T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK VE PROJELERİNİN TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜNE KATKISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK VE PROJELERİNİN TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜNE KATKISI"

Transkript

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK VE PROJELERİNİN TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜNE KATKISI Sunan: Zeynep İYİLER (Şube Md.) TARIM ALET VE MAKİNELERİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PANELİ MEVLANA KALKINMA AJANSI 19 HAZİRAN 2012 KONYA

2 İHRACATTA BÖLGENİN STRATEJİK SEKTÖRLERİ MEVLANA KALKINMA AJANSI Gıda Ürünleri İmalatı Sektörü Makine ve Ekipman İmalatı Sektörü Bitkisel ve Hayvansal Ürünleri Sektörü Otomotiv Yan Sanayi Sektörü Ana Metal Sanayi Sektörü Kimya Sektörü Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı Sektörü

3 Bizi bekleyen en büyük tehlike büyük hedefler belirleyip ulaşamamak değil, basit hedefler koyup kolayca gerçekleştirmektir Michelangelo

4 MEGA TREND NEDİR? Gelişmenin küresel, sürekli ve makro ekonomik güçleridir. İşletmeleri, ekonomiyi, toplumu, kültürleri ve kişisel yaşamları etkileyerek geleceğin dünyasını ve artan değişimini tanımlarlar. Tanım: Frost & Sullivan

5 KÜRESELLEŞME Maliyet farkını ortadan kaldırmak Çok sayıda işçi her zaman kötü değildir. Otomasyon her zaman en iyisi değildir. Paylaşma maliyetleri düşürür. (KÜMELENME) Büyüdüğünde süper büyü. Basitlik satış yapar. Yüksek değer- düşük maliyet Aradaki farkı kapatmaya çalış İnsan yetiştirmek Pazarın derinliklerine girmek Yerini tam olarak belirlemek (pinpointing) Büyük düşünmek, hızlı davranmak, dışarı gitmek Yeni buluşlarla inovasyon Çokluluğu benimsemek GLOBALITY: COMPETING WITH EVERYONE FROM EVERYWHERE FOR EVERYTHING Harold L. Sirkin, James W Hemerlindam K. Bhattacharya BCG Danışmanları, Kitabın Yayım Tarihi: Haziran 2008

6 Kümelenme: Aynı tedarikçileri, uzmanlaşmış emeği ve dağıtım kanalını kullanan bağımlı sanayiler. Ortak tesis/makine kullanma/ortak satın alma/bilgi değişimi/ İşbirliği ve paylaşma Devletin finansman, işgücü, toprak alımı, kullanımı, altyapı, akademik çalışma ve araştırmayla ilgili destekleyici mevzuatı önemlidir. Örn: Coordination & Development of the Pearl River Delta City Cluster Meksika Guadalajara da ayakkabı kümesi Havacılık, Sao Jose dos Campos, Sao Paulo Brezilya Sinos Vadisi, ayakkabı: Teknolojiye dayalı inovasyon programı geliştirdiler. Üreticiler, yerel üniversite, bir eğitim kurumu, özel teknoloji inovasyon şirketi ve bir NGO Bulgaristan, Razlov, Mesta mobilya kümelenmesi (Hollanda ya satıyorlar): Üretimin her bir parçasını bir firma üstleniyor, nihai ürün tek bir marka ile ihraç ediliyor) Hindistan, Chennai, otomotiv Pearl River Delta, Guangdong, Çin

7 NPGExcellence (Ekim 2010 Temmuz 2011) Küme Tanımı: Bu kıyaslama çalışması açısından küme, firmalardan ve (üniversiteler dahil) araştırma kurumlarından oluşan; tematik bir odak noktası olan, bölgesel olarak yoğunlaşmış, kurumsal olarak yapılanmış ve bir küme yöneticisi tarafından yönetilen bir ağdır.

8 NPGExcellence (Ekim 2010 Temmuz 2011) Küme Yönetim Organizasyonu: Küme katılımcılarının aktivitelerini koordine eden bir yönetim kuruluşudur. Kümeyi hem içeride hem dışarıda temsil etmek ve kümenin gelişmesini destekleyecek aktiviteleri uygulamak ve geliştirmek üzere küme katılımcıları tarafından yetkilendirilirler.

9 KÜMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ (CLUSTERS ARE INDIVIDUALS) BAŞARI DÜZEYİ KÜME YÖNETİMİNDE MÜKEMMELLİK VERİLEN İŞ HİZMETLERİNİN ÇEŞİDİ VE SIKLIĞI ULUSLARARASILAŞMA AR-GE KÜMENİN YAŞI TEKNOLOJİ

10 ULUSAL KÜMELENME POLİTİKASI GELİŞTİRME PROJESİ ( ) DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA KÜMELENME İLE İLGİLİ KURUMSAL KAPASİTE OLUŞTURULMUŞ, ULUSAL KÜMELENME STRATEJİSİ HAZIRLANMIŞ, BELİRLENEN 10 KÜMENIN ANALİZLERİ YAPILARAK YOL HARİTALARI HAZIRLANMIŞTIR.

11 KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ KOBİ lerin uluslararası pazardaki rekabet güçlerini arttırmak Ürün ve hizmette farklılaşmayı öne çıkarmak, yeniliğin önünü açmak ve insan kaynakları kapasitesini geliştirmek İşbirliği ağlarıyla değer zinciri içerisinde kalite ve verimliliği arttırmak Kümelenme yoluyla KOBİ lerin yurtiçi ve yurtdışında beraber hareket etmelerini sağlamak ve ihracat kapasitelerini arttırmaktır.

12 KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ (Şubat 2011 Ağustos 2013) 5 İl Samsun Çorum Gaziantep Kahramanmaraş Trabzon 5 Sektör Medikal Aletler Tarım ve Gıda İşleme Makineleri Ayakkabı Metal Mutfak Eşyaları Gemi İnşaa

13 KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ KOBİLER 400 KOBİ proje kapsamındaki etkinliklerden yararlanacak 200 KOBİ oluşturulacak iş kümelerine dahil olacak İş kümelerinde yer alan KOBİ lerin verimlilik, üretim artışı, karlılık, ihracat artışı vb. ölçümlerde genel olarak % 20 artış olması Bilgi Yönetim Sistemini kullanma KÜMELER 5 ilde 10 pilot kümenin çalışmaya başlaması 5 öncelikli küme için 5 pilot eylemin başlatılması (uluslararası pazarlama, alım ihalesi) 5 öncelikli kümede verimlilik vb. ölçümlerde genel olarak % 20 artış Kümelere Ekonomi Bakanlığı ve diğer kurumların desteklerini kullanmada teknik destek sağlanması 20 kümenin Ulusal Kıyaslama Sistemine katılması SİSTEMLER Bilgi Yönetim Sistemi KOBİ lerin, Kümelerin, Destek Kurumları nın ihtiyaç duyduğu bilgileri toplama, bunları ihtiyaca yönelik olarak kolay kullanılabilir şekilde ayırma, sunma ve sürekli güncellemeye yönelik olarak kurulacaktır. Ulusal Kıyaslama Sistemi Türkiye deki kümelerin performansını izleme, yerel kümelerin rekabetçiliğini hızlandırma ve kümelerin uluslararası kümeler ile kıyaslanabilmesi amaçlanmaktadır.

14 DEĞER ZİNCİRİ/TEDARİK ZİNCİRİ ANALİZİ Bölgelerde belirlenen öncelikli sektörlerdeki Kümelenmeler için Tedarik Zincir Haritası ve Değer Zinciri haritası hazırlanacak, Kümeleri doğru şekilde yönlendirmek için farklı ulusal ve uluslararası değer zincirleri ile kıyaslama çalışması yapılacak, Proje kapsamında yapılacak pilot eylemler için tavsiye raporu hazırlanacak, İlgili Küme paydaşlarına yol gösterici tavsiye raporu çıkarılacaktır. Kümelenme Bilgi Merkezleri Koordinatörleri ve yerel uzmanların da dahil olacağı bu çalışmalar sonucunda önemli bir bilgi ve metodoloji transferi sağlanacak ve merkezlerin ileride yapacakları diğer sektör çalışmaları için yöntem sağlanmış olacaktır.

15 TEDARİK/DEĞER ZİNCİRİ VE SEKTÖR STRATEJİLERİ Tedarik ve Değer Zinciri Analizi Değer Zinciri: Ürün, süreç, fonksiyon, zincir ve süreç geliştirme önerileri Ulusal ve uluslararası değer zincirleri ile kıyaslama Sektör Stratejileri - Müşteri ve ürün segmentasyonu - Sektörel SWOT - GAP Analizi - Porter 5 Güç Analizi - BCG, Ansoff

16 KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ Ortak Rekabet Alanları (ORA) Eylem Planı (Sektörden Bağımsız Tüm Kümelere ve Politika Yapıcılara Tavsiyeler) KÜME YÖNETİMİ REKABETÇİLİK İNOVASYON ULUSLARARASILAŞMA BÖLGELERARASILAŞMA - Küme Yönetimi - İzleme - Yatırım Çekme - Küme Finansmanı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Verimlilik/Kaynak Verimliliği - İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi - Girişimcilik - Yönetim - Çevre/Temiz Enerji - İnovasyon - AR-GE - Teknoloji Transferi / Lisans - Fikri Mülkiyet Hakları - Kurumsal Sosyal Sorumluluk - Yeni Pazarlara Giriş - İşbirliği - Pazarlama - İhracat

17 KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ Ortak Rekabet Alanları (ORA) Eylem Planı Ortak Rekabet Alanı Alt Alan Tedbir ORA1.AA1. Küme Yönetimi ORA1.AA1.T1. Küme yönetiminde profesyonelleşme ORA1.AA1.T2. Küme yönetimi konusunda birbirinden öğrenme ve küme yöneticileri arasında ağ oluşturma ORA1. Küme Yönetimi ORA1.AA1.T3. Kümeler ve Ulusal otoriteler arasındaki iletişimin artırılması ORA1.AA2. İzleme ORA1.AA3. Yatırım Çekme ORA1.AA4. Kümenin Finansmanı ORA1.AA5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ORA1.AA2.T1. Küme destek programlarının izlenmesi ORA1.AA3.T1. Küme değer/tedarik zincirinin güçlendirilmesi amacı ile bölgeye yatırım çekme ORA1.AA4.T1. Küme Destek Programları arasında uyum ORA1.AA5.T1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

18 KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ Ortak Rekabet Alanları (ORA) Eylem Planı Ortak Rekabet Alanı Alt Alan Tedbir ORA2.AA1. Verimlilik / Kaynak Verimliliği ORA2.AA1.T1. Diğer sektörler ve kümeler ile işbirliği ORA2.AA1.T2. Kümeler arasında ortaklaşa rekabet geliştirilmesi ORA2.AA1.T3. Küme üyeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ORA2. Rekabetçilik ORA2.AA2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ORA2.AA3. Girişimcilik ORA2.AA4. Yönetim ORA2.AA5. Çevre / Temiz Enerji ORA2.AA2.T1. İnsan kaynaklarının niteliğinin artırılması ORA2.AA2.T2. Eğitim kurumları / üniversiteler ve kümeler arasında bağ kurulması ORA2.AA2.T3. İstihdamın arttırılması ORA2.AA3.T1.Yenilikçi girişimcilerin ve KOBİ lerin kümelere entegrasyonu ORA2.AA4.T1. Kümelerdeki firmaların (özellikle KOBİ lerin) stratejik yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi ORA2.AA5.T1. Çevre / Temiz Enerji konusunun kümeler aracılığıyla teşvik edilmesi

19 KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ Ortak Rekabet Alanları (ORA) Eylem Planı Ortak Rekabet Alanı Alt Alan Tedbir ORA3.AA1. İnovasyon ORA3.AA1.T1. Küme firmalarının (özellikle KOBİ lerin) inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi ORA3.AA1.T2. Firmaların tasarıma yönlendirilmesi ORA3. İnovasyon ORA3.AA2. AR-GE ORA3.AA2. T1. Üniversiteküme iş birliği ORA3.AA2.T2. Nitelikli AR- GE ORA3.AA3. Teknoloji Transferi / Lisans ORA3.AA3.T1. Teknoloji Transferi ORA3.AA4. Fikri Mülkiyet Hakları ORA3.AA4.T1. Fikri Mülkiyet Haklarının Kullanımı ORA3.AA4.T2. Patent Veritabanlarının Kullanımı

20 KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ Ortak Rekabet Alanları (ORA) Eylem Planı Ortak Rekabet Alanı Alt Alan Tedbir ORA 4.AA1. Yeni Pazarlara Giriş ORA4.AA1.T1. Uluslararası pazarlara giriş ve pazarın genişletilmesi ORA4. Uuslararasılaştırma / Bölgelerarasılaştırma ORA4.AA2.İşbirliği ORA4.AA3. Tanıtım ORA4.AA4.İhracat ORA4.AA2.T1. Kümeler arası (C2C) ve firmalar arası (B2B) İşbirliği ORA4.AA3.T1. Küme üyesi firmaların tanıtımı ORA4.AA1.T1. Firmalarda ihracat için gerekli kapasitenin oluşturulması

21 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak

22 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) İşbirliği Kuruluşu İhracatçı Birlikleri İl Sanayi / Ticaret Odaları TOBB, TİM, DEİK Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler

23 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde : Kümelenme - Ortak ihtiyaç analizi, - Öğrenme (eğitim ve danışmanlık) - Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi

24 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Proje Proje Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünü Amaç İşbirliği kuruluşu koordinasyonunda firmalarımızın ortak sorun, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde, plan ve program yaparak ihracat stratejileri geliştirmelerinin özendirilmesi

25 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Başvuru Mercii T.C. Ekonomi Bakanlığı Başvuru Nihai Mercii Proje Değerlendirme Komisyonu Hedef Kitle İşbirliği Kuruluşları (Şirketler) Destek Oranı % 75

26 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) İhtiyaç Analizi Destek Kapsamı Eğitim ve Danışmanlık Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti İstihdam Bireysel Danışmanlık

27 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu İhtiyaç Analizi İstihdam Süreç Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı Yurt Dışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti Bireysel Danışmanlık

28 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) İhtiyaç Analizi Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi İhracat potansiyelinin belirlenmesi Destek Miktarı : Proje Başına USD

29 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Eğitim ve Danışmanlık Programları Dış Ticaret Satış Pazarlama İnsan Kaynakları Süreç İyileştirme ve Yönetimi Stratejik Yönetim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kalite Verimlilik Sektöre Özgü Konular Bakanlıkça Uygun Görülen Diğer Konular Destek Miktarı : Proje Başına USD

30 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Destek Kapsamı : Yurt Dışı Pazarlama Yurtdışı Pazarlama Programları - Ortak pazar araştırmaları - Pazar ziyaretleri - Ticaret heyetleri - Yurtdışı fuar ziyaretleri - Eşleştirme - Küme tanıtım faaliyetleri Destek Miktarı : - Program Başına USD - En fazla 5 adet

31 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Alım Heyeti Program Başına USD En fazla 10 adet

32 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Destek Kapsamı : - Ulaşım Giderleri - Konaklama Giderleri - Tanıtım ve Organizasyon Giderleri

33 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) İstihdam Amaç : - Projelerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması - Proje kapsamında yürütülen programların organizasyonun ve koordinasyonunun sağlanması Destek Miktarı : - 2 Uzman / En fazla 3 Yıl - İşbirliği Kuruluşu Emsal Personel Brüt Ücreti

34 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Hedef Grup Proje Bazlı Programa Katılan Şirketler Bireysel Danışmanlık Destek Oranı %70 En fazla USD (3 Yıl)! Proje bitimi sonrasında!

35 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) İhtiyaç Analizi Eğitim / Danışmanlık Yurt Dışı Pazarlama Alım Heyeti İstihdam Bireysel Danışmanlık Destek Oranı %75 %75 %75 %75 %75 %70 Desteklenen Kurum İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu Şirketler Destek Tutarı (USD) (Program Başına) (Program Başına) Emsal Brüt Ücret Program Program süresince (Maks. 36 Ay) 5 Adet 10 Adet 2 Kişi 3 Yıl

36 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları (Ekonomi Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitimcilerden alınacak eğitimler) Kimler Yararlanabilir? Ticari ve/veya sınai şirketler/yazılım şirketleri Amaç: Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesi Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

37 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Destek Kapsamındaki Eğitim Konuları Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı, Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim, Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi, Dış Ticarette Fiyatlandırma, Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, Yenilikçilik ve Kümelenme Bakanlıkça uygun görülen diğer konular

38 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Destek Oran ve Limiti Şirketlerin eğitim harcamaları yıllık toplam $ a kadar %70 oranında desteklenir. Her bir eğitim programına bir şirketten en çok 4 kişi katılabilir.

39 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ Vizyonumuz Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine destek sağlayarak küresel dünyaya entegre olmalarını sağlamak ve ihracat seferberliği başlatmak

40 Destek Sistemi Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Pazara Giriş Desteği Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

41 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Mercii : T.C. Ekonomi Bakanlığı Hedef Kitle : Sınai / Ticari Şirketler Yazılım Şirketleri Destek Oranı : % 70 ( Maks : 7500 USD)

42 Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Destek Kapsamı : 2 Şirket Çalışanının/ortağı Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri

43 Pazara Giriş Desteği (Rapor) Başvuru Mercii : T.C. Ekonomi Bakanlığı Hedef Kitle : Şirketler İşbirliği Kuruluşları Destek Oranı : Şirketler % 60 İşbirliği Kuruluşları % 75 (Maks USD) Destek Kapsamı : Uluslar arası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar

44 Pazara Giriş Desteği (Danışmanlık) Başvuru Mercii : T.C. Ekonomi Bakanlığı Hedef Kitle : Şirketler İşbirliği Kuruluşları Destek Oranı : Şirketler % 60 İşbirliği Kuruluşları % 75 (Maks USD) Destek Kapsamı : Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri

45 Pazara Giriş Desteği (Yurtdışı Tanıtım) Başvuru Mercii : T.C. Ekonomi Bakanlığı Hedef Kitle: Yüksek Öğretim Kuruluşları Sağlık Sektöründe Tedavi Amaçlı Faaliyet Gösteren Kuruluşlar Film Sektörü Yazılım Sektörü

46 Pazara Giriş Desteği (Yurtdışı Tanıtım) Destek Oranı : % 50 (Maks USD) Destek Kapsamı : Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Tanıtım - Organizasyon Giderleri

47 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği Başvuru Mercii : T.C.Ekonomi Bakanlığı Hedef Kitle : Organizatör Kuruluş (İşbirliği Kuruluşu) Destek Oranı : % 50 (Maks USD)

48 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği Destek Kapsamı : Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri Tanıtım - Organizasyon Giderleri

49 E-Ticaret Desteği Başvuru Mercii : T.C. Ekonomi Bakanlığı Hedef Kitle : Şirketler Destek Oranı : % 70 (Maks USD / Yıl)

50 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Yurtdışı Pazar Araştırması Pazara Giriş (Rapor) Pazara Giriş (Kurumlar) Ticaret Heyeti- Alım Heyeti E-Ticaret Destek Oranı Sınai/Ticari Yazılım Şirketi %70 Şirket %60 İşbirliği Kuruluşu %75 Yüksek Öğretim / Sağlık Kuruluşu %50 İşbirliği Kuruluşu %50 Şirketler %70 Destek Tutarı (USD) 7500 USD USD USD USD USD Program 10 Adet/Yıl Yıllık Yıllık (Ticaret Heyeti 5 Adet / Yıl) (Alım Heyeti 10 Adet/Yıl) Yıllık (Toplam 5 Site/3yıl

51 Kimler Yararlanabilir? Sınai ve/veya ticari şirketler İşbirliği Kuruluşları Türkiye deki ana şirketlerin yurt dışında organik bağı bulunanları Amaç: Şirketlerin ve işbirliği kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında açılan birimlerle ilgili giderlerinin desteklenmesi Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri, Ekonomi Bakanlığı

52 Desteğin Kapsamı

53 Sınai ve Ticari Şirketler Ticari Şirketler İşbirliği Kuruluşları Kira Desteği Mağaza % $ 4 yıl % $ 4 yıl % $ 4 yıl Ofis, Depo, Showroom, Reyon % $ 4 yıl % $ 4 yıl % $ 4 yıl En fazla 15 birim için yararlanılabilir. Birimlerde Türkiye de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurulması gerekir.

54 Tanıtım Desteği Yurtdışı birimi bulunan şirketler ve işbirliği kuruluşları Her bir ülke için %60 Yıllık $ 4 yıl Yurtdışı birimi bulunmayan ancak marka tescil belgesi olan şirketler %60 ve işbirliği kuruluşları Yıllık $ Ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurulması 4 yıl gerekir. Yurt Dışı Marka Tescil Desteği Şirketler %50 Yıllık $ 4 yıl Ödeme belgesi tarihinden itibaren 18 ay içinde başvurulması gerekir.

55 Kimler Yararlanabilir? İhracatçı Birlikleri Üretici Dernek/Birlikleri Ticari ve/veya Sınai Şirketler Amaç: Sektörlerin yurt dışında tanıtımı, şirketlerin ürünlerinin markalaşması, Turquality programı kapsamında yurt içi ve yurt dışında markalaşma sürecinin hızlandırılması ile firmaların pazara giriş ve tutunmalarına yönelik harcamaların desteklenmesi. Başvuru mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

56 Desteğin Kapsamı İhracatçı Birlikleri-Üretici Dernekleri/Birlikleri Tanıtım, Reklam Şirketler Turquality Programı (İhracatçı Birlikleri) - Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili - Reklam, tanıtım, pazarlama -Yurtdışı birim kira, hizmet, hukuki danışmanlık, temel kurulum giderleri - Mağaza, lokanta, kafe danışmanlık, dekorasyon - Reyon-Showroom kira, komisyon - Kalite, çevre belgeleri, işaretler, danışmanlık - Franchising kapsamında kira ve dekorasyon - İş yönetimi kapsamında danışmanlık giderleri - Moda/end. ürün tasarımcısı, aşçı/şef istihdam giderleri - Denetim ve danışmanlık giderleri - Eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri - Organizasyonlara ilişkin giderler ile Pazar istihbaratı, Pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri - Eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları - Danışmanlık giderleri

57 Şirketler için Desteklenecek Faaliyetler, Limitler ve Destek Oranları Desteklenecek Faaliyet Marka Desteği (%50) 4 yıl Turquality Desteği (%50) 5 yıl Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili $ Üst limit yok Reklam, tanıtım, pazarlama $ Üst limit yok Yurtdışı birim kira, hizmet, hukuki danışmanlık, temel kurulum giderleri $ Üst limit yok Mağaza, lokanta, kafe danışmanlık, dekorasyon $ Üst limit yok Reyon-Showroom kira, komisyon $ Üst limit yok Kalite, çevre belgeleri, işaretler, danışmanlık $ Üst limit yok Franch. kapsamında dekorasyon (mağaza başına) $ Üst limit yok Franchising kapsamında kira (mağaza başına) $ Üst limit yok İş yönetimi kapsamında danışmanlık giderleri $ Üst limit yok Moda/end. ürün tasarımcısı, aşçı/şef istihdam gid $ Üst limit yok

58 İhracatçı Birlikleri ve Üretici Dernek/Birlikleri için Desteklenecek Faaliyetler, Limitler ve Destek Oranları DESTEKLENECEK FAALİYET İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜRETİCİ DERNEK/BİRLİKLERİ Tanıtım, Reklam Pazarlama %80 Yıllık $ 4 Yıl %50 Yıllık $ 4 Yıl TURQUALITY PROGRAMININ DESTEKLENMESİ Birliklerin Turquality Programını yürütebilmesi için; * Denetim ve danışmanlık giderleri; * Eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık giderleri, organizasyona ilişkin giderler * Pazar istihbaratı, networking, sponsorluk giderleri; eleman istihdamı ve eğitim giderleri ; * Danışmanlık giderleri % milyon $

59 TURQUALITY KAPSAMINDAKİ MARKALAR ARKO

60 Kimler Yararlanabilir? Katılımcı şirket ve kuruluşlar Organizatörler Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Üretici/İmalatçı Organizasyonları Amaç: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle ihracatımızın artırılması için firmaların yurt dışı fuarlara katılımının desteklenmesi. Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

61 Desteğin Kapsamı Bakanlıkça

62 Destekten Faydalanacaklar Katılım ve Nakliye Desteği Genel Milli Katılım Türk İhraç Ürünleri Şirketler $ %50 SDŞ %75 üst limit yok Sektörel Milli Katılım Sektörel Türk İhraç Ürünleri $ %50 %75 üst limit yok Sektörel Bireysel Katılım $ %50 Oto. Ana san., Makine, Komple tesis,yat imalatı %50 Nakliye tamamı $ %75 Oto. Yan san., halı, doğal taş, seramik, elektronik, mobilya %50 Üretici/İmalatçı Organizasyonu %75 üst limit yok %75 üst limit yok $ %75 Genetik Müh./Biyoteknik/ Yazılım/Bilişim Üreticileri %75 üst limit yok %75 üst limit yok $ %75

63 ORGANİZATÖRLERİN TANITIM FAALİYETLERİ DESTEĞİ Tanıtım harcamalarının; Genel nitelikli fuarlar için $ Sektörel nitelikli fuarlar için $ a kadar %75 i desteklenir. Sektörün tanıtımına yönelik gösteri, etkinlik, trend alanı harcamaları için $ a kadar % 75 ilave ödeme yapılır.

64 Kimler Yararlanabilir? Ticari ve Sınai Şirketler Yazılım Şirketleri Tarım Şirketleri Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Amaç: Kalite, çevre belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin yapılan laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların desteklenmesi Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

65 Desteğin Kapsamı ISO 9000 serisi ISO ISO CE İşareti Tarım Ürünleri Belgeleri Uluslararası Nitelikteki Belgeler Analiz veya sertifika başına $ a kadar %50

66 DESTEKLENEN GİDERLER Uluslararası Nitelikteki Belge ve Sertifikalar Müracaat ve doküman inceleme Belgelendirme tetkik Yıllık belge kullanımı Tarım Analiz Raporları ve Sağlık Sertifikaları Müracaat ve doküman inceleme Belgelendirme tetkik Analiz Belge veya sertifikayla ilgili yapılan testler Kayıt Ücreti Akreditasyon ücreti Sağlık sertifika ücreti DESTEKLENMEYEN GİDERLER Uluslararası Nitelikteki Belge ve Sertifikalar Tarım Analiz Raporları ve Sağlık Sertifikaları Eğitim ve danışmanlık hizmetleri Yol masrafları Gözetim bedeli Eğitim ve danışmanlık hizmetleri Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

67 Kimler Yararlanabilir? KOBİ ler Sanayi Kuruluşları Amaç: Sanayi kuruluşlarının AR-GE projelerine sermaye desteği sağlanması, kuruluşların Stratejik Odak Konuları Projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesi Başvuru Mercii: TTGV

68 Desteğin Kapsamı AR-GE PROJELERİ Süre: 2 yıl Destek tutarı:1 milyon $ STRATEJİK ODAK KONULARI PROJELERİ Süre:1 yıl Destek tutarı: $ DESTEK ORANI:%50

69 Kimler Yararlanabilir? Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Amaç: SDŞ lerin sadece dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının desteklenmesi Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü

70 Desteğin Kapsamı Destek; En fazla 1 yıl süre için, 1 defaya mahsus olmak üzere, En fazla 1 yönetici ve 2 eleman ücretleri için sağlanır.

71 Kimler Yararlanabilir? Tasarımcı şirketler Tasarım Ofisleri ile İhracatçı Birlikleri Tasarım Dernekleri ile Birlikleri Amaç: Yararlanıcıların gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerin desteklenmesi Başvuru Mercii: İTKİB Turquality Sekreteryası

72 DESTEKLENECEK FAALİYETLER Desteğin Kapsamı TASARIMCI ŞİRKETLER TASARIM OFİSLERİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ, TASARIM DERNEK VE BİRLİKLERİ REKLAM, TANITIM, PAZARLAMA $ $ $ YURTDIŞINDA AÇILACAK BİRİMLERİN DEMİRBAŞ VE DEKORASYON $ $ - KİRA GİDERİ $ $ - PATENT, TESCİL VE MARKALARIN $ $ - KORUNMASI İSTİHDAM $ $ - DANIŞMANLIK, EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK KULLANIMI $ $ -

73 Kimler Yararlanabilir? Teknik Müşavirlik Şirketleri Bağımsız Teknik Müşavirlik Şirketleri Müteahhitlik Şirketleri Ortak Girişimler Sektörel Müşavirlik Şirketleri İşbirliği Kuruluşları (TürkMMMB) ve Sektörel Kuruluşlar Amaç: Yararlanıcıların yurt dışı ve yurt içindeki bazı faaliyetlerinin desteklenmesi Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı-Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

74 1. Yurtdışı Ofis Desteği Desteğin Kapsamı 2. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği 3. Pazar Araştırması Desteği 4. Fuar Desteği 5. Seminer, Konferans Desteği 6. Fizibilite Etüdü ve Nazım (Master) Plan Hazırlanması Desteği 7. Sözleşme Desteği

75 Kimler Yararlanabilir? Yerli Organizatörler Amaç: Fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirilen tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

76 Desteğin Kapsamı

77 Kimler Yararlanabilir? Tarım ürünleri ihracatçıları Amaç: Ülkemizin tarımsal ürünlerinin uluslar arası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

78 Desteğin Kapsamı MAHSUP Vergi, vergi cezaları, SGK primleri, haberleşme giderleri, enerji giderleri, TMSF ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar, gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderler BELİRLİ TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN BELİRLENEN İHRACAT İADE MİKTARLARI VE AZAMİ ÖDEME ORANLARINDA MAHSUP EDİLİR.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Erkan SALUR 19 Mart 2014 İZMİR Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M.Emrah SAZAK Daire Başkanı Ekim 2012 Ankara Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI. Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI. Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Yeliz TORUN İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İG Uzmanı İhracatta Devlet Yardımları ve TURQUALITY Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 1. Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 2. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 3. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Ekonomi Bakanlığı Destekleri Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Destek Üst Limiti: 60.000 USD Destek

Detaylı

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015 İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ 26 Şubat 2015 2023 HEDEFLERİ 500 Milyar $ MAL İHRACATI 625 Milyar $ MAL İTHALATI 1,1 Trilyon $ DIŞ TİCARET HACMİ 150 Milyar $ HİZMET İHRACATI %1,5 DÜNYA İHRACAT PAYI 2

Detaylı

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ AKDAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ DESTEKLEYİCİ KURUMLAR DESTEKLENEN KONULAR AR-GE KURUMSALLAŞMA YATIRIM ULUSLARARASI TİCARET

Detaylı

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ

İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACAT TEŞVİKLERİ VEYSEL PARLAK İHRACAT GENEL MÜDÜRÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı

HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HÜSEYİN AYDN Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Dış Ticaret Uzmanı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ VİZYONUMUZ Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I 18 Ekim 2012 Ankara GÜNDEM 9.30-9.45 İhracat Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0

EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ. [Metni yazın] Sayfa 0 EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ [Metni yazın] Sayfa 0 Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları. İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları. İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Başkanlığı MEVCUT DESTEKLER İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İhracata Hazırlık Destekleri UR-GE

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAYIS 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 23-24 MAYIS 2017 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler

Detaylı

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ.

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ. 2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ Destek Kapsamı Firmalar İşbirliği Kuruluşu Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşları İhracatçı Birlikleri Sanayi / Ticaret Odaları TOBB,

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ. 15 Kasım 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ. 15 Kasım 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 15 Kasım 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü M. Emrah SOĞANCI Dış Ticaret Uzmanı 2 Temmuz 2014 İhracat Genel Müdürlüğü 1 İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İhracat Genel Müdürlüğü 2 İHRACATTA

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜNDE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER 1- DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA PARA-KREDİ VE KOORDİANASYON KURULU NUN 2015/

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr İhracatı artırmak lazım Markalaşma Pazar Çeşitlemesi İnovasyon/AR-GE

Detaylı

ĐHRACATA YÖNELĐK DEVLET YARDIMLARI

ĐHRACATA YÖNELĐK DEVLET YARDIMLARI BĐLGĐ NOTU 1) ÇEVRE MALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ (97/5 sayılı Tebliğ) : Đhracatçı Birlikleri Oranı : %50 tutarı : 25.000 ABD Doları/Belge Başına Desteğin Kapsamı: ISO 9001, 14001, 22000,

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ ve KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRESİ DESTEK ÇEŞİTLERİ ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİK DESTEĞİ ÇEVRE DESTEĞİ

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü MAL MAL İHRACATINA YÖNELİK YÖNELİK DESTEKLER DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal Kapasite Oluşturma Destekleri Pazarlama/Tutundurma

Detaylı

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR

FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR FARKINDALIK EĞİTİMİ KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ VE FİNANSAL AVANTAJLAR İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Ekonomimizin ve mesleğimizin temel direklerinden olan KOBİ lere yönelik çeşitli devlet destekleri

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracata Yönelik Devlet Yardımları İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 1 2 3 4 5 6 7 2 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracata Yönelik Devlet Yardımları 2014 İhracatçı Birliklerine başvurulan devlet yardımları TEBLİĞ ADI TEBLİĞ NO 1 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 2009/5

Detaylı

TURQUALITY DESTEKLERİ

TURQUALITY DESTEKLERİ TURQUALITY DESTEKLERİ PROGROUP, Dünyanın En Güvenilir Danışmanlık ve Eğitim Markasıdır Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka Tesciline İlişkin Harcamalar Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler: 2010/8 sayılı Uluslararası

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi GÜNDEM TURQUALITY /Marka Desteği (2006/4 sayılı Tebliğ) Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ) Ofis Mağaza Desteği

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü DEVLET DESTEKLERİNİN SİSTEMATİĞİ UR-GE Düzensiz İhracat Ana pazarı hariç pazarda yerel varlık göstermemekte Ana pazardan hizmet

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü DEVLET DESTEKLERİNİN SİSTEMATİĞİ UR-GE Düzensiz İhracat Ana pazarı hariç pazarda yerel varlık göstermemekte Ana pazardan hizmet

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine bireysel bazda destek sağlayarak

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ YURT DIŞI SEYAHAT DESTEĞİ %70 5.000 $ E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK BİREYSEL %70 İŞ BİRLİĞİ KURULUŞ %80 2.000 $ RAPOR VE YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ ŞİRKETLER

Detaylı

TURQUALITY /Marka Desteği (2006/4)

TURQUALITY /Marka Desteği (2006/4) GÜNDEM Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı Tarafından Uygulanan Destekler TURQUALITY /Marka Desteği (2006/4) Tasarım Desteği (2008/2) Ofis Mağaza Desteği (2010/6) TURQUALITY TURQUALITY GELİŞİM

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

DESTEK ÜST LİMİTİ 20.000 TL

DESTEK ÜST LİMİTİ 20.000 TL GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Merci Başvurabilecekler Program Süresi KOSGEB Hizmet Merkezleri KOBİ ler 3 Yıl Program Destekleri (Tümü Geri Ödemesizdir) DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI 1. ve 2. 3, 4, 5 ve

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI BİLGİ NOTU İÇİNDEKİLER Genel Bilgi...2 1) Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ...3 2) Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMI (2015/8 sayılı DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ KARAR) SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deniz RAZİ D.T.

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Bakanlar Kurulu nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak AB ve GATT normlarına uygun olarak hazırlanan başvuru merciinin İhracatçı Birliklerinin

Detaylı

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.

BİLGİ NOTU. Devlet Yardımları. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları. Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07. 2013 BİLGİ NOTU Devlet Yardımları Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Yardımları Serdar Hasan AYDOĞAN Şube Müdürü 01.07.2013 BİLGİ NOTU Konu Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen

Detaylı

İHRACAT, TANITIM ve PAZARLAMA DESTEKLERİ

İHRACAT, TANITIM ve PAZARLAMA DESTEKLERİ İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) B İ L G İ L E N D İ R M E, T E C R Ü B E PAY L A Ş I M I V E D E S T E K L E R İHRACAT, TANITIM ve PAZARLAMA DESTEKLERİ Eğitim SALİM TAHHAN ODTÜ Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ 2 VİZYONUMUZ Şirketlerimizin, kuruluşlarımızın yurt dışı pazarlara giriş stratejilerine bireysel bazda destek sağlayarak küresel dünyaya entegre olmalarını

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER. T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 MAL İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal

Detaylı

HİZMET SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ (HİSER) 23 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL

HİZMET SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ (HİSER) 23 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL HİZMET SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ (HİSER) 23 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL 1 HİSER DESTEĞİ Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 2 MEVZUAT 2015/8 sayılı

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4) TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4) Özet Bilgilendirme Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin

Detaylı

TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEŞVİK VE HİBELER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Toplantı Yeri: Yenişehir Mah. Atatürk Bulvarı NO:51 D:1 31200 İskenderun/HATAY Toplantı Saati: Katılımcı Profili: İhracat Yapan ya da Yapmayı Düşünen Firmalar,

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri. İhracat Genel Müdürlüğü

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri. İhracat Genel Müdürlüğü İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI Markalaşma ve Ar-Ge leri DESTEKLER TURQUALITY /Marka Desteği DESTEK PROGRAMLARI Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği Tasarım Desteği 1 TURQUALITY - MARKA DESTEĞİ

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları İhracata Yönelik Devlet Yardımları Yerel Ticaret Akışı PARA FATURA İRSALİYE Küresel Tedarik Zinciri Tedarikçiler Üretim Lojistiği Uluslararası Lojistik Gümrükler Bankalar Devletler Müşteriler Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İSTANBUL, OCAK 2013

İSTANBUL, OCAK 2013 İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI II İSTANBUL, 24-25 OCAK 2013 AMACIMIZ İşbirliği kuruluşlarımızın

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir

İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir GENEL DESTEK PROGRAMI Başvuru Şartları Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi DENIZ BAYHAN 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir

Detaylı

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ

ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ ALİ SEVİNÇ MERKEZ MÜDÜRÜ KOBİ ler ve KOSGEB KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihsyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 31 Ocak 2014 Cuma 1/31/2014 1 KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN SEKTÖRLER Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hasılatı

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58 05.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/58 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER

İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER İHRACATA YÖNELİK DESTEKLER GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 2 GÜNDEM MEVCUT DESTEKLER YENİ DESTEKLER 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık/Kurumsal Kapasite

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama Destekleri Yüksek Katma Değere Yönelik Destekler UR-GE Pazara

Detaylı

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016

KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI. KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 KOSGEB ve DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB Kayseri Müdürlüğü Haziran 2016 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ T.C. TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK, 2018 www.ticaret.gov.tr 1 DESTEKLER SİSTEMATİĞİ İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İhracata Hazırlık

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.ekonomi.gov.tr İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması Markalaşma Aşaması Eğitim UR-GE Belgelendirme Pazar Araştırması

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

2015-8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

2015-8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DEVLET YARDIMI PROGRAMLARI 2015-8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/8

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ VE KÜLTÜRÜ

DEVLET DESTEKLERİ VE KÜLTÜRÜ DEVLET DESTEKLERİ VE KÜLTÜRÜ HACI MURAT ELYÜREK KOSGEB SİNCAN MÜDÜRÜ 12 OCAK 2016 - İSTANBUL NEDEN DEVLET DESTEĞİ Uluslararası rekabet gücünü artırmak; Maliyetleri düşürmek; Ürün kalitesini arttırmak;

Detaylı