TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 1. Hitit kralları genellikle Labarna unvanını kullanırken kraliçeler Tavananna unvanını kullanmışlardır. Rubatum ise Asur ticaret kolonileri devrinde kendi krallığını idare eden kraliçeler tarafından kullanılan bir unvandır. 4. I. Gıyaseddin Keyhüsrev in 1204 yılında verem hastalığından hayatını kaybeden kız kardeşi, Gevher Nesibe Sultan dır. Gevher Nesibe Sultan ölmeden önce I. Gıyaseddin Keyhüsrev den kendi adına bir şifahane yapılmasını dilemiş, I. Gıyaseddin Keyhüsrev de onun adına 1204 te şifahanenin yapımını başlatmıştır da da Gevher Nesibe Şifahanesi hizmete açılmıştır yılları arasında da İzzeddin Keykavus tarafından şifahanenin doğusuna tıp medresesi yaptırılmıştır. 7. Seçeneklerde verilen Volkan gazetesi yılları arasında Derviş Vahdeti tarafından yayımlanan siyasi bir gazetedir. İngilizler tarafından finanse edilen bu gazete Meşrutiyet karşıtı bir tutum sergilemiş, yer yer ademimerkeziyetçi görüşlere de yer vermiştir. İttihad-ı Muhammediye Cemiyeti nin yayın organı durumuna gelen gazete özellikle İttihat ve Terakki Cemiyetinin uygulamalarından zarar gören alaylı subaylar üzerinde etkili olmuştur. 13 Nisan 1909 da Meşrutiyet i yıkmaya yönelik isyanda da (31 Mart Olayı) bu gazetede yayımlanan yazıların kışkırtıcı etkisi büyüktür. 2. İslamiyet Öncesi Türk hükümdarlarının hükümdarlık sembolü olarak başlıklarına taktıkları yabani sığır ya da at kılına sorguç veya kotuz adı verilirdi. Sû ya da börü; süvari ağırlıklı Türk ordularına verilen addır. Tuğ, hükümdarlık sembolü olarak kabul edilen sancak için kullanılmıştır. Kün ise halk anlamına gelen bir kavramdır. 3. Hz. Muhammed Dönemi nde yaşamış, onu görmüş ve sohbet etmiş kimselere verilen ad ashabdır. Halif, Cahiliye Dönemi nde Araplar arasında dostluk ve dayanışma metnini onaylayan kişiye denir. Mecusi, İran da kurulmuş olan Med Krallığı Dönemi ndeki rahip sınıfına verilen addır. Mevali, Emevilerin Araplar dışındaki Müslüman halk için kullandıkları aşağılama maksatlı bir sıfattır. Zımmî, İslam devletlerinde gayrimüslim halk için kullanılan bir kavramdır. 5. Türkiye Cumhuriyeti bayrağında yer alan hilâl ve yıldız şeklinin günümüze yakın ilk kullanımı III. Selim Dönemi ne denk gelir. Ancak bu bayrakta hilâl ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Osmanlı hükümdarlarından Sultan Abdülmecit Dönemi nde ise günümüz Türk bayrağı gibi hilâl ile birlikte yıldız beş köşeli hâliyle kullanılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Dönemi nde 29 Mayıs 1936 tarihinde bayrağın şekli kesin olarak belirlenmiş, 28 Temmuz 1937 de de Türk Bayrağı Kararnamesi ile bayrağın kullanış biçimi düzenlenmiştir. 6. Özellikleri verilen ve Osmanlı Devleti tarihinde iz bırakan Valide Sultan mahpeyker Kösem Sultan dır. Mahpeyker Kösem Sultan eşi Sultan I. Ahmet in genç yaşta ölmesi ile birlikte ülke yönetimi sorumluluğunu sırtlamış; oğlu IV. Murat, oğlu İbrahim ve torunu IV. Mehmet yönetimde söz sahibi olmuştur. Kendisi yönetimdeki etkililiği nedeniyle Osmanlı Devleti tarihinde iz bırakan valide sultanların başında gelmektedir. Hürrem Sultan; Kanuni Sultan Süleyman ın eşidir. Hümaşah Sultan; Damat Mehmet Ferhat Paşa (birinci eşi) ve Damat Gazi Mehmet Paşa (ikinci eşi)nin eşi olup Kanuni Sultan Süleyman ın torunudur. Turhan Sultan; I. İbrahim in eşidir. Safiye Sultan, III. Murat ın eşidir. Devlet yönetiminde etkili olan valide sultanlardan biridir. 8. Rönesans sanatçıları ile ilgili seçeneklerde verilen eşleştirmelerden Montaigne - Toplum Sözleşmesi eşleştirmesi yanlıştır. Toplum Sözleşmesi adlı eser Aydınlanma Çağı düşünürlerinden J.J. Rousseau ya aittir. Bu eser halk egemenliğini yani demokrasiyi işleyen ve Fransız İhtilali nin yaşanmasında kitleler üzerinde etkili olan önemli bir eserdir. Rönesansın ünlü Fransız edebiyatçılarından biri olan Montaigne nin en önemli eserleri arasında Denemeler i yer alır. Bunun yanında; Dahinin Dedikleri, Yazmak, Mutluluk ve Yaşamak Sanatı Montaigne ye ait eserlerden bazılarıdır. 9. Soru öncülünde bir kısmı verilen, 1911 de dünya tarihinde uçaktan atılan ilk bildiri özelliğini taşıyan belge İtalya ya aittir. İtalya bu bildirileri Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ne karşı bölgedeki Arapları kışkırtmak için kullanmıştır. 3

4 10. Atatürk ün Sovyet rejisör Sergei Yutkevich e 1934 yılında çektirdiği film Türkiye nin Kalbi Ankara adlı belgesel yapımdır. Filmin senaristleri Lev Oskaroviç Arnstom ve Sergei Yutkevich tir. Filmin müzikleri ise Cemal Reşit Rey ve Ekrem Zeki Ün tarafından yapılmıştır. Siyah beyaz çekilen 56 dakikalık bu filmde dil olarak Rusça ve Türkçe kullanılmıştır. Atatürk bu filmi Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları dolayısı ile SSCB film yapımcılarına sipariş etmiştir. 13. Eğitmen kursları öğretmen eksikliğini gidermek için 1935 yılında Millî Eğitim Bakanlığı yapmış olan Saffet Arıkan ın tespit ve önerileri ile Atatürk ün direktifleri doğrultusunda 1936 da faaliyete geçmiş kurumlardır. Eğitmen kursları vasıtasıyla 10 yıl içerisinde 8543 öğretmen yetiştirilmiş, 6598 okul açılmıştır. Köylerde eğitimin geliştirilmesi yönünde çok önemli bir adım olan bu proje 1940 ta açılmaya başlanan Köy Enstitülerinin ilham kaynağı ve ilk örneği olarak kabul edilir. 17. Bağıl nem, mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Diğer bir deyişle havadaki nemin doyma noktasına oranıdır. Bağıl nemi artıran faktörler mutlak nemin artması veya sıcaklığın düşmesidir. Hepsindeki mutlak nem (havada bulunan nem) aynı olduğuna göre sıcaklığın en düşük olduğu yerdeki bağıl nem de en yüksek olur. 11. Seçeneklerde verilenlerden Bekir Sami Bey in İtilaf Devletleri temsilcileri ile ikili görüşmelerde bulunması gelişmesi Sakarya Savaşı ndan sonra yaşanan bir gelişme değildir. Bekir Sami Bey I. İnönü Muharebesi nin ardından İstanbul Hükûmeti ile birlikte TBMM Hükûmetinin de çağrıldığı Londra Konferansı nda TBMM yi temsil eden devlet adamıdır. Kendisi konferansta bağımsızlığa aykırı birçok öneriyi reddetmiş fakat yaptığı ikili görüşmeler ve antlaşmalar ile bağımsızlığa aykırı bir tutum sergilemiştir. Bu nedenle de TBMM tarafından görevinden alınmıştır. Diğer seçeneklerde yer alan ifadeler Sakarya Savaşı ndan sonra yaşanan gelişmeler arasındadır. 12. Mudanya Ateşkes Antlaşması Kurtuluş Savaşı nı fiilen bitiren ve Lozan Barış Konferansı na ortam hazırlayan ateşkes antlaşmasıdır. Büyük Taarruz un başarı ile sonuçlanmasının ardından İngiltere, Fransa, İtalya ve TBMM temsilcilerinin bir araya geldiği bu ateşkeste Yunanistan da İngiltere tarafından temsil edilmiştir. Ateşkeste yapılacak olan kesin barışın konu başlıkları ile ilgili herhangi bir karara yer verilmemiştir. Ateşkeste; Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya TBMM nin temsil ettiği Türk Devleti ne bırakılması, Türk - Yunan sınırının Meriç Nehri olması ve iki tarafın güçleri arasında İtilaf Devletleri nin yerleşeceği bir tampon bölge oluşturulması, İstanbul un kesin barışın imzalanmasından sonra boşaltılması, Doğu Trakya nın boşaltılmasında İtilaf Devletleri nin aracı olması, Türk ordularının kesin barışa kadar Boğazlara girmemesi ve belli bir hatta kalması yönünde kararlara yer verilmiştir. 14. İki savaş arası dönemde ortaya çıkan, metafiziğe karşı çıkarak somut yaşantıyı temel alan Edmund Husserl in kurucusu olduğu felsefi görüş fenomonoloji dir. Fenomonoloji, metafiziği sona erdirerek somut yaşantıya dönmek ve böylece felsefeye yeni bir başlangıç yapmak iddiasıyla ortaya çıkmıştır. 15. Türkiye Güney Yarım Küre de yer alsaydı en sıcak ayları ocak ve şubat olurdu. En uzun gölgeler güneş ışınlarının en küçük açıyla düştüğü 21 Haziran da oluşurdu. Yer aldığı paralel sayısı değişmeyeceğinden kuzeyi ile güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklık değişmezdi (6x111 = 666 km). Doğusu ile batısı arasındaki meridyen sayısı aynı kalacağından, aradaki yerel saat farkı da (19x4 = 76 ) aynı kalırdı. Yer aldığı paralel ve meridyen dereceleri aynı olduğundan iz düşüm alanı değişmezdi. 16. Haritalardaki ayrıntı, ölçeğe göre değişmektedir. Ölçeği aynı olan haritaların ayrıntısı aynı olur. Buna göre her üç haritanın da ölçeği 1/ olduğuna göre bu haritaların ayrıntısı Ağrı = Türkiye = Asya olur. Ayrıntının farklı olması için ölçeğin farklı olması gerekir. Ölçek büyüdükçe ayrıntı artar. 18. Mantar kaya rüzgâr aşındırmasıyla oluşan yer şeklidir. Bu tür şekillere çöllerde rastlanır. Buna göre çöllerin bulunduğu Asya, Okyanusya, Afrika ve Amerika da bu tür şekillere rastlanabilir. Avrupa da çöl bulunmadığından bu kıtada bu tür şekillere rastlanmaz. 19. Tundra, kutup altı iklim bölgesinin bitki örtüsüdür. Tayga, Sibirya ve Kanada da görülen düşük sıcaklıklara dayanıklı ormanlardır. Maki, Akdeniz iklim bölgesinde kızılçam ormanlarının yok edilmesiyle ortaya çıkan çalılıklardır. Bozkır, ılıman karasal iklim bölgesinin bitki örtüsüdür. Savan, yazları yağışlı tropikal iklimin bitki örtüsüdür. Bu bölgedeki yıllık sıcaklık ortalaması seçeneklerde verilen yerlerden daha yüksektir yaş arasındaki nüfus çalışma çağında olan nüfustur. Bu çağda bulunup bir işte çalışan nüfusa aktif nüfus denir. Buna göre verilere bakılarak aktif nüfusun ne kadar olduğu anlaşılamaz. Veriler, nüfusun miktarı değil yaş gruplarına oranıdır. Buna göre oranlara bakarak toplam nüfus anlaşılamaz. Nüfusun yaş gruplara dağılışına bakılarak gelişmişlik düzeyi hakkında yorum yapılabilir. Çocuk nüfus oranı yüksek, yaşlı nüfus oranı düşük olan ülkeler gelişmemiştir. Gelişmiş ülkelerde çocuk nüfus oranı az, yaşlı nüfus oranı fazladır. Verilere göre, belirtilen ülke gelişmekte olan bir ülkedir. 4

5 21. Orman yangını ve solunum sırasında oksijen tükenmekte, karbondioksit açığa çıkmaktadır. Fotosentez ve deniz canlılarının kabuk oluşumunda ise karbondioksit tüketilmektedir. 22. Buğday, arpa ve kırmızı mercimek kuraklığa dayanıklı ürünlerdir. Bu nedenle yağışın az, sulama olanaklarının sınırlı olduğu yerlerde kuru tarım tekniğiyle yetiştirilir. Pamuk ve mısır ise büyüme döneminde su ister. Bu ürünlerin bir bölgede yetiştirilmeye başlanması, o bölgede sulu tarıma geçildiğini gösterir. 25. Bilginin sınırına ilişkin felsefi yaklaşımlar şunlardır: İdealizm Realizm Pozitivizm Rasyonalizm Ampirizm Sezgicilik Pragmatizm Bilginin sınırının deneyimsel verilerin akıl yürütme yoluyla bilgi hâline getirilmesi olduğunu savunan yaklaşım pozitivizmdir. Pozitivistler bilim dışında hiçbir bilgi elde etme yöntemini kabul etmezler. Dolayısıyla bilgi, bilimsel olarak kanıtlanabilendir. Pozitivizmin en önemli temsilcisi Auguste Comte tur. 28. Grup, belirli bir sürede, belirli hedeflere varmak amacıyla rolleri devrederek sosyal ilişkilerin sürekliliğini sağlayan kişilerden oluşan topluluktur. Her topluluk grup olarak nitelendirilemez. Grup olarak nitelendirilen topluluklar şu özelliklere sahiptir: Ortak davranış güdüsü vardır. Kişiler arası ilişkileri düzenleyen ortak kurallar vardır. Grup içindeki üyelerin durumlarını bildiren rol ayrımları vardır. İnsanların kimi gereksinimleri bir grubun üyesi olduklarında daha iyi karşılandığından insanlar, sürekli bir grubun üyesi olmak isterler. Kişinin grubun üyesi olması davranışlarının değişmesine neden olur. Kişi, grubun birçok kuralını kabul edip benimser ve grupla aynı dili konuşmaya başlar. Grup şeklinde alınan kararlar bireysel alınan kararlara oranla daha sağlıklı ve yerindedir. 23. Türkiye nin Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında yer alması jeopolitik önemini artırmaktadır. Boğazların her dönemde Türkiye nin jeopolitik önemini artıran etkisi olmuştur. Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de ve ılıman kuşakta bulunmasının jeopolitik konumuna etkisi diğerlerine göre çok azdır. 24. Tarihin sonu teorisine göre dünya ideal sistem olan kapitalizme geçtiğine göre artık çatışmalar sona ermiş, tarihin sonu gelmiştir. Satranç tahtası teorisine göre dünya bir satranç tahtasına benzetilmekte ve en stratejik alan Avrasya görülmektedir. Baş oyuncu ABD; Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Hindistan ise aktör devletler olarak kabul edilmektedir. Medeniyetler çatışması teorisine göre dünyadaki en önemli çatışma kültürel farklılıklardan, özellikle dinî ayrılıklardan ortaya çıkacaktır. Fransa da bir yayınevinin basılarak 12 kişinin öldürülmesi bu görüşü destekler niteliktedir. Kara hâkimiyeti teorisine göre kalpgah olarak adlandırılan Avrasya yı ele geçiren dünyayı ele geçirir. Deniz hâkimiyeti teorisine göre dünyaya hâkim olmanın yolu denizlere hâkim olmaktır. 26. Geleneksel felsefe; doğa felsefesi ve teolojik felsefe şeklinde ikiye ayrılır. Doğa felsefesi, varlığın ilkesini açıklamaya çalışır. Doğa felsefecilerine göre varlığın ana maddesi doğadaki farklı maddeler olarak görülmüştür. Kimilerine göre su, kimilerine göre ateş, kimilerine göre toprak varlığın ana maddesidir. 27. Organizmacı kurama göre toplumlar tüm canlılar gibi doğar, büyür, gelişir ve kaybolurlar. Kaybolmaktan kasıt; bir başka toplumun içerisinde erimek, kendine özgü özellikleri kaybetmektir. Dolayısıyla yok olmaktan farklıdır. Toplumlar için yok olmak gibi bir ifade kullanılamaz. Zira hiçbir şey yoktan var olmaz, varken de yok olmaz. İbn-i Haldun, toplumları bedevi ve hazari olmak üzere ikiye ayırır. Bedevi toplumlar cemaat bağları yüksek, birlik ruhu olan toplumlardır. Hazari toplumlar ise iş bölümüne, gelişmiş üretim yöntemlerine dayanır. Bu ayrım Durkheim ın mekanik toplum ve organik toplum sınıflandırmasına da yakındır. 29. İletişim sırasında uyulması gereken temel ilkeler hem verdiğimiz mesajın alıcı tarafından doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar hem de iletişim sürecinin sağlıklı işleyişi açısından önemlidir. Bu ilkeleri şu şekilde sınıflandırabiliriz: Saygı Saydamlık Somutluk Empati Karşıdaki kişinin rolüne girmek Karşıdaki kişinin duygularını anlamak Kişiyi anladığını hissettirmek En önemli özelliği ise karşıdaki kişinin rolüne girmek ve onu anlamaktır. Seçenekler incelendiğinde yalnızca C seçeneğinde empatiden söz edilmediği, model almanın var olduğu görülmektedir. 30. Belli bir kültür içinde bulunan, tanımlanabilen ve çözümlenebilen en küçük birime kültür ögesi adı verilir. Yani kültür ögeleri kültürün parçalarıdır. Herhangi bir kültür parçasının özelliği, o kültürü bir diğerinden ayırır. Kültür ögesi, maddi (binalar, araç gereçler) ya da manevi (inançlar, gelenekler) olabilir. 5

6 31. Hristiyan felsefesinin ilk dönemine Patristik felsefe adı verilir. Bu felsefe kilise babalarının felsefesidir. Kilise babaları II - VI. yüzyıllar arasında yaşayıp Hristiyan öğretisinin temellerini oluşturmak için çalışmış din bilginleridir. Orta Çağ filozofu kendisini bir dünya görüşünün yaratıcısı saymaz. Çünkü o üzerinde çalıştığı sistemin bir işçisidir. Kişiliği, işinin arkasında silinmiştir. Dolayısıyla III numaralı öncüldeki ifade yanlıştır. Orta Çağ felsefesini tümüyle yansıtan en önemli filozof Aquinolu Thomas tır. Thomas a göre estetik orantı herhangi bir orantı değildir. Bir varlığa uygun gelendir. Yani bir şey olması gerektiği gibi olursa güzeldir. İnsan vücudunun güzelliği konusunda kol, bacak, baş ve ayakların çok orantılı olmaları dışında bunlara asıl güzellik kazandıran unsurun fonksiyonları olduğu görüşündedir. Dolayısıyla I numaralı öncül doğrudur. Thomas, güzelliğin uyandırdığı izlenim üzerinde durmuştur. Ona göre güzel, bakılması hoşa giden şeydir. Dolayısıyla II numaralı öncüldeki ifade doğrudur. İnsan aklı, yetkin olan şeyden hoşlanır. Çünkü aklın kendisi yetkin ve güzeldir. 33. Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve yetkileri şunlardır: Anayasa Mahkemesine üye seçer. Danıştay üyelerinin 1/4 ünü seçer. Yargıtay cumhuriyet başsavcısı ve Yargıtay cumhuriyet başsavcı vekilini seçer. Askerî Yargıtay ile Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçer. HSYK ye 4 üye seçer. Görüldüğü üzere cumhurbaşkanı Uyuşmazlık Mahkemesine üye seçmez. 34. Sigmund Neumann, işlevlerini esas alarak partileri temsil ve bütünleşme partileri olarak ikiye ayırmıştır. Temsil partileri seçimlerde çok oy almak ve seçime yönelik siyaset yapmak amacıyla varlık gösteren partilerdir. Bütünleşme partileri ise temsilin ötesinde seçmenleri siyasi olarak bilinçlendirmeyi ve siyasi kültürlerini benimsetmeyi amaçlar. 36. Türkiye de ilk kez 1968 yılında sosyal bilgiler dersi okutulmaya başlatılmıştır. Ülkemizdeki uygulaması, günümüz de dâhil olmak üzere sosyal bilgiler dersinin ağırlıklı olarak tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarından oluşmaktadır. Sosyal bilgiler öğretiminin amaçları şunlardır: Öğrencilerin vatandaşlık bilincini kuvvetlendirmek Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmek Öğrencilerin etkileşim içinde olduğu çevrenin özelliklerinin kavramasını sağlamak Hukuk kurallarının adil ve bağlayıcı olduğunu benimsetmek Türk kültürünü öğretmek Bilgiyi kullanmayı öğretmek Bilimsel düşünmeyi öğretmek Öğrencilerin toplumsallaşma sürecine katılımını gerçekleştirmek Öğrencilerin ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlı olmasını sağlamak Görüldüğü üzere öğrencilerin ahlaklı bir insan olarak yetişmesini sağlamak, sosyal bilgiler öğretiminin amaçları arasında yer almaz. 32. Sınırlı ehliyetsizler, ayırt etme gücüne sahip, ergin olmayan veya ayırt etme gücüne sahip, hakkında kısıtlılık kararı bulunan kişilerdir. Bu kişiler için ehliyetsizlik asıl, ehliyet istisnadır. Sınırlı ehliyetsiz kişilerin ayırt etme gücü olduğu için haksız fiil ehliyeti vardır. Sınırlı ehliyetsizler, yasal temsilcinin onayı ile bazı işlemleri yapabilirler. Sınırlı ehliyetsiz kişi ergin değilse velisi, ergin ancak kısıtlı ise vasisi yasal temsilcisidir. Bu kişiler aşağıdaki işlemleri yasal temsilcisinin onayıyla dahi yapamazlar, zira bu işlemler yasak işlem kapsamındadır: Vakıf kurma Önemli bağışlamada bulunma Kefil olma Görüldüğü üzere I ve III numaralı öncülün bir arada yer aldığı D seçeneği doğrudur Eylül 1953 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ilan edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile insan hakkı ihlallerini uluslararası yaptırıma bağlamıştır. Bu yönüyle son derece önemlidir yılında bireysel başvuru hakkı, 1990 yılında ise zorunlu yargı yetkisi getirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin önemli yanları şunlardır: Zorunlu bir yargısal denetim kurulması Bireye sağlanan güvencenin mali ve hukuki yaptırıma bağlanması İnsan hakları korumasının uluslararası güvenceye bağlanması Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin en önemli özelliği, insan haklarını uluslararası yaptırıma bağlamasıdır. 37. Buharlı makinelerin icat edilmesiyle birlikte, tarımsal üretim ve kentsel ticaret ağları yerini, hızlıca seri üretime ve küresel pazarlar meydana getirilmesine bırakmıştır. Fabrikalar hızla çoğalmış ve sermaye sahibi burjuvalar, bundan böyle kendi emeğiyle kazanmayı bırakıp emrinde çalışan kişilerin ürettiklerini pazarlamak suretiyle para kazanmaya başlamışlardı. Bu yeni yapı işçi sınıfının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Köylerden birçok insan kente göçerek bu fabrikalarda düşük ücretle kötü çalışma şartlarında çalışmaya başlamıştır. Sanayi İnkılabı, günümüzde büyük bir problem olarak karşımızda duran, gelir dağılımındaki adaletsizliğin temel sebebi olmuştur. Batılı ülkeler bu devrim sayesinde kurdukları sistemle müthiş bir zenginliğe ulaşırken sömürge hâline getirdikleri dünyanın kalan kısmı büyük bir sefaletin içine itilmiştir. Değerli madenlerin zenginliğin temel ölçütü olarak görüldüğü dönem ise Rönesans Dönemi dir. 6

7 38. Eş ürün eğrileri, aynı çıktı miktarını veren farklı mal bileşimlerinin geometrik yeridir. Eş ürün eğrilerinin özellikleri şunlardır: Negatif eğimlidir. Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek bir üretim düzeyini gösterir. Orijine göre dışbükeydir. Birbirini kesmez. Tüketicinin parasal geliriyle alabileceği maksimum mal miktarını gösteren ise bütçe doğrusudur. 40. Toprak kirliliğine neden olan tarımsal faaliyetler şunlardır: Bitkisel üretim Organik ve mineral gübre kullanımı Sulama Anız yakılması Yanlış arazi kullanımı Hayvansal üretim Gübre ve işletme atıkları Aşırı otlatma Orman kesimleri Su ve rüzgâr erozyonu Arıtma tesisi atıkları ise endüstri faaliyetleri nedeniyle toprak kirliliğine sebep olan bir durumdur. 42. Bilimsellik değeri 6. sınıfta yer alan Birey ve Toplum öğrenme alanı kapsamındaki Sosyal Bilgiler Öğreniyorum ve 7. sınıfta yer alan Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı kapsamındaki Zaman İçinde Bilim üniteleri kapsamında verilmektedir. Seçeneklerde yer alan İletişim ve İnsan İlişkileri ünitesi kapsamında farklılıklara saygı değeri; Ülkemizde Nüfus ünitesi kapsamında vatanseverlik değeri; Yeryüzünde Yaşam ünitesi kapsamında doğal çevreye duyarlılık değeri; Haklarımı Öğreniyorum ünitesi kapsamında sorumluluk değeri; Gerçekleşen Düşler ünitesi kapsamında akademik dürüstlük değeri; Elektronik Yüzyıl ünitesi kapsamında çalışkanlık değeri verilmektedir. 39. Arkeolojik çalışmada kullanılan yöntemler şunlardır: Kaynak araştırması Yüzey araştırması Hava fotoğrafı Kazı Analiz Laboratuvar deneyi ise arkeolojinin kullandığı yöntemler arasında yer almaz. 41. Sosyal bilgiler dersi sarmal programa göre hazırlanmış bir derstir. Sosyal bilgiler dersinde öğrenme alanları ve öğrenme alanlarına göre sınıflar düzeyinde üniteler vardır. Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanının 5. sınıftaki ünitesinin adı Gerçekleşen Düşler dir. Gerçekleşen Düşler ünitesinin yani Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanının 5. sınıftaki kazanımları şu şekildedir: Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir. Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturur. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır. Bireylerin rolleri açısından sivil toplum kuruluşlarını resmî kurum ve kuruluşlarla karşılaştırır. Buna göre A, B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler 5. sınıfta Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı kazanımlarındandır. Fakat E seçeneğinde verilen Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur. kazanımı Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanının 6. sınıfta Elektronik Yüzyıl ünitesi kapsamında verilen kazanımlarındandır. 43. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı nda Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanının ünitelere göre becerileri aşağıdaki tabloda verilmiştir: Sınıf Ünite adı Beceri 5. sınıf Ürettiklerimiz Basit istatistiksel verileri okuma 6. sınıf Ülkemizin Kaynakları Girişimcilik 7. sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat Tarihsel empati Bölgemizi Tanıyalım ünitesi 5. sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı kapsamındadır. Ülkemiz ve Dünya ünitesi 6. sınıf Küresel Bağlantılar öğrenme alanı kapsamındadır. 7

8 44. Sosyal bilgiler; insanların yaşadığı çevrenin ve yaşama biçimlerinin geçmiş, günümüz ve gelecek açısından incelenerek açıklandığı bir derstir. Sosyal bilgiler eğitimi alan öğrenci; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarının bilincinde olan ve bunları kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip bir yurttaş olarak gelişir. İşte bu dersin tarihsel gelişimi ile ilgili A, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. B seçeneğinde verilen Türkiye de 1962 yılında tarih, coğrafya, yurt bilgisi dersleri sosyal bilgiler dersi adını almıştır. ifadesi yanlıştır. Çünkü 1962 yılında tarih, coğrafya ve yurt bilgisi dersleri Toplum ve Ülke İncelemeleri dersi adını almıştır. 47. Eğitim durumları 3 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; giriş, geliştirme ve sonuçtur. Giriş, öğrencilerin öğrenmeye hazır hâle getirildiği bölümdür. Geliştirme, öğrenmenin gerçekleştirildiği bölümdür. Sonuç, öğrenmenin kontrol edildiği, özetlendiği bölümdür. Giriş bölümü 4 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme ve derse geçiştir. Gamze Öğretmen bu bölümlerden dikkat çekme sürecindedir. Dikkat çekme sürecinde Gamze Öğretmen, öğrencilerine okuduğu metinle onların derse olan ilgilerini artırmayı sağlamak istemiştir. 49. Bloom un bilişsel alan sınıflaması en alt düzeyden en üst düzeye doğru; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirmedir. I. öncül, sentez; II. öncül, bilgi; III. öncül, kavrama; IV. öncül, analiz; V. öncül, değerlendirmedir. 45. Öncülde de belirtildiği gibi ara disiplin, öğrencilerin gerçek hayatla ders arasında bağ kurmalarını sağlamaktadır. Sosyal bilgiler dersinin ara disiplinleri; Girişimcilik eğitimi, Rehberlik eğitimi Temel afet eğitimi, Kariyer eğitimi, Sağlık kültürü eğitimi, İnsan hakları ve vatandaşlık eğitimi, Özel eğitim, Spor kültürü ve olimpik eğitimdir. 48. Portfolyo değerlendirme, öğrencilerin bir süreç içerisinde hazırladığı etkinlikleri bir araya getirmesiyle oluşturduğu ürün dosyasıdır. Otantik durum belirleme, öğrencilerin temel bilgi ve becerilerini gerçek yaşam görevleri üzerinde anlamlı şekilde uygulamalarını isteyen yöntemdir. Performans değerlendirme, hedef doğrultusunda bir işi ortaya çıkarırken göstermiş olduğu aşamaların izlenmesi ve bu aşamalara belli puanların verildiği süreç değerlendirmesidir. Daha çok psikomotor becerileri ölçer. Akran değerlendirme, öğrencilerin sınıf arkadaşlarının çalışmalarını belirli ölçütler doğrultusunda değerlendirmesidir. Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi çalışma ve öğrenmelerinin niteliğini açıkça belirten kriterler kullanarak değerlendirdikleri durum belirleme sürecidir. Buna göre Ramazan Öğretmen in yapmış olduğu değerlendirmenin portfolyo değerlendirme olduğu söylenebilir. 50. Rol oynama, öğrencilerin kendi hazırladıkları ya da öğretmenleri tarafından verilen bir senaryoyu sınıfın önünde canlandırmaları esasına dayanır. Bu teknikte öğrenciler senaryoda yer alan kişilerin yerine kendilerini koyarak onların duygu ve düşüncelerini yansıtmaya çalışır. Böylece rol oynama tekniği öğrencilerde empati becerisini geliştirir. 46. Beyin fırtınası; öğrencilerin bir olay, durum veya bir problem hakkında az zamanda çok fikir üretmesi esasına dayanır. Bu doğrultuda öğretmenin uyguladığı teknik beyin fırtınasıdır. 8

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM. Hafta EKİM. Hafta EYLÜL 4. hafta EYLÜL. Hafta 0-0 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum. ÜNİTE ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Biyoçeşitlilik A.11.1. Bitki ve hayvan türlerindeki zenginliğin oluşumunda ve türlerin azalmasında etkili faktörleri birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KAZANIMLAR KONULAR 1 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsan Ve Doğa Etkileşimi Coğrafyanın

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ders No : 0310380057 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ 1) Aşağıdaki seçeneklerde verilen kuruluşlardan hangisi dünya çocuklarını korumak amacıyla kurulmuştur? C) D) 2) Ülkeler, ürettikleri ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere satarak gelir elde ederler.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Yer şekilleri Ve Kayaçlar Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Jeopolitik POLS 411 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ SANAT Ders No : 0310380125 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Önsöz İÇİNDEKİLER III BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 11 Eğitimin Amacı 12 Eğitim 13 Formal ve İnformal Eğitim 15 Formal (Biçimlendirilmiş) Eğitim 15 Örgün Eğitim 15 Yaygın Eğitim 16 İnformal

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI 017-018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI AYLAR 1. 5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v. 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v. 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v 1. Bölüm... 1 SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER... 1 Giriş... 1 Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler... 3 Sosyal Bilgiler ve İlişkili Disiplinler... 7 Sosyal Bilgiler

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (1. Dönem) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 30 NİSAN 2016 Bu testlerin

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖBT İLKÖĞRETİM MTEMTİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı