yürüyemezlik 1.dışa çekim 2.uzaklaştırma 1.dışaçeken 2. uzaklaştırıcı 1.sapmış 2. normal dışı göz kapağı yokluğu 1. düşürtücü 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yürüyemezlik 1.dışa çekim 2.uzaklaştırma 1.dışaçeken 2. uzaklaştırıcı 1.sapmış 2. normal dışı göz kapağı yokluğu 1. düşürtücü 2."

Transkript

1 abazi abdomen abdominal abdominokardiyak refleks abdüksiyon abdüktör aberan aberasyon ablaktasyon ablasyon ablatio placenta ablefaron abondan abortif abortus abortus imminens abortus insipiens abraki abraziv abrazyon absans nöbeti absolü absolü refrakter periyot absorban absorpsiyon abstinans abstinans sendromu adaktili adale adamantin adaptasyon adaptif adaptör addüksiyon addüktör adenalji adenektomi adenit adenohipofiz adenoit adenokarsinom adenom adenomatöz adenomegali adenomiyom adenomiyoz adenomiyozis uteri adenopati adenosarkom yürüyemezlik karın karın karın-yürek tepkesi 1.dışa çekim 2.uzaklaştırma 1.dışaçeken 2. uzaklaştırıcı 1.sapmış 2. normal dışı sapma sütten kesilme yok edim erken döleşi ayrılması göz kapağı yokluğu aşırı 1. düşürtücü 2.tamamlanamamış düşük düşük tehdidi kaçınılmaz düşük kolsuzluk sıyırıcı sıyrık dalma nöbeti tam, mutlak mutlak duyarsız dönem 1. soğuran 2. emici 1. soğurma 2. emilim yoksunluk yoksunluk belirgisi parmaksızlık kas mine 1.uyum 2.uyarlama uyarlayıcı uyargaç 1. içe çekim 2.yaklaştırma 1. içeçeken 2. yaklaştırıcı bez ağrısı bez çıkartılması akkan beze yangısı ön hipofiz geniz eti kötücül bez uru iyicil bez uru bez urumsu bez büyümesi bez-kas uru bez-kas uruna ilişkin döl yatağı kası iyicil uru beze hastalığı

2 adermi adeziv adezyon adinami adipoz adipöz doku aditif etki adiyadokokinezi adjuvan adneks adneksal adneksektomi adneksit adneksum adölesan adölesans adrenal adrenarş adrenerjik adsorban adsorpsiyon adventisya advers aerobik aerofaji aerop aerosol afaji afaki afazi afebril aferent aferez afetal afinite afokal afoni aft afterload agalakti agastri agenezi aglosi aglütinasyon agnati agonadizm agoni agonist agrafi derisizlik yapışkan yapışma devinimsizlik yağ doku yağ dokusu katma etki ardışık devinimsizlik arttırgan ek adneks yangısı ergen ergenlik böbrek üstü bezi ergenlik başlangıcı yüzergen yüzerme 1. dış katman 2. dış zar 1.ters 2.istenmeyen 1.oksijenli 2. oksijensever hava yutma oksijensever püskürtü yutamamazlık merceksizlik lisan yitimi ateşsiz getirgen ayırseç dölütsüz çekim gücü odaksız ses yitimi artyük 1.süt yokluğu 2.süt gelmemesi mide yokluğu doğuştan yokluk dil yokluğu kümeleşim çene yokluğu cinsiyet bezleri yokluğu can çekişme etkidaş yazma yitimi

3 agregan agregasyon agregat agresif agrometre aguzi ajan ajitasyon ajitatör ajite akantom akantosit akolik akomodasyon akromatopsi aksis aksiyon potansiyeli akustik albino alopesi amastik ambivalant amnezi amniyon amorf anaerobik anaerop anastomoz anatomi androit androjenik androjenizasyon andropoz anekdot anembriyonik anemi anemik anensefali anerji anerjik anestezi anevrizma angaje angajman angulus angülasyon angüler anhidroz ani bebek ölümü sendromu yığıştırıcı yığışım yığışan saldırgan yığışımölçer tat duymazlık 1. etken 2.ilaç 3.araç 1.huzursuzluk 2.çalkalama 1.huzur bozucu 2.çalkalayıcı huzursuz tırtıklı alyuvar ödsüz uyum renk körlüğü ikinci omur eylem gizil gücü sessel akşın kellik memesiz ikircikli bellek yitimi dölzarı, gebelik iç zarı biçimsiz 1.oksijensiz 2. oksijensevmez oksijensevmez ağızlaştırma 1.yapı bilimi 2. yapı eril erilleştirici erilleşme, erilleştirme er yaş dönümü kısa öykü oğulcuksuz kansızlık kansız beyin yokluğu 1. enerji yokluğu 2. antijene duyarsızlık duyarsız duyu yitimi balonlaşma yerleşmiş yerleşme, girme 1.açı 2.köşe açılanma açısal 1.tersiz 2.susuz beşik ölümü belirgesi

4 animasyon aniridi anizokori anizositoz anjin anjina pektoris anjiyogenez anjiyografi anjiyokardiyografi anjiyonörotik ödem anjiyoödem anjiyoplasti anjiyoskopi anjiyozom ankiloblefaron ankiloglosi ankilostoma ankiloz anksiyete anoftalmi anoksi anomali anonişi anoreksiya anormal anormallik anorşi anot anovülasyon anozmi anöployidi anöployit ans anstabil antagonist antagonizma antasit antefleks antefleksiyon antegrat antemortem antenatal anteriyor anteroinferiyor anterolateral anteroposteriyor anterosuperiyor anteversiyon antevert canlandırma iris yokluğu gözbebeği eşitsizliği alyuvar eşitsizliği boğak göğüs ağrısı damar oluşumu damar görüntüleme damar- yürek görüntülemesi dev ödem dev ödem damar açımı damar gözlemi damar bölge gözkapağı yapışıklığı dil yapışıklığı kancalı kurt donuk eklem kaygı göz yokluğu oksijensizlik sapaklık tırnak yokluğu yiyesizlik olağandışı, doğal olmayan olağandışılık testis yokluğu artı uç yumurtlamazlık koku alamama 1.kıvrım 2.kangal kararsız karşıt etkin karşıt etkinlik asit giderici öne bükük öne bükülüm öne doğru ölüm öncesi doğum öncesi ön ön aşağı ön dışyan ön arka ön yukarı öne devrilme öne devrik

5 antiagregan antidepresan antidiyabetik antidiyareik antidot antiemetik antienfektif antienflamatuvar antihipertansif antikoagülan antikonvülsif antiparazit antiperistaltizm antipiretik antiproliferatif antiseptik antraks antropoit anüler anülosit anülüs anüri anüs aort aorta aortik rut apandis apandisit aparat aparey apati apeks apertura apiretik aplastik aplazi aplazik aplikasyon apne apodi aponevroz apopleksi apoptoz apraksi apse araknodaktili araknoit arefleksi areola yığışımönler çökkünlük giderici şekerdüşürür sürgünkeser 1. zıt ilaç 2. ağuönler kusmaönler bulaşkesen yangıgiderir tansiyondüşürür pıhtıönler nöbetkeser asalaksavar tersine itici kasılma ateşdüşürür çoğalımönler mikropkıran şarbon insansı halka biçimi halka alyuvar halka idrar yokluğu büzük, makat ana atardamar ana atardamar aort kökü 1.ek 2.ek boşluk 3.körbağırsak eki körbağırsak eki yangısı aygıt aygıt kayıtsızlık tepe açıklık ateş yapmayan gelişmemiş gelişmezlik aplastik yüzeysel uygulama soluk durması ayak yokluğu akzar kanagan programlanmış göze ölümü edimsizlik irin yuvası örümcek parmak örümceksi tepkesizlik meme aylası

6 aritmi arkuat uterus arkus arrest artefakt arter arteriyol artifisiyel artikülasyon artralji artrit artrodez artrosentez artroz asakri asandan asefali aseksüalite asemptomatik asenkron asetabulum asfiksi asidoz asiklik asimilasyon asinerji asisti asit asiyanotik askaris aspirasyon aspiratör aspleni asplenik assit asteni astenik astenozoospermi asterni astım astigmatizm astomi aşeli aşili ataksi atelektazi ateli atenüasyon ateroskleroz dizem düzensizliği yaysı dölyatağı 1.kavis 2.kemer durma 1.görüntübozan 2.katışkı atardamar atardamarcık yapay 1.eklemleme, eklem 2. boğumlanma eklem ağrısı eklem yangısı eklem kaynaştırma eklem sıvısı örneklemesi eklem kireçlenmesi sağrı kemiği yokluğu çıkan başsızlık cinsel istek yokluğu belirtisiz eşzamanlı olmayan dibek havasız kalma 1.döngüsüz, 2. döngüsü düzensiz 1. özümleme 2.benzeşim eş etkimesizlik idrar torbası yokluğu morarmamış yuvarlak bağırsak solucanı emme, somurma emmeç dalak yokluğu dalaksız karında sıvı birikimi güç yitimi gücü yitik ergöze zayıflığı iman tahtası yokluğu yelpik ağız yokluğu dudak yokluğu mide salgısı yokluğu sarsaklama akciğer büzüşmesi meme başı yokluğu 1.zayıflama 2.azalma damar sertliği

7 atipik atlas atoni atravmatik atrezi atrezik atriyal atriyal situs atriyoventriküler atriyum atrofi atrofik aura avasküler avitaminoz azospermi bakterisit bakteriüri bakteriyoloji bakteriyostatik balans balotman bandaj bant bar bariyer barorefleks baroreseptör barotravma batın baypas baz bazal baziler bazofilik stipling benign bezoar bifazik bifit bifokal bifürkasyon bigemine bikornis bikornuat uterus biküspidasyon biküspit bilateral biliyer atrezi bimodal örnek dışı birinci omur gerim yitimi örselemeyen kapalılık kapalı kulakçığa ait kulakçık konumu kulakçık-karıncık kulakçık körelme körelmiş öncül belirti damarsız vitamin eksikliği ergöze yokluğu bakterikıran bakterili idrar bakteri bilimi bakterisavar denge bıngıldama sargı şerit çubuk engel basınç tepkesi basınç almacı basınçla örselenme karın köprüleme alkali 1. temel 2.alt temel mavi noktalanma iyicil topak iki devreli ayrık iki odaklı 1.çatal 2.çatallanma 1.ikiye bir, 2.ikiz iki boynuzlu iki boynuzlu dölyatağı ikili yapraklanma iki yaprakçıklı iki yanlı ödyolu yokluğu iki kalıplı

8 bipariyetal çap biplan bipolar biseksüalite bisitopeni bistüri bivalan biyopsi blastokist blastomer blefarit blefarospazm blok,-u blokaj bloke bloker bolus BOS botriyoit bradikardi bradikinezi bradipne brakidaktili brakisefal brakiterapi branş breath-holding bregma brit bronş bronşektazi bronşiyektazi bronşiyol bruselloz buftalmus bukkal bulbus bulimi bursa check up cihaz cinsel istismar clubfoot cross cross-match crossover cuff cut off value çekap yanal çap iki düzlemli iki kutuplu çift cinsellik çift göze azlığı neşter iki değerlikli parça alımı gözkapağı yangısı gözkapağı kasılımı 1.engel 2.kalıp 3.durma engel, engelleme engellenmiş engelleyici bol veriş beyin omurilik sıvısı salkımsı yavaş vuru yavaş devinim yavaş solunum kısa parmaklılık kısa kafa içışın tedavisi dal 1.katılma nöbeti, uğunmak 2.soluk tutma büyük bıngıldak, ön bıngıldak yapışıklık soluk borucuğu bronşiyektazi soluk borucuğu genişlemesi soluk borucuğu dalı peynir hastalığı öküzgözü avurttan, yanaktan 1.soğancık 2.omurilik soğanı 3.yumru tıkınçıkar kese çekap aygıt cinsel sömürme içe çarpık ayak çapraz çapraz eşleştirme çaprazlama 1.balon 2. kılıf 3.manşon kesim değeri tambakı

9 çekum dakriyosistit dakrosit dansite dansitometre data de novo debilite debridman debris debulking dedektör defekasyon defekt defektif defeminizasyon deferens defeyans defibrilasyon defibrilatör defibrinasyon defisit defleksiyon deflorasyon deformasyon deformite degradasyon dehidratasyon dehisans dejenerasyon dejeneratif dejenere dekalsifikasyon dekat dekolman dekompansasyon dekompanse dekompresyon dekreşendo dekstrokardi dekübitus dekübitus ülseri delesyon deliriyum demans demarkasyon demografik demonstrasyon demonstratif körbağırsak gözyaşı kesesi yangısı gözyaşı damlası 1.yoğunluk 2.birim yoğunluk yoğunlukölçer veri 1. yeni 2.yeniden 1.düşkünlük 2. geri zekâlılık ölüdoku temizliği döküntü 1. kütle küçültme 2. hacim küçültme ararbulur dışkılama 1.eksiklik 2. kusur kusurlu dişiliksizleşme götürgen bayınma fibrinsizleşme 1.eksiklik, 2.fark hareket sapması kızlık zarı yırtılması 1.biçimsizlik 2.biçimsizleşme biçim bozukluğu 1.bozunma 2.yıkım su kaybı ayrılma (doku) 1.yozlaşma 2.bozunma 1.yozlaştırıcı 2.bozunduran yoz kireçsizleşme onyıl ayrılma 1.dengelenememe 2.ödünlenememe 1.dengelenememiş 2.ödünlenememiş basınç giderme giderek azalan sağda yürek yatar durum 1.bası yarası 2.yatak yarası 1.silinme 2. yitim çıldırma bunama ayrım çizgisi nüfus bilimsel gösterme, görsel anlatım tanıtıcı

10 denatürasyon denatüre denervasyon deontoloji departman depilasyon deplesyon depolarizasyon depresan depresif depresyon deri layşmanyazı derivasyon derivatif derm dermatom dermis desandan deselerasyon desensitizasyon desidua deskuamasyon destrüksiyon destrüktif deşarj detay determinan determinasyon detoksifikasyon detorsiyon deviyasyon dezenfeksiyon dezenfektan dezoryantasyon diabetes insipidus diabetes mellitus didelfis diensefalon difazik diferansiyasyon diferansiye difüz difüzyon dijital dijiti minimi dilatasyon dilatatör dilate dilatör bozunma bozunmuş sinirsizleşme meslek ahlakı 1.anabilim dalı 2.bölüm 3.daire kıl dökme 1.tükenme 2.azalma kutupsuzlaşma 1.baskılayıcı 2. çökkünleştirici çökkün 1.çökkünlük 2.çökme şark çıbanı 1. derivasyon 2. türev türemiş 1.deri 2.katman 3.yaprak 1.köksel duyu kuşağı 2. derisıyıran alt deri katmanı inen yavaşlama duyarsızlaştırma dökülme yıkım yıkıcı boşalım ayrıntı belirleyici belirleme ağusuzlaştırma burulum açma sapma mikropsuzlaştırma mikropsavan yönelim kaybı şekersiz şeker hastalığı şeker hastalığı çift dölyatağı arabeyin iki devreli farklılaşma farklılaşmış yaygın 1.geçiş 2.yayılım 1.sayısal 2.parmakla serçe parmak genişleme genişleten genişlemiş genişleten (isim)

11 dilüsyon dinamik dipleji diplopi dipolar direksiyonel direkt disdiyadokokinezi disekan diseksiyon diseminasyon disfaji disfazi disfoni disfonksiyon disgerminom diskinezi diskordan diskordans diskrazi diskret diskriminan disleksi dislipidemi dislokasyon dismenore dismetri dismorfik dismorfoloji disosiyasyon disparöni dispepsi dispersiyon displastik displazi dispne dispozıbıl disproporsiyon disrafi disritmi dissemine intravasküler koagülasyon distal distansiyon distoni distorsiyon distosi distres distrofi diüretik seyreltme devingen üst yarı felci çift görme iki kutuplu yönlendirilmiş doğrudan ardışık zıt devinim bozukluğu dilinik 1. kesayır 2. dilinme 1.serpilme 2.yayılma yutma güçlüğü konuşma bozukluğu ses bozukluğu işlev bozukluğu devinim bozukluğu uyumsuz uyumsuzluk bozukluk ayrı, farklı ayırt edici okuma bozukluğu yerinden çıkma ağrılı âdet kestirim bozukluğu bozuk biçimli biçim bozukluğu bilimi 1.ayrışma 2.uyumsuzluk 3.çözülme ağrılı cinsel ilişki hazımsızlık dağılım gelişimi bozuk yoz gelişim nefes darlığı kullanat orantısızlık bitişim bozukluğu dizem bozukluğu yaygın damariçi pıhtılaşma başlangıca uzak 1.gerginlik 2.şişkinlik gerim bozukluğu 1. burkulma 2.çarpıtma 3.burulma zor doğum sıkıntı yoz gelişme idrarsöker

12 diürez divalan divertikül diyabet diyabetik diyafiz diyaforez diyafragma diyafram diyagnostik diyagonal diyagram diyaliz diyalizat diyaper dermatiti diyare diyastaz diyastol diyastolik basınç diyatermi diyatez diyet diyetetik diyetisyen dizanteri dizartri dizigotik dizüri doktor dolor dom dominans dominant dominant folikül donasyon donör dorsal dorsifleksiyon dorsofleksiyon dorso-lomber dorsum downregulation downstream doz dozaj dozimetre drape dren drenaj idrar sökümü iki değerli cepçik şeker hastalığı şeker hastası anagövde terleme diyafram böleç tanısal köşegen çizge süzdürüm süzdürüm sıvısı altbezi deri yangısı ishal 1. yavaş doluş 2.ayrılım yürek kası gevşemesi gevşeme basıncı ısı uygulaması yatkınlık beslenme beslenme bilgisi beslenme uzmanı kanlı ishal söyleyiş bozukluğu ikicil döllenimli 1. ağrılı işeme 2.işeme güçlüğü sagun ağrı kubbe baskınlık baskın baskın folikül 1.bağış 2.bağışlama 1.verici 2.bağışçı 1.sırt 2.arka ekstansiyon ekstansiyon sırt-bel 1.sırt 2.arka azalarak düzenlenme aşağı akış düze dozlama ışınölçer cerrahi örtü akıtaç 1.boşaltma 2.akaçlama

13 drug eluting stent dry tap dual duble duktus duodenum duplikasyon efasman efektif eferent efervesan efor efüzyon ego egofoni egoist egosantrik egzantem egzantem subitum egzantrik egzersiz egzofori egzoftalmi egzojen egzokrin egzositoz egzoterik egzotoksin egzotropi ejakülasyon ejakülat ejakülatuvar ejeksiyon ejeksiyon fraksiyonu ekarte etme ekartör ekilibriyum ekimotik ekimoz ekip ekipman ekivalan eklampsi eko ekojen ekojenite ekolali eksaserbasyon eksen ilaçsalar kafes kuru ilik ikili çift kanal onikiparmak bağırsağı ikileşme silinme etkili götürgen köpüren çaba 1.sıvı birikimi 2.sızışma ben keçi sesi bencil ben merkezli deri döküntüsü beşinci hastalık 1. sıra dışı 2. merkez dışı alıştırma gizli dışa şaşılık börtlek göz dış kaynaklı dış salgı göze dışına atma dışsal dış ağu dışa şaşılık ersuyu atımı atmık (isim) atmık (sıfat) fırlatma fırlatma yüzdesi 1. dışlama 2. ayırma ayırgaç denge morartan morartı takım donanım eşdeğerlik gebelikbastı yankı yankı veren yankısallık yankılama alevlenme ikinci omur

14 eksfoliyatif ekshalasyon eksitabilite eksitasyon eksitus eksizyon ekskresyon ekspansiyon ekspektoran ekspektorasyon eksperimental ekspirasyon ekspiriyum eksplorasyon eksploratuvar ekspozisyon ekspresyon ekspulsiyon ekstansif ekstansiyon ekstansör eksteriyor eksternal ekstirpasyon ekstrakorporal ekstraksiyon ekstraktör ekstramedüler ekstramüral ekstranodal ekstraselüler ekstrasistol ekstravasküler ekstravazasyon ekstraversiyon ekstravert ekstre ekstrem ekstremite ekstrensek ekstübasyon eksüda eksüdasyon ektoderm ektopi ektopik ektopik gebelik ektropiyon elastik soyulgan solukla verme uyarılabilirlik uyarma ölüm kesip çıkarma boşaltım 1.genişleme 2.çoğalma balgamsöktürür balgam çıkarma deneysel soluk verme solukverim 1. açincele 2. inceleme 1.inceleyici 2.gözden geçirici sergileme, sergi 1.dışa vurum 2. ifade 3.anlatım dışa atım kapsamlı 1. gerilme 2.uzama 3.doğrulma 4.genişleme 5.yayılma 1. geren 2.uzatan 3.doğrultan dış bölüm 1. dış 2.dışarlı tümüyle çıkarım beden dışı 1.çekçıkar 2. özütleme çekçıkarır ilik dışı duvar dışı düğüm dışı göze dışı erken vuru damar dışı 1.damar dışına sızım 2.dışa sızım dışa dönüklük dışa dönük özüt aşırı, uç 1.üye 2.uzantı 3.taraf dışsal boru çıkarımı yangı sıvısı yangı sıvı sızımı dış katman, dış yaprak yerdışılık yerdışı dış gebelik dışa dönme, dışa katlanım esnek

15 elastisite elefantiyazis elektif elektriksel alternans elektroensefalogram elektrofizyoloji elektrokardiyogram elektrokoter elektrokoterizasyon elektromiyogram elektroversiyon elevasyon elevatör eliminasyon elipsoit eliptosit elongasyon emboli embolizasyon embriyo embriyoblast embriyogenez embriyoloji embriyolojist embriyon kesesi embriyopati embriyotoksisite emesis emesis gravidarum emetik emisyon emosyon emosyonel empati empedans empotans emülsiyon endeks endemi endemik endikasyon endirekt endoderm endojen endokardit endokart endokrinoloji endometrit endometriyom esneklik fil hastalığı 1.seçmeli 2. istemli elektriksel değişim beyin çizgesi yürek çizgesi elektrikle dağlayıcı elektrikle dağlama kas çizgesi elektrikle düzeltme 1.yükselme 2. kaldırma 1.yükselteç 2.kaldıraç 1. eleme 2.çıkartım 3.seçat oval yumurtamsı alyuvar uzama tıkaç 1.tıkaçlama 2.tıkaçlanma öndölüt, dölcük, oğulcuk öndölüt gelişmesi döl bilimi döl bilimci öndölüt kesesi öndölüt bozukluğu öndölüt ağulanması kusma gebelik kusması kusturucu 1.dışa yayım, 2.dışa atım duygu duygusal duygudaşlık özdirenç cinsel yetersizlik sıvı asıltı indeks yöresel hastalık yöresel 1.kullanım alanı 2.gereklilik dolaylı iç katman, iç yaprak iç kaynaklı yürek içi katman yangısı yürek iç katmanı hormon bilimi dölyatağı iç katman yangısı çikolata kisti

16 endometriyum endoserviks endoservisit endoskop endoskopi endotermik endotoksin end-point endüksiyon endürasyon enfarktüs enfeksiyon enfeksiyöz enfekte enfestasyon enflamasyon enflamatuvar enflüanza enfraruj engraftman enjeksiyon enjektör enkoprezis enoftalmi ensefalit enstrüman enstrümantasyon entegrasyon enteral enternasyonal ünite enterosel entoksikasyon entolerans entomoloji entrensek entübasyon enürez epanşman epidemi epidemiyoloji epiderm epidural epifiz epigastriyum epikriz epilasyon epilepsi epileptiform epistaksis dölyatağı iç katmanı dölboynu içi dölboynu iç yangısı içgöreç içbakı, içgöreçleme ısıalan içağu son nokta 1.başlatma 2.tetikleme 3.uyarma sertleşme, sertlik yürek krizi bulaşma, bulaşı bulaşıcı bulaşmış asalak bulaşısı yangı yangılı grip kızıl ötesi 1.yama tutma 2.yamala(n)ma iğne yapma şırınga, iğne dışkı kaçırma içlek göz beyin yangısı 1.alet 2.araç aletli çalışma bütünleşme bağırsak yoluyla uluslararası birim bağırsak fıtığı ağulanma tahammülsüzlük, dözümsüzlük böcek bilimi 1.içsel 2.içrek boru yerleştirme idrar kaçırma sıvı toplanması salgın 1. sağlık araştırma bilimi 2.yaygın hastalık bilimi üst deri dura üstü 1.kemikleşme katmanı 2.melatoninsalar bez üst orta karın çıkış özeti kılsızlaştırma sara, tutarga tutarıksı burun kanaması

17 epitelyum epizot epizyotomi eradikasyon ereksiyon erektil ergometre ergometri eritem eritematöz eritroblast eritropoez eritrosit eritrosit sedimantasyon hızı eritrositoz erizipel erotik eroziv erozyon erüpsiyon esansiyel ESR etik etimoloji etiyoloji etiyolojik etmoit etnik evantrasyon evolüsyon ex vivo excursion fagosit fagositoz falanks Fallop tüpü fallus familyal fantom farenjit farenks farmakoloji farmakovijilans fasikül fasikülasyon fasiyal fasiyal paralizi fasya fatal epitel atak doğum kesisi kökünü kazıma sertleşme sertleşebilen işölçer işölçüm kızartı kızarık öncül alyuvar alyuvar yapımı alyuvar alyuvar çökme hızı alyuvar artışı yılancık cinsel uyarıcı aşındırıcı aşınma deri döküntüsü 1.temel 2.nedeni bilinmeyen alyuvar çökme hızı 1.töre bilimi 2. törel köken bilimi 1.neden 2.neden bilimi nedensel kalbur (kemik) budunsal karın dışına çıkma evrim canlı dışı 1. açılma 2. gezinim yutargöze göze yutumu parmak kemiği dölyatağı tüpü erkeklik organı ailevi hayalet yutak yangısı yutak ilaç bilimi ilaç izleme demetcik seyirme yüz yüz felci akzar ölümcül

18 fatalite favizm faz fazik febril febril konvülsiyon feçes fekal fekundabilite fekundite feminen feminite feminizasyon femur fenestrasyon fenomen fenotip fenotipik fermantasyon ferment fern testi fertil fertilite fertilizasyon fetal fetoskop fetoskopi fetüs fiber fibril fibrilasyon fibrin fibrinoliz fibrom fibrotik fibröz fibula fiks split fiksasyon filament filiform filtrasyon filtrat filtre fimbriya fimozis fissür fistül fitobezoar öldürücülük bakla ağulanması evre evreli ateşli ateşli havale dışkı dışkısal gebe kalabilirlik gebe kalabilme dişil dişilik dişileşme uyluk kemiği pencereleme görüngü soyserim soyserimsel mayalanma maya eğrelti otu testi döllenebilen, dölleyebilen döllenebilirlik, dölleyebilirlik döllenme, dölletme dölütsel dölüt içgöreci dölüt içgörümü dölüt lif lifçik 1.çırpınım 2.ince titreşim pıhtı lifi pıhtı lifi erimesi iğ göze uru bağsılaşmış bağsılaşmış kamış kemiği 1.sabit ayrılma, 2.sabit çiftlenme 1. sabitlenme 2. saplantı iğcik 1. ipliksi 2.zayıf 1. süzme 2. süzülme süzüntü süzgeç saçak bitiklik çatlak 1. akarca 2. sapak bağlantı lif yumağı

19 fizyoloji fizyon fizyopatoloji flatter flebolit flebotomi flegmon fleksibil fleksibilite fleksiyon fleksör fleksura flep floppy infant flovmetre flovsitometre flovsitometri flu flüktüan flüktüasyon fobi fokal fokomeli fokus folikül fonksiyon fonksiyonel fonofobi fontanel fontikül foramen form formasyon formülasyon forniks forseps fossa fotofobi fototerapi fragman fragmantasyon frajil frajilite fraksiyon fraktür frekans fremitus friksiyon fronkül işlev bilimi bölünme, çoğalma işlev bozukluk bilimi toplardamar taşı toplardamar kesisi bağ doku yangısı bükülgen 1.bükülgenlik 2.esneklik 1. bükülme 2. bükme bükücü, eğici büküntü 1. saplı doku 2.kanatçık gevşek bebek akışölçer akan gözeölçer akan göze ölçümü 1.bulanık 2.grip dalgalı 1.dalgalanma 2.dalga duyumu korku odaksal fok üyeli odak kesecik işlev işlevsel ses korkusu bıngıldak bıngıldak delik biçim 1.biçimlenme 2.oluşum 1.biçimlendirme 2.bileşim 3.bileşimleme 1.kemersi yapı 2.çıkmaz 3.katlantı tutçek çukur ışık korkusu ışık tedavisi parça parçalanma kırılgan kırılganlık 1.parça, 2.bölüm, 3.kesim kırık sıklık ele gelen titreşim sürtünme kan çıbanı

20 frontal frotman fulminan fundus fungus furonkül furşet füziform füzyon gaita galaktore galo ritmi gamet gangliyon garguyman gastralji gastrit gastroenterit gastroenteroloji gastroskopi gate gen genetik genital genitoplasti genitoüriner genom genotip geriyatri geriyatrik gerontoloji gestasyon gestasyonel kese gingiva girus glabella refleksi glandula glikozüri global globüler glokom glomerül glomerüler filtrasyon glomerülonefrit gode gonadotropik gonat gonore gradyan 1.alın 2.ön sürtünme sesi tez kötüleşen 1. dip 2.çanak mantar kan çıbanı çatal iğsi kaynaşma dışkı süt akıntısı dörtnal sesi eşey gözesi 1.düğüm 2.sinirçekirdek gurultu mide ağrısı mide yangısı mide-bağırsak yangısı sindirim bilimi mide bakısı kapı kalıtlık 1.kalıtım bilimi 2.kalıtsal üreme eşey organ onarımı üreme-işeme soyyapı yaşlılık bilimi 1.yaşlı 2.yaşlılıkla ilgili yaşlanma bilimi gebelik gebelik kesesi diş eti beyin kıvrımı glabella tepkesi bez şeker işeme 1. genel 2.küresel yuvarımsı karasu yumakçık yumakçığın süzmesi yumakçık yangısı çukurcuk eşey göze uyarıcı eşeybezi belsoğukluğu fark

21 grafik grand mal granül granülasyon granüler granülom granülosit gravida gravida gravidite greft grup guatr gudde gut habis habitus habitüel düşük hafıza halitozis halluks halüsinasyon hamile hareket haricen hariciye harmoni harvest hasar hasta hastalık hastalık taslama hastane hat heliks helmet hücre hemafagositoz hemaferez hemaglütinasyon hemanjiyom hemartroz hematemez hematojen hematokrit hematolog hematoloji hematolojik hematom hematometra çizge büyük nöbet tanecik taneciklenme tanecikli tanecikli yumru tanecikli akyuvar gebe kadın gebelik gebelik sayısı yama küme bez damla hastalığı kötücül 1.duruş 2. beden yapısı tekrarlayan düşük bellek ağız kokusu ayak başparmağı varsanı gebe, yüklü devinim dıştan genel cerrahi uyum 1.hasat 2.toplama 3.çıkartma zedelenme sayrı sayrılık sayrımsama sayrıevi çizgi sarmal miğfer göze kan göze yutumu kan ayırseçi kan kümeleşmesi kan damarı uru eklemiçi kanama kan kusma 1.kan yoluyla 2.kan kökenli kan göze yüzdesi kan bilimci kan bilimi kan bilimsel kan toplağı dölyatağına kanama

22 hematoperiton hematopoez hematopoietik hematosalpinks hematüri hemianopsi hemiblok hemiparezi hemipleji hemisfer hemodilüsyon hemodinami hemodiyafiltrasyon hemodiyaliz hemofili hemofiltrasyon hemoglobin hemogram hemoklip hemokromatoz hemolitik hemoliz hemoperiton hemoptizi hemoraji hemorajik hemorajik diyatez hemoroit hemosideroz hemostatik hemostaz hemotoraks hemovijilans hepatit hepatojügüler reflü hepatomegali hepatosit hepatosplenomegali hepatotoksik heredite herediter hermafrodit hermafroditizm herni herniyasyon herpes heterogreft heterojen heterojenik karın boşluğuna kanama kan yapımı kan yapıcı kan işeme yarı alan görmezliği 1.dalcık bloku 2. yarı blok silik yarı felç yarı inme, tek yanlı felç yarımküre kan seyreltim dolaşım düzeni kansüzdürüm kan arıtımı kanarca kan süzme kan sayımı damar tutmacı demir birikim hastalığı kanyıkımlı kanyıkımı karın boşluğuna kanama kanlı balgam kanama kanamalı kanama eğilimli basur, mayasıl demir birikimi kanamadurdurur kanama durması göğüs içi kan kan izlem karaciğer yangısı karaciğer büyümesi karaciğer gözesi karaciğer-dalak büyümesi karaciğere zararlı soya çekim kalıtımsal erdişi erdişilik fıtık fıtıklaşma uçuk ayrı türden yama ayrı türel ayrı türelli

23 heterojenite heterokromi heteroseksüel heterotaksi heterotopi heterotopik heterotropi heterozigot hezeyan hibernasyon hibrit hidramniyos hidranensefali hidrasyon hidrofil hidrofobi hidrofop hidroklorik asit hidronefroz hidrops fetalis hidrosalpinks hidrosefali hidrosel hidrostatik basınç hijyen hijyenik hikâye hilum ovarii hilus himen himenektomi himenoplasti himenotomi hiperaktif hiperaktivite hiperdipsi hipereksitabilite hiperemezis hiperemezis gravidarum hiperemi hiperestezi hiperfori hiperglisemi hiperintens hiperkalemi hiperkapni hiperkinetik hiperkinezi hiperlipidemi ayrı türellik ayrı renklik karşı cinsel yerdışılık yerdışılı şaşılık kırma, melez sanrı kış uykusu kırma, melez dölkesesi göllenimi sulukafa sıvı desteği sucul, su geçimli, suçeken su korkusu su geçimsiz, suçekmez tuzruhu böbrek göllenimi yaygın sıvı birikimli dölüt kafaiçi sıvı artımı sulutorba su basıncı sağlık bilgisi sağlıklı öykü yumurtalık sapı giriş yeri kızlık zarı kızlık zarı çıkarımı kızlık zarı onarımı kızlık zarı kesimi aşırı hareketli aşırı hareketlilik aşırı susama aşırı uyarılganlık aşırı kusma aşırı gebelik kusması aşırı kanlanma aşırı duyum gizli yukarı şaşılık kan şekeri yüksekliği aşırı yoğun potasyum yüksekliği karbondioksit yüksekliği aşırı devinimli aşırı devinim yağ yüksekliği

24 hipermenore hiperplazi hiperpne hipersekresyon hiperselüler hipersensitivite hipersomni hipersplenizm hiperstimülasyon hipertansiyon hipertoni hipertonik hipertrikoz hipertrofi hipertropi hiperviskozite hipervolemi hipnotik hipnoz hipoaktivite hipoderm hipofarenks hipofiz hipogastrium hipoglisemi hipogonadizm hipokalemi hipokondri hipokondriyak hipoksi hipomenore hipopituitarizm hipoplastik hipoplazi hipoplazik hiposelüler hipospadiyas hiposplenizm hipotalamus hipotansiyon hipotenar hipotermi hipotez hipotonik hipotropi hipovolemi hirsutizm histerektomi histerezis aşırı âdet kanaması, aşırı aybaşı kanaması aşırı gelişim hızlı-derin soluma 1.aşırı salgı 2.aşırı salgılama artmış gözeli aşırı duyarlılık uyku aşırılığı azgın dalak aşırı uyarım yüksek kan basıncı 1.aşırı gerim 2.yüksek yoğunluk 1.aşırı gerimli 2.yüksek yoğunluklu aşırı kıllanma irileşim yukarı şaşılık ağdalılık oylum fazlalığı uyutur uyutum etkinlik azalması alt deri alt yutak sümüksü bez alt karın şeker düşümü eşeybez yetersizliği potasyum azlığı hastalık hastalığı hastalık hastası oksijen azlığı aybaşı kanaması azlığı, az âdet kanaması sümüksü bez yetersizliği az gelişmiş az gelişim az gelişmiş az gözeli alt siyek dalak yetersizliği düşük kan basıncı aya içkabartısı düşük sıcaklık varsayım 1. az gerimli 2. az yoğun aşağı şaşılık kan hacmi düşüklüğü eril kıllanma dölyatağı çıkartımı

25 histeri histerometri histerosalpingo-ooferektomi histeroskop histeroskopi histerotomi histokompatibilite histoloji hiyatus hiyoit holodiyastolik holosistolik homeostaz homogreft homojen homolog homoseksüel homozigot hordeolum horizontal hormon hospitalizasyon host humerus humma hücre hümoral iç rotasyon idantik idiyopatik idiyosenkrazi iktal ikter iktus ileus imaj immatür immün immünite immünizasyon immünosüpresif impaksiyon impakt impedans imperfore imperfore himen impermeabıl implant implantasyon isteri dölyatağı ölçümü ekleriyle dölyatağı çıkartımı dölyatağı göreci dölyatağı bakısı dölyatağı kesisi doku uyumluluğu, doku geçimliliği doku bilimi 1.yarık 2.gedik 3.açıklık dil kemiği diyastolü dolduran sistolü dolduran dengeleşim türdeş yama 1.tekdüze 2.bağdaşık kökteş, benzeş eşcinsel eşkalıtım arpacık, itdirseği yatay hastaneye yatış ev sahibi, konakçı kol kemiği ateşli hastalık göze salgısal içe döndürme özdeş nedeni bilinmeyen özgünduyarlık nöbetle ilgili sarılık nöbet bağırsak tıkanıklığı görüntü olgunlaşmamış bağışık bağışıklık bağışıklama bağışıklık baskılayıcı takılma etki direnç 1.doğuştan kapalı 2.delinmemiş kapalı kızlık zarı geçirimsiz ekit 1.ekit yerleştirimi 2.ekim

26 impresyon impuls impulsif in situ in utero in vitro in vivo inaktif inaktivasyon incus indeks indeksleme indiferansiye indikatör indolent indükleme indüksiyon indüktör infant infantil uterus inferiyor inferolateral infertilite infiltrasyon inflaks inflow infrared infundibulum infüzyon inguinal inhalan inhalasyon inhaler inhibitör inklinasyon inkompatibıl inkomplet inkontinans inkus inkübasyon inlet innervasyon inoperabıl inotropi inotropik input insektisit inseminasyon insidans 1. izlenim 2. çöküntü, 3.bası izi 1.uyarı 2.dürtü dürtüsel yerinde dölyatağı içi yapay ortamda canlıda 1.eylemsiz, 2.etkisiz 1.eylemsizleştirme, 2.etkisizleştirme örs kemiği 1.dizin, 2.liste, 3.işaret, 4.gösterge 5. işaret parmağı dizinleme farklılaşmamış gösterge, belirteç 1.ağrısız 2.yavaş gidişli 1.uyarma 2.başlatma endüksiyon 1.başlatıcı, 2.uyarıcı bebek gelişmemiş dölyatağı aşağı alt-dışyan kısırlık sızma, süzülme içakım 1. içakış 2. giriş kızılötesi 1.huni 2.koni 3.dip damardan sıvı aktarım kasık uçucu solukla alma 1.solunan madde 2.solutucu engelleyici eğim 1.uyuşmaz, 2.geçimsiz tam olmayan 2.tamamlanmamış kaçırma örs kuluçka girim sinir donanımı ameliyat edilemez kasılma gücü kasılma gücünü artıran girdi böcekkıran tohumlama görülme sıklığı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta SİNDİRİM SİSTEMİ KARBONHİDRAT PROTEİN Besin Glikoz Zeytin Yağ Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta Enzim Şeker Enerji Aminoasit YAĞ VİTAMİN

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Hastane Adı : R0.4 Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış 558 5,46 2 R07.4 Göğüs ağrısı, tanımlanmamış 459 2,72 3 R06.0 Dispne 262 7,26 4 R42 Baş

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU C71 Beyin malign neoplazmı D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı G11 Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı G20 Parkinson hastalığı G24.8 Distoni, diğer

Detaylı

SPOR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

SPOR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ SPOR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A ADAPTASYON : Uyum. AEROBİK : Oksijenli. AFFERENT : Duyu. AGRESİF : Saldırgan. AKLİMATİZASYON : İklime (yüksekliğe) uyum. AKTİN : Kas kasılmasında rol oynayan bir protein çeşidi.

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West sendromu Beyinde bir grup nöronun anormal deşarjına bağlı

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER

TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER Vaka Ayşe Hanım 39 yaşında, evli ve 2 çocuk annesi, adetleri normal ve 34 günde 1 adet görüyor. Son adet tarihinden 2 hafta sırtındaki sivilceler için komşusunun

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DİŞİ ÜREME ORGANLARI

DİŞİ ÜREME ORGANLARI DİŞİ ÜREME ORGANLARI Dişi üreme organları dişi gamet hücresi ovumu (yumurtayı) üreten ovaryumlar ile ovumun döllendiği, döllenme sonrasında gebeliğin şekillendiği ve gelişen yavrunun dışarı çıkarıldığı

Detaylı

Hareket Sistemi Terminolojisi. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Hareket Sistemi Terminolojisi. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Hareket Sistemi Terminolojisi Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Artroloji: eklem bilimi Artikülasyon: eklem Asetabulum: kalça ekleminde küresel biçimdeki femur başının eklem yaptığı ve yuvalandığı karşı kemik

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F 601 2 Teorik,

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Kalıtımın Genel İlkeleri Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Kalıtımın Genel İlkeleri Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları 10. Sınıf Biyoloji Konuları Hücre Bölünmeleri Mitoz ve Eşeysiz Üreme Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliği Mayoz ve Eşeyli Üreme Kalıtımın Genel İlkeleri Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Kalıtımın genel

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler. Sağ kulakçık. Аntijen ve antikorlar. Аsetilholin. Karaciğer. Са-iyonları ve ATP. Distal tubülde.

MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ. Çözümler. Sağ kulakçık. Аntijen ve antikorlar. Аsetilholin. Karaciğer. Са-iyonları ve ATP. Distal tubülde. MAKEDONYA BİYOLOGLAR BİRLİĞİ LİSE III (ÜÇÜNCÜ) SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ DERSİNDEN BELEDİYE YARIŞMASI Çözümler TOPLAM PUAN 100 1. Tabelayı doldur! Soru Tubüler reapsorpsiyon(geri emilim) nerede gerçekleşir?

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara

Detaylı

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Pelvik Ağrı Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 13/04/2010 Fizyoloji Sınıflandırma Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Viseral Ağrı İçi boş organların

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU Açıklama C71 Beyin malign neoplazmı (*) D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı (*) G11 Herediter ataksi (*) G12.2 Motor nöron hastalığı (*) G20 Parkinson hastalığı

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

Sporcu Sağlık Belgesi Spor Dalı:... Federasyon Lisans No :...

Sporcu Sağlık Belgesi Spor Dalı:... Federasyon Lisans No :... T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sporcu Sağlık Belgesi Spor Dalı:... Federasyon Lisans No :... Adı Soyadı :... Baba Adı :... Anne Adı :... Doğum Yeri ve tarihi :... -.../.../... Uyruğu

Detaylı

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ÖLÜMden hemen önce ya da sonra doğal boşluklardan KAN PIHTILAŞMAMA KOYU RENK alma DALAKta büyüme ÖDEM ETİYOLOJİ Bacillus anthracis Gram pozitif kapsüllü *

Detaylı

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Doç.Dr. Mine Güllüoğlu İÜ İTF Patoloji AD Mart 2015 SAFRA KESESİ ANOMALİLERİ Anomaliler Safra taşları Şekil anomalileri

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Ek-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU. Beyin malign neoplazmı. Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı

Ek-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU. Beyin malign neoplazmı. Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU Ek-4 C71 D33 G11 Beyin malign neoplazmı Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Anemi başlıbaşına bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın bulgularından biridir. Düzeltilmesi kolaydır, önemli olan nedeninin bulunmasıdır.

Anemi başlıbaşına bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın bulgularından biridir. Düzeltilmesi kolaydır, önemli olan nedeninin bulunmasıdır. BENİGN HEMATOLOJİ Anemi Anemi başlıbaşına bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın bulgularından biridir. Düzeltilmesi kolaydır, önemli olan nedeninin bulunmasıdır. Öykü Kanama öyküsü Beslenme öyküsü

Detaylı

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL SINIF 4 2.grup (Çocuk Hastalıkları) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi

Detaylı

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA...

İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: İNSAN VÜCUDU İLE TANIŞMA... 1 1.1. FİZYOLOJİ NEDİR?... 3 1.2. İNSAN VÜCUDUNUN YAPISAL ORGANİZASYONU... 4 1.2.1. Kimyasal Düzeydeki Organizasyon... 5 1.2.2. Hücresel Organizasyon...

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi BR.HLİ.019 Yeni doğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0 17 yaş), doğumsal ve daha sonra oluşan solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

İNSAN VÜCUDU Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrenin beslenmesinde hücre zarı yardımcı olur. İnsan Yapısı: Hücreler birleşerek dokuları,dokular birleşerek organları, organlar

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Gelişimin Biyolojik Temelleri Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Konular kod kalıtım örüntüleri Down sendromu Fragile x sendromu Turner sendromu Klinefelter sendromu Prader willi sendromu danışma

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI

ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI ENFEKTİF ENDOKARDİT: KLİNİK VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI Dr. Sadık Açıkel Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 (TIP 331) ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi 21.Otuz beş yaşında erkek hasta, soğukta ellerinin kasılması ve ellerini açmada güçlük yakınması ile başvuruyor. Fizik muayenede frontal kellik, bilateral katarakt, fasiyal güçsüzlük ve tenar kasta perküsyon

Detaylı

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Latince gerilme anlamına gelir. İstemli kasların tonik spazmıyla karakterize akut bir toksemidir. Etken: Clostridium tetani

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM Demografik anlamda yaşlılığın sınırı 65 yaş olarak benimsenmektedir. 65-74 arası erken yaşlılık, 75-84 yaş arası yaşlılık, 85 yaş ve üzerindekiler ileri yaşlılık dönemidir. Yaşlanma

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU EMBRİYOLOJİ VE GENETİK 1 DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 2/16 EMBRİYOLOJİ NEDİR? Embriyoloji; zigottan, hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve doğuma kadar devam

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı