DİŞ HEKİMLİĞİNDE ALTERNATİF TEDAVİLER VE HİPNOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİŞ HEKİMLİĞİNDE ALTERNATİF TEDAVİLER VE HİPNOZ"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE ALTERNATİF TEDAVİLER VE HİPNOZ BİTİRME TEZİ Stj Diş Hekimi Zeynep Sare ASLAN Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. G. Mehtap KÖKSAL İZMİR-2015

2 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ HİPNOZ HİPNOZ TEORİLERİ Refleksolojik Görüş: Psikojenik Görüş: Adaptasyonel Dekuplaj Teorisi: HİPNOZ UYGULAMA TEKNİĞİ TIPTA HİPNOZ HİPNOZUN ENDİKASYONLARI HİPNOZUN KONTRAENDİKASYONLARI HİPNODONTİ Hipnodonti Nedir Türkiye de Hipnodonti Türkiye de Hipnodonti Uzmanları DİŞ HEKİMLİĞİNDE AKUPUNKTUR Akupunkturun Tarihçesi Akupunktur Etki Mekanizması Diş Hekimliğinde Akupunktur Noktaları Kulak Akupunkturu DİŞ HEKİMLİĞİNDE FİTOTERAPİ Fitoterapi Nedir Diş ve Dişeti Hastalıklarında Tedavi Amaçlı Kullanılan Bitkiler, Kullanım şekilleri ve Bitkisel özellikleri KAYNAKLAR ÖZET... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ÖZGEÇMİŞ... 36

3

4 ÖNSÖZ Diş Hekimliğinde Hipnoz ve Alternatif Tedaviler adlı tez konum ile ilgili yardımlarını ve katkılarını esirgemediği için sevgili hocam Sayın Prof. Dr. G. Mehtap KÖKSAL a, beni bugünlere getiren aileme, her zaman yanımda olan dostlarıma, tez çalışmasını yaparken bana desteklerinden dolayı Melek AYDIN a teşekkür ederim. İZMİR-2015 Stj. Diş Hekimi Zeynep Sare ASLAN

5 1.GİRİŞ Dünyada bilimsel anlamda bilinçli hipnozu en çok kullanan ve hastaları için uygulayan tıp çalışanları diş hekimleridir. Hipnoz, günümüzde kişinin telkin alma yeteneğinin artması olarak da tanımlanmaktadır. Hipnoz altında yapılan telkinlerle hatalı ilk kayıtlar değiştirilebilir, yeni olumlu kayıtlar aktarılabilmektedir. Dolayısıyla hipnoz insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir fenomendir. Hipnoz diş hekimliğinde korku ve endişeleri ortadan kaldırmak, hastanın hekime karşı ürkekliğini azaltmak, diş sıkma ve gıcırdatmaya bağlı TME ( alt çene eklemi ) disfonksiyonları, tedavi sonrası post-operatif ağrı ve kanama kontrolü, yara iyileşmesini hızlandırma, anestezisiz tedavi, tükürük miktarının kontrolü, protezlere rahat alışmayı sağlama, diş konumlanmalarında da sorun yaratabilecek parmak emme, tırnak yeme gibi kötü alışkanlıklarda kullanılabilmektedir. Ayrıca olumsuz davranış alışkanlıklarının değiştirilmesinde de hipnoz oldukça başarılı bir yöntemdir. Alternatif tedavi, çeşitli sağlık ve bakım sistemlerini,uygulamalarını ve geleneksel tıbbın bir parçası olmadığı düşünülen ürünleri temsil eder.bu sistem akupunktur,hipnoz, fitoterapiyi kapsar.diş hekiminin güvenli ve etkili bir diş tedavisinin yapılmasının etkileyeceği için bitkisel ve reçetesiz ürünlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekiyor.ilaveten alternatif tedavilerin diş hekimliğinde kullanımı, randomize klinik deneylerle sergilendiği gibi yararlılık ve güvenlilik kanatlarına dayandırılmalıdır.

6 2.HİPNOZ Hipnoz; bazı hareketlerle, bazı sözlerle, bakışlarla ya da bazı gereçleri kullanmak gibi değişik yöntemlerle telkin yapılarak meydana getirilen özel bir bilinçlilik halidir. Suje (hipnoz altındaki kişi) dış dünyanın uyaranlarına kapalı, hipnozitörün (hipnoz uygulayan kişi) etki ve telkinlerine açık bir durumdadır. Hipnoz altındaki kişi dışarıdan bakıldığında uyuyan bir kişi olarak görünürse de hipnoz kesinlikle bir uyku hali değildir. Hipnozitörün telkinlerine karşı aşırı bir uyanıklılık halindedir. Hipnoz ile dikkatin toplandığı oyun, dua, çalışma ya da meditasyon gibi eylemler arasında benzerlik vardır. Hipnoterapi ise hipnozun bir araç olarak kullanıldığı tedavilerdir. Psikiyatride bilişsel-davranışsal terapilerde, destek terapilerinde, psikanalizde ve birçok tedavi edici yaklaşımda terapi aracı olarak kullanılır. Hipnoz kelimesini ilk kez İngiliz Dr. Braid kullanmıştır. Kendisine bu konuda Yunan Mitolojisi esin kaynağı olmuştur. Yunan mitolojisinin uyku tanrısı Hypnos gecenin oğlu ve ölüm tanrısı Thonatos un kardeşidir. Kardeşi ile birlikte Hades in ölüler diyarında yaşar. Kanatlı bir genç şeklinde tasvir edilen hypnos, yorgun insanların alınlarına sihirli değneği ile değmek, karanlık kanatları ile yelpazelemek ya da bir boynuzundan kişilerin üzerine uyku verici bir madde dökmek suretiyle onlara uyku verir, bazen tatlı, bazen ciddi, şakrak bir delikanlıdır. Thanatos kanatlı bir ruh halinde tasvir edildiğinden aynen Hypnos a benzer (1) HİPNOZ TEORİLERİ Animal manyetizm: hipnozun kurucusu sayılan Mesmer, hipnozun universal

7 bir akışkanın özel bir kişi tarafından yönlendirilmesi sonucu oluştuğuna inanmaktaydı. Bu akışkan insan bedenine dolanarak dengenin kurulmasını sağlamaktaydı.patolojik Görüş:Bu görüşün başlıca destekleyicisi Charlot olmuştur. Charlot hipnotik fenomenleri ikiye ayırmış ve fizyolojik kabul etmediklerini histeri olarak nitelendirmiştir Refleksolojik Görüş: Pavlov un şartlı tepki kavramından türemiş öncüsü de yine Pavlov olmuştur. Pavlov hipnozu tepkisel bir uyku gibi incelemiş ve aslında tam olmayan kısmi bir uykunun söz konusu olduğunu ileri sürmüştür Psikojenik Görüş: Janet hipnozun bir grup anı ve eylemin bilinçdışı formasyonunu kapsadığını ileri sürdü. Böylece hipnozun dissosiatif görüngü olduğu ve derinliğinin dissosiasyon derecesiyle orantılı olduğunu belirtti. Hull hipnotik fenomenlerin uyanıkken de meydana getirilebileceğini savunarak hipnozla aşırı telkin edilebilirliğin eş değerde oldukları fikrine gidilebileceğini savundu Frenczi, hipnotik duyarlılığın suje ve hipnotist arasında etkileşimin derinliğine bağlı olduğunu söyler ve baba oğul ilişkisini savunur Adaptasyonel Dekuplaj Teorisi: Hipnozu diş hekimlerine bilimsel olarak kazandıran hocamız Prof. Dr. Turan Cengiz in ortaya atıp geliştirdiği teori şöyledir: telkin ve hipnoz ayrı ayrı olaylardır. Telkin operatörün beyniyle sujenin beyni arasında bir enformasyon bağlantısından ibarettir. Hipnoz ise sujenin beyninin bu yeni şarta adaptasyonudur. Telkin bir

8 enformasyon olduğuna göre sibernetik her türlü enformasyon bilgi değerini ölçmek olanağına sahip olduğundan ortaya yeni bir olanak çıkmaktadır. Bilgi değerleri belli telkinlerle yeni hipnoz araştırmaları yapılabilecektir.hipnoz ile uyku esnasında alınan elektroansefalogramların farklı olmasının sebebi açıktır.hipnozda beyin uykuda değildir.beynin herhangi bir şarta adaptasyonu için ünitelerinin faaliyetlerini tatil etmesi değil faal üniteler arasında yer yer bir dekuplaj olması gerekir.buradaki adaptasyonel dekuplajın Pieerre Janet in dissosiationu ile alakası olması lazım gelir. Janet in tarif ettiği dissosiotion, abnormal statik bir haldir. Bizim adaptasyonel dekuplajımız ise beynin normal faaliyetleri yanında dinamik bir denge durumudur (2) HİPNOZ UYGULAMA TEKNİĞİ Her hipnozitörün zamanla kendine özgü bir tekniği olmasına karşın bugün kullanılan bütün hipnoz teknikleri şu şekilde özetlenebilir: 1.Hastanın hazırlanması 2.Sujestbilite testleri Göz kapaklarının ağırlaştırılması Göz kapakları katalepsis Kol gevşeme testi Yükselen kol testi Sallanan vücut testi Kenetlenmiş el testi 3.Transın husule getirilmesi 4.Transın derinleştirilmesi

9 5.Diş hekimliği operasyonları için lüzumlu fenomenlerin meydana getirilmesi a)hastanın relaksasyonunun temininde b)hastanın korkularının giderilmesinde c)hastanın tedavisi için gerekli ortodontik ve protetik tatbikata itirazlarının kaldırılmasında ve ortodontik prototik cihazlara alıştırılmasında d)uzun ve sıkıcı çalışmalarda hastanın rahatının sağlanmasında e)anestezi aneljezi temininde f)hoş olmayan çalışmaların amnezinde g)umumi anestezi premedikasyonu yerine veya onunla birlikte h)bulantı ve kusma reflekslerinin önlenmesinde ı)tükürük akımının ve kanamanın kontrolünde j)rejeneratif anestezi ve amnezi temininde diş hekimliği ameliyelerinin tatbik edilmesinde husuke getirilmiş felçler ve anesteziler gibi fenomenlerin izolesi posthipnotik telkinlerin verilmesi sujenin de hipnotasyonu uyanmanın tam olup olmadığının kontrolü hastanın salıverilmesi 2.3. TIPTA HİPNOZ Hipnoz bilimsel anlamda 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir tedavi yöntemi olarak klinikte kullanılmaktadır. Klinikte kullanım alanı her gün gelişmekte, insanların yararına olabilecek yeni yöntem ve teknikler geliştirilmektedir.1940larda başlayan yaygın hipnoterapi çalışmaları bilimin gelişmesine paralel olarak artarak devam etmektedir.1960lı yıllardan sonra bir ara gözden düşen hipnoterapi 1980li

10 yıllarda sanki yeniden keşfedilerek kullanıma girmiştir ve 1993 yılları arasında dünya tıp literatüründe hipnoz ile ilgili 1600 civarında makale yayınlamıştır. Bu makalelerin her biri uzun süreli ve çok denekli çalışmaları ihtiva ederken bilimsel kıstastan ayrılmamışlardır. Bu çalışmaların %50 si hipnozun fizyolojik ve psişik mekanizmalarını çözmeye yönelik olarak yürütülmüştür.bugüne kadar laboratuar ortamına sokulamayan bazı psikolojik ve fizyolojik fenomenler hipnoz vasıtası ile incelemeye alınabilmiştir. Mesela uyku, rüya, hatırlama, unutma, hafıza öğrenme gibi birçok meçhul konu hipnoz vasıtası ile incelemeye alınabilmiştir. Çalışmaların geriye kalan %50si hipnozun tedavi edici etkisi ve diğer kullanım alanlarıyla ilişkilidir.özellikle psikomotik hastalıklarda hipnoterapinin yeri detaylı olarak incelenmiş ve alternatif tedavilere üstünlüğü gösterilmeye çalışılmıştır. Vakaların bir kısmında otonom sinir sistemi üzerindeki etkisinden yararlanılmıştır. Bu çerçevede tedaviye cevap vermeyen kronik ağrıların kontrol altına alınabilmesinde, bazı yanıklı vakaların yanık ağrılarının ortadan kaldırılmasında ve özellikle kanserli bazı hastaların ilaca olan tahammüllerin temininde hipnoz kullanılmaktadır.(2) 2.4. HİPNOZUN ENDİKASYONLARI Tüm tanısal ve girişimsel işlemler sırasında,acil tıpta kaygı giderilmesinde ve tedavi uyumunda,infertilite tedavi sürecinde,gebelik ve doğum süresince ve kadın hastalıklarında,obesite,yeme bozuklukları,sigara bağımlılık tedavisinde,alkol bağımlılık tedavisinde (sadece psikiyatri uzmanı tarafından uygulanabilir),depresyon (sadece psikiyatri uzmanı tarafından uygulanabilir).anksiyete bozukluğu ve stres bozuklukları,insomnia,organik olmayan uyku bozuklukları,organik olmayan cinsel

11 fonksiyon bozuklukları,fonksiyonel barsak bozuklukları,akut ve kronik ağrıda kullanılır. Diş hekimliğinde ise ; fobilerde, ağrı giderme, anestezi, diş gıcırdatma, tedaviye ve protezlere uyumu arttırıcı, temporomandibüler eklem disfonksiyonu, trigeminal nevralji, ağız içi problemlerin giderilmesinde,dermatolojik sorunların giderilmesinde,allerjik hastalıkların,ürolojik hastalıklar,koruyucu sağlıkta (ego güçlendirme, kişisel gelişim, eğitimde ve spor alanında iyileştirme),bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde kullanılır HİPNOZUN KONTRAENDİKASYONLARI Latent homoseksuellerde,psikoz eşiğinde olan kimselerde hipnoz endikasyonu yoktur (3) HİPNODONTİ Hipnodonti Nedir Diş hekimliğinde uygulanan hipnoza hipnodonti denmektedir. Hipnodonti kelimesi ilk olarak Moss (1956) tarafından kullanılmıştır (3). Dünyada hipnodonti konuyla ilgili dikkate değer ilk kitap yılında yayınlanmıştır. Stolzenberg tarafından yayınlanan 1950 tarihli bu kitap Psychosomatic and suggestion therapy in dentistry ismi ile basılmıştır.1958 yılında Show tarafından yayınlanan bir diğer kitabın ismi ise Clinical Applications of Hypnosis Dentistry dır. (Show a göre diş hekimliği pratiklerinde ciddi hipnoz indüksiyon tekniklerine ihtiyaç kalmadan,basit teknikler vasıtası ile birçok dental işlem yürütülebilmektedir.ancak daha ciddi ve komplike problemleri olan bazı hastalarda hipnotik indüksiyon yöntemi tercih edilmelidir. 1949dan beri İngiltere de Journal Of Medical Hypnotism, 1952 den beri

12 Amerika da American Journal of Clinical Hypnosis yine Amerika da 1953 ten beri The Journal Of Clinical and Experimental Hypnosis dergileri süreli olarak yayınlanmaktadır (4). Bugün hem daha fazla relaktasyon hem de özel girişimlere yardımcı olmak için ve az duyarlı hasta yaratmak için diş hekimliğinde hipnoz genişçe kullanılır. Pratik bir kural olarak diş hekimi kliniğine gelen her normal kişiye hipnozun kullanılabilir bir derecesini uygulayabiliriz veya gevşeyip istirahat etmeye ikna edebiliriz. Yalnızca davranışları tuhaf olan hastalardan ya da garanti verilmeyen hassasiyet gösterenlerden presyehotic hastaların problemini riske etmemek için ya da heyecanlı surette altüst eden bireyin rutin ofisine zarar vermemek için hipnozdan sakınılmalıdır. Aynı zamanda diş hekimi hipnozu yalnız dental girişimlerde kullanmayı gerektiren yasal limiti kabul etmeli medikal ve hissi problemleri problemleri tedavi için ayartılmamalıdır. Arada sırada hipnotize edilebilir mi sorusunu yönelten hasta olur, hatta beni hipnotize edemezsiniz der. Zaman değerlidir, zor ve dayanıklı hastalar için diş hekiminin elinde hipnozdan başka teknikler vardır. Bununla birlikte beni hipnotize edemezsiniz kuşkusuz doğru bir cümle değildir ve gerçekten hipotize edilebilirliğin arzusunu gizler. Böyle hastalara isterseniz size hipnozu öğretebilirim diyerek yaklaşınız. Birçok hasta için pozitif yaklaşım hipnozu sizin yararınız için kullanıyoruz şeklinde sorumluluk yüklemek girişimini başlatmak için yeterlidir. Bundan sonra hastayı girişime hazırlamak iyidir, sinema ve tiyatroda popüler olan hipnozun yanlış uygulamasına bağlı kazanılmış hatalı fikirlerden kurtarılır. Hipnoz yapılan yerde bir sekreterin ya da diş hekiminin varlığı bayan hastaları tatmin eder. Yalnızca tedbir olarak bir hastayı asla yalnızken hipnotize etmeyiniz. Her zaman yanlış iddialara karşı delil olarak yanımızda yeterli yakınlıkta birileri

13 olmalıdır. Zaman distorsiyonu telkinleri diş hekimi koltuğunda harcanan saatlerin çabuk geçen birkaç dakika gibi görünmesini sağlar.çocuklarda renkli kartonlarla yapılanlar televizyon şovları gibi görünebilir. Hayaller tavsiye edilir. Dostça ilişki, diş hekiminden gerekliyse arada sırada olan yorumlardan dolayı muhafaza edilir. Hastayı ne yapıldığı hakkındaki büyük tabiattan bilgili kılmak iyidir. Böylece yeni sesler vb onu rahatsız etmez. Eğer diş hekimi hastayı birkaç dakika için refakatsiz bırakmak zorundaysa, hastaya o yokken hipnotik pozisyonda kalması için talimat verilmelidir. Hoş hipnotik pozisyondan uyanmaya isteksiz olan hasta günün randevu programı için bir problem yaratabilir fakat randevu saatinin ötesinde koltuk kullanıldığında ek bir ücret alınacağının hastaya söylenmesiyle çabucak uyandırılabilir. Posthipnotik telkinler, uyanırkenki rahatsızlığı gidermede, operasyon sahasındaki acıyı ya da çenenin hipnotik telkin altında bir şekilde açık kalması sonucu oluşan yorgunlukta yardımcıdır. Ağrı, apse oluşması ve diğer komplikasyonlara karşı doğal bir koruyucu olduğundan, posthipnotik analjezi telkini yalnızca özel sınırlı bir zaman periyodu içinde olmalıdır.diş hekimi hastaya girişimin hoş anılarıyla,yorgunluk olmadan tazelenmiş uyanacağını,bunu gelecek randevuyu düşünürken isteyerek yaptığını hatırlatarak ve aynı zamanda gelecek oturumda kolaylaştırıcı indüksiyonun işareti olduğunu telkin edebilir. Diş hekiminin hastanın kayıtlarında kullanılan indüksiyon metodunu ve hipnotik girişimin seyri hakkındaki ilgili olayları yazması faydalı olur. Çocuklarda örneğin indüksiyonun hazırlanmasında kullanılan hayalin yada oynan oyunun tipi hakkındaki notlar, gelecek oturumlarda faydalı olur. Elde edilen derinliğe önem vermemek yada sadece bazısını yeniden temin etmeyi başarmak, diş hekiminin değerli zamanının harcanmasıdır. Çünkü dental girişimler üzerinde korku

14 universaldir. Kafa koyacağın (tetier) üzerinde kafanın yerini devamlı değiştirilmesi, tükrüğün aşırı salgılanması ve diğer defans taktikleri gibi tedaviye zarar veren ve erteleyen olayların hipnotik relaksasyon ile üstesinden gelinebilir. Gevşemiş ve işbirliği yapan hasta diş hekiminin gününü kolaylaştırır ve teknik olarak daha iyi işe izin verir. Hipnotik telkinler altında ağız fikse edilebilir, yorulmadan açık pozisyonda kalabilir. Diş hekimliğinde, hipnoanestezi kemoanestezinin yerine ya da onunla birlikte kullanılabilir. Anesteziyi elden çeneye aktarmak,iyi bir tekniktir.bu girişimde her zamanki telkinlerden sonra bir el uyuşuk ve anestezik kılınır. Emirle hasta elinin ayasını dental girişimin yapılacağı taraftaki yanağın üstüne yerleştirir. Elinizi yüzünüze bastırın ve yavaşça ovalayın, uyuşukluğun elinizden yüzünüze geçtiğini hissedeceksiniz. Şimdi çenenize geçti, diş etlerinize, dilinize, yüzünüzün içindeki alana ağzınız tamamıyla hissizleştiğinde eliniz kucağınıza düşecek. Bu iyi! Ağzınız, dişetleriniz, çeneniz, yanağınız, dilini uyuştuğunda elinizin düşmesin izin verin. Şimdi bu alanı keskin bir sond ile test edeceğim burasını uyuşuk ve odun gibi hissedecesiniz. Diş hekimi test eder. Nasıl hissis olduğunu görün. Şimdi bütün girişim boyunca rahat olacaksınız! Tam hipnoanestezi başarılmasa dahi az miktarda kemoanesteziye ihtiyaç duyulabilir. Eğer novacaine kullanılacaksa dişetindeki enjeksiyon için seçilen nokta aynı zamanda kuvvetli telkinle uyuşacağı söylenir ve parmakla bastırılır. Diş hekimi diş ve dişeti bölgesinin uyuştuğunu ve anestezik olduğunu umarsa dişi ortaklaşa tutar ve sallayarak basınç yapar. ben bastırdıkça daha fazla uyuşukluk oluyor Novacaine de olduğu gibi Diş hekimin anestezi sağlanan alanda çalışmaya hazırlandığını hastaya bildirmesi tavsiye edilir. Böylece hasta hekimin dokunmasıyla şaşırmaz ve böylece bir kısım hipnoanestezik oluşumun kaybolması önlenir. Bazı diş hekimleri arada

15 sırada yaptıkları hakkındaki ifadeleri hipnozu takviye eden ve derinleştiren ifadelerle karıştırmayı tercih ederler. Telkinler kan sızmasındaki azalma için de yapılır. Bütün çene daha soğuk ve kan akışı yavaşladı. Tükrüğün akışı da yavaşladı. Ağzınız çok kuru olacak, susadığınız zamanki gibi ılık, çöldeki gibi sıcak. Ağzınız daha da kuru oluyor. Şimdi iyi. Bu yolla rahatlayacaksınız ve girişim çok az süre alacak. Bazı hastalarda aktif abartılmış kusma refleksi, girişimde problem oluşturabilir. Böylece patolojik bir refleks kuvvetli otoriter telkinleriyle yada hipnoz altında damak ve boğazın uyuşuk olduğu şeklindeki telkinle uzaklaştırılabilir. Bu, dikkati ayağa çekerek yanlış olarak onun katı olduğu söylenerek veya tekniğin modifikasyonu ile giderilir. O kaslardaki sıkışmayı hisset. Kolunu kaldır. Yanak kaslarında bir rahatlama hissettiğinde, nefes sızdırıyorsun. Karnın rahatlamaya başladığında kolunu düşür. Diş hekimi kusma refleksinin yok olduğunu görür. Bunu göstermek için iki ya da üç tecrübe gerekebilir. Diş hekimi bir kere kusmanın gereksiz değil fakat olanaksız olduğunu demonstre etti mi bir sonraki adım için hazırıdır. Hastayla yüz yüze gelir. Gözlerini diş hekiminin gözlerine fikse etmesini ister. Gerçek derin bir nefes alın,bir süre tutun.beşe kadar sayacağım.nefesini tut!bir tut!iki tut!,üç tut!dört tut!beş tut!şimdi bırak,karnını rahatlat. Kusma geçti. Emin olmak için bir kez daha yapalım. Bu sistemin bir parçası tekrarlanır. Kusmaya zorladığın zaman da zorlanacaksın. Kusmaya çalış ve başarısızlığından hoşnut kal. Diş hekimi otoriter ve ikna edici şekilde konuşmalı, hastada hiçbir şüphe bırakmamalıdır. Hastaya tedavi sırasında kusma gelirse tehlike geçene kadar nefesini tutması gerektiği söylenmelidir. Hipnoz gevşemiş ve işbirliği yapılabilir bir hasta yaratarak diş hekimine daha iyi iş yapmasında yardımcı olur. Hasta tedaviye daha fazla itiraz etmez ve zor dental

16 girişimlerde, ortodontik ve protetik apareylerde adaptasyonu kolaylaştırır. Hipnozun kök kanal tdavisinde, duyarlı dentin kavitelerinde, veneer kronlarda ve porselen jacketlerde olduğu gibi ağrılı girişimlerde rahatsızlığı kontrol ettiği belirtilmiştir. Bruksizm (diş gıcırdatma) hipnotik telkinlerle tedavi edilebilir. eğer gerilimi göstermek gerekirse yumruk sıkarak yap. Bu anksiyetenin gizli bir semptomu ise psikiyatriste yönlendirilmelidir. Dental oturumun sonunda ve hasta uyandırılmadan önce posthipnotik telkinler verilmelidir. İyi hissetme ve yorgunluktan kurtulma gibi olağan telkinlere ilaveten hastaya postoperatif iyileşmenin hızlanması gibi özel telkinler verilebilir. Operasyon alanı iyi ve temiz durumda. Ağzında temiz ve hoş bir his duyacaksın. Diş etlerin rahatsızlık vermeden çabucak iyileşecek. Gerçekte şimdiden iyileşmeye başladılar. Diş hekimi hastaya oral hijyenin düzenli olarak sağlanması ve periodik kontrollere devam etmesini telkin edebilir. Protez endike olduğu durumlarda rahatsızlık vermemesini telkin edebilir.(4) Türkiye de Hipnodonti Türkiye de hipnoz 1935 yılında Cemil Sena Ongun tarafından Janet in bir kitabından yapılan tercümeyle başlamıştır. Ardından 1946 yıllarında Dr. Bedri Ruhselmanın bu konudaki yayınlarına rastlanmaktadır.1951 yıllarında hekim olmayan bir hipnozitor Dr.Watson un Türkiye ye gelerek İstanbul da diş hekimliği Fakultesinde hipnoz altında diş çekimi Ankara Tıp Fakültesi nde bir ameliyat yapılması sağlanmıştır. Dr C. Tan ve Dr. Aksoy Türk Nöro Psikiyatri Cemiyeti nde hipnoz konusunda ilmi tebliğler vermiştir. Dr. Sevil Akay hipnoz yöntemiyle bademcik ameliyatı yapmıştır. Prof Dr Orhan Toygar ın Ankara Tıp Fakültesi nde hipnotik anestezi ile yaptığı ameliyatlar vardır yıllarında ise hipnotizma adlı tezi ile Dr Recep Doksat, hipnozu bir bilimsel çalışma halinde üniversiteye

17 duyurmuştur. Ege Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi nde Prof Dr Turan Cengiz doktora tezini hipnodonti adı altında vermiştir. Atatürk Üniversitesi nde görev almış Prof Dr Hayati Çelebi nin de bu konuda çalışmaları vardır. Bilinçli Hipnoz tekniğinin kurucusu Opr Dr Hüsnü İsmet Öztürk 26 yılını Bilinçli Hipnoz dediği kendi metodunu kurmuş ve uygulamıştır den fazla hastayı kendi yöntemiyle tedavi etmiş, 250 ye yakın hastanın hipnoanestezisini kendi yapıp ameliyatlarını da gerçekleştirmiştir.vefat ettiği 1979 yılında metodunu uygulayan ve öğrenmekte olan birçok asistan doktor ve psikoloğu vardı (5) Türkiye de Hipnodonti Uzmanları BİRİNCİ KUŞAK Prof Dr Recep Doksat Dr İsmet Hüsnü Öztürk Dr Cenan Tan Prof Dr Turan Cengiz Prof Dr Adnan Ziyalar Prof Dr Kamuran Yücel Prof Dr Suat Vural Prof Dr Ahmet Uysal Dr Cemil Sena Ongun İKİNCİ KUŞAK Dt Ali Eşref Müezzinoğlu Dr Ali Özden Öztürk Dr Celal Özer Dr Ayzit Sertel Dt Mehmet Ayvacı

18 Dt Kadir Demirel Dt Şerif Özer(6) 3. DİŞ HEKİMLİĞİNDE AKUPUNKTUR 3.1. Akupunkturun Tarihçesi Bazı otörlere göre M.Ö. 2700, bazı otörlerce de M.Ö ilâ 5000 yıllarına kadar uzandığı söylenen, Çin Halk Cumhuriyetinin 1972de sınırlarını bütün dünyaya açtığında önemi artan ve klasik tıbba karşı ilaçsız tedavi olması nedeniyle de ilgi uyandıran insanlık tarihininen eski sağlık yöntemi akupunkturun diş hekimliğinde de yeri olduğu kesindir. Bu arada Amerikan Tıp Derneği halâ kuşku içinde olup akupunkturun kanıtlanmamış bir tedavi yöntemi olduğunu ileri sürmektedir U.S.A. Başkanı Nixon'ın Çin'i ziyaretinde Amerikalı doktorlar karşısında Çinli hekimler burun akupunktur anestezisinde başarısızlığa uğramışlardır (7) Akupunktur Etki Mekanizması Akupunkturun etki mekanizması hakkında çeşitli görüşler vardır. Humoral faktörle izah edilen tesir mekanizması üzerinde çalışan Birkmayer insanlarda akupunktur seanslarından sonra idrarla atılan serotonin yıkılım ürünü olan Hydroxy indolessing asit miktarının diğer şahıslara göre yüksek olduğunu göstermiştir(8) senesinde Çin'de yapılan hayvan deneylerinde akupunktur tesiri altında beyindeki serotonin seviyesinin yükseldiği ispat edilmiştir(9). Kampik 1974'de patolojik durumda yüksek olan kolesterin ve trigliserid konsantrasyonunun akupunkturdan birkaç saat sonra düştüğünü ispat etmiştir (9). Pommeranz, akupunktur iğnelerinin derin adalelerde bulunan reseptörler vasıtasıyla stimülasyonun beyine ulaşmasıyla hipofiz ve öteki beyin kısımlarından endorfinin açığa çıkmasına neden olarak ağrıyı inhibe ettiğini belirtmiştir (10). Mayer,

19 akupunkturla ağrı eşiğinin yüzde 28 oranında yükseldiğini göstermiştir (11). Akunpunktur bölgesine prokain enjeksiyonu yapıldığında uzak noktada anelgeziye neden olunamadığını gözleyen Dr. Chou, akupunktur etkisini nevral yolla oluşturduğunu ispat etmiştir (12). 1947'den bu yana 8 uluslararası akupunktur kongresi düzenlenmiştir. Çin'de 1958 yılında küçük operasyonlarda (diş çekimi, tonsillektomi, hernie guatr), 1960'larda büyük operasyonlarda akupunktur analgezisinden yararlanılmaya başlanılmıştır (13). Önceleri 8-50 akupunktur iğnesiyle etkili olunabilirken bugün bu sayı 1-4'e düşmüştür. Keza önceleri sadece manuel olarak tatbik edilen iğneler bugün için uygulanan elektrostimülasyon ile analjezi derinliğinin artması sağlanmıştır (13). Akupunktur acaba her tür hastalıkta da tedavi edici midir? Dr.Yoo ve Soo-J. Chim batı tıbbının iyileştiremediği birçok hastalıklarda dahil olmak üzere hemen hemen bütün kronik hastalıkları tedavi ettiklerini iddia etmişlerdir (12). Akut cerrahi müdahale gereken durumlarda akupunktur kontrendikedir. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde akupunktur anestezisi ile ameliyat gerçekleştirilmiştir. Shanghaid a cerrahi müdahalelerin 9/10 unda akupunktur anestezisi kullanılmaktadır. Çin'de % 8-30 oranında akupunktur anestezisi % 20 genel anestezisi ve % 20 genel anestezisi ve % 50 oranında da lokal anestezisinin kullanıldığı istatiksel araştırmalarla anlaşılmıştır (13). Akupunktur anestezisindeki başarı oranı % 90'dır (11). Bu oran guatr ameliyatlarında % , kafa ameliyatlarında % 90-95, Thorax ameliyatlarında % ve Laparatomi ameliyatlarında % 70'dir. Çin'de diş hekimleri anestezinin yanı sıra periodontal ve ağız hastalıklarında moxa ve akupunktur içeren klasik Çin tedavi yöntemlerini kullanmaktadırlar (13). Diş hekimleri akupunktur noktalarını nasıl lokalize edeceklerini bildiklerinde önemli derecede analjezi ve sedasyon oluşturarak mesleklerini icra edebilirler. Bu özel tedavi yolunu kullanmak için diş hekimleri

20 bilginin yanı sıra primer motivasyon, hakiki bir arzu ve bu işi başarabileceklerine dair kendine güvenin olması gerektiğini bilmelidirler. Başlangıç olarak önemli akupunktur noktalarının yaklaşık lokalizasyonları öğrenmelidir. Sadece diş ağrısı için 26 nokta, diş eti ağrıları içinde 6 ayrı nokta vardır (11). Akupunktur noktalarının seçimi üç kategoriye göre yapılır (11) : 1 Klasik Çin tıbbına uyularak meridyen teorisindeki noktaların seçimi, 2 Aynı segmentte veya komşu segmentte nokta seçimi, bu operasyon alanını innerve eden sensitif sinirin alanındaki noktaların seçimidir, 3 Lokal operasyon alanındaki noktaların seçimi; Paradontozede iğneler diş ile diş eti arasına lokal olarak tatbik edilerek tedavi edilebilirler. Akupunktur analgezisinde ilk olarak tek tek noktalar seçilir ve kombine edilerek (İb 1718, Mi 5.7)kullanılır. Keskin sınırlı yerleri belli çevresinden bazen bir kabarıklık bazen de bir çukurluk halinde ele gelmeleri ile ayırt edilebilen, hassas olup hassasiyetleri bağlı oldukları organların hastalık derecesine göre artan veya azalan, normal deri noktaları ile arasında milivoltluk bir potansiyel farklılığı olup C daha soğuk olduğu belirlenen, üzerine basıldığında «evet» orası diye hasta tarafından hissedilen bu akupunktur noktaları ve lokalize oldukları anatomik bölgeleri iyi bilinmelidir. Bu bölgelere iğnenin batması ile hasta o bölgede gevşeme, uyuşukluk, ağırlık ve sıcaklık duyar. Refleks duyusunu meydana getirmek için noktanın içinde bulunduğu meridyen boyunca aşağı yukarı yönde yeterli press uygulanmalıdır. Daha sonra akupunktur iğneleriyle akupunktur analgezisi veya tedavi edici etkisi sağlanır. Maksimal l-10 adet akupunktur iğneleri manuel veya elektrostimülasyon ile dakika uygulanmalıdır. Elektrostimülasyon hastanın toleransına göre ayarlanır. Şuuru yerinde ve uyanık hastada elektrostimülasyonun

21 şiddeti 10 ma den fazla olmalıdır (11). Ağız ve yüzün analjezisinde en etkili ve sıkça kullanılan akupunktur noktası baş ile işaret parmakları arasında kalın bağırsak meridyeni üzerindeki dördüncü noktadır. Bu Kb * noktası bilateral olarak 10' stimüle edilip 10' iğne yerinde bırakıldıktan sonra operasyona başlanır. İşlem seri bir şekilde yapılarak bitirilmelidir (14,15). Dental hastalar sıklıkla endişeli korku ve heyecan içinde olduklarından bu konuda akupunktur sedasyonu ile yardımcı olunabilir. Bu trankilizan etki, kalp meridyeni üzerindeki yedinci noktaya akupunktur iğnesi tatbik edilerek elde edilir (Bu nokta, el bileğinin volar yüzünde olup os pisiformenin redial tarafında ve A. ulnaris üzerindedir) Diş Hekimliğinde Akupunktur Noktaları Tanı ve tedavide ağrılı deri noktalarından yararlanma yöntemi olan akupunkturda diş hekimliğini ilgilendiren noktaları şu şekilde sıralayabiliriz (11,14,15) : 1. Kb4 noktası: Ossa metacarpale I ve II arasındaki köşenin biraz distalinde ve metacarpale II yönündedir. Eğer baş parmak yana doğru açılırsa, hekim baş parmağı ile metarcarpale II yönüne doğru bastırmalı ve buradaki adaleleri palpe ederek iğneyi tatbik etmelidir. İğnenin batma derinliği 2-5 mm'dir. Ağrılı eklem hastalıklarında fasial paralizi, trigeminal nevralji, bunların yanı sıra en önemlisi diş hekimliği cerrahisinde anestezi noktası olarak kullanılmasıdır. Geleneksel olarak Çinli'lere göre hamilelik sırasında stimüle edilmemelidir. 2. Kb3: Capitulum Metarcarpale H'nin proksimalinde küçük bir çukurcuktur. Başka bir deyişle işaret parmağı kökünde ve baş parmağın maksimal yana açılması ile ortaya çıkan interdigital deri kıvrımının sonundadır. İğnenin batma derinliği 2-5

22 mm'dir. Fasial paralizi, trigeminal nevralji, parodontitis, stomatitis ve diş çekimlerinde anestezi noktası olarak kullanılır Bu nokta Dr. Petricek'e göre alt ve üst çenenin derin tabakalarına tesir eder. 3. Kb3: Burun kanatları ortasının 5 fen sağında, nasolabial deri kıvrımının en üst ucunda yer alır. İğnenin batma derinliği 2-3 mm'dir. Yüzün his bozukluklarında, sinüzitis maksillariste, trigeminal nevraljide, fasial paralizide, üst ön grup dişlerin analgezisinde kullanılır. Sigara alışkanlığının bırakılmasında da etkindir. 4. Kb19: Nasolabial deri kıvrımında ve burun delikleri hizasında bulunur. İğnenin batma derinliği 2-3 mm'dir.fasial paralizi, trigeminal nevralji, çiğneme kaslarının neden olduğu trismuslarda kullanılır. 5. İb17: Kulak kepçesinin distalinde, alt çene köşesinin altında ve M.sternocleidomastoideus un ön tarafında yer alır. Alt çene diş ağrılarında ve trismusta kullanılır. 6. İb18: Göz çukurunun lateral köşesinden vertikal bir çizgi çektiğimizi düşünürsek bu çizginin zygomatik kemiğin alt kenarını kestiği noktadır. İğnenin batma derinliği 2 mm'dir. Sinüs maksillaris, trigeminal nevralji, fasial paralizi ve üst çene ağrılarında endikedir. 7. Miı: Foramen infraorbitaledir. İğnenin batma derinliği 2mm'dir. Fasiyal paralizi, trigeminal nevralji ve diş ağrısında kullanılır. 8. Mi3: Gözler tam karşı istikamete baktırıldığında pupillaların ortasından geçen hayali vertikal hat ile burun kanatlarının alt kenarlarını birleştiren hattın kesiştiği noktadır. İğnenin batma derinliği 2-3 mm'dir. Fasial paralizi, trigeminal nevralji, diş ağrıları ve ağız mukozası hastalıklarında kullanılır. 9. Mi4: Ağız köşesinden bir yassı parmak lateraldedir. İğnenin batma derinliği 2-4 mm'dir. Trigeminal nevralji, yanak şişmesi, diş ağrıları ve trismusda kullanılır.

G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 2, Sayfa 185-194, 1987

G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 2, Sayfa 185-194, 1987 G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 2, Sayfa 185-194, 1987 DİŞHEKİMLİĞİNDE AKUPUNKTUR Derviş YILMAZ* Ahmet MAHLİ** Bazı otörlere göre M.Ö. 2700, bazı otörlerce de M.Ö. 4000 ilâ 5000 yıllarına kadar uzandığı

Detaylı

Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası. Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası

Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası. Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Ağrılı Adet Ezan Çiçeği Kullanımı: Tohum yağı genç kızlara 4 gr günde yetişkinlere

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

Antibiyotik Antifungal Antimikrobiyel Antioksidatif Antiseptik Şifalı Bitkiler

Antibiyotik Antifungal Antimikrobiyel Antioksidatif Antiseptik Şifalı Bitkiler Antibiyotik Antifungal Antimikrobiyel Antioksidatif Antiseptik Şifalı Bitkiler Antibiyotik Antifungal Antimikrobiyel Antioksidatif Antiseptik Şifalı Bitkiler Antibiyotik Antifungal Antimikrobiyel Antioksidatif

Detaylı

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir DEFNE Latince ismi : Laurus nobilis Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir Defne Bitkisi: Anavatanı Asya olan Defne,

Detaylı

Tek başına etkili olduğu gibi, istenildiği takdirde antiemetik bir ilaçla da kombine edilebilir.

Tek başına etkili olduğu gibi, istenildiği takdirde antiemetik bir ilaçla da kombine edilebilir. TÜRKİYE Bulantı Kontrolü İçin Acupressure Bilekliği: güvenli ve etkili Acupressure temel prensibine dayanan Sea-band bilekliği; hamilelik, yol tutması, migren, anestezi ve kemoterapinin neden olduğu bulantı

Detaylı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 23-27 Mart 2016, Muğla Uz. Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ Denizli Devlet Hastanesi Hasta

Detaylı

PROF. DR. TÜLİN TANER

PROF. DR. TÜLİN TANER Uyku Apne Sendromunda Diş Hekimliği Uygulamaları PROF. DR. TÜLİN TANER Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti AnaBilim Dalı TTD Okulu Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu Ankara 26 27 Mart

Detaylı

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu hastalıklarına iyi gelen şifalı bitkileri listeledik. Baş Ağrıları Baş

Detaylı

Obsidyen ile sağlıklı kalın. OBSİDYEN TAŞI NEDİR?

Obsidyen ile sağlıklı kalın. OBSİDYEN TAŞI NEDİR? HAKKIMIZDA Makro Grup A.Ş. bünyesinde yer alan Obsidyen Maden ve Mermercilik LTD. ŞTİ., 2002 yılında madencilik, değerli ve yarı değerli taş işleme alanlarında faaliyet göstermek üzere İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

7. D Ö N E M H İ P N O Z E Ğ İ T İ M İ. 21-22-23 Eylül 2012. www.hipnoz.com www.psikoterapi.org www.psikoterapi.com

7. D Ö N E M H İ P N O Z E Ğ İ T İ M İ. 21-22-23 Eylül 2012. www.hipnoz.com www.psikoterapi.org www.psikoterapi.com 7. D Ö N E M H İ P N O Z E Ğ İ T İ M İ 21-22-23 Eylül 2012 www.hipnoz.com www.psikoterapi.org www.psikoterapi.com Hipnoz Eğitimi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak kullanabilecekleri

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ

AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ AĞRI İLE NASIL BAŞA ÇIKARIZ Öğr. Gör. Müjgan ONARICI Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çankırı 2013 Ağrı / Organizmayı koruyan bir duyu Duyu doku hasarının olduğu bölgede yanıt Ağrı Tarih

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ SÜRGÜN YAPRAK ÇİÇEK MEYVELER 10 Bitkisel Ürünlerden Yararlanma Şekilleri Şifalı bitkilerden aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yararlanılmaktadır. İnfusyon (Infusion):

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ LIQUIDAMBAR ORIENTALIS ANADOLU SIĞLA AĞACI Muğla Relikt Tarihteki Önemi Kleopatra aşk iksiri ve parfüm olarak kullanmıştır Hipokrat döneminden beri ilaç olarak kullanılmıştır.

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI LEVOPRONT öksürük şurubu Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg Levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Metil paraben, propil paraben, sakkaroz, kiraz aroması, monohidrat sitrik

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir.

Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir. KEMOTERAPİ KEMOTERAPİ NEDİR? Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir. Kemoterapide, bir veya birden fazla ilaç bir arada kullanılabilir. Her ilacın

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEVOSOL 30 mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Sakkaroz, metil parahidroksi benzoat, propil parahidroksi benzoat, sodyum

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

Tıp Tarihine Yaklaşım

Tıp Tarihine Yaklaşım Tıp Tarihine Yaklaşım Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp Eski Mısır Tıbbı Çin Tıbbı Eski Hint Tıbbı Yunan Tıbbı Modern Dönem (Batı) Tıbbı Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Bütün gün

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Dokunmanın faydalarını bildiğimiz halde dokunmaktan. Güzel dokunuşlar birer şifadır

Dokunmanın faydalarını bildiğimiz halde dokunmaktan. Güzel dokunuşlar birer şifadır En Güzel Yaratılmışlardan Çocuklarınızla Etkili bir Đletişim Masaj Dokunmanın faydalarını bildiğimiz halde dokunmaktan çekiniriz. Güzel dokunuşlar birer şifadır Dokunmak Ebeveynlerin küçük bebeklerini

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi MANİSA HABER Soğuklarla birlikte sinüzit vakalarında artış yaşanıyor Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Pınar, havaların

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE Ağız ve diş sağlığı anne karnında başlar Doğum öncesi yeterli beslenen ve sağlam doğan bebeklerin 6 aylıktan itibaren ilk SÜT DİŞLERİ çıkar 2,5 3 yaşın sonuna kadar çocuğun

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin,

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum)

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) Tibbi Etkileri ve Kullanımı yöntemleri şöyle sıralanabilir: Eski Mısır papirüsleri, Çince ve Sanskritçe metinlerde ve hatta İncil'de sağlığa yararlı etkilerinden övgüyle söz

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TĐORELAX 4 mg/2 ml IM ampul Steril-apirojen Kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Bir ampulde, 4 mg tiyokolşikosid bulunur. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, distile su. Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır.

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır. Alfalino Omega 3 nedir? Omega 3 yağ asitleri vücut için gerekli olan ama vücudun üretemediği yağ asitleridir. Besinlerle alınamadığı durumlarda gıda takviyeleri ile alınmaları gerekmektedir. Temel Omega-3

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

AĞRI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.04.2013 Madde 4.6 daki Algoloji Konseyi tanımlaması çıkarıldı. 01 Madde 5.6.4 teki Algoloji Konseyi konsültasyonu yerine Anesteziyoloji uzman hekimi

Detaylı

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL ÖZET Tekirdağ İlinde bulunan iğde bitkisinin farklı kullanım alanlarını bulmak ve bu sayede ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır.sanayide İğde bitkisinin meyvesi,çiçeği,çekirdeğinin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

Kepçe kulak ameliyatında yapılan temelde kulak şeklini değiştirmek. Bu yukarıda saydığım iki sorun için ayrı ayrı müdahaleler yapılıyor.

Kepçe kulak ameliyatında yapılan temelde kulak şeklini değiştirmek. Bu yukarıda saydığım iki sorun için ayrı ayrı müdahaleler yapılıyor. Kepçe kulak genellikle olması gerekenden daha büyük kulak olarak algılanır. Hâlbuki çok doğru değil. Kepçe kulakları olan bir insan ile normal kulakları olan bir insanın aslında kulak büyüklüğü olarak

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI: SORU CEVAP. Prof Dr. Dilek İnce Günal Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

PARKİNSON HASTALIĞI: SORU CEVAP. Prof Dr. Dilek İnce Günal Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARKİNSON HASTALIĞI: SORU CEVAP Prof Dr. Dilek İnce Günal Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sorular: 1. PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR? 2. PARKİNSON HASTALIĞI NEDEN OLUR? 3.

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir. KULLANMA TALİMATI NEROX-B12 film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat,

Detaylı

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU Anabilim Dalı / Klinik Adı: Hastanın Adı, Soyadı: Baba adı: Doğum tarihi: Ana adı: TC Kimlik No: Planlanan girişimin adı: MİRİNGOTOMİ (Kulak zarının çizilmesi) veya VENTİLASYON

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

SINAV KAYGISI KİTAPÇIĞI

SINAV KAYGISI KİTAPÇIĞI SINAV KAYGISI KİTAPÇIĞI HAZIRLAYAN MUHAMMED PAMUK DİĞER DÖKÜMANLARIMIZI REHBERLİK İÇİN YAPILMIŞ YAZILIMLARIMIZI GÖRMEK İÇİN FACEBOOK GRUBUMUZA BEKLERİZ. LİNK: https://www.facebook.com/groups/teknorehbe

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI KEPLERON 4 mg / 2 ml IM Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ZİNCOPLEX 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Gliserin, sorbitol, esans olarak raspberry

Detaylı

Okaliptüs Eter Yağı. Okaliptüs Eter Yağı

Okaliptüs Eter Yağı. Okaliptüs Eter Yağı Okaliptüs Eter Yağı Yeryüzündeki en yüksek yapraklı ağaç olan okaliptüsün şifalı özellikleri ilk defa Aborjinler bulmuştur. Onlar, okaliptüs yapraklarını, enfeksiyon kapmasını önlemek ve iyileşmesini hızlandırmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 KISIM I: Şifalı Bitkiciliğin Kalbi: Bitkileri Tanımak...5 Bölüm 1: Bitkileri Tanımayı Öğrenme...7

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 KISIM I: Şifalı Bitkiciliğin Kalbi: Bitkileri Tanımak...5 Bölüm 1: Bitkileri Tanımayı Öğrenme...7 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 KISIM I: Şifalı Bitkiciliğin Kalbi: Bitkileri Tanımak...5 Bölüm 1: Bitkileri Tanımayı Öğrenme...7 Deva Hikayesi Menekşe Bahçesi...6 Bir Başlangıç...9 Tam Olarak Aşina Olma...9 Bitkileri

Detaylı

KULAK ZARINA TÜP TAKILMASI (VENTİLASYON TÜPÜ TAKILMASI) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

KULAK ZARINA TÜP TAKILMASI (VENTİLASYON TÜPÜ TAKILMASI) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayınız. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, Orta kulak iltihabı/orta kulakta sıvı birikmesi/orta kulak nezlesi nedeniyle

Detaylı

Beyin Tümörü Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu

Detaylı

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır?

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır? 1 2 Süt Dişleri Süt dişleri neden önemlidir? Sanılanın aksine, diş sağlığı açısından süt dişleri önemli dişlerdir. Bu dişler, daimi dişlerin oluşumu ve çenelerin gelişimi esnasında konuşma ve çiğneme açısından

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 500 mg okserutin içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol, magnezyum stearat Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Laurus nobilis (Akdeniz Defnesi) Akdeniz havzasında yetişen defne, her dem yeşil bir çalı ya da küçük bir ağaçtır. Yaz, kış yaprağını dökmez. Ülkemizin Akdeniz kıyıları başta olmak

Detaylı

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 13 Diyabet ve diş-dişeti sorunları

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

Gerilim tipi baş ağrısı erişkin yaşta % oranında yaygın görülür.

Gerilim tipi baş ağrısı erişkin yaşta % oranında yaygın görülür. En sık görülen baş ağrısıdır. Boyun baş ağrısı birlikteliği olarak da bilinir. Başta sıkışma, ağırlık tarzında künt bir ağrı mevcuttur. Başın tümünde hissedilen ağrılar genelde başın ön ve arkasında lokalizedir.

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI ANTHĐX 10 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablette 10 mg rupatadine eşdeğer 12,80 mg rupatadin fumarat bulunur. Yardımcı maddeler: Laktoz, mikrokristalin selüloz, kırmızı

Detaylı

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği OP. DR. ÜNSAL ÖZKUVANCI Genel bilgiler Şeker hastalığı bir çok organı etkilediği gibi cinsel fonksiyonları da olumsuz

Detaylı

Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği. 3. TÜKED Kongresi, Mart 2016, Dalaman - Muğla

Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği. 3. TÜKED Kongresi, Mart 2016, Dalaman - Muğla Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği Doç. Dr. Murat Gültekin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 2. TEŞHİS VE TEDAVİ 2.1 Nasıl teşhis edilir? Klinik belirtiler ve araştırmalar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her VENDİOS tablet 600 mg diosmin içermektedir. Yardımcı maddeler: Her VENDİOS tablet povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. REFRESH tek dozluk göz damlası Göze damlatılır.

KULLANMA TALİMATI. REFRESH tek dozluk göz damlası Göze damlatılır. KULLANMA TALİMATI REFRESH tek dozluk göz damlası Göze damlatılır. Etkin Madde: 0.4 ml de 5.60 mg. polivinil alkol; 2.40 mg. povidon içerir. Yardımcı Maddeler: Sodyum klorür ve sodyum hidroksit (veya hidroklorik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SOLCOSERYL Adheziv Diş Patı Ağız boşluğunda ve dişeti üzerine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. SOLCOSERYL Adheziv Diş Patı Ağız boşluğunda ve dişeti üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI SOLCOSERYL Adheziv Diş Patı Ağız boşluğunda ve dişeti üzerine uygulanır. Etkin maddeler: 1 g adheziv diş patı, 2.125 mg solkoseril ve 10.000 mg polidokanol 600 içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİZİNC 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur. Yardımcı maddeler: Şeker (sükroz), gliserin, nipajin

Detaylı

e-bülten İÇİNDEKİLER Şubat 2009-23 AYIN VAKASI EĞLENCE KÖŞESİ HABERLER Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent.

e-bülten İÇİNDEKİLER Şubat 2009-23 AYIN VAKASI EĞLENCE KÖŞESİ HABERLER Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent. Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent. Cem CANİKLİOĞLU e-bülten Şubat 2009-23 İÇİNDEKİLER ORTODONTİK SORUNLARIN SEBEPLERİ Beslenme bozuklukları,ağızdan nefes alma,parmak emme ve Yatış şeklinin

Detaylı

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 25-32, 1985 T.M.E. FONKSİYON BOZUKLUĞU AĞRI SENDROMUNA DİŞHEK. FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI* Cihan AKÇABOY** Sevda SUCA** Nezihi BAYIK***

Detaylı

Yüz Felci (Fasiyal Palsi)

Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci (Fasiyal Palsi) Yüz Felci Ne Demektir: Yüz hareketlerini (dudak, yanak, kaş,göz çevresi) yapmamızı yüz siniri (fasial sinir) aracılığı ile sağlarız. Beyinden gelen hareket emirlerini yüz siniri,

Detaylı

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir.

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. BEYAZ KAN HÜCRELERİ Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. 1 Görevleri nelerdir? Bu hücreler vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı korur.

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir.

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. KULLANIM KILAVUZU KLORHEX ORAL JEL Birim Formülü Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. Tıbbi Özellikleri Klorheksidin

Detaylı

DOLPHIN EL MASAJ ALETİ KULLANMA KILAVUZU

DOLPHIN EL MASAJ ALETİ KULLANMA KILAVUZU DOLPHIN EL MASAJ ALETİ KULLANMA KILAVUZU Kullanım talimatları: Lütfen bu kitabı iyi muhafaza ediniz. Sağlığınızın keyfini çıkarmaya buradan başlayabilirsiniz 1 Masaj Prensibi Masaj, Geleneksel Çin Tıbbının

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Her çiğneme tableti beyaz, bir yüzü çentikli, yuvarlaktır ve 80 mg simetikon içerir.

KULLANMA TALİMATI. Her çiğneme tableti beyaz, bir yüzü çentikli, yuvarlaktır ve 80 mg simetikon içerir. METSİL FORT 80 mg çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: 80 mg simetikon KULLANMA TALİMATI Yardımcı maddeler: Sodyum sakarin dihidrat, laktoz monohidrat, mannitol (E421), povidon k-30, magnezyum

Detaylı

Geleneksel Çin Tıbbı mucizesi Akupunktur/akupressur meridyen ve noktaların tanıtımı. Prof. Dr. Şahin Ahmedov shahmedov@yahoo.com

Geleneksel Çin Tıbbı mucizesi Akupunktur/akupressur meridyen ve noktaların tanıtımı. Prof. Dr. Şahin Ahmedov shahmedov@yahoo.com Geleneksel Çin Tıbbı mucizesi Akupunktur/akupressur meridyen ve noktaların tanıtımı Prof. Dr. Şahin Ahmedov shahmedov@yahoo.com Akupressur, geleneksel Çin tıbbının ayrılmaz parçasıdır 4600 yıl önce Çin

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİPİN kapsül Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Her bir kapsül; etkin madde olarak 250 mg Parasetamol ve 15 mg Kafein içermektedir. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, Magnezyum Stearat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

Lavanta yağı, temiz ve taze ve temiz bir kokuya sahiptir. Bu koku havayı hoş, uyarıcı, aynı zamanda rahatlatıcı bir aromayla doludur.

Lavanta yağı, temiz ve taze ve temiz bir kokuya sahiptir. Bu koku havayı hoş, uyarıcı, aynı zamanda rahatlatıcı bir aromayla doludur. Lavanta Eter Yağı. Eski yunanlılar ve Romalılar, lavanta yağını, aromatik ve temizleyici özellikleri nedeniyle yüksek değerlendiriyor, bu yağı yorgunluğu gidermesi için küvete ekliyorlardı ( bitkinin ismi

Detaylı

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI Proje Koordinatörü Proje Sorumlusu Danışman Proje No :Vet.Hek. Ahu KAYALARLI ACARTÜRK : Zir. Müh. Adem BÜYÜKHAN

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

DONUK OMUZ. Ağrıyı Hafifletme ve Esnekliği Sağlama Yöntemleri

DONUK OMUZ. Ağrıyı Hafifletme ve Esnekliği Sağlama Yöntemleri Ağrıyı Hafifletme ve Esnekliği Sağlama Yöntemleri DONUK OMUZ Omzunuzda geçmeyen bir ağrı ve sertlik hissediyormusunuz? Eğer bu tarz bir şikayetiniz varsa, donuk omuz sorunuyla karşı karşıya olabilirsiniz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GYNO-TROSYD 100 mg vaginal tablet Vajina içine uygulanır. Etkin madde: Her bir tablet 100 mg tiokonazol içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz, mısır nişastası, saf su, magnezyum stearat,

Detaylı

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Hedef kan basıncı değerlerine ulaşmak için başarılı bir tedaviye gerek vardır. Başarılı tedavi 2 kısımdan oluşur: 1.Yaşam düzeninin değiştirilmesi 2.İlaç

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LAVENİL 30 mg/5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml de 30 mg levodropropizin bulunur. Yardımcı maddeler: Sukroz, gliserin, metil paraben (E218), propil paraben (E216), kahve aroması,

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı Cuma, 26 Aralık 2008 21:51 - Son Güncelleme Perşembe, 16 Temmuz 2009 18:54

Administrator tarafından yazıldı Cuma, 26 Aralık 2008 21:51 - Son Güncelleme Perşembe, 16 Temmuz 2009 18:54 Günlük sorunlarda bitkilerin kullanımı Mutfağımızda bir çok bitkiden faydalanırız.mercanköşk,kekik,biberiye veya defne yaprağı ile yemekleriniz bir başka tat kazanır.baharatlar sadece tat verici olarak

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

SUBMANDİBULER GLAND EKSİZYONUAMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

SUBMANDİBULER GLAND EKSİZYONUAMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU SUBMANDİBULER GLAND EKSİZYONUAMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size yapılacak

Detaylı

9. Sigarayı bırakma zamanı

9. Sigarayı bırakma zamanı 9. Sigarayı bırakma zamanı 1 9. Sigarayı bırakma zamanı Dünyada 8 saniyede 1 can alan, yılda 4 milyon kişinin ölümüne neden olan, dünyada her 10 erişkinden birinin ölüm nedeni sayılan sigarayı bırakmak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. INDOCOLIR %0.1 göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde: 5 ml damla 5 mg indometasin içerir.

KULLANMA TALİMATI. INDOCOLIR %0.1 göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde: 5 ml damla 5 mg indometasin içerir. INDOCOLIR %0.1 göz damlası Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 5 ml damla 5 mg indometasin içerir. Yardımcı maddeler: Tiyomersal, Arginin, Hidroksipropil-β-siklodekstrin, yeter miktarda hidroklorik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TIENAM 500 mg I.V. enjektabl flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde(ler): Her bir flakon steril olarak 500 mg imipenem (imipenem monohidrat olarak) ve 500 mg silastatin (silastatin

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

Ağız bakımı DİŞ MACUNLARI. Gülümsemenizin. GÜZELLİĞİ için Sibirya'dan hediyeler

Ağız bakımı DİŞ MACUNLARI. Gülümsemenizin. GÜZELLİĞİ için Sibirya'dan hediyeler Ağız bakımı DİŞ MACUNLARI Gülümsemenizin GÜZELLİĞİ için Sibirya'dan hediyeler GÜLÜMSEME insan iletişimin önemli bir bileşeni ve modern insanın kartvizitidir! AMA SİZİ gülümsemenizden MAHRUM BIRAKABİLECEK

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır. KULLANMA TALİMATI STİLEX jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Koruyucu olarak benzalkonyum klorür, koku verici olarak oleum adonia,

Detaylı