HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ"

Transkript

1 HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İstanbul,

2 HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Câhillerin Özelliği Câhillerin bilmedikleri konularda birer filozof gibi konuşmaları, çok bilenlerin ise bildikleri konularda bile az konuştukları, çok yaygındır. Câhillik Hastalığı Öz Müslüman olduğu hâlde, Mü min 1 olamayanların vay hâllerine! Mustafa Temiz Hiç bilenlerle bilmeyenler, bir olur mu? Zumer Sûresi, âyet 9 Câhilin yanında âlimler bile câhilleşir. Goethe Bu bir âyet mealidir. 1 Temiz, M., Mü min Ve Münâfık Müslümanlar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, MİN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜM ANLAR.pdf YA DA MİN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMA NLAR.doc, En Son Erişim Târihi: Zumer Sûresi, âyet 9. 2

3 Kültürümüz (Dinimiz), bir hayat nizâmıdır. Kültürümüzü (Dinimizi) biliyor muyuz? Hayır! Ne yazık ki, çoğumuz doğru-dürüst bilmiyoruz! Çünkü her birimiz, Kültürümüz ün (Dinimiz- in) bir câhili durumundayız. O zaman hayât düsturlarının esâsını bilmeyenin, hayâta ilişkin bir işi yapmasından ne kadar hayır gelir? Kültürümüz ün (Dinimiz in) inceliklerini bilmeyen bir kişi, böyle bir durumda, kaş yapayım derken, muhtemeldir ki, göz çıkaracaktır. Bu nedenledir ki, Allah (CC), meselâ, bir â- yette Zannın çoğundan sakının! 2 diyor. Bu ilâhî emir, bizi delillerle konuşmaya yönlendirmiyor mu? Elbette, evet! Peki, suçu sâbit olmadan, örneğin, medya ya da din-diyânet tanımayanların çoğu tarafından zanlının linç edilmesi nerden geliyor? 2 Hucûrat Sûresi, âyet 12: Ey îman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O hâlde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. 3

4 Elbette, halkımızın yıllarca dinî konularda bilgisiz (câhil) bırakılmasından Öyle değil mi? Allâhü Teâlâ, bilenle bilmeyen arasındaki farkı bakınız ne veciz bir şekilde bildiriyor! Hiç bilenlerle bilmeyenler, bir olur mu? Goethe, Câhilin yanında âlimler bile câhilleşir. diyor. Sonuç olarak, Kültürümüz (Dinimiz), en kötü hastalığın câhillik olduğuna işâret etmiş bulunmaktadır 3. Ne yazık ki günümüzde, İslâmî bilgi ve değer yargıları ve inanışları mükemmel olan çok az Müslüman bulunuyor. Bunda 21. yüzyıl insanının çoğunluğunun dünyâlaşma gayretlerinin etkisi çok fazladır 4. Zumer Sûresi, âyet 9. 3 Temiz, M., Facebook Notlarından: Baltanın Sapı, Siyâset, Politika Ve Twit Savaşı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi: Temiz, M., Gittikçe Dünyâlaşan Neslimiz, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 4

5 Bu nedenle bugün, Müslümanım diyenlerin çoğunun bilgi birikimleri, değer yargıları ve inanışları cehâlet (dinî bilgisizlik) nedeniyle o kadar karışık bir hâl almıştır ki, Müslümanların akılları tarafından işlenmesi gereken malzemeler, o kadar çok kalitesiz duruma düşmüş bulunuyor. Oluşan mantık kuralları da yalnızca elde bulunan bu malzemelere göre ortaya çıkan mantık kurallarıdır. Müslümanların akılları, mevcut mantık kurallarına göre, ne yazık ki, bu malzemeleri işliyor. Dolayısıyla, günümüz Müslümanlarının kalitesiz malzeme birikimine sâhip olan kafalarından gerçeklere ne kadar uygun sonuçlar çıkabilir? Zâten gerçeklere uygun sonuçların çıkmadığı, bugünkü Müslümanların acınacak durumlarından görülmüyor mu? Şimdi, kalitesiz ve karışık bilgi birikimlerinin Müslümanların akılları tarafından işlenmesiyle, kalitesiz sonuçlara varılmasının sorumluluğunu, bizzat İslâm, onun değer yargıları ve inanışlarına bağlayanlara ne demeli? YA DA cx, En Son Erişim Târihi:

6 Bir öğretmen, öğrencilere Matematik dersini iyi bir şekilde öğretecek kâbiliyette değilse, Matematiği öğrencilere sevdirememiş, bundan öğrencileri soğutmuş ise, şimdi buradaki olumsuzluğun faturasının Matematik bilimine yüklenmesinin a- kıl ile açıklanacak bir tarafı var mıdır? Benzer şekilde, Türkiyemiz de Din Karşıtlığı 5 nedeniyle insanlarımızın kasten eğitilmemeleri nedeniyle, Müslümanların acınacak durumlarının sorumluluğunu İslâm a bağlayanların samîmiyetlerinden ya da zekâlarından şüphe etmek gerekmiyor mu? 6 Milletimize yıllar boyu İslâmî bilgilerin öğretilmemesi için ne hâinliklerin yapıldığı konusu nedense hiç gündeme getirilmiyor. Müslüman olduğu hâlde, Mü min 7 olamayanların vay hâllerine! 5 Temiz, M., Din Karşıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi: (http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/bilimkosesi.htm). 6 Temiz, M., Zekâ, Akıl ve Çocuk Eğitimi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi: Temiz, M., Mü min Ve Münâfık Müslümanlar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, MİN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜM 6

7 Az konuşmak 8 Hz. Ömer (RA), Az konuşanı Allah (CC) heybetli gösterir! diyor. Bendeniz bu sözün etkisini hayâtımda yaşadım: Askerde kendi takımımda ve yattığım koğuşta kafa dengi arkadaşım olmadığı için âdetâ bir dilsiz gibiydim. Namaz kılacak yer olmadığından, namazlarımı da koğuşlara açılan salonun bir ucunda herkesin gözü önünde kılmak zorunda olduğum için kim ya da ne olduğumu da zâten herkes biliyordu. ANLAR.pdf YA DA MİN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMA NLAR.doc, En Son Erişim Târihi: Temiz, M., Allâhü Teâlâ ile İletişim, Duâ, Duâ da İçtenlik (Samîmiyet) ve Güzel Düşünce nin (Hüsnü Zan ın) Önemi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, %20DUÂ%20Duâ da%20içtenlik%20(sâmimiyet)%20ve%20güzel%20 Düşünce nin%20%20(hüsnü%20zan'nın)%20önemi.pdf, YA DA %20DUÂ%20Duâ da%20içtenlik%20(sâmimiyet)%20ve%20güzel%20d üşünce nin%20%20(hüsnü%20zan'nın)%20önemi.doc, En Son Erişim Târihi:

8 Dolayısıyla, kimsenin meşrebi benimkine uymadığından dolayı, o kadar kalabalık asker arasında, Hz. Ali nin, Kişi dilinin altında saklıdır, konuştukça kişiliğinden neler kaybettiğini görürsünüz. sözü gereğince, sanki dilimin altında tek başına saklı bir insan gibiydim. Akşam yemeğinden yatma zamanına kadar bir serbestlik vardı. Bu süre içinde asker arkadaşlar, salon dediğim yerde ve yatakhânelerde birbirlerine her türlü muzipliği yapıyorlar, ortalık gürültü ile dolardı. Akşam yemeğinden sonra genel olarak loş bir aydınlık içinde yatakhânedeki karyolama uzanır, o vaziyette hem dinlenir, hem de onların muzipliklerini ister istemez seyrederdim. Herkesin bir askerlik numarası vardı ve karyolasının ve tüfeğinin üzerinde yazılıydı. Benim numaram idi. Tüfekler de karyolaya asılı bulunuyordu. Benden başka herkesin birbirlerine çeşitli muziplikler yaptığı böyle bir gece yine yarı karanlık olan yatakhânede karyolamın üzerinde u- zanmış, dinleniyordum. 8

9 Muzip arkadaşlar, muziplikleri esnâsında battâniyeleri, tüfekleri, bunlara benzer ne görürlerse onları kullanıyorlardı. Oda epey karanlıkça olduğu için karyolada uzandığım fark edilemiyordu. Odada epeyce de gürültü vardı. O akşam İ.T.Ü den devre arkadaşım olan bir arkadaş muziplik yapmada öne geçmişti. Birden karyolamda asılı bulunan tüfeğim gözüne ilişmiş olacak ki, seri bir hareketle tüfeği kavrayıp diğer arkadaşı için kullanacağı sırada, öte taraftan ciddî sayılabilecek bir ses duyuldu: Hey! Hey! O tüfek 79 un! Benim tüfeğimi eline alır almaz bu sesi duyan arkadaş sanki tüfek elini yakmışçasına onu gerisin geriye yerine hemen asmasın mı? Tanışmamıza ve yarı arkadaş olmamıza rağmen, onun bu davranışının ancak bir açıklaması olabilirdi: Her ne zaman bu olay aklıma geldiğinde Hz. Ömer (RA) ın yukarıdaki sözünü hatırlıyor ve bu olayı, onun Az konuşanı Allah (CC) heybetli Bu arkadaşın 2000 li yıllarda Teknik Üniversite de Öğr. Üyesi olduğunu biliyorum. 9

10 gösterir! sözünün bir tecellisi olarak kabul ediyorum. Benzer şekilde Kültürümüz de (Dinimiz de) Malayâni sözler yâni boş sayılabilecek konuşmalar da hoş karşılanmamaktadır. Malayâni 9 Kendisiyle hiçbir hedef gözetilmeyen, iş olsun, lâf olsun, vakit geçsin diye, yapılan boş konuşmalar ve faydasız iş ve oyunlara Malayâni denir. Başka bir ifâdeyle Malayâni, faydasız iş, oyun ve sözlerle ömrün, sıhhat ve zamânın, boşa harcanmasıdır. Hadîs-i şerifte, Ok atmayı öğrenmek, atını terbiye etmek ve âilesi ile oynamak hâriç, faydalı oyun olmaz buyurulmuştur. İnanmış bir insanın günahlara yönlendirilmesi zor olduğu için, şeytan başka bir yöntemi kullanmakta, böylece insanı Malayâniye sevk etmektedir. Nefis ve şeytanın bu ortak arzûsuna uyan 9 Temiz, M., Güzel Söz Gibi Olanı Var mı? Kurtuluşun Sırrı: Susan Kurtuldu, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Mı.pdf YA DA En Son Erişim Târihi:

11 insan, boş konuşmaları saatlerce dinlemekten, kardeşleriyle eğlenip alay etmekten, yerli yersiz şakalaşmaktan ya da karşılıklı ağız dalaşı yapmaktan zevk alır. Malayâni nin Faturası Malayâni nin faturası ağırdır. İmâm-ı Gazâli, Çok konuşan çok hatâ yapar diyor. Taşlıcalı Yahyâ: Ehl-i dillerde bu mesel anılır Kim ki çok söyler çok yanılır. diyerek Gazâli yi teyit etmektedir. Malayâni, sıhhat ve zamânın boş yere harcanması yüzünden, büyük bir sermâyeyi yok etmektedir. Böyle bir sermâyenin yok edilmesi bakınız nelere mal olmaktadır: Basit insanlar vardır. Bunlar, konuşarak dikkat çekmeyi, böylece vakit geçirip eğlenmeyi seçmişlerdir; hayatlarını boşa geçirdiklerini bilmezler, Âhiret lerini mahv ederler Lokman Sûresi, âyet 6: Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilmeyerek Allah yolundan saptırmak ve onu alaya almak için laf eğlencesi satın alırlar, işte bunlara alçaltıcı bir azap vardır. 11

12 Malayâni ile meşgul olanın hatâsı, günahı çok olur. Kıyâmet günü günâhı en çok olan Malayâni konuşandır 11. Mektûbat-ı Rabbâni de söz edilen bir hadiste buyurulmuştur ki: Bir kimsenin boş şeylerle vakit geçirmesi, Allâhü Teâlâ nın onu sevmediğinin alâmetidir. Yine bir hadiste şöyle anlatılmaktadır: Uhud da şehit olan bir gencin annesinin, Oğlum sana Cennet müjde olsun! dediğini duyan Peygamberimiz (SAV) Efendimiz: Ne biliyorsun, belki Malayâni konuşurdu 12. buyurmuşlardır. Hz. Kâb, hastalanınca, Resûlullah (SAV) E- fendimiz, ziyâretine gittiler. Hz. Kâb ın annesi, Oğlum Cennet sana hazırdır! dedi. Peygamber (SAV) Efendimiz, buyurdular ki: 11 Ebû Nasr. 12 Tirmizî. 12

13 Ey Kâb ın annesi! Ne biliyorsun, Kâb belki Malayâni konuşurdu 13. Günümüzdeki Durumlara Ne Diyelim? Günümüzde, bırakınız boş sözleri, çoğu kimselerin hiç düşünmeden fikir beyan edebilecekleri konuların başında daha çok dinî konu-ların olduğu da gözlerden kaçmıyor. Dinî konularda kendilerine soru sorulduğunda, o konunun yetkilisi, araştırıcısı, uzmanı, kısacası, o konuda bir kariyer sâhibi olmadıkları hâlde, bu benim ilgim alanı dışındadır diyene hiç rastladınız mı? Tersine, çoğu kere bunların, sorulan dinî konulardaki şahsî kanaatlerini, sanki sorunun gerçek cevâbı imiş gibi, hemen ortaya koyduklarına şâhit olmuyor muyuz? Fikir kargaşası Gerçekte bu durum, cehâletin baştan sona kadar teşhir edilmesinin büyük bir yansımasıdır. Öyle ki, bu cehâlet, en önemli olan bu konuyu öyle bir önemsiz duruma getirmiştir/getirmektedir ki, insanı bunu idrak edemeyecek kadar dahî bir akıl yürütmeden mahrum hâle sokmuştur/sokmuş bulunuyor. 13 İbni Ebiddünyâ. 13

14 Bu cümleden olmak üzere, özellikle günümüzde yaygınlaşmış televizyon programlarındaki açık oturum programlarında, bilhassâ, dinî konulardaki oturumlara çağrılan kişilerin dinî konularda yetişmiş olmalarından ziyâde, reyting uğruna dinleyenleri fikir kargaşasına sokacak karakterde olmalarına özen gösterilmektedir. İlmin önemi 14 İlim kelime ve kavramı, Batılıların malı değildir. İlim, bizim Kültürümüz ün (Dinimiz in) malı olup Allah ın (CC ) sıfatlarından biri olan ilmün kelimesinden gelmektedir. İlim kelimesinin iki cephesi vardır: Bunların birincisi, ilmin maddî cephesi (bilim-aklî ilimler) ve ikincisi mânevî cephesidir. Başka bir ifâdeyle ilim, madde ve mâna olarak her türlü işlevi içermektedir. Bilim, maddeyi konu edindiği için, İlim kelimesinin bir çeşit maddî kısmıdır. İslâm-Türk 14 Temiz, M., Bilimin İslâm daki Yeri Sünnetullah, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, DAKİ%20YERİ.pdf YA DA DAKİ%20YERİ.pdf, En Son Erişim Târihi: CC kısaltması Celle Celâlühû - O nun şânı çok yücedir. demektir. 14

15 ilim adamları, ilmin bu iki maddî ve mânevî cephelerinin taşıdığı anlamları dengeli bir şekilde hayâta geçirerek Erken Rönesans Dönemi ni kurmuşlardır 15. Batılılar, kendileri için bir Güneş mâhiyetinde olan, Erken Rönesans Dönemi nde ilim kavramının Müslümanlar tarafından eksiksiz bir şekilde uygulanması sâyesinde, bilim ve teknolojiye sâhip olabilmişlerdir 16. Erken Rönesans Dönemi nde Dünyâ yı aydınlatan bu ilim güneşi, bizim kültürümüzde O- KU emriyle başlar. Bu öyle bir emirdir ki, bilimin bütün yolları ondan başlamakta İslâm ın bilime verdiği önemin bir meş alesini oluşturmaktadır. Kültürümüz ün OKU emriyle başlamasının onun öznel ve üstünlüğü hakkında size bir düşünme kapısı açmı- 15 Temiz, M., Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi, İslâm Çağı, Bilim ve Teknolojinin Gerçek Sâhipleri, Türk Bilim Adamları, 20rönesan%20dönemi%20İslâm%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin %20gerçek%20sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc, Son Erişim Târihi: Temiz, M., Bilgi Ve İlim Toplumu, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Son Erişim Târihi:

16 yor mu? OKU emri, başka hangi kültürün ilk satırlarına yerleşmiştir? Bugün aklî ilimleri daha ziyâde bilim kelimesi ile telaffuz ediyoruz. Naklî ilimlerin kaymağı ise, Vahiy İlmi olarak biliniyor. Batılıların sözlüklerinde ilim kelimesinin karşılığı yoktur; logos ya da science olarak sâdece bilim (fen) kelimesinin karşılığı vardır 17. Batılıların bilim diye isim verdikleri günümüzdeki bilim kavramı, İslâm da Sünnetullah-Allah- ın Sünneti kavramı ile isimlendirilmiştir. Başka bir ifâdeyle ilmin maddî cephesine Müslümanlar Sünnetullah, Batılılar bilim diyor 18. Allah ın (CC) (Maddî) Sünneti-Bilim Bir yaprağın düşmesi, bir karıncanın adım atması ya da meselâ Dünyâ nın Güneş etrâfında veyâ kendi etrâfında zerre miktarı kadar da olsa hareket etmesi veyâ herhangi bir elektronun 17 Temiz, M., Bilinmeyenler Üzerine Kurulan Bilim ve Teknoloji, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, n%20bilim%20ve%20teknoloji.doc, Son Erişim Târihi: Temiz, M., Bilim, Bilim Adamı Ve Teknoloji Hikmet in Neresinde?, Şimdi de Nanoteknoloji Heyecânı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, oloji%20 Hikmet in%20neresinde.doc, Son Erişim Târihi:

17 çekirdek etrâfında dönerken enerji kazanması ya da enerji kaybederek bir fotonun meydana gelmesi gibi, her bir olayı düşününüz. Yâni, Evren - de meydana gelen büyük-küçük her bir olay, Allah ın (CC) dilemesi ile olur ve bütün bunlar, Allah ın (CC) Sünneti kavramı içindedir. Hiç bir olay yoktur ki, Allah ın (CC) dilemesi ve izni dışında olsun. O, her an büyükküçük her olaya tarassut (gözleme) ve tasarruf etmektedir (hükmetmektedir). Bu gün bilim dünyâsı, Allah ın (CC) maddî sünnetlerinin en ince teferruatına kadar araştırılması için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bunun için birçok bilim dalları ortaya çıkmış, bunların her birinde bilim adamları, birer disiplin içinde gizli sırları keşfetme çabasını sürdürmektedirler yılı îtibârıyla insanoğlu düşün-ceyi de okuyacak seviyeye gelmiştir. Almanya nın İnsan ve Beyin Bilimi Enstitüsü ile Londra ve Oxford üniversiteleri bilim insanlarının "insan düşüncelerini okuma" çalışmaları başarılı bir sonuç vermiştir. Hepsi de nörolog olan uzmanlar, yüksek çözünürlü beyin tarama cihazı kullanarak beynin faaliyetlerini, geliştirilen bilgisayar programı aracılığıyla, okumayı başarmışlardır. Buluş, ileride daha karmaşık düşüncelerin okunması için önemli bir adım oluşturuyor. Yeni teknik, beyin kontrollü bilgisayarlar, yapay kol ve "düşünceyle hareket eden makinelerin üretiminde kullanılabilecek... Tekniğin daha da gelişmiş bir sürümünün, "Azınlık Raporu" (Minority Report) filminde olduğu gibi, suçluların sorgulanmasında kullanılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca cezâ evinden tahliye edilecek mahkûmların ileride yeni suç işleyip işlemeyeceğini saptamak da bu teknik sâyesinde mümkün olabilecek Araştırmacıların bundan sonra "insanın aklından geçenlerle gerçek niyetini 17

18 Bu güne kadar maddenin anlaşılması için büyük ilerlemeler elde edilmiştir. Öyle ki, 18 ve 19. yüzyılda bilim adamları gizli kuvvetleri maddeye atfederek, âdeta ona tapacak hâle gelmişler, eserin asıl sâhibini düşünemez olmuşlardır. Bu akım daha sonra materyalist fikriyatı doğurmuştur. Bu materyalist zihniyet, yeni buluşların ortaya çıkmasına kadar hâkimiyetini sürdürmüştü 19 ama günümüzde sorgulanır hâle gelmiştir. Ancak, bilim alanlarındaki yeni gelişmeler ve buluşlar maddenin de sonlu olduğunu, kendi başına bir hiç olduğunu ortaya koymuştur. Kuantum teorisindeki ilerlemeler, Kara Delik lerin keşfi, Big Bang Teorisi gibi teorilerin ispat edilmesi, bilim zihniyetinde devrim sayılacak değişmeler getirmiştir. ayırt etmeyi sağlayacak" yeni bir yöntem geliştirmek için çalışacakları ifâde edilmiştir. İnsan ve Beyin Bilimi Enstitüsü uzmanı ve araştırmayı yürüten heyetin başkanı Prof. John-Dylan Haynes, geliştirdikleri tekniği anlatırken, "Tarama cihazı aracılığıyla beyne bakıyor ve bilgiyi okuyoruz. Bu, karanlıkta meşale aracılığıyla duvardaki yazıyı okumaya benziyor" demektedir. 19 Temiz, M., Başörtüsü, İlim, Bilim ve Filim, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, İlim,%20Bilim%20Ve%20 Filim.pdf YA DA ttp://gayalo.net/dosyalar/başörtüsü-ilim,%20bilim%20ve%20 Filim.doc, Son Erişim Târihi:

19 Bilim adamlarından Hawking in Einstein in Rölâtivite Teorisi ile Kuantum Teorisi ni birleştirerek yaratılışın mutlak varlığını ortaya koyması, birçok bilim adamının Büyük Birleşik Alan Teorisi (GUT-Great United Teory) etrâfında birleşmesi, ateist bilim adamlarını ümitsizliğe düşürmüştür. Bu durum, birçok bilim adamını inanmaya dayalı çalışmalara yönlendirmiş, bu çalışmalar daha karmaşık teorilerin kapılarını aralamıştır. Bu kapılardan şimdilik en ümit verici olanı 10 boyutlu Süper Sicim Teorisi 20 olarak görülüyor 21. Aynı paralelde, 21. yüzyılda inanç ve insanî değerlerin de neşvünemâ ettiği bir çağ olması beklentileri 22 gittikçe artmakta, maddî ve mânevî alandaki bu gelişmeler belki de İlim Toplumları nı müjdeleyecektir Fizikbilimi.gen.ter, Sicim teorisi: Her Şeyin Teorisi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: İhvan Forum, Birleşik Alan Teorisi Tanrı nın Zihnini Okuma Girişimidir, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Alan-Teorisi-Tanr%C4%B1%E2%80%98n%C4%B1n-Zihnini-Okuma- Giri%C5%9Fimidir, Son Erişim Târihi: Temiz, M., Bilgi ve İlim Toplumu, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA Son Erişim Târihi: c, Son Erişim Târihi: Temiz, M., İlim Toplumu, Bilgi Toplumu Yeterli Değil mi? Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 19

20 Tahsil Ve Eğitim Kültürümüz (Dinimiz) ya da derin anlam açısından bu iki aynı şey değildir. Tahsil yapmak, kısaca meslekî bilgi toplamak demektir. Eğitim ise, Kültürel (Dinî) bilgi edinmektir. Günümüzde nüfus cüzdanında Müslüman yazanların çoğunda eğitim yoktur, olsa olsa çoğunlukla meslekî bilgi vardır. Bunlar, Kültürümüz de (Dinimiz de) cahil olarak adlandırılırlar. Geleceğimiz için vahim olan burasıdır. Neden? İşin kısa yoldan anlaşılması için hemen basit bir örnek vereyim: Sokak hareketlerinde Milletin cam ve çercevesini indiren Devlete ilişkin mallara çok çeşitli zarar verenlere, kazâra öldüklerinde işin iç yüzünü bilmeyenler, şehit adını veriyorlar. Ama eğitimli kimseler, Kültürümüz ün (Dinimiz in) bunlara eşkıyâ muâmelesi yaptığını, öldüklerinde namazlarının kılınmadan gömülmesi gerektiğini Bilgi%20Toplumu%20Yeterli%20Değil%20Mi.pdf YA DA Bilgi%20Toplumu%20Yeterli%20Değil%20Mi.doc, Son Erişim Târihi:

21 çok iyi bilirler Yalnızca tahsilli olmakla, eğitimli olmanın farkını buna göre her alana teşmil edebilirsiniz Günümüzdeki Cehâletin (Câhillerin) Savaşı-Reyting Günümüzdeki durum, geniş kitleleri bir fikir ve inanç bunalımına sokmakta, toplumun bireyleri arasındaki anlaşmazlık uçurumlarını derinleştirmekte, kısacası cehâleti daha da körüklemektedir. Bunu şöyle bir örnekle biraz açmak mümkündür: Konuşması etkili, zeki olan fakat tıp tahsili görmemiş bir kimseyi düşününüz. Böyle bir kimsenin kitap ya da ansiklopedilerden elde ettiği bilgilerle bir tıp kongresine katılarak, meselâ, kanser hakkındaki tebliğini sunduğunu düşününüz. Siz, biz, ustalıklı olarak seçilmiş sözlerin kurnazca kullanımlarıyla belki bir şeyin farkına varamayız ama sempozyumdaki kanser uzmanları, o kişinin konuşması esnâsında ne kadar çam devirdiğini o anda fark ederler, belki de onu konuşmaktan men ederler. 21

22 Günümüzden Cehâlet Örnekleri Günümüzde cehâletin arz-ı endam ettiği konulardan birisi de kendi kültüründen habersiz insanların devirdikleri çamların ne kadar çok ve cüsseli oluşlarıdır. Bir insan kendi kültürünü bilmezse, o konuda da hatâlardan kurtulamaz. Bendeniz, bizzat, sırf İslam kültürünün bir kavramı olan şehit sözünü, Müslüman olmayan Hıristiyanların öldürülen askerleri için kullanan TV sunucusuna bile rastlamışımdır. Hattâ şuna da rastladım: Eski başbakanlarımızdan Ecevit yeni ölmüştü. Ama bâzıları vardı ki, henüz onun ölümünü kabullenememişlerdi. Bunlardan biri (meşhur TV sunucularından biri) bakınız o konudaki bir cümlesine nasıl başlamıştı: Allah rahmet etsin demeyelim de Bu sunucu Allah rahmet etsin in ne demek olduğundan habersiz; zannediyor ki, böyle söylerse, bekli de sanki Ecevit e hakâret etmiş o- lacak ya da Ecevit tam anlamıyla o zaman ölmüş olacaktı 22

23 Pes doğrusu bu kadar câhilliğe Bu sunucu o kadar Amerikalarda bulunmuştu, çok bilgiliydi ama câhillikten kurtulamamıştı Onun için Allah ın (CC) rahmetinin bile Ecevit için ne anlama geldiğinden habersiz bulunuyordu. Ne demiştik? Bir insan kendi kültürünü bilmezse, o konuda da hatâlardan kurtulamaz. Konu bâzı söz ve cümlelerden açılmışken şu örneği de verelim: Adana Seyhan da düzenlenen bir konferansta konuşma yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, NO- BEL ödüllü için ilginç bir tespitte bulundu Kaleme aldığı bir eserde şöyle bir ifâde geçiyor: İmam ikindi namazı saatinde caminin balkonuna çıkarak ikindi ezanını okudu. Bu toplumun gerçeklerini, inançlarını bilen her insan bilir ki, bir kere namazın saati olmaz, vakti olur. Saat ayrı, vakit ayrı bir kavramdır. Câmilerde balkon yoktur, minârenin şerefesi vardır. Ezanı 23

24 da imam okumaz, müezzin okur, o da şerefeye çıkmaz, içeriden okur 24. Sen Benim Kalbime Bak Çoğu kere şu tür konuşmalara da rastlarsınız: Ben Müslüman ım elhamdülillah Ama aslâ Şerîatçi değilim 25. Böyle konuşanlar da Şerîat eşit İslâm dini olduğunu bilmemektedirler. Bu örneklerle de sâbittir ki, kişiler kendi içinden çıktıkları toplumu bilmeden bir şeyler yapmaya çalıştıklarında doğru şeyler yapmazlar, yapamazlar. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Müslüman ım Elhamdülillah Ama Şerîat e Karşıyım! sözü Dinî cehâletin bir çeşit turnosol kâğıdı sayılır. 24 Ortaylı, İ., Bir Cümlede 4 Hatâ, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: Temiz, M., Müslüman ım Elhamdülillah Ama Şeriat'a Karşıyım, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, %20KÂĞIDI,%20ŞERİAT.pdf YA DA DİNÎ%20CEHÂLETİN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ŞERİAT.doc Son Erişim Târihi: / 24

25 Şimdilik Kültürümüze yakışmayan, durum ve yaşlarıyla bağdaşmayan Kültürel şaşkınlıkları, kadın elbisesi giyen ya da etekliklerle poz verenleri bir tarafa bırakalım 26. Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı Günümüzde İslâm Dini açısından câhilliğin en açık örneklerini, durumlarını, Müslümanım Elhamdülillah Ama Şerîat e Karşıyım! sözü ifâde edenler oluşturuyor. Bu sözde etkili olan unsur, Şerîat in bir halîfelik idâresi şekli olduğu cehâletidir. Hâlbuki Şerîat, İslâm Dini nin bizzat kendisi olup halîfelik ile ilgisi yoktur 27. Çünkü halîfelik dinî bir esas değil siyâsi bir kavramdır. 26 Haber10, Rahmi Koç maskeli baloda, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet Allah kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile Yaşamıştır, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, ereye.pdfhttp://gayalo.net/dosyalar/cumhûriyet%20döneminde%20nerd en%20nereye.pdf YA DA eye.doc YA DA 0%20NERDEN%20NEREYE...doc YA DA 0%20NERDEN%20NEREYE...doc, En Son Erişim Târihi:

26 Şimdi soruyorum size: Dinimize haksızlık edilmiyor mu? Müslüman Olmak Müslüman olmak çok kolaydır. Allah tan (CC) başka tapacak bir tanrının olmadığına, Hz. Muhammed Mustafa (SAV) in peygamberliğine ve bir peygamber olarak getirdiği her şeye istisnâsız inanan herkese Müslüman deniyor. Pek, Îmanın ve İslâm ın Şartları Nelerdir? İslâm ın îmânına sâhip olabilmek için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz e indirilen Kur an hükümlerinin her birine harfiyen inanmak, hiçbir hükmünü küçük görmemek gerekiyor. Hz. Muhammed Mustafa (SAV) in bir peygamber olarak getirdikleri îmânî hususlar 6, İslâmî hususlar 5 grupta özetlenmiştir. Müslüman ım diyen bir kimse 6 kısımdaki îman esaslarından zerre kadar fire vermeden elinden geldiğince 5 grupta özetlenen ibâdetleri yapmaya çalışır. 26

27 Görüldüğü gibi, îman esaslarında hiç fire vermek esastır ama ibâdetler her bir Müslümanın gücüne bağlıdır, gücü nispetindedir. Bâzı kimseleri duyuyoruz, Kur an ın ahlâkî hükümlerine inandıkları hâlde, meselâ bâzı hukûkî hükümlerini çağ dışı buluyorlar ve dolayısıyla Kur an a bir noksanlık atfediyorlar. Gerçek İslâm inancı odur ki, bir kimse Kur an ın bütün hükümlerine inansa da yalnız bir tânesine, meselâ, diyelim ki bir harfine inanmasa, onun yanlış olduğuna hükmetse bu karar, Kur an ın eksikliğine delâlet ettiği için, o kişinin İslâm inancı yok olur. Çünkü bütün Müslümanlar, Kur an ın Allah (CC), kelâmı olduğunu, onda bir eksikliğin mümkün olamayacağını bilirler ve öyle inanırlar. İnanç, noksanlık kabul etmez. Bu îtikâdi inanışın hassâsiyeti konusunda müziğin duâyenlerinden olup müzik bilimini Kur an da görerek Müslüman olan ünlü Fransız Maurice Béjart ın başından geçenleri ekteki makâlede okuyabilirsiniz Temiz, M., Müzik Bilimini Kur an da Gören Maurice Béjart, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, ANDA%20GÖ REN%20MAURİCE%20BÉJART.pdf YA DA ANDA%20GÖRE N%20MAURİCE%20BÉJART.doc YA DA "Kur ân ı Kerîm Hakkında Yabancı Bilim Adamı Ve Meşhurların Sözleri", Alındığı İnternet 27

28 İslâm da inanılacak hususlar, 6 grupta özetlenmiştir. Bunlara Îmânın Şartları deniyor. Îmanın Şartları nı şöyle sıralamak mümkündür: 1) Allah ın (CC) varlığına, birliğine inanmak, 2) Meleklerin varlığına inanmak, 3) Allah ın (CC) peygamberlere gönderdiği kitapların asıllarına ve içeriklerine inanmak, 4) Kadere inanmak, 5) Allah ın (CC) gönderdiği peygamberlere ve bunların getirdiklerinin hak olduklarına inanmak, 6) Âhiret gününün olacağına ve orada olacak olan hesâba inanmak... Bunlara inananlar, İslâm çerçevesi içine girerler ve bunlara genel anlamda Müslüman Elektronik Adresi, ÂN I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YA BANCI%20BİLİM%20ADAMI%20VE%20MEŞHURLARIN%20SÖZL ER.pdf, En Son Erişim Târihi:

29 denir. Müslüman olunca, sıra dinin 5 grupta özetlenen ibâdetleri yapmaya ve yasaklarına uymaya gelmektedir. 5 grupta özetlenen emirlere İslâm ın Şartları denir. İslâm ın Şartları: 1) Allah tan (CC) başka tanrı olmadığına, Hz. Muhammed (SAV) in O nun kulu ve Resûlü olduğuna inandıktan sonra, 2) Namaz kılmak, 3) Oruç tutmak, 4) (Gücü yetenler için) Hacca gitmek, 5) (Zengin olanlar için) kurban kesmek olarak sıralanıyor. İslâm inancına göre: Îmanın Şartları nı yerine getirmeyenlere genel sınıflamada teknik ya da bilimsel anlamda kâfir (gerçeği-hakkı örten) denir. Kâfir olanlar, İslâm çerçevesi dışına çıktıkları için, İslâm ın Şartları nı yerine getirseler bile, bunlar Allah (CC) tarafından İslâmî ibâdetler ola- 29

30 rak kabul edilmezler. Bunların Âhiret teki yerleri İslâm inancına göre Cehennem dir. Şerîat Ve Münâfık İslâm ın emir ve yasaklarına Şerîat (şartlar) da denir. Bu şartlar, İslâm ın bütün emir ve yasaklarını kapsadığı için Şerîat, İslâm Dini demektir. Îmanın Şartları nı ve İslâm ın 1. şartını sağladığını açıktan açığa îlan edenlere Müslüman denir. Dışarıya karşı inanmış göründükleri hâlde, Müslüman kapsamına girenler arasında Îmânın Şartları ndan bir veyâ bir kaçına içinden inanmayanlara genel tasnifte Münâfık denmektedir. Münâfıklar insanlar nazârında inanmış Müslüman, Allah (CC) nazârında kâfir sayılırlar. Îmanın Şartları na ve İslâm ın 1. şartına inandığını hem dışarıya karşı söyleyen ve hem de bunlara kalben inan bir insan, hem insanlar ve hem de Allah (CC) nazârında inanmış Müslüman dır. 30

Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) MADALYONUN İKİ YÜZÜ MEĞER BEN BİR ECÜNNÜ İMİŞİM. Bir Hayat Da Böyle Geçti

Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) MADALYONUN İKİ YÜZÜ MEĞER BEN BİR ECÜNNÜ İMİŞİM. Bir Hayat Da Böyle Geçti Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) Uzun ve İnce Bir Yolda Dünyâdaki milyonlarca köylü çocuğundan birisi de aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bendim. Bu resim, ilkokula yazılırken çektirmiş olduğum ilk

Detaylı

MİLLETİMİZ İN (TÜRK MİLLETİ NİN) ÜSTÜN HASLETLERİ. Sırrımızı Nasıl Keşfettiler

MİLLETİMİZ İN (TÜRK MİLLETİ NİN) ÜSTÜN HASLETLERİ. Sırrımızı Nasıl Keşfettiler 21.07.2012 MİLLETİMİZ İN (TÜRK MİLLETİ NİN) ÜSTÜN HASLETLERİ Sırrımızı Nasıl Keşfettiler Giriş Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İnsanın yaradılışından gelen özelliğe huy ya da haslet denir. Milletimizin önemli

Detaylı

Müminleri Ümitsizlikten Koruyan İlâhî Söz (Anahtar) BESMELE. Bismillâhirrahmânirrahîm Îman ve Güven Duygusunun Rûhu

Müminleri Ümitsizlikten Koruyan İlâhî Söz (Anahtar) BESMELE. Bismillâhirrahmânirrahîm Îman ve Güven Duygusunun Rûhu Müminleri Ümitsizlikten Koruyan İlâhî Söz (Anahtar) BESMELE Bismillâhirrahmânirrahîm Îman ve Güven Duygusunun Rûhu Tanrı mı Allah mı? Diyeceğiz? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ Akıllı insan tercihlerini ilmin

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SANÂYİ İŞBİRLİĞİ ve ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ÜNİVERSİTE VE SANÂYİ İŞBİRLİĞİ ve ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE VE SANÂYİ İŞBİRLİĞİ ve ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Prof. Dr. Mustafa TEMİZ Giriş Türkiye mizde üniversitelerimizin gelişmesi husûsundaki ilgisizlik son zamanlarda doruğa ulaşmış bulunuyor.

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL 7. Baskı İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 1. BÖLÜM: İMAN VE İSLAMİYET 1- Yaratılış Sırları ve Hayatın Hakikatı...7 2- Müslüman ın

Detaylı

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç :

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç : 05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi Tayyar Altıkulaç : Veto edilen Kur an kursu yasası hakkında sormak istiyorum, eski diyanet işleri başkanı olmanız nedeniyle meb komisyonunun başkanı olmanız çok

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2009 Sayı 13. Mutlu Yıllar. Çubuk - Ankara

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2009 Sayı 13. Mutlu Yıllar. Çubuk - Ankara Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır 2009 Mutlu Yıllar Çubuk - Ankara Bizim Dergi 2 Değerli Okuyucular, Sevgili Üyelerimiz... Yazıma başlarken hepinizin yeni yılını kutluyor, 2009 yılının size sağlık, uyum,

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

TATİL KÜLTÜRÜ. düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi

TATİL KÜLTÜRÜ. düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR TEMMUZ 2015 TATİL KÜLTÜRÜ düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına

Detaylı

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E.

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E. RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 45 Nisan - Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1305-5356 ZULÜMZÂLİMİN SONUNU HAZIRLAR Sizden kim zulüm ve haksızlık ederse, ona büyük bir azap tattırırız / Furkan

Detaylı

editör Selam ile, Yasemin GÜNGÖR

editör Selam ile, Yasemin GÜNGÖR editör Selam ile, 2015 yılının ilk çeyreğini bitirirken baharın ve SENCE nin yeni sayısını size sunabilmenin coşkusu yaşıyoruz. Umudumuz yeni yılla beraber emeğin ve özellikle kamu çalışanının değer bulduğu,

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr FİYATI: 8.50 TL Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr O'nun için yaratılmıştı kevn ü mekânlar, Bu muammayı ancak onu tanıyan anlar;

Detaylı

Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR.

Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi YIL: 8 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. YIL: 7 SAYI: 43 MAYIS/HAZİRAN 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi İÇİNDEKİLER GÖZ GÖRE GÖRE

Detaylı

Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var. Gerçekler Hayat ın İçinde Gizlidir

Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var. Gerçekler Hayat ın İçinde Gizlidir 18 08 16 Arakan'da İnsanlık Dramı Devam Ediyor ENERGY Enerji İçeceği Damaklara Serin Bir Tat Sipariş İçin: 0179-9705472 E-Mail: kar-pa@hotmail.de Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var HAYAT Gerçekler

Detaylı

Aydın Türk Ateizmi Anlamak

Aydın Türk Ateizmi Anlamak Aydın Türk Ateizmi Anlamak Haziran 2012 - Birinci Baskı ISBN No: 978-0-9879366-7-7 Dizgi: Propaganda Yayınları Kapak: İç Mihrak Propaganda Tasarım Editör: Can Başkent Propaganda Yayınları propagandayayinlari.net

Detaylı

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ 31 Mart 2012 Oturum Başkanı Eyyüp Said Kaya Konuşmacılar Ali Hakan Çavuşoğlu H. Tuncay Başoğlu Harun Yılmaz Hazırlayan Harun Yılmaz Medeniyet Araştırmaları

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ BİRİNCİ OTURUM Günaydın! Burada bulunmak çok güzel. Bu sabah üç bardak kahve içtim ve kendimi harika

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu Yazar: Emre Dorman İletişim: www.emredorman.com Kapak Tasarım: Gökhan Koç Sayfa

Detaylı