10. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı"

Transkript

1 0. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (9. Sınıf) Edebiyat (9. Sınıf) İletişim, Dil Ve Kültür: İletişim:. İletişimin önemini ve değerini sezer. Dillerin Sınıflandırılması Ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri : Dillerin Sınıflandırılması:. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirtir. Ses Bilgisi-ve Telaffuz(Söyleşi) Türkçenin Ses Özellikleri:. Türkçedeki ses uyumlarının oluşumunu kavrar. Telaffuz (Söyleyiş):. Ses ve telaffuz ilişkisini fark eder.. Yazı ile telaffuz ilişkisini gösterir. Kelime (Sözcük) Bilgisi: Kelimede Anlam ve Kavram:. Kelimede anlamın oluşumunu Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı:. Kelimelerin yan anlamlarını belirler. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler:. Eş anlamlı kelimelerin işlevini belirler.. Eş sesli kelimelerin işlevini belirler. Kelimelerde Anlam Değişmeleri:. Kelimelerdeki anlam değişmelerini Cümle (Tümce) Bilgisi: Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler:. Haber cümlelerinin işlevlerini belirler. Dilek-İstek, Cümleleri:. Dilek-istek cümlelerinin işlevlerini belirler. Haber ve Dilek Kiplerinde Soru:. Soru cümlelerinin işlevlerini belirler. Paragraf Bilgisi: Paragrafta Yapı:. İyi bir paragrafta bulunması gereken özellikleri belirler. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce:. Paragrafın ana düşüncesini belirler.. Paragraftaki yardımcı düşüncelerin ana düşünceyle ilişkisini Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları:. Tanımlamanın işlevlerini belirler. Güzel Sanatlar ve Edebiyat: Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri: 8. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini fark eder. Toplam 7 Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi:. Dilin, kültür alanının (tinsel manevî tabaka) oluşumundaki rolü ve değerini fark eder. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir): Şiir İnceleme Yöntemi. Şiirde yapının nasıl oluştuğunu belirler.. Söz sanatlarının şiirdeki işlevini sorgular. Manzume ve Şiir:. Manzume ile şiir arasındaki farklılıkları Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler: Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma:. Olay çevresinde oluşan metinleri gruplandırır. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi:

2 Tarih (9. Sınıf) Coğrafya (9. Sınıf). İncelediği metnin yapısını çözümler. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma:. Anlatmaya bağlı metinleri okuma ve çözümlemede dikkat edilmesi gereken hususları Öğretici Metinler: Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi. Metnin yapısını çözümler.. Metnin dil ve anlatım özelliklerini Öğretici Metinleri Okuma:. Öğretici metinleri okuma ile sanat amacıyla yazılmış metinleri okumanın farklılıklarını örneklerle Tarih Bilimi: Tarih Bilimine Giriş:. Tarihî olayların incelenmesinde yararlanılan zaman kavramları nı doğru ve yerinde kullanır. Tarih Yazıcılığı:. Bir tarihçinin hayatından yola çıkarak, tarihçi olmanın gerektirdiği eğitim, ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini kavrar. Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları:. Tarih biliminin diğer bilimlerden nasıl yararlandığını Toplam Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar: Tarihi Çağlara Giriş:. arih öncesi çağlar ve tarih çağları ile bu dönemlerde meydana gelen gelişmeleri değerlendirir. İlk Çağ Uygarlıkları:. İlk Çağ uygarlıklarının oluşumuna ve yayılışına etki eden faktörleri İlk Türk Devletleri: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı:. Türk adının anlamını ve kökenini kavrar. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri:. Asya Hun Devleti nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını değerlendirir. 5. Uygur Devleti nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını İslam Tarihi ve Uygarlığı (. Yüzyıla Kadar): İslamiyetin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri:. İslamiyetin doğuşu sırasında dünyanın ve Arap Yarımadasının genel durumunu 6. Abbasi Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri Türk ve İslam Bilginleri:. Türk ve İslam bilginlerinin bilim dünyasına katkılarını değerlendirir. Türk-İslam Devletleri (0. Yüzyıllar): Türklerin İslamiyeti Kabulü:. Türklerin İslamiyeti kabulü sürecini ve bu süreçte meydana gelen sosyal ve kültürel değişimi İlk Türk-İslam Devletleri:. Malazgirt Savaşı nı sebep ve sonuçlarıyla birlikte Türkiye Tarihi (.Yüzyıl): Malazgirt Savaşı'ndan Sonra Anadolu'da Kurulan İlk Türk Devletleri:. Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini değerlendirir. Türkiye Selçuklu Devleti:. Haçlı Seferlerinin sebep ve sonuçlarını Türk ve dünya tarihi açısından değerlendirir. Doğal Sistemler: Doğa ve İnsan:. Doğa ve insan etkileşimini anlamlandırır. Harita Bilgisi:. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır. Toplam 5. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekillerini ayırt eder.

3 Matematik (9. Sınıf) Dünya'nın Şekli ve Hareketleri:. Dünyanın şekli ve hareketlerinin etkilerini yorumlar. İklim Bilgisi:. Atmosferin özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.. Farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. İç ve Dış Kuvvetler:. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte Beşerî Sistemler: Beşerî Yapı:. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörleri geçmişten günümüze fonksiyonel değişiklikler açısından analiz eder.. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenleri sorgular. Mekânsal Bir Sentez: Türkiye: Yaşadığım Yerden Ülkeme:. Yaşadığı yerleşim biriminin coğrafi özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler: Bölgeler Ve Ülkeler:. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından analiz eder.. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini Çevre ve Toplum: İnsan ve Çevre:. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçlerini karşılıklı ilişkileri çerçevesinde analiz eder.. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçlarını analiz eder. Toplam 5 Kümeler: Kümelerde Temel Kavramlar:. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır.. Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarını örneklerle. İki kümenin eşitliğini Kümelerde İşlemler:. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler arasındaki ilişkileri ifade eder.. Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer. Denklem ve Eşitsizlikler: Gerçek Sayılar:. İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümesini Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler:. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini. Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikleri gösterir ve mutlak değerli ifade içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 5. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. Üstlü İfade ve Denklemler:. Üstlü ifadeleri içeren denklemleri çözer.. Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının rasyonel sayı kuvveti ile ilişkilendirerek Denklem ve Eşitsizliklerle ilgili Uygulamalar:. Oran ve orantı kavramlarını gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır.. Denklem ve eşitsizlikleri gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır. Fonksiyonlar: Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi:. Fonksiyonların grafik gösterimini yapar.. Bire bir ve örten fonksiyonları

4 Fizik (9. Sınıf) Üçgenler: Üçgenlerin Eşliği:. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 60 olduğunu gösterir.. Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu belirler. Üçgenlerin Benzerliği:. Bir üçgenin bir kenarına paralel olarak çizilen bir doğru diğer iki kenarı kestiğinde bu doğrunun üçgenin kenarlarını orantılı doğru parçalarına ayırdığını (temel orantı teoremi) ve bunun karşıtının da doğru olduğunu gösterir. Üçgenin Yardımcı Elemanları:. Bir açının açıortayını çizer ve özelliklerini. Üçgenin kenarortaylarının bir noktada kesiştiğini gösterir ve kenarortayla ilgili özellikleri 5. Üçgenin yüksekliklerinin bir noktada kesiştiğini gösterir ve üçgenin çeşidine göre bu noktanın konumunu belirler. Dik Üçgen ve Trigonometri:. Dik üçgende Pisagor teoremini ispatlar ve uygulamalar yapar.. Üçgende kosinüs teoremini ispatlar ve uygulamalar yapar. Üçgenin Alanı:. Üçgenin alanını veren bağıntıları oluşturur ve uygulamalar yapar.. Üçgende sinüs teoremini ispatlar ve uygulamalar yapar. Vektörler: Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler:. İki vektörün toplamını ve vektörün bir gerçek sayıyla çarpımını cebirsel ve geometrik olarak gösterir. Veri: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri:. Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini verileri yorumlamada kullanır. Verilerin Grafikle Gösterilmesi:. Serpme grafiğini açıklar, iki nicelik arasındaki ilişkiyi serpme grafiği ile gösterir ve yorumlar. Olasılık: Basit Olayların Olasılıkları:. Tümleyen, ayrık ve ayrık olmayan olaylar ile ilgili olasılıkları hesaplar. Fizik Bilimine Giriş: Fizik Bilimine Giriş:. Ölçüm yapmanın ve birim sisteminin kullanılma gerekliliğini Madde ve Özellikleri: Madde ve Özkütle:. Maddelerin ortak özelliklerinden kütle ve hacmi ölçer, kütle-hacim grafiğini çizerek yorumlar. Katılar:. Dayanıklılık kavramını açıklar, farklı büyüklükteki canlıların dayanıklılığını karşılaştırır ve düzgün geometrik cisimlerin dayanıklılığı ile ilgili hesaplamalar yapar. Kuvvet ve Hareket: Bir Boyutta Hareket:. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını açıklayarak birbirleri ile ilişkilendirir. Toplam 0 6. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirerek Kuvvet:. Kuvvet kavramını örneklerle Newton un Hareket Yasaları:. Kuvvet, ivme ve kütle arasındaki ilişkiyi keşfeder. Enerji: İş, Enerji ve Güç:. İş, enerji ve güç kavramlarını açıklar ve birbirleriyle ilişkilendirir. Mekanik Enerji:. Mekanik enerji kavramını, kinetik ve potansiyel enerji kavramları ile ilişkilendirerek

5 Kimya (9. Sınıf) Biyoloji (9. Sınıf) Isı ve Sıcaklık: Isı, Sıcaklık ve İç Enerji:. Kullanım amaçlarını göre termometre çeşitlerini ve sıcaklık birimlerini karşılaştıarak sunar. Kimya Bilimi: Kimya Ne İşe Yarar?:. Kimyanın ve kimyacıların başlıca uğraş alanlarını Atom ve Periyodik Sistem: Atom Kavramının Gelişimi:. Atom altı taneciklerin temel özelliklerini karşılaştırır. Periyodik Sistem:. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler: Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması:. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri bağlanan türler ve etkileşimin gücü temelinde sınıflandırır. Güçlü Etkileşimler:. İyonik bağın oluşumunu atomlar arası elektron alış verişi ile ilişkilendirir. Zayıf Etkileşimler:. Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimlere örnekler verir. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler:. Fiziksel ve kimyasal değişimi kopan ve oluşan bağlar temelinde ayırt eder. Maddenin Hâlleri: Gazlar:. Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle Sıvılar:. Farklı sıvıların viskozitelerini sıcaklık ile ilişkilendirir.. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını Yaşam Bilimi Biyoloji: Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji:. Biyolojinin güncel çalışma alanlarını tanır ve kariyer alanlarıyla ilişkilendirir. Canlıların Ortak Özellikleri:. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkları belirler. Toplam 0 Toplam 0. Canlıların ortak özelliklerini keşfeder. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler:. Canlıların yapısını oluşturan başlıca kimyasal maddeleri tanır ve sınıflandırır. Canlılar Dünyası: Canlılığın Temel Birimi Hücre:. Hücresel yapıları ve görevlerini 5. Çok hücreli canlılarda hücresel organizasyonu analiz eder. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması:. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan başlıca kategorileri kavrar ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi irdeler. Canlı Âlemleri ve Özellikleri:. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve genel özelliklerini kavrar. Güncel Çevre Sorunları: Güncel Çevre Sorunları ve İnsan:. Güncel çevre sorunlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini örneklerle ortaya koyar. Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması:. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sosyal, ekonomik ve biyolojik önemini analiz eder. Toplam 0

6 0. Sınıf Değerlendirme Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Edebiyat (0. Sınıf) Tarih (0. Sınıf) Sunum-Tartışma-Panel: Sunum:. İletişim ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi. Sunumun özelliklerini belirler.. Sunumda teknik imkânlar ile görsel malzemeden nasıl yararlanılacağını kavrar. Tartışma:. Tartışmanın özelliklerini belirler.. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını dikkate alarak gruplandırır. Panel:. Panelin özelliklerini belirler. Anlatım ve Özellikleri: Anlatıma Hazırlık:. Yazma ve konuşmada hazırlığın önemini örneklerle. Bilgi edinme kaynaklarını belirler.. Ana düşünce etrafında çeşitli düşünce, bilgi ve bulguları birleştirerek metin oluşturur. Anlatımda Tema ve Konu:. Anlatımda tema ve konu arasındaki ilişkiyi Anlatımda Sınırlandırma:. İletişimi sınırlayan ögeleri belirler.. Temanın nasıl sınırlandırılabileceğini Tarih İçinde Türk Edebiyatı: Edebiyat Tarihi:. Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler:. Uygarlık tarihiyle edebiyat tarihi arasındaki ilişkileri Toplam. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının sebeplerini 5. Türk edebiyatındaki dönemlerin ayırıcı özelliklerini belirler. Destan Dönemi Türk Edebiyatı: Destan Dönemi:. Destan dönemini belirleyen zihniyet ve beğeninin özelliklerini 5. Sözlü edebiyat ürünlerinin toplumun ortak değerleriyle ilişkisini belirler. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler/ Şiir (Sagu, Koşuk):. İncelediği Destan Dönemi şiirini yapısı bakımından çözümler.. İncelediği Destan Dönemi şiirini yapısı bakımından çözümler.. İncelediği sagu ve koşuğun dil ve anlatım özelliklerini 5. İncelediği destan dönemi şiirinin ahenk ögelerini belirler. 7. Eski Türklerde şairlerin görev ve işlevini Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan):. Destanın yapısını çözümler.. Destanın temasını bulur.. Destanın dil ve anlatım özelliklerini 5. Türk destanlarını gruplandırır. 7. Destanın, dönemin tarihî, siyasi ve kültürel yapısıyla ilişkisini sorgular. Beylikten Devlete (00 5): Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (00 5):. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu nun siyasi durumunu kavrar. Toplam 6. Osmanlı Devleti nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.. Osmanlı Devleti nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi. Osmanlı Devleti nin Anadolu daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir.

7 Coğrafya (0. Sınıf) Matematik (0. Sınıf) Fizik (0. Sınıf) Kimya (0. Sınıf) Biyoloji (0. Sınıf) 5. Ankara Savaşı nın Türk dünyasına etkilerini kavrar. 6. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (00 5):. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetiminin temel özelliklerini kavrar. Doğal Sistemler:. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. Toplam. Su kaynaklarını farklı özelliklerine göre sınıflandırır. 9 Sayma: Sıralama ve Seçme:. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0 Toplam 9. Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) örneklerle. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilip sıralanabileceğini hesaplar.. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5. Pascal özdeşliğini gösterir ve Pascal üçgenini oluşturur. 6. Binom teoremini açıklar ve açılımdaki katsayıları Pascal üçgeni ile ilişkilendirir. Olasılık: Koşullu Olasılık:. Koşullu olasılığı örneklerle. Bağımlı ve bağımsız olayları örneklerle açıklar; gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.. Bileşik olayların olasılıklarını hesaplar. Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları: Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri:. Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını kullanarak f + g, f - g, f. g ve f / g fonksiyonlarını elde eder. Basınç ve Kaldırma Kuvveti:. Katılarda ve durgun sıvılarda basınç kavramını açıklar, basıncı etkileyen değişkenleri analiz eder. Toplam 0. Akışkanlarda akış hızı ile akışkan basıncı arasındaki ilişkiyi keşfeder.. Basıncın hal değişimine etkisini analiz eder.. Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetlerini 5 Asitler, Bazlar ve Tuzlar: Asitleri ve Bazları Tanıyalım:. Asitleri ve bazları gündelik deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. Toplam. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde Asitlerin/Bazların Tepkimeleri:. Asitler ve bazlar arası tepkimeleri keşfeder.. Asitlerin ve bazların gündelik hayat açısından önemli tepkimelerini Üreme: Mitoz ve Eşeysiz Üreme:. Bir hücreli ve çok hücreli canlılarda mitozu kavrar ve önemini tartışır. Toplam. Eşeysiz üremeyi kavrar ve hayattan örneklerle ilişkilendirir. 5. Eşeysiz üremenin ve mitozun tarımsal üretimdeki önemini fark eder. Toplam

8 0. Sınıf Değerlendirme Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Edebiyat (0. Sınıf) Sunum-Tartışma-Panel: Sunum:. İletişim ile teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi. Sunumun özelliklerini belirler.. Sunumda teknik imkânlar ile görsel malzemeden nasıl yararlanılacağını kavrar. Tartışma:. Tartışmanın özelliklerini belirler.. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını dikkate alarak gruplandırır. Panel:. Panelin özelliklerini belirler. Anlatım ve Özellikleri: Anlatıma Hazırlık:. Yazma ve konuşmada hazırlığın önemini örneklerle. Bilgi edinme kaynaklarını belirler.. Ana düşünce etrafında çeşitli düşünce, bilgi ve bulguları birleştirerek metin oluşturur. Anlatımda Tema ve Konu:. Anlatımda tema ve konu arasındaki ilişkiyi Anlatımda Sınırlandırma:. İletişimi sınırlayan ögeleri belirler.. Temanın nasıl sınırlandırılabileceğini Anlatımın ve Anlatıcının Amacı:. Okuduğu yazılarda anlatımın amacını belirler. Anlatımda Anlatıcının Tavrı:. Anlatıcının dolaylı ve doğrudan ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler.. Anlatıcının soyut ve somut olarak ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler. Anlatımın Temel Özellikleri:. Anlatımda bulunması gereken temel özellikleri örneklerle Tarih İçinde Türk Edebiyatı: Edebiyat Tarihi:. Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler: 5. Türk edebiyatındaki dönemlerin ayırıcı özelliklerini belirler. Destan Dönemi Türk Edebiyatı: Destan Dönemi:. Destan dönemini belirleyen zihniyet ve beğeninin özelliklerini Toplam. Mitolojik ögelerin o dönemin sanatı ve dilini zenginleştirdiğine örnek verir. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler/ Şiir (Sagu, Koşuk):. İncelediği Destan Dönemi şiirini yapısı bakımından çözümler.. İncelediği sagu ve koşuğun dil ve anlatım özelliklerini 7. Eski Türklerde şairlerin görev ve işlevini Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan):. Destanın yapısını çözümler.. Destanın dil ve anlatım özelliklerini 0. İncelenen destanlardan hareketle destanların özellikleriyle ilgili genellemeler yapar. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri):. Destan Dönemine özgü özelliklerin yazılı eserlere nasıl yansıdığını açıklar. Yazılı belgelerin bulundukları yerleri ve yazıların özelliklerini belirler. 5. Köktürk Yazıtları nın yazılı Türk edebiyatındaki önemini 6. Köktürk Yazıtları nın dil ve anlatım özelliklerini 7. Uygurlar dönemine ait yazılı metinlerin özelliklerini 8. Yazılı metinlerden hareketle dönemle ilgili çıkarımlarda bulunur.

9 Tarih (0. Sınıf) Coğrafya (0. Sınıf) Matematik (0. Sınıf) Beylikten Devlete (00 5): Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (00 5):. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu nun siyasi durumunu kavrar. Toplam 6. Osmanlı Devleti nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.. Osmanlı Devleti nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi. Osmanlı Devleti nin Anadolu daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir. 5. Ankara Savaşı nın Türk dünyasına etkilerini kavrar. 6. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (00 5):. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetiminin temel özelliklerini kavrar.. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar.. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (5 600): İstanbul'un Fethi:. İstanbul un fethinin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar.. II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim:. Osmanlı Devleti nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir.. Osmanlı Devleti nin askerî teşkilatının gelişimini kavrar.. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar. Doğal Sistemler:. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. Toplam. Su kaynaklarını farklı özelliklerine göre sınıflandırır. Toprak Oluşumu:. Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre Bitki Türlerinin Sınıflandırılması:. Bitki tür ve topluluklarını genel özelliklerine göre sınıflandırır. Bitki Topluluklarının Dağılışını Etkileyen Faktörler:. Farklı bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. Sayma: Sıralama ve Seçme:. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 5 Toplam 9. Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) örneklerle. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilip sıralanabileceğini hesaplar.. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5. Pascal özdeşliğini gösterir ve Pascal üçgenini oluşturur. 6. Binom teoremini açıklar ve açılımdaki katsayıları Pascal üçgeni ile ilişkilendirir. Olasılık: Koşullu Olasılık:. Koşullu olasılığı örneklerle. Bağımlı ve bağımsız olayları örneklerle açıklar; gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.. Bileşik olayların olasılıklarını hesaplar. Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları: Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri:. Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını kullanarak f + g, f - g, f. g ve f / g fonksiyonlarını elde eder.

10 Fizik (0. Sınıf) Kimya (0. Sınıf) Biyoloji (0. Sınıf) İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi:. Fonksiyonlarda bileşke işlemini. Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersinin olması için gerekli ve yeterli şartları belirleyerek, verilen bir fonksiyonun tersini bulur. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar:. İki miktar (nicelik) arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramıyla açıklar; problem çözümünde fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanır. Basınç ve Kaldırma Kuvveti:. Katılarda ve durgun sıvılarda basınç kavramını açıklar, basıncı etkileyen değişkenleri analiz eder. Toplam 0. Akışkanlarda akış hızı ile akışkan basıncı arasındaki ilişkiyi keşfeder.. Basıncın hal değişimine etkisini analiz eder.. Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetlerini Elektrik ve Manyetizma: Elektrik Yükleri:. Elektrik yükünün özelliklerini. Elektrikle yüklenme olayını açıklar ve farklı tür maddelerin elektrikle yüklenmelerini karşılaştırır.. Elektriklenen iletken ve yalıtkanlarda yüklü parçacıkların hareketini ve yük dağılımlarını karşılaştırır.. Yüklü cisimler arasındaki etkileşimi Asitler, Bazlar ve Tuzlar: Asitleri ve Bazları Tanıyalım:. Asitleri ve bazları gündelik deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. Toplam. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde Asitlerin/Bazların Tepkimeleri:. Asitler ve bazlar arası tepkimeleri keşfeder.. Asitlerin ve bazların gündelik hayat açısından önemli tepkimelerini Hayatımızda Asitler ve Bazlar:. Asitlerin ve bazların endüstrideki kullanım alanlarına örnekler verir.. Asitlerin ve bazların sağlık, endüstri ve çevre açısından fayda ve zararlarını değerlendirir.. Asit ve bazlarla çalışırken sağlık ve güvenlik açısından önemli tedbir ve yöntemleri uygular. Tuzlar:. Yaygın kullanılan tuzların özellikleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirir. Üreme: Mitoz ve Eşeysiz Üreme:. Bir hücreli ve çok hücreli canlılarda mitozu kavrar ve önemini tartışır. Toplam. Eşeysiz üremeyi kavrar ve hayattan örneklerle ilişkilendirir.. Eşeysiz üremenin ve mitozun tarımsal üretimdeki önemini fark eder. Mayoz ve Eşeyli Üreme:. Canlılarda mayozu kavrar.. Eşeyli üremeyi kavrar ve hayattan örneklerle ilişkilendirir.. Canlıların çeşitliliği açısından eşeyli üremenin ve mayozun önemini tartışır.. İnsanda üreme sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar, sağlığının korunması için çıkarımlarda bulunur. Toplam

11 0. Sınıf Değerlendirme Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Edebiyat (0. Sınıf) Sunum-Tartışma-Panel: Sunum:. Sunumun özelliklerini belirler. Tartışma:. Tartışmanın özelliklerini belirler. Panel:. Panelin özelliklerini belirler. Anlatım ve Özellikleri: Anlatıma Hazırlık:. Yazma ve konuşmada hazırlığın önemini örneklerle. Ana düşünce etrafında çeşitli düşünce, bilgi ve bulguları birleştirerek metin oluşturur. Anlatımda Tema ve Konu:. Aynı temada farklı türlerde metinler yazılabileceğini örneklerle Anlatımda Sınırlandırma:. İletişimi sınırlayan ögeleri belirler. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı:. Okuduğu yazılarda anlatımın amacını belirler. Anlatımda Anlatıcının Tavrı:. Anlatıcının soyut ve somut olarak ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler. Anlatımın Temel Özellikleri:. Anlatımda bulunması gereken temel özellikleri örneklerle Anlatımın Oluşumu:. Anlatımda bağlaşıklığın önemini belirler.. Bağlam ile anlatım arasındaki ilişkiyi Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması:. Anlatım türlerini gruplandırır. Anlatım Türleri: Öyküleyici Anlatım:. Öyküleyici metinlerin ortak özelliklerini belirler.. Öyküleyici anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler. 5. Öyküleyici anlatımla oluşmuş metinlerde bir durumdan başka bir duruma geçişin nasıl sağlandığını belirler. İsim:. Metindeki isimleri bulur.. Metinden hareketle isimleri türlerine göre gruplandırır. 5. İsimlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini Betimleyici (Tasvir Etdici) Anlatım:. Betimleyici metinlerin ortak özelliklerini belirler.. Betimlemelerin kullanıldığı metin türlerini belirler. Sıfat:. Metindeki sıfatları bulur.. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır.. Farklı sıfat türlerini kullanarak metin oluşturur. Tarih İçinde Türk Edebiyatı: Edebiyat Tarihi:. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler:. Uygarlık tarihiyle edebiyat tarihi arasındaki ilişkileri Destan Dönemi Türk Edebiyatı: Destan Dönemi: 5. Sözlü edebiyat ürünlerinin toplumun ortak değerleriyle ilişkisini belirler. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler/ Şiir (Sagu, Koşuk):. İncelediği Destan Dönemi şiirinin temasını bulur. Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan):. Destanın yapısını çözümler. Toplam

12 Tarih (0. Sınıf) 8. Destanları karşılaştırır. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri):. Yazılı belgelerin bulundukları yerleri ve yazıların özelliklerini belirler.. Köktürk Yazıtları nın yazıldığı dönemle ilişkisini sorgular. 7. Uygurlar dönemine ait yazılı metinlerin özelliklerini İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı: XI.-XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü:. İslamiyet in kabulüyle Türklerin sosyal, siyasi ve kültürel hayatındaki değişimi İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.):. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerindeki kültürel farklılaşmayı örneklerle 6. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat metinlerinin bağlı olduğu geleneği 8. Kutadgu Bilig in yapı özelliklerini çözümler. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler:. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerinin yapı özelliklerini çözümler. 7. Oğuz Türkçesinin Anadolu da yazılmış ilk şiirlerinde ahengi sağlayan ögeleri belirler. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler:. Bu döneme ait olay çevresinde oluşan edebî metinlerin yapısını çözümler. Beylikten Devlete (00 5): Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (00 5):. Osmanlı Devleti nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.. Osmanlı Devleti nin Anadolu daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir. 6. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (00 5):. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetiminin temel özelliklerini kavrar. Toplam 6. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (5 600): İstanbul'un Fethi:. İstanbul un fethinin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar.. II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim:. Osmanlı Devleti nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir.. Osmanlı Devleti nin askerî teşkilatının gelişimini kavrar.. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar. Avrupa'daki Gelişmeler:. Coğrafî keşiflerin Avrupa nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini. Rönesans ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar. I. Selim (Yavuz) Dönemi (5-50):. I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı:. XV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti nin toplum yapısını analiz eder. Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar:. I. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî faaliyetlerinin Osmanlı Devleti nin dünya gücü olmasına etkisini değerlendirir. Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler:. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar.. Osmanlı Devleti nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır.. XV-XVI. yüzyıl Osmanlı kültür, sanat ve mimari anlayışı ve bu alanlardaki gelişmeleri değerlendirir. Reform Hareketleri:. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar.

13 Coğrafya (0. Sınıf) Matematik (0. Sınıf) Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl): XVII. Yüzyılda Asya Ve Avrupa:. XVII. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu. Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-İran savaşlarının Osmanlı Devleti ne etkilerini değerlendirir. Doğal Sistemler:. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. Toplam. Su kaynaklarını farklı özelliklerine göre sınıflandırır. Toprak Oluşumu:. Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre Bitki Türlerinin Sınıflandırılması:. Bitki tür ve topluluklarını genel özelliklerine göre sınıflandırır. Bitki Topluluklarının Dağılışını Etkileyen Faktörler:. Farklı bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. Beşerî Sistemler: Nüfusun Özellikleri ve Önemi:. Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya Nüfusunun Dağılışı:. Dünya nüfusunun dağılışını ve dağılışı etkileyen faktörleri sorgular. Nüfus Piramitleri ve Özellikleri:. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. Göçlerin Nedenleri:. Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur. Göçün Mekansal Etkileri:. Örnek incelemeler yoluyla göçün mekânsal etkilerini analiz eder. Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması:. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. Nüfusun Ekonomik Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı:. Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirir. Mekânsal Bir Sentez: Türkiye: Türkiye'nin Konumu:. Türkiye nin konumunu, özellikleri ve etkileri açısından değerlendirir. Toplam 9 Sayma: Sıralama ve Seçme:. Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) örneklerle. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilip sıralanabileceğini hesaplar.. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5. Pascal özdeşliğini gösterir ve Pascal üçgenini oluşturur. 6. Binom teoremini açıklar ve açılımdaki katsayıları Pascal üçgeni ile ilişkilendirir. Olasılık: Koşullu Olasılık:. Koşullu olasılığı örneklerle. Bağımlı ve bağımsız olayları örneklerle açıklar; gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.. Bileşik olayların olasılıklarını hesaplar. Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları: Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri:. Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını kullanarak f + g, f - g, f. g ve f / g fonksiyonlarını elde eder. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi:. Fonksiyonlarda bileşke işlemini. Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersinin olması için gerekli ve yeterli şartları belirleyerek, verilen bir fonksiyonun tersini bulur. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar:

14 Fizik (0. Sınıf) Kimya (0. Sınıf). İki miktar (nicelik) arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramıyla açıklar; problem çözümünde fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanır. Analitik Geometri: Doğrunun Analitik İncelenmesi:. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı oluşturur ve uygulamalar yapar.. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.. Analitik düzlemde doğru denklemini oluşturur ve denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceler.. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını açıklar ve uygulamalar yapar. Dörtgenler ve Çokgenler: Dörtgenler ve Özellikleri:. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini Özel Dörtgenler:. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen özelliklerini. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoidin alan bağıntılarını oluşturur.. Dörtgenlerin alan bağıntılarını modelleme ve problem çözmede kullanır. Basınç ve Kaldırma Kuvveti:. Katılarda ve durgun sıvılarda basınç kavramını açıklar, basıncı etkileyen değişkenleri analiz eder. Toplam 0. Basıncın hal değişimine etkisini analiz eder.. Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetlerini Elektrik ve Manyetizma: Elektrik Yükleri:. Elektrik yükünün özelliklerini. Elektrikle yüklenme olayını açıklar ve farklı tür maddelerin elektrikle yüklenmelerini karşılaştırır.. Elektriklenen iletken ve yalıtkanlarda yüklü parçacıkların hareketini ve yük dağılımlarını karşılaştırır.. Yüklü cisimler arasındaki etkileşimi Akım, Potansiyel Fark, Direnç:. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını Elektrik Devreleri:. Akım, direnç ve potansiyel farkı kavramları aralarındaki ilişkiyi analiz eder.. Günlük hayatta üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini. Kirchoff un akımlar ve gerilimler kanunlarını. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. Mıknatıslar:. Mıknatısların manyetik özelliklerinin nedenlerini açıklar ve maddeleri manyetik özelliklerine göre sınıflandırır. Akım ve Manyetik Alan İlişkisi:. Üzerinden akım geçen düz bir iletkenin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. Asitler, Bazlar ve Tuzlar: Asitleri ve Bazları Tanıyalım:. Asitleri ve bazları gündelik deneyimlerle ve bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. Toplam. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde Asitlerin/Bazların Tepkimeleri:. Asitler ve bazlar arası tepkimeleri keşfeder.. Asitlerin ve bazların gündelik hayat açısından önemli tepkimelerini Hayatımızda Asitler ve Bazlar:. Asitlerin ve bazların endüstrideki kullanım alanlarına örnekler verir.. Asitlerin ve bazların sağlık, endüstri ve çevre açısından fayda ve zararlarını değerlendirir.. Asit ve bazlarla çalışırken sağlık ve güvenlik açısından önemli tedbir ve

15 Biyoloji (0. Sınıf) yöntemleri uygular. Tuzlar:. Yaygın kullanılan tuzların özellikleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirir. Karışımlar: Homojen Karışımlar:. Gündelik hayatta karşılaştığı karışımları farklı niteliklerine göre sınıflandırır.. Çözünmeyi moleküler düzeyde. Çözünmüş madde oranını veren ifadeleri yorumlar. Heterojen Karışımlar:. Çözeltilerin gündelik hayatla ilgili özelliklerini yorumlar. Karışımların Ayrılması:. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini keşfeder. Üreme: Mitoz ve Eşeysiz Üreme:. Bir hücreli ve çok hücreli canlılarda mitozu kavrar ve önemini tartışır. Toplam. Eşeysiz üremeyi kavrar ve hayattan örneklerle ilişkilendirir.. Eşeysiz üremenin ve mitozun tarımsal üretimdeki önemini fark eder. Mayoz ve Eşeyli Üreme:. Canlılarda mayozu kavrar.. Eşeyli üremeyi kavrar ve hayattan örneklerle ilişkilendirir.. Canlıların çeşitliliği açısından eşeyli üremenin ve mayozun önemini tartışır.. İnsanda üreme sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar, sağlığının korunması için çıkarımlarda bulunur. Büyüme ve Gelişme:. İnsanda embriyonik gelişim sürecini inceler. Kalıtımın Genel İlkeleri: Kalıtımın Genel İlkeleri:. Kalıtımla ilgili kavram, model ve teorilerin tarihsel gelişimini analiz eder. Toplam

16 0. Sınıf Değerlendirme Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Edebiyat (0. Sınıf) Tartışma:. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını dikkate alarak gruplandırır. Anlatım ve Özellikleri: Anlatımda Tema ve Konu:. Aynı temada farklı türlerde metinler yazılabileceğini örneklerle Anlatımın ve Anlatıcının Amacı:. Okuduğu yazılarda anlatımın amacını belirler. Anlatımda Anlatıcının Tavrı:. Anlatıcının soyut ve somut olarak ifade ettiği her düzeydeki sözlü veya yazılı anlatımın özelliklerini belirler. Anlatımın Temel Özellikleri:. Anlatımda bulunması gereken temel özellikleri örneklerle Anlatımın Oluşumu:. Dil ögelerinin dile getirdikleri husus ve durumlar arasında anlam bağlantıları ve ilişkileri kurar. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması:. Metin türlerinin oluşmasında anlatım türlerinin üstlendiği rolü belirler. Anlatım Türleri: Öyküleyici Anlatım:. Öyküleyici anlatımda bulunan ögeleri belirler.. Öyküleyici anlatımın hangi metin türlerinde kullanıldığını belirler. İsim:. Metnin oluşumunda isimlerin işlevlerini örneklerle. Farklı isim türlerini kullanarak metin oluşturur. Betimleyici (Tasvir Etdici) Anlatım:. Betimleyici metinlerin ortak özelliklerini belirler.. Betimlemelerin kullanıldığı metin türlerini belirler. Sıfat:. Metnin oluşumunda sıfatların işlevlerini örneklerle 5. Sıfatların kelime gruplarının oluşumundaki işlevini Çoşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım:. Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerde kimin duygularından söz edildiğini belirler. Zamir:. Metindeki zamirleri bulur.. Metinden hareketle zamirleri türlerine göre gruplandırır. 5. Zamirlerin kelime gruplarının oluşumundaki işlevini Destansı (Epik) Anlatım:. Destansı anlatımla oluşmuş metinlerin ortak özelliklerini belirler.. Destansı anlatım ile destanlar arasındaki ilişkiyi sorgular. 5. Destansı anlatımla metin oluşturur. Emredici Anlatım:. Emredici anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özelliklerini. Emredici metinlerde dilin kullanım özelliklerini belirler. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler:. Uygarlık tarihiyle edebiyat tarihi arasındaki ilişkileri Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler/ Şiir (Sagu, Koşuk):. İncelediği Destan Dönemi şiirinin temasını bulur. Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan):. Destanın yapısını çözümler. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri):. Yazılı belgelerin bulundukları yerleri ve yazıların özelliklerini belirler. Toplam 5. Köktürk Yazıtları nın yazılı Türk edebiyatındaki önemini İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı: XI.-XII. Yüzyıllarda

17 Tarih (0. Sınıf) İslamiyet ve Türk Kültürü:. XI ve XII. yy.da dildeki değişimin nedenlerini İslamî Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI.-XII. yy.):. İslami Dönem ilk dil ve edebiyat ürünlerinde kullanılan lehçeyi belirler. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler: 9. Oğuz Türkçesiyle yeni bir şiir anlayışının oluşmaya başladığını örneklerle Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler:. Bu döneme ait incelediği metinlerin dil ve anlatım özelliklerini Öğretici Metinler:. Bu döneme ait incelediği ilk öğretici metinlerin yapı özelliklerini çözümler. 7. Öğretici metinleri birbirinden ayıran özellikleri belirler. 8.. yy. nesrinin özelliklerini belirler. Divan Şiiri:. Divan şiirinin yapı özelliklerini çözümler. 5. Divan şiirinin dil ve anlatım özelliklerini 7. Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına göre şiirleri gruplandırır.. Şiir metninin hangi gelenekte yazıldığını belirler. Beylikten Devlete (00 5): Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (00 5):. Osmanlı Devleti nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi Toplam 6 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (00 5):. XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı askerî teşkilat yapısının temel özelliklerini kavrar. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (5 600): İstanbul'un Fethi:. İstanbul un fethinin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin sonuçlarını kavrar. Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim:. Osmanlı Devleti nin yönetim yapısındaki değişimi değerlendirir.. Osmanlı Devleti nin askerî teşkilatının gelişimini kavrar.. Osmanlı eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini kavrar. Avrupa'daki Gelişmeler:. Coğrafî keşiflerin Avrupa nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini. Rönesans ın ortaya çıkış nedenlerini ve etkilerini kavrar. I. Selim (Yavuz) Dönemi (5-50):. I. Selim (Yavuz) döneminde Osmanlı Devleti, Safevi ve Memluk devletleri arasındaki askerî ve siyasi ilişkileri Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı:. Osmanlı Devleti nde millet sisteminin toplumsal yaşama etkisini Osmanlı'da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler:. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri ve işleyişini kavrar.. Osmanlı Devleti nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, çağdaşı Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmeleriyle karşılaştırır. Reform Hareketleri:. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl): XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa:. XVII. yüzyıl başlarında Asya ve Avrupa devletlerinin siyasi durumunu. Merkezî otoritenin zayıflaması ile ayaklanmaların ortaya çıkması arasındaki ilişkiyi. Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti ne etkilerini XVII. Yüzyıl Islahatları:. II. Osman ın ıslahat arayışlarını. IV. Murat ın siyasi ve askerî faaliyetlerini. Tımar sistemindeki değişimin sebep ve sonuçlarını değerlendirir.. XVII. yüzyılda Avrupa da meydana gelen bilimsel gelişmeleri ve siyasi olayları kavrar.

18 Coğrafya (0. Sınıf) Matematik (0. Sınıf) IV. Mehmet Dönemi (68-688):. IV. Mehmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri Doğal Sistemler:. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. Toplam. Su kaynaklarını farklı özelliklerine göre sınıflandırır. Toprak Oluşumu:. Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre Bitki Türlerinin Sınıflandırılması:. Bitki tür ve topluluklarını genel özelliklerine göre sınıflandırır. Bitki Topluluklarının Dağılışını Etkileyen Faktörler:. Farklı bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. Beşerî Sistemler: Nüfusun Özellikleri ve Önemi:. Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya Nüfusunun Dağılışı:. Dünya nüfusunun dağılışını ve dağılışı etkileyen faktörleri sorgular. Nüfus Piramitleri ve Özellikleri:. Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. Göçlerin Nedenleri:. Tarihî metinler, belgeler ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur. Göçün Mekansal Etkileri:. Örnek incelemeler yoluyla göçün mekânsal etkilerini analiz eder. Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması:. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder. Nüfusun Ekonomik Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı:. Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirir. Mekânsal Bir Sentez: Türkiye: Türkiye'nin Konumu:. Türkiye nin konumunu, özellikleri ve etkileri açısından değerlendirir. Türkiye'nin Yeryüzü Şekillerinin Genel Özellikleri:. Türkiye deki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder. Toplam 9 Sayma: Sıralama ve Seçme:. Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) örneklerle. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 5. Pascal özdeşliğini gösterir ve Pascal üçgenini oluşturur. 6. Binom teoremini açıklar ve açılımdaki katsayıları Pascal üçgeni ile ilişkilendirir. Olasılık: Koşullu Olasılık:. Koşullu olasılığı örneklerle. Bağımlı ve bağımsız olayları örneklerle açıklar; gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.. Bileşik olayların olasılıklarını hesaplar. Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları: Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri:. Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını kullanarak f + g, f - g, f. g ve f / g fonksiyonlarını elde eder. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi:. Fonksiyonlarda bileşke işlemini. Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersinin olması için gerekli ve yeterli şartları belirleyerek, verilen bir fonksiyonun tersini bulur. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar:. İki miktar (nicelik) arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramıyla açıklar; problem çözümünde fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanır.

19 Fizik (0. Sınıf) Kimya (0. Sınıf) Analitik Geometri: Doğrunun Analitik İncelenmesi:. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı oluşturur ve uygulamalar yapar.. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.. Analitik düzlemde doğru denklemini oluşturur ve denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceler.. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını açıklar ve uygulamalar yapar. Dörtgenler ve Çokgenler: Dörtgenler ve Özellikleri:. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini Özel Dörtgenler:. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen özelliklerini. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoidin alan bağıntılarını oluşturur.. Dörtgenlerin alan bağıntılarını modelleme ve problem çözmede kullanır. Çokgenler:. Çokgenleri açıklar, iç ve dış açılarının ölçülerini hesaplar. İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler:. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.. i = V- sanal birim olmak üzere bir karmaşık sayının a + bi (a, ER) biçiminde ifade edildiğini. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri belirler. Basınç ve Kaldırma Kuvveti:. Katılarda ve durgun sıvılarda basınç kavramını açıklar, basıncı etkileyen değişkenleri analiz eder. Toplam 0. Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetlerini Elektrik ve Manyetizma: Elektrik Yükleri:. Elektrikle yüklenme olayını açıklar ve farklı tür maddelerin elektrikle yüklenmelerini karşılaştırır.. Yüklü cisimler arasındaki etkileşimi Akım, Potansiyel Fark, Direnç:. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını Elektrik Devreleri:. Akım, direnç ve potansiyel farkı kavramları aralarındaki ilişkiyi analiz eder.. Kirchoff un akımlar ve gerilimler kanunlarını. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. Mıknatıslar:. Mıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvvetini manyetik alan kavramını kullanarak açıklar ve bu kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. Akım ve Manyetik Alan İlişkisi:. Üzerinden akım geçen düz bir iletkenin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. Dalgalar: Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri:. Titreşim, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar ve ilişkilendirmeler yapar.. Dalgaları titreşim ve ilerleme doğrultusuna göre sınıflandırır.. Atma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı Su Dalgası:. Doğrusal ve dairesel su dalgaları için dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını Asitler, Bazlar ve Tuzlar: Asitleri ve Bazları Tanıyalım:. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde Toplam Asitlerin/Bazların Tepkimeleri:

20 Biyoloji (0. Sınıf). Asitler ve bazlar arası tepkimeleri keşfeder. Hayatımızda Asitler ve Bazlar:. Asitlerin ve bazların sağlık, endüstri ve çevre açısından fayda ve zararlarını değerlendirir. Tuzlar:. Yaygın kullanılan tuzların özellikleri ile kullanım alanlarını ilişkilendirir. Karışımlar: Homojen Karışımlar:. Gündelik hayatta karşılaştığı karışımları farklı niteliklerine göre sınıflandırır.. Çözünmüş madde oranını veren ifadeleri yorumlar. Heterojen Karışımlar:. Çözeltilerin gündelik hayatla ilgili özelliklerini yorumlar. Karışımların Ayrılması:. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini keşfeder. Endüstride ve Canlılarda Enerji: Fosil Yakıtlar:. Kömürün oluşumunu ve kömür türlerini. Ham petrolün oluşum sürecini. Yaygın petrol ürünleri ile petrol rafinasyonu arasında ilişki kurar. 5. Başlıca petrol bileşenlerini tanır. 6. Moleküler yapılarına göre hidrokarbon tiplerini ayırt eder. Üreme: Mitoz ve Eşeysiz Üreme:. Bir hücreli ve çok hücreli canlılarda mitozu kavrar ve önemini tartışır. Toplam. Eşeysiz üremeyi kavrar ve hayattan örneklerle ilişkilendirir.. Eşeysiz üremenin ve mitozun tarımsal üretimdeki önemini fark eder. Mayoz ve Eşeyli Üreme:. Canlılarda mayozu kavrar.. Eşeyli üremeyi kavrar ve hayattan örneklerle ilişkilendirir.. Canlıların çeşitliliği açısından eşeyli üremenin ve mayozun önemini tartışır.. İnsanda üreme sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar, sağlığının korunması için çıkarımlarda bulunur. Büyüme ve Gelişme:. İnsanda embriyonik gelişim sürecini inceler. Kalıtımın Genel İlkeleri: Kalıtımın Genel İlkeleri:. Kalıtımla ilgili kavram, model ve teorilerin tarihsel gelişimini analiz eder.. Kalıtımın genel esaslarını kavrar ve aleller arası etkileşimleri çözümler.. Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü irdeler. Toplam

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Sunum - Tartışma - Panel 04 Anlatıma Hazırlık / Anlatımda Tema ve Konu 05 Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Detaylı

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım

G D S MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) ANLATIM. 4. Betimleyici metinler yazar. 10. sınıf Dil ve Anlatım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım BETİMLEYİCİ (TASVİR ETDİCİ) 4. Betimleyici metinler yazar. SIFAT 3. Metinden hareketle sıfatları türlerine göre gruplandırır. SIFAT 4. Farklı sıfat türlerini

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım İletişim 1. İletişimin önemini ve değerini sezer. 9. sınıf 2 Dil ve Anlatım İletişim 2. İletişimde yer alan ögeleri belirler. 9. sınıf 3 Dil ve Anlatım İletişim 3. Gönderici alıcı

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 97 // 10. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma DİL VE ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM Adı 01 Sunum 02 Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel 03 Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Tema ve 05 Anlatımda Tema ve - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı 07 Anlatımın

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Tema ve 05 Anlatımda Tema ve - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı 07 Anlatımın ve Anlatıcının Tavrı

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER Ürün Detaylar 0 - KE00-.0YT YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI Bu müfredatlar Yaprak Test ve lerin yan s ra anlat m kitaplar n ve soru kitaplar n da kapsar. 5 Ürün Detaylar 0- // 9. S n f Program

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 9. S n f Program - Dil Ve Anlat m // 0 0 0 0 0 DİL ve ANLATIM 0 0 0 0 0 0 İletişim, Dil ve Kültür Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ses Bilgisi

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Sunum-Tartışma-Panel: Sunum:.Sunumun özelliklerini belirler. Tartışma:. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını

Detaylı

GDS 1 (KASIM 2015) 9. sınıf 21 Dil ve Anlatım Dil Kültür İlişkisi 1. Dil kültür ilişkisini belirler.

GDS 1 (KASIM 2015) 9. sınıf 21 Dil ve Anlatım Dil Kültür İlişkisi 1. Dil kültür ilişkisini belirler. 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım İletişim 1. İletişimin önemini ve değerini sezer. 9. sınıf 2 Dil ve Anlatım İletişim 2. İletişimde yer alan ögeleri belirler. 9. sınıf 3 Dil ve Anlatım İletişim 3. Gönderici alıcı

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 0. SINIF MATEMATİK DERSİ 0... Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0... Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini

Detaylı

MART UKS MATEMATİK KONULARI

MART UKS MATEMATİK KONULARI 2017-18 MART UKS MATEMATİK KONULARI 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF (MF-TM) 11. Sınıf (TS-ML) Mantık Kümeler Sıralama Kümeler Kümeler Kartezyen Çarpım Seçme Gerçek Sayılar Gerçek Sayılar Gerçek Sayılar Binom

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

COŞKU 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları

COŞKU 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları COŞKU 10.Sınıf Biyoloji Mitoz Bölünme Eşeysiz Üreme Ünite 1 Mayoz Bölünme Eşeyli Üreme İnsanda Üreme Embriyonik Gelişim Kalıtsal Kavramlar ve Gamet Bulma Ünite 2 Mendel Kuralları ve Çaprazlamalar Eksik

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil-Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi 06 Türkçenin Ses Özellikleri

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 10. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 9 Eylül- Eylül 0-07 TEKİRDAĞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 0. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Veri, Sayma ve Sayma. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. Sıralama

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

ZAMBAK 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları

ZAMBAK 10.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları ZAMBAK 10.Sınıf Biyoloji Mitoz Bölünme Eşeysiz Üreme Ünite 1 Mayoz Bölünme Eşeyli Üreme İnsanda Üreme Embriyonik Gelişim Kalıtsal Kavramlar ve Gamet Bulma Ünite 2 Mendel Kuralları ve Çaprazlamalar Eksik

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL İZMİR ÇİĞLİ Hedef Etüt Merkezi YGS DENEME SINAVI-4 (17_YGSPDS4) 132 6439 KATILIMLAR Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf Puan Sn Okul

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

ABDULKADİR KONUKOĞLU FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ

ABDULKADİR KONUKOĞLU FEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ HAZİRAN AYI 1. TÜRKÇE Sözcük Anlamı-Söz Yorumu FEN İ Trigonometri-yönlü açılar 10. sınıf matematik Sıralama Ve Ölçme -Basit Olayların Olasılıkları Fizik Bilimine Giriş- Madde 9.fizik Ve Özellikleri 9.biyoloji

Detaylı

KE YT 10. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve BDS L STELER

KE YT 10. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve BDS L STELER Ürün Detaylar 0-0 KE00-0.YT 0. SINIF YAPRAK TEST ve Bu müfredatlar Yaprak Test ve lerin yan s ra anlat m kitaplar n ve soru kitaplar n da kapsar. Ürün Detaylar 0-0 // 0. S n f Program - Dil Ve Anlat m

Detaylı

9. SINIF BURSLULUK SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF BURSLULUK SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Bursluluk Sınavı Konuları 01 Edebiyat Nedir? Edebiyatın Güzel Sanatlarla ve Bilimlerle İlişkisi 02 Metinlerin Sınıflandırılması 03 Niçin Yazıyoruz? Nasıl Yazmalıyız? 04 İletişim

Detaylı

GDS 3 (14.01.2015) 9.2.2.1. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar. Eitilikl Birinci Dereceden Denklem ve

GDS 3 (14.01.2015) 9.2.2.1. Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini açıklar. Eitilikl Birinci Dereceden Denklem ve Sınıf No A Ders Ünite Kazanım 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım İletişim 4. İletişimde bağlamın önemini fark eder. 9. sınıf 2 Dil ve Anlatım İnsan, İletişim ve Dil 1. Dil insan ilişkisini belirler. 9. sınıf 3

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9 OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 015 01 1 Eylül 18 Eylül Kümelerde Temel Kavramlar 1. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler.

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 1.test Dil ve Anlatım 36 Dil ve Anlatım 21 MF Edebiyat 15 Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Matematik 36 Matematik 24 TM Geometri

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım Türk Dilinin Tarihî Gelişimi 1. Türk dilinin tarihî gelişimini dönemlere ayırır. 9. sınıf 2 Dil ve Anlatım Türk Dilinin Tarihî Gelişimi 2. Anadolu da Türkçenin yazı dili olarak

Detaylı

EDEBİYAT 9. SINIF 10. SINIF

EDEBİYAT 9. SINIF 10. SINIF EDEBİYAT EDEBİYAT NEDİR? EDEBİYATIN BİLİMLE VE GÜZEL SANATLARLA İLİŞKİSİ METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI DİLİN KULLANIMINDAN DOĞAN TÜRLERİ: DİL, AĞIZ, ŞİVE, LEHÇE, ARGO, JARGON. İLETİŞİM ÖGELERİ DİLİN İŞLEVLERİ

Detaylı

MATEMATİK BİLİM GRUBU II KURS PROGRAMI

MATEMATİK BİLİM GRUBU II KURS PROGRAMI MATEMATİK BİLİM GRUBU II KURS PROGRAMI 1.Kurumun Adı 2.Kurumun adresi 3.Kurucunun Adı 4.Programın Adı : OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU : Onur Mahallesi Leylak Sok.No:9 Balçova-İzmir : Oğuzhan Özkaya

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ 3. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini belirler. 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Derslere

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

E.Ö.Y TEKİRDAĞ S.B LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı

E.Ö.Y TEKİRDAĞ S.B LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı A ELÜL 9 Eylül Eylül Eylül 0 Eylül 0-07 E.Ö. TEKİRDAĞ S.B LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK İ ILLIK PLANI Temel Kavramlar Temel Kavramlar Temel Kavramlar Temel Kavramlar. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri

Detaylı

DEVREK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı

DEVREK ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI Alt Öğrenme Alanı ELÜL TRİH/SÜRE HFT Eylül 0Eylül Eylül 7 Eylül STİ LNI 0-0 DEVREK NDOLU LİSESİ 9. SINIF MTEMTİK İ ILLIK PLNI lt de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de Temel Kavramlar de de de de. Küme

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-II ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-II ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-II ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

HBS 2015 (Ekim 2015)

HBS 2015 (Ekim 2015) 9. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 9. sınıf 2 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 3. Metnin

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK BELGE EĞT..BAS.YAY.DAĞ.TİC.LTD.ŞTİ DERSİN ADI : MATEMATİK--10.SINIF Deneme Sınavı 1 Polinomlar 25 13 7 6 3 2 2 2 2 Çarpanlara Ayırma 12 6 6 3 3 3 2 3 II. Dereceden Denklemler 12 10 3 2 2 2 4

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 İletişim Adı 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihî Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I (Ünlüler)

Detaylı

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış)

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış) ÖNEMLİ Plan MF_3 puan türü baz alınarak 11 lere yöneliktir.tm öğrencileri dağılımda Matematik ve Türkçe soru sayılarını arttırarak fen bilimleri yerine sosyale ağırlık vermelidirler. Yaz dönemi sosyal

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad.No.79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI 9. SINIF DENEME SINAVI FORMATI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 27 Dil ve Anlatım 15 Kitapcık Sayısı: 2 (A ve B kitapcığı ) Edebiyat 12 Cevap Anahtarı: 2 adet A ve B internetten yayınlanır 2.test Sosyal

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1 6. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen Bilimleri Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam Aynı Kavram Alanına Giren Sözcükler Eş, Zıt, Yakın Anlamlılık ve Eş

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM TEMEL ANLAM MECAZ ANLAM İLETİŞİM VE DİL YAN ANLAM SÖZCÜK GRUPLARINDA

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KAZANIMLAR KONULAR 1 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar

Detaylı

10. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 15.10.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 01 (LGDS - 01) KONU DAĞILIMLARI

10. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 15.10.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 01 (LGDS - 01) KONU DAĞILIMLARI Sözcükte anlam 7 Cümlede anlam 6 Sözcük türleri 2 Ses bilgisi 2 Sözcükte yapı 1 Anlatım bozukluğu 3 Cümlenin ögeleri 2 TÜRKÇE Yazı türleri 2 Cümle vurgusu 1 Fiiller 1 Yazım kuralları 2 Paragraf 6 Şiir

Detaylı

2013-2014 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI

2013-2014 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLANI 0-0 ATAKÖY CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK İ YILLIK PLANI Temel Kavramlar 9... Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler. 6 EYLÜL 0 EYLÜL Temel Kavramlar

Detaylı

SINIF KARNESİ. YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sınıf Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Türkiye Ort.

SINIF KARNESİ. YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sınıf Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Türkiye Ort. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İBRAHİM ÇALIK ANADOLU LİSESİ 12 ML 3. DENEME SINAVI Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji 22, 9, 19,75 9,5 2,5 8,88 6,, 6, 4,5 1,5 4,13 8, 4, 7,,,,

Detaylı

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım ÜNİTE-2 ÜNİTE-3 SUNUM-TARTIŞMA-PANEL 1. Sunum 4 1 1 2. Tartışma 4 1 1 1 1 3. Panel 4 1 1 (9. sınıf müfredatıyla ilgili olarak Parçada anlam-konu-anadüşünceyardımcı düşünceden de soru sorulacaktır.) ANLATIM

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

ZAMBAK 9.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları

ZAMBAK 9.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları ZAMBAK 9.Sınıf Biyoloji Bilimsel Çalışma ve Canlıların Ortak Özellikleri İnorganik Besinler Ünite 1 Karbonhidratlar ve Yağlar Proteinler, Enzimler, Vitaminler Nükleik asitler veatp Hücre zarı ve Madde

Detaylı

9.SINIF TARİH DERSİ ÜNİTE KAZANIMLARI

9.SINIF TARİH DERSİ ÜNİTE KAZANIMLARI 9.SINIF TARİH DERSİ ÜNİTE KAZANIMLARI 1.ÜNİTE: TARİH BİLİMİ KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ KONU: TARİHTE ZAMAN VE TAKVİM KONU: TARİH ÖĞRENMENİN AMAÇ VE YARARLARI KONU: TARİHİ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ KONU:

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

2018 YKS Türkçe Sınavında Ne Tür Sorular Olacak (2018 TYT YKS Sabah Oturumu Öğleden Önceki Eski YGS Olan Bölüm) 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3.

2018 YKS Türkçe Sınavında Ne Tür Sorular Olacak (2018 TYT YKS Sabah Oturumu Öğleden Önceki Eski YGS Olan Bölüm) 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. 2018 YKS Türkçe Sınavında Ne Tür Sorular Olacak (2018 TYT YKS Sabah Oturumu Öğleden Önceki Eski YGS Olan Bölüm) 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta

Detaylı

9. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI.Tarih biliminin konusunu, tarihçinin kullandığı kaynakları ve yöntemleri kavrar..tarihî olayların incelenmesinde yararlanılan zaman kavramlarını

Detaylı

10. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 0. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞU (00-5). XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI BELİRTKE TABLOSU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ İL GENELİ I. ORTAK YAZILI SINAVI Güneş Sistemi F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. F.6... Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına

Detaylı

2014 2015 GDS 5 Sınıf No A Ders Ünite Kazanım 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım Telaffuz (Söyleyiş) 3. Vurguyla ilgili kuralları uygular. 9.

2014 2015 GDS 5 Sınıf No A Ders Ünite Kazanım 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım Telaffuz (Söyleyiş) 3. Vurguyla ilgili kuralları uygular. 9. 9. sınıf 1 Dil ve Anlatım Telaffuz (Söyleyiş) 3. Vurguyla ilgili kuralları uygular. 9. sınıf 2 Dil ve Anlatım Telaffuz (Söyleyiş) 4. İfadenin gerektirdiği biçimde tonlama yapar. 9. sınıf 3 Dil ve Anlatım

Detaylı

KE01-SS.12DS / KE02-SS.13DS ÜN VERS TE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE01-SS.12DS / KE02-SS.13DS ÜN VERS TE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 KE0-SS.DS KE0-SS.DS Ürün Detaylar 0-0 Üniversite Haz rl k Program - Türkçe Deneme Sınavı 0 0 0 0 0 TGS KE0-SS.DS KE0-SS.DS TÜRKÇE TEST TÜRKÇE 0 0 0 0 0 0 6 7 8 9 0 İletişim, Dil ve Kültür

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık Turizm Hizmetleri Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık Turizm Hizmetleri Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar ve Katlar 8.1.1. Çarpanlar ve Katlar 8.1.2. Üslü İfadeler 8.1.3. Kareköklü İfadeler 8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 8.1.1.1 Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

24 ARALIK 2015 PTS 9. SINIFLAR KONU DAĞILIMI

24 ARALIK 2015 PTS 9. SINIFLAR KONU DAĞILIMI 24 ARALIK 2015 PTS 9. SINIFLAR KONU DAĞILIMI CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ NIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ DOĞAL UNSURLAR DÜNYANIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI EĞİM HESAPLARI HARİTA BİLGİSİ -

Detaylı

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI 1- DOĞAL SİSTEMLER Topografya ve Kayaçlar Levha Hareketlerinin Etkileri Levha Hareketlerinin Etkileri Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı Doğadaki üç Unsur

Detaylı

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE

Ders Adı Konu Adı TÜRKÇE Ders Adı TÜRKÇE Konu Adı SÖZCÜKTE ANLAM SÖZCÜK TÜRLERİ SÖZCÜKTE YAPI İSİM YAZIM YANLIŞI İKİLEME - DEYİM TANZİMAT EDEBİYATI SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ TERİM ANLAM METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI TEMEL ANLAM

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK V BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK V BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK V BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Yavruturna mah. Kavukçu sok.

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri KAZANIMLAR. Bilim ile güzel sanatların farklılığını belirler.. İnsan etkinliklerinin güzel sanatlar içindeki yerini belirler.. Güzel sanatların

Detaylı

1. KURUMUN ADI : Özel Osmaniye Artı Bilim Temel Lisesi. 3. KURUCUNUN ADI : Sinerji Eğitimcilik San. Tic. Ltd. Şti./Celal DEMİR

1. KURUMUN ADI : Özel Osmaniye Artı Bilim Temel Lisesi. 3. KURUCUNUN ADI : Sinerji Eğitimcilik San. Tic. Ltd. Şti./Celal DEMİR 1. KURUMUN ADI : Özel Osmaniye Artı Bilim Temel Lisesi 2. KURUMUN ADRESİ : Cumhuriyet Mah. Akyar Cad. No:87/B 3. KURUCUNUN ADI : Sinerji Eğitimcilik San. Tic. Ltd. Şti./Celal DEMİR 4. PROGRAMIN ADI : MATEMATİK

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı