Uyg-Ar Merkezi. Proje Çağrısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uyg-Ar Merkezi. Proje Çağrısı"

Transkript

1 İTÜ Tarım ve Çevre Bilişimi Uyg-Ar Merkezi Proje Çağrısı TARIMSAL İZLEME ve BİLGİ SİSTEMİ (TARBİL): Dünya nüfusu sürekli artarken tarım yapılabilir alan miktarı aynı oranda artırmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle artan nüfusu besleyebilmek için gıda tedarik güvencesi stratejik bir konu haline gelmiştir. Tarımsal verim birim alandaki bitkisel üretim miktarını temsil eder. Verimin arttırılması hem stratejik hem de ekonomik açıdan kaçınılmazdır. Tarımsal üretimde verimi arttırma için ölçme, bilgi ve veri yönetimine bağlı olan hassas tarım (precision farming) ve iyi tarım uygulamaları öne çıkmaktadır. Bu strateji ile ortalamada %30 u geçebilen tasarruf ya da verim artışının mümkün olduğu bilinmektedir. Hassas tarım ve iyi tarım uygulamalarının başarısı tümleşik bir bilgi sistemini gerektirmektedir. TARBİL uydu görüntüleri, zirai-meterolojik-fenolojik yer gözlem istasyonları ve idari kayıt otomasyon sistemini eş zamanlı birleştiren Dünyadaki ilk örnek uygulamalardan biridir. Veri füzyonu ile yüksek zaman çözünürlüklü yersel ölçümler, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları gibi mekânsal çözünürlüklü veriler ve parsel geometrisi dahil idari kayıtlarla bir sistem üzerinde farklı kullanıcı gruplarına ihtiyacı olan bilgileri anlık olarak çıkartmaktadır. Bakanlık kullanıcıları il, ilçe ve parsel bazında kuraklık, verim, ekim alan dağılımı, bitki su tüketimi, ekolojik uygunluk gibi bölgesel kaynakların iyi yönetimi için gerekli teknik verilere ulaşabilmektedir. Çiftçiler ekim beyan ettikleri bitkinin hangi verim hedefi için hangi dönemde ne kadar su ve toprağın ne kadar gübre ihtiyacı olduğunu, bu ihtiyacın tarla içinde nasıl dağılabileceğini görebilecektir. Depocu ve tarım ürünleri ticaretini yapanlar beklenen rekolteye göre arz talep dengesini serbest pazar ekonomisi içinde doğal olarak sağlayacakları gözlem ve tahmin verilerine erişecektir. Tarım uzmanları bitki ve parsel düzeyinde gerçek veriye bağlı hastalıklar başta olmak üzere erken uyarı ve risk yönetim kuralları tanımlayabilmekte, koşullar gerçekleştiğinde otomatik uyarı mesajları iletilebilmektedir. Bakanlık yönetim birimleri de sektör paydaşlarını ve gelişimi sürekli bir zaman penceresinde takip edebildikleri karar destek sistemlerine sahip olacaklardır. Böylelikle tarımsal politikaların rasyonel kararlarla desteklenerek gıda fiyatlarının dalgalanması azaltılırken gıda tedarik güvenliğinin artması hedeflenmektedir. TARBİL sisteminin en önemli ve eşdeğerlerine göre en farklı özelliği bitkilerin gelişim evresine göre ihtiyacını belirleyerek öğrenen karar destek sistemi yapısıdır. Bitkiler gelişim evrelerinde

2 farklı karakterler gösteren biyo-kimyasal üretim fabrikalarıdır. Bulunduğu döneme göre su, sıcaklık ve ışık başta olmak üzere beslenme ihtiyaçları farklılık göstermektedir. TARBİL sistemi neredeyse her parsel ya da komuşuluğuna karşılık düşen, ülke genelinde 12Milyon noktada saate iki defa 180 den fazla parametreyi hesaplamaktadır. Bu hesaplamaların yapılabilmesi için gerekli işlem miktarı bir süper bilgisayar yapısı ile mümkün olmaktadır. Örneğin bu hesaplamalar yapılmayıp yağış gibi değişken girdiler dönemsel veriler olarak değerlendirildiği duruma göre 10 kata yakın daha yüksek doğruluk elde edilmektedir. Diğer yandan TARBİL in önemli bir misyonu bu verileri cep telefonu ve tablet uygulamaları ile çiftçiye ulaştırarak yaygın fayda sağlamaktır. TARBİL ağ tabanlı veri servisleri tarımsal otomasyon sistemleri ve tarım araçlarına da entegrasyonu hedeflemektedir. Örneğin yer ve bitki desenine göre günlük su tüketimi ile yağış miktarlarını içeren, çiftçinin sulama altyapı bilgisini girebileceği ve sistemlerini yönetmek üzere bilgi alabileceği uygulamalar mevcuttur. Şu an devam eden pilot uygulamaları ülke düzeyinde yaygınlaştırmak üzere TARBİL kapsama alanı genişletilmektedir. TARBİL yer gözlem istasyonlarının kapsama alanı şu an Güneydoğu Anadolu, Ege, İç Anadolu nun bir kısmı ve Trakya dır. Ancak önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm Türkiye nin kapsanması hedeflenmiştir. Tamamlandığında Dünya daki en yoğun fakat ekonomik kazanımı da en yüksek duyarga ağı ve füzyon sistemi olacaktır. Türkiye kuraklık sınırına yakın bir ülkedir. Mevcut su kaynaklarının yalnızca bitki ve çiftçi başına iyi kullanımı değil, doğru bitki deseni ile havza bazında su tüketiminin yönetimi de hayati bir değere sahiptir. Toplam su tüketimimizin %70 e yakını tarım alanlarında kullanılmaktadır. Tarım alanlarında bilgi sistemlerinin entegrasyonu ile planlama ve uygulama aşamasındaki etkinlik artışı %20 nin üzerinde verim artışı ya da önemli miktarda su tasarrufu sağlayacaktır. Yalnızca bu fayda bile yıllık olarak milyar dolarlar seviyesine ulaşma potansiyelindedir. TARBİL sisteminin tüm bileşenleri kendi içlerinde zaten var olan ihtiyaçların bir arada eşgüdümle karşılanması şeklinde olduğundan yatırımın geri dönüş süresini bir yılın altınadır. TARBİL sisteminin önemli bir bileşeni Dünya daki en büyük beş kaplama alanına sahip yer uydu istasyonu olan İTÜ-UHUZAM dır (Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi). UGİP (Uydu görüntüleri izleme-işleme ve paylaşım) adı verilen arşiv sistemi muhtemelen Dünya daki en büyük kapasite ve içerikli uydu görüntü arşivlerinden biridir. TARBİL projesinde kazandırılan kapasite ile İTÜ-UHUZAM, SPOT5, SPOT6, SPOT7 (2014), PLEIADES1a ve PLEIADES1b uydular üzerinde programlama ile görüntüleri doğrudan İTÜ deki yer istasyonuna indirmekte ve işlemektedir. Yalnızca SPOT6 uydusunun bir simetrik çerçevede aldığı görüntü Göktürk 2 uydusunun bir çerçevesinin tam 25 katı veri içermektedir. Bu amaçla kullanılan yazılımların tamamı İTÜ de yapılmıştır. Ülkemizde kuzeyden güneye doğru hızlı değişen bulutluluk oranı göz önünde tutulduğunda, tarımsal üretimin doğru zamanlama ile izlenebilmesi için tek seferde alınabilen veri miktarı ve ekim-hasat dönemleri içinde kaplama sayısı önemlidir. TARBİL projesi çok sayıda yenilik içermektedir. Örneğin gözlem istasyonları ile tarlada ezan ya da müzik yayını yapılırken çiftçi merkez ile görüşme yapılabilmektedir. Tüm bunların sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için tarımsal üretimde insan kaynak niteliğini ve faydalanma

3 potansiyelinin teknoloji yardımıyla geliştirilmesi konusunda da altyapı çalışmaları bulunmaktadır. TARGEL (Tarımsal Yayımı Geliştirme) adı verilen ve bir anlamda çiftçinin tarım ve hayvancılık konusundaki aile hekimi şeklinde idari ve teknik yönlendirmesinde katkıda bulunacak in üzerinde bakanlık personeli bulunmaktadır. TARGEL personelinin TARBİL ve Tarım Bilgi Sistemi kapsamında tabletler aracılığı ile bilgiye yerinde ulaşarak çiftçiyi teknik kararlarında destekleyebilecekleri, ilçe merkezine gitmeden de resmi işlemleri yapabilecekleri bir görev yönetim sistemi kurulmaktadır. TARBİL projesi Türkiye de örnek gösterilebilecek hem kurumlararası ortak bir yapıya hem de çok farklı disiplinlerden uzmanların bir arada çalıştığı merkeze sahiptir. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonu ve TAGEM tarımsal araştırma kapasitesine desteği ile pek çok bakanlık birimi etkin olarak faaliyet göstermektedir. Tarım bilişimi konusunda Türkiye nin ilk ve Dünya daki öncülerden biri olan İTÜ deki TARBİL-Tarım ve Çevre Bilişimi Uyg-Ar Merkezidir. Bu merkez ar-ge ve veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir. TARBİL merkez koordinasyonunda bilgisayar mühendisliği, meteoroloji, ekoloji, çevre, bitki kültürü, fenoloji, bitkisel üretim, hidroloji, elektronik, havacılık/uzay, geomatik, enformatik gibi farklı alanlarda Türkiye genelinde üniversite ve araştırma enstitülerinden uzmanlar bir arada ana yapıyı oluşturan parçalar üzerinde eklem projeler halinde çalışmaktadırlar. Üretilen verileri tescil etme görevini üstlenen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aynı zamanda İTÜ ile birlikte TARBİL merkezinin yönetim kurulunu oluşturmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile saha gözlem istasyonları kurulumu ve veri paylaşım çalışmalarında faaliyet göstermekte, tarımsal meteoroloji konusundaki çalışmalarda yer almaktadır. TARBİL sisteminin yaygınlaşması sonrasında tüm bileşenleri devreye girdiğinde, verim artışı veya kaynak tasarrufu şeklinde toplam yıllık ekonomik katkısı 20milyar Türk Lirasına ulaşma potansiyelindedir.

4 TARBİL Eklem Proje Çağrısı Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

5

6 Desteklerin Niteliği ve Kapsamı: TARBİL eklem projelerinde ar-ge faaliyeti ile hedef odaklı modüller biraraya getirilmektedir. Aşağıda görülen TARBİL genel iletişim yapısına eklem proje girdi-çıktı ilişkileri farklı katmanlar arası sağlanabilmektedir. Örneğin yaygın bir faaliyet en alttaki veri füzyon süreç şemasında görüldüğü gibi zaman çözünürlüklü ve mekan çözünürlüklü veri kaynaklarının biraraya getirilerek uygulama katmanına zaman ve mekan çözünürlüklü veri sunulmasıdır. Eklem projelerin bir kısmı bu verileri kullanıcı tipine göre bilgiye dönüştürmeyi hedeflerken diğer bir kısmı da veri çeşitliliği ve kalitesini arttırmaya yöneliktir. TARBİL Eklem projeleri en fazla 12Ay sürelidir. Hedef çıktılar için ihtiyaçların karşılanma biçimi, gizlilik, fikri mülkiyetler ve uygulama planı konularında eklem proje için belirlenen eş yürütücü ile bir sözleşme imzlanmaktadır. İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi proje formları doldurularak sözleşme kapsamında faaliyet sürdürülmekte ve akademik olarak da BAP proje olarak kayda geçmektedir. Proje kaynaklarının kullanımında a) çıktıların entegrasyonu b) gerçek zamanlı sistemde kullanılabilirliği c) yöntem ve iletişimin TARBİL platformuna uyumluluğu öncelikle dikkate alınmaktadır. TARBİL bir platform projesidir. Diğer bir deyişle yapılan her faaliyet en az bir ortak sistem bağlantısı nedeni ile bir diğerini desteklemekte ve tercihen de yaygın kullanımı hedeflemektedir. Temin edilecek veri ve ortak kullanımlı altyapılar nedeni ile yapılan bir eklem projeye özel maliyetin ortalama katı arasında bağımsız eşdeğer proje maliyeti/desteği bulunmaktadır. Bu çağrılar kapsamında öncelikli modül başına toplam TL ye kadar olan projeler desteklenmektedir. Örneğin TL destek TARBİL platformu içinde değerlendirildiğinde yaklaşık TL ye varabilen dolaylı toplam katkı sağlanabilmektedir. TARBİL Kalkınma Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üzerinden sermaye transferi ile desteklendiğinden öğretim üyesine ya da öğrencilerine doğrudan ödeme yapılamamaktadır. Ancak ihtiyaçlar doğrultusunda teknokent şirketlerinden hizmet satın alınabilmektedir. Aşağıda sıralanan konularda proje kaynakları ile mümkün olduğunca örtüşen yapıdaki talepler desteklenmektedir. 1- Çevrim içi/çevrimdışı veri ve veri erişim servis desteği (toplanan verileri, uydu görüntüleri vb kullanımı) 2- Yurtdışı toplantı desteği 3- Malzeme ve Teçhizat desteği 4- Ortak kullanımlı altyapı desteği 5- Saha çalışma giderlerinin karşılanması

7 6- Eğitim desteği 7- Yazılım lisans desteği 8- Laboratuar imkanları 9- Yayın ve patent masraflarının karşılanması 10- Hizmet alımı BAP Kapsmanında TARBİL Eklem Proje Faaliyet teklifi verecek taraflar TARBİL Merkez Müdürlüğü ile iletişime geçerek hazırlık aşamasında da daha sonraki revizyon ve tekrarları en aza indirmek için bilgi alabilirler. Ortalama her 6ayda bir gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda EK (İhtiyaç konusu hedefe uygun yöntemleri önerilmiş eklem proje) ve ES (Serbest yöntem metinli eklem proje) serisinden proje tematik konuları ilan edilecektir. TARBİL Eklem projeleri için bu çağrı grubunda 2 adet EK ve 3 adet ES grubunda olmak üzere toplam 5 adet proje desteklenecektir. İletişim:

8 TARBİL Eklem Proje Çağrısı Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çağrı Kodu: EK1 Çağrı Adı: Yağış Ayak İzi Yağış Ayak İzi adlı çağrı ile yapılacak projenin hedefi, Türkiye genelinde tarım alanlarına düşen yağış miktarının parsel düzeyinde tahmin edilmesi ve bitkinin fenolojik evresine göre verim tahminlerinde kullanılmasıdır. Bu amaçla TARBİL sistemindeki istasyonlardan sunulan 10dk örneklemeli veriler ve bunların konvansiyonel interpolasyonu ile elde edilmiş koordinatlı verileri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden alınmış 10dk örneklenmiş Radar SRI (Surface Rainfall Intensity) verisi, ve Radar RA (Rain Accumulation) verisi kullanılarak 250m mekansal çözünürlükle yüzeyde gerçekleşen yağış miktar, şiddeti ve tipinin belirlenmesi istenmektedir. Bu amaçla geliştirilerek kurulacak sistem gerçek zamanlı ve adaptif yapıda olacak, böylelikle yeni veri geldikçe istasyon noktalarına göre yersel referansla hata miktarını azaltacaktır. Buna bağlı olarak model düzeltme ve tahmin işlemleri eşzamanlı gerçekleştirilecektir. Yersel referans olarak kullanılacak TARBİL akıllı zirai-meteorolojik-fenolojik gözlem istasyonlarında 30 adet duyarga bulunmaktadır. Toplam istasyon miktarı halen 300civarında olup iki sene içinde 1200 e ulaşacaktır. Ayrıca başka bir eklem proje dahilinde gezici istasyon ile veri elde edilmesine bağlı olarak farklı coğrafi koşullarda yöntem doğrulama imkanları da kullanılabilecektir. Öngörülen işlem adımları: 1. Meteoroloji genel müdürlüğü (MGM) ve TARBİL merkezinde karşılıklı veri replikasyonu ile hesapçı-sunucu sistemine veri alınacaktır. Bu amaçla TARBİL in mevcut bilgiişlem altyapısı kullanılabilecek, MGM tarafına ise replikasyon amacıyla eşzamanlı örneklemeyi sağlayacak (local cache) sunucu-kayıtçı sistemi kurulacaktır. 2. Geçmiş dönemli TARBİL istasyon verileri ve MGM meteorolojik radar verileri (SRI, RA) Dalgacık modeli (Wavelet) ve yapay sinir ağının birlikte kullanımı ile mekansal-zamansal çözünürlüklü adaptif model fizibilitesi ve başarım sınaması araştırılacaktır. Buna göre modelde kullanılacak parametre konfigürasyonu belirlenecek, yöntem topolojisi optimize edilecektir. 3. MSE ve P(maxError/AvError) değerlerini yakınsak ve fizibilite sınırları dahilinde olması sınanacaktır. 4. Geliştirilmiş ve sınanmış modelin çevrim içi veri ile gerçek zamanlı çalışması için sistem kaynaklarına göre başarımı optimize edilmiş bir yazılım geliştirilerek test edilecektir. 5. Geliştirilen adaptif tahmin modeli TARBİL hizmet sistemi ile kullanıcıların erişimine açılacak ve yapılması tavsiye edilen ek geliştirme olanakları, muhtemel yan ürünler ve çıktı başarımı raporlanacaktır. TARBİL eğitim ve bilgilendirme içeriklerine çıktılar ile katkıda bulunulacaktır (kısa video, proje ile ilgili temel eğitim ve bilgi dokümantasyonu, eğitim test içeriği vb). Proje grubunun beklenen uzmanlık alanları:

9 a) İşaret işleme b) Veri işleme c) Adaptif sistemler, yapay zeka d) Modelleme e) Meteorolojik veri kalite analizi f) Meteorolojik Radar verisi analizi g) Bulut ve yağış fiziği Bu konuları kapsayan en az iki ayrı disiplinden akademisyen ve çalışma konularında özgün tecrübe sahibi yüksek lisans/doktora seviyeli araştırmacı ve yardımcılarından oluşacaktır. Proje yürütücü, araştırmacı ve yardımcılarının mesleki nitelikleri yayın ve diğer proje çalışmaları itibarı ile özgeçmişlerinden doğrulamaya imkan vermelidir. Akademisyenlerden biri TARBİL eklem proje yürütücüsü/eşyürütücüsü olarak seçilecektir. Yayınlardaki isim hakları ve fikri mülkiyet hakları eklem proje eş yürütücüsü ve TARBİL proje yürütücüsü yapılan çalışma ve kapsamı göz önünde tutularak birlikte belirlenecektir. Önerilecek projenin süresi : En az 6ay, en fazla 12ay (çıktı raporuna göre 6 aya kadar uzatma değerlendirilecektir) Öncerilecek projenin bütçe kapsamı: Proje üyelerinin 3 adete kadar yurtdışı konferans katılımı, proje kapsamında yurt içi seyahat ve konaklama, MGM ye kurulacak sunucu, araştırmacıların kişisel bilgi işlem donanım ihtiyaçları

10 TARBİL Eklem Proje Çağrısı Çağrı Kodu: EK2 Çağrı Adı: İHATAR Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İHATAR adlı çağrı ile yapılacak projenin hedefi, MEMS tümdevre ile imal edilen çok hafif hiperspektral ve yeni nesil hafif multipsektral duyargaların insansız hava platformu ile birlikte taşınmasına bağlı toplanan verilerin işlenerek tarımsal tespit, teşhis ve ihtiyaç planlamada kullanılmasıdır. Projede TARBİL veri füzyon mekanizmasında kullanılmak üzere bir veri işleme algoritması geliştirilecektir. Dünyada ilk defa uzamsal çözünürlüklü multispektral duyarga ile yüksek spektral çözünürlüklü hiperspektral algılayıcı birarada kullanılacaktır. Daha önce TARBİL projesi kapsamında MEMS spektrometreler ile ölçüm denemeleri yapılmıştır. Bu çağrı ile beklenenler; a. Düşük hızlı, işlem için optimal bir insansız hava platformu seçim ve tedariği b. Multispektral ve Hiperspektral duyargaların yersel gözlemlerde TARBİL direk sistemleri üzerinden teşhis değerlendirmesi ve düzenek geliştirme c. İnsansız Hava Platformu ile belirlenen yörüngelerden örnek tarım alan gözlem verilerinin toplanması d. Duyarga verileri ile yersel referans gözlem noktaları arasındaki ilişkiye göre veri işlem yöntemi geliştirilmesi e. Bitki desen, gübre ihtiyaç, verim ve kayıp/hastalık sınıflandırmaları konularında başarım testleri ve yöntem iyileştirme Geliştirilecek yöntemin daha sonra düzenli olarak bölgelere yaygın şekilde TARBİL ve Tarım Bilgi Sistemleri dahilinde çalıştırılarak çiftçiler ve Bakanlık yöneticilerinin ihtiyacı olan karar destek verilerini üretmesi amaçlanmaktadır. Projenin daha sonrasındaki aşamasında yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin de işlenmesinde mekansal çözünürlüklü referans spektral veri olarak kullanımı düşünülmektedir. Proje grubunun beklenen uzmanlık alanları: h) İşaret işleme i) Fotogrametri j) Veri işleme k) Coğrafi Bilgi Sistemleri l) Adaptif sistemler, Hataya dayanıklı sistemler m) Kontrol Mühendisliği n) Görüntü işleme Bu konuları kapsayan en az iki ayrı disiplinden akademisyen ve çalışma konularında özgün tecrübe sahibi yüksek lisans/doktora seviyeli araştırmacı ve yardımcılarından oluşacaktır. Araştırıcılardan en az birinin insansız hava aracı ve/veya model uçak ile görüntü alma konusunda tecrübeli ve pratik çalışmalar yapmış

11 olması, multispektral görüntü algılama ile tarım alanları ve benzeri desenlerin sınıflandırılması konusunda konusunda eğitimli olması gerekmektedir. Proje yürütücü, araştırmacı ve yardımcılarının mesleki nitelikleri yayın ve diğer proje çalışmaları itibarı ile özgeçmişlerinden doğrulamaya imkân vermelidir. Akademisyenlerden biri TARBİL eklem proje yürütücüsü/eşyürütücüsü olarak seçilecektir. Yayınlardaki isim hakları ve fikri mülkiyet hakları eklem proje eş yürütücüsü ve TARBİL proje yürütücüsü yapılan çalışma ve kapsamı göz önünde tutularak birlikte belirlenecektir. Uygulama Yöntem Serbestliği Olan Başvurular:

12 Çağrı Kodu: ES1 Çağrı Adı: HUMANOİD TARBİL Eklem Proje Çağrısı Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Amaç: Farklı kültür ve eğitim seviyelerinden kullanıcıların cep telefonu, otobüs durakları ya da alış veriş merkezleri, Tarım İl/İlçe müdürlüklerindeki kameralı ekranlardan elektronik hizmetlere kolay erişebilecekleri Multimodal (Çok kipli) bir iletişim arayüzü oluşturulmasıdır. Örneğin merkezdeki operatör kim olursa olsun TARBİL in kurumsal bir arayüzündeki bilinen bir kişinin görüntüsü ve sesi ile iletişim kurulacaktır. Bunun için merkezde konuşan kişinin mimikleri tanınacak ve vektör olarak aktarılarak karşı taraftaki cihazın iletişim band genişliği ve ekran çözünürlüğüne uygun olarak yerinde sentezlenecektir. Ses renklendirmesi yapılacaktır. Otomatik cevaplar ve merkez üzerinden telepresence (uzaktan aktarım) uygulamaları arasında senaryo tabanlı geçişler yapılarak hizmet merkezlerinde verimlilik artışı, kullanıcının insani arayüzlerle kolay iletişimi ve düşük band genişliği ile yüksek başarımlu aktarım sağlanacaktır. TARBİL Kioskları ve komuta kontrol merkezi arası iletişim pilot uygulama hedefi olacaktır.

13 TARBİL Eklem Proje Çağrısı Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çağrı Kodu: ES2 Çağrı Adı: ATMOTAR (Atmosferik Koşulların Organik Tarım Etki Modellemesi) Amaç: Tarım alanlarındaki atmosferik kimyasal ve fiziki çevre koşullarının organik tarıma uygunluğa etkisi, yaygın tahıl üretimi başta olmak üzere diğer tüm tarımsal faaliyetlerde bölgesel verim farklılaşması üzerindeki değişimlerin gözlenmesi ve modellenmesidir. Çıktıların bitki eko-isterlerine dayalı ekim desenini belirleyici karar destek sistemine entegre edilmesi hedeflenmektedir. Bir pilot çalışma ile yaygınlaştırma evresi öncesinde TARBİL istasyonlarına takılacak ek atmosfer duyargaları, işaret işleme yöntemleri, duyarga füzyonu ve veriden bilgiye geçiş modelleri geliştirilecektir. Modelleme ve çevrim içi karar destek hizmetlerine entegrasyon başarımı uygulamalı olarak sınanacaktır. TARBİL Eklem Proje Çağrısı Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çağrı Kodu: ES3 Çağrı Adı: TARBOT (Tarla işlem Robotları) Amaç: Tarım alanlarında hassas tarıma yönelik ilaçlama, gübreleme, hastalık teşhisi, verim analizi, toprak analizi vb işlemler için otonom çalışan gözlem ve işlem robotlarının çalıştırılması ile üretim veriminin artışı hedeflenmektedir. Burada önemli bir kısıt saha koşullarına dayanıklılık ve güvenilirliğe karşın yüksek miktarlı imalatta birim robot maliyetinin düşük olmasıdır. Tüm cihazların TARBİL bulut hizmetleri üzerinden iletişim kurması ve uygulama yazılımlarının çiftçilerin mobil cihaz ve traktör vb araçlarına veri aktarabilmesi istenmektedir. Böylelikle ortak yatırımlı işletme maliyetlerinin de en alt seviyeye çekilmesi hedeflenmektedir. Proje birinci aşamada bu kriterlere uygun bir taşıyıcı platform üzerinde sürücüler, eyleyiciler, kontrol sistemi, iletişim sistemi, enerji yönetim sistemi, görev yönetimi sistemi ve duyargaların amaca uygun entegrasyonunu, ikinci aşamada ise TARBİL sistemleri ile tümleşik olarak görev yönetimini hedeflemektedir. Taşıyıcı platformun yerlilik oranının yüksekliği veya tasarıma özel olmayan çok kaynaklı, yaygın üretimi olan parçaların (örneğin android tablet) proje ekibinin tasarlayacağı ya da halen yurt içinde de temin edilebilen parçalarla tümleştirmenin sağlanması tercih edilecektir. MEMS-optik duyargalı spektrometre ile hiperspektral gözlem (ve sınıflandırma), kamera ve opsiyonel olarak Lidar ile biyometri tayini ve rota düzetme, toprak numune toplama, sıvı üst gübre, ilaçlama vb uygulamalardan oluşan bir robot hedeflenebilir. Portakal toplama vb büyük boyutlu robotlar sonraki aşamalarda ele alınacaktır.

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖR ARAŞTIRMALARI BİLGİSAYAR YAZILIM SEKTÖRÜ GENEL İNCELEME RAPORU SA-02-4-12 MEHMET HARMANCI K.UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2002 ANKARA Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL EMNĐYET VE ĐÇ GÜVENLĐK KAMU ARAŞTIRMA PROGRAMI 2006 1 Đçindekiler Önsöz...3 Sunuş... 4 Araştırma Alanlarının Belirlenmesi ve Proje Seçimi:... 5 Araştırma Alanı 1: Bilişim...

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ AFET YÖNETİMİNDE İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ETKİNLİKLERİ AFTEK 2013 GÜZ ÇALIŞTAYI RAPORU Sürüm

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Mustafa VATANDAŞ 1, Metin GÜNER 1, Ufuk TÜRKER 2 ÖZET Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle

Detaylı

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU TÜBİTAK MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU VİZYON 2023 PROJESİ MEKATRONİK STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Mekatronik Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Prof.Dr. Aydan Erkmen ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr Savunma Sanayii Müsteşarlığı G NDE ISSN 2010/1 SAYI 11 1307-8380 MODELLEME SİMÜLASYON Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü www.ssm.gov.tr Ziya İPEKKAN SimBT Dünyada her şey için, yaşam için,

Detaylı

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 414 ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 11.1.1. Birlikte Çalışabilirliğin Tanımı İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı