KAN HÜCRELERİ. eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAN HÜCRELERİ. eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler"

Transkript

1 KAN HÜCRELERİ eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler

2 KANIN GÖREVLERİ solunum beslenme atılım termoregülasyon osmotik denge asit-baz dengesi hemostaz interstisyel sıvı hacmi savunma haberleşme

3 KANIN FONKSİYONLARI

4

5

6

7 KANIN ŞEKİLLİ ELEMANLARI hematokrit-plazma kanın hücresel elemanlarının toplam yüzdesi hematokrit (%44-46) geriye kalan sıvı plazma (%54-56)

8 KAN PLAZMASI

9 plazmanın organikleri proteinler; albumin, globulin, fibrinojen lipidler; nötral yağlar, fosfolipid, kolesterol karbonhidratlar; glikoz, laktik asit NPN (nonprotein azotlu maddeler); üre, ürik asit, ksantin, hipoksantin, kreatin, kreatinin, amonyak, amino asitler DİĞER; iç salgılar, antikorlar ve enzimler

10 plazma protein azalması nedenleri kanamalar kronik karaciğer hastalıkları böbrek hastalıkları bağırsaktan emilim bozukluğu uzun süren açlık çeşitli enfeksiyonlar kalıtsal hastalıklar

11 plazma protein artışı nedenleri yaygın yanıklar dehidratasyon akut enfeksiyon ve doku harabiyeti ile seyreden durumlarda fibrinojen artışı söz konusu olabilir

12 Hemoglobin sentezi

13 Alyuvar Yapımını Etkileyen Faktörler PROERİTROBLAST ERİTROSİTLER DOKUNUN OKSİJENLENMESİ Oksijenlenmeyi azaltan faktörler Kan hacminin azalması Anemi Kan akımının azalması Akciğer hastalıkları

14 HÜCRE ZARINDAN MADDELERİN TAŞINMASI

15 PASİF TAŞIMA - Basit Difüzyon 15

16 Kolaylaştırılmış Difüzyon Şekilleri 16

17 Kolaylaştırılmış Difüzyon 17

18 Osmoz 18

19 AKTİF TAŞIMA 19

20 Adsorbsiyon Yüzeyde konsantre olma işlemine adsorbsiyon denir. Yüzey zarında derişim azalmasına negatif adsorbsiyon; derişim artışına ise pozitif adsorbsiyon denir. Kromatografide; Adsorbe olan maddelere adsorbat; adsorbe eden maddelere ise adsorban denir. 20

21 Adsorban Adsorbat 21

22 Kolloidal Sistemler Kolloidal sistem içerisindeki dağılan parçacıklara Disperz faz bunların içinde dağılmış olduğu ortama da Disperziyan ortamı adı verilir. 22

23

24 24

25 25

26 Hormonların Kimyasal Yapısı ve Sentezi 1. Proteinler ve polipeptitler: Ön ve arka hipofiz bezinden, pankreastan, paratiroid bezinden salgılanan hormonlardır. 2. Steroidler: Adrenal korteks, overler, testisler ve plesantadan salgılanan hormonlardır. 3. Tirozin amino asidi türevleri: Tiroid bezinden ve adrenal medulladan salgılanan hormonlardır.

27

28 PKA: Protein kinaz 28

29 29

30 30

31 PIP 2 : Fosfatizilinozitol bifosfat IP 3 : İnozitol trifosfat DAG: Diaçilgliserol PKC: Protein kinaz C 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37

38

39 39

40 40

41 AKSİYON POTANSİYELİ Hücre zarlarında İstirahat (Dinlenim) potansiyeli Aksiyon potansiyeli olmak üzere iki tip potansiyelden söz edilmektedir. İstirahat potansiyeli: Hücreler herhangi bir iş yapmadıkları zaman, iyonların, hücre içi ve dışında farklı dağılımda yerleşmeleri ile oluşan bir potasiyel iken, Aksiyon potansiyeli: Hücreleri aktif oldukları sırada bazı iyonların hücre içine ve dışına hareketleri sonucunda zarda oluşan bir dizi potansiyel değişiklikleridir. 41

42 mv - 35 mv Eşik potansiyeli - 70 mv İstirahat potansiyeli msn 42

43 43

44 Saltatorik ileti 44

45 45

46 46

47 HÜCRESEL SOLUNUM Metabolik reaksiyonlardan enerji eldesi için kullanılanların, yani karbonhidrat, lipid, protein gibi maddelerin yıkımı katabolizma olarak adlandırılırken, daha basit moleküllerden (monomer) daha karmaşık yapıları (karbonhidrat, lipid, protein, nükleik asit) yapan reaksiyonlara anabolik reaksiyonlar (anabolizma) denir. Her iki reaksiyon çeşidi arasında esas bağlantı ATP ile sağlanır. 47

48 Bütün canlılar ATP ye sahiptirler ve bunu esas (primer) enerji molekülü olarak kullanırlar. ATP, adenozin (adenin + riboz) kısmına 3 fosforil (PO 4-3 ) grubunun bir fosfoester bağı ve iki fosfoanhidrit bağı ile bağlanması ile oluşur. ATP nin tüm canlılar tarafından esas enerji molekülü olarak seçilmesinin esas sebeplerinden biri bu molekülün fosfoanhidrit bağlarının yıkılması sonucu açığa çıkan yüksek miktardaki serbest enerjidir. 48

49 SOLUNUM İki çeşit solunum vardır HÜCRE DIŞI SOLUNUM: Canlıların dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama CO 2 vermeleridir. HÜCRE İÇİ SOLUNUM: Canlıların hücrelerinde meydana gelen ve organik besin maddelerinin O 2 ile yakılarak enerji elde edilmesiyle sonuçlanan bir reaksiyondur. 49

50 Hücre Solunumu Hücre solunumunun iki basamağı bulunmaktadır; Glikoliz Oksijenli veya Oksijensiz solunum 50

51 Oksijenli (Aerob) Solunum Organik bileşiklerdeki kimyasal bağların oksijenli ortamda yıkılarak enerji elde edilmesidir. Son ürünler CO 2 ve H 2 O dur. Oksijensiz (Anaerob) Solunum Glikozun oksijensiz ortamda etil alkol ve laktik asite kadar yıkılarak enerji elde edilmesidir. Fermantasyon da denir. 51

52 Glikoliz Reaksiyonları Glikoz molekülü, ATP den 1 fosfat alır ve glikoz mono fosfat molekülüne dönüşür. Glikoz monofosfat, enzimler yardımıyla fruktoz monofosfat molekülüne dönüşür. Fruktoz monofosfat, ATP den 1 fosfat alır ve fruktoz difosfat molekülüne dönüşür. Böylece substrat aktifleşmiş olur. Fruktoz difosfat, 2 PGAL molekülüne parçalanır. 52

53 2 PGAL' den, 2 hidrojen ayrılır ve kalan moleküle sitoplazmadan 2 fosfat katılarak, 2 DPGA molekülü oluşur. Açığa çıkan H + iyonları, NAD ++ tarafından yakalanır. Böylece 2 NADH 2 molekülü sentezlenir. 2 DPGA molekülü, 2 fosfat kaybeder 2 PGA molekülüne dönüşür. Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında, 2 ATP sentezlenir. 2 PGA molekülü, 2 fosfat kaybeder ve 2 pürivik aside (piruvat) dönüşür. Bu dönüşüm reaksiyonları sırasında; 2 ATP daha sentezlenir. 53

54 C 6 H 12 O 6 (C 3 H 4 O 3 ) (C 3 H 4 O 3 ) 54

55 Bu işlemler sona erdiğinde 2NADH 2, 4ATP ve 2Pirüvat açığa çıkar. 2 ATP reaksiyonun başında glikozu aktifleştirmek için kullanıldığı için bu aşamada net kazanç 2ATP ve 2NADH 2 dir.

56 2. Trikarboksilik asit döngüsü TCA mitekondrinin matriks (iç zarın çevrelediği sıvı) kısmında meydana gelir. 56

57 Kreps reaksiyonları evresi; Asetil Co-A oluşumu ve kreps çemberi olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. 57

58 Asetil Co-A oluşumu: Glikoliz evresi sonunda oluşan pirüvat, mitokondri içine girer. Pirüvat molekülünden, 1 CO 2 ve 2H + iyonu ayrılarak; 1 Asetil CoA molekülü oluşur. Ayrılan H + iyonları, NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH 2 sentezlenir. Oluşan Asetil Co-A molekülü ise, kreps çemberine katılır. 58

59 Asetil-CoA molekülü, okzalo asetik asit ile birleşerek sitrik asiti oluşturur. Sitrik asitten, 2 H + iyonu ve 1 CO 2 ayrılarak; α-ketoglutarik asit oluşur. Serbest kalan H + iyonları, NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH 2 sentezlenir. α-ketoglutarik asit ten 2H + iyonu ve 1 CO 2 ayrılarak; Süksinil CoA oluşur. H + iyonları, NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH 2 sentezlenir. Süksinil CoA molekülü, Süksinik asit molekülüne dönüşür ve açığa çıkan enerjiden; 1 ATP sentezlenir. 59

60 Süksinik asit molekülü, Fumarik asit molekülüne dönüşürken; 2 H + iyonu ayrılır. H + iyonları, FAD tarafından yakalanır ve 1FADH 2 sentezlenir. Fumarik asit, Malik asite dönüşür. Malik asit, Oksaloasetik asite dönüşürken; 2H + iyonu ayrılır. H + iyonları, NAD tarafından yakalanır ve 1 NADH 2 sentezlenir. 60

61 Sonuç: Kreps reaksiyonları evresi sonunda, 1 pürivat molekülüne karşılık; 1 ATP,4 NADH 2 ve 1 FADH 2 sentezlenirken, 3 CO 2 açığa çıkar. Kreps reaksiyonları evresinde, 2 pürivat kulladıldığından; toplam: 2 ATP, 8 NADH 2 ve 2 FADH 2 sentezlenir ve 6 CO 2 açığa çıkar. Kreps reaksiyonlarının gerçekleşmesi sırasında 6 H 2 O kullanılır. 61

62 62

63 TCA DÖNGÜSÜNDE ÜRETİLEN ENERJİ: Bir mol asetil CoA = 12 mol ATP. 3 NADH 9 ATP. 1 FADH2 2 ATP. 1 mol GTP.. 1 Mol ATP. 63

64 3. ETS (Elektron Taşıma Sistemi) ETS mitekondrinin krista (iç zarın matriks içinde yaptığı kıvrımlar) kısmında bulunur. 64

65 Bu evrede; glikoliz ve kreps reaksiyonları evresinden gelen hidrojenler, oksijenle yakılarak (oksitlenerek) ATP sentezlenir. Elektron taşıma sistemi; NAD, FAD, CoQ ve sitokrom sistemi' den oluşur. ETS' yi oluşturan moleküller, elektron çekim kuvvetlerine göre; küçükten-büyüye doğru şöyle sıralanır: 65

66 Glikoliz ve kreps reaksiyonlarında açığa çıkan H + iyonları ve elektronlar, mitokondri kristasına aktarılır. H + iyonları, NAD, FAD ve CoQ tarafından yakalanır ve krista zarının, dış zar kısmına bakan boşluğa bırakılır. Elektronlar ise NAD, FAD, CoQ ve sitokrom sistemi tarafından oksijene doğru taşınır. Elektronlar, NAD tan FAD a aktarılırken 1 ATP; Sitokrom-b den-sitokrom-c ye aktarılırken 1 ATP; Sitokrom-a dan-sitokrom-a3 e aktarılırken 1 ATP üretilir. 66

67 Böylece NAD ın yakaladığı hidrojenler için: 3ATP; FAD ın yakaladığı hidrojenler için : 2ATP sentezlenir. Elektronlar son olarak oksijen tarafndan yakalanır. Zarın diğer tarafındaki H + iyonları da oksijenen tarafından yakalanır. Böylece; hidrojenler oksijen ile yakılarak H 2 O oluşur. ETS de 24 H + iyonu, 6 O 2 ile yakılarak; toplam: 12 H 2 O oluşur. Kreps reaksiyonlarında 6 H 2 O kullanıldığından; oksijenli solunum sonunda 6 net H 2 O açığa çıkar. 67

68 68

69 69

70 Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan başlayarak laktik asit oluşumuna kadar geçen olaylar zinciridir. Laktik Asit fermantasyonunda tıpkı oksijenli solunumda olduğu gibi glikoliz görülür. Glikoliz sonunda oluşan Piruvatlar NADH 2 lerin H 2 lerini bağlayarak laktik asite dönüşürler. 70

71 Laktik asit fermantasyonu sonucunda bir tane glikozdan 2 tane laktik asit ortaya çıkar ve 4ATP enerji elde edilir. Glikolizin başlangıcındaki 2ATP çıkarıldığı zaman net kazanç 2ATP olur. Omurgalıların çizgili kaslarında ve yoğurt bakterilerinde laktik asit fermantasyonu görülebilir. Az miktarda oluşan laktik asit kasların daha iyi çalışmasını sağladığı halde (sporcuların ısınma hareketleri) fazlası kana karışır ve yorgunluk hissi verir. 71

72 Proteinlerin yapıtaşı olan aminoasitlerin anaerobik bazı bakteriler tarafından fermente edilmesi sonucu kötü kokular açığa çıkar. Bu olaya kokuşma (putrifikasyon) adı verilir. Yemeklerin bozulmasıyla çeşitli kokuların oluşması, kokuşma olayının bir sonucudur. 72

73 Etil Alkol Fermantasyonu Glikozdan başlayarak etil alkol oluşumu-na kadar geçen olaylar zinciridir. Etil alkol fermantasyonunda oksijenli solunumda olduğu gibi glikoliz görülür. Glikoliz sonunda oluşan piruvatlar önce bir tane CO 2 vererek asit aldehit e dönüşürler. Asit aldehit ler NADH 2 lerin H 2 lerini bağlayarak etil alkol e dönüşürler 73

74 Etil Alkol Fermantasyonu Etil alkol fermantasyonu sonucunda bir tane glikozdan 2 tane etil alkol ortaya çıkar ve 4ATP enerji elde edilir. Glikolizin başlangıcındaki 2ATP çıkarıldığı zaman net kazanç 2ATP olur. Bira mayası başta olmak üzere maya mantarları ve şarap bakterilerinde görülür. Bu canlılarda fermantasyon ürünleri üremeyi durdurucu etki yapar. Örneğin bira mayasında alkol oranı %18 i geçerse üreme durur. 74

75 Serbest Radikal Kaynakları Aşırı alkol tüketimi Sigara kullanımı Elektromanyetik radyasyon Güneş ışınları(uv) Kronik inflamasyonlar Aşırı demir yüklemesi Aşırı fiziksel egzersiz Yaşlanma Doğum kontrol hapları Antioksidan Moleküller Enzimler (SOD, Katalaz, GSH-Px) Proteinler (Albumin, serüloplazmin) Selenyum Askorbik asit (C vitamini) Tokoferoller (E vitamini) Karotenoidler Flavonoidler Glutatyon ve tiyoller Koenzim Q, ubikinon ve türevleri 75

76 Reaktif oksijen türleri (ROS) Reaktif oksijen türleri (ROS), normal oksijen metabolizması sırasında az miktarda oluşan süperoksit radikali (O 2 ), hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) ve hidroksil radikali (OH )'dir. 76

77 Süperoksit, hücrelerde özellikle solunum zincirlerindeki elektron kaçaklarından dolayı sitosolde ve mitokondride önemli miktarlarda üretilmektedir. Süperoksit kendiliğinden ya da süperoksit dismutaz aracılığıyla hidrojen peroksit ve oksijene dönüşmektedir. Hidrojen peroksit ise ya çeşitli enzimler aracılığıyla (GSH-Px, GSH, CAT) su ve oksijene dönüştürülerek etkisiz hale getirilir ya da geçiş metalleri (Fe 2+, Ca + ) aracılığıyla aşırı reaktif hidroksil radikaline dönüşerek lipit peroksidasyonuna, DNA veya proteinlerde hasarlara neden olabilirler. 77

78 78

79 Hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) Hidrojen peroksit (H 2 O 2 ), Süperoksitin çevresindeki moleküllerden bir elektron alması veya moleküler oksijenin çevresindeki moleküllerden iki elektron alması sonucu oluşan peroksitin iki proton (H + ) ile birleşmesi sonucu meydana gelir. 79

80 Hidroksil radikali (OH ) Hidroksil radikali (OH ), Fenton reaksiyonu ve Haber- Weiss reaksiyonu sonucu hidrojen peroksitten oluşmaktadır. Hidroksil radikali son derece reaktif bir oksidan radikaldir, yarılanma ömrü çok kısadır. 80

81 Hidroksil radikali olasılıkla reaktif oksijen türlerinin (ROS) en güçlüsüdür. Oluştuğu yerde tiyoller ve yağ asitleri gibi çeşitli moleküllerden bir proton kopararak tiyil radikalleri (RS ), karbon merkezli organik radikaller (R ), organik peroksitler (RCOO ) gibi yeni radikallerin oluşmasına ve sonuçta büyük hasara neden olur. 81

82 Enzimatik Savunma Sistemleri ve Özellikleri Süperoksit Dismütaz (SOD) SOD, süperoksit anyon radikali (O 2 ) nin, daha az reaktif olan H 2 O 2 e indirgenmesini katalize eder. 82

83 Bir radikal üzerine direkt olarak hareket eden tek enzimdir. Hidrojen iyonu kullanır ve oksijen üretir. Toksik ve reaktif olan O 2 ni süpürerek hücreleri korur. Kesin özgüllüğe sahip olan bu enzim kofaktör olarak Cu, Zn, Mn ve Fe i kullanır. İntrasellüler olarak Cu-Zn SOD olarak sitozol ve nükleusta yer alır. Mitokondriyal matriks ve nükleusta ise Mn-SOD olarak yer alır. 83

84 Katalaz (CAT) H 2 O 2 i suya ve oksijene dönüştürerek süpüren bir diğer enzim katalazdır. Tetramerik yapıda olan katalaz, yapısında dört tane hem grubu bulunan bir hemoproteindir. En yüksek oranda karaciğer ve eritrositlerin peroksizomlarında lokalize olmuştur. 84

85 Glutatyon Redüktaz (GSH-R) Glutatyon redüktaz, GSH-Px vasıtasıyla hidroperoksitlerin indirgenmesi sonucu oluşan okside glutatyonun (GSSG) tekrar indirgenmiş glutatyona (GSH) dönüşümünü katalize eder. 85

86 Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) Glutatyon peroksidaz (GSH-Px) sitozolde bulunur, 4 selenyum atomu içerir, tetramerik yapıdadır. Glutatyon peroksidaz, hidroperoksitlerin indirgenmesinden sorumlu enzimdir. 86

87 Enzimatik Olmayan Savunma Sistemleri ve Özellikleri α-tokofrol (E vitamini), β-karoten (A vitamini), askorbat (C vitamini) gibi vitaminler antioksidan savunma sisteminde yaygın bir sekilde yer alan vitamin grubudur. Vitaminlerin yanı sıra glutatyon ve Cu, Zn, Fe, Mn, Se gibi mineraller de non- enzimatik antioksidan savunma sisteminin bir parçasıdır. 87

88 VİTAMİNLER Vitaminler, özel hücresel fonksiyonların yerine getirilmesinde vücudun eser miktarda gereksinim duyduğu organik bileşiklerdir. Vitaminler vücudu hastalıklardan koruyan, direnci artıran, taze meyve, sebze ve diğer besinlerde bulunan maddelerdir. Bitkisel besinler en iyi vitamin kaynağıdır. 88

89 Vitaminler gerekenden çok veya az kullanıldığı zaman bazı bozukluklar ortaya çıkar. Uzun süre ihtiyacın altında vitamin alınması durumunda spesifik olmayan bazı belirtiler görülür. Buna hipovitaminoz denir. Birden çok vitaminin noksanlığına bağlı olarak meydana gelirse buna, polihipovitaminoz denir. 89

90 Vitaminlerin Özellikleri Bir organik maddedir Az miktarda bulunurlar Hayatsal öneme sahiptirler Yetersizlik sorunlar Çoğunluğu esansiyel karaktere sahip Enzimlerin yapısında bulunma ve katalizör olma özellikleri 90

91 Vitaminlerin Özellikleri Metabolizmadaki olaylarda görev alan enzimlerin önemli bir kısmını meydana getirir. Bu nedenle de; Sağlıklı büyüme ve gelişme için Metabolizmadaki olayların düzenli yürüyebilmesi için son derece önemli maddelerdir. Vitaminler vücut içinde yapılmaz. Daima dışardan hazır olarak besin maddeleriyle birlikte alınırlar. 91

92 Sınıflandırma Vitaminler çözünürlüklerine göre iki sınıfta incelenirler: Yağda çözünenler (VitA, VitD, VitE, VitK) liposolubl olup dokularda depolanabilirler. Suda çözünenler (VitB-kompleksleri, VitC) Vit C dışındakiler metabolizmada koenzim olarak görev alır, Suda çözünür olup dokularda depolanmazlar (Vit B 12 hariç), fazla alındıklarında idrarla atılırlar. 92

93 Adlandırma Alfabetik (VitA, VitB, VitC, VitD..) Kimyasal (Retinol, Kalsiferol..) Fizyolojik (Antiberiberik, antiraşitik..) Ticari (Thiamin-HCl, Menadion..) 93

94 Yağda eriyen vitaminler 94

95 A Vitamini - Organizmadaki rolleri Retinoik asit glikoprotein sentezine katılır. Epitel hücrelerinin büyüme ve farklılaşmasını artırır. Epitel dokunun yapısının korunması için gereklidir. 1.Üreme (sperm ve yumurta üretimi) 2.Solunum sistemi (mukus salgılanması) 3.Sindirim sistemi (sindirim sistemi mukozasının korunması) 4.Boşaltım sistemi (keratinleşmenin önlenmesi) 5.Ayrıca Vitamin A büyümede önemlidir. Normal kemik gelişimi, serebrospinal sıvı basıncının ayarlanması ve deride anormal değişimleri önler. Antoksidan etkiye sahip bir vitamindir. Düşük oksijen basıncında serbest, peroksitradikallerinin dokularda yakalanmasında rol oynayarak antikanserojen aktiviteye sahiptir. Β-karoten düşük O 2 basıncında etkili olduğundan daha yüksek O 2 basıncında etkili olan vit. E nin antioksidan etkisini tamamlar. 95

96 A Vitamini - Eksiklik Durumları: Gece körlüğü oluşur. Büyümede gerileme Göz retinası ve kornea da yapısal bozulmalar, göz sinirlerinde yapısal ve fonksiyonel bozukluklar Daha ileri eksiklik durumlarında müköz sekresyonda azalma, göz, akciğer, gastrointestinal ve genito üriner kanallara ait epiteliyal dokularda keratinizasyon oluşur. Göz dokusunun bozulması olan kseroftalmi (korneanın ve konjunktivanın kuruması körlüğe neden olur. A Vitamini - Fazlalık Durumları: Deride kuruluk, hepatik büyüme, eklem ağrısı. 96

97 D Vitamini - Eksiklik Durumları: Ca yeteri kadar bağırsaklardan emilemediği için Ca eksikliğinden dolayı kemiklerde mineralizasyon gerçekleşmez. Çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi görülür. D Vitamini - Fazlalık Durumları: Toksikasyon, iştah kaybı, bulantı, kusma, sersemlik gibi belirtilerle görülür. Hiperkalsemi şekillenir ve buna bağlı olarak arterler ve böbreklerde Ca birikir. 97

98 K Vitamini - Önemi Karaciğerde protrombin ve diğer bir çok kan pıhtılaşma faktörlerinin yapımında gereklidir. İsmini koagülasyondan alır Antihemorajik vitamindir. Kimyasal olarak yapısı kinondur, Elektron transferinde görev alır, 98

99 Suda çözünen vitaminler Tiamin (B1 Vitamini, Anörin) Riboflavin (B2 Vitamini, Laktoflavin) Niyasin (Nikotinamid, PP Vitamini, B3) Piridoksin (B6 Vitamini) Biotin (H Vitamini) Pantotenik asid (B5 vitamini) Paraaminobenzoik asid Folik asid (B9 vitamini) Vitamin B12 (Siyanokobalamin) Lipoik asid C Vitamini (Askorbik asid) 99

100 Vit B 1 -Önemi Enerji üretiminde görevli metabolik döngüde anahtar rol oynar, Karbonhidratların sindirimini kolaylaştırır, Sinir sisteminin, kalp ve kasların normal fonksiyonu için esansiyeldir, İştahın sürekliliği, büyüme ve iyi bir kas tonusu için elzemdir. 100

101 Vit B 1 -Yetersizlik belirtileri İştah kaybı Güçsüzlük ve yorgunluk Sinirsel uyarılabilirlik ve paraliz Uykusuzluk Canlı ağırlık kaybı Nervus vagus ile ilgili ağrılar ve sancı Mental depresyon ve kabızlık Kalp ve mide-bağırsak ile ilgili sorunlar Şiddetli yetersizlik belirtileri Beriberi olarak bilinir 101

102 Vit B 2 -Önemi Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması için gerekli, Eritrosit ve antikor üretimine hizmet eder, Hücre solunumunu sağlar, İyi görme, sağlıklı deri, tırnak ve saç için gerekli, Göz yorgunluğunu hafifletir, Genel sağlığı koruyucudur. 102

103 Vit B 2 -Yetersizlik belirtileri Gözlerde yanma ve kaşınma, Ağızda ve dudakta çatlamalar ve yaralar, Gözlerde kanlanma, Dilde morarma, Dermatitis, Büyümede gecikme, Sindirim bozuklukları, Titremeler, Üşengeçlik, Deride yağlanma. 103

104 Niasin-Önemi Dolaşımı düzenler, Kanda kolesterol miktarını düşürür, Sinir sistemini sağlıklı kılar, Protein, şeker ve yağ metabolizmasına hizmet eder, Yüksek kan basıncını düşürür, Besinlerden enerji eldesini yükseltir, Pelegrayı önler, Deri, dil ve sindirim sisteminin sağlıklı halde tutulmasına hizmet eder. 104

105 Niasin-Yetersizlik belirtileri Deri bozuklukları ve Pelegra (cüzzam), Mide-bağırsak ve sindirim bozuklukları, Sinirlilik, Baş ağrısı, Yorgunluk, Uykusuzluk, Mental depresyon, İştah kaybı, Kas güçsüzlüğü, Solunum bozukluğu. 105

106 Folik asit-önemi DNA ve RNA sentezi için gereklidir (vücudun tüm hücrelerinin büyümesi ve çoğalması için bu iş gereklidir), Kemik iliği üzerine etkisi ile eritrosit yapımında ve Amino asit metabolizmasında görev alır, 106

107 Folik asit-yetersizlik belirtileri Mide-bağırsak bozuklukları, Anemi (makrositik), Vit B 12 yetersizliği (megaloblastik), Erken ağarmış saçlar veya kıllar 107

108 Vitamin benzeri bileşikler kolin karnitin -lipoik asit PABA (p-aminobenzoat) inozitol koenzim Q biyoflavonoidler (vitamin P) 108

109 VİTAMİN EKSİKLİĞİ NEDENLERİ 1- Günlük yetersiz alınım: Açlık, yoksulluk, alkolizm, uzun süreli sıkı diyet, uzun süre antiasit kullanımı. 2- Yetersiz emilim: Safra kanalı tıkanması sonucu yağda çözünür (A,D,E,K) Vitaminler emilemez Pernisiöz anemi (İntrinsik faktör eksikliği) Spru sendromu İnce barsak iltihabı 109

110 3- Yetersiz Kullanım: Bazı Vitaminlerin transportu için gerekli olan protein eksikliği İnaktif olan Vitamin ön maddesinden aktif şeklin sentezindeki bozukluk 4- İhtiyacın Artması: Büyüme, hamilelik, laktasyon, yaralanma 110

111 Mineraller İnsan vücudunun yaklaşık % 4'ünü mineraller oluşturur. Makromineraller: Bunlara olan ihtiyaç günde 50 mg'ın üzerindedir Mikromineraller (eser elementler): Günlük ihtiyaç 50 mg dan daha azdır. 111

112 Makroelementler >50 mg/kg vücut ağırlığı Kalsiyum Fosfor Magnezyum Sodyum Potasyum Klor Kükürt Mikroelementler <50 mg/kg vücut ağırlığı Demir Bakır Mangan Çinko Kobalt Molibden Selenyum İyot Krom Flor *Toksik elementler Aluminyum Brom Nikel Vanadyum Kalay Arsenik Lityum Kurşun Kadmiyum 112

113 Kalsiyum Kaynakları: Süt ve ürünleri (en iyi) Pekmez, susam, fındık vb, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, kurutulmuş meyveler (iyi) Yeşil sebzeler, yumurta, portakal, çilek (orta) Tahıllar, diğer sebze-meyveler, etler (zayıf) Özellikleri: Asit ortam emilimi arttırır. Posa, Okzalatlar (y.sebzeler) emilimi azaltır. D, C vitamini emilimi arttırır. Laktoz emilimi kolaylaştırır. Ca/P dengesizliği, fazla Al, Zn emilimi zorlaştırır. 113

114 Görevleri: Kemik ve diş yapımı, Kanın pıhtılaşması Sinir iletimi ve kalp atımının denetimi Hücre membranının taşıma işlevi Gereksinim: Diyetteki kalsiyumun ortalama % 30 u emildiği düşünülürse; Çocuklar: 500 mg Ergenler: mg Yetişkinler:600 mg, Menopoz sonrası 1200 mg Gebelik ve emziklilik: mg 114

115 Yetersizliği: Büyüme geriliği Raşitizm Osteomalazi Erken osteoporoz riski Kas seyrimesi Fazlalığı: Böbrek taşı Mide asidi artışı 115

116 Sodyum Kaynakları: Tuz, karbonat, Hayvansal besinler, İşlenmiş besinler Özellikleri: İshal, ter ile kayıp artar. Görevleri: Vücudun suyunu dengeler Sinir iletişimlerini ve kasların kasılmalarını sağlar Kalbin normal atış ritmini korur. 116

117 Gereksinim: 3-7 g, <5 g öneriliyor. Yetersizliği: Kramp, İştah azalır, Yorgunluk Fazlalığı: Hipertansiyon, kanser, osteoporoz riski artar. 117

118 Kaynakları: Potasyum Yeşil sebzeler, meyve suları, çay, kahve Özellikleri: İshal, ter ile kayıp artar. Görevleri: Asit baz dengesi Hücre içi-dışı sıvıların dengelenmesi Gereksinim: 2-4 g, Yetersizliği: Kas yorgunluğu, Na/K oranı önemli 118

119 Kaynakları: İyot Toprak ve sudaki iyot ile ilgili değişiklik gösterir. Deniz ürünleri Özelliği: Haşlama suyu ile % 60 kayba uğrar. Işıktan çok etkilenir. 119

120 Görevi: Tiroid bezi çalışması Gereksinim: En az 150 mcg veya 2 mcg / kg Yetersizliği: Hipotiroidi, Endemik Guvatr. Korumak için İyotlu tuz kullanılmalı Fazlalığı: Toksik etkili 120

121 Kadmiyum: Sigara, rafine yiyecekler, çay, kahve, su boruları, midye en belirgin kaynaklarıdır. Etkisi: Minerallerin toksik etkileri Serbest radikallerin zararını artırır, böbreklerde birikerek hipertansiyona yol açar, kemik ve eklem ağrıları yapar. 121

122 Nikel: Saç ürünlerinde, sigarada, endüstriyel atıklarda bulunur. Etkisi: Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, vertigo, alerjik durumlar yapabilir. 122

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR Yaşam için oksijen (O 2 ) Havasız yerde yaşayamayız. Yaşamımızı sürdürmek için havanın moleküler oksijenini (O 2 ) tükettiğimizi biliyoruz. Total oksijen tüketimimizin

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller

Detaylı

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI BÖLÜM - 13 PRTEİ METABLİZMASI 13.1-GEEL BAKI Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas maddelerdir. Bunları

Detaylı

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Bu yayın T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI 8.1- GENEL BAKI. Memelilerde başlıca enerji kaynağını karbonhidratlar sağlar. Yine alınan besin maddelerinin % 60 kadarını karbonhidratlar oluşturur. Besinlerle alınan

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her efervesan tablet 600 mg Kalsiyum iyonuna eşdeğer 1.500 mg Kalsiyum karbonat ve 400 IU D 3 vitaminine eşdeğer 4.60 mg Kolekalsiferol içermektedir. Tatlandırıcı

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

Azotlu bileşikler, sülfitler,saponinler, monoterpenler,organik asitler ve vitaminler

Azotlu bileşikler, sülfitler,saponinler, monoterpenler,organik asitler ve vitaminler Azotlu bileşikler, sülfitler,saponinler, monoterpenler,organik asitler ve vitaminler Meyve ve sebzelerin bileşimindeki azotlu maddeler,saponinler ve sülfitlerin varlığı ve miktarları üründen ürüne büyük

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma İçindekiler Doğa Bize Ne Anlatıyor?... 1 Suyun Kerameti... 2 Su Sağlık Ve Yaşamda Ne Gibi Önemli Bir Rol Oynar?... 3 Suyun insan vücudundaki rolü... 4 İyi su olmadan sağlıklı kalamazsınız... 5 Yeniden

Detaylı

VEJETARYEN BESLENMESİ

VEJETARYEN BESLENMESİ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Efsun Karabudak Başkent Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No:

Detaylı

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organ oluşumu Dokular kendilerine özgü hücrelerden oluşur. Yağ doku yağ hücrelerinden, kemik doku kemik hücrelerinden, kas doku kas

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN 1 Ekstrasellüler sıvının (hücre dışı sıvısı) bir parçası olan kan, plazma adı verilen sıvı ortam içinde kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) süspansiyon halinde

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* Özet. Trace Elements and its Reproductive Importance in Cows.

İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* Özet. Trace Elements and its Reproductive Importance in Cows. DERLEME Elektronik:ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ İz Elementler ve İneklerde Reprodüktif Açıdan Önemi İbrahim Küçükaslan* *Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER Sporcuların kan, idrar gibi vücut sıvılarında yasaklı maddelerin ya da bu maddelerin parçalanma ürünlerinin ya da

Detaylı