HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ"

Transkript

1 HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İstanbul,

2 HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Câhillerin Özelliği Câhillerin bilmedikleri konularda birer filozof gibi konuşmaları, çok bilenlerin ise bildikleri konularda bile az konuştukları, çok yaygındır. Câhillik Hastalığı Öz Müslüman olduğu hâlde, Mü min 1 olamayanların vay hâllerine! Mustafa Temiz Hiç bilenlerle bilmeyenler, bir olur mu? Zumer Sûresi, âyet 9 Câhilin yanında âlimler bile câhilleşir. Goethe Bu bir âyet mealidir. 1 Temiz, M., Mü min Ve Münâfık Müslümanlar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, MİN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜM ANLAR.pdf YA DA MİN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMA NLAR.doc, En Son Erişim Târihi: Zumer Sûresi, âyet 9. 2

3 Kültürümüz (Dinimiz), bir hayat nizâmıdır. Kültürümüzü (Dinimizi) biliyor muyuz? Hayır! Ne yazık ki, çoğumuz doğru-dürüst bilmiyoruz! Çünkü her birimiz, Kültürümüz ün (Dinimiz- in) bir câhili durumundayız. O zaman hayât düsturlarının esâsını bilmeyenin, hayâta ilişkin bir işi yapmasından ne kadar hayır gelir? Kültürümüz ün (Dinimiz in) inceliklerini bilmeyen bir kişi, böyle bir durumda, kaş yapayım derken, muhtemeldir ki, göz çıkaracaktır. Bu nedenledir ki, Allah (CC), meselâ, bir â- yette Zannın çoğundan sakının! 2 diyor. Bu ilâhî emir, bizi delillerle konuşmaya yönlendirmiyor mu? Elbette, evet! Peki, suçu sâbit olmadan, örneğin, medya ya da din-diyânet tanımayanların çoğu tarafından zanlının linç edilmesi nerden geliyor? 2 Hucûrat Sûresi, âyet 12: Ey îman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O hâlde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. 3

4 Elbette, halkımızın yıllarca dinî konularda bilgisiz (câhil) bırakılmasından Öyle değil mi? Allâhü Teâlâ, bilenle bilmeyen arasındaki farkı bakınız ne veciz bir şekilde bildiriyor! Hiç bilenlerle bilmeyenler, bir olur mu? Goethe, Câhilin yanında âlimler bile câhilleşir. diyor. Sonuç olarak, Kültürümüz (Dinimiz), en kötü hastalığın câhillik olduğuna işâret etmiş bulunmaktadır 3. Ne yazık ki günümüzde, İslâmî bilgi ve değer yargıları ve inanışları mükemmel olan çok az Müslüman bulunuyor. Bunda 21. yüzyıl insanının çoğunluğunun dünyâlaşma gayretlerinin etkisi çok fazladır 4. Zumer Sûresi, âyet 9. 3 Temiz, M., Facebook Notlarından: Baltanın Sapı, Siyâset, Politika Ve Twit Savaşı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi: Temiz, M., Gittikçe Dünyâlaşan Neslimiz, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 4

5 Bu nedenle bugün, Müslümanım diyenlerin çoğunun bilgi birikimleri, değer yargıları ve inanışları cehâlet (dinî bilgisizlik) nedeniyle o kadar karışık bir hâl almıştır ki, Müslümanların akılları tarafından işlenmesi gereken malzemeler, o kadar çok kalitesiz duruma düşmüş bulunuyor. Oluşan mantık kuralları da yalnızca elde bulunan bu malzemelere göre ortaya çıkan mantık kurallarıdır. Müslümanların akılları, mevcut mantık kurallarına göre, ne yazık ki, bu malzemeleri işliyor. Dolayısıyla, günümüz Müslümanlarının kalitesiz malzeme birikimine sâhip olan kafalarından gerçeklere ne kadar uygun sonuçlar çıkabilir? Zâten gerçeklere uygun sonuçların çıkmadığı, bugünkü Müslümanların acınacak durumlarından görülmüyor mu? Şimdi, kalitesiz ve karışık bilgi birikimlerinin Müslümanların akılları tarafından işlenmesiyle, kalitesiz sonuçlara varılmasının sorumluluğunu, bizzat İslâm, onun değer yargıları ve inanışlarına bağlayanlara ne demeli? YA DA cx, En Son Erişim Târihi:

6 Bir öğretmen, öğrencilere Matematik dersini iyi bir şekilde öğretecek kâbiliyette değilse, Matematiği öğrencilere sevdirememiş, bundan öğrencileri soğutmuş ise, şimdi buradaki olumsuzluğun faturasının Matematik bilimine yüklenmesinin a- kıl ile açıklanacak bir tarafı var mıdır? Benzer şekilde, Türkiyemiz de Din Karşıtlığı 5 nedeniyle insanlarımızın kasten eğitilmemeleri nedeniyle, Müslümanların acınacak durumlarının sorumluluğunu İslâm a bağlayanların samîmiyetlerinden ya da zekâlarından şüphe etmek gerekmiyor mu? 6 Milletimize yıllar boyu İslâmî bilgilerin öğretilmemesi için ne hâinliklerin yapıldığı konusu nedense hiç gündeme getirilmiyor. Müslüman olduğu hâlde, Mü min 7 olamayanların vay hâllerine! 5 Temiz, M., Din Karşıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi: (http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/bilimkosesi.htm). 6 Temiz, M., Zekâ, Akıl ve Çocuk Eğitimi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi: Temiz, M., Mü min Ve Münâfık Müslümanlar, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, MİN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜM 6

7 Az konuşmak 8 Hz. Ömer (RA), Az konuşanı Allah (CC) heybetli gösterir! diyor. Bendeniz bu sözün etkisini hayâtımda yaşadım: Askerde kendi takımımda ve yattığım koğuşta kafa dengi arkadaşım olmadığı için âdetâ bir dilsiz gibiydim. Namaz kılacak yer olmadığından, namazlarımı da koğuşlara açılan salonun bir ucunda herkesin gözü önünde kılmak zorunda olduğum için kim ya da ne olduğumu da zâten herkes biliyordu. ANLAR.pdf YA DA MİN%20VE%20MÜNÂFIK%20MÜSLÜMA NLAR.doc, En Son Erişim Târihi: Temiz, M., Allâhü Teâlâ ile İletişim, Duâ, Duâ da İçtenlik (Samîmiyet) ve Güzel Düşünce nin (Hüsnü Zan ın) Önemi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, %20DUÂ%20Duâ da%20içtenlik%20(sâmimiyet)%20ve%20güzel%20 Düşünce nin%20%20(hüsnü%20zan'nın)%20önemi.pdf, YA DA %20DUÂ%20Duâ da%20içtenlik%20(sâmimiyet)%20ve%20güzel%20d üşünce nin%20%20(hüsnü%20zan'nın)%20önemi.doc, En Son Erişim Târihi:

8 Dolayısıyla, kimsenin meşrebi benimkine uymadığından dolayı, o kadar kalabalık asker arasında, Hz. Ali nin, Kişi dilinin altında saklıdır, konuştukça kişiliğinden neler kaybettiğini görürsünüz. sözü gereğince, sanki dilimin altında tek başına saklı bir insan gibiydim. Akşam yemeğinden yatma zamanına kadar bir serbestlik vardı. Bu süre içinde asker arkadaşlar, salon dediğim yerde ve yatakhânelerde birbirlerine her türlü muzipliği yapıyorlar, ortalık gürültü ile dolardı. Akşam yemeğinden sonra genel olarak loş bir aydınlık içinde yatakhânedeki karyolama uzanır, o vaziyette hem dinlenir, hem de onların muzipliklerini ister istemez seyrederdim. Herkesin bir askerlik numarası vardı ve karyolasının ve tüfeğinin üzerinde yazılıydı. Benim numaram idi. Tüfekler de karyolaya asılı bulunuyordu. Benden başka herkesin birbirlerine çeşitli muziplikler yaptığı böyle bir gece yine yarı karanlık olan yatakhânede karyolamın üzerinde u- zanmış, dinleniyordum. 8

9 Muzip arkadaşlar, muziplikleri esnâsında battâniyeleri, tüfekleri, bunlara benzer ne görürlerse onları kullanıyorlardı. Oda epey karanlıkça olduğu için karyolada uzandığım fark edilemiyordu. Odada epeyce de gürültü vardı. O akşam İ.T.Ü den devre arkadaşım olan bir arkadaş muziplik yapmada öne geçmişti. Birden karyolamda asılı bulunan tüfeğim gözüne ilişmiş olacak ki, seri bir hareketle tüfeği kavrayıp diğer arkadaşı için kullanacağı sırada, öte taraftan ciddî sayılabilecek bir ses duyuldu: Hey! Hey! O tüfek 79 un! Benim tüfeğimi eline alır almaz bu sesi duyan arkadaş sanki tüfek elini yakmışçasına onu gerisin geriye yerine hemen asmasın mı? Tanışmamıza ve yarı arkadaş olmamıza rağmen, onun bu davranışının ancak bir açıklaması olabilirdi: Her ne zaman bu olay aklıma geldiğinde Hz. Ömer (RA) ın yukarıdaki sözünü hatırlıyor ve bu olayı, onun Az konuşanı Allah (CC) heybetli Bu arkadaşın 2000 li yıllarda Teknik Üniversite de Öğr. Üyesi olduğunu biliyorum. 9

10 gösterir! sözünün bir tecellisi olarak kabul ediyorum. Benzer şekilde Kültürümüz de (Dinimiz de) Malayâni sözler yâni boş sayılabilecek konuşmalar da hoş karşılanmamaktadır. Malayâni 9 Kendisiyle hiçbir hedef gözetilmeyen, iş olsun, lâf olsun, vakit geçsin diye, yapılan boş konuşmalar ve faydasız iş ve oyunlara Malayâni denir. Başka bir ifâdeyle Malayâni, faydasız iş, oyun ve sözlerle ömrün, sıhhat ve zamânın, boşa harcanmasıdır. Hadîs-i şerifte, Ok atmayı öğrenmek, atını terbiye etmek ve âilesi ile oynamak hâriç, faydalı oyun olmaz buyurulmuştur. İnanmış bir insanın günahlara yönlendirilmesi zor olduğu için, şeytan başka bir yöntemi kullanmakta, böylece insanı Malayâniye sevk etmektedir. Nefis ve şeytanın bu ortak arzûsuna uyan 9 Temiz, M., Güzel Söz Gibi Olanı Var mı? Kurtuluşun Sırrı: Susan Kurtuldu, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Mı.pdf YA DA En Son Erişim Târihi:

11 insan, boş konuşmaları saatlerce dinlemekten, kardeşleriyle eğlenip alay etmekten, yerli yersiz şakalaşmaktan ya da karşılıklı ağız dalaşı yapmaktan zevk alır. Malayâni nin Faturası Malayâni nin faturası ağırdır. İmâm-ı Gazâli, Çok konuşan çok hatâ yapar diyor. Taşlıcalı Yahyâ: Ehl-i dillerde bu mesel anılır Kim ki çok söyler çok yanılır. diyerek Gazâli yi teyit etmektedir. Malayâni, sıhhat ve zamânın boş yere harcanması yüzünden, büyük bir sermâyeyi yok etmektedir. Böyle bir sermâyenin yok edilmesi bakınız nelere mal olmaktadır: Basit insanlar vardır. Bunlar, konuşarak dikkat çekmeyi, böylece vakit geçirip eğlenmeyi seçmişlerdir; hayatlarını boşa geçirdiklerini bilmezler, Âhiret lerini mahv ederler Lokman Sûresi, âyet 6: Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilmeyerek Allah yolundan saptırmak ve onu alaya almak için laf eğlencesi satın alırlar, işte bunlara alçaltıcı bir azap vardır. 11

12 Malayâni ile meşgul olanın hatâsı, günahı çok olur. Kıyâmet günü günâhı en çok olan Malayâni konuşandır 11. Mektûbat-ı Rabbâni de söz edilen bir hadiste buyurulmuştur ki: Bir kimsenin boş şeylerle vakit geçirmesi, Allâhü Teâlâ nın onu sevmediğinin alâmetidir. Yine bir hadiste şöyle anlatılmaktadır: Uhud da şehit olan bir gencin annesinin, Oğlum sana Cennet müjde olsun! dediğini duyan Peygamberimiz (SAV) Efendimiz: Ne biliyorsun, belki Malayâni konuşurdu 12. buyurmuşlardır. Hz. Kâb, hastalanınca, Resûlullah (SAV) E- fendimiz, ziyâretine gittiler. Hz. Kâb ın annesi, Oğlum Cennet sana hazırdır! dedi. Peygamber (SAV) Efendimiz, buyurdular ki: 11 Ebû Nasr. 12 Tirmizî. 12

13 Ey Kâb ın annesi! Ne biliyorsun, Kâb belki Malayâni konuşurdu 13. Günümüzdeki Durumlara Ne Diyelim? Günümüzde, bırakınız boş sözleri, çoğu kimselerin hiç düşünmeden fikir beyan edebilecekleri konuların başında daha çok dinî konu-ların olduğu da gözlerden kaçmıyor. Dinî konularda kendilerine soru sorulduğunda, o konunun yetkilisi, araştırıcısı, uzmanı, kısacası, o konuda bir kariyer sâhibi olmadıkları hâlde, bu benim ilgim alanı dışındadır diyene hiç rastladınız mı? Tersine, çoğu kere bunların, sorulan dinî konulardaki şahsî kanaatlerini, sanki sorunun gerçek cevâbı imiş gibi, hemen ortaya koyduklarına şâhit olmuyor muyuz? Fikir kargaşası Gerçekte bu durum, cehâletin baştan sona kadar teşhir edilmesinin büyük bir yansımasıdır. Öyle ki, bu cehâlet, en önemli olan bu konuyu öyle bir önemsiz duruma getirmiştir/getirmektedir ki, insanı bunu idrak edemeyecek kadar dahî bir akıl yürütmeden mahrum hâle sokmuştur/sokmuş bulunuyor. 13 İbni Ebiddünyâ. 13

14 Bu cümleden olmak üzere, özellikle günümüzde yaygınlaşmış televizyon programlarındaki açık oturum programlarında, bilhassâ, dinî konulardaki oturumlara çağrılan kişilerin dinî konularda yetişmiş olmalarından ziyâde, reyting uğruna dinleyenleri fikir kargaşasına sokacak karakterde olmalarına özen gösterilmektedir. İlmin önemi 14 İlim kelime ve kavramı, Batılıların malı değildir. İlim, bizim Kültürümüz ün (Dinimiz in) malı olup Allah ın (CC ) sıfatlarından biri olan ilmün kelimesinden gelmektedir. İlim kelimesinin iki cephesi vardır: Bunların birincisi, ilmin maddî cephesi (bilim-aklî ilimler) ve ikincisi mânevî cephesidir. Başka bir ifâdeyle ilim, madde ve mâna olarak her türlü işlevi içermektedir. Bilim, maddeyi konu edindiği için, İlim kelimesinin bir çeşit maddî kısmıdır. İslâm-Türk 14 Temiz, M., Bilimin İslâm daki Yeri Sünnetullah, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, DAKİ%20YERİ.pdf YA DA DAKİ%20YERİ.pdf, En Son Erişim Târihi: CC kısaltması Celle Celâlühû - O nun şânı çok yücedir. demektir. 14

15 ilim adamları, ilmin bu iki maddî ve mânevî cephelerinin taşıdığı anlamları dengeli bir şekilde hayâta geçirerek Erken Rönesans Dönemi ni kurmuşlardır 15. Batılılar, kendileri için bir Güneş mâhiyetinde olan, Erken Rönesans Dönemi nde ilim kavramının Müslümanlar tarafından eksiksiz bir şekilde uygulanması sâyesinde, bilim ve teknolojiye sâhip olabilmişlerdir 16. Erken Rönesans Dönemi nde Dünyâ yı aydınlatan bu ilim güneşi, bizim kültürümüzde O- KU emriyle başlar. Bu öyle bir emirdir ki, bilimin bütün yolları ondan başlamakta İslâm ın bilime verdiği önemin bir meş alesini oluşturmaktadır. Kültürümüz ün OKU emriyle başlamasının onun öznel ve üstünlüğü hakkında size bir düşünme kapısı açmı- 15 Temiz, M., Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi, İslâm Çağı, Bilim ve Teknolojinin Gerçek Sâhipleri, Türk Bilim Adamları, 20rönesan%20dönemi%20İslâm%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin %20gerçek%20sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc, Son Erişim Târihi: Temiz, M., Bilgi Ve İlim Toplumu, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Son Erişim Târihi:

16 yor mu? OKU emri, başka hangi kültürün ilk satırlarına yerleşmiştir? Bugün aklî ilimleri daha ziyâde bilim kelimesi ile telaffuz ediyoruz. Naklî ilimlerin kaymağı ise, Vahiy İlmi olarak biliniyor. Batılıların sözlüklerinde ilim kelimesinin karşılığı yoktur; logos ya da science olarak sâdece bilim (fen) kelimesinin karşılığı vardır 17. Batılıların bilim diye isim verdikleri günümüzdeki bilim kavramı, İslâm da Sünnetullah-Allah- ın Sünneti kavramı ile isimlendirilmiştir. Başka bir ifâdeyle ilmin maddî cephesine Müslümanlar Sünnetullah, Batılılar bilim diyor 18. Allah ın (CC) (Maddî) Sünneti-Bilim Bir yaprağın düşmesi, bir karıncanın adım atması ya da meselâ Dünyâ nın Güneş etrâfında veyâ kendi etrâfında zerre miktarı kadar da olsa hareket etmesi veyâ herhangi bir elektronun 17 Temiz, M., Bilinmeyenler Üzerine Kurulan Bilim ve Teknoloji, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, n%20bilim%20ve%20teknoloji.doc, Son Erişim Târihi: Temiz, M., Bilim, Bilim Adamı Ve Teknoloji Hikmet in Neresinde?, Şimdi de Nanoteknoloji Heyecânı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, oloji%20 Hikmet in%20neresinde.doc, Son Erişim Târihi:

17 çekirdek etrâfında dönerken enerji kazanması ya da enerji kaybederek bir fotonun meydana gelmesi gibi, her bir olayı düşününüz. Yâni, Evren - de meydana gelen büyük-küçük her bir olay, Allah ın (CC) dilemesi ile olur ve bütün bunlar, Allah ın (CC) Sünneti kavramı içindedir. Hiç bir olay yoktur ki, Allah ın (CC) dilemesi ve izni dışında olsun. O, her an büyükküçük her olaya tarassut (gözleme) ve tasarruf etmektedir (hükmetmektedir). Bu gün bilim dünyâsı, Allah ın (CC) maddî sünnetlerinin en ince teferruatına kadar araştırılması için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bunun için birçok bilim dalları ortaya çıkmış, bunların her birinde bilim adamları, birer disiplin içinde gizli sırları keşfetme çabasını sürdürmektedirler yılı îtibârıyla insanoğlu düşün-ceyi de okuyacak seviyeye gelmiştir. Almanya nın İnsan ve Beyin Bilimi Enstitüsü ile Londra ve Oxford üniversiteleri bilim insanlarının "insan düşüncelerini okuma" çalışmaları başarılı bir sonuç vermiştir. Hepsi de nörolog olan uzmanlar, yüksek çözünürlü beyin tarama cihazı kullanarak beynin faaliyetlerini, geliştirilen bilgisayar programı aracılığıyla, okumayı başarmışlardır. Buluş, ileride daha karmaşık düşüncelerin okunması için önemli bir adım oluşturuyor. Yeni teknik, beyin kontrollü bilgisayarlar, yapay kol ve "düşünceyle hareket eden makinelerin üretiminde kullanılabilecek... Tekniğin daha da gelişmiş bir sürümünün, "Azınlık Raporu" (Minority Report) filminde olduğu gibi, suçluların sorgulanmasında kullanılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca cezâ evinden tahliye edilecek mahkûmların ileride yeni suç işleyip işlemeyeceğini saptamak da bu teknik sâyesinde mümkün olabilecek Araştırmacıların bundan sonra "insanın aklından geçenlerle gerçek niyetini 17

18 Bu güne kadar maddenin anlaşılması için büyük ilerlemeler elde edilmiştir. Öyle ki, 18 ve 19. yüzyılda bilim adamları gizli kuvvetleri maddeye atfederek, âdeta ona tapacak hâle gelmişler, eserin asıl sâhibini düşünemez olmuşlardır. Bu akım daha sonra materyalist fikriyatı doğurmuştur. Bu materyalist zihniyet, yeni buluşların ortaya çıkmasına kadar hâkimiyetini sürdürmüştü 19 ama günümüzde sorgulanır hâle gelmiştir. Ancak, bilim alanlarındaki yeni gelişmeler ve buluşlar maddenin de sonlu olduğunu, kendi başına bir hiç olduğunu ortaya koymuştur. Kuantum teorisindeki ilerlemeler, Kara Delik lerin keşfi, Big Bang Teorisi gibi teorilerin ispat edilmesi, bilim zihniyetinde devrim sayılacak değişmeler getirmiştir. ayırt etmeyi sağlayacak" yeni bir yöntem geliştirmek için çalışacakları ifâde edilmiştir. İnsan ve Beyin Bilimi Enstitüsü uzmanı ve araştırmayı yürüten heyetin başkanı Prof. John-Dylan Haynes, geliştirdikleri tekniği anlatırken, "Tarama cihazı aracılığıyla beyne bakıyor ve bilgiyi okuyoruz. Bu, karanlıkta meşale aracılığıyla duvardaki yazıyı okumaya benziyor" demektedir. 19 Temiz, M., Başörtüsü, İlim, Bilim ve Filim, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, İlim,%20Bilim%20Ve%20 Filim.pdf YA DA ttp://gayalo.net/dosyalar/başörtüsü-ilim,%20bilim%20ve%20 Filim.doc, Son Erişim Târihi:

19 Bilim adamlarından Hawking in Einstein in Rölâtivite Teorisi ile Kuantum Teorisi ni birleştirerek yaratılışın mutlak varlığını ortaya koyması, birçok bilim adamının Büyük Birleşik Alan Teorisi (GUT-Great United Teory) etrâfında birleşmesi, ateist bilim adamlarını ümitsizliğe düşürmüştür. Bu durum, birçok bilim adamını inanmaya dayalı çalışmalara yönlendirmiş, bu çalışmalar daha karmaşık teorilerin kapılarını aralamıştır. Bu kapılardan şimdilik en ümit verici olanı 10 boyutlu Süper Sicim Teorisi 20 olarak görülüyor 21. Aynı paralelde, 21. yüzyılda inanç ve insanî değerlerin de neşvünemâ ettiği bir çağ olması beklentileri 22 gittikçe artmakta, maddî ve mânevî alandaki bu gelişmeler belki de İlim Toplumları nı müjdeleyecektir Fizikbilimi.gen.ter, Sicim teorisi: Her Şeyin Teorisi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: İhvan Forum, Birleşik Alan Teorisi Tanrı nın Zihnini Okuma Girişimidir, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, Alan-Teorisi-Tanr%C4%B1%E2%80%98n%C4%B1n-Zihnini-Okuma- Giri%C5%9Fimidir, Son Erişim Târihi: Temiz, M., Bilgi ve İlim Toplumu, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA Son Erişim Târihi: c, Son Erişim Târihi: Temiz, M., İlim Toplumu, Bilgi Toplumu Yeterli Değil mi? Alındığı İnternet Elektronik Adresi, 19

20 Tahsil Ve Eğitim Kültürümüz (Dinimiz) ya da derin anlam açısından bu iki aynı şey değildir. Tahsil yapmak, kısaca meslekî bilgi toplamak demektir. Eğitim ise, Kültürel (Dinî) bilgi edinmektir. Günümüzde nüfus cüzdanında Müslüman yazanların çoğunda eğitim yoktur, olsa olsa çoğunlukla meslekî bilgi vardır. Bunlar, Kültürümüz de (Dinimiz de) cahil olarak adlandırılırlar. Geleceğimiz için vahim olan burasıdır. Neden? İşin kısa yoldan anlaşılması için hemen basit bir örnek vereyim: Sokak hareketlerinde Milletin cam ve çercevesini indiren Devlete ilişkin mallara çok çeşitli zarar verenlere, kazâra öldüklerinde işin iç yüzünü bilmeyenler, şehit adını veriyorlar. Ama eğitimli kimseler, Kültürümüz ün (Dinimiz in) bunlara eşkıyâ muâmelesi yaptığını, öldüklerinde namazlarının kılınmadan gömülmesi gerektiğini Bilgi%20Toplumu%20Yeterli%20Değil%20Mi.pdf YA DA Bilgi%20Toplumu%20Yeterli%20Değil%20Mi.doc, Son Erişim Târihi:

21 çok iyi bilirler Yalnızca tahsilli olmakla, eğitimli olmanın farkını buna göre her alana teşmil edebilirsiniz Günümüzdeki Cehâletin (Câhillerin) Savaşı-Reyting Günümüzdeki durum, geniş kitleleri bir fikir ve inanç bunalımına sokmakta, toplumun bireyleri arasındaki anlaşmazlık uçurumlarını derinleştirmekte, kısacası cehâleti daha da körüklemektedir. Bunu şöyle bir örnekle biraz açmak mümkündür: Konuşması etkili, zeki olan fakat tıp tahsili görmemiş bir kimseyi düşününüz. Böyle bir kimsenin kitap ya da ansiklopedilerden elde ettiği bilgilerle bir tıp kongresine katılarak, meselâ, kanser hakkındaki tebliğini sunduğunu düşününüz. Siz, biz, ustalıklı olarak seçilmiş sözlerin kurnazca kullanımlarıyla belki bir şeyin farkına varamayız ama sempozyumdaki kanser uzmanları, o kişinin konuşması esnâsında ne kadar çam devirdiğini o anda fark ederler, belki de onu konuşmaktan men ederler. 21

22 Günümüzden Cehâlet Örnekleri Günümüzde cehâletin arz-ı endam ettiği konulardan birisi de kendi kültüründen habersiz insanların devirdikleri çamların ne kadar çok ve cüsseli oluşlarıdır. Bir insan kendi kültürünü bilmezse, o konuda da hatâlardan kurtulamaz. Bendeniz, bizzat, sırf İslam kültürünün bir kavramı olan şehit sözünü, Müslüman olmayan Hıristiyanların öldürülen askerleri için kullanan TV sunucusuna bile rastlamışımdır. Hattâ şuna da rastladım: Eski başbakanlarımızdan Ecevit yeni ölmüştü. Ama bâzıları vardı ki, henüz onun ölümünü kabullenememişlerdi. Bunlardan biri (meşhur TV sunucularından biri) bakınız o konudaki bir cümlesine nasıl başlamıştı: Allah rahmet etsin demeyelim de Bu sunucu Allah rahmet etsin in ne demek olduğundan habersiz; zannediyor ki, böyle söylerse, bekli de sanki Ecevit e hakâret etmiş o- lacak ya da Ecevit tam anlamıyla o zaman ölmüş olacaktı 22

23 Pes doğrusu bu kadar câhilliğe Bu sunucu o kadar Amerikalarda bulunmuştu, çok bilgiliydi ama câhillikten kurtulamamıştı Onun için Allah ın (CC) rahmetinin bile Ecevit için ne anlama geldiğinden habersiz bulunuyordu. Ne demiştik? Bir insan kendi kültürünü bilmezse, o konuda da hatâlardan kurtulamaz. Konu bâzı söz ve cümlelerden açılmışken şu örneği de verelim: Adana Seyhan da düzenlenen bir konferansta konuşma yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, NO- BEL ödüllü için ilginç bir tespitte bulundu Kaleme aldığı bir eserde şöyle bir ifâde geçiyor: İmam ikindi namazı saatinde caminin balkonuna çıkarak ikindi ezanını okudu. Bu toplumun gerçeklerini, inançlarını bilen her insan bilir ki, bir kere namazın saati olmaz, vakti olur. Saat ayrı, vakit ayrı bir kavramdır. Câmilerde balkon yoktur, minârenin şerefesi vardır. Ezanı 23

24 da imam okumaz, müezzin okur, o da şerefeye çıkmaz, içeriden okur 24. Sen Benim Kalbime Bak Çoğu kere şu tür konuşmalara da rastlarsınız: Ben Müslüman ım elhamdülillah Ama aslâ Şerîatçi değilim 25. Böyle konuşanlar da Şerîat eşit İslâm dini olduğunu bilmemektedirler. Bu örneklerle de sâbittir ki, kişiler kendi içinden çıktıkları toplumu bilmeden bir şeyler yapmaya çalıştıklarında doğru şeyler yapmazlar, yapamazlar. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Müslüman ım Elhamdülillah Ama Şerîat e Karşıyım! sözü Dinî cehâletin bir çeşit turnosol kâğıdı sayılır. 24 Ortaylı, İ., Bir Cümlede 4 Hatâ, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: Temiz, M., Müslüman ım Elhamdülillah Ama Şeriat'a Karşıyım, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, %20KÂĞIDI,%20ŞERİAT.pdf YA DA DİNÎ%20CEHÂLETİN%20TURNOSOL%20KÂĞIDI,%20ŞERİAT.doc Son Erişim Târihi: / 24

25 Şimdilik Kültürümüze yakışmayan, durum ve yaşlarıyla bağdaşmayan Kültürel şaşkınlıkları, kadın elbisesi giyen ya da etekliklerle poz verenleri bir tarafa bırakalım 26. Dinî Cehâletin Turnosol Kâğıdı Günümüzde İslâm Dini açısından câhilliğin en açık örneklerini, durumlarını, Müslümanım Elhamdülillah Ama Şerîat e Karşıyım! sözü ifâde edenler oluşturuyor. Bu sözde etkili olan unsur, Şerîat in bir halîfelik idâresi şekli olduğu cehâletidir. Hâlbuki Şerîat, İslâm Dini nin bizzat kendisi olup halîfelik ile ilgisi yoktur 27. Çünkü halîfelik dinî bir esas değil siyâsi bir kavramdır. 26 Haber10, Rahmi Koç maskeli baloda, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet Allah kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile Yaşamıştır, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, ereye.pdfhttp://gayalo.net/dosyalar/cumhûriyet%20döneminde%20nerd en%20nereye.pdf YA DA eye.doc YA DA 0%20NERDEN%20NEREYE...doc YA DA 0%20NERDEN%20NEREYE...doc, En Son Erişim Târihi:

26 Şimdi soruyorum size: Dinimize haksızlık edilmiyor mu? Müslüman Olmak Müslüman olmak çok kolaydır. Allah tan (CC) başka tapacak bir tanrının olmadığına, Hz. Muhammed Mustafa (SAV) in peygamberliğine ve bir peygamber olarak getirdiği her şeye istisnâsız inanan herkese Müslüman deniyor. Pek, Îmanın ve İslâm ın Şartları Nelerdir? İslâm ın îmânına sâhip olabilmek için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz e indirilen Kur an hükümlerinin her birine harfiyen inanmak, hiçbir hükmünü küçük görmemek gerekiyor. Hz. Muhammed Mustafa (SAV) in bir peygamber olarak getirdikleri îmânî hususlar 6, İslâmî hususlar 5 grupta özetlenmiştir. Müslüman ım diyen bir kimse 6 kısımdaki îman esaslarından zerre kadar fire vermeden elinden geldiğince 5 grupta özetlenen ibâdetleri yapmaya çalışır. 26

27 Görüldüğü gibi, îman esaslarında hiç fire vermek esastır ama ibâdetler her bir Müslümanın gücüne bağlıdır, gücü nispetindedir. Bâzı kimseleri duyuyoruz, Kur an ın ahlâkî hükümlerine inandıkları hâlde, meselâ bâzı hukûkî hükümlerini çağ dışı buluyorlar ve dolayısıyla Kur an a bir noksanlık atfediyorlar. Gerçek İslâm inancı odur ki, bir kimse Kur an ın bütün hükümlerine inansa da yalnız bir tânesine, meselâ, diyelim ki bir harfine inanmasa, onun yanlış olduğuna hükmetse bu karar, Kur an ın eksikliğine delâlet ettiği için, o kişinin İslâm inancı yok olur. Çünkü bütün Müslümanlar, Kur an ın Allah (CC), kelâmı olduğunu, onda bir eksikliğin mümkün olamayacağını bilirler ve öyle inanırlar. İnanç, noksanlık kabul etmez. Bu îtikâdi inanışın hassâsiyeti konusunda müziğin duâyenlerinden olup müzik bilimini Kur an da görerek Müslüman olan ünlü Fransız Maurice Béjart ın başından geçenleri ekteki makâlede okuyabilirsiniz Temiz, M., Müzik Bilimini Kur an da Gören Maurice Béjart, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, ANDA%20GÖ REN%20MAURİCE%20BÉJART.pdf YA DA ANDA%20GÖRE N%20MAURİCE%20BÉJART.doc YA DA "Kur ân ı Kerîm Hakkında Yabancı Bilim Adamı Ve Meşhurların Sözleri", Alındığı İnternet 27

28 İslâm da inanılacak hususlar, 6 grupta özetlenmiştir. Bunlara Îmânın Şartları deniyor. Îmanın Şartları nı şöyle sıralamak mümkündür: 1) Allah ın (CC) varlığına, birliğine inanmak, 2) Meleklerin varlığına inanmak, 3) Allah ın (CC) peygamberlere gönderdiği kitapların asıllarına ve içeriklerine inanmak, 4) Kadere inanmak, 5) Allah ın (CC) gönderdiği peygamberlere ve bunların getirdiklerinin hak olduklarına inanmak, 6) Âhiret gününün olacağına ve orada olacak olan hesâba inanmak... Bunlara inananlar, İslâm çerçevesi içine girerler ve bunlara genel anlamda Müslüman Elektronik Adresi, ÂN I%20KERÎM%20HAKKINDA%20YA BANCI%20BİLİM%20ADAMI%20VE%20MEŞHURLARIN%20SÖZL ER.pdf, En Son Erişim Târihi:

29 denir. Müslüman olunca, sıra dinin 5 grupta özetlenen ibâdetleri yapmaya ve yasaklarına uymaya gelmektedir. 5 grupta özetlenen emirlere İslâm ın Şartları denir. İslâm ın Şartları: 1) Allah tan (CC) başka tanrı olmadığına, Hz. Muhammed (SAV) in O nun kulu ve Resûlü olduğuna inandıktan sonra, 2) Namaz kılmak, 3) Oruç tutmak, 4) (Gücü yetenler için) Hacca gitmek, 5) (Zengin olanlar için) kurban kesmek olarak sıralanıyor. İslâm inancına göre: Îmanın Şartları nı yerine getirmeyenlere genel sınıflamada teknik ya da bilimsel anlamda kâfir (gerçeği-hakkı örten) denir. Kâfir olanlar, İslâm çerçevesi dışına çıktıkları için, İslâm ın Şartları nı yerine getirseler bile, bunlar Allah (CC) tarafından İslâmî ibâdetler ola- 29

30 rak kabul edilmezler. Bunların Âhiret teki yerleri İslâm inancına göre Cehennem dir. Şerîat Ve Münâfık İslâm ın emir ve yasaklarına Şerîat (şartlar) da denir. Bu şartlar, İslâm ın bütün emir ve yasaklarını kapsadığı için Şerîat, İslâm Dini demektir. Îmanın Şartları nı ve İslâm ın 1. şartını sağladığını açıktan açığa îlan edenlere Müslüman denir. Dışarıya karşı inanmış göründükleri hâlde, Müslüman kapsamına girenler arasında Îmânın Şartları ndan bir veyâ bir kaçına içinden inanmayanlara genel tasnifte Münâfık denmektedir. Münâfıklar insanlar nazârında inanmış Müslüman, Allah (CC) nazârında kâfir sayılırlar. Îmanın Şartları na ve İslâm ın 1. şartına inandığını hem dışarıya karşı söyleyen ve hem de bunlara kalben inan bir insan, hem insanlar ve hem de Allah (CC) nazârında inanmış Müslüman dır. 30

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İstanbul, 2015 1 HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? CÂHİLLİK Câhillerin bilmedikleri konularda birer filozof gibi konuşmaları, çok bilenlerin

Detaylı

ÎMAN IN VE İSLÂM IN ŞARTLARI. Müslüman, Münâfık Ve Mü min Kime Denir?

ÎMAN IN VE İSLÂM IN ŞARTLARI. Müslüman, Münâfık Ve Mü min Kime Denir? Türkiye gibi Müslüman ülkelerde Şerîat dendiğinde bundan bilenler için İslâm Dini anlaşılmaktadır. Başa belâ olan felâketlerin başında, inanınız câhillik gelmektedir. Nitekim cehâletin kötülüğünü başta

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC Niyeti temiz olan ve haddini bilen bir Müslüman, başarıya, nîmete karşı şükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kişiyi bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır. Meselâ, dikkat ediniz, bir başarıya imzâ

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İLMİN DERİNLİĞİ, İNANÇ VE ADÂLET

İLMİN DERİNLİĞİ, İNANÇ VE ADÂLET 01.12.2013 Allah ın (CC ) Şâhitliği Allah (CC) Bugün dininizi kemâle erdirdim, size nîmetimi tamamladım. Size din olarak İslâm ı beğendim 1. buyuruyor. Bu âyette, dinin bildirdiklerinin en incelikli noktalarını

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57 Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler) kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

MARS DA HAYAT VAR MI??????

MARS DA HAYAT VAR MI?????? Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi MARS DA HAYAT VAR MI?????? M A R S İçindekiler: 1-Mars da Hayat var mı?? 2-Mars da ilginç bilimler!! 3-Bulmacalar 4-Bilgiler 5-Ödülü Sorular 6-Bilim Adamları nın Gizemli Hayatı

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية. şeyh Muhammed Salih el-muneccid Dînî olmayan münâsebetlerde gayr-i müslimleri kutlamanın hükmü ح م تهني ة غ ملسلم ف مناسبات غ دينية ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA...

Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu ALMANYA... http://www.dw.de/müslüman-kadın-futbolcular-berlinde-buluş... GÜNDEM / ALMANYA ALMANYA Müslüman kadın futbolcular Berlin'de buluştu 'Discover Football'

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983 - Turgut Sunalp'e seçim kaybettiren medya kazası - Gaffur'a Vakit zulmü Ve - İki ayrı "KANATLI" kaza RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı * * * Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2 MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) 2 TEK- NİKLER DEĞERLEN- DİRME ÖĞ- RETMENİN ADI- 15 dakika İbadetin ve ibadetle ilgili kavramların anlamlarını yorumlar. İbadetlerle ilgili kavramlar

Detaylı

Aslında bugün İbrahim in Mihrac Ural ın kıçındaki ihanet kılıçları yazısının ikinci bölümü sitede yer alacaktı, ama ne yapayım!

Aslında bugün İbrahim in Mihrac Ural ın kıçındaki ihanet kılıçları yazısının ikinci bölümü sitede yer alacaktı, ama ne yapayım! Aslında bugün İbrahim in Mihrac Ural ın kıçındaki ihanet kılıçları yazısının ikinci bölümü sitede yer alacaktı, ama ne yapayım! Bu Mihrac Ural insanı güldürüyor! Erkan Ulaşan ın yazısını okuyunca, dünyada

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Dünyada Hızlı okuma 1945 te savaş sırasında Hızla geçen uçakların kimliğini tespit için.. Fransa da okullarda ders olarak okutuluyor Almanya da günlük kitap okuma oranı 24 dk Türkiye

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Hayatı ve Çalışmaları

Hayatı ve Çalışmaları Hayatı ve Çalışmaları Hayatı Albert Einstein, 14 Mart 1879 da, Almanya nın Ulm şehrinde dünyaya geldi. Babası Hermann Einstein bir mühendis ve satıcıydı. Annesi Pauline Einstein müziğe oldukça ilgiliydi.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı.

Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı. Allahü Teala (c.c.) şöyle buyuruyor; [1] Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı. Bu ayette beyan edilen ve

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Çok Mikroskobik Bir Hikâye

Çok Mikroskobik Bir Hikâye Çok Mikroskobik Bir Hikâye ÜMMÜŞ PÖRTLEK İlköğretim Okulu nda sıradan bir ders günüydü. Eğer Hademe Kazım, yine bir gölgelikte uyuklamıyorsa, birazdan zil çalmalıydı. Öğretmenimiz, gürültü yapmadan toplanabileceğimiz

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı