Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır."

Transkript

1 174 ADET YAPININ YIKILMASI İŞİ; 174 ADET RUHSATSIZ VE RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILAN YAPININ YIKILMASI, RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YIKILAN İMALATLARIN YENİDEN YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Yüklenici taahhüt ettiği işlerde çalıştırdığı işçi ve nakil vasıtalarının sahiplerine alacaklarını düzenli bir şekilde ödemeye, kazalara karşı gereken önlemleri almaya, kazaya uğrayanların tedavilerini yaptırmaya, sakat kalanlara ve ölenlerin ailesine tazminat ödemeye zorunludur. Çalışmalar sırasında 3194 sayılı İmar Kanununun 34. maddesine ve tarihli 4857 sayılı iş Kanununa göre gerekli emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır. Yüklenici firma; yıkılacak binalarda düşebilecek moloz parçalarının çevreye can ve mal güvenliği açısından zarar vermemesi için yıkılacak binaların dört cephesini koruyucu perde ile güvenlik altına alır. Gerektiğinde iksa, destek ve koruma tertibatı teklif fiyat dahilinde yapılacaktır. Bu imalatlar için ilave ödeme yapılmayacaktır gün ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün yıkım ve yapım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili tüm maddelerine yüklenici riayet edecektir. Ayrıca: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan iş ekipmanları kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan işyeri bina ve eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmeliğe uyacaktır sayılı iş Kanunu, işçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği, Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliği, Kişisel koruyucu Donanım Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelik maddelerine yüklenici mutlaka uyacaktır. İşbu Teknik Şartname Sözleşmenin tabii ekidir. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi, Birim Fiyat Tarifleri ve ekleri bu Teknik Şartnamenin ve Sözleşmenin tabii ekidir. Yüklenicinin çalışmaları sırasında çevredeki ve komşu binalardaki, yollardaki, yeraltı ve yerüstü tesislerindeki meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacak, yaptığı her türlü zarar ve ziyanı kendi nam ve hesabına ikmal edecektir. İşe başlamadan önce idarenin tayin edeceği kontrol mühendislerinin talimatları doğrultusunda her yıkım ve yapım gerçekleştirildiğinde işin tamamlandığı tutanakla tespit edilecektir.

2 Yıkımlar ve yapımlar için resmi kurum ve kuruluşlardan (İZSU, TEDAŞ, TELEKOM, EMNİYET v. b.) gerekli izinler, tahliye işlemlerinin yapılması gibi her türlü yazışmalar yüklenici tarafından yapılacaktır. Demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkımında hiç bir patlayıcı ve tehlikeli madde kullanılmayacaktır. Tehlikeye ve kazalara meydan vermemek için halk ve işçiler daha evvelden uyarılacaktır. İnşaatın yıkımından çıkan malzemelerine kiremit, kapı, pencere, cam, çatı malzemeleri v.b.) yeddiemin olarak Yüklenici tarafından mal sahibine teslim edildiğine dair imzalı tutanak idareye verilecektir. Alt katları ruhsatlı üst katları ruhsatsız olan binalarda üst katların yıkımı yapılırken iş makinesi kullanılmayacak kompresör ve işçi marifetiyle yıkılacaktır. Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır. Yıkım sırasında binadan kopan parçaların çevreye ve insanlara zarar vermemesi için her türlü koruma önlemi alınacaktır. Yıkım sırasında çıkan malzeme oluk yapılmak suretiyle zemine taşınacaktır. Daha sonra yüklenici tarafından Bornova Belkahve'de bulunan moloz döküm sahasına dökülecektir. İnşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderleri ihale bedeline dahil olacaktır. Yapılara ahşap taşıyıcı iskele yapılması, sökülmesi bu işler için gerekli her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler ihale bedeline dahil olacaktır. Malzeme oluğu yapılmasında inşaat yıkımından çıkan malzemelerin zemine indirilmesi için yıkım yüksekliğine bağlı olarak yapılacak olan oluk için: tahta, kadran, çivi, lata ve 10x10 dikmeler için gerekli olan her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici karı ve genel giderleri ihale bedeline dahil olacaktır. Yapılarda iş iskelesi ve koruyucu perde yapılmasında, iş iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve kayıpları, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, yüklenici karı ihale bedeline dahil olacaktır. Yıkım ve yapım çalışmaları sırasında İş Güvenliği ile ilgili tüm ikaz ve uyarıcı levhalar iş mahallinde herkesin görebileceği yerlere çıkmayacak şekilde ve yeteri kadar konulacaktır. Yıkım sonrasında, yıkım sahasına giriş ve çıkışın tehlikeli olduğuna dair ikaz levhaları sökülmeyecek tarzda, üstü boyanmayacak ve görünecek yükseklikte uygun yerlere ve parselin her cephesine birer tane (50*75 cm2 ebadında olacak şekilde) konacaktır. Yüklenici yıkılacak binaların yıkımından önce ve yıkımından sonra yeterince fotoğraflarını çekecek ve yazı ile İdareye verecektir. Bu iş için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.

3 Her türlü nakliye işleri, koruyucu perde, üçüncü şahıs mesuliyet sigortası Sözleşmede istenen teknik personel giderleri, anahtar teslimi götürü teklif bedele dahildir. Onaylı projelerine aykırı olarak yapılan binalarda idarece verilen mevcut projelere göre yıkım ve yapım yapılacaktır. Ruhsatlı kısımlardaki yıkımlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Çalışmalar sırasında altyapı ve üstyapı tesisatlarına (TEDAŞ, İZSU, TELEKOM) zarar verilmeyecektir. Çalışmanın yapılacağı alanda İZSU, TEDAŞ, TELEKOM ile ilgili tesislere zarar verilmemesi için adı geçen kuruluşlardan yüklenici tarafından gözlemci istenecektir. İlgili kuruluşlardan gözlemci gelmeden yıkım çalışmalarına başlanmayacaktır. Meydana gelebilecek zarardan yüklenici bizzat sorumlu olacaktır. Bunlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre işlem yapılacaktır. Her türlü malzeme ve iş mahalline nakliyesi yükleniciye ait olup, ayrıca bir taşıma bedeli talep edilemez. Yıkılacak ve ruhsat ve eklerine aykırı yıkılan imalatları yeniden yapılacak yapılarla ilgili açıklamalar aşağıdadır: sk. No:9 adresinde bulunan, tapunun ada 13 parselinde kayıtlı binadaki ruhsatsız zemin. katın yıkılması sk. No:5 adresinde bulunan, tapunun ada 1-11 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin Katın yıkımı; sokak No:7 adresinde bulunan, tapunun ada 6 parselinde kayıtlı ruhsatsız kısmi bodrum katın yıkımı; sk. No:25 adresinde bulunan, tapunun ada 4 parselinde kayıtlı ruhsatsız 1. katın yıkılması; sk. No:24 adresinde bulunan, tapunun ada 5 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+ 1. katın yıkılması; sk. No:37 adresinde bulunan, tapunun ada 49 parselinde kayıtlı ruhsatsız kısmi bodrum+ zemin+1. katın yıkılması; sk. No:12 D:4 adresinde bulunan, tapunun 6647 ada 17 parselinde kayıtlı ruhsat ve eklerine aykırı imalatın yıkımı; sk. No:9 adresinde bulunan, tapunun ada 31 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin katın yıkılması; /5 sk. No:28 adresinde bulunan, tapunun 576 ada 106 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin katın yıkılması; /1 sk. No:4 adresinde bulunan, tapunun ada 7 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin katın yıkımı; /1 sk. No:8 adresinde bulunan, tapunun 590 ada 9 parselinde kayıtlı ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale ; sk. No:23 adresinde bulunan, tapunun ada 9 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin katın yıkımı; sk. No:3/E adresinde bulunan, tapunun 6690 ada 2 parselinde kayıtlı ruhsatsız ilave inşaatın yıkımı; sokak No:79 adresinde bulunan, tapunun ada 8 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin katın yıkılması, sk. No:45 adresinde bulunan, tapunun ada 9 parselinde kayıtlı ruhsatsız 2. çekme katın yıkılması;

4 sk. No:16 adresinde bulunan, tapunun ada 2 parselinde kayıtlı ruhsatsız 1. katın yıkılması; sk. No:54 adresinde bulunan, tapunun 102 ada 101 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. katın yıkılması, sokak No:8 adresinde bulunan, tapunun 1519 ada 24 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2. katın yıkılması; sokak No: 54 adresinde bulunan, tapunun 139 ada 64 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. çekme katın yıkılması, sk. No:4/A adresinde bulunan, tapunun 6916 ada 10 parselinde ruhsatsız zemin+1. katın yıkılması, sk. No:1/A adresinde bulunan, tapunun 172 ada 31 parselinde kayıtlı ruhsat ve eklerine aykırı imalatın yıkılması; sk. No:21 adresinde bulunan, tapunun 1683 ada 15 parselinde kayıtlı ruhsat ve eklerine aykırı yapılan çatı katının yıkılması; sk. No:9 adresinde bulunan, tapunun 7329 ada 3 parselinde kayıtlı ruhsatsız binanın yıkılması; sokak No:121 adresinde bulunan, tapunun ada 46 parselinde kayıtlı ruhsatsız 1. katın yıkılması; /8 sk. No:4 adresinde bulunan, tapunun 2388 ada 18 parselinde kayıtlı ruhsatsız bodrum+zemin katın yıkılması; sk. No:2 adresinde bulunan, tapunun 3851 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2 katın yıkılması; sk. No:82/A-B adresinde bulunan, tapunun 7789 ada 18 parselinde kayıtlı ; sk. No:82 adresinde bulunan, tapunun 1108 ada 9 parselinde kayıtlı ruhsatsız ilave zemin çekme katın yıkılması; /2 sokak No:1 adresinde bulunan, tapunun ada 6 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. katın yıkılması; sokak No:9 D:2 adresinde bulunan, tapunun 865 ada 3 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale ; sk. No:17 adresinde bulunan, tapunun 28 ada 36 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale ; sk. No:101 adresinde bulunan, tapunun 60 ada 24 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2. katın yıkılması, sk. No:51 D:10 adresinde bulunan, tapunun 6322 ada 7 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale ; sk. No:54 D:4 adresinde bulunan, tapunun 2472 ada 70 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale ; sk. No:65 adresinde bulunan, tapunun 2712 ada 83 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. katın ve üzerine yapılan 3 adet odanın yıkılması; sk. No:35 adresinde bulunan, tapunun 562 ada 55 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. katın yıkılması; sk. No:4 adresinde bulunan, tapunun 9 ada 7 parselinde kayıtlı ruhsatsız 1+2 çekme katın yıkılması; sk. No:10/1 adresinde bulunan, tapunun 61 ada 10 parselinde kayıtlı ruhsatsız katın yıkılması; sk. No:5 adresinde bulunan, tapunun ada 6 parselinde kayıtlı ruhsatsız 1+2 çekme katın yıkılması; sk. No:5 adresinde bulunan, tapunun 2331 ada 31 parselinde kayıtlı ruhsatsız 1. katın yıkılması;

5 sokak No:55 adresinde bulunan, tapunun 2458 ada 23 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2. katın yıkılması; /2 sk. No:5/1 adresinde bulunan, tapunun ada 5 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2. katın yıkılması; sk. No:12-14 adresinde bulunan, tapunun 2544 ada parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. katın yıkılması; sk. No:8 adresinde bulunan, tapunun 99 ada 44 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. katın yıkılması sk. No:31 adresinde bulunan, tapunun 79 ada 16 parselinde kayıtlı ruhsatsız 2. çekme katın yıkılması; sk. No:89 adresinde bulunan, tapunun 9600 ada 6 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. katın yıkılması; sk. No:65/1 adresinde bulunan, tapunun ada 12 parselinde kayıtlı ruhsatsız bodrum+ zemin+1+2 Çekme katın ve sundurmanın yıkılması; sk. No:13 adresinde bulunan, tapunun 2711 ada 12 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1 katın yıkılması; sk. No:41 adresinde bulunan, tapunun 2475 ada 79 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsatsız 3. katın yıkılması; sk. No:35 adresinde bulunan, tapunun ada 25 parselinde kayıtlı ruhsatsız 2+3. katın yıkılması; sk. No:40/1 adresinde bulunan, tapunun 1710 ada 76 parselinde kayıtlı Ruhsatsız zemin+1+2. Katın yıkılması; sk. No: 15 adresinde bulunan, tapunun 2625 ada 10 parselinde kayıtlı Ruhsatsız zemin+1+2.katın ve üzerine yapılan odanın yıkılması; sk. No:95 adresinde bulunan, tapunun ada 3 parselinde kayıtlı Ruhsatsız zemin Katın yıkılması; /1 sokak No:17 adresinde bulunan, tapunun ada 9 parselinde Ruhsatsız kısmi bodrum+zemin+1.katın ve üzerine yapılan ilave odanın yıkılması; sk. No:56 adresinde bulunan, tapunun parselinde kayıtlı Ruhsatsız bodrum+zemin+1. katın ve üzerine yapılan odanın yıkılması; /10 sk. No:9 adresinde bulunan, tapunun ada 6 parselinde kayıtlı ruhsatsız 1+2 katın yıkılması; sk. No:7 adresinde bulunan, tapunun 2513 ada 51 parselinde kayıtlı Ruhsatsız 3. çekme Katın yıkılması; /1 sk. No:5 adresinde bulunan, tapunun ada 13 parselinde kayıtlı zemin Kattan oluşan tamamı ruhsatsız binanın yıkılması; sk. No:28 adresinde bulunan, tapunun ada 19 parselinde kayıtlı zemin+1 Kattan oluşan tamamı ruhsatsız binanın yıkılması; sk. No:29 adresinde bulunan, tapunun 3344 ada 65 parselinde kayıtlı ruhsatsız 2+3. çekme katın yıkılması; sk. No:13 adresinde bulunan, tapunun 1959 ada 29 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2 katın yıkılması; sk. No:17 adresinde bulunan, tapunun 1954 ada 1 parselinde kayıtlı ruhsatsız 1. katın yıkılması sk. No:6 adresinde bulunan, tapunun 7066 ada 12 parselinde kayıtlı ruhsatsız kısmi bodrum+zemin+1. katın yıkılması sk. No:7 adresinde bulunan, tapunun 1958 ada 11 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+ 1+2 katın yıkılması sk. No:22-22/1 adresinde bulunan, tapunun 1958 ada 12 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+ 1+2 katın yıkılması

6 sk. No:10 adresinde bulunan, tapunun 1952 ada 12 parselinde kayıtlı ruhsatsız kısmi zemin katın yıkılması sk. No:16 adresinde bulunan, tapunun 1954 ada 21 parselinde kayıtlı ruhsatsız 2. katın ve üzerine yapılan odanın yıkılması sk. No:18 adresinde bulunan, tapunun 3344 ada 17 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2. Katın yıkılması; sk. No:20 adresinde bulunan, tapunun 1944 ada 7 parselinde kayıtlı zemin çekme Kattan oluşan tamamı ruhsatsız binanın yıkılması; sk. No:2 adresinde bulunan, tapunun 1932 ada 7 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. katın yıkılması; sk. No:19 adresinde bulunan, tapunun 1939 ada 15 parselinde kayıtlı ruhsatsız 1. kat ve üzerindeki sundurmanın yıkılması sk. No:87 adresinde bulunan, tapunun 456 ada 20 parselinde kayıtlı zemin Kattan oluşan tamamı ruhsatsız binanın yıkılması; sk. No:2 D:14 adresinde bulunan, tapunun 849 ada 6 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve yıkılan imalatların projesine uygun hale ; sk. No:2 D:13 adresinde bulunan, tapunun 849 ada 6 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve yıkılan imalatların projesine uygun hale ; sk. No:25 adresinde bulunan, tapunun 427 ada 22 parselinde kayıtlı zemin+1+2. Kat ve üzerine yapılan sundurmadan oluşan tamamı ruhsatsız binanın yıkılması; sk. No:60 adresinde bulunan, tapunun ada 6 parselinde kayıtlı zemin Çekme kattan oluşan tamamı ruhsatsız binanın yıkılması; sk. No:50 adresinde bulunan, tapunun ada 33 parselinde kayıtlı zemin+1. kattan oluşan binanın ruhsatsız 1. katının yıkılması; sk. No:20 adresinde bulunan, tapunun ada 33 parselinde kayıtlı kısmi bodrum+zemin+1. Kattan oluşan tamamı ruhsatsız binanın yıkılması; sk. No:20/1 adresinde bulunan, tapunun ada 9 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2 katın yıkılması; sk. No:30 adresinde bulunan, tapunun 408 ada 5 parselinde kayıtlı ruhsatsız imalatların yıkımı; sk. No:78 adresinde bulunan, tapunun 113 ada 90 parselinde kayıtlı ruhsatsız 2. katın yıkımı; sk. No:59 adresinde bulunan, tapunun 1766 ada 12 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2. katın yıkımı; sk. No:43-45 D:19 adresinde bulunan, tapunun 6431 ada 7 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve yıkılan imalatların projesine uygun hale ; sk. No:43-45 D:20 adresinde bulunan, tapunun 6431 ada 7 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve yıkılan imalatların projesine uygun hale ; sk. No:30 adresinde bulunan, tapunun 1803 ada 1 parselinde kayıtlı bodrum+zemin Kattan oluşan tamamı ruhsatsız binanın yıkılması; 86. Ali Çetinkaya Bulvarı No:40 adresinde bulunan, tapunun 3337 ada 83 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatların projesine uygun hale ; 87. Ali Çetinkaya Bulvarı No:18/A adresinde bulunan, tapunun 7614 ada 6 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve yıkılan imalatların projesine uygun hale ;

7 88. Barış Caddesi No:21 adresinde bulunan, tapunun 37 pafta 5472 parselinde kayıtlı zemin Kattan oluşan binanın ruhsatsız katının yıkılması; 89. Çamlık Caddesi No:43 adresinde, yol gövdesi üzerinde bulunan, ruhsatsız bodrum+zemin kat binanın yıkılması; 90. Çamlık Caddesi No:53 adresinde, yeşil alan üzerinde bulunan, ruhsatsız zemin kat binanın yıkılması; 91. Çankaya Caddesi No:4 adresinde ve tapunun 17 pafta 5073 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2. Kat binanın yıkılması. 92. Gürçeşme cad. No:89/1 adresinde bulunan, tapunun 8097 ada 1 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve yıkılan imalatların projesine uygun hale ; 93. Hürriyet Bulvarı No:16/1 adresinde bulunan, tapunun 1040 ada 10 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve yıkılan imalatların projesine uygun hale ; 94. İnönü Caddesi No:250/1 adresinde ve tapunun 6766 ada, 27 parselinde kayıtlı kayıtlı ruhsatlı binanın arka bahçesinde yapılan ruhsatsız ilave inşaatın yıkılması 95. Levent Caddesi No:109 adresinde bulunan, tapunun ada 18 parselinde kayıtlı zemin+1. Kattan oluşan tamamı ruhsatsız binanın yıkılması; 96. Milli Kütüphane Caddesi No:31 D:802 adresinde bulunan, tapunun 179 ada 4 parselinde kayıtlı ruhsatlı binadaki ruhsat ve eklerine aykırı imalatların yıkılması; 97. Mithatpaşa Caddesi No:1014 D:1 adresinde bulunan, tapunun 837 ada 11 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve yıkılan imalatların projesine uygun hale ; 98. Mithatpaşa Caddesi No:240 adresinde bulunan, tapunun 598 ada 20 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve yıkılan imalatların projesine uygun hale ; 99. Mithatpaşa Caddesi No:1172/B adresinde bulunan, tapunun 862 ada 41 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan imalatların projesine uygun hale ; 100. Piri Reis Caddesi No: 81 adresinde bulunan, tapunun ada 22 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin katın yıkılması; 101. Şehit Nevres Bulvarı No:7 D:10 adresinde bulunan, tapunun 1185 ada 5 hale ; 102. Şükrü Saraçoğlu Caddesi No:82/A adresinde bulunan, tapunun 1718 ada 9 hale ; 103. Şükrü Saraçoğlu Caddesi No:49/A adresinde bulunan, tapunun 667 ada 18 hale ; 104. Şükrü Saraçoğlu Caddesi No:83 D:1 adresinde bulunan, tapunun 667 ada 7 parselinde ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale ; 105. Şükrü Saraçoğlu Caddesi No:81 D:1 adresinde bulunan, tapunun 666 ada 20 parselinde ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale ; 106. Yeşildere Caddesi No:137 adresinde bulunan, tapunun 1126 ada 80 parselinde sk. No:3 adresinde bulunan, tapunun 1292 ada 10 parselinde kayıtlı ruhsatsız imalatların yıkılması;

8 sk. No:3 adresinde bulunan, tapunun 1292 ada 10 parselinde kayıtlı ; sk. No:4 adresinde bulunan, tapunun 2196 ada 274 parselinde kayıtlı ruhsatsız imalatların yıkılması; sk. No:49 adresinde bulunan, tapunun 921 ada 61 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale ; /9 Sokak No:9 adresinde bulunan, tapunun ada 2 parselinde kayıtlı sk. No:84 adresinde bulunan, tapunun ada 1 parselinde kayıtlı ruhsatsız imalatların yıkılması; sokak No:13 adresinde bulunan, tapunun 41 ada 23 parselinde kayıtlı 114. Yeşillik Caddesi No:161 adresinde bulunan, tapunun 7007 ada 4 parselinde 115. Gaziler Caddesi No:159 adresinde bulunan, tapunun 7530 ada 4 parselinde 116. Gaziler Caddesi No: 392 A-B adresinde bulunan, tapunun 7908 ada 4 hale 117. İşçiler Caddesi No: 6 adresinde ve tapunun 2115 ada 7 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsatsız 2. katın yıkılması sokak No: 82 adresinde ve tapunun 2348 ada 255 parselinde kayıtlı sokak No: 34 adresinde ve tapunun ada 17 parselinde kayıtlı 120. Cumhuriyet Bulvarı No: 63 adresinde ve tapunun 974 ada 12 parselinde kayıtlı sokak No:17 adresinde ve tapunun 2807 ada 490 parselinde kayıtlı sokak No: 21 adresinde ve tapunun ada 14 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2 katın ve üzerine yapılan sundurmanın yıkılması Sokak No: 129 adresinde ve tapunun ada, 19 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. katın yıkılması 124. Barbaros Hayrettin P. Caddesi No:61/A adresinde ve tapunun ada 1 parselinde kayıtlı ruhsatsız inşaatın yıkılması sokak No: 7 D:16 adresinde ve tapunun 1261 ada 32 parselinde kayıtlı sokak No:26 adresinde bulunan, tapunun ada 8 parselinde kayıtlı ruhsatsız 2. katın yıkılması sk. No:24 adresinde bulunan, tapunun ada 5 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. katın yıkılması; sk. No: 15 adresinde bulunan, tapunun 2807 ada 490 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin çatı katın yıkılması; sk. No:88-4/1 adresinde bulunan, tapunun 1945 ada 16 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsatsız imalatların yıkılması; sk. No:31/1 adresinde bulunan, tapunun 2222 ada 15 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin çatı katın yıkılması;

9 sk. No:4 adresinde bulunan, tapunun 80 ada 28 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2+ çatı katın yıkılması; 132. Cumhuriyet Bulvarı No:212 adresinde bulunan, tapunun 7617 ada 1 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsatsız imalatların yıkılması; sk. No:17 adresinde bulunan, tapunun 9 ada 4 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin+1. katın yıkılması; 134. Ballıkuyu Caddesi No:192 adresinde bulunan, tapunun 2640 ada 162 parselinde kayıtlı ruhsatsız inşaatın yıkılması; 135. Cumhuriyet Bulvarı No:215 D:4 adresinde ve tapunun 1201 ada 3 parselinde 136. Cumhuriyet Bulvarı No:215 D:6 adresinde ve tapunun 1201 ada 3 parselinde sk. No:140 adresinde bulunan, tapunun 1804 ada 8 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin katın yıkılması; 138. DR. Mustafa Enver Bey Caddesi No:11/A adresinde ve tapunun 1168 ada 2 hale 139. DR. Mustafa Enver Bey Caddesi No:11/B adresinde ve tapunun 1168 ada 2 hale sokak No:38 D:301 adresinde ve tapunun 2853 ada 766 parselinde kayıtlı sokak No:30/A adresinde ve tapunun 564 ada 16 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale sokak No:7 D:101 adresinde ve tapunun 1043 ada 19 parselinde kayıtlı 143. İnönü Caddesi No:284 D:15 adresinde ve tapunun 6799 ada 27 parselinde 144. İnönü Caddesi No:284 adresinde ve tapunun 6799 ada 27 parselinde kayıtlı 145. İnönü Caddesi No:284/D adresinde ve tapunun 6799 ada 27 parselinde kayıtlı Sokak No:98 adresinde ve tapunun ada 4 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale Sokak No:49 adresinde ve tapunun 6799 ada 27 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale 148. Mithatpaşa Caddesi No:1170 adresinde ve tapunun 862 ada 59 parselinde sk. No:12 adresinde bulunan, tapunun 6271 ada 25 parselinde kayıtlı ruhsatsız katın yıkılması Sokak No:4 D:11 adresinde ve tapunun 732 ada 30 parselinde kayıtlı Sokak No:127/1 D:1 adresinde ve tapunun 6608 ada 4 parselinde kayıtlı Sokak No: /1 adresinde ve tapunun 6604 ada 4 parselinde kayıtlı

10 153. Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:24/A adresinde ve tapunun 7749 ada 15 parselinde sokak No:17 adresinde bulunan, tapunun 3557 ada 17 parselinde kayıtlı ruhsatsız 2. katın yıkılması Sokak No:14/A adresinde ve tapunun 340 ada 33 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale ; Sokak No:22 D:9 adresinde ve tapunun 2726 ada 33 parselinde kayıtlı ; sk. No:64 adresinde bulunan, tapunun 7217 ada 3 parselinde kayıtlı ruhsatsız 1+2 katın yıkılması 158. Atatürk Caddesi No:256 adresinde ve tapunun 7625 ada 5 parselinde kayıtlı ; sokak No:25 adresinde bulunan, tapunun ada 10 parselinde kayıtlı ruhsatsız inşaatın yıkılması; Sokak No:6 adresinde ve tapunun 1042 ada 31 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale ; sokak No:164 adresinde bulunan, tapunun ada 6 parselinde kayıtlı ruhsatsız inşaatın yıkılması; Sokak No:25/A- 25/B adresinde ve tapunun 7975 ada 28 parselinde ; sokak No:17 adresinde bulunan, tapunun 54 ada 13 parselinde kayıtlı ruhsatsız inşaatın yıkılması; /5 sokak No:5 adresinde bulunan, tapunun ada 15 parselinde kayıtlı ruhsatsız imalatların yıkılması; 165. Şevket Özçelik Caddesi No:19 adresinde bulunan, tapunun 1166 ada 11 parselinde kayıtlı ruhsatsız imalatların yıkılması; Sokak No:19/A/B/C adresinde bulunan, tapunun 877 ada 16 parselinde kayıtlı ruhsatsız imalatların yıkılması; sokak No:8 (3646 sokak NO:5/1) adresinde bulunan, tapunun ada 9 parselinde kayıtlı ruhsatsız inşaatın yıkılması; sokak No:44 adresinde bulunan, tapunun 22/1 pafta 4929 parselinde kayıtlı ruhsatsız 1+2. katın yıkılması; sokak No:45 adresinde bulunan, tapunun 3689 ada 22 parselinde kayıtlı ruhsatsız 2+3. katın yıkılması; 170. Mithatpaşa Caddesi No:478 adresinde ve tapunun 6601 ada 20 parselinde ; /3 Sokak No:5 adresinde ve tapunun 6841 ada 9 parselinde kayıtlı ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırı imalatların projesine uygun hale ; sokak No:12 adresinde bulunan, tapunun 1105 ada 128 parselinde kayıtlı ruhsatsız imalatların yıkılması; 173. İnönü Caddesi No:520/24 adresinde bulunan, tapunun 6219 ada 67 parselinde ; 174. Şükrü Saraçoğlu Caddesi No:9/11 adresinde bulunan, tapunun 6591 ada 4-5 parselinde kayıtlı ruhsatsız imalatların yıkılması;

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır.

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır. 92 ADET YAPININ YIKILMASI İŞİ; 92 ADET RUHSATSIZ VE RUHSAT VE EKLERiNE AYKIRI YAPILAN YAPININ YIKILMASI, RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YIKILAN İMALATLARIN YENİDEN YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Yüklenici

Detaylı

YIKIM İŞLERİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

YIKIM İŞLERİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME YIKIM İŞLERİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME 1-İşin Adı ve Yeri: İmar Kanunu 32. Madde Gereğince Ruhsatsız ve Ruhsat Eklerine Aykırı Yapıların Yıkıması İşi -2015-1 1.1-İşin Niteliği, Türü, Miktarı: İzmir

Detaylı

ĠNġAAT ÖZEL TEKNĠK ġartname VE OKULLARDA YAPILACAK ĠMALATLAR

ĠNġAAT ÖZEL TEKNĠK ġartname VE OKULLARDA YAPILACAK ĠMALATLAR ĠNġAAT ÖZEL TEKNĠK ġartname VE OKULLARDA YAPILACAK ĠMALATLAR 1.Malzemeler : Malzeme terimi, Yüklenici tarafından temin edilen ve işe göre, her cins ham, işlenmiş veya imal edilmiş bütün malzeme, teçhizat

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ. İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ. İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ İŞİ TEKNİK

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ ARŞİV-DEPO ÇELİK RAF VE PASLANMAZ ÇELİK RAF MALZEMELERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ ARŞİV-DEPO ÇELİK RAF VE PASLANMAZ ÇELİK RAF MALZEMELERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ ARŞİV-DEPO ÇELİK RAF VE PASLANMAZ ÇELİK RAF MALZEMELERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2018 Sayfa 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 1) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 7 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten 3 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 2 Kişi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ANKARA ZAFER DERSHANESİ ISITMA TESİSATI BORU DEĞİŞİMİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı İş bu Teknik Şartname, Darüşşafaka Cemiyeti ne ait ANKARA ZAFER DERSHANESİ binasında yapılacak

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK ÖRNEĞİ Proje Müellifi : Müellifliği Üstlenilen Proje Projenin Türü : Yukarıdaki bilgilere sahip projenin müellifliğini üstlenmemde 6235

Detaylı

İmar İdari Para Cezaları

İmar İdari Para Cezaları www.mevzuattakip.com.tr İmar İdari Para Cezaları İmar İdari Para Cezaları (01.01.2018-31.12.2018) İMAR İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2018-31.12.2018) A) Ruhsat Alınmaksızın veya Ruhsata, Ruhsat Eki Etüt ve

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS SICAK VE SOGUK SU HATLARININ YENİLENMESİ İŞİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS SICAK VE SOGUK SU HATLARININ YENİLENMESİ İŞİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS SICAK VE SOGUK SU HATLARININ YENİLENMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı İş bu Teknik Şartname, Maltepe Rezidans Yerleşkesinde yapılacak olan çeşitli inşaat,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE

TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F İ R M A K A Ş E S İ TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE Süleyman CÜCE Ahmet YOĞURT Bülent ALKAN Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... Bağlı

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce verilen izindir.

Detaylı

İhalesi ile ilgili GENEL TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLER

İhalesi ile ilgili GENEL TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLER İZMİR TİCARET ODASI MÜLKİYETİNDEKİ İZMİR İLİ KONAK İLÇESİ, 23M-2A PAFTA, 1198 ADA, 9 PARSEL TAŞINMAZ ÜZERİNE İZMİR TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI İŞLERİ GENEL HÜKÜMLER İhalesi ile ilgili GENEL

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Ruhsat /İmar Kalem Şefliğine,

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Ruhsat /İmar Kalem Şefliğine, İmar Ruhsat /İmar Kalem Şefliğine, Gaziosmanpaşa ilçesi,. Mahallesi, caddesi, sokak,. İşhanı/apt. no:.., kat:.., (.pafta,.ada, parsel) sayılı adreste, aşağıda belirtilen hususla ilgili olarak işlem yapılmasını

Detaylı

İSTİSNA (İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta. adresinde bulunan.. ile diğer tarafta adresinde bulunan.. arasında aşağıdaki maddede yazılı

İSTİSNA (İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta. adresinde bulunan.. ile diğer tarafta adresinde bulunan.. arasında aşağıdaki maddede yazılı İSTİSNA (İNŞAAT) SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta. adresinde bulunan.. ile diğer tarafta adresinde bulunan.. arasında aşağıdaki maddede yazılı şartlar dahilinde işbu inşaat sözleşmesi akdolunmuştur.

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELERİNİN

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELERİNİN KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MOBİLYA, MEFRUŞAT, TEFRİŞAT, TABELA MALZEMELERİNİN GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2018 Sayfa 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 13 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten,2 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 3 Kişi

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI -3. BODRUM KAT SPOR SALONU SPOR EKİPMANLARININ SATIN ALINMASI SÖZLEŞMESİ

İZMİR TİCARET ODASI -3. BODRUM KAT SPOR SALONU SPOR EKİPMANLARININ SATIN ALINMASI SÖZLEŞMESİ -3. BODRUM KAT SPOR SALONU SPOR EKİPMANLARININ SATIN ALINMASI SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Fatura Adresi: Atatürk Cad. No:190 Alsancak / İZMİR Vergi Dairesi : Kordon Vergi No : 484 001 5699 Tel : 0 232

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI PROJE YAPIM YAPI DENETİM VE İNŞAAT RUHSATININ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1 İşin Bilgileri İşin Adı: Konya ili, Meram ilçesi, 21 Mahallede pafta. Ada: 41060 parsel:

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Yapı Denetiminin Amacı Denetim, bir faaliyetin planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen izleme ve yönlendirme çabasıdır. İzleme

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ REZİDANSLARI DUVAR KAĞIDI VE HALI DEĞİŞİMİ İŞLERİ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ REZİDANSLARI DUVAR KAĞIDI VE HALI DEĞİŞİMİ İŞLERİ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ REZİDANSLARI DUVAR KAĞIDI VE HALI DEĞİŞİMİ İŞLERİ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı İş bu Teknik Şartname Darüşşafaka Cemiyeti Rezidanslarında yapılacak olan duvar kağıdı

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI AZİZAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES 2012-23-826 nolu Her Genç Gelecektir Projesi kapsamında İnşaat-Tadilat mal alımına ve onarımına ilişkin SODES 2011 Uygulama

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ SOSYAL YARDIMLAŞMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES 2015-23-0012 No lu Annelerin Gururu Memleketin Huzuru Kızlarımız Projesi kapsamında Tadilat işlerine ilişkin SODES 2015

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 GİRİŞ HASTANE YAPILARI GÜÇLENDİRME VE YENİLEME İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB2-GÜÇL-ONAR-01) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Orijinal ihale dokümanları

Detaylı

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLER... 3 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. MUAYENE VE KABUL... 5 4. TESLİMAT.. 6

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/2011-30/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 18 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,4 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 1 Kişi

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Yapı Kontrol Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU ETİMESGUT AR-GE LABORATUVAR VE ATÖLYE BİNASI TADİLATI YAPIM İŞİ İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A. GENEL HUSUSLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonra da malzemelerin

Detaylı

:

: ÇÖP TOPLAMA VE NAKĠL HĠZMETĠ ALINACAKTIR ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Çöp Toplama ve Nakli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BETON VE ZEMİN LABORATUARI BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı : Açık Tebligat Adresi./.../2014 Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ

19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ 19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ Amaç ve

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

www.mkek.gov.tr/hurdaisletmesi

www.mkek.gov.tr/hurdaisletmesi HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 32 kalem muhtelif hurda malzeme,

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Ruhsat /İmar Kalem Şefliğine,

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Ruhsat /İmar Kalem Şefliğine, İmar Ruhsat /İmar Kalem Şefliğine, Gaziosmanpaşa ilçesi,. Mahallesi, caddesi, sokak,. İşhanı/apt. no:.., kat:.., (.pafta,.ada, parsel) sayılı adreste, aşağıda belirtilen hususla ilgili olarak işlem yapılmasını

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-34 ZEYİLNAME NO: 2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-35 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yüksekte çalışmaya başlamadan önce çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verilmelidir.

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi Teknik Şartnamesi I- GİRİŞ 1- İŞİN KONUSU: 23 Katlı Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 adet açılır

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 13 23/03/ /03/2012

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 13 23/03/ /03/2012 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 13 23/03/2012-30/03/2012 1- İlçemiz genelinde huzur ve sükunu bozanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 12 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten,9

Detaylı

Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler

Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler - Arsa toplam 530 dönümdür. Bakanlık tarafından K.S.S. tanımlı tahsislidir. (belgesi p.p. sunuda) - K.S.S. Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı ve bugüne

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Kültür-Sanat Merkezinde Buluşalım Projesi kapsamında Servis İhalesine İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RİSKLİ YAPI TESPİTİ

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RİSKLİ YAPI TESPİTİ ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RİSKLİ YAPI TESPİTİ RİSKLİ YAPI TESPİTİ BAŞVURU BELGELERİ Malik ve Lisanslı Kuruluşun Başvuru Dilekçeleri Lisanslı Kuruluş. KÜTAHYA Kütahya İli,. İlçesi,..Mahallesi,.

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜVEN MAHALLESİ, 18 PAFTA, 6529 PARSEL 1 ADET DAİRE * İş bu değerleme raporu SPK, BDDK mevzuatı kapsamındaki işlemlerde kullanılamaz. * Talep gereği;

Detaylı

DİKKAT! Müracaatta yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek

DİKKAT! Müracaatta yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek DİKKAT! Müracaatta yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu

Detaylı

www.mkek.gov.tr/hurdaisletmesi

www.mkek.gov.tr/hurdaisletmesi HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 30 kalem muhtelif hurda malzeme,

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Seminer Yaklaşı şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri İhale Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolu Semineri Oska Yazılım 2008 18 yıllık birikim ve sayısı 3000 in üzerinde program kullanıcısına

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

İMAR BARIŞI. Başvuru HUKUKİ SORUMLULUK

İMAR BARIŞI. Başvuru HUKUKİ SORUMLULUK İMAR BARIŞI 6 Haziran 2018 tarihli 30443 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR başlıklı tebliğ ile İmar Barışı yürürlüğe girmiştir. İmar Affı olarak da

Detaylı