KONGENİTAL DAMAK YARIKLARINDA PROTETİK TEDAVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGENİTAL DAMAK YARIKLARINDA PROTETİK TEDAVİ"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 1,2001 KONGENİTAL DAMAK YARIKLARINDA PROTETİK TEDAVİ Doç. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR* Arş. Gör. Akın COŞKUN* ÖZET Latin orjinli "obturare" kelimesinden gelen bir kelime olan obtüratör, "durdurma, tıkama" anlamındadır. Sert,yumuşak damakta veya her ikisinde de mevcut defektlerin kapatılması amacıyla kullanılan apareylere bu isim verilir. Maksiller kayıpların etiolojisinde konjenital sebepler, travma, tümoral oluşumlar sebebiyle yapılan rezeksiyonlar ve bazı spesifik hastalıklar olabilir. Üst çenede meydana gelen bu madde kayıpları, konuşma, çiğneme, estetik ve bazı fonksiyonel bozukluklara yol açar. Bu problemleri gidermek için cerrahi tedavinin yetersiz kaldığı veya hiç yapılamadığı durumlarda protetik tedavi büyük oranda başarılı olmaktadır. Konjenital damak yarıklı bireylerde en önemli sorun konuşma, sonradan kazanılan damak perforasyonlarında ise beslenme güçlüğüdür. Bu makalemizde, konjenital olarak dudak-damak yarığı olan, birisi opere edilmiş diğeri edilmemiş iki hastada uyguladığımız obtüratör anlatılacaktır. Anahtar kelimeler: Konjenital damak yarıkları, obtüratörler. GİRİŞ Çok eski tarihlerden beri defektlerin tedavisi protetik yöntemlerle yapılır. İlk obtüratör 15 yy.'da Ambroise Pare tarafından yapılmıştır. Ambroise Pare'den günümüze kadar obtüratör yapımında kullanılan materyaller ve metotlarda pek çok gelişme sağlanmıştır. 1,4,11 Maksiller ve mandibular çeşitli sebeplerle defekti olan hastalarda estetik, fonasyon ve fonksiyonel problemlerin yanında görünen organlardaki eksiklikler sebebiyle önemli ölçüde psikolojik çöküntü de olmaktadır. Bu sebeple defektin rekonstrüksiyonu önem kazanmaktadır. Defektin öncelikle cerrahi olarak düzeltilmesi yapılmalıdır. Ancak bu her zaman tatminkar sonuçlar vermediği gibi bazen de hiç mümkün olmamaktadır. 6,11 Defektlerin etyolojisinde kongenital sebepler, travma, tümoral oluşumlar sebebiyle yapılan rezeksiyonlar ve bazı spesifik hastalıklar olabilir. Üst çenede meydana gelen bu madde kayıpları, konuşma, çiğneme, estetik ve bazı fonksiyonel bozukluklara yol açabilir. Bu problemleri gidermek için protetik tedavi büyük oranda başarılı olmaktadır. Üst çenede oluşan konjenital ya da edinsel açıklıkların kapatılmasında kullanılan bu tür protezlere obtüratör adı verilmektedir. 12,14 Obtüratör Latin orjinli "obturare" kelimesinden gelmektedir, "durdurma, tıkama" sözcüğünü ifade etmektedir. Başka bir deyişle sert,yumuşak damakta veya her ikisinde de mevcut defektlerin SUMMARY Obtüratör, orginated from Latin "Obturare" word means " stopping, blockage" The opporatus is called which is used for shutting the defeks in hard, soft palate or in both of them. In the ethioiogy of maxiller losses, there may be congenital reasons, travma, the rezeksiyon for tumorual conslitutions and some spesific diseases. This substance (matter) losses occured on upper jaw, makes speaking, esthehics and some functional defects. İn the case surgical treatment is inadequate or cannot be done, to stop these problems prothetic treatment is significantly succesfull. In the people with kongenital palate crock (split) important problem is speaking in palate perforations occurred later nutrition is problem, In this article, applied obtüratör two patients with congenital lip-palate split, one has been operated and the other has been not will be told. Key Words: Kongenital cleft palate, obturators. kapatılmasını sağlayan; burun ile ağız localarının herhangi bir etkenle meydana gelmiş perforasyonlarını restore ederek bu boşlukları birbirinden ayırmaya yarayan apareylere bu isim verilir. 4,8,13 Obtüratörler genel olarak ikiye ayrılır; 1-Rezeksiyon Obtüratörleri: Ağızda sert ve yumuşak damakta kazanılmış defektler: sfiliz, tüberküloz, osteomyelit gibi iltahabi olayların yanı sıra travma, patolojik değişiklikler, radyasyon yanığı, veya cerrahi girişim sonucu oluşabilir. Bunlar arasında patolojik değişiklikler, özellikle de tümörler geniş yer tutar. 7,16 2-Yarık Damak Obtüratörleri: Konjenital olarak oluşan dudak-damak yarıkları hala bilinmeyen nedenlerle, alın-burun ve üst çene burjonlarının birbirleri ile bazı bölgelerde birleşememeleri ile meydana gelir. Oluşumunda şunlar etken olabilir: Gebeliğin ilk üç ayında ilaç kullanımı, viral enfeksiyonlar alınan radyasyonlar, stresler, yakın akraba evlilikleri, beslenme bozuklukları... 4 Veau damak yarıklarını dört grupta toplamıştır; 11,16 1-Basit yumuşak damak yarığı: Dudak normaldir. %20 oranında görülür. 2-Yumuşak ve sert damak yarığı: Bunda da dudak normaldir. Yarık foramen insisivum yakınlarına kadar orta çizgide seyreder. % 30 oranında görülür. 3-Diş kavsini ve dudağını içine alan, tek taraflı dudak-damak yarığı, diş dizisinde bozukluk * C.Ü. Dişhekimliği Fak. Protetik Diş Tedavisi A.D. SİVAS 33

2 oluşur, %40 oranında görülür. 4-Diş kavsi ve dudağı içine alan iki taraflı dudak-damak yarığı %10 oranında rastlanır. Damak yarığının yerine, büyüklüğüne, çevre yapıların durumuna göre çeşitli obtüratör tipleri uygulanabilir. 2,3,9,11 Klasik bir sınıflama anlayışına göre: 1-Eğer yarığın genişliği az ve çevre yumuşak dokular hareketli ise menteşeli obtüratör yapılarak dokuların hareketlerinden faydalanılır. 2-Yarık nispeten geniş çevre anatomik yapılar ve kaslar kontraksiyon kabiliyetine sahip değilse damak plağından farenks'e doğru uzanan tek parça halinde Suersen obtüratörü tercih edilir. 3-Damakta bulunan defekt sadece yumuşak damağı ilgilendiriyorsa, damak plağından arkaya doğru uzanan bir tele bağlı olan ve yumuşak damaktaki kısalığı telafi eden Schlitsky obtüratörü yapılır. 4-Geniş damak yarıklarında ise kaide plağının arkasından dik olarak naso-farenkse doğru uzanan mea obtüratörü uygulanır. OLGU SUNUSU Bu makalemizde konjenital olarak dudak-damak yarığı olan, birisi öpere edilmiş diğeri edilmemiş iki hastada uyguladığımız obtüratör anlatılacaktır. 1. OLGU: Hasta İ.G. üniversitemizde öğrenci olup, doğumsal olarak dudak damak yarığı mevcuttur. Yarık Veau sınıflamasına göre 3. sınıftır. Hastaya cerrahi olarak dudak kısmı öpere edilmiş, damak ve alveol kretleri bölgesinde ise herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. 25 yaşında, erkek olan hastanın yapılan ağız içi muayenesinde: sağ ve solda 6 numaralı dişler haricinde bütün dişlerinin bulunduğu görülmüştür (Resim1). Radyolojik olarak yapılan muayene sonucunda yarık hattında bulunan 1 ve 2 numaralı dişler ile artı dişlerin çekimleri yapıldı. Resim 1: Diş çekimlerinin sonunda yumuşak dokuların iyileşmesini takiben önceden (Resim 2) yaptığımız planlamaya uygun olarak sağ ve sol tarafta 4 ve 5numarali dişler birleşik kron, 7 numaralı dişler ise tek porselen kron ile restore edildi (Resim 3). Resim3 Kronlar üzerinde, iyi bir destek sağlamak amacıyla rehber düzlemler hazırlandı. Kronlar, yerlerine ajuste edildikten sonra, ağıza simante edilmeden alginat ölçüler alındı. Ölçü sertleştikten sonra kronlar ölçüyle beraber ağızdan çıkarıldı. Metal iskelet planlanarak laboratuarda dökümü yaptırıldı (Resim 4), ağızda prova edildi. Metal iskeletin provası esnasında obtüratör kısmının sınırları elastomerik ölçü maddeleriyle şekillendirildi. Alçı modelin defekt kısmı bu ölçüye göre düzenlendikten sonra diş dizimi ve modelaj yapıldı. Bilinen usûllerle akril tepimi,tesfiye ve cilası yapılan protez (Resim5). hasta ağzına uygulandı (Resim 6-7). Resim 4: Resim 5: Resim 6: Resim 2: 34

3 Resim 7: Resim 10: Olgu 2: İkinci hastamız, S.S. işçi, erkek, daha önceden cerrahi ve ortodontik tedaviler yapılmıştır. Ağız içi muayenede, sert damak kısmının kapandığı, ancak orta sol tarafta alveol kretleri bölgesinde yarık bulunduğu görülmüştür. Yarık kretin palatinal tarafından başlayarak kret tepesini geçip, ra iskelet protez hazırlanarak (Resimli), hastaya uygulandı. Obturatörün vestibül kısmı ile alveol kreti bölgesinde dokularla daha iyi adaptasyon sağlayabilmek için bitmiş protezin obturatör kısmının doku yüzeyinden bir miktar akrilik aşındırılarak, elastomerik ölçü maddesiyle ölçü alındı, bu ölçü mufla ile silikon esaslı yumuşak astarlama materyaline dönüştürüldü (Resim 12). Bitmiş protez hasta ağzına uygulandı (Resim 13). Resim 11: Resim 8: Resim 12: vestibül bölgeye uzanmaktadır (Resim8). Dudaklar opere edilmiştir. Yine ağız içi muayenede üst sol 1,2,4,7 ve 8 numaralı dişlerle, sağ tarafta 8 numaralı dişin olmadığı görülmüştür. Ağızdaki bulunan dişler arada boşluk olmadan temas halindedir. Sağ 1 ve 2 numaralı dişlerini kısa bir süre önce özel muayenede kron yaptırmış ancak sol 1 ve 2 nin eksikliğine herhangi bir protetik tedavi hekim tarafından yapılmamıştır. Sol yan grup dişler çapraz kapanışa sahiptir (Resim 9). Hastanın rötgen mua- Resim 9: yeneleri yapıldıktan sonra, yarık hattında lateral dişin yerinde bulunan küçük artı diş çekildi. 356 numaralı dişler, sağ 1ve 2 numaralı dişler ve 3, 4,5 numaralı dişler üç parça oluşturacak şekilde birleşik kron olarak planlandı defekt bölgesinde ise sol 3 numaranın meziali ile sağ 1 numaranın meziali ne hassas tutucu şeklinde sürgü planlanarak yapıldı (Resim10). Kronlar ağızda prove edildikten son- Resim 13: TARTIŞMA Konjenital damak yarıklı bireylerde en önemli sorun konuşma, sonradan kazanılan damak perforasyonlarında ise beslenmede güçlük sorun olmaktadır. Hipernasalite ve konuşmanın anlaşılabilmesindeki azalma konjenital veya kazanılmış, palotofaringeal mekanizma defektlerine bağlı olarak oluşabilir. Palotofaringeal değişiklikler, konjenital malformasyonlarla (cleft pale gibi) ge- 35

4 lişimsel olarak kısa oluşan sert veya yumuşak damak yada derin farinks gibi kazanılmış nörolojik değişiklikler veya neoplastik hastalığın, cerrahi rezeksiyonuna bağlı olarak oluşabilir. 2,3,4,5,11 İki hastamız da bize müracaatlarında daha çok konuşma probleminden yakınmışlardır. ancak protetik tedavi sonrası konuşmanın tamamen normale dönmeyeceği hastaya söylenmelidir, konuşmanın normalleşmesi obtürasyonun sağlanmasını takiben hastanın bir konuşma terapisti ile çalışması sonucu mümkün olabilir. Yumuşak damağında, defekti olan hastaların en yaygın grubunu konjenital olanlar kapsar. Çoğu hastada palotofaringeal fonksiyon cerrahi yaklaşımla onarılabilir. Ancak geri kalan defektler cerrahi müdaheleden sonra kalabilir ve bu vakalarda obtürator yapımı gerekir. 2,11 İkinci hastamız da yapılan cerrahi tedavi yetersiz kalmıştır, daha sonra 1991 yılında ortodontik tedavi görmesine rağmen sol taraf oklüzyonunda çapraz kapanış ilişkisi vardır, bu sebeple sol yan grup dişler birleşik olarak kronlanırken aynı zamanda bu çapraz ilişki de normal şekliyle düzenlenmiştir. Yarık damak obtüratörleri genel olarak iki kısımdan oluşur: 11 1-Hareketli bir protez apareyi tarzında, dişler üzerine tespit edilen damak plağı, 2-Damak plağına bağlı ve ancak arzu edilen miktarda havanın geçmesini mümkün kılacak şekilde burun boşlukları ile bukko-faringea! kavite arasındaki açıklığı kapatmaya yönelik bir farinks obtüratörü. Bazı yazarlar, damak ve farinks ölçüsünün bir defada alınmasını önermişlerdir. Ama ayrı alınması daha avantajlıdır. 9,11 Yarık hattında bulunan ve yeterli kemik desteğine sahip olmayan normal dişler ile artı dişler rotasyon göstermeleri, yeterli kemik desteğine sahip olmamaları, yapılacak olan protezin stabilitesi ve estetiği de düşünülerek çekimleri yapıldı. Obturatörlerde destek önemli bir konudur sağlam dokuların yanında ağızda bulunan sağlıklı dişlerle bu destek sağlanır. Çekim işlemleri bu amaçla yapıldı. Aynı düşüncelerle destek olarak kullanılacak sağlam dişlerin de birbirleriyle splintlenecek şekilde birleşik kron tarzında yapımı gerçekleştirildi. İkinci hastamızda sert ve yumuşak damak kısmı cerrahi operasyon ile kapatıldığından farenksin tıkanması problem olmamıştır. Ancak kretin palatinalinden vestibülüne doğru uzanan açıklık tamamen tıkanması amacıyla obtürator akrilik ile bitirildikten sonra elastomerik ölçü maddesi ile ölçü alınarak yumuşak silikon Molloplast-B (DETAX Kari Huber Gmbh Co) ile astarlanmıştır. Bu sayede vestibülde kalan andırkatlı kısımların daha iyi obtürasyonu sağlanırken aynı zamanda da protezin giriş çıkış esnasında yapabileceği yumuşak doku tahrişleri önlenmeye çalışılmıştır. Hahn en iyi obtüratörün iki kısımdan oluştuğundan bahsetmiştir. Birincisi, akrilik kaide,ikincisi ona tutunan silikondur. Bu şekilde hazırlanan obturatörlerin dezavantajlarından literatürde bahsedilmektedir. 15 Birinci hastada ise iskelet obtüratörle bütün olarak planlanıp ağıza uygulandıktan sonra prova seansında damak yarığının yan ve arka sınırları son olarak elastomerik ölçü maddesi ile şekillendirilerek akrilik tepimi buna uygun olarak yapılmıştır. Ölçüden önce, defektin burun ve sinüs boşluklarının tabanı ve açık konkalar gazlı bez ite döşenir. Aşırı andırkatlar vazelinli pamukla doldurulur. Standart bir ölçü kaşığı seçilir. Kaşığın kenarlarını kesmek veya bükmek suretiyle ağıza uyumu kısmen sağlanıp, defekt içine mumdan uzantı yapılarak aljinatla ilk ölçü alınır. Bu ölçüden elde edilen modelin üzerinde, şahsi bir kaşık hazırlanıp, (akrilik yada bas plaktan) ilk ölçüdeki gibi gazlı bezle döşenir. Aljinatlar bu ölçülerde genellikle olumlu sonuç verirler. Ölçüden bilinen usullerle model elde edilir. 1,12 Ölçü yumuşak damak bölgesini de içine alarak, mümkün olduğu kadar geriye gitmelidir. Kapanış alınması ve diğer provalar bilinen usullerle yapılır. Eksik dişlerin yerine diş ilaveleri yapılır. 1,12 Damak plağı, bütün müteharik protez apereylerinde olduğu gibi, yeterince destekleyicilik, tutuculuk göstermeli ve sert damağa yeniden normal şeklini vermelidir. Destekleyicilik (sustansiyon): Yarığın sadece yumuşak damağı ilgilendirdiği hallerde plağın sustansiyonu tatminkardır. Sert damak sıhhatli olduğunda normal bir plağı taşır. Eğer yumuşak damak ve sert damak yarık ise yumuşak damak çıkıntılarının atrofiye oranı nisbetinde kaidenin destekleyiciliği azalır. Bu plak, damağın üstünden bir köprü gibi geçer. Daha iyi tıkamak için bu yarığın kenarların arasına hafifçe girebilir. Fakat burun boşluklarının içine doğru uzantılardan kaçınılmalıdır. 9,11 Tutuculuk (retansiyon): Tutuculuk dişlerin durumuna bağlıdır. Dişli çenelerde tutuculuk parsiyel protezlerdeki gibi sağlanır. Teleskop kronlarla iyi bir ankraj sağlanır. Plağın şekli damak kubbesine mümkün olduğunca yakın ve ince olmalıdır. Plakta suni rugalar yapılmalıdır. Bunlar harflerin telaffuzunu kolaylaştırır. 6,9,11 Damak plağının ayrı olarak provası ve ağıza yerleştirilmesi basittir. Ayrı yapılan damak plağının birkaç gün ağızda taşınması; hastanın alışması ve hekimin düzeltmeleri yapması açısından yararlıdır. Özellikle farinks ölçüsünde, ölçü maddesi sa- 36

5 bitliği temin edilmiş bir plak üzerine sağlamca tespit edilirse, işlem büyük ölçüde kolay ve tatminkar olur. 4,11,16 KAYNAKLAR 1- ARAŞ, E. :Buccal Uzantılı Obturatör Yapım Yöntemi, Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 11 (2-3), , ARAŞ, E. :Dudak Damak Yarıklarının Protetik Tedavisinde Uygulanan Schiltsky Obturatörü, Suerson Obturatörü, ve Farenks Uzantısız Hareketli Obturatör, istanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 11(1), 50-64, ARAŞ, E. : Suerson Obturatörü, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 10(3), , BEUMER.III J., CURTIS, T.A.., MARUNICK, M.T.: Maxillofacial rehabilitaion prothodontic and surgical consideration, Ishiyaku EuroAmerica, Inc. StLouis, Tokyo, BORÇBAKAN, C, ŞAYLI, S., AKÇA, Ş., DEMİRALP, S., OR. S. : Dudak-Damak Yarıklarının Oluşumunda Genetik Faktörler, istanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 12(3), , CHALİAN, A.V., DRANE, B.J., MİLES, S. : Maxillofacial Prosthotics, Williams and Wilkins Co-, Baltimore, GÜRBÜZ. A. : Üst Çene Rezeksiyonlarından Sonra Uygulanan Değişik Tip Obtüratörlerın Klinik, Elektromiyografik ve Fonetik Olarak Karşılaştırılması, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, KURTARAN. A. : Patolojik Etkenlerle Meydana Gelen Bir Damak Perforasyonu ve Uygulanan Obturatörü, Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2(2), , LANEY, WİLLİAM. R.; Maxillofacial Prosthetics, PSG Publishing Company, Littleton, Massachusetts, MACENTEE, M. : Obturator-overdentures retained by nonrigit attachments, J. Prost. Dent., 41(2), , MUGAN, N. : Çene-Yüz Protezi, Gençlik Basımevi, istanbul, ORAL.K.: Construction of a Buccal Flange Obtura tor. J. Prosthet. Dent., 41(2), , SCHVVARTZMAN, B,, CABUPTO, A., BEUMER, J.: Gravityreduced stresses by an obturatör prosthesis, J. Prosthet- Dent., 64(4): , SHIFMAN, A. :A Technique For The Fabrication Of The Open Obturatör, J. Prosthet Dent, 50(3), , TINEL P., Prentout, F., Araş, E. :Maxillektomilerin Biostar Tekniği ile Protetik Tedavisi, istanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 11 (2), ULUSOY, M. AYDIN, K.: Bölümlü Protezler, Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Yayınları No: 13, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1988 Yazışma Adresi: Doç. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR C.Ü. Dişhekimliği Fakültesi SİVAS 37

Dt. Canan AKAY * Dr.Dt. Duygu KARAKIŞ * Prof. Dr. Suat YALUĞ *

Dt. Canan AKAY * Dr.Dt. Duygu KARAKIŞ * Prof. Dr. Suat YALUĞ * AKAY, Olgu Sunumu/ KARAKIŞ, YALUĞ Case Report DUDAK DAMAK YARIKLI HASTADA ESTETİK VE FONKSİYONEL PROTETİK REHABİLİTASYON Makale Kodu/Article code: 1596 Makale Gönderilme tarihi: 27.03.2014 Kabul Tarihi:

Detaylı

Nötral Alan Ölçü Tekniği

Nötral Alan Ölçü Tekniği Nötral Alan Ölçü Tekniği Nötral alan ölçü tekniği tutuculuk ve stabilitenin sağlanmasının güç olduğu, daha önceden protez kullanan fakat hasta memnuniyetinin sağlanamadığı, glossektomi, mandibular rezeksiyon

Detaylı

Mine Geçgelen Accepted: March 2010. Alev Aksoy Süleyman Demirel University ISSN : 1308-7312 minegecgelen@gmail.com 2010 www.newwsa.

Mine Geçgelen Accepted: March 2010. Alev Aksoy Süleyman Demirel University ISSN : 1308-7312 minegecgelen@gmail.com 2010 www.newwsa. ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1B0017 MEDICAL SCIENCES Received: December 2009 Mine Geçgelen Accepted: March 2010 Alev Aksoy Series :

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010

Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010 Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

MIKNATIS TUTUCULU ORBİTAL PROTEZİN YENİDEN YAPILMASI: OLGU BİLDİRİMİ

MIKNATIS TUTUCULU ORBİTAL PROTEZİN YENİDEN YAPILMASI: OLGU BİLDİRİMİ MIKNATIS TUTUCULU ORBİTAL PROTEZİN YENİDEN YAPILMASI: OLGU BİLDİRİMİ RECONSTRUCTION OF MAGNETIC RETAINED ORBITAL PROSTHESIS: A CASE REPORT Gökçe SOĞANCI 1 Hüseyin YAZICIOĞLU 2 ÖZET Yüzün bir bölümünün

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı

TAM PROTEZLERDE KAPANIŞ ALMA

TAM PROTEZLERDE KAPANIŞ ALMA T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKULTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI TAM PROTEZLERDE KAPANIŞ ALMA BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Baygeldi CHAKANOV Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan YILMAZ

Detaylı

ÇENE YÜZ PROTEZLERİ VE EKSTRAORAL İMPLANTLAR

ÇENE YÜZ PROTEZLERİ VE EKSTRAORAL İMPLANTLAR ÇENE YÜZ PROTEZLERİ VE EKSTRAORAL İMPLANTLAR MAXILLOFACIAL PROSTHESIS AND EXTRAORAL IMPLANTS Nihal PEHLİVAN 1 Seçil KARAKOCA NEMLİ 2 Özgül KARACAER 3 ÖZET Çene-yüz hasarları hastalarda fonksiyonel ve estetik

Detaylı

IMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON

IMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 2001 IMPLANT DESTEKLİ PROTEZLERDE OKLUZYON Dt. Aslı Acar* Doç. Dr. Özgür İnan ÖZET Dental implantların klinik başarısı ve prognozuna

Detaylı

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ Dt. Burcu KARSLI DOKTORA TEZİ DANIŞMANI

Detaylı

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu TEŞEKKÜR.. Aydınlatılmış Onam Formu oluşturulması hazırlık çalışmalarında emeği geçen Onam komisyonunda yer alan meslektaşlarımız A.R. İlker CEBECİ ye, Faik Serhat ÖZSOY a, Mahmud FAYTROUNY ye, Meltem

Detaylı

ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ

ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ Dr. Levent Vahdettin Üst Çene Darlığının Tarihteki Yeri ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ 1860 yılında E.H. Angel, yayınladığı makalede, yeni bir genişletme aygıtı tanımlamış ve günde 2 kez

Detaylı

ORTODONTİ: ORTODONTİK BOZUKLUKLAR NEDEN OLUŞUR?

ORTODONTİ: ORTODONTİK BOZUKLUKLAR NEDEN OLUŞUR? ORTODONTİ: Ortodonti, diş-çene-yüz bölgesini ilgilendiren bozuklukların oluşmasını önlemek; mevcut bozuklukların ilerlemesini durdurmak ve tedavi etmek;bununla birlikte iyi bir estetik ve fonksiyon (ısırma,çiğneme,konuşma,gülme)

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE AKRİLİK GENİŞLETME APAREYİ İLE YAPILAN YELPAZE TİPİ VE GELENEKSEL TİP HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİNİN DİŞ-ÇENE VE YÜZ YAPILARI

Detaylı

e-bülten Dr.Benan Oğuz - Dr. Cem Caniklioğlu TEMMUZ 2010-40

e-bülten Dr.Benan Oğuz - Dr. Cem Caniklioğlu TEMMUZ 2010-40 LİNGUAL ORTODONTİ Mükemmel bir gülüş kişinin yüz simetrisini düzelttiği gibi genel görünüşünün iyileştirilmesinde de etkilidir. Hastalar düzgün dişlere ve mükemmel bir gülüşe sahip olmak istemelerine rağmen

Detaylı

UST TAM PROTEZLERDE PROTEZ BİTİŞ ÇİZGİSİ VE POSTDAM SAHASINI OLUŞTURAN ÖĞELERİN KLİNİK OLARAK BELİRLENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

UST TAM PROTEZLERDE PROTEZ BİTİŞ ÇİZGİSİ VE POSTDAM SAHASINI OLUŞTURAN ÖĞELERİN KLİNİK OLARAK BELİRLENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ I U Dİş Hek Fak Der 1996: 30: 129-134 UST TAM PROTEZLERDE PROTEZ BİTİŞ ÇİZGİSİ VE POSTDAM SAHASINI OLUŞTURAN ÖĞELERİN KLİNİK OLARAK BELİRLENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Suna Toksavul

Detaylı

KAVO YÜZ ARKI VE ARTİKÜLATÖR SİSTEMİ TANITIMI VE BU SİSTEM İLE KLİNİKTE TOTAL PROTEZ UYGULAMASI

KAVO YÜZ ARKI VE ARTİKÜLATÖR SİSTEMİ TANITIMI VE BU SİSTEM İLE KLİNİKTE TOTAL PROTEZ UYGULAMASI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı KAVO YÜZ ARKI VE ARTİKÜLATÖR SİSTEMİ TANITIMI VE BU SİSTEM İLE KLİNİKTE TOTAL PROTEZ UYGULAMASI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2012.32042 Derleme / Review Cilt / Volume 1 Sayı / Issue 1 Nisan / April 2012 Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları Maxillofacial distraction osteogenesis

Detaylı

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK

GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK DOKULARDAKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

Hasas tutuculu protezler (Yine kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancası olmayan metal destekli protezlerdir) İmplant Üstü Protezler

Hasas tutuculu protezler (Yine kısmen dişsiz ağızlara uygulanan kancası olmayan metal destekli protezlerdir) İmplant Üstü Protezler 1. DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Çekim yarasının üzerine konan tampon yarım saat kadar tutulmalıdır. Bu tampon atıldıktan sonra, gerekmiyorsa tekrar tampon konmamalı, oluşan pıhtının bozulmamasına

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

GÜLME ESTETİĞİ BİTİRME TEZİ

GÜLME ESTETİĞİ BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı GÜLME ESTETİĞİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Emine DEMİR Danışman Öğretim Üyesi:Prof. Dr. Rüştiye Sürücü İZMİR-2009 İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ

Detaylı