Denizbank Anonim Şirketi İzahname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denizbank Anonim Şirketi İzahname"

Transkript

1 İşbu İzahname henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin TL si nakit karşılığı, TL si iç kaynaklardan olmak üzere TL den TL ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin izahnamedir. İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu izahname, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin ve adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda ( yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1

2 İÇİNDEKİLER 1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER ÖZET BAĞIMSIZ DENETÇİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI EĞİLİM BİLGİLERİ KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER ANA PAY SAHİPLERİ İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ SULANMA ETKİSİ UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İNCELEMEYE AÇIK BELGELER PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI EKLER

3 KISALTMA VE TANIMLAR KISALTMA A.Ş. AB ABD ATM Banka, Ana Ortaklık Banka, İhraççı veya Denizbank, Şirket BDDK BKM Borsa, BİAŞ, BIST, Borsa İstanbul BSMV DFHG, DFH Grubu veya Grup DIBS EUR, Avro GMY GVK ISIN KAP KOBİ KVK LIBOR MKK POS Sberbank SPK SPKn T.C. TBB TCMB TL TMSF TP TTK USD VTMK YK YP TANIM Anonim Şirket Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Otomatik Para Çekme Makinası (Automatic Teller Machine) Denizbank Anonim Şirketi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalararası Kart Merkezi Borsa İstanbul Anonim Şirketi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Devlet İç Borçlanma Senedi Avrupa Birliği Ortak Para Birimi Genel Müdür Yardımcısı Gelir Vergisi Kanunu Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası Kamuyu Aydınlatma Platformu Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Kurumlar Vergisi Kanunu Londra Interbank Faiz Oranı (London Interbank Offered Rate) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satış Noktası (Point of Sale) Sberbank of Russia Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Türk Parası Türk Ticaret Kanunu Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi Varlık Teminatlı Menkul Kıymet Yönetim Kurulu Yabancı Para 3

4 I. BORSA GÖRÜŞÜ: II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 4

5 1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı DENİZBANK A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: Kürşad TAÇALAN Genel Sekreter Suavi DEMİRCİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı İZAHNAMENİN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: İnan AKOVA Bölüm Müdürü Nurullah ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı İZAHNAMENİN TAMAMI 5

6 2. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir İhraççıya İlişkin Bilgiler İhraççının ticaret ünvanı Denizbank Anonim Şirketi İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri Hukuki Statüsü: : Anonim Şirket Tabi Olduğu Mevzuat: : T.C. Kanunları Kurulduğu Ülke: : Türkiye Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi No: Esentepe/İstanbul İnternet Adresi : KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi : Telefon ve Faks Numaraları : (0212) (0212) İzahnamede finansal tablo dönemleri itibarıyla ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi Banka müşterilerine aşağıdaki ana faaliyet alanları çerçevesinde ürün ve hizmet sunmaktadır. Perakende (Bireysel) Bankacılık Özel Bankacılık KOBİ ve Tarım Bankacılığı Toptan Bankacılık o Kurumsal Bankacılık o Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı o Proje Finansmanı Bankanın önde gelen müşteri segmentleri perakende müşteriler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ihracatçılar, kamu, proje finansmanı kullanıcıları ve kurumsal müşterilerdir. DFH Grubu nun faaliyetlerinde öncelikli olarak belirlediği pazarlar, tarım, enerji, turizm, eğitim, sağlık, spor, altyapı ve denizciliktir. DFH Grubu nda Denizbank ın yanı sıra yedi yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, beş yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn de bir şube bulunmaktadır. DenizYatırım, Ekspres Menkul, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Bantaş, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Destek Varlık Yönetim DFH Grubu nun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir. Banka, Türkiye de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet ağına sahiptir. DFH Grubu 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yurtiçinde 609, Bahreyn de 1 ve iştiraklerinin 14 adet şubesi dahil toplam 624 adet şube ve çalışanı ile 5,8 milyon müşterisine hizmet verirken, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yurtiçinde 688, Bahreyn de 1 ve iştiraklerinin 24 adet şubesi dahil toplam 713 şube, çalışanı ile 7,1 milyon müşterisine; 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yurtiçinde 715, Bahreyn de 1 olmak üzere toplam 716 adet Denizbank şubesinin yanı sıra, iştiraklerinin 42 adet şubesi dahil toplam 758 şube ve çalışanı ile 8,2 milyon müşterisine; 31 Mart 2015 itibarıyla yurtiçinde 714, Bahreyn de 1 ve iştiraklerinin 42 adet şubesi dahil toplam 757 adet şube, çalışan ve 8,4 milyon müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıca, Denizbank ATM leri, POS terminalleri, telefon bankacılığı ve gerek perakende gerekse kurumsal müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamı ile finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 6. bölümünde yer almaktadır. 6

7 İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler 2014 yılının Mart ayından itibaren gelişmiş ülke merkez bankalarının gevşek para politikalarının uzun bir süre daha devam edeceğine yönelik değerlendirmelerle birlikte global risk iştahındaki artışın ve TCMB nin politika faizinde enflasyon görünümünden de destek alarak ölçülü faiz indirimlerine başlaması ve devam edeceği beklentisi ile Türkiye de faizler gerilemeye başladı. Ancak, yıllık enflasyonda beklenen düşüşün başlamamasıyla Temmuz ayı sonundan itibaren tekrar yükseliş görüldü yılı başında ise enflasyonun baz etkisiyle gerilemesinin neticesinde TCMB ölçülü faiz indirimlerine başladı. Ancak seçim döneminde olunması ve enflasyonda da gıda fiyatları kaynaklı yükselişten dolayı beklenen hızda düşüşün görülmemesi nedeniyle bunun Türkiye de faizlere yansıması görülmedi. Yakın vadede de yeni hükümetin kurulma sürecinin devam ediyor olmasının da faiz oranlarında aşağı yönlü hareketi sınırlayacağı öngörülmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 11. bölümünde yer almaktadır İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi Ekim 2006 dan bu yana faaliyetlerini Dexia Grubu bünyesinde sürdüren Denizbank ın hisselerinin %99,85 i 28 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Dexia Grubu ndan Sberbank of Russia ( Sberbank ) ya devrolmuştur. Sberbank, 1991 yılından beri Rusya Merkez Bankası nın vermiş olduğu bankacılık lisansı altında faaliyet göstermektedir. Ayrıca Sberbank, hisse senedi işlemleri ve aracılık, dealer işlemleri, yediemin, varlık yönetimi hizmetleri dahil olmak üzere, hisse senedi ile alakalı faaliyetlerde bulunma amaçlı lisanslara sahiptir. Sberbank, Rusya Merkez Bankası ve Finansal Piyasalar Federal Kurumu tarafından denetlenmekte ve düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Sberbank iştiraki olan bankalar/şirketler, kendi ülkelerine ait bankacılık düzenlemeleri uyarınca faaliyet göstermektedir. Denizbank hisselerinin %99,85 ine sahip olan Sberbank ın 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: Unvanı 7 Pay Oranları Central Bank of Russia (Rusya Merkez Bankası) %50,00 Halka Açık Kısım %50,00 Toplam %100,00 (Rusya Merkez Bankası %50 hisseye ve 1 adet oy imtiyazlı hisseye sahiptir(%52,32 lik adi hisseyi payına denktir). Denizbank Finansal Hizmetler Grubu nun 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UFRS ) verilerine göre toplam konsolide aktiflerinin Sberbank Grubu aktif büyüklüğü içindeki payı %9 dur. Denizbank ın 31 Mart 2015 itibarıyla UFRS verilerine göre kredi ve müşteri mevduatı Sberbank Grubu içinde %9 paya sahiptir. DFHG, 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla konsolide UFRS verilerine göre Sberbank ın net karının %19 unu gerçekleştirmiştir. (Kaynak: tarihli Sberbank konsolide UFRS raporu ( Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 7. bölümünde yer almaktadır İhraççının ortaklık yapısı Ortaklığımızın yönetim kontrolü Sberbank of Russia ya ait olup, söz konusu kontrol, payların çoğunluğuna sahip olma suretiyle sağlanmaktadır. Ortaklığımızın TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı Sberbank of Russia için ,335 TL ve %99,85 tir. Rusya Merkez Bankası Sberbank of Russia da %50 hisseye ve 1 adet oy imtiyazlı hisseye sahiptir (%52,32 lik adi hisse payına denktir). Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylarda imtiyaz ve grup ayrımı bulunmamaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 17. bölümünde yer almaktadır.

8 Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları Banka nın konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları ve internet sitelerinde yer almaktadır. Temel konsolide bilanço büyüklüklerine ve seçilmiş konsolide gelir tablosu kalemlerine aşağıda yer verilmektedir: Seçilmiş Finansal Bilgiler (bin TL) Toplam Aktif Krediler (1) Müşteri Mevduatı (2) Özkaynak Net Kar (1) Finansal kiralama ve faktoring alacakları dahil, net bakiyedir. (2) Bankalar mevduatı hariçtir. Faaliyet Sonuçları (bin TL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplamı Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı Diğer Faaliyet Giderleri Vergi Karşılığı Net Dönem Karı/Zararı Seçilmiş proforma finansal bilgiler Kar tahmin ve beklentileri İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama İşletme sermayesi beyanı 5411 sayılı Bankalar Kanununun 45 nci maddesi ile Bankalar için asgari sermaye yeterlilik standart rasyosu %8 olarak belirlenmiştir. Bu oran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Türk Bankacılık Sektörü için %12 olarak uygulanmaktadır. Banka nın itibarıyla konsolide sermaye 8

9 yeterlilik rasyosu %12,60 olarak gerçekleşmiştir. Banka sermaye yeterlilik rasyosu yasal sınırların üzerindedir. İşletme sermayesi bankalarda serbest özkaynak olarak tanımlanmıştır. Banka nın ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin devamı için izahname tarihinden itibaren 12 aylık dönem için yeterli işletme sermayesi bulunmaktadır. İzahnamede yeralan dönemler itibarıyla Banka nın konsolide sermaye, özkaynak, serbest özkaynak rakamları ve sermaye yeterlilik rasyoları aşağıda sunulmuştur. Dönem Sermaye (bin TL) Özkaynaklar (bin TL) Serbest Özkaynak (bin TL) Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) , , , ,60 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 10.1 no lu maddesinde yer almaktadır Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler Adı Soyadı Görevi Herman Gref Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ülke Arıboğan Derya Kumru Alexander Vedyakhin Nihat Sevinç Wouter G.M. Van Roste * Vadim Kulik Hakan Ateş Sergey Gorkov Timur Kozintsev Alexander Morozov Igor Kondrashov Artem Dovlatov Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız Üye) Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye) Y.K. Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi ve Genel Müdür Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi * Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ne göre bankaların denetim komitesi üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin no lu maddesinde yer almaktadır Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler Banka nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yıllık hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan ve bağımsız denetim raporunu imzalayan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun; Ticaret Unvanı: Adresi: Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited) Maslak no1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No: Maslak Sarıyer/İstanbul Hasan Kılıç 9

10 Banka nın 31 Mart 2015, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan ve bağımsız denetim raporunu imzalayan ve bağımsız sınırlı denetim raporunu imzalayan Bağımsız Denetim Kuruluşu nun; Ticaret Unvanı: Adresi: Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (a member firm of Ernst&Young Global Limited) Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No: Maslak Sarıyer/İstanbul Fatma Ebru Yücel 2.2. İhraç Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler İhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler Ortaklığımızın TL tutarındaki mevcut sermayesi; TL tutarındaki kısmı nakit karşılığı, TL tutarındaki kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmak üzere TL ye artırılacaktır. Nakit karşılığı artırılan TL tutarındaki sermayenin tamamını temsil eden paylar halka arz edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın %76,80491 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Mevcut ortaklarımızın ödenmiş sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı %76,80491 dir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 22.1 no lu maddesinde yer almaktadır Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır Sermaye hakkında bilgiler Ortaklığımızın mevcut ödenmiş sermayesi TL olup, beher payının nominal değeri 1,00 TL dir Paylara ilişkin haklar Satışı yapılacak paylar için ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine tanınmış olan haklar aşağıdaki gibidir. Kardan pay alma hakkı (SPKn madde 19) Bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn madde 19) Yeni pay alma hakkı (TTK madde 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn madde 18) Tasfiyeden pay alma hakkı (TTK madde 507) Genel Kurul a davet ve katılma hakkı (TTK madde 414, 415, 419, 425, 1527, SPKn madde 29, 30) Genel Kurul da müzakerelere katılma hakkı (TTK madde 407, 409, 417) Oy hakkı (SPKn md.30, TTK madde 432, 433, 434, 435, 436) Bilgi alma ve inceleme hakkı (SPKn madde 14 ve TTK madde 437) İptal davası açma hakkı (TTK madde , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn madde 18/6,20/2) 10

11 Azınlık hakları (TTK madde 411, 412 ve 439) Özel denetim isteme hakkı (TTK madde 438) Ortaklıktan ayrılma hakkı (SPKn madde 24) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma hakkı (SPKn madde 27) Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 22.5 no lu maddesinde yer almaktadır Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Payların borsada işlem görmesi, payların ikincil piyasalarda yatırımcılar arasında alınıp satılmasıdır. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen yeni payların borsada işlem görmesi için ilgili şartları (kotasyon kriterleri) taşımaları, ilgili pazar listesine kayıt edilmesi ve işlem görmesinin kabul edilmesi, yani Borsa İstanbul kotuna alınması gerekir. Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetleri, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret Sicili ne tescil edildiğinin Borsaya bildirilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır. Denizbank payları 2004 yılından bu yana Borsa İstanbul a kote edilmiş olup, DENIZ işlem kodu ile Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar da işlem görmektedir. Bunun yanısıra Denizbank borçlanma araçları Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası nda işlem görmektedir Kar dağıtım politikası hakkında bilgi Denizbank A.Ş. Esas Sözleşmesinin Kar Dağıtımı başlıklı 32 nci maddesi aşağıdaki şekildedir. Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Banka tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. a) % 5'i Genel Kanuni yedek akçeye ayrılır, b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kanuni ve Esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. 11

12 Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Kar payı, hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 21. bölümünde yer almaktadır Risk Faktörleri İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Banka ya ve faaliyetlerine ilişkin riskler kredi riski, piyasa riski, kur riski, likidite riski, faiz riski, operasyonel risk, itibar riski, iş riski ve strateji riskidir. Kredi riski, bankanın kredi borçlusunun/karşı tarafın banka ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak, yükümlülüklerini tamamen veya kısmen zamanında yerine getir(e)memesinden dolayı Banka nın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Piyasa riski; kur, para/faiz ve sermaye piyasasındaki fiyat değişimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan, bankanın sahip olduğu portföy ve finansal pozisyonlardan dolayı zarar etme olasılığını ifade eder. Kur riski; bankanın yabancı para cinsinden veya yabancı paraya endeksli aktifleri ve yükümlülükleri arasındaki fark olan YP Net Genel Pozisyon dan dolayı maruz kalınan, döviz kurlarındaki değişim sonucu zarar etme olasılığıdır. Likidite riski; bankanın nakit giriş ve çıkışları arasındaki uyumsuzluktan doğan, bankanın nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olmaması nedeniyle zarar etme olasılığıdır. Faiz riski, bilanço içi ve bilanço dışı kalemlerdeki vade uyuşmazlığından dolayı piyasa faizlerinin değişmesi durumunda oluşacak zararı ifade etmektedir. Operasyonel risk; süreçler, insanlar ve sistemlerin yetersizliği veya bunlardaki aksaklıklar ya da hatalar ve dışsal olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanmakta olup, bu tanımın içerisine yasalar ve etik standartlara uyum da dahil edilmektedir. İtibar riski, faaliyetlerdeki başarısızlıklar ya da mevcut düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarının zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kaybı ifade etmektedir. İş riski; hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değişimlerden kaynaklanan risktir. Strateji riski, olağan piyasa hareketleri dışında, ihraççının yanlış ticari seçimlerden, kararların düzgün biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değişimlere tepki eksikliğinden kaynaklanan yönetimsel ve/veya finansal sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düşmesi sonucu meydana gelebilecek zarar etme olasılığıdır. İştiraklerden kaynaklanan riskler; Banka nın bağlı ortaklıklarının maruz kaldığı risklerin Bankayı dolaylı olarak etkileme riskidir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 4. bölümünde yer almaktadır İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Türk Lirası ve döviz piyasasında 1994, 1998 ve 2001 yıllarında meydana gelen ciddi dalgalanmalar, o dönemde Türk bankalarının açık döviz pozisyonlarından da kaynaklı olarak, bazı Türk bankalarının karlılığı ve likiditesini etkilemiş ve 2001 yılında birkaç finans kuruluşunun faaliyetlerini sonlandırmasına neden olmuştur. Bu kriz sonrasında hükümet Türk bankacılık sektöründe yapısal değişikliklere giderek 12

13 özel bankaların (devlete ait olmayan bankaların) güçlenmesini ve devlet bankaları ile daha etkin şekilde rekabet edebilmelerini amaçlamıştır. Bu değişikliklere rağmen Türk bankacılık sektörü dalgalanmalar ile karşı karşıya kalabilir. Türkiye deki makroekonomik koşulların genel olarak gerilemesi ve özellikle bankacılık sektöründe bir dalgalanma döneminin daha yaşanması bankacılık sektöründe iflaslar, likidite azalması ve kamunun Türk bankacılık sistemine güveninde azalma meydana getirebilir ve bu durum, Banka nın faaliyetleri, finansal durumu, faaliyet sonuçları ve beklentileri üzerinde önemli olumsuz etkiye yol açabilir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 4. bölümünde yer almaktadır İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler: Sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kar payı dağıtım işlemleri gerçekleştirilir. Banka zarar ettiği dönemlerde kar payı geliri etmeme riski vardır. Ayrıca kar oluşsa dahi Banka nın geçmiş yıllar zararı bulunduğunda bu zararlar mahsup edilinceye kadar Banka kar dağıtımı yapamayacaktır. Banka kar payı dağıtımı için öncelikle geçmiş yıllar zararı tutarlarını kapatması gerekmektedir. Ayrıca dağıtılabilir kar olsa bile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kar dağıtımı zorunlu değilse, ortaklar genel kurulu kar dağıtıp dağıtmama konusunda karar verir. Bu durumda genel kurul kar dağıtmama karan verirse ortakların kar payı alamama riski vardır. İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: Banka nın finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullannın kötüleşmesi durumunda Banka nın paylarının fiyatı düşebilir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak yatırım karan almalıdır. Bunlara ek olarak pay sahipleri, Banka nın kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Banka nın tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler Denizbank, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu nun 71 inci maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankanın faaliyet iznini kaldırabilir ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilmesine karar verebilir. Yönetim ve denetimi Fon a intikal eden banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış tüm dava, icra ve iflas takipleri; mahkeme, icra ve iflas dairesi tarafından derhal Fon a bildirilir. Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu doğrudan veya ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister. Bankanın iflası halinde, elinde banka payı olan yatırımcıların zarar etme riski bulunmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 4. bölümünde yer almaktadır Halka Arza İlişkin Bilgiler Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arza ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet Satıştan sağlanan tahmini brüt nakit girişi : TL Satış ile ilgili tahmini toplam maliyet : TL Sermaye artışı sonucunda sağlanacak olan tahmini net nakit : TL dir. girişi Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri Söz konusu sermaye artırımı sonucu elde edilecek TL lik nominal değerli yeni payların satışından elde edilecek fon, Banka nın büyümesine yönelik olarak gerçekleştirilecek bankacılık faaliyetlerinde kullanılacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 26.2 no lu maddesinde yer almaktadır. 13

14 Halka arza ilişkin temel bilgiler Banka, TL olan ödenmiş sermayesini; TL si (%76,80491 bedelli) nakden, TL si (%76,80491 bedelsiz) iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ,00 TL ye artıracaktır. Banka tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların toplam nominal değeri TL dir. Hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır. Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 15 gün süreyle 1 TL nominal değerli pay için 1 TL nominal değer üzerinden kullanacaklardır. Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımından sonra kalan payların satışında Sermaye Piyasası Kurulu nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde yer alan Borsada Satış yöntemi kullanılacak ve paylar BİAŞ Birincil Piyasa da satışa sunulacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylardan pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak satış süresi içinde BİAŞ da işlem yapmaya yetkili borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. BİAŞ da işlem yapmaya yetkili aracı kurumların listesi BİAŞ ( ve TSPB ( internet sitelerinde yer almaktadır. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri KAP aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile ortaklığın internet sitesi, KAP ta ve Deniz Yatırım internet sitesinde ilan edilecektir. Banka nın ana ortağı Sberbank of Russia yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısmını halka arz satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa Birincil Piyasası nda gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alacağını beyan etmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 23.1 no lu maddesinde yer almaktadır Menfaatler hakkında bilgi Banka paylarının halka arzından, Banka sermaye, aracılık hizmeti veren DenizYatırım aracılık komisyonu elde edeceklerdir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 23.5 no lu maddesinde yer almaktadır Ortak satışına ilişkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler Ortak satışı yapılmayacaktır. Banka ve ortaklar tarafından halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin verilmiş bir tahhüt bulunmamaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 25.1 no lu maddesinde yer almaktadır Sulanma etkisi Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %100 oranında kullandıkları varsayımı ile, mevcut ortaklar için 1 TL nominal değerli pay için sulanma etkisinin miktarı 5,9135 TL ve yüzdesi % 57,64 tür. Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını kullanmamaları varsayımı ile mevcut ortaklar için 1 TL nominal değerli pay için sulanma etkisinin miktarı 5,3148 TL ve yüzdesi % 51,80 dir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 27. bölümünde yer almaktadır. 14

15 2.6. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi Banka tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların ortaklara yeni pay alma hakları kullandırılarak satılması, yeni pay alma haklarının kullanılmaması durumunda kalan payların BİAŞ Birincil Piyasa da satılması şeklinde değerlendirmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Banka ortaklarına, Banka da sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel fiyat üzerinden, 15 gün boyunca yeni pay alma hakkının tanınması ve yeni pay alma haklarının kullanımasından sonra kalan payların birincil piyasada satış işlemlerinde ortaklarımızın pay bedellerini Banka hesabına transfer etmesi sırasında ilgili aracı kurumların / bankaların kendi ücretlendirme politikasına tabi olacaktır. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş nin yatırımcıdan talep edeceği komisyon vb. giderler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Hesap açma ücreti Payların Takas Bank a virman ücreti Yatırımcının başka aracı kuruluştaki hesabına virman ücreti EFT ücreti Damga Vergisi : : Takasbank ücret tarifesine göre tahsil edilecektir : Takasbank ücret tarifesine göre tahsil edilecektir. : : 3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 3.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Banka nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yıllık hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan ve bağımsız denetim raporunu imzalayan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun; Ticaret Unvanı: Adresi: Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited) Maslak no1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No: Maslak Sarıyer/İstanbul Hasan Kılıç Banka nın 31 Mart 2015, 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan ve bağımsız denetim raporunu imzalayan ve bağımsız sınırlı denetim raporunu imzalayan Bağımsız Denetim Kuruluşu nun; Ticaret Unvanı: Adresi: Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (a member firm of Ernst&Young Global Limited) Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No: Maslak Sarıyer/İstanbul Fatma Ebru Yücel 15

16 3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: Bankamız ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında mali yıllarını kapsayan Denetim Sözleşmesi, 2012 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ve BDDK nın Bağımsız Denetim Kuruluşları ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde sona erdirilmiştir. 27 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanarak, ana hissedarımız Sberbank ın da denetçisi olan Ernst&Young firmasının üyesi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2013 mali yılına ilişkin Denetim Sözleşmesi aktedilmiştir. 4. RİSK FAKTÖRLERİ 4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Banka nın finansal yapısının kur değerleri, faiz oranları ile yurt dışı piyasalardaki çapraz kurlar (pariteler) gibi piyasa değişkenlerine olan duyarlılığı nedeniyle, bu değişkenlerin Banka nın finansal yapısında öngörülebilenden daha fazla etki yapması durumunda yükümlülüklerini tam veya kısmen zamanında yerine getirememe riski bulunmaktadır. Banka ya ve faaliyetlerine ilişkin riskler kredi riski, piyasa riski, kur riski, likidite riski, faiz riski, operasyonel risk, itibar riski, iş riski ve strateji riskidir. Kredi Riski Kredi riski, Banka nın kredi borçlusunun/karşı tarafın Banka ile yaptığı sözleşme gereklerine uymayarak, yükümlülüklerini tamamen veya kısmen zamanında yerine getir(e)memesinden dolayı Banka nın maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Banka nın konsolide net nakdi kredi portföyü 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 68,919 milyon TL dir (31 Aralık 2014 itibarıyla; milyon TL). 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Banka nın konsolide nakit kredi riskinin %55 i kurumsal ve ticari kredilerden, %45 i ise bireysel, KOBİ ve tarım kredilerinden oluşmaktadır. Bankanın konsolide gayrınakdi kredi portföyü 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla milyon TL dir (31 Aralık 2014 itibarıyla; milyon TL). Banka nın konsolide bazda en büyük 50 müşterisine verilen kredilerin toplam krediler içindeki payı 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla %25,9 dur (31 Aralık 2014 itibarıyla; %25,5). Banka nın 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla konsolide bazda takipteki kredilerinin tutarı milyon TL (31 Aralık 2014 itibarıyla; milyon TL) dir. Takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla %3,25 seviyesindedir (31 Aralık 2014 itibarıyla; %3,01). Türk bankacılık sektöründe bu oran 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla %2,86 dır (31 Aralık 2014 itibarıyla; %2,88). Banka tarafından üstlenilen konsolide kredi riski için ayrılan karşılık tutarının toplam brüt takipteki kredilere oranı 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla %106,4 (31 Aralık 2014 itibarıyla; %112,4) olarak gerçekleşmiştir. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçümüne ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanan Kredi Riskine Esas Tutar, tüm aktif kalemler için işlemin niteliği, işlemin yapıldığı karşı taraf ve işlemin teminatı dikkate alınarak solo bazda aylık, konsolide bazda üç ayda bir dönem sonlarında hazırlanmaktadır. Konsolide bazda hesaplanan kredi riskine esas tutar, 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla bin TL dir (31 Aralık 2014 itibarıyla; bin TL). Piyasa Riski Piyasa riski; kur, para/faiz ve sermaye piyasasındaki fiyat değişimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan, bankanın sahip olduğu portföy ve finansal pozisyonlardan dolayı zarar etme olasılığını ifade eder. 16

17 Banka da piyasa riski yönetimi kapsamında, Standart Metot ve Riske Maruz Değer (RMD) birlikte kullanılmaktadır. Riske Maruz Değer hesaplaması; faiz riski, hisse senedi riski, kur riski ve toplam olarak dört kırılımda yapılmakta olup, her kırılım için ayrı ayrı limitler bulunmakta ve bu limitler günlük olarak takip edilmektedir. Standart Metot ile piyasa riski ölçüm yöntemine göre 31 Mart 2015 itibarıyla bankanın konsolide Piyasa Riskine Esas Tutarı bin TL dir (31 Aralık 2014 itibarıyla; bin TL). Tutar (I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot (II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 688 (III) Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (IV) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (V) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 489 (VI) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot -- (VII) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü -Standart Metot (VIII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (IX) Kur Riski Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü (X) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (XI) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX) Banka nın raporlamalarda kullandığı para birimi Türk Lirası dır. Ancak, Banka nın aktif ve pasiflerinin önemli bir kısmı başta ABD Doları ve Avro olmak üzere yabancı para birimi cinsinden ifade edilmiş olup, döviz kurlarındaki dalgalanmalar Banka nın faaliyetleri, finansal durumu, faaliyet sonuçları ve beklentileri üzerinde önemli olumsuz etkiye yol açabilir. Kur riski; Banka nın yabancı para cinsinden veya yabancı paraya endeksli aktifleri ve yükümlülükleri arasındaki fark olan YP Net Genel Pozisyon dan dolayı maruz kalınan, döviz kurlarındaki değişim sonucu zarar etme olasılığıdır. Banka nın maruz kaldığı kur riskinin ölçümünde, piyasa riskinin ölçümünde kullanılan Standart Metot ve Riske Maruz Değer Yaklaşımı kullanılmaktadır. Banka belirlenmiş olan riske maruz değer limitleri dahilinde, ölçülebilir ve yönetilebilir kur risklerini, uyulması gereken yasal limitler dahilinde almaktadır. Banka nın yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli bilanço içi ve bilanço dışı varlıkları ile yabancı para ve yabancı paraya endeksli bilanço içi ve bilanço dışı yükümlülükler arasındaki fark net kapalı yabancı para pozisyonu olarak tanımlanmakta ve kur riskine baz teşkil etmektedir. Banka, 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla konsolide bazda, bin TL si bilanço açık pozisyonundan (31 Aralık 2014 itibarıyla; bin TL) ve bin TL si nazım hesap kapalı pozisyonundan (31 Aralık 2014 itibarıyla; bin TL) oluşmak üzere bin TL net açık yabancı para pozisyonu (31 Aralık 2014 itibarıyla; bin TL net kapalı) taşımaktadır. 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide kur riskine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

18 Avro ABD Doları Diğer YP (5) Toplam Varlıklar Nakit Değerler ve T.C.Merkez Bnk Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Fin.Var. (1) Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Krediler (2) İştirak Bağlı Ort.ve Birlikte Kont.Ed.Ort Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım Riskten Korunma Amaçlı Türev Fin.Var Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar (3) Diğer Varlıklar (4) Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Para Piyasalarına Borçlar Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar İhraç Edilen Menkul Değerler Muhtelif Borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Fin.Borç Diğer Yükümlülükler (6) Toplam Yükümlülükler Net Bilanço Pozisyonu Net Nazım Hesap Pozisyonu (7) Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Net Pozisyon Gayri Nakdi Krediler (1) : TL tutarındaki türev finansal varlıklara ait kur farkları dahil edilmemiştir. (2) : TL tutarında dövize endeksli krediler dahil edilmiştir. (3) : TL tutarında maddi olmayan duran varlıklar dahil edilmemiştir. (4) : TL tutarında dövize endeksli faktoring alacakları dahil edilmiştir TL tutarında peşin ödenmiş giderler dahil edilmemiştir. (5) : Toplam varlıklar içerisinde TL tutarında, toplam yükümlülüklerin içerisinde ise TL tutarında altın bakiyeleri mevcuttur. (6) : TL tutarında YP özkaynaklar ve TL tutarında türev finansal borçlara ait kur farkları dahil edilmemiştir. (7) : Türev finansal araçlardan alacaklar ile türev finansal araçlardan borçların netini göstermektedir. Finansal tablolarda Vadeli aktif değer alım taahhütleri kalemi altında gösterilen spot döviz alım/satım işlemleri Net nazım pozisyonu na dahil edilmiştir. 18

19 ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10 luk değişimin Banka nın dönem karı ve özkaynaklarına olası etkisini gösteren döviz kuru duyarlılık analizi 31 Mart 2015 itibarıyla tablo halinde aşağıda verilmiştir: Uygulanan Şok Para Birimi (+/- %10) Kar/Zarar Özkaynak* 1 ABD Doları (+) %10 kur değişimi -14,35-17,969 2 ABD Doları (-) %10 kur değişimi 14,35 17,969 3 Avro (+) %10 kur değişimi -43,107-42,451 4 Avro (-) %10 kur değişimi 43,107 42,451 * Kar/Zarar etkisi dahil Likidite Riski Toplam (+) 100 baz puan NET -57,457-60,42 Toplam (-) 100 baz puan NET 57,457 60,42 Likidite riski; bankanın nakit giriş ve çıkışları (varlık ve yükümlülükleri) arasındaki uyumsuzluktan doğan, bankanın nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olmaması nedeniyle zarar etme olasılığıdır. Banka tarafından varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzlukları belirli kriterlere göre kontrol altında tutulmaktadır. Piyasa dalgalanmaları sonucu ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacı için Banka, her türlü borcun likit kaynaklarla karşılanabileceği bir aktif yapısını hedeflemektedir. Banka acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi için bilançonun yaklaşık %5 büyüklüğü nakit değerler ve bankalarda, %5 kadarı nakde çevrilebilir menkul değerlerde tutulmakta ve mevcut borçlanma limitleri yoğun olarak kullanılmamaktadır. Banka nın kısa vadeli likidite ihtiyacı temel olarak mevduat ve kısa vadeli yurtdışı kredilerle karşılanmaktadır. Banka, cari yılda karşılaştığı faiz oranı riskine karşı duyarlılık analizini, tarihsel stres testi ve riske maruz değer metodlarıyla analiz yapmakta ve önlem almaktadır. Faiz riskine ilişkin duyarlılık limitleri belirlenmiş olup, haftalık olarak limitler takip edilmektedir. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) : 19

20 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tut.Yatırımlar Diğer Varlıklar (*) Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar Diğer Yükümlülükler (**) Toplam Yükümlülükler Bilançodaki Uzun Pozisyon Bilançodaki Kısa Pozisyon ( ) ( ) ( ) ( ) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) -- ( ) Toplam Pozisyon ( ) ( ) ( ) Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik'in Geçici Madde 1 hükmü uyarınca 05/01/ /12/2015 tarihleri arasında konsolide ve konsolide olmayan toplam likidite karşılama oranlarının asgari %60, konsolide ve konsolide olmayan yabancı para likidite karşılama oranlarının asgari %40 olması ve yeni bir belirleme yapılmadıkça 01/01/2016 tarihinden 01/01/2019 tarihine kadar her yıl söz konusu oranların onar puan artırılmak suretiyle uygulanması gerekmektedir. Likidite riski ayrıca piyasaya gerektiği gibi girilememesi, bazı ürünlerdeki sığ piyasa yapısı ve piyasalarda oluşan engeller nedeniyle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak kapatılamaması ve pozisyonlardan çıkılamaması durumunda ortaya çıkan zarar ihtimalini de içermektedir. Banka nın nakit akışlarında yaşanan dengesizlikler Banka nın faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden buna bağlı olarak Banka karlılığı ve dolayısıyla yatırımcıların elde edecekleri kar oranı düşebilecektir. Faiz Riski Faiz riski, bilanço içi ve bilanço dışı kalemlerdeki vade uyuşmazlığından dolayı piyasa faizlerinin değişmesi durumunda oluşacak zararı ifade etmektedir. Aşağıdaki tablo piyasalardaki genel faiz seviyesindeki %1 lik değişimin Banka nın dönem karı ve özkaynaklarına olası etkisini göstermektedir: 20

21 Faizlerdeki (+/- 100 baz puan) değişim Kar/Zarar Özkaynak (+) 100 baz puan (-) 100 baz puan Operasyonel Risk Operasyonel risk; süreçler, insanlar ve sistemlerin yetersizliği veya bunlardaki aksaklıklar ya da hatalar ve dışsal olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanmakta olup, bu tanımın içerisine yasalar ve etik standartlara uyum da dahil edilmektedir. Operasyonel riskin ölçümünde Banka temel gösterge yöntemini kullanmaktadır. Operasyonel riske esas tutar, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca Banka nın son 3 yılına ait 2014, 2013 ve 2012 yılsonu konsolide brüt gelirleri kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. Operasyonel riske esas tutar bin TL, Bankanın söz konusu risk için ayırmış olduğu sermaye ise bin TL tutarındadır. İtibar Riski İtibar riski, faaliyetlerdeki başarısızlıklar ya da mevcut düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarının zedelenmesi ile ortaya çıkabilecek kaybı ifade etmektedir. İş Riski İş riski; hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değişimlerden kaynaklanan risktir. Strateji Riski Strateji riski, olağan piyasa hareketleri dışında, ihraççının yanlış ticari seçimlerden, kararların düzgün biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değişimlere tepki eksikliğinden kaynaklanan yönetimsel ve/veya finansal sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düşmesi sonucu meydana gelebilecek zarar etme olasılığıdır. İştiraklerden kaynaklanan riskler; Denizbank ın Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ekspres Menkul Değerler A.Ş., Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., DenizPortföy Yönetimi A.Ş., Deniz Finansal Kiralama A.Ş., Deniz Faktoring A.Ş., Destek Varlık Yönetim A.Ş., EuroDeniz International Banking Unit Limited, DenizBank AG ve DenizBank Moscow olmak üzere finansal bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Bu finansal kuruluşların maruz kaldığı risklerin de Bankayı dolaylı olarak etkileme riski bulunmaktadır İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: Türk Lirası ve döviz piyasasında 1994, 1998 ve 2001 yıllarında meydana gelen ciddi dalgalanmalar, o dönemde Türk bankalarının açık döviz pozisyonlarından da kaynaklı olarak, bazı Türk bankalarının karlılığı ve likiditesini etkilemiş ve 2001 yılında birkaç finans kuruluşunun faaliyetlerini sonlandırmasına neden olmuştur. Bu kriz sonrasında hükümet Türk bankacılık sektöründe yapısal değişikliklere giderek özel bankaların (devlete ait olmayan bankaların) güçlenmesini ve devlet bankaları ile daha etkin şekilde rekabet edebilmelerini amaçlamıştır. Bu değişikliklere rağmen Türk bankacılık sektörü dalgalanmalar ile karşı karşıya kalabilir. Türkiye deki makroekonomik koşulların genel olarak gerilemesi ve özellikle bankacılık sektöründe bir dalgalanma döneminin daha yaşanması bankacılık sektöründe iflaslar, likidite azalması ve kamunun Türk bankacılık sistemine güveninde azalma meydana getirebilir ve bu durum, Banka nın faaliyetleri, finansal durumu, faaliyet sonuçları ve beklentileri üzerinde önemli olumsuz etkiye yol açabilir. 21

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi Özet

Finans Bank Anonim Şirketi Özet Bu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, Özet in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen Özet in ayrıca ilan

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2016 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özettir

Denizbank Anonim Şirketi Özettir KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞ TASLAKTIR Denizbank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 24/09/2013 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 5.000.000.000 TL nominal

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Birinci Katılım Serbest Fon Performans Sunum Raporu 16.03.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 11 Kasım 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /../2015 tarih ve./ sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

DENİZBANK A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır DENİZBANK A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 24/09/2013 tarih ve 32/1061 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURUSU Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞ TASLAKTIR

KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞ TASLAKTIR DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ NİN BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24 EYLÜL 2013 TARİHİNDE ONAYLANAN İHRAÇCI BİLGİ DOKÜMANINDA(İBD) MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 30 Haziran 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

DENİZBANK A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır DENİZBANK A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 24/09/2013 tarih ve 32/1061 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu RABOBANK A.Ş. 31 Mart 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu I. GENEL BİLGİLER a. Rabobank A.Ş. Hakkında Özet Bilgi ve Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21/08/2015 tarih ve 21/1049 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu

Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu 10.04.2014 1 İşbu rapor; Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili ( Panora GYO veya Şirket ) 07.05.2013 tarihinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı