmanın l İnci maddesinin 2. nci paragrafında öngörülen belge durumundadır. n. ÖZGEÇMİŞ VE YARDIMCI BİLGİLER m m 1. Projenin amacı: A. PROJENİN N GE GEREKÇESİ Tarih : 27 Nisan 1*77 Tarih : 4 Mayıs 1977 Projenin amacı T.C. Ziraat Bankası "ne. (TCZB) ve Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Kontrollü Zirai Krediler (KZK) Ue ilgili personel için bir eğitim (*) UNDP ile anlaşma sağlandıktan sonra ödeme TL. sı olarak kabul edilebilecek. (Lütfen 13 üncü sayfaya bakınız.) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 164

3 ı9 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 programı geliştirme ve güçlendirme hususunda yardımcı olmaktır. Eğitim programı tahtında, TCZB. nin ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın seçilecek yönetici ve teknik personeli, KZK'nın teknik, ekonomik ve mali yönleri ile ilgili olarak eğitim göreceklerdir. Proje, tarımsal kredinin optimum kullanımını ve tarımsal üretimdeki etkinliğini artırmada gittikçe artan ölçüde rol oynayacak Kontrollü Ziraî Kredi programı dolayısıyla uzun vadeli bir eğitim programı uygulamayı amaçlamaktadır. Projenin uygulaması, Ziraat Bankasının hizmet içi eğitim programlan ve ders programlarının gözden geçirilmesi ve tavsiyelerde bulunulması amacıyla ve TUR hükmü gereğince yapılacak iki aylık danışmanlık dönemini izleyecektir. 2. Tarımsal at kalkınma TTKt ve kredi Iç talep ve ühracaat tahminlerine dayanarak, 3. Beş Yıllık Plan ( ) bitkisel üretimde % 4.1, hayvansal üretimde de % 5.0 yıllık büyüme hızı amaçlamıştır. Bitkisel üretimdeki artışın sulama, daha çok gübre kullanma ve zirai mücadele ile sağlanacağı umulmaktadır. Hayvansal üretimdeki artışın, daha iyi ve yeterli yem ve etkin veteriner hizmetleri sayesinde gerçekleşeceği umulmaktadır. Tarımsal kredinin de çiftçilere öncelik esasına göre verilmesi gerekmektedir. Banka sisteminin tarım sektörüne açtığı kredi, dağıtılan yıllık toplam kredilerin ancak % 20 sini bulmaktadır. Çiftçilerin ihtiyacı olan kredinin önemli bölümü halen geleneksel özel kaynaklardan sağlanmaktadır. Banka sistemi içerisinde bir kamu kuruluşu olan Ziraat Bankası (TCZB) önemli rol oynamaktadır. m 3. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat R Bankası 31 Temmuz 1976 tarihi itibariyle TCZB yurt çapında 863 şubeye sahiptir kişilik de bir memur kadrosu mevcuttur yılı sonunda TCZB'den doğrudan doğruya kredi alanların sayısı 0.9 milyon. Tarım Kredi i Kooperatifleri i kanalıyla kredi alanların sayısı ise 13 milyon olmak üzere toplam 2.2 milyon idi yılı sonunda kooperatiflerce açılan kredilerin zammet bakiyesi 4 milyar. Bankaca doğrudan doğruya açılan kredilerin zimmet bakiyesi de 15 Eylül tarihi itibariyle 10.8 milyar İdi. 27 milyon hektarlık taran arazisi mevcut olduğuna göre, 1976 yılı ortasında hektar başına 550 TL. lık zimmet bakiyesi düşmektedir. 1 yıl vadeli kısa vadeli krediler, 1974 yılı sonunda, toplam tarımsal kredinin % 83 ünü teşkil etmekte idi. 4. Gıda-Tarım m ve Hayvancılık hk B, Bakanlığı Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tüm ülkede tarım ve hayvancılık konularında 4000 dolayında tarımsal yayım elemanı çalıştırmaktadır. Bunlar arasında seçilecek olan ve Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüyle illerde Teknik Ziraat Müdürlükleri ve ilçelerde Ziraat Mühendisliklerinde görevli bulunan elemanlar Ziraat Bankası ile halen müştereken yürütülmekte olan ve yeni uygulanacak kısa vadeli Kontrollü Krediler programına katılacaklardır. 5. Kontrollü lu Ziraî Krediler er (Kontrollü llu Kredi Programı mı - KKP) TCZB, optimum çiftlik kalkınması için gerekli tüm krediyi sağlamak amacı ile 1964 yılında KKP'nı uygulamaya koydu, Şimdiki durumda 67 ilin 45'ini ve 361 şubeyi kapsayan programın 1979 yılına kadar bütün illerde ve 550 şubede uygulanması hedef alınmıştır. Şu anda 324 olan teknik eleman sayısı da 1979 yılında 547ye ulaşacaktır. Eğitim Kurslarına öncelikle Şube Müdürleri ve teknik elemanlar katılacaktır. TCZB ve Dünya Bankası, KKP tahtındaki bir özel fon projesinde Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün teknik hizmetlerinin kullanılması ve KKP ile müştereken KKP çalışmalarının denetlenmesi ve Banka personeline yardımcı olunması hususunu müzakere etmişlerdir. TCZB ve Bakanlık arasındaki bu iş birliği iki kuruluş arasında yapılan protokol hükümleri gereğidir. Bakanlığın tarımsal yayın elemanlarının Kontrollü Zirai Krediler konusunda özel eğitim görmeleri bu projenin amacı ve gereğidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 165

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1977 Sayı: Personel nakil ve değişiklikleri nedeniyle de eğitim gerekil görülmektedir. Kredi sistemi, kontrol, personel ve eğitim ile daha geniş bilgi ek 1 de verilmiştir. o 6. TCZB - Eğitim un Olanakları TCZB, kendi personelini ve yatandan ilgili bulunduğu Tarım Kredi Kooperatiflerinin yet küllerini yetiştirmek için iki eğitim merkez kurmuştur. İkincisi doğrudan doğruya Bankanın kontrolunda olmayıp bağımsız bir kuruluşa bağlıdır. Birincisi ise 1974 yılında Ankara'da açılmıştır. Bu Merkez alt ve orta kademelerdeki Banka memur ve yetkililerinin katıldığı eğitim kursları düzenlemektedir. Eğitim Merkezi 300 öğrencinin İhtiyacına cevap verecek biçimde planlanmış ise de yatak kapasitesi ancak İSO öğrenciye yetecek kadardır. Merkezin 1976 yılı programı 125 kursiyer için her biri 4/5 ay süreli iki kurstan ve ayrıca 20 kursiyer için 13,6 aylık kambiyo ve yabancı dil eğitim kursundan oluşmakta, daha küçük bazı faaliyetler de eğitim programım tamamlamaktadır. Merkezin kendi özel öğretim kadrosu yoktur. Yabancı dil için dışarıdan öğretmen sağlanmaktadır. Mevcut kursların organizasyonu Eğitim Müdürü, Yardımcısı ve Uç eğitim uzmanı tarafından sağlanır. Eğitim kadrosu, ayrıca, görev içi eğitim için bir eğitim yayın servisi hazırlamıştır. Adı geçen merkezin tüm olanakları normal şartlarda tümüyle kullanılmakta ise de bunlardan KKP personeli için de yararlanılması düşünülmüştür. B. KURUMSAL AL G GELİŞME Projede işbirliği yapacak kuruluş T. C. Z. B. özellikle onun kontrollü Zira! Krediler Müdürlüğü Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile müşterek çalışacaktır. T.C.Z.B. yurt içi masrafları karşılayacak, ayrıca projenin toplam masraflarına dolar karşılığı TL. lık bir pay ile katkıda bulunacaktır. Program koordinasyon komitesi aşağıda belirtildiği biçimde olacaktır. Başkan, TCZB Genel Müdürü Başkan Vekili, KKP ile sorumlu TCZB Genel Müdür Yardımcısı Üye, Eğitim İle sorumlu TCZB Genel Müdür Yardımcısı Üye, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Üye, TCZB Personel Müdürü Üye, TCZB Kontrollü Zirai Krediler Müdürü Üye, TCZB Eğitim Müdürü Üye, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Zirai Krediler Müdürü. UNDP Daimî Temsilcisi ve PAO Ülke Temsücisi veya onların yetkili temsilcileri t toplantılara danışman sıfatıyla katılacaklardır. Türk ve yabancı ekip başkanları Komitenin sekreterliğini yapacaklardır. Komite 6 ayda bir toplanacaktır. Komite üyeleri toplantılara temsilcilerini gönderebilirler. C. İLGİLİ DİĞER R ÇA ÇALIŞMALAR Ziraat Bankası personeli ve Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının seçilmiş bir grup tarımsal yayım elemanları için Kontrollü Ziraî Krediler eğitim programı hazırlanması, Dünya Bankası ile Türk Hükümeti arasında 1976 yılında imzalanan 63 milyon dolarlık «Tarımsal Kredi ve Tarımsal Sanayüer Projesi» nin gerektirdiği hizmetlerin Dünya Bankası Tun isteklerine uygun yürütülebilmesi için personelin eğitilmesini ve böyle bir programın PAO ve UNDP kuruluşları ile işbirliği yapılarak uygulanmasını öngören İkraz Anlaşmasını tamamlayıcı mahiyettedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II 168

5 9 Kasım 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 D. UYGULAMA İÇİN GEREKLİ Lt HA HAZIRLIKLAR 1. TCZB'nin bir eğitim Merkezine sahip oluşu, eğitimin Bankanın personel geliştirme politikasının temel unsurlarından biri olduğunu göstermektedir. 2,5 yıllık bir proje tahtında, KKP da görevli Banka personelinin ancak yarışma yakın kısmının eğitim programına katılabilmesi, uzun vadeli bir eğitim programının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bundan başka, ilk devreden sonra, kursa katılanların gecen zaman içinde tekrar eğitilmeleri gereği muhtemelen ortaya çıkacaktır. 2. Bu projede konularla ilgili fultaym eğitimciler görevlendirilecektir. Yüksek seviyedeki bu uzmanlar UNDP/FAO yardımı sona erdikten sonra da görevlerine devam edeceklerdir. Bunlar eğitimci de yetiştirecek, böylece TCZB çeşitli eğitim konularında fultaym görevlendirebileceği yönetim ve teknik eğitim uzmanlarının sayısını artıracaktır. III. PROJENİN HEDEFLERİ ; A. UZUN VADELİ HEDEFLER ER : 1. Projenin uzun vadeli hedefleri (i) KKP (Kontrollü Kredi Programı) ile ilgili TCZB personelini aşağıdaki amaçlara varmak için eğitmek, a) KKP'nln ülkedeki tarımsal kalkınmaya etkisinin daha iyi anlaşılması, b) Kontrollü kredi projelerinin hazırlanmasında, değerlendirmesinde ve onaylanmasında daha etkin ve yetenekli olunması, c) Daha etkili denetim, çiftçilere yol gösterilmesi ve yapılan işin sonuçlarının değerlendirilmesi suretiyle programın çîftçi ekonomisi üzerinde sürekli etkisinin sağlanması, d) Gelirler ve masraflarda yapılacalacak gelişmeleri daha yakından kontrole imkan veren özellikle (nakit akımı) gibi yöntemlerle ve endirekt olarak tarımda otofinansman ve tarım için artan hacimde kredi yaratacak garantili bir geri ödeme paterni sağlanması, (ii) Kontrollü Zirai Krediler konusunda sürekli gelişen eğitim programlarım yürütebilecek eğitilmiş tecrübeli bir eğitim kadrosunun kurulmasına yardımcı olmak. (iii) Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel (Müdürlüğünün tarımsal yayım personelini kontrollü Zirai Kredilerin anlamı, hedefleri ve değeri konusunda eğitmektir. 1. Kurslar B. İLK HEDEFLER 2,5 yıllık proje süresinde TCZB Eğitim Merkezinde herbiri 25 öğrenciden oluşacak 15 kurs düzenlenecektir. Bunlardan: a) Şube Müdürleri için 7 kurs - yılda 3 kurs - 2 hafta süreli, b) Teknik elemanlar için 8 kurs - yılda 3 kurs - herbiri 4 hafta süreli, Program proje değerlendirme ve denetimine özel önem vererek, KKP'nin teknik, ekonomik ve idari yönlerini kapsayacaktır. 2. Arazi laboratuvarı UM 2.1. Tarımsal al yayım elemanları rı (Tarım m Ba Bakanlığı) TCZB Teknik Personeli ile müşterek çalışacak olan tarımsal yayım elemanları İçin tanıtıcı bir eğitim programı düzenlenecektir. 1977'de 3, 1978'de 4 ve 1979'da 3 olmak üzere 8'er gün süreli 10 yerel eğitim kursu düşünülmektedir. Her kursa tarımsal yayım elemanı katılacaktır. c 2.2. Arazi 3 Çalışmaları öğrenciler kurslarda, programa katılan kuruluşların koordinasyon çalışmalarını da içine alan entegre çiftlik danışma hizmetlerinin işleyiş biçimini inceleyecek U Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 167

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 9 (Kasım 1977 Sayı: lerdir. Yukarıda belirtilen İştirakçilerin yarısı, kurslardan önce veya sonra ve üretim zamanında arazide bir hafta geçireceklerdir.. 3. Arazi Eğitim m Af Merkezleri İl Merkezlerinde 20'şer kişilik 3'er gün süreli, 1977 de 7, 1978 de 10, 1979 da 8 olmak üzere 2,5 yılda toplam 25 Arazi Eğitim Merkezi açılacaktır. Buralarda KKP ile ilgili teknik, ekonomik ve mali bölgesel sorunlar tartışılacaktır. Merkezi egjtimciler bu vesileyle faaliyetlerini değerlendirme ve çalışmaları için bilgi toplama fırsatını bulacaklardır Yayınlar TCZB Eğitim Merkezi mevcut yayınlarına devam edecek ve/veya KKP ile ilgili yeni seriler hazırlayacaktır. Referans literatür hazır bulundurulacak, banka işlemleri hakkındaki el kitapları daha da geliştirilecektir. 5. İnceleme gezileri Seri Ulusal ve Uluslararası grup İnceleme turları aşağıda belirtilen programa göre hazırlanacak, gelişme ve tecrübelerin ışığında gözden geçirilecektir. 5.1 Yurt içi inceleme gezilerinin İl seviyesinde yılda 20, bölgesel seviyede yılda 10 gezi, olmak üzere her biri 1 hafta ve 25 kişilik gruplar halinde yapılması planlanmıştır. 5.2 Uluslararası inceleme gezileri, tarımsal üretimin teknik ve mali koşullarıyla çiftlik yönetimi ve üretim programları arasındaki ilişkilerin incelenmesinden ve ayrıca yardımcı mali kuruluşların organizasyon ve yönetimleri ile kredi programlarının ve kredi kurumlarıyla çiftçiye başka hizmetler sağlayan örgütlerin tetkikinden azami faydayı sağlamak İçin planlanacak ve zamanlanacaktır. Yılda 3 Avrupa ülkesine 3 hafta süreli 2 veya 3 gezi düzenlenecek, geziler 10'ar kişilik gruplar halinde yapılacak ve 2,5 yılda toplam 60 kişi 6 inceleme gezisi yapacaktır. C. YATIRIM M P POTANSİYELİ Projenin ilk anda yatırım potansiyeli yoktur. Ancak, ileri teknik bilgi ve tarımsal kredi yöntemlerine daha analitik yaklaşmaya ve daha iyi bir yatırım havası yaratmaya müncer olacak ve böylece daha güçlü yatırım projeleri hazırlanacaktır. IV. ÇALIŞMA P PLANI Bu hedeflere varılabilmesi için, proje, aşağıda belirtilen faaliyetleri deruhte edecek ve gerekli uzmanlık ve danışmanlık hizmetlerini ve ekipmanlarım temin yoluyla bu faaliyetleri sürdürecektir. Proje sorumluları TUR/75/008 anlaşması uyarınca TCZB'de görevlendirelecek Kontrollü Zirai Krediler personeli Eğitim Danışmanının önerilerini değerlendireceklerdir. Bütün program ve kurslar TCZB'na, ve gerekli hallerde Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne danışılarak devre devre gözden geçirilerek değerlendirilecek ve uygun bi- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 168

7 9 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 çimde değiştirilecektir. Bu tür çalışmaların ilki. Banka Şube Müdürleri ve Teknik elemanlar için öngörülen kuralar, arazi laboratuvarları ve Arazi Merkezlerindeki ilk çalışmaları müteakip yapılacaktır. 1. Kurslar A - Çalışma Plânı Proje çalışmaları (1) Yer Başlangıç tarihi 1.1 Şube Müdürleri ve Teknik Elemanlar İçin kurs programlarının ve zaman tablosunun sonuçlandırılması. Ankara 13 Banka Müdürleri ve Teknik Elemanları için yılda 6 devre olmak üzere 15 kursluk serinin ilkine başlanması. Ankara 2. Arazi Laboratuvarlan Laboratuvarları Ankara 2.1 Bakanlık TYE'leri (X) için kura programının ve ders programlarına kesin şeklin verilmesi 10 Arazi merkezi (1977 de 3, 1976 de 4 ve 1979 da 3) 22 Arazi lalboratuvarlanrun laboratuvarlarının ilkinin Arazi başlangıcı 3. Arazi Merkezleri 3.1 Arazi Eğitim Merkezleri çalışmalarına kesin şeklin verilmesi 32 Üç günlük Arazi Eğitim merkezi programlarından ilkinin başlangıcı t. Yayınlar 4.1 Yayın serileri programının geliştirilmesine, çeşitli konular hakkında yayın hazırlanmasına, teşkilata dağıtımına Bankaca bunların gözden geçirilmesine, ve Şube Müdürleri ve teknik elemanları için referans literatürünün toplanmasına yardımcı olunması. 4.2 Eğitim merkezlerinde ve Merkezlerinde başvurulacak literatürün temini, teknik kadro için periyodik yayınların sağlanması, gerektiğinde yabancı yayınların temini. S. İnceleme Gezileri S.l (i) İl ve bölge seviyesinde (ii) ve uluslararası inceleme gezileri programlarının hazırlanması ve gerekli hazırlık çalışmalarına başlanması. n Ankara Arazi Ankara Ankara Ankara Nisan 1977 Mayıs 1977 Mayıs/Temmuz 1977 Ağustos 1977 Nisan/Mayıs 1977 Haziran 1977 Mayıs/Haziran 1977 Mayıs/Haziran 1977 Mayıs/Haziran 1977 (1) 1977 yılı Mayıs ayından itibaren Dünya Bankasınca KKP'nin finansmanına başlanmadan önce eğitime başlanabilmesi için ve ayrıca programın zamanlama açısından aksamamasını teminen yabancı personelin ön danışmanlığına ihtiyaç olacağı düşünülmüştür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 169

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1977 Sayı: Proje çalışmaları Yer Başlangıç tarihi 5.2 Düzenlenen bölgesel ve îl düzeyindeki ge- Ankara ve zilerln başlangıcı. Arazi 1977 ortası 5.3 Uluslararası gezilerin başlangıcı Avrupa Eylül 1977 (X) Tarımsal Yayım Elemanları 6 Raporlar 1 Projenin uygulama döneminde yabancı uzmanlar ve danışmanlar yabancı ekip başkanıyla birlikte görevleri süresinde teknik raporlar, çalışma raporları ve konferans notlarını ve bu görevi tamamlayıcı olarak nihai raporları ve önerileri hazırlayacaklardır. 2 Ekip Başkanı tarafından 6 ayda bir Standart formlarda gelişme raporu sunulacaktır. 3 Yabancı ekip Başkam, Danışmanın çalışmalarını ve vardığı sonuçları ayrı bir bölümde içeren ve ilk taslağı Mart 1979 da hazırlanmak üzere nihaî raporu hazırlayacaktır. 7 Çizgi Grafiği tedir. Ekte sunulan çizgi grafiği çeşitli proje çalışmalarının zamanlarını B. UNDP Girdilerinin Mahiyeti göstermek 1. Yabancı Uzmanlar Yer Başlangıç tarihi Süre M/m a. Ekip Başkam ve kredi ve organizasyon Uzmanı - Tarımsal kredi alanında ve kırsal kuruluşlarda kazanılmış yeterli pratik tecrübe ve pratik 'Bankacılık tecrübesi yanında, iyi akademik nitelikler, personel eğitiminde ve/veya eğitim programları hazırlama ve yürütmede yetenek sahibi olması aranacaktır. Kredi ve organizasyon uzmanı ek p 2 nci Başkam ve Banka yöneticileri ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır. Ankara Nisan/ b. Çiftlik Yönetimi uzmanı Çiftlik Yönetimi veya ilgili tarım alanında Üniversite mezunu olması; Tarımsal kuruluş larda ve/veya araştırma ve eğitim enstitülerinde yeterli tecrübe (kazanmış olması aranır. Tarımsal kalkınma projelerinde veri toplama, işleme ve değerlendirmede Içalışma ve tarımsal ekonomi dalında köklü bilgiye ve tecrübeye sahip olmalıdır. Ankara Nisan/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 170

9 W II : Bj/»S OUiOlöfl 9->eP 8A euuchoa MALİYETLER Kurslar 1.1. Şube Müdürleri (25 kisi 2 hafta) 12 Teknik Personel (25 kişi 4 hafta) Arazi Laboratuvarı 21. Tarımsal Yayım Elemanları (25 kişi 10 ar gün) (10 kurs) 2X Arazi Çalışmaları (11 ve 12) (5-7 kişilik gruplar) Arazi Merkezleri 3.1. Programa kesin şeklin verilmesi 3.2. (25 merkez, 3 er gün) Yayınlar İnceleme Gezileri 5.1. Yurtioi ve yurt dışı gezi programlarının hazırlanması 5.2. Yurtiçi gemilerinin başlangıcı 5.3. Yurt dışı gezilerin başlangıcı A.. A., A N M H T A E E K A O Ş M N M H T A E E K A O Ş M N M H T A S XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX xxr XXX 9 Kasmı 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1977 Sayı: Başlangıç Süre Yer tarihi M/m e. Danışmanlar ( 1) Kurs programı çalışmalarında ve tecrübelerin ışığında ortaya çıkabilecek uzmanlık bilgisi veya teknik tavsiye ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Ankara 18 (11) Mali analistin görev süresi 6 ay/ kişi olacaktır. (III) Eğitim teknik ve metodlarını değerlendirecek bir sistemin kurulmasında ve yönetilmesinde ve eğitim programlarına ve müfredatına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasında çalıştırılmak üzere 4 ay/kişi sureli özel danışmanlık yardımı (sağlanacaktır. 2. Yardımcı Personel a. Ekip Başkam için sekreterlik de yapabilecek ve fultaym çalışacak, İngilizce bilen bir yardımcı yönetici atanacaktır. Ankara Nisan/ b. Arazi programlarını, tartışmaları ve yabancı uzmanların takrirlerini tercüme edebilecek bir fultaym tercüman temin edilecektir. Ankara Nisan/ Eğitim Maliyet S Her biri 10 kursiyer için yılda 2 defa olmak ve 3 haftayı geçmemek üzere, 6 ince- 3 Avrupa Eylül/ lerne gezisi. ülkesi 4. Ekipman ve gereçler Ekipman olarak bir otobüs ve bir steyşin vagon temini gereklidir. Merkez personelinin arazi merkezlerine taşınmasında, daha ekonomik olacağı düşünüldüğünden inceleme gezilerinde ve diğer konularda kullanılacaktır. (Merkez ve İllerin kitaplıkları İçin yabancı referans literatürü temini amacıyla ek kaynaklar sağlanacaktır, özel durumlarda yabancı literatür programa katılanların hizmetine sunulacaktır. a. Dayanıksız ekipman - literatür Ankara Mayıs / (dağıtım için) Haziran 1977 devamlı b. Dayanıklı ekipman (I) Motorlu araç Ankara Aralık/ (II) İlâve ekipman Toplam ekipman Müteferrik Maliyet $ a. Ekipmanların işletme ve bakımı 2,000 b. Büro malzemeleri 3,000 c. Rapor masrafları d. Muhtelif ,500 C. Türk Hükümetince Sağlanacak Girdiler: I. Mali Sorumluluklar a) Ziraat Bankası projede görevli her yabancı uzmana (karşı aynı uzmanlık dalında fultaym (bir Türk uzman bulunduracak ve ücretini ödeyecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 172

11 9 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Bundan başka, orta kademedeki personeli de teinin edecektir. TCZB Eğitim Merkezinde çalışma yeri ve pansiyon imkânını ve gerekli diğer imkânları sağlıyacaktır. Hükümetin katkısı bölümünde {«Muhtelif» başlığı altında sıralanan mahalli masrafları karşılayacak fon da sağlanacaktır. b) T.C.Z.B projenin yurt içi masraflarını karşılayacak, ayrıca projenin toplam masraflarına dolar karşılığı TL. sı katkıda bulunacaktır. 2. Yerli Uzmanların m Atanmaları n : a. Kredi ve organizasyon uzmanı ve Türk ekip Başkanı - Akademik nitelikleri olan ve genel bankacılıkta ve tarımsal kredilerde ve mümkünse (Şube Müdürlüğü ve kooperatiflerde tecrübeli, üst kademelerde görev yapmış bir Bankacı atanacaktır. Yabancı Ekip Başkanı ile birlikte çalışacak ve programın tüm Sorumluluğunu taşıyacaktır. Ankara Nisan/ b. Çiftlik yönetim uzmanı - kıdemli bir teknik eleman, (Başmühendis veya benzeri) çiftlik yönetiminde tecrübesi olan, tercihen KKP da fiilen çalışmış, tarımda akademik niteliği olan bir eleman atanacaktır. Ankara Nisan/ c. Danışmanlar - eğitimciler. (mali analizci dahil) kısa süre için projede görev almak üzere dışarıdan teknik ve ekonomik konularda uzmanlar atanabilir, ö- zellikle agronomi (tarla bitkileri) uzmanları ve tarımla ilgili diğer dallarda uzmanlar istenmektedir. Ankara Zaman zaman 30 d. Yardımcı eğitimciler: Projenin çeşitli bölümlerinin icrasında özellikle arazi çalışmalarında, yurt içi gezilerinde ve yayınlarda uzman personele yardımcı olmak üzere akademik nitelikleri olan eğitim yardımcıları görevlendirilecektir. Ankara Nisan/ Yer Başlangıç tarihi Süre M/m 3. Yerli Yardımcı Personelin atanmaları: ri 000TL. a. idarî ve teknik görevler yapacak iki yardımcı yönetici atanacaktır, (kitaplık, yayın ve program izleme işleri) Ankara Nisan/ b. Büro hizmetlerinde çalışacak biri Sabancı dil bilen üç daktilograf görevlendirilecektir. Ankara I.san/ c. Diğerleri E Eğitim a. Kursa katılanların aylıkları: Proje çalışmalarına katılacak Banka personeline aylıklarının ödenmesine devanı edilecektir. Muhtelif Nisan/ b. Kurslar - Ankara'da Eğitim Merkezinde 2 ve 4 haftalık olmak Üzere Baraka Şube Müdürleri ve teknik elemanlar için 15 kurs (düzenlenecektir. Gündelik, seyahat masrafları ve dışardan gelecek eğitimcilerin masrafları karşılanacaktır. Ankara Mayıs/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 173

12 «UMA s ï s I I Tarımsal Kredi ve organ. (Ekip Bşk.) 02 Çiftlik Yönetimi c Arazi laboratuvarı - Tarımsal Yayım elemanları ve kurslara katılanlar arazide de eğitim göreceklerdir. Muhtelif d. Arazi merkezleri (25) {kursa katılanlar» T» yerli eğitimcilerin gündelik ve seyahat masrafları karşılaşacaktır. Muhtelif e. İnceleme gezileri yurtici gezilere katılanların gündelik ve seyahat masrafları karşılanacaktır. Müttelif f. İnceleme gezileri yurt dışı (6) Avrupa ve 60 kursiyer için. Avrupa g. Yayınlar - materyal temini, baskı gider- Ankara'dan leri ve referans kitaplıkları 5. Müteferrik: a. Dershane, büro ve vasıta kiraları (Ziraat Bankası bunları bağlıyamaz ise söz Ankara'da konusu olacaktır.) ve arazide b. Ders malzemeleri, telefon, v.b. giderler (Bankaca bunlar başka seklide karşılanamaz İse) söz konusu olacaktır.) Ankara V Tarım Bakanlığı ile Banka arasında yapılacak anlaşmalar uyarınca bu giderler Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Yer tarihi TL. 000 UNDP Katkısınıda kapsayan proje bütçesi (US Doları olarak) Ülke : Türkiye Proje No. Projenin Adı Toplam kişi/ay : TUR/75/008/B/01/12 Kontrollü Krediler Personeli Egttimi - Ankara 1977 Toplam kişi/ay 0 9 Ağustos/ / Haziran/ /ortası 950 Eylül/ Mayıs/Haziran Toplam kişi/ay Nisan/1977 Nisan/ Toplam kişi/ay» s Sayfa : 13 RESMÎ GAZETE 9 Kasma 1877 Sayı : 16108

13 Sil -IM BJ/8S DUiOlwfl»*P»A ournnoa Toplam kişi/ar 1977 Toplam Jdsl/ay 1978 Toplam 3d$i/ay 09 Danışmanlar Ara Toplam Yardımcı Personel B Seyahat Giderleri Bölüm Toplamı Eğitim 32 Grup Eğitimi Bölüm Toplamı Ekipman 45, Cttteferrlk Ara Toplam J500»7 Masraf Payı VNDP Toplanı Kattan HÜKÜMET (T.C. ZİRAAT BANKASI) AYNİ KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ Ülke Proje. No. Türkiye TUR/75/008/B/m/ TL. Projenin Adı: Kontrollü Krediler Persomli Eğitimi - Ankara Toplam Toplam Toplam klsi/ay kişt/ay kisl/ay 10. Proje Personeli 11. Görevli Personel 01. Kredi ve organizasyon uzmanı (Türk Ekip Bak.) Çiftlik Yönetimi Uzmanı Danışman - Eğitimci (Mail Analizci dahil) Yardımcı Eğitimciler (2) i) Ara Toplam , ,0 60 J0 13. Yardımcı Personel 450,0 135/) 19. Bolüm Toplamı 1.450,0 435, , Toplam Odsi/ay * Toplam klsi/ay 9St 9A $ « ,0 435,0 9 Kasım 1977 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 13

14 Sil - II : BJXBS 0UIDI99 ejspj OA w m>a 30. Eğitim 32, Grup Eğitimi 33. Hizmetiçi Eğitimi 39. Bölüm Toplamı 59. Muhtelif 99. Toplam Hükümet Katkısı Toplam İtişi/av 4.491, , , X Toplam kisi/ay 875, , jm# 197«Toplam kişi/ay HÜKÜMETİN MASRAF PAYI KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ Ülke : Türkiye (Dolar cinsinden) Proje No. : TUR/75/008/B/01/12 Proje Adı : Kontrollü Kredi Personeli Eğitimi - Ankara 56. Kurumun genel masrafı 97. Masraf payı katkısı 99. Genel Toplam A) Ödeme planı (X) Toplam " 1.134/) 2.930« Mayıs dolar 1 Mart dolar 1 Ağustos dolar 1 Mart dolar T B) Türkiye Garanti Bankası Yenişehir Şubesi nezdindeki 624/21 DNDP hesabına yatırılacaktır. (Proje numarası ve adı belirtilecektir.) numaralı (X) ödeme, o tarihteki cari kur üzerinden ve UNDP ile anlaşma yapıldıktan sonra Türk Lirası olarak yapılacaktır Toplam kişi/ay 1.347,0 875JO ,0 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 9 Kasam 1977 Sayı: 16108

15 9 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 1 Sistem: KONTROLLÜ KREDİ PROGRAMI (KKP) Appendix 1 Çiftçilerin, yıllık üretim kredilerinden sınırlı ölçüde yarar sağlayabildiklerini dikkate alan Ziraat Bankası 1964 yılında KKP'nı uygulamaya başladı. Program 67 ilin halen 45 inde uygulanmaktadır. Ziraat Bankası teknik elemanlarının rehberliği ve gözetimi altında çalışmayı kabul eden seçilmiş çiftçilerin yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçları bu sistem tahtında karşılanır. Ziraat Bankası teknik elemanları tarafından yatırımları, ürün patenini, girdi kullanımım, kredi ihtiyacını ve geri ödeme tablosunu içeren 5 yıllık bir «Çiftlik Kalkınma Plânı» hazırlanır. KKP başlangıcından itibaren geçen 12 yıllık dönem içinde toplam olarak çiftçi bu krediden yararlanmıştır. Kontrollü Zirai Kredilerin yarıdan fazlası orta vadeli, takriben dörttebiri kısa vadeli, % 6 sı uzun vadelidir. Açılan kredi tutarı 1975 yılı sonunda 1.6 milyar liraya, krediden yararlanan çiftçi sayısı da e ulaşmıştır. 2 K Kontrol: Kontrol, Şubelere atanan Ziraat Mühendisleri ve Ziraat Teknisyenlerince sağlanır. Eylül 1976 tarihi itibariyle 361 Şubede 328 teknik eleman bulunmaktaydı. Teknik elemanlar köy toplantı mahallerinde tanıtma faaliyetlerine katılır ve geçmişte Ziraat Bankası ile olan ilişkileri bakımından kredi almaya durumu elverişli olanlar Kontrollü Kredi almak üzere başvurmaya davet olunur. Ayrıca, bir çok çiftçi krediiçin kendiliğinden de Bankaya başvurmaktadır. İlk çiftlik ziyaretinde, teknik eleman, başvurma formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırır ve eksiklikleri tamamlar. Sonra çiftçinin krediye lâyık olup olmadığını araştırır. İlgili Şube de çiftçinin durumunu inceledikten sonra teknik eleman ile 3 ilâ 5 yıllık bir «çiftlik kalkınma plânı» hazırlar. Bu plâna dayalı olarak yıllık plânlar hazırlanır ve projeler onay, değiştirme veya redde yetkili makama sunulur Çiftlik kontrolü sık ve ani ziyaretler şeklinde yapılır. Proje hazırlanması için gerekli zaman ve nakil aracı yetersizliği teknik elemanların gözetimini sınırlayıcı unsurlardır. Teknik eleman Tarım Bakanlığının Tarımsal yayın, zirai mücadele, veteriner hizmetleri ve Toprak-Su'nun teknik hizmetlerinin desteğine muhtaçtır. Teknik elemanın her konuda gerekli teknik bilgiye ve uzmanların tavsiyelerini çiftçiye aktarabilecek yeteneğe sahip olması gerekir. 3 Personel: Kontrollü Kredi programı, programa dahil Şubelerin normal görevlerinin bir parçasıdır. Program halen 45 ilde 361 Şubede uygulanmaktadır yılına kadar 67 ilin ve 550 Şubenin uygulama kapsamına alınması umulmaktadır. Şimdilik, geriye kalan 300 Şube tarımsal kredi uygulaması yapmadığından programa alınmaları düşünülmemektedir Yılma kadar 450 Şube için 547 teknik eleman görevlendirilmiş olacaktır. Yılda % 401 Ziraat Mühendisi, % 60 ı da Ziraat Teknisyeni olmak üzere 62 yeni eleman alınması gerekecektir Ziraat Bankasının bu konuda uzun vadeli bir teknik eleman istihdam programı vardır. Ayrıca çeşitli nedenlerle boşalacak kadroların da doldurulması gerekecektir. Özel sektör, Ziraat Mühendisleri ve teknisyenleri için daha cazip olanaklar sağladığı için her yıl mevcut KKP teknik elemanlarının ayrılacağı söylenebilir. Ziraat Bankası, seçilecek bazı illerde, KKP vasıtasıyla özel bir program geliştirmektedir. KKP esas itibariyle kısa vadeli kredi sağlıyacak ve kontrollarda Ba- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 177

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1977 Sayı: kanlık tarımsal yayın elemanlarının yardım ve tavsiyelerinden yararlanılacaktır. Tarımsal yayım elemanları Kontrollü Zirai Krediler konusunda çiftçiye daha yeterli bilgi ve hizmet götürebilmeleri için kontrollü krediler konusunda eğitileceklerdir. 4 Eğitim: KKP personelinin eğitimi başlangıçtan beri programın zorunlu ve tamamlayıcı bir bölümü olarak mütalâa edilmiştir. Konu ile ilgili konferanslar ve toplantılar organize edilmiş ve fakat sınırlı sayıda personel bunlara katılmıştır. KK programında müştereken görev yapan veya bundan sonra konu ile ilgilenecek kilit personel aşağıda belirtilmiştir. K. K. Programında Bankanın kilit personeli Sınıflar Şube Müdürleri İl Merkez Şube Müdürleri Teknik elemanlar Teknik Müdür Yardımcıları Başmühendisler Mühendisler Teknisyenler Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü (Kontrollu krediler ve proje Müdürlüğü) KKP, ayrıca Bakanlık ile Banka arasında Eylül/1976 tarihinde imzalanan ortak uygulama protokolü uyarınca Bakanlığın görevlendireceği tarımsal Yayım elemanlarından seçilmişlerin destek ve yardımını alacaktır. Eğitim Appendix 2 1. Amaçlar - kurslar 1.1. Ziraat Bankası Şube Müdürleri : K.K.P Eylül sonu itibariyle 361 şubeyi kapsamakta iken belirtildiği gibi 3 yıl içinde 550 şubeye yayılması programlanmıştır. Uygulamadaki şubeler mevcut K.K. P. prensip ve usulleri hakkında iyi yetişmişlerdir. Eğitim kursları, bunlara en son K.K.P. ile ilgili teknik ve usulleri verecek ve tüm ülke ekonomisi ile tarımsal kalkınma hakkındaki bilgilerini genişletecek ve ekonomik ve mali proje inceleme ve değerlendirme usul ve metodlarını tanıtacaktır. Parklı kategorideki Şubelerde görevli Şube Müdürleri, kurslarda başarılı bir çalışma yapabilmesi için teknik seviye ve uygun sosyal bütünlük sağlamak amacıyla gruplara ayrılacaktır. Üç ayrı grup şu şekilde sıralanabilir. a) İl Merkez Şubesi Müdürleri b) Diğer 1. sınıf Şube Müdürleri c) İkinci sınıf Şube Müdürleri Şube Müdürleri için kurs programı iki hafta süreli (10 iş günü) olarak planlanmıştır. Standart programın ana hatları aşağıda belirtilmiştir. Konu (takrir ve tartışma) Gün Türk ekonomisinde Bankacılık Kontrollü kredinin rolü (Yurt dışında) (Yurt içinde) TCZB - Halkla İlişkiler - çiftçiler, müşteriler TCZB - İş İlişkileri - Banka personeli ve teknik personel Organizasyon ve metod Çiftlik yönetimi (konu ile ilgili) ; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 178

17 9 Kasımı 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Konu (Takrir ve Tartışma) Gün Seçilmiş bölgelerde tarımın geleceği üzerinde tartışma (Şube faaliyet alam) 1 Proje hazırlanma ve değerlendirme 1 Proje değerlendirme (nakit akımı) 1 Kurs kursiyer için düşünülmektedir K. K. Programı Teknik Personeli: Parklı kategorilerdeki teknik personel, eğitim görecek ikinci büyük grubu teşkil etmektedir. Tablo 11, teknik personel kadrosuna her yıl 70 yeni teknik elemanın atanması gereğini göstermektedir. Ayrılacak elemanların yerine de her yıl yeni eleman atanacaktır. Eğitim Programı halen mevcut 324 ve bundan sonra her yıl yeni alınacak teknik elemanın eğitim ihtiyacım karşılayacaktır. Farklı kategorilerdeki teknik elemanlar aşağıdaki gibidir. a) Teknik Müdür Muavini ve Baş Mühendisler (1) b) Ziraat Mühendisleri c) Ziraat Teknisyenleri 26 teknik eleman için 20 iş gününü kapsayan 4 hafta süreli bir kurs programı öngörülmüştür. Proje inceleme ve denetim safhalarına ait kavramları kapsayacak standart kurslar aşağıdaki şekildedir. Konu (sınırlı takrir, daha çok tartışma, örnek olay çalışması) Türk ekonomisinde Bankacılık 1 Kontrollük kredinin rolü ı Türkiye'de 1 Diğer ülkelerde 1 Çiftlik yönetimi-genel 1 Çeşitli konularda veri toplama 1 Uygulama tecrübeleri hakkında raporlar 1 Verilerin seçimi ve sınıflandırılması 1 (teknik proje hazırlığı) 1 Çiftlik yönetimi - özel 1 Ürünlerdeki en son gelişmeler 1 Hayvancılıkta en son gelişmeler 1 Diğer konularda en son gelişmeler 1 >( toprak, makineleşme, sulama, zirai mücadele) Tarımsal yayım teknikleri, koy çalışma ve arazi denemeleri 1 (halkla ilişkiler dahil) Diğer yayım hizmetlerinin koordinasyonu (yayım, zirai mücadele, veteriner hizmetleri V. s.) Proje hazırlama 9 < Nakit akımı dahil kredi değerlendirme 2 Kontrollü kredilerin değerlendirilmesi ve yönetimi 2 İkraz kayıtları ve muhasebe sorunları 1 10 Gün 30 (') Bu deyim, kontrollü kredi programından 11 düzeyinde sorumlu bulunan yönetici teknik personel için kullanılmaktadır Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 179

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1977 Sayı: Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Personeli: Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde K.K. programında görevli ve kurslarda bilgi ve tecrübe kazanmaya İhtiyacı olan civarında müdür muavini, başmühendis Ve ziraat mühendisi mevcuttur, özellikle yeni mühendislerin bu kurslarda verilecek tecrübe ve bilgiye ihtiyacı vardır. Bunlar yukarıda kurs programları belirtilen iki kategoriden birine girmektedir Kurs Programı: Personelin eğitiminin taşıdığı büyük önem karşısında yukarıda belirtilen iki gruptan her biri için yılda üç kurs düzenlenmesi planlanmıştır. Şöyleki arasında Şube Müdürleri için 2 şer haftalık 7 kurs, teknik elemanlar için de 4 er haftalık 8 kurs düzenlenecektir. Yeni atanacak teknik personel için (şayet eğitim merkezinin programı buna olanak verecek biçimde düzenlenirse) bir oryantasyon kursu da öngörülecektir. 2. Arazi Laboratuvarı: 2.1. Tarımsal Yayım Elemanları (Köy seviyesinde) (Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü) : Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü'nün (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) görevlendireceği tarımsal yayım elemanları Banka ile {Bakanlık arasında yapılan protokol uyarınca özel K. K. programım çiftlik düzeyinde uygulamak için Ziraat Bankası ilgilileri 11e işbirliği yapacaktır. Bu elemanlar özel konularda ve K. K. P. esas ve usulleriyle ilgili eğitim göreceklerdir. Bu amaçla kurs programları hazırlanacaktır. 1-2 hafta süreli bu kurslar mahalli olarak düzenlenecektir. 22. Arazi incelemeleri: K.K. Programı teknik elemanları, esas itibariyle, ürün ve hayvancılık sorunları ile sulama, toprak ve makinalaşma konularında özel teknik rehberlik yapabilecek durumda değildirler. Bu görev Hükümetçe bu konularda uzmanlaşmış kamu kuruluşlarına verilmiştir. Nasıl bir pratik destek pateni geliştirildiği ve uygulamadan nasıl bir tecrübe edinildiği Seyhan/Ceyhan sulama bölgesinde görülebilir. Kurslardan seçilecek kursiyerler bir hafta için Ziraat Bankasının o bölgedeki şubelerine veya o bölgedeki teknik dairelere gönderilecek ve çiftçiye her seviyede sağlanan günlük entegre hizmete katılacaklardır. Olanaklar sınırlı olduğu için, kursiyerlerden sadece % 50 sinin arazi laboratuvarlarında eğitim görebileceği umulmaktadır. Arazi çalışmalarına iştirak, gerek il gerekse ilçe banka şubeleri düzeyinde mevcut teknik hizmetlerin daha iyi entegrasyonuna ve koordinasyonuna yol açacaktır. 3 Arazi Eğitim Merkezleri: Bu proje tahtında Ziraat Bankası eğitim merkezine bağlı eğitim kadrosuna ve Banka Genel Müdürlüğünden gelecek misafir öğretim görevlilerine yurdun çeşitli bölgelerindeki arazi çalışmaları hakkında fikir edinme fırsatı verilecektir. Bu münasebetle, eğitimin uygulamadaki sonuçları değerlendirilecek ve il merkezlerinde 3 gün süreli eğitim merkezleri organize edilecektir. Devamlı öğretim görevlileri bir yerde takriben bir hafta kalacaklardır. Bir yılda böyle on merkez planlanmıştır. 4 Yayınlar: Ziraat Bankası Eğitim Merkezinin mevcut yayın dizisinin devamı olarak eğitim kurslarının idari, mali ve teknik yanlarıyla ve laboratuvar çalışma ve arazi eğitim merkezleriyle ilgili dizi yayınlar yapılacaktır. Ayrıca, başvurulacak litaratür de hazır bulundurulacaktır. Gereken hallerde yabancı yayınlarda da sağlanacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 180

19 9 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 5 inceleme gezileri : 5.1. Yurt içi: Kredi vasıtasıyla ve özellikle K. K. programıyla tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmede gerek teknik elemanlar, gerekse bankacılar için önemli olan husus, uygula madan kazanılan bilgi ve tecrübelerin teatisidir. Tarımsal üretimi gerçekleştirmek için gerekli teknik çözüm yollan tatbiki olarak gösterilmeli ve bunların çiftçiye yardımcı kuruluşlarca benimsenmesi sağlanmalıdır. Proje hazırlanması ve değerlendirilmesi arasındaki karşılıklı ilişkiler çiftçilerin tasarrufu, geliri ve geri ödemedeki başarıları örneklerle gösterilmelidir. Yurt içi inceleme gezileri şöyle olacaktır. (25 kursiyer) a) Yılda 1 ilde 1 haftalık gezi b) Bir coğrafî bölgede yılda 1 haftalık gezi 5.2. Yurt dışı geziler: Yabancı ülkelerde tarımsal öğretim üzerine özel tarımsal kredi metotlarının etkisi hakkında bilgi vermek amacıyla Ziraat Bankasının K.K. programında görevli Şube Müdürleri ile teknik elemanları için bir dizi inceleme gezisi düzenlenecektir. Bankaların kendi teknik servisleri olsa dahi daha ziyade kamu kuruluşlarının veya diğer bağımsız teknik kuruluşların (Ziraat Odaları v.s. gibi) teknik tavsiyelerine tabi bulunmaktadırlar. Bu nedenle, kurumlar arasındaki İşbirliği gösterilecektir. Tarımsal kooperatifler ve bunların birlikleri bu gibi programlarda önemli rol oynamaktadır. Projenin sürekliliğini analizdeki kontrol mekanizması ve idari ve teknik yöntemler, borçluların işlerini yönetmedeki başarılan ve geri ödeme konulan tartışmaların esasım teşkil edecektir. İnceleme gezileri 20 gün, her grup (tercüman dahil) 10 kişi olacak ve 3 ülkeye gezi düzenlenecektir. Toplam olarak 6 inceleme gezisi planlamıştır. Kurumlararası işbirliğini sağlamak üzere gezilerden birine ilgili kurumlardan üst kademelerdeki personel de katılabilir. United Nations Development Programme In Turkey Project Of The Government Of Turkey Title : Supervised Credit Personnel Training Number : TUR/75/008/B/01/12 Primary Function : Director Training Secondary Function : Institutional building Sector : (Govt. Class.) Agriculture Duration : 2 1/2 years (UNDP class, and code) 05 Agriculture Agriculture, Forestry and fisheries Sub-sector : (Govt, class.) Credit (UNDP class, and code) 0570 Agricultural Financing Government Implementing Agency : Agricultural Bank of Turkey (Supervised Credit Division) Executing Agency : Food and Agriculture Organization of UJN. Estimated Starting Date : 1 April 1977 Government inputs : TL million (in Una) UNDP inputs : $ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : Il 181

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1977 Sayı : Government Cost-sharing : S * (TL. 3.8 million) Signed : on behalf of the Government Metin Karaca, Director, Department of united Nations Economic Organizations Ministry of Foreign Affairs Date : April 27, 1977 on behalf of the Executing Agency A. Denton - Thompson SAA/FAO CR Date : May 4, 1977 on behalf of the UNDP Nessim Shallon Resident Representative Date : 6 May 1977 PART 1 LEGAL CONTEXT This project document shall be the instrument (therein referred to as a Plan of Operation) envisaged in Article Ï, paragraph 2, of the Agreement between the Government of Turkey and the United Nations (Development Programme concerning assistance under the special fund sector of the United (Nations Development Programme, signed by the parties on 21 loctober PART ill BACKGROUND AND SUPPORTING INFORMATION A. Justification of the Project 1. Purpose of the Project 2. Agricultural Development and Credit The purpose of the project is to assist the Agricultural Bank of Turkey TCZB) 1, and the supporting services of the Ministry of Pood, Agriculture and Livestock in developing and strengthening a training programme for the staff of the Bank and the Ministry respectively dealing with the Supervised Credit Programme (SCP). Under the It raining programme selected admlnistratiive and (technical staff of the Agricultural Bank of Turkey and of the Ministry of Pood, Agriculture and Livestock will receive training on technical, economic and financial aspects of supervised loans, x. It aims at setting up a long term training programme whereby the Bank's Supervised Credit Programme will play an expanding role in gearing agricultural credit to an optimum utilization and efficiency in farm production. The implementation of the project will follow a two months consultancy undertaken under the provision of TUR/75/008, Supervised Credit Personnel Training, Review and Preparation of Tral ning Programmes and Curricula with the objective of reviewing and making recommendations with regard to the in-service training programmes and curricula of the Agricultural Bank. Based on idomestic demand and export [projections, the Third Five-Year Plan ( ) aims at an annual growth rate of 4.1 % for crops and 5.0 % for livestock projects. Increased crop production is expected to accrue (mainly through expansion of irrigation and greater use of fertilizers and plant protection material. The increase In livestock production Is expected to result from higher feed supplies and better veterinary care. Institutional credit is to be allocated to farmers on priority basis. The snare of agriculture works out (to about 20 "M> of the total credit disbursed annually by the banking system of Turkey. A substantial share of the total credit needs of the farmers are still met by traditional private sources. Within the banking sector the Agricultural Bank of Turkey (TCZB), a public sector institution, plays a major role. */ Payment in TL will be acceptable after agreement with UNDP (Please see page 31) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 182

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Gıda

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28877

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Temel Bankacılık Hukuku BSD13201 3 2+2 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 6 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28669 Bartın Üniversitesinden: YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı