BURSA ULUSAL ÇEVRİM İÇİ LİSELER ARASI MÜNAZARA TURNUVASI PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA ULUSAL ÇEVRİM İÇİ LİSELER ARASI MÜNAZARA TURNUVASI PROGRAMI"

Transkript

1 Ek-2 BURSA ULUSAL ÇEVRİM İÇİ LİSELER ARASI MÜNAZARA TURNUVASI PROGRAMI 19 Haziran Cumartesi 20 Haziran Pazar 21 Haziran Pazartesi Yoklama ve Duyurular Tur Ara Tur Öğle Yemeği Tur Ara Yoklama ve Duyurular Tur Çeyrek Final Açıklama ve Kura Çeyrek Final Öğle Yemeği Yarı Final Açıklama ve Kura Final Açıklama ve Kura Final Ödül Töreni Tur Yarı Final

2 Ek EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BURSA I. ULUSAL LİSELER ARASI (ÇEVRİM İÇİ )MÜNAZARA TURNUVASI GENEL BİLGİLER YARIŞMANIN ADI YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM BURSA 1. ULUSAL LİSELER ARASI MÜNAZARA TURNUVASI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YARIŞMANIN TÜRÜ MÜNAZARA YARIŞMANIN AMACI Söz konusu turnuva ile amaçlanan, lise çağındaki öğrencilerin öz güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek; kendilerini etkin bir şekilde ifade etmelerini sağlamak; düşünme, araştırma, karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme olgunluğu kazanmalarını sağlamak, kanıtlar ve bilgiler yoluyla mantık yürüterek fikirlerini savunmalarına katkıda bulunmak için düzenlenmiştir. HEDEF KİTLE TÜRKİYE GENELİNDE LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİ YARIŞMANIN TAKVİMİ YARIŞMANIN DUYURULMASI: 10 Haziran 2021 YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ: 15 Haziran 2021 YARIŞMANIN UYGULANMA TARİHİ: Haziran 2021

3 YARIŞMAYA KATILIM KURALLARI 1. Yarışmaya katılmak isteyen okulların, aşağıda verilen başvuru formunu doldurarak adresine göndermeleri gerekmektedir. 2. Duyurularhttps://bursaarge.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır 3. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 15 Haziran 2021 dir. 4. Yarışmaya katılacak takımların üst sınırı 120 olarak belirlenmiştir. Katılımcı 120 takım, başvuru sırasına göre belirlenecek, 120 takım tamamlandıktan sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Y a r ı ş mada 5 müsabaka sonunda takımlar arasında toplam puanlarına göre lig usulü bir sıralama yapılacaktır; yarışma esnasında bir eleme olmayacak, her takım gerçekleştirilecek 5 müsabakaya da çıkacaktır. Yapılacak sıralama sonunda ilk 16 takım çeyrek finale kalacak, çeyrek finalden sonra yapılacak olan yarı final ve final turlarında yarışacak takımlar eleme usulü ile belirlenecektir. 5. Yarışmanın uygulanışıyla ilgili kurallar, ekte verilen şartnamede belirtilmiş tir. 6. Turnuvaya katılım ücretsizdir. İLETİŞİM BİLGİLERİ BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ TEL:

4 EK-4 DANIŞMAN ÖĞRETMEN AÇIK RIZA ONAYI 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda işlendiği belirtilen bana ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz, eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında düzenlenen BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRİMİÇİ PARLAMENTER MÜNAZARA TURNUVASI faaliyetinin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan kurumsal internet siteleri, sosyal medya hesapları ile basın yayın kuruluşlarında yayınlanmasına izin veriyorum / vermiyorum... Gereğini arz ederim. İzin Veriyorum. İzim Vermiyorum. TARİH ADI SOYADI *Gerekli formlar 15 Hazirana kadar adresine gönderilmelidir.

5 MÜNAZARA YARIŞMASI KATILIM FORMU OKUL ADI TAKIM ADI YARIŞMACI ÖĞRENCİLERİN ADI- SOYADI SORUMLU ÖĞRETMENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ E-POSTA: TELEFON/GSM: ENGEL DURUMU VAR YOK ENGELİLİK DURUMU VARSA AÇIKLAYINIZ NOT: *6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişinin açık rızası ile doldurulabilir. Turnuva zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Gerekli formlar 15 Hazirana kadar adresine gönderilmelidir. Ek-5 VELİ İZİN FORMU Velisi bulunduğum... Lisesi nden..... okul numaralı....isimli öğrencinin Haziran 2021 tarihlerinde tarafından gerçekleştirilecek Ulusal Münazara Turnuvasına katılmasına izin veriyorum. Gereğini arz ederim. Velinin Adı-Soyadı Veli İmzası *Gerekli formlar 15 Hazirana kadar adresine gönderilmelidir.

6 Ek-6 AÇIK RIZA ONAYI 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda işlendiği belirtilen bana ve nda öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum... isimli öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz, eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında düzenlenen BUURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRİMİÇİ PARLAMENTER MÜNAZARA YARIŞMASI faaliyetinin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dahil Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarca kullanılan kurumsal internet siteleri, sosyal medya hesapları ile basın yayın kuruluşlarında yayınlanmasına izin veriyorum / vermiyorum... Gereğini arz ederim. İzin Veriyorum. İzim Vermiyorum. Tarih Velinin Adı ve Soyadı Velisinin İmzası : : : *Gerekli formlar 15 Hazirana kadar adresine gönderilmelidir.

7 Ek-7 KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASI ve İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun ) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Organizasyon kapsamında katılımcı öğrencilerin ad-soy ad, iletişim bilgileri gibi kişisel verileri, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun un 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, okulumuz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir: Organizasyon kapsamında eşleşmelerin gerçekleştirilebilmesi için öğrenci ad-soyadlarının ilgili eşleşme programlarında kullanılması, Organizasyon kapsamında yarışmacı öğrencilerin iletişim bilgilerinin kullanılarak kendileriyle iletişime geçilme 3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR ve AKTARIM AMAÇLARI Toplanan kişisel veriler, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, okulumuz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda okulumuzun gerekli birimleriyle, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir. Kişisel veriler başka hiçbir amaçla kurumumuz dışında yurt içi ya da yurt dışındaki herhangi bir özel/tüzel kişiyle paylaşılmayacaktır. 4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ Kişisel veriler okulumuzun düzenleyeceği ilgili organizasyonun faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileri, Kanun un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 5. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KANUN UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI Kişisel veri sahipleri Kanun un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir: Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verilerini işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurular Veri Sahibi Başvuru Formu nu doldurarak okulumuza iletilebilir. Taleplerin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurular sonuçlandırılacaktır.

8 Ek-8 ULUSAL ÇEVRİM İÇİ MÜNAZARA TURNUVASI ÖRNEK KONULARI Turnuvada verilecek konular aşağıdaki konulara benzer olacak şekilde, turnuva panel üyeleri tarafından tur maçları başlamadan 15 dakika önce katılımcılara duyurulur. 1. Tez savunur ki 18 yaşından küçüklerin TV de yayınlanan herhangi bir yarışmaya katılması yasaklanmalıdır. 2. Tez savunur ki devlet üniversitelerine yapılan finansal destek bilimsel üretkenliğe endekslenmelidir. 3. Tez savunur ki geri kalmış bölgelerdeki öğrencilere sınavlarda pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. 4. Tez savunur ki devlet ekonomik teşvikleri daha fazla yüksek teknoloji üreten sektörlere vermelidir. 5. Tez savunur ki spor organizasyonlarına fastfood şirketlerinin sponsor olması yasaklanmalıdır. 6. Tez savunur ki çalışanlar kendi istekleriyle, ek ödeme yaparak özel sigorta sisteminden yararlanabilmelidir. 7. Tez savunur ki uluslararası spor organizasyonlarına koşu1 aranmaksızın tüm ülkeler ev sahipliği yapmalıdır. 8. Tez savunur ki medya organları spora ayırdıkları haber ve programların yarısını futbol dışındaki branşlara ayırmalıdır. 9. Tez savunur ki reklamlarda rakip firmalar ve ürünleri kötülenmemelidir. 10. Tez savunur ki ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların patentleri kaldırılmalıdır. 11. Tez savunur ki sosyal medyaya günlük azami kullanım hakkı getirilmelidir. 12. Tez savunur ki liselerde öğrenciler kişiliklerini ortaya çıkaracak psikolojik testlere tabi tutularak, benzer karakterdeki öğrenciler aynı sınıflara dağıtılmalıdır. 13. Tez savunur ki bütün dünyada yapay zeka çalışmaları durdurulmalıdır. 14. Tez savunur ki giyim firmalarına büyük beden kreasyon üretme zorunluluğu getirilmelidir. 15. Tez savunur ki iş başvurularında isim, fotoğraf, cinsiyet, doğum yeri gibi bütün kişisel bilgiler kaldırılarak sadece iş ile ilgili bilgiler yer almalıdır. 16. Tez savunur ki organ nakillerinde sağlıklı bir hayat yaşamış bireylere öncelik verilmelidir. Turnuva konularımız daha önce gerçekleştirilen ve Milli Eğitim Bakan1ığı nın ilgili birimlerince onaylanmış Türkiye Münazara Şampiyonası konuları ile aynı formattadır.

9 Ek EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA 1.ULUSAL LİSELER ARASI (ÇEVRİM İÇİ )MÜNAZARA TURNUVASI ŞARTNAMESİ TURNUVAYI DÜZENLEYEN KURUM: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi TURNUVANIN AMACI Liseler arası münazara turnuvası, öğrencilerimizde, öz güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek; kendilerini etkin bir şekilde ifade etmelerini sağlamak; düşünme, araştırma, karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme olgunluğu kazanmalarını sağlamak, kanıtlar ve bilgiler yoluyla mantık yürüterek fikirlerini savunmalarına katkıda bulunmak için düzenlenmiştir. TURNUVANIN KAPSAMI VE HEDEF KİTLESİ Türkiye genelinde öğrenim gören tüm lise ve dengi okul öğrencileri TURNUVANIN YASAL DAYANAKLARI Liseler arası münazara turnuvası, 2023 Vizyon Belgesi, Ortaöğretim teması hedef 2 de yer alan gençlerin eğitim öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilik ile tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması ve bunun araç ve ortamlarla desteklenmesini sağlamak için planlanmıştır. Münazara turnuvasının yasal dayanakları; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 2023Vizyon Belgesi (Ortaöğretim Teması Hedef 2, 1. ve 7.alt başlığı) TURNUVANIN HEDEFLERİ Öğrencilerimizde yapıcı tartışma kültürünü oluşturmak, Öğrencilerin araştırma, inandırıcılık, toplum önünde konuşabilme, hızlı düşünme ve cevap verme gibi yeteneklerini geliştirmek Birlikte iş yapabilme ve takım olarak hareket etme yeteneklerini geliştirmek, Hazırlıklı ve hazırlıksız olarak topluluk önünde konuşma becerisini geliştirerek özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamak,

10 Düşüncelerini uygun argümanlarla, tutarlı bir şekilde ve düzgün bir anlatımla ifade edebilmelerini sağlamak, Başkalarının düşüncelerine hoşgörülü olma bilinci ve empati yeteneği kazandırmak, bu sayede akran zorbalığı gibi çağımız sorunlarının önüne geçmek, Güncel konularla ve Dünya sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak, Türkiye genelindeki diğer liselerin münazara kulüpleriyle bir araya gelmelerini sağlayarak öğrencilerin doğru bir rekabet içinde karşılıklı katkı sağlayabilecekleri, kaynaşabilecekleri ve işbirliği kurabilecekleri bir ortam üretmek, Okullarda münazara kulübü kültürünü oturtmak ve okulları kısa zamanda Türkiye nin seçkin okullarıyla münazarada rekabet eder hale getirmek, Öğrencilerimizde düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak, Öğrencilerimizde kendine güven duygusunun gelişmesine katkıda bulanmak, Öğrencilerimizin liderlik kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulanmak, Öğrencilerimizin kendini ifade etme, düşünceler arasında bağ kurabilme, düşüncelerini etkin bir şekilde dile getirme becerilerini geliştirmelerini sağlamak, Öğrencilerimizin, kitap okumasını, m e t i n incelemesini sağlamak, farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikirlerini şekillendirme ve savunma becerilerine katkıda bulunmak. Kendini tanıyabilme, bireysel yeteneklerine göre hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilmelerine katkıda bulunmak, Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne dair nitelikli projeler geliştirebilmek, Grup halinde yapılan görevleri tamamlamak için birlikte çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duygusu kazanmalarını sağlamaktır. TURNUVA GENEL KOŞULLARI 1. Yarışmaya katılmak isteyen okulların, başvuru formunu doldurarak adresine göndermeleri gerekmektedir. 2. YARIŞMAYA KATILIM GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANMAKTADIR. 3. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 15 Haziran 2021 dir. 4. Yarışmaya katılacak takımların üst sınırı 120 olarak belirlenmiştir. Katılımcı 120 takım, başvuru sırasına göre belirlenecek, 120 takım tamamlandıktan sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Y a r ı ş mada 5 müsabaka sonunda takımlar arasında toplam puanlarına göre lig usulü bir sıralama yapılacaktır; yarışma esnasında bir eleme olmayacak, her takım gerçekleştirilecek 5 müsabakaya da çıkacaktır. Yapılacak sıralama sonunda ilk 16 takım çeyrek finale kalacak, çeyrek finalden sonra yapılacak olan yarı final ve final turlarında yarışacak takımlar eleme usulü ile belirlenecektir. 5. Her kurumdan en fazla 3 takım turnuvaya başvurabilir. 6. Yarışmanın uygulanışıyla ilgili kurallar, ekte verilen şartnamede belirtilmiş tir. 7. Turnuvaya katılım tamamen ÜCRETSİZDİR. 8. Turnuvanın düzenlenmesi ile ilgili oluşan/oluşabilecek bütçe ödüller ve kargo için tahmini bütçe 10.00TL dir.oluşacak jürü masrafları ve verilecek ödüllerle ilgili masraflar paydaş Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. 9. Engelli bireylerin katılımının teşviki hususunda başvuru sürecinden itibaren gerekli yönlendirilmeler yapılacak.görme engelli bireylerin katılımı halinde yanında bir refakatçi katılımına olanak sağlanacak. Eğer birey işitme engelli ise işaret diline hakim bir kişinin görevlendirilmesi hususu planlanmıştır. Bu minvalde engelli katılımcılara yönelik gerekli tedbirler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.

11 TAKIMLARIN OLUŞUMU 1. Bütün takımlar iki öğrenciden oluşur. 2. Takımların danışman öğretmenleri maçları gerçekleştirileceği Zoom platformuna giriş yaparak öğrencilerini izleyebilirler. JÜRİLERİN OLUŞUMU ve JÜRİ PANELİ 1. Turnuva jürileri Liselerarası Münazara Milli Takım Koçu ve tecrübeli üniversiteli münazırlardan oluşması esastır Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmalarda başarısı olmayan hiçbir jürinin jürilik yapamayacağını somut verilerle katılımcılara temin eder. 2. Jüriler arasından en az 3 kişi en fazla 5 profesyonel jüri danışma kurulu tarafından turnuvanın jüri paneli olarak atanır. Jüri atamaları ve konuların belirlenmesi bu panel tarafından gerçekleştirilir. 3. Takımlara verilen konular yüksek derecede teknik bilgi ve uzmanlık gerektiremez. 4. Konular, takımlara her bir tur maçından 15 dakika önce verilir. 5. Takımlar 15 dakika önceden verilen konulara hazırlanırken takım arkadaşları ile iletişim kurmak dışında herhangi bir elektronik cihaz kullanamazlar ve takımın üyeleri birbirleri dışında kimse ile iletişime geçemezler. Takım koçu ve yöneticileri yarışmacılara hiçbir şekilde yardımcı olamaz. 6. Şikayet ve öneriler de sadece jüri paneline yapılabilir. 7. Her münazara müsabakasından sonra takımlar Jüri Değerlendirme Formu doldururlar ve organizasyon ekibine teslim ederler. Jüri Paneli turnuvada gerçekleştireceği jüri atamalarında bu formları dikkate alır. Takımlar maçlarına girmesini istemedikleri jürileri için panel başkanına başvurarak jüri hakkındaki şikayetlerini gerekçeleri ile bildirmelidirler. Bu şikayet çerçevesinde jüri paneli ilgili şikayeti inceleyerek söz konusu jüriye gerektiği takdirde uyarı ve o takımın maçına girmeme ve/veya turnuvadan men etme cezalarından birini verir. MÜNAZARANIN İŞLEYİŞİ 1. Jüriler takımlarla beraber konulara hazırlanamazlar, turnuvanın hiçbir noktasında takımların çalışmasına yardımcı olamazlar. 2. Her bir münazara karşılaşması bir maç olarak adlandırılır. Aynı konu üzerine yapılan maçların tamamı aynı anda başlar. Takımların tamamına bütün konular aynı anda açıklanır. 3. Bir maçta her takımdan 2 öğrenci olmak üzere 8 öğrenci yarışır. 4. Maçtaki takımlar; konuyu destekleyen iki takım (tez), karşı çıkan iki takım (antitez) olmak üzere ayrılır. Takımların isimlerinin, konumlarının ve savundukları konuların gerçek dünyadaki benzerleri, kaybetmeleri veya kazanmaları ile hiçbir alakası yoktur. 5. Konuşmacılar maça girdikleri anda jüri başkanının formunda hangi sırada konuşacaklarını belirtirler, maç başladıktan sonra konuşmacı sırası değiştiri1emez. 6. Maç başladıktan sonra takımın dışarısı ile iletişim kurması yasaktır, kalan zamanını göstermek dışında diğer takım üyeleri, koç, izleyici vb. kişilerden işaret, bilgi ve mesaj alamazlar. 7. Tez ve antitez sunan ikinci takımlar daha önce tartışılmış konulara yeni bakış açıları, bu konularla ilgili örnekler getirebilir, bunlara dair yeni analizler yapabilirler. 8. Takımların özet konuşmalarında yeni hiçbir konu getirilemez ve daha önce hiç yapılmamış çürütmeler yapılamaz. Özet konuşmaları tamamen maçın içinde geçen konulardan oluşur. 9. Her bir yarışmacının 7 dakika 20 saniye konuşma süresi vardır. 10. Görüşmelerde bulunan organizasyon görevlileri bütün konuşmaların 1, 6, 7. dakikalarında ve süre bittiğinde (7 dakika 20 saniye dolduğunda) konuşmacıya mesaj atarak süreyi hatırlatırlar. 11. Geç kalan takımlar 20 dakikadan fazla beklenmez. Gelmeyen takımların yerine o tur için gölge

12 takım sokulur. Geç gelen takım bir sonraki tur için devam etme hakkına sahip olacak, ancak girmediği maç için herhangi bir puan almayacaktır. Konuşmacı puanı olarak taban puan almış sayılacaktır. 12. Konuşmaların 1. Dakikasından sonra ve 6. dakikasından önce karşı takım üyeleri söz hakkı (soru) isteyebilirler, bu sürelerin dışında söz hakkı istenemez. 13. Söz hakkı kürsüdeki konuşmacı tarafından tanınabilir veya reddedilebilir. Ancak her konuşmacı en az 1 soru almak zorundadır. 14. Söz hakkı 15 saniyedir. 15. Söz hakki istenirken konuşmacı rahatsız edilemez. MÜNAZARANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Bütün tur maçları bütün takımlar isin ayni sayıda (2-3 profesyonel) jüri tarafından değerlendirilir. 2. Jüriler maç değerlendirirken yalnızca Dünya Şampiyonası Jüri Değerlendirme Kriterlerine bağlı kalırlar. 3. Jürilerin her biri maç değerlendirirken öncelikle kazanan tarafı belirler, her bir jüri belirlediği kazanan tarafa oy vermiş olur. 4. Jüriler hiçbir şekilde çekimser oy kullanamazlar (beraberlik ilan edemezler). 5. Her bir jüri kazanan tarafını belirledikten sonra Dünya Şampiyonası Jüri Değerlendirme Kriterlerine göre takımlara konuşmacı puanlarını verir. 6. Tur maçlarında birinci olan takımlar 3 puan, ikinci olan takımlar 2 puan, üçüncü olan takımlar 1 puan alır, dördüncü olan takım ise o tur maçından puan alamaz. 7. Takımlar her maç için bir toplam konuşmacı puanı alırlar. 8. Takımların sıralaması öncelikle aldıkları toplam maç puanı ardından da aldıkları konuşmacı puanı ile belirlenir. 9. Bu iki puanın da aynı olması durumunda tur maçlarında hangi takımın daha fazla birinci olduğuna bakılır, bunların eşit olması durumunda ise bu takımların sıralaması kura ile belirlenir. 10. Jürilerin her biri dinledikleri her bir konuşmanın başarısını ve konuşma süresi dışında alınan söz haklarının başarısını 80 puan üzerinden değerlendirir. 11. İlk tur eşleşmeleri rastgele kura ile, kalan turlar güç eşleşmesi (aynı puandaki takımların birbirleriyle karşılaşması) şeklinde gerçekleştirilir. Final etabı elemeleri ise katlama usulü (1.-16., vb.) şeklinde yapılır. 12. Güncel dünya şampiyonası sınırları her bir konuşmacı için asgari 60 azami 80 puandır. Bu sınırların dışında puan veren jüriler verdikleri puanların ve kararların resmi açıklamasını jüri başkanları paneline yapmak zorundadır. 13. Turnuva jüri başkan paneli her bir turnuvaya özel olarak kullanılacak asgari ve azami puan sınırlarını belirleme hakkına sahiptir. 14. Konuşmacıların konuşma puanları verilirken % 40 içerik, % 40 strateji ve % 20 üslup olarak değerlendirilir. 15.Herhangi bir münazara müsabakasında verilen karar ve geri bildirimden sonra bir itiraz olması durumunda, itirazlar maçtan hemen sonra salon jüri başkanına iletilir. İtirazlara dair salon jüri başkanı itirazları dikkate alarak tekrar bir geri bildirim verir. İtirazda bulunan takımın itirazlarının devam etmesi durumunda, ilgili itirazlar yarışmacılar tarafından turnuva jüri panel başkanına iletilebilir. Jüri panel başkanı, gerektiğinde itirazların geldiği maçtaki yarışmacı ve jürilerle de konuşarak durumu değerlendirir; jüri panel başkanı değerlendirmesi neticesinde ilgili jürinin itirazda bulunan takıma tekrar jürilik yapmamasına turnuvadaki jüri sayısı yeterliliğini de dikkate alarak kendi takdiri doğrultusunda karar verilebilir, böylesine bir karar kararın yanlış ya da geri bildirimin yetersiz olduğuna dair bir karine oluşturmaz, böylesi bir karar gelecek maçlarda yarışmacıların içinin mümkün olduğunca rahat ettirilmesi için verilebilmektedir. Herhangi bir itiraz durumunda karar, sonucu hiçbir şekilde değişmez.

13 ÖDÜLENDİRME VE ÖDÜL TÖRENİ: Yarışma finaline yükselen 4 takımın 1.sine şampiyon kupası diğer 3 takıma finalist kupaları verilir. Turnuva boyunca topladığı puanlarla en iyi konuşmacıya en iyi konuşmacı kupası Finale yükselen bütün takım oyuncularına madalya ( toplam 8 adet) Ödül töreni çevrim içi olarak Zoom platformunda gerçekleştirilecek olup yarışmada, finale çıkma başarısı gösteren takımlara, ayrıca yarışmanın en iyi konuşmacısına kupa ve sertifikaları adreslerine gönderilecektir. *Münazarada oluşan bütün masraflar paydaş Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarafından karşılanacaktır.

14 EK-10 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü BURSA ULUSAL LİSELER ARASI MÜNAZARA TURNUVASI KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME YARIŞMACININ Adı ve Soyadı Sınıfı OKULUN : Adı Adresi İli Telefon İlçesi E-posta Covid -19 salgını dolayısı ile uzaktan düzenlenen katılacağım turnuvada alınacak kayıtta görüntümün video olarak yayımlanmasında Ortaöğretı m Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.././20.. Ad-Soyad - İmza Öğrenci Velisinin İLETİŞİM BİLGİLERİ Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE) Adı-Soyadı : Gsm Telefonu : E-posta :

MARITIMETRAINER Uzaktan Eğitim Sistemi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

MARITIMETRAINER Uzaktan Eğitim Sistemi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yasal Çerez Politikası MARITIMETRAINER Uzaktan Eğitim Sistemi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni Talep, Destek ve Şikayet Yönetimi Amacıyla Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği İşbu Aydınlatma Metni, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

1. Giriş. 2. Tanımlar

1. Giriş. 2. Tanımlar EKŞİOĞLU EĞİTİM KURUMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VE/VEYA GRUP ŞİRKETLERİ VE/VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ 1. Giriş İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu

Detaylı

METOD ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİC.LTD ŞTİ ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

METOD ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİC.LTD ŞTİ ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ METOD ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİC.LTD ŞTİ ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi sırasında

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ I. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( 6698 sayılı Kanun ) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu

Detaylı

Ad-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, GENERAL MOBILE ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Ad-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, GENERAL MOBILE ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA VE RIZA METNİ Çalışan Adayı Kimlik Bilgisi İletişim Bilgisi Özlük ve Meslek Bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Veri Diğer Ad-Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Adres (ev), E-posta, Telefon / Cep Telefonu Öğrenim Durumu, Mezuniyet

Detaylı

DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ İşbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Bildirim Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Detaylı

OKYANUS KOLEJİ 7.SINIFLAR ARASI V. MÜNAZARA TURNUVASI ŞARTNAMESİ

OKYANUS KOLEJİ 7.SINIFLAR ARASI V. MÜNAZARA TURNUVASI ŞARTNAMESİ OKYANUS KOLEJİ 7.SINIFLAR ARASI V. MÜNAZARA TURNUVASI ŞARTNAMESİ AMAÇ Öğrencilerin, özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak,

Detaylı

HALK HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

HALK HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME HALK HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.(Halk Emeklilik) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin işlenmesinde

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ROTA İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI ROTAMATEMATİK TURNUVASI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ROTA İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI ROTAMATEMATİK TURNUVASI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ROTA İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI ROTAMATEMATİK TURNUVASI 1. Turnuvanın Amacı : Bu turnuvanın amacı, İzmir ilinde bulunan 3. ve 4. sınıf ilkokul öğrencilerini

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ROTA İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI ROTAMATEMATİK TURNUVASI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ROTA İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI ROTAMATEMATİK TURNUVASI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ROTA İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI ROTAMATEMATİK TURNUVASI 1. Turnuvanın Amacı: Bu turnuvanın amacı, İzmir ilinde bulunan 3. ve 4. sınıf ilkokul öğrencilerini

Detaylı

Çerez Aydınlatma Metni

Çerez Aydınlatma Metni Aydınlatma Metni KoçDigital Çözümler Anonim Şirketi ( KoçDigital veya Şirket olarak anılacaktır) olarak, web sitelerimiz ( Site ), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ROTA İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI MATEMATİK TURNUVASI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ROTA İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI MATEMATİK TURNUVASI İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI MATEMATİK TURNUVASI 1. Turnuvanın Amacı: Bu turnuvanın amacı, İzmir ilinde bulunan 4. sınıf ilkokul öğrencilerini bir araya getirerek, gerek öğrenciler gerekse öğretmenler arasındaki

Detaylı

Amaç. çözüm bulma. Kapsam. Dayanak. yürütülecektir.

Amaç. çözüm bulma. Kapsam. Dayanak. yürütülecektir. MİLLÎÎ EĞİTİM BAKANLIĞ I Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAMM HATİP LİSELERİ MÜNÂZARA YARIŞMASI ŞARTNÂMESİ Amaç Öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplumm içinde kendilerini sözlü

Detaylı

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, ADAY ÇALIŞANLAR İÇİN KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI POLITIKASI Bu politika Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri A.Ş. nin aday çalışanlar tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik

Detaylı

AYGERSAN AYDINLATMA GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

AYGERSAN AYDINLATMA GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ AYGERSAN AYDINLATMA GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve

Detaylı

TRAFİKTE GENÇ FİKİRLER YARIŞMA ŞARTNAMESİ

TRAFİKTE GENÇ FİKİRLER YARIŞMA ŞARTNAMESİ TRAFİKTE GENÇ FİKİRLER YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. Yarışmanın Konusu ve Amacı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MÜNÂZARA ETKİNLİKLERİ UYGULAMA ESASLARI Amaç Öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER/ YÜKSEKOKULLAR ARASI SPOR TURNUVALARI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER/ YÜKSEKOKULLAR ARASI SPOR TURNUVALARI FAKÜLTELER/ YÜKSEKOKULLAR ARASI SPOR TURNUVALARI BRANŞLAR BASKETBOL VOLEYBOL - SALON FUTBOLU - MASA TENİSİ TURNUVA PROGRAMI Kayıt İçin Son Tarih : 15 Ekim 2014 Çarşamba Kura Tarihi : 20 Ekim 2014 Pazartesi

Detaylı

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Değerli Öğretmenlerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi

Detaylı

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. olarak, sizlere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ROTA İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI ROTAMATEMATİK TURNUVASI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ROTA İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI ROTAMATEMATİK TURNUVASI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI ÖZEL ROTA İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İLİ İLKOKULLAR ARASI ROTAMATEMATİK TURNUVASI 1. Turnuvanın Amacı : Bu turnuvanın amacı, İzmir ilinde bulunan 4. sınıf ilkokul öğrencilerini

Detaylı

ANTAKYA ANADOLU LİSESİ VE ÖZEL ANTAKYA KÜLTÜR TEMEL LİSESİ TÜRK EDEBİYATI BİLGİ YARIŞMASI YÖNERGESİ

ANTAKYA ANADOLU LİSESİ VE ÖZEL ANTAKYA KÜLTÜR TEMEL LİSESİ TÜRK EDEBİYATI BİLGİ YARIŞMASI YÖNERGESİ ANTAKYA ANADOLU LİSESİ VE ÖZEL ANTAKYA KÜLTÜR TEMEL LİSESİ TÜRK EDEBİYATI BİLGİ YARIŞMASI YÖNERGESİ LİSELİ GENÇLER ŞAİR VE YAZARLARINI TANIYOR PROJESİ 1 İÇİNDEKİLER Genel bilgiler Sayfa 3 Yarışma kuralları

Detaylı

YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ İYİ UYGULAMALAR" YARIŞMA ŞARTNAMESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ İYİ UYGULAMALAR YARIŞMA ŞARTNAMESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YEMEKTE DENGE EĞİTİM PROJESİ İYİ UYGULAMALAR" YARIŞMA ŞARTNAMESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ, KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE KÜTAHYA EĞİTİM BİR-SEN 1 NOLU ŞUBESİ 4. ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ, KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE KÜTAHYA EĞİTİM BİR-SEN 1 NOLU ŞUBESİ 4. ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KÜTAHYA BELEDİYESİ, KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE KÜTAHYA EĞİTİM BİR-SEN 1 NOLU ŞUBESİ 4. ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2018 Bu şartname Eğitim Bir Sen Kütahya 1 Nolu Şubesi, Kütahya Belediyesi

Detaylı

KANUN KAPSAMINDAKİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

KANUN KAPSAMINDAKİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER KANUN KAPSAMINDAKİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER I. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Kanunun 3. maddesinde, veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin

Detaylı

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ DENGELİ BESLENİYORUM RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÖNSÖZ Değerli Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı iş birliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesi

Detaylı

NAKSAN HOLDİNG A.Ş. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

NAKSAN HOLDİNG A.Ş. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU NAKSAN HOLDİNG A.Ş. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU A. Genel Açıklamalar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun ( KVKK ) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla NAKSAN HOLDİNG

Detaylı

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ ! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. olarak, sizlere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın

Detaylı

MALATYA FETHİ GEMUHLUOĞLU FEN LİSESİ LİSELER ARASI GEOMETRİ YARIŞMASI

MALATYA FETHİ GEMUHLUOĞLU FEN LİSESİ LİSELER ARASI GEOMETRİ YARIŞMASI MALATYA FETHİ GEMUHLUOĞLU FEN LİSESİ LİSELER ARASI GEOMETRİ YARIŞMASI 1. YARIŞMANIN ADI: " Fethi Gemuhluoğlu Liseler Arası Geometri Yarışması " 2. YARIŞMANIN AMAÇLARI: Öğrencilere Geometri alanını sevdirmek,

Detaylı

ABDİ İBRAHİM OTSUKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ÇEREZ POLİTİKASI

ABDİ İBRAHİM OTSUKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ÇEREZ POLİTİKASI İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. DEVAM ABDİ İBRAHİM

Detaylı

BOYDAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

BOYDAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU BOYDAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU A. Genel Açıklamalar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun ( KVKK ) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla HES

Detaylı

4. ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI

4. ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI KÜTAHYA EĞİTİM BİR-SEN 1 NOLU ŞUBE VE KÜTAHYA BELEDİYESİ 4. ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI 2018 PROJE PROTOKOLÜ Bu protokol Eğitim- Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şubesi ve Kütahya Belediyesi nin ortaklaşa düzenlediği

Detaylı

(I nternet Sitesi)

(I nternet Sitesi) T Dinamik Enerji Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi GIZLILIK POLITIKASI (Internet Sitesi) 01.01.2018 Sayfa 1 / 6 İçindekiler 1. Genel Bilgilendirme... 3 2. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?... 3

Detaylı

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU GENEL BİLGİLENDİRME

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU GENEL BİLGİLENDİRME İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU GENEL BİLGİLENDİRME İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. unvanına sahip veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlanmış yükümlülüklerimizi

Detaylı

Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Hakkının Kapsamı VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU I. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 20. maddesi gereğince; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak;

Detaylı

İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu nda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ederim.

İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu nda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ederim. KAYA YAPI İÇ MİMARLIK İNŞAAT DENİZ TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU Başvuru Yapan Kişinin İletişim Bilgileri Adı ve Soyadı TC Kimlik Numarası İrtibat Numarası E-Posta Adresi Şirketimiz

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü. Sayı : /10/2017 Konu : Öğrenci Spor Turnuvaları

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü. Sayı : /10/2017 Konu : Öğrenci Spor Turnuvaları *BE8VL9F6* T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Sayı : 61219748-813.03-8417 03/10/2017 Konu : Öğrenci Spor Turnuvaları GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA Üniversitemiz Selçuk Yaşar Kampüsü

Detaylı

RSK VERİ GÜVENLİĞİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

RSK VERİ GÜVENLİĞİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU RSK VERİ GÜVENLİĞİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU A. Genel Açıklamalar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun ( KVKK ) 11. maddesi kapsamında her ilgili

Detaylı

Veri Sorumlusu: Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Acıbadem Mahallesi, Alidede Sokak, No.2, Kadıköy, İstanbul

Veri Sorumlusu: Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Acıbadem Mahallesi, Alidede Sokak, No.2, Kadıköy, İstanbul Veri Sorumlusu: Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Acıbadem Mahallesi, Alidede Sokak, No.2, 34718 Kadıköy, İstanbul Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. ( Suzuki veya Şirket ) olarak 6698 sayılı Kişisel

Detaylı

BAŞVURU FORMU 1. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI

BAŞVURU FORMU 1. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI BAŞVURU FORMU 1. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda ( KVKK ) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ( Bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır),

Detaylı

KEMER YAPI VE TURİZM A.Ş SAYILI KVK KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ŞİRKET UYGULAMASI

KEMER YAPI VE TURİZM A.Ş SAYILI KVK KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ŞİRKET UYGULAMASI KEMER YAPI VE TURİZM A.Ş. 6698 SAYILI KVK KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ŞİRKET UYGULAMASI 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hakkında bilgilendirme ve kanun kapsamında şirket uygulamasının

Detaylı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 1- VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ: KVKK nın ilgili maddesi uyarınca yapacağınız

Detaylı

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU Başvuru Yapan Kişinin Bilgileri (Doldurulması Zorunlu Alan) Adı ve Soyadı TC Kimlik Numarası (Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya TCKN) Bildirime esas E-Posta Adresi,

Detaylı

AK-TAŞ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

AK-TAŞ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI AK-TAŞ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI 01.01.2018 Sayfa: 1/7 AK-TAŞ DIŞ TİCARET A.Ş. DOKÜMAN BİLGİ FORMU Doküman İsmi: Ak-taş Dış Ticaret A.Ş. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

Detaylı

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORUMU 1. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORUMU 1. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORUMU 1. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesi gereğince; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir, Bu hak;

Detaylı

2019 REKTÖRLÜK KUPASI FUTBOL (ERKEK) TURNUVASI PERSONEL BAŞVURU FORMU

2019 REKTÖRLÜK KUPASI FUTBOL (ERKEK) TURNUVASI PERSONEL BAŞVURU FORMU 2019 REKTÖRLÜK KUPASI FUTBOL (ERKEK) TURNUVASI PERSONEL BAŞVURU FORMU Sorumlu Kişi Adı : GSM ve Dahili İletişim Bilgileri : E-posta (güncel) : Belgegeçer : ERKEK FUTBOL PERSONEL TAKIM LİSTESİ 1 2 3 4 5

Detaylı

Veri Sorumlusu: OMSAN Lojistik A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Caddesi No: 3/1 Ataşehir/İstanbul

Veri Sorumlusu: OMSAN Lojistik A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Caddesi No: 3/1 Ataşehir/İstanbul Veri Sorumlusu: OMSAN Lojistik A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Caddesi No: 3/1 Ataşehir/İstanbul OMSAN Lojistik A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) ve ilgili mevzuat

Detaylı

Ensar Vakfı Genel Merkez - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümü. NEBE-NÂS - Kur an Üzerine Testlerle Alternatif Eğitim Çalışmaları

Ensar Vakfı Genel Merkez - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümü. NEBE-NÂS - Kur an Üzerine Testlerle Alternatif Eğitim Çalışmaları DÜZENLEYEN KURUM Ensar Vakfı Genel Merkez - İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümü KONUSU Kur an ı Anlamaya Doğru Kur an-ı Kerim Meal Bilgi Yarışması YARIŞMA KİTABI NEBE-NÂS - Kur an Üzerine Testlerle

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın

Detaylı

EFE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

EFE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU EFE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU I. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 20. maddesi gereğince; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını

Detaylı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki talebinizin yerine getirilebilmesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 3. ULUSAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ŞEFİK DİZDAR MÜZİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 3. ULUSAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ŞEFİK DİZDAR MÜZİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 3. ULUSAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ŞEFİK DİZDAR MÜZİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN AMACI Türkiye de ilklerin üniversitesi olan Karabük Üniversitesi tarafından 3. Ulusal Karabük

Detaylı

VOLVO CAR TURKEY OTOMOBİL LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

VOLVO CAR TURKEY OTOMOBİL LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU VOLVO CAR TURKEY OTOMOBİL LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU 1. Genel Bilgi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni Elektronik haberleşme sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, yüzde yüz Türk sermayeli firmamız Eser Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ.

Detaylı

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU ANADOLU ISUZU İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU ANADOLU ISUZU İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU ANADOLU ISUZU İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. GENEL AÇIKLAMALAR

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME TURATEL MOBİL MEDYA İLETİŞİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra TURATEL MOBİL MEDYA olarak belirtilecektir)

Detaylı

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI YAHYA AKEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI YAHYA AKEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI YAHYA AKEL FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN-2012 1 MERSİN YAHYA AKEL FEN LİSESİ 2. FEN BİLİMLERİ OLİMPİYATI UYGULAMA KILAVUZU KONU: Mersin geneli İlköğretim okulları 8. sınıflar

Detaylı

LAVAZAN TURİZM ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ACENTE HOTELYAR, VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

LAVAZAN TURİZM ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ACENTE HOTELYAR, VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU LAVAZAN TURİZM ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ACENTE HOTELYAR, VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda ( KVK Kanunu ) ilgili kişi olarak tanımlanan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ GELECEĞİN EĞİTİMİNE KATKI ÖDÜLLERİ YÖNERGE YARIŞMANIN KONUSU Eğitimde Teknoloji

Detaylı

MT HOLDİNG A.Ş MT HOLDİNG İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

MT HOLDİNG A.Ş MT HOLDİNG İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI MT HOLDİNG A.Ş MT HOLDİNG İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI Muhatap: MT Holding A.Ş tarafından Kişisel Verileri işlenen MT Holding A.Ş ve ilgili tüm taraflar Hazırlayan: Hukuk Birimi Direktörlüğü BAŞAK

Detaylı

T.C. MERAM KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GENÇLİK İLKOKULU / ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ (GENÇ ZEKÂLAR YARIŞIYOR)

T.C. MERAM KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GENÇLİK İLKOKULU / ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ (GENÇ ZEKÂLAR YARIŞIYOR) YARIŞMANIN DAYANAĞI T.C. MERAM KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GENÇLİK İLKOKULU / ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ (GENÇ ZEKÂLAR YARIŞIYOR) Bu yarışma Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim

Detaylı

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin ( KVKK veya Kanun ) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (

Detaylı

2. ÜNSAL TÜLBENTÇİ MATEMATİK YARIŞMASI (2. ÜTMY 2013) ŞARTNAMESİ

2. ÜNSAL TÜLBENTÇİ MATEMATİK YARIŞMASI (2. ÜTMY 2013) ŞARTNAMESİ 2. ÜNSAL TÜLBENTÇİ MATEMATİK YARIŞMASI (2. ÜTMY 2013) ŞARTNAMESİ Yarışmayı Düzenleyen Kurum/Kuruluş Karabük Safranbolu Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yarışmanın Konusu Madde 1: T.C. ve KKTC dahilindeki ortaokulların

Detaylı

RS CTA GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

RS CTA GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU RS CTA GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR RS CTA Gıda Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form, 6698

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

EMİN EVİM ŞİRKETLER GRUBU KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

EMİN EVİM ŞİRKETLER GRUBU KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU EMİN EVİM ŞİRKETLER GRUBU KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 1. Genel Bilgi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına

Detaylı

EK-2 Veri Sorumlusu: Olgun Çelik A.Ş. Keçiliköy OSB Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14, Yunusemre / Manisa

EK-2 Veri Sorumlusu: Olgun Çelik A.Ş. Keçiliköy OSB Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14, Yunusemre / Manisa EK-2 Veri Sorumlusu: Olgun Çelik A.Ş. Keçiliköy OSB Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14, 45030 Yunusemre / Manisa Olgun Çelik A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) ve ilgili mevzuat

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

ALARKO HOLDİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI ALARKO HOLDİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1 - GİRİŞ... 2 2 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER... 2 2.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme... 2

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

GEBZE EMLAK KONUTLARI ORTAOKULU 3. MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

GEBZE EMLAK KONUTLARI ORTAOKULU 3. MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AMAÇ GEBZE EMLAK KONUTLARI ORTAOKULU 3. MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Türk milli eğitim sisteminin amaçları doğrultusunda İlkokul 4. Sınıf ve Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin bilgiye ulaşabilmek için;

Detaylı

KOCAELİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ ARASI. KONU: Okul öncesinde okuyan öğrenciler arası yapılacak satranç yarışması MADDE 2

KOCAELİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ ARASI. KONU: Okul öncesinde okuyan öğrenciler arası yapılacak satranç yarışması MADDE 2 KOCAELİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ ARASI 4. GELENEKSEL SATRANÇ TURNUVASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 KONU: Okul öncesinde okuyan öğrenciler arası yapılacak satranç yarışması MADDE 2 AMAÇ: Satranç figürlerinin ve satranç

Detaylı

ÖYKÜ ANLATI ETKİNLİĞİ AMAÇLARI VE KATILIM KOŞULLARI

ÖYKÜ ANLATI ETKİNLİĞİ AMAÇLARI VE KATILIM KOŞULLARI ÖYKÜ ANLATI ETKİNLİĞİ AMAÇLARI VE KATILIM KOŞULLARI KONU : Öykü Anlatı AMAÇLAR: lerin; Dilsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, Özgüven kazanmalarını, Türkçeyi güzel ve etkili kullanabilme yetisi

Detaylı

ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1-GİRİŞ Bu Politika nın temel amacı, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) tarafından

Detaylı

U.N. RO-RO İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

U.N. RO-RO İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU U.N. RO-RO İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR U.N. Ro-Ro İşletmeleri Anonim Şirketi ( U.N. Ro-Ro veya Şirket ) olarak tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form, 6698 Sayılı

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU Savcan Grup ( Ki bu formda Savcan Tekstil A.Ş., Safran Tekstil Ltd. Şti, Savcan Pazarlama Ltd. Şti, Sadık Gündemir A.Ş., Gündemir

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

KARTAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KARMATYA 2018" MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KARTAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KARMATYA 2018 MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KARTAL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KARMATYA 2018" MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ KONU Madde 1: 12 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Kartal İlçesine bağlı devlet okullarının 4.ve 6. sınıflarında okuyan öğrenciler

Detaylı

Hakkımızda. Dönemlig, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarından oluşan futbol takımlarının katılımıyla

Hakkımızda. Dönemlig, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarından oluşan futbol takımlarının katılımıyla Hakkımızda Dönemlig, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarından oluşan futbol takımlarının katılımıyla organize edilen ve arkadaşları bir araya getirerek dönem ruhunu yeniden yakalamalarını amaç

Detaylı

Lise Öğrencileri Arası Kitap Okuma Yarışma Şartnamesi

Lise Öğrencileri Arası Kitap Okuma Yarışma Şartnamesi T.C. RİZE VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü Lise Öğrencileri Arası Kitap Okuma Yarışma Şartnamesi Ar-Ge Birimi 2016 RİZE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ KAPSAM:

Detaylı

KPMG TÜRKİYE 1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ. Revizyon Tarihi:

KPMG TÜRKİYE 1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ. Revizyon Tarihi: KPMG TÜRKİYE 1 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ Revizyon Tarihi: 11.01.2019 1 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. & KPMG Yeminli

Detaylı

Başvuruda Belirtilecek Bilgi

Başvuruda Belirtilecek Bilgi KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 1. GENEL BİLGİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVK Kanunu ) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, DOĞA AKADEMİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE

Detaylı

HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR DERNEĞİ AYDINLATMA METNİ

HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR DERNEĞİ AYDINLATMA METNİ HÜR VE KABUL EDİLMİŞ MASONLAR DERNEĞİ AYDINLATMA METNİ Veri Sorumlusu: Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Tomtom Mahallesi, Nur i Ziya Sok., No: 13, 34433, Beyoğlu / İstanbul Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar

Detaylı

ÖZEL BURSA BİLTEK ANADOLU LİSESİ VEFATININ YÜZÜNCÜ YILINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÖZEL BURSA BİLTEK ANADOLU LİSESİ VEFATININ YÜZÜNCÜ YILINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ÖZEL BURSA BİLTEK ANADOLU LİSESİ VEFATININ YÜZÜNCÜ YILINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN KONULU KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMAYI DÜZENLEYEN MAKAM / BİRİM YARIŞMANIN KONUSU YARIŞMANIN AMACI

Detaylı

Aydınlatma Yükümlülüğü ve Açık Rıza Beyanı

Aydınlatma Yükümlülüğü ve Açık Rıza Beyanı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü Ve Açık Rıza Metni BYUAŞ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Çalışmamız Hakkında BYUAŞ, Veri güvenliğine büyük önem vermektedir. Kurumumuz

Detaylı

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete de Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması

Detaylı

REKTÖRLÜK KUPASI SALON FUTBOLU (ERKEK) TURNUVASI BAŞVURU FORMU

REKTÖRLÜK KUPASI SALON FUTBOLU (ERKEK) TURNUVASI BAŞVURU FORMU 2018-2019 REKTÖRLÜK KUPASI SALON FUTBOLU (ERKEK) TURNUVASI BAŞVURU FORMU Fakülte/ Yüksekokul / MYO Adı : Sorumlu Kişi Adı : GSM ve Dahili İletişim Bilgileri : E-posta (güncel) : Belgegeçer : ERKEK SALON

Detaylı

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU. Kişisel veri sahipleri, Kordsa tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilere ilişkin olarak;

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU. Kişisel veri sahipleri, Kordsa tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilere ilişkin olarak; VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU I. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun ) gereğince gerçek kişiler kendileriyle ilgili kişisel verilerin korunmasını,

Detaylı

20 Ocak 2014 SİSTEM Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir,

20 Ocak 2014 SİSTEM Türkiye Satranç Federasyonu Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir, YARIŞMA ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ DÜŞÜNME SÜRESİ ORGANİZASYON ÖDÜLLER TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI 7-8-9-10-11-12 Yaş aralığı 25 Ocak 31 Ocak 2014 YERİ 20 Ocak 2014 SİSTEM 90

Detaylı

EĞİTİM BİR-SEN AFYONKARAHİSAR 1 NOLU ŞUBE ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI PROJE ŞARTNAMESİ

EĞİTİM BİR-SEN AFYONKARAHİSAR 1 NOLU ŞUBE ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI PROJE ŞARTNAMESİ EĞİTİM BİR-SEN AFYONKARAHİSAR 1 NOLU ŞUBE ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI PROJE ŞARTNAMESİ 2017 Bu Şartname Kitap Okuma Yarışması adlı projemizin, amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, başvuru

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun ) uyarınca, kişisel veri sahipleri, Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse

Detaylı

ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN.TİC.A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN.TİC.A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 1 ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN.TİC.A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU Veri Sahibi Başvuru Hakkı ve Başvuruların Kapsamı Veri sahipleri, KVK Kanunu nun 11. Maddesine dayanarak Şirketimize başvurarak kişisel verilerine

Detaylı

TRAFİK OLİMPİYATLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

TRAFİK OLİMPİYATLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ TRAFİK OLİMPİYATLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. Yarışmanın Konusu ve Amacı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü,

Detaylı

PAMUKKALE İLÇE GENELİ İLKOKULLAR ARASI ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI

PAMUKKALE İLÇE GENELİ İLKOKULLAR ARASI ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI PAMUKKALE İLÇE GENELİ İLKOKULLAR ARASI ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI 2019 T.C. PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ KULLANIMIPROJESİ PAMUKKALE GENELİ İLKOKULLAR ARASI ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI

Detaylı

T.C. MERAM KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GENÇLİK İLKOKULU / ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ (GENÇ ZEKÂLAR YARIŞIYOR)

T.C. MERAM KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GENÇLİK İLKOKULU / ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ (GENÇ ZEKÂLAR YARIŞIYOR) YARIŞMANIN DAYANAĞI T.C. MERAM KAYMAKAMLIĞI ÖZEL GENÇLİK İLKOKULU / ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ZEKÂ OYUNLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ (GENÇ ZEKÂLAR YARIŞIYOR) Bu yarışma Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı