Avrupa da Tam zamanlı. Eğitim Süresinin. Karşılaştırmalı Analizi 2013/14. Eurydice Raporu. Education and Training

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa da Tam zamanlı. Eğitim Süresinin. Karşılaştırmalı Analizi 2013/14. Eurydice Raporu. Education and Training"

Transkript

1 Avrupa da Tam zamanlı Eğitim Süresinin Karşılaştırmalı Analizi 2013/14 Eurydice Raporu Education and Training

2

3 KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ Giriş 3 Zorunlu müfredat için eğitim süresi Avrupa ülkelerinde değişiklik gösterir 3 İlköğretim seviyesinde temel odak okuma, yazma ve edebiyattır 5 Çoğu ülke ortaöğretim düzeyinde yabancı dillere büyük önem verir 9 Giriş Öğrenciler, aileler ve işverenler gibi eğitimdeki bir çok paydaşın müfredata ilgisi büyüktür. Okulda hangi derslerin verildiği, müfredatın fen ve yabancı dillere yeterince önem verip vermediğini öğrenmek isterler; daha genel anlamda öğrencilerin işe girmesi ya da yüksek öğrenime devam etmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını öğrenmek isterler. Belli bir dersin öğretimine ayrılan süre ya da eğitim süresi ne ilişkin bilgi o derse verilen değer ve müfredattaki önemine dair gerekli bir gösterge olabilir. Eurydice ağı yirmi yıldan fazla süredir tam zamanlı zorunlu eğitimin süresine ilişkin veri toplamaktadır. Bu veriler farklı Avrupa ülkelerindeki ulusal müfredatı oluşturan çeşitli derslerin öğretimine ayrılan süreye ilişkin karşılaştırılabilir bilgi sunar dan beri, yıllık güncellenen veri Eurydice web sitesinde yer alır. Bu yıl (2013/14) ilk defa Eurydice ağı OECD (NESLI ağı) ile ortak veri toplamıştır. Bu bilgiler, merkezi (üst düzey) ya da bölgesel seviyede eğitim yetkilileri tarafından benimsenen yönetmelikler, standartlar veya tavsiyelere dayalıdır. Ancak, kısaca, belgede tavsiye edilen eğitim süresi terimi kullanılacaktır. Veriler öğrencilerin okulda geçirdikleri saatleri değil planlanan asgari eğitim süresini gösterir. Teneffüs, özel ders ve bire-bir eğitimi kapsamaz. (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/instruction_time_en.pdf) web sitesindeki belge kategori ve ülkeye göre her sınıf için tavsiye edilen yıllık eğitimi gösteren diyagramlarla ulusal veri formlarını sunar. Ülkeye özgü notlar sunulan ulusal verilere açıklık getirir. Bu doküman, derslerin tanımları ile müfredat kategorilerini de içerir. Bu kısa karşılaştırılabilir analizde üç gösterge sunulup tartışılmaktadır. Kuramsal okul yılına bağlı olarak, ilk gösterge zorunlu müfredat için saat bazında asgari eğitim süresini gösterir. İkinci gösterge ilköğretimdeki zorunlu dersler olarak okuma, yazma ve edebiyat; matematik; fen ve yabancı dillere ayrılan eğitim süresini gösterir. Son gösterge ortaöğretimdeki zorunlu aşamadaki aynı derslere ayrılan eğitim sürelerini gösterir. Bu üç gösterge sadece genel eğitimle ilgilidir. Zorunlu müfredat için eğitim süresi Avrupa ülkelerinde değişiklik gösterir Tam zamanlı zorunlu eğitimin süresi Avrupa ülkelerinde değişiklik gösterir. Hırvatistan da sekiz yıldan Macaristan, Hollanda (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs), Portekiz, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) ve Türkiye de on iki yıla kadar çeşitlilik gösterir ( 1 ). Sonuç olarak, bu eğitim aşaması için zorunlu müfredat için toplam eğitim süresini karşılaştırmaya gerek yoktur. ( 1 )Daha fazla bilgi: 3

4 Şekil 1 tüm zorunlu müfredat için asgari eğitim süresinin zorunlu eğitim yıl sayısına bölünmesini gösterir. Bu basit matematiksel işlem zorunlu eğitimdeki sınıf sayısındaki farklılıklardan kaynaklanan varyasyonları ortadan kaldırır. Ancak bu durum Avrupa çapında oldukça değişkendir. Kuramsal bir yılda eğitim süresi İrlanda, Fransa, İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık ta (Galler) 900 saate ulaşır ya da bu saati aşar. Diğer bazı ülkelerde yaklaşık 900 dür: İspanya (897), Lüksemburg (892) ve Birleşik Krallık (ENG) (891). Diğer taraftan, belli bir yıldaki zorunlu müfredat için eğitim süresi Hırvatistan da 555; Bulgaristan da yaklaşık 650 (644), ve Letonya da (658); Romanya da 700 (690), Polonya da (693), Slovenya da (699), Finlandiya da (703) olarak belirtilmiştir. Birleşik Krallık (İskoçya) İskoç Takdir Müfredatı öğretilecek dersleri ya da haftada minimum 2 saat beden eğitimi dersi dışında eğitim süresini belirtmediğinden ayrı durumdadır. Hollanda ( 2 ), Avusturya ( 3 ) ve Lihtenştayn da ( 4 ) farklı öğretim okulları vardır, fakat tavsiye edilen eğitim süresi açısından Avusturya da olduğu gibi çok az fark vardır ya da hiç fark yoktur. Okul türleri (ya da müfredat) arasında daha belirgin ayrımlar Türkiye ( 5 ) ve Yunanistan da görülür. Yukarıda belirtilen tüm ülkelerde (Yunanistan dışında), ilköğretimde müfredat tüm öğrenciler için aynıdır, fakat ortaokula (Hollanda, Avusturya ve Lihtenştayn) ya da liseye (Türkiye) başlayınca değişiklikler ortaya çıkar. Yunanistan da Şekil 1 de gösterilen eğitim süresindeki değişiklikleri dikkate alan farklı müfredatlı iki tür devlet ilköğretim okulu vardır ( 6 ): öğrencilerin %52 sinin gittiği birleşik yenilenmiş müfredatı uygulayanlar (URC), ve geri kalan ilköğretim nüfusunun gittiği normal müfredatı uygulayanlar (RC). Birleşik yenilenmiş müfredat 2010 yılında pilot uygulamaya başlamıştır. Amaç, tüm okullarda kademeli olarak normal müfredatın yerine birleşik yenilenmiş müfredatı uygulamaktır. RC uygulayan okullardaki öğrenciler zorunlu olmayan müfredatın bir parçası olarak ek eğitim saatlerinden faydalanabilir; bu da toplam eğitim süresini URC deki süreyle eş hale getirir. Bir dizi ülkede okullara zorunlu müfredatta şart koşulan ek eğitim süresi sağlamaları tavsiye edilmektedir, fakat öğrenciler katılma kararlarında serbesttir ( 7 ). ( 2 ) Öğrenciler ilköğretim sonunda üç okul türünden birini seçmek durumundadır: VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs), HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwjis) ve VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs). VMBO da 10. sınıf ve HAVO da 11. sınıftan sonra, öğrenciler mesleki eğitime devam eder, bu da veri toplamasında yer almamıştır. Dolayısıyla, genel zorunlu eğitimdeki sınıf sayısı değişiklik gösterir. ( 3 ) Öğrenciler ilköğretimin sonunda üç okul türünden birini seçmek durumundadır: Allgemeinbildende höhere Schulen, Hauptschulen ve Neue Mittelschulen. Dört yıl sonra, son iki okul türündeki öğrenciler iki alan arasında seçim yapmak durumunda olabilir. Raporlamayı sadeleştirmek açısından, zorunlu eğitimin ilk sekiz yılındaki eğitim süresi tüm okul türleri için gösterilmiştir. ( 4 ) Öğrenciler ilköğretim sonunda üç okul türünden birini seçmek durumundadır: Gymnasium, Realschulen and Oberschulen. ( 5 ) Lise öğrencileri farklı alanlar seçmek durumundadır. Sunulan veriler, bu seviyedeki öğrencilerin %91 inin gittiği Lise ve Anadolu Liseleriyle ilgilidir. ( 6 ) Daha kapsamlı bigi için: ( 7 ) Daha fazla bilgi için, özellikle Ek bölümüne bakınız: 4

5 Şekil 1: Tam zamanlı zorunlu eğitim sırasında kuramsal yılda zorunlu müfredat için saat bazında tavsiye edilen asgari eğitim süresi, 2013/14 BE BE BE BG CZ DK DE EE IE EL EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL NL fr de nl RC URC HAVO VMBO NL AT AT AT PL PT RO SI SK FI SE IS LI LI LI NO TR TR VWO AHS HS NMS ENG WLS NIR SCT GYM OBS REALS AHS HS Source: Eurydice Açıklayıcı not Bu şekil sadece genel eğitimle ilgilidir. Zorunlu eğitimin bir parçası olmasına rağmen okul öncesi sınıflar dahil değildir. Her ülke için zorunlu müfredat için saat bazında asgari eğitim süresi, tam zamanlı zorunlu eğitim sınıf sayısına bölünmektedir. Ülkeye özgü notlar Malta: Haziran ayı (yaz çizelgesi) için eğitim süresi dahil olmadığından veriler olduğundan daha az tahmin edilmiştir. Birleşik Krallık (ENG): Eğitim Bölümü haftalık ders süresine dair artık rehberlik etmemektedir ve bu çalışmadaki kavramsal boyut Eylül 2011 den önceki tavsiyeyi temsil eder. Ülkelerdeki veri toplama yöntemleri ve toplanan verilere dair daha ayrıntılı bilgi için şu web dokümanının üçüncü bölümüne bakınız: İlköğretim seviyesinde, okuma, yazma ve edebiyata odaklanılır Okuma, yazma, edebiyat çalışmaları, matematik ve fen Avrupa daki okul müfredatlarının temel derslerdir. Okur yazarlık, temel matematik ve fen bilimleri daha ileri düzeydeki öğrenme için temel oluşturur. Bu nedenlerden dolayı, Avrupa Birliği Konseyi okuma, matematik ve fen derslerinde 2020 AB standartlarını oluşturmuştur: 2020 itibariyle, okuma, matematik ve fen derslerindeki başarısı düşük olan 15 yaş grubunun oranı %15 ten azdır ( 8 ). Avrupa Birliği nin dil çeşitliliği, Avrupa vatandaşlarının hareketliliği ve istihdamı için dil yeterliklerinin anahtar rolü göz önüne alındığında, yabancı dil becerilerinin Avrupa öğrencileri için önemi anlaşılmaktadır ( 9 ). Şekil 2 bu dört derse odaklanır ve ilköğretim seviyesinde zorunlu müfredat için tavsiye edilen asgari eğitim süresinin oranı olarak her biri için harcanan eğitim süresini inceler. Ülkelerin çoğunda, bu zorunlu derslere ayrılan eğitim süresi tavsiye edilen asgari eğitim süresinin %50 ila 60 ına denk gelir. Fransa ve Hırvatistan da bu derslerdeki sürenin oranı %70 i aşmaktadır. ( 8 ) Mayıs 2009 eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği stratejik çerçevesi Konsey kararlarına bakınız: ( 9 ) Çok dillilik ve dil yeterliklerinin gelişimine dair Konsey kararları

6 Şekil 2: İlköğretimde zorunlu ders olarak okuma, yazma ve edebiyat; matematik, fen ve birinci yabancı dile ayrılan tavsiye edilen asgari eğitim süresinin oranı, 2013/14 % Okuma, yazma ve edebiyat (RWL) Matematik Doğa bilimleri Yabancı dil 1 % Kaynak: Eurydice. Esnek çizelgeli zorunlu dersler Yatay ve dikey esneklik (-) Sıfır ya da uygulanamaz 6

7 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL RC EL URC ES FR HR IT CY LV LT LU RWL Matem Doğa Bil Yab Dil (-) (-) HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE ENG WLS NIR SCT IS LI NO TR OYE (-) Matem (-) Doğa Bil (-) Yab Dil (-) (-) (-) (-) Esnek çizelgeli zorunlu dersler Yatay ve dikey esneklik (-) Sıfır ya da uygulanamaz Açıklayıcı not Zorunlu eğitimin bir bölümü olmasına rağmen okul öncesi seviyesi dahil edilmemiştir. Her ülke için zorunlu müfredat için saat bazında asgari eğitim süresi, tam zamanlı zorunlu eğitim sınıf sayısına bölünmektedir (ve 100 ile çarpılarak). Esnek çizelgeli zorunlu dersler (yatay esneklik): Merkezi eğitim yetkilileri belli bir derse ayrılacak eğitim süresini belirtmez, sadece bir grup ders için toplam süreyi belirtir. Bölgesel yetkililer, yerel yetkililer, okullar ya da öğretmenler derslere tek tek ne kadar süre ayrılacağına karar vermede serbesttir. Dikey esneklik: Merkezi eğitim yetkilileri belli bir kademede belli bir ders için ayrılan eğitim süresini belirtmez, sadece bazı kademeler için ya da tüm zorunlu eğitim için eğitim süresini belirtirler. Okullar/yerel yetkililer her bir kademeye ne kadar süre ayrılacağına karar vermede serbesttir. Ülkeye özgü notlar Belçika (BE de): Doğa bilimlerine ilişkin veri 1-8 sınıflarda teknoloji için eğitim süresini kapsar. Belçika (BE nl): Doğa bilimlerine ilişkin veri 1-6 sınıf sosyal bilimler için eğitim süresini kapsar. Mevzuat sadece tek tek derslere ne kadar saat ayrılacağını belirtmeden toplam eğitim süresinin miktarını şart koşar (yatay esneklik). Planlanan eğitim süresi devlet okullarını kapsayan organizasyonlar tarafından sağlanan çizelgelerde belirtilen değerlerin ortalamasıdır (belediye eğitimi, ilçe eğitimi ve Toplum eğitimi). Çek Cumhuriyeti: Doğa bilimlerine ilişkin veri 1-5 sınıf sosyal bilimler için eğitim süresini kapsar. İrlanda ve Malta: Doğa bilimlerine ilişkin veri 1-6 sınıf teknoloji dersi için eğitim süresini kapsar. Fransa: Doğa bilimlerine ilişkin veri 1-2 sınıf sosyal bilimler, 1-5 sınıf BİT ve 3-5 sınıf teknoloji için eğitim süresini kapsar. İrlanda ve Birleşik Krallık: Zorunlu ders olarak yabancı dil yoktur. Hırvatistan ve Litvanya: Doğa bilimlerine ilişkin veri 1-4 sınıf sosyal bilimler için eğitim süresini kapsar. Lüksemburg: Okuma, yazma ve edebiyata ilişkin veri 1-6 sınıflarda zorunlu ders olarak birinci yabancı dil verisini de kapsar. Malta: Haziran ayı (yaz çizelgesi) için eğitim süresi dahil olmadığından veriler olduğundan daha az tahmin edilmiştir. Avusturya: Doğa bilimlerine ilişkin veri 1-4 sınıf sosyal bilimler, ve 1-4 sınıf teknoloji için eğitim süresini kapsar. Polonya: Zorunlu derslere ayrılan sürenin büyük bir oranı esnek olduğundan ilköğretimin ilk üç yılındaki veri dahil değildir. İsveç: Doğa bilimlerine ilişkin veri 1-9 sınıf sosyal bilimler için eğitim süresini kapsar. Lihtenştayn: Doğa bilimlerine ilişkin veri 1-4 sınıf sosyal bilimler için eğitim süresini kapsar. Oberschule ve Realschule de doğa bilimlerine ilişkin veri 5-9 sınıf sosyal bilimler için eğitim süresini kapsar. Veri toplama yöntemleri ve toplanan verilere dair ülkelere özgü daha ayrıntılı bilgi için şu adresteki web dokümanının üçüncü bölümüne bakınız: documents/facts_and_figures/instruction_time_en.pdf.

8 Dört ders kategorisi için oranın %60 dan biraz fazla olduğu ülkeler Belçika (Flaman Topluluğu), Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Malta, Avusturya ve Portekiz dir. Diğer taraftan, Almanya, Kıbrıs, İrlanda ve İzlanda bu dört dersin öğretimi için asgari eğitim süresinin %50 sinden azını tahsis eder. İrlanda da özel bir durum vardır; ancak, İngilizcenin yanı sıra resmi dil olan İrlanda dili dört ders kategorisinde yer almaz. Ancak, okuma, yazma ve edebiyata ayrılan süreyle karşılaştırıldığında önemli oranda süre İrlanda dili öğretimine ayrılır ( 10 ). Malta dışında tüm ülkelerde, okuma, yazma ve edebiyata ayrılan eğitim süresi asgari eğitim süresinin en büyük bölümünü kapsar. Çoğu ülkede, bu oran toplam sürenin %25 ine denk gelir. Malta da en çok eğitim süresi matematik dersine ayrılmıştır. Malta ve Portekiz dışındaki tüm ülkelerde matematik, çoğu ülkede %15 oranıyla, toplam eğitim süresinin ikinci büyük bölümünü oluşturur. Portekiz, okuma, yazma ve edebiyata ayrılan sürenin matematiğe ayrılan süreyle aynı olduğu tek ülkedir. Belçika (Flaman Topluluğu), Almanya, İrlanda, Polonya ve İzlanda da müfredat bu iki ders kategorisine eşit ya da neredeyse eşit önemi vermektedir, eğitim süreleri birbirine çok yakındır (fark yüzde beş puandan azdır). Tüm ülkelerde doğa bilimleri ve yabancı dillere ayrılan eğitim süresi okuma, yazma ve edebiyat veya matematik derslerine ayrılan süreden azdır. Çoğu durumda, öğrenciler bu iki alanın her birinde 510 ya da daha az zaman harcarlar. Danimarka, Yunanistan (URC) Polonya ve Türkiye de bu iki derse ayrılan süre aynıdır. Doğa bilimlerine ayrılan zamanın yabancı diller için ayrılan zamandan daha fazla olduğu ülkelerin sayısı neredeyse aynıdır. Ülkelerin çoğunda yüzde puanlarındaki fark çok yüksek değildir (5 ten fazla değil). Ancak, Belçika (Flaman Topluluğu), Malta ve Avusturya da fark daha fazladır. Doğa bilimlerine ayrılan eğitim süresinin oranı yabancı dillere ayrılan zamandan oldukça fazladır (yaklaşık yüzde 10 puan), Malta da tam dersi geçerlidir. Çok az sayıda ülkedeki birinci yabancı dile ayrılan eğitim süresinin düşük oranı (%5 ten az) bu çalışmadaki ülkelerin yaklaşık yarısında zorunlu ders olarak yabancı dil öğrenmenin ilköğretim birinci sınıftan itibaren başlamamasından dolayı olabilir ( 11 ). Bazı ülkelerde, bu ders kategorilerinin bazısı daha kapsamlıdır ve ayrılan eğitim süresi diğer dersleri işlemek için de kullanılır. Bu durum, okuma, yazma ve edebiyata ayrılan eğitim süresinin birinci yabancı dil için olan süreyi (Almanca) kapsadığı Lüksemburg da söz konusudur. Yedi ülkede fen dersi için ayrılan eğitim süresi ilköğretimde sadece bazı sınıflarda ya da tüm sınıflarda sosyal bilimlerin süresini de kapsar ( 12 ). Bu eğitim seviyesinde, teknoloji altı ülkede tüm ya da bazı sınıflarda fen bilimleri müfredatının bir parçasıdır ( 13 ). Örneğin, Fransa da ilköğretimin ilk iki yılındaki bir ders alanı (découverte du monde) doğa bilimleri, sosyal bilimler, BİT gibi diğer dersleri de kapsar. Bu aşamada, disiplinlerden ziyade içeriği öğretmek müfredatı yapılandırır. ( 10 ) Daha fazla bilgi için: ( 11 ) Daha fazla bilgi için eurydice/documents/facts_and_figures/instruction_time_en.pdf. Sınıflara ve derslere göre verileri gösterir. ( 12 ) Belçika (Flaman Topluluğu), Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hırvatistan, Litvanya, Avusturya ve Liehtenştayn. ( 13 ) Belçika (Almanca konuşan Topluluğu), Fransa, İrlanda, Malta, Avusturya ve İsveç. 8

9 Farklı derslere ayrılan eğitim süresi oranı bazı ülkeler için sağlanamamıştır. Belçika (Fransızca ve Almanca konuşan Topluluklar), İtalya ve Birleşik Krallık ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), merkezi (üst düzey) yönetmelikler ya da standartlar belli derslere ayrılacak zamanı değil ders gruplarına ya da müfredata tüm olarak ayrılacak zamanı belirtir. Dolayısıyla, okullar belli sınıflardaki belli derslere ayrılan zamanın süresine karar vermekte serbesttir. Hollanda da, merkezi eğitim yetkilileri okulların sınıflara ve müfredat konularına diledikleri gibi ayırabildikleri eğitim süresini belirler. Son olarak da Birleşik Krallık ta (İskoçya), daha önce belirtildiği gibi, beden eğitimi dışında, merkezi eğitim yetkilileri okulların vereceği dersleri belirlemez. Çoğu ülke yabancı dillere ortaöğretimde daha çok önem verir Şekil 3 ortaöğretimin zorunlu sınıflarındaki aynı dört zorunlu ders kategorisine odaklanır. Çoğu ülkede, zorunlu eğitim ortaokulun sonunda biter. Ancak, bazı ülkelerde lise bir ya da ikinci sınıflar da zorunlu eğitimin bir parçasıdır. Ortaöğretim seviyesinde, özellikle de üst sınıflarda, bazı dersler tüm öğrenciler için zorunlu değildir ve öğrencilerin seçebilecekleri seçmeli dersler olur. Bu durum bazı ülkelerdeki bazı derslerin düşük paylaşımını açıklayabilir. Hollanda ve Birleşik Krallık ta okullar müfredat derslerine ayıracakları eğitim süresini belirlemede serbesttir. İrlanda da bu durum sadece zorunlu eğitimin son sınıfında, yani lise birinci sınıfta geçerlidir; doğa bilimleri ve yabancı diller sadece zorunlu seçenekler olarak sunulur. Ortaöğretim seviyesindeki yapı ilköğretimdekinden oldukça farklıdır. Dört ders için ayrılan eğitim süresi açısından daha eşit bir dağılım vardır, ancak tüm ülkelerde yüzde puanlarında çok az farklılık vardır.

10 Avrupa da Tam zamanlı Eğitim Süresinin Karşılaştırmalı Analizi 2013/14 Şekil 3: Zorunlu ortaöğretimde, zorunlu ders olarak okuma, yazma ve edebiyat; matematik, fen ve birinci yabancı dile ayrılan tavsiye edilen asgari eğitim süresinin oranı, 2013/14 % % Okuma, yazma ve edebiyat (RWL) Esnek çizelgeli zorunlu dersler Matematik Doğa bilimleri Yatay ve dikey esneklik Kaynak: Eurydice. 10 (-) Yabancı diller Sıfır ya da uygulanamaz

11 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL NL HAVO VMBO OYE Matem Doğa Bil (-) Yab. Dil (-) NL VWO AT AHS AT HS AT NMS PL PT RO SI SK FI SE OYE (-) Matem (-) Doğa Bil (-) Yab. Dil (-) ENG WLS NIR SCT IS LI GYM LI OBS LI REALS NO TR AHS TR HS Esnek çizelgeli zorunlu dersler Yatay ve dikey esneklik (-) Sıfır ya da uygulanamaz Açıklayıcı not Zorunlu eğitimin bir bölümü olmasına rağmen okul öncesi seviyesi dahil edilmemiştir. Her ülke için zorunlu müfredat için saat bazında asgari eğitim süresi, tam zamanlı zorunlu eğitim sınıf sayısına bölünmektedir (ve 100 ile çarpılarak). Esnek çizelgeli zorunlu dersler (yatay esneklik): Merkezi eğitim yetkilileri belli bir derse ayrılacak eğitim süresini belirtmez, sadece bir grup ders için toplam süreyi belirtir. Bölgesel yetkililer, yerel yetkililer, okullar ya da öğretmenler derslere tek tek ne kadar süre ayrılacağına karar vermede serbesttir. Dikey esneklik: Merkezi eğitim yetkilileri belli bir kademede belli bir ders için ayrılan eğitim süresini belirtmez, sadece bazı kademeler için ya da tüm zorunlu eğitim için eğitim süresini belirtir. Okullar/yerel yetkililer her bir kademeye ne kadar süre ayrılacağına karar vermede serbesttir. Ülkeye özgü notlar Belçika (BE de): Zorunlu eğitimin son yılında, okullar zorunlu ders olarak ikinci yabancı dil için yatay esneklik sağlar. Dolayısıyla bu yıl için veri raporlanmamıştır. Belçika (BE nl): Mevzuat sadece tek tek derslere ne kadar saat ayrılacağını belirtmeden toplam eğitim süresinin miktarını şart koşar (yatay esneklik). Planlanan eğitim süresi devlet okullarını kapsayan organizasyonlar tarafından sağlanan çizelgelerde belirtilen değerlerin ortalamasıdır (belediye eğitimi, ilçe eğitimi ve Toplum eğitimi). İrlanda: Zorunlu eğitimin son yılında (lise bir), okullar okuma, yazma ve edebiyat ile matematik gibi bazı dersler için yatay esneklik sağlar. Sonuç olarak, bu yıl için eğitim raporlanmamıştır. İtalya: Okuma, yazma ve edebiyat dersi verisi 6-8 sınıf sosyal bilimlerinkini de kapsar; matematik verisi 6-8 sınıf doğa bilimleri ile 9-10 sınıf BIT eğitim süresini kapsar (doğa bilimleri verisi sadece 9-10 sınıflarla ilgilidir). Lüksemburg: Okuma, yazma ve edebiyat için veri 7-10 sınıf zorunlu dersi ikinci yabancı dil eğitimini de kapsar. Malta: Haziran ayı (yaz çizelgesi) için eğitim süresi dahil olmadığından veriler olduğundan daha az tahmin edilmiştir. İsveç: Şekil 2 deki nota bakınız. Lihtenştayn: Şekil 2 deki nota bakınız. Veri toplama yöntemleri ve toplanan verilere dair ülkelere özgü daha ayrıntılı bilgi için şu adresteki web dokümanının üçüncü bölümüne bakınız:

12 Ayrıca incelenen ülkelerin yarısından biraz azında, zorunlu ortaöğretimde eğitim süresinin en büyük oranı okuma, yazma ve edebiyat için harcanır. Yunanistan, okuma, yazma ve edebiyata ayrılan toplam eğitim süresinin büyük oranda olmasından dolayı ön plana çıkmaktadır (25.7%). Diğer taraftan, matematik, fen ve yabancı diller sadece %10.5 ve 11.4 oranındadır. Benzer bir durum İtalya ve İsveç te görülmektedir. Diğer çoğu ülkede, okuma, yazma ve edebiyat için bu oran yaklaşık %15 tir. Önemli sayıda ülkede, eğitim süresinin büyük bir oranı öğrenciler tarafından yabancı dil öğrenmek için kullanılır: Belçika (Flaman Topluluğu), Almanya, Fransa, Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Lihtenştayn (Gymnasium) ve Norveç. Bazı ülkelerde, yabancı dillere ayrılan süre okuma, yazma ve edebiyata ayrılan süreye benzerdir (yüzde puanının farkından az); bu durum Litvanya, Portekiz, Slovakya, Türkiye (Anadolu Liseleri) söz konusudur. Bu durum doğa bilimleri için Finlandiya ve Lihtenştayn da (Realschulen) görülür. Tüm bu ülkelerde, şekilde gösterilen eğitim süresi ortaöğretimin bazı ya da tüm sınıflarında zorunlu ders olarak iki ya da bazen üç yabancı dil için kullanılır ( 14 ). Yabancı dillere ayrılan eğitim süresinin oransal olarak diğer derslere (özellikle de okuma, yazma ve edebiyat) ayrılan süreden daha fazla olduğu Lüksemburg ve Malta için özel bir yorum yapmak gereklidir. Bu iki ülkedeki öğrenciler yabancı dil öğrenmeye küçük yaşlardan yoğun bir şekilde başlar çünkü bu diller ileride eğitim dili olacağından ileri bir dil seviyesine ulaşmaları gerekir ( 15 ). Çoğu ülkede matematik toplam eğitim süresinin yaklaşık %15 idir. Matematik toplam eğitim süresinin en yüksek oranını nadiren kapsar; bu durum Avusturya da görülür (Allgemeinbildende höhere Schulen fen branşı (Realgymnasium) ve Hauptschulen). Ancak bu ülkede, dört dersteki yüzde puanları arasındaki fark oldukça küçüktür. Üç ülkede (Kıbrıs, Macaristan ve Portekiz), öğrenciler diğer üç derse kıyasla matematikte en az zamanı geçirirler, fakat en yakın rakipteki fark büyük değildir (yaklaşık iki yüzde puanı). Ülkelerin yaklaşık yarısında, en düşük toplam eğitim süresi fen bilimlerine ayrılır. Diğer konulardaki fark Belçika (Fransız ve Flaman Toplulukları), İtalya, İzlanda ve Lihtenştayn (Gymnasium) oldukça yüksektir, yüzde beş puanına eşittir ya da daha yüksektir. İtalya da, bazı sınıflarda matematik için eğitim süresi, doğa bilimlerinkini kapsar, bu da doğa bilimlerinin düşük oranını açıklar. Diğer taraftan, doğa bilimleri beş ülkede (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Romanya, Slovenya ve Lihtenştayn (Oberschulen)) toplam eğitim süresinin en büyük oranını kaplar. Bu oran sadece bir kaç yüzde puanı yüksektir (ülkeye bağlı olarak iki ila dört arasında). İlköğretimde görüldüğü gibi, ortaöğretimin zorunlu sınıflarında dört ders kategorisinde ayrılan eğitim süresi ülkeye bağlı olarak toplam eğitim süresinin %50 ve 60 ını oluşturur. Bu oran Lihtenştayn (Realschulen) (%61), Hırvatistan da (%63) biraz fazladır ve İtalya, Estonya ve Lüksemburg da (İtalya için %66 ve geri kalan ikisi için %67) halen yüksektir. İspanya (%47), Kıbrıs (%49), Portekiz (%43) ve Türkiye (%45 ve 42) %50-60 aralığının düşük limitinin altındadır. ( 14 ) Zorunlu eğitimin her sınıfındaki zorunlu dersler olarak birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yabancı dillere ayrılan eğitim süresine dair detaylı bilgi için bakınız: ( 15 ) Lüksemburg da Almanca ve Fransızca, Malta da İngilizce. 12

13

14

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012

Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012 Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012 Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler 2012, 32 Avrupa ülkesindeki mevcut dil öğretim sistemlerinin tam bir resmini sağlar.

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

Avrupa'da Okulların. Finansmanı. Kamu Finansmanında Mekanizmalar, Yöntemler ve Kriterler Eurydice Raporu. Eğitim ve Öğretim

Avrupa'da Okulların. Finansmanı. Kamu Finansmanında Mekanizmalar, Yöntemler ve Kriterler Eurydice Raporu. Eğitim ve Öğretim Avrupa'da Okulların Finansmanı Kamu Finansmanında Mekanizmalar, Yöntemler ve Kriterler Eurydice Raporu Eğitim ve Öğretim Avrupa'da Okulların Finansmanı: Kamu Finansmanında Mekanizmalar, Yöntemler ve Kriterler

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği

Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği 7. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği Ergin ARIOĞLU Onursal Başkan 5-6 MART 2015 Sheraton Hotel Maslak / İstanbul 1 1996 yılında TMMOB Maden Mühendisleri

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Başvuru Şartları 1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ Bankamız, tüm Vadesiz TL ve Vadesiz Döviz türü hesaplarınıza birer IBAN üretmektedir. Bankamızca size verilen IBAN lar, bunların ait olduğu hesaplara yapılacak para transferlerinde

Detaylı

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR?

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı Yükseköğretim Koordinatörlüğü 22 Mayıs 2017 KAYSERİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye Ulusal Ajansının kimliği Erasmus+ Nedir?

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 03/02/2016-42542 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BENF55C2K* Sayı :37567810-199- Konu :2016-2017 Erasmus Başvuru İlanı İKTİSAT FAKÜLTESİ

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI Başvuru linki : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx ÖNEMLİ NOT: Online Başvuru

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2017-2018 Akademik Yılı ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği Önemli: New Horizons Staj Konsorsiyumu Hareketliliği kapsamında

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

8 Aralık 2016, İstanbul

8 Aralık 2016, İstanbul 8 Aralık 2016, İstanbul 1 Asgari ücret sadece asgari ücret değil Yıl Asgari Ücretli Sayısı (Bin) Zorunlu Sigortalı Sayısı (Bin) Asgari Ücretli Oran (%) 2004 2.697 6.181 44 2005 3.042 6.919 44 2006 3.763

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan

Detaylı

Eko-Okullar Programı

Eko-Okullar Programı Uluslararası Eko-Okullar Programı Gülbahar CEBESOY Eko-Okullar Ulusal Koordinatörü FEE (Foundation for Environmental Education) PROGRAMLARI www.fee-international.org Eko-Okullar Uluslararası Koordinasyonu

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014. Avrupa Birliği 28. Dünya. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014

Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014. Avrupa Birliği 28. Dünya. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014 Emtia Fiyatları No 27 Ağustos 2014 AB Komisyonu nun tarımsal emtia fiyat bülteninin İSTİB tarafından yapılan çevirisidir. Tarımsal Emtia Fiyatları - Ağustos 2014 Yayın tarihi: 19.09.2014 Avrupa Birliği

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

AB VE TÜRKİYE EKSENİNDE İŞGÜCÜ PİYASASI MEHMET ÖZÇELİK

AB VE TÜRKİYE EKSENİNDE İŞGÜCÜ PİYASASI MEHMET ÖZÇELİK 1.Giriş Doğal kaynaklar, sermaye gibi üretim faktörlerinden birisi olan işgücünün koşulları ile ücretlerinin belirlendiği piyasaya işgücü piyasası demekteyiz. İşgücü piyasasının işleyişini anlamak, bu

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim

AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 12 Aylık Eğilim AVRUPA BİRLİĞİ BİNEK ARAÇ SATIŞLARI 2005- Aylık Eğilim (Milyon adet) Ağts/05 Ağts/06 Ağts/07 Ağts/08 Ağts/09 Ağts/10 Ağts/11 Ağts/12 Ağts/13 Ağts/14

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 015-016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Başvuru Tarihleri : 10 7 NİSAN 015 Yabancı Dil Sınavı : 8 Nisan

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 06.04.2016 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? 2 Hangi üniversitelere

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Avrupa da Öğretmenlik Eğitiminde Kalite Güvencesi

Avrupa da Öğretmenlik Eğitiminde Kalite Güvencesi Directorate-General for Education and Culture Avrupa da Öğretmenlik Eğitiminde Kalite Güvencesi European Commission EURYDICE Avrupa da Öğretmenlik Eğitiminde Kalite Güvencesi Eurydice Avrupa Eğitim Bilgi

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016 TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 44 OCAK 2016 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayın Tarihi: 18.04.2016 AVRUPA BİRLİĞİ 28 DÜNYA Tarımsal

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB GENÇLİK

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü HOLLANDA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü HOLLANDA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü HOLLANDA HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN HOLLANDA NUFÜSÜ 16.847.000 (2011) YÜZÖLÇÜMÜ 41.526 km² YÖNETİMİ Parlamento Esasına Dayalı Monarşi BAŞKENTİ Amsterdam (Lahey

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 39140913/310.01.01.1/ Konu : Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği İlanları SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

EMTİA FİYATLARI No 29 EKİM 2014

EMTİA FİYATLARI No 29 EKİM 2014 EMTİA FİYATLARI No 29 EKİM 2014 TARIMSAL EMTİA FİYATLARI - Ekim 2014 Istanbul Ticaret Borsası Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şube si tarafından yapılan gayri resmi türkçe çevirisidir. yayın tarihi 18.11.2014

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI

TARIMSAL EMTİA FİYATLARI TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 59 Nisan 2017 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayım Tarihi: 31.05.2017 Tarımsal Emtia DÜNYA BİRLİĞİ

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

Tarımsal Emtia Fiyatları

Tarımsal Emtia Fiyatları TARIMSAL EMTİA FİYATLARI No 56 Ocak 2017 İstanbul Ticaret Borsası, Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi tarafından yapılan gayriresmi tercümedir. Yayım Tarihi: 01.03.2017 Tarımsal Emtia DÜNYA BİRLİĞİ

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı