Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır."

Transkript

1 FAS ÜLKE PROFİLİ GİRİŞ Fas 1956 yılına kadar Fransa hakimiyetinde kalmış, aynı yıl bağımsızlığını ilan etmiş ve ülkede anayasal monarşi kurulmuştur. Ancak ülke geçmişi 9. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Fas Krallığı 1996 yılında kabul edilen 4. Anayasasına göre, kendisini; devlet dini islam, Resmi dili Arapça olan bir demokratik monarşi olarak tanımlamaktadır. Kral kanun koyucu aynı zamanda da dini ve ahlaki bir lider konumundadır. Kral, Başbakanı hükümet üyeleri, ordu komutanlarını ve üst düzey yetkilileri kendisi atamaktadır. Parlamentonun yetkileri sınırlıdır. Modern Fas ın kurucusu kabul edilen Kral II. Hasan 1999 yılında ölmüş yerine büyük oğlu Sidi Mohammed, Kral VI. Mohammed olarak tahta geçmiştir. Arap dünyasının diğer ikinci nesil kralları gibi VI. Mohammed in de ülkedeki modernleşme çalışmalarına katkıda bulunmaya söz vermiştir.yeni kralın öncelikle odaklandığı nokta başta AB olmak üzere Fas ın uluslararası ilişkileri olmuştur. VI. Mohammed, demoktratik liberal bir ekonomi politikası izlemekle birlikte geniş siyasi haklarını paylaşmak yönünde bir eğilim göstermemektedir. Diğer taraftan Eylül 2002 de yapılan genel seçimlerden sonra Kralın, yeni nesil teknokratların dahil olduğu bir hükümete destek verdiği gorülmektedir. Driss Jettou başkanlığındaki hükümetle birlikte önümüzdeki dönemde Fas ta politik sistemin istikrarını sürdürmesi beklenmektedir. Bir sonraki seçimler 2007 yılında yapılacaktır. Yeni hükümet insan hakları ve demokratik reformlar konusunda başarı gösterirken, Fas ın mevcut ekonomik sorunlarının hacmi nedeniyle, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve işsizliğin azaltılması konusunda daha yavaş hareket etmektedir. Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır yılında AB ile Fas arasında imzalanmış bulunan Ortaklık Anlaşması 2000 yılında yürülüğe girmiştir yılı başında kadınların evlilik, boşanma ve çocuklar üzerindeki haklarını güçlendiren yeni medeni kanun Moudwana kabul edilmiştir. VI. Mohammed Nisan 2002 de ABD ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaret sonucunda ABD Hükümeti ile Fas Krallığı arasında imzalanması öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması, 2004 yılı başında imzalanmıştır. Fas son dönemde, Tunus, Mısır ve Ürdün le Arap Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi kurmak üzere anlaşmıştır. Fransa ve İspanya Fas ın iki önemli Avrupalı partneridir. Fransa hem birinci derece önemli ticari ortak hem de Fas ın uluslararası toplumdaki gerek ekonomik gerekse siyasi desteğidir.

2 Fas ta istikrarlı bir politik sisteme ek olarak güvenli bir yaşam ortamı vardır. Yabancılar kabul görmekte, iş adamları rahat hareket edebilmektedir. Diğer taraftan iyi çalışan bir turizm endüstrisi bulunmaktadır. Temel Ekonomik Göstergeler b GSYİH (milyar $) 36,1 38,3 46,4 52,4 GSYİH büyüme % 6,5 3,0 5,2 4,4 Tüketici fiy.enfl.ort.% 0,6 2,8 1,2 2,2 Nüfus, milyon 29,6 30,1 30,6 31,1 İhracat (fob, milyon $) İthalat (cif, milyon $) , , Döviz kuru ort. $: Dh 11,30 11,02 9,57 9,05 b: EIU tahmini Kaynak: EIU,Economist Intelligence Unit, Country Report, Kasım GSYİH nin Kaynakları 2002 Sektörler Toplamın %si Tarım ve balıkçılık 18,9 İmalat 19,8 Madencilik 2,4 İnşaat 6,0 Enerji ve su 8,5 Hizmetler 44,4 Kaynak: EIU,Economist Intelligence Unit, Country Report, Kasım DOĞAL KAYNAKLAR- ALTYAPI 2002 yılında nüfus 30,7 milyona ulaşmıştır. Aynı yılın nüfus artış oranı%1,6 olmuştur. Demografik profil ülkenin genç bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. 15 yaşın altındaki nüfus genelin %31 ine karşılık gelmektedir. Ülkede yaşayan yabancılar genellikle Fransız, İtalyan ve İspanyollardan oluşmaktadır. 1.7 milyon Faslı yurtdışında yaşamaktadır. Bunların coğunluğu Avrupa ülkelerinde yaklaşık yarısı Fransa da ikamet etmektedir. Ayrıca Fas ta 6000 kadar musevi yaşamaktadır. Nüfusun %55 I şehirlerde bulunmaktadır. Eğitim açısından değerlendirildiğinde okur yazar oranı bölge ülkelerine göre yüksek olmakla birlikte ilkokul sonrası eğitimde sorunlar yaşanmaktadır. Diğer taraftan sağlık hizmetleri açısından şehirlerde sorun bulunmamakla birlikte, kırsal kesimde içme suyu ve sağlık hizmetlerinin sunumu yetersizdir. Bununla birlikte 2001 yılında ortalama yaşam süresi 68.7 yıla ulaşmıştır. Fas ın toplam yüzölçümü km2 dir. Ülkenin kıyı kesimleri tarıma uygun bir iklim ve toprak yapısına sahiptir. Balıkçılık önemli bir gelir kalemidir. Tarımsal üretimin verimliliği hava koşulları ile yakından ilgilidir yılına kadar uzanan uzun erimli bir baraj ve sulama projesi ile bu sorunun zaman içinde çözümlenmesi beklenmektedir. Fosfat üretimi ve kimyasal tesislerin kıyıda bulunması nedeniyle ülke aynı zamanda hızlı bir çevre kirlenmesi sorunu ile de karşı karşıyadır. Fas hükümeti altyapı yatırımlarındaki fon sorunun genellikle yardım ve imtiyazlı oranlarla borçlanmak suretiyle

3 gerçekleştirmektedir. Ancak son dönemde özel sektör katılımı da önem kazanmış ve yapişlet devret (BOT) yöntemi de tercih edilmeye başlanmıştır. Ülke içinde kara ve demiryollarının rehabilitasyon çalışmaları devam etmektedir. Ülkedeki en büyük liman Casablanka limanıdır. Hidrokarban ihracatının tamamına yakın kısmı buradan yapılmaktadır yılında inşasına başlanan Akdeniz kıyısındaki Tangier limanı Casablanca dan sonraki en büyük liman olacaktır. Fas ta 12 havalanı bulunmaktadır. Hava alanlarının özelleştirilmesinin fizibilite çalışmalarının finansmanı amacıyla ABD yardımı alınmıştır. Haberleşme sektörü, istihdam imkanları ve özel sektörün büyümesine sağladığı katkı açısından umut vaad etmektedir. Cep telefonu talebi çok yüksektir. Bu sektörün rekabete açılması ve liberalleşmesi yönündeki çalışmalar yatırımcılara güven vermektedir. Fas enerji ithalatına bağımlı bir ülkedir. Az sayıda hidroelektrik, rüzgar enerjisi üreten satral ve kömür rezervi vardır. Enerji alanındaki dar boğazı aşmak için BOT modeline başvurulmuştur. Ekonomik Durum Ekonomi son yıllarda geçmişe nazaran daha fazla çeşitlenmiştir. Fosfata dayalı sanayiler ve tarım hizmetler sektörü ve imalat sanayiine nazaran daha az önem arzeder hale gelmiştir. Tarım Sektörü çalışanların %43 ünü barındırarak halihazırda ekonomide önemli bir rol oynamaktadır özellikle kuraklık nedeniyle tarımsal gelirin azaldığı yıllarda iç talep de bu durumdan etkilenmektedir. Fas dünyanın en büyük fosfat ve ürünleri üreticisidir. GSYİH nın %18 ine karşılık gelen imalat sektöründe ise tekstil ve hazır giyim önemli bir yer tutmaktadır. Hizmetler sektörü 2002 yılında GSYH nın %45 ini oluşturmakta ve işgücünün %25 ini istihdam etmektedir. Bunun içinde turizm ülkenin temel döviz kaynağıdır. Fas ekonomisinin uluslararası ve bölgesel ekonomik sistemlere entegrasyonu artarak gelişmektedir. Karşılaştırmalı Ekonomik Göstergeler-2003 Fas Cezayir Tunus Fransa GSYİH (milyar$) 47,9 65,2 25, ,0 GSYİH/kişi ($) GSYİH/kişi/ppt/ ($) Tüfe (ort%) 1,2 3,5 2,7 2,1 İhracat-fob (milyar$) 8,7 24,3 8,0 358,5 İthalat-cif (milyar$) 12,8 13,3 10,3 354,5 Dış borç(milyar$) 17,3 22,7 14,4 - Dış borç rays.(milyar$) 14,3 12,5 13,3 - Kaynak: EIU,Economist Intelligence Unit, Country Report, Kasım Fas 1995 yılından bu yana Dünya Bankası tarafından önerilen bir ekonomik program yürütmektedir. Ülkedeki sosyal ve ekonomik eşitsizliğin büyümedeki en önemli engel olduğu belirtilmektedir. Orta ve uzun vadeli hedefler içeren DB programı yıllık ortalama büyümenin %5-6 düzeyinde gerçekleşmesi gerektiği yönündedir. Bürokrasi ülkenin rekabet ekonomisine geçmesinde büyük engel oluşturmaktadır. Hükümet iş çevrelerinin modernizasyonu konusunda bir kampanya başlatmıştır. Fas firmalarının özellikle Avrupa dan gelecek rekabet karşısında zayıf kalmalarından korkulmaktadır.

4 GSYİH ülkedeki kuraklık ve tarım alanlarından elde edilen başarısız hasattan büyük ölçüde etkilenmektedir. Artan nüfus da GSYİH yı olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktördür döneminde büyüme ortalama %3,9 olarak gerçekleşmiştir yılında, GSYİH içinde Tarım ve Balıkçılık sektörünün payı %18,6, İnşaat %6, Madencilik %2,3, Enerji ve su %8,6, İmalat %20,0, Hizmetler %44,9 paya sahip olmuştur. Hükümetin bazı ürünler üzerindeki fiyat kontrolleri giderek azalmakla birlikte sosyal baskılar nedeni ile bazı gıda ve sağlık ürünleri ile eğitim materyali halihazırda sübvanse edilmektedir. Fas ta döneminde yoksulluk düzeyi yarı yarıya düşmüştür. Yoksulluğun azaltılmasında iş imkanları yaratılması anahtar rol oynarken, dengesiz gelir bölüşümü önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkede ekonomik aktivite Casablanca ve Rabat etrafında yoğunlaşmıştır. Hükümet az nüfuslu bölgelerdeki iş imkanlarını geliştirmek amacıyla yatırım teşvikleri uygulamaktadır. Çeşitli önlemlere karşın köyden kente göç önlenememektedir yılında nüfusun % 53 ünün şehirlerde yaşamakta olduğunu tahmin edilmektedir yılının ikinci yarısında işsizlik oranı %12,3 den %10,4 e düşmüştür yılının aynı dönemine göre 205 bin kişiye yeni iş olanağı yaratılmıştır. Ancak gerçek işsizlik oranının resmi rakamların ifade ettiğinin %50 oranında fazlası olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca mevsimsel değişiklikler işsizlik oranını etkilemektedir. Diğer taraftan, Fas Demografik Araştırmalar Merkezine göre, ülke nüfusunun %20 si yoksulluk çekmektedir. Bu oran yıllar itibarıyla artış gostermektedir. Yoksulluk oranı şehirlerde kırsal kesime göre farklılık göstermektedir. Nüfusun %47 sini barındıran kırsal kesimde yoksulluk oranı % 27, %53 ünü barındıran kentsel kesimde %12 dir. Başlıca sektörler Tarım, Ormancılık, Balıkçılık Tarım sektörü emek yoğun olup işgücünün %40 ını istihdam etmektedir. Tarım ve balıkçılık sektörünün GSYİH içindeki payı %18,6 tir. Sektörün performansı bir önceki kış elde edilen yağmur miktarına bağlıdır. Toplam 8,7 milyon hektarlık ekilen arazi içinde yer alan ve yaklaşık 1 milyon hektarlık bir alanı oluşturan modern büyük ölçekli çiftlikler ihracata yönelik üretim yapmakta ve toplam narenciye ve şarap üretiminin %80 i, sebze üretiminin %33 ü ve tahıl üretiminin %15 i burada üretilmektedir. Fas süt ürünleri, et, meyve konusunda kendine yeterli olmakla birlikte tahıllar, şeker, yağ ve çay ithal etmektedir. Ayrıca meyve suyu, şarap, kurutulmuş ürünler, zeytin ve kapari ihracata yönelik olarak üretimleri desteklenen ürünlerdir. En önemli tarımsal ihraç ürünleri narenciye, domates, taze patates, şaraplık üzümdür. Şeker kamışı ve pancarı yerel olarak üretilmekte, zeytin ve zeytin yağı üretimi hem yerel tüketim hem de ihracata yönelmektedir. Fas tarım ürünleri AB piyasasında daha ucuz ve kaliteli ürünler sunan Yunanistan, İspanya ve Türkiye kaynaklı tarım ürünleri ile rekabet içindedir. Ülkede ormancılık gelişmemiştir. Mantar ve kereste başlıca ürünlerdir. Balıkçılık Fas ta önemli ve gelecek vaadeden bir alandır. Tarım ve Balıkçılık 2002 yılında ülkede en hızlı büyüme kaydeden sektör olmuştur. Diğer taraftan bu yıl yağışlar ortalamanın altında gerçekleşmiştir. Tahıl üretimi %9, narenciye üretimi %17 oranında artmıştır. Önümüzdeki dönemde bu sektörün %7-8 civarında

5 büyümesi beklenmektedir yıllarını kapsayan 5 yıllık planda balıkçılık alanında yeni yatırımlar ve ihracatının iki katına çıkarılması öngörülmektedir. Madencilik Fosfat ağırlıklı olan madencilik sektörü ülkedeki en önemli ekonomik kaynaktır. Fas ABD ve Rusya dan sonra dünyadaki üçüncü büyük fosfat üreticisidir. Maden üretiminin %95 ini fosfat oluşturmakla birlikte ülkede gümüş, çinko, bakır ve kobalt da üretilmektedir. Çin, Hindistan, Fransa ve Belçika, Fas ın en önemli müşterileri arasında yer almaktadır. Fosfat dışı madenlerin kısmen özelleştirilmesi düşünülmektedir. İmalat Sanayi İmalat sanayi GSYİH nın %18 ini oluşturmakta ve bu sektörde toplamın istihdamın %20 si yer almaktadır. Casablanca bu alanda önemli bir merkezdir. Hükümet planlarında; imalat sanayinde faaliyet gösteren bir özel sektör yaratmanın ekonomik büyüme için şart olduğu ifade edilmektedir yılından bu yana çimento, demir, çelik ve petrol rafine tesislerinin belirli bir yüzdesi özelleştirilmiştir yılında yerli ve yabancı yatırımları destekleyen bir yatırım mevzuatı çıkarılmıştır yılları arasında imalat sanayi yıllık ortalama %1,9 oranında büyümüştür. Yüksek katma değerli endüstriler yabancı ortaklıklar şeklinde giderek artmaktadır yılında imalat sanayiinin modernizasyonuna ilişkin bir program uygulanmaya başlanmıştır. Anılan planla orta ve küçük ölçekli işletmelerin 2008 yılına kadar Avrupa standartlarına yükseltilmesi amaçlanmaktadır yılında imalat sanayi içinde yabancı ortaklı şirketlerin oranı %32 olarak saptanmıştır. Yabancı ortaklar arasında; Fransa, İspanya, ABD, Almanya ve Suudi Arabistan ön sıralarda yer almaktadır yılında, Fas ın en önemli Ticari partneri olan AB ekonomisindeki büyümenin yavaşlaması, Fas imalat sanayiini de etkilemiştir de Kimya sanayi üretimi göreli olarak hızlı büyürken; gıda, makina ve elektronik ve tekstil alanındaki üretim artışı önceki yıllara nazaran yavaş seyretmektedir. Gıda İşleme Gıda işleme sanayi ihracat için konserve meyve ve balık iç piyasaya ise un ve bitkisel yağlar arz etmektedir. Bu sektörde yatırım, üretkenlik, ve göreli bir etkinlik eksikliği görülmektedir. Bütün bu faktörler başta AB olmak üzere rekabetçi ortamlara girildiğinde zayıf kalma tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Fas konserve sardalya üretiminin yarısından fazlasını AB ye ihraç ederek pazarın %25 ine hitap etmektedir. AB- Fas Ortaklık Anlaşması Avrupa piyasalarına olan sardalya ihracatını gümrükten muaf olarak artırabilme imkanı da sağlamaktadır. Diğer taraftan tüketicilere sübvansiyonlu şeker teminine ilişkin zorunluluklar nedeni ile şeker sanayinin özelleştirilmesi gecikmektedir. Mevcut 16 şeker fabrikası ve 5 rafineri toplam ton kapasite ile iç talebin yarısını karşılamaktadır. Tekstil Tekstil sektörü ekonomik büyüme içinde önemli bir paya sahiptir. Sektör iplik ve kumaş gibi ithal yarı mamul ve hammaddelerle üretim yapmakta sonra bunların büyük çoğunluğu ihraç edilmektedir.

6 döneminde tekstil ve konfeksiyon sanayi yaklaşık 5 kat büyümüştür yılında toplam ihracatın üçte ikisini tekstil ürünleri oluşturmuştur. Diğer taraftan elyaf, iplik, kumaş ve aksesuarların ithalatı toplam ithalatın %12 sini oluşturmaktadır. Son dönemde daha etkin üreten ve işgücü ve diğer faktör maliyetleri daha düşük olan, Asya kaynaklı rakipler nedeniyle büyüme yavaşlamaktadır. Üreticiler 2005 yılında AB nin Asya ülkelerine uygulamakta olduğu kotaların ve Çok Elyaflılar Anlaşması nın sona erdirilmesinden tedirginlik duymaktadır yılında hükümet ve tekstil üreticileri 2010 yılına kadar ki dönemde sektörün geliştirilmesine yönelik bir çerçeve anlaşması imzalamıştır. Amaç sektörün rekabet gücünün finansal destek, teknik modernizasyon, üretim ve yatırım desteği yoluyla artırılmasıdır. Bu anlaşma yoluyla kişiye iş yaratılması öngörülmüştür. Ayrıca tekstil üreticileri pazar çeşitlendirilmesi, niş piyasalara yeni ürünler üretebilmek için daha fazla yaratıcılık ve aktif bir şekilde yabancı yatırımcı arama konusunda çaba göstereceklerini belirtmişlerdir. İlaçlar ve Kimyasallar Mevcut ilaç üretimi iç talebin %80 ini karşılamaktadır. Kimya sektörünün küçük bir bölümünü oluşturan ilaç üretimi için gerekli hammadde Avrupa dan gelmektedir. Üretimin tamamı lisanslıdır. Libya, Fransa, Cezayir ve Tunus gibi yakın pazarlara ihracat yapılmaktadır. Kimya sanayi fosfatın işlenmesi esasına dayanmaktadır. Fas Dünyadaki en büyük fosforik asit üretici ve ihracatçısıdır. Fosfat kimyasalları sanayi tam kapasiteye yakın çalışmakta fakat üretim ve depolama sorunları yaşamaktadır. Son dönemde üretim ve işleme hacminin artırılması amacıyla Fransa, Belçika, Hindistan ve Pakistanlı ortaklar ile joint venture oluşumuna gidilmektedir. Diğer taraftan, elektrik, elektronik ve mekanik endüstrileri GSYİH içindeki oranları itibarıyla küçük olmakla birlikte artan öneme haizdir. Elektirik elektronik endüstrisi özellikle ihracat için üretim yapmaktadır. Taşıt araçları montaj sanayi ise daha ziyede iç talebi karşılamaya yöneliktir. İnşaat Sektörü İnşaat sektörü son yıllarda hükümetin konut politikası, turizmdeki gelişmeler, yollar, barajlar enerji santralleri gibi alt yapı projeleri sayesinde sürekli büyümektedir. doğrultusunda düzenli bir şekilde artmakla birlikte kentlerde bir konut sorunu bulunmaktadır yılında İnşaat Sektörü altyapı çalışmaları nedeni ile büyük aşama kaydetmiştir. Finansman Sektörü İnterbank döviz piyasası 1996 yılında kurulmuştur. Dirhem in tam konvertibilitesi 1997 yılından bu yana sürekli ertelenmektedir. Ticari bankaların %51 hissesinin Faslılara ait olması gerekmektedir. Mevcut 14 bankanın büyük kısmı Avrupa bankaları ile ortaklık halindedir. En büyük özel banka %32 si yabancı kaynaklı Banque Commercial du Maroc dur. Ayrıca Casablanca Borsası Ortadoğu daki ender yabancı katılımlı borsalardan

7 biridir. AB ile olan Ortaklık Anlaşması ve son dönemde ABD ile imzalan Serbest Ticaret Anlaşması ile birlikte finansman sektöründe de bir canlanma beklenmektedir. Diğer Hizmetler Turizm Turizm ülkenin önemli gelir ve istihdam kaynaklarından biridir. Fransa Almanya, İspanya, İngiltere, italya ve ABD en önemli müşterilerdir. Bu sektörde gelir genel olarak artan bir eğilim içerisindedir. Bu sektöre yabancı yatırımların çekilmesi konusunda hükümet ciddi çalışmalar yürütmektedir. Turizm sektöründe halihazırda Fransız, İngiliz, Suudi, Alman ortak yatırımları bulunmaktadır. Ancak sektör politik krizlerden etkilenmeye açıktır yılında ülkeyi ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre düşüş kaydetmiştir. Bu eğilim 2003 yılında da devam etmiştir. Bunların arasında ülkeyi uzun süreli olarak ziyaret eden ve harcama yapan; Almanya, İngiltere, İtalya, ve ABD den gelen turistler çoğunluğu oluşturmaktadır. Buna karşılık ülkeye Arap ülkelerinden gelen turist sayısında %1,5 lik bir artış olmuştur. Turist sayısındaki azalmanın 11 Eylül olayları ve Casablanca bombalamaları ile doğrudan bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Turist sayısındaki azalmanın yanısıra 4 ve 5 yıldızlı otellerde yatak sayısı da Tunus ile karşılaştırıldığında yarı yarıya daha azdır. Uluslararası ilişkiler ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması: Fas Hükümeti ABD ile serbest ticaret Anlaşması görüşmelerini tamamlamıştır. Bu anlaşama tüm tarım ürünlerini kapsamaktadır. Fas pazarı ABD tarım ürünlerine açılmıştır. Diğer taraftan anlaşmanın iki ülke karşılıklı ticaretine olumlu yönde etkileyeceği özellikle ABD nin teknoloji ve know-how transferi ile Fas iş çevrelerine olumlu katkıda bulunabileceği belirtilmektedir. Bu haliyle Fas, Ürdün den sonra ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olan ikinci Arap ülkesi olmuştur. Bu durum ABD nin Tunus, Fas ve Cezayir den oluşan yaklaşık 73 milyonluk Magrep pazarına olan ilgisinin de bir göstergesi olmaktadır. Ayrıca son dönemde ABD nin bu ülkelerle olan ticareti giderek artmaktadır. İspanya ile ilişkiler: İki ülke arasındaki ilişkiler, İspanya nın Fas anakarasında bulunan üç yerleşim birimi ile ilgili sınır ihlalleri ve Fas tarımsal ürünlerinin İspanya ya girişi sırasında yerel üreticilerin tepkisi ile karşılaşılması gibi durumlarda zaman zaman gerginleşebilmektedir. Bununla birlikte İspanya Kuzey Afrika daki ticari çıkarlarının bir kısmını Cezayir e yönelmiş gözükmektedir. Son dönemde İspanya ve Cezayir bir Dostluk Anlaşması imzalamıştır. Ayrıca iki ülke arasında, mevcut boru hattı Fas tan geçerken, bu kez, Cezayir in kuzeyinden direkt olarak İspanya ya doğal gaz ulaştıran 6 milyar dolarlık bir boru hattı anlaşması imzalanmıştır. Çin ile İlişkiler: 2002 yılının Ağustos ayında Çin Başbakanı Fas ı ziyaret etmiştir. Taraflar 5 tane işbirliği anlaşması imzalamıştır. Fas Çin hammadde ve yarı mamulleri ile Fas ta üretilecek ürünlerin Afrika ya ihraç edilmesini amaçlayan ortak teşebbüsler oluşturulması teklif edilmiştir. Diğer taraftan Çin Fas a Asya pazarlarına girişte kolaylık sağlayacağına dair teklifte bulunmuştur. Çin balıkçılık firmaları Fas ta 720 adet ortak teşebbüs kurmuştur. Çin işadamları aralarında çelik tel, motorsiklet ve giyim üretimi yapan, 5 imalat firması kurmuştur. İkili ticaret dengesi fazlası ile Çin lehinedir. Fas Çin den elektronik eşyalar,

8 makinalar, çay, ve tekstil satın almakta ve Çin e sadece fosfat gübresi ve kobalt cevheri satmaktadır. Rusya ile ilişkiler: İki ülke arasında, Fas Kıralı nın 2002 Ekim ayında Moskova yı ziyareti 1997sırasında aralarında anti terörizmi destekleyen bir stratejik anlaşmanın da olduğu bir dizi anlaşma imzalanmıştır. Ayrıca Fas ın karasularında Rus balıkçıların avlanmasına izin veren bir balıkçılık anlaşması da imzalanmıştır. Bu arada ikili ticaret yıllık 400 milyon dolar civarında ve ¼ oranında Rusya lehine seyretmektedir. DIŞ TİCARET Mal Ticareti (milyon dh) İhracat (fob) İthalat (fob) Denge Kaynak: IMF financial statistics Fas dış ticaret dengesi sürekli yapısal bir açık vermektedir. İhracat, ithalatın 1/3 ü ila 1/2 sini karşılamaktadır. İhracat ithalata nazaran daha yavaş artmaktadır. Fosfat ve fosfat ürünleri ihracatın1/3 ünü oluşturmaktadır. İkinci büyük kategori tekstil ve deri ürünleridir. Balık ve balıkçılık ürünleri ise diğer bir önemli ürün grubudur. İthalat ekonomik büyümeye koşut olarak artmaktadır. Dış Ticaretin Yapısı-2002 İhracat (%) İthalat (%) Gıda, içki, tütün 20,7 11,6 Enerji ürünleri 2,8 15,5 Ham maddeler 9,4 6,9 Yarı mamül maddeler 23,8 22,0 Mamül maddeler Ekipman Tüketim malları Kaynak: Magrip Bankası yıllık Rapor. 43,3 6,5 36,8 44,0 20,1 23,9 Ekonominin liberalleşme çalışmaları 1980 lerin başına kadar gitmektedir yılında yeni bir dış ticaret mevzuatı oluşturulmuştur yılında şeker ve çay üzerindeki devlet tekeli kaldırılmıştır ve 1995 yıllarında gümrük vergileri basitleştirilmiştir. Fas DTÖ nezdinde aktif bir rol oynamaktadır. Halen ülkede uygulanmakta olan korumacı önlemler ve yavaş yürüyen ekonomik serbestleşme süreci DTÖ tarafından zaman zaman eleştirilmektedir yılında öngörülen tarife indirimleri ertelenmiştir. Ancak AB ile olan Ortaklık Anlaşması ve DTÖ Anlaşmalarının bu süreci hızlandırması beklenmektedir.

9 Başlıca Maddeler İtibarıyla İhracat (1000 Dh. fob) Başlıca ihracat Gıda içecek ve tütün: Turunçgiller Taze sebze Konserve balık Taze balık Kabuklu d. ürünleri Kons. Meyve sebze Enerji ve yağlar Hayvansal ve bitkisel kökenli hammaddeler: Mineraller: Fosfat Yarı mamül maddeler: Fosforik asid Gübre Transistörler Tüketim malları: Hazır giyim İç Giyim Ayakkabı , Diğerleri ile birlikte toplam Kaynak: Magrip Bankası yıllık Rapor Başlıca maddeler İtibarıyla İthalat (1000 Dh. cif) Gıda, içecek ve tütün Buğday Arpa Mısır Şeker Süt ürünler Çay Tütün Enerji ve petrol Ham petrol Rafine ürünler Kömür Hammaddeler Bitkisel yağlar Kereste Pamuk ve diğer lifler Sülfür Yarı mamül maddeler

10 Demir-çelik Kimyasallar ve boyalar Plastikler, kağıt ve mukavva Dokuma lifleri Makina ve ekipman Tüketim malları Tekstil Haberleşme malzemesi Taşıtlar Araba parçası İlaç Plastik eşyalar Diğerleri ile birlikte toplam Kaynak: Magrip Bankası yıllık Rapor. Başlıca Ticari Partnerler 2002 İhracat Toplamın % si İthalat Toplamın % si AB: 67,2 AB: 53,0 Fransa 26,7 Fransa 21,0 İspanya 14,4 İspanya 12,7 Almanya 5,5 İngiltere 4,1 İngiltere 8,0 Almanya 5,3 İtalya 5,6 İtalya 6,4 ABD 4,8 ABD 4,6 Hindistan 3,5 Japonya 3,6 Kaynak:The Economist Intelligence Unit,Morocco,Country Profile 2004 Fas dış ticaret gelirlerinin %50 den fazlası AB ülkelerinden elde edilmektedir. AB-Fas Ortaklık Anlaşması 1996 yılında imzalanmıştır. Fransa en önemli ticaret ortağıdır. Ülke ithalat ve ihracatının yaklaşık 1/5 i Fransa ile yapılmaktadır.

11 TÜRKİYE-FAS EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ Yasal Altyapı RG Anlaşma/Protokol İmza Tarihi RG Tarih No su Ticaret Anlaşması Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması Hava Ulaştırması Anlaşması Deniz Ulaştırması Anlaşması Türkiye-Fas Hükümetler Arası Daimi Komisyon Kurulmasına Dair Anlaşma Turizm İşbirliği Anlaşması Gümrüklerarası Karşılıklı İdari ve Teknik Yardım Anlaşması Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması Serbest Ticaret Anlaşması VIII. DÖNEM KEK TOPLANTISI TUTANAĞI Kaynak: DTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğü İkili Ticaret Verileri (1.000 USD) İhracat İthalat Hacim Denge / Kaynak: DTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 1995 yılından bu yana Fas ile olan ticaretimiz Milyon $ arasında seyretmiştir yılında ihracatımızda meydana gelen düşüş, demir ve çelik, kara ulaşım araçları, hububat ihracatımızdaki düşüşten kaynaklanmıştır. Aynı dönemde ithalatımızdaki artış ise, fosfat ve türevleri ithalatının artışından kaynaklanmıştır.

12 İkili Ticarette Başlıca İhraç Maddeleri1 (USD) SITC SİTC ADI Tekstil Elyafi 11,318,531 18,561,736 32,441,707 45,024, Demir ve Çelik 13,303,647 14,378,353 24,130,211 28,516, Kara Ulaşim Araçlari 7,527,007 10,703,706 14,907,244 20,586, Makina ve Cihazlar ,692, Ham Petrolden Ürünler 155, , ,068 12,651, Tekstil Lifleri 2,840,704 2,815,851 4,120,279 6,309, Metal Dişi Mineral Mamuller 1,968,830 3,258,898 4,151,216 6,128, Kauçuk ve Mamulleri 2,843,363 3,831,095 3,585,029 5,428, Metallerden Nihai Ürünler 1,450,717 3,120,079 4,921,898 5,206, Plastik Ve Mamulleri 1,740,979 1,806,242 2,908,017 4,321,785 7 Kahve,Çay,Baharat 719, ,467 2,186,077 3,850, Bitkisel Yağlar 2,305, ,008 3,071, Uçucu Yağlar, 1,895,792 1,968,187 5,104,138 3,057,516 4 Hububat Ve Mamulleri 4,750,773 14,104,906 5,833,998 2,684, Çeşitli Mamul Eşya 945, ,834 1,010,828 2,394, Mobilyalar 436, ,123 1,309,991 1,350, Kağit-Karton 676, , ,897 1,282, Demir Dişi Metaller,Mamulleri 691, , , , Gübre Ham Maddeleri 454, , , ,228 6 Tabii Bal,Şeker,Şekerli Meyvalar 1,084,854 1,114,164 1,125, , Giyim Eşyasi Ve Aksesuarlari 102, , , , Tütün Ve Mamulleri 475,252 1,341, ,936 5 Sebzeler,Meyvalar 1,061,089 1,020, , ,439 9 Mayalar 269, , , , Sihhi Tesisat 118, , , ,033 Kaynak: DTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğü İkili Ticarette Başlıca İthal Maddeleri (USD) SITC SİTC ADI Anorganik Kimyasallar, 35,845,651 15,164,767 25,559,058 36,987, Elektrikli Makina ve Cihazlar 5,911,183 4,270,982 8,068,579 8,799, Odun Hamuru 15,362,677 4,737,227 11,967,521 8,020, Gübreler 3,587,824 12,593,209 7,390, Demir Dişi Metaller,Mamulleri 7,737,800 4,595,312 4,498,040 4,158, Giyim Eşyasi ve Aksesuarlari 490,259 1,272,353 1,956,822 4,084, Metal Cevherleri 142, ,250 3,819, Hazir Deriler,Postlar 3,249,725 1,356,111 2,194,200 1,286, Kara Ulaşim Araçlari 147, , , , Ayakkabilar 155,779 49,269 27, , Metal Dişi Mineral Mamuller 367,411 85, , , Çeşitli Mamul Eşya 60,919 64, , , Baharat , , Tekstil Elyafi 78, , , , Kauçuk 351, , , , Gübre Ham Maddeleri 1,378,009 10,538 22,221 2, Yemler 0 1,271,011 50, Deri,Kösele,Ham Post 183, Demir Ve Çelik 1,255, Kaynak: DTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

13 DİĞER KONULAR Eximbank Kredileri Fas a yapılacak ihracata, Eximbank ın aracılık etmekte olduğu İslam Kalkınma Bankası bünyesindeki finansman programlarından Orta Vadeli Ticaretin Finansmanı Fonu ve Eximbank kısa vadeli ihracat kredi sigortası programı kapsamında finansman desteği sağlanmaktadır. Hava Ulaştırması Türkiye ile Fas arasında 24 Eylül 1985 tarihinde imzalanan ikili Hava Ulaştırması Anlaşması mevcuttur. Sözkonusu Anlaşma ile THY için Kazablanka, Fas Kraliyet Havayolları (Royal Air Maroc) için ise İstanbul iniş noktası olarak belirlenmiştir. Fas Kraliyet Havayolları, mevcut anlaşma çerçevesinde, halihazırda kış tarife dönemlerinde haftada bir, yaz tarife dönemlerinde ise haftada iki kez Türkiye ye yönelik sefer uygulamakta idi, ancak son dönemde bu seferler kaldırılmıştır. THY, ülkemiz ile Fas arasında tarifeli sefer icrasını gerektirecek tüm yıl bazına yayılmış bir yolcu potansiyeli bulunmaması nedeniyle, yakın vadede Fas a sefer düzenlemeyi planlamamaktadır. Deniz Ulaştırması T.C. Hükümeti ile Fas Krallığı arasında denizcilik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 26 Mart 1987 tarihinde Türkiye-Fas Deniz Ulaştırması Anlaşması imzalanmıştır. Sözkonusu Denizcilik Anlaşması ile aynı tarihte imzalanan müzakere tutanağının ilgili hükümleri çerçevesinde, Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Fas Milli Denizcilik Şirketi COMANAV arasında Amerika dan Fas limanlarına yönelik yüklerin Deniz Nakliyatı T.A.Ş. gemileri ile taşınması için bir Taşımacılık Anlaşması imzalanmıştır. Fas a yapılan deniz taşımacılığı, hali hazırda Deniz Nakliyatı T.A.Ş. nin gerek tramp olarak gerekse Akdeniz ve Kontinant gibi muntazam hatlarda çalışan gemileri, diğer Kuzey Afrika limanlarında olduğu gibi Fas limanlarına da yeterli ve uygun miktarda yük çıktıkça uğrak yapmaktadırlar. Öte yandan, Fas ile, gemi inşa, bakım-onarım gemi sökümü, makine teçhizat konularında işbirliğine gidilebileceği hususu değerlendirilmektedir. İş Konseyi Türk-Fas İş Konseyi, Türk-Kuzey Afrika İş Konseyi bünyesinde 1990 yılında kurulmuştur. Konseyin son ortak toplantısı Türk-Fas KEK Toplantısı bünyesinde Ekim 2000 tarihinde Kazablanka da gerçekleştirilmiştir. Türk-Fas İş Konseyi nin son Ortak Toplantısı 8 Nisan 2004 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilmiştir.

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Kuzey Afrika da yer alan ülkenin Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz e kıyısı bulunmaktadır. Fas, Cezayir ve Batı Sahra arasında yer almaktadır. Siyasi ve İdari Yapı Fas 1956

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum YUNANİSTAN 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik Yapısı Azınlıklar Helenik Cumhuriyet Yunanca 10,9 milyon Toplam 131

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ YURTDIŞINDA TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM OLANAKLARI MISIR NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER TARIM SEKTÖRÜNE

Detaylı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İSVEÇ ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İSVEÇ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ Hazırlayan Yusuf TÜRKOĞLU Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı Sanayi Dairesi Şubat 2009 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Hazırlayan : İsmail Erkan SARISAÇLI Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BOSNA HERSEK Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE BÖLÜMÜ OCAK 2012 FATİH SARIKAYA ÜLKE KİMLİĞİ Resmi Adı: Sırbistan SIRBİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Yönetim Biçimi: Demokratik Cumhuriyet Devlet Başkanı:

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER, 2004 Yüzölçümü 69 700 km² Dil Gürcüce %71 (resmi), Azeri %6, Ermenice %7, Rusça %9, diğer %7 Nüfus 4,32 milyon (tahmini) Başkent Tiflis Başlıca

Detaylı

Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos

Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos YUNANİSTAN Ekim 2011 Resmi adı: Helenik Cumhuriyeti Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Atina Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos İdari yapı: 13 Bölge, 1 Özerk Bölge Komşuları: Türkiye, Arnavutluk,

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin 1 ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Ülke Profili Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin Kişi Başına : 8.625 $ (2011) (sagp) Düşen Milli Gelir Büyüme : %9,2 (2011)

Detaylı

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 0 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO 1. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 2 2. UKRAYNA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU 3 3. UKRAYNA NIN DIŞ TİCARETİ 4 4. SANAYİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLER İHRAÇ

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE MAYIS 2014 1 ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÜLKE KİMLİGİ Resmi Adı: Yönetim Biçimi: Cumhurbaşkanı: Başbakan: Başkent: Özbekistan Cumhuriyeti Başkanlık Tipi Cumhuriyet İslam Kerimov

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MÜSİAD Ticaret Heyeti Programı T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Himayelerinde 16-18 Şubat 2014 - Macaristan Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Kaynak: The

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU

HOLLANDA ÜLKE RAPORU HOLLANDA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mevlüt Tuğrul GÖRGÜN Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ HOLLANDA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel

Detaylı