BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ"

Transkript

1 1177 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 29/5/1981 Sayı: Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: /1/1982 tarih ve 2589 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 80,84,104,106) Madde 80 bent (e) (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) e) Yapı izin ve denetleme, temel vizesi işlemleri "Yapı İzin ve Denetleme Harcına", Madde 84 bent (e) (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) e) Yapı İzin ve Denetleme Harcı (beher inşaat metrekaresi için)5 15 Madde 104 fıkra bir (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunda yer alan Meslek, Elektrik ve Havagazı Tüketim vergileri ile Temizleme ve Aydınlatma, İşyeri Açma İzni, İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır. Madde 106 bent (a) (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) a) Temizleme ve Aydınlatma Harcı ile ilgili 45 ila 51 inci madde hükümleri 1 Mart 1982 tarihinde, 2 3/10/1984 tarih ve 3048 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 20) Madde 20 bent (3) (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) 3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulubü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bezik, briç, bilardo, okey ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır. 3 7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 96) Madde 23 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlarca yapılan normal ve süper benzin, likit petrol gazı, gazyağı, motorin ve fuel-oil satışları Akaryakıt Tüketim Vergisine tabidir.

2 1178 Madde 24 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Akaryakıt Tüketim Vergisinin mükellefi; bu verginin konusuna giren akaryakıtların satışını yapan rafineri şirketleri ile ithalatı gerçekleştiren kuruluşlardır. Madde 25 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Türkiye Elektrik Kurumu ve Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin elektrik üretimi için kullandığı fuel oil bu vergiden müstesnadır. Madde 26 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Akaryakıt Tüketim Vergisi, ton başına en az 100, en çok 500 lira olarak alınır. Madde 27 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlar bir aylık dönemde yaptıkları satışlarını takib eden ayın 20 nci günü akşamına kadar merkezlerinin bağlı olduğu Maliye Vergi Dairesine bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı süre içinde ödemeye mecburdurlar. Madde 28 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Maliye Vergi Daireleri, Akaryakıt Tüketim Vergilerini tahsilini takip eden bir ay içerisinde İller Bankasında açılacak hesaba yatırırlar. Hesapta biriken bu meblağ, İller Bankasınca son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre vergilerin yatırıldığı ayı izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar belediyelere dağıtılır. Belirtilen süreler içerisinde İller Bankası hesabına yatırılmayan ve belediyelere gönderilmeyen meblağlar % 10 fazlasıyla vergi dairesi müdüründen ve İller Bankasından tahsil olunur. Vergi dairesi müdürleri ve İller Bankası hakkında yukarıdaki fıkra uyarınca yapılacak işlemler bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklarca yürütülür. Madde 96 bent (A) alt bent (1) (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) 1. Akaryakıt Tüketim Vergisi, 4 4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4, 29, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 89, 93, 97, 104) Madde 4 tarifeler (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) I Sayılı Tarife: 1 nci ve 2 nci sınıf tüccarlar (Kurumlar dahil) ile gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı; I.Sınıf tüccarlar II.Sınıf Serbest meslek (Kurumlar dahil) tüccarlar erbabı Vergi miktarı (TL.) Vergi miktarı (TL.) Vergi miktarı (TL.) Belediye Grubu En az En çok En az En çok En az En çok V nci grup IV ncü grup III ncü grup II nci grup I nci grup

3 1179 II Sayılı Tarife: I Sayılı tarife dışında kalan ticari kazanç ve serbest meslek erbabı. Vergi Miktarı (TL.) Belediye Grubu En az En çok V nci Grup IV ncü Grup III ncü Grup II nci Grup I nci Grup III Sayılı Tarife: Motorlu Taşıt Aracı Sahipleri : Otobüs, Minibüs, kamyonet kamyon çekici ve ile 150 rüsum benzerleri ile 150 ve Taksiler (otomobil, tonilatodan aşağı 150 rüsum tonilatodan arazi taşıtı, göl, nehir ve deniz yukarı göl ve deniz panel ve kaptıkaçtı) Motorlu taşıtları Motorlu taşıtları Vergi miktarı(tl.) Vergi miktarı(tl.) Vergi miktarı(tl.) Belediye Grubu En az En çok En az En çok En az En çok V nci Grup IV ncü Grup III ncü Grup II nci Grup I nci Grup Madde 29 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde abonelerinden Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir. Madde 45 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emlak Vergisi Kanunu mevzuuna giren bina ve arsalardan belediye sınırları ve mücavir alanların içinde bulunanlar, Temizleme ve Aydınlatma Harcına tabidir. Madde 46 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emlak Vergisinin mükellefi olanlar, Temizleme ve Aydınlatma Harcının da mükellefidirler. Mükellefiyet, Emlak Vergisi mükellefiyetinin başlaması ile başlar; bitmesi ile sona erer. Madde 47 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emlak Vergisinden daimi veya geçici olarak muaf olan bina ve arsalar, Temizleme ve Aydınlatma Harcından da muaftırlar. Madde 48 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.)

4 Temizleme ve Aydınlatma Harcının matrahı, Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen vergi değeridir. Şu kadar ki mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina ve arsalarda matrah; kısıtlamanın devam ettiği sürece tespit olunan vergi değerinin yüzde 10'udur.

5 1180 Madde 49 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Temizleme ve aydınlatma harcı yıllık olarak, vergi değerinin binalarda (bina apartman ise apartman dairesinde) binde 1'i, arsalarda binde 0,5'i oranında alınır. Ancak harç nispeti vergi değerlerinin 10 milyonu aşan kısımları için yüzde 50 indirimli uygulanır. Meskenler için alınacak harç tutarı hiç bir şekilde TL. nı aşamaz. Madde 50 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Temizleme ve Aydınlatma Harcı Emlak Vergisi Kanununda yazılı hükümler uyarınca Emlak Vergisi ile birlikte yetkili vergi dairesince, tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. Madde 51 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Vergi dairelerince tahsil olunan Temizleme ve Aydınlatma Harcı tahsilatı, faaliyet bölgesi içinde tek belediye bulunması halinde bu belediyeye, birden fazla belediye bulunması halinde de her belediyeye nüfusları oranında hesaplanıp dağıtılır. Temizleme ve Aydınlatma Harcı tahsilatının Maliye vergi dairelerince, her ay sonu itibariyle hesaplanıp müteakip ayın sonuna kadar ilgili belediyeye ödenmesi mecburidir. Harcı belediyelere zamanında intikal ettirmeyen vergi dairesi müdürlerinden harç tutarları yüzde 10 fazlasıyla tahsil olunur. Madde 89 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Harcamalara Katılma Payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin 1/3'üdür. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir. Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 1'ini geçemez. Madde 93 fıkra bir (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Harcamalara katılma payları, belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92 nci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 4 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil olunur. Madde 97 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidirler. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir. Madde 104 fıkra bir (21/1/1982 tarih ve 2589 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunda yer alan Meslek, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergileri ile Temizleme ve Aydınlatma, Bina İnşaat, İşyeri Açma İzni, İmar Mevzuatı gereğince alınacak harçların mücavir alanda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır.

6 /5/1987 tarih ve 3365 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 80) Madde 1 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Konu: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde; a) Ticari, sınai veya serbest meslek faaliyetinde bulunmak, b) Motorlu taşıtlarla ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapmak; Meslek vergisine tabidir. Madde 2 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Mükellef: Meslek Vergisinin mükellefi sabit bir işyerinde ticari, sınai veya serbest meslek faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzelkişilerdir. Ticari amaçlı motorlu taşıt araçları işletilmesinde mükellef; adlarına taşıt araçları kayıtlı bulunan gerçek veya tüzelkişilerdir. Madde 3 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Muaflıklar: a) İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler ve bunların kuracakları birlikler, b) Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine göre Gelir Vergisinden muaf esnaf, c) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine göre Kurumlar Vergisinden muaf tutulan kurumlar, d) Posta-Telgraf-Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmeleri, Meslek Vergisinden muaftırlar. Madde 4 (4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun hükmüdür.) Verginin Tarifesi: Meslek Vergisi yıllık olarak aşağıdaki tarifelere göre alınır. I Sayılı Tarife: 8 Mart 1950 gün ve 5590 sayılı Kanuna göre kurulan odalara kayıtlı bulunanlarla bu odalara kaydolmak zorunda olan tüccarlar (Kurumlar dahil) ile gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı; (1) 8 Mart 1950 gün ve 5590 sayılı Kanuna göre kurulan odalara kayıtlı bulunanlarla (2) bu odalara kaydolmak zorunda olanlar (Kurumlar dahil) Serbest meslek erbabı Vergi miktarı (TL.) Vergi miktarı (TL.) Belediye Grubu En az En çok En az En çok V inci grup IV üncü grup III üncü grup II inci grup I inci grup

7 1182 II Sayılı Tarife: I sayılı tarife dışında kalan ticari kazanç ve serbest meslek erbabı: (2) Bu tarifenin (1) 1 inci bölümü 17/7/1964 gün ve 507 sayılı Kanuna göre kurulan deneklere dışında kalan ticari kayıtlı bulunanlarla bu derneklere kayıt olmak zorunda kazanç sahipleri ile olanlardan gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulanlar serbest meslek erbabı Vergi miktarı (TL.) Vergi miktarı (TL.) Belediye Grubu En az En çok En az En çok V inci grup IV üncü grup III üncü grup II nci grup I inci grup III Sayılı Tarife: Motorlu taşıt aracı sahipleri: Otobüs, Minibüs, kamyonet kamyon çekici ve ile 150 rüsum benzerleri ile 150 ve Taksiler (otomobil, tonilatodan aşağı 150 rüsum tonilatodan arazi taşıtı, göl, nehir ve deniz yukarı göl ve deniz panel ve kaptıkaçtı) Motorlu taşıtları Motorlu taşıtları Vergi miktarı(tl.) Vergi miktarı(tl.) Vergi miktarı(tl.) Belediye Grubu En az En çok En az En çok En az En çok V inci Grup IV üncü Grup III üncü Grup II nci Grup I inci Grup Bu tarifede belirtilen motorlu taşıt araçlarının cinslerinin tespitinde 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki tanımlar esas alınır. Göl, nehir ve deniz motorlu taşıtlarının tarifi, Ulaştırma Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca yapılır ve Resmi Gazete ile ilan edilir. Madde 5 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tarh Yeri: Meslek Vergisi, mükelleflerin işyerlerinin bulunduğu, motorlu taşıt aracı işletenlerde ise faaliyette bulundukları yer belediyesince tarh edilir. Ancak birden fazla belediyeyi ilgilendiren yük ve yolcu taşımalarında vergi, gerçek kişilerde motorlu taşıt için çalışma ruhsatı veren, tüzelkişilerde ise iş merkezinin bulunduğu yer belediyesince tarh olunur.

8 1183 Madde 6 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Vergilendirme Dönemi: Meslek Vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. Ancak mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde vergilendirme dönemi, takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreyi kapsar. Yıl içinde mükellefiyete girme veya çıkma dolayısıyla oniki aydan eksik faaliyette bulunan mükelleflerin vergileri, mükellefiyete girme ve mükellefiyetten çıkma ayları tam sayılmak suretiyle faaliyette bulunulan aylarla orantılı olarakhesaplanır. Madde 7 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tarh zamanı: Meslek Vergisi, takvim yılının ilk ayı içinde tahakkuk cetveli usulü ile toplu olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. Vergi miktarının değiştirilmesi, mükellefiyette değişiklik, mükellefiyete giriş, belediye grubunun değişmesi, bir yerde ilk defa belediye teşkilatı kurulması, bağlı bulunulan belediyenin değişmesi hallerinde ihbarname esası uygulanır. Madde 8 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tarhiyatın Muhatabı: Meslek Vergisi, bu vergiyle mükellef olan kişiler adına tarh edilir. Şu kadar ki ; 1. Kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortaklık adına, 2. Adi ortaklıklarda ortaklık için ortaklardan biri adına, 3. Aynı işyerinde ortak olmaksızın çalışanlardan her biri adına, 4. Küçükler ve kısıtlılar için bunların nam ve hesabına kanuni temsilcileri adına tarh olunur. Madde 9 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Verginin Ödenmesi: Meslek Vergisi her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte, taksit süreleri geçtikten sonra, mükellefiyete girilmesi veya takvim yılı içinde mükellefiyetten çıkılması hallerinde bu tarihi takip eden 1 ay içinde ilgili belediyelere ödenir. Madde 10 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Vergiyi Etkileyen Değişiklikler: Yıl içinde vergi miktarını etkileyen değişiklikler, bu değişikliği takibeden takvim yılı başından itibaren nazara alınır. Madde 11 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Verginin Hesaplanması: Meslek Vergisi, mükelleflerin bir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde birden fazla işyeri veya birden fazla motorlu taşıt aracının faaliyette bulunması hallerinde her işyeri ve her motorlu taşıt aracı için ayrı ayrı hesaplanır. Sabit işyerleri için I ve II sayılı Tarifeye göre Meslek Vergisi ödeyen mükelleflerin firmalarında kayıtlı bulunan ve kendi faaliyetlerinde kullandıkları motorlu taşıt araçları için III sayılı Tarifeye göre ayrıca vergi alınmaz. Taşıt aracı sahipleri, taşıt işletmesi dolayısıyla açtıkları sabit işyerleri için ayrıca I ve II sayılı Tarifeye göre Meslek Vergisi ödemezler. Madde 80 son fıkra (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler yukarıda sayılan harçlardan müstesnadır.

9 /3/1987 tarih ve E. 1986/20, K. 1987/9 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 97) Madde 97 birinci fıkradaki ibare, fıkra iki (4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun hükmüdür.) ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer altı sularından kamu ve özel kişiler tarafından elde edilen kullanma ve sanayi sular. Yer altı sularından kamu ve özel kişiler tarafından elde edilen kullanma ve sanayi sularına ait ücretler İstanbul'da İSKİ, 3030 sayılı Kanunun uygulandığı yerlerde Büyük Şehir Belediyeleri tarafından tahsil edilir. 7 12/1/1989 tarih ve 3517 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 32) Madde 32 birinci cümle (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Haberleşme Vergisinin nispeti yüzde 6'dır. 8 11/8/1999 tarih ve 4444 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 83, 84) Mükerrer Madde 83 (22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun hükmüdür.) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yazılı şartları taşıyan ve anılan madde gereğince belge almak mecburiyetinde bulunan küçük esnaf ve sanat erbabının faaliyette bulunduğu yer belediyesince verilecek "Esnaf Muaflığı Belgesi" ile bunların her yıl yenilenmeleri esnaf muaflığı belgesi harcına tabidir. Madde 84'e bağlı tarife bent 6 (22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun hükmüdür.) Esnaf muaflığı belgesi harcı: /3/2002 tarih ve E.2001/5, K.2002/42 sayılı Kararıyla iptal edilen hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 89) Madde 89 bent (a) son paragraf ( 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanunun hükmüdür.) Katılma paylarına karşı dava açılabilmesi için, katılma paylarının yarısının önceden belediyelere ödenmesi gerekir /12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin metinleri. (Madde numarası: Mükerrer 44) Mükerrer Madde 44 ( 15/7/1993 tarihli ve 3914 sayılı Kanun hükmüdür.) (1) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir. Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine ve bunların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve münhasıran bunların hizmetlerinde kullanılan binalar ile dini hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, Kızılay Genel Merkezi, şubeleri ve kampları, karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların müştemilatı bu verginin kapsamına dahil değildir. Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlardır. Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malikleri veya malik gibi tasarruf edenleridir. (1) Bu maddede yeralan bina gruplarının tespiti ve uygulama ile ilgili olarak 31/12/1993 tarih ve sayılı Mükerrer R.G.'de yayımlanan 9/12/1993 tarih ve 93/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na bakınız.

10 Çevre temizlik vergisi, katı atıklar için aşağıdaki tarifeye göre aylık olarak hesaplanır. A y l ı k V e r g i T u t a r l a r ı ( T L. ) (2) Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2. Grup ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3. Grup ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4. Grup ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5. Grup ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6. Grup ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 7. Grup ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Tarifede yer alan tutarlar; önceki yılda uygulanan tutarlara, bunların Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi suretiyle her yıl yeniden belirlenir. Verginin belirlenmesinde, liraya kadar olan tutarlar atılır. Bakanlar Kurulu; bu tarifede yer alan vergi tutarlarını, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 000'den az olan belediyelerde % 50'ye kadar indirmeye, bina grupları ve belediyeler itibarıyla ayrı ayrı % 100'e kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu tarifede yer alan bina gruplarını tayin ve tespit eder. Ancak, konutlar yedinci gruba dahil edilir. Gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği, binaların bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklükleri de dikkate alınarak belediye meclislerince belirlenir. Katı atıklar için çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır.tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan koymaya mahsus mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. (Değişik birinci cümle: 11/8/ /9 md.) Yıllık olarak tahakkuk eden bu vergi, mükelleflerce her yıl, Emlak Vergisinin taksit sürelerinde ödenir. Maliye Bakanlığı farklı ödeme süreleri belirlemeye yetkilidir. Yeni binalarda bu verginin ödenmesi mükellefiyeti, bina takvim yılının ilk altı ayı içinde bitmiş ise yılın ikinci yarısından, yılın ikinci yarısında bitmiş ise ertesi takvim yılından itibaren başlar. (1) Binaları kullanmak dolayısıyla mükellef olanların, adlarına tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilen vergiler, red ve iade edilmez. Yanan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda mükellefiyet bu durumların meydana geldiği tarihte sona erer. (1)Bu tabloya Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, 28/12/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Maliye Bakanlığı'nın 29 seri No'lu tebliği ile 2003 yılı için geçerli olarak belirlenen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Söz konusu Tebliğ ile, Kalkınmada öncelikli belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde vergi miktarlarının %50 indirimli uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. (2) Bu fıkranın birinci cümlesi "Yıllık olarak tahakkuk eden bu vergi, mükelleflerce her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde iki eşit taksitte ödenir." şeklinde iken; 11/8/1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

11 Belediyeler, atık su ile ilgili olarak da; katı atıklarla ilgili tarifede yer alan bina gruplarını topluca veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve su tüketim bedelini aşmamak üzere meclislerince belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alırlar. Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayılır ve bu bedel ile birlikte tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan belediyelerde ise, atık su bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir. Bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin % 10'u tahsilatı takip eden ayın 15'inci günü akşamına kadar Çevre Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır. Bakanlar Kurulu Çevre Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılacak paya ilişkin oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Süresinde aktarılmayan paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlası ile birlikte ödenir. (2) Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından tahsil edilen katı atıklara ilişkin çevre temizlik vergilerinin % 20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyelerine tahsilatı takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar aktarılır. Bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler çevre temizliği gayesi dışında kullanılamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri ve Çevre Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 10 3/3/2004 tarihli ve 5101 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin metinleri. (Madde numarası:madde 21) Madde 21 son fıkra (21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun hükmüdür.) (I) numaralı bendin (1) ve (2) numaralı alt bentleri uyarınca yerli ve yabancı film gösterimlerinden tahsil olunan vergi gelirlerinin %75 i Kültür Bakanlığı payı olarak ayrılır ve tahsilini takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar Kültür Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.belediye muhasipleri ve hesap işleri müdürleri bu hükmün uygulanmasından idari, mali ve cezai açıdan sorumludurlar /5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin metinleri. (Madde numarası:mükerrer Madde 97) Mükerrer Madde 97 bent (b)- (4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanunun hükmüdür. (b) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten % 2 nispetinde belediye payı ayrılır. Bu pay, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında işletme tarafından ilgili belediyeye ödenir. (2) Bu fıkradaki Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna ve Fona ibareleri, 21/2/2001 tarih ve 4629 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Çevre Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

12 /12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin metinleri. (Madde numaraları:15,21,44,56,60,65,74,77, ek madde6,84 ) Madde 15 ilan ve reklam vergisi tarifeleri (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) (1) Verginin miktarı (TL.) En az En çok 1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: (50.000) ( ) 2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekare sinden yıllık olarak: (20.000) ( ) 3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak: 500 (5.000) (25.000) 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak : (75.000) ( ) 5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için : 1 (10) 25 (250) 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden: 5 (50) 125 (1.250) Madde 21 fıkra bir bent (III) - (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) III Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük (2) (10.000) ( ) Madde 44 fıkra dört ve beş (25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun hükmüdür.) Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına TL. olarak hesaplanır. İş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait vergi, aşağıdaki tarifeye göre alınır. (1)Bu maddedeki en az ve en çok vergi miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanun ile (beş) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 Sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. (2) Bu maddedeki en az ve en çok vergi miktarları,4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanun ile (beş) katına çıkarılmış,daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır.

13 Yıllık Vergi Tutarları (TL) Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup 6. Grup 7. Grup

14 Madde 56 işgal harcı tarifesi (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) (1) nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde en az 50; (500); en çok 250; (2.500) lira nci maddenin 1 inci bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde: a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına: ( ) TL. b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına: ( ) TL. 1 ve 2 numaralı bentlerdeki harçların hesabında, metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde, 6 saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı işgallerde: a) Her taşıttan beher saat için en az 30 (300); en çok 100 (1000) lira b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için en az 50 (500); en çok 150 (1500) lira Madde 60 (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) (2) Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda (30.000) liradan az, ( ) liradan çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir. (2) Madde 65 kaynak suları harcı tarifesi (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) (3) Harcın Miktarı Kap başına (Krş.) En az En çok 1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 50 (500) 150 (1.500) Beher litrede (Krş.) En az En çok 5 litreye kadar olan kaplarda (5 litre dahil) 40 (400) 120 (1.200) 25 litreye kadar olan kaplarda (25 litre dahil) 30 (300) 90 (900) 26 litreden büyük kaplarda 20 (200) 60 (600) (1) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanun ile (on) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. (2) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı kanun ile (beş) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne prantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. (3) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı kanun ile (iki) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca aynı BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili olarak 5/9/1992 tarih ve sayılı R.G.'ye bakınız.

15 Madde 74 hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı tarifesi (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) (1) Harcın Miktarı (TL.) En az En çok Hayvanın Cinsi: Küçükbaş 200 (2.000) 600 (6.000) Büyükbaş 500 (5.000) (15.000) (2) Madde 77 ölçü ve tartı aletleri muayene harcı tarifesi (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Harcın Miktarı (TL.) En az En çok a) Tartı ağırlıklarının her birinden 100 (1.000) 300 (3.000) b) Uzunluk ölçülerinin her birinden 100 (1.000) 300 (3.000) c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden 200 (2.000) 600 (6.000) d) El terazilerinden 500 (5.000) (15.000) e) Normal masa terazilerinden 750 (7.500) (22.500) f) Otomatik (ibreli) terazilerden 750 (7.500) (22.500) g) Kantar ve basküllerden (25.000) (75.000) Ek Madde 6 bina inşaat harcı tarifesi (21/1/1982 tarihli ve 2589 sayılı Kanunun Hükmüdür.) (3) 1. Konut İnşaatı: Beton, demir, kagir, Ahşap ve yarı kagir yapılarda diğer yapılarda m2 başına m2 başına En az En çok En az En çok İnşaat Alanı (TL.) (TL.) A) 100 m2 ye kadar ( ) ( ) B) m ( ) ( ) C) m ( ) ( ) D) m ( ) ( ) E) 200 m2 den yukarı ( ) ( ) (1) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanun ile (beş) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca aynı BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili olarak 5/9/1992 tarih ve sayılı R.G.'ye bakınız. (2) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanun ile (on) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 Sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca aynı BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili olarak 5/9/1992 tarih ve sayılı R.G.'ye bakınız. (3) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihlive 3239 sayılı kanun ile (iki) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı kararname ile (on) katına çıkarılmıştır.

16 İşyeri İnşaatı: Beton, demir, kagir, Ahşap ve yarı kagir yapılarda diğer yapılarda m2 başına m2 başına En az En çok En az En çok İnşaat Alanı (TL.) (TL.) A) 25 m2 ye kadar ( ) ( ) B) m ( ) ( ) C) m ( ) ( ) D) 100 m2 den yukarı ( ) ( ) Madde 84 çeşitli harçlara ait tarifeler (26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) (1) Harcın Miktarı (TL.) En az En çok 1. Kayıt ve suret harçları : a) Her sayfa başına 50 (500) 150 (1.500) b) Harita, plan ve krokilerin beher metrekaresinden 800 (8000) (24.000) 2. İmarla İlgili Harçlar (Ticaret ve Konut Bölgeleri için ayrı ayrı): a) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için) 10 (100) 30 (300) b) İfraz ve Tevhid Harcı (beher metrekare için) 10 (100) 30 (300) c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için) 10 (100) 30 (300) d) Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı I. Toprak (beher metreküp için) 30 (300) 90 (900) II.Kanal (beher metrekare için) 100 (1.000) 300 (3.000) e) (Mülga : 21/1/ /5 md.) f) Yapı Kullanma İzni Harcı (beher inşaat metrekaresi için) 10 (100) 30 (300) 3. İşyeri Açma İzni Harcı: (Beher metrekare için işin mahiyetine göre) 20 (200) 200 (2.000) Ancak bu miktar hiç bir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz. 4. Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı : (10.000) (30.000) 5. Sağlık Belgesi Harcı : 200 (2.000) 600 (6.000) 6. (Ek: 22/7/ /80 md.; Mülga: 11/8/ /14 md.) (1) Bu maddedeki en az ve en çok harç, miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı kanun ile (iki) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca aynı BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili olarak 5/9/1992 tarih ve sayılı R.G.'ye bakınız.

17 /3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin metinleri. (Madde numaraları:19, 20, 21.) Madde 19 fıkra 1 bent 4- ( 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Spor Toto oynanması. Madde 20 fıkra 2- ( 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayri safi hasılat. Madde 21 bent II- ( 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Müşterek Bahislerde: /6/2007 tarihli ve 5679 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin metinleri. (Madde numarası: Ek Madde 2.) Ek Madde 2 bent c)- (21/1/1982 tarihli ve 2589 sayılı Kanunun hükmüdür.) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı, 15 9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin metinleri. (Madde numaraları:35 ve 37.) Madde 35 fıkra iki (26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. Madde 37 (26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Verginin matrahı, tüketilen elektrik ve havagazının satış bedelidir. Matraha gider vergileri dahil edilmez /11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerin metinleri. (Madde Numarası: 86.) Madde 86 birinci fıkra birinci cümle - (26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Kanunun hükmüdür.) Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır:

18

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

BELEDİYE GELİRLERİ. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son Yasa değişikliği, 5281 sayılı Kanunla

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ 2017

BELEDİYE GELİRLERİ 2017 BELEDİYE GELİRLERİ 2017 Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. 18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-8 KONU : 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları yer

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

MAKTU HARÇLARI. (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

MAKTU HARÇLARI. (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) MAKTU HARÇLARI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NA GÖRE ALINAN MAKTU HARÇLARIN TARİFELERİ BAKANLAR KURULUNCA BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE YENİDEN TESPİT EDİLMİŞTİR (2005/8730 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 01.01.2005

Detaylı

2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2018/1-1 2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2018 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırıldı. Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Konutlara ait çevre temizlik

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/102 İstanbul, 26 Aralık 2005 KONU : Çevre Temizlik Vergisi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

T.C. SOMA BELEDİYESİ

T.C. SOMA BELEDİYESİ T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

Madde 1-11 - (Mülga: 18/5/1987-3365/1 md.) İKİNCİ BÖLÜM İlan ve Reklam Vergisi Konu:

Madde 1-11 - (Mülga: 18/5/1987-3365/1 md.) İKİNCİ BÖLÜM İlan ve Reklam Vergisi Konu: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı: 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 280 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/2-1 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas

Detaylı

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 05.01.2010 / 13-1 2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılında uygulanacak Belediye Gelirleri Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 38 seri No lu Belediye

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl./2014/007 08/01/2014 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 03.01.2014 tarih ve 10 sayılı (1 Nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul

Detaylı

A) 2016 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2017 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

A) 2016 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2017 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 26.12.2008 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/150 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 SİRKÜLER İstanbul, 02.01.2017 Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 Konu: 1/1/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KONUTLAR İLE İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN

Detaylı

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-3 KONU : 49 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları Maliye

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI:

2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/158 2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 47 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 )

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 30.12.2008 Sirküler No: 2008/127 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu

Detaylı

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere)

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) B.G.K. Mük. Mad.: 44 (Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 46) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 42 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 31 Aralık 2012 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de (4. mükerrer) yayımlanan 42 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel

Detaylı

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır.

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır. T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

Belediye Gelirleri Kanunu

Belediye Gelirleri Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Seri, Sıra Numarası, No: 32 Sayılı Tebliğ Maliye Bakanlığından: Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32) 2464 sayılı

Detaylı

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI Sirküler Rapor 29.07.2011/ 98-1 2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren internet sayfasında

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI

2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI 02.01.2017/3-1 2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI ÖZET : 70 Seri No lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 2017 yılında uygulanacak ait emlak vergisine esas değerler yeniden

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI HAKKINDA 46 SERİ NUMARALI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi YÜKSEL YMM Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi Sülün Sokak No : 20 34330 1. Levent / İSTANBUL Tel: 212. 282 9163 Fax: 212. 282 9164 E-mail: info@yukseldenetim.com.tr Konu:

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 8-1 2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2011 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 37 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 04.01.2010 / 8-1 2010 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının % 3,3 oranında arttırılmasına ilişkin 2009/15725 sayılı Bakanlar

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/12-1 2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/12-1 2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/12-1 2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 43 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 )

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 04.01.2010 Sirküler No : 2010 / 2 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( SERİ NO: 34 ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 34 seri no.lu Motorlu

Detaylı

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ 30.01.2017/21-1 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİTİ ÖZET : 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi birinci taksitinin 31 Ocak 2017 Salı gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/177-1 2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 46 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR

2016 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 2.2.205/73-206 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : 206 yılına ait emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır.

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/234-1 2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/234-1 2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/234-1 2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 45 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/14-1 2014 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan had ve tarifelerin

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Kanun Numarası : 2464 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

a) 1998 yılına ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile beyan edilmesi gereken matrahlar ve bu matrahlar

a) 1998 yılına ilişkin olarak verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile beyan edilmesi gereken matrahlar ve bu matrahlar 7743 17.8.1999 VE 12.11.1999 TARİHLERİNDE MARMARA BÖLGESİ VE CİVARINDA MEYDANA GELEN DEPREMİN YOL AÇTIĞI EKONOMİK KAYIPLARI GİDERMEK AMACIYLA BAZI MÜKELLEFİYETLER İHDASI VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ İstanbul, 03.01.2011 SİRKÜLER 2011 / 004 KONU: 2011 YILI MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı

Detaylı

Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009

Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009 Sirküler no: 049 İstanbul, 8 Mayıs 2009 Konu: Yat, kotra ve her türlü motorlu özel teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınmasını öngören 5897 sayılı Kanun, TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi.

Detaylı

2012 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2012 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2012/ 4-1 2012 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2012 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 39 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/7-1 2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 47 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir;

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/155 27 /Aralık/2016 İçindekiler: * 2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 2017 YILINDA ÖDENECEK EMLAK VERGİSİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 27 Aralık

Detaylı

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 24.04.2006 / 92 2006 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 4751 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel beyan esasına göre dört

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/6 3 /1/2014 İçindekiler: * 2014 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları,

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY

2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY 2014 YILI BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARININ MİKTARLARI 18 ŞUBAT 2014 TE YENİDEN BELİRLENDİ! Dr. Ahmet OZANSOY 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan bazı vergi ve harçların miktarlarını, kanunda

Detaylı