Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar"

Transkript

1 Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren yükseköğretim programları, bağlı oldukları üniversitelere ve meslek yüksekokullarına göre gruplanmıştır. KKTC, Vakıf Üniversiteleri ve Vakıf Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarına ilişkin bilgiler Tablo 3A'nın son sayfalarındadır. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Bu tabloda, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra bu üniversitede yerleştirme yapılacak yükseköğretim programlarının kodları (1) numaralı sütunda, adları (2) numaralı sütunda, programın puan türü (3) numaralı sütunda, kontenjanı (4) numaralı sütunda, programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (5) numaralı sütunda yer almaktadır. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında numara sırasına göre verilmiştir ÖSYS Ek Yerleştirme sırasında veya 2012 ÖSYS'de yeni açılan programlar için (6) En küçük puan ve (7) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında ( ) yer almaktadır. Kontenjanları 2011-ÖSYS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda ise (6) En küçük puan ve (7) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında hiçbir işaret ( ) bulunmaz ÖSYS'de puan türü değişen programların (7) Yerleştirme Öncelikleri sütunlarında ise (* * * *) işareti bulunmaktadır. Yerleştirme Öncelikleri sütununda değer bulunan programların En küçük puan sütununda yer alan değer, programa son sırada yerleşen adayın OBP'sidir. Bu durum, programın kontenjanının sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar tarafından doldurulduğunu gösterir. Yerleştirme Öncelikleri sütununda ( ) işareti bulunan programların En küçük puan sütununda bir değer bulunuyorsa bu değer, o programa son sırada yerleşen adayın ilgili YGS yerleştirme puanıdır. Yerleştirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrılan sayılar ve harfler, ilgili programa son yerleştirilen adaya ait şu bilgilerin karşılığıdır: Birinci sıradaki iki basamaklı sayı mezun olunan yılın son iki rakamını, ikinci sıradaki tek basamaklı sayı mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sıradaki harf yerleştirmenin METEB içinden (İ) veya dışından (D) yapılmış olduğunu, sondaki iki basamaklı sayı ise doğum yılının son iki basamağını göstermektedir. İkinci sıradaki okul türü grubu için kullanılan kodların karşılığı olan okul türleri aşağıdaki gibidir: 4. Anadolu Teknik Lisesi 3. Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi 2. Meslek Lisesi 1. Çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi Meslek yüksekokulları programlarına yerleştirme yapılırken mezuniyet yılı, meslek liselerinin tür grubu, yerleştirmenin METEB içinden veya dışından yapılmış olması ve doğum yılı önemli rol oynamaktadır. Bir programın karşısındaki Yerleştirme Öncelikleri bu programa yerleştirilen son adayın sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduğu özellikleri göstermektedir. Tablo 3B ve Tablo 4 Tablo-3B'deki bilgiler 8 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (7) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. (8) numaralı sütununda ise yükseköğretim programlarının varsa 2011 yılındaki en küçük puanları yer almaktadır. Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların kodları (1), bu programların adları ise (2) numaralı sütunda verilmektedir. (3) numaralı sütunda programın öğretim süresi, (4) numaralı sütunda programa hangi puan türüne göre öğrenci alınacağı, (5) ve (6) numaralı sütunlarda ise sırasıyla, programa genel kontenjandan ve okul birincisi kontenjanından alınacak öğrenci sayıları verilmektedir. (7) numaralı sütun, belli koşulları sağladığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek verilecek öğrenci sayısını göstermektedir. Her bir programla ilgili özel koşul ve açıklama numaraları (8) numaralı sütunda 1, 2, 3,... şeklinde belirtilmektedir. Bu koşulların neleri içerdiği, tablolardan sonra, "Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" başlığı altında, numara sırasına göre verilmiştir. Tablo 4'ün (11) numaralı sütununda yükseköğretim programlarının 2011 yılındaki en küçük puanları; (9) ve (10) numaralı sütunlarda ise en küçük puana karşı gelen başarı sıraları yer almaktadır. DİKKAT: Tablolarda yer alan 2011-ÖSYS'ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2011-ÖSYS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu; 2012-ÖSYS'de değerlendirme işleminin değiştiğini ve bütün adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,12 katsayısının kullanılacağını unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2011-ÖSYS başarı sıralarının adayın ÖSYS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir. Ancak, 2012 yılında değerlendirme işleminin değişmiş olmasının yanı sıra, yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır. 17

2 Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Açıklamalar Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olanların kendi alanlarında sınavsız olarak yerleştirilebilecekleri 2 (iki) yıllık yükseköğretim önlisans programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine göre yer almaktadır. Bu tablodaki yükseköğretim programlarına yerleştirmede öncelik sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylara verilecektir. Bu haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C de bulabileceklerdir. Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra Tablo-3A'daki boş kalan kontenjanlara genel lise mezunları ile meslek liselerinden kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan adayların yerleştirilmeleri yapılacak, bu yerleştirmelerde adayların programın puan türündeki Y-YGS puanları esas alınacaktır. 1.Bu tabloda yükseköğretim kurumları ve programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar Yükseköğretim Kurulunca saptanmıştır. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz. 2.Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir: a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler. c) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğretim yabancı bir dilde yapılıyorsa, bu yabancı dilde belli bir yeterliğe ulaşmış olmanız gerekir. Yabancı dili yeterli olmayanlar öğrenimleri sırasında güçlüklerle karşılaşabilirler. 3.Bu tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konmaz. 4.Bu kılavuzda belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programın bağlı olduğu kurum ve adı yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir. 5.Yükseköğretim kurumları, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programı, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayırabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır. 18

3 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309) YGS , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) YGS ,2,İ, Elektrik YGS ,3,İ, Elektrik (İÖ) YGS ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Emlak ve Emlak Yönetimi YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS İnşaat Teknolojisi YGS ,2,İ, İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Makine YGS ,2,İ, Makine (İÖ) YGS ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.310) YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) YGS , ,2,D, Şarap Üretim Teknolojisi YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,İ, Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,2,İ,91 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Ağız ve Diş Sağlığı YGS ,3,İ, Anestezi YGS ,2,D, Anestezi (İÖ) YGS Fizyoterapi YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS ,2,İ, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,İ, Makine YGS ,2,İ, Tekstil Teknolojisi YGS ,3,İ,90 Ceyhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Elektrik YGS ,2,İ, Elektrik (İÖ) YGS ,2,İ, İnşaat Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (İÖ) YGS Tarım Makineleri YGS ,2,D, Tarım Makineleri (İÖ) YGS Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi YGS ,2,D, İlk ve Acil Yardım YGS , ,2,İ, Yaşlı Bakımı YGS İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri YGS Karaisalı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,İ, Harita ve Kadastro YGS ,3,İ, İş Sağlığı ve Güvenliği YGS ,2,D, Makine YGS ,2,İ, Seracılık YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Kozan Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı YGS Bankacılık ve Sigortacılık YGS ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Tohumculuk YGS Yerel Yönetimler YGS Pozantı Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS

4 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Organik Tarım YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Organik Tarım YGS Su Altı Teknolojisi YGS Su Ürünleri YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Aşçılık YGS ,2,D, Aşçılık (İÖ) YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Elektrik YGS ,2,İ, Elektrik (İÖ) (Bk.312) YGS , Gıda Teknolojisi YGS Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS Giyim Üretim Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Kooperatifçilik YGS Makine YGS ,2,D, Makine (İÖ) (Bk.312) YGS , Mimari Dekoratif Sanatlar YGS Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (İÖ) YGS Sondaj Teknolojisi YGS Sondaj Teknolojisi (İÖ) YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi YGS ,2,İ, Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS Besni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Bilgi Yönetimi YGS Bilgi Yönetimi (İÖ) YGS Bilgisayar Programcılığı YGS Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Bilgisayar Teknolojisi YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Pazarlama YGS-6 30 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (İÖ) YGS Kahta Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS Laborant ve Veteriner Sağlık YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Organik Tarım YGS Seracılık YGS Su Ürünleri YGS Tarla Bitkileri YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık YGS ,3,D, Aşçılık (İÖ) YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) YGS , ,2,İ, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi YGS Elektrik YGS ,2,İ, Elektrik (İÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS

5 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Gıda Teknolojisi YGS Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS İnşaat Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Makine (İÖ) (Bk.316) YGS , ,2,D, Mimari Restorasyon YGS Mimari Restorasyon (İÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.316) YGS , ,2,İ, Pazarlama YGS Pazarlama (İÖ) YGS Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.314) YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (İÖ) YGS Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji YGS ,2,D, Fizyoterapi YGS ,2,D, Fizyoterapi (İÖ) YGS ,2,D, Ortopedik Protez ve Ortez YGS Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS Yaşlı Bakımı YGS Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüğü (Uzaktan Eğitim) YGS Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Eğitim) YGS Başmakçı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS Dış Ticaret YGS Bayat Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret YGS Dış Ticaret (İÖ) YGS İnsan Kaynakları Yönetimi YGS İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS Bolvadin Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Dış Ticaret YGS Dış Ticaret (İÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS ,2,D, Gıda Teknolojisi YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi YGS İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (İÖ) YGS Mekatronik YGS ,2,İ, Mekatronik (İÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Pazarlama YGS-6 30 Çay Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi YGS ,2,İ, Elektrik YGS ,2,D, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS İşletme Yönetimi YGS Kimya Teknolojisi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D,93 Dazkırı Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 Dinar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Emirdağ Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Dış Ticaret YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS

6 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Yapı Denetimi YGS Yapı Denetimi (İÖ) YGS İscehisar Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü YGS ,2,D, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS Makine YGS ,2,D,93 Sandıklı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Sultandağı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Gıda Teknolojisi YGS İşletme Yönetimi YGS Otobüs Kaptanlığı YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Şuhut Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi YGS İşletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Dış Ticaret YGS Elektrik YGS Elektrik (İÖ) (Bk.317) YGS , Geleneksel El Sanatları YGS Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS İşletme Yönetimi YGS Makine YGS Mekatronik YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Organik Tarım YGS Yerel Yönetimler YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi YGS Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS İlk ve Acil Yardım YGS ,2,D, İlk ve Acil Yardım (İÖ) YGS Yaşlı Bakımı YGS Yaşlı Bakımı (İÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AKSARAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,İ, Çevre Koruma ve Kontrol YGS Elektrik YGS ,2,İ, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS Makine YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Süt ve Besi Hayvancılığı YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Yaşlı Bakımı YGS Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Aşçılık YGS ,3,D, Geleneksel El Sanatları YGS Gıda Teknolojisi YGS Mimari Restorasyon YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Ortaköy Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Elektronik Teknolojisi YGS Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS

7 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Makine YGS ,4,D, Maliye YGS Maliye (İÖ) YGS Mekatronik YGS Mekatronik (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (İÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AMASYA AMASYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Aşçılık YGS ,3,D, Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS , Dış Ticaret YGS Dış Ticaret (İÖ) YGS , Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (İÖ) YGS , Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS , Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS , Giyim Üretim Teknolojisi YGS Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) YGS , Harita ve Kadastro YGS Harita ve Kadastro (İÖ) YGS , İnşaat Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS , Kimya Teknolojisi YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Makine YGS Makine (İÖ) YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS , Otomotiv Teknolojisi YGS Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS , ,2,D, Pazarlama YGS Pazarlama (İÖ) YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS , Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS , Maliye YGS Maliye (İÖ) YGS , Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS , Endüstriyel Kalıpçılık YGS Giyim Üretim Teknolojisi YGS Makine YGS Mekatronik YGS ,2,İ, Mekatronik (İÖ) YGS , Pazarlama YGS Yapı Denetimi YGS Suluova Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi YGS Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS , Tohumculuk YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu YGS , Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) YGS , 81, Başkent Meslek Yüksekokulu Eser Koruma YGS , GAMA Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS ,2,İ, Eczane Hizmetleri YGS ,2,İ, Odyometri YGS ,4,D, Ortopedik Protez ve Ortez YGS Radyoterapi YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) YGS Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,İ,93 Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS , ,2,İ, Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) YGS Turizm Rehberliği DİL , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS , ,2,İ,92 23

8 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Elmadağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,4,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS ,3,İ, Elektronik Teknolojisi YGS ,3,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ,92 Haymana Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım YGS , ,2,İ, Yaşlı Bakımı YGS , Kalecik Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı YGS Gıda Teknolojisi YGS ,2,İ, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Şarap Üretim Teknolojisi YGS Nallıhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS Elektronik Teknolojisi YGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. YGS ,3,İ, Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. (İÖ) YGS Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS Ankara Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,4,İ, Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS ,3,İ, Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS ,2,İ, Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Grafik Tasarımı (İÖ) YGS ,3,İ, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) YGS ,2,İ,93 Atatürk Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) YGS , ,2,İ, Elektromekanik Taşıyıcılar YGS Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS , ,3,İ, Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) YGS , ,2,D, Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS , Makine YGS ,2,İ, Makine (İÖ) YGS , ,2,İ, Mekatronik (İÖ) YGS , ,3,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS , ,2,İ,92 Gazi Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) YGS , ,3,İ, Elektrik (İÖ) YGS , ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS , ,3,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS , ,2,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS , ,3,İ,91 Maliye Meslek Yüksekokulu Maliye YGS Ostim Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YGS ,3,İ, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ) YGS ,2,İ, Endüstri Ürünleri Tasarımı YGS Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) YGS Kaynak Teknolojisi YGS ,2,İ, Kaynak Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Lastik ve Plastik Teknolojisi YGS Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) YGS Mekatronik YGS ,4,İ, Mekatronik (İÖ) YGS ,3,İ,93 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Çevre Sağlığı YGS Çevre Sağlığı (İÖ) YGS İlk ve Acil Yardım YGS ,2,İ, Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS ,2,D, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,D, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS ,2,İ, Yaşlı Bakımı YGS Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) YGS Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS ,3,İ, İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) YGS ,2,D, Lojistik (Uzaktan Eğitim) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) YGS Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Eğitim) YGS Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS ,2,D, Moda Tasarımı YGS ,3,İ,93 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hacettepe Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi YGS Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) YGS , Endüstri Ürünleri Tasarımı YGS

9 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) YGS , Makine YGS Makine (İÖ) YGS , Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Diş Protez Teknolojisi YGS ,2,D, Eczane Hizmetleri YGS ,2,İ, İlk ve Acil Yardım YGS ,2,İ, Odyometri YGS ,4,İ, Ortopedik Protez ve Ortez YGS ,2,D, Radyoterapi YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,İ,92 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,3,İ,93 Bala Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,4,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,3,İ, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,İ,93 Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi YGS ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,İ, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama YGS ,2,D,93 Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,4,İ, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS ,2,İ, Harita ve Kadastro YGS ,2,İ, İnşaat Teknolojisi YGS ,3,İ, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi YGS ,3,D,93 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.324) YGS , 156, ,4,İ,93 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Diyaliz YGS , ,2,İ, Fizyoterapi YGS , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım YGS , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS , ,2,D, Yaşlı Bakımı YGS , Sosyal Bilimler Meslek Y.O Bankacılık ve Sigortacılık YGS ,2,İ, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS ,2,İ, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.345) YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.346) YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) YGS Pazarlama YGS ,2,İ, Pazarlama (İÖ) YGS Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS ,3,D, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) YGS , ,2,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,3,İ, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS ,3,D,91 Teknik Bilimler Meslek Y.O Bilgisayar Programcılığı YGS ,4,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.344) YGS , ,2,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS ,4,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Çevre Koruma ve Kontrol YGS Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) YGS Elektrik YGS ,2,İ, Elektrik (İÖ) YGS ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS ,2,D, Harita ve Kadastro (İÖ) YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, İnşaat Teknolojisi YGS ,2,D, İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,İ, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) YGS ,3,İ, Makine YGS ,2,İ, Makine (İÖ) YGS ,2,İ, Makine (İÖ) (Bk.344) YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,İ,92 25

10 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS ,2,İ, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.344) YGS , ,2,D, Organik Tarım YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.344) YGS , ,2,D, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik YGS ,2,D, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) YGS , ,2,D, Yapı Denetimi YGS ,2,D, Yapı Denetimi (İÖ) YGS Akseki Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (İÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS İkram Hizmetleri YGS ,2,D, İkram Hizmetleri (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (İÖ) YGS Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (İÖ) YGS Seracılık YGS Tarım Makineleri YGS ,2,D,93 Finike Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı YGS Deniz ve Liman İşletmeciliği YGS ,2,D, Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) YGS Dış Ticaret YGS ,2,D, Dış Ticaret (İÖ) YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Gazipaşa M. Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu İkram Hizmetleri YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Korkuteli Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Mantarcılık YGS Maliye YGS ,2,D, Maliye (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Pazarlama YGS Kumluca Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı YGS İşletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Seracılık YGS Manavgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık YGS ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,İ, İşletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (İÖ) YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,2,D,93 Serik Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları YGS ,2,D, Grafik Tasarımı YGS ,3,D, Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS Mimari Restorasyon YGS ,2,D, Moda Tasarımı YGS ,3,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,2,D,92 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ARDAHAN ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS İşletme Yönetimi YGS

11 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Maliye YGS Maliye (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Elektrik (İÖ) (Bk.347) YGS , Gıda Teknolojisi YGS-2 30 Çıldır Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret YGS Dış Ticaret (İÖ) YGS , Lojistik YGS Lojistik (İÖ) YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 30 Göle Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS Laborant ve Veteriner Sağlık YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ARTVİN ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (İÖ) YGS Harita ve Kadastro YGS İlk ve Acil Yardım YGS İşletme Yönetimi YGS Makine YGS ,2,İ, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS ,2,D, Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) YGS Pazarlama YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 30 Arhavi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Dış Ticaret YGS Dış Ticaret (İÖ) YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS Hopa Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Mekatronik YGS ,2,D, Lojistik YGS Lojistik (İÖ) YGS Yusufeli Meslek Yüksekokulu Maliye YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri YGS ,3,D, Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Çocuk Gelişimi YGS ,3,D, Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS ,2,İ, Elektrik YGS ,2,İ, Elektrik (İÖ) YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi YGS ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) YGS ,3,D, İnşaat Teknolojisi YGS ,2,D, İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS ,2,İ, Makine (İÖ) (Bk.351) YGS , ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.351) YGS , ,2,D, Pazarlama YGS ,2,D,93 Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS ,2,D, Çevre Sağlığı YGS Diyaliz YGS ,2,D, Fizyoterapi YGS ,2,İ, İlk ve Acil Yardım YGS ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D,93 Atça Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS Tarımsal İşletmecilik YGS Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS

12 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS Laborant ve Veteriner Sağlık YGS Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) YGS Pazarlama YGS Pazarlama (İÖ) YGS Su Ürünleri YGS Su Ürünleri (İÖ) YGS Çine Meslek Yüksekokulu Arıcılık YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Gıda Teknolojisi YGS Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS Organik Tarım YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi YGS Didim Meslek Yüksekokulu Aşçılık YGS , ,3,D, Aşçılık (İÖ) YGS , 15, ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS , ,3,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS , 15, Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS , ,2,İ, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS , 15, Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret YGS Dış Ticaret (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) YGS Mimari Dekoratif Sanatlar YGS ,2,D, Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) YGS Mimari Restorasyon YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS , 15, Koçarlı Meslek Yüksekokulu Organik Tarım YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Tarım Makineleri YGS ,2,D,93 Kuyucak Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS , Kooperatifçilik YGS Kooperatifçilik (İÖ) YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Pazarlama YGS Yerel Yönetimler YGS Nazilli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Dış Ticaret YGS ,2,D, Dış Ticaret (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Lojistik YGS ,2,D, Lojistik (İÖ) YGS Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası YGS Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı YGS Yaşlı Bakımı (İÖ) YGS Söke Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi YGS ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık YGS Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon YGS Dış Ticaret YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (İÖ) YGS ,3,D, Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS Mekatronik YGS ,3,D, Mekatronik (İÖ) YGS ,2,D, Moda Tasarımı YGS ,2,İ, Moda Tasarımı (İÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri YGS ,2,D, İlk ve Acil Yardım YGS ,2,D, İlk ve Acil Yardım (İÖ) YGS , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Fidan Yetiştiriciliği YGS İnsan Kaynakları Yönetimi YGS İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS Mantarcılık YGS Pazarlama YGS Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri YGS , ,2,D, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) YGS , 38, ,2,D, Tarımsal İşletmecilik YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) YGS

13 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Yenipazar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Emlak ve Emlak Yönetimi YGS Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Maliye YGS Maliye (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BALIKESİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) YGS , ,2,İ, Elektrik YGS ,2,İ, Elektrik (İÖ) YGS ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.357) YGS , Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357) YGS , ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, İnşaat Teknolojisi YGS ,2,D, İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS ,2,İ, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Maden Teknolojisi YGS Maden Teknolojisi (İÖ) YGS Makine YGS ,2,İ, Makine (İÖ) YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.354) YGS , ,2,D, Pazarlama YGS ,2,D, Pazarlama (İÖ) YGS Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk. 357) YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,2,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Altınoluk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS ,2,D, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) YGS Ayvalık Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Mimari Restorasyon YGS ,2,D, Mimari Restorasyon (İÖ) YGS Pazarlama YGS ,2,İ, Pazarlama (İÖ) YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Bandırma Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret YGS ,2,D, Dış Ticaret (İÖ) YGS Endüstriyel Tavukçuluk YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) YGS , Gemi İnşaatı YGS Gemi İnşaatı (İÖ) YGS Gıda Teknolojisi YGS ,2,İ, Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Bigadiç Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (İÖ) YGS Lojistik YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri YGS Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (İÖ) YGS Burhaniye Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS

14 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Dursunbey Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları YGS ,2,D, İnşaat Teknolojisi YGS Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS ,2,D, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D,93 Edremit Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS ,2,D, Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, Makine YGS ,2,İ, Makine (İÖ) YGS ,2,D, Mekatronik YGS ,3,D, Mekatronik (İÖ) YGS ,2,D, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi YGS Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (İÖ) YGS Gönen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Tarımsal İşletmecilik YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Havran Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Pazarlama YGS İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım YGS ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (İÖ) YGS , ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D,93 Manyas Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS ,2,D, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) YGS ,2,D, Sosyal Güvenlik YGS Savaştepe Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Sındırgı Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret YGS Dış Ticaret (İÖ) YGS Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Susurluk Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) YGS Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS Laborant ve Veteriner Sağlık YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BARTIN BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS Gemi İnşaatı YGS Grafik Tasarımı YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS , Yat İşletme ve Yönetimi YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BATMAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Bk.362) YGS , Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.361) YGS , ,2,İ, Elektrik YGS ,2,İ,93 30

15 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Elektrik (İÖ) YGS ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Elektronik Teknolojisi YGS Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS Geleneksel El Sanatları YGS Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS Gıda Teknolojisi YGS Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Bk.362) YGS , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS Kimya Teknolojisi YGS Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS Makine YGS ,2,D, Makine (İÖ) YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi YGS Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS Sondaj Teknolojisi YGS Sondaj Teknolojisi (İÖ) YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS ,2,D, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BAYBURT BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.363) YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Dış Ticaret YGS Dış Ticaret (İÖ) YGS Elektrik YGS Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.363) YGS , İşletme Yönetimi YGS Kimya Teknolojisi YGS Maliye YGS Maliye (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Pazarlama YGS-6 30 Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (İÖ) YGS ,2,D, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YGS ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS Gıda Teknolojisi YGS Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS İnşaat Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS ,2,D, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) YGS Makine YGS ,2,İ, Makine (İÖ) YGS ,2,D, Metalurji YGS ,2,D, Metalurji (İÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.364) YGS , ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Üretimde Kalite Kontrol YGS Bozüyük Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS ,2,D, Dış Ticaret YGS Grafik Tasarımı YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,D, Pazarlama YGS Seramik, Cam ve Çinicilik YGS-2 30 Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Pazarlama YGS-6 30 Osmaneli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret YGS Dış Ticaret (İÖ) YGS

16 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (İÖ) YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği YGS Makine YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS ,2,D, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) YGS Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Endüstri Ürünleri Tasarımı YGS Kozmetik Teknolojisi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS Söğüt Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri YGS ,2,D, Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİNGÖL BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Eğitim) YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS , İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) YGS , Medya ve İletişim YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS , Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS , Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (İÖ) YGS , Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS , Endüstriyel Kalıpçılık YGS Halıcılık ve Kilimcilik YGS İnşaat Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık YGS Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) YGS , Mekatronik YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Tarla Bitkileri YGS Tekstil Teknolojisi YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi YGS ,2,İ, Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS , ,2,İ, Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS , Genç Meslek Yüksekokulu Organik Tarım YGS , 755 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİTLİS BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS Çocuk Gelişimi YGS ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) YGS ,2,D, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon YGS İlk ve Acil Yardım YGS Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS Yaşlı Bakımı YGS Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri YGS İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS İnşaat Teknolojisi YGS Makine YGS Mekatronik YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Yapı Denetimi YGS Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS

17 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Ahlat Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS Maliye YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Otomotiv Teknolojisi YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Yerel Yönetimler YGS Hizan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Laborant ve Veteriner Sağlık YGS Lojistik YGS Lojistik (İÖ) YGS Maliye YGS Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama YGS Tatvan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (İÖ) YGS Elektronik Teknolojisi YGS Gıda Teknolojisi YGS Harita ve Kadastro YGS İnşaat Teknolojisi YGS İşletme Yönetimi YGS Laboratuvar Teknolojisi YGS ,2,D, Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,İ, Elektrik (İÖ) (Bk.371) YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi (İÖ) (Bk.371) YGS , ,2,D, Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.372) YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Kooperatifçilik YGS Makine (İÖ) (Bk.371) YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.371) YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) YGS Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.372) YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS Gerede Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretimi YGS ,2,D, Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (İÖ) YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,2,D, Deri Teknolojisi YGS İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Kimya Teknolojisi YGS ,2,D, Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık YGS ,3,İ, Aşçılık (İÖ) YGS ,3,D,93 Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği YGS Mimari Restorasyon YGS Organik Tarım YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret YGS Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS İnşaat Teknolojisi YGS ,2,D, Lojistik YGS ,2,D,93 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Burdur Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 33

18 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS , Çağrı Merkezi Hizmetleri YGS İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS , Pazarlama YGS Pazarlama (İÖ) YGS , 46 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS Elektrik YGS ,2,D, Elektrik (İÖ) YGS , Elektronik Teknolojisi YGS ,2,D, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS , Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi YGS İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS , Makine (İÖ) (Bk.374) YGS , 46, ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS , Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi YGS ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS , 46 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS , 46, Bilgisayar Programcılığı YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS , 46, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS , 46, Dış Ticaret YGS , Dış Ticaret (İÖ) YGS , 46, İşletme Yönetimi YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS , 797 Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS , 46, Coğrafi Bilgi Sistemleri YGS , Elektrik YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi YGS , ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS , 797 Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi YGS , Bilgi Yönetimi (İÖ) YGS , 46, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS , 46, Çocuk Gelişimi YGS , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS , 46, ,2,D, Dış Ticaret YGS , Dış Ticaret (İÖ) YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS , 46, İşletme Yönetimi YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) YGS , 46, Lojistik YGS , Lojistik (İÖ) YGS , 46, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS , 46, Pazarlama YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS , 46, Çavdır Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS , Pazarlama YGS , Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS , 46, Bilgisayar Programcılığı YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS , 46, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS , 46, Elektrik YGS , Elektronik Teknolojisi YGS , İşletme Yönetimi YGS , Maliye YGS , Maliye (İÖ) YGS , 46, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS , 797 Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi YGS , Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS , 46, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS , ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS , 46, Tefenni Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS , Bilgisayar Teknolojisi YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS , Yerel Yönetimler YGS , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi YGS ,2,İ,93 34

19 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) İlk ve Acil Yardım YGS ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS ,2,İ,93 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS ,3,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Dış Ticaret YGS ,3,İ, Dış Ticaret (İÖ) YGS ,2,İ, Emlak ve Emlak Yönetimi YGS ,2,İ, Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS ,2,İ, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS ,2,İ, Lojistik YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS ,2,İ, Pazarlama YGS ,2,İ, Pazarlama (İÖ) YGS ,2,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS ,2,İ, Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS ,2,İ, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS ,2,İ, Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (İÖ) YGS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,4,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,3,İ, Elektrik YGS ,3,İ, Elektrik (İÖ) YGS ,2,İ, Elektronik Teknolojisi YGS ,3,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Endüstriyel Kalıpçılık YGS ,3,İ, Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) YGS ,2,İ, Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) YGS Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS ,2,İ, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Gıda Teknolojisi YGS ,2,İ, Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS Grafik Tasarımı YGS ,3,D, Grafik Tasarımı (İÖ) YGS ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Makine YGS ,4,İ, Makine (İÖ) YGS ,3,İ, Mekatronik YGS ,4,İ, Mekatronik (İÖ) YGS ,3,İ, Otomotiv Teknolojisi YGS ,4,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS ,3,D, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) YGS Tarım Makineleri YGS ,2,İ, Tarım Makineleri (İÖ) YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,3,D, Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ,90 Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri YGS ,2,D, Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) YGS Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,İ, Bahçe Tarımı YGS Deniz ve Liman İşletmeciliği YGS , ,2,İ, Dış Ticaret YGS , ,2,İ, Gıda Teknolojisi YGS ,2,D, Harita ve Kadastro YGS ,2,D, Makine YGS ,2,İ,93 Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık YGS ,3,D, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Pazarlama YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS İnegöl Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi YGS ,2,İ, Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS ,2,İ, Dış Ticaret YGS ,2,İ, Dış Ticaret (İÖ) YGS ,2,D, Elektrik YGS ,2,İ, Elektrik (İÖ) YGS ,2,İ, İnşaat Teknolojisi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi YGS ,2,İ, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Makine YGS ,2,İ, Makine (İÖ) YGS ,2,İ, Mobilya ve Dekorasyon YGS ,2,İ, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Pazarlama YGS ,2,D, Tekstil Teknolojisi YGS ,2,İ, Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS ,3,D,92 35

20 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları (9 Temmuz 2012) PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR (5) PUAN (6) ÖNCELİKLERİ (7) İznik Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi YGS Harita ve Kadastro YGS ,3,İ, Mimari Restorasyon YGS ,2,D, Seramik, Cam ve Çinicilik YGS Turizm Rehberliği DİL Karacabey Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.377) YGS , ,2,İ, Gıda Teknolojisi YGS Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Laborant ve Veteriner Sağlık YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Organik Tarım YGS Organik Tarım (İÖ) YGS Süt ve Besi Hayvancılığı YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) YGS Keles Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık YGS ,2,İ, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Gıda Teknolojisi YGS İşletme Yönetimi YGS İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Organik Tarım YGS Organik Tarım (İÖ) YGS Mustafakemalpaşa Meslek Y.O Elektrik (İÖ) (Bk.384) YGS , ,2,İ, Gıda Teknolojisi YGS Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS İşletme Yönetimi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Makine (İÖ) (Bk.384) YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Organik Tarım YGS Pazarlama YGS Pazarlama (İÖ) YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.390) YGS , ,2,D, Tohumculuk YGS-6 30 Orhaneli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Orhangazi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,3,D, Elektronik Teknolojisi YGS ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,İ, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS ,2,D, Makine YGS ,2,İ, Makine (İÖ) YGS ,2,İ, Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS Tekstil Teknolojisi YGS ,2,İ, Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS ,2,D,92 Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.378) YGS , ,2,İ, Çocuk Gelişimi YGS ,2,İ, Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS ,2,İ, Dış Ticaret YGS ,2,İ, Gıda Teknolojisi YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS ,2,D, Laborant ve Veteriner Sağlık YGS Makine YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Seracılık YGS Sulama Teknolojisi YGS Süt ve Besi Hayvancılığı YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.496) YGS , ,2,İ, Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS İşletme Yönetimi YGS ,2,D, İşletme Yönetimi (İÖ) YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS Yerel Yönetimler YGS Yerel Yönetimler (İÖ) YGS Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS ,4,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS ,3,İ, Elektrik (İÖ) (Bk.395) YGS , ,2,İ, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık YGS ,2,D, Gemi İnşaatı YGS ,3,D, Giyim Üretim Teknolojisi YGS ,2,D, Grafik Tasarımı YGS ,3,D, İnşaat Teknolojisi YGS ,2,D, İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS Makine (İÖ) (Bk.395) YGS , ,2,D,93 36

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra

Detaylı

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları 1.Bu tablo, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP)

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT Ü. (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri 2035467 Anestezi 36 36 SAY-1 228.643 264.520 2035475 Anestezi (Burslu) 4 4 SAY-1 284.974 295.331 2035483 Fizyoterapi

Detaylı

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) 4 4 YGS-2

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Ek İle Öğrenci Alan 100150547 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek Yüksekokulu / Bahçe Tarımı YGS-6 10 3 196,16163 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011- ÖSYS Yükseköğre

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANTALYA Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN VE BAŞARI SIRALARI SON KİŞİNİN SON KİŞİNİN ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama Hizmetleri 70 ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları (Tablo Listesi 3A) Programın Puan En Küçük Yerleştirme Kodu Programın Adı Türü Kont. Puan Öncelikleri 2035475 Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 1 0 3, 20 349,93241 16,3,İ,98 438,05000 200650974

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Program Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Puan Türü Puanlı Yerleştirme Sınavsız Geçiş Yerleştirme En Küçük Puan En Büyük Puan OBP Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 347,80000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

2018-YKS Kılavuzunda Yer Alan Üniversitemiz Önlisans Programlarının 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanlarla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

2018-YKS Kılavuzunda Yer Alan Üniversitemiz Önlisans Programlarının 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanlarla Yerleşen Adayın Başarı Sırası 2018-YKS Kılavuzunda Yer Alan Üniversitemiz Önlisans Programlarının 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanlarla Yerleşen Adayın Başarı Sırası 2018 2017 2016 2015 SIRASI* PUAN TÜRÜ SIRASI* PUAN TÜRÜ

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 1 1 413,05000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI PROGRAM KODU GENEL KONTENJAN OKUL BİRİNCİLERİ KONTENJANI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 2014 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN LARI GEL KONTJAN 05.05.2014 OKUL BİRİNCİSİ KONTJANI KODU BÖLÜMÜN ADI TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Fakülte/Program AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Yurt içi 2. Sınıf ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI lı Yerleştirme Program Afyon Sağlık Yüksekokulu (Yerleşme Oranı : % 100,00 ) 100410554 Beslenme ve Diyetetik YGS-2

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS) TIP FAKÜLTESİ 6 MF-3 175 HUKUK FAKÜLTESİ 4 TM-3 103 VETERİNER FAKÜLTESİ 5 MF-3 82 EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 MF-1 52 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 67 İlköğretim

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2017 2018 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MF-3 461,07 486,95 454,81 458,94 HUKUK FAKÜLTESİ TM-3 413,74 451,49 394,84

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Programın Kodu SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA'DA BULUNMAKTADIR ve DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR)

Detaylı

2017-ÖSYS Ön Lisans Programları

2017-ÖSYS Ön Lisans Programları 2017-ÖSYS Ön Lisans Programları Devlet Üniversiteleri Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 59,79 Adalet 100,00 59,79 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 75,31 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 28,90 20,00

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2016 2017 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI Program Adı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Türü TIP FAKÜLTESİ MF-3 468,46 528,29 466,22 467,55 HUKUK FAKÜLTESİ TM-3

Detaylı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri Puanlı Yerleştirme Okul Birincisi Yerleştirme Program Kodu Üniversite Adı Şehir Meslek Yüksekokulu Program Adı Öğretim Türü Burs Oranı Eğitim Dili Uyruk Durumu Özel

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SINIF_1_KONTENJAN MYO/YO PROGRAM YURT İÇİ YURT DIŞI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 3 0 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR.

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

2018-YKS Ön Lisans Programları

2018-YKS Ön Lisans Programları Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 77,36 Adalet 100,00 73,87 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 98,48 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 100,00 - Ameliyathane Hizmetleri 100,00 91,58 Anestezi 100,00 97,92

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS)

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2016 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 6 MF-3 164 HUKUK FAKÜLTESİ 4 TM-3 103 EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 YGS-1 62 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 MF-2 67 İLK MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu 7 109252993 Adalet 2 4 Isparta Meslek Yüksekokulu 7 109252693 Aşçılık 2 1 7 109271875 Aşçılık (İÖ) 2 1 7 109252921 Bankacılık ve Sigortacılık

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri 109750011 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Anestezi YGS-2 20 20 333,83000

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 Adalet (İÖ) 2 Isparta

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS VE LARI BİRİM ADI Adalet Meslek Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Atabey Meslek Eğirdir Meslek Adalet YGS-3 375,644 396,247 153.149 89.998

Detaylı

1/6 Bu veriler twitter/unsalim tarafından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır.

1/6 Bu veriler twitter/unsalim tarafından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır. Acil Durum ve Afet Yönetimi 609 561 48 157 205 99 106 - - Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 3.588 3.588-964 964 964 - - - Acil Durum ve Afet Yönetimi (UÖ) 185 185-52 52 52 - - - Adalet 8.041 7.045 996 1.006

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Önlisans Programları Yüksekokul / Program Belirlenen Kontenjan Aşçılık Programı 7 Aşçılık Programı (İ.Ö) 7 Ayakkabı Tasarımı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI

AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ 2015 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI ÜNİVERSİTELER : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA COĞRAFYA (İÖ) FELSEFE FELSEFE (İÖ) MATEMATİK SOSYOLOJİ SOSYOLOJİ (İÖ) TARİH TARİH (İÖ) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK

Detaylı

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN 2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS-3 376,6 Adalet Meslek

Detaylı

2013 2014 En Küçük Taban Puan

2013 2014 En Küçük Taban Puan DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Türü 2013 2014 En Küçük Taban Türü En Küçük Taban 2. Sınıf Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Puan Türü. Kontenjan Anestezi YGS , ,3,İ, İlk ve Acil Yardım YGS , ,3,İ,96

Puan Türü. Kontenjan Anestezi YGS , ,3,İ, İlk ve Acil Yardım YGS , ,3,İ,96 Program Kodu Program Adı Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri 109750011 Anestezi YGS-2 20 20 381,25000 14,3,İ,96 109751654 İlk ve

Detaylı

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2 430 286-716 245 324-569 185-38 - 147 75,5% -11,7% - 25,8% Adalet YGS-3 3.275 2.920 300 6.495 2.685 2.569 395 5.649 590 351-95 846 22,0% 13,7% -24,1% 15,0% Ağız ve Diş

Detaylı

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2018-2019 DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2018-2019 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 363468 ANESTEZİ PR. 3 1 363474 İLK VE ACİL

Detaylı

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü 2012 2013 2. Sınıf DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GENEL KONT Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 238,28 YGS-6 271,479 70 5 Bankacılık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ÇANAKKALE Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5.com 2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5 olarak YGS ile tercih edilebilen ön lisan bölümlerini ve bu bölümlerin hangi puan türüyle öğrenci kabul ettiğini sizler için derledik.

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Dicle Üniversitesi Taban Puanları

Dicle Üniversitesi Taban Puanları 0-03 Üniversitesi Taban Puanları 0-03 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit Puan

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR Fakülte Adı Bölüm Yatay Geçişi Kabul Edilecek Bölümler

Detaylı

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Bankacılık ve Sigortacılık Programı 5 Bankacılık ve Sigortacılık Programı (İ.Ö.) 5 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı 9 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı (İ.Ö.)

Detaylı

2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN-TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS3 339, ,

2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN-TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI YGS3 339, , 2013 ÖSYS ÖNLİSANS PROGRAMLARI - PUANLARI VE SIRALARI BİRİMADI BÖLÜMADI PUAN Adalet Meslek Adalet Meslek Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Demiraslan Atabey Meslek

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKULTE PROGRAM 1. SINIF YURTİÇİ KONTENJAN 1. SINIF YURTDIŞI KONTENJAN ADALET MESLEK

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/ YO/ MYO BÖLÜM/ PROGRAM

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/ YO/ MYO BÖLÜM/ PROGRAM Altıntaş Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 2 Gıda Kalite Kontrol ve Analizi 2 Laboratovar Teknolojisi 2 Medya ve İletişim Programı 0 Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Kontenjan Bulunmamaktadır. Emet

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

Puan Türü. Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 294, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 183,772 5

Puan Türü. Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 294, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 183,772 5 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Kurum İçi Müracaatları Kurum içi Esasları çerçevesinde, aşağıda belirtilen kontenjanlar, taban puanlar ve kurum içi yatay geçiş müracaat ve değerlendirme

Detaylı

2018_2019 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ

2018_2019 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ BIRIM ADI 2018_2019 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEPLERİ BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞR. ELEMANI SAYISI 1.SINIF YURTİÇİ 1.SINIF YURTDIŞI AÇIKLAMA AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MESLEK ATABEY MESLEK

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ ( BAHAR DÖNEMİ İÇİN EK1 MADDE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KONTENJANLARININ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ / AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI 20 4 27 5 27 5 40 8 50 10 60 12 70 14

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Ücreti Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAMLAR 1.SINIF YURTİÇİ 1.SINIF YURTDIŞI ADALET PR. (İÖ) 6 3 ADALET PR. 6 3 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Detaylı

Adalet (Tam Burslu) - Adalet (%75 Burslu) 5.913 Adalet ( %50 Burslu) 11.826 Adalet (İÖ) (Tam Burslu) - Adalet (İÖ) (%75 Burslu) 5.

Adalet (Tam Burslu) - Adalet (%75 Burslu) 5.913 Adalet ( %50 Burslu) 11.826 Adalet (İÖ) (Tam Burslu) - Adalet (İÖ) (%75 Burslu) 5. PROGRAM ADI KDV DAHİL ÜCRETİ Adalet (Tam Burslu) - Adalet (%75 Burslu) 5.913 Adalet ( %50 Burslu) 11.826 Adalet (İÖ) (Tam Burslu) - Adalet (İÖ) (%75 Burslu) 5.913 Adalet (İÖ) (%50 Burslu) 11.826 Ağız ve

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları OBP 204550027 Bilgisayar cılığı Tam lu 4 14,3,İ,96 404,35000 1 2 0 204551952 Bilgisayar cılığı %75 lu 32 14,2,İ,96 341,90000 1 22 7.560 204550045 Bilgisayar cılığı (İkinci Tam lu 2 14,3,İ,96 371,75000

Detaylı

K O N T E N J A N L A R

K O N T E N J A N L A R 39 PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI G E N E L T O P L A M 919922 13732 933654 747672 236032 4102 1026 988832 ÜNİVERSİTELER I 900998 13724 914722 739638 235850 4094 1017 980599 DİĞER EĞİTİM KURUMLARI I 357 8

Detaylı

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 5 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 4 Psikoloji 10 10 Sosyoloji 5 5 Tarih 4 4 İktisadi

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

2018 Yılı Uluslaraarsı öğrenci Kont. Öneri ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

2018 Yılı Uluslaraarsı öğrenci Kont. Öneri ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Kod/Kısa Adı Fakülte Yüksekokul Program Adı 2018 Yılı Uluslaraarsı öğrenci Kont. Öneri YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARI BİR DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARI 108210841 ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ Ali Fuad

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

GÖKALP ORTAOKULU REHBE

GÖKALP ORTAOKULU REHBE 450 2013-2014 Liseler Tanıtım Sunusu Ziya Gökalp Ortaokulu Rehberlik Servisi 255 Fen Lisesi Sadece sayısal bölümler Başarısı yüksek öğrenciler Çalışma ortamı Uygun meslekler 2013 :450 Anadolu Öğretmen

Detaylı

1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI

1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI BİRİM ADI PROGRAM ADI 1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI KONTENJAN KONTENJAN ADALET MYO ADALET PR. 2 ADALET MYO ADALET PR. (İÖ) 2 AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 3 AKSU

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 4 373,85341 402,79022 41.000,00 Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Ücretli) DİL-3 14 235,11378 235,11378 25.000,00 17.500,00 Arapça Öğretmenliği

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TABLOSU Sakarya Meslek Yüksekokulu Basın ve Yayıncılık 2 YGS-3 55 6 Sakarya Meslek Yüksekokulu Basın ve Yayıncılık (İÖ) 2 YGS-3 50 5 Sakarya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS-1 40 4 Sakarya Meslek

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SİVAS

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SİVAS DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SİVAS Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YILLARA GÖRE ÖNLİSANS TABAN PUANLARI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YILLARA GÖRE ÖNLİSANS TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULLAR PROGRAMLAR TÜRÜ ADALET MESLEK ADALET MESLEK ADALET-1. Öğr. YGS-3 267,276 272,845 197,888 234,868 205,514 196,640 192,532 TYT 173,146 ADALET-2. Öğr. YGS-3 170,119 196,171 182,963 166,889

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR Program Kodu Program Adı Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MANİSA

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MANİSA DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MANİSA Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI ÖNLİSANS YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI ÖNLİSANS YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BİRİM ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI ÖNLİSANS YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BÖLÜM/PROGRAM 1.SINIF YURTİÇİ 1.SINIF YURDIŞI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK ANESTEZİ PR.

Detaylı

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI BİRİM TIP FAKÜLTESİ Tıp - 270 275 275 275 230 225 81 83 83 83 69 68 İktisat

Detaylı