TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 1. Hitit kralları genellikle Labarna unvanını kullanırken kraliçeler Tavananna unvanını kullanmışlardır. Rubatum ise Asur ticaret kolonileri devrinde kendi krallığını idare eden kraliçeler tarafından kullanılan bir unvandır. 4. I. Gıyaseddin Keyhüsrev in 1204 yılında verem hastalığından hayatını kaybeden kız kardeşi, Gevher Nesibe Sultan dır. Gevher Nesibe Sultan ölmeden önce I. Gıyaseddin Keyhüsrev den kendi adına bir şifahane yapılmasını dilemiş, I. Gıyaseddin Keyhüsrev de onun adına 1204 te şifahanenin yapımını başlatmıştır da da Gevher Nesibe Şifahanesi hizmete açılmıştır yılları arasında da İzzeddin Keykavus tarafından şifahanenin doğusuna tıp medresesi yaptırılmıştır. 7. Seçeneklerde verilen Volkan gazetesi yılları arasında Derviş Vahdeti tarafından yayımlanan siyasi bir gazetedir. İngilizler tarafından finanse edilen bu gazete Meşrutiyet karşıtı bir tutum sergilemiş, yer yer ademimerkeziyetçi görüşlere de yer vermiştir. İttihad-ı Muhammediye Cemiyeti nin yayın organı durumuna gelen gazete özellikle İttihat ve Terakki Cemiyetinin uygulamalarından zarar gören alaylı subaylar üzerinde etkili olmuştur. 13 Nisan 1909 da Meşrutiyet i yıkmaya yönelik isyanda da (31 Mart Olayı) bu gazetede yayımlanan yazıların kışkırtıcı etkisi büyüktür. 2. İslamiyet Öncesi Türk hükümdarlarının hükümdarlık sembolü olarak başlıklarına taktıkları yabani sığır ya da at kılına sorguç veya kotuz adı verilirdi. Sû ya da börü; süvari ağırlıklı Türk ordularına verilen addır. Tuğ, hükümdarlık sembolü olarak kabul edilen sancak için kullanılmıştır. Kün ise halk anlamına gelen bir kavramdır. 3. Hz. Muhammed Dönemi nde yaşamış, onu görmüş ve sohbet etmiş kimselere verilen ad ashabdır. Halif, Cahiliye Dönemi nde Araplar arasında dostluk ve dayanışma metnini onaylayan kişiye denir. Mecusi, İran da kurulmuş olan Med Krallığı Dönemi ndeki rahip sınıfına verilen addır. Mevali, Emevilerin Araplar dışındaki Müslüman halk için kullandıkları aşağılama maksatlı bir sıfattır. Zımmî, İslam devletlerinde gayrimüslim halk için kullanılan bir kavramdır. 5. Türkiye Cumhuriyeti bayrağında yer alan hilâl ve yıldız şeklinin günümüze yakın ilk kullanımı III. Selim Dönemi ne denk gelir. Ancak bu bayrakta hilâl ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Osmanlı hükümdarlarından Sultan Abdülmecit Dönemi nde ise günümüz Türk bayrağı gibi hilâl ile birlikte yıldız beş köşeli hâliyle kullanılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Dönemi nde 29 Mayıs 1936 tarihinde bayrağın şekli kesin olarak belirlenmiş, 28 Temmuz 1937 de de Türk Bayrağı Kararnamesi ile bayrağın kullanış biçimi düzenlenmiştir. 6. Özellikleri verilen ve Osmanlı Devleti tarihinde iz bırakan Valide Sultan mahpeyker Kösem Sultan dır. Mahpeyker Kösem Sultan eşi Sultan I. Ahmet in genç yaşta ölmesi ile birlikte ülke yönetimi sorumluluğunu sırtlamış; oğlu IV. Murat, oğlu İbrahim ve torunu IV. Mehmet yönetimde söz sahibi olmuştur. Kendisi yönetimdeki etkililiği nedeniyle Osmanlı Devleti tarihinde iz bırakan valide sultanların başında gelmektedir. Hürrem Sultan; Kanuni Sultan Süleyman ın eşidir. Hümaşah Sultan; Damat Mehmet Ferhat Paşa (birinci eşi) ve Damat Gazi Mehmet Paşa (ikinci eşi)nin eşi olup Kanuni Sultan Süleyman ın torunudur. Turhan Sultan; I. İbrahim in eşidir. Safiye Sultan, III. Murat ın eşidir. Devlet yönetiminde etkili olan valide sultanlardan biridir. 8. Rönesans sanatçıları ile ilgili seçeneklerde verilen eşleştirmelerden Montaigne - Toplum Sözleşmesi eşleştirmesi yanlıştır. Toplum Sözleşmesi adlı eser Aydınlanma Çağı düşünürlerinden J.J. Rousseau ya aittir. Bu eser halk egemenliğini yani demokrasiyi işleyen ve Fransız İhtilali nin yaşanmasında kitleler üzerinde etkili olan önemli bir eserdir. Rönesansın ünlü Fransız edebiyatçılarından biri olan Montaigne nin en önemli eserleri arasında Denemeler i yer alır. Bunun yanında; Dahinin Dedikleri, Yazmak, Mutluluk ve Yaşamak Sanatı Montaigne ye ait eserlerden bazılarıdır. 9. Soru öncülünde bir kısmı verilen, 1911 de dünya tarihinde uçaktan atılan ilk bildiri özelliğini taşıyan belge İtalya ya aittir. İtalya bu bildirileri Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ne karşı bölgedeki Arapları kışkırtmak için kullanmıştır. 3

4 10. Atatürk ün Sovyet rejisör Sergei Yutkevich e 1934 yılında çektirdiği film Türkiye nin Kalbi Ankara adlı belgesel yapımdır. Filmin senaristleri Lev Oskaroviç Arnstom ve Sergei Yutkevich tir. Filmin müzikleri ise Cemal Reşit Rey ve Ekrem Zeki Ün tarafından yapılmıştır. Siyah beyaz çekilen 56 dakikalık bu filmde dil olarak Rusça ve Türkçe kullanılmıştır. Atatürk bu filmi Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları dolayısı ile SSCB film yapımcılarına sipariş etmiştir. 13. Eğitmen kursları öğretmen eksikliğini gidermek için 1935 yılında Millî Eğitim Bakanlığı yapmış olan Saffet Arıkan ın tespit ve önerileri ile Atatürk ün direktifleri doğrultusunda 1936 da faaliyete geçmiş kurumlardır. Eğitmen kursları vasıtasıyla 10 yıl içerisinde 8543 öğretmen yetiştirilmiş, 6598 okul açılmıştır. Köylerde eğitimin geliştirilmesi yönünde çok önemli bir adım olan bu proje 1940 ta açılmaya başlanan Köy Enstitülerinin ilham kaynağı ve ilk örneği olarak kabul edilir. 17. Bağıl nem, mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Diğer bir deyişle havadaki nemin doyma noktasına oranıdır. Bağıl nemi artıran faktörler mutlak nemin artması veya sıcaklığın düşmesidir. Hepsindeki mutlak nem (havada bulunan nem) aynı olduğuna göre sıcaklığın en düşük olduğu yerdeki bağıl nem de en yüksek olur. 11. Seçeneklerde verilenlerden Bekir Sami Bey in İtilaf Devletleri temsilcileri ile ikili görüşmelerde bulunması gelişmesi Sakarya Savaşı ndan sonra yaşanan bir gelişme değildir. Bekir Sami Bey I. İnönü Muharebesi nin ardından İstanbul Hükûmeti ile birlikte TBMM Hükûmetinin de çağrıldığı Londra Konferansı nda TBMM yi temsil eden devlet adamıdır. Kendisi konferansta bağımsızlığa aykırı birçok öneriyi reddetmiş fakat yaptığı ikili görüşmeler ve antlaşmalar ile bağımsızlığa aykırı bir tutum sergilemiştir. Bu nedenle de TBMM tarafından görevinden alınmıştır. Diğer seçeneklerde yer alan ifadeler Sakarya Savaşı ndan sonra yaşanan gelişmeler arasındadır. 12. Mudanya Ateşkes Antlaşması Kurtuluş Savaşı nı fiilen bitiren ve Lozan Barış Konferansı na ortam hazırlayan ateşkes antlaşmasıdır. Büyük Taarruz un başarı ile sonuçlanmasının ardından İngiltere, Fransa, İtalya ve TBMM temsilcilerinin bir araya geldiği bu ateşkeste Yunanistan da İngiltere tarafından temsil edilmiştir. Ateşkeste yapılacak olan kesin barışın konu başlıkları ile ilgili herhangi bir karara yer verilmemiştir. Ateşkeste; Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya TBMM nin temsil ettiği Türk Devleti ne bırakılması, Türk - Yunan sınırının Meriç Nehri olması ve iki tarafın güçleri arasında İtilaf Devletleri nin yerleşeceği bir tampon bölge oluşturulması, İstanbul un kesin barışın imzalanmasından sonra boşaltılması, Doğu Trakya nın boşaltılmasında İtilaf Devletleri nin aracı olması, Türk ordularının kesin barışa kadar Boğazlara girmemesi ve belli bir hatta kalması yönünde kararlara yer verilmiştir. 14. İki savaş arası dönemde ortaya çıkan, metafiziğe karşı çıkarak somut yaşantıyı temel alan Edmund Husserl in kurucusu olduğu felsefi görüş fenomonoloji dir. Fenomonoloji, metafiziği sona erdirerek somut yaşantıya dönmek ve böylece felsefeye yeni bir başlangıç yapmak iddiasıyla ortaya çıkmıştır. 15. Türkiye Güney Yarım Küre de yer alsaydı en sıcak ayları ocak ve şubat olurdu. En uzun gölgeler güneş ışınlarının en küçük açıyla düştüğü 21 Haziran da oluşurdu. Yer aldığı paralel sayısı değişmeyeceğinden kuzeyi ile güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklık değişmezdi (6x111 = 666 km). Doğusu ile batısı arasındaki meridyen sayısı aynı kalacağından, aradaki yerel saat farkı da (19x4 = 76 ) aynı kalırdı. Yer aldığı paralel ve meridyen dereceleri aynı olduğundan iz düşüm alanı değişmezdi. 16. Haritalardaki ayrıntı, ölçeğe göre değişmektedir. Ölçeği aynı olan haritaların ayrıntısı aynı olur. Buna göre her üç haritanın da ölçeği 1/ olduğuna göre bu haritaların ayrıntısı Ağrı = Türkiye = Asya olur. Ayrıntının farklı olması için ölçeğin farklı olması gerekir. Ölçek büyüdükçe ayrıntı artar. 18. Mantar kaya rüzgâr aşındırmasıyla oluşan yer şeklidir. Bu tür şekillere çöllerde rastlanır. Buna göre çöllerin bulunduğu Asya, Okyanusya, Afrika ve Amerika da bu tür şekillere rastlanabilir. Avrupa da çöl bulunmadığından bu kıtada bu tür şekillere rastlanmaz. 19. Tundra, kutup altı iklim bölgesinin bitki örtüsüdür. Tayga, Sibirya ve Kanada da görülen düşük sıcaklıklara dayanıklı ormanlardır. Maki, Akdeniz iklim bölgesinde kızılçam ormanlarının yok edilmesiyle ortaya çıkan çalılıklardır. Bozkır, ılıman karasal iklim bölgesinin bitki örtüsüdür. Savan, yazları yağışlı tropikal iklimin bitki örtüsüdür. Bu bölgedeki yıllık sıcaklık ortalaması seçeneklerde verilen yerlerden daha yüksektir yaş arasındaki nüfus çalışma çağında olan nüfustur. Bu çağda bulunup bir işte çalışan nüfusa aktif nüfus denir. Buna göre verilere bakılarak aktif nüfusun ne kadar olduğu anlaşılamaz. Veriler, nüfusun miktarı değil yaş gruplarına oranıdır. Buna göre oranlara bakarak toplam nüfus anlaşılamaz. Nüfusun yaş gruplara dağılışına bakılarak gelişmişlik düzeyi hakkında yorum yapılabilir. Çocuk nüfus oranı yüksek, yaşlı nüfus oranı düşük olan ülkeler gelişmemiştir. Gelişmiş ülkelerde çocuk nüfus oranı az, yaşlı nüfus oranı fazladır. Verilere göre, belirtilen ülke gelişmekte olan bir ülkedir. 4

5 21. Orman yangını ve solunum sırasında oksijen tükenmekte, karbondioksit açığa çıkmaktadır. Fotosentez ve deniz canlılarının kabuk oluşumunda ise karbondioksit tüketilmektedir. 22. Buğday, arpa ve kırmızı mercimek kuraklığa dayanıklı ürünlerdir. Bu nedenle yağışın az, sulama olanaklarının sınırlı olduğu yerlerde kuru tarım tekniğiyle yetiştirilir. Pamuk ve mısır ise büyüme döneminde su ister. Bu ürünlerin bir bölgede yetiştirilmeye başlanması, o bölgede sulu tarıma geçildiğini gösterir. 25. Bilginin sınırına ilişkin felsefi yaklaşımlar şunlardır: İdealizm Realizm Pozitivizm Rasyonalizm Ampirizm Sezgicilik Pragmatizm Bilginin sınırının deneyimsel verilerin akıl yürütme yoluyla bilgi hâline getirilmesi olduğunu savunan yaklaşım pozitivizmdir. Pozitivistler bilim dışında hiçbir bilgi elde etme yöntemini kabul etmezler. Dolayısıyla bilgi, bilimsel olarak kanıtlanabilendir. Pozitivizmin en önemli temsilcisi Auguste Comte tur. 28. Grup, belirli bir sürede, belirli hedeflere varmak amacıyla rolleri devrederek sosyal ilişkilerin sürekliliğini sağlayan kişilerden oluşan topluluktur. Her topluluk grup olarak nitelendirilemez. Grup olarak nitelendirilen topluluklar şu özelliklere sahiptir: Ortak davranış güdüsü vardır. Kişiler arası ilişkileri düzenleyen ortak kurallar vardır. Grup içindeki üyelerin durumlarını bildiren rol ayrımları vardır. İnsanların kimi gereksinimleri bir grubun üyesi olduklarında daha iyi karşılandığından insanlar, sürekli bir grubun üyesi olmak isterler. Kişinin grubun üyesi olması davranışlarının değişmesine neden olur. Kişi, grubun birçok kuralını kabul edip benimser ve grupla aynı dili konuşmaya başlar. Grup şeklinde alınan kararlar bireysel alınan kararlara oranla daha sağlıklı ve yerindedir. 23. Türkiye nin Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında yer alması jeopolitik önemini artırmaktadır. Boğazların her dönemde Türkiye nin jeopolitik önemini artıran etkisi olmuştur. Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de ve ılıman kuşakta bulunmasının jeopolitik konumuna etkisi diğerlerine göre çok azdır. 24. Tarihin sonu teorisine göre dünya ideal sistem olan kapitalizme geçtiğine göre artık çatışmalar sona ermiş, tarihin sonu gelmiştir. Satranç tahtası teorisine göre dünya bir satranç tahtasına benzetilmekte ve en stratejik alan Avrasya görülmektedir. Baş oyuncu ABD; Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Hindistan ise aktör devletler olarak kabul edilmektedir. Medeniyetler çatışması teorisine göre dünyadaki en önemli çatışma kültürel farklılıklardan, özellikle dinî ayrılıklardan ortaya çıkacaktır. Fransa da bir yayınevinin basılarak 12 kişinin öldürülmesi bu görüşü destekler niteliktedir. Kara hâkimiyeti teorisine göre kalpgah olarak adlandırılan Avrasya yı ele geçiren dünyayı ele geçirir. Deniz hâkimiyeti teorisine göre dünyaya hâkim olmanın yolu denizlere hâkim olmaktır. 26. Geleneksel felsefe; doğa felsefesi ve teolojik felsefe şeklinde ikiye ayrılır. Doğa felsefesi, varlığın ilkesini açıklamaya çalışır. Doğa felsefecilerine göre varlığın ana maddesi doğadaki farklı maddeler olarak görülmüştür. Kimilerine göre su, kimilerine göre ateş, kimilerine göre toprak varlığın ana maddesidir. 27. Organizmacı kurama göre toplumlar tüm canlılar gibi doğar, büyür, gelişir ve kaybolurlar. Kaybolmaktan kasıt; bir başka toplumun içerisinde erimek, kendine özgü özellikleri kaybetmektir. Dolayısıyla yok olmaktan farklıdır. Toplumlar için yok olmak gibi bir ifade kullanılamaz. Zira hiçbir şey yoktan var olmaz, varken de yok olmaz. İbn-i Haldun, toplumları bedevi ve hazari olmak üzere ikiye ayırır. Bedevi toplumlar cemaat bağları yüksek, birlik ruhu olan toplumlardır. Hazari toplumlar ise iş bölümüne, gelişmiş üretim yöntemlerine dayanır. Bu ayrım Durkheim ın mekanik toplum ve organik toplum sınıflandırmasına da yakındır. 29. İletişim sırasında uyulması gereken temel ilkeler hem verdiğimiz mesajın alıcı tarafından doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar hem de iletişim sürecinin sağlıklı işleyişi açısından önemlidir. Bu ilkeleri şu şekilde sınıflandırabiliriz: Saygı Saydamlık Somutluk Empati Karşıdaki kişinin rolüne girmek Karşıdaki kişinin duygularını anlamak Kişiyi anladığını hissettirmek En önemli özelliği ise karşıdaki kişinin rolüne girmek ve onu anlamaktır. Seçenekler incelendiğinde yalnızca C seçeneğinde empatiden söz edilmediği, model almanın var olduğu görülmektedir. 30. Belli bir kültür içinde bulunan, tanımlanabilen ve çözümlenebilen en küçük birime kültür ögesi adı verilir. Yani kültür ögeleri kültürün parçalarıdır. Herhangi bir kültür parçasının özelliği, o kültürü bir diğerinden ayırır. Kültür ögesi, maddi (binalar, araç gereçler) ya da manevi (inançlar, gelenekler) olabilir. 5

6 31. Hristiyan felsefesinin ilk dönemine Patristik felsefe adı verilir. Bu felsefe kilise babalarının felsefesidir. Kilise babaları II - VI. yüzyıllar arasında yaşayıp Hristiyan öğretisinin temellerini oluşturmak için çalışmış din bilginleridir. Orta Çağ filozofu kendisini bir dünya görüşünün yaratıcısı saymaz. Çünkü o üzerinde çalıştığı sistemin bir işçisidir. Kişiliği, işinin arkasında silinmiştir. Dolayısıyla III numaralı öncüldeki ifade yanlıştır. Orta Çağ felsefesini tümüyle yansıtan en önemli filozof Aquinolu Thomas tır. Thomas a göre estetik orantı herhangi bir orantı değildir. Bir varlığa uygun gelendir. Yani bir şey olması gerektiği gibi olursa güzeldir. İnsan vücudunun güzelliği konusunda kol, bacak, baş ve ayakların çok orantılı olmaları dışında bunlara asıl güzellik kazandıran unsurun fonksiyonları olduğu görüşündedir. Dolayısıyla I numaralı öncül doğrudur. Thomas, güzelliğin uyandırdığı izlenim üzerinde durmuştur. Ona göre güzel, bakılması hoşa giden şeydir. Dolayısıyla II numaralı öncüldeki ifade doğrudur. İnsan aklı, yetkin olan şeyden hoşlanır. Çünkü aklın kendisi yetkin ve güzeldir. 33. Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve yetkileri şunlardır: Anayasa Mahkemesine üye seçer. Danıştay üyelerinin 1/4 ünü seçer. Yargıtay cumhuriyet başsavcısı ve Yargıtay cumhuriyet başsavcı vekilini seçer. Askerî Yargıtay ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçer. HSYK ye 4 üye seçer. Görüldüğü üzere cumhurbaşkanı Uyuşmazlık Mahkemesine üye seçmez. 34. Sigmund Neumann, işlevlerini esas alarak partileri temsil ve bütünleşme partileri olarak ikiye ayırmıştır. Temsil partileri seçimlerde çok oy almak ve seçime yönelik siyaset yapmak amacıyla varlık gösteren partilerdir. Bütünleşme partileri ise temsilin ötesinde seçmenleri siyasi olarak bilinçlendirmeyi ve siyasi kültürlerini benimsetmeyi amaçlar. 36. Türkiye de ilk kez 1968 yılında sosyal bilgiler dersi okutulmaya başlatılmıştır. Ülkemizdeki uygulaması, günümüz de dâhil olmak üzere sosyal bilgiler dersinin ağırlıklı olarak tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarından oluşmaktadır. Sosyal bilgiler öğretiminin amaçları şunlardır: Öğrencilerin vatandaşlık bilincini kuvvetlendirmek Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmek Öğrencilerin etkileşim içinde olduğu çevrenin özelliklerinin kavramasını sağlamak Hukuk kurallarının adil ve bağlayıcı olduğunu benimsetmek Türk kültürünü öğretmek Bilgiyi kullanmayı öğretmek Bilimsel düşünmeyi öğretmek Öğrencilerin toplumsallaşma sürecine katılımını gerçekleştirmek Öğrencilerin ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlı olmasını sağlamak Görüldüğü üzere öğrencilerin ahlaklı bir insan olarak yetişmesini sağlamak, sosyal bilgiler öğretiminin amaçları arasında yer almaz. 32. Sınırlı ehliyetsizler, ayırt etme gücüne sahip, ergin olmayan veya ayırt etme gücüne sahip, hakkında kısıtlılık kararı bulunan kişilerdir. Bu kişiler için ehliyetsizlik asıl, ehliyet istisnadır. Sınırlı ehliyetsiz kişilerin ayırt etme gücü olduğu için haksız fiil ehliyeti vardır. Sınırlı ehliyetsizler, yasal temsilcinin onayı ile bazı işlemleri yapabilirler. Sınırlı ehliyetsiz kişi ergin değilse velisi, ergin ancak kısıtlı ise vasisi yasal temsilcisidir. Bu kişiler aşağıdaki işlemleri yasal temsilcisinin onayıyla dahi yapamazlar, zira bu işlemler yasak işlem kapsamındadır: Vakıf kurma Önemli bağışlamada bulunma Kefil olma Görüldüğü üzere I ve III numaralı öncülün bir arada yer aldığı D seçeneği doğrudur Eylül 1953 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ilan edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile insan hakkı ihlallerini uluslararası yaptırıma bağlamıştır. Bu yönüyle son derece önemlidir yılında bireysel başvuru hakkı, 1990 yılında ise zorunlu yargı yetkisi getirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin önemli yanları şunlardır: Zorunlu bir yargısal denetim kurulması Bireye sağlanan güvencenin mali ve hukuki yaptırıma bağlanması İnsan hakları korumasının uluslararası güvenceye bağlanması Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin en önemli özelliği, insan haklarını uluslararası yaptırıma bağlamasıdır. 37. Buharlı makinelerin icat edilmesiyle birlikte, tarımsal üretim ve kentsel ticaret ağları yerini, hızlıca seri üretime ve küresel pazarlar meydana getirilmesine bırakmıştır. Fabrikalar hızla çoğalmış ve sermaye sahibi burjuvalar, bundan böyle kendi emeğiyle kazanmayı bırakıp emrinde çalışan kişilerin ürettiklerini pazarlamak suretiyle para kazanmaya başlamışlardı. Bu yeni yapı işçi sınıfının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Köylerden birçok insan kente göçerek bu fabrikalarda düşük ücretle kötü çalışma şartlarında çalışmaya başlamıştır. Sanayi İnkılabı, günümüzde büyük bir problem olarak karşımızda duran, gelir dağılımındaki adaletsizliğin temel sebebi olmuştur. Batılı ülkeler bu devrim sayesinde kurdukları sistemle müthiş bir zenginliğe ulaşırken sömürge hâline getirdikleri dünyanın kalan kısmı büyük bir sefaletin içine itilmiştir. Değerli madenlerin zenginliğin temel ölçütü olarak görüldüğü dönem ise Rönesans Dönemi dir. 6

7 38. Eş ürün eğrileri, aynı çıktı miktarını veren farklı mal bileşimlerinin geometrik yeridir. Eş ürün eğrilerinin özellikleri şunlardır: Negatif eğimlidir. Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir üretim düzeyini gösterir. Orijine göre dışbükeydir. Birbirini kesmez. Tüketicinin parasal geliriyle alabileceği maksimum mal miktarını gösteren ise bütçe doğrusudur. 40. Toprak kirliliğine neden olan tarımsal faaliyetler şunlardır: Bitkisel üretim Organik ve mineral gübre kullanımı Sulama Anız yakılması Yanlış arazi kullanımı Hayvansal üretim Gübre ve işletme atıkları Aşırı otlatma Orman kesimleri Su ve rüzgâr erozyonu Arıtma tesisi atıkları ise endüstri faaliyetleri nedeniyle toprak kirliliğine sebep olan bir durumdur. 42. Bilimsellik değeri 6. sınıfta yer alan Birey ve Toplum öğrenme alanı kapsamındaki Sosyal Bilgiler Öğreniyorum ve 7. sınıfta yer alan Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı kapsamındaki Zaman İçinde Bilim üniteleri kapsamında verilmektedir. Seçeneklerde yer alan İletişim ve İnsan İlişkileri ünitesi kapsamında farklılıklara saygı değeri; Ülkemizde Nüfus ünitesi kapsamında vatanseverlik değeri; Yeryüzünde Yaşam ünitesi kapsamında doğal çevreye duyarlılık değeri; Haklarımı Öğreniyorum ünitesi kapsamında sorumluluk değeri; Gerçekleşen Düşler ünitesi kapsamında akademik dürüstlük değeri; Elektronik Yüzyıl ünitesi kapsamında çalışkanlık değeri verilmektedir. 39. Arkeolojik çalışmada kullanılan yöntemler şunlardır: Kaynak araştırması Yüzey araştırması Hava fotoğrafı Kazı Analiz Laboratuvar deneyi ise arkeolojinin kullandığı yöntemler arasında yer almaz. 41. Sosyal bilgiler dersi sarmal programa göre hazırlanmış bir derstir. Sosyal bilgiler dersinde öğrenme alanları ve öğrenme alanlarına göre sınıflar düzeyinde üniteler vardır. Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanının 5. sınıftaki ünitesinin adı Gerçekleşen Düşler dir. Gerçekleşen Düşler ünitesinin yani Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanının 5. sınıftaki kazanımları şu şekildedir: Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir. Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturur. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır. Bireylerin rolleri açısından sivil toplum kuruluşlarını resmî kurum ve kuruluşlarla karşılaştırır. Buna göre A, B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler 5. sınıfta Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı kazanımlarındandır. Fakat E seçeneğinde verilen Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. kazanımı Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanının 6. sınıfta Elektronik Yüzyıl ünitesi kapsamında verilen kazanımlarındandır. 43. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı nda Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanının ünitelere göre becerileri aşağıdaki tabloda verilmiştir: Sınıf Ünite adı Beceri 5. sınıf Ürettiklerimiz Basit istatistiksel verileri okuma 6. sınıf Ülkemizin Kaynakları Girişimcilik 7. sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat Tarihsel empati Bölgemizi Tanıyalım ünitesi 5. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı kapsamındadır. Ülkemiz ve Dünya ünitesi 6. sınıf Küresel Bağlantılar öğrenme alanı kapsamındadır. 7

8 44. Sosyal bilgiler; insanların yaşadığı çevrenin ve yaşama biçimlerinin geçmiş, günümüz ve gelecek açısından incelenerek açıklandığı bir derstir. Sosyal bilgiler eğitimi alan öğrenci; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarının bilincinde olan ve bunları kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip bir yurttaş olarak gelişir. İşte bu dersin tarihsel gelişimi ile ilgili A, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. B seçeneğinde verilen Türkiye de 1962 yılında tarih, coğrafya, yurt bilgisi dersleri sosyal bilgiler dersi adını almıştır. ifadesi yanlıştır. Çünkü 1962 yılında tarih, coğrafya ve yurt bilgisi dersleri Toplum ve Ülke İncelemeleri dersi adını almıştır. 47. Eğitim durumları 3 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; giriş, geliştirme ve sonuçtur. Giriş, öğrencilerin öğrenmeye hazır hâle getirildiği bölümdür. Geliştirme, öğrenmenin gerçekleştirildiği bölümdür. Sonuç, öğrenmenin kontrol edildiği, özetlendiği bölümdür. Giriş bölümü 4 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme ve derse geçiştir. Gamze Öğretmen bu bölümlerden dikkat çekme sürecindedir. Dikkat çekme sürecinde Gamze Öğretmen, öğrencilerine okuduğu metinle onların derse olan ilgilerini artırmayı sağlamak istemiştir. 49. Bloom un bilişsel alan sınıflaması en alt düzeyden en üst düzeye doğru; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirmedir. I. öncül, sentez; II. öncül, bilgi; III. öncül, kavrama; IV. öncül, analiz; V. öncül, değerlendirmedir. 45. Öncülde de belirtildiği gibi ara disiplin, öğrencilerin gerçek hayatla ders arasında bağ kurmalarını sağlamaktadır. Sosyal bilgiler dersinin ara disiplinleri; Girişimcilik eğitimi, Rehberlik eğitimi Temel afet eğitimi, Kariyer eğitimi, Sağlık kültürü eğitimi, İnsan hakları ve vatandaşlık eğitimi, Özel eğitim, Spor kültürü ve olimpik eğitimdir. 48. Portfolyo değerlendirme, öğrencilerin bir süreç içerisinde hazırladığı etkinlikleri bir araya getirmesiyle oluşturduğu ürün dosyasıdır. Otantik durum belirleme, öğrencilerin temel bilgi ve becerilerini gerçek yaşam görevleri üzerinde anlamlı şekilde uygulamalarını isteyen yöntemdir. Performans değerlendirme, hedef doğrultusunda bir işi ortaya çıkarırken göstermiş olduğu aşamaların izlenmesi ve bu aşamalara belli puanların verildiği süreç değerlendirmesidir. Daha çok psikomotor becerileri ölçer. Akran değerlendirme, öğrencilerin sınıf arkadaşlarının çalışmalarını belirli ölçütler doğrultusunda değerlendirmesidir. Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi çalışma ve öğrenmelerinin niteliğini açıkça belirten kriterler kullanarak değerlendirdikleri durum belirleme sürecidir. Buna göre Ramazan Öğretmen in yapmış olduğu değerlendirmenin portfolyo değerlendirme olduğu söylenebilir. 50. Rol oynama, öğrencilerin kendi hazırladıkları ya da öğretmenleri tarafından verilen bir senaryoyu sınıfın önünde canlandırmaları esasına dayanır. Bu teknikte öğrenciler senaryoda yer alan kişilerin yerine kendilerini koyarak onların duygu ve düşüncelerini yansıtmaya çalışır. Böylece rol oynama tekniği öğrencilerde empati becerisini geliştirir. 46. Beyin fırtınası; öğrencilerin bir olay, durum veya bir problem hakkında az zamanda çok fikir üretmesi esasına dayanır. Bu doğrultuda öğretmenin uyguladığı teknik beyin fırtınasıdır. 8

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 5. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (1. Dönem) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 30 NİSAN 2016 Bu testlerin

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI 10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI NÜFUS : Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Dünya tarihinde il knüfus sayımı yapan ülke Danimarka olmuştur. Ülkedeki asker sayısını öğrenmek için

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 6.sınıf 1. Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder. 2. Olgu ve görüşü ayırt eder. 3. Bilimsel araştırma

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

[!] Bu ünitede verilecek temel beceriler Gözlem, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma

[!] Bu ünitede verilecek temel beceriler Gözlem, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma - ÖĞRETİM YILI... İLKÖĞRETİM OKULU MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SINIF:. EYLÜL 3. 2. İletişimi tanıyarak ögelerini fark eder (. İletişim türlerini sınıflandırarak örnekler verir I:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi,

Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, Sayın Velimiz, Ocak ayında sizlere ulaştırdığımız Veli Bilgilendirme Bülteni nde belirtildiği gibi, TÜRKÇE dersinde, Kişisel Gelişim ve Okuma Kültürü temalarına bağlı olarak çeşitli metinler ve Düşünceler

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı Sera Etkisi Bir miktarda ısı arz dan kaçmakta Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte CO2 tarafından tutulan Isının bir kısmı tekrar atmosfere kaçabilir. Cam tarafından tutulan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı