Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların"

Transkript

1 Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren yükseköğretim programları, bağlı oldukları üniversitelere ve meslek yüksekokullarına göre gruplanmıştır. Bu tablodaki bilgiler 8 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Bu tabloda, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın öğretim süresi (3) numaralı sütunda, programın puan türü (4) numaralı sütunda, kontenjanı (5) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (6) numaralı sütunda yer almaktadır. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir ÖSYS Ek Yerleştirme sırasında veya 2013-ÖSYS'de yeni açılan programlar için (7) En küçük puan ve (8) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında ( ) yer almaktadır. Kontenjanları 2012-ÖSYS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda ise (6) En küçük puan ve (7) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında hiçbir işaret ( ) bulunmaz ÖSYS'de puan türü değişen programların (7) Yerleştirme Öncelikleri sütununda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır. Yerleştirme Öncelikleri sütununda değer bulunan programların En küçük puan sütununda yer alan değer, programa son sırada yerleşen adayın OBP'sidir. Bu durum, programın kontenjanının sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar tarafından doldurulduğunu gösterir. Yerleştirme Öncelikleri sütununda ( ) işareti bulunan programların En küçük puan sütununda bir değer bulunuyorsa bu değer, o programa son sırada yerleşen adayın ilgili YGS yerleştirme puanıdır. Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler, ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır: Birinci sıradaki iki basamaklı sayı mezun olunan yılın son iki rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul türleri aşağıdaki gibidir: KODU OKUL TÜRÜ 4 Anadolu Teknik Lisesi 3 Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi 2 Meslek Lisesi 1 Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır. Bir programın karşısındaki Yerleştirme Öncelikleri bu programa yerleştirilen son adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri göstermektedir. Tablo 3B ve Tablo 4 Tablo-3B'deki bilgiler 9 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (7) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. (9) numaralı sütunda programların varsa 2012-ÖSYS deki en küçük puanı yer almaktadır. (8) numaralı sütunda ise en küçük puana karşı gelen başarı sırası yer almaktadır. Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. (7) numaralı sütun, belli koşulları sağladığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek verilecek öğrenci sayısını göstermektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (8) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. Tablo 4'ün (11) numaralı sütununda yükseköğretim programlarının 2012 yılındaki en küçük puanları; (9) ve (10) numaralı sütunlarda ise en küçük puana karşı gelen başarı sıraları yer almaktadır. DİKKAT: Tablolarda yer alan 2012-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu; 2013-ÖSYS'de OBP nin hesaplanma yönteminin değiştiğini unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2012-ÖSYS başarı sıralarının adayın 2013-ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, 2013 yılında OBP nin hesaplanma yönteminin değişmiş olmasının yanı sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır. Programların 2012-ÖSYS yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlarına ÖSYM nin internet adresinden ulaşabilirsiniz. Tablolarda mavi renk dolgu bulunan programlarda eğitim-öğretim (Tam Burslu programlar hariç) ücretlidir. 16

2 Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Açıklamalar Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olanların kendi alanlarında sınavsız olarak yerleştirilebilecekleri 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine göre yer almaktadır. Bu tablodaki yükseköğretim programlarına yerleştirmede öncelik sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylara verilecektir. Bu haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C de bulabileceklerdir. Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra Tablo-3A'daki boş kalan kontenjanlara genel lise mezunları ile meslek liselerinden kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan adayların yerleştirilmeleri yapılacak, bu yerleştirmelerde adayların programın puan türündeki Y-YGS puanları esas alınacaktır. 1. Bu tabloda yükseköğretim kurumları ve programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar Yükseköğretim Kurulunca saptanmıştır. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz. 2. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir: a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler. c) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğretim yabancı bir dilde yapılıyorsa, bu yabancı dilde belli bir yeterliğe ulaşmış olmanız gerekir. Yabancı dili yeterli olmayanlar öğrenimleri sırasında güçlüklerle karşılaşabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konulmaz. 4. Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın bağlı olduğu kurum ve adı yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. 5. Yükseköğretim kurumları, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programı, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayırabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır. 17

3 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , Anestezi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Fizyoterapi (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, 20, , ,2,İ, Fizyoterapi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, 20, , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309) 2 YGS , , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,3,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Emlak ve Emlak Yönetimi 2 YGS , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Makine 2 YGS , ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 YGS , ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.310) 2 YGS , , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 YGS , Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) 2 YGS , , ,2,D, Şarap Üretim Teknolojisi 2 YGS , Tekstil Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Tekstil Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , ,2,İ,93 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS , ,3,D, Anestezi 2 YGS , ,2,D, Anestezi (İÖ) 2 YGS , Diş Protez Teknolojisi 2 YGS Fizyoterapi 2 YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım 2 YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS , Yaşlı Bakımı 2 YGS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Makine 2 YGS , ,2,İ, Tekstil Teknolojisi 2 YGS , ,2,D,76 Ceyhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS Tarım Makineleri 2 YGS , ,2,D, Tarım Makineleri (İÖ) 2 YGS , ,2,D,74 İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS Karaisalı Meslek Yüksekokulu 18

4 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Harita ve Kadastro 2 YGS , ,2,İ, İş Sağlığı ve Güvenliği 2 YGS , ,2,İ, Makine 2 YGS , ,2,İ, Seracılık 2 YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , Kozan Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Tohumculuk 2 YGS Yerel Yönetimler 2 YGS , Pozantı Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Organik Tarım 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2 YGS , Su Altı Teknolojisi 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Plato Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (Tam Burslu) 2 YGS-4 4 3, 46, 702, , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,2,D, Aşçılık (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Kaynak Teknolojisi 2 YGS Kaynak Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Kimya Teknolojisi 2 YGS Kimya Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Kooperatifçilik 2 YGS , Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS , Mimari Dekoratif Sanatlar 2 YGS , Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) 2 YGS , Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Sondaj Teknolojisi 2 YGS , Sondaj Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Yapı Yalıtım Teknolojisi 2 YGS Yapı Yalıtım Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 2 YGS , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 YGS Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , Besni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Bilgi Yönetimi 2 YGS ,

5 Bilgi Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Bilgisayar Teknolojisi 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Mekatronik 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Pazarlama 2 YGS-6 30 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Yerel Yönetimler 2 YGS , Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS Kahta Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Organik Tarım 2 YGS , Seracılık 2 YGS Tarla Bitkileri 2 YGS , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,3,D, Aşçılık (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 YGS , ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) 2 YGS , , ,2,İ, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 YGS Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Makine (İÖ) (Bk.316) 2 YGS , , ,2,İ, Mimari Restorasyon 2 YGS , Mimari Restorasyon (İÖ) 2 YGS , Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.316) 2 YGS , , ,2,D, Pazarlama 2 YGS Pazarlama (İÖ) 2 YGS Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 YGS , Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.314) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS ,

6 Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji 2 YGS , ,2,D, Fizyoterapi 2 YGS , ,2,D, Fizyoterapi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Ortopedik Protez ve Ortez 2 YGS , Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 YGS , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS , Yaşlı Bakımı 2 YGS , Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Başmakçı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , Bayat Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , İnsan Kaynakları Yönetimi 2 YGS , İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS-6 60 Bolvadin Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Elektrik 2 YGS , ,2,D, Gıda Teknolojisi 2 YGS , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS Mekatronik 2 YGS , ,2,D, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Pazarlama 2 YGS-6 30 Çay Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 2 YGS , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Kimya Teknolojisi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,D,94 Dazkırı Meslek Yüksekokulu Elektrik 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Dinar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi 2 YGS , Moda Tasarımı 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Pazarlama 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS-6 65 Emirdağ Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Dış Ticaret 2 YGS , Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Yapı Denetimi 2 YGS , Yapı Denetimi (İÖ) 2 YGS , İscehisar Meslek Yüksekokulu 21

7 İş Makineleri Operatörlüğü 2 YGS , ,2,D, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,İ,93 Sandıklı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 2 YGS Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS İşletme Yönetimi 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Sultandağı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS Otobüs Kaptanlığı 2 YGS , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , Şuhut Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , Elektrik 2 YGS , Elektrik (İÖ) (Bk.317) 2 YGS , , ,4,D, Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 YGS Geleneksel El Sanatları 2 YGS Geleneksel El Sanatları (İÖ) 2 YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS İşletme Yönetimi 2 YGS , Makine 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Organik Tarım 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS , Posta Hizmetleri 2 YGS Posta Hizmetleri (İÖ) 2 YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 2 YGS , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 YGS Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) 2 YGS İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,D, İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS Yaşlı Bakımı 2 YGS , Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 YGS , Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AKSARAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,İ, Çevre Koruma ve Kontrol 2 YGS

8 Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS Süt ve Besi Hayvancılığı 2 YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS , Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,D, Yaşlı Bakımı 2 YGS , Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,2,İ, Geleneksel El Sanatları 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , Mimari Restorasyon 2 YGS , Seracılık 2 YGS Seramik, Cam ve Çinicilik 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Ortaköy Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS Elektronik Teknolojisi 2 YGS Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Maliye 2 YGS , Maliye (İÖ) 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , ,2,D, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Pazarlama 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS , Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AMASYA AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , , Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Reklamcılık 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , , Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS , , Elektrik (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,3,D, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS , , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Kimya Teknolojisi 2 YGS , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS , , ,2,D, Mekatronik (Uzaktan Eğitim) 2 YGS ,

9 Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 2 YGS Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 YGS Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS Yaşlı Bakımı 2 YGS Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 YGS Yaşlı Bakımı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , , İşletme Yönetimi 2 YGS Maliye 2 YGS , Maliye (İÖ) 2 YGS , , Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 YGS Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , , Endüstriyel Kalıpçılık 2 YGS Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , ,2,İ, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , , ,3,D, Pazarlama 2 YGS , Yapı Denetimi 2 YGS , Yapı Denetimi (İÖ) 2 YGS , Suluova Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol 2 YGS Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 YGS Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 2 YGS , Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS Tohumculuk 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2 YGS , , ,2,D, Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , 81, , Başkent Meslek Yüksekokulu Eser Koruma 2 YGS , , GAMA Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 YGS , ,4,İ,94 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi 2 YGS , ,2,İ, Eczane Hizmetleri 2 YGS , ,2,D, Odyometri 2 YGS , ,4,İ, Ortopedik Protez ve Ortez 2 YGS , Radyoterapi 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ,94 Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , , ,2,İ, Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS Moda Tasarımı 2 YGS Turizm Rehberliği 2 YGS , 131 * * * * * * * * Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , , ,2,İ,94 Elmadağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,4,D,94 24

10 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,3,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,3,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ,94 Haymana Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi 2 YGS , , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım 2 YGS , , ,2,İ, Yaşlı Bakımı 2 YGS , , Kalecik Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS , Şarap Üretim Teknolojisi 2 YGS , Nallıhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,İ, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ,93 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Atılım Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Ücretli) 2 YGS Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, , ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) (Ücretli) 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) 2 YGS-6 4 3, , BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,İ, Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,D, Anestezi (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, Anestezi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Diyaliz (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,İ, Diyaliz (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, Diyaliz (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Fizyoterapi (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, 20, , ,2,İ, Fizyoterapi (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, Fizyoterapi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,İ, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, 20, , ,2,D, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) 2 YGS-3 4 3, 20, , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) 2 YGS-3 2 3, 20, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, 20, , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) 2 YGS-1 2 3, 20, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Sosyal Bilimler Meslek Y.O Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) 2 YGS-4 2 3, 20, , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) 2 YGS-4 3 3, 20, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) 2 YGS , 20, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) 2 YGS-4 2 3, 20, , ,2,D, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) 2 YGS-4 3 3, 20, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) 2 YGS-6 2 3, 20, , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) 2 YGS-6 3 3, 20, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) 2 YGS , 20, Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) 2 YGS-4 3 3, 20, , ,3,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) 2 YGS-4 3 3, 20, Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) 2 YGS-6 2 3, 20, , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) 2 YGS-6 3 3, 20, Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) 2 YGS-5 2 3, 20, , ,3,İ, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 Burslu) 2 YGS-5 3 3, 20, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%25 Burslu) 2 YGS , 20, 21 Teknik Bilimler Meslek Y.O Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, 20, , ,4,İ, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) 2 YGS-1 4 3, 20, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Kazan Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (Tam Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,D, Dış Ticaret (%75 Burslu) 2 YGS-6 7 3, 20, Dış Ticaret (%50 Burslu) 2 YGS-6 2 3, 20, İşletme Yönetimi (Tam Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,İ, İşletme Yönetimi (%75 Burslu) 2 YGS-6 7 3, 20,

11 İşletme Yönetimi (%50 Burslu) 2 YGS-6 2 3, 20, Lojistik (Tam Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,İ, Lojistik (%75 Burslu) 2 YGS-6 7 3, 20, Lojistik (%50 Burslu) 2 YGS-6 2 3, 20, Mekatronik (Tam Burslu) 2 YGS , 20, , ,3,D, Mekatronik (%75 Burslu) 2 YGS-1 7 3, 20, Mekatronik (%50 Burslu) 2 YGS-1 2 3, 20, ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Çankaya Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Tam Burslu) 2 YGS-6 5 3, 17, 21, 28, Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 Burslu) 2 YGS , 17, 21, 28, Dış Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) 2 YGS-6 5 3, 17, 21, 28, , ,2,İ, Dış Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) 2 YGS , 17, 21, 28, , Dış Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) 2 YGS-6 5 3, 17, 21, 28, , Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (Tam Burslu) 2 YGS-3 5 3, 31, Adalet (%50 Burslu) 2 YGS , 31, Adalet (%25 Burslu) 2 YGS , 31, GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. 2 YGS , ,3,İ,94 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 YGS , Ankara Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS Çocuk Gelişimi 2 YGS Geleneksel El Sanatları 2 YGS Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS Grafik Tasarımı 2 YGS Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 YGS Atatürk Meslek Yüksekokulu Elektrik 2 YGS Elektronik Teknolojisi 2 YGS Elektromekanik Taşıyıcılar 2 YGS , ,2,İ, Endüstriyel Kalıpçılık 2 YGS Kimya Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Makine 2 YGS , ,2,İ, Mekatronik 2 YGS Otomotiv Teknolojisi 2 YGS Gazi Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri 2 YGS Elektrik 2 YGS Elektronik Teknolojisi 2 YGS Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 YGS Maliye Meslek Yüksekokulu Maliye 2 YGS , ,3,D,94 Ostim Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 YGS , ,3,İ, Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 YGS , Kaynak Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , ,4,İ,93 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Çevre Sağlığı 2 YGS , İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,İ, Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,D, Yaşlı Bakımı 2 YGS , HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS , ,3,İ, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ, Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 YGS , Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) 2 YGS , , Makine 2 YGS , ,3,İ, Makine (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ,96 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Diş Protez Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Eczane Hizmetleri 2 YGS , ,2,D, İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,İ, Odyometri 2 YGS , ,4,İ, Ortopedik Protez ve Ortez 2 YGS , ,4,İ, Radyoterapi 2 YGS , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,3,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ,94 26

12 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,3,İ,94 Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 YGS , ,2,D,94 Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,4,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Harita ve Kadastro 2 YGS , ,2,İ, İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ,94 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.324) 2 YGS , 156, , ,4,İ,93 PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Plato Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (Tam Burslu) 2 YGS-4 4 3, 46, 702, , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, , ,2,D, Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (Tam Burslu) 2 YGS-4 3 3, 46, 702, , ,3,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, 789 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara Meslek Yüksekokulu Adalet (Ücretli) 2 YGS Adalet (Tam Burslu) 2 YGS-3 6 3, Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) 2 YGS Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) 2 YGS-1 5 3, Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) 2 YGS , Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-1 5 3, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) 2 YGS , Çocuk Gelişimi (Ücretli) 2 YGS Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 2 YGS-4 6 3, Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) 2 YGS , Grafik Tasarımı (Tam Burslu) 2 YGS-5 5 3, Grafik Tasarımı (%25 Burslu) 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 2 YGS-4 6 3, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) 2 YGS , İşletme Yönetimi (Ücretli) 2 YGS İşletme Yönetimi (Tam Burslu) 2 YGS-6 5 3, İşletme Yönetimi (%25 Burslu) 2 YGS , Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) 2 YGS Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Anestezi (Ücretli) 2 YGS Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) 2 YGS Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Diyaliz (Ücretli) 2 YGS Diyaliz (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Fizyoterapi (Ücretli) 2 YGS Fizyoterapi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 2 YGS İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) 2 YGS , Odyometri (Ücretli) 2 YGS Odyometri (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, Odyometri (%25 Burslu) 2 YGS , Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 YGS Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) 2 YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) 2 YGS-3 6 3, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) 2 YGS , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 2 YGS Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-1 3 3, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS , TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Ücretli) 2 YGS Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Tam Burslu) 2 YGS-5 7 3, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 2 YGS , , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) 2 YGS-5 7 3, 774, , ,2,D, Uçak Teknolojisi (Ücretli) 2 YGS Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-1 6 3,

13 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (Ücretli) 2 YGS Adalet (Tam Burslu) 2 YGS-3 4 3, Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 2 YGS Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, Anestezi (Ücretli) 2 YGS , Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, , ,2,D, Elektronörofizyoloji (Ücretli) 2 YGS Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, Fizyoterapi (Ücretli) 2 YGS , Fizyoterapi (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 2 YGS , ,2,D, İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 2 YGS , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-1 4 3, , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 4 3, , Yaşlı Bakımı (Ücretli) 2 YGS Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 YGS , ,2,D,94 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Diyaliz 2 YGS , , ,2,İ, Fizyoterapi 2 YGS , , ,2,İ, Fizyoterapi (İÖ) 2 YGS , 38, İlk ve Acil Yardım 2 YGS , , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 YGS , 38, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 YGS , 38, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS , 38, Yaşlı Bakımı 2 YGS , , Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 YGS , 38, Sosyal Bilimler Meslek Y.O Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,İ, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 YGS Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) 2 YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , ,2,D, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,İ, İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.345) 2 YGS , , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.346) 2 YGS , , Pazarlama 2 YGS , ,2,D, Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 YGS , ,3,İ, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , ,3,D, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 2 YGS , ,3,İ,91 Teknik Bilimler Meslek Y.O Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,4,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.344) 2 YGS , , ,2,İ, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 YGS , ,4,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Çevre Koruma ve Kontrol 2 YGS , Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) 2 YGS , Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Harita ve Kadastro 2 YGS , ,2,D, Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ,93 28

14 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Makine 2 YGS , ,2,İ, Makine (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) (Bk.344) 2 YGS , , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.344) 2 YGS , , ,2,D, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 YGS Organik Tarım 2 YGS , Organik Tarım (İÖ) 2 YGS Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.344) 2 YGS , , ,2,D, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 YGS , ,2,D, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) 2 YGS , 7 168, ,2,D, Yapı Denetimi 2 YGS , ,2,D, Yapı Denetimi (İÖ) 2 YGS , Akseki Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , İkram Hizmetleri 2 YGS , ,2,D, İkram Hizmetleri (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS , Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS Seracılık 2 YGS Tarım Makineleri 2 YGS , ,2,D,92 Finike Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS , Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Dış Ticaret 2 YGS , ,2,D, Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Gazipaşa M. Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS İkram Hizmetleri 2 YGS , Seracılık 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Korkuteli Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mantarcılık 2 YGS Maliye 2 YGS , ,2,D, Maliye (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Pazarlama 2 YGS , Kumluca Meslek Yüksekokulu 29

15 Bahçe Tarımı 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Seracılık 2 YGS , Manavgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , ,2,D,94 Serik Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları 2 YGS , ,2,D, Grafik Tasarımı 2 YGS , ,3,D, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , Mimari Restorasyon 2 YGS , ,2,D, Moda Tasarımı 2 YGS , ,2,İ, Tekstil Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D,94 PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Plato Meslek Yüksekokulu Aşçılık (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (Tam Burslu) 2 YGS-4 3 3, 46, 702, Aşçılık (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (Tam Burslu) 2 YGS-4 3 3, 46, 702, , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, , Grafik Tasarımı (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (Tam Burslu) 2 YGS-5 3 3, 46, 702, , ,2,D, Grafik Tasarımı (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (Tam Burslu) 2 YGS-4 2 3, 46, 702, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) (Antalya) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ARDAHAN ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Maliye 2 YGS , Maliye (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Arıcılık 2 YGS Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Elektrik (İÖ) (Bk.347) 2 YGS , , ,2,İ, Gıda Teknolojisi 2 YGS-2 30 Çıldır Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Lojistik 2 YGS , Lojistik (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS-6 30 Göle Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS , Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS-6 40 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ARTVİN ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS Harita ve Kadastro 2 YGS , İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi 2 YGS , Makine 2 YGS Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 YGS , ,2,D, Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) 2 YGS ,

16 Pazarlama 2 YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS-6 30 Arhavi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , Hopa Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , ,2,D, Mekatronik (İÖ) 2 YGS Lojistik 2 YGS , Lojistik (İÖ) 2 YGS , Yusufeli Meslek Yüksekokulu Maliye 2 YGS , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Çocuk Gelişimi 2 YGS , ,3,D, Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) 2 YGS İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) (Bk.351) 2 YGS , , ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 YGS , ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.351) 2 YGS , , ,2,D, Pazarlama 2 YGS , ,2,D,93 Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi 2 YGS , ,2,D, Çevre Sağlığı 2 YGS , Diyaliz 2 YGS , ,2,İ, Fizyoterapi 2 YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 YGS , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,D,94 Atça Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , Tarımsal İşletmecilik 2 YGS-6 50 Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Çine Meslek Yüksekokulu Arıcılık 2 YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Organik Tarım 2 YGS , Organik Tarım (İÖ) 2 YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS , Tarımsal İşletmecilik 2 YGS Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 YGS-6 40 Didim Meslek Yüksekokulu 31

17 Aşçılık 2 YGS , , ,3,D, Aşçılık (İÖ) 2 YGS , 15, , ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , , ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , 15, , Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , , ,2,D, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 2 YGS , 15, , Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) 2 YGS Mimari Dekoratif Sanatlar 2 YGS , ,2,D, Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) 2 YGS , Mimari Restorasyon 2 YGS , Mimari Restorasyon (İÖ) 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Pazarlama 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , 15, , Koçarlı Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2 YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS , Tarım Makineleri 2 YGS , ,2,D, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS Kuyucak Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Kooperatifçilik 2 YGS , Kooperatifçilik (İÖ) 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS , Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Nazilli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , ,2,D, Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Lojistik 2 YGS , ,2,D, Lojistik (İÖ) 2 YGS , Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 YGS , Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) 2 YGS , Tekstil Teknolojisi 2 YGS , Tekstil Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı 2 YGS , Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 YGS , Söke Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Aşçılık 2 YGS Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , ,2,D, Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , İkram Hizmetleri 2 YGS Mekatronik 2 YGS , ,2,İ, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Moda Tasarımı 2 YGS , ,2,D, Moda Tasarımı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Tekstil Teknolojisi 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D,94 Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri 2 YGS , ,2,D, İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Fidan Yetiştiriciliği 2 YGS , İnsan Kaynakları Yönetimi 2 YGS , ,3,D, İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS Mantarcılık 2 YGS Pazarlama 2 YGS , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 YGS , , ,2,D,94 32

18 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) 2 YGS , 38, , ,2,D, Tarımsal İşletmecilik 2 YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) 2 YGS Yenipazar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Emlak ve Emlak Yönetimi 2 YGS , Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Maliye 2 YGS , Maliye (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BALIKESİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) 2 YGS , , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,3,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.357) 2 YGS , , Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357) 2 YGS , , ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,İ, İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Maden Teknolojisi 2 YGS , Maden Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Makine 2 YGS , ,2,İ, Makine (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.354) 2 YGS , , ,2,D, Pazarlama 2 YGS , ,2,D, Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk. 357) 2 YGS , , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Altınoluk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Kimya Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Kimya Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , ,2,D, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) 2 YGS , Ayvalık Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Mimari Restorasyon 2 YGS , ,2,D, Mimari Restorasyon (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Bandırma Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS , ,2,D, Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Endüstriyel Tavukçuluk 2 YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS , Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Gemi İnşaatı 2 YGS , ,3,D, Gemi İnşaatı (İÖ) 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS ,

19 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Bigadiç Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Lojistik 2 YGS , ,2,D, Lojistik (İÖ) 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 YGS , Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (İÖ) 2 YGS , Burhaniye Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Dursunbey Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) 2 YGS , Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Tekstil Teknolojisi 2 YGS , ,2,D,90 Edremit Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Makine 2 YGS , ,2,İ, Makine (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mekatronik 2 YGS , ,3,D, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 YGS-6 40 Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS , Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Gönen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 2 YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Tarımsal İşletmecilik 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Havran Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Pazarlama 2 YGS , İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,D,94 Manyas Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 YGS , ,2,İ, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Sosyal Güvenlik 2 YGS , ,2,D, Sosyal Güvenlik (İÖ) 2 YGS Savaştepe Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Sındırgı Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, İşletme Yönetimi 2 YGS

20 İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Susurluk Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS , Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS , Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BARTIN BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 YGS Gemi İnşaatı 2 YGS , Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS Grafik Tasarımı 2 YGS , ,2,D, Grafik Tasarımı (İÖ) 2 YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 YGS , ,2,D, Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) 2 YGS , Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Yat İşletme ve Yönetimi 2 YGS , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı 2 YGS Evde Hasta Bakımı (İÖ) 2 YGS Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 YGS Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) 2 YGS Yaşlı Bakımı 2 YGS Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BATMAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Bk.362) 2 YGS , , Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.361) 2 YGS , , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS , Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Geleneksel El Sanatları 2 YGS , Geleneksel El Sanatları (İÖ) 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Bk.362) 2 YGS , , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Kimya Teknolojisi 2 YGS , Kimya Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi 2 YGS Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 YGS , Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Sondaj Teknolojisi 2 YGS , Sondaj Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D,93 35

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP)

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT Ü. (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri 2035467 Anestezi 36 36 SAY-1 228.643 264.520 2035475 Anestezi (Burslu) 4 4 SAY-1 284.974 295.331 2035483 Fizyoterapi

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra

Detaylı

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları 1.Bu tablo, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Ek İle Öğrenci Alan 100150547 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek Yüksekokulu / Bahçe Tarımı YGS-6 10 3 196,16163 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 347,80000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011- ÖSYS Yükseköğre

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 1 1 413,05000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN VE BAŞARI SIRALARI SON KİŞİNİN SON KİŞİNİN ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama Hizmetleri 70 ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama

Detaylı

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) 4 4 YGS-2

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları (Tablo Listesi 3A) Programın Puan En Küçük Yerleştirme Kodu Programın Adı Türü Kont. Puan Öncelikleri 2035475 Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri Puanlı Yerleştirme Okul Birincisi Yerleştirme Program Kodu Üniversite Adı Şehir Meslek Yüksekokulu Program Adı Öğretim Türü Burs Oranı Eğitim Dili Uyruk Durumu Özel

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

2017-ÖSYS Ön Lisans Programları

2017-ÖSYS Ön Lisans Programları 2017-ÖSYS Ön Lisans Programları Devlet Üniversiteleri Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 59,79 Adalet 100,00 59,79 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 75,31 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 28,90 20,00

Detaylı

2018-YKS Ön Lisans Programları

2018-YKS Ön Lisans Programları Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 77,36 Adalet 100,00 73,87 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 98,48 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 100,00 - Ameliyathane Hizmetleri 100,00 91,58 Anestezi 100,00 97,92

Detaylı

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 1 0 3, 20 349,93241 16,3,İ,98 438,05000 200650974

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve

Detaylı

1/6 Bu veriler twitter/unsalim tarafından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır.

1/6 Bu veriler twitter/unsalim tarafından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır. Acil Durum ve Afet Yönetimi 609 561 48 157 205 99 106 - - Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 3.588 3.588-964 964 964 - - - Acil Durum ve Afet Yönetimi (UÖ) 185 185-52 52 52 - - - Adalet 8.041 7.045 996 1.006

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Program Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Puan Türü Puanlı Yerleştirme Sınavsız Geçiş Yerleştirme En Küçük Puan En Büyük Puan OBP Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANTALYA Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Programın Kodu SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA'DA BULUNMAKTADIR ve DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR)

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

2018-YKS Kılavuzunda Yer Alan Üniversitemiz Önlisans Programlarının 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanlarla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

2018-YKS Kılavuzunda Yer Alan Üniversitemiz Önlisans Programlarının 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanlarla Yerleşen Adayın Başarı Sırası 2018-YKS Kılavuzunda Yer Alan Üniversitemiz Önlisans Programlarının 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanlarla Yerleşen Adayın Başarı Sırası 2018 2017 2016 2015 SIRASI* PUAN TÜRÜ SIRASI* PUAN TÜRÜ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 Adalet (İÖ) 2 Isparta

Detaylı

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2 430 286-716 245 324-569 185-38 - 147 75,5% -11,7% - 25,8% Adalet YGS-3 3.275 2.920 300 6.495 2.685 2.569 395 5.649 590 351-95 846 22,0% 13,7% -24,1% 15,0% Ağız ve Diş

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu 7 109252993 Adalet 2 4 Isparta Meslek Yüksekokulu 7 109252693 Aşçılık 2 1 7 109271875 Aşçılık (İÖ) 2 1 7 109252921 Bankacılık ve Sigortacılık

Detaylı

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5.com 2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5 olarak YGS ile tercih edilebilen ön lisan bölümlerini ve bu bölümlerin hangi puan türüyle öğrenci kabul ettiğini sizler için derledik.

Detaylı

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN 2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS-3 376,6 Adalet Meslek

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 2014 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN LARI GEL KONTJAN 05.05.2014 OKUL BİRİNCİSİ KONTJANI KODU BÖLÜMÜN ADI TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Önlisans Programları Yüksekokul / Program Belirlenen Kontenjan Aşçılık Programı 7 Aşçılık Programı (İ.Ö) 7 Ayakkabı Tasarımı

Detaylı

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 202203 EĞİTİMÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ LARI YATAY GEÇİŞ I 4 Aydın Meslek Yüksekokulu 7 00354 Basım ve Yayın Teknolojileri

Detaylı

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI PROGRAM KODU GENEL KONTENJAN OKUL BİRİNCİLERİ KONTENJANI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS) TIP FAKÜLTESİ 6 MF-3 175 HUKUK FAKÜLTESİ 4 TM-3 103 VETERİNER FAKÜLTESİ 5 MF-3 82 EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 MF-1 52 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 67 İlköğretim

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Fakülte/Program AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Yurt içi 2. Sınıf ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK GENEL BAŞARI SIRASI* EN BÜYÜK OKUL BİRİNCİSİ EN EN KÜÇÜK BÜYÜK KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. Eğitim Fakültesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS VE LARI BİRİM ADI Adalet Meslek Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Atabey Meslek Eğirdir Meslek Adalet YGS-3 375,644 396,247 153.149 89.998

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2016 2017 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI Program Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Türü TIP FAKÜLTESİ MF-3 468,46 528,29 466,22 467,55 HUKUK FAKÜLTESİ TM-3

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2017 2018 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MF-3 461,07 486,95 454,81 458,94 HUKUK FAKÜLTESİ TM-3 413,74 451,49 394,84

Detaylı

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI lı Yerleştirme Program Afyon Sağlık Yüksekokulu (Yerleşme Oranı : % 100,00 ) 100410554 Beslenme ve Diyetetik YGS-2

Detaylı

2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN-TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS3 339, ,

2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN-TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS3 339, , 2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI - PUANLARI VE SIRALARI BİRİMADI BÖLÜMADI PUAN Adalet Meslek Adalet Meslek Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Atabey Meslek

Detaylı

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri 109750011 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Anestezi YGS-2 20 20 333,83000

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKULTE PROGRAM 1. SINIF YURTİÇİ KONTENJAN 1. SINIF YURTDIŞI KONTENJAN ADALET MESLEK

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS)

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 6 MF-3 164 HUKUK FAKÜLTESİ 4 TM-3 103 EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 YGS-1 62 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 MF-2 67 İLK MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

Puan Türü. Kontenjan Anestezi YGS , ,3,İ, İlk ve Acil Yardım YGS , ,3,İ,96

Puan Türü. Kontenjan Anestezi YGS , ,3,İ, İlk ve Acil Yardım YGS , ,3,İ,96 Program Kodu Program Adı Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri 109750011 Anestezi YGS-2 20 20 381,25000 14,3,İ,96 109751654 İlk ve

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TABLO 4: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI LİSANS PROGRAMLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI EN DÜŞÜK TABAN PUANLARI 5. YARIYIL

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

2018_2019 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ

2018_2019 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ BIRIM ADI 2018_2019 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞR. ELEMANI SAYISI 1.SINIF YURTİÇİ 1.SINIF YURTDIŞI AÇIKLAMA AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MESLEK ATABEY MESLEK

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları

Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Bankacılık ve Sigortacılık Programı 5 Bankacılık ve Sigortacılık Programı (İ.Ö.) 5 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı 9 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı (İ.Ö.)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SINIF_1_KONTENJAN MYO/YO PROGRAM YURT İÇİ YURT DIŞI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 3 0 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR.

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI ÜNİVERSİTELER : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA COĞRAFYA (İÖ) FELSEFE FELSEFE (İÖ) MATEMATİK SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ (İÖ) TARİH TARİH (İÖ) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAMLAR 1.SINIF YURTİÇİ 1.SINIF YURTDIŞI ADALET PR. (İÖ) 6 3 ADALET PR. 6 3 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Detaylı

Fakülte/ Yüksekokul. Bölümler. Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) Ekonomi ve Finans

Fakülte/ Yüksekokul. Bölümler. Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) Ekonomi ve Finans HEMŞİRELİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ Fakülte/ Yüksekokul Bölümler Yeni kayıt olan Mezun Olan Öğrenci Sayısı öğrenci sayısı 2014-2015 2015-2016

Detaylı

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü 2012 2013 2. Sınıf DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GENEL KONT Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 238,28 YGS-6 271,479 70 5 Bankacılık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ÇANAKKALE Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI

1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI BİRİM ADI PROGRAM ADI 1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI KONTENJAN KONTENJAN ADALET MYO ADALET PR. 2 ADALET MYO ADALET PR. (İÖ) 2 AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 3 AKSU

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

GÖKALP ORTAOKULU REHBE

GÖKALP ORTAOKULU REHBE 450 2013-2014 Liseler Tanıtım Sunusu Ziya Gökalp Ortaokulu Rehberlik Servisi 255 Fen Lisesi Sadece sayısal bölümler Başarısı yüksek öğrenciler Çalışma ortamı Uygun meslekler 2013 :450 Anadolu Öğretmen

Detaylı

Puan Türü. Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 294, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 183,772 5

Puan Türü. Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 294, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 183,772 5 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Kurum İçi Müracaatları Kurum içi Esasları çerçevesinde, aşağıda belirtilen kontenjanlar, taban puanlar ve kurum içi yatay geçiş müracaat ve değerlendirme

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 4 373,85341 402,79022 41.000,00 Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Ücretli) DİL-3 14 235,11378 235,11378 25.000,00 17.500,00 Arapça Öğretmenliği

Detaylı

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2018-2019 DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2018-2019 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 363468 ANESTEZİ PR. 3 1 363474 İLK VE ACİL

Detaylı

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 5 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 4 Psikoloji 10 10 Sosyoloji 5 5 Tarih 4 4 İktisadi

Detaylı

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ ( BAHAR DÖNEMİ İÇİN EK1 MADDE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KONTENJANLARININ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ / AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI 20 4 27 5 27 5 40 8 50 10 60 12 70 14

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI ( itibariyle)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI ( itibariyle) 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI (31.10.2017 itibariyle) GENEL I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ E K T E K T TOPLAM Ekonometri 55 65 120 49 35 84 204 Ekonomi ve Finans 194

Detaylı

2013 2014 En Küçük Taban Puan

2013 2014 En Küçük Taban Puan DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Türü 2013 2014 En Küçük Taban Türü En Küçük Taban 2. Sınıf Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YILLARA GÖRE ÖNLİSANS TABAN PUANLARI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YILLARA GÖRE ÖNLİSANS TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULLAR PROGRAMLAR TÜRÜ ADALET MESLEK ADALET MESLEK ADALET-1. Öğr. YGS-3 267,276 272,845 197,888 234,868 205,514 196,640 192,532 TYT 173,146 ADALET-2. Öğr. YGS-3 170,119 196,171 182,963 166,889

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI - ÖN LİSANS PROGRAMLARI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI - ÖN LİSANS PROGRAMLARI ADALET MESLEK ADALET PR. 6 3 ADALET MESLEK ADALET PR. 6 3 ANADOLU BİL MESLEK AŞÇILIK PR. ANADOLU BİL MESLEK AŞÇILIK PR. ANADOLU BİL MESLEK AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ PR. 6 3 ANADOLU BİL MESLEK BANKACILIK

Detaylı

K O N T E N J A N L A R

K O N T E N J A N L A R 39 PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI G E N E L T O P L A M 919922 13732 933654 747672 236032 4102 1026 988832 ÜNİVERSİTELER I 900998 13724 914722 739638 235850 4094 1017 980599 DİĞER EĞİTİM KURUMLARI I 357 8

Detaylı

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları OBP 204550027 Bilgisayar cılığı Tam lu 4 14,3,İ,96 404,35000 1 2 0 204551952 Bilgisayar cılığı %75 lu 32 14,2,İ,96 341,90000 1 22 7.560 204550045 Bilgisayar cılığı (İkinci Tam lu 2 14,3,İ,96 371,75000

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ek-Kontenjan Puan, Kontenjan, Ücret ve Burslar

Ek-Kontenjan Puan, Kontenjan, Ücret ve Burslar 2018-2019 Ek-Kontenjan, Kontenjan, ve Burslar Program Adı Türü Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (li) SAY 382,93905 4 66.000 -- Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL -- 41

Detaylı

01. YER. 02. YER. 03. YER. 04. YER. 05. YER. 06. YER. 07. YER. 08. YER. 09. YER YER.

01. YER. 02. YER. 03. YER. 04. YER. 05. YER. 06. YER. 07. YER. 08. YER. 09. YER YER. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 185 143 163 182 196 222 243 241 225 2016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 3 3 4 2 4 1 7 7 7 55 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (KKTC UYRUKLU) 4 6 6 1 4 1 1 3 ----- 6 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜM VE PROGRAMLARIN PUAN TÜRLERİ VE BAŞARI SIRALAMALARI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜM VE PROGRAMLARIN PUAN TÜRLERİ VE BAŞARI SIRALAMALARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜM VE PROGRAMLARIN PUAN TÜRLERİ VE BAŞARI SIRALAMALARI Adalet MYO Adalet 61 YGS-3 1822773 152237 358.605 386.742-2 Ali Rıza Veziroğlu MYO Çevre

Detaylı

2018 Yılı Uluslaraarsı öğrenci Kont. Öneri ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

2018 Yılı Uluslaraarsı öğrenci Kont. Öneri ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Kod/Kısa Adı Fakülte Yüksekokul Program Adı 2018 Yılı Uluslaraarsı öğrenci Kont. Öneri YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARI BİR DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARI 108210841 ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ Ali Fuad

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/ YO/ MYO BÖLÜM/ PROGRAM

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/ YO/ MYO BÖLÜM/ PROGRAM Altıntaş Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 2 Gıda Kalite Kontrol ve Analizi 2 Laboratovar Teknolojisi 2 Medya ve İletişim Programı 0 Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Kontenjan Bulunmamaktadır. Emet

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR Fakülte Adı Bölüm Yatay Geçişi Kabul Edilecek Bölümler

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI YILLARA GÖRE TABAN PUANLARI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI YILLARA GÖRE TABAN PUANLARI ADALET MESLEK ADALET MESLEK İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI YILLARA GÖRE TABAN LARI ADALET-1. YGS-3 267,276 272,845 197,888 234,868 205,514 196,640 192,532 ADALET-2. YGS-3 170,119 196,171

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı