Uyg-Ar Merkezi. Proje Çağrısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uyg-Ar Merkezi. Proje Çağrısı"

Transkript

1 İTÜ Tarım ve Çevre Bilişimi Uyg-Ar Merkezi Proje Çağrısı TARIMSAL İZLEME ve BİLGİ SİSTEMİ (TARBİL): Dünya nüfusu sürekli artarken tarım yapılabilir alan miktarı aynı oranda artırmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle artan nüfusu besleyebilmek için gıda tedarik güvencesi stratejik bir konu haline gelmiştir. Tarımsal verim birim alandaki bitkisel üretim miktarını temsil eder. Verimin arttırılması hem stratejik hem de ekonomik açıdan kaçınılmazdır. Tarımsal üretimde verimi arttırma için ölçme, bilgi ve veri yönetimine bağlı olan hassas tarım (precision farming) ve iyi tarım uygulamaları öne çıkmaktadır. Bu strateji ile ortalamada %30 u geçebilen tasarruf ya da verim artışının mümkün olduğu bilinmektedir. Hassas tarım ve iyi tarım uygulamalarının başarısı tümleşik bir bilgi sistemini gerektirmektedir. TARBİL uydu görüntüleri, zirai-meterolojik-fenolojik yer gözlem istasyonları ve idari kayıt otomasyon sistemini eş zamanlı birleştiren Dünyadaki ilk örnek uygulamalardan biridir. Veri füzyonu ile yüksek zaman çözünürlüklü yersel ölçümler, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları gibi mekânsal çözünürlüklü veriler ve parsel geometrisi dahil idari kayıtlarla bir sistem üzerinde farklı kullanıcı gruplarına ihtiyacı olan bilgileri anlık olarak çıkartmaktadır. Bakanlık kullanıcıları il, ilçe ve parsel bazında kuraklık, verim, ekim alan dağılımı, bitki su tüketimi, ekolojik uygunluk gibi bölgesel kaynakların iyi yönetimi için gerekli teknik verilere ulaşabilmektedir. Çiftçiler ekim beyan ettikleri bitkinin hangi verim hedefi için hangi dönemde ne kadar su ve toprağın ne kadar gübre ihtiyacı olduğunu, bu ihtiyacın tarla içinde nasıl dağılabileceğini görebilecektir. Depocu ve tarım ürünleri ticaretini yapanlar beklenen rekolteye göre arz talep dengesini serbest pazar ekonomisi içinde doğal olarak sağlayacakları gözlem ve tahmin verilerine erişecektir. Tarım uzmanları bitki ve parsel düzeyinde gerçek veriye bağlı hastalıklar başta olmak üzere erken uyarı ve risk yönetim kuralları tanımlayabilmekte, koşullar gerçekleştiğinde otomatik uyarı mesajları iletilebilmektedir. Bakanlık yönetim birimleri de sektör paydaşlarını ve gelişimi sürekli bir zaman penceresinde takip edebildikleri karar destek sistemlerine sahip olacaklardır. Böylelikle tarımsal politikaların rasyonel kararlarla desteklenerek gıda fiyatlarının dalgalanması azaltılırken gıda tedarik güvenliğinin artması hedeflenmektedir. TARBİL sisteminin en önemli ve eşdeğerlerine göre en farklı özelliği bitkilerin gelişim evresine göre ihtiyacını belirleyerek öğrenen karar destek sistemi yapısıdır. Bitkiler gelişim evrelerinde

2 farklı karakterler gösteren biyo-kimyasal üretim fabrikalarıdır. Bulunduğu döneme göre su, sıcaklık ve ışık başta olmak üzere beslenme ihtiyaçları farklılık göstermektedir. TARBİL sistemi neredeyse her parsel ya da komuşuluğuna karşılık düşen, ülke genelinde 12Milyon noktada saate iki defa 180 den fazla parametreyi hesaplamaktadır. Bu hesaplamaların yapılabilmesi için gerekli işlem miktarı bir süper bilgisayar yapısı ile mümkün olmaktadır. Örneğin bu hesaplamalar yapılmayıp yağış gibi değişken girdiler dönemsel veriler olarak değerlendirildiği duruma göre 10 kata yakın daha yüksek doğruluk elde edilmektedir. Diğer yandan TARBİL in önemli bir misyonu bu verileri cep telefonu ve tablet uygulamaları ile çiftçiye ulaştırarak yaygın fayda sağlamaktır. TARBİL ağ tabanlı veri servisleri tarımsal otomasyon sistemleri ve tarım araçlarına da entegrasyonu hedeflemektedir. Örneğin yer ve bitki desenine göre günlük su tüketimi ile yağış miktarlarını içeren, çiftçinin sulama altyapı bilgisini girebileceği ve sistemlerini yönetmek üzere bilgi alabileceği uygulamalar mevcuttur. Şu an devam eden pilot uygulamaları ülke düzeyinde yaygınlaştırmak üzere TARBİL kapsama alanı genişletilmektedir. TARBİL yer gözlem istasyonlarının kapsama alanı şu an Güneydoğu Anadolu, Ege, İç Anadolu nun bir kısmı ve Trakya dır. Ancak önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm Türkiye nin kapsanması hedeflenmiştir. Tamamlandığında Dünya daki en yoğun fakat ekonomik kazanımı da en yüksek duyarga ağı ve füzyon sistemi olacaktır. Türkiye kuraklık sınırına yakın bir ülkedir. Mevcut su kaynaklarının yalnızca bitki ve çiftçi başına iyi kullanımı değil, doğru bitki deseni ile havza bazında su tüketiminin yönetimi de hayati bir değere sahiptir. Toplam su tüketimimizin %70 e yakını tarım alanlarında kullanılmaktadır. Tarım alanlarında bilgi sistemlerinin entegrasyonu ile planlama ve uygulama aşamasındaki etkinlik artışı %20 nin üzerinde verim artışı ya da önemli miktarda su tasarrufu sağlayacaktır. Yalnızca bu fayda bile yıllık olarak milyar dolarlar seviyesine ulaşma potansiyelindedir. TARBİL sisteminin tüm bileşenleri kendi içlerinde zaten var olan ihtiyaçların bir arada eşgüdümle karşılanması şeklinde olduğundan yatırımın geri dönüş süresini bir yılın altınadır. TARBİL sisteminin önemli bir bileşeni Dünya daki en büyük beş kaplama alanına sahip yer uydu istasyonu olan İTÜ-UHUZAM dır (Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi). UGİP (Uydu görüntüleri izleme-işleme ve paylaşım) adı verilen arşiv sistemi muhtemelen Dünya daki en büyük kapasite ve içerikli uydu görüntü arşivlerinden biridir. TARBİL projesinde kazandırılan kapasite ile İTÜ-UHUZAM, SPOT5, SPOT6, SPOT7 (2014), PLEIADES1a ve PLEIADES1b uydular üzerinde programlama ile görüntüleri doğrudan İTÜ deki yer istasyonuna indirmekte ve işlemektedir. Yalnızca SPOT6 uydusunun bir simetrik çerçevede aldığı görüntü Göktürk 2 uydusunun bir çerçevesinin tam 25 katı veri içermektedir. Bu amaçla kullanılan yazılımların tamamı İTÜ de yapılmıştır. Ülkemizde kuzeyden güneye doğru hızlı değişen bulutluluk oranı göz önünde tutulduğunda, tarımsal üretimin doğru zamanlama ile izlenebilmesi için tek seferde alınabilen veri miktarı ve ekim-hasat dönemleri içinde kaplama sayısı önemlidir. TARBİL projesi çok sayıda yenilik içermektedir. Örneğin gözlem istasyonları ile tarlada ezan ya da müzik yayını yapılırken çiftçi merkez ile görüşme yapılabilmektedir. Tüm bunların sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için tarımsal üretimde insan kaynak niteliğini ve faydalanma

3 potansiyelinin teknoloji yardımıyla geliştirilmesi konusunda da altyapı çalışmaları bulunmaktadır. TARGEL (Tarımsal Yayımı Geliştirme) adı verilen ve bir anlamda çiftçinin tarım ve hayvancılık konusundaki aile hekimi şeklinde idari ve teknik yönlendirmesinde katkıda bulunacak in üzerinde bakanlık personeli bulunmaktadır. TARGEL personelinin TARBİL ve Tarım Bilgi Sistemi kapsamında tabletler aracılığı ile bilgiye yerinde ulaşarak çiftçiyi teknik kararlarında destekleyebilecekleri, ilçe merkezine gitmeden de resmi işlemleri yapabilecekleri bir görev yönetim sistemi kurulmaktadır. TARBİL projesi Türkiye de örnek gösterilebilecek hem kurumlararası ortak bir yapıya hem de çok farklı disiplinlerden uzmanların bir arada çalıştığı merkeze sahiptir. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonu ve TAGEM tarımsal araştırma kapasitesine desteği ile pek çok bakanlık birimi etkin olarak faaliyet göstermektedir. Tarım bilişimi konusunda Türkiye nin ilk ve Dünya daki öncülerden biri olan İTÜ deki TARBİL-Tarım ve Çevre Bilişimi Uyg-Ar Merkezidir. Bu merkez ar-ge ve veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir. TARBİL merkez koordinasyonunda bilgisayar mühendisliği, meteoroloji, ekoloji, çevre, bitki kültürü, fenoloji, bitkisel üretim, hidroloji, elektronik, havacılık/uzay, geomatik, enformatik gibi farklı alanlarda Türkiye genelinde üniversite ve araştırma enstitülerinden uzmanlar bir arada ana yapıyı oluşturan parçalar üzerinde eklem projeler halinde çalışmaktadırlar. Üretilen verileri tescil etme görevini üstlenen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aynı zamanda İTÜ ile birlikte TARBİL merkezinin yönetim kurulunu oluşturmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile saha gözlem istasyonları kurulumu ve veri paylaşım çalışmalarında faaliyet göstermekte, tarımsal meteoroloji konusundaki çalışmalarda yer almaktadır. TARBİL sisteminin yaygınlaşması sonrasında tüm bileşenleri devreye girdiğinde, verim artışı veya kaynak tasarrufu şeklinde toplam yıllık ekonomik katkısı 20milyar Türk Lirasına ulaşma potansiyelindedir.

4 TARBİL Eklem Proje Çağrısı Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

5

6 Desteklerin Niteliği ve Kapsamı: TARBİL eklem projelerinde ar-ge faaliyeti ile hedef odaklı modüller biraraya getirilmektedir. Aşağıda görülen TARBİL genel iletişim yapısına eklem proje girdi-çıktı ilişkileri farklı katmanlar arası sağlanabilmektedir. Örneğin yaygın bir faaliyet en alttaki veri füzyon süreç şemasında görüldüğü gibi zaman çözünürlüklü ve mekan çözünürlüklü veri kaynaklarının biraraya getirilerek uygulama katmanına zaman ve mekan çözünürlüklü veri sunulmasıdır. Eklem projelerin bir kısmı bu verileri kullanıcı tipine göre bilgiye dönüştürmeyi hedeflerken diğer bir kısmı da veri çeşitliliği ve kalitesini arttırmaya yöneliktir. TARBİL Eklem projeleri en fazla 12Ay sürelidir. Hedef çıktılar için ihtiyaçların karşılanma biçimi, gizlilik, fikri mülkiyetler ve uygulama planı konularında eklem proje için belirlenen eş yürütücü ile bir sözleşme imzlanmaktadır. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi proje formları doldurularak sözleşme kapsamında faaliyet sürdürülmekte ve akademik olarak da BAP proje olarak kayda geçmektedir. Proje kaynaklarının kullanımında a) çıktıların entegrasyonu b) gerçek zamanlı sistemde kullanılabilirliği c) yöntem ve iletişimin TARBİL platformuna uyumluluğu öncelikle dikkate alınmaktadır. TARBİL bir platform projesidir. Diğer bir deyişle yapılan her faaliyet en az bir ortak sistem bağlantısı nedeni ile bir diğerini desteklemekte ve tercihen de yaygın kullanımı hedeflemektedir. Temin edilecek veri ve ortak kullanımlı altyapılar nedeni ile yapılan bir eklem projeye özel maliyetin ortalama katı arasında bağımsız eşdeğer proje maliyeti/desteği bulunmaktadır. Bu çağrılar kapsamında öncelikli modül başına toplam TL ye kadar olan projeler desteklenmektedir. Örneğin TL destek TARBİL platformu içinde değerlendirildiğinde yaklaşık TL ye varabilen dolaylı toplam katkı sağlanabilmektedir. TARBİL Kalkınma Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üzerinden sermaye transferi ile desteklendiğinden öğretim üyesine ya da öğrencilerine doğrudan ödeme yapılamamaktadır. Ancak ihtiyaçlar doğrultusunda teknokent şirketlerinden hizmet satın alınabilmektedir. Aşağıda sıralanan konularda proje kaynakları ile mümkün olduğunca örtüşen yapıdaki talepler desteklenmektedir. 1- Çevrim içi/çevrimdışı veri ve veri erişim servis desteği (toplanan verileri, uydu görüntüleri vb kullanımı) 2- Yurtdışı toplantı desteği 3- Malzeme ve Teçhizat desteği 4- Ortak kullanımlı altyapı desteği 5- Saha çalışma giderlerinin karşılanması

7 6- Eğitim desteği 7- Yazılım lisans desteği 8- Laboratuar imkanları 9- Yayın ve patent masraflarının karşılanması 10- Hizmet alımı BAP Kapsmanında TARBİL Eklem Proje Faaliyet teklifi verecek taraflar TARBİL Merkez Müdürlüğü ile iletişime geçerek hazırlık aşamasında da daha sonraki revizyon ve tekrarları en aza indirmek için bilgi alabilirler. Ortalama her 6ayda bir gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda EK (İhtiyaç konusu hedefe uygun yöntemleri önerilmiş eklem proje) ve ES (Serbest yöntem metinli eklem proje) serisinden proje tematik konuları ilan edilecektir. TARBİL Eklem projeleri için bu çağrı grubunda 2 adet EK ve 3 adet ES grubunda olmak üzere toplam 5 adet proje desteklenecektir. İletişim:

8 TARBİL Eklem Proje Çağrısı Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çağrı Kodu: EK1 Çağrı Adı: Yağış Ayak İzi Yağış Ayak İzi adlı çağrı ile yapılacak projenin hedefi, Türkiye genelinde tarım alanlarına düşen yağış miktarının parsel düzeyinde tahmin edilmesi ve bitkinin fenolojik evresine göre verim tahminlerinde kullanılmasıdır. Bu amaçla TARBİL sistemindeki istasyonlardan sunulan 10dk örneklemeli veriler ve bunların konvansiyonel interpolasyonu ile elde edilmiş koordinatlı verileri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden alınmış 10dk örneklenmiş Radar SRI (Surface Rainfall Intensity) verisi, ve Radar RA (Rain Accumulation) verisi kullanılarak 250m mekansal çözünürlükle yüzeyde gerçekleşen yağış miktar, şiddeti ve tipinin belirlenmesi istenmektedir. Bu amaçla geliştirilerek kurulacak sistem gerçek zamanlı ve adaptif yapıda olacak, böylelikle yeni veri geldikçe istasyon noktalarına göre yersel referansla hata miktarını azaltacaktır. Buna bağlı olarak model düzeltme ve tahmin işlemleri eşzamanlı gerçekleştirilecektir. Yersel referans olarak kullanılacak TARBİL akıllı zirai-meteorolojik-fenolojik gözlem istasyonlarında 30 adet duyarga bulunmaktadır. Toplam istasyon miktarı halen 300civarında olup iki sene içinde 1200 e ulaşacaktır. Ayrıca başka bir eklem proje dahilinde gezici istasyon ile veri elde edilmesine bağlı olarak farklı coğrafi koşullarda yöntem doğrulama imkanları da kullanılabilecektir. Öngörülen işlem adımları: 1. Meteoroloji genel müdürlüğü (MGM) ve TARBİL merkezinde karşılıklı veri replikasyonu ile hesapçı-sunucu sistemine veri alınacaktır. Bu amaçla TARBİL in mevcut bilgiişlem altyapısı kullanılabilecek, MGM tarafına ise replikasyon amacıyla eşzamanlı örneklemeyi sağlayacak (local cache) sunucu-kayıtçı sistemi kurulacaktır. 2. Geçmiş dönemli TARBİL istasyon verileri ve MGM meteorolojik radar verileri (SRI, RA) Dalgacık modeli (Wavelet) ve yapay sinir ağının birlikte kullanımı ile mekansal-zamansal çözünürlüklü adaptif model fizibilitesi ve başarım sınaması araştırılacaktır. Buna göre modelde kullanılacak parametre konfigürasyonu belirlenecek, yöntem topolojisi optimize edilecektir. 3. MSE ve P(maxError/AvError) değerlerini yakınsak ve fizibilite sınırları dahilinde olması sınanacaktır. 4. Geliştirilmiş ve sınanmış modelin çevrim içi veri ile gerçek zamanlı çalışması için sistem kaynaklarına göre başarımı optimize edilmiş bir yazılım geliştirilerek test edilecektir. 5. Geliştirilen adaptif tahmin modeli TARBİL hizmet sistemi ile kullanıcıların erişimine açılacak ve yapılması tavsiye edilen ek geliştirme olanakları, muhtemel yan ürünler ve çıktı başarımı raporlanacaktır. TARBİL eğitim ve bilgilendirme içeriklerine çıktılar ile katkıda bulunulacaktır (kısa video, proje ile ilgili temel eğitim ve bilgi dokümantasyonu, eğitim test içeriği vb). Proje grubunun beklenen uzmanlık alanları:

9 a) İşaret işleme b) Veri işleme c) Adaptif sistemler, yapay zeka d) Modelleme e) Meteorolojik veri kalite analizi f) Meteorolojik Radar verisi analizi g) Bulut ve yağış fiziği Bu konuları kapsayan en az iki ayrı disiplinden akademisyen ve çalışma konularında özgün tecrübe sahibi yüksek lisans/doktora seviyeli araştırmacı ve yardımcılarından oluşacaktır. Proje yürütücü, araştırmacı ve yardımcılarının mesleki nitelikleri yayın ve diğer proje çalışmaları itibarı ile özgeçmişlerinden doğrulamaya imkan vermelidir. Akademisyenlerden biri TARBİL eklem proje yürütücüsü/eşyürütücüsü olarak seçilecektir. Yayınlardaki isim hakları ve fikri mülkiyet hakları eklem proje eş yürütücüsü ve TARBİL proje yürütücüsü yapılan çalışma ve kapsamı göz önünde tutularak birlikte belirlenecektir. Önerilecek projenin süresi : En az 6ay, en fazla 12ay (çıktı raporuna göre 6 aya kadar uzatma değerlendirilecektir) Öncerilecek projenin bütçe kapsamı: Proje üyelerinin 3 adete kadar yurtdışı konferans katılımı, proje kapsamında yurt içi seyahat ve konaklama, MGM ye kurulacak sunucu, araştırmacıların kişisel bilgi işlem donanım ihtiyaçları

10 TARBİL Eklem Proje Çağrısı Çağrı Kodu: EK2 Çağrı Adı: İHATAR Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İHATAR adlı çağrı ile yapılacak projenin hedefi, MEMS tümdevre ile imal edilen çok hafif hiperspektral ve yeni nesil hafif multipsektral duyargaların insansız hava platformu ile birlikte taşınmasına bağlı toplanan verilerin işlenerek tarımsal tespit, teşhis ve ihtiyaç planlamada kullanılmasıdır. Projede TARBİL veri füzyon mekanizmasında kullanılmak üzere bir veri işleme algoritması geliştirilecektir. Dünyada ilk defa uzamsal çözünürlüklü multispektral duyarga ile yüksek spektral çözünürlüklü hiperspektral algılayıcı birarada kullanılacaktır. Daha önce TARBİL projesi kapsamında MEMS spektrometreler ile ölçüm denemeleri yapılmıştır. Bu çağrı ile beklenenler; a. Düşük hızlı, işlem için optimal bir insansız hava platformu seçim ve tedariği b. Multispektral ve Hiperspektral duyargaların yersel gözlemlerde TARBİL direk sistemleri üzerinden teşhis değerlendirmesi ve düzenek geliştirme c. İnsansız Hava Platformu ile belirlenen yörüngelerden örnek tarım alan gözlem verilerinin toplanması d. Duyarga verileri ile yersel referans gözlem noktaları arasındaki ilişkiye göre veri işlem yöntemi geliştirilmesi e. Bitki desen, gübre ihtiyaç, verim ve kayıp/hastalık sınıflandırmaları konularında başarım testleri ve yöntem iyileştirme Geliştirilecek yöntemin daha sonra düzenli olarak bölgelere yaygın şekilde TARBİL ve Tarım Bilgi Sistemleri dahilinde çalıştırılarak çiftçiler ve Bakanlık yöneticilerinin ihtiyacı olan karar destek verilerini üretmesi amaçlanmaktadır. Projenin daha sonrasındaki aşamasında yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin de işlenmesinde mekansal çözünürlüklü referans spektral veri olarak kullanımı düşünülmektedir. Proje grubunun beklenen uzmanlık alanları: h) İşaret işleme i) Fotogrametri j) Veri işleme k) Coğrafi Bilgi Sistemleri l) Adaptif sistemler, Hataya dayanıklı sistemler m) Kontrol Mühendisliği n) Görüntü işleme Bu konuları kapsayan en az iki ayrı disiplinden akademisyen ve çalışma konularında özgün tecrübe sahibi yüksek lisans/doktora seviyeli araştırmacı ve yardımcılarından oluşacaktır. Araştırıcılardan en az birinin insansız hava aracı ve/veya model uçak ile görüntü alma konusunda tecrübeli ve pratik çalışmalar yapmış

11 olması, multispektral görüntü algılama ile tarım alanları ve benzeri desenlerin sınıflandırılması konusunda konusunda eğitimli olması gerekmektedir. Proje yürütücü, araştırmacı ve yardımcılarının mesleki nitelikleri yayın ve diğer proje çalışmaları itibarı ile özgeçmişlerinden doğrulamaya imkân vermelidir. Akademisyenlerden biri TARBİL eklem proje yürütücüsü/eşyürütücüsü olarak seçilecektir. Yayınlardaki isim hakları ve fikri mülkiyet hakları eklem proje eş yürütücüsü ve TARBİL proje yürütücüsü yapılan çalışma ve kapsamı göz önünde tutularak birlikte belirlenecektir. Uygulama Yöntem Serbestliği Olan Başvurular:

12 Çağrı Kodu: ES1 Çağrı Adı: HUMANOİD TARBİL Eklem Proje Çağrısı Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Amaç: Farklı kültür ve eğitim seviyelerinden kullanıcıların cep telefonu, otobüs durakları ya da alış veriş merkezleri, Tarım İl/İlçe müdürlüklerindeki kameralı ekranlardan elektronik hizmetlere kolay erişebilecekleri Multimodal (Çok kipli) bir iletişim arayüzü oluşturulmasıdır. Örneğin merkezdeki operatör kim olursa olsun TARBİL in kurumsal bir arayüzündeki bilinen bir kişinin görüntüsü ve sesi ile iletişim kurulacaktır. Bunun için merkezde konuşan kişinin mimikleri tanınacak ve vektör olarak aktarılarak karşı taraftaki cihazın iletişim band genişliği ve ekran çözünürlüğüne uygun olarak yerinde sentezlenecektir. Ses renklendirmesi yapılacaktır. Otomatik cevaplar ve merkez üzerinden telepresence (uzaktan aktarım) uygulamaları arasında senaryo tabanlı geçişler yapılarak hizmet merkezlerinde verimlilik artışı, kullanıcının insani arayüzlerle kolay iletişimi ve düşük band genişliği ile yüksek başarımlu aktarım sağlanacaktır. TARBİL Kioskları ve komuta kontrol merkezi arası iletişim pilot uygulama hedefi olacaktır.

13 TARBİL Eklem Proje Çağrısı Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çağrı Kodu: ES2 Çağrı Adı: ATMOTAR (Atmosferik Koşulların Organik Tarım Etki Modellemesi) Amaç: Tarım alanlarındaki atmosferik kimyasal ve fiziki çevre koşullarının organik tarıma uygunluğa etkisi, yaygın tahıl üretimi başta olmak üzere diğer tüm tarımsal faaliyetlerde bölgesel verim farklılaşması üzerindeki değişimlerin gözlenmesi ve modellenmesidir. Çıktıların bitki eko-isterlerine dayalı ekim desenini belirleyici karar destek sistemine entegre edilmesi hedeflenmektedir. Bir pilot çalışma ile yaygınlaştırma evresi öncesinde TARBİL istasyonlarına takılacak ek atmosfer duyargaları, işaret işleme yöntemleri, duyarga füzyonu ve veriden bilgiye geçiş modelleri geliştirilecektir. Modelleme ve çevrim içi karar destek hizmetlerine entegrasyon başarımı uygulamalı olarak sınanacaktır. TARBİL Eklem Proje Çağrısı Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çağrı Kodu: ES3 Çağrı Adı: TARBOT (Tarla işlem Robotları) Amaç: Tarım alanlarında hassas tarıma yönelik ilaçlama, gübreleme, hastalık teşhisi, verim analizi, toprak analizi vb işlemler için otonom çalışan gözlem ve işlem robotlarının çalıştırılması ile üretim veriminin artışı hedeflenmektedir. Burada önemli bir kısıt saha koşullarına dayanıklılık ve güvenilirliğe karşın yüksek miktarlı imalatta birim robot maliyetinin düşük olmasıdır. Tüm cihazların TARBİL bulut hizmetleri üzerinden iletişim kurması ve uygulama yazılımlarının çiftçilerin mobil cihaz ve traktör vb araçlarına veri aktarabilmesi istenmektedir. Böylelikle ortak yatırımlı işletme maliyetlerinin de en alt seviyeye çekilmesi hedeflenmektedir. Proje birinci aşamada bu kriterlere uygun bir taşıyıcı platform üzerinde sürücüler, eyleyiciler, kontrol sistemi, iletişim sistemi, enerji yönetim sistemi, görev yönetimi sistemi ve duyargaların amaca uygun entegrasyonunu, ikinci aşamada ise TARBİL sistemleri ile tümleşik olarak görev yönetimini hedeflemektedir. Taşıyıcı platformun yerlilik oranının yüksekliği veya tasarıma özel olmayan çok kaynaklı, yaygın üretimi olan parçaların (örneğin android tablet) proje ekibinin tasarlayacağı ya da halen yurt içinde de temin edilebilen parçalarla tümleştirmenin sağlanması tercih edilecektir. MEMS-optik duyargalı spektrometre ile hiperspektral gözlem (ve sınıflandırma), kamera ve opsiyonel olarak Lidar ile biyometri tayini ve rota düzetme, toprak numune toplama, sıvı üst gübre, ilaçlama vb uygulamalardan oluşan bir robot hedeflenebilir. Portakal toplama vb büyük boyutlu robotlar sonraki aşamalarda ele alınacaktır.

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

TARIMSAL İZLEME ve BİLGİ SİSTEMİ B.Berk ÜSTÜNDAĞ bustundag@itu.edu.tr / www.tarbil.com

TARIMSAL İZLEME ve BİLGİ SİSTEMİ B.Berk ÜSTÜNDAĞ bustundag@itu.edu.tr / www.tarbil.com TARIMSAL İZLEME ve BİLGİ SİSTEMİ B.Berk ÜSTÜNDAĞ bustundag@itu.edu.tr / www.tarbil.com TARIM ve ÇEVRE BİLİŞİMİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ TARBİL TR TARBİL Temel Bileşenleri: Hasat öncesi ve hasat zamanı

Detaylı

Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama Sistemleri

Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama Sistemleri Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama Sistemleri Hayri ÖZDEN Mühendis Albay MSB Araştırma, Geliştirme ve Teknoloji Dairesi Başkanı 1/34 Takdim Planı Uzaktan Algılama Yer Gözlem Uyduları Görüş Yeteneğini Artıran

Detaylı

Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları

Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları Eyüp Selim Köksal Ersoy Yıldırım Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR PROJESİ KONU ÖNERME FORMU

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BİLGİSAYAR PROJESİ KONU ÖNERME FORMU No: Proje Konusu: Öğrenci Sayısı: Proje Süresi: Proje Özeti: 3G modem ile uzaktan ısı, aydınlatma, hareket, görüntü 1 3G ile Akıllı Ev Uygulaması 1 2 Dönem kontrolü. Gerekli donanımlar Mobil Kablosuz Ağlar

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) 1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ülkemiz için yeni bir yatırım olan Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi projesinin

Detaylı

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Mahmut ÖZER Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Sağlık Bilimleri Araştırma

Detaylı

TÜBİTAK BIT-MNOE

TÜBİTAK BIT-MNOE TÜBİTAK 1511 1511-BIT-MNOE-2015-2 Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi Programın Amacı Nedir? Havacılık ve uzay sektörleri için

Detaylı

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Hayreddin BACANLI Araştırma Dairesi Başkanı 1/44 İçindekiler Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi. Gayesi. Model Genel Yapısı.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR-GE YÖNETİMİ YILDIZ KALIP SAN. TİC. A.Ş. SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 2

ETTOM e-bülten SAYI 2 ETTOM e-bülten SAYI 2 TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2014 YILI ÇAĞRISI 1003 PROGRAMI ve ÖZELLİKLERİ Programın amacı; belirlenecek öncelikli alanlarda Sonuç odaklı, İzlenebilir

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı)

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Tohumculuk Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Ankara, 21.02.2017

Detaylı

Afet Yönetiminde İleri Teknolojiler ve TÜBİTAK UZAY ın Vizyonu

Afet Yönetiminde İleri Teknolojiler ve TÜBİTAK UZAY ın Vizyonu Afet Yönetiminde İleri Teknolojiler ve TÜBİTAK UZAY ın Vizyonu Tamer Beşer 12 Kasım 2013 Sunum Planı Tarihçe Yürürlükteki bazı projeler Projeler İMECE TUYGU-KG HiSSAT-KG GEOPORTAL AFAD-İZGE DETAP Uluslararası

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI Doç. Dr. Nebiye Musaoğlu nmusaoglu@ins.itu.edu.tr İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı UZAKTAN ALGILAMA-TANIM

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 İÇERİK 1. Ar-Ge Hedeflerimiz 2. Ar-Ge Önceliklerimiz 3. Teknoloji Yatırımlarımız 4. Ar-Ge Projelerimiz

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

Tarım Bilgi Sistemleri Tanıtım Toplantısı

Tarım Bilgi Sistemleri Tanıtım Toplantısı Tarım Bilgi Sistemleri Tanıtım Toplantısı Şubat 25, 2015-4:01:00 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı, "Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi Bilgilendirme

Detaylı

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı 2016

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı 2016 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı 2016 Çağrının Amacı 1512 Teknogirişim

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi

Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi PlaceCam Video Konferans ve Kurumsal İletişim Sistemi 2014 Telif Hakkı: Bu doküman kısmın veya tamamen kopyalanamaz. İçindeki fikirler ve iş modeli paylaşılamaz. İletişim: Bilgin Yazar, bilginyazar@etgigrup.com,

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

Ar-Ge Projeleri. 1-) Depolama sistemleri için en iyi dünya örnekleri incelenerek, ADM EDAŞ şebekesi için optimum uygulamanın belirlenmesi.

Ar-Ge Projeleri. 1-) Depolama sistemleri için en iyi dünya örnekleri incelenerek, ADM EDAŞ şebekesi için optimum uygulamanın belirlenmesi. Ar-Ge Projeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacı ile dağıtım faaliyetleri kapsamında verilen Ar- Ge bütçelerinin

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Leader in Safe City Technologies Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi olan Ekin Red Eagle (OS) şehirdeki tüm sistemler ile iletişim

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma rma Destek Programları Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları İstatistikler 2 TÜBİTAKTAK

Detaylı

35 Adet Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) Kuruluyor

35 Adet Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) Kuruluyor 1 35 Adet Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) Kuruluyor Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ülkemiz için yeni bir yatırım olan Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi projesinin kurulumunu

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI TEMEL GÖREVLER PAYLAŞILABİLİR VERİ ERİŞİLEBİLİR VERİ 2/65 COĞRAFİ VERİNİN ÖNEMİ e-devletin 5N+1K sı: Anlama Bilgi Birikimi Bilgi Veri Haritalama Entegrasyon

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Çağrının hedeflerine ulaşabilmek için, ülkemizin ihtiyaç ve birikimleri doğrultusunda, aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir:

Çağrının hedeflerine ulaşabilmek için, ülkemizin ihtiyaç ve birikimleri doğrultusunda, aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir: TÜBİTAK-ARDEB Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Çağrı MetniYarı İletken Teknolojileri Çağrı Programı 1003-BIT-MNOE-2015-2 Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar Çağrı Metni 1. Genel

Detaylı

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ Geovision Group Araştırma Route To Market Geovision Group, Türkiye ve Dünyadaki lider firmalara Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı ile Satış & Dağıtım ve Pazarlama çözümleri sunan

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

AKILLI SULAMA SİSTEMİ PROJESI BILEŞENLERI

AKILLI SULAMA SİSTEMİ PROJESI BILEŞENLERI AKILLI SULAMA SİSTEMİ PROJESI BILEŞENLERI Coğrafi Veri Analiz Uygulaması Yönetim Bilgi Sistemi Coğrafi Veri Üretim Uygulaması Mobil Sulama Beyan Uygulaması Yönetici Karar Destek Uygulaması Kapak Sistemleri

Detaylı

Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013

Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013 Geniş Alan Gözetleme Sistemlerinin Afet Durumunda Kullanımı ESEN SİSTEM ENTEGRASYON KASIM 2013 İçerik 2 ESEN Sistem Şirket Tanıtımı Şirket Vizyonu ve Çalışma Alanları Geniş Alan Gözetleme Sistemleri (GAG)

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK, bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek ve özendirmekle

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Mustafa NALÇACIOĞLU Eylül 2012 KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ I. ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI II. ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri KONTROL MERKEZİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Kontrol Merkezi (TKM) Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir

Detaylı

HENGE PROJESİ ONAYLANDI

HENGE PROJESİ ONAYLANDI HENGE PROJESİ ONAYLANDI Mart 2012 Ispanya Ululsal Ajansı tarafından Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında onaylanan Yeşil Girişimcilik için Kültürel Miras ve Doğal kaynaklar (HENGE) projesi Lawton Okulu

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM PROJE AMACI AYDES Proje sinin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimine ilişkin süreçlerin,

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI 36 K 20 K 1K 1 Sunum Kapsamı 1. İstasyonların Bakımı, idamesi ve işletilmesi 2. Kontrol Merkezinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için

İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için İŞ SAĞLIĞI GÖZETİMİ YAZILIMI Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için 2 Biz Kimiz? Artı Metrik Bilişim Teknolojileri, iş yerlerinde sağlığın ve güvenliğin korunması, geliştirilmesi, işe bağlı hastalık ve kazaların

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ 13 MART 2012 ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri San-Tez Programı

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ

KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ SUNUM PLANI * Eğitim Programının İçeriği * Gelişim Süreci * Yazılımının Sağlayacağı Faydalar * İç Denetim Birimlerinden Beklentiler * İçDen Yazılımı Genel Özellikleri

Detaylı

AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI. 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00

AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI. 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00 AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı GÜZ ÇALIŞTAYI 12-13 Kasım 2013, ANKARA, TÜRKİYE PANEL-1 11:30-13:00 AFET Yönetiminde İleri Teknoloji Kullanımı PANEL BAŞKANI Doç. Dr. Dilek Funda KURTULUŞ --->

Detaylı

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI 2010 CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI OĞUZHAN AKYENER TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. (DMS) Değişken Mesaj Sistemleri (DMS); trafik amaçlı LED ler kullanılarak grafik tabanlı yazı, şekil ve resim

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi İşbirliği Üniversite-Sanayi İşbirliği Kasım 2013 aselsan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. 1/14 Savunma Sanayi Yurtiçi Karşılama Oranı %54 Temel Bilimler Kritik Teknoloji Malzeme Komponent

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜ İŞLEME. atel sistem

ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜ İŞLEME. atel sistem endüstriyel görüntü işleme ölçüm ve kontrol leri, tecrübe ve bilgi birikimiyle işletmelerin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde analiz ederek, en ekonomik ve uygun çözümü sunar. Son yılların vazgeçilmez

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ELEKTRONİK HABERLEŞME, HAVACILIK VE UZAY AR-GE HİBE DESTEKLERİ

Detaylı

e-öğrenme/uzaktan Eğitim Sistemi ve Kurumsal İletişim Sistemi Projesi -Özet-

e-öğrenme/uzaktan Eğitim Sistemi ve Kurumsal İletişim Sistemi Projesi -Özet- e-öğrenme/uzaktan Eğitim Sistemi ve Kurumsal İletişim Sistemi Projesi -Özet- 1 e-öğrenme Platformu Kurum içi ve kurumlar arası sunulan hizmet içi ve vatandaşa yönelik eğitimlerinin e-öğrenme teknolojileri

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Düzey 2 Bölgesi nde 2015

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16

Dijital Dönüşüm ile. Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri. Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 Dijital Dönüşüm ile Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri Doç. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ 12.04.16 https://www.youtube.com/watch?v=f6gb9uwbzl Endüstri de 4. Devrim ile yeni bir dönem başlıyor 1.0 2.0 3.0

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

GATSO T-SERİSİ. Trafik denetlemenin geleceği

GATSO T-SERİSİ. Trafik denetlemenin geleceği GATSO T-SERİSİ Trafik denetlemenin geleceği GATSO T-Serisi: maksimum esneklik minimum maliyet Yol güvenliği Bugünün etkin çözümleri için ihtiyacı: Çok yönlü kullanım T-Serisi rakipsiz kullanılabilirliği

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi

Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi Projesi Gerçek (True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi projesi ile, il ve ilçelerde kentsel ve gelişme alanlarını kapsayan, ÇŞB ve diğer kamu kurum ve

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014 TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI Ebru İMAMOĞLU Ekim 2014 Temel Hedefler Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak! Katılım

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER EĞİTİM PROGRAMLARI MATLAB İLE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ Amaç: Sistem tasarım ve analizinin MATLAB dilinde kolay programlama yoluyla tekrarlanabilir yapılara oturtulması

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor 2 Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor merkezlerinden biri yapmak. Misyon: Her alanda profesyoneller

Detaylı