CURRICULUM VITAE. Name Of Hospital: Firat (Euphrates) University Hospital

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CURRICULUM VITAE. Name Of Hospital: Firat (Euphrates) University Hospital"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Personal Details Surname: SĐMSEK First Name: MEHMET Academic Title / Position: ASSĐSTANT PROFESSOR Key Qualifications: Gynecology and Obtetric Research Interest: General Gynecology and Obstetric International Experience / Collaborations: Contact Details: Work Address: Date Of Birth: 1950 Name Of Hospital: Firat (Euphrates) University Hospital Dept: Gynecology and Obstetric Town: ELAZIG Country: TURKIYE Post Code: Phone / Fax: /2120 ext. Fax: Place And Country Of Birth: Elazig-TURKIYE Country Of Citizenship: REPUBLIC OF TURKIYE Country Of Training: TURKIYE First Language: TURKISH Languages: ENGLISH Academic Details

2 Faculty / University ( Name And Adres ) Dicle University School of Medicine Sıhhiye- ANKARA- TURKIYE Date Of Graduation: 1975 Postgraduate Training ( Name and adres of Center and Supervisor[s] in charge of Training ): Dr. Zekai Tahir Burak Education and Research Hospital Dept of Gynecology and Obstetric ANKARA-TURKIYE SUPERVISOR IN CHARGE OF TRAINING: Dilaver AĞDEMĐR M.D. Professor of Surgery Title Of Thesis: Accreditation: Dr. Zekai Tahir Burak Education and Research Hospital ( Name, number and date of certificate issued by University, Medical Association or Government Body ) Academic Experience: Çorum Hospital (Specialist Dr.): Firat University School of Medicine Gynecology and Obstetric Department Assistant Professor of Surgery: Firat University School of Medicine Gynecology and Obstetric Department M.D Memberships: Turkish Gynecology Association Maternal Fetal medicine Turkish Gynecologic Oncology Association

3 International Publications 1 - Gurates B, Parmaksiz C, Kilic G, Celik H, Kumru S, Simsek M. Treatment of symptomatic uterine leiomyoma with letrozole. Reprod Biomed Online Oct;17(4): Yaman M, Kaya G, Simsek M. Comparison of trace element concentrations in cancerous and noncancerous human endometrial and ovary tissues.int J Gynecol Cancer Jan-Feb;17(1): Erişir M, M..Nazıroğlu, B. Taşdemir, M. Şimşek Effect of A Diatary Combined Vitamin C and E Supplementation On the Liver, Kidneys and Brain Arginase Activity in Non-Pregnant and Pregnant Rats With Streptozotocin-Đnduced Diabetes Revue Med Vet : (2006). 4 - Şimşek, M., M.Nazıroğlu, A.Erdinç Moderate Exercise with a Dietary Vitamin C and E Combination Protects Against Streptozotocin-innduced Oxidative Damage to the Kidney and lens in Pregnant Rats Exp Clin Endocrinol Diabetes, 113:53-59,(2005) 5 - Nazıroğlu, M., M.Şimşek, M.Kutlu Moderate exercise with a dietary vitamin C and E combination protects against streptozotocin-induced oxidative damage to the blood and improves fetal outcomes in pregnant rats Clın Chem Lab Med 42(5): ,(2004) 6 - Nazıroğlu, M., M.Şimşek, H. Şimşek, N.Aydilek, Z.Özcan,R.Atılgan The effects of hormone replacement therapy combined with vitamins C and E on antioxidants levels and ''lipid profiles in postmenopausal women with Type 2 diabetes Clinica Chimica Acta, 344:63-71, January(2004) 7 - Kumru,S., S.Aydın, M.Şimşek, K.Şahin, M.Yaman, G.Ay Comparison of serum Copper,Calcium,and Magnesium Levels in Preeclamptic and Healthy Pregnant Women Bıologıcal Trace Element Research, 94(2): , August(2003) 8 - Đlhan, N., N. Đlhan, M. Şimşek The changes of trace elements,malondialdehyde levels and superoxide dismutase activities in pregnancy with or without preeclampsia Clın Bıochem, 35(5): , Jul (2002). 9 - Çelik,H., A. Ayar, N. Tug, M.Şimşek, Đ. Özercan, G. Cikim,Đ.Bildirici Effects of melatonin on noncardiogenic pulmonary edema secondary to adnexial ischemia-reperfusionin guinea pig Neuroendocrınol Lett, 23(2): , Apr (2002) 10 - Kumru, S., M. Şimşek, B. Yılmaz, E. Sapmaz, S.Kutlu, S.Sandal, S.Canpolat Differantialregulation of preovulatory luteinizing hormone and follicle-stimulan hormone release by opioids in the proestrous rat Physıol Res, 50(4): , (2001) 11 - Özercan,Đ.H., B.Çobanoğlu, M.Şimşek, C.Dogan, M.R.Özercan Epidermoid cyst of the ovary: a case report Pathologıca , (2000) 12 - Şimsek, M., M. Naziroğlu, H. Şimşek, et al Blood plasma levels of lipoperoxidase, beta carotene,vitamin A and E in women with habitual

4 abortion Cell Biochem Funct, 16(4): , Dec (1998) Karakilcik Z.A., M. Aksakal, G. Baydaş, R. Sözen, A. Ayata, M. Şimşek, Plasma beta-karoten concentration in pregnancies,newborn ınfants and their mothers J Pak Med Assoc, 46(4), April (1996) Yücel, O., N.Yücel, M. Şimşek, E. Dönder, H. Çeliker, A. Karaoğlu, Endoscopic and Biopsi results of upper gastrointestinal system ın hyperemesis gravidarum cases Gyenecol Obstet Reprod med, (2) , (1996) Erdinc A, Gurates B, Celik H, Polat A, Kumru S, Simsek M. The efficacy of venlafaxine in the treatment of women with stress urinary incontinence. Arch Gynecol Obstet Jul 16. National Puplications 1 - Kumru,S., B.Gürateş, M.Şimşek, E.Sapmaz, C. Parmaksız Erken Doğum Eyleminin Tedavisinde Mağnezyum Sülfat Đle Ritodrinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması, T.Klin Jinekol Obst, 14: (2004) 2 - Kumru,S., A.Boztosun, M.Şimşek, E.Sapmaz, Doğum indüksiyonu için Đntravaginal Misoprostol Uygulamasının Etkinliğinin ve Güvenirliğinin Araştırılması,T.Klin Jinekol Obst,14:7-11 (2004) 3 - Sapmaz,E., M.Şimşek, H.Çelik, S.Kumru, M.Z.Doymaz, Bölgemizdeki Servikal Đntraepitelyal neoplazi vakalarında HPV!6 ve 18 Genomlarının PCR yöntemi ile araştırılması, T Klin Jinekol Obst, 13, (2003). 4 - Erkmen,D., M.Şimşek, E.Sapmaz, H.Çelik, S.Kumru, M.Z.Doymaz. Bölgemizdeki Serviks Kanseri vakalarında HPV16 ve 18 Genomlarının PCR yöntemi ile araştırılması, Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 5 (2), (2002) 5 - Çelik,H., E.Sapmaz, M.Şimşek, N.Tuğ, B.Çobanoğlu, B.Gürateş, A.Altıngül. Plasenta Đnvazyon Anomalisi Saptanan 6 olgunun Retrospektif Analizi, T Klin Jinekol Obst, 12, (2002) 6 - Özercan,Đ.H., M.Şimşek, B.Çobanoğlu, M.R.Özercan. Tuba Uterina Adenokarsinomu (Olgu Sunumu),F.Ü.Sağlık Bil. Dergisi, 14 (2), (2000) 7 - Şimşek,M.,B.Üstündağ, F.K.Ataş, G.Ay,S.Sağlam, Akneli kadınların Polikistik Over,Hirsutismusve hormon profili yönünden değerlendirilmesi, T Klin Jinekol Obst, 10, , (2000) 8 - Kumru,S, B.Yılmaz, M.Şimşek, E.Sapmaz, S.Kutlu, Đ.Halifeoğlu, R.Muğulkoç, H.Çelik. Hormon Replasmanı olarak kesintisiz Konjuge Östriol,Siklik Östradiol Valerat + Medroksiprogesteron Asetat alan veya hiç tedavi almayan Postmenapozal kadınlarda Lipid,Lipoprotein ve hormon profilleri, Fırat Tıp Dergisi, 2(2), (2000). 9 - Şimşek, M., B.Gürateş, K.Karataş, B.Üstündağ. Đntrapartum Oksitosin Perfüzyonu ile yenidoğan Hiperbilirubinemisi arasındaki ilişki, Đstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 3, 49-53, (1999).

5 10 - Kizirgil, A., M. Şimşek, A.Kalkan, F.Ataş, Z.Aşçı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ne başvuran gebelerde Servikal Chlamydıa Trachomatis sıklığının araştırılması,đnfeksiyon Dergisi, 13(2), , (1999) Kökçam, Đ., M.Şimşek, S.Sağlam, A.koç, F.Ataş. Gebelik Dermatozları, Lepr Mec, 30 (3), , (1999) Kökçam,Đ., M.Şimşek, A.Koç, N.Bozlak, Bir Herpes Gestasyones Olgusu, T Klin Jinekol Obst, 9, 27-30, (1999) Şimşek,M., R.Çolak, Y.Özkan, E.Dönder, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Polikliniğine müracaat eden 216 olguda Gestasyonel Diabetes Mellitus sıklığının araştırılması,endokrinolojide Yönelişler, 7 (3) 89-91, (1998) Yücel, N., Y.Kansu, O.Yücel, F.Yaşar, D.Erkmen, M. Şimşek, Kliniğimizde son dört yılda doğum yapan çoğul gebeliklerin değerlendirilmesi,đstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1, 47-51, (1997) Şimşek,M., M. Kutlu, N.Yücel, F.Kaya, N.Kaya, Y.Ocak, Gebelik süresince yapılan hafif nitelikli düzenli egzersizin gebelerdeki fiziksel ve fizyolojik etkileri, Perinatoloji Dergisi, , (1997) Kutlu,M., M. Şimşek, N.Kaya, Ü. Özekici. Hamilelik süresince egzersizin pozitif ve negatif boyutları,t Klin Jinekol Obst, , (1996) Akyol,A., Y.Saral, E.Yavrucuoğlu, E.Dönder, R.Çolak, M.Şimşek. Elazığ ilinde Behçet hastalığı, I. Çukurova Dermatoloji Günleri, , (1996) Şimşek, M., R.Sözen, H.Yekeler, O.Yücel, Ü.özekici. Abdominal Gebelik(Olgu sunumu),f.ü.sağlık Bil.Dergisi, 10 (1) , (1996) Şimşek,M., R.Sözen, S.Kerpiç, H.G.Engin, Ü. Özekici. Bir vaka nedeni ile Tripleks Uteri, F.Ü.Sağlık Bil.Dergisi, 10 (1) , (1996) Kerpiç, S., M. Şimşek, B. Akbay, Ü. Özekici. Postoperatif infeksiyonlarda Sefoperazon/sulbaktam uygulaması, Ankem Derg, 9(1) , (1995) Erdem, T.S., M.Şimşek, O.Yücel, Ü.Özekici. Sezaryen olgularında tek ve multipl doz Ampisilin-Sulbaktam Prfilaksisinin karşılaştırılması, Ankem Derg, 9(1) 30-32, (1995) Yücel,N., O.Yücel, D.Aygün, M.Şimşek, H.Kaya, Ü.Özekici, Elazığ bölgesinde emzirme alışkanlıkları,jinekoloji Obstetrik Pediatri dergisi, 3, , (1995) Yücel,O., N.Yücel, M.Şimşek, Ü.Özekici, N.Đlhan. Hirsutismus olgularında Siproteron Asetat tedavisinin klinik ve hormonal etkileri, UED(TJE) 5 (3), , (1995) Özekici,Ü., Ş.Yalçınkaya, S.Kerpiç, M.Şimşek, A.Oygen. Lash Technıque for removal of abnormally large Uteri, Med Bull Istanbul, 28 (2) 74-79, (1995) Özekici.,Ü., S.Kerpiç, M.Şimşek, A.Oygen, A prelımınary study wıth Turner-

6 Warwıck Vagıno-obturator shelf Urethral reposıtıonnıng procedure, Med Bull. Istanbul, 27(2) 36-40, (1994) Baydaş,G., E.Dönder, A.Z.Karakılçık, R.Sözen, A.Ayata, M.Şimşek. Vitamin E nin gebelikte ve kordon kanındaki miktarları ile total lipide oranı,karadeniz Tıp Dergisi, 7(2) 70-72, (1994) Yücel, N., O.Yücel, N.Đlhan, T.Yılmaz, Ş. Calp, M.Şimşek. Menstruel Siklus sırasında Arteria Ovarika kan akımlarının renkli doppler ile izlenmesi, Türk Fertilite Dergisi, 1, 10-13, (1994) Yücel,N., O.Yücel, T.Yılmaz, S.Kerpiç, M.Şimşek. Kliniğimizde yıllarında yapılan sectio cesarea abdominalis olgularının değerlendirilmesi, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 25 (1) 33-37, (1993) Yücel,O., N.Yücel, Ü.Özekici, M.Şimşek. Preeklamptik gebelerin izlenmesinde Nonstress Test, Oksitosin yükleme Testi ve Biyofizik Profilin değeri, XI.Gevher Nesibe Tıp Günleri (Kongre Kitabı), , (1993) Muz,M.H., M.Şimşek, O.Özkarakaş, M.Altunışık, P.Çelik. Normal sağlıklı gebelerde solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi,solunum Hastalıkları, 4 (2) , (1993) Şimşek,M., S.Kerpiç, R.Sözen, Ü.Özekici. Sezaryen olgularında Sefuroksim Profilaksisinin değerlendirilmesi,ankem Derg, 6 (1) 49-52, (1992) Şimşek,M., R.Sözen, S.Kerpiç, Ü.Özekici. Jinekolojik Operasyonlarda Sefuroksim Profilaksisinin değerlendirilmesi, Ankem Derg, 6 (1) 53-55, (1992) Demir,A., M.A.Uslu, C.Lüleci, M.Şimşek, O.Onat, H.C.Elmacı, N.Arslan. Đkiz gebelerde Fötal Kalp Fonksiyonları ve Umblikal Arter Kan akımının Pulsed Doppler Eko ile incelenmesi, Türk Kardiyol Dern Arş, 20, , (1992) Yılmaz,T., M.Şimşek, F.Horasan, M.R.Özercan. Đdrarda Lüteinizan Hormon ölçümü ile ovulasyon zamanlaması, Karadeniz Tıp Dergisi, 5 (2) 86-89, (1992) Uslu, M.A., Ü. Özekici, M. Şimşek, S. Berkman. Epizyotomi Tamirinde Üç Değişik Metodun Prospektif Randomize Olarak Đncelenmesi, Tıp Fak. Mecm; 55 : , (1992) Uslu, M.A., Ü. Özekici, M. Şimşek, S. Kerpiç, S. Berkman. Mc Donald Serklaj Yöntemiyle Servikal Yetmezlik Tedavisi, Tıp Fak. Mecm; 54 : , (1991) Özekici,Ü., M.Ulusoy, M.Şimşek, S.Kerpiç, F.Horasan. Jinekolojik operasyonların Profilaksisinde tek doz Ceftazıdıme, Ankem Derg, 4 (1) , (1990) Özekici,Ü., M.A.Uslu, M.Şimşek, S.Kerpiç, R.Sözen. Sezaryen olgularında Ceftazıdımeile Profilaksi, Ankem Derg, 4(1), (1990) Özekici, Ü., M. Şimşek, M.Ulusoy, M.A.Uslu, S.Kerpiç. Obstetrik ve

7 Jinekolojik Đnfeksiyonların tedavisinde Seftazidim, Ankem Derg, 4 (4) , (1990) Dergin, Ç., Ü. Özekici, M.Ulusoy, M. Şimşek. Kadın Genital Sisteminin Damarlanması, Tıp Fak.Mecm., 52, (1989) International Symposium and Conference 1 - Kavak,B.,M.Şimşek,S.Kutlu, M.Özcan, S.Kumru, B.Yılmaz, H.Keleştimur Nebivolol inhibits spontaneous and oxytocin-induced contractions in the rat uterus, 24th Joint Meetingof the British Endocrine Societies,Endocrine Abstracts 4-6 April 2005,Harrogate,UK Volume 9, P50,Harrogate, UK, Parmaksız,C.,B.Gürateş, S.Kumru, E.Sapmaz, H.Çelik, M.Şimşek Comparison of the effects of aromatase ınhıbıtor letrozole,and Clomıphene Cıtrate for ovulatıon ınductıon,1 st International Congress On Reproductive Medicine TSRM Programme & Abstract Book Đstanbul-Turkey, Çelik,H., A.Ayar ve M.Şimşek, N.Kılıç, The effects of Goserelin on plasma homocysteine levels in benign gynecological disorder cases, The10th World Congress on the Menopause, Clımacterıc The journal Of The Internatıonal Menopause Socıety Book Of Abstract Berlin, Vol.5 Supplement 1 P-16-02, Berlin, Kumru,S., M.Şimşek ve M.Yaman. Serum Copper,Zınc,Calcıum and Magnesıum Levels ın Pre-eclamptıc And Healty Pregnant, 17th European Congress Of Obstetrıcs And Gynaecology Prague Supplementum, 2/ , Ceska Gynekologıe, Prague, Sapmaz,E., M.Şimşek ve S. Kumru. Use Of Ampıcıllın Solutıon For Intra- Uterıne Irrıgatıon In Electıve Cesarean Sectıon, Ceska Gynekologıe, 17th European Congress Of Obstetrics And Gynaecology, Prague Supplementum, 2/ ,Ceska Gynekologıe Casopıs Ceske Gynekologıcke a Porodnıcke Spolecnostı, Prague, Sapmaz, E., V.Bulut, S.Kumru, E.Gözeri, M.Şimşek, Examınatıon Of TNF- Alfa,Il-6 And Il-8 Levels In Maternalserum ın Abortus Cases, 17th European Congress Of obstetrıcs And Gynaecology, Prague Supplementum, 2/ , Ceska Gynekologıe, Prague, Kumru,S., E.Sapmaz, V.Bulut, E.Gözeri, M.Şimşek, Investıgatıon Of Neopterin, Procalcıtonın And CRP Levels In The Maternal Serum In PIH, 17th European Congress Of Obstetrıcs And Gynaecology, Prague, Supplementum 2/ , Ceska Gynekologıe, Prague, Kumru,S., B.Yılmaz, E.Sapmaz, M.Şimşek, S.Kutlu, S.Canpolat, S.Sandal. On sekiz yaşındaki primer Hipotalamik Amanore olgusunda Menstruasyon saglamak için bir opioid antagonisti olan Naloksanın etkinliğinin araştırılması, Second Internatıonal Congress On Adolescence Its Dısorders Program And Proceedıngs Book, Cappadocıa, P:35, Sapmaz,E., G.Ay, S.Kumru, N.Polat, N.Đlhan, H.Çelik, M.Şimşek. Rat overinde deneysel olarak oluşturulan iskemi-reperfüzyon hasarı

8 üzerine,antioksidan kullanımının etkisinin incelenmesi, Second Internatıonal Congress On AdolescenceIts Dısorders Program And Proceedıngs Book, Cappadocıa, P:36, Baydaş,G., N.Đlhan, A.Bozkurt, N.Đlhan, M.Şimşek Lıpıd peroxydatıon and Antıoxıdant enzyme actıvıtıes ın term,preterm babıes and theır mothers, 14th IFFCC-FESCC European Congress of Clınıcal Chemıstry and Laboratory Medıcıne,Prague, Po-Bo33 /S 120 Euromedlab, Özbakır,R., M.Şimşek, S.Kumru. Hirsutismuslu hastaların tedavisinde Flutamid ve Finasterid kullanımının karşılaştırılması, Second Internatıonal Congress On Adolescence ıts Dısorders Program And Proceedıngs Book,Cappadocıa, P:34, Kumru,S., M.Şimşek, B.Yılmaz. Mu and Kappa Opıoıd Receptors are not ınvolved ınthe regulatıonof FSH release ın the pro-oestrous rat, 19th Joint Meeting Of the British Endocrine Societes,With the European Federation of Endocrine Societes, Serhatlıoğlu,S., M.Şimşek, M.Akfırat, Dıfferantıon of the Physıologıcal and Pathologıcal Pelvıcalıectasıs ın Pregnancy by color Doppler Sonography V1 Internatıonal Congress of the Medıterranean and Afrıcan Socıety of Ultrasund(MASU),Kusadası, P194, Özekici,Ü., C.Baydinç, M.Ulusoy, R.Sözen, M.Şimşek, F.Özküçük. The results of Swım-Up procedure ın ınfertıle couples, 5.Internatıonal Urologıcal Symposıon, Lefkoşa, S15, National Symposium and Conference 1 - Parmaksız,C., Gürateş,B., Sapmaz,E., Çelik,H., Şimşek,M., Kumru,S., Altıngül,A., Özcan,Z., Ünal,S., Ovulasyon Đndüksiyonunda Kullanılan Klomifen Sitrat Đle Aromataz Đnhibitörlerinden Letrazolün Karşılaştırılması Palandöken Kış Kongresi P 043, Erzururum, Sapmaz,E., Ayar,A., Çelik,H., Gürateş,B., Şimşek,M., Kumru,S., Kutlu,S., Altıngül,A., Parmaksız,C., Özcan,Z., Spontan Kasılan Đzole Đnsan Myometriumuna Cox-2 Selektif Đnhibitör Paracoxibin Tokolitik Etkisi Palandöken Kış Kongresi P 041, Erzururum, Sapmaz,E., Ayar,A., Çelik,H., Gürateş,B., Şimşek,M., Kumru,S., Kutlu,S., Altıngül,A., Parmaksız,C., Özcan,Z., Oksitosin Đle Đndüklenmiş Đzole Đnsan Myometriyumuna Cox-2 Selektif Đnhibitör Valdecoxibin Tokolitik Etkisi Palandöken Kış Kongresi P 040, Erzururum, Özcan,Z., Gürateş,B., Sapmaz,E., Çelik,H., Şimşek,M., Kumru,S., Parmaksız,C., Altıngül,A., Disfonksiyonel Uterin Kanamaların Tedavisinde Aromataz Đnhibitörlerinden Letrazolün Klinik Kullanımı Palandöken Kış Kongresi P 027, Erzururum, 2004

9 5 - Sapmaz,E., Akpolat,N., Gürateş,B., Çelik,H., Şimşek,M., Kumru,S., Ünal,S., Özcan,Z., Pala,Ş., Erdinç,A., Unilateral Total Salpenjektominin Over Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin Đncelenmesi :Deneysel Çalışma Palandöken Kış Kongresi P 021 Erzururum, Sapmaz, E., Çelik,H., Akpolat,N., Gürateş,B., Şimşek,M., Kumru,S., Atılgan,R., Kavak,B., Pala,Ş., Yavuz,A., Ratlarda Pomeroy Usulü Tüp Ligasyonunun Over Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin Đncelenmesi Palandöken Kış Kongresi P 020, Erzururum, Sapmaz,E., Çelik,H., Akpolat,N.,Gürateş,B., Kumru,S., Şimşek,M., Atılgan,R., Erdinç,A., Kavak,B., Unilateral Parsiyel Salpenjektominin Over Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin Đncelenmesi :Deneysel Çalışma Palandöken Kış Kongresi P 019, Erzururum, Kumru,S., Gürateş,B.,Şimşek,M.,Sapmaz,E.,Parmaksız,C., Erken Doğum Eyleminin Tedavisinde Magnezyum Sülfat ile Ritodrin Etkinliklerinin Karşılaştırılması 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Bildiri Özetleri B151, Özdemir,H., Karakoç,E., Şimşek,M., Bozgeyik,Z., Boztosun,Y., Poyraz,K., Gebeliğin hepatik ven ve portal ven üzerine etkileri 24.Ulusal Radyoloji Kongresi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Eki Cilt 9. Ek1., ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi,PS-081, Ankara, Kıllıcadağ, E., Bagış,T., Tarım,E., Özercan,Đ., Şimşek,M., Preeklamptik gebelerde oksidan stres etyolojik faktör olabilirmi,the Annual Meeting of The Society of Maternal Fetal Medicine & Perinatology, mfm-p/016 S 36, Đstanbul, Karakoç,E., Kırış,A., Şimşek,M., Boztosun,Y., Murat, A., Kalender,Ö., US ile yapılan birinci ve erken ikinci trimestr Nukal kalınlık ölçümlerinin üçlü tarama testi sonuçları ile karşılaştırılması,22.türk Radyoloji Kongresi, P 892,Antalya, Yekeler,H., Atay,M., Atay,Z., Akpolat,N., Şimşek,M., Erel,Ö., Seröz effüzyonlardaki overin Seröz papiller kistadenokarsinomlarında immünohistokimyasal ve histokimyasal parametrelerin tanısal değerleri, XV.Ulusal Patoloji Kongresi, J , Adana, Özercan,Đ.H., Şimşek,M., Çobanoğlu,B., Çetin,N. Tuba Uterinanın Adenokarsinomu, XV.Ulusal Patoloji Sempozyumu, P133, S!84,Antalya, Kumru,S., Şimşek,M., Baltacı,A.K., Muğulkoç,R., Çelik,H., Canpolat,S., Sandal,S. Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Doğum Đndüksiyonunda Misoprostol uygulamalarının değerlendirilmesi, 25.Ulusal Fizyoloji Kongresi, P22, S67, Elazığ, Şimşek, M., Çelik,M., Baltacı,A.K., Kumru,S., Muğulkoc,R. Postmenopozal kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Vücut Kitle Đndex i üzerine etkisi, 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi, P23., S68, Elazığ, 1999.

10 16 - Çelik, H., Kumru, S., Baltacı, A.K., Özercan, Đ., Muğulkoç, R., Şimşek, M. Torsiyonlara bağlı oluşan Over Đskemilerinde Đskemi etkilerini önlemek amacıyla Karnitin kullanımı, 25.Ulusal Fizyoloji Kongresi, P 142, S182, Elazığ, Kumru, S., Yılmaz, B., Şimşek, M., Kutlu, S., Sandal, S., Halifeoğlu, Đ., Canpolat,S., Çelik,H. Postmenopozal Hormon Replasman almayan,kesintisiz Konjuge Östriol ve siklik Östradiol Medroksiprogesteron alan kadınlarda Lipid, Lipoprotein ve Hormon Profilleri, 25.Ulusal Fizyoloji Kongresi, P21, S66, Elazığ, Şimşek,M., Nazıroğlu, M., Çay,M., Aksakal,M., Kumru,S. Habitual Abortlu kadınlarda Kan Plazması Lipit Peroksidasyon, Beta Karoten, Vitamin A ve E düzeyleri,serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 1. Ulusal Kongresi, P2/42, S134, Antalya, Yücel,O., Yücel,N., Ekinci,Ü., Engin,G., Şimşek,M. Elazığ bölgesinde Menopoz yaşı ile ilgili bir çalışma,1.ulusaldiyarbakır Kadın-Doğum günleri, P 4, Diyarbakır, Yücel,N., Yücel,O., Yılmaz,T., Kerpiç,S., Şimşek,M. Kliniğimizde yıllarında yapılan Sectio Cesarea Abdominalis olgularının değerlendirilmesi,x. Jineko-Patoloji Kongresi,10 S 71, Đstanbul, Şimşek,M., Sözen,R., Yekeler,H., Yücel,O., Özekici,Ü. Bir vaka nedeniyle Abdominal Gebelik, XI.Gevher Nesibe Tıp Günleri, P 24, Kayseri, Özekici,Ü., Sözen,R., Şimşek,M., Kerpiç,S. Bir vaka nedeni ile Tripleks Uteri, XI.Gevher Nesibe Tıp Günleri,P 25, Kayseri, Ulusoy,M., Özekici,Ü., Yumbul,Z., Şimşek,M., Kerpiç,S. Disfonksionel Kanamalı kadınlarda Probe küretaj uygulaması, 9. Ulusal Patoloji Simpozyumu, Adana Books and Chapter 1 - F1. Şimşek,M, Y..Kansu, Kadın Genital Đnfeksiyonları S.Felek (ed) Sistemik Đnfeksiyon Hastalıkları, Nobel Tıp Kitapevleri, Ltd.Şti,, , Đstanbul, 1997.

1996-2001 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1996-2001 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 1 Doç. Dr. Banu Kumbak AYGÜN, 1972 İstanbul doğumludur. Hacettepe (ing) Tıp Fakültesi nden 1996 yılında mezun olan Dr. Aygün Kasım 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde Kadın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Eğitimi: Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1973-1977 Yüksek Lis İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Personal Nationality: T.C. Information Date of Birth: March 28, 1963 Place of Birth: Ankara, TURKEY Present position: Professor of Biochemistry Koç University School of Medicine

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi 1990 Y. Lisans Farmasötik Toksikoloji Hacettepe Üniversitesi 1993

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi 1990 Y. Lisans Farmasötik Toksikoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 PROF. DR. BELMA KOÇER GÜMÜŞEL 1. Adı Soyadı: Belma Koçer Gümüşel (Giray) 2. Doğum Tarihi: 06 / 07 / 1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Saime Hale Kırımlıoğlu (Onmuş) 2. Doğum Tarihi: 0.06.968 3. Unvanı: Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans TIP Ankara Üniversitesi 984-990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NİMET AYGÜL DEMİROL Doğum Tarihi ve yeri: 3 TEMMUZ 1970 - Konya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE Üniversitesi

Detaylı

Doç Dr. Sadettin GÜNGÖR

Doç Dr. Sadettin GÜNGÖR Doç Dr. Sadettin GÜNGÖR Branşı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Perinatoloji Uzmanı Doğum Tarihi : 1964 Yabancı Dil : İngilizce Aldığı Eğitimler ve Çalıştığı Kurumlar: İlk ve Orta öğrenimini Kayseri

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1976-1980 IU, Istanbul Faculty of Medicine, Department of General Surgery Resident. 1980-1982 Military Hospital in Kayseri Surgeon

CURRICULUM VITAE. 1976-1980 IU, Istanbul Faculty of Medicine, Department of General Surgery Resident. 1980-1982 Military Hospital in Kayseri Surgeon CURRICULUM VITAE Name : Aydın Alper Date of birth : April 14. 1953 Title : MD, Professor of Surgery Education: 1970-1976 Istanbul University (IU), Istanbul Faculty of Medicine Student 1976-1980 IU, Istanbul

Detaylı

Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR

Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR DoğumTarihi: 03/04/1966 Doğum Yeri: Isparta Ankara Ergenekon İlkokulu ve Ankara Atatürk Anadolu Lisesi nden mezun oldu 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirdi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri :Bursa Uzmanlık Dalı :Histoloji ve Embriyoloji Akademik Ünvanı :Yardımcı Doçent Doktor Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae )

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae ) Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ (Currıculum Vıtae ) 2002 Prof.Dr.Ali Menteş,CV 2 İÇİNDEKİLER kişisel bilgiler 3 ünvanlar ve akademik görevler 4 diğer görevler 5 editörlük ve editörler kurulu üyelikleri

Detaylı

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995

EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi. Nöroloji Haseki Devlet Hastanesi 1994-1995 1. Adı Soyadı: Gül (Atalay) Başaran EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 30.04.1969 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans / Doktora Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ İsim: YAVUZ SELİM YILDIRIM Doğum Tarihi: 09 / 10 / 1980 Doğum Yeri: Milliyeti: Aile Durumu: Kahramanmaraş Türkiye Cumhuriyeti Evli ve 3 çocuk babası 1 Eğitimi: 1996-1999 Kahramanmaraş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : AYLA HARMANCI 2. Doğum Tarihi : 09-01-1975 3. Unvanı : Yrd Doç Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Yüksek İhtisas Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkadir BUT 2. Doğum Tarihi : 01.01.1970 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim ve Görev Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Kasım 1994 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tıbbi Farmakoloji GATA Tıp Fakültesi 1985-1988

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tıbbi Farmakoloji GATA Tıp Fakültesi 1985-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İsmail Tayfun UZBAY İletişim Bilgileri Adres: Altunizade Mah., Haluk Türksoy Sk., No:14, 34662 Üsküdar İstanbul Telefon: 532 6435702 Mail: tuzbay@uskudar.edu.tr; uzbayt@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ MEZUN OLDUĞU OKULLAR. Mezuniyet Durumu Okulu Mezuniyet Tarihi. Lisans C.B.U Biyoloji Bölümü 07.07.1999

ÖZGEÇMİŞ MEZUN OLDUĞU OKULLAR. Mezuniyet Durumu Okulu Mezuniyet Tarihi. Lisans C.B.U Biyoloji Bölümü 07.07.1999 ÖZGEÇMİŞ İsim : Seren Gülşen GÜRGEN Doğum Yeri : Manisa Doğum Tarihi : 06.07.1977 Yabancı Dili : İngilizce Medeni Hali : Evli MEZUN OLDUĞU OKULLAR Mezuniyet Durumu Okulu Mezuniyet Tarihi Lisans C.B.U Biyoloji

Detaylı

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Van Tıp Dergisi: 16 (2):67-72, 2009 Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj İsmet Gün Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan

Detaylı

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus Asst. Prof. Dr. Gönül SUNGUR 1. Education: Degree Department University Year B. Sc. Nursing Istanbul University 1993 M.Sc. Medical Nursing Erciyes University 2003 Ph.D. Medical Nursing Erciyes University

Detaylı

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV Doğum Yeri ve Yılı: Ankara 1968 Fakülte ve Mezuniyet Yılı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca Medeni Durum: Evli (eşi Parazitolog, öğretim

Detaylı

Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi

Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 175-180 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0554 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi

Detaylı

Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri

Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri Effects of vitamins B12, folic asid, A, D, E and C on maternal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Cerrahi Onkoloji Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Cerrahi Onkoloji Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erdal GÖÇMEN 2. Doğum Tarihi : 14.10.1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Tıpta Uzmanlık-Yan Dal Uzmanlık 5. Çalıştığı Kurum : Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite/Kurum Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlığı

Derece Alan Üniversite/Kurum Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlığı EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ali Tüzün, İnce İletişim Bilgileri Adres : Gastroenteroloji Kliniği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Telefon Mail : Santral/Gastroenteteroloji : dralince@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ 1 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES HASTANE MUAYENEHANE EV E-posta E-site Rahmi Kemal Koç 04.12.1957 Mersin T.C. Evli, üç çocuklu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

TÜLAY ÖZBĐÇER Biyolog

TÜLAY ÖZBĐÇER Biyolog TÜLAY ÖZBĐÇER Biyolog Đ L E T Đ Ş Đ M Adres : Meneviş Sk. No: 38/17 06540 A. Ayrancı, Çankaya / ANKARA E-posta : tozbicer@hotmail.com Gsm : (532) 223 39 15 Tel : (312) 427 50 45 K Đ Ş Đ S E L B Đ L G Đ

Detaylı

Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van (2011).

Üzerine Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van (2011). Prof. Dr. ALİ ERTEKİN Doktora Tezi Başlığı: Karbontetraklorür ile Deneysel Siroz Oluşturulan Tavşanlarda Sialik Asit, Lipit Bağlı Sialik Asit, Total Protein ve Bazı Spesifik Karaciğer Enzimlerinin Aktivitelerinin

Detaylı