OFFİCE TELEPHONE FAX NUMBER UNIVERCITY OF HARRAN FACULTY OF VETERİNARY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OFFİCE TELEPHONE 00 90 414 318 39 27 00 90 414 247 39 87 FAX NUMBER 00 90 414 318 39 22 UNIVERCITY OF HARRAN FACULTY OF VETERİNARY"

Transkript

1 NAME SURNAME Ömer KORKMAZ FACULTY VETERİNARY DEPARTMENT CLİNİCAL ANABİLİM DALI OBSTRTETRIC GYNECOLOGY OFFİCE TELEPHONE FAX NUMBER NATİONALİTY REPUBLİC OF TURKEY TİTLE ASİSSTANT PROFESOR BİRTH PLACE BORNOVA/İZMİR DATE OF BİRTH OFFİCE ADDRESS OBSTRETETRİC GYNECOLOGY DEPERTMANT EYYÜBİYE/ŞANLIURFA/TURKEY GRADUATİON DATE 2000 ASSİSTANT DR. UNIVERCITY OF ANKARA PHD THESİS INVESTİGATİON OF CALCİUM IONOPHORE, 6- DİMETHYLAMİNOPURİNE AND ETHANOL EFFECTS ON EMBRYO DEVELOPMENT İN BOVİNE OOCYTES CONFİGURATED INTRACYTOPLASMİC SPERM INJECTİON (ICSI) ASSİST. PROF LANGUAGE TURKISH / ENGLISH E-MAİL

2 YAYINLARI SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler 1-SCHÄFER- SOMİ, S., KANCA, H., WALTER, I., KÜCÜKASLAN, I., AY, S. S., AGAOGLU, A. R., BECERİKLİSOY, H. B., KORKMAZ, Ö, İZGÜR, H., ASLAN, S. (2009). The expression and activity of MMP-2 and MMP-9 in the uterus of pregnant bitches after spontaneous andinduced abortion Reproduction in Domestic Animals 44 (Suppl. 1, 1-42) EVKURAN, G., ALÇIĞIR, M. E., KORKMAZ, Ö., POLAT, İ. M., VURAL, M. R., KÜPLÜLÜ, Ş., VURAL, S., ÇELEBİ, M., ASLAN, M., ARI, Y. (2009). Granulosa-theca cell tumor in an Arabian mare. IV. National Congress of Veterinary Pathology (with international attendance) ABSTRACTS. October 29-nowember 2, Ankara Üniv Vet Fak Derg. 56: ACAR, D. B., POLAT, B., BAŞTAN, A., KORKMAZ, Ö., ÇOLAK, A. (2009). Sığır Oositlerinin Maturasyonunda Epidermal Büyüme Faktörünün Optimal Dozunun Saptanması ve Farklı IVC ortamlarının Embryo Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması. Turk J Vet Anim Sci. (Yayın Baskıda) 4-BECERİKLİSOY. H. B., S, SCHÄFER-SOMI., I, KÜCÜKASLAN., A. R. AGAOGLU., N. GÜLTIKEN., S. S. AY., D. KAYA., Ö. KORKMAZ., S. ASLAN. (2008) Cytokines, growth factors and prostaglandin synthesis in the uterus of pregnant and non-pregnant bitches the features of placental sites. (article in press) 5-ATLI M.O., CETIN.H., SEMACAN. A., KORKMAZ Ö. (2007) Effect of age, reproductıve status and pre-exıstıng endometrıtıs on fertılıty ın arabıan mares treated by caslıcks operatıon. Reprod dom anım. 42 (Suppl ) ALİ RİSVANLİ, HAYRETTİN CETİN, IREM GULACTİ, MURAT YUKSEL, NEVZAT SAAT, OMER KORKMAZ, M. OSMAN. (2006).Atli The Presence of Anti-Zona Pellucida Antibodies in Pregnant or Infertile Cows and Mares. Animal Science Papers and Reports, 24, (3): ÇETİN H, GÜRGÖZE S Y, KESKİN O, ATLI M O, KORKMAZ Ö (2005) Investigation of antioksidant enzymes and some biochemical parameters in ewes with gangrenous mastitis. Turk J Vet Anim Sci. 29: RISVANLI A, ÇETİN H, APAYDIN A M, KORKMAZ Ö, ATLI M O, TİMURKAN H. (2005) Prevalence of antisperm antibodies in mares in the South estern anatolian of Turkey. Bull Vet Inst Pulawy 49: Diğer dergilerde yayınlanan makaleler 9-ÇETİN H, HATİPOĞLU F, KORKMAZ Ö, ATLI, M. O. (2007). Şanlıurfa yöresindeki koyunlarda gebelik ve genital organ bozukluklarının postmortem değerlendirilmesi. Veterinarium 10-ATLI, M.O., ÇETİN, H., KORKMAZ, Ö. (2005). Safkan Arap Kısraklarında Östrüs ve Ovulasyon Günlerindeki Endometrial Ödem Derecesi. The degree of Endometrial Edema on the Days of Estrus and Ovulation in Purebred Arabian Mares. Vet Bil. Derg. 21: (3-4), ÇETİN H, ATLI M O, KORKMAZ Ö, ZONTURLU A. K. (2004). Ovaryum tümörlü safkan kısraklarda klinik ve endokrinolojik bulgular. Vet. Bil. Derg. 20 (1): KORKMAZ Ö, ÇETİN H, (2004). Şanlıurfa bölgesindeki safkan Arap kısraklarında cloprestenol enjeksiyonuyla seksüel senkronisazyonve bu uygulamanın gebelik oranlarına etkisi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 13 (3):

3 13-ÇETİN H, ATLI M. O, ZONTURLU A. K, KORKMAZ Ö. (2003) Safkan Arap kısraklarda embriyonik ve erken fötal ölümlerin ultrasonografi ile tespiti. F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi. 17 (3) ÇETİN H, KORKMAZ Ö, ATLI M O. (2003). Safkan Arap kısraklarda östrüste human chorionic gonadotropin (HCG) kullanılmasının ovulasyon ve gebelik oranlarına etkisi. F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi. 17 (3), Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar 15-SCHÄFER- SOMİ, S., KANCA, H., WALTER, I., KÜCÜKASLAN, I., AY, S. S., AGAOGLU, A. R., BECERİKLİSOY, H. B., KORKMAZ, Ö, İZGÜR, H., ASLAN, S. (2009). The expression and activity of MMP-2 and MMP-9 in the uterus of pregnant bitches after spontaneous andinduced abortion. 42. Jahrestagung über Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, gleichzeitig 34. Veterinär-humanmedizinische Gemeinschaftstagung Leipzig, 26. und 27. Februar EVKURAN, G., ALÇIĞIR, M. E., KORKMAZ, Ö., POLAT, İ. M., VURAL, M. R., KÜPLÜLÜ, Ş., VURAL, S., ÇELEBİ, M., ASLAN, M., ARI, Y. (2008). Granulosa-theca cell tumor in an Arabian mare. IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi POSTER. 29 Kasım-2 aralık, Kemer/ ANTALYA. 17-ACAR, D. B., POLAT, B., BAŞTAN, A., KORKMAZ, Ö., ÇOLAK, A. (2008). Sığır Oositlerinin Maturasyonunda Epidermal Büyüme Faktörünün Optimal Dozunun Saptanması ve Farklı IVC ortamlarının Embryo Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması. 3. Jinekoloji kongresi. Ekim Lara/ANTALYA 18-ATLI M.O., CETIN.H, SEMACAN. A., KORKMAZ. Ö. (2007) Effect of age, reproductıve status and pre-exıstıng endometrıtıs on fertılıty ın arabıan mares treated by caslıcks operatıon. Esdar annual meetıng, september, celle, germany 19-ALİ RİSVANLİ, HAYRETTİN CETİN, IREM GULACTİ, MURAT YUKSEL, NEVZAT SAAT, ÖMER KORKMAZ, M. OSMAN. ATLİ. (2006) The Presence of Anti-Zona Pellucida Antibodies in Pregnant or Infertile Cows and Mares. 2. Veteriner Jinekoloji Kongresi. Kasım BelekAntalya (POSTER) 20-ÇETİN H, HATİPOĞLU F, KORKMAZ Ö, ATLI, M. O. (2006) Şanlıurfa yöresindeki koyunlarda gebelik ve genital organ bozukluklarının postmortem değerlendirilmesi. 2. Veteriner Jinekoloji Kongresi. Kasım Belek/Antalya (POSTER) 21-KÜPLÜLÜ Ş, DEMİREL M. A., KORKMAZ Ö. (2006). Köpeklerde Pyometra Olgularında Mikrobiyolojik, Hematolojik, Kan Biyokimyasal Paremetrelerin Tanı ve Prognozda Kullanılabilirliğinin Araştırılması. III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. Mayıs Bursa 22-ATLI, M.O., ÇETİN, H., KORKMAZ, Ö. (2006). Safkan Arap Kısraklarında Östrüs ve Ovulasyon Günlerindeki Endometrial Ödem Derecesi. 2. Veteriner Jinekoloji Kongresi. Kasım Belek/Antalya 23-KORKMAZ Ö, ÇETİN H. (2006). Şanlıurfa bölgesindeki safkan Arap kısraklarında cloprestenol enjeksiyonuyla seksüel senkronisazyon ve bu uygulamanın gebelik oranlarına etkisi. 2. Veteriner Jinekoloji Kongresi. Kasım Belek/Antalya 24-KÜPLÜLÜ Ş, DEMİREL M A, KORKMAZ Ö. (2006). Köpeklerde Açık ve Kapalı Serviks Pyometra Olgularında Mikrobiyolojik, Hematolojik, Kan Biyokimyasal Paremetrelerin Tanı ve Prognozda Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 2. Veteriner Jinekoloji Kongresi. Kasım Belek/Antalya 25-Çetin, H., Yaralıoğlu, S. G., Keskin, O., Atlı, M. O., Korkmaz, Ö. (2004). Gangrenli

4 Mastitisli Koyunlarda Antioksidan Enzimlerin ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Araştırılması, II.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslar arası Katılımlı),73, Elazığ, 26-ÇETİN H, ATLI M O, KORKMAZ Ö, ZONTURLU A. K. (2003). Ovaryum tümörlü safkan kısraklarda klinik ve endokrinolojik bulgular. 1. Veteriner Jinekoloji Kongresi Eylül Konya. 27-ÇETİN H, ATLI M O, ZONTURLU A. K, KORKMAZ Ö. (2003). Safkan Arap kısraklarda embriyonik ve erken fötal ölümlerin ultrasonografi ile tespiti. 1. Veteriner Jinekoloji Kongresi Eylül Konya. 28-ÇETİN H, KORKMAZ Ö, ATLI M O. (2003). Safkan Arap kısraklarda östrüste human chorionic gonadotropin (HCG) kullanılmasının ovulasyon ve gebelik oranlarına etkisi. 1. Veteriner Jinekoloji Kongresi Eylül Konya. VII- Bilimsel Etkinlikleri Aldığı burslar: 1-üç ay süreyle BİYEP kapsamında Missouri Columbia Üniversitesinde görevli (23/03/ /434 YKK) Projeleri: 1- Sığır Oositlerinde ICSI Sonrası Oositlerin Farklı Yöntemlerle Aktivasyonun Başarısı Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi. Proje Numarası: 2005K Meme başı kanalı kaplayıcıları ve vitamin E nin, kuru dönem yeni enfeksiyonlara karşı koruyucu etkinliğinin araştırılması. Ankara Üniveritesi Bilimel Araştırma Projeleri. Proje Numarası: 3- Düvelerde Mastitis Prevalansı, Etiyopatogenezi ve Kuru Dönem Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması. Tübitak Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri. Proje Numarası: Değerlendirmede. 4- Farklı Tip İşletmelerde Somatik Hücre Sayılarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniveritesi Bilimel Araştırma Projeleri. Proje Numarası: 5-Şanlıurfa yöresindeki koyunlarda gebelik ve genital organ bozukluklarının postmortem değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje Numarası: Verdiği konferans ya da seminerleri: 1-İneklerde Subklinik Mastitisin Predispozisyon Faktörleri Etiyolojisi ve Tanı Yöntemleri. (2005). Ankara Üniveritesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı. 2-Yüksek Süt Verimli İneklerde Görülen Bazı Özel Fertilite Problemlerine Güncel Yaklaşımlar. (2005). Ankara Üniveritesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı. Katıldığı paneller: VIII- Diğer Bilgiler Eğitim proğramı haricinde aldığı kurslar ve katıldığı eğitim seminerleri 1-Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi. 9 şubat şubat HRÜ- HADYEK. Şanlıurfa. 2-II. Veteriner Jinekoloji Kongresi. Kasım Belek/Antalya. 3-İneklerde İnfertilite Sorununa Klinik Yaklaşım. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası.

5 3. Mart Ankara. 4-Türkiyede birinci hayvan refahı ve veteriner hekimliği eğitim konferansı. Ankara Üniveritesi Veteriner Fakültesi Haziran Ankara. 5-Sığırlarda Rekto-Vaginal Yöntemle Suni Tohumlama Kursu. Burdur Tarım İl Müdürlüğü. Kasım Burdur. 6- Bilgisayar-1. T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Kursu , Fethiye/Muğla. 7-Kısırlaştırma, Postoperatif Bakım ve Hormonel Değişim Klinik Uygulama Semineri. Fethiye Hayvan Dostları Derneği. Mart Fethiye/Muğla. 8-Yabancı Dil Kursu. T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa Organizasyonda katkıda bulunduğu bilimsel toplantılar 1- Organizasyon komitesi. II. Veteriner Jinekoloji Kongresi. Kasım Belek/Antalya

satilmis96@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ / DEVAM (TEZ AŞAMASI) VETERİNER FAKÜLTESİ / 1994 Diğer Eğitimleri / Kurslar

satilmis96@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ / DEVAM (TEZ AŞAMASI) VETERİNER FAKÜLTESİ / 1994 Diğer Eğitimleri / Kurslar Adı Soyadı MUHARREM SATILMIŞ Ünvan VETERİNER HEKİM Telefon 05336437228 E-mail satilmis96@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.01.1972 - Kızılcahamam/ ANKARA Fotoğraf Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Zootekni Bölüm Başkanı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon : 224 2941556 Faks : 224 4428152 E-posta : koyuncu@uludag.edu.tr Adres : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Veteriner Fakültesi Dekanlığı. 63200 Eyyübiye/Şanlıurfa/Türkiye

Veteriner Fakültesi Dekanlığı. 63200 Eyyübiye/Şanlıurfa/Türkiye ADI SOYADI (Name Surname) Nafiz YURDAYDIN FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI Dölerme ve Sun'i Tohumlama İŞ TELEFONU (Office telephone) 00 90 414 318

Detaylı

Veteriner Fakültesi. Fizyoloji Anabilim Dalı. 63200 Eyyübiye/Şanlıurfa/Türkiye 1990

Veteriner Fakültesi. Fizyoloji Anabilim Dalı. 63200 Eyyübiye/Şanlıurfa/Türkiye 1990 ADI SOYADI (Name Surname) Mehmet İRİADAM FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI Fizyoloji İŞ TELEFONU (Office telephone) 00 90 414 318 38 85 FAKS NUMARASI

Detaylı

PHONE : 90-212-3044490 : tansu.kucuk@asg.com.tr tansukucuk@hotmail.com : www.tansukucuk.com

PHONE : 90-212-3044490 : tansu.kucuk@asg.com.tr tansukucuk@hotmail.com : www.tansukucuk.com CURRICULUM VITAE As of January 2012 NAME, SURNAME : Prof. Dr. Tansu KÜÇÜK DATE OF BIRTH : February 13 rd, 1963 BIRTH PLACE NATIONALITY MARITAL STATUS : Balıkesir, TURKEY : Turkish Republic : Married CURRENT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Timur GÜLHAN Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Y.

Detaylı

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI ADI SOYADI (Name Surname) Sevil Erdenliğ Gürbilek FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İŞ TELEFONU (Office telephone)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ

PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ PROF.DR.TÜLAY İREZ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: TÜLAY İREZ(ÖCAL) 2. Doğum Tarihi: 1951 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Ankara Üni. Fen Fakültesi 1972 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zafer ULUTAŞ Doğum Tarihi: 17 Eylül 1960 Doğum Yeri: Dörtkonak/Gümüşhane Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hayvan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Müveddet Emel Tüfekçi Alphan 2. Doğum Tarihi : 09.07.1954 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Müveddet Emel Tüfekçi Alphan 2. Doğum Tarihi : 09.07.1954 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Müveddet Emel Tüfekçi Alphan 2. Doğum Tarihi : 09.07.1954 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ AYSEL ÖZPINAR. Biyokimya Profesörü

ÖZGEÇMİŞ AYSEL ÖZPINAR. Biyokimya Profesörü ÖZGEÇMİŞ AYSEL ÖZPINAR Biyokimya Profesörü Doğum Tarihi : 22.01.1959 Doğum Yeri : Erzurum İş Adresi : Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Doğan Sok. No: 1 Maltepe/ISTANBUL /TURKEY Telefon: 0216 4580814 Fax:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com oktayarda_1@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com oktayarda_1@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oktay Arda İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Avrupa Konutları (TEM) Blok 11 Daire 102 Abdi İpekçi Cad. Karayolları Mah. Gaziosmanpaşa İSTANBUL : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ümit Korucuoğlu 2. Doğum Tarihi : 24.11.1978 3. Unvanı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 4. Öğrenim Durumu : Üniversite sonrası Tıp'ta Uzmanlık 5. Çalıştığı Kurum : Yüksek İhtisas

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Anayit Margirit COŞKUN 2. Doğum tarihi: 26 Mart 1949 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale HemşirelikYüksekokulu İstanbul

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR 1.1 Uluslararası 1.1.1 Verit A, Cengiz M, Yeni E, Unal D. A magnificent circumcision carnival in the early 18th century ottoman period (genişletilmiş

Detaylı

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62.

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62. 1 Professor Arif Kokcu s Scientific Publications a) Prof.Dr. Arif Kökçü nün yurt dışı hakemli dergilerde İngilizce (English) yayınlanmış bilimsel makaleleri: 1- Beksaç MS, Beksaç M,Kişnişci HA, Kokcu A:

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com

kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Uzm. Mustafa KÖSOĞLU Mühendis Dahili 281 E-mail Doğum Tarihi - Yeri kosoglumustafa@gthb.gov.tr mustafakosoglu@gmail.com 17.05.1970- İstanbul EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim

-1989 1993; Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Naime Bilinç Bulucu 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 27 Aralık 1966. 3. Medeni Durumu, Çocuk Sayısı: Evli, bir çocuk annesi. 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı